Valle
Sjølvbetjent bibliotek
Valle folkebibliotek skulle ha vore sjølvbetjent til glede for alle som brukar bibiloteket. Slik har det dessverre ikkje blitt enno. Årsaka er rett og slett at vi ikkje får aktivisert utstyret vi har kjøpt, som følgje av ei konflikt mellom to
mandag 10:27 Valle kommune
Brannkonstabeler (deltid) Rysstad og Hovden
Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8500.
mandag 10:21 Valle kommune
Vaffelbua skal hete – eh, Vaffelbua
– La folket bestemme, mener styret i Midt-Agder Friluftsråd. Dermed blir det ikke noe Equinor- eller Vy-inspirert navn. Vaffelbua skal hete Vaffelbua, ferdig snakka.
fredag 13:37 $ Fædrelandsvennen
Bygningsvernprisen 2019
fredag 15. mars Valle kommune
Invitasjon til våre hyttebuarar: informasjons- og innspelmøte
fredag 15. mars Valle kommune
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. (KULA)
Heim
torsdag 7. mars Valle kommune
Kulturmidlar 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Setesdalsprisen 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
AUST-AGDER

Velkomen til Setesdalskonferansen på Revsnes Hotell 10. - 11. april 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Anbod - ombygging Valle brannstasjon
mandag 4. mars Valle kommune
Kulturprisen 2019
Har du framlegg til kven som bør få Valle kommune sin kulturpris?
mandag 4. mars Valle kommune
Pressemelding: EIN GRUNNSKULE I VALLE KOMMUNE FOM. 01.08.2019
Heim
fredag 1. mars Valle kommune
Skulestart hausten 2019
Valle skule startar opp skuleåret måndag 19 august for elevane.
torsdag 28. februar Valle kommune
Kunngjering – eigedomsskatt 2019
torsdag 28. februar Valle kommune
Skole med 43 elever legges ned
Kommunestyret i Valle vedtok onsdag kveld å legge ned Hylestad skule.
onsdag 27. februar $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for mars
onsdag 27. februar Valle kommune
Samla mot barnefattigdom
12 store og små kommuner fra kyst til innland var representert da 35 personer deltok på samling for «Nye mønstre - trygg oppvekst» i Kristiansand før helgen. 
torsdag 21. februar Valle kommune
Rv.9 Rotemo - Lunden - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram på høyring
mandag 18. februar Valle kommune
Scooterførere bøtelagt
Søndag kontrollerte politiet og Statens naturoppsyn 28 scooterførere i Valle. Det endte i to gebyrer.
søndag 17. februar $ Fædrelandsvennen
Scooterfører anmeldt for ulovlig kjøring
23 scooterførere ble lørdag kontrollert ved Myklevatn i Valle.
lørdag 16. februar $ Fædrelandsvennen
Ope møte om villrein og ferdsel
tirsdag 12. februar Valle kommune
Oppstart av detaljregulering for Rysstad sentrum
Valle kommune startar arbeid med forslag til detaljregulering for Rysstad sentrum jf. plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfattar eigedomane gnr. 68, bnr. 1-5, 7, 16, 18, 22, 28, 31, 54, 56, 64, 74, 79, 87, 91, 93, 95, 106, 122, 127,...
mandag 11. februar Valle kommune
Kurs i aktivt skogbruk
Heim
fredag 8. februar Valle kommune
Informasjon om prosess i høve nedlegging av Hylestad skule og flytting av elevane til Valle skule
I kommunestyremøte 19.12.2018 i sak 54/18 vedtok kommunestyret og legge ned Hylestad skule. I samband med dette er det sendt ut eit høyringsbrev til rørde partar. Høyringsfristen er sett til 3. februar 2019, og saka skal leggjast fram for levekårutvalet
mandag 21. januar Valle kommune
Visste du at du kan få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne?
Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar kan søkje.
fredag 18. januar Valle kommune
Bygdenytt for januar/februar
Bygdenytt kjem ut kvar månad. Utgjevar er Valle kommune. Bygdenytt inneheld informasjon frå kommunen, ulike lag og organisasjonar, kyrkja med fleire om arrangement og aktivitetar. Bygdenytt for denne månaden finn du her Dersom du ønskjer å annonsere eit arrangement i Bygdenytt, kan du...
torsdag 17. januar Valle kommune
Ledig stilling som brannsjef i Setesdal brannvesen IKS
tirsdag 15. januar Valle kommune
Opningstid Bykle og Valle helseteneste 30. januar
mandag 7. januar Valle kommune
Kommunalt utdanningsstipend for ungdom skuleåret 2018/2019 - frist 20. februar
Elevar som tek 3-årig vidaregåande skule kan søkje om kommunalt utdanningsstipend. Søkjaren må vere registrera i Valle folkeregister. Kvar søkjar kan få tildelt stipend opptil 3 gonger. Søknadsfrist er: 20. februar 2019. Søknadsskjema finn du på HER....
mandag 7. januar Valle kommune
Trafikkulykke ved Brokke alpinsenter
Det ble klokka 12.36 meldt om frontkollisjon like ved ved Brokke alpinanlegg.
søndag 6. januar $ Fædrelandsvennen
Informasjon rv. 9 Bjørnarå-Optestøyl
I forbindelse med bygging av ny rv. 9 mellom Bjørnarå og Optestøyl vil vegen kunne bli stengt i kortere perioder. Normalt kan vegen bli stengt i inntil 15 minutter om gangen, men i tidsrommet mellom kl. 14:00-14:30 mandag-torsdag og mellom kl. 17:30-18:30 mandag-onsdag kan vegen bli stengt inntil...
fredag 4. januar Valle kommune
Stor kåring: Her er Sørlandets ti største idrettstalenter
Fædrelandsvennen har kåret Sørlandets ti største idrettstalenter. – Her er utøvere som kommer til å ta medaljer i internasjonale seniormesterskap, spår Solveig Pedersen.
28. desember 2018 $ Aftenposten
Full fart for halv maskin under sesongåpningen
Folk strømmet til da Brokke Alpinsenter sesongåpnet lørdag. At stolheisen sto og T-trekket hadde sine stopp det også, syntes ikke å legge noen demper på gleden over at nå er alpinsesongen i gang også her.
22. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Dømt til fengsel etter tyveraid i hyttefelt
Høsten 2017 var flere hytteområder i Valle plaget av en rekke innbrudd over to helger. Politiet takker vitner for at en mann nå er dømt.
21. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Selger Bergtun Hotell for seks millioner kroner
Laila Johnsen Kjær fra Kristiansand selger Bergtun Hotell.
20. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Tømmekalender Valle og Hylestad 2019
20. desember 2018 Valle kommune
Legekontoret stengt 22/1-19 kl. 08-13
Heim
20. desember 2018 Valle kommune
Tannlegevakt jole- og nyttårshelg 2018
20. desember 2018 Valle kommune
Viktig melding om kommunale avgifter!
Heim
17. desember 2018 Valle kommune
Opningstider Nav Valle, jola 2018
Heim
14. desember 2018 Valle kommune
Gaupeungen mistet moren sin - nå holder den til i tunet til Torbjørg
De siste dagene har en gaupeunge lusket seg helt inntil inngangsdøra til Torbjørg Brokke i Valle.
13. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Varsel om høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Myklevatn 2, PlanID: 201802
Med heimel i Plan og bygningslovens § 12-10 blir detaljregulering for Myklevatn 2 (planid 201802) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter fyrste gongs handsaming i Plan- og miljøutvalet 4. desember 2018.
10. desember 2018 Valle kommune
Kunngjering av økonomiplan og handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019
Innstilling frå formannskapet til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 06.12.2018 - 19.12.2018 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 06.12
5. desember 2018 Valle kommune
DSB: Dette bør du ha som beredskapslager hjemme
Er du forberedt? For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.  
5. desember 2018 Valle kommune
Etter 60 år legges Hylestad barneskole ned - får folkehøgskoleelever istedet
Når levekårsutvalget i Valle møtes onsdag, går startskuddet for nedleggelse av Hylestad barneskule midt mellom Valle og Rysstad. Årsaken er minkende barnekull. Når i underkant av 40 barn trolig flytter ut neste år, flytter istedet 100 folkehøgskulelever inn.
29. november 2018 $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for desember
Heim
27. november 2018 Valle kommune
Oppstartsvarsel - detaljplan Burak, Hylesdalen
23. november 2018 Valle kommune
Utviding av planområde for detaljregulerign for Rv. 9 Bestealand-Helle
22. november 2018 Valle kommune
Ustabilt sentralbord torsdag 22.11.18 frå 09.00-10.00
21. november 2018 Valle kommune
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019
20. november 2018 Valle kommune
Kva må til for å sende inn ein byggesøknad?
19. november 2018 Valle kommune
Melding om vedtak - Detaljplanregulering for Listøyl, planid 201702 - slutthandsaming
Stærk og Co AS har på vegne av Jon Hovet fremma forslag til detaljreguleringsplan for Listøyl. Det blei meldt oppstart av planarbeidet i januar 2018. Etter fyrste gongs sakshandsaming i plan- og miljøutvalet, 10.07.2018, sak PS 56/18, blei planen lagd ut på offentleg ettersyn. Frist...
9. november 2018 Valle kommune
Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap
8. november 2018 Valle kommune
Legekontoret stengt 21.-22.11 og 27.11
8. november 2018 Valle kommune
Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø
Fylkesmannens ungdomsråd laget en film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. Ungdommene har vært involvert i hele prosessen. Målet har vært å nå frem til flere barn og unge om deres rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan de skal gå frem hvis...
1. november 2018 Valle kommune
Varsel om påbegynt planarbeid
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 meldes det om oppstart av detaljregulering for Leite sør i Valle kommune, plan ID 201807. Planområdet som berøres frambår av vedlage kartutsnitt og innbefatter i all hovedsak eiendommene gnr/bnr 41/24, 41/25,
31. oktober 2018 Valle kommune
Bygdenytt for november
Bygdenytt for oktober blir straks lagt ut på butikkar og bensinstasjonane. Elektronisk versjon kan du lese her.
31. oktober 2018 Valle kommune
Endring av telefonsystem i kommunen
01.11.2018 går Valle kommune over til nytt sentralbordsystem og i samband med dette vil alle fasttelefonar til sakshandsamarar osv fasast ut. Vårt hovudnummer vil framleis vere 379 37500, men samtlege sakshandsamarar vil få mobilnummer. Opningstida i sentralbordet er 09.00 - 14.00 så utanom...
29. oktober 2018 Valle kommune
AUST-AGDER

Ti fine tips for helga
Fredag er det premiere på «Mordene i Kongo», med Tobias Santelmann i rollen som Tjostolv Moland. Her er helgas beste kulturtips.
26. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Bustøtte - hausten 2018
Heim
26. oktober 2018 Valle kommune
Ope møte om vilrein, Bykle hotell
Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforsking (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking.
24. oktober 2018 Valle kommune
Influensavaksinering ved Valle legekontor
Influensavaksina er komen og me er klare for vaksinering . Ingen timebestilling, Vaksina koster 130 kr + egenandel 55 kr. Brukarar av heimesjukepleien kan få vaksine på Valle Bygdeheim, dagsenter.
24. oktober 2018 Valle kommune
Informasjon frå Setesdal brannvesen om feiing og tilsyn
Ny forebyggende forskrift gjeldende fra 1 januar 2016. I den nye forskriften pålegges det at alle kommune/ brannvesen skal risiko kartlegge behovet for både feiing og tilsyn.  Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. 
18. oktober 2018 Valle kommune
Swingkurs for nybegynnarar
Heim
16. oktober 2018 Valle kommune
Til info Influensavaksine 2018/ 19
Influensavaksina er venta til Valle legekontor i Veke 43 Onsdag 24 oktober.
16. oktober 2018 Valle kommune
"Mindre alene sammen"- TV aksjonen 2018
Valle skule er i godt i gong med arbeid kring temaet til årets TV aksjonen- "Mindre alene sammen" Skulen ønskjer å setje fokus på utensforskap og vere bidragsytarar for eit varmare samfunn med vennskap og rom for alle.
8. oktober 2018 Valle kommune
Sauesjået i Valle med slakting på direkten
De som møtte opp ved låven bak biblioteket i Valle lørdag fikk inngående kunnskap om hvor fårikålen og pinnekjøttet kommer fra.
6. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Drakk to øl, kjørte 100 meter, fikk 15.000 kroner i bot
Ferieturen til Setesdal ble dyr for den 54 år gamle kvinnen.
5. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Mestringskurs for pårørende – bykle og valle
4. oktober 2018 Valle kommune
Snø flere steder i Agder
Tirsdag morgen ligger det snø i blant annet Sirdal, Valle og Bykle. Men ikke spenn på deg skiene riktig ennå.
2. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt oktober
Bygdenytt for oktober blir straks lagt ut på butikkar og bensinstasjonane. Elektronisk versjon kan du lese her.
28. september 2018 Valle kommune
Høyring av revisjonsdokument
26. september 2018 Valle kommune
Strikkedugnad til inntekt for TV-aksjonen NRK 2018
26. september 2018 Valle kommune
Legekontoret er stengt 11. oktober
26. september 2018 Valle kommune
Biblioteket er stengt 26. - 28. september
Heim
25. september 2018 Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL