Vaksdal
Raset på kommunal veg Brekkjen på Stanghelle
Framsida
mandag 10:56 Vaksdal kommune
Møte i administrasjonsutvalet 18.12.2017
Framsida
mandag 08:53 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 18.12.2017
Framsida
mandag 08:45 Vaksdal kommune
- Vi aksepterer ikke at våre barn skal sendes ut på en av Norges farligste veier
Denne uken ble det bestemt at 100 skolebarn skal sendes med buss langs E16 i fire år, i stedet for å gå på skole i egen bygd.
fredag 8. desember $ Bergens Tidende
Raset på vegen til Brekkjen på Stanghelle, oppdatering kl 15.50
Framsida
torsdag 7. desember Vaksdal kommune
Raset på Stanghelle - oppdatering kl 13.30
Framsida
torsdag 7. desember Vaksdal kommune
Raset på Brekkjen på Stanghelle - geolog på veg
Framsida
torsdag 7. desember Vaksdal kommune
Ras på Stanghelle og i Eksingedalen
Framsida
torsdag 7. desember Vaksdal kommune
HORDALAND

Se video: Slik ser Vegvesenet for seg ny E16 på Trengereid
Dette kan bli Trengereid når K5-arbeidet er ferdig.
mandag 4. desember Bygdanytt
I sjokk over forslag om båtrute-kutt
Fylkesrådmannen føreslår å leggje ned båtruta i Indre Osterfjorden og Veafjorden. – Vi er sjokkerte og fortvila, rasar innbyggjarane.
lørdag 2. desember $ Bygdanytt
Veglause grender kan miste båtruta
– Det vil vere ein katastrofe for bygdene dersom båtruta rundt nordsida av Osterøy forsvinn, seier Kåre Stokken.
fredag 1. desember $ Bergens Tidende
Ordføraren manar opp til ny kamp for legevakta
I neste veke skal dei fire nabokommunane bestemme seg for om dei satse på ei felles legevakt eller ikkje.
torsdag 30. november $ Bygdanytt
Kunngjering - Ekstra møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 4. desember 2017
Framsida
torsdag 30. november Vaksdal kommune
Budsjett 2018 - Offentleg utlegging
Framsida
torsdag 30. november Vaksdal kommune
Tilskot for kasserte fritidsbåtar
Kasserte fritidsbåtar på inntil 15 fot kan leverast gratis til BIR sine  gjenvinningsstasjonar.
onsdag 29. november Vaksdal kommune
Krasja i fjellveggen
Ulukke på E16.
onsdag 29. november Bygdanytt
Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 4. desember 2017
Framsida
tirsdag 28. november Vaksdal kommune
Bynær bygdebenk avduka på jernbanestasjonen i Bergen fredag 24.11.
Framsida
lørdag 25. november Vaksdal kommune
Framtidsdugnader på Stanghelle og Vaksdal - områdeplanar!
Framsida
onsdag 22. november Vaksdal kommune
Brøyting og strøing av kommunale vegar
Vaksdal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale vegar.
onsdag 22. november Vaksdal kommune
E16 åpner igjen etter to døgn
Vegtrafikksentralen opplyser at Nakkagjelstunnelen åpner torsdag klokka 16.
tirsdag 21. november Bygdanytt
Varsel om stor snøskredfare
tirsdag 21. november Vaksdal kommune
Ny barne- og ungdomskule på Dale og plassering av modulskule
tirsdag 21. november Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 27. november 2017
tirsdag 21. november Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 27. november 2017
tirsdag 21. november Vaksdal kommune
Etterlyste menn sov i snøhule
Søndag morgen ble de to turgåerne funnet i god behold. De to har tilbrakt natten i snøhule.
søndag 19. november $ Bergens Tidende
Osterøy blir ikke koblet på ny E16
Ostringene må enten kjøre til Arna eller Trengereid for å kjøre inn på den nye veien.
torsdag 16. november $ Bygdanytt
"Silingsrapporten" er klar for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
torsdag 16. november Vaksdal kommune
Opne møte med "framtidsdugnad" på Stanghelle og Vaksdal - områdeplanar!
Framsida
tirsdag 14. november Vaksdal kommune
Kven er "nypensjonisten" i Vaksdal
Kva sosialt nettverk har han/ho? I kva grad bruker han/ho ny teknologi og data? Korleis er helsetilstanden deira? Kva haldningar og forventingar har dei til morgondagen sine tenester? Kva haldningar har dei til bruk av velferdsteknologi?
mandag 13. november Vaksdal kommune
Frykter dei ikkje får nok polititilsette
– Vi ser på dette med stor uro, seier Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF) om ressurssituasjonen i politiet. Lensmannen på Voss meiner tenestetilbodet blir verre.
lørdag 11. november $ Bygdanytt
Faktura for kommunale gebyr for 4. termin 2017 er lågare enn vanleg
torsdag 9. november Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 13.11.2017
Framsida
tirsdag 7. november Vaksdal kommune
HORDALAND

Dette er BT-lesernes skrekkveier
Halvparten av fylkesveiene i Hordaland er i dårlig stand. Her er noen av dem.
mandag 6. november Bergens Tidende
Modulskule på Stanghelle
Framsida
fredag 3. november Vaksdal kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018
Store investeringar og stram økonomisk drift i kommunen.
torsdag 2. november Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte/reisedag i utval for levekår måndag 30. oktober 2017
Framsida
onsdag 25. oktober Vaksdal kommune
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 01.12.17
Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar?
tirsdag 24. oktober Vaksdal kommune
Status K5 - presentasjon på kommunestyremøte måndag 16. oktober
Olav Lofthus frå Statens vegvesen og Egil Larsen frå BaneNor presenterte status for K5 - veg og bane Arna-Stanghelle på kommunestyremøtet måndag 16. oktober.
torsdag 19. oktober Vaksdal kommune
Frå kommunestyremøtet 16. oktober
Kommunestyret blei avslutta kl 1610 pga ei alvorleg ulukke på E16.
tirsdag 17. oktober Vaksdal kommune
Det har vore ei ulukke på E16 mellom Nakkagjeltunnellen og Holemarktunnellen
Framsida
mandag 16. oktober Vaksdal kommune
Vegstenging tysdag 17. oktober kl 19 - 21 - Dalevågtunnellen
Framsida
mandag 16. oktober Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 23. oktober 2017
Framsida
mandag 16. oktober Vaksdal kommune
Bli med som bøsseberar for TV-aksjonen til Unicef 22.oktober - "Hvert barn er en mulighet"
Framsida
onsdag 11. oktober Vaksdal kommune
Innbyggarforslag om bygging av ny skule på Dale, og byggeprogram og kostnadsramme for skulen er to av fleire sakar som skal handsamast på kommunestyremøtet måndag 16.10.17. Møtet er ope for alle interesserte.
Møtet startar med orienteringar klokka 11.00.
onsdag 11. oktober Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 16.10.2017
Framsida
tirsdag 10. oktober Vaksdal kommune
Er det trygt å verta eldre i eigen heim?
Velkomen til foredrag om velferdsteknologi onsdag 18. oktober
mandag 9. oktober Vaksdal kommune
Stenging av fylkesveg 569 Dalseid-Eidslandet fra 16. oktober til 4. november
Framsida
torsdag 5. oktober Vaksdal kommune
Velkomen til møte om kartlegging av friluftsområde torsdag 28. september kl 18 - 19.30
Er ditt friluftslivområde med? Er noko utelatt? Kom på møtet og bidra med din kunnskap.
tirsdag 26. september Vaksdal kommune
Vi testar sensorteknologi
Vi er no godt i gong med eit nytt forskingsprosjekt - utprøving av sensorteknologi heime hos eldre som bur åleine.
tirsdag 26. september Vaksdal kommune
Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 2. oktober 2017
Framsida
tirsdag 26. september Vaksdal kommune
Bosset blir henta trass i konkurs
RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga for BIR, har gått konkurs.
onsdag 20. september Vaksdal kommune
Brukar du Bryllupshaugen til tur og trening, skuleveg eller har du bustad/eigedom her?
Formanskapet i Vaksdal har i vedtak 28. august 2017 sagt at følgjande framlegg til endring skal sendast til høyring for brukarar av Bryllupshaugen: - Gjeldande skilt/skiltkombinasjonar i Bryllupshaugen vert behalde. Sykkelbommane i Bryllupshaugen sør vert fjerna. Sykkelbom i Skreien vert...
onsdag 13. september Vaksdal kommune
Møte i kommunestyret 18.09.2017
Framsida
tirsdag 12. september Vaksdal kommune
Valresultatet frå Vaksdal kommune
Framsida
tirsdag 12. september Vaksdal kommune
Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim er ute til høyring - frist 20. oktober
Utval for levekår i Vaksdal kommune vedtok 4.september 2017 å leggja utkast til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim ut til offentleg høyring.
fredag 8. september Vaksdal kommune
Her kan du røysta på valdagen
På valgdagen 11. september må du røysta i den kommunen du er manntallsført. Alle som har røysterett og står i manntalet kan røysta.
torsdag 7. september Vaksdal kommune
Mogelegstudie i Bergsdalen - kva er potensialet for utvikling? Allmøte tysdag 5. september
Studiet er meint som kunnskapsgrunnlag og innspel til arbeidet med kommuneplanen
torsdag 31. august Vaksdal kommune
HORDALAND

Stenging av parkeringsplassen ved Dale stasjon tysdag 5. september
Framsida
tirsdag 29. august Vaksdal kommune
Jegersamling før hjortejakta 2017 onsdag 23. august
Vaksdal kommune inviterer jaktrettshavarar og jegerar til jegersamling på Verpelstad gard, onsdag 23. august, kl. 17:30.
fredag 18. august Vaksdal kommune
Faresonekartlegging - skred i bratt terreng - 14. - 18. august
I samarbeid med NVE deltek Vaksdal kommune i det statlege kartleggingsprosjektet «Faresonekartlegging - skred i bratt terreng».
mandag 14. august Vaksdal kommune
Førehandsrøysting - Innbyggjarservice har utvida opningstid tom 8. september!
Ordførar Eirik Haga ga stemma si til Stortingsvalet til Marianne Hagen og Elin Herfindal hjå innbyggjarservice på kommunehuset på Dale i dag. Han oppmodar alle til å bruke stemmeretten sin.
torsdag 10. august Vaksdal kommune
Førehandsrøysting i Vaksdal kommune
Torsdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga på Innbyggjarservice i Heradshuset Hugs valkort og legitimasjon m/bilde når du skal røysta
mandag 7. august Vaksdal kommune
Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn
For å kunne røysta må du stå innført i manntalet. Hovudmanntalet ligg no ute til offentleg ettersyn.
onsdag 26. juli Vaksdal kommune
Kald vår kan gje færre brunsniglar
I følgje Erling Fløistad frå NIBIO, gav ein sein og kald vår forsinka utvikling for skogbrunsniglane fleire stader i landet. Mange rekk av den grunn ikkje å bli kjønnsmogne til paringa i juli og august, og ein kan soleis håpe på nedang i talet på sniglar til...
fredag 7. juli Vaksdal kommune
Status juni 2017 - Lev Vel i Vaksdal
Nokre aktivitetar er ferdigstilt, somme er godt i gong og nokre er i startgropa. Vi har god framdrift og følgjer prosjektplanen.
fredag 30. juni Vaksdal kommune
Velkomen til ope hus på brukarlaben i "glasshuset" på Daletunet onsdag 12. juli kl 13 - 15
Har du ikkje besøkt brukarlaben enno? Vi er klare til å ta imot deg onsdag 12. juli mellom kl 13 og 15.
torsdag 29. juni Vaksdal kommune
Tidlegrøysting
Framsida
torsdag 29. juni Vaksdal kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar - hugs å søkje! Søknadsfrist 1. september
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
tirsdag 27. juni Vaksdal kommune
Bli med i namnekonkurranse - kva skal brukarlaben heite?
Har du eit godt forslag til namn på «brukarlaben» vår?
mandag 26. juni Vaksdal kommune
Me driv ikkje valkamp på E16 og Bergensbana
Ingenting ville glede oss meir enn at Frp-statsråden får rett.
torsdag 22. juni Bergens Tidende
Ny E16-trasé gjer ordføraren uroa for sentrum
– Vi kan ikkje legge oss på rygg og akseptere dårlege løysningar for lokalsamfunna våre.
lørdag 10. juni Bygdanytt
Uten telefonforbindelse og nett etter brann i Vaksdal
Se når dekningen kommer tilbake.
lørdag 10. juni Bergens Tidende
Fyrste trinn av brukarlaben på Daletunet er opna
Magne Hestad, leiar for levekårsutvalet opna fyrste trinn av "brukarlaben" fredag 2. juni framfor eit 20-tal frammøtte.
onsdag 7. juni Vaksdal kommune
Vinnar av fotokonkurranse i høve Tour des Fjords 2017
Vi fekk mange flotte bilete inn til fotokonkurransen #tourdesfjordsivaksdal. Tusen takk til alle som har delteke. Ungdomsrådet har no kåra vinnaren.
fredag 2. juni Vaksdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VAKSDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Bergen Utenriks Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Hedmark Aust Agder Sport Båt Get-ligaen Rogaland Kultur Nordland Buskerud
flere?
Oppland Trøndelag Odda Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Troms Vest Agder Økonomi Jul Oslo Mat Kvinnherad Skåne Finnmark Halloween Fiske Mobil Reise Bolig Fotball Helse Sport Game of Thrones Russland Grue Svalbard Forskning Vær Kalmar Håndball Motor Östra Göinge Tesla Malmö Helsingborg Osterøy Trav Landbruk Trondheim Kultur Kunst Indonesia Risør Bærum Suldal Øvre Eiker Hockey Litteratur Forsvar Vestby Inrikes Askøy Moss Båt Kongsvinger Ishockey Svelvik Stockholm Hadsel Oskarshamn Spill Boksing Kristiansand Näringsliv Stavanger Odds BK Fedje Tinn Sigdal Sykkel Musikk Landskrona Haugesund Nord-Korea Tour of Norway Hammerfest Gjøvik Mote Tønsberg Meland Nedre Eiker Langrenn Tvedestrand Orkdal Polen Os Trening Jobb Brexit Trysil Seljord Hässleholm Lund Karmøy Kongelig Verdal Barn Sjakk Vestre Slidre Ørsta Musik Bamble Hamar Bil Holmestrand OL Astronomi Tour de France NHL Hälsa Bil Molde Masfjorden Vinje Sarpsborg 08 Porsgrunn Skiskyting Eidfjord Kristianstad Sandnes Blekinge Alpint Ringsaker Kristiansund Klippan Kommunesammenslåing Snowboard Eslöv Førde Jakt Drammen Mandal Ås Tjøme Svømming Volda Røros Sarpsborg Narvik Valg Vaksdal Notodden Emmaboda Tyskland Motorsport Sørreisa Løten Alta Tromsø IL Sund Eid Hemne Premier League Finnøy SK Brann Selje Israel Skøyter Fredrikstad Harry Potter Stord Gloppen Nybro Sverige Vellinge Kävlinge Tingvoll Poker Norway Cup Ullensvang Lesja Selbu Sortland Fauske Dovre OBOS-ligaen Ledare Skien Lyngdal Steinkjer Elverum Eidsberg Klima Flora Telenorligaen Bodø Fitjar Steigen Asker Porsanger Sande Streik Kampsport Svedala Evenes Universet Holtålen Lødingen Mercedes-Benz Russ Tomelilla Kina Fet Røyken Nøtterøy Lenvik Alstahaug Europa League Skellefteå Lindesnes La liga Båstad Midsund Stryn Frankrike Film Rauma Nes Austrheim Radøy Tana Modum Android Voss Eliteserien Nissedal Klatring Staffanstorp Kragerø VM Lier Vevelstad Kvænangen Halden Jevnaker Foto Politikk Andøy E-sport Lindås Aurdal USA Sørfold Viking FK Fjell FK Haugesund Bremanger Måsøy Arendal NM Lillesand Rosenborg BK
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL