Rana
Kulturskolen åpnet kommunestyrets julemøte
​Tradisjonen tro åpnet Rana kulturskole kommunestyrets julemøte over to dager mandag 10. desember. Kulturskolens rektor, Kristine Rønning presenterte ett av skolens mange spennende prosjekter; Street art. Det er et prosjekt med utsmykking på større veggflater, både utvendig og...
mandag 12:20 Rana kommune
Bygger ny avdeling for kunnskap og integrering
​Avdelingen ble etablert 1. september og består for tiden av 37 ansatte. Siv Bårdsen kom fra Bakeribygget, som hun hart vært leder for siden 2014. Hun skal bygge opp den nye avdelingen, som er er organisert under Oppekst og kultur. Kunnskap og integrering består av Flyktningetjenesten som...
fredag 13:05 Rana kommune
Varsel om nye satser ved Rana kulturskole fra 2019
​        Individuell undervisning: Elevkontingent for et semester (halvår): 30 minutter undervisning kr 184045 minutter undervisning kr 2760 60 minutter undervisning kr 3680 2 elever sammen = 45 minutter, kr 1840 per semester 3 elever sammen = 60 minutter, kr...
tirsdag 4. desember Rana kommune
Åpent møte om planforslag til Regional plan om vannkraft
mandag 3. desember Rana kommune
Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap
​Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidet sammen med Oslo kommune. Målet er å styrke befolkningens bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved henvendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur. BakgrunnSelv om vi...
mandag 3. desember Rana kommune
Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
fredag 30. november Rana kommune
Gode mestringsresultater i Ranaskolen
​Helt nye tall over mestringsnivå i lesing, regning og engelsk viser at Rana-elevene på 5. trinn er bedre enn snittet i Nordland, og dermed bidrar til å trekke fylkessnittet oppover. Det gjelder særlig regning og lesing, men i engelsk trenger Rana-elevene fortsatt litt mer trening. Det har...
torsdag 29. november Rana kommune
Søknad om mudring, dumping og strandkantdeponi - RIT-kaia - Mo i Rana
Om tiltaket Det søkes om tillatelse til å mudre ca. 135000 kubikkmeter sjøbunn over et område på ca. 37000 kvadratmeter. Det skal mudres ned til 18 meter. De forurensede massene (ca. 35000 kubikkmeter) ønskes lagt i en cellespuntkai med 200 meter kaifront. En...
torsdag 29. november Rana kommune
NORDLAND

Julegrana klar til søndag
​Onsdag morgen var det duket for juletreshow i Åttringsveien på Båsmoen. Årets julegran skulle felles, og i Rana er det en ordføreroppgave. Klokka ni onsdag morgen startet Waage motorsaga. Bare så det er sagt, han er sertifisert for oppdraget. Rundt 30 barn fra Båsmo...
onsdag 28. november Rana kommune
FrikultBarnehagen 25 år
​Travel juletid til tross; Dette er arrangementer som ordfører Geir Waage prioriterer. I dag kom han litt over lunsj - rett fra juletrefelling på Båsmoen - for å hylle 25-årsjubilanten: I dag skal vi feire bursdag! FrikultBarnehagen er 25 år i dag, og ikke lenger noe barn....
onsdag 28. november Rana kommune
Navneforslag - ny gate - Lappheia
​MPR-utvalget er lokal navnemyndighet og vil fastsette navn etter at høringsfristen er ute. Skrivemåten fastsettes av Statens kartverk. Rana Kommune sitt forslag til nytt gatenavn: Lappheia. De nye tomtene samt en del av eksisterende vil få adresse til ny gate (se karvedlegg i...
onsdag 28. november Rana kommune
Julegrantenning søndag
​Vi håper mange barn og familier blir med oss søndag 2. desember kl. 17:00. Da tennes nemlig julegrana i gågata i Mo sentrum. Det blir blant annet lansering av nyinnspilt julesang og video med Tor Petter Aanes.  Mo skolekorps og Hauknes skolekorps spiller julesanger. Det blir delt ut gratis...
tirsdag 27. november Rana kommune
Formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 legges ut til alminnelig ettersyn
​Dokumentene med formannskapets innstilling er lagt ut på hjemmesiden under organisasjon/planer, budsjett og regnskap/budsjett. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget. Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 behandles i kommunestyret 11/12 2018
mandag 26. november Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
mandag 26. november Rana kommune
Rana deltar i internasjonalt folkehelsearbeid
fredag 23. november Rana kommune
SLT på klassebesøk
​SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Rana kommune har gjennomført besøk hos alle 8 klasser i Rana kommune med 2 timers foredrag om nettvett, rus og seksuelle overgrep.  Det har vært 2 timers foreldremøter på hver ungdomsskole hvor temaene har vært...
torsdag 22. november Rana kommune
Perioder med høy luftforurensning
torsdag 22. november Rana kommune
Stenging av søkeportal, og bytte av fagsystem for barnehager
​De barna som har barnehageplass vil automatisk bli overført til det nye fagsystemet. Alle som ønsker barnehageplass må fra januar 2019 søke om plass i den nye søkeportalen. Dette gjelder også dere som allerede står på venteliste for barnehageplass. Dere...
torsdag 22. november Rana kommune
Even André fikk Drømmetreff med Gøran Moya
​Even André Jonassen, som opprinnelig er fra Mo i Rana, visste ingenting om at han skulle få treffe en erfaren kunstner for å få gode råd og innspill til hvordan han best staker ut egen kunstnerkarriere. Drømmetreffgaven ble gitt ham av Norsk kulturskoleråd og Norsk...
onsdag 21. november Rana kommune
Klart for Prisvinnern
​Miljøvernprisen Rana kommunes miljøvernpris for 2018 tildeles BUA Mo i Rana AS for sitt bidrag til å utvikle kommunen som lavutslippssamfunn. BUA Mo i Rana er med på å redusere kjøp og salg av utstyr og bidrar til at det kastes mindre brukbart utstyr. Dette...
tirsdag 20. november Rana kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
tirsdag 20. november Rana kommune
Ny klimarådgiver på miljø og landbruk
​Iselin Esp Pettersen (28) er opprinnelig fra Rana, og har vært bosatt i Trondheim de siste årene. Hun har mastergrad i naturmiljø- og analytisk kjemi fra NTNU og masteroppgaven omfattet studie av tungmetallbelastning i Mo Industripark. Hun har også jobbet ett år som trainee ved...
mandag 19. november Rana kommune
Rydd opp før snøen kommer
​Det er ønskelig at parkerte biler, hengere, campingvogner og lignende som står langs veien fjernes før snøen kommer og brøytesesongen starter opp.  Biler som står til hinder for brøyting kan fjernes for eiers regning.  ​Det er slike situasjoner vi...
fredag 16. november Rana kommune
Emploi Group AS har blitt miljøfyrtårn
​- Jeg har gleden av å dele ut miljøfyrtårnsertifikat til Emploi Group AS, sa ordfører Geir Waage innledningsvis.  - Emploi Group AS er et lite bemanningsbyrå rettet mot helsesektoren. Bedriftens motto er «Bemanning med omsorg». Om de tar vare på sine vikarer...
torsdag 15. november Rana kommune
Rana kommunes kommunikasjonssjef går over i ny jobb
  - Jeg fikk for en tid tilbake et interessant tilbud og skal gå inn som sekretariatsleder for Oslo Høyre. Det var en vanskelig avgjørelse, fordi jeg trives veldig godt i Rana kommune, sier Geir Staib. Samtidig er det spennende og gøy å få arbeide med kombinasjonen av...
onsdag 14. november Rana kommune
Trim hekken
mandag 12. november Rana kommune
Oppdatering av barnehagesøknad
​For å ha en mest mulig aktuell venteliste er det nå sendt e-post til alle søkere med søkerdato før 01. august 2018. Vi ber dere om å logge dere inn i foreldreportalen på kommunen sin side og oppdatere søknaden. Dette gjelder også hvis man ikke...
mandag 12. november Rana kommune
Inkludering av barn i lavinntektsfamilier
​Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjoner. Offentlige instanser, private aktører og frivillig...
mandag 12. november Rana kommune
Veistenging Sørlandsveien
mandag 12. november Rana kommune
Høyt investeringsvolum preger Rana-budsjettet
​Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 innebærer endringer i kommunens tjenestetilbud. De samlede behovene øker mer enn kommunens inntekter. Driftsnivået må derfor tilpasses reduserte driftsrammer gjennom videre omstilling. Budsjettet for 2019 har en...
tirsdag 6. november Rana kommune
Høring forslag regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland
​Fylkesrådet oppfordrer alle med interesse for planarbeidet til å komme med innspill til planforslaget i høringsperioden. Denne varer til 10. desember 2018.I høringen ønskes spesielt tilbakemeldinger på forslag til: Regionale planbestemmelser: Høringspartene...
tirsdag 6. november Rana kommune
Følg møte i kommunestyret og formannskapet direkte på nett
​Med overføring av lyd og bilde fra kommunestyre- og formannskapsmøtene kan du nå følge den politiske debatten direkte. Dette for at du skal kunne følge den politiske debatten der du er – selv hjemme i din egen stue. Trykk her for å se direktesendingen. Gikk du...
tirsdag 6. november Rana kommune
Budsjett og økonomiplan presenteres
​Presentasjonen vil bli streamet og direkteoverført på www.rana.kommune.no Møtet er åpent for alle. 
mandag 5. november Rana kommune
NORDLAND

Nytt skolesystem for foresatte -- Visma Flyt Skole
​Foresatte når systemet på nettadressen skole.visma.com/rana. Her logger dere på med ID-porten. Her vil dere blant annet finne: Navn og adresse til heimen (sjekk at skolen har riktig kontaktinfo) Vurderinger (planagt tatt i bruk i januar 2019) Elevfravær Anmerkninger Kontaktinfo til...
mandag 5. november Rana kommune
Varsel om nye satser i kommunale barnehager fra 2019
​ Forslag til nye barnehagesatser sluttbehandles av Rana kommunestyre i desember 2018.   Disse betalingssatsene er foreslått fra 01.01.2019: Oppholdstid Sats per mnd. (full pris) ​30 % søskenmod. Barn 2 50 % søskenmod. Barn 3,4,5… Kost per mnd.  (full...
fredag 2. november Rana kommune
Velkommen til åpen dag på RAVO fredag 9 november
  Et historisk tilbakeblikk. Presentasjon av deltakerne våre, og hvor de kommer fra. En smakebit av metoder i norskopplæringen. Kulturelle innslag. Flyktningetjenesten informerer om sitt arbeid. Salg av kaffe og kake.
torsdag 1. november Rana kommune
Varsel om nye SFO- satser gjeldende fra 01.01.2019
Prisene justeres iht. gjeldende lokal vedtekt for skolefritidsordningen §17: «Prisøkning iverksettes 6 uker etter at skriftlig varsel er gitt. Nye satser kunngjøres i varsel til foresatte, samt i lokalavis og kommunes hjemmeside. "  Forslaget til prisøkning for 2019...
onsdag 31. oktober Rana kommune
Nytt fagsystem for skole/SFO og barnehage
Foresatte til elever i grunnskolen får tilgang til løsningen 05.11.2018. Veiledning for foresatte publiseres på kommunens hjemmeside denne datoen. Innlogging skjer via ID-porten og adressen er skole.visma.com/Rana Søknader/endringer og oppsigelser for SFO skjer i det nye systemet fra...
onsdag 31. oktober Rana kommune
Du bør ha jodtabletter hjemme
​Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Fra 1. november kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek.Se Statens strålevern sine nettsider for mer info.Rana kommune har et lager med jodtabletter til barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse vil bli delt ut...
mandag 29. oktober Rana kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid, strandgata 23 og 25A
​Planområdet på 1,0 daa ligger mot enden av Strandgata, nordvest for sentrum i Mo i Ran. . I kommunedelplanen for Mo og omegn er planområdet avsatt til kontorbebyggelse. Området ligger innenfor reguleringsplanen «Strandgata» vedtatt 25.06.1991, hvor gbnr. 20/449 og 20/450 er...
mandag 29. oktober Rana kommune
Støtte til å informere om valg i 2019
​Valgdirektoratet utlyser tilskuddsmidler til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Målet med tilskuddet er å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak,...
mandag 29. oktober Rana kommune
Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
søndag 28. oktober Rana kommune
Råd om egenberedskap
fredag 26. oktober Rana kommune
Isak (12) og Emil (10) berget livet til Tore (53) etter å ha sett på Animal Planet: – De var helter
Brødrene Isak (12) og Emil (10) holdt hodene kalde og visste nøyaktig hva de måtte gjøre da en blodig mann plutselig sto utenfor døren deres.
torsdag 25. oktober TV 2
Foredrag i forebygging av nettkriminalitet, rusproblemer, seksuelle overgrep for alle Ranas 8. klassinger og foreldre
​Det er SLT-kontakt i kommunen Ronny Arras som har satt sammen foredragsrekken i et samarbeid med de øvrige aktørene. SLT er samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Rana kommune og politiet går sammen om kriminalitetsforebyggende foredrag for all ungdom i 8. klasse, og alle...
onsdag 24. oktober Rana kommune
Filmet egen villmannskjøring - dømt til fengsel
I slutten av januar i år kjørte en ung mann bil gjennom Korgfjelltunnelen på Helgeland i 250 km/t. Nå er han dømt til fengsel i 60 dager av Rana tingrett.
mandag 22. oktober $ Aftenposten
Følg gode råd for et trivelig uteliv
​ Trivelig uteliv i Rana har disse rådene til nykommere og erfarne folk som skal på byen: Dropp medbragt alkohol. Ikke ta med deg alkohol hjemmefra i drosje, bil, offentlig transport eller til fots. Ikke forlat alkohol på offentlig sted. Selv ikke små mengder. Du vet aldri hvem som drikker...
onsdag 17. oktober Rana kommune
Smeltedigelen Ung - Flere farger
​​I 2017 ble forestillingen satt opp på Smeltedigelen og berørte et stort publikum. For de som deltok ble prosessen frem til forestillingen av stor betydning. I år presenterer vi en helt ny forestilling med mer musikk, dans og lek fra hele 20 ulike nasjonaliteter. Vi har hentet inn den erfarne...
tirsdag 16. oktober Rana kommune
Vigsel i Rana kommune
Vigsler finner sted i kontortiden på rådhuset, mandag til fredag kl. 08.00- 15.00 i formannskapssalen (event. annet lokale på rådhuset etter avtale). Vi holder av fredager til vigsler, men ønsker dere en annen dag, så gjennomfører vi det hvis det er mulig. Mulighet for...
tirsdag 16. oktober Rana kommune
Budsjettsamling Sandnessjøen
fredag 12. oktober Rana kommune
Høstaksjonen Trivelig uteliv i Rana
​Noen av helgene fram til jul vil det være team fra Trivelig uteliv i Rana i byen på kvelds- og nattestid i gule refleksvester og hjelpe politiet å sikre et trygt uteliv. Det blir kaffeservering og mulighet for noen å snakke med hvis du som gjest trenger hjelp til noe. Når...
torsdag 11. oktober Rana kommune
Har du rett til bostøtte
torsdag 11. oktober Rana kommune
Ingen store overraskelser i statsbudsjettet for Rana kommune
​I likhet med KS registrerer vi at kommunene får lite handlingsrom neste år, blant annet på grunn av de forventningene som er lagt inn fra statens side, til blant annet lærernorm, rus og psykiatri og tidlig innsats. Vi har foreløpig beregnet lønns- og prisveksten til å...
tirsdag 9. oktober Rana kommune
Budsjettarbeidet i Rana kommune
​Det finnes ikke noe budsjettforslag for Rana kommune for 2019 før den 6. november 2018. Da legger rådmannen fram budsjettforslaget.  Budsjettprosessen er slik at de forskjellige avdelingene i kommunen arbeider med ulike modeller i forkant, som legges fram for rådmannen til vurdering, men...
fredag 5. oktober Rana kommune
Tilskudd private veier
Kriterier som må oppfylles for å komme i betraktning:1. Den private veien må føre til fast bosetting2. Veilengden må være minimum 350 meter ​Kontakt ​Telefon ​Epost ​ ​ServiceTorget ​75 14 51 80 servicetorget@rana.kommune.no ​ ​Audun Gullesen 75 14 50...
torsdag 4. oktober Rana kommune
Vedtak; Plan 2169, Detaljregulering for Fageråsen hoppanlegg
​Sak 93/18 Plan 2169: Detaljregulering for Fageråsen hoppanlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 27.04.18 Hovedmålet med reguleringen er å legge til rette for opprusting av eksisterende hoppbakke og etablering av 4 nye bakker i varierende størrelse...
onsdag 3. oktober Rana kommune
Utskarpen godkjent som dysleksivennlig skole
tirsdag 2. oktober Rana kommune
Skolegata og Nordlandsveien stenges fra mandag 8. oktober
tirsdag 2. oktober Rana kommune
NORDLAND

Invitasjon til folkemøte på Storforshei 8. oktober kl. 18.00
​Denne type eldrebolig skal være et tilbud til personer som på grunn av alder, helse, funksjonshemming mv. har et omfattende behov for tilrettelagt bolig.  På møtet vil representanter fra kommunen informere, svare på spørsmål og sjekke ut interessen.  Fra...
tirsdag 2. oktober Rana kommune
Fosterhjem Helgeland lanserer sin nye hjemmeside
mandag 1. oktober Rana kommune
Offentlig ettersyn av plan 8072, detaljregulering for åttringsveien 27
    Det er gjort et politisk vedtak Miljø-, plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 20.09.2018 å legge «Plan 8072 Detaljregulering for Åttringsvegen 27» ut til offentlig ettersyn.   Hva betyr offentlig ettersyn? Offentlig ettersyn betyr at alle som er...
fredag 28. september Rana kommune
HØSTFERIEAKTIVITETER med fritidsklubbene i Rana
​Onsdag 10/10 blir det aktivitetsdag i Klokkerhagen med kanopadling, ballspill, kubb ++. Aldersgruppe 9-18 år Torsdag 11/10 drar vi til Sila for å spille Paintball. Aldersgruppe 13-18 år Fredag 12/10 skal vi på gårdsbesøk i Vilden. Aldersgruppe 9-13 år   ...
fredag 28. september Rana kommune
Offentlig ettersyn av plan 2172, detaljregulering for Torggata 7
​ Miljø-, plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 20.09.2018 å legge «Plan 2172 Detaljregulering for Torggata 7» ut til offentlig ettersyn.   Hva betyr offentlig ettersyn? Offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme...
tirsdag 25. september Rana kommune
Ny kultursjef på plass
​Lage Thune Myrberget (54) er opprinnelig fra Hamar men kommer nå fra jobben som kommunalsjef kultur i Odda kommune. Til Rana Blad har han uttalt at han spesielt gleder seg til å jobbe med Kulturhus-saken. Rana kommune ønsker Lage hjertelig velkommen til Rana! ​ Avtroppende kultursjef Hilde...
mandag 24. september Rana kommune
Nytt offentlig ettersyn og høring av forslag til reguleringsplan for Krokstrand-Bolna
​ I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til ny detaljreguleringsplan for strekningen Krokstrand–Bolna på E6 i ut til nytt offentlig ettersyn. Planen ble lagt ut tidligere år, men trukket tilbake på grunn av mangler og feil i...
mandag 24. september Rana kommune
Pagelisting test
fredag 21. september Rana kommune
newstestpage
fredag 21. september Rana kommune
newstemp
fredag 21. september Rana kommune
Alle i bevegelse onsdag 26. september
Alle 44 kommuner i Nordland har vedtatt å skape helsefremmende skoler i egen kommune. Snart 60 skoler er i mål med arbeidet og mange flere er på god vei. Alle i bevegelse er et arrangement for å sette fokus nettopp på viktigheten av daglig fysisk aktivitet, lek og sosial omgang. Dagen...
fredag 21. september Rana kommune
Enslige asylsøker-barn dreper hverandre i Trondheim, gjengproblemer i Oslo og knivran i Mo i Rana
Vest-Europa virker paralysert. Hvert fjerde år får de samme venstreorienterte, rødgrønne og høyre-light partiene majoriteten av stemmene. Det skjedde sist uke i Sverige, mens landet bokstavelig står i en hengemyr av bilbranner, drap på gatene, angrep på politi og...
tirsdag 18. september Frieord
Endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene
Vi viser til møteinnkallingen og møteprotokollen for kommunestyrets møte 4. september 2018. Du finner saksfremlegget i møteinnkallingen, mens vedtaket finnes i møteprotokollen. Administrasjonens forslag til endringer i vedtektene ble forelagt samarbeidsutvalgene i samtlige...
tirsdag 18. september Rana kommune
Vedtatt plan 8068 (Bergmannsveien , Båsmoen 133/74, 133/1 og 133/72)
​ Saken gjelder et privat planforslag til endret regulering, hvor både arealformål, utnyttingsgrad, byggehøyder og kjøreadkomst er sentrale tema.   Arealformål endres fra åpen boligbebyggelse til boligbebyggelse-blokkbebyggelse. Utnyttingsgrad BYA kan være inntil 55%...
fredag 14. september Rana kommune
Rana skal bidra til Estlands nye folkehelselov
​Gro Sæten reiser sammen med Helsedirektoratet til Tallinn 13.- og 14. september for å fortelle hvordan folkehelsearbeid kan systematiseres, og hvordan Rana kommune bruker plansystemet og egne tjenester (som tekniske tjenester, kultur, skole, barnehage, omsorg og andre oppgaver) i arbeidet med å...
mandag 10. september Rana kommune
Veistegning Kvartal 48
​På grunn av anleggsarbeider vil vegen foran Kvartal 48 (Nordlandsveien 4-10) bli stengt f.o.m. uke 37-2018 og i ca 1 ukes tid fremover. Gangatkomst opprettholdes. Omkjøring vil bli skiltet. Bydriftssjefen
fredag 7. september Rana kommune
Rådmannen redegjorde for kostnadsutviklingen i Ranaskolen i kommunestyremøtet
​Presentasjonen viser hvordan kostnads- og elevtallsutvikling både driftsmessig og i investeringer. Oversikten viser også hvor mye skole, barnehage, helse- og omsorg og andre sektorer utgjør for hele Rana kommunes budsjett.
onsdag 5. september Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL