Øygarden
Kommunane skal ta stilling til framtida for Gründerparken Vest
Regionrådet Vest drøfta i dag framtida for Grnderparken Vest. Rådet, som er samansett av dei tre ordførarane i regionen, samla seg om at det snarast må utarbeidast eit detaljert budsjettforslag og underlag frå styringsgruppa i grnderparken for søknad om stønad...
14:04 Øygarden kommune
Bygger idrettsanlegg til over 200 millioner mens de fortsatt bestemmer over seg selv
– Det er ingen tvil om at gjennomføringsevnen er større når en rår selv, sier ordføreren. I 2020 skal Øygarden kommune slås sammen med Sund og Fjell.
09:03 $ Aftenposten
Ditt bidrag til NRK TV-aksjonen 2018
Årets TV-aksjon går av stabelen den søndag 21. oktober. Vi gler oss til å bidra og håpar at heile Øygarden vil vera med. Om du vil bidra med pengar eller som bøsseberar, så er ditt bidrag svært viktig! Gje bidrag, sjå resultat og kommunekamp.
mandag 17:34 Øygarden kommune
Invitasjon til kulturforum
Sund, Fjell og Øygarden kommunar inviterer til kulturforum 2018. Måletmed forumet er å utvikla samarbeid på tvers og saman med kommunen omkulturaktivitetar og arrangement i lokalmiljøet og i nye Øygarden kommune. Kva kan vi samarbeida om og kva nytteverdi har samarbeidet?
mandag 16:56 Øygarden kommune
13 har søkt stillinga som rådmann
Det har meldt seg 13 søkjarar til stillinga som rådmann i Nye Øygarden kommune. Fire av søkjarane er kvinner.
mandag 16:50 Øygarden kommune
Har du forslag til kandidat til Norges vel sin Gründerpris?
Norges Vel sin Grnderpris 2019 Norges Vel sinGrnderpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Gjennom denne prisen ønskjer Norges Vel å premiere og oppmuntre grndarar for deira innsats.
mandag 16:41 Øygarden kommune
No vil ho verta rådmann
Tidlegare plansjef Berit Karin Rystad (52) i Fjell er ei av fire kvinner som har søkt stillinga som rådmann i nye Øygarden.
mandag 15:22 Tunnelsyn
Askøy-kjøpmann vil bli rådmann i Nye Øygarden
– Det hadde vært utrolig gøy om jeg fikk jobben, sier Remi Krognes (35).
mandag 14:41 $ Askøyværingen
HORDALAND

Meland-rådmannen vil til Øygarden
Martin W. Kulild har søkt jobben som rådmann i Øygarden kommune.
mandag 13:23 $ Strilen
Desse vil bli rådmann i Nye Øygarden
Sjå kven som vil bli rådmann i Nye Øygarden.
mandag 12:07 $ Vestnytt
Glade elevar fekk sykkelhjelmar
Øygarden kommune har eitsamarbeid med Alle barn sykler, som er ei sykkelopplæring for skulebarn om trafikkunnsskap, ferdigheiter og sykkelprøven. Det er elevane i 4. trinn som får opplæringa. I samband med sykkelopplæringa har Equinor sponsa sykkelhjelmar til elevane som...
fredag 13:52 Øygarden kommune
Uviss skjebne for Gründerparken
Kommunene har investert tre millioner kroner i Gründerparken Vest. Nå kan den bli lagt ned.
torsdag 14:49 $ Vestnytt
Nye Øygarden er ei mannfolkgreie
Menn med gråstenk i hårvikane er dei som er mest opptekne av Nye Øygarden, men sjølv dei gjev uttrykk for skepsis til prosjektet.
onsdag 12. september Tunnelsyn
Undersøking: Innbyggjarane er opptekne av lokal tilhøyrsle
Ei undersøking gjennomført i Sund, Fjell og Øygarden like før ferienviser at fleirtalet av innbyggjarane identifiserer seg med kyst- og strilekulturen. Eit klart fleirtal er også stolte av si lokale tilhøyrsle. Innbyggjarane er også opptekne av at den lokale...
onsdag 12. september Øygarden kommune
Rune Lid vil bli rådmann i storkommunen
Prosjektrådmann Rune Lid vil bli rådmann i Øygarden.
onsdag 12. september $ Vestnytt
Pusset opp gamle trebåter og gav dem til museet
– Jeg var veldig glad for å overekke båtene, og stolt over arbeidet vi har gjort.
onsdag 12. september $ Vestnytt
Gav oppdatert informasjon om Nye Øygarden kommune
Det første møtet i fellesnemnda etter ferien var prega av ei rekkje orienteringar. På møtet i dag vart det også gjort eitt politisk vedtak. Det vart valt ni medlemer til valstyre for Nye Øygarden. Valstyret får ansvaret med å gjennomføra kommunevalet i...
tirsdag 11. september Øygarden kommune
Indrevik vert Høgre sin ordførarkandidat
Tom-Georg Indrevik toppar Høgre-lista i Nye Øygarden. Jørgen Kausland (biletet) trakk seg frå lista. Sjå lista her!
tirsdag 11. september $ Vestnytt
Han blir Høyres toppkandidat
Harald Victor Hove blir etter det BT erfarer Høyres byrådslederkandidat i Bergen ved neste års lokalvalg.
mandag 10. september $ Bergens Tidende
Kjenner seg ikkje att i «hemmeleghald»
Ordførar Kari-Anne Landro (H) meiner Sund er gode på journalføring og gjev innbyggarane høve til innsyn fullt på høgde med det Fjell kommune gjer.
mandag 10. september $ Vestnytt
Open hall - Hjeltefjorden arena
Velkommen til open hall i fleirbrukshallen Hjeltefjorden arena. Open hall er eit gratis aktivitetstilbod for bornog barnefamiliar. Detvert settfram diverse aktivitetsutstyr som: rockeringer, ballar, hoppematte, trampettar og anna småutstyr. Sjå i kalenderen på www.aktivivest.no, søk...
mandag 10. september Øygarden kommune
Offentleg ettersyn av planprogram for områderegulering Blomvåg vest - planID 20170001
I samsvar med plan- og bygningslova 12-2 og 12-8 vert planprogram og utvida plangrense for områderegulering for Blomvåg vest planID 20170001 lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Utval for drift og samfunnsutvikling 6. september 2018, sak 084/18.
mandag 10. september Øygarden kommune
Får 41,2 laksemillionar
Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden kan gleda seg over å få totalt 41,2 millionar i utbetaling frå Havbruksfondet i år.
mandag 10. september Tunnelsyn
Kurs via Friskliv- og meistringssenteret
fredag 7. september Øygarden kommune
Arbeidet med ny symjehall har starta
Måndag 3. september starta arbeidet med bygging av den nye symjehallen Hjeltefjorden symjehall, som skal byggast ved sida av den nye idrettshallen Hjeltefjorden Arena på Rong.
fredag 7. september Øygarden kommune
Søkjer etter fire kommunalsjefar
I dag vert dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune lyst ut. Søknadsfristen er 10. oktober.
fredag 7. september Øygarden kommune
Lukka system gir grobotn for mistanke
At sluttavtalen til Paul Manger vart forsøkt halden hemmeleg, er ikkje eit bevis på at det er ugler i mosen. Men slike saker svekkar tilliten.
fredag 7. september $ Vestnytt
No kan du verta medeigar
Vil du vera med å byggja opp eit berekraftig, alternativt nyhendemedium for nye Øygarden og Askøy?
fredag 7. september Tunnelsyn
– De tre ordførerne bør fratre Fellesnemnda
Ledergruppen som består av de tre ordførerne, er opprettet av Fellesnemnda, og er vel et politisk organ! skriver Georg Indrevik.
torsdag 6. september $ Vestnytt
Vi har ikkje gitt opp namnekampen
Både folk flest og politikarane skal bli minna på namnefadesen med jamne mellomrom, skriv Håkon Fjell.
torsdag 6. september $ Vestnytt
Martin (7) dro opp kjempe fra dypet
I stummende mørke halte Martin Klavins (7) opp en havål på 13,5 kilo i Øygarden.
onsdag 5. september $ Vestnytt
Martin (7) dro opp kjempe fra dypet
I stummende mørke halte Martin Klavins (7) fra Askøy opp en havål på 13,5 kilo under en fisketur til Øygarden.
onsdag 5. september Askøyværingen
Førebur seg til valet i 2019
Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune går inn for at det vert valt eit valstyre på ni medlemer som skal ha hovudansvaret for gjennomføringa av kommunestyrevalet i 2019. Fellesnemnda skal ta stilling til forslaget måndag den 10. september.
onsdag 5. september Øygarden kommune
HORDALAND

Veks for første gong på lenge
For første gong på seks kvartal er det auke i folketalet i Øygarden kommune. Også Sund og Fjell kan gle seg over vekst.
tirsdag 4. september $ Vestnytt
Gjengløymte klede etter opningshelga i Hjeltefjorden Arena
Etter den flotte opningshelga i Hjeltefjorden Arena er det ein del gjengløymte klede i hallen.
tirsdag 4. september Øygarden kommune
Stor usikkerhet om behovet for lokal bustadbygging
Nye Øygarden og Askøy bør planleggja for ein årleg folkevekst på 1,1 prosent i åra framover, tilrår Hordaland fylkeskommune.
tirsdag 4. september Tunnelsyn
Lyser også ut oppvekstsjefstillinga eksternt
Også stillinga som kommunalsjef for oppvekst for Nye Øygarden kommune vert lyst ut eksternt.
tirsdag 4. september Øygarden kommune
Internasjonal kvinnegruppe - plan for hausten
Internasjonal kvinnegruppe i Øygarden ynskjer velkommentil fellessamling på Øygarden Ungdomsskule 5.september kl.19.00
mandag 3. september Øygarden kommune
Brøt seg inn i kirken
I august 2003 brøt tyver seg inn i Blomvåg kyrkje og stjal messehagel, nattverdoblater og et sølvfat.
søndag 2. september $ Vestnytt
Framleis på ledighetstoppen
Kommunane vest for Bergen ligg framleis på topp i Hordaland når det gjeld arbeidsløyse.
fredag 31. august Tunnelsyn
For en fest, Øygarden!
torsdag 30. august $ Vestnytt
…og desse tente best
Eit anonymt holdingselskap med adresse Florvåg var den av 100-millionarsverksemdene i region vest som oppnådde beste driftsmarginen i 2017.
onsdag 29. august Tunnelsyn
Familiedagar på Kystmuseet
Velkommen til familiedagar på Kystmuseet laurdag 8. september og sundag 9. september: Arrangentet er eit samarbeid med Fjell Kystlag og Kystsogevekene.
onsdag 29. august Øygarden kommune
Kraftig auke i båttjuveri i Øygarden
– Folk må byrja å sikra båten sin best mogleg, sa lensmann Bjørn Sæle i Øygarden i 2003.
onsdag 29. august $ Vestnytt
Lyser likevel ut toppstillingar
Går ut eksternt for å finna sjefar til Nye Øygarden kommune.
tirsdag 28. august $ Vestnytt
Lite langsiktig å avvikle Solhaug Sjukeheim
«Å avvikle et eksisterende og velfungerende sykehjem med et velkvalifisert personale, kan neppe være fornuftig»
tirsdag 28. august $ Vestnytt
Lyser ut tre kommunalsjefstillingar eksternt
Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune, har hatt samtalar med alle søkjarane. Det er avgjort at tre av stillingane vert lyste ut eksternt.
tirsdag 28. august Øygarden kommune
Tøffare tider for næringslivet – men nokon har grunn til å smila
Det lokale næringslivet merkar aukande konkurranse. Nokon klarar seg likevel langt betre enn andre.
mandag 27. august Tunnelsyn
Dette lever vi av – dei 40 største lokale verdiskaparane
Fisk, offshore og bygg og anlegg utgjer dei primære inntektskjeldene for næringslivet i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy.
mandag 27. august Tunnelsyn
Kritisk til politikarar som søkjer sjefsjobbar
Svein Bergh (Sotralista) meiner at politikarar som har søkt jobb som kommunalsjef var ugilde då fellesnemnda la til rette for jobbane.
søndag 26. august $ Vestnytt
Se 40 bilder fra Øygardsmila: Dette er en folkefest
700 deltagere og et entusiastisk publikum bidro til en minnerik dag i den femte utgaven av Øygardsmila.
lørdag 25. august $ Vestnytt
Se bildeserie: Ylvis-feberen herjet i Øygarden
1000 feststemte striler sørget for at stemningen sto i taket da Ylvis-brødrene inntok Hjeltefjorden Arena fredag kveld.
lørdag 25. august $ Vestnytt
Vi vert mindre attraktive for næringslivet
Fjell fell tilbake i landssamanheng, men er framleis den mest veldrivne kommunen vest for Bergen, sett frå NHO sin ståstad.
fredag 24. august Tunnelsyn
Stor arbeidsplass i Sund legges ned
Solhaug sjukeheim legges ned etter 35 års drift. Det får stor betydning for 45 ansatte.
fredag 24. august $ Vestnytt
Vassleidningsbrot i Blomvåg
Vi har eit vassleidningsbrot i Blomvåg like ved Blomvåg kyrkje. Reperasjonsarbeidet begynner i ettermiddag (torsdag 23. august).
torsdag 23. august Øygarden kommune
Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
Dinutvei.no nasjonal veiviser ved vold og overgrep Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få ellerkor hjelpa finns. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.
torsdag 23. august Øygarden kommune
Kva skal du gjere ved påkjørsel av hjortevilt?
Årleg vert det påkjørt eit stort antal hjortevilt på landsbasis. Kva gjer du dersom uhellet er ute?
torsdag 23. august Øygarden kommune
Opna storstova i Øygarden
Det var eit etterlengta bygg som vart offisielt opna i Øygarden i dag. Ordførar Børge Haugetun var tydeleg på at realiseringa av Hjeltefjorden Arena på Rong markerer ein ny æra for både noverande Øygarden kommune og den nye kommunen.
torsdag 23. august Øygarden kommune
HORDALAND

Festen i storstova er godt i gang
Onsdag var 120 gjester samla i Hjeltefjorden Arena.
onsdag 22. august $ Vestnytt
Felles idrettsråd vil stå sterkt
Måndag kveld var 40 engasjerte idrettsfolk på plass i Hjeltefjorden Arena på felles idrettsforum for å snakka om framtida for idretten lokalt. Våren 2019 ligg det i korta at dei tre idrettsråda i Sund, Fjell og Øygarden vert slått saman til eit nytt felles...
onsdag 22. august Øygarden kommune
Kollsnes slepp å spara vatn
Regnet høljar ned, men i Steinsvatnet er vasstanden kritisk. Likevel er det uaktuelt å be gassanlegget på Kollsnes om å spara vatn.
onsdag 22. august $ Vestnytt
Opning av Toftøy idrettsanlegg
Det var eit stort augneblink for Tindra Risløw og Sebastian Barmen-Johnsen då dei godt assistert av ordførar Børge Haugetun litt etter klokka 12 i dag fekk æra av å klippa snora under den offisielle opninga av Toftøy idrettsbane i Øygarden.
onsdag 22. august Øygarden kommune
Presenterer Sotra og Øygarden for 100 millionar TV-sjåarar
-De bur jo midt i matfatet. Dette er råvarer av fantastisk kvalitet. Ida Gran Jansen, den nye programleiaren for TV2 sitt matprogram ”En bit av Norge”, er full av lovord om sjømaten ho har vore med…
tirsdag 21. august Tunnelsyn
17-åring ble kritisk skadet - Equinor får bot på fem millioner etter giftgassulykke på Stureterminalen
Utplassert skoleelev pustet inn giftgass.
mandag 20. august $ Bergens Tidende
Ulveseth får byggja symjehallen på Rong
Brødrene Ulveseth har bygd idrettshallen som snart opnar på Rong. No skal dei byggja symjeanlegg til nær 140 millionar kroner «vegg i vegg».
lørdag 18. august $ Vestnytt
Sprek 100-åring
Ordførar Børge Haugetun overrekte gratulasjon frå Kong Harald til Helena Johanne Rong på 100 årsdagen hennar 16. august. Den spreke jubilanten vart feira på Tednebakkane omsorgssenter, og hadde seg til og med ein svingompå festen.
fredag 17. august Øygarden kommune
Lyser ut stillinga som rådmann for Nye Øygarden kommune
I dag vert stillinga som rådmann for Nye Øygarden kommune lyst ut. Den som vert tilsett, går i første omgang inn som prosjektleiar og vert permanent rådmann i den nye kommunen frå januar 2020.
fredag 17. august Øygarden kommune
Håpa på ekstern utlysing
– Desse jobbane er så viktige for den nye kommunen at eg håpa dei ville bli lyst ut eksternt, sier omsorgssjef Line Barmen i Fjell.
torsdag 16. august $ Vestnytt
Rekordår for eigedomsmarknaden
Sjølv om det mot formoding ikkje skulle verta omsett ein einaste eigedom i andre halvår, vil 2018 gå inn i historia som eit rekordår for den lokale eigedomsmarknaden.
torsdag 16. august Tunnelsyn
Overraska over kor få som har søkt toppjobbane
Men Ernst Einarsen (H) vil ikkje blanda seg inn i prosessen med å tilsetja kommunalsjefar.
torsdag 16. august $ Vestnytt
Invitasjon til felles Idrettsforum
Sund, Fjell og Øygarden kommunar ønskjer i samarbeid med idrettsråda i kommunane å invitera til idrettsforum 2018. Målet med forumet er å invitere alle idrettslag/organiasjonar som er i de tre kommunane til eit forum for å gå opp vegen for eit nytt felles...
onsdag 15. august Øygarden kommune
Vil du bli treningskontakt?
Vil du bli treningskontakt forpersonar med problematisk bruk av rusmidler? Er du glad i å vere i fysisk aktivitet? Har du lyst til å vere ein motivator for å fåandre til å kome i gong med fysisk aktivitet? Då kan dette vere noko for deg!
onsdag 15. august Øygarden kommune
11 har søkt kommunalsjefstillingane
Då fristen for å søkja dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune gjekk ut den 6. august, hadde det meldt seg 11 søkjarar. To av dei har søkt to av stillingane.
onsdag 15. august Øygarden kommune
– Vil ha ein rådmann som ikkje fins
Ordførarane ser etter «den perfekte byråkrat» til stillinga som rådmann i Nye Øygarden kommune.
onsdag 15. august $ Vestnytt
Planlegg de bryllup?
Vi ynskjervelkommen til vigslingi Øygarden kommune. Kommunanehar ansvar for gjennomføring av borgarlege vigsel i Noreg.Dei som har vigselsmynde er Ordførar og andre politikarar eller tilsette i administrasjonensom kommunestyret har gittvigselsmynde.
tirsdag 14. august Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL