Vestby
Grevlingen svømmehall stengt søndag 22. oktober
Vi gjør oppmerksom på at svømmehallen holdes stengt denne søndagen. Åpent til vanlige tider fredag kl 16-20 og lørdag kl 10-15, så det er altså muligheter til å ta seg et bad denne helgen!
fredag 14:46 Vestby kommune
Vedtatt – kommunedelplan for friluftsliv
Vestby kommunestyre har 09.10.2017 egengodkjent Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. Formålet med kommunedelplanen er at Vestby kommune skal bidra til å legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til å...
torsdag 01:00 Vestby kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Såner Brannstasjon
Oppstart av detaljreguleringsplan for Såner Brannstasjon (Nasj. plan-ID: 0266), i Vestby kommune. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Såner brannstasjon, Vestby kommune. Planlagte tiltak er vurdert å...
tirsdag 14:54 Vestby kommune
TV-aksjonen 2017 - Vi trenger flere bøssebærere!
Ønsker du å være bøssebærer for Vestby kommune? TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Vi...
tirsdag 14:08 Vestby kommune
TILSKUDD TIL KULTURARBEID 2017 - Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november
Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for lag og foreninger som har fått tilsagn om aktivitetstilskudd i forbindelse med hovedfordelingen av Tilskudd til kulturarbeid 2017.
mandag 13:40 Vestby kommune
Påmelding til norskprøver for voksne innvandrere innen 20. oktober
Frist for påmelding til norskprøvene i november/desember nærmer seg, fristen er 20. oktober. Følgende prøver kan tas ved Follo Kvalifiseringssenter høsten 2017: Norskprøver, Samfunnskunnskapsprøve og Statsborgerskapsprøve.
fredag 13. oktober Vestby kommune
– Idag bestemmer mange seg for byggfagene
Årets ByggCamper holdes på Jåttå i Stavanger, Kuben i Oslo og Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Fordi det virker ByggCamp er gjennomført fem ganger i Stavanger med stor suksess, og det er andre gang det arrangeres på Kuben videregående skole i Oslo. Einar...
onsdag 11. oktober Byggmesteren
TV-aksjonen NRK 2017
TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.
tirsdag 10. oktober Vestby kommune
AKERSHUS

Velkommen til internasjonal kafé lørdag 7. oktober!
Velkommen til internasjonal kafé på Teten, hvor mennesker, mat og kultur møtes den første lørdagen i måneden.
onsdag 4. oktober Vestby kommune
Informasjonsdag for arbeidsgivere 2017
Kemneren i Follo avholder 28. november og 5. desember sitt årlige 1 dags kurs for arbeidsgivere i Ski, Oppegård, Enebakk, Ås, Vestby og Frogn. Målgruppe Kurset er beregnet på de som til daglig arbeider med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og...
tirsdag 3. oktober Vestby kommune
Oppstart planarbeid Søndre Follo renseanlegg
Søndre Follo renseanlegg IKS (62% eid av Ås kommune og 38% av Vestby kommune) er i gang med å lage reguleringsplan for et nytt og større renseanlegg. Planområdet inkluderer areal for dagens renseanlegg, som forutsettes helt eller delvis revet. Det foreslås ny avkjørsel...
tirsdag 3. oktober Vestby kommune
Spørreundersøkelse: hvilke transportvaner har vi i Vestby?
Vestby kommune ønsker å innhente informasjon om transportvaner i kommunen. Vi gjennomfører derfor en spørreundersøkelse som gjelder alle som tar buss, tog, kjører bil, sykler eller går i kommunen.
mandag 2. oktober Vestby kommune
Språkkaféen på Vestby bibliotek - 1 år
Vi markerer 1-årsdagen for språkkaféen onsdag 4. oktober. Denne dagen serveres noe godt å spise.
fredag 29. september Vestby kommune
Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger
Fra 1. oktober 2017 kan alle små fritidsbåter leveres Solgård Avfallsplass gratis. Små fritidsbåter er båter brukt til sports- og fritidsbruk med en skroglengde inntil 15 fot (4,75 meter) uten innenbordsmotor. Dette inkluderer også kano, kajakk og lignende. Den som leverer...
fredag 29. september Vestby kommune
Influensavaksinering for innbyggere i Vestby kommune, 8. og 15. oktober
Fredag 13. oktober og fredag 27. oktober, begge dager kl. 08.30 til 15.00 på Vestby rådhus, kommunestyresalen. Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til alle over 65 år og til personer med sykdommer/ tilstander som gjør at de ikke tåler influensasykdom så godt.
tirsdag 26. september Vestby kommune
Gratis wifi i rådhusparken!
Visste du at det er gratis wifi i rådhusparken ved containeren til fri benyttelse for alle? Her finnes stoler og bord, så det er bare å slå seg ned og surfe i vei... Og tar du en titt inn i containeren kan du blant annet se en presentasjon om sentrumsplanen.
tirsdag 26. september Vestby kommune
Velkommen til gratis utekino på rådhusplassen, lørdag 30. september
Velkommen til utekino på Rådhusplassen i Vestby sentrum førstkommende lørdag, 30. september ! Arrangementet er GRATIS og åpent for alle! Alkoholfritt arrangement.
tirsdag 26. september Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Velkommen til samtalegruppe 26. september
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Ved å delta i samtalegruppe får du: økt kunnskap om demenssykdom - kunnskap gir trygghet! opplevelse av sosial og...
mandag 25. september Vestby kommune
Bli en stjerneleser!
Hvis du har lyst til å bli en stjerneleser, så sett i gang nå. Alle i barneskolene i Vestby kan delta. Skjema finner du her.
fredag 22. september Vestby kommune
Åpen dag på brannstasjonen i Moss og Vestby 23. september
Tre av fire uten brannøvelser hjemme Tre av fire familier har aldri hatt brannøvelse hjemme, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i hjemmet er hovedtema når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon under Brannvernuka lørdag 23. september.
fredag 22. september Vestby kommune
Asfaltering i Labobakken, Son, mandag 25. september
Det vil foregå asfaltarbeid av Labobakken i Son mandag 25. september. Labobakken vil da være helt stengt for trafikk fra kl 0800 - ca. kl 18.00. Har du behov for midlertidig parkering kan du parkere på Ørajordet fra søndag kveld.
torsdag 21. september Vestby kommune
Gode tiltak for friluftsaktiviteter i Vestby? Søk tilskudd nå!
Vestby kommune har en tilskuddspott på kr. 300.000 til friluftstiltak. Søknad kan sendes inn når som helst, og blir behandlet fortløpende gjennom hele året.
torsdag 21. september Vestby kommune
Norges Vels Gründerpris 2018: Kjenner du en gründer som fortjener heder?
Norges Vel trenger hjelp til å finne gode kandidater til Gründerprisen 2018. Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i...
onsdag 20. september Vestby kommune
Velkommen til Eldredagen, Vestby Arena, 30. september
Fjorårets eldredag ble meget vellykket med nær 250 oppmøtte.
tirsdag 19. september Vestby kommune
Håndball- og svømmeskole i høstferien
Også i år arrangerer Son Håndballklubb den populære Håndball- og svømmeskole i høstferien. Fra og med mandag 2. oktober til med onsdag 4. oktober kan barn fra 1. til 7. skoletrinn delta.
mandag 18. september Vestby kommune
Oppstart av detaljregulering for Deli Skog næringspark – ASKO Fryselager
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Deli Skog næringspark, gnr/bnr 3/26. Planområdet er på ca. 10 dekar og er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende næringsbebyggelse. Planområdet er vist...
fredag 15. september Vestby kommune
Åpent informasjonsmøte - oppstart av reguleringsarbeid Solhøy omsorgsboliger, 26. september
Vestby kommune, ved eiendomsavdelingen og planavdelingen, ønsker å invitere berørte myndigheter, naboer og andre berørte parter til et åpent informasjonsmøte om oppstart av reguleringsarbeid for Solhøy omsorgsboliger.
tirsdag 12. september Vestby kommune
AKERSHUS

Frivilligsentralen ønsker velkommen til kurs for deg som vil være aktivitetsvenn!
Vestby Frivilligsentral ønsker deg som aktivitetsvenn! Bli frivillig aktivitetsvenn I samarbeid med Vestby kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen, ønsker Vestby Frivilligsentral å starte opp med aktivitetsvennordning for personer med demens.
tirsdag 12. september Vestby kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Gnr 143 Bnr 2 – Fløyåsen boligfelt i Hølen i Vestby kommune
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljregulering for eiendommen gnr/bnr 143/2 – Lille Strandgate 6A i Hølen. Detaljreguleringen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for planområdet Hølen planid. 0103.
mandag 11. september Vestby kommune
Kulturminnedagene: Gruvebyen Vestby
Vestby Historielag vil gjerne at den økende befolkningen i Vestby og Son skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap om bygda. Ikke mange innbyggere vet at Vestby var en en gruveby en gang. Dette vil vi bidra til å spre kunnskap om ved denne anledningen. Fokus i årets kulturminnedager er...
fredag 8. september Vestby kommune
Folkehelseuka 2017: Gratis svømmekurs denne helgen
Grevlingen svømmehall i Son tilbyr gratis svømmekurs til både barn og voksne. Noen ledige plasser lørdag og søndag. Påmelding skjer nå direkte i svømmehallen i åpningstiden, det vil si fra kl. 16.00 fredag 8. september.
fredag 8. september Vestby kommune
Nytt tilbud ved Vestby kulturskole: Musikklab
Kulturskolen har to nye tilbud dette skoleåret; Musikklab (digital musikk) og Søm og kostyme-kurs. Musikklab starter etter høstferien, for elever fra 5. trinn, med kurs på tirsdagskvelder. De som ønsker å delta, kan melde seg på nå.
fredag 8. september Vestby kommune
Mengdemålingstest kan føre til brunt vann i området rundt Skakken, 7. september
Det vil bli utført en mengdemålingstest på drikkevannet torsdag 7. september klokken 12. Dette gjøres for å teste brannvannskapasiteten i området. De berørte vil være beboere i Skakken, Caspar Erlandsens vei, deler av Støttumveien og andre nærliggende...
torsdag 7. september Vestby kommune
LEGO-workshop for Vestbyelever
Denne uken har alle elevene på 4. trinn vært arkitekter og bygget sitt fremtidens Vestby i LEGO.
onsdag 6. september Vestby kommune
Åpent møte 5. september «Å kunne bo lengst mulig i eget hjem»
Rådet for funksjonshemmede i Vestby kommune (RFF) ønsker velkommen til åpent møte i kommunestyresalen på rådhuset, tirsdag 5. september. Tid: kl 18.00 – 20.30.
tirsdag 5. september Vestby kommune
Son Kystkultursenter 6. september: "Tre kjærlighetshistorier fra Son"
Onsdagsforedragene fortsetter på Son Kystkultursenter. Kommende onsdagskveld 6. september er temaet kjærlighet
mandag 4. september Vestby kommune
Prøvekalender for Follo Kvalifiseringssenter høsten 2017
Her finner du informasjon om påmeldingsfrist og dato for følgende prøver høsten 2017: Norskprøver, Samfunnskunnskapsprøve og Statsborgerskapsprøve
mandag 4. september Vestby kommune
Du kan forhåndsstemme på rådhuset lørdag 2. september kl. 10.00 – 14.00
I Vestby er det mulig å avgitt forhåndsstemme i følgende tidsrom og klokkeslett: Forhåndsstemmemottak, fra torsdag 10. august og til og med fredag 8. september holdes i Vestby rådhus: a) Stemmemottaket holdes åpent mandag – fredag kl. 08.00-15.00 og torsdagene 17/8, 24/8 og...
fredag 1. september Vestby kommune
Stenging av Drøbakveien i forbindelse med asfaltering
Vestby kommune starter opp med årets asfaltering av kommunale veier i uke 36. Det vil bli asfaltering på Drøbakveien mandag 4.september og tirsdag 5.september. Drøbakveien vil da være helt stengt for trafikk. Veien vil bli skiltet. Asfalteringen vil deretter fortsette nord i kommunen...
torsdag 31. august Vestby kommune
Vannavstengning i Syrinveien og Morellveien 1. sept
For å få gjennomført arbeider på drikkevannsledningen må Vestby kommune, ved kommunalteknikk, stenge vannforsyningen i området fredag 1.sept fra kl. 08:00 De berørte adressene er Syrinveien 3-14 og Morellveien 9-16. De berørte eiendommene er allerede varslet via sms.
torsdag 31. august Vestby kommune
Mindre endring av reguleringsplan for Vestby sentrum - Kunngjøring av vedtak
Plansjefen har vedtatt mindre endring av områderegulering for Vestby sentrum. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. Den mindre endringen omfatter tekniske justeringer av plankartet samt endringer i bestemmelsenes krav om detaljregulering. Hensikten med den mindre endringen er...
onsdag 30. august Vestby kommune
Vannavstengning i Planetveien torsdag 31. aug
Vestby kommune, kommunalteknikk, utførerer arbeider på drikkvannsledningen i Planetveien og må i den forbindelse stenge vannet torsdag 31. aug 2017 fra kl 08:00. Vannet vil være tilbake innen kl.17:00. De berørte adressene er Høgdaveien 34-38, Planetveien 23-46 og Regnbueveien...
onsdag 30. august Vestby kommune
LEGO® festival - «Bygg ditt fremtidens Vestby»
500 kg klosser, 800 m2 flate, 32 timer - kom og bygg din drøm med LEGO klosser! Vestby Kommune inviterer til festivalen «Bygg ditt fremtidens Vestby» 6. - 9. september 2017. Alle små og store Vestbyfolk kan komme til de gamle «Rimi»-lokalene for å bygge med LEGOklosser...
tirsdag 29. august Vestby kommune
NAV Vestby tilbake i Rådhusgt. 2
NAV er fra 29. august tilbake i Rådhusgata 2. Åpningstid Publikumsmottak: åpent for drop in tirsdag og torsdag 12–14. Åpent for timeavtaler mandag til fredag. Telefon 55 55 33 33 kl. 08.00–15.30 Mer om NAV Vestby
torsdag 24. august Vestby kommune
Brevik Danseverksted - nye kurs fra 4. september
Det er oppstart av nye kurs fra mandag 4. september 2017, og både nye og gamle danseelever ønskes velkommen. Nye elever må registrere påmelding før oppstart, eller møt opp på prøvetime første gang!
onsdag 23. august Vestby kommune
Språkkafe på Vestby bibliotek fra 23. august
Er du interessert i å øve på norsk språk? Vi møtes hver onsdag på dagtid. Oppstart i høst er 23. august!
onsdag 23. august Vestby kommune
AKERSHUS

Soon Blandede Kors minifestival, 19. august
Velkommen til Soon Blandede Kors minifestival lørdag 19. august 2017, kl. 12.00 Scenene som benyttes er Son Kro, Kystkultursenteret, Gallerihagen og Torget. Alle deltagende kor vil etter tur opptre på alle scener
fredag 18. august Vestby kommune
Nedleggelse av snublestein til minne om Arthur Rosenberg, 24. august
Snublesteiner er minnesmerker over ofrene for nazismen under andre verdenskrig. Snublestein.no viser hvor snublesteiner for deporterte jøder fra Norge er lagt og gir informasjon om hver enkelt person det er lagt stein for.
onsdag 16. august Vestby kommune
Sametingsvalget 2017
Manntallet for sametingsvalget er lagt ut for offentlig ettersyn i servicekontoret, Vestby rådhus. Det er mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget fra torsdag 10.8.17 i kommunens servicekontor. Åpningstider: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00, med unntak av torsdag 08.00 –...
onsdag 16. august Vestby kommune
Velkommen til skolestart!
Velkommen nye og gamle elever! Skolene i Vestby starter torsdag 17. august 2017. Oppmøtetidspunkt for de forskjellige skolene finner du her
onsdag 16. august Vestby kommune
Vestby kommunes Kulturpris 2017 - forslag til kandidat?
Vestby kommune inviterer alle til å foreslå kandidater til kommunens kulturpris innen fristen 1. oktober. Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.
tirsdag 15. august Vestby kommune
LEGO® festival - «Bygg ditt fremtidens Vestby»
500 kg klosser, 800 m2 flate, 32 timer - kom og bygg din drøm med LEGO klosser. Vestby Kommune inviterer til en festival med navnet «Bygg ditt fremtidens Vestby» dagene 6. - 9. september 2017. Alle små og store Vestby væringer kan komme til de gamle «Rimi»-lokalene for...
tirsdag 15. august Vestby kommune
Vebjørn Sands pop-up utstilling i Vestby torsdag 17. august
Få med deg denne unike mønstringen av Vebjørn Sands bilder. Vebjørn Sand regnes som en av Norges fremste figurative malere og utstillingen viser verk fra Sands omfattende karriere. Det vil også bli vist bilder av Øivind Sand og Marianne Aulie, samt fra Sydpolen og norsk natur.
tirsdag 15. august Vestby kommune
Fare for brunt vann pga nattens husbrann i Vestby sentrum
Under slukningsarbeidet i forbindelse med husbrannen i Kirkeveien 1 i natt har Brannvesenet hentet ut mye vann. Det er derfor fare for brunt vann i kranen i området rundt (Kirkeveien, Vestby sentrum og Vestbysenteret).
tirsdag 15. august Vestby kommune
Sjekkliste - med eller uten ansvarsrett
For å kvalitetssikre byggesøknader før innsendelse kan du benytte kommunens sjekklister for å sikre at søknaden er komplett. Hva kan tiltakshaver gjøre selv? Med tiltakshaver menes den som er eier av eiendommen. Plan- og bygningsloven gir mulighet for at visse, mindre...
mandag 14. august Vestby kommune
Halvert fastgebyr for kommunale avgifter
Kommunestyret i Vestby har vedtatt å halvere fastgebyr/ forbruksgebyr for kommunale avgifter vedrørende avløp for 2017. Som en følge av dette kreves det ikke avløpsavgift for eksisterende kunder i 3. og 4. termin 2017, siden termin 1 og 2 er innbetalt i sin helhet.
mandag 14. august Vestby kommune
Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Vestbyhagen III
Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Bakgrunn for planen er en omregulering av gjeldende reguleringsplan for å legge til rette for en høyere utnyttelse på området, gnr/bnr 8/551. Dette er i tråd med den...
mandag 14. august Vestby kommune
Ambulerende forhåndsstemming på institusjoner
Det avholdes forhåndsstemming på følgende institusjoner: Omsorgsboligene i Speiderveien (i stua) Fredag 25.8, kl. 12.00 – 13.00 Omsorgsboligene på Steinløkka (i stua) Tirsdag 5.9, kl. 10.30 – 11.30 Vestby sykehjem (Storstua) Onsdag 6.9 kl. 10.30 – 12.00 Valgstyret
mandag 14. august Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Velkommen til samtalegruppe 29. august
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Ved å delta i samtalegruppe får du: økt kunnskap om demenssykdom - kunnskap gir trygghet! opplevelse av sosial og...
fredag 11. august Vestby kommune
Nabovarsel om filmopptak til “Neste Sommer” S5 i Hulvika 11. august
Kjære beboere, hytteeiere og trafikanter ved Hulvika og omegn! Vi vil gjøre filmopptak i nærliggende områder, fredag 11. august 2017, til TV-serien “Neste Sommer”, sesong 5. Vi kommer til å gjøre opptak på dagtid/tidlig kveld, på følgende steder:...
torsdag 10. august Vestby kommune
Valgkort i retur
Vi har fått en del valgkort i retur til Vestby kommune. Det kan være ulike årsaker til dette. En grunn kan være ufullstendige adresser. Andre grunner kan være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt. Det kan også være manglende merking av...
torsdag 10. august Vestby kommune
Vestby kulturskole ønsker velkommen til nytt skoleår: Åpningskveld for elever og foresatte mandag 21. august
Kulturskolens elever med foresatte ønskes velkommen til åpningskveld på Vestby Ungdomsskole mandag 21. august kl. 18.00.
onsdag 9. august Vestby kommune
Son Kystkultursenter: Arkeologi og drikkeviser denne uken!
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem.
tirsdag 8. august Vestby kommune
Velkommen til en aktiv høst i Vestby: Folkehelseuka 1. - 10. september 2017
Årets folkehelseuke i Vestby kommune pågår i perioden 1. september til 10. september og er spekket med masse herlig aktivitet. Unike muligheter for en aktiv høstsesong i Vestby! Det blir noe for både store og små, og vi oppfordrer alle til å hive seg med på...
mandag 7. august Vestby kommune
Fokus på farlig avfall og småelektronikk !
Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du kostnadsfritt levere farlig avfall og småelektronikk direkte til MOVARS ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og...
mandag 7. august Vestby kommune
AKERSHUS

Livet under brygga og i fjæra lørdag 05.august klokken 12.00
Lørdag 05.08. kl.12.00 inviterer vi alle barn opp til 11 år i følge med en voksen til å hjelpe Tore Rahn med å fylle et akvarium. Så slipper vi ut alt igjen før vi går hjem på ettermiddagen. Kanskje du selv var ivrig krabbefisker som barn. Ta med familiens...
fredag 4. august Vestby kommune
Vannavstegning i området Planetveien og Regnbueveien mandag 07.august 2017
På grunn av arbeider med en vannledning i Planetveien og Regnbueveien, kan enkelte husstander desverre bli uten vann mandag den 07.august fra klokken 08.00. - 10.00.
fredag 4. august Vestby kommune
Midlertidig reparasjon ved torget i Son
Vestby kommune har asfaltert over et kumlokk ved torget i Storgata i Son. Kumlokket er løst og lager mye støy. Asfalteringen er midlertidig. Så snart sommertrafikken har roet seg, vil veien stenges og veien vil graves opp slik at øvre del av kummen kan byttes.
fredag 4. august Vestby kommune
Graving av vannlekkasje ved Randemsletta 7.- 8. august
Det er oppdaget en gammel vannlekkasje ved Randemsletta 17. Vannlekkasjen utbedres 7.- 8. august, vannet kan derfor bli stengt for enkelte beboere i Randemsletta, Randemlia og Nordlysveien i en kortere periode denne tirsdagen. Grunnet graving blir det redusert fremkommelighet ved Randemsletta 17. Det blir foretatt...
torsdag 3. august Vestby kommune
Pårørendeskole for pårørende til personer med demenssykdom - påmeldingsfrist 1. september
Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom. Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!
onsdag 2. august Vestby kommune
Seniorkontakt i Vestby kommune
Arne Gudmund Paulshus er seniorkontakt i Vestby kommune. Han har bakgrunn som fysioterapeut. Seniorkontakten har som formål å jobbe forebyggende og helsefremmende for eldre, i hovedsak hjemmeboende over 80 år, som ikke mottar hjemmetjenester. Tjenesten er frivillig og man trenger ikke henvisning...
onsdag 2. august Vestby kommune
Vestby sykehjem uten telefonforbindelse
Vestby sykehjem er for øyeblikket uten telefonkontakt via sentralbordet nummer 64 98 24 20. Sykehjemmet kan nåes på følgende nummer. Post 1: 960 98 228 Post 2: 960 98 230
tirsdag 1. august Vestby kommune
Kontroll av badevannet
Badevannet ved 30 badeplasser i distriktet - 8 steder i Vestby - kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Kontrollene koordineres av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, og resultatene publiseres fortløpende på denne siden.
torsdag 27. juli Vestby kommune
Nye badeprøver viser at badevannet på Brevikbukta er "friskmeldt".
Nye prøver på Brevikbukta tatt i dag viser at prøvene er gode, 350 cfu/100 ml.
torsdag 27. juli Vestby kommune
Olsokfeiring på Son kystkultursenter
Vestby bygdekvinnelag og Son kystkultursenters venner inviterer alle til å feire Olsok, lørdag 29. juli.
torsdag 27. juli Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AKERSHUS

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL