Osterøy
Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 25. oktober
Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen, og startar kl. 13.00. Innkalling og saksdokument til møtet finn du her Sak 126/17 - oppstart av planarbeid med planprogram områdeplan Lonevåg
torsdag 10:40 Osterøy kommune
Opning av Tirevollsnaustet
Torsdag 5. oktober var det offisiell opning av Tirevollsnaustet på Raknes som Osterøy Turlag har restaurert. Om lag 15 personar og 1200 dugnadstimar ligg bak det omfattande arbeidet. Sjå bileta av det flotte naustet som padlarar kjem til å få mykje glede av framover.
onsdag 13:56 Osterøy kommune
Ta godt i mot bøsseberarane på sundag
Sundag går den årlege TV-aksjonen av stabelen, og over 100 frivillige bøsseberarar går med bøsse på Osterøy. Ta godt i mot bøsseberarane og hugs å ta ut kontantar.
onsdag 13:38 Osterøy kommune
Møte i formannskapet onsdag 18. oktober
Møtet verte halde i Osterøy rådhus, og starter kl. 13.00. Inkalling og saksdokument til møtet finn du her: Økonomirapportering pr 2. tertial 2017 finn du her:
onsdag 11. oktober Osterøy kommune
Kurs for nye og unge bønder
Hordaland Bondelag inviterer nye og unge bønder til kurs i Bergen 3.-4. november. Denne gongen er tema eigarskifte. Deltakarane får også høve til å delta på Agro Hordaland. Påmeldingsfrist er: 16. oktober 2017.
onsdag 11. oktober Osterøy kommune
Vrakpant på småbåtar
Miljødirektoratet har no innført vrakpant på fritidsbåter som vert levert til godkjent mottak.
onsdag 4. oktober Osterøy kommune
Open brannstasjon 30. september
Det blir open brannstasjon på Osterøy brannstasjon på Hauge laurdag 30. september frå klokka 11-14.
onsdag 27. september Osterøy kommune
Motsegn til sjø- og strandsoneplanen
Fylkesmannen fremjar motsegn til 4 arealendringar knytt til etablering av tiltak i strandsona. Hordaland fylkeskommune trekk attende si motsegn til kommunen sitt ynskje om å leggja til rette for bærekraftig akvakultur i Sørfjorden.
mandag 25. september Osterøy kommune
HORDALAND

Vedtak av forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2017-2021
I møte 22.06.17 gjorde plan-og kommunalteknisk utval følgjande vedtak: "Osterøy kommune, Plan- og kommunalteknisk utval, vedtek vedlagde Forvaltningsplan for hjort i Osterøy kommune 2017-2021. Retningslinene blir gjort gjeldane frå vedtaksdato 22.06.2017."
torsdag 21. september Osterøy kommune
Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 27.09.17
Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 13.00. Innkalling og saksdokument til møtet finn du her Ettersending av sak Ettersend tilleggssak i samband med krav om lovlegkontroll/avgjerd om inhabilitet for utvalsmedlemmer
tirsdag 19. september Osterøy kommune
Bosset blir henta trass i konkurs
RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga på Osterøy, har gått konkurs. Dersom du ikkje får anna melding frå BIR, blir bosset ditt henta som normalt.
tirsdag 19. september Osterøy kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen.
søndag 17. september Osterøy kommune
Ledige brøyteruter f.o.m. vintersesongen 2017
Osterøy kommune har ledig to brøyteruter f.o.m. vintersesong 2017: rute Lonevåg - Hosanger og rute Haus. Svarfrist: Fredag 22.09.17 kl. 15.00.
søndag 17. september Osterøy kommune
De har begge brukt teknologi for å omstille sine bedrifter
Ukens nyhetsbrev Sykkel-VM i Bergen er i gang!  Og vil du ha mer om dét, kan du slutte å lese nå. Jeg tilbyr heller to helt konkrete eksempler på omstilling. Alle snakker om det, det du lærer noe av er eksempler. For noen er omstilling noe som tvinger seg frem, andre...
lørdag 16. september SYSLA
Vant kamp for utslippsfrie oppdrettsanlegg
BT har tidligere dokumentert den alvorlige miljøstilstanden med oksygenmangel i deler av Sørfjorden. Situasjonen har utløst enstemmig krav fra politikerne i Osterøy om tiltak i det oppdrettstunge farvannet øst for Bergen. Nå har fylkespolitikerne fra samtlige...
fredag 15. september SYSLA
Kommune får kreve utslippsfrie oppdrettsanlegg
På grunn av dokumentasjon av oksygenmangel i deler av Sørfjorden rundt Osterøy i Hordaland, utløste dette tidligere et enstemmig krav fra politikerne i kommunen at det måtte innføres tiltak for å bøte på situasjonen. Les...
fredag 15. september Kyst.no
Kommune får kreve utslippsfrie oppdrettsanlegg
På grunn av dokumentasjon av oksygenmangel i deler av Sørfjorden rundt Osterøy i Hordaland, utløste dette tidligere et enstemmig krav fra politikerne i kommunen at det måtte innføres tiltak for å bøte på situasjonen. Les...
fredag 15. september Kyst.no
Har laget oljepumper i 30 år. Nå lager han også hjertepumper.
– Jeg var kanskje den som var mest skeptisk til dette. Men det var for spennende til å ikke prøve, sier Kjell Lerøy, daglig leder i K. Lerøy Metallindustri. I over 20 år har selskapet han leder levert komponenter til pumper brukt i oljeproduksjon. De siste tre årene har...
fredag 15. september SYSLA
Stortings- og sametingsvalet 2017 - resultat
Resultat frå Stortings- og sametingsvalet 2017 på Osterøy finn de på valgresultat.no. Kl. 22.30 er 99.8% av stemmene talt opp. Frammøteprosenten var på 80,2%.
mandag 11. september Osterøy kommune
LivOGLyst på Osterøy
Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge inviterar til LivOGLyst-konferanse 26. september for prosjektåret 2018. Påmeldingsfrist 15. september.
mandag 11. september Osterøy kommune
Treng du ny bil?
Osterøy kommune skal selje fleire brukte køyretøy, og ønskjer bod på bilane. Det er både personbilar og varebilar som skal selgjast.
mandag 11. september Osterøy kommune
Møte i heradsstyret onsdag 20. september
Det vert nytt møte i heradsstyret onsdag 20.09.17. Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00. Innkalling og saksdokument til møtet finn du her Møtet er som vanleg ope for publikum.
mandag 11. september Osterøy kommune
Midlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Osterøy kommune har fått tildelt kr. 180.000,- i SMIL-midlar for 2017.
fredag 8. september Osterøy kommune
Her kan du stemma på valdagen 11. september
Osterøy kommune er inndelt i seks valkrinsar og på valdagen kan du stemma på desse stadene: Bruvik krins: Bruvik helselag sitt fellesrom Haus krins (inkl. tidlegare Votlo krins): Haus skule, gymnastikksalen Hauge krins (inkl. tidlegare Hjellvik krins): Tidlegare Hauge skule Valestrand krins (inkl....
fredag 1. september Osterøy kommune
Treng kandidatar til kulturprisen
Osterøy sin kulturpris skal delast ut og vi ber om grunngjevne forslag på kandidatar. Fristen er 22.09.17.
torsdag 31. august Osterøy kommune
Korleis behalde det gode forholdet til ungdommen din gjennom ungdomstida?
Helsesøster og miljøterapeut inviterer til nye samtalegrupper i foreldrerettleiingsprogrammet ICDP. Oppstart vert måndag 16. oktober kl. 17.00 - 19.00 på Osterøy ungdomsskule. Påmledingsfrist: 01.oktober 2017. Kurset er gratis.
torsdag 31. august Osterøy kommune
Førehandsrøysting i institusjonar, omsorgs- og aldersbustader og vidaregåande skule
I samband med Stortings- og sametingsvalet vert det halde førehandsrøysting i ulike institusjonar / omsorgs- og aldersbustadar og videregåande skule. Sjå tabell i nedanfor for datoar og tidspunkt.
onsdag 23. august Osterøy kommune
HORDALAND

Relativt stor auke i folketalet
Nye folketeljingar viser at pr. 1.7.17 har Osterøy kommune 8084 innbyggjarar. Dette er ei auke på heile 34 personar siste kvartal. Viktigaste grunn til auke i dette kvartalet er netto tilflytting.
onsdag 23. august Osterøy kommune
Møte i formannskapet 30. august
Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 13.00. Innkalling og saksdokument til møtet finn du her
onsdag 23. august Osterøy kommune
Rekordforsøk på Osterøy bibliotek!
Den største strikkeskulpturen i Guinness World Records er på 61 meter. Torsdag 24. august kl. 10.00 vil Osterøy bibliotek utfordra denne rekorden.
onsdag 23. august Osterøy kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Desse pengane skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift i 2016. Fristen er sett til 01.09.2017.
mandag 21. august Osterøy kommune
Inkludering av fleirkulturelle i idretten
Norges idrettsforbund arbeider blant anna mot å inkludere fleirkulturelle i idretten. Dei har utvikla materiell og har ansvarlege som arbeider med informasjonsformidling om temaet i dei ulike fylka. Les meir om korleis Hordaland idrettskrets kan bidra i dette arbeidet.
torsdag 17. august Osterøy kommune
Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 23. august
Møtet vert halde i Osterøy rådhus og tek til kl. 13.00. Innkalling og saksdokument til møtet finn du her: Saksdokument til sakene 091 - 100/17 Saksdokument til sakene 101 - 107/17 Områderegulering Valestrand, 4. gongs handsaming
torsdag 17. august Osterøy kommune
Ordinær førehandsrøysting i gang på rådhuset!
Ordniær førehandsrøysting startar i dag (torsdag 10. august) på rådhuset i Lonevåg. Her kan ein koma og førehandsrøysta alle kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.30. Hugs legitimasjon! Ta gjerne med valkort, det sparar tid.
torsdag 10. august Osterøy kommune
Sendte Osterøy til historisk kvartfinale – så glad blir man da!
Midtstopper Verner Stokke scoret da Osterøy gikk til en historisk kvartfinale.
torsdag 3. august TV 2
Patrick (16) imponerte TV 2s kommentator: – Redning i verdensklasse!
Patrick Antonsen i Varg-bruet dro frem en fantastisk redning i kampen mot Osterøy.
torsdag 3. august TV 2
Ordføraren på opning av nye laksegiljer
Laurdag 19. august kl. 12.00 - 14.00 vert det folkefest på Osterfjorden. Då opnar dei nye laksegiljene på Askildneset. Hugs å melde deg på!
onsdag 2. august Osterøy kommune
Søk jobb som prosjektleiar - i Masfjorden
Masfjorden kommune, som vertskommune, har fått skjønnsmidlar frå fylkesmannen for 1 år i første omgang med mogeleg forlenging fram til 2019 for å arbeide med velferdsteknologi i kommunane: Masfjorden, Gulen, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Austrheim og Fedje. Dei søkjer...
onsdag 26. juli Osterøy kommune
Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim
Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Osterøy kommune vart fastsett av Osterøy heradsstyre (21.06.2017) med heimel i lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenestelova) § 3-2a, andre ledd, jf lov 2.juli 1999 nr. 63 om pasient-...
onsdag 26. juli Osterøy kommune
Dette skjer i Arna og på Osterøy
Her er ukens lagsnytt
tirsdag 25. juli Bygdanytt
TV 2-ostringen møtte veggen opp Col D’Izoard
Andreas Borge (34) har vært sportsreporter i ti år. Avslutningen på den 18. etappen i årets Tour de France kommer journalisten neppe til å glemme.
tirsdag 25. juli Bygdanytt
Borge går for VM-finale
Aldri har ostringen kastet spyd i en større anledning enn det blir på Olympiastadion i London om noen uker.
tirsdag 25. juli Bygdanytt
Kameratane frå Osterøy i jordskjelv-kaos på Kos: - Me har hatt flaks!
Dei tre kameratane sat og naut ein drink før avreise. Plutseleg byrja bakken å riste.
tirsdag 25. juli Bygdanytt
Ho gjekk ein tur på stien, så begynte Randi å le
Han utkonkurrerer dessverre ikkje Trollpikken. – Det måtte den rette vinkelen til, seier fotografen.
mandag 24. juli Bygdanytt
På attgrodde stiar
Synspunkt: Å slå graset i september er berre ein hån mot dei som bur der.
mandag 24. juli Bygdanytt
Sennep-surr på Valestrand
Prøver. Men prøver for hardt.
lørdag 22. juli Bygdanytt
HORDALAND

#bnsommar17: Har du sett noko så søtt?
Sjå desse søte dyrebileta som Bygdanytt-lesarane har delt.
fredag 21. juli Bygdanytt
Har overlevert ei enorm saksmengd i lovlegkontrollane
Fylkesmannen har fått over 110 dokument på bordet i den omstridde byggjesaka på Osterøy.
fredag 21. juli Bygdanytt
Eit lite stykke Amerika
Feita meita seniortreff i Lonevåg.
torsdag 20. juli Bygdanytt
Muligheter for mer finvær fremover
Hvis prognosene klaffer, blir det fint vær frem til søndag.
torsdag 20. juli Bygdanytt
Dette må ostringar og arnabuarar ut med i kommunale avgifter
Fleire tusen kroner skil Arna frå Osterøy.
torsdag 20. juli Bygdanytt
Salig bryllupsglede på Gaupås
STAFETTPINNEN: Gifteklare Anna Brandsdal (19) planlegger gårdsbryllup på Voss, saumfarer nettet for antikviteter og skal begynne på markedsføringsstudier til høsten. Dysleksien har hun ikke tid til å tenke på.
onsdag 19. juli Bygdanytt
To dager med finvær i vente: - Kan bli opp mot 30 grader
Det er bare å finne frem solbriller, grill og solkrem.
onsdag 19. juli Bygdanytt
Sverd frå jernalderen funne på Osterøy
Sverdet er truleg meir enn 1500 år gammalt.
tirsdag 18. juli Avisa Nordhordland
Den store hamburgertesten: Ciao Italia – hello hamburgar
Småclassy kitch i Lonevåg.
tirsdag 18. juli Bygdanytt
Sverd fra jernalderen funnet på Osterøy
Sverdet antas å være mer enn 1500 år gammelt.
tirsdag 18. juli Bergensavisen
Mann tiltalt for å ha stole våpen på Osterøy
No må mannen møte i retten for fleire forhold, deriblant tjuveri av fleire våpen og grov narkotikakriminalitet.
mandag 17. juli Bygdanytt
Køyrde heilt frå Beijing til Osterøy: - Heilt fantastisk!
Dei fire turistane frå Kina får ikkje rost flotte Osterøy nok.
mandag 17. juli Bygdanytt
Går du til denne fjelltoppen er det meir enn berre skog du ser
Sprek 82-åring sørgjer for både turstiar og spennande ting å sjå på veg til topps.
søndag 16. juli Bygdanytt
Hennar majestet Fluga og hennar følgjarar
Fleire og fleire fiskar med fluge. Men kvifor?
søndag 16. juli Bygdanytt
Stine slapper av i luften!
– Jeg hadde ikke trodd at fallskjermhopping skulle være så avhengighetsskapende, sier Stine Solberg (24) fra Osterøy.
lørdag 15. juli Bygdanytt
Sigurd med sterk VM-søknad
Råskinnet fra Osterøy vant det som var å vinne i sprint på rulleski for juniorer i fjor. Nå skal 21-åringen utfordre verdens beste seniorer.
lørdag 15. juli Bygdanytt
Sjekk trafikken direkte her!
Lurer du på om det er kø?
fredag 14. juli Bygdanytt
Se hva som skjer i Arna og på Osterøy
Her er denne ukens Lagsnytt.
fredag 14. juli Bygdanytt
– Det er den draumen inni meg
Han er kronisk sjuk og har få spelejobbar utanfor eiga stove, men på YouTube har Kurt Olav Helle eit lite, men engasjert publikum.
fredag 14. juli Bygdanytt
HORDALAND

Inne i denne skogen går det faktisk ein fylkesveg
– Naturen er i ferd med å ta overhand. Noko må gjerast før det smell, meiner Lene Hetlevik.
torsdag 13. juli Bygdanytt
Bjørnar med storsatsing for barn
Starter akademi for de minste.
torsdag 13. juli Bygdanytt
Fra Snoopy til busslykke
STAFETTPINNEN: Svein-Harald Solberg fra Hatland skulle gjerne hatt flere timer i døgnet til å rekke alt han må. Fire drosjer og ett busselskap sluker så å si alt av tid.
tirsdag 11. juli Bygdanytt
Vedlikeholdsarbeid gir stengte veier og manuell dirigering
Skal du kjøre bil på Osterøy eller E16, kan det være lurt å sjekke dette.
mandag 10. juli Bygdanytt
Hele Tysse inviterte til bygdefest
For 17. gang ringte Atle Haukøy i markedsbjellen på Tysse. Folk fra fjern og nær fikk oppleve en bygd som vet hvordan de ønsker gjester velkommen.
søndag 9. juli Bygdanytt
Skulen er blant dei mest populære
Tøffe karakterkrav for å byrja på studiespesialiserande i Arna.
søndag 9. juli Bygdanytt
Får pengar til å gjere Valestrand attraktiv
Ordføraren jublar etter meldinga om at kommunen får over 100.000 kroner.
lørdag 8. juli Bygdanytt
Slik gikk det da LOs sommerpatrulje dro til Arna og Osterøy
Totalt 21 bedrifter fikk besøk.
fredag 7. juli Bygdanytt
Ostring skal sykle frå Noreg til Paris
– Det kjenst meiningsfylt å gjere det, både for å sette fokus på barnekreft og forsking, fortel Arnhild Sandal frå Osterøy.
fredag 7. juli Bygdanytt
Les sommarmagasinet på nett
32 sider sommarstoff frå Osterøy og Arna.
torsdag 6. juli Bygdanytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

OSTERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Skåne Østfold Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Kalmar Helse Finnmark Film Svalbard Tesla Kultur Båt Spill Forskning Bil Vær Helsingborg Inrikes Sverige Arendal Östra Göinge Landbruk Norway Cup VM Mat Vestby Hässleholm Masfjorden Forsvar Boksing Tour of Norway Russland Malmö Sjakk Litteratur Sport Ishockey Brexit Landskrona Risør Musikk Sykkel Suldal Molde Nedre Eiker Hockey Arctic Race Jakt NM Tech Håndball Stavanger Lillesand Jobb Motor Mote Kongelig Stockholm Kristiansand Hammerfest Kristianstad Fjell Svømming Trondheim Kongsvinger Valg Skellefteå Verdal Sørreisa Agdenes Osterøy Voss Kävlinge Odds BK Lund Åsnes Politikk Bærum Tingvoll Emmaboda Langrenn Tyskland Vellinge Ledare SK Brann Ylvis Dyr Radøy Musik Menn Vitenskap Nord-Korea Kunst Vinje Olofström Holmestrand Eidfjord Eliteserien Skien Narvik Fedje Vevelstad Nannestad Kvænangen Tingsryd Svedala Steinkjer Jul Volda Stavanger Oilers USA Ålesund Klima Mjölby Strømsgodset Android Hopp Evenes Stord Svelvik Sarpsborg Trening Karmøy Frankrike Vestre Slidre Barn Lesja Kragerø Ås Åstorp Aurdal Askøy Eslöv Tvedestrand Tjøme Andøy Skiskyting Motorsport Lyngdal Rauma Kommunesammenslåing Bolig Austrheim Dovre Mandal Måsøy Odda Moss Friidrett Alpint Klatring Nybro Seljord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL