Øygarden
Kollektivtransport vert drøfta i Regionrådet Vest
På møtet i Regionrådet Vest den 21. august skal styret drøfta om det kan gjennomførast eit samlande kollektivprosjekt for Nye Øygarden kommune. Som grunnlag for drøftinga ligg det føre eit notat om dette med vekt på bestillingstranport.
tirsdag 15:32 Øygarden kommune
Barnehagefaktura - fri månadsbetaling
Betalingsfri månad for barnehagane er augustmånad. Faktura som no er sendt ut med betaling pr.15.august er på etterskot forjuli månad: 01.7. - 31.07.2017. Det vil seia at det ikkje vert sendt ut faktura for august månad.
fredag 17:23 Øygarden kommune
Mangfald i Kystsogevekene
Du kan velja mellom ei rekkje av kulturtilbod når Kystsogevekene vert offisielt opna den 12. august. I Fjell er det oppført fire arrangement i dei fire veker lange Kystsogevekene som vert avslutta den 17. september.
fredag 15:27 Øygarden kommune
Nye etablerarkurs
Etablerersenteret har klar haustens kurskalender.
fredag 14:27 Øygarden kommune
Første valdag i Øygarden
I dag opnaførehandsvaletsom varer fram til og med fredag 08 september. Førehandsvalet skjer på Servicetorget på rådhuset på Rong.
torsdag 10. august Øygarden kommune
Tapar posisjonar i Kommune-NM
Fjell kjem framleis best ut i vest, sjølv om alle kommunane i regionen sakkar akterut i NHO si kåring av dei mest attraktive kommunane i landet. NHO.sjef Kristin Skogen Lund har større kommunar som ei kampsak. Det gjer utslag for rangeringa av småkommunane i Kommune-NM. Foto: NHO....
torsdag 10. august Tunnelsyn
Skulestart for Øygardselevane
Det vert skulestart for elevar i grunnskulen i Øygardentorsdag 17. august slik:
onsdag 9. august Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 31
Ein viktig bodskap - sa juryen, då dei kåra vinnaren av fotokonkurranse i veke 31.
tirsdag 8. august Øygarden kommune
HORDALAND

Ekstra avgangar på sommarbåtruta
Sommarbåtruta som vart oppretta mellom Øygarden og Fedje viser seg å vera ein stor suksess! Det har vore fullt belegg på samtlege avgangar. Etter planen skulle tilbodet avsluttast 19. august. På grunn av stor etterpurnad, vert det no sett opp to nye avgangar- onsdag 23. og laurdag...
mandag 7. august Øygarden kommune
NM i Triatlon i Øygarden 19. august
Den 19. august ønskjer Coastman Norway alle hjarteleg velkommen tilden årliege Triatlon i vakre Øygarden kommune.
mandag 7. august Øygarden kommune
Nybilsalet flatar ut
Massiv auke i nybilsalet i Sund sikra at regionen kom ut i pluss. Tok marknadsandelar i flat marknad. Lanseringa av elbilen Ioniq førte den koreanske produsenten Hyundai opp frå ein 13. plass til ein 4. plass i regionen. Salet av nye bilar i region vest flatar ut, ifølgje oversikten...
torsdag 3. august Tunnelsyn
4 millionar ekstra til infrastruktur
Fjell, Sund og Øygarden får fire millionar kroner ekstra frå Regjeringa i år i samband med den føreståande kommunesamanslåinga. Kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner løyver 150 millionar ekstra til infrastrukturtiltak i kommunar som har vedteke...
torsdag 3. august Tunnelsyn
Vinnar av fotokonkurransen veke 30
Denne vesle, iherdige syklisten som øver seg i Blomvågen, sjarmerte juryen til å bli vekas vinnarav fotokonkurransenveke 30.
tirsdag 1. august Øygarden kommune
Oppfordrar arbeidslause til å flytta
Arbeidsløysa har bite seg fast i vest. Utviklinga på arbeidsmarknaden i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjekk motsett veg av utviklinga i resten av Hordaland i sommarmånaden. Bekymra for situasjonen i region vest. Assisterande fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV. Det framkjem...
fredag 28. juli Tunnelsyn
Skatteinngangen heng etter
Ingen av kommunane vest for Bergen nådde ein skatteinngang på linje med den nasjonale utviklinga i første halvår. Rådmann Eystein Venneslan og Askøy kan visa til den mest positive utviklinga i skatteinntektene i region vest i første halvår. Skatterekneskapen for...
onsdag 26. juli Tunnelsyn
28 lokale lag til Norges største fotballturnering
Sjekk hvilke lokale fotballklubber som sender lag til Norway Cup.
mandag 24. juli Vestnytt
Sommarpraten: Sjef i eige liv
For stort! For dyrt! hevda brukarorganisasjonane då Øygarden kommune ville samla funksjonshemma, psykisk utviklingshemma og eldre i Hjeltefjorden leilighetsenter. Anne-Karin Gørbitz var ei av dei som sørga for å køyra institusjonsplanane i grøfta. Anne-Karin...
mandag 24. juli Tunnelsyn
TVØ legg inn årene
Tverrpolitisk valliste for Øygarden (TVØ) avviklar seg sjølv når den nye storkommunen ser dagens lys.
lørdag 22. juli Vestnytt
– Vi oppfordrer folk til å låse dørene
Fleire har fått folk på dørene som spør om å få jobb og et glass vatn.
tirsdag 18. juli Vestnytt
Brannøvelse i Øygarden
Du trenger sannsynligvis ikke bekymre deg om du observerer røyk rundt Hanelen.
tirsdag 18. juli Vestnytt
Men bulkemispelen var ikkje død
Finn du bulkemispel i hagen, er det berre å finne fram saga. Faren for pærebrann er framleis til stades.
mandag 17. juli Vestnytt
Informasjon frå Øygarden legekontor.
mandag 17. juli Øygarden kommune
Foto og video konkurranse. Tema - Sykkel
Knips vinnarbiletet eller videosnutt til sykkel-VM 2017 Konkurranse frå 15. juli 15. september. Del sommarens sykkelmotiv med oss og få bildet/videoen presentert under Sykkel-VM arrangementet i Øygarden laurdag 23.september og på sykkelivest.no
fredag 14. juli Øygarden kommune
Utlegging av manntal
Står du i manntalet? For å kunnestemme ved valet 11. september 2017 må du vere innført i manntalet. Dette kan du kontrollere når manntalslistene no er lagt ut for ettersyn fram til valdagen.
fredag 14. juli Øygarden kommune
Fire elevar delar ei datamaskin
Kan gratis programvare og skytenester bidra til like god undervisning, men til langt lågare kostnad, i barne- og ungdomsskulane? I så fall kan fleire elevar i nye Øygarden ha håp om å få disponera eiga datamaskin. Gratisprogramvare frå Google kan høyrast forlokkande...
torsdag 13. juli Tunnelsyn
Meteorologen med dårlige nyheter
Helgen begynner brukbart, men så blir det bare verre.
torsdag 13. juli Vestnytt
Endeleg blir fotballbana til Skjergard fiksa
Øygarden kommune er endeleg i gang med full renovering av fotballbana på Rong. – På høg tid! seier Mons Tore Nakken.
onsdag 12. juli Vestnytt
HORDALAND

Bana på Rong vart aldri skikkeleg drenert
– Eg forstår at Skjergard er i ein pressa situasjon, men vi har vore nøydd til å gå varsamt fram, seier Børge Haugetun.
onsdag 12. juli Vestnytt
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
lørdag 8. juli Vestnytt
Brannøving på Rong 8,12 og 15 juli.
Laurdag 08.07.2017, onsdag 12.07.2017 og laurdag 15.07.17 gjennomfører brannvesenet øving og kontrollert nedbrenning av hus på Hanelen på Rong. Slike øvingar er viktige for at brannvesenet skal få øva på innsats mot husbrannar. Aktiviteten vil foregå...
fredag 7. juli Øygarden kommune
Gründarar lever farleg
Å vera gründar kan fortona seg som ei hinderløype. Fleire verksemder med adresse i Øygarden vart avvikla i første halvår i år enn det vart etablert nye. Tunnelsyn gjev deg oversikten. Tilværet som gründer kan for mange fortona seg som ei hinderløype....
fredag 7. juli Tunnelsyn
Ny renovasjonskalender
Her finn du ny renovasjonskalender. Renovasjonskalendarenfrå3. juli og ut året er dessverre ikkjelevert ut i postkassane enda. Vi beklagar dette. Renovasjonskalendaren er å finna i postkassane i løpet aveit parveker.
onsdag 5. juli Øygarden kommune
Ny renovasjonskalender
Her finn du ny renovasjonskalender for hausten 2017. Renovasjonskalendaren er å finna i postkassane i løpet aveit parveker.
onsdag 5. juli Øygarden kommune
Messingdugnad for Romania
Kjenner du igjen desse musikantfjesa frå Øygarden? For 15 år sidan reiste Rong Brass til Romania for å gi bort 22 instrument.
tirsdag 4. juli Vestnytt
Båt med fire personer gikk på skjær
En leiebåt med fire personer krasjet i et skjær i Øygarden tirsdag formiddag. Personene ble fraktet til land med Øygardens brannbåt.
tirsdag 4. juli Bergensavisen
Eksklusivt stopp i næringsparken
En delegasjon fra Aukra kommune kom til Kollsnes med hurtigruten.
mandag 3. juli Vestnytt
Fysiopilates for gravide, mor & barn
Øygarden kommune tilbyr fysiopilatestrening for gravide og for morbarn. Treninga er leia av kommunal fysioterapeut.
fredag 30. juni Øygarden kommune
Førebuing til Sykkel-VM på Tednebakkane
Salhuskvintetten syng om sommar og sol og stemninga er munter når filmen på lerretet syner ein solskinsdag i Øygarden.
torsdag 29. juni Øygarden kommune
Ferieklubben Tine fotballskule
Måndag til onsdag var det samla over 90 born på Nesemyra under årets Tine fotballskule.
torsdag 29. juni Øygarden kommune
Opplev Hjeltefjorden under vann
Det er ingen tvil om at de fleste dykkeplassene i havgapet er ekstra spesielle. Det finnes derimot noen i litt kortere kjøreavstand.
onsdag 28. juni Vestnytt
Blomvåg skule førebur seg til VM
Elevar og lærarar ved Blomvåg skulegler seg til sykkel-VM oghar vore aktive med ulike sykkel og sykkel relaterte aktivitetar i heile 2017.
onsdag 28. juni Øygarden kommune
Eit innblikk i gamledagar
På Kystmuseet i Øygarden får ein oppleva korleis strilane levde før.
mandag 26. juni Vestnytt
Biblioteket - opningstider i sommar
I samband med sommaren og ferieavvikling så er det endra opningstid for Øygarden bibliotek slik:
mandag 26. juni Øygarden kommune
Biblioteket - Opningstider i sommar
I samband med sommaren og ferieavvikling så er det endra opningstid for Øygarden bibliotek slik:
mandag 26. juni Øygarden kommune
Frå Hjelme til Norheimsund
Kyrkja i Øygarden har hatt sin årlege eldretur.
lørdag 24. juni Vestnytt
Sjå video frå felles kommunestyremøte
Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell Resort i Sund onsdag 21. juni.
fredag 23. juni Øygarden kommune
HORDALAND

Innsamlingsaksjon renovasjon
Fredag 30. juni vert det etablert mellombels mottak for ulike typar sortert avfall i Naturgassparken for alle husstandar og fritidsbustader i Øygarden kommune. Tid:Fredag 30.06.17, kl. 10.00 - 21.00 Stad: Naturgassparken
fredag 23. juni Øygarden kommune
Historisk båtreise Hellesøy - Fedje
I strålande solskin gjekk den første båtturen frå Hellesøy til Fedje på onsdag.Passasjerane vartteken velimotav ordføraranefrå Fedje ogAusterheim.Turen vartkoordinert av assisterande rådmann på Fedje, Grete Algrøy Herøy.
torsdag 22. juni Øygarden kommune
Kvardagsrehabilitering - Kva er viktig for deg?
I Øygarden kommune er det etablert ei prosjektgruppe frå august 2016 august 2019 som arbeider med innføring av Kvardagsrehabilitering som teneste. Prosjektet er organisert i heimesjukepleien. Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa og intensiv rehabilitering i eigen heim og nærmiljø...
torsdag 22. juni Øygarden kommune
Namnet på den nye kommunen vert Øygarden
I gårettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.
torsdag 22. juni Øygarden kommune
Feriestenging - symjebassenga
Terapibassenget i rådhuset og symjehallen i kulturhuset er stengt i tida måndag 26. junitil og med onsdag 16. august 2017.
onsdag 21. juni Øygarden kommune
No er det endeleg: Navnet vert Øygarden
Breie smil hos tre dei tre ordførarane og hos fylkesmann Lars Sponheim etter dei tre siste og avgjerande kommunestyra. No er alle avgjerder i tilknyting til kommunesamanslåinga formelt vedtekne. Breie, og letta smil hos Marianne Sandahl Bjorøy, Kari Anne Landro og Børge Haugetun....
onsdag 21. juni Tunnelsyn
Klart for felles kommunestyremøte
Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate møte for mellom anna å vedta...
mandag 19. juni Øygarden kommune
No kan du ta båt til Fedje
Båtruta mellom Hellesøy og Fedje startar opp komande onsdag.
søndag 18. juni Vestnytt
Slik blir den nye svømmehallen i Øygarden
Hjeltefjorden Arena får basseng med seks baner og stupebrett. Den nye svømmehallen i Øygarden skal stå ferdig før jul i 2019.
lørdag 17. juni Vestnytt
Presenterte kartlegging av pensjonsordningane
På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).
fredag 16. juni Øygarden kommune
Borna sin VM-song i Øygarden
I Øygarden der kan du sjå frå storhavet i vest, og inn mot høge fjell, perfekt for ein stor sykkelfest. Skal tru om dei som syklar her får med seg nokon ting? Må konsentrere seg om brua, rett bak neste sving.
fredag 16. juni Øygarden kommune
Her er prosjektleiaren for «Nye Øygarden kommune»
Paul J. Manger (58) vart i dag tilsett som prosjektleiar for Nye Øygarden kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga i dag etter innstilling frå tilsetjingsutvalet.
fredag 16. juni Øygarden kommune
Ny båtrute mellom Hellesøy og Fedje
I perioden 21. juni tom 19. august vil ei ny båtrute mellom Hellesøy og Fedje gå kvar onsdag og laurdag. Tilbodet er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Øygarden, Fedje og Austrheim som saman med Hordaland fylkeskommune finansierer drift av ruta. Det har lenge vore eit ønskje...
fredag 16. juni Øygarden kommune
Hentar prosjektleiar frå Os
Tung erfaring frå leiarstillingar innan kommunal og fylkeskommunal verksemd er utslagsgjevande for valet av Paul J. Manger som prosjektleiaren som skal losa samanslåinga av Fjell, Sund og Øygarden i havn. (Saka er oppdatert) Ein kar vi vil få sjå mykje til. Paul J. Manger er innstilt...
fredag 16. juni Tunnelsyn
Vegard laga mjøl på museet
Borna kunne prøva seg både med korn og smijern. Heldigvis var det ingen som retta bakar for smed.
torsdag 15. juni Vestnytt
Ein fantastisk dag for Øygarden!
Ein stolt ordførarhadde heile kommunestyret med seg då han onsdagmorgon la ned grunnsteinen for idrettshallen Hjeltefjorden arena ogopna Blomvåg vassverk seinar på dagen.
torsdag 15. juni Øygarden kommune
Behov for besøkheimar, støttekontaktar og fosterforeldre
Øygarden kommune harbehov for besøksheimar, støttekontaktar, og fosterforeldre. Barneverntenesta er i kontakt med born,i ulike aldrar som treng gode, trygge vaksne hjelparar og omsorgspersonar. Du kan bli den eine som gjer forskjell i kvardagen til born. Dei kan få oppleve tryggleik og...
torsdag 15. juni Øygarden kommune
Sykkeldag på Rong
Laurdag 10. juni arrangerte Øygarden turlag sykkeldag ved Rong senter.
torsdag 15. juni Vestnytt
200.000 liter i timen
Blomvåg vassverk er eitt av dei mest moderne og høgast automatiserte i landet. Mykje rør. 25 pumper og 17 kilometer med elektrisk ledning er nødvendig for eit vassverk som skal kunna levera inntil 200.000 liter reint drikkevatn i timen, fortel prosjektleiar for utvikling Jon Ivar Friborg....
onsdag 14. juni Tunnelsyn
HORDALAND

Rørt Haugetun la ned grunnsteinen
– Dette er en gave til hele Øygarden, sa Børge Haugetun under grunnsteinnedleggingen for Hjeltefjorden Arena.
onsdag 14. juni Vestnytt
Øygarden si nye storstova
Kommunestyret i Øygarden starta dagen med ei høgtideleg nedlegging av grunnsteinen til Hjeltefjorden Arena. Ordførar Børge Haugetun stod for nedlegginga av grunnsteinen. I boksen ligg dokumentasjon på Øygarden kommune, saman med Steinboka til Egil Sæle. Det har teke...
onsdag 14. juni Tunnelsyn
Visste du at du kan stemme frå 1. juli
Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du tidlegstemme frå 1. juli t.o.m. 9. august.
tirsdag 13. juni Øygarden kommune
Val 2017 - Førehandstemming
På valdagen11.09.17 kan dustemme i den kommunen du er manntallsført. Skal du førehandstemme, kan du gjere det ikva kommune som helsti perioden 10. august til og med siste fredag før valdagen.
tirsdag 13. juni Øygarden kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
mandag 12. juni Øygarden kommune
Byggjestart på Toftøy-bana
Tysdag 6.juni fekk ordførar Børge Haugetun hjelp av to elevar frå barneskulen på Toftøy til å fyre av salven som markerte at arbeidet med Toftøy idrettsbane no er i gong. Bana ligg like ved Toftøy barneskule med 150 elevar og Toftøy barnehage med 110...
mandag 12. juni Øygarden kommune
Det digitale radioskiftet fortset
For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. Dei kommersielle, riksdekkjande kanalane, og einskilde lokalradioar, følgjer etter 15. september. Lokalradio som sender på FM i din kommune kan fortsetje...
mandag 12. juni Øygarden kommune
Ver med som frivillig under sykkel-VM
16.-24. septembervert sykkel-VM arrangert i Bergen og regionen. I ni dagar møtes verdas beste syklistar til knallharde konkurransar,med 300 millionar Tv-sjåarar over heile verda. Øygarden er vertskap for avsluttningshelga 23-24 september du kan vere med å laga tidenes folkefest!
mandag 12. juni Øygarden kommune
Rykka ut til vasslekkasje
Vatnet rann utover på Toftøy skule.
søndag 11. juni Vestnytt
– Kastar pengar etter håplaust prosjekt
Andreas Kallekleiv (H) meiner at Øygarden sløsar vekk 4,6 millionar kroner.
fredag 9. juni Vestnytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL