Stord
Millionar av barn på flukt treng din hjelp
LESARBREV: Stord Ungdomsråd har vedteke å løyve 14.000 kroner til årets TV-aksjon, og oppmodar Stord24 sine lesarar om å vere gåvmilde når bøsseberarane kjem. Av: Ulvar Akselsen, Stord Ungdomsråd I dag er over 65 millionar menneske drevet på flukt, og...
lørdag 10:57 Stord24
– Dagens norske ruspolitikk er mislukka
Politikarar frå dei fleste partia var samla i Frelsesarmeens hus på torsdag for å diskutere narkotikapolitikk. Det har lenge vore ein debatt kring legalisering og avkriminalisering av narkotika. Temaet kom igjen på agendaen då rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, inviterte politikarane...
lørdag 10:41 Stord24
Basseng i rehab stengt i kveld
Grunna tekniske problem er varmtvassbassenget i rehabiliteringssenteret steng for offentleg bading i dag, fredag 20. oktober.
fredag 15:46 Stord kommune
Temakveld om digital mobbing
Torsdag 26. oktober er det temakveld om digita mobbing i biblioteket.
fredag 15:13 Stord kommune
Stord kommune meiner fylkesrådmannen ikkje har heimel til å stanse Biltema-etableringa
Ordføraren og rådmannen på Stord reagerer sterkt på at fylkesrådmmanen vil overstyre Stord kommune i Biltema-saka. I går skreiv Stord24 at fylkesrådmannen støttar protestane frå fylkesmannen om å stanse Biltema-etableringa på Heiane Vest. Det...
fredag 14:18 Stord24
Ishallplanane blir utsett: – Me har halde på sidan 2008 og me har framleis god kondis
Det er framleis mykje som står att før finansieringa er på plass for ishallen. Hallkomiteen er likevel trygg på at hallen blir realisert til slutt. For nokre veker sidan vart det kjend at Sparebanken Vest løyver éin million kroner til bygginga av den planlagde ishallen...
fredag 11:14 Stord24
Rustilbodet MARIS må flytte frå Borggata
I samband med oppussinga av Borggata Futurum-bygningane må rustilbodet MARIS flytte ut av lokala. – Det vert no jobba fram omfattande planar for oppgradering av heile bygningsmassen. Dette inneber at Maris må flytta, skriv Magne Jostein Mikkelson i Fronta Næring i eit brev til Stord...
fredag 10:20 Stord24
No blir Litlabø-krysset endeleg utbetra
Hønefoss-firmaet Contexo leverte det lågaste anbodet på utbetringa av det trafikkfarlege Litlabø-krysset, og vil starte arbeidet rundt nyttår. Contexo leverte eit anbod på 11,8 millionar kroner. Det var lågare enn dei to andre som konkurrerte om...
torsdag 14:43 Stord24
HORDALAND

Taktekkar-selskap etablerer seg på Stord
Os-baserte Fløysand Tak ser ein vaksande marknad i Sunnhordland, og vil tilsetje lokale handverkarar til eit nytt lokalkontor på Stord. – I første omgang handlar det om å vera synleg lokalt og å skaffa seg oppdrag. Gjennomføring av prosjekta klarer vi nok i starten...
torsdag 14:22 Stord24
Stord-ordføraren blir ikkje høyrt: Fylkesrådmannen vil stanse Biltema på Heiane Vest
Fylkesrådmannen fryktar at Biltema vil utkonkurrere Leirvik som regionsenter, og meiner det er «svært uheldig» å opne for detaljhandel på Heiane Vest. Som Stord24 skreiv tidlegare i haust, stiller Fylkesmannen i Hordaland seg kritisk til Biltema sine planar om...
torsdag 13:34 Stord24
Influensa og pneumokokkvaksinasjon 2017/2018
Influensa og pneumokokkvaksinasjon 2017/2018
torsdag 11:42 Stord kommune
No kan det bli slutt på gratisturar til Bømlo for elbilistar
Formannskapet i Bømlo går inn for at elbilistar skal betale bompengar i Bømlo-pakken på lik line med alle andre. Bakgrunnen er at talet på elbilar som passerer over bommen ved Spissøy nærmar seg 15 prosent av alle bilar. Rådmann Geir Aga i Bømlo kommune...
torsdag 08:03 Stord24
Drog til Fitjar for å lære kunsten å lage surdeigsbrød
Gleda over å lære eit nytt handverk var stor blant kursdeltakarane då Slow Food Sunnhordland arrangerte surdeigsbakekurs med Ingebjørg Habbestad Sandvik denne veka. – Det er jo litt stas å lage mat heilt frå botn av. Før kjøpte eg ein boks med...
onsdag 21:34 Stord24
I dag opnar verdas første flytande vindpark
Scotland sin førsteminister Nicola Sturgeon opna i dag Hywind-parken, prestisjeprosjektet til Statoil der turbinane vart samanstilt på Stord. Hywind vil no levere straum til det skotske straumnettet, skriv Sysla. Vindparken på 30MW, der Statoil er operatør og Masdar...
onsdag 13:13 Stord24
Framtida-redaksjonen med ny satsing – lanserer verdas første nynorskavis for barn
– Me vil ta barn og unge på alvor, og bidra til å visa fram og auka engasjementet deira, seier redaktør Svein Olav Langåker. Framtida-redaksjonen, som har hovudkontor på Stord, er allereie ute med den nye nettavisa Framtidajunior.no. Om nokre veker kjem avisa...
onsdag 12:12 Stord24
TV-aksjonen 2017
I år går TV-aksjonen NRK til UNICEF sitt arbeid for å gje utdanning til barn ramma av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22. oktober.
onsdag 11:50 Stord kommune
Slik blir kunstutsmykkinga i nye Stord ungdomsskule
Kunstnarane Fredrik Raddum og May Bente Aronsen er valt ut til å smykke ut nye Stord ungdomsskule for minst halvanna millionar kroner. Utsmykkingsfondet til Stord kommune vil bruke 1,5 millionar kroner på kunst i samband med bygginga av ny Stord...
onsdag 10:56 Stord24
Cognizant søker erfarne løsningsarkitekter
Ønsker du å jobbe med mobile løsninger, IoT og augmented reality? Har du en lidenskap for de nyeste teknologier og interesse for effektivisering ved hjelp av teknologi? Vi styrker teamet vårt på Stord og søker erfarne løsningsarkitekter som vil være...
onsdag 10:23 Stord24
Skyt inn 35 millionar i ny eigenkapital i Tysnes Sparebank
Med den nye kapitalen vil banken kunna finansiere opptil 400 bustadar årleg. Forstanderskapet i Tysnes Sparebank vedtok tysdag å auke eigenkapitalen i banken med ca. 35 millionar kroner. Den nye kapitalutvidinga gjer at banken, som nyleg opna både lokalkontor på Stord, og som er...
onsdag 07:53 Stord24
Langt dyrere å bygge plattformer i Korea enn i Norge
70 milliarder kroner mer har det kostet å bygge i Sør-Korea, ifølge Rystad Energy. Av: Camilla Aadland, Sysla.no Plattformdekk bygget i Asia har kostet 75 prosent mer enn dekk bygget i Norge, skriver DN. Det er Rystad Energy som har utført undersøkelsen basert på tall...
onsdag 07:35 Stord24
Han er ein av dei mest tilgjengelege fastlegen i Sunnhordland
Stord Legesenter på Heiane kjem på topp i Sunnhordland over dei mest tilgjengelege legesentra i Forbrukarrådet sin omfattande test. – Så kjekt då! Dette var jo veldig hyggeleg å høyra, er reaksjonen til dagleg leiar og fastlege Dag Frode Johannesen i Stord Legesenter...
tirsdag 12:47 Stord24
«Sorry seems to be the hardest word»
LESERBREV: Jeg savner en viss ydmykhet og en beklagelse fra redaktøren i Sunnhordland etter at avisen ble felt i PFU, skriver Knut Øivind Markhus. Av: Knut Øivind Markhus Jeg ser i avisen at Bladet Sunnhordland er felt på fire punkter i Pressens faglige utvalg og har...
tirsdag 12:40 Stord24
Rekordvekst for reiselivet i Sunnhordland
Trass i elendig sommarvêr, har overnattingstilboda i Sunnhordland opplevd ei rekordvekst med heile 18 prosent fleire gjestedøger i høve til i fjor. Totalt sett var det 42 438 gjestedøgn på hotella og overnattingsstadane i Sunnhordland i løpet av månadane juni,...
tirsdag 12:37 Stord24
– Eg har aldri vore borti noko meir useriøst enn dette
Rektoren ved Litlabø skule fortvilar over plutselege ruteendringar frå Skyss og manglande kommunikasjon. Mykje har vore skrive om Skyss dei siste månadane i lokalmedia, der lite av det er positivt. Frustrasjon over ruteendringar, bortfall av skuleskyss og dårleg kommunikasjon er...
tirsdag 09:40 Stord24
– Dette er et for enkelt svar fra Skyss
DEBATT: Sigbjørn Framnes skriver at siste ord ikke er sagt i skuleskyss-saka. Av: Sigbjørn Framnes, fylkespolitikar for Frp I går skrev Stord24 om at Skyss skylder på Fitjar videregåande for at 91 elever mistet rett til gratis skoleskyss i høst. Dette blir for enkelt...
tirsdag 08:28 Stord24
Vasstenging i Sjonarvegen
Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i området Sjonarvegen tysdag 17. oktober.
mandag 17:03 Stord kommune
Klare for å setje spaden i jorda i Langelandsstølen
Stord kommune har sagt ja til å finansiere bygging av fortau og utbetring av kryss i Langelandsvegen, og dermed er alt klart til anleg Blink Hus Valvatne har lenge venta på ei avklaring om utbetring av den trafikkfarlege Langelandsvegen mellom Heiane og Langeland skule, før dei kunne...
mandag 12:40 Stord24
HORDALAND

Skyss skuldar på Fitjar vidaregåande for at 91 elevar mista gratis skuleskyss
Busselskapet meiner Fitjar vidaregåande i mange år har gitt gratis skuleskyss til elevar som ikkje har hatt krav på det. Ved skulestart i haust opplevde mange vidaregåandeelevar på Stord og Fitjar vidaregåande skular at dei ikkje lenger fekk gratis skuleskyss. Nye omleggingar i...
mandag 08:53 Stord24
Fronta Bygg har ledige stillinger som daglig leder og konstruksjonsingeniør
Er du en relasjonsbygger som kan vise til gode resultater, og vil være med på å videreutvikle Fronta Bygg sin markedsposisjon? Vi har gjennom årene opparbeidet oss en solid portefølje av vellykkede prosjekter. Disse spenner helt fra vedlikeholdsprosjekter til oppføring av nye,...
mandag 07:01 Stord24
Han skal overta jobben til Liv Kari Eskeland
Gunnar Birkeland (53) blir ny prosjektleiar i Unitech på Rubbestadneset. Då Liv Kari Eskeland starta på Stortinget måtte ho ikkje berre seie opp alle dei politiske verva sine i Stord kommune, ho måtte også fråtre stillinga si som prosjektleiar i offshore-verksemda...
søndag 13:05 Stord24
Stord Bil og Dekksenter trugar med erstatningssøksmål mot kommunen
Bilverkstaden på Vabakken varslar at dei må stenge ned drifta grunna bortfall av parkeringsplassar i samband med bygging av ny sykkelveg. Det er Mester Eiendom AS som i eit brev til Hordaland fylkeskommune kjem med kraftige protestar mot dei planlagde sykkelveg-planane mellom Heiane og...
lørdag 14. oktober Stord24
Kristne i Midtausten
Forfattar og journalist Lars Akerhaug fortel om siste jul i Kairo – ei forteljing om dei kristne i Midtausten (2016). Arrrangement på biblioteket.
fredag 13. oktober Stord kommune
Ringte nesten 100 gonger til politiet over to dagar, men blir ikkje straffa
Politiet måtte svare heile 94 oppringingar frå 50-åringen frå Stord i løpet av to dagar. Retten meiner likevel mannen ikkje skal straffast. Det første tilfellet av telefonterror mot politiet skjedde i dei små nattetimar ein sommardag i 2016. Han ringte då...
fredag 13. oktober Stord24
Bustadprisane går nedover på Stord: – Styresmaktene har oppnådd det dei ville
Prisane for bustadar på Stord fall med éin prosent siste kvartal. Det er likevel betre enn resten av snittet for Hordaland. Sidan 1. juli har bustadprisane på Stord gått ned med akkurat éin prosent. Med ei auke i prisane tidleg i året, betyr dette at veksten det siste...
fredag 13. oktober Stord24
Milepel nådd for Wärtsilä – har installert batterisystem på «Viking Princess»
Wärtsilä fullførte nyleg installasjonen som vil gjere Eidesvik-skipet «Viking Princess» til verdas første første offshorefartøy som erstattar motor med batteri. «Viking Princess» vart denne veka levert tilbake til Eidesvik Offshore, med...
fredag 13. oktober Stord24
Løyver pengar til planlegging av E39 – men ikkje over Stord
Regjeringa løyver midlar til vidare planlegging av E39 frå Stord til Os og frå Stord til Bokn, men vegen over Stord er ikkje nemnd med eit ord. Slik Stord24 skreiv denne veka, vil ikkje Statens Vegvesen gå vidare med planarbeidet med E39 frå Heiane til Ådland Bru, då...
fredag 13. oktober Stord24
Jente (15) frå Fitjar alvorleg skadd under klassetur i Krakow
Jenta som er elev ved Rimareid barne- og ungdomsskule vart påkøyrd under ein skuletur til Krakow.  Det var tysdag kveld at ulukka skjedde, då jenta vart påkøyrd av ein bil då ho skulle krysse eit gangfelt, skriv Sunnhordland. – Jenta er alvorleg skadd og sendt til...
torsdag 12. oktober Stord24
– Det ser ikkje ut som me får noko drahjelp frå regjeringa
Trass i at regjeringa løyvar meir i frie inntekter for Stord komme, meiner rådmannen at budsjettsituasjonen for Stord kommune framleis vil vere utfordrande. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) som sit i finanskomiteen skryt over at regjeringa løyvar ei...
torsdag 12. oktober Stord24
Retten trudde ikkje på narkotiltalt 23-åring – blei dømt til fengsel i meir enn eitt år
23-åringen nekta all kjennskap til pakken med 200 gram amfetamin som vart henta i hennar namn på eit postkontor på Stord. Stord-kvinna blei altså ikkje trudd av Sunnhordland tingrett, som har idømt ho ein fengselsstraff på eitt år og to månadar, der fem månadar...
torsdag 12. oktober Stord24
Kværner sikra seg plattformkontrakt i Canada
Oljeservicekonsernet sikra seg arbeid med å slepe og installere betongplattforma på White Rose-feltet utanfor Newfoundland. Det er det kanadiske oljeselskapet Husky Energy som har tildelt Kværner kontrakten med dei marine operasjonane i White Rose-feltet på andre sida av Atlanteren. ...
torsdag 12. oktober Stord24
Langeland-elevar kan miste busstilbodet dersom krinsgrensene vert endra
Skyss åtvarar Stord kommune om at skuleskyss-tilbodet til elevar som soknar til Langeland skule kan bli forringa dersom Skyss må prioritere å køyre elevane i må gå på Tjødnalio skule. Høyringsrunden er avslutta, og politikarane skal snart ta...
torsdag 12. oktober Stord24
Ølen Betong på Stord får sin største jobb sidan bygginga av Trekantsambandet
Det vert svært mykje aktivitet ved Ølen Betong sin fabrikk i Leirvik framover, når dei skal levere 10.000 kubukkmeter betong til Sjøtroll-anlegget i Fitjar. Allereie no er betongproduksjonen i gang i det som er eit av verdas mestproduserande settefiskanlegg, skriv Ølen Betong i ei...
torsdag 12. oktober Stord24
Musikkvideo frå Stord nominert til gjev pris
Nils Eivind Horneland og Severin Eskeland står bak musikkvideoen Mørke Skogar, som no er nominert til prisen for beste musikkvideo under den ferske kortfilmfestivalen i Haugesund – For meg er dette veldig gøy, og me blei veldig begeistra då me fekk stadfesta at me var blant dei...
onsdag 11. oktober Stord24
Gjekk på talarstolen for første gong
Liv Kari Eskeland brukte taletida si til å snakke om Hordfast og omstilling i næringslivet under trontaledebatten på Stortinget. Førre helg vart det nye Stortinget konstituert, som no altså har fått to medlemmer frå Stord. Magne Rommetveit, som er vald til visepresident,...
onsdag 11. oktober Stord24
Stord Foreningsbingo avviklar drifta etter manglande inntening
– Etter nøye vurderingar er vår konklusjon at det ikkje er grunnlag for vidare drift. Bergen-selskapet Arken Bingo AS har drive Stord Foreningsbingo i Sæ i eit par år, etter å ha overteke drifta frå Norges Handikapforbund. No har dei innsett at det ikkje er pengar å...
onsdag 11. oktober Stord24
Vasstenging i området Kårevik, Horneland og Hornelandsvågen
Vasstenging i dag tysdag 10. oktober frå kl. 22.00
tirsdag 10. oktober Stord kommune
HORDALAND

Aktor ber om meir enn eitt år fengsling for narkotiltalt 23-åring
SUNNHORDLAND TINGRETT (Stord24): – Det er heilt openbart at ho henta pakken med amfetamin, sa aktor. Forsvararen meiner bevisa ikkje er sterke nok og vil ha full frifinning. – Eg trudde aldri han skulle gjere dette her. Han er slu og sleip, og han har kappa av fingrane frå folk. Men eg hadde...
tirsdag 10. oktober Stord24
– Vi vil være evig takknemlige for hjelp til å finne nytt forsamlingslokale
LESERBREV: Vi er rolige og moderate muslimer, og hardtarbeidende mennesker som bidrar i fellesskapet, skriver Stord islamske kultursenter. Av: Ramadan Abdi, styreleder Stord islamske kultursenter Det bor noen få hundre muslimer på Stord. Vi har brukt et lite kjellerlokale som gudshus og kulturhus...
tirsdag 10. oktober Stord24
Ryktene om Vikjo sin død er betydeleg overdrivne
KOMMENTAR: Alt ligg til rette for at Leirvik kjem til å blomstre i åra som kjem. No er det på høg tid å slutte å snakke ned byen vår. Av: Jonas Sætre, redaktør i Stord24 Det er etter kvart blitt ein klisjé. Vikjo er dødt. Borggata er...
tirsdag 10. oktober Stord24
Stillstand i planarbeidet for ny E39 over Stord: – Dette er veldig utfordrande for oss
Sjølv om vedtak om trasé er gjort, vil ikkje Statens Vegvesen gjere noko med planane dei neste åra. I sommar fatta kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjerd om traséval for ny E39 mellom Heiane og Ådland Bru. Planane blei då sendt vidare til Statens Vegvesen, som skal...
tirsdag 10. oktober Stord24
Bodil og Elisabeth inviterer til ny møtestad i Sagvåg sentrum
Kaffitår og ein god drøs er det som skal til for å lokka fleire folk til sentrum. Det meiner i alle fall desse damene her. – I dag har dei fleste det veldig travelt. Alt må liksom passa inn i timeplanen, og folk kan ikkje berre stikka innom for ein prat. Me ynskjer at dette skal vera...
mandag 9. oktober Stord24
Vasstenging i området Kårevikvegen
Vasstenging tysdag 10.10 frå kl. 09.00
mandag 9. oktober Stord kommune
På torsdag opnar ny kvitevaregigant på Stord
Den danske kvitevarekjeda Schousen opnar dørene på Heiane førstkomande torsdag. Schousen har fått 29 år gamle Gjelbrim Shala (29) til å bli butikksjef for den nye butikken på Heiane. – Me har allereie butikkar i Haugesund, Bergen og Stavanger, men har lenge...
mandag 9. oktober Stord24
Startar innsamlingsaksjon for ny moské på Stord: «ALT er av interesse»
Stord Islamske Kultursenter har starta innsamlingsaksjon og ein medlemskampanje for å finne tomt eller lokale der dei kan starte opp ny moské på Stord. I vår skreiv Stord24 at Stord Islamske Kultursenter vart kasta ut av det trange forsamlingslokalet i Borggata, og at dei spurte...
mandag 9. oktober Stord24
Vestbo søker teknisk rådgiver/byggeleder på Stord
Er du sporty, ambisiøs og har lyst å bidra til å styrke vår markedsposisjon? Da bør du søke på vår nye, utfordrende stilling på Stord. Som teknisk rådgiver/byggeleder vil du få varierte oppgaver, med mulighet for å påvirke og...
mandag 9. oktober Stord24
Vil ha hastevedtak om nytt ferjesamband frå Sunde
Ap-politikaren Gretha Rød er uroa over planane om bygging av ladestasjon på Ranavik, og vil difor at Kvinnherad kommune umiddelbart skal vedta Sunde som nytt ferjeleie for sambandet mot Stord. Bakgrunnen er at Fjord1 i 2020 tek over ferjesambandet mellom Skjersholmane og Ranavik. Då er planen at...
mandag 9. oktober Stord24
– Flygelet var fantastisk å spele på
Det hadde ikkje vore mogleg å tenkje seg ein betre innviing av det nye flygelet enn Leif Ove Andsnes sine tonar av rein perfeksjonisme.  Endeleg var dagen svært mange hadde venta på. Det nye Steinway-flygelet i kulturhuset fekk endeleg høve til å gi lyd frå seg. ...
fredag 6. oktober Stord24
Vasstenging i området Bjellandsvegen
Vasstenging måndag 09.10 frå kl. 09.00
fredag 6. oktober Stord kommune
Tilbyr foreldremøte med tolk for å møte ein ny fleirkulturell skulekvardag
På Leirvik skule er ein av fire av dei yngste elevane minoritetseelevar. Difor har skulen no starta med foreldremøte tolka på fleire språk. Stord-samfunnet blir stadig meir fleirkulturelt. Det er også tydeleg for dei tilsette på skulane. På Stord er det Leirvik...
fredag 6. oktober Stord24
Søk om tilskot frå spelemidlar
Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad frå spelemidlane til bygging av anlegg for idretts- og friluftsliv. Søknadsfrist er 30. oktober 2017
fredag 6. oktober Stord kommune
Teken for fyllekøyring tre gonger på nokre månader
Ein 35 år gammal litauar busett på Stord har vist så lite respekt for vegtrafikklova at retten meinte han måtte varetektsfengslast. Den høgst uvanlege promillesaka gjekk for Haugaland tingrett denne veka. Bakgrunnen er at 35-åringen blei teken for fyllekøyring heile...
fredag 6. oktober Stord24
– Ikkje vis meg noko eg ikkje forstår!
KOMMENTAR: Det er ingen som bryr seg om korleis sentrum vert gjort om til ein arkitektonisk katastrofe, så lenge torget vert fritt for kunst som dei ikkje forstår, skriv Atle Hansen. Denne kommentaren var først publisert på bloggen til Atle Hansen, og blir publisert på Stord24 etter...
fredag 6. oktober Stord24
Slik vil politikarane løyse neste års budsjett-knipe
Det ligg an til ei underdekning av neste års budsjett på fleire titals millionar kroner. Me spurte politikarane kva dei vil gjere med dette.  Som Stord24 tidlegare har skrive, har den økonomiske situasjonen i Stord kommune utvikla seg i negativ retning. Rådmannen melde tidlegare i...
fredag 6. oktober Stord24
Liv Kari Eskeland skal jobbe med energi og miljø: – Eg er fantastisk fornøgd
Den ferske stortingspolitikaren frå Stord fekk første ønsket sitt oppfylt når det i dag vart klart at ho blir medlem av energi- og miljøkomiteen. – Eg fekk oppfylt første valet mitt, og er fantastisk fornøgd med å få jobbe med dette feltet som betyr...
torsdag 5. oktober Stord24
Løftar fram helsearbeidarane i Stord kommune i ny promoteringsfilm
Stord kommune set søkjelys på arbeidet som vert gjort i helse- og sosialtenestene i kommunen i den nye filmen. Filmen er produsert av det Stord-baserte reklamebyrået Sydvest, og vart mellom anna vist fram på Stord kommune sin stand under Sunnhordlandstreffet i Bergen for nokre...
torsdag 5. oktober Stord24
HORDALAND

Stord kristne skule fekk endeleg ja frå kommunen
Etter svært mange forsøk sa Stord-politikarane endeleg ja til bruksendring av skulebygget. Men framleis manglar styreleiar Geir Martin Økland ja frå høgare hald. Nils Magne Blålid (SV) fremja eit forslag der han ville stille ei rekkje krav til opparbeiding...
torsdag 5. oktober Stord24
Omlegging av Bussrute i område Hornelandsvågen
Endring i bussrute måndag 9. oktober i samband med pågåande prosjekt i Hornelandsvågen.
torsdag 5. oktober Stord kommune
Sveinung Hansen gir seg som Wärtsilä-sjef
Bømlingen Hans-Petter Nesse (41) tek over direktørstolen i Wärtsilä Norway.  Det var under dagens styremøte at det blei bestemt at Hans-Petter Nesse blir ny administrerande direktør i Wärtsilä Norway AS, etter at stordabuen Sveinung Hansen gir som etter nesten ni...
torsdag 5. oktober Stord24
Pianistar i toppklasse klare for å innta Stord denne helga
Det ligg an med ei helg med levande musikk i høgste klasse når den verdskjende pianisten Leif Ove Andsnes og to av dei fremste jazzpianistane i landet kjem til Stord under flygelfesten. Feiringa av det nye flygelet no er komen i hus i Stord Kulturhus, blir det ei musikkhelg med eit sjeldan høgt...
torsdag 5. oktober Stord24
Fylkesmannen vil stoppe bygginga av den nye Biltema-butikken på Heiane Vest
I ei høyringsuttale er Fylkesmannen kritisk til å la Biltema bygge nytt varehus, då dei meiner utbygginga er i strid med reguleringsplanane. Fronta har på vegner av Biltema planlagt å bygge nytt gigantbygg på Heiane Vest. Kjeda ønskjer å flytte frå...
torsdag 5. oktober Stord24
Foreldreutvalet ved Langeland skule vil byggje ut Langeland skule tvers over vegen
Vil løyse kapasitetsproblema på skulen ved å bygge ut midlertidig skulebygg ved fotballbanen eller på jordet tvers over Langelandsvegen. Men grunneigarane er skeptiske. Denne veka går høyringsfristen ut for å få innspel til å løyse den...
onsdag 4. oktober Stord24
Tilskot til etablering eller tilpassing av bustad
Kommunen har tilskotsmidlar frå Husbanken som kan tildelast etter søknad
onsdag 4. oktober Stord kommune
Engelsen bygg AS skal byggja ny sjukeheim
Etter anbodskonkurransen om totalenteprise for ny sjukeheim er det Engelsen bygg AS som hadde best tilbod og vann konkurransen.
onsdag 4. oktober Stord kommune
Ope møte om digital mobbing
Torsdag 26. oktober kjem kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom til Stord folkebilbiotek for å halda eit føredrag om digital mobbing
onsdag 4. oktober Stord kommune
Vil ikkje la administrasjonen i kommunen vigsle brudepar
Formannskapet meiner vigslinga mister ein høgtideleg aura dersom for mange i kommuneadministrasjonen for høve å vigsle. Til neste år blir vigselsmynde overført frå domstolane til kommunane. Då er det allereie klart at ordførar Gaute Epland vil vere den...
onsdag 4. oktober Stord24
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL