Øygarden
Bedehuset mot straumen
Medan mange gamle bedehus har stengt dørene, fekk Vik bedehus eit luksusproblem. No er det løyst.
lørdag 12:15 $ Bergens Tidende
Kommentar: ROS-analysen og Straumeplanen
ROS-analysen for nye Øygarden bør vurdera ytterlegare sentralisering i Straumeområdet som ein trussel mot folkehelsa.
fredag 15:56 Tunnelsyn
Her er kommunalsjefen for Organisasjon og digitalisering
Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart.
fredag 13:17 Øygarden kommune
Høyring/offentleg ettersyn - detaljregulering hytteområde Sprengsneset II
I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert detaljregulering for Sprengsneset II hytteområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i tråd med vedtak i utval for drift og samfunnsutvikling i møte 29.11.18, sak 137/18.
fredag 12:05 Øygarden kommune
Informasjonshefte til innbyggjarane
På torsdag vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden få eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen.
onsdag 21:44 Øygarden kommune
Tilrår KLP som pensjonsleverandør
Prosjektrådmannen går inn for ei forsikra løysing i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei tilsette i Nye Øygarden kommune.
onsdag 11:13 Øygarden kommune
Nye Øygarden kommune - kult!
New Mexico, New Orleans, New York, New Zealand og Nye Øygarden?
onsdag 10:53 $ Vestnytt
Gjestekommentar: -Strilene sitter helt passive og venter på å betale bompenger
Nå som Sotra, Sund og Øygarden er på vei til å bli en kommune, er tiden inne for å presse Bergen på bomstasjoner og kanskje også godshavn. Av Arne Eriksen Dette er tiden for å sette fokus på proble…
mandag 3. desember Tunnelsyn
HORDALAND

Tronge tider når tre skal bli ein
Det er no politikarane må visa at det finst stordriftsfordelar.
mandag 3. desember $ Vestnytt
Ei merkeleg politisk framsyning
Bjarte Sangolt reagerer på korleis møta i fellesnemnda artar seg.
søndag 2. desember $ Vestnytt
Ei samling merkelege utspel frå våre folkevalde
Er ein gensar betre kvalifisert for ei folkerøysting enn kommunenamnet, undrar Håkon Fjell.
lørdag 1. desember $ Vestnytt
Tre kommunalsjefar er tilsette i Nye Øygarden kommune
Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur og samfunn.
fredag 30. november Øygarden kommune
Tre av fem kommunalsjefar er på plass
Rune Lid har valt å henta tre av dei fem første kommunalsjefane i nye Øygarden frå dagens organisasjonar.
fredag 30. november Tunnelsyn
Her er Ap sin ordførarkandidat
Arbeidarpartiet satsar på mangfald på lista.
torsdag 29. november $ Vestnytt
Rosa regionen for handlekraft
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland rosa kommunane for handlekraft under oljekrisa, då ho var første føredragshaldar på Øygardenkonferansen i dag. Vel 200 deltakarar frå næringslivet, kommunane og andre aktørar er samla på Panorama Hotel...
torsdag 29. november Øygarden kommune
-Det viktigaste er at det er lys i vindauga på Rong etter klokka 15
PTA Eiendom AS og styreleiar Atle Ulveseth får truleg kjøpa kremtomten i sjøkanten på Rong betydeleg under takst.
torsdag 29. november Tunnelsyn
Difor vil dei auka eigedomsskatten i Fjell
Eigedomsskatten i Fjell blir truleg auka allereie frå 1. januar 2019. – Auken kjem som ein følgje av regjeringa sin politikk, seier ordførar Marianne Bjorøy.
torsdag 29. november $ Vestnytt
Ap, Sp og SV vil se begrunnelse for hemmelighold om fregatt-havariet
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må legge fram det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om fregatt-ulykken, krever Ap, Sp og SV i et brev.
onsdag 28. november $ Bergens Tidende
Avslutter sikringsarbeidet på grunn av dårlig vær
Kranlekteren forlater stedet onsdag morgen.
onsdag 28. november $ Aftenposten
Vêret tvingar «Rambiz» til Hanøytangen
Grunna vêromslag avslutta kranlekteren «Rambiz» sikringsarbeidet ved fregatten no i morgontimane.
onsdag 28. november $ Vestnytt
Slik håpar Fjell å oppretthalda mest mogeleg av inntektene frå eigedomsskatten
Formannskapet i Fjell håpar Stortinget vil endra forslaget til ny lov om eigedomsskatt, men tilrår samstundes at eigedomsskatten for 2019 aukar frå to til tre promille.
tirsdag 27. november Tunnelsyn
Forklaring til politiet: Hadde null sikt - kjørte i full fart rett i KNM «Olav Tryggvason»
De to karene i småbåten hadde god fart, men lav ettermiddagssol rett imot, og oppgir at de hadde null sikt da de braset rett inn i kystvaktskipet KNM «Olav Tryggvason» søndag.
mandag 26. november VG
Forklaring til politiet: Hadde null sikt – kjørte i full fart rett i KNM «Olav Tryggvason»
De to karene i småbåten hadde god fart, men lav ettermiddagssol rett imot, og oppgir at de hadde null sikt da de braset rett inn i kystvaktskipet KNM «Olav Tryggvason» søndag.
mandag 26. november VG
Kolliderte med marinefartøy: – Vi hadde sola imot
– Vi køyrde mot sola, og såg ikkje marinefartøyet før det var for seint. Det er forklaringa til mennene som søndag kolliderte med KNM «Olav Tryggvason».
mandag 26. november $ Bergens Tidende
Kjøpt og solgt i Øygarden
Se oversikten over omsatte eiendommer i Øygarden kommune i oktober.
søndag 25. november $ Vestnytt
Vedteken reguleringsplan - detaljregulering for Nyheimstunet, Toftøy
Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2018, sak 068/18, detaljregulering for Nyheimstunet, plan-ID: 20170003.
fredag 23. november Øygarden kommune
Nye Øygarden kan tapa stort på eigedomsskatt
Reglar for eigedomsskatt skapar seriøs hovudbry.
fredag 23. november $ Vestnytt
Følg arbeidet på KNM «Helge Ingstad» direkte
Se direktebilder fra arbeidet med KNM «Helge Ingstad».
fredag 23. november $ Bergens Tidende
Gav råd om pensjonsløysing
Forsikringsmeklarføretaket AON Norge har på oppdrag frå prosjektrådmann utarbeid ein rapport med framlegg til kva løysing for val av pensjonsleverandør som er best for den nye kommunen. I går hadde AON orienteringsmøte for tilsette i Øygarden, Sund og Fjell...
fredag 23. november Øygarden kommune
Fryktar tøff start for Nye Øygarden
Kven må vika når Nye Øygarden skal spara?
fredag 23. november $ Vestnytt
Ny leiar for Forliksrådet
Kommunestyret i Fjell valde i går ny leiar for Forliksrådet.
fredag 23. november Tunnelsyn
-Kommunestyret skal ha siste ordet!
Kommunestyret i Fjell legg opp til full konfrontasjon med fylkesmannen i Hordaland i plansaker.
torsdag 22. november Tunnelsyn
– Pinlig og uverdig på legekontoret
Da Trygve Johannes Hellesøy ble fraktet på båre til ambulansen, gikk veien gjennom et venterom fullt av andre pasienter.
torsdag 22. november $ Vestnytt
HORDALAND

– Ungdomspolitikarane må oppleva reell medverknad
I dag var 15 ungdomspolitikarar samla til fellessamling for ungdommens kommunestyre og ungdomsråda i dei tre kommunane i regionen. Vertskap i år var Øygarden kommune, og ungdomane let seg imponera av den nye idrettshallen Hjeltefjorden Arena der møtet vart halde.
tirsdag 20. november Øygarden kommune
Områderegulering Rong sentrumsområde
Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2018 sak 070/18 områderegulering for Rong senterområde plan-ID: 20170005. Planvedtaket er i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) 12-12.
tirsdag 20. november Øygarden kommune
Kommunedelplan for Rongøy - kunngjering av vedtak
Øygarden kommunestyret vedtok den 31.10.2018 kommunedelplan for Rongøy. Kommunedelplan for Rongøy er ei realisering av eit delområde for kommuneplan for Øygarden (2014) og vil overstyre den for området det gjeld. Kommunedelplanen kunngjerast med dette i samsvar med plan- og...
tirsdag 20. november Øygarden kommune
Fjell vinn på folkevekst
Det samla folketalet i nye Øygarden har no passert 38.000.
tirsdag 20. november Tunnelsyn
Kvardagsrehabilitering - Kva er viktig for deg?
I Øygarden kommune er det etablert ei prosjektgruppe frå august 2016 august 2019 som arbeider med innføring av Kvardagsrehabilitering som teneste. Prosjektet er organisert i heimesjukepleien. Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa og intensiv rehabilitering i eigen heim og nærmiljø...
tirsdag 20. november Øygarden kommune
Analyse: Godshamn på Ågotnes er lønsam
Ein samfunnsøkonomisk analyse av å flytta godshamna frå Bergen sentrum til Ågotnes konkluderer med at relokaliseringa gjev ein netto nytteverdi på om lag 1,2 milliardar kroner.
tirsdag 20. november Øygarden kommune
Her er Øygardsgenseren
Spenninga var stor på laurdag då Øygardsgenseren skulle kårast. Det stod mellom seks alternativ. Det var utkastet til Mary-Ann Foldnes Fiske som no få tittelen Øygardsgenseren.
mandag 19. november Øygarden kommune
Følg fellesnemnda her
Skal mellom anna drøfta eldreomsorga i Nye Øygarden.
mandag 19. november $ Vestnytt
– Hadde skipet truffet bare noen centimeter lenger inn, ville jeg blitt revet i stykker
Pål André Gustavson (21) jobbet som kokk på KNM «Helge Ingstad». Han sov i lugaren som ble gjennomboret av oljetankeren de kolliderte med.
søndag 18. november $ Aftenposten
– Hadde skipet truffet bare noen centimeter lenger inn, ville jeg blitt revet i stykker
Pål André Gustavson (21) jobbet som kokk på KNM «Helge Ingstad». Han sov i lugaren som ble gjennomboret av oljetankeren de kolliderte med.
søndag 18. november $ Bergens Tidende
Jubel for Hølo
I 2003 var det ungdomsklubben Hølo som fikk kulturprisen i Øygarden.
søndag 18. november $ Vestnytt
Her kommer det treetasjers blokker
Arbeidet med rekkehus og treetasjers blokker kan starte våren 2019.
søndag 18. november $ Vestnytt
Toppar SV-lista
Her er Sosialistisk Venstreparti sin toppkandidat til kommunestyret i nye Øygarden.
lørdag 17. november $ Vestnytt
Den nye øygardsgenseren er kåret
Ble det din favoritt som vant?
lørdag 17. november $ Vestnytt
Budsjett/økonomiplan - Allment ettersyn
Øygarden formannskap sitt framlegg til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhuset og her på nettsida i tida 19.11.18 til 05.12.18.
fredag 16. november Øygarden kommune
Engasjement på Bjorøyna
Dei 27 personane som møtte opp på folkemøtet på Bjorøyna torsdag kveld, viste stort engasjement. Mange stilte spørsmål om Nye Øygarden kommune.
fredag 16. november Øygarden kommune
Dette er de mest fornøyde hordalendingene
Og de eldste er mest happy.
torsdag 15. november $ Bergens Tidende
Korleis skal innbyggjarane stilla seg til oljesølet?
Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i forrige veke, er det synleg oljefilm på vatnet og i strandsona fleire stader i Øygarden. Mange lurer påkorleis dei skal stilla seg til denne situasjonen. Her er informasjon og råd.
torsdag 15. november Øygarden kommune
Åtvarar mot lånefest på oppløpet
Men rådmannen meiner kommunen har kontroll.
onsdag 14. november $ Vestnytt
Føreslår å venta med å starta arbeidet med samfunnsplan
Prosjektrådmannen meiner at rapportane frå dei fem prosjektgruppene ut på nyåret kan gje viktige premissar til grunnlaget for arbeidet med ein samfunnsplan.
onsdag 14. november Øygarden kommune
– På 900 meter skal fregatten ha stor nok plass til å ta en unnamanøver
– På 900 meter skal fregatten ha stor nok plass til å ta en unnamanøver.
tirsdag 13. november $ Aftenposten
Har 35 års erfaring med skader på skip: – Jeg tviler på at dette blir båt igjen
Motor. Alt elektrisk utstyr. Det aller meste av inventar. Alt må nok skiftes ut. – Det spørs også om skroget på fregatten kan reddes, sier skipsekspert Erik Tveten.
tirsdag 13. november $ Bergens Tidende
– På 900 meter skal fregatten ha stor nok plass til å ta en unnamanøver
Like før det smalt mellom de to skipene, ble fregatten KNM «Helge Ingstad» bedt om å endre kurs.
mandag 12. november $ Bergens Tidende
Ønskjer å medverka i bygginga av ny kommune
Både prosjektrådmann i Nye Øygarden kommune, Rune Lid, og leiar i Norsk Forbund for utviklingshemma (NFU) Sotra, Svein Arthur Pedersen, er nøgde etter møtet 8. november.
mandag 12. november Øygarden kommune
Navigatører mener radiosamtalen har svakheter
– Når vi hører dette blir vi veldig glade for at det gikk såpass bra som det gjorde, sier marinesjef Rune Andersen.
søndag 11. november $ Bergens Tidende
HORDALAND

Snart skal mannskapet seile igjen på andre fregatter. Ingen er hittil suspendert.
Verken de som var på broen da ulykken inntraff eller skipssjefen på KNM «Helge Ingstad» er blitt suspendert eller tatt ut av tjeneste mens granskningen pågår.
søndag 11. november $ Bergens Tidende
Snart skal mannskapet seile igjen på andre fregatter. Ingen er hittil suspendert.
Hverken de som var på broen da ulykken inntraff eller skipssjefen på KNM Helge Ingstad er blitt suspendert eller tatt ut av tjeneste mens granskningen pågår.
søndag 11. november $ Aftenposten
Flere styrmenn skjønte ikke hva som ble kommunisert over sambandet
Mannskapet på flere forbipasserende skip skjønte ikke hva som ble kommunisert over radiosambandet før 50 minutter etter fregattkollisjonen fant sted.
lørdag 10. november $ Bergens Tidende
Oddgeir (74) har gitt navn til sin tredje fisk
Til tross for at han kan bli svært så sjøsyk, har Oddgeir Alvheim klart å få flere fisker oppkalt etter seg enn de aller fleste.
lørdag 10. november $ Vestnytt
Var tett på fregattkollisjonen: – Den eneste tanken jeg hadde i hodet, var å redde skipet
«Vestbris» måtte ta en unnamanøver for ikke å treffe tankskipet «Sola TS» torsdag morgen i Hjeltefjorden.
fredag 9. november $ Aftenposten
Oddgeir (74) har gitt navn til sin tredje fisk
Til tross for at han kan bli svært sjøsyk, har Oddgeir Alvheim klart å få flere fisker oppkalt etter seg enn de aller fleste.
fredag 9. november $ Askøyværingen
– Den eneste tanken jeg hadde i hodet, var å redde skipet
«Vestbris» måtte ta en unnamanøver for ikke å treffe tankskipet «Sola TS» torsdag morgen i Hjeltefjorden.
fredag 9. november $ Bergens Tidende
25 år siden KNM «Oslo» gikk på grunn: – Vet godt hva besetningen og skipssjefen gikk gjennom
Januar 1994 ble KNM «Oslo» kastet av bølgene opp på et skjær. Én person omkom og syv personer ble alvorlig skadet. Tidligere skipssjef Christian Irgens var den siste som forlot fregatten.
torsdag 8. november VG
Vann trengte inn i mannskapslugarer da tankskipet flerret opp siden på fregatten
– Det var dramatisk for deler av mannskapet, sier sjefen for Sjøforsvaret.
torsdag 8. november $ Bergens Tidende
Se bildene: Kollisjonen rev opp fregatt til flere milliarder
Fregatten KNM Helge Ingstad mistet styringen og drev på land etter en kollisjon med tankskipet Sola ved Øygarden torsdag morgen.
torsdag 8. november $ Aftenposten
Slik skjedde kollisjonen: Først minutter etter kollisjonen, dukker fregatten opp på kartet
Data som de involverte fartøyene sendte fra seg, gir innblikk i de dramatiske minuttene.
torsdag 8. november $ Bergens Tidende
Videoar: Sjå øljesølet
Sjå opptaka.
torsdag 8. november $ Askøyværingen
Redningsaksjonen pågår: Fregatt boltes fast for ikke å synke
KNM Helge Ingstad er blitt boltet fast for å unngå at fregatten synker.
torsdag 8. november $ Aftenposten
Fem oljefelt stengt ned på grunn av fregattulykken
Produksjonen på en rekke oljefelt i Nordsjøen er stengt som følge av fregatthavariet i Øygarden. Det fører til problemer for norsk gasseksport.
torsdag 8. november $ Strilen
Tillit er avgjerande for prosessen
På onsdag denne veka var fleire representantar frå fellesnemnda og rådmennene i dei tre kommunane i vest på fellessamling for samanslåingskommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Tidlegare rådmann i Sandefjord og no kommunerådgjevar i eige firma, Gudrun Grindaker, var...
torsdag 8. november Øygarden kommune
Fregatt med sterk slagside etter kollisjon med tankskip ved Stureterminalen
Fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet TS Sola kolliderte i 4-tida i natt like utanfor Stureterminalen.
torsdag 8. november Tunnelsyn
Tankbåt og fregatt har kollidert ved Øygarden
En tankbåt og en fregatt har kollidert ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Syv personer skal være skadet, skriver VG.
torsdag 8. november $ Aftenposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL