Valle
Totalforbud på aktivitet i skog og anna utmark vert oppheva
Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig...
fredag 10:45 Valle kommune
Seniormesse 11. september
onsdag 8. august Valle kommune
Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité :
Heim
mandag 6. august Valle kommune
Invitasjon til juryert utstilling i Sæbyggjen, sentrumsstoga i Valle
Heim
fredag 3. august Valle kommune
Totalforbud og dispensasjonssøknader
Heim
tirsdag 31. juli Valle kommune
Teknisk fotballskule 1. - 2. september
Heim
mandag 30. juli Valle kommune
Borgarleg vigsel - kva gjer du dersom du vil gifte deg i kommunen?
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann er dei som har mynde til å vigsle eit brurepar i Valle kommune. Under finn du rettleiing og informasjon om kva du må gjere dersom du yskjer å gifte deg borgarleg her i...
mandag 23. juli Valle kommune
Ungdom og lokal heiekultur - tur til Urdalsknuten 14.august
Statskog SF, Statens Naturoppsyn og Verneområdeforvaltninga i SVR inviterar til: Ungdom og lokal heiekultur - tur til Urdalsknuten 14.august
mandag 23. juli Valle kommune
AUST-AGDER

Mangel på vatn?
Dersom du som innbyggjar i Valle kommune har tom brønn og treng vatn kan du bruke vasskranene på kyrkjegardane i Valle og på Hylestad. Dersom du treng litt større menger enn vanlege dunkar kan du ta kontakt med Sverre Rinden på telefon 99543079.
torsdag 19. juli Valle kommune
Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
onsdag 18. juli Valle kommune
Storsatsing mot fattigdom
tirsdag 17. juli Valle kommune
Feilaktig informasjon i media!
Ein ser i media at Valle kommune vurderer å iverksette evakuering som følgje av skogbrannane som herjer. Denne informasjonen er ikkje korrekt. Dette til orientering. Rådmann Aud Sunniva Fuhr.
lørdag 14. juli Valle kommune
Status skogbrann og info om luftforureining ved skogbrann pr. 14.07.18
I samband med fleire skogbrannar i området er det ein del røykutvikling. Kriseleiinga har saman med kommuneoverlegen og politiet hatt eit møte for å vurdere situasjonen. Kommunen følgjer situasjonen nøye og har løpande kontakt med både kommuneoverlege,
lørdag 14. juli Valle kommune
Status skogbrannar i Setesdal
Brannvesenet setter inn eit helikopter fredags føremiddag for å skaffe seg fullstendig oversikt på situasjonen og for å oppdage evt. Nye brannar. Brannmannskapa jobbar for fullt med å sløkkje brannar og vakhald. Ordførar Steinar Kyrvestad
fredag 13. juli Valle kommune
18 skogbranner fredag
Fredag morgen kjemper brannvesenet mot skogbranner 18 steder i Agder.
fredag 13. juli $ Fædrelandsvennen
PRESSEMELDING frå Setesdal Brannvesen IKS
På grunn av den ekstreme tørken har Setesdal Brannvesen IKS besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Brannvesenet har beordret stans fra og med i dag mandag den 9 juli kl 0600. Dette gjelder alle typer skogsdrift
mandag 9. juli Valle kommune
Tørken på Agder – invitasjon til møte 10. juli kl 11 på Evje
Torsdag deltok Bondelaget på Agder, NLR, FK, TYR, Nortura, Fiskå og Aust-Agder sau og geit på møte hos Fylkesmannen på Agder.
mandag 9. juli Valle kommune
Sauer og lam vikles inn i plastgjerder
Flere hytteeiere i Brokkeheia benytter gjerder av plastnetting for å beskytte eiendommer mot sauer og lam. Men enkelte dyr setter seg fast i gjerdene.
søndag 8. juli $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt sommaren 2018
Tannklinikken i Valle er steng veke 28,29 og 30 (9. juli t.o.m. 29. juli)
fredag 6. juli Valle kommune
PRESSEMELDING - Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder)
Heim
onsdag 4. juli Valle kommune
Gatefrokost som mettet mer enn magen i Valle
Strålende vær, nesten nok mat og topp underholdning for store og små. Det var menyen da Valle Sentrumsforening arrangerte sin årlige gatefrokost i Valle lørdag.
lørdag 30. juni $ Fædrelandsvennen
Pristilbod på transport av skulebarn skuleåret 2018/19
Valle kommune ynskjer pristilbod på transport av skulebarn skuleåret 2018/19. For meir opplysningar sjå tilbydardokumenta lenger nede, eller kontakt Velkomstsenteret på tlf: 37 93 75 00 Frist for pristilbod: måndag 6.8.2018 kl. 14.00 Fullstendig tilbydardokument finn du her
torsdag 28. juni Valle kommune
Bygdenytt for juli-august
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Juli-august utgåva finn du her.
torsdag 28. juni Valle kommune
Steinraset i Nomelandsfjellet stopper ikke ny via ferrata
To steinras i Nomelandsfjellet i Valle på under et år skremmer ikke aktivitetstilbyder Bratt Friluftsliv fra å fortsette byggingen av ny via ferrata i rasområdet.
tirsdag 26. juni $ Fædrelandsvennen
Medarbeidarundersøking med godt resultat for andre år på rad!
Valle kommune gjennomførte våren 2018 ei medarbeidarundersøking hjå alle tilsette i kommunen. Undersøkinga vart utført av Lund Bedrifthelseteneste i samarbeid med Great Place to work. Her måtte dei tilsette ta stilling til ei rekkje påstandar om arbeidsplassen sin....
tirsdag 26. juni Valle kommune
Fjellklatrere i drama i Valle
De to franske fjellklatrerne Theo Garcia og Richard Crombez var 30 meter overfor det store steinspranget i Nomelandsfjellet mandag. Det første de tenkte på var om andre fjellklatrere ble tatt av raset.
mandag 25. juni $ Fædrelandsvennen
47 turtips i Setesdal – ny turguide
Visit Setesdal er klar med ny oversikt over 47 flotte dagsturer til fots i Setesdal. De aller fleste ligger like ved riksvei 9.
onsdag 20. juni $ Fædrelandsvennen
To store nye veiprosjekter i Setesdal – se dem her
Byggingen av den ene parsellen begynner til høsten. Den andre planlegges nå. Se videoene veivesenet har laget av de neste veiprosjektene i Setesdal.
tirsdag 19. juni $ Fædrelandsvennen
Opphevelse av totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark
De ulike brannvesen på Agder hever nå alle ilagte restriksjoner på hhv bål, grill, skyting og drift i skog/utmark grunnet endring i vær og tørke. Det generelle bålforbudet gjelder for øvrig (15. april - 15. sept).
tirsdag 19. juni Valle kommune
Laserskanning av linjenettet på Agder
Agder Energi Nett skal i sommar bruke helikopter til å laserskanne heile linjenettet på Agder. Dette gjer dei for å kartlegge kvar det er naudsynt å rydde skog for å sikre straumforsyninga i landsdelen
fredag 15. juni Valle kommune
Informasjonsmøte om arbeidet i Fånefjellstunnellen
Bygland kommune og Statens vegvesen inviterer all interesserte til møte om arbeidet i og ved Fånefjellstunnellen 14. juni kl. 18.00 i kommunestyresalen. Alle interesserte velkomne!
onsdag 13. juni Valle kommune
Fordeling av midlar til friviljuge lag og organisasjonar i 2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
onsdag 13. juni Valle kommune
Villreinjakta 2018 - Bygdejakta
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld fastbuande i Valle kommune (må vere folkeregistrert i kommunen) . Som i fjor er prisen 75% av ordinær pris + fellingsavgift for skotne dyr.
tirsdag 12. juni Valle kommune
AUST-AGDER

Infomøte om CWD og prøvetaking under jakta 2018
tirsdag 12. juni Valle kommune
Kunngjering av vedtak - Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle kommune
I samband med nytt bibliotek og kyrkjestove har innbyggjarar sendt inn forslag til namn på bygget og namnekomiteen jobba seg fram til følgjande tilråding som dei la fram for levekårutvalet: Namn på nytt bibliotek og kyrkjestove i Valle kommune skal vere «SÆBYGGEN –...
tirsdag 12. juni Valle kommune
«Snart har me fått ein kultur som heile verda meiner det er verd å ta vare på»
Stev, dans og spel frå Setesdal er på full fart inn på Unesco si verdsarvliste over immateriell kulturarv. Då får kulturen same statusen som tango frå Argentina og flamenco frå Spania.
mandag 4. juni $ Fædrelandsvennen
– Utfordringen framover blir mangel på arbeidskraft
Arbeidsledigheten på Sørlandet fortsetter å falle. Siden nyttår er differansen mellom landssnittet og Agder-fylkene nesten borte.
fredag 1. juni $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for juni
Bygdenytt er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Juni utgåva finn du her.
fredag 1. juni Valle kommune
Sprenging på Valletun-tomta 29. mai
Det vert sprenging på valletun-tomta i dag. Ingen grunn til panikk når sirena starter!
tirsdag 29. mai Valle kommune
Skattefunndag på Bygland onsdag 6.juni KL 10.00
Miniseminar om Skattefunn,- støtteordning for utvikling og forsking
fredag 25. mai Valle kommune
Totalt bålforbud – tørt i skog og mark
torsdag 24. mai Valle kommune
Informasjon fra helsetenesta i bykle og valle for sumaren 2018.
torsdag 24. mai Valle kommune
Kulturpriser er også 17-maitradisjon i Setesdal
Blant bunadkledde sambygdinger, luftgeværskyting og matsalg, er det blitt vanlig i Bykle og Valle at de hedrer sine kulturpersonligheter og idrettsutøvere på nasjonaldagen også.
torsdag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Se bildene fra folketoget i Valle
Se deg selv, eller kjentfolk i bildene fra folketoget i Valle.
torsdag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Folk, sauer og hunder og det gode liv på Nomeland
Beboerne i den vakre grenda Nomeland har tre aktiviteter felles - sauehold, gjeterhunder og aktiv bruk av naturherlighetene i Setesdal Vesthei.
torsdag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Opne turar med DS Bjoren 2018
Klikk på bilde for å forstørre
tirsdag 15. mai Valle kommune
Program for 17. mai
Program for dagen 2018 Program for bygdeheimen 2018  
fredag 11. mai Valle kommune
Rita Hansen skal lede regionrådet
54 år gamle Rita Hansen blir ny leder av Setesdal Regionråd. Hun jobber i dag som konsulent i Evje og Hornnes kommune.
tirsdag 8. mai $ Fædrelandsvennen
Anbod – brøyting/strøing av kommunale vegar
Valle kommune ynskjer tilbod på brøyting/strøing av vegar/plassar i Valle (rode 1 og 2) som kommunen har driftsansvar for. Kontraktsperioden er for 5 år og med opsjon på inntil 3 år. Nærare informasjon og evt. utlevering av konkurransegrunnlaget -
tirsdag 8. mai Valle kommune
Åpningstider legekontoret i mai
11. og 18/5 er legekontoret på Hovden stengt. Valle legekontor har da vakt for begge kontor på dagtid i tillegg til vakt utenfor kontortid.   15/5 ville legekontoret i Valle og Helsehuset på Hovden vere stengt grunna  fellesmøte fra kl.08.00 til kl.
tirsdag 8. mai Valle kommune
Plass i Valle kulturskule skuleåret 2018/2019 - søknadsfrist 20. mai
Då er det tid for å søkje om plass i Valle kulturskule. Vi bed alle om å fylle ut og levere skjemaet elektronisk, dersom de har høve til det. Kontakt eventuelt velkomstsenter dersom de treng hjelp til utfylling. Også tidlegare elevar må sende ny søknad for kvart...
fredag 4. mai Valle kommune
Per Fronth skal lage hovedverket til nytt bibliotek
Til høsten skal nytt bibliotekbygg til 35 millioner kroner stå ferdig i Valle sentrum. Kunstner Per Fronth skal lage hovedverket.
onsdag 2. mai $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for mai
Finn du her
mandag 30. april Valle kommune
HØYRING - Kriterier for avlastning ved Valle bygdeheim
Kommunen har ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlege helse- og omsorgstenester til innbyggjarane som bur i kommunen.   Valle kommune ønskjer å utarbeide kriterier for tildeling av avlastningsopphald. Forslag til kriterier er utarbeidd av
fredag 27. april Valle kommune
Informasjons- og innspelmøte: KULTURMINNEPLAN VALLE KOMMUNE
Heim
fredag 27. april Valle kommune
Skredkartleggjing i Valle kommune 2. – 8 mai.
Heim
fredag 27. april Valle kommune
– Her har jeg alt jeg trenger
På Bjørgum bor det spellemenn, kulturbærere og internasjonalister. Og mange hunder.
fredag 27. april $ Fædrelandsvennen
Namne Kva skal bygget heite?
torsdag 26. april Valle kommune
AUST-AGDER

Tildeling av kulturmidlar 2018
Føremål: Det er eit stort tal frivillige lag og foreiningar i kommunen vår. Kvart år blir det lagt ned utallige ubetalte arbeidstimar av personar som gjer ein innsats for kulturlivet i Valle. Dette arbeidet er uvurderleg og er med på å gjere bygdene og
torsdag 26. april Valle kommune
Full krangel om Valle sentrum og millionstøtte
Tre gründere er rasende på Valle kommune som vil gi millionstøtte slik at Coop kan etablere seg i nytt senter vekk fra Valle sentrum. De frykter dødt sentrum.
tirsdag 24. april $ Fædrelandsvennen
I denne lilleputtgrenda produserer de millionverdier
Den vesle grenda Straume i Valle har bare 17 innbyggere, likevel produseres det her tonnevis av lammekjøtt, store mengder elektrisitet fra eget kraftverk, laftehytter i luksusklassen - og naturopplevelser i form av både jakt, fiske og fjellklatring.
mandag 16. april $ Fædrelandsvennen
Informasjons- og innspelmøte med hyttebuarar i valle i påska
Onsdag 28.mars arrangerte Valle kommune møte med hyttebuarar i Valle kommune. Tema for møtet var mellom anna informasjon om kommuneplanen, utviklingsplanar, løyper, aktivitetar og arrangement i kommunen.
fredag 13. april Valle kommune
Anbod – brøyting/strøing av kommunale vegar
Valle kommune ynskjer tilbod på brøyting/strøing av vegar/plassar som kommunen har driftsansvar for. Kontraktsperioden er for 5 år og med opsjon på inntil 3 år. Fullstendig utlysing er lagt ut på Doffin. Nærare informasjon og evt. utlevering av
tirsdag 10. april Valle kommune
Nomeland i gang igjen i nytt selskap
Kravene i Nomeland Anlegg-konkursen har passert 15 millioner kroner. Driften er delvis igang igjen i et nytt selskap, Nomeland Maskin AS.
mandag 9. april $ Fædrelandsvennen
Investor vil satse millioner - men kommunen svarer ikke
Møbelhandler Glenn S. Olsen vil investere flere millioner kroner i et stort forretningsbygg på Rysstadmo. Han får bare ikke svar fra Valle kommune.
torsdag 5. april $ Fædrelandsvennen
VAnndrypp 5/2018
Innan 1. juli 2018 skal alle drikkevannskj som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjeld for alle typer kjelder, også brunner og tjørn. Det er brunneigars ansvar å registrere.
torsdag 5. april Valle kommune
Er dette Norges mest populære lokale påskeradio?
Rundt 35 ildsjeler jobber på spreng til langt på natt Skjærtorsdag og 1. Påskedag. For tusenvis av lyttere blir det ikke helt påske uten Valle Radio.
torsdag 29. mars $ Fædrelandsvennen
«Jeg klarte å oppfylle drømmen min selv om jeg er ei enslig dame på 70»!
Astrid Bekkenes (70) kjøpte den mest nedsnødde hytta i hele Evardalen - og storkoser seg. Nå har hun skaffet seg snøscooter også.
fredag 23. mars $ Fædrelandsvennen
Opningstidene på legekontoret i påska
Mandag kl08-15 Tirsdag kl 08-15 Onsdag kl 08-12 Etter stengetid på legekontoret og påskedagane skal du ringe legevakta 116117 eller ved ø.hjelp 113
fredag 23. mars Valle kommune
Ta omsyn til villreinen i påskefjellet
Melding frå Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er ansvarlig fylkesmann for villreinområdene i Setesdalsområdet, og i tråd med mangeårig tradisjon oppfordrer vi på våre nettsider
onsdag 21. mars Valle kommune
Bygdenytt for april
Finn du her
onsdag 21. mars Valle kommune
Spørjeundersøking om Lhbt-personar sine levekår i Agder
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, samt by-kommunane Kristiansand og Arendal har gjeve Østlandsforskning og Likestillingssenteret oppdraget med å gjennomføre ei levekårsundersøking i alle kommunane i Agder. Undersøkinga kartlegg levekåra til deg
onsdag 21. mars Valle kommune
Ledig stilling som ungdomsarbeidar - trusopplærar
Det er 40% ledig stilling som ungdomsarbeidar - trusopplærar i Valle og Hylestad sokn og Bykle sokn frå 1.augsut 2018 Ungdomsarbeidaren vil arbeide i Valle, Hylestad, Bykle og Fjellgardane kyrkjelydar, i Valle og Bykle kommune. Ungdomsarbeidaren vil
onsdag 21. mars Valle kommune
Ekstraordinær bandtvang i Valle kommune
Grunna ekstraordinære forhold for viltet med mykje snø, innførast ekstraordinær bandtvang i heile Valle kommune. Dette inneber at hundar skal haldast i band eller forsvarleg inngjerda eller innestengt, slik at dei ikkje kan jage eller skade vilt.
onsdag 21. mars Valle kommune
Bibliotek på flyttefot
Heim
fredag 16. mars Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL