Tjeldsund
Nominert til drømmestipendet 2019
onsdag 18:04 Tjeldsund kommune
Vedtatt detaljreguleringsplan for KalshågenII boligfelt, planId 2018 07
Hjem
tirsdag 15:36 Tjeldsund kommune
Melding fra ETS Medisinske Senter - Feil på telefon
fredag 15. februar Tjeldsund kommune
Informasjon fra ETS Medisinske Senter
onsdag 13. februar Tjeldsund kommune
Tjeldøy vannverk - info om ustabil vannforsyningen
mandag 11. februar Tjeldsund kommune
Gymsal Tjeldsundhallen
mandag 4. februar Tjeldsund kommune
Elg i boligområdet
Hjem
onsdag 30. januar Tjeldsund kommune
Utbedring av avløpsledning i Kongsvik
Tjeldsund kommune holder på med utbedring av en ødelagt avløpsledning under E10 ved Kongsvik skole. Problemene oppstod i november, og det viste seg at den gamle avløpsledningen under E10 var defekt og måtte utbedres. Dette arbeidet har tatt tid pga flere
fredag 25. januar Tjeldsund kommune
NORDLAND

Melding fra ETS Medisinske senter
Onsdag 23/1 - 19 vil det på grunn av internt kurs være stengt på luke, telefon, laboratoriet og skiftestue fra kl 13.00.
tirsdag 22. januar Tjeldsund kommune
Kommunevåpenet for Tjeldsund kommune
fredag 11. januar Tjeldsund kommune
Tjeldsundhallen - styrkerommet er stengt i januar
onsdag 2. januar Tjeldsund kommune
Samdrift Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd
Fra og med 1. januar 2019, samdrifter Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd. Kirkekontoret for begge fellesråd befinner seg på rådhuset på Evenskjer.
onsdag 2. januar Tjeldsund kommune
God jul og Godt nytt år!
Hjem
17. desember 2018 Tjeldsund kommune
Anbefaling fra Statens strålevern - jodtabletter
Jodtabletter ved atomulykker tilgjengelig på apoteket fra 1. november 2018.
4. desember 2018 Tjeldsund kommune
Endringer i tømmekalender
Hjem
3. desember 2018 Tjeldsund kommune
Drømmestipendet 2019
Nominasjonen for Drømmestipendet 2019 er i gang.
3. desember 2018 Tjeldsund kommune
Åpent hus på Kulturskolen
28. november 2018 Tjeldsund kommune
Skånland og Tjeldsund kommuner slåes sammen til en kommune fra 01.01.2020
24. november 2018 Tjeldsund kommune
Orientering om endringer i NAV
22. november 2018 Tjeldsund kommune
Gratulerer! - Stor stas
En av våre elever på kunstfaget, Ida Maria Horn, har av juryen i Norsk Kulturskoleråd blitt valgt til å være med å utsmykke kulturskolekalenderen for 2019.
22. november 2018 Tjeldsund kommune
Budsjett 2019 - offentlig ettersyn
Formannskapets forslag (innstilling til kommunestyret) til budsjett 2019, drifts-, investerings-/kapitalbudsjett 2019, økonomiplan 2019 – 2022 og betalingsregulativ for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.
22. november 2018 Tjeldsund kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det satt av midler til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier"
19. november 2018 Tjeldsund kommune
Nødetatene øver på Fjelldal i kveld
Det varsles om øvelse i kveld kl 18.00 - 21.00 på Fjelldal skole for alle nødetatene (Brann, politi og helse). Det blir ikke røyk i området.
13. november 2018 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Tjeldsund kommune om arbeidet med sedelighetssaken
13. november 2018 Tjeldsund kommune
Julekonsert- Ventetid med Mine Damer.
Tjeldsund kommune mottar vært år en pengesum fra Den kulturelle spaserstokken, som er kulturelle midler som skal brukes på den eldre befolkningen.
2. november 2018 Tjeldsund kommune
Kurs av margrete w. aasland
Mandag 26. november kl. 18.00-21.00 For alle som arbeider med barn og unge, frivillige lag og foreninger, pårørende og foreldre Kurset er gratis!
26. oktober 2018 Tjeldsund kommune
ETS medisinske senter har ansatt en ny fastlege
Nazeda Wessel overtar som fastlege etter Ronny Heine Andreassen fra 1. januar 2019.
25. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Vær velkommen til innbygger møte på Norges brannskole den 8. november kl. 18:00
Hjem
23. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Søppelbål
Brannvesenet i Evenes & Tjeldsund minner om at det kun er lov å brenne rent trevirke eller annet naturlig avfall.
16. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Bassenget i Ramsund er stengt onsdag-fredag i uke 41
8. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Rådhuset stengt torsdag 4. okt -18
Rådhuset er stengt for publikum torsdag 4. okt -18 fra kl 11.00 - 15.00.
3. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Influensavaksinering 2018
Velkommen til vaksinasjon!
2. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Gratis HPV vaksine - siste frist
Ingen timebestilling.
2. oktober 2018 Tjeldsund kommune
NORDLAND

Verdensdagen for psykisk helse 2018
Verdensdagen for psykisk helse markeres onsdag 10. oktober i Skånlandshallen, Evenskjer.
2. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Beslag i Tjeldsund
HÅRVIKA, E10, Ofoten: UP har hatt fartskontroll i 60-sone. To førere bøtelagt, samt et beslag av førerkort. Fører, mann født 99, kjørt i 93 km/t.
1. oktober 2018 Ofoting
Invitasjon til gjestebud for Tjeldsund 2020
1. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Kalshågen II boligfelt
Plandokumentene kan lastes ned her, eller sees i kommunens resepsjon Hol i perioden 15.10.18 til 26.11.18. Plankartet ligger også digitalt på nettsiden nordlandsatlas.no. Innspill til planforslaget merkes «sak 2018/48» og sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund, eller på epost:...
23. september 2018 Tjeldsund kommune
Næringsfond
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsliv, sysselsetting og bosetting i Tjeldsund kommune
17. september 2018 Tjeldsund kommune
Tjeldsund 2020 søker etter to kommunalledere og stabsleder!
Tjeldsund 2020s toppledergruppe skal nå rekrutteres. Vi lyser ut stillingene som kommunalledere og stabsleder med søknadsfrist 5. oktober 2018. For nærmere info om stillingene, kontaktinfo og søknad, se vedlagte lenke.
14. september 2018 Tjeldsund kommune
Har du en forretningsidé?
Har du en forretningsidé du ønsker å ta videre? Er du usikker på hva som skal til for å starte egen bedrift? Føler du deg alene i planleggingsprosessen?
13. september 2018 Tjeldsund kommune
Kulturskolen søker etter danselærer
11. september 2018 Tjeldsund kommune
Spillemidler 2019
Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
10. september 2018 Tjeldsund kommune
Demonstrasjon av velferdstilhengeren
Atea inviterer til demonstrasjon av velferdstilhengeren. Hvor: Ungdomshuset Evenskjer Når: Torsdag 6. september 2018 Hengeren vil være åpen 09.00 - 15.00
24. august 2018 Tjeldsund kommune
Eldredagen 1. oktober
Eldrerådet i Tjeldsund i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken inviterer til forestilling på Harstad kulturhus.
23. august 2018 Tjeldsund kommune
Etablererkveld for gründere
Etablererkveld for gründere med FUTURUM, Brønnøysundsregistrene og VINN
23. august 2018 Tjeldsund kommune
Mobbeombudet i Nordland
Fylkestinget i Nordland har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud. Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Lasse Knutsen er mobbeombud i
17. august 2018 Tjeldsund kommune
Ramsundstafetten 2018
Vi fortsetter med tradisjonen, og håper mange har lyst til å delta.
16. august 2018 Tjeldsund kommune
Skolestart grunnskolen
Hjem
15. august 2018 Tjeldsund kommune
Brann i tørketrommel
TJELDSUND: Ballstad. Brann i tørketrommel. Denne er slukket av huseier. Politiet vil etterforske brannårsak.
21. juli 2018 Ofoting
Tjeldsund 2020 presenterer Bli kjent-fondet
19. juli 2018 Tjeldsund kommune
Ulykke med traktor
TJELDSUND: Melding om ulykke med traktor. Uklart hva som har skjedd. Nødetater på vei til stedet. OPPDATERES Rett plass viser seg er på Tjeldøya. Mann, fd 38, erklært død på stedet. Pårørende er varslet. Fortsatt uklart hendelsesforløp, men politiet...
17. juli 2018 Ofoting
Vedtatt planprogram
Hjem
6. juli 2018 Tjeldsund kommune
Ledige stillinger i Tjeldsund kommune
5. juli 2018 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Tjeldsund kommune om arbeidet med sedelighetssaken 03.07.18
Hjem
3. juli 2018 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra politiet i forbindelse med sedelighetssaken
Hjem
3. juli 2018 Tjeldsund kommune
Varsel om planstart - Reguleringsplan for Ramstad boligfelt
Hensikten med planarbeidet er å klargjøre område for utbygging av boliger med tilhørende anlegg. Frist for innspill:  30.07.2018
3. juli 2018 Tjeldsund kommune
Gjestebud for ny kommune
Hjem
15. juni 2018 Tjeldsund kommune
Ledig stilling: Vedlikeholdsarbeider - Vann og avløp
11. juni 2018 Tjeldsund kommune
NORDLAND

Ledig stilling: Sekretær 100% fast
11. juni 2018 Tjeldsund kommune
Vannavstenging på Fjelldal
Hjem
29. mai 2018 Tjeldsund kommune
Ledig stilling som vedlikeholdsarbeider
Tjeldsund kommune har ledig stilling som vedlikeholdsarbeider - vann og avløp.
22. mai 2018 Tjeldsund kommune
Åpent hus og Drømmestipend 2018 på kulturskolen
22. mai 2018 Tjeldsund kommune
1500,- for mobilbruk
EVENES: UP har avholdt trafikkontroll ved Hårvika. Høyeste hastighet 80 km/t i 60-sonen. En fører fikk forenklet forelegg på 1500 kroner for bruk av mobiltelefon.
15. mai 2018 Ofoting
17. mai program i Tjeldsund
15. mai 2018 Tjeldsund kommune
Ledig stilling som sykepleier
86,85 % fast stilling fra 01.06.18. Primært arbeidssted Tjeldsund Omsorgssenter (Fjelldal).
27. april 2018 Tjeldsund kommune
Nye konstabler i Tjeldsund kommune
Brannvesenet med opplæring av nye konstabler
23. april 2018 Tjeldsund kommune
Velkommen til offisiell åpning av nye Ramsund skole
Hjem
20. april 2018 Tjeldsund kommune
Endringer i åpningstider på Moan Miljøstatsjon i mai
I forbindelse med helligdager i mai så har det blir gjort noen endringer i åpningstidene på Moan Miljøstasjon.
17. april 2018 Tjeldsund kommune
Endringer i legetjenesten i ETS
En av våre mest stabile og dedikerte fastleger over flere år, Anders Stormo har bestemt seg for å slutte som fastlege, og på heltid jobbe i privat virksomhet i Harstad med fokus ultralyd i forbindelse med muskel og skjelettproblematikk. Anders har sin siste arbeidsdag 9 august 2018.
16. april 2018 Tjeldsund kommune
Sommerjobb for ungdom - 2018
16. april 2018 Tjeldsund kommune
Ferievikarer omsorg sommeren 2018
Hjem
12. april 2018 Tjeldsund kommune
Elg på fjelldal
12. april 2018 Tjeldsund kommune
KYSTPLAN 2018-2028 - varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram
Endret tidspunkt for folkemøter Høringsfrist for planprogram: 15. mai 2018 Frist for innspill til planarbeid: 15.juni 2018
10. april 2018 Tjeldsund kommune
Førerkortbeslag i Tjeldsund
TJELDSUND: Politiet har beslaglagt et førerkort ved Kongsvika. Vedkommende ble målt til 74 km/t i 50-sona.
4. april 2018 Ofoting
Informasjon fra legekontoret
Vår alles kjære kollega, Odd Karstein Olsen går 1 mai 2018 av med pensjon etter nesten 30 års arbeid som lege i Skånland kommune, og 4 år som lege for hele ETS. 
23. mars 2018 Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL