Skiptvet
Lionshytta vil være stengt søndag 24.2.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
onsdag 13:51 Skiptvet kommune
Eiendomsskatteliste for Skiptvet kommune 2019
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
tirsdag 10:56 Skiptvet kommune
Kunngjøring av planoppstart for detaljplan for Vesterås Boligfelt, Storveien 40
På vegne av Enersen Eiendom AS, Brekkåsen 17, 1816 Skiptvet varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av detaljplanarbeid for boligfelt Vesterås, Gnr 54/Bnr 8, Storveien 40, arealplan-planID 20190001 Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Bernt Bekke...
fredag 8. februar Skiptvet kommune
Informasjon til foresatte med barn i barnehage og nye søkere på barnehageplass i Skiptvet
torsdag 7. februar Skiptvet kommune
Solhaug barnehage inviterer alle barn og foreldre som ikke har barnehageplass i Skiptvet til åpen dag fredag 8.februar kl 9.30.
mandag 28. januar Skiptvet kommune
Nå er salget av billetter til det store kommuneslaget igang.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
fredag 18. januar Skiptvet kommune
Invitasjon årskonferansen 2019 - 8. februar, klokken 08.00 - 12.00
torsdag 17. januar Skiptvet kommune
Invitasjon til innbyggerundersøkelsen 2019 og folkemøte 23.01.19 om Samfunnsutvikling
Skiptvet kommune inviterer til å delta i innbyggerundersøkelsen 2019 og folkemøte onsdag 23.01.2019 kl. 18:30 i kommunehuset
onsdag 9. januar Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Henvendelser vedrørende vintervedlikehold av kommunale veier og plasser.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
21. desember 2018 Skiptvet kommune
Planvedtak for detaljplan for Mørk Bergsjø
Kommunestyret har i møte 18.12.2018 vedtatt detaljplan for Mørk Bergsjø. Vedtak KS-18/104: Detaljregulering for Mørk Bergsjø med nummer 20160002 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.11.2018 vedtas, jf. § 12-12 i pbl.
20. desember 2018 Skiptvet kommune
Kunngjøring om oppstart av planarbeid for detaljplan for Vamma miljøpark
Detaljregulering for Gbnr. 72/2 m.fl., Vamnes, «Vamma Miljøpark» i Skiptvet kommune. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.
17. desember 2018 Skiptvet kommune
Konsulentselskap har tjent millioner på registrering av utviklingshemmede
ØYER/BJØRKELANGEN Et titalls norske kommuner har kjøpt hjelp til å registrere flere psykisk utviklingshemmede. Det har skapt milliongevinst for konsulentfirmaet Sødermann.
6. november 2018 VG
Kunngjøring av høring av Kommuneplanens Samfunnsdel 2018 -2030
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune i møte 30.10.2018. KS - Vedtak 18/073: Høringsutkast av kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet kommune datert 28.09.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig
31. oktober 2018 Skiptvet kommune
Kåring av årets Skjetving
23. oktober 2018 Skiptvet kommune
Orientering om Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030
Formannskapet og andre utvalg har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune. Administrasjonen skal gi orientering om samfunnsdelen. Alle er velkomne. Tirsdag 30.10.2018 kl. 18.00 – 18.30 Møterom Karlsrud i kommunehuset, Storveien 24, 1816 Skiptvet. Etter orientering fortsetter...
23. oktober 2018 Skiptvet kommune
Kunngjøring av oppstart med detajlplan for Torget i Meriebyen
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av reguleringsplanarbeid i Skiptvet kommune, med planID 20180001. Planen omfatter eiendommene Gnr/Bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt deler av Gnr 55 / Bnr 2.
19. oktober 2018 Skiptvet kommune
Skiptvet kommune og psykisk utviklingshemmede - INFORMASJON
Skiptvet kommune viser til flere oppslag i pressen der VG har satt fokus på dette tema i norske kommuner; bl.a. den såkalte Tolgasaken . Nedenfor offentliggjøres svaret rådmannen har gitt på de spørsmål VG har stilt Skiptvet kommune. Som det framgår av
17. oktober 2018 Skiptvet kommune
Vannlekkasje nord for sentrum
Grunnet stor vannlekkasje nord for sentrum er det flere som ikke har vann. De som er uten vann nå, må dessverre belage seg på flere timer uten vann i dag.
15. oktober 2018 Skiptvet kommune
Forestilling "Skjørtet som falt ned fra himmelen"
vises i Kirkelund skoles aula onsdag 17. oktober 2018 kl. 19.00.
12. oktober 2018 Skiptvet kommune
Nå kan du søke om tilskudd til transport for funksjonshemmede 2019.
11. oktober 2018 Skiptvet kommune
Har du høye boutgifter eller lav inntekt? da kan du ha rett til bostøtte.
9. oktober 2018 Skiptvet kommune
Planprogram for plan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 fastsatt
Formannskapet har i møte 13.09.2018 behandlet mottatte uttalelser og fastsatt revidert planprogram. I tillegg ble traséanalysen vedtatt slik: I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-1, 5-2 og 12-9 fastsetter Skiptvet kommune revidert planprogram og vedtar revidert traséanalyse,...
1. oktober 2018 Skiptvet kommune
Meld fra om mørke gatelys her!
26. september 2018 Skiptvet kommune
Det er vannlekkasje i Vollveien. Vannet kan bli litt av og på, frem til det er reparert.
24. september 2018 Skiptvet kommune
Influensavaksine tilbys til risikogrupper på Anna-stua tirsdag 23/10 og torsdag 25/10 kl. 13.00 - 15.00
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
12. september 2018 Skiptvet kommune
Under årets TV-aksjon inviteres store og små, proffe og amatører til å delta i konkurranse om å lage årets TV-aksjonssuppe!
3. september 2018 Skiptvet kommune
Slamtømming høst 2018
28. august 2018 Skiptvet kommune
Her kan du søke om redusert pris og gratis oppholdstid i barnehage
9. august 2018 Skiptvet kommune
Konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke torsdag 11. oktober
Det holdes konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke i Skiptvet kirke kl. 19.00 torsdag 11. oktober i forbindelse med TV-aksjonen
27. juli 2018 Skiptvet kommune
Melding fra Haslund Nett AS om strømbrudd i Skiptvet
Ordfører og rådmannen hadde med bakgrunn stadige strømbrudd Skiptvet, møte i går 26.07.2018 med Hafslund Nett AS som gir denne informasjonen: " Antall strømbrudd i Skiptvet kommune har dessverre vært alt for høyt og det må vi bare beklage. Som tidligere...
19. juli 2018 Skiptvet kommune
Vannlekkasje i Sundåsveien kan flere miste vannet i en periode.
17. juli 2018 Skiptvet kommune
Om du skulle trenge å rydde og kaste litt i ferien så holder IØR vanlig åpent.
13. juli 2018 Skiptvet kommune
Olsokfeiring i Skiptvet 29.07
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
11. juli 2018 Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Arrangørkurs i Skiptvet 22.9.2018!
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
11. juli 2018 Skiptvet kommune
Strømbrudd i Skiptvet kommune
Rådmann Per Egil Pedersen har bedt om informasjon ang strømbrudd og tiltak for å finne problemet fra Hafslund nett AS.
9. juli 2018 Skiptvet kommune
Lørdag 4. august er det arrangement for små og store barn på bygdetunet, før det er duket for den tradisjonelle bygdefesten på kvelden!
6. juli 2018 Skiptvet kommune
Det er totalt vanningsforbud i kommunen, med unntak av håndholdt hageslange.
3. juli 2018 Skiptvet kommune
Helsestasjon er stengt mandag 25 juni.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
22. juni 2018 Skiptvet kommune
Momskompensasjon for lag og foreninger 2018
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
21. juni 2018 Skiptvet kommune
Sommerles 2018
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
6. juni 2018 Skiptvet kommune
Nav Skiptvet er stengt 8 juni
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
6. juni 2018 Skiptvet kommune
Dagens bygdekino er dessverre avlyst.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
4. juni 2018 Skiptvet kommune
NB! Unngå bruk av vannspredere og svetteslanger
NB! Det er for tiden svært stort vannforbruk og vi oppfordrer til å vise hensyn ved å unngå å bruke spredere og svetteslanger.  Det er like viktig at det ikke vannes på natten som på dagtid, for sikre at vi har nok vann dersom det skulle oppstå
25. mai 2018 Skiptvet kommune
Bygdedagen 3. juni 2018
24. mai 2018 Skiptvet kommune
Åpent informasjonsmøte om økonomiplan, interkommunale selskaper (IKS) og samarbeid, torsdag 24.05!
18. mai 2018 Skiptvet kommune
Program for 17. mai 2018!
7. mai 2018 Skiptvet kommune
Gjennomført planoppstartsmøte for Gang- og sykkevei
Kommunen inviterte grunneiere og interessenter til informasjonsmøte 25.04.2018. ​Mer enn 40 deltakere i møtet ble orientert om planprogrammet og traséanalysen.
26. april 2018 Skiptvet kommune
Sommerferieaktiviteter
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
18. april 2018 Skiptvet kommune
Kommunedelplan for sentrum - mindre endring Vestgård skole
Kommunen har behandlet endring i kommunedelplan for sentrum ved Vestgård skole som mindre endring etter forelegging i regionalt planmøte 16.01.18. FS vedtak 018/046: Forslag til endring av arealformålgrense nord og øst for Vestgård skole, Gbnr. 56/3,
16. april 2018 Skiptvet kommune
UKM fredag 6. april kl. 18.00!
4. april 2018 Skiptvet kommune
Norge Digitalt årsmøte Indre Østfold
Skiptvet kommune er vert for årsmøte 04.04.2018 i Norge Digitalt - Indre Østfold. se mer på hjemmeside av Kartverket. Møte er bare til deltakere i Norge Digitalt.
26. mars 2018 Skiptvet kommune
Junioren Oline (19) tok to bronse i senior-NM i svømming
Oline Koolen Bjerketvedt (19) perset på både 100 og 200 meter butterfly under senior-NM i svømming. Det holdt til bronse på begge øvelser.
19. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Rørleggere satser frisk i nyoppussede lokaler i Skiptvet
Rørlegger Safin Nerwai (26) fra Rakkestad satser frisk i nyoppussede lokaler i Skiptvet med kollega Ronny Lenhardt Hagen (40).
19. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Priset Skiptvet for å vise landbruket fra en god side
Skiptvet ble kåret årets lokallag av Østfold bondelag.
18. mars 2018 Smaalenenes Avis
Politiet etter innbrudd: – Flere burde sjekke hyttene sine
SKIPTVET: Lørdag ettermiddag klokken tre fikk politiet melding om et innbrudd i en garasje ved Glennetangen.– En ATV er stjålet fra en garasje. Når vi…
17. mars 2018 Smaalenenes Avis
Holder døra på gløtt for enda større opprusting av Trøsken-forbindelsen
Trøskenforbindelsen er prioritert, understreker Olav Moe (KrF), leder for samferdselskomiteen i Østfold. – Dette ble mulig gjennom forhandlinger mellom Ap og KrF for noen…
16. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Denne anleggsgartneren flytter tonnevis med snø fra sentrums- og villagater
Selv om snøen ligger halvmeterdyp er det alt annet enn slappe dager for anleggsgartnerfirmaet til Tore Rafoss (44). Med syv gravemaskiner står oppgavene i kø også i vinterhalvåret
16. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Trafikkulykke i Skiptvet
SKIPTVET: To biler kolliderte fredag ettermiddag i Langliveien. – Begge førerne var alene i bilene. Vi vet foreløpig ikke noe om skadeomfanget, men…
16. mars 2018 Smaalenenes Avis
ØSTFOLD

Grunneiere jubler – fikk medhold i reguleringsklage
Fylkesmannen har opphevet Skiptvet kommunes vedtak i reguleringssaken på Holstadåsen.
15. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Magnus Berg entrer scenen i Mysen helt alene: – Man kan ikke skjule feilene sine bak andre
Skjetvingen høster skryt i et av verdens største blues-magasin.
15. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Passer på ungdommene: – Skal lære bort hvordan man avslører narkotikabruk
Natteravnene i Skiptvet har skilt lag med frivillighetssentralen etter mange år. Nå inviterer de til foredrag med forebyggingsenheten fra politiet.
14. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Juliane (19) ble norgesmester som senior: – Utrolig stolt av hva jeg har fått til på ett år
– Jeg er stolt over ikke bare å ha tatt NM-gull, men to, sier Juliane Buer Tupsjøen.
14. mars 2018 Smaalenenes Avis
Fortsetter millionopprusting – men null håp om å få rettet en eneste sving i Trøsken
Tverrforbindelsen mellom Askim og Sarpsborg over Trøsken rustes opp for flere titall millioner kroner. Jobben tas etappevis og pågår for fullt. I løpet…
14. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
«Vi gratulerer Statens vegvesen med et vellykket drap på norsk dugnadsvilje»
Skiptvet-rittet avlyses i år. Årsaken er strengere regler til hvem som kan jobbe som trafikkvakter. Rittleder Olav Unnestad legger ikke fingrene imellom: Det mangler…
13. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Skiptvet-elg løp over terrasse og hoppet i døden: – Aldri opplevd lignende
SKIPTVET: Plutselig stormet en elg over terrassen til en skjetving. Den bykset over noen stoler, ett bord og så over rekkverket. Ned fra terrassen…
13. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Vårklassiker på sykkel flyttes fra Fredrikstad til Indre Østfold på grunn av nye krav fra Statens vegvesen
38 ganger har Stjernetråkken blitt arrangert i Fredrikstad. På grunn av nye krav flyttes rittet til Svinndal og Skiptvet.
13. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Reagerer på avlyst ritt: – Et sykdomstegn i samfunnet med regler som tar livet av dugnadsjobbingen
Skiptvet-ordfører Svein Olav Agnalt (Ap) er mektig opprørt over nyheten over at årets Skiptvetritt avlyses av nye krav til opplæring av trafikkvakter. I går…
13. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Krav til kursing av trafikkvakter er kraftig skjerpet – i år avlyses Skiptvetrittet
SKIPTVET: – Vi avlyser årets Skiptvetritt, sier mangeårig rittleder Olav Unnestad. I kveld er avgjørelsen blitt offentliggjort. Årsaken er skjerpede krav til opplæring av…
12. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Ble tilbudt penger, men Roy takket nei
Nylig fikk Roy Sletner en pris på 10.000 kroner. Da kjøpte han en nyere snøskuter til glede for bygdas skiløpere.
10. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Loyd Remi er bare 30 år – nå går han for gull i sine fjerde paralympiske leker
Loyd Remi P. Solberg er bare 30 år, men allerede klar for sine fjerde paralympiske leker. Han har sølv, bronse og fjerdeplass fra før av. Nå drømmer han om gullet.
2. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Derfor er det unormalt mye trafikk i skogsområdet nå
Skiptvet kommune går nå ut og opplyser om at det kommer til å være betydelig mer trafikk på veien opp mot Lionshytta, like sørvest for…
1. mars 2018 Smaalenenes Avis
Skøytestjerne og Outlet-investor Ådne Søndrål står bak utbygging til 300 millioner midt i Meieribyen
Det planlegges både omsorgsboliger og høyhus.
1. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Elena (49) fikk strikkesuksess på internett – nå skal hun lage egen butikk
Lengter du etter et hint av sommer kan du kjøpe det av Elena Rise i Skiptvet. Hennes hint av sommer er et garn. Et…
26. februar 2018 $ Smaalenenes Avis
Fotballegenden kom med klar oppfordring til frivillige: – Ta dere tid til å hvile og slappe av
Torsdag kveld var det inspirasjonssamling for frivillige ledere i Skiptvet.
16. februar 2018 $ Smaalenenes Avis
Oppfordring til hundeeiere
På grunn av snøforholdene oppfordres hundeeiere å ta ekstra hensyn til viltet. I henhold til hundeloven er eier ansvarlig for å avverge urettmessig fare når en hund jager eller angriper mennesker eller dyr (hundeloven § 14).
16. februar 2018 Skiptvet kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKIPTVET

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL