Tjeldsund
Næringsfond
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsliv, sysselsetting og bosetting i Tjeldsund kommune
mandag 17. september Tjeldsund kommune
Tjeldsund 2020 søker etter to kommunalledere og stabsleder!
Tjeldsund 2020s toppledergruppe skal nå rekrutteres. Vi lyser ut stillingene som kommunalledere og stabsleder med søknadsfrist 5. oktober 2018. For nærmere info om stillingene, kontaktinfo og søknad, se vedlagte lenke.
fredag 14. september Tjeldsund kommune
Har du en forretningsidé?
Har du en forretningsidé du ønsker å ta videre? Er du usikker på hva som skal til for å starte egen bedrift? Føler du deg alene i planleggingsprosessen?
torsdag 13. september Tjeldsund kommune
Kulturskolen søker etter danselærer
tirsdag 11. september Tjeldsund kommune
Spillemidler 2019
Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
mandag 10. september Tjeldsund kommune
Temakveld - Skap en positiv mediehverdag
tirsdag 4. september Tjeldsund kommune
Fjelldal samfunnshus
Tjeldsund kommune vedtok gjennom budsjettbehandlingen for 2018 at Fjelldal samfunnshus skal gis til bygda fra 01.01.2019.
fredag 31. august Tjeldsund kommune
Leietider Tjeldsundhallen 2018/2019
Det kan nå søkes om faste leietider i Tjeldsundhallen, gymsalen og bassenget for 2018/2019. Dette gjelder bedrifter, lag og foreninger og andre som ønsker å bruke anlegget. Leiepriser fremgår av gebyrregulativet.
torsdag 30. august Tjeldsund kommune
NORDLAND

Frivillighetsprisen og Kulturprisen 2018
Tjeldsund kommune skal også i år dele ut Frivillighetsprisen og Kulturprisen.
torsdag 30. august Tjeldsund kommune
Demonstrasjon av velferdstilhengeren
Atea inviterer til demonstrasjon av velferdstilhengeren. Hvor: Ungdomshuset Evenskjer Når: Torsdag 6. september 2018 Hengeren vil være åpen 09.00 - 15.00
fredag 24. august Tjeldsund kommune
Eldredagen 1. oktober
Eldrerådet i Tjeldsund i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken inviterer til forestilling på Harstad kulturhus.
torsdag 23. august Tjeldsund kommune
Etablererkveld for gründere
Etablererkveld for gründere med FUTURUM, Brønnøysundsregistrene og VINN
torsdag 23. august Tjeldsund kommune
Mobbeombudet i Nordland
Fylkestinget i Nordland har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud. Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Lasse Knutsen er mobbeombud i
fredag 17. august Tjeldsund kommune
Ramsundstafetten 2018
Vi fortsetter med tradisjonen, og håper mange har lyst til å delta.
torsdag 16. august Tjeldsund kommune
Skolestart grunnskolen
Hjem
onsdag 15. august Tjeldsund kommune
Kommunal hjorteviltplan
Tjeldsund kommune har i samarbeid med Evenes og Skånland kommuner laget et forslag til kommunal hjorteviltplan som skal være kommunenes styringsverktøy i hjorteviltforvaltningen.
tirsdag 24. juli Tjeldsund kommune
Brann i tørketrommel
TJELDSUND: Ballstad. Brann i tørketrommel. Denne er slukket av huseier. Politiet vil etterforske brannårsak.
lørdag 21. juli Ofoting
Tjeldsund 2020 presenterer Bli kjent-fondet
torsdag 19. juli Tjeldsund kommune
Ulykke med traktor
TJELDSUND: Melding om ulykke med traktor. Uklart hva som har skjedd. Nødetater på vei til stedet. OPPDATERES Rett plass viser seg er på Tjeldøya. Mann, fd 38, erklært død på stedet. Pårørende er varslet. Fortsatt uklart hendelsesforløp, men politiet...
tirsdag 17. juli Ofoting
Vedtatt planprogram
Hjem
fredag 6. juli Tjeldsund kommune
Ledig stilling som renholder
Hjem
torsdag 5. juli Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Tjeldsund kommune om arbeidet med sedelighetssaken 03.07.18
Hjem
tirsdag 3. juli Tjeldsund kommune
Pressemelding fra politiet i forbindelse med sedelighetssaken
Hjem
tirsdag 3. juli Tjeldsund kommune
Varsel om planstart - Reguleringsplan for Ramstad boligfelt
Hensikten med planarbeidet er å klargjøre område for utbygging av boliger med tilhørende anlegg. Frist for innspill:  30.07.2018
tirsdag 3. juli Tjeldsund kommune
Klipp hekk og busker
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og Statens vegvesen oppfordrer: Klipp hekk og bukser ved eiendommen din, slik at bilister ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.
onsdag 27. juni Tjeldsund kommune
Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret den 21.6.2018 som sak 42/18. Vedtaket er i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15, og kan ikke påklages. Kommuneplanens samfunnsdel kan leses her , eller fås ved henvendelse til kommunens resepsjon, Hol.
mandag 25. juni Tjeldsund kommune
Varsel om planstart - Reguleringsplan for Kalshågen II boligfelt - Fjelldal.
Hensikten med planarbeidet er å klargjøre område for utbygging av boliger med tilhørende anlegg. Det skal også planlegges naust område mot Lavangsfjorden. Frist for innspill: 23. juli 2018
torsdag 21. juni Tjeldsund kommune
Full fart i Tjeldsund
TJELDSUND: UP har gjennomført kontroll i området. 5 førerkortbeslag på grunn av høy hastighet. Høyeste hastighet 94 km/t i 60-sonen.
søndag 17. juni Ofoting
Gjestebud for ny kommune
Hjem
fredag 15. juni Tjeldsund kommune
Ledig stilling: Vedlikeholdsarbeider - Vann og avløp
mandag 11. juni Tjeldsund kommune
Ledig stilling: Sekretær 100% fast
mandag 11. juni Tjeldsund kommune
Friluftsskole
Hjem
tirsdag 5. juni Tjeldsund kommune
Tjeldøy vannverk - vannlekkasje i kongsvik, - er nå utbedret
Hjem
fredag 1. juni Tjeldsund kommune
NORDLAND

Vannavstenging på Fjelldal
Hjem
tirsdag 29. mai Tjeldsund kommune
Ledig stilling som vedlikeholdsarbeider
Tjeldsund kommune har ledig stilling som vedlikeholdsarbeider - vann og avløp.
tirsdag 22. mai Tjeldsund kommune
Åpent hus og Drømmestipend 2018 på kulturskolen
tirsdag 22. mai Tjeldsund kommune
1500,- for mobilbruk
EVENES: UP har avholdt trafikkontroll ved Hårvika. Høyeste hastighet 80 km/t i 60-sonen. En fører fikk forenklet forelegg på 1500 kroner for bruk av mobiltelefon.
tirsdag 15. mai Ofoting
17. mai program i Tjeldsund
tirsdag 15. mai Tjeldsund kommune
Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018
Harstad kommune, Tjeldsund kommune, Kvæfjord kommune, Ibestad kommune, Skånland kommune, samt Ramsund orlogsstasjon har gleden av å invitere alle forsvarsveteraner i Harstad og omliggende kommuner til en markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018.
mandag 7. mai Tjeldsund kommune
Ansatte i Tjeldsund kommune inviteres til informasjonsmøte
Informasjonsmøte om status i sammenslåingsprosessen for ny kommune - Tjeldsund 2020 - for ansatte, 8. mai kl 18.00.
torsdag 3. mai Tjeldsund kommune
Ledig stilling som sykepleier
86,85 % fast stilling fra 01.06.18. Primært arbeidssted Tjeldsund Omsorgssenter (Fjelldal).
fredag 27. april Tjeldsund kommune
Nye konstabler i Tjeldsund kommune
Brannvesenet med opplæring av nye konstabler
mandag 23. april Tjeldsund kommune
Velkommen til offisiell åpning av nye Ramsund skole
Hjem
fredag 20. april Tjeldsund kommune
Endringer i åpningstider på Moan Miljøstatsjon i mai
I forbindelse med helligdager i mai så har det blir gjort noen endringer i åpningstidene på Moan Miljøstasjon.
tirsdag 17. april Tjeldsund kommune
Endringer i legetjenesten i ETS
En av våre mest stabile og dedikerte fastleger over flere år, Anders Stormo har bestemt seg for å slutte som fastlege, og på heltid jobbe i privat virksomhet i Harstad med fokus ultralyd i forbindelse med muskel og skjelettproblematikk. Anders har sin siste arbeidsdag 9 august 2018.
mandag 16. april Tjeldsund kommune
Sommerjobb for ungdom - 2018
mandag 16. april Tjeldsund kommune
Ferievikarer omsorg sommeren 2018
Hjem
torsdag 12. april Tjeldsund kommune
Elg på fjelldal
torsdag 12. april Tjeldsund kommune
KYSTPLAN 2018-2028 - varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram
Endret tidspunkt for folkemøter Høringsfrist for planprogram: 15. mai 2018 Frist for innspill til planarbeid: 15.juni 2018
tirsdag 10. april Tjeldsund kommune
Elg på Fjelldal - Drevet ut av bebyggelsen
Tjeldsund kommune har nå drevet elgen ut av bebyggelsen på Fjelldal. Nå må vi la tiden vise om dem returnerer tilbake til bebyggelsen eller om dem holder seg i skogen.
onsdag 4. april Tjeldsund kommune
Førerkortbeslag i Tjeldsund
TJELDSUND: Politiet har beslaglagt et førerkort ved Kongsvika. Vedkommende ble målt til 74 km/t i 50-sona.
onsdag 4. april Ofoting
Elg på Fjelldal
Tjeldsund kommune har fått melding om elg på Fjelldal nær bebyggelsen. Det vil bli gjort forsøk på å flytte elgene på onsdag 04. april (i dag) på formiddagen ved hjelp av knallskudd og bruk av snøskuter. Videre tiltak vil bli vurdert fortløpende ved behov.
onsdag 4. april Tjeldsund kommune
Skolestart nyskolen i Ramsund og nye bussruter
Hjem
tirsdag 3. april Tjeldsund kommune
Bil av veien i Tjeldsund
TJELDSUND, trafikkuhell: Bil ut av veien, ingen personsskade. Veibanen er glatt/m.sørpe på.
torsdag 29. mars Ofoting
Informasjon fra legekontoret
Vår alles kjære kollega, Odd Karstein Olsen går 1 mai 2018 av med pensjon etter nesten 30 års arbeid som lege i Skånland kommune, og 4 år som lege for hele ETS. 
fredag 23. mars Tjeldsund kommune
Endring av tømmedag
I forbindelse med påsken 2018 blir det følgende endringer på ruter i Tjeldsund
torsdag 22. mars Tjeldsund kommune
God påske!
Tjeldsund kommune ønsker alle en god påske!
onsdag 21. mars Tjeldsund kommune
Nå risikerer han å miste mer fra Evenes til Skånland
Prosjektrådmann Torbjørn Simonsen for Skånland og Tjeldsund anbefaler nå politikerne i Skånland og Tjeldsund å si opp alle samarbeidsavtaler med Evenes kommune. Samtidig foreslår…
mandag 19. mars $ Fremover
NORDLAND

Endring av terminer og forfall kommunale avgifter
Hjem
fredag 16. mars Tjeldsund kommune
Folkehelseprofil 2018
Hjem
fredag 16. mars Tjeldsund kommune
Hovedopptak Barnehage og SFO
mandag 12. mars Tjeldsund kommune
Disse fire vil ha Nord-Norges største driftskontrakt på vei
Fire entreprenører er med i konkurransen om å brøyte og vedlikeholde riks- og fylkesveger i Ofoten de neste fem årene
fredag 9. mars Fremover
Vil bygge kraftsenter over grensa
En sammenslutning av kommuner i Ofoten og Sør-Troms, kan gi Nord-Norge en helt ny og stor muskel.
torsdag 8. mars $ Fremover
ETS Medisinske Senter har stengt førstkommende onsdag 7/3-18 fra kl. 13.00
Hjem
tirsdag 6. mars Tjeldsund kommune
Disse boligene ble solgt i februar
Narvik   Lillevasslia 1 (Gnr 50, bnr 50) er solgt for kr 100.000 fra Karoline…
mandag 5. mars $ Fremover
Narvik er ikke førstevalget for Bartholsen
Terje Bartholsen, nyvalgt leder for Evenes Arbeiderparti, vil ikke være med på at ETS-debatten avgjorde saken om NAV-kontor.
søndag 4. mars $ Fremover
Forberedt på flere NAV-saker
Bjørnar Olsen, nylig avtroppet leder for Evenes Arbeiderparti, er forberedt på at det kommer flere saker som den om NAV-kontor for Evenes, når det…
søndag 4. mars $ Fremover
Første kommunale vielse i Tjeldsund kommune
Lørdag den 24. februar 2018 hadde ordfører Liv Kristin Johnsen sitt første oppdrag som vigsler på Tjeldsund rådhus.
onsdag 28. februar Tjeldsund kommune
Næringsfond 2018
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringslivet, sysselsettingen og bosetting i Tjeldsund kommune.
onsdag 28. februar Tjeldsund kommune
– Veldig kritisk til Nav-nei
– Dette vedtaket forstår jeg ikke. Det er ikke til det beste for innbyggerne i Evenes.
lørdag 24. februar $ Fremover
Innskriving av nye elever i grunnskolen
Barn født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018.
fredag 23. februar Tjeldsund kommune
Rådmannen truer med å begrave samarbeidet
Foreslår endelig skilsmisse med nabokommunene
torsdag 15. februar $ Fremover
Onsdag får 17.500 husstander en gigantavis i postkassen
Onsdag 14.02.2018 får 17.500 innbyggere i Narvik-regionen avisen i postkassen sin – helt gratis.Der finner du 80 sider med lesestoff fordelt på avisa Fremover og…
tirsdag 13. februar Fremover
Pressemelding fra Tjeldsund kommune ang. sedelighetssaken
Hjem
tirsdag 13. februar Tjeldsund kommune
Forsvarer: - Min klient er lettet over løslatelse
Onsdag blir den overgrepssiktede mannen fra Tjeldsund løslatt, etter over to måneder i varetekt.Politiet sier at etterforskningen pågår for fullt, men at det ikke er…
tirsdag 13. februar $ Fremover
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL