Seljord
Død person funnet på messe i Seljord
En død mann ble natt til lørdag funnet på landbruksmessen Dyrsku'n i Seljord. Politiet har sperret av området rundt en bobuss, og krimteknikere skal undersøke stedet.
lørdag 15. september $ Aftenposten
Forsker: – Alle burde ta seg en tur på dansebandfestival!
Larz-Kristerz, Lasse Stefanz, Picazzo, Fernandoz og Contrazt. Danseband har liksom bare z-faktoren.
lørdag 8. september $ Aftenposten
Én alvorlig skadd i utforkjøring
En person er alvorlig skadd i en utforkjøring i Seljord i Telemark lørdag kveld. E134 er inntil videre stengt ved ulykkesstedet.
lørdag 9. juni TV 2
Fjellgard på handel
Den seks tusen dekar store eigedomen Skuldalen i Øydegardane i Åmotsdal
fredag 8. juni Vest-Telemark blad
Ny nettside og ny e-avis kjem snart
fredag 8. juni Vest-Telemark blad
Manglar tillit hos dei tilsette
Telemarkforsking har gjennomført ei undersøking av tilliten mellom politikarane, tilsette i kommunen og bedriftsleiarar i Seljord kommune. Undersøkinga slår fast at dei tilsette i kommunen har låg tillit til sine folkevalde.
tirsdag 5. juni Vest-Telemark blad
Stor interesse for Rui-jentene
Den førebels siste framsyninga om Rui-jentene vart halde i Granvin kulturhus i Seljord, men til hausten blir det meir.
mandag 4. juni Vest-Telemark blad
Den seinste ferda
Gravferdsskikkar er eitt av mange interessante tema i det nyleg utgjevne årsskriftet for Åmotsdal sogelag.
fredag 1. juni Vest-Telemark blad
TELEMARK

Matlevering til dei eldre i Seljord: Kofa varslar gebyr på 200 000
Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) meiner det ikkje er tvil om at Seljord kommune har brote regelverket då dei avlyste anbodskonkurransen om å levere mat til institusjonane i kommunen.
onsdag 30. mai Vest-Telemark blad
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
onsdag 30. mai Vest-Telemark blad
Bruktmarknad- og tevlinghelga
4000 små og store besøkte Vårmarknaden i Seljord der det også var tevlingar innan veterankøyretøy, bruk av motorsag og kakepynting.
tirsdag 29. mai Vest-Telemark blad
Planlagt kuvending i Nav-saka
Ap-representantane i hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg i Fyresdal gjekk inn for at kommunen skulle bli med på felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Få dagar seinare var dei imot. Kva skjedde eigentleg?
tirsdag 29. mai Vest-Telemark blad
Elevane får Ipad til undervisninga
For å at barna i Seljord skal ha minst like gode digitale ferdigheiter som andre blir det satsa stort på IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i kommunen dei neste åra.
tirsdag 29. mai Vest-Telemark blad
Held fast ved Nav-kontor i Tokke
Formannskapet i Vinje tok opp att lokaliseringa av eit felles Nav-kontor etter at Fyresdal sa nei til å vera med. Politikarane i Vinje stiller seg framleis bak eit kontor på Dalen.
tirsdag 29. mai Vest-Telemark blad
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
fredag 25. mai Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
fredag 25. mai Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
torsdag 24. mai Vest-Telemark blad
Livet på Rui snart klart for publikum
For fyrste gong hamnar historia om dei små, arbeidsame Rui-jentene, Ingerine og Gurine Schevenius, på teaterscena. VTB fekk ein snikkikk på ei av prøvene før premieren sundag.
lørdag 19. mai Vest-Telemark blad
Korps i medvind på nasjonaldagen
På nasjonaldagen var dei åtte aspirantane i Seljord skulemusikk på plass i flotte nye uniformer. Etter aktivt rekrutteringsarbeid nærmar skulekorpset seg 30 medlemmer.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
To mål av kapteinen sikra tre nye poeng
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Gunnar Gundersen fekk kulturprisen
Under folkefesten på Granvin kulturhus i Seljord 17. mai vart årets kulturpris i Seljord kommune tildelt Gunnar Gundersen.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Svanhild fekk kulturstipendet
– Årets kulturstipendiat i Seljord er berre 24 år, men alt på veg til å bli ein spennande lyrikar, innleidde ordføraren då Svanhild Amdal Telnes vart tildela kulturstipendet på nasjonaldagen.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
torsdag 17. mai Vest-Telemark blad
Feira 17. mai under okkupasjonen
– Me vart aldri hærtekne, seier Einar Bakken i Langlim. Han minnest at dei gjekk i 17. mai-tog kvart år under krigen.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
– Det er ein super skule
Det er vår og eksamenstid – elevane på restaurant- og matfag er i gang med siste innspurt av skuleåret i Seljord og lærlingplassen ventar i heimbygda på Cecilie Thorsell Hesthag.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Alvorleg trafikkulykke på E134
Sju personar er skada i ein kollisjon mellom to personbilar på E134 i Flatdal sundag kveld. To av dei skal vera relativt alvorleg skada, og er sendt med luftambulanse til Ullevål sjukehus.
søndag 13. mai Vest-Telemark blad
Syv skadet i bilulykke ved Seljord
To personbiler har kollidert på E134 ved Flatdal i Telemark-kommunen Seljord. Sju personer skal være skadd, opplyser politiet.
søndag 13. mai $ Aftenposten
Etterlyser karar på dansegolvet
Seniordansen i Seljord har om lag 30 medlemmer, men ynskjer fleire karar velkomen til ein svingom.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
onsdag 9. mai Vest-Telemark blad
Fann bildekk, kontorstol og plast i vasskanten
Om lag 100 elevar frå Seljord skule brukte fredagen på å plukke søppel langs Møsasida i Seljord. Det var ikkje vanskeleg å fylle posane med plast og søppel.
tirsdag 8. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

No blir Libergbakken historie
Innan vinteren vil den nye Libergbakken vera klar.
mandag 7. mai Vest-Telemark blad
Beinvegen mellom Seljord og Hjartdal tek form
Eitt år etter at gjennomslagssalva gjekk av inne i Mælefjell, fekk me på ny ta turen inn til tunellarbeidarane. Denne gongen til ei tørrare utgåve enn i fjor. Nå er dei fleste vass-sprekkane plugga og 9,4 kilometer asfaltert dekke har kome på plass i vegprosjektet til 2,2...
mandag 7. mai Vest-Telemark blad
Utkantleganes sterke talsperson
Elisabeth Swensen (67) har hatt heile karrieren sin som lege i Vest-Telemark. Ho har òg vore ei sterk stemme i offentlegheita som fagkritisk aktivist. Ja, i internasjonale samanhengar har ho også vore utsendt som Norges offisielle utkantlege til verda. Til sommaren pensjonerer den tale- og...
fredag 4. mai Vest-Telemark blad
75-åring med djupe røter og blikket mot framtida
I 1943 starta Einar Tufte butikk heime hos seg sjølv på Brøløs i Seljord. Då selte han koks og lamper. 75 år seinare har det skjedd mykje med vareutvalet, og barnebarna driv forretninga vidare.
fredag 4. mai Vest-Telemark blad
Arbeidet i Mælefjelltunellen er i rute
Det er ennå 1,5 år til europavegen mellom Århus og Gvammen opnar. Denne veka fekk me vere med inn i fjellet.
fredag 4. mai Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
torsdag 3. mai Vest-Telemark blad
Kjempa seg til siger
Seljord/Kviteseid damelag møtte Borg på Eventyrøy måndag. Det vart ein tøff kamp, men heimelaget trekte til slutt det lengste strået.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
Ein million til å utvikle skulen i Seljord
Fylkestinget løyvde førre veke ein million kroner til å starte eit utviklingsarbeid og sikre eit berekraftig skuletilbod ved Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
God vekst i Seljord-handballen
Handballsesongen er over, og ivrige barn og ungdommar har avslutta årets seriespel. Neste sesong håpar handballgruppa i Seljord endå fleire vil bli med på handballbanen.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
Krav med «telemarksprofil» i jordbruksoppgjeret
mandag 30. april Vest-Telemark blad
– Me er alle turistvertar
Det var omkvedet under Seljordkonferansen som presenterte det festivalbygda har å by på i løpet av sommarsesongen.
mandag 30. april Vest-Telemark blad
Femmålskårar i lokalderby
Det var ein innhaldsrik fyrsteomgang som gav Kviteseid sigeren 5-1 borte mot Seljord 2.
lørdag 28. april Vest-Telemark blad
Strålande start på sesongen
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Tverrfagleg samarbeid på fastlegekontoret
Som ein av ni kommunar i landet skal Seljord delta i eit pilotprosjekt dei neste tre åra. Prosjektet går ut på at fastlegekontora skal arbeide meir tverrfagleg, og hovudmålet er å gje eit betre tilbod til dei som treng det mest.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Moro på dyrestellkurs for unge i 4H
Sist helg var unge 4H-arar frå Telemark på dyrestellkurs som klubben Trenissen inviterte til i Nissedal. 27 unge sette pris på overnattingane, alle leikane og å møte og høyre om ulike dyreslag.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Ei sneis her og ei maske der
Taktfaste klunk frå sneisene til spiteglade kvinner godt blanda med latter var det som prega strikkemaratonen på Brøløs.
onsdag 25. april Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
mandag 23. april Vest-Telemark blad
Smaka, prata og smatta
Velfylte fat med matrettar frå femten ulike nasjonar blei tømde i løpet av ein times tid. Den andre internasjonale festen i regi av Røde kors i Seljord samla opp mot tre hundre nye og tidlegare bygdefolk.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
Stortap for opprykksfavorittar
Seljord sitt A-lag gjekk på ein smell då dei tok imot Gulset i andre serierunde.
onsdag 18. april Vest-Telemark blad
Hellbillies til Countryfestivalen
Hellbillies, Darryl Worley, Gunslingers, Too Far Gone, Doug Adkins, Bob Appel og Mr. Jay er artistane som står på scenen på Countryfestivalen i Seljord til sommaren.
onsdag 18. april Vest-Telemark blad
«Saka handlar om me kan stole på ordføraren eller ikkje»
– Kommunen er heilt avhengig av å ha ein ordførar som me kan stole på. Ein ordførar som er tydeleg i kommunikasjon, og som ikkje skaper forvirring eller går ut over fullmakter, uttala Henry Mæland (Sp).
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Forventar at statsråden grip inn i pass-saka
Lene Vågslid (Ap) bed justisministeren stoppe politimeisteren i å legge ned passkontor.
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Helmaks jenter – absolutt helmaks
Egon, Benny, Kjell og resten av Olsenbanden jr. leverte ei strålande teaterframsyning på kulturhuset saman med musikalsk hjelp frå kulturskulen i Seljord.
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Espeland fekk takk for godt utført arbeid
Då kommunestyret i Seljord var samla torsdag førre veke, heldt kommunalsjef for helse og omsorg, Kari Gro Espeland, si siste orientering frå si eining.
mandag 16. april Vest-Telemark blad
TELEMARK

Legg ned passkontoret i Seljord
Om ikkje Stortinget grip inn i pass-saka før 1. juni, er det slutt på å få pass i Seljord og Bamble. Seljordordførar Halfdan Haugan og stortingsrepresentant Lene Vågslid kjempar for at tilbodet ikkje skal forsvinne.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Utsett femdagars skuleveke til 2019
Kommunestyret i Seljord meinte det var mest rett å utsetje innføring av femdagars skuleveke.
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
Bed politikarane utsetje innføring av femdagars skuleveke
Kommunalsjef for undervisning i Seljord kommune, Ronde Schade, meiner kommunestyret bør utsetje innføring av femdagars skuleveke til 2019.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Starta sesongen med tre poeng og to raude kort
Det blei høg temperatur i sluttminuttane på Eventyrøy, men Seljord reid stormen av og kunne juble for tre poeng i serieopninga mot Siljan.
mandag 9. april Vest-Telemark blad
Ja til 5-dagarskule, men vent til 2019
Dei folkevalte fekk klokkeklare signal om at dei bør ha ein betre plan før dei vel å innføre femdagars skuleveke. Uvisse knytt til SFO og skyss var to mykje omtala område.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
Eit livsverk i fotobransjen
I svært mange heimar i Vest-Telemark heng eit fotografi på veggen signert Arne Aas.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
Satsar på varmepumper
Seljord varmepumpeservice har kjøpt delen med varmepumper frå Seljord varmeservice. Nå står både erfarne og ferske hender klare for å halde fram med sal, montering og service av varmepumper.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Fortalde dikt-historia på heimebane
Den unge poeten Svanhild Amdal Telnes frå Seljord har fått svært gode kritikkar for diktsamlinga ho nyleg gav ut. Laurdag fortalde ho om boka for dei frammøtte på biblioteket i heimbygda.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
– Ta ein skitur frå Kivledalen
Kivledalen løypelag i Seljord har tilbod om flotte turløyper som passar heile familien. Og skulle det freiste med ein rast er Persbu kanskje staden.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Tradisjon for påskepynt
På Nutheim Gjestgiveri har dei påskeverkstad for barn og barnlege vaksne.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Stortrivst på «Hotell Steinmoen»
På 94-årsdagen sin fullroste bebuar Ingeborg Marie Dybdahl Steinmoen buog servicesenteret i Åmotsdal. – Ingen får meg ut heri frå, seier jubilanten. Vel, ho set seg nok bak rattet igjen til sommaren for ein køyretur.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Ønskjer ikkje femdagarsskule frå hausten
Kommunestyret i Seljord har vedtatt at elevane i 1. – 4. klasse skal gå på skule fem dagar i veka frå hausten 2018. Det meiner Sara Fjågesund Aase og Gunhild Flatland er altfor tidleg, og med seg har dei 80 foreldre.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Svært godt resultat hos Telesenteret
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SELJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL