Valle
Kunngjering av økonomiplan og handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019
Innstilling frå formannskapet til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 06.12.2018 - 19.12.2018 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 06.12
onsdag 23:08 Valle kommune
DSB: Dette bør du ha som beredskapslager hjemme
Er du forberedt? For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.  
onsdag 09:57 Valle kommune
Etter 60 år legges Hylestad barneskole ned - får folkehøgskoleelever istedet
Når levekårsutvalget i Valle møtes onsdag, går startskuddet for nedleggelse av Hylestad barneskule midt mellom Valle og Rysstad. Årsaken er minkende barnekull. Når i underkant av 40 barn trolig flytter ut neste år, flytter istedet 100 folkehøgskulelever inn.
torsdag 29. november $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for desember finn du her:
Heim
tirsdag 27. november Valle kommune
Oppstartsvarsel - detaljplan Burak, Hylesdalen
fredag 23. november Valle kommune
Utviding av planområde for detaljregulerign for Rv. 9 Bestealand-Helle
torsdag 22. november Valle kommune
Ustabilt sentralbord torsdag 22.11.18 frå 09.00-10.00
onsdag 21. november Valle kommune
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019
tirsdag 20. november Valle kommune
AUST-AGDER

Kva må til for å sende inn ein byggesøknad?
mandag 19. november Valle kommune
Melding om vedtak - Detaljplanregulering for Listøyl, planid 201702 - slutthandsaming
Stærk og Co AS har på vegne av Jon Hovet fremma forslag til detaljreguleringsplan for Listøyl. Det blei meldt oppstart av planarbeidet i januar 2018. Etter fyrste gongs sakshandsaming i plan- og miljøutvalet, 10.07.2018, sak PS 56/18, blei planen lagd ut på offentleg ettersyn. Frist...
fredag 9. november Valle kommune
Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap
torsdag 8. november Valle kommune
Legekontoret stengt 21.-22.11 og 27.11
torsdag 8. november Valle kommune
Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø
Fylkesmannens ungdomsråd laget en film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. Ungdommene har vært involvert i hele prosessen. Målet har vært å nå frem til flere barn og unge om deres rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan de skal gå frem hvis...
torsdag 1. november Valle kommune
Varsel om påbegynt planarbeid
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 meldes det om oppstart av detaljregulering for Leite sør i Valle kommune, plan ID 201807. Planområdet som berøres frambår av vedlage kartutsnitt og innbefatter i all hovedsak eiendommene gnr/bnr 41/24, 41/25,
onsdag 31. oktober Valle kommune
Bygdenytt for november
Bygdenytt for oktober blir straks lagt ut på butikkar og bensinstasjonane. Elektronisk versjon kan du lese her.
onsdag 31. oktober Valle kommune
Endring av telefonsystem i kommunen
01.11.2018 går Valle kommune over til nytt sentralbordsystem og i samband med dette vil alle fasttelefonar til sakshandsamarar osv fasast ut. Vårt hovudnummer vil framleis vere 379 37500, men samtlege sakshandsamarar vil få mobilnummer. Opningstida i sentralbordet er 09.00 - 14.00 så utanom...
mandag 29. oktober Valle kommune
Ti fine tips for helga
Fredag er det premiere på «Mordene i Kongo», med Tobias Santelmann i rollen som Tjostolv Moland. Her er helgas beste kulturtips.
fredag 26. oktober $ Fædrelandsvennen
Bustøtte - hausten 2018
Heim
fredag 26. oktober Valle kommune
Ope møte om vilrein, Bykle hotell
Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforsking (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking.
onsdag 24. oktober Valle kommune
Influensavaksinering ved Valle legekontor
Influensavaksina er komen og me er klare for vaksinering . Ingen timebestilling, Vaksina koster 130 kr + egenandel 55 kr. Brukarar av heimesjukepleien kan få vaksine på Valle Bygdeheim, dagsenter.
onsdag 24. oktober Valle kommune
Informasjon frå Setesdal brannvesen om feiing og tilsyn
Ny forebyggende forskrift gjeldende fra 1 januar 2016. I den nye forskriften pålegges det at alle kommune/ brannvesen skal risiko kartlegge behovet for både feiing og tilsyn.  Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. 
torsdag 18. oktober Valle kommune
Swingkurs for nybegynnarar
Heim
tirsdag 16. oktober Valle kommune
Til info Influensavaksine 2018/ 19
Influensavaksina er venta til Valle legekontor i Veke 43 Onsdag 24 oktober.
tirsdag 16. oktober Valle kommune
"Mindre alene sammen"- TV aksjonen 2018
Valle skule er i godt i gong med arbeid kring temaet til årets TV aksjonen- "Mindre alene sammen" Skulen ønskjer å setje fokus på utensforskap og vere bidragsytarar for eit varmare samfunn med vennskap og rom for alle.
mandag 8. oktober Valle kommune
Sauesjået i Valle med slakting på direkten
De som møtte opp ved låven bak biblioteket i Valle lørdag fikk inngående kunnskap om hvor fårikålen og pinnekjøttet kommer fra.
lørdag 6. oktober $ Fædrelandsvennen
Drakk to øl, kjørte 100 meter, fikk 15.000 kroner i bot
Ferieturen til Setesdal ble dyr for den 54 år gamle kvinnen.
fredag 5. oktober $ Fædrelandsvennen
Mestringskurs for pårørende – bykle og valle
torsdag 4. oktober Valle kommune
Snø flere steder i Agder
Tirsdag morgen ligger det snø i blant annet Sirdal, Valle og Bykle. Men ikke spenn på deg skiene riktig ennå.
tirsdag 2. oktober $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt oktober
Bygdenytt for oktober blir straks lagt ut på butikkar og bensinstasjonane. Elektronisk versjon kan du lese her.
fredag 28. september Valle kommune
Høyring av revisjonsdokument
onsdag 26. september Valle kommune
Strikkedugnad til inntekt for TV-aksjonen NRK 2018
onsdag 26. september Valle kommune
Legekontoret er stengt 11. oktober
onsdag 26. september Valle kommune
Biblioteket er stengt 26. - 28. september
Heim
tirsdag 25. september Valle kommune
AUST-AGDER

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande i 2018
tirsdag 18. september Valle kommune
Høyring av Besøksstrategi for SVR
onsdag 12. september Valle kommune
Legekontoret er stengt onsdag 12. September
Vi er på kurs- FAGDAG/ Førstehjelp med Ambulansetjenesten i Setesdalskommunene Ved Ø- hjelp ring: legevakta 116117 Dersom det haster ring 113 Valle og Bykle legekontor
tirsdag 11. september Valle kommune
Hukommelsesteamet i Setesdal arrangerer pårørendeskole
Hukommelsesteamet i Setesdal skal arrangere pårørendeskole. Det går over 5 kurskvelder i høst fra kl 18.00 til 20.30 og er lagt til Evjeheimen. Kurset er gratis. Det blir enkel bevertning hver kurskveld. Nærmere informasjon i annonse i Setesdølen. Påmelding til...
tirsdag 4. september Valle kommune
Rypejegerar i Agder kan glede seg!
Rypeteljinga visar et er godt med ryper i fjellområda i Agder i år. I likheit med mange andre område i Sør-Noreg ser åtets sesong ut til å verte den beste på mange år sett med med jegerauge. I fyrste halvdel av august vart det gjennomført rypeteljingar 4 ulike...
mandag 3. september Valle kommune
Tror villreinen har taklet tørkesommeren bra
20. august starter årets villreinjakt i heiene på begge sider av Setesdal. Jegerne tror dyra er i fin form til tross for den tørre sommeren.
søndag 19. august $ Fædrelandsvennen
Informasjonsbrev til datasenteraktører
torsdag 16. august Valle kommune
Totalforbud på aktivitet i skog og anna utmark vert oppheva
Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig...
fredag 10. august Valle kommune
Seniormesse 11. september
onsdag 8. august Valle kommune
Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité :
Heim
mandag 6. august Valle kommune
Totalforbud og dispensasjonssøknader
Heim
tirsdag 31. juli Valle kommune
Teknisk fotballskule 1. - 2. september
Heim
mandag 30. juli Valle kommune
Borgarleg vigsel - kva gjer du dersom du vil gifte deg i kommunen?
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann er dei som har mynde til å vigsle eit brurepar i Valle kommune. Under finn du rettleiing og informasjon om kva du må gjere dersom du yskjer å gifte deg borgarleg her i...
mandag 23. juli Valle kommune
Mangel på vatn?
Dersom du som innbyggjar i Valle kommune har tom brønn og treng vatn kan du bruke vasskranene på kyrkjegardane i Valle og på Hylestad. Dersom du treng litt større menger enn vanlege dunkar kan du ta kontakt med Sverre Rinden på telefon 99543079.
torsdag 19. juli Valle kommune
Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
onsdag 18. juli Valle kommune
Storsatsing mot fattigdom
tirsdag 17. juli Valle kommune
Feilaktig informasjon i media!
Ein ser i media at Valle kommune vurderer å iverksette evakuering som følgje av skogbrannane som herjer. Denne informasjonen er ikkje korrekt. Dette til orientering. Rådmann Aud Sunniva Fuhr.
lørdag 14. juli Valle kommune
Status skogbrann og info om luftforureining ved skogbrann pr. 14.07.18
I samband med fleire skogbrannar i området er det ein del røykutvikling. Kriseleiinga har saman med kommuneoverlegen og politiet hatt eit møte for å vurdere situasjonen. Kommunen følgjer situasjonen nøye og har løpande kontakt med både kommuneoverlege,
lørdag 14. juli Valle kommune
Status skogbrannar i Setesdal
Brannvesenet setter inn eit helikopter fredags føremiddag for å skaffe seg fullstendig oversikt på situasjonen og for å oppdage evt. Nye brannar. Brannmannskapa jobbar for fullt med å sløkkje brannar og vakhald. Ordførar Steinar Kyrvestad
fredag 13. juli Valle kommune
18 skogbranner fredag
Fredag morgen kjemper brannvesenet mot skogbranner 18 steder i Agder.
fredag 13. juli $ Fædrelandsvennen
PRESSEMELDING frå Setesdal Brannvesen IKS
På grunn av den ekstreme tørken har Setesdal Brannvesen IKS besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Brannvesenet har beordret stans fra og med i dag mandag den 9 juli kl 0600. Dette gjelder alle typer skogsdrift
mandag 9. juli Valle kommune
Tørken på Agder – invitasjon til møte 10. juli kl 11 på Evje
Torsdag deltok Bondelaget på Agder, NLR, FK, TYR, Nortura, Fiskå og Aust-Agder sau og geit på møte hos Fylkesmannen på Agder.
mandag 9. juli Valle kommune
Sauer og lam vikles inn i plastgjerder
Flere hytteeiere i Brokkeheia benytter gjerder av plastnetting for å beskytte eiendommer mot sauer og lam. Men enkelte dyr setter seg fast i gjerdene.
søndag 8. juli $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt sommaren 2018
Tannklinikken i Valle er steng veke 28,29 og 30 (9. juli t.o.m. 29. juli)
fredag 6. juli Valle kommune
PRESSEMELDING - Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder)
Heim
onsdag 4. juli Valle kommune
AUST-AGDER

Pristilbod på transport av skulebarn skuleåret 2018/19
Valle kommune ynskjer pristilbod på transport av skulebarn skuleåret 2018/19. For meir opplysningar sjå tilbydardokumenta lenger nede, eller kontakt Velkomstsenteret på tlf: 37 93 75 00 Frist for pristilbod: måndag 6.8.2018 kl. 14.00 Fullstendig tilbydardokument finn du her
torsdag 28. juni Valle kommune
Bygdenytt for juli-august
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Juli-august utgåva finn du her.
torsdag 28. juni Valle kommune
Medarbeidarundersøking med godt resultat for andre år på rad!
Valle kommune gjennomførte våren 2018 ei medarbeidarundersøking hjå alle tilsette i kommunen. Undersøkinga vart utført av Lund Bedrifthelseteneste i samarbeid med Great Place to work. Her måtte dei tilsette ta stilling til ei rekkje påstandar om arbeidsplassen sin....
tirsdag 26. juni Valle kommune
47 turtips i Setesdal – ny turguide
Visit Setesdal er klar med ny oversikt over 47 flotte dagsturer til fots i Setesdal. De aller fleste ligger like ved riksvei 9.
onsdag 20. juni $ Fædrelandsvennen
To store nye veiprosjekter i Setesdal – se dem her
Byggingen av den ene parsellen begynner til høsten. Den andre planlegges nå. Se videoene veivesenet har laget av de neste veiprosjektene i Setesdal.
tirsdag 19. juni $ Fædrelandsvennen
Opphevelse av totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark
De ulike brannvesen på Agder hever nå alle ilagte restriksjoner på hhv bål, grill, skyting og drift i skog/utmark grunnet endring i vær og tørke. Det generelle bålforbudet gjelder for øvrig (15. april - 15. sept).
tirsdag 19. juni Valle kommune
Laserskanning av linjenettet på Agder
Agder Energi Nett skal i sommar bruke helikopter til å laserskanne heile linjenettet på Agder. Dette gjer dei for å kartlegge kvar det er naudsynt å rydde skog for å sikre straumforsyninga i landsdelen
fredag 15. juni Valle kommune
Informasjonsmøte om arbeidet i Fånefjellstunnellen
Bygland kommune og Statens vegvesen inviterer all interesserte til møte om arbeidet i og ved Fånefjellstunnellen 14. juni kl. 18.00 i kommunestyresalen. Alle interesserte velkomne!
onsdag 13. juni Valle kommune
Fordeling av midlar til friviljuge lag og organisasjonar i 2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
onsdag 13. juni Valle kommune
Villreinjakta 2018 - Bygdejakta
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld fastbuande i Valle kommune (må vere folkeregistrert i kommunen) . Som i fjor er prisen 75% av ordinær pris + fellingsavgift for skotne dyr.
tirsdag 12. juni Valle kommune
Infomøte om CWD og prøvetaking under jakta 2018
tirsdag 12. juni Valle kommune
Kunngjering av vedtak - Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle kommune
I samband med nytt bibliotek og kyrkjestove har innbyggjarar sendt inn forslag til namn på bygget og namnekomiteen jobba seg fram til følgjande tilråding som dei la fram for levekårutvalet: Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle kommune skal vere «SÆBYGGEN –...
tirsdag 12. juni Valle kommune
Skattefunndag på Bygland onsdag 6.juni KL 10.00
Miniseminar om Skattefunn,- støtteordning for utvikling og forsking
fredag 25. mai Valle kommune
Totalt bålforbud – tørt i skog og mark
torsdag 24. mai Valle kommune
Informasjon fra helsetenesta i bykle og valle for sumaren 2018.
torsdag 24. mai Valle kommune
Kulturpriser er også 17-maitradisjon i Setesdal
Blant bunadkledde sambygdinger, luftgeværskyting og matsalg, er det blitt vanlig i Bykle og Valle at de hedrer sine kulturpersonligheter og idrettsutøvere på nasjonaldagen også.
torsdag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Se bildene fra folketoget i Valle
Se deg selv, eller kjentfolk i bildene fra folketoget i Valle.
torsdag 17. mai $ Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL