Ullensvang
Utlysing av prosjektstilling HR
Å skapa ein ny kommune skal vera prega av likeverd, vidsyn og gjensidig forståing. Den nye kommunen skal utviklast og driftast med utgangspunkt i dei tidlegare kommunane sine fortrinn og sterke sider, men og ta inn over seg utfordringane i framtida. Ullensvang kommune skal organiserast slik at den kan...
fredag 6. juli Ullensvang kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Sommarsamling
Onsdag 27. juni var det samling for administrative arbeidsgrupper; hovedarbeidsgrupper og undergrupper. Det var mange invitert til samling, men på grunn av ferieavvikling og sein innkalling vart det til slutt 60 stykk som deltok.   Engasjerande gruppearbeid. MEN dei som møtte på samling fekk...
torsdag 28. juni Ullensvang kommune
Maten står ikke i stil med resten av hotellet
Hotel Ullensvang er et fantastisk sted å være. Helt til du blir sulten.
torsdag 28. juni $ Bergens Tidende
Møte Næring og samfunn, Ullensvang Næringsforum og SMB Hardanger
Fredag 22.juni møtte arbeidsgruppa Næring og samfunn, Ullensvang næringsforum og SMB Hardanger fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal HFK.   Hovudtema var organisering av næringsarbeid i den nye kommunen. Dialog og meiningsbryting kring viktige tema for...
tirsdag 26. juni Ullensvang kommune
Frå fase 2
Dei siste månadene har det vore mange arbeidsgrupper i sving, der fokus har vert arbeidet i fase 2. I fase 1 var hovudfokus å kartleggje tenestene i kommunane slik dei vert drifta per i dag, medan fase 2 har hatt fokus på framtida sine tenester i Ullensvang kommune. Oppdraget i arbeidsgruppene har...
mandag 25. juni Ullensvang kommune
Ny prosjektleiar/rådmann har ordet
“Fellesnemda har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune. Jondahl skal byrja i stillinga 1. august.” Eg gler meg til å ta fatt på oppgåva som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune. Det er ei stor og arbeidskrevjande...
mandag 25. juni Ullensvang kommune
Oppdatert: Styringsdokument og prosjektplan – versjon 4.1
Styringsdokument og prosjektplan – versjon 4.1 Prosjektplan skal gje føringar og retning for prosjektarbeidet fram mot etableringa av nye Ullensvang kommune 2020. PSU og fellesnemnda har handsama saka om prosjektplan tidlegare og fellesnemnda har fatta vedtak om tidlegare versjonar av prosjektplanen,...
tirsdag 19. juni Ullensvang kommune
HORDALAND

Politisk og administrativ organisering for Ullensvang kommune
I samband med etableringa av nye Ullensvang kommune har fellesnemnda tatt stilling til kva for politisk og administrativ organisering som skal utgjere grunnlaget for den nye kommunen. I fellesnemnda 15.06.18 var den overordna administrative organiseringa, samt politisk organisasjonsstruktur i fokus.   ...
mandag 18. juni Ullensvang kommune
Ei viktig brikke i kommenen sin helse- og sosialteneste
“Odda satsar på Contact, vil gje det beste tilbodet til innbyggjarane.”   Han er forkjemper for teknologi som gjer dei kommunale tenestene endå betre. IKT-leiar Andreas Sigvaldsen i Odda kommune har ord på seg for å vera ein slags IT-general. Det er han stolt av. Men, som...
torsdag 7. juni Ullensvang kommune
Siste nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Stabane i dei tre kyrkjelege fellesrådsområda møttest til fyrste felles stabsdag på Utne 29. mai 2018. Her vart det fokus på å bli kjent med kvarandre, med eige fagområde slik det ser ut ulike stader – og med sjølve samanslåingsprosjektet. Invitasjon...
tirsdag 5. juni Ullensvang kommune
Overordna Digitaliseringsstrategi for Ullensvang kommune
Målsettinga med samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang er; Å sakpa ein ny, livskraftig og attraktive kommune i Hardanger. Intensjonen med ein eigen digitaliseringsstrategi er å sikra at Ullensvang kommune får ein overordna strategisk plan for digitalisering som vil...
mandag 4. juni Ullensvang kommune
Felles kommunestyremøte i Rosendal
Måndag og tysdag denne veka var kommunestyre- og heradsstryrepolitikere, samt medlemer frå administrasjonen i dei tre kommunane/herad invitert til Rosendal for å blir betre kjend.   I nydelig sommarvær var det god stemning blant deltakarane som møttest i Rosendal....
torsdag 31. mai Ullensvang kommune
Pressemelding frå Ullensvang Amatørkulturråd
Ullensvang Amatørkulturråd ble stiftet i Jondal 14. mai 2018. Rådet tar sikte på å bli en sentral aktør overfor politikere i de tre kommunene Jondal, Odda og Ullensvang og senere i Ullensvang kommune, og vil arbeide for å bistå og å styrke amatørkulturen...
tirsdag 29. mai Ullensvang kommune
Fellesmøte for eldreråda
Fellesmøte i Kinsarvik for Eldreråda i Jondal, Odda og Ullensvang Møtedato: 23.04.2018 Møtetid: kl. 11.30 – 15.30 Møtestad: Kinsarvik, heradshuset   Måndag 23. april var eldreråda i Jondal, Odda og Ullensvang samla til fellesmøte i Kinsarvik....
onsdag 23. mai Ullensvang kommune
Fellesnemnda for Ullensvang kommune har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann
Ole-Jørgen Jondahl vart tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Tilsetjinga vart gjort i fellesnemndsmøte 22. mai i Kinsarvik. Vedtaket om tilsetjing vart gjort samrøystes. Jondahl skal byrja i stillinga 1. august. Innstilling til Fellesnemnda i...
onsdag 23. mai Ullensvang kommune
Innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann
Tilsetjingsutvalet for Ullensvang kommune har laga innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann for den nye kommunen.   Ole-Jørgen Jondahl vert innstilt til stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Møtet i tilsetjingsutvalet fann...
mandag 14. mai Ullensvang kommune
Omstillingsavtale
Omstillingsavtala skal vera med på å sikre at alle tilsette i dei tre kommunane beheld jobben, og at det sikrar ein god prosess for dei som vil få endring i arbeidsoppgåver og/eller nytt arbeidsstad. Den skal vera med på å skape tryggleik og ro i prosessen, der fokuset skal vera...
mandag 30. april Ullensvang kommune
Møte i fellesnemnda 27.04.18
27. april var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i kommunestyresalen i Jondal. Møteinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane – 2018 Fastsetting av valgdag for...
mandag 30. april Ullensvang kommune
H – hovudarbeidsgruppene
Politiske arbeidsgrupper Elin Eide Brattabø Politikar, Jondal kommune POLITISK HOVUDSTRUKTUR OG POLITISK REGLEMENT Marit Backer-Owe, Politikar, Odda kommune INNBYGGJARINVOLVERING I SAMANSLÅINGSPROSJEKTET Eli Johanne Hope Politikar, Ullensvang herad KULTUR OG IDENTITET I ULLENSVANG...
fredag 27. april Ullensvang kommune
H – hovudverneombod
Anne-Torhild Lindskog Jondal kommune Hovudverneombod Marit Gravdal Andersson Odda kommune Hovudverneombod Richard Neil Thomson Ullensvang herad Hovudverneombod
onsdag 25. april Ullensvang kommune
Steinras sperrer fylkesvei i Hordaland
Et stein- og jordskred fører mandag kveld til at fylkesvei 550 mellom Utne og Odda i Ullensvang er stengt.
mandag 23. april VG
Involveringsplan kultur- og identitet
Vi skal bygge en ny kommune. Kultur og identitet blir sentralt. Derfor er det satt ned en kommunal arbeidsgruppe. Den har kartlagt kulturfeltet i de tre kommunene. Hva kommunene gjør – både lovpålagt og frivillige ansvar. Dette vil vi dele med alle innbyggerne. Innlegg av Arnved Lund...
mandag 23. april Ullensvang kommune
T – tillitsvalde
Dagfrid Nilsen Odda kommune TV FF   Grete Hamre Ullensvang herad TV FF Medlem PSU Kastriot Prenga Ullensvang herad TV NSF Vararepr. PSU Kjellrun Tveisme Ullensvang herad TV Delta Vararepr. PSU Malgorzata Warzynska Odda kommune TV NSF Vararepr. PSU Nina Hildal Odda kommune TV UDF ...
mandag 23. april Ullensvang kommune
P – prosjektet
Ingjerd Astad Midlertidig prosjektleiar KS konsulent Telefon: 415 62 886 Jon Larsgard Ordførar Jondal kommune Telefon: 53 66 95 02 Roald Aga Haug Ordførar Odda kommune Telefon: 975 58 400 Solfrid Borge Ordførar Ullensvang herad Telefon: 952 43 044 Reidar...
mandag 23. april Ullensvang kommune
Helse og omsorg – Fase 1
onsdag 11. april Ullensvang kommune
Dialogmøte – kultur og identitet
Korleis bygge ein ny kommune? Det er heilt opp til dei som bur der. Jo – faktisk – det er akkurat slik det er. Det er innbyggarane som får den kulturen de fortener. Ved å vera aktiv skaper ein kultur i møte mellom frivillige, private og kommunen. Hovudarbeidsgruppa for...
tirsdag 10. april Ullensvang kommune
Oppvekst og utdanning – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Olaug Værland Jondal ADM Morten Vevatne Odda ADM Inger Sekse Ullensvang ADM Leiar Terje Mikkelsen Odda TV UDF Siv Digrebrekke Jondal TV FF Silje Selvær Ullensvang TV UDF Undergrupper: Barnehage Skule PPT/logoped Vaksenopplæring (VO) ...
tirsdag 10. april Ullensvang kommune
Bli med og bygg den nye kommunen!
Når: Måndag 9. april kl 18:00 – 20:00 Kor: Meieriet kulturhus i Odda Kven: Alle kulturmennesker som vil medverke til å bygge den nye Ullensvang kommune. Hovudarbeidsgruppa for kultur og innbyggarinteraksjon vil treffe alle kulturelle enkeltpersonar og lag og organisasjonar. Me vil diskutera...
fredag 6. april Ullensvang kommune
Kommunereforma
Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane Jondal, Odda og Ullensvang i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020.   Les meir om...
torsdag 5. april Ullensvang kommune
Kultur og innbyggarinteraksjon – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Arnved Lund Jondal ADM Leiar Lage T. Myrberget Odda ADM Eva Wiberg Ullensvang ADM Silje Selvær Ullensvang TV UDF Truls K. Ulseth Jondal TV UDF Nina Hildal Odda TV UDF Undergrupper: Bibliotek Kulturskule Frivilligsentral Spørsmål eller...
onsdag 4. april Ullensvang kommune
Offentlig søkerliste – Prosjektleiar/rådmann
Her er offentlig søkerliste på stillingen som prosjektleiar / rådmann i Nye Ullensvang kommune: Patrick de Castro – 34 – Arbeidssøker – Bergen – Mann Kjetil Dragsæt – 59 – Søker arbeid – Randaberg – Mann Ole-Jørgen Jondahl...
mandag 26. mars Ullensvang kommune
Fase 1 → Fase 2
Tysdag 20. mars var det samling for dei administrativ arbeidsgruppene der gjennomgang og oppsummering av Fase 1 stod på agenda, samt å sparke i gang Fase 2. Alle medlemane i hovudarbeidsgruppene og undergruppene var invitert på samlinga.   Midlertidig prosjektleiar Ingjerd Astad ynskja...
onsdag 21. mars Ullensvang kommune
HORDALAND

– Min far kjente Monrad
– Faren min kjente henne. Jeg har hilst på sønnen hennes og sitter på et bilde av Cally og Helge.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 16. mars $ Haugesunds Avis
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Skidag på Reisæter
Sundag 18. mars arrangerer IL Solnut skidag med konkurransar og skileikar på Reisæter. Det er premie til alle som deltek. IL Solnut fyrer opp i…
fredag 16. mars Hardanger Folkeblad
Nører opp med Nøringen:
– Det står ganske bra til med folkemusikk- tradisjonar i regionen i dag. Me har gode tilbod, men det vil alltid svinga. No set me i gang eit rekrutteringsprosjekt for born; Nøringen.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Det vert fint helgevêr, men...
Meteorologen melder om fint vêr i helga, men særleg til fjells vil ein merka vinden.
torsdag 15. mars $ Hardanger Folkeblad
Protokoll – Fellesnemnda 09.03.18
09.03.18 var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i heradsstyresalen i Kinsarvik. Møtinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Hildegunn Espe (Senterpartiet) argumenterte for brukarane i fokus. Fråsegn om kommunane sine budsjett og...
torsdag 15. mars Ullensvang kommune
Rådmannen føreslår to millionar til tiltak på Hauso
Rådmannen føreslår å kle inn asbest for å redusera risiko ved Hauso skule.
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Flaum, ras og nedbør trugar fleire hundre kyrkjer og gravplassar – og langt verre kan det bli
- Dette gir grunn til vakenetter, seier biskopen.
onsdag 14. mars $ Bergens Tidende
Traktorpiker i arbeid
– Det må jo sies at det er kjekt å kunne være litt feminin i et mannsdominert miljø. Dessuten frisker det opp med farger, sier Eva Aga Baas, fruktbonde og «traktorpike».
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Nye Ullensvang Høgre stifta
5. mars 2018 vart Nye Ullensvang Høgre stifta og Erlend Nævdal Bolstad vart vald som partiet sin fyrste leiar.   Frå Venstre: John Opdal, Anna Maria Kråkevik, Tørres Mæland, Erlend Nævdal Bolstad (leiar), Elin Eide(nestleiar), Geir Midtun (nestleiar) og...
tirsdag 13. mars Ullensvang kommune
Styret i Ullensvang Arbeiderparti
15. februar 2018 vart Odda herreds Arbeiderparti, Ullensvang Arbeiderparti og Jondal Arbeiderparti lagt ned og nye Ullensvang Arbeiderparti stifta.   Frå venstre: Gard Risan (kasserar), Trygve Bolstad (leiar), Kristin Horne Moe (kvinnepolitisk kontakt), Kjellaug Hoås Samland (styremedlem),...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Oppstartsmøte for politiske og koordinerte arbeidsgrupper
  På møte i Fellesnemnda 09.02.2018 vart det valgt folkevalgte representanter til dei politiske og koordinerte arbeidsgruppene, jf sak 008/18.  Dei tillitsvalgte frå de tre kommunene har valgt inn sine representanter, samt prosjektleiar saman med rådmennene har sett inn dei...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Kommunesamanslåing – også i kyrkja
Samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang gjer det automatisk naudsynt å slå saman dei tre kyrkjelege fellesråda* i området, sidan det etter lova berre skal vera eitt fellesråd i kvar kommune.   Liv Eirill Evensen og Ingjerd Astad (midlertidig prosjektleiar for...
fredag 9. mars Ullensvang kommune
Må riva tak, veggar og golv i ungdomshuset Krossvoll etter vasslekkasje
Ein takstmann har undersøkt ungdomshuset på Lofthus etter vasslekkasjen førre helg.
fredag 9. mars $ Hardanger Folkeblad
#metoo i kommunane: – Dersom det hadde vore noko, trur eg at ein hadde høyrt om det
#metoo-kampanjen har ikkje ført til varsling av saker som omhandlar seksuell trakassering i nokre av kommunane i Indre Hardanger.
torsdag 8. mars $ Hardanger Folkeblad
Sondre (15) på femteplass i ungdoms-EM: Neste år blir det meir is under skøytene
Sondre Buer Åsebø frå Ullensvang får lite trening på isen samanlikna med konkurrentane. Det blir det snart endring på.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Har talt dyr dobbelt
Kalveteljingane dei siste åra har vore svært gode, men enkelte flokkar har truleg vorte talt to gonger utan at ein har klart å luka ut dette ved gjennomgang av bilda.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
– Det går opp og ned
Villreinforskar meiner det er eit misforhold mellom jegerane sitt ønske om stabilitet i reinstamma, og kva ein kan oppnå.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
– Dei har tatt så feil at det har gått ut over stamma
Det er under 15 år sidan reinen på Hardangervidda vart freda etter feilteljing. Lokale jegerar er kritiske til at ein på ny har basert seg på feil tal slik at stamma har vorte redusert.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Organisasjonsnummer
Ullensvang kommune er registrert i Brønnøysundregisteret og har fått organisasjonsnummer: 920 500 633
onsdag 7. mars Ullensvang kommune
Attvald som leiar i ambisiøst mållag
Johannes H. Sekse vart attvald som leiar for Ullensvang mållag under årsmøtet sist helg.
onsdag 7. mars Hardanger Folkeblad
– Ullensvang Høyre vil aktivt søke innflytelse
Nye Ullensvang Høyre ble stiftet mandag kveld. Erlend Nævdal Bolstad (H) ble valgt som partiets første leder.
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
Lekkasjen på Legena, Alvavoll og Århus vassverk tetta: - Snart tilbake til normalen
Tysdag vart lekkasjen på Legena, Alvavoll og Århus vassverk funnen, og tysdag ettermiddag var vassverket tett att.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
HORDALAND

«Magne får prisen for godt målarbeid og god målbruk»
Magne Velure fekk målprisen og Dina Ystanes og Synneva Skare Tjalvin Alvsåker fekk «stilprisar» under årsmøtet til Ullensvang mållag.
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
KOSTRA – analyse
KOSTRA-analyse av kommuner og herad som skal inngå i nye Ullensvang kommune KOSTRA-publisering pr 15. juni 2017   Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Odda og Jondal kommuner og Ullensvang herad som sammen skal danne nye Ullensvang kommune fra 1.1.2020. Ressursbruken i disse tre kommunene sees...
tirsdag 6. mars Ullensvang kommune
Bokbåten Epos legg til kai
Tysdag startar bokbåten sin vårtur i Hordaland.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
Det vert truleg kamp om jaktkorta
– Det er uaktuelt for Odda å gå inn for ein større kvote enn 1500, opplyste fjellstyreformann Eivind Tokheim då kvoteforslaget vart diskutert på…
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
- Ingen er heilt nøytrale, det må eventuelt vera dei som ikkje jaktar
Vêret, storleiken på villreinstamma og kven korridorane fungerer for vart diskutert då Fellesstyret inviterte til jegerkafe.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
Heradet har framleis ikkje kontroll på vasslekkasjen på Lofthus
Måndag føremiddag har Ullensvang herad framleis ikkje funne vasslekkasjen frå Legena, Alvavoll og Århus vassverk.
mandag 5. mars Hardanger Folkeblad
Prisras på bussreiser frå august
Frå 1. august vert kommunane Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Etne og deler av Kvinnherad éi takstsone. Innanfor sona vil ein vaksenbillett kosta 37 kroner.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
Vatn i tre etasjar
Eit sprokke røyr i tredje etasje fekk det til å renna vatn heilt ned i underetasjen. Konsekvensane er enno uklare.
søndag 4. mars $ Hardanger Folkeblad
Kokevarsel etter større vasslekkasje på Lofthus
Ullensvang herad melder søndag om ein større vasslekkasje på Lofthus.«Det har i natt oppstått ein større lekkasje ved Legena vassverk, som medfører at pumpene ikkje…
søndag 4. mars Hardanger Folkeblad
Under krigen fekk ikkje prestane via folk i kyrkja, men Solveig og Jakob fekk det til
Du må ikkje koma for tidleg, for då er eg ute og går tur! sa ho som nett hadde passert 100 år.
lørdag 3. mars $ Hardanger Folkeblad
På hovudet i minus 26 grader
Sandhaug var den kaldaste staden i Hordaland torsdag, men det stoppa ikkje Oda frå å stå på hovudet. - Det var heilt nydeleg til…
torsdag 1. mars Hardanger Folkeblad
Overskot på 12 millionar i 2017
Ullensvang herad leverer eit solid overskot i 2017.
onsdag 28. februar $ Hardanger Folkeblad
Heile Bu vil til Eidfjord
Innbyggjarane på Ytre Bu arbeider med søknad om grensejustering.
tirsdag 27. februar $ Hardanger Folkeblad
Arbeidsgruppe for statlege arbeidsplasser – Status-rapport pr. 22. januar 2018
ARBEIDSGRUPPE FOR STATLEGE ARBEIDSPLASSAR (ASA)- vedteken oppretta på møte i Fellesnemnda 13.09.17. Bakgrunnen for opprettinga av arbeidsgruppa var rapport utarbeidt frå Hardangerrådet på tal statlege/fylkeskommunale arbeidsplasser kvorve i Hardanger sidan 2000.   Medlemmene i...
tirsdag 27. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Administrative arbeidsgrupper
For å sikra ei heilskapleg og samordna uvikling av dei ulike oppgåve- og tenesteområda i den nye kommunen vert det etablert ein struktur med administrative arbeidsgrupper med fokus på samordning og gevinstrealisering i den nye kommunen. For å få fram eit godt grunnlag for...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Koordinerte arbeidsgrupper
I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Politiske arbeidsgrupper
09.02.18 hadde Fellesnemnda val av politiske medlemmer til dei politiske hovudarbeidsgrupper på sakslista. Fellesnemnda fekk framlegg om representantar basert på innspel frå gruppeleiarane i dei einskilde kommune-/heradstyre. Politiske arbeidsgrupper Politisk hovudstruktur og politisk...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Hässleholm Fotboll Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Forsvar Kristianstad Mat Menn Thailand Oskarshamn Fiske Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Molde FK Tynset Kultur Karmøy Skien Mandal Stavanger USA Vellinge Åstorp Tinn Kragerø Fotball VM Bolig Musikk Malmö Politikk Blekinge Sverige Trening Sport Norway Cup Mote Fredrikstad Kunst Reise Aurskog-Høland Tvedestrand Spill IK Start 17. mai Trav Drangedal Lillesand Nittedal Vestby Russland Lesja Helse Molde Fauske Lyngdal Sigdal Grane Turn Sjakk Kristiansand Lund Osterøy Tesla Android Risør Barn Håndball Bamble Stord Røros Stockholm Askvoll Salangen Hyllestad Økonomi Tomelilla Lindås Horten Nore og Uvdal Motor Hälsa Sund X-games Askøy Seljord Båstad Jølster FK Haugesund Ringsaker Ronneby Tranøy Stabæk Gausdal Utrikes Vær Steigen Time Hvaler Vågan Film Nesodden Näringsliv Suldal Landskrona Friidrett Landbruk Åmot Eidskog Ballangen Andøy Lund Moss Porsgrunn SK Brann Bremanger Nes Alpint Kvinesdal Kommunesammenslåing Kongsvinger Fedje Vadsø Alstahaug Karasjok Nybro Bodø/Glimt Vefsn Eurovision Helsingborg Høyanger Sogndal Hemnes Bil Narvik Leirfjord Strängnäs Meløy Gjøvik Aurdal Øksnes Solund Grue Enebakk Nordkapp Stryn Klima Mat Staffanstorp Lødingen Bromölla Jönköping Hörby Bil Russ Austrheim Liverpool Spania Dyr Trøgstad Tønsberg Farsund Jakt Radøy Nordre Land Bundesliga Interiør Skedsmo Gloppen Øyer Tromsø IL Hole Polen Ski Musik Øygarden Moskenes Gjerstad Flekkefjord Roing Nissedal Tysvær Stavanger Oilers Arctic Race Voss Kvinner Meland Dovre Rygge Askim Kviteseid Eidfjord Rauma Svelvik Masfjorden Karlshamn Østre Toten Jevnaker Rælingen Tyrkia Stranda World Series of Poker Saltdal Odds BK Sandefjord Fotball Nord-Korea Frankrike Engerdal E-sport Friluftsliv Vitenskap Hobøl Mjøndalen IF Kvæfjord Halden Hamar Asker Eliteserien Ukraina Målselv Evenes Audnedal Lier Vindafjord Sola Israel Kampsport Eid Toyota Politik Champions League Mönsterås Danmark Fildeling NM FA-cupen Giske Australia Skånland Holtålen Skisport Volvo Re Sjöbo Utsira Lillestrøm SK Forskning Rakkestad Øystre Slidre Sölvesborg Flora Torsken Råde La liga Norway Chess Skodje Mörbylånga Valle Flakstad Tour of Norway Foto Hockey Løten Sykkel Film Værøy Svømming Vestre Slidre Sandøy Skurup Hadsel Frogn Eidsberg Sortland Aure Birkenes Åsnes Östra Göinge Båt Olofström Bodø Hammerfest Syria Svalbard Svalöv Nord-Odal Tingvoll Boksing Berlevåg Rennesøy Skiptvet Poker Rana Ulstein Emmaboda Sunndal Larvik Modum Kryptovaluta Fjaler Nannestad Selje Mjölby Motorsport Teknik Arendal Skiskyting Hamarøy Kina Vinje Porsanger Litteratur Tysfjord Klatring Brønnøy Jobb Motorsport Bømlo Ålesund Ulvik Søgne Grimstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL