Ullensvang
Fase 1 → Fase 2
Tysdag 20. mars var det samling for dei administrativ arbeidsgruppene der gjennomgang og oppsummering av fase 1 stod på agenda, samt å sparke i gang fase 2 arbeidet. Alle medlemane i hovudarbeidsgruppene og undergruppene var invitert på samlinga.   Midlertidig prosjektleiar Ingjerd Astad...
14:48 Ullensvang kommune
Formannskapet vil ikkje kle inn asbest
Formannskapet i Ullensvang debatterte måndag asbest på Hauso skule.
mandag 17:01 $ Hardanger Folkeblad
Felegründer Ola Gjerde fekk gründerpris
Ole Gjerde fekk Sparebanken Vest sitt gründerstipend for si banebrytande satsing på hardingfele.
mandag 14:00 $ Hardanger Folkeblad
– Min far kjente Monrad
– Faren min kjente henne. Jeg har hilst på sønnen hennes og sitter på et bilde av Cally og Helge.
fredag 19:30 $ Hardanger Folkeblad
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 19:10 $ Haugesunds Avis
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 15:27 $ Hardanger Folkeblad
Skidag på Reisæter
Sundag 18. mars arrangerer IL Solnut skidag med konkurransar og skileikar på Reisæter. Det er premie til alle som deltek. IL Solnut fyrer opp i…
fredag 14:14 Hardanger Folkeblad
Nører opp med Nøringen:
– Det står ganske bra til med folkemusikk- tradisjonar i regionen i dag. Me har gode tilbod, men det vil alltid svinga. No set me i gang eit rekrutteringsprosjekt for born; Nøringen.
fredag 12:52 $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
fredag 08:00 $ Hardanger Folkeblad
Det vert fint helgevêr, men...
Meteorologen melder om fint vêr i helga, men særleg til fjells vil ein merka vinden.
torsdag 10:31 $ Hardanger Folkeblad
Protokoll – Fellesnemnda 09.03.18
09.03.18 var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i heradsstyresalen i Kinsarvik. Møtinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Hildegunn Espe (Senterpartiet) argumenterte for brukarane i fokus. Fråsegn om kommunane sine budsjett og...
torsdag 08:29 Ullensvang kommune
Rådmannen føreslår to millionar til tiltak på Hauso
Rådmannen føreslår å kle inn asbest for å redusera risiko ved Hauso skule.
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Flaum, ras og nedbør trugar fleire hundre kyrkjer og gravplassar – og langt verre kan det bli
- Dette gir grunn til vakenetter, seier biskopen.
onsdag 14. mars $ Bergens Tidende
Traktorpiker i arbeid
– Det må jo sies at det er kjekt å kunne være litt feminin i et mannsdominert miljø. Dessuten frisker det opp med farger, sier Eva Aga Baas, fruktbonde og «traktorpike».
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Nye Ullensvang Høgre stifta
5. mars 2018 vart Nye Ullensvang Høgre stifta og Erlend Nævdal Bolstad vart vald som partiet sin fyrste leiar.   Frå Venstre: John Opdal, Anna Maria Kråkevik, Tørres Mæland, Erlend Nævdal Bolstad (leiar), Elin Eide(nestleiar), Geir Midtun (nestleiar) og...
tirsdag 13. mars Ullensvang kommune
Styret i Ullensvang Arbeiderparti
15. februar 2018 vart Odda herreds Arbeiderparti, Ullensvang Arbeiderparti og Jondal Arbeiderparti lagt ned og nye Ullensvang Arbeiderparti stifta.   Frå venstre: Gard Risan (kasserar), Trygve Bolstad (leiar), Kristin Horne Moe (kvinnepolitisk kontakt), Kjellaug Hoås Samland (styremedlem),...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Oppstartsmøte for politiske og koordinerte arbeidsgrupper
  På møte i Fellesnemnda 09.02.2018 vart det valgt folkevalgte representanter til dei politiske og koordinerte arbeidsgruppene, jf sak 008/18.  Dei tillitsvalgte frå de tre kommunene har valgt inn sine representanter, samt prosjektleiar saman med rådmennene har sett inn dei...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Kommunesamanslåing – også i kyrkja
Samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang gjer det automatisk naudsynt å slå saman dei tre kyrkjelege fellesråda* i området, sidan det etter lova berre skal vera eitt fellesråd i kvar kommune.   Liv Eirill Evensen og Ingjerd Astad (midlertidig prosjektleiar for...
fredag 9. mars Ullensvang kommune
Må riva tak, veggar og golv i ungdomshuset Krossvoll etter vasslekkasje
Ein takstmann har undersøkt ungdomshuset på Lofthus etter vasslekkasjen førre helg.
fredag 9. mars $ Hardanger Folkeblad
#metoo i kommunane: – Dersom det hadde vore noko, trur eg at ein hadde høyrt om det
#metoo-kampanjen har ikkje ført til varsling av saker som omhandlar seksuell trakassering i nokre av kommunane i Indre Hardanger.
torsdag 8. mars $ Hardanger Folkeblad
Sondre (15) på femteplass i ungdoms-EM: Neste år blir det meir is under skøytene
Sondre Buer Åsebø frå Ullensvang får lite trening på isen samanlikna med konkurrentane. Det blir det snart endring på.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Har talt dyr dobbelt
Kalveteljingane dei siste åra har vore svært gode, men enkelte flokkar har truleg vorte talt to gonger utan at ein har klart å luka ut dette ved gjennomgang av bilda.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
– Det går opp og ned
Villreinforskar meiner det er eit misforhold mellom jegerane sitt ønske om stabilitet i reinstamma, og kva ein kan oppnå.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
– Dei har tatt så feil at det har gått ut over stamma
Det er under 15 år sidan reinen på Hardangervidda vart freda etter feilteljing. Lokale jegerar er kritiske til at ein på ny har basert seg på feil tal slik at stamma har vorte redusert.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Organisasjonsnummer
Ullensvang kommune er registrert i Brønnøysundregisteret og har fått organisasjonsnummer: 920 500 633
onsdag 7. mars Ullensvang kommune
Attvald som leiar i ambisiøst mållag
Johannes H. Sekse vart attvald som leiar for Ullensvang mållag under årsmøtet sist helg.
onsdag 7. mars Hardanger Folkeblad
– Ullensvang Høyre vil aktivt søke innflytelse
Nye Ullensvang Høyre ble stiftet mandag kveld. Erlend Nævdal Bolstad (H) ble valgt som partiets første leder.
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
Lekkasjen på Legena, Alvavoll og Århus vassverk tetta: - Snart tilbake til normalen
Tysdag vart lekkasjen på Legena, Alvavoll og Århus vassverk funnen, og tysdag ettermiddag var vassverket tett att.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
«Magne får prisen for godt målarbeid og god målbruk»
Magne Velure fekk målprisen og Dina Ystanes og Synneva Skare Tjalvin Alvsåker fekk «stilprisar» under årsmøtet til Ullensvang mållag.
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
KOSTRA – analyse
KOSTRA-analyse av kommuner og herad som skal inngå i nye Ullensvang kommune KOSTRA-publisering pr 15. juni 2017   Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Odda og Jondal kommuner og Ullensvang herad som sammen skal danne nye Ullensvang kommune fra 1.1.2020. Ressursbruken i disse tre kommunene sees...
tirsdag 6. mars Ullensvang kommune
Bokbåten Epos legg til kai
Tysdag startar bokbåten sin vårtur i Hordaland.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
Det vert truleg kamp om jaktkorta
– Det er uaktuelt for Odda å gå inn for ein større kvote enn 1500, opplyste fjellstyreformann Eivind Tokheim då kvoteforslaget vart diskutert på…
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
- Ingen er heilt nøytrale, det må eventuelt vera dei som ikkje jaktar
Vêret, storleiken på villreinstamma og kven korridorane fungerer for vart diskutert då Fellesstyret inviterte til jegerkafe.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

Heradet har framleis ikkje kontroll på vasslekkasjen på Lofthus
Måndag føremiddag har Ullensvang herad framleis ikkje funne vasslekkasjen frå Legena, Alvavoll og Århus vassverk.
mandag 5. mars Hardanger Folkeblad
Prisras på bussreiser frå august
Frå 1. august vert kommunane Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Etne og deler av Kvinnherad éi takstsone. Innanfor sona vil ein vaksenbillett kosta 37 kroner.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
Vatn i tre etasjar
Eit sprokke røyr i tredje etasje fekk det til å renna vatn heilt ned i underetasjen. Konsekvensane er enno uklare.
søndag 4. mars $ Hardanger Folkeblad
Kokevarsel etter større vasslekkasje på Lofthus
Ullensvang herad melder søndag om ein større vasslekkasje på Lofthus.«Det har i natt oppstått ein større lekkasje ved Legena vassverk, som medfører at pumpene ikkje…
søndag 4. mars Hardanger Folkeblad
Under krigen fekk ikkje prestane via folk i kyrkja, men Solveig og Jakob fekk det til
Du må ikkje koma for tidleg, for då er eg ute og går tur! sa ho som nett hadde passert 100 år.
lørdag 3. mars $ Hardanger Folkeblad
Fylkesmannen er uroa for høg gjeld i Ullensvang
Fylkesmannen har sendt brev til Ullensvang.
fredag 2. mars $ Hardanger Folkeblad
Opnar truleg for rypejakt
Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning vil på neste møte diskutera rypejakt, men leiar Eivind Tokheim opplyste på jegerkafeen i Odda torsdag at han i utgangspunktet…
fredag 2. mars $ Hardanger Folkeblad
På hovudet i minus 26 grader
Sandhaug var den kaldaste staden i Hordaland torsdag, men det stoppa ikkje Oda frå å stå på hovudet. - Det var heilt nydeleg til…
torsdag 1. mars Hardanger Folkeblad
– Me er i ferd med å splitta Ullensvang
Heradsstyret vedtok å be Fylkesmannen om eit møte der temaet er vurdering av kompensasjon til Ullensvang for Oksenhalvøya.
torsdag 1. mars $ Hardanger Folkeblad
Vedtok fullt trykk på både Aga og Hauso
Heradsstyret har vedteke å jobba parallelt med reguleringsplan på Aga og endring av plan på Hauso. Samtidig skal heradet halda trykket oppe for pågåande planar og byggjesakshandsaming.
torsdag 1. mars $ Hardanger Folkeblad
Fryktar for resultatet når skule på vestsida kjem i konkurranse med andre prosjekt i ny kommune
Ordførar Borge (Sp) er usikker på utfallet dersom nye Ullensvang kommune skal fatta vedtak om skule på vestsida.
torsdag 1. mars $ Hardanger Folkeblad
Overskot på 12 millionar i 2017
Ullensvang herad leverer eit solid overskot i 2017.
onsdag 28. februar $ Hardanger Folkeblad
Heile Bu vil til Eidfjord
Innbyggjarane på Ytre Bu arbeider med søknad om grensejustering.
tirsdag 27. februar $ Hardanger Folkeblad
Arbeidsgruppe for statlege arbeidsplasser – Status-rapport pr. 22. januar 2018
ARBEIDSGRUPPE FOR STATLEGE ARBEIDSPLASSAR (ASA)- vedteken oppretta på møte i Fellesnemnda 13.09.17. Bakgrunnen for opprettinga av arbeidsgruppa var rapport utarbeidt frå Hardangerrådet på tal statlege/fylkeskommunale arbeidsplasser kvorve i Hardanger sidan 2000.   Medlemmene i...
tirsdag 27. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Administrative arbeidsgrupper
For å sikra ei heilskapleg og samordna uvikling av dei ulike oppgåve- og tenesteområda i den nye kommunen vert det etablert ein struktur med administrative arbeidsgrupper med fokus på samordning og gevinstrealisering i den nye kommunen. For å få fram eit godt grunnlag for...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Koordinerte arbeidsgrupper
I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Politiske arbeidsgrupper
09.02.18 hadde Fellesnemnda val av politiske medlemmer til dei politiske hovudarbeidsgrupper på sakslista. Fellesnemnda fekk framlegg om representantar basert på innspel frå gruppeleiarane i dei einskilde kommune-/heradstyre. Politiske arbeidsgrupper Politisk hovudstruktur og politisk...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Eg er lei meg for utrivnaden som har oppstått her på vestsida
Birge Edgar Velure har i HF 21.02. eit velskrive innlegg med spørsmål til underteikna - spørsmål han - og fleire med han - ynskjer svar…
mandag 26. februar $ Hardanger Folkeblad
Her er oppdateringane frå kveldens heradsstyremøte i Ullensvang
Måndag klokka 16:00 startaa heradsstyremøtet i UIlensvang. I boksen under sakslista kan du sjå oppdateringane frå møtet i tekst og bilete.
mandag 26. februar $ Hardanger Folkeblad
Plan for kommunikasjon
Som ein del av prosjektarbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune er det funne føremålsteneleg å utarbeide ein “Plan for kommunikasjon”  som legg føringar for korleis vi skal informere om arbeidet både eksternt og internt i...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Referat etter møte i Fellesnemnda 09.02.18
Referat frå møte i fellesnemnda i Ullensvang kommune fredag 09.02.18 kl. 09.00 – kommunestyresalen i Odda.   På sakslista var blant anna fylgjande saker: Informasjons- og kommunikasjonsplan for Ullensvang kommune Politisk forankring av søknad om skjønsmidlar...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Ullensvang kommune søkjer prosjektleiar / rådmann for den nye kommunen
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Forslag til ny skulekrins for heile vestsida, lokalisert til Aga er på høyring
Frist for å senda inn høyringsuttale er 23. mars 2018, opplyser Ullensvang herad. Heradstyret vedtok 18. desember 2017 å be rådmannen setja i gang prosess…
onsdag 21. februar Hardanger Folkeblad
Nils Økland Band til Utne
Fredag 23. februar er det duket for unike musikkopplevelser på Utne. Nils Økland og hans band spiller.
tirsdag 20. februar Hardanger Folkeblad
- Det er den viktigaste russeknuten
For russen i Odda er det ein sjølvfølge å støtta «Krafttak mot kreft», og neste veka kjem dei på døra di.
tirsdag 20. februar $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

Rådmannen ber heradsstyret velja
Rådmannen ser skulesaka på vestsida som ei særs politisk sak, og legg difor fram eit framlegg til vedtak der heradsstyret lett kan stryka og endra prioriteringar.
tirsdag 20. februar $ Hardanger Folkeblad
– Vi har alltid god kontroll når vi arrangerer festar
Det er sjølvsagt alkohol når russen har festar, men dei passar på at dei under 18 år ikkje skal få drikka dette. Narkotika har dei aldri sett.
mandag 19. februar $ Hardanger Folkeblad
Kan du gje ein time?
Har du ein time å avsjå ein gong kvar fjortande dag? Nokon treng di hjelp for å kunna navigera best mogleg i nytt landskap og ny kultur.
søndag 18. februar $ Hardanger Folkeblad
Torgils Lutro blir ny lensmann
Det var ikke gitt at guttungen fra Lofthus skulle bli politimann. Nå blir han lensmann for Sotra og Øygarden.
søndag 18. februar $ Hardanger Folkeblad
Con Amore vert heva
Con Amore vert heva frå havnebassenget i Norheimsund denne veka.
søndag 18. februar $ Hardanger Folkeblad
To har vist interesse for tidlegare asylmottak
To firma har vist interesse for å ta over bygningane som før var asylmottak i Kinsarvik. Eigaren har henta inn takst.
søndag 18. februar $ Hardanger Folkeblad
Flere lokale tunneler skal rustes opp
EUs strenge krav til tunnelsikkerhet kommer spesielt hordalendingene til gode. Men byggefasen blir «utfordrende».
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Kompensasjon for nordsida
Formannskapet vil be Fylkesmannen ta initiativ til eit møte om kompensasjon til Ullensvang for Oksenhalvøya.
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Kråkevikparsell kjem på anbod
For fv. 550 i Kråkevik driv Statens vegvesen på med prosjektering no og arbeidet med utbetring av parsellen vil koma ut på anbod. …
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Vil be om kroner til asfalt
Under sine orienteringar til formannskapet for ei tid sidan, sa Solfrid Borge (Sp) at ho er vorten oppringt om fv. 550. Borge og ordføraren i…
fredag 16. februar $ Hardanger Folkeblad
- Det er ikkje rett å freda det beste jaktterrenget i Ullensvang
Per Helge Sekse skriv «opphoping av jegerar i aust har hindra dyra sine trekk vestover, sjølv ved gunstige vindforhold». Les og: …
torsdag 15. februar $ Hardanger Folkeblad
- Det vil nok koste, men vi tror effektene av en bred festival for alle vil være mange og gode
En stor fest for alle innbyggerne i den nye storkommunen er akkurat det vi trenger, og ildsjelene bak er sannsynligvis akkurat de riktige folkene. …
torsdag 15. februar $ Hardanger Folkeblad
Frå fjorden til rikskjendis
For fire år sidan var eg den einaste journalisten som dekka premierefesten til «Fjorden Cowboys» på Bar Barista i Bergen. Då eg kom og…
onsdag 14. februar $ Hardanger Folkeblad
Bite av laus hund
I 22-tida tysdag vart ein person biten i armen av ein laus hund på Sekse i Ullensvang. Den skadde personen vart undersøkt på legevakta, og…
onsdag 14. februar $ Hardanger Folkeblad
"Der har også nørt opunder grunneigar- og bondehets. Nettopp difor er også saka ikkje slutt"
«Alt går bra til slutt. Er det ikkje bra, er det ikkje slutt», har ein klok person sagt ein gong. I den inste…
tirsdag 13. februar $ Hardanger Folkeblad
«Folk vart levande redde, og kyrne rauta så dei var galne. Det var Grindaskredone som kom»
I år er det I dag 90 år sidan eit kraftig snøskred med påfølgjande flodbølgje råka Kråkevik og Åkre.
mandag 12. februar $ Hardanger Folkeblad
- Deildo-prosjektet bør stå att som eit lite skrekkeksempel
Det var ein gledenes dag då rassikringsprosjektet på riksveg 13 ved Deildo omsider kunne starta opp for to år sidan. I fleire år hadde prosjektet…
mandag 12. februar $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Mat Fotboll Odda
flere?
Vest Agder Båt Buskerud Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Forsvar Mobil Oslo Get-ligaen Kalmar Fiske Skåne Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Bodø Blekinge Haugesund Oskarshamn Drammen Kongsvinger Landbruk Økonomi Sport Bamble Trav Karmøy Tinn Porsgrunn OL Motor Tromsø Kragerø Reise Hammerfest Radøy Kryptovaluta Fredrikstad Sandnes Lindås Jul Kultur Fauske Östra Göinge Vestvågøy Kristianstad Näringsliv Osterøy Svelvik Risør Politikk Nedre Eiker Bærum Dyr Skien Landskrona Odds BK Vestby Horten Tolga Meløy Stord Askøy Narvik Forskning Film Øvre Eiker Musikk Førde Salangen Helsingborg Russland Karlskrona Nord-Korea Tingvoll Tesla Sandefjord Tvedestrand Kongsberg Stockholm Lier Kristiansand Vær Malmö Stavanger Sørfold Forskning Sykkel Rosenborg BK Frogn Sarpsborg Suldal Kvænangen Eslöv Utsira Kongelig Sigdal Tynset Åmot Hvaler Eliteserien Evje og Hornnes Askim Kunst Håndball Game of Thrones Kristiansund Barn Svedala Helse Drangedal Svalbard FK Haugesund Vefsn Eidsberg Gjøvik Filippinene Kommunesammenslåing Vålerenga Friluftsliv Løten Trysil Sørreisa Nannestad Moss Hadsel Poker Lenvik Øksnes Larvik Grue Re Lesja Åsnes Råde Mat Meland Jakt Fjell Modum Hamar Sande Asker Tour de Ski Skøyter Mote Målselv Tønsberg Jølster Ålesund Nore og Uvdal Notodden Bil Vinje Jobb Bil Lyngdal Steigen Åmli Stavanger Oilers Ås Stryn Våler Øygarden Halsa Austrheim Tomelilla Google Klima Hemne Mörbylånga Rana Vitenskap Vaksdal Aurdal Friidrett Vestre Slidre Hörby Skiskyting Norway Cup Hässleholm Farsund Skjervøy Masfjorden USA Gjerstad Klippan Nittedal Skisport Ekonomi Eidskog Motorsport Herøy Båt Litteratur Lyngen Nesodden Foto Nissedal World Series of Poker Dovre Hurum Halden Svalöv Klepp Berlevåg Brønnøy Frankrike Lødingen Harstad Romfart Porsanger Eiker Strand Grane Spill Aurskog-Høland Teknik Mandal Eurovision Universet Kina Ski Sortland Olofström OBOS-ligaen Langrenn Sölvesborg Lillesand VM Fedje Modalen NHL Nesseby Brexit Fitjar Gran Staffanstorp Leirfjord Trøgstad Tour of Norway Volda Hattfjelldal Russ Odal Hyllestad Årdal Ballangen Nesna Enebakk Turn Tana Påske Ronneby Vietnam Tydal Bromölla Mönsterås Birkenes Resor Rendalen Frosta Karlshamn Froland Vennesla Östergötland Sande Lomma Åseral Halloween Træna Emmaboda Herøy Hemnes Nordkapp Klatring Kävlinge Arendal Sverige Bremanger Alta Skurup Skedsmo Bjørnefjorden Voss Hockey Andøy Menn Seljord Jevnaker Snowboard Viking FK Hälsa Lund Ulstein Os Svømming Ullensvang Gloppen Polen Bodø/Glimt Fet Ishockey Stabæk Røros E-sport Musik Nybro Sjakk Alpint Evenes Sandøy Sund Nesset Tromsø IL 17. mai Eidfjord Film Måsøy Syria Nes Sør-Varanger
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL