Rana
Følg gode råd for et trivelig uteliv
​ Trivelig uteliv i Rana har disse rådene til nykommere og erfarne folk som skal på byen: Dropp medbragt alkohol. Ikke ta med deg alkohol hjemmefra i drosje, bil, offentlig transport eller til fots. Ikke forlat alkohol på offentlig sted. Selv ikke små mengder. Du vet aldri hvem som drikker...
14:46 Rana kommune
Smeltedigelen Ung - Flere farger
​​I 2017 ble forestillingen satt opp på Smeltedigelen og berørte et stort publikum. For de som deltok ble prosessen frem til forestillingen av stor betydning. I år presenterer vi en helt ny forestilling med mer musikk, dans og lek fra hele 20 ulike nasjonaliteter. Vi har hentet inn den erfarne...
tirsdag 16:26 Rana kommune
Vigsel i Rana kommune
Vigsler finner sted i kontortiden på rådhuset, mandag til fredag kl. 08.00- 15.00 i formannskapssalen (event. annet lokale på rådhuset etter avtale). Vi holder av fredager til vigsler, men ønsker dere en annen dag, så gjennomfører vi det hvis det er mulig. Mulighet for...
tirsdag 08:41 Rana kommune
Budsjettsamling Sandnessjøen
fredag 14:32 Rana kommune
Høstaksjonen Trivelig uteliv i Rana
​Noen av helgene fram til jul vil det være team fra Trivelig uteliv i Rana i byen på kvelds- og nattestid i gule refleksvester og hjelpe politiet å sikre et trygt uteliv. Det blir kaffeservering og mulighet for noen å snakke med hvis du som gjest trenger hjelp til noe. Når...
torsdag 11. oktober Rana kommune
Har du rett til bostøtte
torsdag 11. oktober Rana kommune
Ingen store overraskelser i statsbudsjettet for Rana kommune
​I likhet med KS registrerer vi at kommunene får lite handlingsrom neste år, blant annet på grunn av de forventningene som er lagt inn fra statens side, til blant annet lærernorm, rus og psykiatri og tidlig innsats. Vi har foreløpig beregnet lønns- og prisveksten til å...
tirsdag 9. oktober Rana kommune
Budsjettarbeidet i Rana kommune
​Det finnes ikke noe budsjettforslag for Rana kommune for 2019 før den 6. november 2018. Da legger rådmannen fram budsjettforslaget.  Budsjettprosessen er slik at de forskjellige avdelingene i kommunen arbeider med ulike modeller i forkant, som legges fram for rådmannen til vurdering, men...
fredag 5. oktober Rana kommune
NORDLAND

Brøytetilskudd til private veier
Søknad om brøytetilskudd til private veier sendes Rana kommune, Mo i Rana Bydrift innen 30.11
torsdag 4. oktober Rana kommune
Vedtak; Plan 2169, Detaljregulering for Fageråsen hoppanlegg
​Sak 93/18 Plan 2169: Detaljregulering for Fageråsen hoppanlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 27.04.18 Hovedmålet med reguleringen er å legge til rette for opprusting av eksisterende hoppbakke og etablering av 4 nye bakker i varierende størrelse...
onsdag 3. oktober Rana kommune
Utskarpen godkjent som dysleksivennlig skole
tirsdag 2. oktober Rana kommune
Skolegata og Nordlandsveien stenges fra mandag 8. oktober
tirsdag 2. oktober Rana kommune
Invitasjon til folkemøte på Storforshei 8. oktober kl. 18.00
​Denne type eldrebolig skal være et tilbud til personer som på grunn av alder, helse, funksjonshemming mv. har et omfattende behov for tilrettelagt bolig.  På møtet vil representanter fra kommunen informere, svare på spørsmål og sjekke ut interessen.  Fra...
tirsdag 2. oktober Rana kommune
Fosterhjem Helgeland lanserer sin nye hjemmeside
mandag 1. oktober Rana kommune
Offentlig ettersyn av plan 8072, detaljregulering for åttringsveien 27
    Det er gjort et politisk vedtak Miljø-, plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 20.09.2018 å legge «Plan 8072 Detaljregulering for Åttringsvegen 27» ut til offentlig ettersyn.   Hva betyr offentlig ettersyn? Offentlig ettersyn betyr at alle som er...
fredag 28. september Rana kommune
HØSTFERIEAKTIVITETER med fritidsklubbene i Rana
​Onsdag 10/10 blir det aktivitetsdag i Klokkerhagen med kanopadling, ballspill, kubb ++. Aldersgruppe 9-18 år Torsdag 11/10 drar vi til Sila for å spille Paintball. Aldersgruppe 13-18 år Fredag 12/10 skal vi på gårdsbesøk i Vilden. Aldersgruppe 9-13 år   ...
fredag 28. september Rana kommune
testside
torsdag 27. september Rana kommune
Offentlig ettersyn av plan 2172, detaljregulering for Torggata 7
​ Miljø-, plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 20.09.2018 å legge «Plan 2172 Detaljregulering for Torggata 7» ut til offentlig ettersyn.   Hva betyr offentlig ettersyn? Offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme...
tirsdag 25. september Rana kommune
Ny kultursjef på plass
​Lage Thune Myrberget (54) er opprinnelig fra Hamar men kommer nå fra jobben som kommunalsjef kultur i Odda kommune. Til Rana Blad har han uttalt at han spesielt gleder seg til å jobbe med Kulturhus-saken. Rana kommune ønsker Lage hjertelig velkommen til Rana! ​ Avtroppende kultursjef Hilde...
mandag 24. september Rana kommune
Nytt offentlig ettersyn og høring av forslag til reguleringsplan for Krokstrand-Bolna
​ I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til ny detaljreguleringsplan for strekningen Krokstrand–Bolna på E6 i ut til nytt offentlig ettersyn. Planen ble lagt ut tidligere år, men trukket tilbake på grunn av mangler og feil i...
mandag 24. september Rana kommune
Pagelisting test
fredag 21. september Rana kommune
newstestpage
fredag 21. september Rana kommune
newstemp
fredag 21. september Rana kommune
Alle i bevegelse onsdag 26. september
Alle 44 kommuner i Nordland har vedtatt å skape helsefremmende skoler i egen kommune. Snart 60 skoler er i mål med arbeidet og mange flere er på god vei. Alle i bevegelse er et arrangement for å sette fokus nettopp på viktigheten av daglig fysisk aktivitet, lek og sosial omgang. Dagen...
fredag 21. september Rana kommune
Enslige asylsøker-barn dreper hverandre i Trondheim, gjengproblemer i Oslo og knivran i Mo i Rana
Vest-Europa virker paralysert. Hvert fjerde år får de samme venstreorienterte, rødgrønne og høyre-light partiene majoriteten av stemmene. Det skjedde sist
tirsdag 18. september Frieord
Endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene
Vi viser til møteinnkallingen og møteprotokollen for kommunestyrets møte 4. september 2018. Du finner saksfremlegget i møteinnkallingen, mens vedtaket finnes i møteprotokollen. Administrasjonens forslag til endringer i vedtektene ble forelagt samarbeidsutvalgene i samtlige...
tirsdag 18. september Rana kommune
Vedtatt plan 8068 (Bergmannsveien , Båsmoen 133/74, 133/1 og 133/72)
​ Saken gjelder et privat planforslag til endret regulering, hvor både arealformål, utnyttingsgrad, byggehøyder og kjøreadkomst er sentrale tema.   Arealformål endres fra åpen boligbebyggelse til boligbebyggelse-blokkbebyggelse. Utnyttingsgrad BYA kan være inntil 55%...
fredag 14. september Rana kommune
Rana skal bidra til Estlands nye folkehelselov
​Gro Sæten reiser sammen med Helsedirektoratet til Tallinn 13.- og 14. september for å fortelle hvordan folkehelsearbeid kan systematiseres, og hvordan Rana kommune bruker plansystemet og egne tjenester (som tekniske tjenester, kultur, skole, barnehage, omsorg og andre oppgaver) i arbeidet med å...
mandag 10. september Rana kommune
Veistegning Kvartal 48
​På grunn av anleggsarbeider vil vegen foran Kvartal 48 (Nordlandsveien 4-10) bli stengt f.o.m. uke 37-2018 og i ca 1 ukes tid fremover. Gangatkomst opprettholdes. Omkjøring vil bli skiltet. Bydriftssjefen
fredag 7. september Rana kommune
Rådmannen redegjorde for kostnadsutviklingen i Ranaskolen i kommunestyremøtet
​Presentasjonen viser hvordan kostnads- og elevtallsutvikling både driftsmessig og i investeringer. Oversikten viser også hvor mye skole, barnehage, helse- og omsorg og andre sektorer utgjør for hele Rana kommunes budsjett.
onsdag 5. september Rana kommune
Alle barnehager og nesten alle grunnskoler i Rana er i mål og nå kvalifisert som helsefremmende
tirsdag 4. september Rana kommune
Høring - Ny forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana
Høringsutkast er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider, og saksdokumentene vil også være tilgjengelige for publikum på kommunens servicetorg. Alle som ønsker å uttale seg i saken kan sende høringsuttalelse. Høringsuttalelser sendes...
mandag 3. september Rana kommune
Støtter krav om ekstern gjennomgang av ambulansetall
​- Fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana reiser berettiget tvil om at beslutningen om ny struktur for ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset er fattet på et holdbart grunnlag. Det viser tilsvaret de utarbeidet til rapporten fra Enhet for prehospitale tjenester om pasienttransporter. Det...
lørdag 1. september Rana kommune
NORDLAND

Servicetorget er stengt 30. og 31. august
onsdag 29. august Rana kommune
Invitasjon til urpremiere på Stor-Stina 8. september
onsdag 29. august Rana kommune
Rana kommunes tap på og gjeninnhenting av tapt kapital etter Terra-saken
​Rana kommune tapte 222,7 millioner kroner på investeringene i Terrasaken i årene 2007/2008.  I perioden 2007-2018 har det påløpt kostnader til advokater og konsulenter på 11,2 millioner kroner. Renter og markedsverdi på gjeld har i perioden påløpt med 65...
tirsdag 28. august Rana kommune
Servicetorget er stengt torsdag 30.8 og fredag 31.8
mandag 27. august Rana kommune
Startlån - begrenset med midler til utlån for 2018
​Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å kjøpe og bli boende i nøktern og gode boliger i Rana kommune. I henhold til forskrift og retningslinjer er startlån en behovsprøvd ordning og Rana kommune prioriterer de mest...
torsdag 23. august Rana kommune
Sjøfronten 2 åpnes torsdag
Åpningen skal foregå på Havmannplassen. De to etappene har i alt kostet 28 millioner kroner og området er mye i bruk, både av ranværinger og turister.  I etappe 2 er gangveien forlenget med 200 meter sørover. Det er anlagt en egen lekeplass ved...
onsdag 22. august Rana kommune
1. august fikk Nordland sitt eget mobbeombud
mandag 20. august Rana kommune
Skoleskyss fra skolestart høsten 2018
​Informasjon om skoleskyss fra skolestart høsten 2018 finner du her
onsdag 15. august Rana kommune
Skoleskyssen fra skolestart høsten 2018
​Informasjon om skoleskyss fra skolestart høsten 2018 finner du her.
onsdag 15. august Rana kommune
Trampeklapp for unge russiske musikere
​De unge russiske musikerne fikk trampeklapp da de holt lunsjkonsert i Mo kirke tirsdag. Korsang, solosang og piano trollbandt en ganske godt besøkt konsert.  De hadde også konsert i Kammersalen mandag kveld.  Det er Gruben barnekor og Rana Pianoforening, med elever fra Rana kulturskole, som...
tirsdag 14. august Rana kommune
Bli med på aksjon Strandrydding 2018
mandag 13. august Rana kommune
Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
tirsdag 7. august Rana kommune
Pølsefest på Ytteren
​Den 1. august inviterte brukerne av turgruppa/dagenheten beboerne fra korttidsavdelingen og Ytteren sykehjem 1. etasje til spontan pølsefest. Nange droppert kveldsmaten til fordel for pølser, brød, kakao og en pitteliten likør. Fint vær og god stemning. Bålpannen, som...
mandag 6. august Rana kommune
Badevann Revelneset
​Prøvene datert 02.08.2018 viser : Revelneset oppstrøm, ved betongfundament transportband: E. Coli : 460 /ml Revelneset: E.coli: 820 /ml
mandag 6. august Rana kommune
Eiendomsskatt 2018
Disse sendes i hovedsak ut via digital postkasse (altinn, digipost o.l). For de som har reservert seg mot digital post vil det sendes pr. post. Eiendomsskatten beregnes for et år, men betales sammen med kommunal avgifter 2 ganger i året.  I høyremargen finnes du informasjon og...
mandag 6. august Rana kommune
Badevannskvalitet i Mo i Rana og omegn
​Alteren badestrand – god kvalitet Hauknes badestrand – god kvalitet Badebukta Rauvatnet – god kvalitet Klokkerhagen – god kvalitet Revelneset – dårlig kvalitet, bading anbefales ikke!   Det blir fulgt opp med nye målinger. Det legges ut ny informasjon så...
onsdag 1. august Rana kommune
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
tirsdag 31. juli Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
tirsdag 31. juli Rana kommune
Niåring til sykehus
En ni år gammel jente ble søndag kveld fløyet til sykehus i Tromsø etter en drukningsulykke i Mo i Rana i Nordland.
mandag 23. juli TV 2
Mo aktivitethus søker etter kafèverter
​Det er ønskelig at du tar på deg minimum en uke pr. måned. Det vil bli laget en rulleringsplan for de kafévertene som skal jobbe ved senteret. Som kafévert vil du ha et tett samarbeid med prosjektlederen for Mo aktivitetshus. Du er selvstendig næringsdrivende og står...
søndag 22. juli Rana kommune
Drone-info for turister
​ Her finner du de 5 viktigste reglene for flyging med hobbydrone.: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder Ikke fly nærmere enn 5 km. fra lufthavner med mindre annet er avtalt Ikke fly høyere enn 120 meter over...
søndag 22. juli Rana kommune
Kommunale kultur- og miljøpriser 2018
​Byggeskikkprisen tildeles byggherre/tiltakshaver og kan gis til: Bebyggelse; nybygg, tilbygg, påbygg, restaurering-/ombyggingsprosjekter, utbyggingsfelt o.l. Uteanlegg; parker/ byrom, samferdselsanlegg, skolegårder, idrettsanlegg, uteareal i forbindelse med bedrift/ kontor/ forretning/ industribygg/...
mandag 16. juli Rana kommune
Mo i Rana blomstrer
​Blomsterpikene i Rana er blitt en institusjon - kjent langt utenfor Ranas grenser, for ikke å si utenfor Norges grenser! De skal plante ut rundt 33 000 blomster fra kommunens gartneri og er kommet godt igang med de fast ansatte og sesongarbeiderne. Rana kommune ønsker alle en riktig god sommer, og...
mandag 9. juli Rana kommune
Treffpunkt Mo i Rana inviterer til familiedag på Stall Vilden
​Program:Velkommen og informasjon om Treffpunkt – møteplass for barn som pårørende til alvorlig syke, aldersgruppe 6-16 år Besøk i stallen hvor det er hester, ponnier, mohairgeit og andre dyr.  Servering av pizza. Spørsmål og påmelding Treffpunkt Mo...
mandag 9. juli Rana kommune
Flott minnemarkering etter Dunerlandsulykken
​Ved minnestøtta ble det lagt ned kranser fra Hattfjelldal, Hemnes og Rana kommuner. Det ble lagt ned blomster fra Saemien Sijte og fra private. Tom Lifjell holdt en tale på vegne av NRL (Norske reindriftsamers Landsforbund).  Kaja-Regine Bientie fremførte vakker joik ved...
fredag 6. juli Rana kommune
NORDLAND

Pass på landbruksplasten
​Fylkesmannen har lagt ut informasjon om landbruksplasten og tips for håndtering. I tillegg viser de til forurensingsloven og kommunens myndighet til å avkorte produksjonstilskuddet om gårdbrukeren bryter bestemmelsene om avfallshåndtering.
torsdag 5. juli Rana kommune
Treffpunkt
​På Treffpunkt vil du møte andre barn og ungdom, som opplever det samme som deg. Vi har ulike morsomme aktiviteter, spiser sammen og snakker om det som opptar deg. Tilbudet er gratis. Før du starter, inviteres du og dine til en familiesamtale. Annenhver onsdag kl. 17.00–19.00 Sted:...
torsdag 5. juli Rana kommune
Navneforslag - ny gate - Lappheia
​MPR-utvalget er lokal navnemyndighet og vil fastsette navn etter at høringsfristen er ute. Skrivemåten fastsettes av Statens kartverk. Rana Kommune sitt forslag til nytt gatenavn: Lappheia. De nye tomtene samt en del av eksisterende vil få adresse til ny gate (se karvedlegg i...
torsdag 5. juli Rana kommune
720 pølser til lunsj
​Onsdag var den andre store dagen i Klokkerhagen. Torsdag er det samling på Toraneskaia. Her skal deltakerne få seg en tur på Ranfjorden med tre havraftere fra Seløy kystferie. Har de ikke fått vind i håret før på årets SAKU, så er mulighetene ihvertfall...
torsdag 5. juli Rana kommune
Møteplass for barn og unge søker etter frivillige
​De vi søker er over 18 år som liker å snakke med barn og unge. På møteplassen legges det til rette for et måltid, aktiviteter og samtaler. Oppstart er i september og det er møteplass hver 14. dag - på onsdager i lik uke. Har du erfaring fra arbeid med...
onsdag 4. juli Rana kommune
PRESSEMELDING Millionerstatning til Rana og sju andre kommuner
​Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent saksomkostninger i saken på vegne av de åtte kommunene. Gitt samme fordeling som i tilsvarende saker tidligere vil de åtte kommunene få fordelt erstatningen inkludert forsinkelsesrentene slik: Kommune Mill kr....
onsdag 4. juli Rana kommune
SAKU godt igang
​SAKU Nordland fyller 18 år i år. "Mulighetenes kulturfestival", av enkelte også kalt Rana kommunes flaggskip, vil vi ikke gi slipp på. Nordland fylkeskommune har vært med som hovedsponsor helt siden starten. I år deltar 220 deltakere fra 14 Nordlandskommuner....
tirsdag 3. juli Rana kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
mandag 2. juli Rana kommune
WSP-rapport om Rana ungdomsskole overlevert til kommunen
​Rapporten fra WSP-Norge skal sammen med innspillene fra den enkelte skole gå videre til SPINN arkitekter som skal tegne det nye skoleanlegget. Målet har vært: Lage tilrettelegging for god pedagogikk Innrede den nye skolen på en variert og mer spennende enn tradisjonell måte Få...
lørdag 30. juni Rana kommune
Få med deg flyplassshowet lørdag
​Mo i Rana lufthavn åpnet 30. juni 1968. Sammen med Brønnøy, Namsos og Stokka ble Røssvoll en del av det første kortbanenettet i Norge. På dagen 50 år senere, lørdag 30. juni, ønsker vi å feire dette med åpen dag. PROGRAM LØRDAG 30.JUNI ...
fredag 29. juni Rana kommune
Plan 2169: Detaljregulering for Fageråsen hoppanlegg, høring og offentlig ettersyn
​ Det reguleres for utvidelse av eksisterende hoppbakke med etablering av 4 nye bakker fra K10 til K70. Eksisterende K90 oppgraderes til dagens standard.   Planmaterialet er lagt ut: · På Servicetorget i Rådhuset, Rådhusplassen 2 · På Rana bibliotek, Torggata 1A ...
fredag 29. juni Rana kommune
Sommerskole teater 2018
​Bilder fra forestillinga ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
fredag 29. juni Rana kommune
Nordlandsveien stenges
torsdag 28. juni Rana kommune
PRESSEMELDING Klimamidler til Moheiakvartalet i Mo i Rana
​Det gir midler blant annet til å etablere flere sykkelparkeringer. Det er særlig viktig å få gode sykkelstativ ved skolebygningene for den nye Rana ungdomsskole. Flere elever vil kunne sykle til skolen og færre bli kjørt med bedre sykkel- og gangvei. Når deler av...
onsdag 27. juni Rana kommune
Sommer i Ranenget!
  Fritidsklubbene tilbyr en sosial og morsom møteplass for barn og unge i sommerferien. På Ranenget motorsenter kan man bare komme innom for å spille bordtennis, fussball, høre på musikk eller bare «henge» sammen med andre unge eller...
mandag 25. juni Rana kommune
Kommuneregnskapet enkelt forklart
mandag 25. juni Rana kommune
Reguleringsplan for E6 krokstrand-Bolna til offentlig ettersyn (til revidering)
mandag 25. juni Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL