Volda
Informasjonsdag for arbeidsgivar og næringsdrivande
Interkommunal samarbeidspruppe Arbeidsgivarkontroll held kurs fleire stadar, for arbeidsgivar og næringsdrivande. 7. desember er kurset på Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Kurset er for dei som til dagleg arbeider med skattetrekk, arbeidsgivaravgift og lønnsrapportering.
mandag 12:41 Volda kommune
Volda mannskor inviterer til korkafé
Søndag 29. oktober byr Volda mannskor inn til korkafé på Berte Kanutte- bygget ved Høgskulen i Volda. –Koret er i godt sig og dirigent Ivar Hagen tek til å bli varm i trøya, og har fått karane med på ei fornying av repertoaret. Karane har terpa på...
mandag 11:44 Regionavisa
Familieterapeut/ foreldrerettleiar er tilsett
Ingrid Sævik er tilsett som familieterapeut/foreldrerettleiar i 50% stilling i Volda kommune.
fredag 12:58 Volda kommune
Møte i kommunestyret og valnemnda
Torsdag 26. oktober kl 14.00 har kommunestyret og valnemnda møte på Uppheim.
fredag 12:17 Volda kommune
Knut Øystein Ekroll nytilsett branningeniør
Volda kommune har tilsett Knut Øystein Ekroll i stilling som branningeniør. Han kjem frå stilling i Ålesund brannvesen der han har arbeidd som branningeniør sidan 2008. Siste tida har han vore konstituert teamleiar førebyggjande.
torsdag 15:54 Volda kommune
Influensavaksinering
Stad: Volda omsorgssenter, Barstadmarka 2 Vi oppmodar alle om å møte til oppsette tider. Rekn med litt ventetid. Torsdag 26.10.2017 kl. 09.00 - 12.00 Etternamn A - G kl. 12.00 - 13.00 Pause kl. 13.00 - 15.00 Etternamn H - I Fredag 27.10.2017 kl. 09.00 12.00 Etternamn J - R kl. 12.00 13.00...
torsdag 11:53 Volda kommune
TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen NRK 2017, går til UNICEF sitt arbeid for å gi born som er ramma av krig og konflikt, mogelegheit til å få gå på skule og skaffe seg ei utdanning.
onsdag 11:55 Volda kommune
Løft for sjukepleiarane i Volda
I årets lønsforhandlingar fekk sjukepleiarane i Volda kommune eit tillegg på 5000 kroner på grunnløna si, opplyser Volda kommune på sine nettsider. – Dette er eit signal vi sender ut ettersom det er ei arbeidsgruppe vi verdset høgt, seier Helse- og omsorgssjef...
onsdag 10:56 Regionavisa
MØRE OG ROMSDAL

Janove til Volda
På fredag kjem Janove med sin haustturné til Volda, og Studenthuset Rokken. I februar slapp Janove sitt første norskspråklege soloalbum «Artisten & Marlene» til stor glede for både gamle og nye fans. I sommar var Janove i følgje Dagsavisen Noregs mest...
onsdag 09:14 Regionavisa
Gjer verda smartare frå Volda
Tarjei Vassbotn (42) var utviklingssjef i Google. I fjor flytta han heim til Volda. No leiar han den strategiske utviklinga av eit selskap som skal gjere verda rundt oss smartare med «Internet Of Things». Av Jørn-Arne Thomasgaard Vi er i andre etasje i det gamle bankbygget i Volda sentrum. Her...
tirsdag 11:04 Regionavisa
Løft for sjukepleiarane i Volda
Dette er eit signal vi sender ut ettersom det er ei arbeidsgruppe vi verdset høgt, seierHelse- og omsorgssjefen i Volda kommune.
mandag 16. oktober Volda kommune
Kantslått og gamle gjerder
Kvart år gjennomfører Volda kommune kantslått i delar av sommarhalvåret. På grunn av gamle gjerder som ligg nede og som viklar seg inn i slåtteapparatet, går det med mykje ekstra tid og arbeid å fjerne desse.
mandag 16. oktober Volda kommune
Ny studentrekord ved Høgskulen i Volda
Det har aldri før vore fleire studentar ved Høgskulen i Volda som i haust. Den nye rekorden er på 4.184 studentar, omlag 9 prosent fleire studentar enn i 2016. –Høgskulen i Volda har aldri tidlegare hatt over 4.000 studentar så dette er ein merkedag, seier...
mandag 16. oktober Regionavisa
Møte i tenesteutval for oppvekst og kultur 18. oktober
Tenesteutval for oppvekst og kultur held sitt andre møte onsdag 18.10. kl.13.00 Sak som skal handsamast er utgreiing av drifta av kommunale barnehagar i kommunen Møteinnkalling
lørdag 14. oktober Volda kommune
Animasjonsfilm - Premiere 14.10 kl. 13.15
Premiere på Volda folkebibliotek laurdag 14.10 kl. 13.15. Velkomen til alle som vil kome å sjå!
fredag 13. oktober Volda kommune
Vinterstenging av vegen over Bjørkedalseidet
Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.
onsdag 11. oktober Volda kommune
Vi byggjer ny kommune og treng fleire dyktige medarbeidarar
To nye stillingar lysast ut i samband med samanslåinga av Hornindal og Volda kommunar.
onsdag 11. oktober Volda kommune
Framlegg til nye vegnamn i Øvre Rotset næringsområde
I samband med framtidig utbygging av næringsområde på Øvre Rotset treng kommunen framlegg til nye vegnamn. Namna skal nyttast til adressering av bygg i området. Dei vegane som skal ha namn er vist som Veg 1 og Veg 2 på vedlagde kart. Vi ber om at namneframlegga vert sendt til...
tirsdag 10. oktober Volda kommune
Reguleringsplan til offentleg ettersyn - E39 Volda-Furene i Volda kommune
Formannskapet i Volda kommune har i møte 02.10.2017 vedteke å legge reguleringsplan for E39 Volda-Furene, sak PS 152/17, ut til offentleg ettersyn. Formålet med områdereguleringa er å skaffe formelt plangrunnlag til å etablere ny E39 i tunnel mellom Volda og Furene. Tiltaket...
tirsdag 10. oktober Volda kommune
Møte i tenesteutval for helse og omsorg
Tenesteutvalet for helse og omsorg held møte torsdag 12. oktober. Møtet tek til kl. 12.00 og er på Volda omsorgssenter, minneromet i 3. etg.
tirsdag 10. oktober Volda kommune
Ny kjøkkensjef på omsorgssenteret
Lisbeth Skinnes har starta i jobben som ny kjøkkensjef på Volda omsorgssenter.
fredag 6. oktober Volda kommune
Kickboksing for born i Volda
Varg Kampsport og Fitness frå Ulsteinvik utvidar, og har no starta opp treningar i kickboksing for barn og ungdom i Volda. Idrettslaget Varg frå Ulsteinvik utvida i haust idrettslaget til Volda. Her er allereie treningar i muay thai og brazilian jiu jitsu for dei på 14 år og oppover, men no...
fredag 6. oktober Regionavisa
Urbakkfoten - nye vegnamn
Kom med framlegg til nye vegnamn i område Urbakkfoten! I samband med framtidig utbygging av bustadfelt i område Urbakkfoten, treng kommunen framlegg til nye vegnamn. Dei vegane som skal ha namn er vist på kartet som Veg 1 og Veg 2. Alle som ønskjer det kan sende inn framlegg til...
torsdag 5. oktober Volda kommune
Spelemidlar til indrettsanlegg
Søknader om tilskot frå spelemidlane for 2018 må vere motteke av Volda kommune innan31. oktober 2017.
torsdag 5. oktober Volda kommune
Vanngym for gravide går ut i dag
Vanngymnastikk for gravide må dessverre gå ut idag, 4.oktober, pga tekniske problem med bassenget.
onsdag 4. oktober Volda kommune
Vurderer å arrangere Pride i Volda
Mangeårig redaktør i Møre-Nytt, Rune Sæbønes, vurderer å arrangere eit Pride-arrangement i Ørsta/Volda neste vår. Av Svein Nordal FAKSIMILE: Faksimile av Sæbønes sin ide på facebook, og kommentarar som følgde. Nyleg vart det planlagt...
tirsdag 3. oktober Regionavisa
Offisiell opning av treningspark for seniorar
Dagsenter for eldre i Volda har fått tilskot frå Fylkesmannen til innovasjonsprosjektet Aktiv kvardag - bevegelse gir livsglede. Treningspark for seniorar. Prosjektet står no ferdig og området er offisielt opna. Der er fire gode treningsapparat for styrke- og balansetrening. Dette blir bra!
tirsdag 3. oktober Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Dette er den nye barnevernssjefen
Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
tirsdag 3. oktober Volda kommune
«Hei hå, no er det jul igjen!»
  Vel, tittelen er nok ikkje heilt sann, men hos Johs. Jacobsen Kjøtt AS i Volda er juleførebuingane i full sving. Av Svein Nordal – Jada, hos oss har det vore jul i to – tre veker allereie, smiler dagleg leiar Stig Jacobsen, og tek oss inn på eine lagerrommet, der det...
tirsdag 3. oktober Regionavisa
Datakurs
Er du heilt fersk på pc, nettbrett eller smarttelefon og treng hjelp for å kome i gong? Biblioteket tilbyr kurs i samarbeid med AOF. PC: måndag 16. og tysdag 17. oktober, kl 16.00-20.00. Du kan låne PC. Nettbrett og smarttelefon: onsdag 18. og torsdag 19. oktober, kl 16.00-20.00. ...
mandag 2. oktober Volda kommune
Møte i formannskapet 2. og 5. oktober
På måndag 2. oktober kl. 12.00 er det møte i formannskapet. Møtet skal vere på rådhuset i Volda, møterom Voldsfjorden. Torsdag 5. oktober skal det vere arbeidsmøte. Då skal sektorleiarane og rådmann saman med forrmannskapet arbeide med budsjett og...
fredag 29. september Volda kommune
Kurs i animasjonsfilm. Målgruppe, born mellom 10 og 14 år
Bruk haustferien til å lære å lage animasjonsfilm! I samarbeid med kunstnaren og animatøren Ivan Dujmusic, inviterer biblioteket til kurs i animasjonsfilm i haustferien. Kurset går over fem dagar frå måndag 9. til fredag 13. oktober, kl 10.00-13.00. Framsyning av...
fredag 29. september Volda kommune
Dei unge vaksne finn kvarandre
Unge vaksne i Hornindal ynskjer dei unge vaksne i Bjørke-området hjarteleg velkomne i den nye Volda-kommunen, melder Møre-Nytt. Av Svein Nordal Kommunereformen når stadig nye høgder. Bjørke inst i Hjørundfjorden er trass i eit folketal på berre vel hundre ei...
torsdag 28. september Regionavisa
Melodiøs jazz på Det Grøne Treet
I kveld spelar «Überjam» funky melodiøs jazz på Det Grøne Treet i Volda.  Überjam består av fire røynde karar fra rundt omkring Ulsteinvik. Peter Demirov på tangentar, både svarte og kvite, Bertil Tødenes klippefast på trommer, Jan...
onsdag 27. september Regionavisa
Brunvoll skal levere framdriftssystem
Brunvoll i Volda har signert kontrakt med MAN Diesel & Turbo SE for levering av framdriftssystem til ein pelagisk trålar, designa av Karstensens Skibsværft A/S for rederiet Odd Lundberg AS frå Gratangen. Utstyret frå Brunvoll skal leverast i 3. og 4. kvartal 2018. Leveransen frå...
onsdag 27. september Regionavisa
Røde Kors må betale staten for å redde liv: – Politikerne må våkne!
VOLDA/ÅLESUND : Marit Vidhammer ble reddet ned fra fjellet etter å ha brukket ankelen. Redningsutstyret som ble brukt, må Røde Kors fortsatt betale moms for.
tirsdag 26. september TV 2
Røde Kors må betale staten for å redde liv
Marit Vidhammer ble reddet ned fra fjellet etter å ha brukket ankelen. Redningsutstyret som ble brukt, må Røde Kors betale fortsatt betale moms for.
mandag 25. september TV 2
Kommunestyremøte 28. september
Torsdag 28. september kl. 14.00 skal det vere kommunestyremøte på Uppheim i Volda.
fredag 22. september Volda kommune
Mellom 400-500 vitja Volda brannstasjon på open dag
Det var fullt hus då Volda brannstasjon hadde open dag. Det var mellom 400-500 som vitja brannstasjonen. Dei frammøtte kunne få prøvesitje brannbil, delta i konkurranse, smake på brannkokken sin mat og få kontrollert brannsløkkingsapparat.
fredag 22. september Volda kommune
Volda kjem ikkje med fråsegn om Bjørke – enno
Innbyggjarane på Bjørke skal ha folkerøysting om kva kommune dei vil høyre til. I samband med dette vil Ørsta kommune gje Bjørkefolket eit dokument saman med Volda kommune som underlag for røystinga. Men det blir ikkje Volda med på. Les også kva...
fredag 15. september Regionavisa
Seniorsurfdagen
På Volda folkebibliotek er seniorsurf fredag 22. september, kl. 12 - 15. Har du eit dataspørsmål? Kom innom biblioteket og få hjelp.
fredag 15. september Volda kommune
Open brannstasjon 19. september
Open brannstasjon i Volda 19. september kl 17.00-19.00 - Sjå og prøv brannutstyr - Prøvesitje brannbil - Konkurranse. Premie til alle - Brannkokken diskar opp - Kontroll av brannsløkkingsapparat v/Myklebust brannsikring. Kr 50,- pr apparat Velkomne til brannstasjonen i Prestegata 33!
torsdag 14. september Volda kommune
Planid 2016009. Detaljreguleringsplan del av gbr 18/442, Kapteinsvegen 10
Reguleringsplan for del av gnr 18 bnr 442 - Kapteinsvegen 10. Offentleg ettersyn - Plan og bygningslova 12-10. Etter vedtak i Volda formannskap i sak PS127/17 den 22.08.2017 vert privat framlegg til reguleringsplan for gnr 18 bnr 442 på Engeset, Kapteinsvegen 10, lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar...
torsdag 14. september Volda kommune
Politiske møter komande veke
Det nye tenesteutvalet for helse og omsorg skal ha sitt første møte i dag 14. september. Tirsdag 19. september skal både formannskapet og forvaltningsutvalet ha sine møter. Sakliste kan du finne her:Utvalsmøter Tenesteutval for helse og omsorg, kl. 14.00 møterom...
torsdag 14. september Volda kommune
Jobbsøkjar?
Volda kommune har ledige stillingar både i butenesta for funksjonshemma og på helsestasjonen. Ved Volda helsestasjon er ledig to helsesøsterstillingar, ei fast stilling i 80% og ei prosjeoktstilling i 100% I butenesta er ledig både faste stillingar og vikariat for miljøterapeutar,...
torsdag 14. september Volda kommune
–Test bilen din på lukka veg!
Amcar Ørsta/Volda inviterer til Street Race i Ørsta på Mosflata laurdag 23. september, og lovar både full gass, brent dekk og lokal tåke i løpet av dagen! –Her kan du kome å teste bilen din og deg sjølv på lukka vei, og alle bilmerker kan delta. Det...
tirsdag 12. september Regionavisa
MØRE OG ROMSDAL

Interkommunalt PPT - orienteringsmøte
Interkommunalt PPT Ulstein - Hareid - Volda - Ørsta held informasjonsmøte i Ørsta og Ulstein. Tid og stad: Sjøborg i Ulstein tirsdag 26.09 klokka 19.00 Ørsta kulturhus onsdag 27.09 klokka 19.00 Informasjon om det nye interkommunale PPT Omorganisering av PPT og...
tirsdag 12. september Volda kommune
Møte i fellesnemnda 14. september
Første møte for Fellesnemnda etter ferien er torsdag 14. september kl. 14.00.
tirsdag 12. september Volda kommune
Sjå glimt frå Voldadagen
Laurdag deltok Volda kommune og fleire andre aktørar på Voldadagen 2017.
mandag 11. september Volda kommune
Avslutning på sommarles 2017
Fredag ettermiddag 8. september er det avslutning på sommarles. Forfattaren Mari Moen Holsve skal underhalde.
fredag 8. september Volda kommune
Rekordmange førehandsrøysta i Volda
Fredag 8. september var siste dag med førehandsrøysting, og valadministrasjonen har totalt tatt i mot 2554 førehandsrøyster - av desse 1929 heimehøyrande i Volda kommune. Dette betyr at over 29% av veljarmassa i Volda har førehandsrøysta
torsdag 7. september Volda kommune
Røystestadar og opningstider på valdagen 11. september 2017
Volda kommune har fem røystestadar:
tirsdag 5. september Volda kommune
Kulturprisen 2017 i Volda
Ørsta Volda Ballettskule fekk Kulturprisen for 2017 av Volda kommune. Grunngjevinga skal vere i følge Volda kommune at prisvinnar er ein solid og viktig kulturinstitusjon i Volda og Ørsta.  Etter at han vart etablert for vel 30 år sidan, har han utvikla seg til å verte ein av...
tirsdag 5. september Regionavisa
Ørsta Volda Ballettskule fekk kulturprisen 2017
I kommunestyret sitt møte 31.08.17 vart Ørsta Volda Ballettskule ved Synnøve Rekkedal Hill velfortent overrekt Kulturprisen for 2017.
torsdag 31. august Volda kommune
Hallo! Er det nokon her?
Volda har vore skulestad i snart 160 år – og kva er då meir «naturleg» enn at det er i to av dei eldste tidlegare skulebygningane ein har best sjanse for å treffe på gjengangarar? Av Svein Nordal Dagens Røde Kors-hus på Engeset i Volda tenestegjorde i si tid...
torsdag 31. august Regionavisa
Varsel om spyling av vassleidningsnett. Frå Røyslidvegen til Haslevegen, vidare mot Sagelva på Mork
Volda kommune skal he ei rutinemessig utspyling av vassleidningsnettet1. september frå midnatt. Spyling vil foregå frå kl. 0.00 til kl. 06.00 i område Røyslidvegen, til Haslevegen og vidare mot Sagelva på Mork. Fleire abonnentar vil kunne misse vatnet i denne perioda. Etter...
torsdag 31. august Volda kommune
Førehandsrøysting i Volda kommune siste veka før valet
Antal veljarar som førehandsrøystar ved servicekontoret i Volda kommuna aukar dag for dag, og denne veka har servicekontoret utvida opningstida si ytterlegare. No kan ein også førehandsrøyste på høgskulen, vidaregåande skule og institusjonane i kommunen.
torsdag 31. august Volda kommune
Røystestadar og røystetider på valdagen
torsdag 31. august Volda kommune
Brann utvikla seg på omsorgssenteret
Tysdag kveld starta det å brenne på eit teknisk rom. Helse- og omsorgssjefen rosar dei involverte for ein solid innsats.
onsdag 30. august Volda kommune
HPV-vaksine. Tilbod til kvinner fødd 1991 og seinare
Alle kvinner fødd 1991 og seinarefår frå hausten 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Ved helsestasjonen i Volda vert det vaksinering desse dagane (det er inga timebestilling): Måndag 4. september kl. 14.00 -...
onsdag 30. august Volda kommune
Høyring - Bustadsosial plan
Kunngjering: Høyring av framlegg til Bustadsosial handlingsplan. Kommunen inviterer med dette alle til å kome med innspel til høyringsdokumentet. Merknader til planen skal vere skriftlege og merka med saksnummer 2017/719. Dei skal sendast til Volda kommune, Postmottak, Stormyra 2, 6100 Volda...
mandag 28. august Volda kommune
Møte i forvaltningsutvalet 29.08 og kommunestyret 31.08
Forvaltningsstyret sitt første møte etter ferien er tysdag 29.08, kl. 13.00, på rådhuset Møteinnkalling og sakliste kan du sjå her: Volda kommunestyre har sitt første møte etter ferien torsdag 31.08, kl. 14.00, på Uppheim Møteinnkalling og...
fredag 25. august Volda kommune
Ny festival i Volda
Ein splitter ny festival ser snart dagens lys i Volda, når «Bygdesus» blir ein realitet 14. -16. september. –Bygdesus er ein reindyrka musikkfestival, utvikla av Studenthuset Rokken. Konseptet går ut på å fremme norske «up and coming» – artistar, forklarar...
fredag 25. august Regionavisa
Bygdesus
Ein splitter ny festival ser snart dagens lys i Volda, når «Bygdesus» blir ein realitet 14. -16. september. –Bygdesus er ein reindyrka musikkfestival, utvikla av Studenthuset Rokken. Konseptet går ut på å fremme norske «up and coming» – artistar, forklarar...
torsdag 24. august Regionavisa
Bygdesus
Ein splitter ny festival ser snart dagens lys i Volda, når «Bygdesus» blir ein realitet 14. -16. september. –Bygdesus er ein reindyrka musikkfestival, utvikla av Studenthuset Rokken. Konseptet går ut på å fremme norske «up and coming» – artistar, forklarar...
torsdag 24. august Regionavisa
MØRE OG ROMSDAL

Bygdesus
Ein splitter ny festival ser snart dagens lys i Volda, når «Bygdesus» blir ein realitet 14. -16. september.   –Bygdesus er ein reindyrka musikkfestival, utvikla av Studenthuset Rokken. Konseptet går ut på å fremme norske «up and coming» – artistar,...
torsdag 24. august Regionavisa
«Det handlar først og fremst om kven du har rundt deg»
–Å vere lesbisk, homofil, bifil eller transperson (skeiv) på bygda, handlar først og fremst om kven du har rundt deg. Av Svein Nordal Saken er oppdatert Det seier Hilde Enger Arntsen i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfald. I samband med studiestart var ho i...
torsdag 24. august Regionavisa
Utvida opningstid for mottak av førehandsrøyster
Laurdag 26. august har servicekontoret utvida opningstid for mottak av førehandsrøyster.
torsdag 24. august Volda kommune
Porsemyrvegen stengt for gjennomkøyring
fredag 18. august Volda kommune
Følg «Nye Volda» på sosiale medium
I samband med kommunesamanslåinga av Hornindal og Volda kommune, lanserer prosjektet sine eigne nettbaserte kanalar.
fredag 18. august Volda kommune
Digital satsing i Voldaskulen
I Voldaskulen vert det satsa på digitale læringsverkty, og onsdag denne veka fekk lærarar på 1. 4. årssteg utdelt ipadar. Alle elevar i småskulen vil få utdelt sine nettbrett i løpet av første skuleveka.
fredag 18. august Volda kommune
Val av kandidatar til Volda ungdomsråd for 2017 - 2018
Er du mellom 13 og 20 år? Bur du i Volda kommune? Kan du tenkje deg å vere med på å gjere Volda til ein betre stad for ungdom å vekse opp i? Då treng Volda ungdomsråd deg! Søknadsfrist 16. september.
torsdag 17. august Volda kommune
Norskopplæring, kveldskurs for nybyrjarar
Kveldskurs for nybyrjarar hausten 2017 Kurset vil følgje læreplanen for vaksne innvandrarar og ein vil bruke læreverket Norsk no. Minimum 10 deltakarar.
torsdag 17. august Volda kommune
Formannskapsmøte og valstyre 22. august
Første møte for Formannskapet etter ferien er tirsdag 22. august kl. 12.00. Innkalling og sakliste til formannskapet kan du lese her: Valstyret har også møte denne dagen. ​Innkalling og sakliste til valstyret kan du lese her:
onsdag 16. august Volda kommune
Skulestart måndag 21. august
Måndag 21. august er det skulestart for grunnskuleelevane i Volda kommune skuleåret 2017/2018. Elevane møter slik:
onsdag 16. august Volda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Akershus Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Aust Agder Bergen Næringsliv Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Troms Trøndelag Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Økonomi Oskarshamn Kvinnherad Fotball Game of Thrones Grue Finnmark Helse Kalmar Svalbard Film Kultur Tesla Spill Båt Forskning Vær Helsingborg Inrikes Bil Mat VM Östra Göinge Landbruk Sverige Arendal Boksing Norway Cup Vestby Tour of Norway Malmö Hockey Masfjorden Hässleholm Russland Forsvar Kunst Ishockey Suldal Sykkel Molde Landskrona Risør Kongsvinger Litteratur Sport Musikk Sjakk Nedre Eiker Brexit Nord-Korea Jakt Tech Stavanger Lillesand NM Håndball Arctic Race Kongelig Agdenes Kristianstad Jobb Kristiansand Trondheim Verdal Mote Svømming Vestre Slidre Valg Stockholm Skellefteå Fjell Voss Odda Hammerfest Sørreisa Osterøy Motor Eidfjord Vinje Lund Musik Ylvis Ledare Tyskland Tingvoll SK Brann Kävlinge Bærum Menn Politikk Vellinge Emmaboda Dyr Langrenn Åsnes Olofström Vitenskap Radøy Holmestrand Odds BK Bolig Tvedestrand Narvik Austrheim Svedala Stord Android Nannestad Motorsport Eliteserien Fedje Måsøy Kvænangen Skien Hopp Evenes Tingsryd Mjölby Steinkjer Jul USA Klima Ålesund Volda Stavanger Oilers Vevelstad Strømsgodset Dovre Kommunesammenslåing Sarpsborg Aurdal Kragerø Trening Frankrike Tjøme Åstorp Ås Eslöv Mandal Askøy Lesja Barn Rauma Nybro Lyngdal Seljord Svelvik Friidrett Klatring Skiskyting Alpint Moss Andøy Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL