Vestby
Lei av brunskogsnegler i din private hage eller omegn?
fredag 08:12 Vestby kommune
Minnemarkering 22. juli i Vestby
Det avholdes minnemarkering 22. juli ved 22. juli - minnesmerket i Vestby.
mandag 14:00 Vestby kommune
Ny lov om behandling av personopplysninger
Ny personopplysningslov trer i kraft den 20 juli 2018. Det betyr at EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov og at personvernlovgivingen blir lik i hele Europa. For å sikre at Vestby kommune oppfyller våre forpliktelser etter loven, har vi fra høsten 2017 hatt et eget prosjekt som blant...
fredag 13. juli Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap om demenssykdom opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte mulighet til...
tirsdag 10. juli Vestby kommune
Pårørendeskolen i Follo - påmeldingsfrist 5. september
Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom. Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!
tirsdag 10. juli Vestby kommune
Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune
Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune, sjøkart 4 og 452 og høring om ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo...
tirsdag 10. juli Vestby kommune
Betydelig høy skogbrannfare
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB melder flg.: Skogbrannfaren er betydelig høyere i dag enn den var for noen uker siden. Skogbrannindeksen kan være misvisende. Dette er pga. at indeksen ikke tar inn over seg at vegetasjonen...
fredag 6. juli Vestby kommune
Prestivalen 2018 arrangeres 11. juli!
Bli med på Vestbys vakreste eventyr på Vestby Prestegård onsdag 11. juli! Prestivalen er en endags musikkfestival som finner sted på idylliske Vestby Prestegård, og arrangeres for andre gang. Fjorårets festival var utrolig vellykket og arrangørene lover topp stemning...
torsdag 5. juli Vestby kommune
AKERSHUS

Hølendalen - stengt gangbro
Vestby kommune har fra 05. juli 2018 stengt gangbroa ved Øgården/ E6 broene. Selve gangbroa er stengt og det er skiltet på begge sider. Broa er stengt fordi det er registrert kvikkleire på stedet. Vestby kommune skal etter hvert fjerne broa.
torsdag 5. juli Vestby kommune
Son Kystkultursenter 7. juli: Livet i fjæra
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem. Gjennom sommersesongen er det en rekke aktiviteter for små og store, blant annet onsdagsforedrag med...
onsdag 4. juli Vestby kommune
Sommertid på biblioteket
Bibliotekene i Vestby og Son kan besøkes i hele sommer, men vi minner om at vi har stengt lørdager i skolens sommerferie.
tirsdag 3. juli Vestby kommune
Totalforbudet mot å gjøre opp ild gjeninnføres fra 29. juni
Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. * Totalforbudet gjelder fra kl. 08:00 fredag 29. juni.
mandag 2. juli Vestby kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Vestbyhagen
Som ledd i gjennomføringen av detaljregulerings¬plan for Vestbyhagen, vedtatt den 25.06.2018, starter nå forhandlinger mellom Mestergruppen Eiendom AS, org.nr. 974451204, og Vestby kommune, med formål å inngå en utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven kapittel 17...
fredag 29. juni Vestby kommune
Vannstengning i området Kapellveien - Son 2. juli 2018
Det blir vannavstengning i området Kapellveien i Son mandag den 2.juli 2018 mellom klokken 10:00 og 15:00
fredag 29. juni Vestby kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Meierikvartalet - S3 og S4
Som ledd i gjennomføringen av vedtatt områdeplan for Vestby Sentrum, med forslag om utarbeidelse av detaljplan for Meierikvartalet, S3 og S4, starter nå forhandlinger mellom Sentrumsveien 1 Vestby AS og Vestby kommune, med formål å inngå en utbyggingsavtale, jf. plan- og...
fredag 29. juni Vestby kommune
Sykehjemmet kan nås på mobil
Vestby sykehjem vil være uten telefon fredag 29. juni 2018 fra kl 09.00-11.00. Post 1 kan nås på mobil 960 98 228 Post 2 kan nås på mobil 960 98 220
fredag 29. juni Vestby kommune
Innføring av vannrestriksjoner fra 27. juni
Vestby kommune innfører fra 27.06.18 forbud mot vanning med vannslange og vannspreder. Vask av hus og bilvask er tillatt. Dette innføres p.g.a. værsituasjonen , sikkerhet ved evt. Brannberedskap og sikker levering av vann til forbruk. Vestby kommune vil informere om når...
onsdag 27. juni Vestby kommune
Klart for SÅNAFEST 2018!
Offisiell åpning av SÅNAFEST 2018 i Hølen tirsdag 26. juni kl 19. Sånafest feirer 5 års-jubileum med en 5 dagers forrykende festival! Festivalen pågår frem til lørdag 30. juni. I år kommer over 50 kunstnere til Hølen og Son og viser forestillinger...
tirsdag 26. juni Vestby kommune
Vestby Kunstforenings sommerutstilling
åpner fredag 29. juni kl. 17, i Soon Seilforenings lokaler ved torget i Son.
mandag 25. juni Vestby kommune
Drikkevannet på Deli –Vestby næringspark Øst –Langliveien og Skaugbrynet er friskmeldt.
Fredag 22.06.2018 ble det tatt 4 nye drikkevannsprøver ulike steder på Deli næringsområde, alle prøveresultatene viser god drikkevannskvalitet. Vi konkluderer med at drikkevannet har hatt god kvalitet hele tiden og avviket skyldes forurensing utenifra. Vestby kommune tar denne typen...
mandag 25. juni Vestby kommune
Deli –Vestby næringspark Øst –Langliveien og Skaugbrynet avvik i drikkevannsprøver.
Vestby kommune informerer om at det på grunn av avvik i vannprøver i dette området har Vestby kommune for sikkerhets skyld, varslet til berørte eiendommer. Det vil bli plassert en drikkevannstilhenger i Langliveien til berørte private husholdninger ved Kjenn. Der vil det også...
fredag 22. juni Vestby kommune
Mengdetest på brannvannet i Verpetveien 20- mandag 25.juni 2018
Det skal foretas en mengdetest på brannvannet i Verpetveien 20. Dette kan føre til lavere trykk og brunt vann i Verpet området. Dette vil skje mellom kl 09:00 – 10:00 på mandag 25/6-18 I denne perioden vil vanntrykket kunne bli lavere og drikkevannet kan få misfarge. Hvis det...
torsdag 21. juni Vestby kommune
Vestby kommune har i 2018 avsatt ekstra midler til bekjempelse av brunskogsnegler
Vestby kommune har i 2018 avsatt ekstra midler til bekjempelse av brunskogsnegler. Brunskogsnegl er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere.
torsdag 21. juni Vestby kommune
Offentlig ettersyn – detaljregulering – Meierikvartalet
Planforslaget omfatter ny sentrumsbebyggelse i felt S3 og S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2, innenfor rammene til områdereguleringen for Vestby sentrum. Planen vil også omfatte tilliggende deler av Kroerveien og Sentrumsveien inkludert terrengmur og fortauene rundt...
onsdag 20. juni Vestby kommune
Opphevelse av totalforbud mot bålbrenning
Totalforbudet mot bålbrenning som ble nedlagt i mai er opphevet fra og med fredag 15. juni. Vi minner om at det fremdeles i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt...
fredag 15. juni Vestby kommune
Asfaltering i Hølen - Hølen torg og overganger for kabel i Lille Strandgate
Hølen torg skal ferdigstilles med asfalt og nye fortauskanter er allerede på plass. Sluttarbeidene starter nå.
fredag 15. juni Vestby kommune
Son Kystkultursenter - onsdagsforedrag: "Hølens vekst og fall og sorte får"
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem. Gjennom sommersesongen er det en rekke aktiviteter for små og store, blant annet onsdagsforedrag med...
tirsdag 12. juni Vestby kommune
Telefon til Vestby helsestasjon
Vi erfarer kontaktproblemer med noen av de innkommende telefonsamtalene til Vestby helsestasjon, tlf 64 98 03 50. Det jobbes med å få løst dette. Dersom du ikke oppnår kontakt og du skal kansellere en time kan du sende e-post til helsestasjonen helsestasjonen@vestby.kommune.no Helsestasjonen
mandag 11. juni Vestby kommune
Vedtatt – Detaljregulering – Erikstadveien renmassemottak
Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen legger til rette for avsluttende drift av et renmassemottak med tilbakeføring til jordbruksformål. Nærmere opplysninger om planen finner du i menyen til høyre under "mer info". Vedtaket kan...
mandag 11. juni Vestby kommune
Vestby helsestasjon stengt 7. og 8. juni
Helsestasjonen holder stengt 7. og 8. juni 2018 pga fagdager for helsepersonell. Helsestasjonen er bemannet for deg som allerede har gjort avtale for disse to dagene. Telefonen til helsestasjonen er viderekoblet til kommunens sentralbord på rådhuset. Helsestasjonen
torsdag 7. juni Vestby kommune
Varsel om planoppstart - gang- og sykkelvei Berg- Pepperstad - detaljregulering
Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen skal omfatte gang- og sykkelvei langs Erikstadveien mellom Berg og Pepperstad.
mandag 4. juni Vestby kommune
Viktig budskap fra brannvesenet før helgen
fredag 1. juni Vestby kommune
Fredag 1. juni i Vestby sentrum: Programslipp for Vestbyfestivaler og åpning av "Passasjen"
Stikk en tur innom sentrum fredag! Fra kl. 16 og utover ettermiddagen og kvelden blir det liv i den nye Passasjen. Passasjen? Det vil du skjønne når du kommer, bare se etter det nye fargerike "byrommet". Sånafest, Prestivalen og Hvitsten Salong presenterer sine program for sommerens...
tirsdag 29. mai Vestby kommune
AKERSHUS

Sms varsling til innbyggerne
Vestby kommune benytter Servicevarsling.no for å varsle innbyggere om vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m. For å sikre at flest mulig blir varslet, benytter leverandøren av tjenesten registre med personer og bedrifter satt sammen av data fra en rekke kilder. Det kan...
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Velkommen til siste samtalegruppe 29. mai før sommeren
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap om demenssykdom opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte mulighet til...
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Telenor har problemer med mobil telefonforbindelse
Telenor har problemer med mobil telefonforbindelse, det jobbes med å få løst saken. Fasttelefon skal fungere som normalt.
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Innføring av vannrestriksjoner fra 28. mai
Vestby kommune innfører fra 28.05.18 forbud mot vanning med vannslange, vannspreder og høytrykkspyler. Forbudet innføres på grunn av været, som har medført varme og tørke. Forbruket av vann er nå om lag 50% høyere enn normalt. Dette medfører at...
mandag 28. mai Vestby kommune
Bygdedag på Vestby Prestegård 26. mai
Prestegårdens Venner inviterer til bygdedag på den idylliske prestegården lørdag 26. mai kl. 11-15. Her blir det mange hyggelige aktiviteter for store og små, folk og dyr.
onsdag 23. mai Vestby kommune
Totalforbud mot bruk av ild i og i nærheten av skog og annen utmark
Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.
onsdag 23. mai Vestby kommune
Sesongåpning på Son Kystkultursenter i pinsen
Mange fremmøtte fikk med seg at kystkultursenteret ble behørig åpnet lørdag 19. mai. Med Hvitsten trommekorps i spissen, taler av ordfører Tom Anders Ludvigsen og Tommy Braaen, leder av Son Kystkultursenters Venner - ble åpningen av sommersesongen markert - i strålende...
tirsdag 22. mai Vestby kommune
Offentlig ettersyn - Kommuneplan for Vestby 2019 - 2030
Formannskapet har besluttet å legge forslag til kommuneplan ut på høring og til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 11-14. Planforslaget omfatter både samfunnsdelen og arealdelen.
tirsdag 22. mai Vestby kommune
Kjøvangen brygge friskmeldt
24. mai 2018: Det advares ikke lengre mot bading fra Kjøvangen brygge. 16. mai 2018: Bading frarådes ved Kjøvangen brygge på grunn av mistanke om forurenset vann. Det skiltes også på stedet.
onsdag 16. mai Vestby kommune
Skogbrannfare
Flommen pågår i noen kommuner, samtidig øker skogbrannfaren. Se yr.no for ytterligere informasjon for hvordan det ser ut for kommunene i Akershus. Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet. Skogbrannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid...
onsdag 16. mai Vestby kommune
Gratis introduksjonskurs på klarinett, trompet, fløyte og trombone
Kulturskolen og skolekorpsene tilbyr kurs før sommeren for de som har lyst til å prøve disse instrumentene. Kanskje er dette noe for deg?
onsdag 9. mai Vestby kommune
Opphevelse vårens akseltrykkrestriksjoner
Følgene veier har hatt akseltrykkrestriksjoner som nå blir opphevet: Krokstrandveien, Hulvikveien, Støttumveien, Drøbaksveien. Skiltene blir fjernet innen kl 15 tirsdag 8. mai. 2018.
mandag 7. mai Vestby kommune
Problemer med fasttelefonforbindelsen til kommunen - hjemmetjenesten kan nås på mobil
Telenor har problemer med fasttelefonforbindelsen til Vestby kommune. Hjemmetjenesten i Vestby kan nås på mobilnummer 982 03 549 Hjemmetjenesten i Son kan nås på mobilnummer 404 26 347. Det jobbes med å få løst saken.
mandag 7. mai Vestby kommune
Vannstengning på Pepperstad skog, onsdag 7. mai
Grunnet omkobling i vannkum ved Pepperstadskogen blir vannet stengt i området. De berørte adressene vil være husstander i Slakterens vei og Mettes vei. Vannet vil blir stengt i tidsrommet 09.00 - 15.00, mandag 7.mai 2018.
fredag 4. mai Vestby kommune
Foreldrekurset Trygghetssirkelen, Circle of Security (Cos)
Vi setter fra høsten opp nye Cos-kurs for gruppe. Kurset er basert på nyere teori og forskning innen utviklingspsykologi, relasjonell psykologi og tilknytningsteori med utgangspunkt i John Bowlby og Mary Ainsworths arbeid.
torsdag 3. mai Vestby kommune
Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak
Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet...
torsdag 3. mai Vestby kommune
Feil med utgående og innkommende eksterne mailer, 30. april
Grunnet problemer hos Vestby kommunes leverandør av e-mailtjenester vil hverken e-mail ut eller inn være operative igjen før midnatt 30. april.
mandag 30. april Vestby kommune
Markering av 8. mai i Vestby
I anledning den nasjonale frigjørings- og veterandagen holdes det minnemarkeringer i Vestby og Son tirsdag 8. mai 2018.
mandag 30. april Vestby kommune
Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son
Her finner du ny informasjon angående gravearbeidet som pågår i Sonsveien Bakgrunn Den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata fra rundkjøringen ved tennisbanen og ned til krysset Storgata/ Kolåsveien er gammel med mange lekkasjer. Denne skal nå renoveres.
fredag 27. april Vestby kommune
Dansens dag markeres i Vestby, 27. og 28. april
Kom til rådhusparken og se Danselinjen på Follo Folkehøyskole markere Dansens Dag i Vestby. Både i og utenfor glasscontaineren som står utenfor rådhuset i Vestby skal Danselinjen underholde. Det blir danseforestilling med et moderne uttrykk, i spennende og fargerike kostymer....
torsdag 26. april Vestby kommune
Nå er tidenes største miljødugnad i gang!
I fjor ble det samlet inn 13,5 tonn med avfall langs strendene våre og rundt Vansjø i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune. I år håper vi at du vil sette nok en ny rekord – sammen med oss! Bli med på tidenes største miljødugnad ! #Plukkplasten
torsdag 26. april Vestby kommune
17. mai-program for Vestby kommune
Se hva som skjer hvor på den store dagen! Her finner du programmet for feiringen av 17. mai i hele kommunen. Du finner hovedprogram og oversikt over hva som skjer på de enkelte skolene samt praktisk informasjon. Vestby kommune ønsker alle en flott grunnlovsdag!
onsdag 25. april Vestby kommune
Vedtatt – Detaljregulering – Vestby pukkverk
Planen omfatter utvidelsesområde for Vestby pukkverk. Uttaksdybde er begrenset til kote 63. Området omkring uttaksområdet er regulert til grønnstruktur. Område for grønnstruktur skal fungere som en buffersone mot uttaksområdet ved etablering av en voll som skal revegeteres...
onsdag 25. april Vestby kommune
Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Solhøy omsorgsboliger
Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Detaljreguleringen legger til rette for et bygg på tre etasjer med 88 boliger med heldøgns omsorg på Solhøytomta (tidligere Solhøy skole)....
tirsdag 24. april Vestby kommune
Åpent møte 22. mai vedrørende detaljregulering av Solhøy omsorgsboliger
Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Detaljreguleringen legger til rette for et bygg på tre etasjer med 88 boliger med heldøgns omsorg på Solhøytomta (tidligere Solhøy skole)....
tirsdag 24. april Vestby kommune
AKERSHUS

Demenssykdom i familien? Velkommen til samtalegruppe 24. april
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap om demenssykdom opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte mulighet til...
mandag 23. april Vestby kommune
Elsykkelbibliotek i Vestby – oppstart 3. mai 2018 !
På Elsykkelbiblioteket kan du låne en elektrisk lastesykkel eller en «vanlig» elsykkel i tre uker for å teste om dette er noe som passer inn i ditt hverdagsliv. Om du orker å sykle også når det regner. Om sykkelen faktisk klarer å dra deg og ungene i lastekassen...
fredag 20. april Vestby kommune
Mettes vei åpner igjen 25.april
Vi informerer om at Mettes vei åpner igjen onsdag i uke 17 etter å ha vært stengt i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i området.
fredag 20. april Vestby kommune
Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
Er du mer ustø enn før og går mindre ut? Da kan Sterk og Stødig treningsgruppe i Vestby og Son være noe for deg!
fredag 20. april Vestby kommune
Rusfri konsert med HKEEM og EZZARI fredag 27. april!
Fredag 27. april arrangeres det konsert for ungdommer mellom 12 og 18 år. Stedet er Kultursalen i Grevlingen skole og kultursenter i Son. HKEEM og support EZZARI på scenen Det er ikke noe tvil om at livet til Def Jam Recordings-signerte Abdulhakim Hassane aka Hkeem ble snudd på hodet da han slapp...
torsdag 19. april Vestby kommune
Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling / gratis kjernetid fra 1. august 2018
Dersom husstandens bruttoinntekt er mindre enn 533 500 kroner kan det søkes om inntektsgradert foreldrebetaling.
torsdag 19. april Vestby kommune
Anleggsarbeider på Kjenn
Leif Grimsrud AS er nå godt i gang med arbeidene med å vann- og avløpsnettet på Kjenn. I den forbindelse er Tømteveien stengt for gjennomkjøring. Det er skiltet omkjøring som er laget på det gamle trikkesporet og over jordet. For beboere i Tømteveien vil...
torsdag 19. april Vestby kommune
Møt Heidi Linde på Son bibliotek 19. april!
Bibliotekets venner i Son har igjen gleden av å invitere til forfattermøte. Denne gangen kommer Heidi Linde, kjent for sine underholdende og skarpe skildringer av hverdagslige konflikter og småbyliv blant annet i sine romaner Nu, jävlar og Norsk sokkel.
onsdag 18. april Vestby kommune
Nordre Labo - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Vestby kommune og Ann-Cathrin Torp om gjennomføring av reguleringsplan for Nordre Labo.
onsdag 18. april Vestby kommune
Vårrengjøring - feiing av kommunale veier
Vestby kommune har startet feiing av kommunale veier og plasser. På grunn av en lang vinter er oppstarten senere enn vanlig. Det er også mye strømasser som skal fjernes. Det vil bli feid både med kommunalt utstyr og med innleide maskiner. Planen er at alt skal være feid til 17. mai....
onsdag 18. april Vestby kommune
Vannstengning på Pepperstad skog onsdag 18. april
Grunnet omkobling i vannkum i krysset ved Mettes vei blir vannet stengt i området. De berørte adressene vil være husstander i Tømmer Svendsens vei, Slakterens vei og Mettes vei. Vannet vil blir stengt i tidsrommet 08:00-21:00. Drikkevannshenger vil bli plassert i Mettes vei, nord for...
tirsdag 17. april Vestby kommune
MC-fører kritisk skadet i ulykke
Øst politidistrikt skriver på Twitter at én person er kritisk skadet etter en ulykke med en bil i Vestby.
mandag 16. april TV 2
Bålforbud i perioden 15. april til 15. september
Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
mandag 16. april Vestby kommune
Hjemmetjenesten kan nås på mobil
Hjemmetjenesten i Vestby og Son har problemer med fasttelefonen. Hjemmetjenesten i Vestby kan nås på mobilnummer 932 14 960 Hjemmetjenesten i Son kan nås på mobilnummer 404 26 342. Hjemmetjenesten
lørdag 14. april Vestby kommune
Søknadsfrist for Kulturstipend og Idrettsstipend er 1. mai
Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Vestby.
tirsdag 10. april Vestby kommune
Søknadsfrist 1. mai for leie av kommunale kultur- og idrettslokaler for sesongen 2018/2019
Vestby kommune leier ut mange kultur- og idrettslokaler. De som ønsker å leie lokaler til faste aktiviteter/trening neste skoleår må søke innen fristen 1. mai 2018.
tirsdag 10. april Vestby kommune
Bli med på folkehelseuka 2018! Søk om tilskudd til arrangementer og aktiviteter innen 1. mai
Årets folkehelseuke blir arrangert 1.-9. september 2018. Vi ønsker mange ulike arrangementer, og oppfordrer alle til å legge planlagte eller nye arrangementer til folkehelseuka. Kommunen støtter gjerne arrangementer/aktiviteter i denne perioden gjennom tildeling av folkehelsemidler....
tirsdag 10. april Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AKERSHUS

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Hässleholm Kalmar Østfold Fotboll Rogaland Vest Agder Kultur Akershus Kvinnherad Odda Sogn og Fjordane Buskerud Skåne Trøndelag Troms Mat Forsvar Kristianstad Menn Inrikes Thailand Oskarshamn Fiske Rendalen Kongelig Eslöv Vellinge Tynset Finnmark Molde FK Sandnes Fotball Skien Karmøy Kultur Mandal Åstorp Kragerø Vær Sport Musikk Bolig Politikk Fredrikstad Sverige Norway Cup Blekinge Tinn VM Trening Mote Malmö Russland IK Start Spill Reise Trav Barn Grue Stavanger Stockholm Tesla Lesja Helse Lyngdal Kunst Grane Osterøy Risør Kristiansand Tvedestrand Vestby Nittedal Sigdal Fauske Stord Aurskog-Høland Sjakk Motor Håndball Askvoll Lindås Økonomi Røros Lund Turn 17. mai Sund USA Horten Øksnes Lillesand Jølster Nore og Uvdal Moss Kampsport Vågan Steigen Hvaler Askøy Ringsaker Salangen Tranøy Båstad Seljord Vadsø Hälsa Landbruk Bamble Sortland Boksing Film X-games Nesodden Android Näringsliv Lund Leirfjord Strängnäs Staffanstorp Friidrett Stor-Elvdal Bil Suldal Eurovision Eidskog Kongsvinger Ronneby Andøy Alpint Helsingborg Gausdal Sogndal Landskrona Åmot Porsgrunn Aurdal Vefsn Kvinesdal Gjøvik Karasjok Meløy Solund Bremanger Hyllestad Drangedal Narvik Gjerstad Høyanger Kommunesammenslåing Nybro SK Brann Alstahaug Fedje Hemnes Enebakk Bodø/Glimt FK Haugesund Stranda Voss Bromölla Dyr Eidfjord Lødingen World Series of Poker Mat Radøy Gloppen Nes Austrheim Nord-Korea Tyrkia Time Ballangen Bundesliga Molde E-sport Tønsberg Karlshamn Trøgstad Tomelilla Spania Moskenes Sandefjord Fotball Dovre Klima Vitenskap Saltdal Engerdal Svelvik Hobøl Øygarden Ski Kviteseid Jakt Skedsmo Masfjorden Rauma Musik Hörby Nordre Land Interiør Polen Øyer Jönköping Russ Østre Toten Friluftsliv Motorsport Meland Bærum Flekkefjord Arctic Race Kvinner Tysvær Frankrike Liverpool Nissedal Rælingen Stryn Rygge Utrikes Bil Kryptovaluta Ulstein Bodø Asker Israel Halden Sola Lier Tromsø IL Sölvesborg Evenes Rakkestad Sjöbo Øystre Slidre Flakstad Audnedal Torsken Larvik Mjölby Vindafjord Motorsport Modum Tour of Norway Fjaler Eliteserien Ukraina Forskning Målselv Grimstad Flora Mörbylånga Politik Skånland Eid Toyota Kvalsund NM FA-cupen Holtålen Giske Volvo Mönsterås Skisport Champions League Lillestrøm SK Skodje Mjøndalen IF Norway Chess Valle Lillehammer Hamar Jevnaker Fildeling Danmark Re Stabæk La liga Rana Sykkylven Tingvoll Australia Sørfold Båt Nordkapp Olofström Berlevåg Vinje Askim Film Aure Farsund Poker Værøy Sandøy Eidsberg Frogn Tysfjord Östra Göinge Svalöv Syria Nord-Odal Birkenes Åsnes Hammerfest Sykkel Foto Skiskyting Arendal Klatring Jobb Skiptvet Utsira Emmaboda Løten Nannestad Hamarøy Kina Bømlo Skurup Hadsel Vestre Slidre Hole Odds BK Ulvik Hockey Rennesøy Roing Teknik Brønnøy Søgne Litteratur Porsanger
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL