Volda
Skulestart måndag 20. august
Måndag 20. august er det skulestart for grunnskuleelevane i Volda kommune skuleåret 2018/2019. Elevane møter slik:
onsdag 15:35 Volda kommune
Fakturering - skulefritidsordning SFO
Til orientering. SFO-faktura for august vil kome i lag med faktura for september.
mandag 15:35 Volda kommune
Elektronisk søknad for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel i landbruket
mandag 13:12 Volda kommune
Jordbruket - Erstatning ved avlingssvikt 2018
Landbrukskontoret Ørsta Volda vil kome med følgjande melding:
onsdag 8. august Volda kommune
Er det lov med bålbrenning?
Det kjem stadig førespurnadar om å få løyve til bålbrenning eller anna aktivitet som medfører open eld.
tirsdag 31. juli Volda kommune
Ledig stilling som kommunalsjef for Sektor samfunnsutvikling
Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling? Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.
tirsdag 31. juli Volda kommune
Robotgressklipperen ga Emma (26) et nytt liv
Robotgressklipperne gjør at Emma Medina Welle kan droppe medisinene, og endelig være utendørs om sommeren selv når gresset er nyklipt.
søndag 22. juli NRK
Støy frå boring ved Volda nye fergekai
Prosjektleiar Jan Olav Kaldhussæter i K. Nordang as beklager den uventa sterke støyen som har vore i tilknyting til boring ved Volda fergekai:
onsdag 18. juli Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

– Vi ville prøve en ny form for ferie
I år er det dobbelt så mange norske bobilturister som det var for ti år siden. – Bilen er god å kjøre og vi har det veldig koselig, sier bobilturist Atle Hovind.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Nye Volda søkjer kommunalsjef for samfunnsutvikling
Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling?Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.
fredag 6. juli Volda kommune
Strandrydding
Sol, sommar og reine strender! Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre! Plastavfall og anna marin forsøpling er eit enormt og veksande problem, for livet i havet og for oss alle....
tirsdag 3. juli Volda kommune
Bjørke og Viddal til nye Volda
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fatta ei endeleg avgjerd i saka om grensejustering.
mandag 2. juli Volda kommune
Sommarprogrammet 2018
Aktivitetane i Sommarprogrammet er kvar veke gjennom sommarferien, og vert annonsert i Møre, og på facebook/sommarprogrammet.
mandag 2. juli Volda kommune
Feiing Berkneset, Lid, Mork, Egset
Feiing startar veke 27 på Berkneset. Vidare feierute er innover Lid, Mork, Egset og mot sentrum.
fredag 29. juni Volda kommune
Forslag til kulturhus i Volda
Byggjenemnda inviterer til ope møte for innspel og diskusjon etter sommarferien.
fredag 29. juni Volda kommune
Trude Rabben ny rektor i Volda kulturskule
Trude Rabben er tilsett som rektor i Volda kulturskule frå 1. august 2018. Ho kjem frå stilling som rådgjevar i HELFO, men kjenner kulturskulen godt sidan ho har undervist i ei delstilling der i ei årrekke. Vi ynskjer Trude lukke til som rektor i Volda kulturskule!
mandag 25. juni Volda kommune
Pressemelding frå skatteetaten: Tinging av time på skattekontora
Frå 25. juni slepp du kø viss du må besøke skattekontoret. Skatteetaten innfører timetinging. Du tingar time på skatteetaten.no, telefon eller skattekontoret.
mandag 25. juni Volda kommune
Ny styrar i Engeset barnehage
Nina Følsvik er tilsett som styrar i Engeset barnehage frå 1. august 2018. Følsvik kjem frå stilling som pedagog / assisterande styrar i Mosmarka barnehage i Ørsta. Vi ynskjer ho lukke til som styrar i voldabarnehagen.
fredag 22. juni Volda kommune
Sommarope på biblioteket
Biblioteket har ope kvar måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå kl. 12.00 -16.00 til og med 19. august. Ta gjerne turen innom det flotte biblioteket vårt!
fredag 22. juni Volda kommune
Magnar Åm fekk kulturprisen i Volda
I Volda kommunestyre sitt møte 21. juni 2018 fekk Magnar Åm overrekt kulturprisen for 2018.
torsdag 21. juni Volda kommune
Skatteoppgjer for 2017
1. pulje av skatteoppgjeret for 2017 vil bli sendt ut 27. juni.
torsdag 21. juni Volda kommune
Ope møte om bustadane på Øvre Rotset
Det vert ope møte onsdag 20. juni kl. 17.30 på Omsorgssenteret vedkomande dei nyoppførte bustadane i Myravegen 35 på Øvre Rotset.
mandag 18. juni Volda kommune
Oppheva totalforbod mot bålbrenning
Det har kome ein del regn siste tida, så totalforbodet mot bålbrenning vert oppheva. Det er fortsatt tørt enkelte stadar så ein må vere forsiktige og velje stad for plassering av bål, grill mm med omhu og syte for å ha tilgjengelig vatn til slokking Ein minner likevelom...
mandag 18. juni Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - Detaljreguleringsplan Volda Campus Arena
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplan: Arkivsak 2017/74 -PlanID 2017002- Detaljreguleringsplan Volda Campus arena
fredag 15. juni Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - områdereguleringsplan E39 Volda-Furene
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplanr: Arkivsak 2016/11 -PlanID 2016001- Områdereguleringsplan E39 Volda Furene
fredag 15. juni Volda kommune
Rettleiar for leike- og aktivitetsområde – dokument til høyring
Formannskapet i Volda har gjort vedtak om å sende Rettleiar for leike- og aktivitetsområde ut til høyring. Dokumentet inneheld mellom andre krav og retningsliner knytt til leike- og aktivitetsområde, og skal ligge til grunn for kommuneplanen sin arealdel og framtidige reguleringsplanar.
torsdag 14. juni Volda kommune
Kraftig vind torsdag 14.juni
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har varsla kommunane om farevarsel med høgt aktsemdsnivå (oransje nivå) frå Meteorologisk institutt (sterk vind/ kraftige kastevindar).
onsdag 13. juni Volda kommune
Utbetring Botnavegen
På delstrekket frå Storelva til Botnasanden går vi no i gang med utlegging av geoduk og nytt berelag. Her er vegen så smal at det ikkje vil vere tilrådeleg å ta seg inn i dette området for publikum.
onsdag 13. juni Volda kommune
Volda fekk sin første og kanskje einaste snublestein
Torsdag 7. juni kl.12.00 vart det sett ned ein snublestein til minne om Abraham Bernhard Mahler. Fleire frå slekta hans kom for å ta del i seremonien. I tillegg var det fleire klasser frå Volda vidaregåande skule som møtte for å få med seg hendinga.
torsdag 7. juni Volda kommune
Feiing
Feiing startar tirsdag 12. juni på Folkestad. Vidare mot Straumshamn, Bjørkedalen og Austefjorden.
torsdag 7. juni Volda kommune
Markering av «kva er viktig for deg»-dagen på omsorgssenteret
Forbetringsteamet og Kvardagsrehabiliteringsteamet spurte spørsmålet: Kva er viktig for at dette blir ein god dag?
onsdag 6. juni Volda kommune
Asfaltering inn til Håmyrfeltet
Sambindingsvegen til Håmyrfeltet blir periodevis stengt nokre dagar. Gjeld først og fremst onsdag 6. juni og torsdag 7. juni.
mandag 4. juni Volda kommune
Ny rektor ved Dalsfjord skule
Per Erling Parr Sætre er for skuleåret 2018/2019 konstituert i stillinga som rektor ved Dalsfjord skule. Sætre kjem frå undervisningsstilling ved Volda læringssenter.
torsdag 31. mai Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kunngjering av planvedtak - detaljreguleringsplan for studentbustader på Langvatn/Heltne
Kunngjering planvedtak - Plan og bygningslova 12-12. Volda kommunestyre har den 26.04.2018, som sak PS 46/18 - 2017 i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent detaljreguleringsplan for - Studentbustader på Langvatn/Heltne, planID 1519-2016010.
onsdag 30. mai Volda kommune
Bygningsmiljø og estetisk rettleiar for Volda sentrum
Bygningsmiljø er med på å gi ein stad særpreg og identitet. For å synleggjere Volda sitt særpreg og kvalitetar innan bygningsmiljøet har administrasjonen utarbeid dokumentet Bygningsmiljø og estetisk rettleiar for Volda sentrum. Dokumentet vart handsama av...
onsdag 30. mai Volda kommune
Kardis Hasfjord er tilsett i stillinga som kinosjef
Kardis vil at Volda Filmteater skal vere eit levedyktig og populært kulturtilbod i Volda. Biletet er henta frå arkivet.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Faktura for kommunale avgifter
Faktura for kommunale avgifter 1. halvår 2018, er no sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, kloakk og feiing. Forfall er sett til 30.06.2018
tirsdag 29. mai Volda kommune
Kommunestyremøte 31. mai kl. 14.00
Torsdag 31. mai er det kommunestyremøte, møtestart kl 14.00 på Volda samfunnshus i 1. etasje. Sokalla kommunestyresalen.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Oppheving av vatningsforbod
Eininga for vatn og avløp er svært nøgde med at abonnentane til Volda vassverk har vore serdeles flinke til å etterkomme forbodet mot vatning. Eininga har ikkje registeret eller målt noko vatning etter at forbodet vart innført, så dette er svært gledeleg og ein...
tirsdag 29. mai Volda kommune
Kva er viktig for deg?
Dette spørsmålet stiller vi i Kaffistova på Omsorgssenteret 6. juni.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljreguleringsplan
I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 12-8, vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 19, bnr. 182 mfl. (Fjellvegen 2 og 4 mfl.).Frist for å kome med innspel er sett til25.6.2018.
lørdag 26. mai Volda kommune
Kartlegge skredfaren
NVE skal utføre skredkartlegging i Volda kommune. NGI er valt til å utføre arbeidet på vegne av NVE. Arbeidet er planlagt å starte med synfaringar i tidsromet 28.05 03.06.2018 (veke 22).
onsdag 23. mai Volda kommune
Folkemøte om flaumtilpasningstiltak Gjølelva, Orgylelva og Heltneelva er flytta til Høgskulen
Folkemøte om flaumtilpasningstiltak i Melshornsida, onsdag 23 mai, kl 17.00 er flytta til Berte Kanutte på Høgskulen i Volda, BK-Store auditorium. Hovedinngang frå aust, og sideinngang frå vest er åpne. Parkering ved Hans Strøm-huset, eller ved Nedretun.
onsdag 23. mai Volda kommune
Opning av Elvadalsprosjektet
Tidlegare denne veka vart det offisiell opning av Elvadalsprosjektet.
fredag 18. mai Volda kommune
Bygdepride i Ørsta og Volda: Det skal ikkje lenger vere slik at du må flykte frå bygda for å bli akseptert for den du er.
Vi vart spådde Sodoma og Gomorra. I staden vart det eit mirakel. Bygdepride-festivalen i Ørsta/ Volda samla kanskje 5.000 over fire dagar i ei hylling av den grenselause kjærleiken.
fredag 18. mai VG
Program for 17. mai i Volda
Her erprogrammet for 17. mai i Volda sentrum.
mandag 14. mai Volda kommune
Gay på landet
De erkekonservative har tapt. Det er helt greit å være skeiv på bygda. I går kveld ble landets aller første Bygdepride avsluttet i et spesielt hus. Gjett hvor!*
mandag 14. mai VG
Rullatormaraton i nydeleg sommarvarme
Det var god stemning og stor innsats på årets rullatormaraton i nydeleg sommarvarme.
onsdag 9. mai Volda kommune
Barnebokskogen, eit utandørs sommarbibliotek
Utebiblioteka er nokre litt annleis bibliotek. Dei har berre ope frå 1.mai til og med haustferien, og dei er sjølvbetent. Alle som kjem dit kan finne seg ei bok og setje seg ned og lese i vakre omgivnader og så leggje boka tilbake igjen før dei går, seier bibliotekar Siri Beate Gjerde...
onsdag 9. mai Volda kommune
Kulturprisen 2018 - forslagsfrist 1. juni
Volda kommune deler ut kulturpris kvart år. Frist for å sende inn grunngjeve forslag på mottakar av kulturprisen 2018 er 1. juni til: Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda,postmottak@volda.kommune.noeller lever i skranken på rådhuset.
tirsdag 8. mai Volda kommune
Opning av sentrumsprosjekt i Volda
I samband med ferdigstilling og overtaking av ny turveg mellom Volda sentrum og Presteholmen i Elvadalen vert det offisiell opninga av anlegget tysdag 15 mai kl 18.00. På strekninga mellom E39 ved Dalsbygdsmia og Presteholmen er det bygd fire bruer og turveg slik at ein no kan ferdast til fots eller på...
mandag 7. mai Volda kommune
Linda Gytri ny rektor ved Volda kulturskule
Linda Gytri er tilsett som ny rektor i kulturskulen. Ho tek over etter Einar Opsvik, som er tilsett som rektor ved folkehøgskulen i Ørsta.
mandag 7. mai Volda kommune
Nytilsette rektorar
Norunn Lindvik Velsvik er tilsett som rektor ved Bratteberg skule ogElse Lillian Riise er tilsett som rektor ved Øyra skule.
onsdag 2. mai Volda kommune
Treng ditt lag tilskot?
Har ditt lag behov for tilskot for å kunne gjennomføre eit kjekt prosjekt?Volda kommune har 200 000 kroner å dele ut til frivillige lag og organisasjonar. Søknadsfristen er utvida til 20. mai. Vi vonar mange vil søke om kulturmidlar!
fredag 27. april Volda kommune
Styrka ulykkesberedskap i Dalsfjorden
Terje Reite og Frode Bornstein frå Dravlaus branndepot har fått opplæring i frigjeringsutstyr for bruk ved trafikkulykker og andre hendingar der folk sit fasteklemde. Den nye brannbilen vert no, i tillegg til utstyr for brannslokking, utstyrt med heilt nytt verktøy som både kan klippe...
fredag 27. april Volda kommune
Tilskot til utsiktsrydding. Søknadsfrist 15. mai
torsdag 26. april Volda kommune
Orienteringsmøte om Håmyra
Volda kommune held orienteringsmøte om Håmyra, 2. mai kl 19.00 i kinosalen Volda samfunnshus.
torsdag 26. april Volda kommune
Aldalsvegen er opna etter vinterstenging
Aldalsvegen frå Hunnes i Volda til Vatne i Ørsta kommune, er no opna for fri ferdsel etter å ha vore vinterstengt.
torsdag 26. april Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ope møte om bustadane på Øvre Rotset
Informasjon om etablering av dei nye bustadane på Øvre Rotset. Torsdag 26. april blir det møtemellom naboar på Rotset, Rotset grendalag og sektor helse og omsorg. Møtet er på Volda omsorgssenter kl. 17.30 (NB Merk tidspunktet). Frå helse og omsorg møter Svein...
onsdag 25. april Volda kommune
Årets strandryddeaksjon 3. mai - mange vil rydde strender
Det er mykje fokus på marin forsøpling i media for tida. Kvart minutt hamnar 15 tonn plast i havet på verdsbasis.
onsdag 25. april Volda kommune
Knut Gundersen til minne
Knut Gundersen til minne.
mandag 23. april $ Bergens Tidende
Møte i kommunestyret 26. april
Denne gangen skal kommunestyremøtet vere i varmestova på Volda skisenter. Møtet er torsdag 26. april 2018, kl. 14.00.
fredag 20. april Volda kommune
Møte om lokalmat i Vanylven 19.april kl 15-18.30 Eidsåtun
Det er eit ønskje om produksjon av meir lokal mat. No vert det mobiliseringsmøte med tema Lokalmat - noko for deg?
onsdag 18. april Volda kommune
Feiing på Engeset/Klepp
Feiing på Engeset/Klepp blir starta opp veke 17. Hugs nødvendig klargjering før feiaren kjem. Varsel om feiing blir levert i postkassa. Hugs å heng kvittert varsel ved ytterdøra. Manglande tilbakemelding til feiar gjer at det ikkje blir feia. Feiaren
mandag 16. april Volda kommune
Treningstid i kommunale idrettslokale - søknadsfrist 11. mai
Alle som ynskjer faste treningstider i kommunale idrettslokale (Voldahallen og kommunale gymsalar) sesongen 2018/19 må innan 11. mai ha levert søknad.
fredag 13. april Volda kommune
Omvising på Øvre Rotset
Helse- og omsorgssjef, Svein Berg-Rusten, og leiar for rus- og psykisk helseteneste, Elin Høydal Vatne, inviterte medlemmane i tenesteutvalet for helse og omsorg til å sjå på dei nye bustadane på øvre Rotset.
fredag 13. april Volda kommune
Klesbytedag laurdag 14. april kl. 12 - 15
Laurdag kan du skaffe deg heilt ny garderobe ved å kome på klesbytedagen på Spinneriet. Det er Frivilligsentralen i samarbeid med Naturvernforbundet og det nystarta lokallaget til Natur og ungdom som arrangerer klesbytedagen.
torsdag 12. april Volda kommune
Formannskapsmøte 17. april og Ungdomsråd 18. april
Volda formannskap held møte tysdag 17. april kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset. Lenke til sakspapira Kan ta litt tid å laste ned sidan det er 600 sider. Ungdomsrådet har møte onsdag 18. april kl. 16.00 på rådhuset. Ungdomsrådet...
torsdag 12. april Volda kommune
Møte i byggenemnda 19.04.18
Byggenemnda har møte torsdag 19. april. Saker som skal handsamast er planlegging av kino og kulturhus etter vedtak i KST 22.03.18 og sak om opprusting av Volda ungdomsskule.
onsdag 11. april Volda kommune
Spyling av leidningsnettet
Volda kommune startar spyling av leidningsnettet HB2 aust i morgon onsdag 11/4 til fredag 13/4.
tirsdag 10. april Volda kommune
Høyring – Utbygging av breiband i Volda kommune
Volda kommune vil søke om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Eitt av krava for å søkje om statleg tilskot er at kommunen sin plan for utbygging har vore lagt ut til høyring.
tirsdag 10. april Volda kommune
Kulturmidlar - søknadsfrist utvida til 20. mai
Lag og organisasjonar kan søkje kulturmidlar frå Volda kommune. Fristen for å søkje er 20. mai 2018.
mandag 9. april Volda kommune
Tidlegare tilsette på skulebesøk
Øyra skule inviterte tidlegare tilsette til omvising i den nye og flotte skulen. Dei tidlegare tilsette fekk ei flott orientering og likte veldig godt det dei såg.
fredag 6. april Volda kommune
Volda formannskap, møte 4. april
Sakspapir/sakliste til formannskapet sitt møte 04.04.2018 Møtet tek til kl. 12.00 og er på møterom Voldsfjorden på rådhuset.
tirsdag 3. april Volda kommune
Jarle Tor Rørvik er død
Minneord om professor Jarle Tor Rørvik
onsdag 21. mars $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL