Øygarden
Eit innblikk i gamledagar
På Kystmuseet i Øygarden får ein oppleva korleis strilane levde før.
mandag 20:45 Vestnytt
Biblioteket - opningstider i sommar
I samband med sommaren og ferieavvikling så er det endra opningstid for Øygarden bibliotek slik:
mandag 16:09 Øygarden kommune
Biblioteket - Opningstider i sommar
I samband med sommaren og ferieavvikling så er det endra opningstid for Øygarden bibliotek slik:
mandag 13:43 Øygarden kommune
Frå Hjelme til Norheimsund
Kyrkja i Øygarden har hatt sin årlege eldretur.
lørdag 15:46 Vestnytt
Sjå video frå felles kommunestyremøte
Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell Resort i Sund onsdag 21. juni.
fredag 18:35 Øygarden kommune
Innsamlingsaksjon renovasjon
Fredag 30. juni vert det etablert mellombels mottak for ulike typar sortert avfall i Naturgassparken for alle husstandar og fritidsbustader i Øygarden kommune. Tid:Fredag 30.06.17, kl. 10.00 - 21.00 Stad: Naturgassparken
fredag 18:07 Øygarden kommune
Historisk båtreise Hellesøy - Fedje
I strålande solskin gjekk den første båtturen frå Hellesøy til Fedje på onsdag.Passasjerane vartteken velimotav ordføraranefrå Fedje ogAusterheim.Turen vartkoordinert av assisterande rådmann på Fedje, Grete Algrøy Herøy.
torsdag 18:17 Øygarden kommune
Kvardagsrehabilitering - Kva er viktig for deg?
I Øygarden kommune er det etablert ei prosjektgruppe frå august 2016 august 2019 som arbeider med innføring av Kvardagsrehabilitering som teneste. Prosjektet er organisert i heimesjukepleien. Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa og intensiv rehabilitering i eigen heim og nærmiljø...
torsdag 15:38 Øygarden kommune
HORDALAND

Namnet på den nye kommunen vert Øygarden
I gårettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.
torsdag 11:36 Øygarden kommune
Feriestenging - symjebassenga
Terapibassenget i rådhuset og symjehallen i kulturhuset er stengt i tida måndag 26. junitil og med onsdag 16. august 2017.
onsdag 17:11 Øygarden kommune
No er det endeleg: Navnet vert Øygarden
Breie smil hos tre dei tre ordførarane og hos fylkesmann Lars Sponheim etter dei tre siste og avgjerande kommunestyra. No er alle avgjerder i tilknyting til kommunesamanslåinga formelt vedtekne. Breie, og letta smil hos Marianne Sandahl Bjorøy, Kari Anne Landro og Børge Haugetun....
onsdag 15:19 Tunnelsyn
Venstre inn i Fellsnemnda
– Venstre, og truleg Olav Kobbeltveit, kjem inn i Fellesnemnda i dei endelege forhandlingane om samanslåinga av Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Ein av Arbeidarpartiet sine representantar i Fjell går ut. Venstre vil gå inn som åttande representant for Fjell i Fellesnemnda...
onsdag 21. juni Tunnelsyn
Sotra kommune!
tirsdag 20. juni Vestnytt
Namn og demokrati
tirsdag 20. juni Vestnytt
Klart for felles kommunestyremøte
Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate møte for mellom anna å vedta...
mandag 19. juni Øygarden kommune
No kan du ta båt til Fedje
Båtruta mellom Hellesøy og Fedje startar opp komande onsdag.
søndag 18. juni Vestnytt
Slik blir den nye svømmehallen i Øygarden
Hjeltefjorden Arena får basseng med seks baner og stupebrett. Den nye svømmehallen i Øygarden skal stå ferdig før jul i 2019.
lørdag 17. juni Vestnytt
Presenterte kartlegging av pensjonsordningane
På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).
fredag 16. juni Øygarden kommune
Borna sin VM-song i Øygarden
I Øygarden der kan du sjå frå storhavet i vest, og inn mot høge fjell, perfekt for ein stor sykkelfest. Skal tru om dei som syklar her får med seg nokon ting? Må konsentrere seg om brua, rett bak neste sving.
fredag 16. juni Øygarden kommune
Her er prosjektleiaren for «Nye Øygarden kommune»
Paul J. Manger (58) vart i dag tilsett som prosjektleiar for Nye Øygarden kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga i dag etter innstilling frå tilsetjingsutvalet.
fredag 16. juni Øygarden kommune
Ny båtrute mellom Hellesøy og Fedje
I perioden 21. juni tom 19. august vil ei ny båtrute mellom Hellesøy og Fedje gå kvar onsdag og laurdag. Tilbodet er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Øygarden, Fedje og Austrheim som saman med Hordaland fylkeskommune finansierer drift av ruta. Det har lenge vore eit ønskje...
fredag 16. juni Øygarden kommune
Hentar prosjektleiar frå Os
Tung erfaring frå leiarstillingar innan kommunal og fylkeskommunal verksemd er utslagsgjevande for valet av Paul J. Manger som prosjektleiaren som skal losa samanslåinga av Fjell, Sund og Øygarden i havn. (Saka er oppdatert) Ein kar vi vil få sjå mykje til. Paul J. Manger er innstilt...
fredag 16. juni Tunnelsyn
Vegard laga mjøl på museet
Borna kunne prøva seg både med korn og smijern. Heldigvis var det ingen som retta bakar for smed.
torsdag 15. juni Vestnytt
Ein fantastisk dag for Øygarden!
Ein stolt ordførarhadde heile kommunestyret med seg då han onsdagmorgon la ned grunnsteinen for idrettshallen Hjeltefjorden arena ogopna Blomvåg vassverk seinar på dagen.
torsdag 15. juni Øygarden kommune
Behov for besøkheimar, støttekontaktar og fosterforeldre
Øygarden kommune harbehov for besøksheimar, støttekontaktar, og fosterforeldre. Barneverntenesta er i kontakt med born,i ulike aldrar som treng gode, trygge vaksne hjelparar og omsorgspersonar. Du kan bli den eine som gjer forskjell i kvardagen til born. Dei kan få oppleve tryggleik og...
torsdag 15. juni Øygarden kommune
Sykkeldag på Rong
Laurdag 10. juni arrangerte Øygarden turlag sykkeldag ved Rong senter.
torsdag 15. juni Vestnytt
200.000 liter i timen
Blomvåg vassverk er eitt av dei mest moderne og høgast automatiserte i landet. Mykje rør. 25 pumper og 17 kilometer med elektrisk ledning er nødvendig for eit vassverk som skal kunna levera inntil 200.000 liter reint drikkevatn i timen, fortel prosjektleiar for utvikling Jon Ivar Friborg....
onsdag 14. juni Tunnelsyn
HORDALAND

Rørt Haugetun la ned grunnsteinen
– Dette er en gave til hele Øygarden, sa Børge Haugetun under grunnsteinnedleggingen for Hjeltefjorden Arena.
onsdag 14. juni Vestnytt
Øygarden si nye storstova
Kommunestyret i Øygarden starta dagen med ei høgtideleg nedlegging av grunnsteinen til Hjeltefjorden Arena. Ordførar Børge Haugetun stod for nedlegginga av grunnsteinen. I boksen ligg dokumentasjon på Øygarden kommune, saman med Steinboka til Egil Sæle. Det har teke...
onsdag 14. juni Tunnelsyn
Visste du at du kan stemme frå 1. juli
Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du tidlegstemme frå 1. juli t.o.m. 9. august.
tirsdag 13. juni Øygarden kommune
Val 2017 - Førehandstemming
På valdagen11.09.17 kan dustemme i den kommunen du er manntallsført. Skal du førehandstemme, kan du gjere det ikva kommune som helsti perioden 10. august til og med siste fredag før valdagen.
tirsdag 13. juni Øygarden kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
mandag 12. juni Øygarden kommune
Byggjestart på Toftøy-bana
Tysdag 6.juni fekk ordførar Børge Haugetun hjelp av to elevar frå barneskulen på Toftøy til å fyre av salven som markerte at arbeidet med Toftøy idrettsbane no er i gong. Bana ligg like ved Toftøy barneskule med 150 elevar og Toftøy barnehage med 110...
mandag 12. juni Øygarden kommune
Det digitale radioskiftet fortset
For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. Dei kommersielle, riksdekkjande kanalane, og einskilde lokalradioar, følgjer etter 15. september. Lokalradio som sender på FM i din kommune kan fortsetje...
mandag 12. juni Øygarden kommune
Ver med som frivillig under sykkel-VM
16.-24. septembervert sykkel-VM arrangert i Bergen og regionen. I ni dagar møtes verdas beste syklistar til knallharde konkurransar,med 300 millionar Tv-sjåarar over heile verda. Øygarden er vertskap for avsluttningshelga 23-24 september du kan vere med å laga tidenes folkefest!
mandag 12. juni Øygarden kommune
Rykka ut til vasslekkasje
Vatnet rann utover på Toftøy skule.
søndag 11. juni Vestnytt
– Kastar pengar etter håplaust prosjekt
Andreas Kallekleiv (H) meiner at Øygarden sløsar vekk 4,6 millionar kroner.
fredag 9. juni Vestnytt
Klart for tilsetjing av prosjektleiar
På det sjette og siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for ny kommune den 16. juni skal det tilsetjast prosjektleiar for arbeidet med å etablera ny kommune i regionen. Møtet vert halde på Fjell rådhus. Les meir på www.varnyekommune.no
fredag 9. juni Øygarden kommune
Stortinget vedtok å slå saman kommunane i regionen
Torsdag kveld (8. juni) vedtok Stortinget å slå saman kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Totalt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar. Stortingvedtaka inneber at talet på kommunar vert redusert frå 428 til 354 kommunar. I ti sammenslåinger...
fredag 9. juni Øygarden kommune
Sykkel - VM 2017
16. - 24. september 2017 vert det arrangert VM i landevegssykling i Bergen og bergensregionen (Askøy, Fjell og Øygarden. Dette er eit av verdas største idrettsarrangement, og blir det største arrangementet som har funne stad i Hordaland og på Vestlandet til dags dato.
torsdag 8. juni Øygarden kommune
Sommaraktivitetar for ungdom
Sommaraktivitetar er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Fjell, Sund ogØygarden. Aldersgrensa er sett til 12-18 år. Påmeldinga er no opna.
onsdag 7. juni Øygarden kommune
Kunstprosjekt for Sykkel-VM
Utsmykkinga av oppstartsområdet for Sykkel-VM er blitt tileit kunstprosjekt der skuleborn i Øygarden får vera med på kreative prosessar.
tirsdag 6. juni Øygarden kommune
Livsmeistringskurs hausten 2017
Frisklivssentralen i Øygardentilbyr kurs for hausten 2017 med fokus på trening, mestring og kunnskap om helse.
tirsdag 6. juni Øygarden kommune
NAV juksar med arbeidsløysetala
Heile 43 prosent av dei registrerte arbeidslause i Hordaland fell no utanfor NAV sin offisielle statistikk. Berre heilt ledige inngår i NAV sine offisielle tal over arbeidslause. Personar på tiltak og delvis ledige vert ikkje rekna med. Resultatet er at berre 57 prosent av dei registrerte arbeidslause i...
fredag 2. juni Tunnelsyn
Kveldstreff for gründarar 7. juni kl. 1800
Er du nyetablert, går med planar om etablering eller ynskjer å byggja nettverk,er du velkommen til kveldstreff i den nyetablerteGrnderparken på Sartor.
torsdag 1. juni Øygarden kommune
Påmelding til årets ferieklubb
Frå 26. juni til 7. juli arrangerer Øygarden kommune ferieklubb for barn frå 1. til 7. klasse. Sjå samla oversikt over alle aktivitetar.
torsdag 1. juni Øygarden kommune
HORDALAND

Dårlig faglig nivå i grunnskolen gjør elevene en bjørnetjeneste
torsdag 1. juni Vestnytt
Legg strategi for ny vidaregåande skule
Regionrådet Vest ønskjer tett dialog med Hordaland fylkeskommune for å få realisert ny vidaregåande skule i Sotra Kystby. På styremøtet i Fjell på måndag orienterte Sigmund Kvernes i Gode Sirklar og Tone Merethe Aasen (SINTEF) om status for...
tirsdag 30. mai Øygarden kommune
Oppstart av nye Blomvåg vassverk
Tysdag 30. mai vert vatn frå Nye Blomvåg vassverk levert ut på leidningsnettet til abonnentar på strekninga Herdlevær, Oen, Blomøy, Rongøy og Toftøy
mandag 29. mai Øygarden kommune
Ralph reddet fortapt lam fra malingspann
– Det hadde dødd av tørst i løpet av to-tre dager uten hjelp.
onsdag 24. mai ABC Nyheter
Arbeidsinnvandringa tørkar inn – folkeveksten flatar ut
SSB sine ferskaste tal for folketalsutvikling i kommunane vest for Bergen er lite oppmuntrande lesnad for dei som planlegg for storsal av nye bustadar. Den årlege veksten i folketalet i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy for 2010 – 2017. 2017-tala omfattar berre 1. kvartal, men gjev likevel ein...
mandag 22. mai Tunnelsyn
Må arbeida for trygda
Uvanleg mange Øygardsstrilar i alderen 18 – 30 år er avhengig av sosialtrygd for å overleva. No vil kommunen at dei heller skal arbeida for pengane. Illustrasjonsfoto. Basecamp på Straume er eit av tilboda der kan vera aktuelt å påleggja unge sosialhjelpsmottakarar...
søndag 21. mai Tunnelsyn
Skulane må ta støyten
Skulane ligg lettast til for kutt når Øygarden må kutta 20 millionar kroner i dei årlege driftsutgiftene fram mot 2020. Dei siste åtte millionane er vanskelege å finna, trass i at rådmannen har kartlagt kvar meirforbruket ligg. Ein spesiell aldersmessig profil, me...
søndag 21. mai Tunnelsyn
Utsleppet må reduserast kraftig
Forskingstopp Nils Røkke i SINTEF var tydeleg på det ansvaret vi har for å redusera klimautsleppet då vel 120 seminardeltakarar var samla på Panorama Hotell Resort i Sund i går. Det var førebuande fellesnemnd for ny kommune i region vest som inviterte til framtidsseminar.
tirsdag 16. mai Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE