Øygarden
La ned grunnsteinen for helsebygg på Straume
Litt etter klokka 11 i dag la dei tre ordførarane i regionen ned grunnsteinen for lokalmedisinsk senter på Straume. Nærare 100 personar var på plass for å markera grunnsteinnedlegginga som vart kombinert med kranselag (tett bygg). Med eit total kostnadsramme på 300 millionar...
torsdag 20:27 Øygarden kommune
Kjempar for røntgen og høyresentral
Den endelege lista over helsetilbod i det nye lokalmedisinske senteret på Straume er enno ikkje spikra. Rådmann Steinar Nesse og helsesjef Terje Handal er på leit etter samarbeidspartnarar som kan tilby sotrastrilane røntgen og høyresentral. Her saman med omsorgssjef Line Barmen....
torsdag 18:17 Tunnelsyn
Lokalmedisinsk senter tek form
Åtte år tok det frå tanken på eit lokalmedisinsk senter på Sotra melde seg, og til ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden i fellesskap kunne leggja ned grunnsteinen. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy får overrakt grunnsteinen av prosjektleiar Eirik Milde....
torsdag 15:18 Tunnelsyn
Verdsdagen for psykisk helse
Verdsdagen for psykisk helse er ein nasjonal kampanje for meir openheit om psykisk helse. Tysdag 17. oktober er interesserte invitert til arrangement i Fjell rådhus.
fredag 13. oktober Øygarden kommune
Reguleringsplan Storhaug bustadområde
Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde, Torsvik. PlanID1259 2014 0005. I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert detaljregulering for Storhaug bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i...
torsdag 12. oktober Øygarden kommune
Bli med på dugnad for UNICEF
Me utfordrar DEG til å vera med på bøssebæring søndag 22. oktober mellom kl. 16.00- 18.00. Årets TV-aksjon skal gje skulegong og håp til born i land med krig. Gje bidrag, sjå resultat og kommunekamp.
onsdag 11. oktober Øygarden kommune
Reguleringsendring Fagerbakkane bustadområde
Gnr/bnr 36/229 -PlanID 1259 2012 0012 - Kunngjering av vedtak Øygarden kommunestyre vedtok i møte 27.09.17, sak 056/17, å godkjenne endring av reguleringsplan for Fagerbakkane bustadområde. Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova 12-12.
mandag 9. oktober Øygarden kommune
Gjestekommentar: Nye Øygarden kommune – et ikke sosialistisk flertall
Av Øyvind Herland Fellesnemda med ansvar for at Nye Øygarden kommune blir etablert fra 01.01.2020, hadde sitt første møte den 02.10.2017. Nemda består av 17 politikere fra Øygarden, Sund og Fjell. I dette møte ble ordføreren i Sund, – Kari-Anne Landro fra...
søndag 8. oktober Tunnelsyn
HORDALAND

Terapibassenget stengt i haustferien
Terapibassenget er stengt i haustferien (09.10.17 - 15.10.17) for vedlikehald. Bassenget i kulturhuset har ope i haustferien til vanlege tider.
fredag 6. oktober Øygarden kommune
Heile Øygarden på hjul - Omtale
Øygarden kommune er medlem i Sunne kommuner som er eit nettverk av kommunar og fylkeskommunar, som set folkehelse høgt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Sunne kommuner hadde i eigen artikkel slik omtale etter Øygarden sitt fokus påfolkehelse i samband med Sykkel-VM: Det var ikke...
fredag 6. oktober Øygarden kommune
Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden
Inntil nyleg var Straume ein stad Paul J. Manger berre køyrde forbi, undervegs til friluftsopplevingar i Øygarden. No skal han samla Fjell, Sund og Øygarden til eitt rike, med Straume som kommunesenter. Paul J. Manger. Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden stortrivest når...
fredag 6. oktober Tunnelsyn
Ola Hovdens legat er lagt ned
Ola Hovdens legat er lagt ned. Ungdom frå tidlegare Hjelme kommune har kunna søkt stipend frå legatet.
onsdag 4. oktober Øygarden kommune
Kari-Anne Landro skal leia fellesnemnda for ny kommune
Fellesnemnda for ny kommune valde i dag Sund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar i fellesnemnda. Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) vert nestleiarar. Fellesnemnda er samansett av 17 politikarar frå Sund, Fjell og...
onsdag 4. oktober Øygarden kommune
Fellesnemnda går «live»
Innbyggjarane i Fjell, Sund og Øygarden skal kunna følgja diskusjonane i møtene i Fellesnemnda via nett-tv. Det vart klart under dagens konstituerande møte i Fellesnemnda som skal førebu dei tre kommunane på å slå seg saman frå 1. januar 2020. ...
mandag 2. oktober Tunnelsyn
Gjennom linsa
Alle kommunar fortenar ei fotobok. No har Sund, Fjell og Øygarden fått si. Natur, kulturhistorie og den moderne strilen kan vera eit stikkordsmessig forsøk på å oppsummera innhaldet i den nye fotoboka frå Sund, Fjell og Øygarden. (Foto: Kristine Scott). ”Vilt og...
lørdag 30. september Tunnelsyn
Bosshentinga går som normalt
Etter at RenoNorden AS gjekk konkurs er det arbeidd med å finne alternative løysingar for henting av rest, papir- og plastavfall i kommunen. BIR overtek frå og med fredag 29.09 ansvar for innsamlinga.
fredag 29. september Øygarden kommune
Full aktivitet på MOT-økt
Over 60 elevarvar i full aktiviteti kulturhusetpåMOT-økta i går.
torsdag 28. september Øygarden kommune
Betre enn vi drøymde om
Det mangla ikkje godord då dei politiske leiarane i Hordaland, Bergen, Askøy, Sund, Fjell og Øygarden oppsummerte Sykkel-VM på ein pressekonferanse i dag.
torsdag 28. september Øygarden kommune
Kunstprosjekt; «Min farge på veggen»
Permanent utsmykking av Hjeltefjorden arena Erdu elev frå 5. til og med 10. klasse er du velkommen til å bidra i dette kunstprosjektet. - 2 timar kvar onsdag, kl. 17.00 - 19.00 - 18. oktober til og med 13. desembermed montering og befaring i februar 2018 - Pris: Fast frammøte, elles kr. 0
onsdag 27. september Øygarden kommune
Klart for første møte i fellesnemnda
Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda.
onsdag 27. september Øygarden kommune
Tilsette vart takka for jobben
Sykkel - VM har engasjert heile Øygarden, med Øygarden kommune som tilretteleggjar. Avden grunn var det tid for heider, takk og kakefeiring under lunsjen på rådhuset, der heile Team Sykkel-VM var samla på måndag.
onsdag 27. september Øygarden kommune
Ny telefontid - legekontoret
Frå 2. oktober kan du ringa legekontoret til desse tidene:
onsdag 27. september Øygarden kommune
Gledelege resultat for Fjell og Øygarden
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) trekkjer mellom anna fram Øygarden kommune og Fjell kommunesom er av dei som har lukkastbest iintegreringsarbeidet av flyktningar.
mandag 25. september Øygarden kommune
Takk til øygardsfolket for folkefesten
Det er med stoltheit Øygarden kommune takkar alle somhar bidratt til å skapa den fantastiske folkefestenunder Sykkel-VMi Øygarden. Skular, barnehagar, frivillege, lag og organisasjonar, næringsliv, artistar, musikarar, tilreisande, tilsette i kommunen, og ikkje minst kvar enkelt person som...
mandag 25. september Øygarden kommune
Vi gratulerer Peter Sagan med gullet
Det vart eitfantastisk spennande løp frå Rong til Bergen i dag, der Peter Sagan stakk av med sigeren rett før Alexander Kristoff - som vi er så stolte av no. Her er nokre glimt av ryttarane frå Øygarden tidlegare i dag. Heldig var han som fekk autografen til Peter Sagan i dag!
søndag 24. september Øygarden kommune
Storfint besøk under sykkel-VM på Rong
Statsminister Erna Solberg kom til Rong i Øygarden før start og kasta glans overden store dagen då eliten skulle avslutta Sykkel-VM.
søndag 24. september Øygarden kommune
Glimt frå ein fantastisk VM- laurdag
Her er glimt frå Rong med innskriving av det norske laget, gangtunnelen som er blittVM- pynta og eit yrande liv avpublikum.Så gler me oss til i morgon til eliten kjem!! Og Øygardsfolket må gjera seg klar til ny folkefest!
lørdag 23. september Øygarden kommune
HORDALAND

Sykkelfesten
Verda kom til Sotra finalehelga under Sykkel VM. Etter 25 kilometer gjennom eitt flatt Øygards- og Sotralandskap leia Canada knapt framfor Kazakstan.(Saka er oppdatert med fleire bilete) Einsame i tet etter 25 kilometer. Canada knapt framfor Kazakstan. Sykkel VM nærmar seg klimaks. Med start på...
lørdag 23. september Tunnelsyn
Biosfæreprosjektet på NRK Radio
Programmet Naturens verden sender komande søndag morgon frå Solendfjellet på Radøy. Temaet for programmet er Nordhordland som menneske- og bisofæreområde. Prosjektgruppa fekk bruke mesteparten av programmet til å fortelje om denne spennande satsinga i Nordhordland og fekk...
fredag 22. september Øygarden kommune
Vinnarar av fotokonkurransen veke 37
Ikkje parker sykkelen etter Sykkel - VM - lat han berre kvile litt - slik ryttarane treng det etter at VM-helga i Øygarden er avslutta! Eit vakkert sykkelbilete som inspirerer og inviterar til ein sykkeltur, meiner juryen!
torsdag 21. september Øygarden kommune
Kom og ver med på MOT-konsert på laurdag
Øygarden kommune inviterer heile regionentil Rong på MOT-arrangement laurdag kveld. Her er alle velkomne; frivillige, ungdommar, foreldre og tilreisande frå alle kommunane i vest: Fjell, Sund og Øygarden.
tirsdag 19. september Øygarden kommune
Rådhuset og terapibasseng er stengt i helga
Under Sykkel-VM arrangementet på Rong i helga, laurdag 23.09. og søndag 24.09. er rådhuset stengt for publikum. Berre akkrediterte deltakarar av Sykkel-VM og tilsette som er på arbeid under arrangementet, har tilgang til rådhuset.
tirsdag 19. september Øygarden kommune
RenoNorden AS er konkurs
informasjon om konsekvensar for kundane våre.RenoNorden AS meldte 18.09 at dei er konkurs. Selskapet hentar restavfall, papir og plast i Øygarden kommune. Henting av matavfall er ikkje omfatta av konkursen og går etter oppsett plan.
tirsdag 19. september Øygarden kommune
Vrakpant på mindre fritidsbåtar
Frå 1. oktober får du vrakpant for mindre fritidsbåtar ved innlevering til godkjent mottak.
tirsdag 19. september Øygarden kommune
Klar til å ta i mot digital post?
Øygarden kommune har byrja å sende brev til den digitale postkassa di. Er du klar til å ta imot? Som privatperson kan du sjølv velje korleis du ønskjer å ta imot brev frå kommunen. Du kan velje mellom dei digitale postkassane Digipost og e-Boks, eller reservere deg og...
mandag 18. september Øygarden kommune
Internasjonal kvinnegruppe
i Øygarden ynskjer velkommentil fellessamling på Øygarden Ungdomsskulen på onsdag 20. september kl. 19.00- 21.00
mandag 18. september Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen i veke 36
Vinnarbiletet i veke36 har tittel: Sykkelparkering ved tur til Lamaskogen . Juryen likar motivet som syner at borna er ein god rollemodell - kanskje ikkje på måten dei har sett frå seg sykkelen på - men kombinasjonen sykkel - og gåtur er til å insprasjon og etterfølgelse....
fredag 15. september Øygarden kommune
Kjenner du ein gründar som fortener heder?
Norges Vel treng hjelp til å finne gode kandidatar til Grnderprisen 2018. Norges Vel sinGrnderpris tildelast personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Det er ofte lokale eldsjeler og grndarar som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i...
fredag 15. september Øygarden kommune
Oppdatert trafikkinformasjon - Sykkel-VM
Laurdag 23.og søndag 24. september går ritta frå Rong. Det vil vera store avgrensingarpå tilkomsten til området rundt rådhus, sjukeheim, ungdomsskule og Rong senter medan sykkeltraseen er stengt.
fredag 15. september Øygarden kommune
Kreativ ungdom laga grafittikunst
Elevar frå Øygarden ungdomsskule har boltra seg i fargar og laga vakker kunst til sykkel-VM. Kunstnaren Dino Dikic frå Bosnia har inspirert ungdomsskuleelevane og er imponert overkor intenst ungdommane har gått inn i kunstprosessen.
tirsdag 12. september Øygarden kommune
Veljarane vil ha endring – politikken vert meir polarisert
Dei blåblå beheld fleirtalet, også i region Vest, mest takka vera FrP. Sp er den store valvinnaren. Ap går på ein skikkeleg smell. Ove Trellevik, Høgre sin 2. kandidat i Hordaland, sikra partiet 40,3 prosent av røystene i heimkommunen Sund. Når kring 95 prosent av...
tirsdag 12. september Tunnelsyn
Endeleg valresultat
Endeleg valresultat frå Øygarden kommune ligg no føre. Høgre er vinnari Øygarden med 31,9 % av stemmane, medan Framstegspartiet fekk 25,5% og Arbeidarpartiet19,5%. Valdeltakinga var på 82,4%.
mandag 11. september Øygarden kommune
Valet er i gong - ordføraren har røysta
Ordføraren opna valet kl.12.00 i Rong krins, som er hans eigen krins. Her var god stemning og alt lagt til rette for å ta imot velgjarar fram til kl. 20.00 i kveld. Då Rong skule er under utbygging vert kulturhuset nytta som vallokale.
mandag 11. september Øygarden kommune
Informasjonsblad i alle postkassar
Den 11. september skal det etter planen liggja eit informasjonsblad om Sykkel-VM i alle postkassane til husstandane i Sund, Fjell og Øygarden.
fredag 8. september Øygarden kommune
Prosjektleiaren for nye Øygarden er i gang
Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020
fredag 8. september Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 35
Vinnarbiletet i veke 35har tittel Del vegen Juryen applauderar fotografen og takkar for eit flott og viktig motiv! Nettopp å dela vegen, i desse Sykkel- VM tider, og ellers og, er dette ein særs viktig bodskap.Med flott perspektiv og djupne, balanse mellom harde og mjukare tarafikantar, er vinnarbiletet...
fredag 8. september Øygarden kommune
HORDALAND

Bruk stemmeretten din på måndag
Måndag er det valdag. Gjer som Jens Martin Torsvik,(101 år) bruk stemmeretten din!
torsdag 7. september Øygarden kommune
Snart er det valdag!
På valdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil seie der du var folkeregisteret som busett den 30. juni 2017. Du kan stemme i ein anna valkrets i kommunen enn den du tilhøyrer.
tirsdag 5. september Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 34
Vinnarbiletet i veke 34 har tittel Alt for seint... Juryen uttalar at dei synes dette er eit estetisk vakkert bilete som er godt å kvila augo på. Ja, sykkelen ser sliten og trøytt ut, men ikkje for sliten til å verta kasta på dunken. Fortsatt er det ein viss stolthet over han....
mandag 4. september Øygarden kommune
9 av ti strilar er digitale
Dei digitale breibandsnetta i kommunane vest for Bergen vert stadig meir finmaska. Ni av ti strilar har no breibandsabonnement i heimen. Einast i Askøy heng utviklinga etter. Å sjå film på dataskjermen krev stor overføringskapasitet. Innbyggjarane vest for Bergen har likevel mindre...
mandag 4. september Tunnelsyn
Laurdag 2. september kan du røysta
Velkommen til røysting på Servicetorget laurdag 2. september frå kl.10.00 - 14.00.
fredag 1. september Øygarden kommune
Fleire fell utanfor
Situasjonen på arbeidsmarknaden er ikkje fullt så lys som NAV vil ha det til. 30 færre ledige i Fjell i august. Eit djupdykk i augusttala viser at stadig fleire arbeidssøkjarar ikkje lenger er heilt ledige, men går på tiltak. Tiltak er ikkje arbeid. Av dei 1906 hordlendingane som...
fredag 1. september Tunnelsyn
Øygarden kommune tek i bruk SvarUt
Øygarden kommune tek i bruk SvarUt frå september 2017. KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar og fylkeskommunar for å formidla digital post til innbyggjarar, næringsliv, offentlege og private organ. Hensikta er å formidla dokument frå offentleg sektor rimeleg,...
onsdag 30. august Øygarden kommune
Endring i gebyrregulativet - vatn og avlaup
Ved utfakturering av kommunale gebyr dei to første kvartala i år er det for sjølvkostområda vatn og avlaup nytta feil gebyrgrunnlag. Dette har medført at både private - og industrikundar har fått lågare gebyr dei to første kvartala samanlikna med kva ein...
onsdag 30. august Øygarden kommune
Ein smak av sommaren
Øygarden kommune med nytt reiselivsmagasin.
onsdag 30. august Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen veke 33
Vinnarbiletet i veke 33 har ei utstråling som viser at sykkel er gøy, meiner juryen.
mandag 28. august Øygarden kommune
Eigedom for milliardar skifta eigar
Det vart omsett eigedom til ein samla verdi av 2 milliardar kroner i kommunane vest for Bergen i første halvår. Talet på eigedomar som har fått ny eigar, 2016 samanlikna med første halvår 2017, kommunevis fordeling. Redusert folkevekst har tydelegvis hatt liten innverknad...
mandag 28. august Tunnelsyn
Snus- eller røykfri? - Kurs
Tobakksfri eit sluttekurs for dei som ønskjer å bli snus- eller røykfri saman med andre.
fredag 25. august Øygarden kommune
Bading for tilsette
Det er tilbod om bading for tilsette i Øygarden kommunei terapibassenget slik: Tid: Onsdagarfrå kl. 16.00 til 17.00. Tilbodet er gratis.
fredag 25. august Øygarden kommune
Du kan førehandsstemma laurdag
Stortings- og sametingsvalet 2017 Kvifor ikkje nytta høve til å stemma når du først er på Rong i samband med Øygardsmila. Du kan førehandsstemma på Servicetorget på rådhusetlaurdag frå kl. 10.00 til 13.00.
fredag 25. august Øygarden kommune
Strilen i Irland - Kystmuseet 06.09
Foredrag, konsert og utstilling. Ivar Fjeld og John Bhaba Jeaic fortel om strilen i Irland. Det vert irsk folkemusikk og utstilling om strilane i Connamara. Tid: Onsdag6.september2017, kl. 19.00 Stad: Kystmuseet i Øygarden Billettar kostar 150kr og er i sal på museet.
fredag 25. august Øygarden kommune
Inspirerande oppvarming til Sykkel-VM
Torsdag kveld inspirertesykkelheltane Dag Otto Lauritsen og Thor Hushovd unge og vaksne gjennom foredrag på Kollsnes, deltaking i MOT- arrangemente Brudansen på Rongesundsbrua med Ungdomsklubben MOT og grilling i Ormhilleren seinar på kvelden.
torsdag 24. august Øygarden kommune
Veks på tilflytting
I Askøy har dei lagt seg saman og gjort noko. I Fjell ser det ut til at dei er blitt flinkare til å halda på tilflyttarane.(Saka er oppdatert) Flyttelassa sikrar folkeauken i nye Øygarden. Det kom til 534 nye innbyggjarar i kommunane vest for Bergen i første halvår, tilsvarande...
mandag 21. august Tunnelsyn
Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden
Velkommen til nystarta møteplass for kvinner i Øygarden. Onsdag 23 august kl. 19.00-21.00 på Øygarden ungdomsskule.
mandag 21. august Øygarden kommune
Pårørande til nokon med demenssjukdom?
Har du erfaring som pårørande til nokon med demenssjukdom? Vil du vera med å utvikla framtidas tenester til personar med demenssjukdom og deira pårørande? Då treng vi dine innspel og erfaringar! Invitasjon til dialogmøte: 5. september kl. 17.00 - 19.00 Kultursalen,...
mandag 21. august Øygarden kommune
HORDALAND

Røystestadar/opningstider på valdagen 11.09
Du har røysterett på valtinget 11. september vedStortingsvalet (2-1 i vallova) dersom du er norsk statsborgar, har fylt 18 år eller blir det innan utgangen av 2017, er innført i manntalet på valdagen og du er eller har vore registrert busett i Noreg.
mandag 21. august Øygarden kommune
Førehandsrøysting for sjuke og uføre
Valdagen i år er måndag den 11. september. Veljarar som av helsemessige grunnar ikkje kan møta fram i vallokalet eller førehandsrøysta på dei oppgjevne stadene i kommunane, kan be om å få røysta heime eller der dei oppheld seg.
mandag 21. august Øygarden kommune
Folketalsutvikling pr. 30.06.17
Tala om folketalsutviklinga pr 30.juni 2017vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider21. august2017.
mandag 21. august Øygarden kommune
Få inspirasjon i Kollsneshallen onsdag 23. august
Statoil og Øygarden kommune inviterer til foredrag med Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen. Det vil også komme overraskande innslag frå scenen.Det skjerkl. 17.00 - 18.00 på onsdag. Hugs å melde deg på!
fredag 18. august Øygarden kommune
1. skuledagen i Øygarden
Torsdagstarta skulane i Øygarden. Det var mange spente, både små og store, som starta eit nytt skuleår. Ikkje minst var dei minste som byrja på skulen for første gong, ekstra spent.
fredag 18. august Øygarden kommune
Opning av bassenga for haustsesongen
Informasjon opning av terapibasseng og bassenget i kulturhuset for hausten.
torsdag 17. august Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 32
Silje Marie Malmedal Alden har levert eit bilete der utøvaren representerer styrke, meinar juryen.
torsdag 17. august Øygarden kommune
Kollektivtransport vert drøfta i Regionrådet Vest
På møtet i Regionrådet Vest den 21. august skal styret drøfta om det kan gjennomførast eit samlande kollektivprosjekt for Nye Øygarden kommune. Som grunnlag for drøftinga ligg det føre eit notat om dette med vekt på bestillingstranport.
tirsdag 15. august Øygarden kommune
Barnehagefaktura - fri månadsbetaling
Betalingsfri månad for barnehagane er augustmånad. Faktura som no er sendt ut med betaling pr.15.august er på etterskot forjuli månad: 01.7. - 31.07.2017. Det vil seia at det ikkje vert sendt ut faktura for august månad.
fredag 11. august Øygarden kommune
Mangfald i Kystsogevekene
Du kan velja mellom ei rekkje av kulturtilbod når Kystsogevekene vert offisielt opna den 12. august. I Fjell er det oppført fire arrangement i dei fire veker lange Kystsogevekene som vert avslutta den 17. september.
fredag 11. august Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Get-ligaen Fotboll Buskerud Båt Næringsliv Bergen Akershus Aust Agder Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Møre og Romsdal Trøndelag Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Fotball Game of Thrones Økonomi Grue Kalmar Finnmark Helse Svalbard Film Tesla Kultur Båt Spill Forskning Inrikes Vær Bil Helsingborg Östra Göinge Landbruk Boksing Norway Cup VM Sverige Mat Arendal Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Hockey Russland Vestby Malmö Forsvar Litteratur Suldal Ishockey Risør Molde Sykkel Landskrona Kongsvinger Sjakk Sport Brexit Musikk Nedre Eiker NM Arctic Race Stavanger Tech Lillesand Håndball Jakt Svømming Kristiansand Trondheim Fjell Jobb Kongelig Hammerfest Agdenes Vestre Slidre Kristianstad Voss Sørreisa Verdal Stockholm Osterøy Motor Valg Skellefteå Mote Eidfjord Bærum Menn Holmestrand Lund Olofström Emmaboda Odds BK Musik Politikk Kävlinge Tingvoll Ylvis Vellinge Kunst Radøy Åsnes Ledare Vinje Langrenn Vitenskap Nord-Korea Tyskland Dyr SK Brann Bolig Odda Tjøme Nannestad Skien Svedala Stord Android Kvænangen Måsøy Seljord Austrheim Narvik Fedje Eliteserien Hopp Evenes Tingsryd Mjölby Steinkjer Jul USA Klima Ålesund Volda Stavanger Oilers Vevelstad Strømsgodset Dovre Kommunesammenslåing Sarpsborg Aurdal Kragerø Trening Frankrike Mandal Tvedestrand Ås Eslöv Askøy Åstorp Lesja Barn Rauma Nybro Lyngdal Svelvik Motorsport Alpint Friidrett Andøy Skiskyting Moss Klatring Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL