Øygarden
Prioriterte asfalt framfor barnevern
I innspurten i budsjettdebatten såg kommunestyret i Øygarden seg råd til både rehabilitering av Hengjo på Hellesøy og utviding av båtruta frå Hellesøy til Fedje.
fredag 15:34 Tunnelsyn
Straume gjenbruksstasjon - opningstider i julehelga
Gjenbruksstasjonen på Straume er stengd jule- og nyttårsaftan. Her finn du oversikt over opningstider i jule og nyårshelga. Gratis levering av juleemballasje og juletre.
onsdag 18:59 Øygarden kommune
Lucia-song for kommunestyret
Kommunestyret i Øygarden fekk overraskande besøk av syngjande born frå Terna barnehage under dagens møte.
onsdag 17:37 Tunnelsyn
Vil ha kortreist stein til fjordpark
Kommunestyret i Øygarden forkotterer den komande diskusjonen om sentrumsplanen for Rong. Sør for rådhuset skal kortreist stein verta fjordpark.
onsdag 11:35 Tunnelsyn
Rimelegare å reisa langt med bussen
Til neste år kan du reisa med bussen overalt i Fjell, Sund og Øygarden for sentrumstakst.
onsdag 09:22 Tunnelsyn
Offentleg digitalisering utan politisk styring
No må kommunepolitikarane koma på banen! Digitaliseringa vil påverka kvardagen til både innbyggjarane og kommunane. Til no har digitaliseringa likevel funne stad på sida av dei formelle beslutnings…
tirsdag 18:04 Tunnelsyn
Utsette behandling av søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd
Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019.
tirsdag 10:13 Øygarden kommune
115 husstandar i Austrheim måtte klara seg utan straum i natt
Medan det var opphaldsvêr i Bergen, snødde det kraftig helt ytst på kysten søndag. Dette har skapt store problem for BKK.
tirsdag 06:00 Avisa Nordhordland
HORDALAND

Fellesnemnda gjekk «live»
Fellesnemdna har teke det digitale spranget. Frå i dag av kan innbyggjarane i Fjell, Sund og Øygarden overværa møtene i sanntid på internett.
mandag 11:06 Tunnelsyn
Livsstilskurs - Vanar for livet
Eit familiebasert livsstilskurs for familiar som har barn i alder 5-10 år med overvekt eller fedme. Familien må ønskje, og sjå behov for endringar i kosthald og fysisk aktivitet. Kurset består av samtalegrupper, praktiske øvingar, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og...
mandag 10:54 Øygarden kommune
Stormen har allerede kuttet strømmen på flere steder – BKK regner med at flere rammes
Totalt 1235 BKK-kunder var berørt av strømbrudd.
torsdag 7. desember $ Bergens Tidende
Skule/barnehagerute for 2018-2019
Øygarden kommune si skulerute for neste skuleårvart vedtekeavUtval for Levekår 04.12.17. Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdagar for kommunale grunnskular og barnehagar. Skulerutene finn du her: Skulerute for skuleåret 2017 - 2018 Skulerute for skuleåret 2018 - 2019
onsdag 6. desember Øygarden kommune
Informasjonsfaldar til husstandane
Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ein informasjonsfaldar i postkassen.
onsdag 6. desember Øygarden kommune
Registreringsplikt for sal av tobakk og tobakkssurrogat
Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, MÅ registrere seg innan 31. desember 2017. Registeret vart opna 1. november. Kommunane skal føre tilsyn med tobakkssalet.
tirsdag 5. desember Øygarden kommune
Behandlar budsjett for fellesnemnda
På det siste møtet i fellesnemnda før jul, ligg det føre forslag til budsjett for 2018 og 2019. Det er også presentert årsprognose for 2017. Møtet i fellesnemnda den 11. desember vert overført direkte på nett-TV.
tirsdag 5. desember Øygarden kommune
Fiksar fasaden på Gamle Hjelme kyrkje
Ved å inngå ein samspelavtale med entrepenør om sikring og vedlikehald av Gamle Hjelme kyrkje, håpar Øygarden kommune både å rekka Regjeringa si frist for avtaleunderteikning og å redusera risikoen…
mandag 4. desember Tunnelsyn
Juleavslutning internasjonal Kvinnegruppe
Velkomen til juleavslutning for Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden Tid: onsdag 6 desember, kl. 17.00-19.00 Stad: Øygarden ungdomsskule
mandag 4. desember Øygarden kommune
Føreslår modell med formannskap og to hovudutval
Med seks mot e røyst går utval for politisk styringsstruktur inn for å leggja ein modell med formannskap og to hovudutval til grunn for det vidare arbeidet med ny kommune. Mindretalet går inn for ei løysing med tre hovudutval.
mandag 4. desember Øygarden kommune
Gir full gass for meir turisme
Det blir hevda at det aldri har vore så mykje folk på Fedje som sommaren 2017. No går dei for heilårsturisme.
lørdag 2. desember $ Strilen
Sykkel-VM-arrangørene må klare seg selv
Skattebetalerne har allerede stilt opp for sykkelfesten. Bergen 2017 kan ikke kreve mer.
lørdag 2. desember $ Bergens Tidende
Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet
13 bruer i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har eit samla behov for vedlikehald på 153 millionar kroner. På fylkesbudsjettet for 2018 er det sett av 15,4 millionar – til fordeling i heile fylket.…
torsdag 30. november Tunnelsyn
De har hjulpet 500 familier gjennom «En ekstra hånd»
Nå utvikler gruppen en mobilapp for å hjelpe enda flere.
torsdag 30. november $ Bergensavisen
…og desse tente mest
Av dei ti verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden med høgast driftsresultat i 2016, satsar halvparten på fisk og havbruk.
onsdag 29. november Tunnelsyn
Fisk slo olje – dette er dei største verksemdene i Nye Øygarden
Ei verksemd selde for meir enn ein milliard. Heile 24 av verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden hadde meir enn 100 millionar i driftisinntekt i fjor.
onsdag 29. november Tunnelsyn
Vil involvera innbyggjarane
Tysdag denne veka var arbeidsgruppa som skal arbeida med lokaldemokrati og identitet, samla til sitt første møte. Arbeidsgruppa konstituerte seg med Tom Georg Indrevik som leiar og Christel Møvik-Olsen som nestleiar.
tirsdag 28. november Øygarden kommune
Vil realisera prosjekt om kunnskapsby
Regionrådet Vest konkluderte på møtet måndag med at prosjektet Framtidas kunnskapsby i Nye Øygarden kommune skal vidareførst. I tillegg skal det utarbeidast eit notat som skisserer aktuelle lokaliseringar av ein nye vidaregåande skule i Straume-området.
tirsdag 28. november Øygarden kommune
Folket i Øygarden
Han nektet høylytt for at barnet var hans. Presten beskyldte både smeden Amfinn og drengen Jens for å ha vært i seng med prestekonen.
lørdag 25. november $ Bergens Tidende
Statoil får likevel bore i gytefelt
Havforskere advarer mot boring vest for Øygarden.
torsdag 23. november $ Bergens Tidende
Ønskjer avklaring om kompensasjon for tillitsvalde
På det første møtet i partsamansett utval (PSU) drøfta dei 15 medlemene partsforhold og struktur for arbeidsgruppene. PSU var samla til møte på Skjenet tysdag denne veka.
onsdag 22. november Øygarden kommune
Politimeisteren om nærpolitireforma: – Me skiftar dekk medan bilen er i bevegelse
Politiet i Nordhordland opplever store endringar i desse dagar. Mellom anna får lensmann Kjell Idar Vangberg ny jobb.
tirsdag 21. november $ Avisa Nordhordland
Folketalet i region vest pr. 30.09.17
Tala om folketalsutviklinga pr 30.september 2017vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider17. november 2017.
tirsdag 21. november Øygarden kommune
Vil sikra ein god samanslåingsprosess
Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.
mandag 20. november Øygarden kommune
Arven etter Sykkel-VM
Heile Øygarden syklar! Oppfordringa frå før Sykkel-VM gjeld fortsatt, proklamererdesse trespreke damene som utfordrartilsette til å sykla til oppdrag kring i kommunen. Lat bilen stå og tenk at all aktivitet er nyttig for helsa!
mandag 20. november Øygarden kommune
HORDALAND

Eit siste år utan pengesorger
2018 er det nest siste året dagens Øygarden budsjetterer for, og siste år utan kutt i inntektene frå eigedomsskatt.
mandag 20. november $ Vestnytt
Fellesnemnda skal velsigna kommunebudsjetta
Fellesnemnda for nye Øygarden skal uttala seg om budsjett- og økonomiplanane i Fjell, Sund og Øygarden for 2018.
mandag 20. november Tunnelsyn
Båttyver tatt på fersken
To menn er pågrepet etter å ha stjålet en båt på Nautnes i Øygarden lørdag kveld.
søndag 19. november Bergensavisen
Budsjett/økonomiplan - Allment ettersyn
Øygarden formannskap sitt framlegg til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhuset og her på nettsida i tida 18.11.17 til 08.12.17.
fredag 17. november Øygarden kommune
Fem punkt sykkel-VM må løse for å unngå konkurs
Bergen 2017 har hentet inn erfaren gjeldsforhandler for å løse sine problemer.
fredag 17. november $ Aftenposten
No kjem trafikklysa ved Nautnes bru
Varaordførar Atle Dåvøy (KrF) håpar at utbetringane ikkje stoppar der.
torsdag 16. november $ Vestnytt
Peparkakeutstilling - blir du med?
Vil du vera med å sette ditt preg på årets peparkakeutstilling? Kulturkontoret inviterer både store og små til peparkakebaking.
torsdag 16. november Øygarden kommune
Klart for første møte i partssamansett utval
Prosjektleiar føreslår at hovudsamanslutningsmodellen vert mal for partsfohold i arbeidet med å etablera Nye Øygarden kommune.
torsdag 16. november Øygarden kommune
VM-arrangør: – Bergens suksess har gjort det vanskelig for oss
VM-arrangøren i 2019 har latt seg imponere stort av Bergen.
onsdag 15. november $ Aftenposten
– Det er ganske surt å ikkje ha opplevd jordskjelv sjølv!
Ho er ein av byens fremste jordskjelvkjennarar, men seismolog og overingeniør Berit Marie Storheim har aldri opplevd jordskjelv sjølv.
onsdag 15. november $ Avisa Nordhordland
Her kjem nye hurtigladestasjonar
Snart utplasserer Hordaland fylkeskommune tre nye hurtigladestasjonar i kommunane vest for Bergen.
onsdag 15. november Tunnelsyn
Mistenkt for ruskjøring
Først ble mannen stoppet for ruskjøring. Deretter fant politiet narkotika.
onsdag 15. november $ Askøyværingen
– Det er ganske surt å ikkje ha opplevd jordskjelv sjølv!
Ho er ein av byens fremste jordskjelvkjennarar, men seismolog og overingeniør Berit Marie Storheim har aldri opplevd jordskjelv sjølv.
onsdag 15. november $ Avisa Nordhordland
Kuttar i intensjonsavtalen
Kommunestyret i Nye Øygarden bør berre ha to eller tre utval.
tirsdag 14. november Tunnelsyn
Julemarked på Rong senter
Det vert julemarked på Rong senter torsdag 7. desembertil og med søndag 10. desember. Her vert mat, juletresal, opplevingar, kulturprogram, fyrverkeri, sal av diverse og ikkje minst: god julestemning!
tirsdag 14. november Øygarden kommune
Ønskjer å sikra identitét og samspel mellom innbyggjarane
Til møtet i fellesnemnda den 20. november ligg det føre forslag om å setja ned ei arbeidsgruppe som skal arbeida med identitetsbygging og samspel mellom innbyggjarne i kommunane i utviklinga av lokaldemokratiet. Møtet vert sendt direkte på nett-TV. Les meir på...
tirsdag 14. november Øygarden kommune
Sykkel-VM kan miste halve underskuddsgarantien
– Dersom ikke de ordner veiene, så vil vi ikke utbetale garantien, sier fylkesrådmannen.
tirsdag 14. november $ Aftenposten
Sykkel-VM hemmeligholder avtale verdt 66 millioner – ingen offentlige aktører har stilt spørsmål
– Man tenker det verste. Står det noe om hvor mye alkohol UCI-toppene skal få? Eller hvilken bevertning? spør sykkeltopp.
lørdag 11. november $ Aftenposten
Kjøpmannsvågen områdereguleringsplan
Kunngjering av vedta - Sak 16/925- PlanID 1259 2016 0003 Øygarden kommunestyre vedtok i møte 08.11.17, sak 65/17, å godkjenne områdereguleringsplan for Kjøpmannsvågen. Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova 12-12.
fredag 10. november Øygarden kommune
Kulturmidlar - Inkludering av vanskelegstilte
Midlar til inkludering av vanskelegstiltevart oppretta i 2016. Då erfaringar viser at det er utfordrande med søknadsfrist ein gong i året, er retningslinene endra og ein kan no søkja heile året. Potten vil då fungere slik at det er førstemann til mølla.
fredag 10. november Øygarden kommune
Statoil vil bygge CO₂-fangstanlegg på Kollsnes
– Kan bety investeringer på rundt ti milliarder kroner, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).
torsdag 9. november $ Bergens Tidende
Nytt frå Kommunestyret
Onsdagvart kommunestyret gjennomført før lunsj med både humor og fart!
torsdag 9. november Øygarden kommune
– Stort for Øygarden og viktig for Noreg
Ordførar Børge Haugetun meiner landanlegget for CO2-fangst er den største tildelinga til Øygarden sidan anlegga på Kollsnes og Stura.
torsdag 9. november $ Vestnytt
Ein gledens dag i Øygarden kommune.
Det har i dag vorte vedtatt at Gassnova og Statoil sitt mottaksanlegg for CO2 skal byggjast på CCB Kollsnes AS sin grunn i Naturgassparken i Øygarden.
torsdag 9. november Øygarden kommune
God start på arbeidet i utvala
God start på arbeidet i utvala for eigarskap og politisk organisering To av utvala fellesnemnda har sett ned, hadde sine to første møte denne veka. På tysdag ønskte leiar i utval for politisk styringsstruktur, Marianne Sandahl Bjorøy, velkomen til sitt første...
torsdag 9. november Øygarden kommune
HORDALAND

Pionerar på innovative anskaffelsar
For å sikra utviklinga av ny tryggleiksskapande teknologi har Fjell, Øygarden og Askøy saman med Lindås blitt pionerar på innovative anskaffelsar. På oppdrag frå Fjell, Øygarden, Askøy og Lindås utviklar Atea tryggleiksskapande velferdsteknologi for...
onsdag 8. november Tunnelsyn
Høyring/offentleg ettersyn av reg.endring detaljreguleringsplan Hjartøy
Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjartøy, gnr/bnr 53/145 m.fl. reguleringsendring I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert detaljreguleringsplan for Hjartøy, gnr/bnr 53/145 m.fl. reguleringsendring lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter...
onsdag 8. november Øygarden kommune
Vil ha din vurdering av jordskjelvet
Dersom du følte skjelvet tirsdag morgen, håper forskerne at du vil fortelle om det.
tirsdag 7. november $ Askøyværingen
Ungdomspolitikarane er viktige for samfunnsutviklinga
I dag var ungdomsråda/ungdommens kommunestyre i Sund, Fjell og Øygarden samla til felles opplæringsdag.
tirsdag 7. november Øygarden kommune
Jordskjelv rystet Bergen: – Vi har ikke hatt større skjelv på fastlandet i Norge på over ti år
Et jordskjelv kunne kjennes i hele bergensområdet tirsdag. Det var det kraftigste i Fastlands-Norge på mer enn ti år.
tirsdag 7. november $ Aftenposten
Jordskjelv rystet Bergen, Sotra og Askøy
Et jordskjelv kunne kjennes i hele bergensområdet kl. 9.46 tirsdag. Det var det kraftigste i Fastlands-Norge på mer enn ti år.
tirsdag 7. november $ Bergens Tidende
No kan du få influensavaksine
Det er ingen timebestilling. Møt opp på Øygarden legesenter måndag - torsdag i tida kl. 13.00 - 15.00.
mandag 6. november Øygarden kommune
Startar opp arbeidet i arbeidsutvala
Komande veke skal to utval oppnemnd av fellesnemnda ha sine to første møte.
fredag 3. november Øygarden kommune
Imponert over næringslivet i Fjell
Sjefrdaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv er imponert over vekstkrafta i næringslivet i Fjell. Heile 20 verksemder i kommunen kvalifiserte til gasellestatus i 2017. Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv held tommelen opp for næringslivet i Fjell. Talet på...
torsdag 2. november Tunnelsyn
Kommunestyret 8. november
Kommunestyret held møte 8. november, kl. 09.30 på Øygarden rådhus Tid: 8. november, kl. 09.30 Stad: Øygarden rådhus, kommunestyresalen Det ordinære møtet startar etter at rådmannen har presentert sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan...
torsdag 2. november Øygarden kommune
Budsjett/økonomiplan - Rådmannen sitt framlegg
Rådmannen presenterte sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 i kommunestyret 8. november.
torsdag 2. november Øygarden kommune
Konsert på Kystmuseet 9. november
Få med deg konsert med Jorun Marie Kvernberg og Gabriel Fliflet på Kystmuseet 9. november, kl. 19.00.
torsdag 2. november Øygarden kommune
18 kommunar har sagt ja til brannsamarbeid
Så langt har 18 av 32 kommunar sagt ja til å delta i etableringa av Vest brann- og redningsregion. Dette vart opplyst på onsdag då statsetatane i regi av Fylkesmannen møtte kommunane til den årlege samlinga på Solstrand i Os. Regionen vår var representert ved...
torsdag 2. november Øygarden kommune
Sjå redigert film om regionen med norsk og engelsk tekst!
No ligg det føre fleire variantar av filmen om Nye Øygarden kommune. I samband med Sykkel-VM lanserte dei tre kommunane ein promoteringsfilm for Nye Øygarden kommune. No ligg det føre nyredigert utgåve med klipp frå Sykkel-VM og lysshow på Pyttane med både norsk...
torsdag 2. november Øygarden kommune
Problem med postlister er no løyst
Problema kringpublisering av postlister og andre dokument på kommunen si nettside er no løyst.
onsdag 1. november Øygarden kommune
Svanevågen - off. ettersyn av detaljreguleringsplan
Svanevågen gnr/bnr 45/1 m.fl. - offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan PlanID 1259 2016 0007 I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert detaljreguleringsplan for Svanevågen lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og...
onsdag 1. november Øygarden kommune
Er du vår nye avdelingsleiar ved biblioteket i Øygarden?
Saman med Sund og Fjell vil den nye avdelingsleiaren i Øygarden gå inn i eit fellesskap kor ein samordnar drifta av biblioteka med tanke på utvikling inn i kommunereform. Me søkjer ein person som kan vera med å utvikla bibliotektenesta i Øygarden, Fjell og Sund ytterlegare, og...
tirsdag 31. oktober Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Bergen Utenriks Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Hedmark Aust Agder Sport Båt Rogaland Get-ligaen Kultur Nordland Buskerud
flere?
Oppland Trøndelag Odda Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Troms Vest Agder Økonomi Jul Oslo Mat Kvinnherad Halloween Skåne Finnmark Fiske Mobil Reise Bolig Fotball Helse Sport Game of Thrones Russland Grue Svalbard Forskning Vær Kalmar Östra Göinge Håndball Tesla Trav Motor Osterøy Malmö Helsingborg Kunst Trondheim Landbruk Kultur Indonesia Bærum Risør Hockey Øvre Eiker Suldal Forsvar Litteratur Inrikes Vestby Hadsel Askøy Oskarshamn Ishockey Svelvik Stockholm Kongsvinger Båt Näringsliv Moss Kristiansand Boksing Spill Musikk Odds BK Sykkel Tinn Fedje Stavanger Landskrona Haugesund Sigdal Hammerfest Tour of Norway Nord-Korea Os Tønsberg Jobb Mote Trysil Nedre Eiker Langrenn Tvedestrand Trening Gjøvik Seljord Meland Karmøy Lund Hässleholm Orkdal Brexit Polen Kongelig Hamar Hälsa Vestre Slidre Sarpsborg 08 Musik Bamble Kommunesammenslåing Verdal Tour de France Holmestrand OL Astronomi NHL Sjakk Ørsta Bil Molde Barn Kristiansund Kristianstad Skiskyting Masfjorden Eidfjord Blekinge Sandnes Alpint Bil Vinje Porsgrunn Ringsaker Klippan Førde Tjøme Svømming Jakt Drammen Mandal Eslöv Ås Snowboard Volda Emmaboda Løten Notodden Sarpsborg Røros Finnøy Sund Stord Tyskland Hemne Motorsport Narvik Valg Skøyter Israel Fredrikstad SK Brann Harry Potter Selje Tromsø IL Vaksdal Eid Gloppen Alta Premier League Sørreisa Poker Norway Cup Fauske Nybro OBOS-ligaen Sverige Lesja Sortland Tingvoll Kävlinge Selbu Dovre Ullensvang Vellinge Mercedes-Benz Lødingen E-sport Asker Tomelilla Holtålen Flora Universet Aurdal Lenvik Kina Elverum USA Klima Fet Midsund Sande Stryn Alstahaug Streik Europa League Nøtterøy Røyken Eidsberg La liga Telenorligaen Bodø Steigen Fitjar Lindesnes Evenes Båstad Kampsport Porsanger Fjell Klatring Andøy Eliteserien Nes Kragerø Vevelstad Lier VM Staffanstorp Modum Nissedal Skien Skellefteå Svedala Lindås Foto Radøy Russ Politikk Voss Android NM Lillesand Måsøy Arendal Viking FK Sørfold Lyngdal Ledare Steinkjer FK Haugesund Bremanger Frankrike Film Rauma Austrheim Tana Halden Rosenborg BK Kvænangen Jevnaker
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL