Modalen
NAV-kontoret er stengt 13.12.17
NAV-kontoret er stengt fredag 13.12.17 Du kan nå Lena Torslett på mobil 404 72 958 NAV-kontoret er ope 20.12 og 21.12 frå kl 09.00 - 15.00
onsdag 13:55 Modalen kommune
Vegstenging Helland
Vegen opp til Helland vert stengt frå kl 12.30 til 15.30 i dag 13.12.17 Det er vegen opp til kraftasjonen til Modalen kraftlag som vert stengd
onsdag 13:48 Modalen kommune
Modalen-Eksingedalen Billag kjøper Osbuss
No tar dei sikte på å bli ein god nummer to i Hordaland.
onsdag 09:05 Avisa Nordhordland
Julekonsert
Julekonserten Vinternatt i Bryggjeslottet 09.12.17 tek til kl. 17.00
torsdag 7. desember Modalen kommune
Værforhold i Modalen
Status kl 1300 for Modalen kommune. Tilbakemelding frå BKK er at forholda for kommunen er tilfredsstillande.
torsdag 7. desember Modalen kommune
Program for helsesenteret Desember 2017
Start
tirsdag 5. desember Modalen kommune
Nok ein våt månad
November vart våt, og Haukeland i Masfjorden vart den nest våtaste staden i landet.
lørdag 2. desember $ Strilen
Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021
Formannskapet si tilråding til budsjett og økonomiplan 2018-2021 er frå 30.11.17 lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader:    
torsdag 30. november Modalen kommune
HORDALAND

Ostereidet og Modalen får hurtigladestasjonar
Fylkeskommunen støttar etablering av nye ladepunkt for elbilar.
søndag 26. november $ Strilen
Velkommen til julemarknad i Modalen!
Laurdag 2. desember kl. 11.00 - 14.30 inviterer me til julemarknad i Bryggjeslottet på Mo. Trykk her for å sjå heile tilbodet!    
torsdag 23. november Modalen kommune
Modalen nærings og tenestesenter
Skisseprosjekt utarbeidd av HRTB Arkitekter
onsdag 22. november Modalen kommune
Modalen må fram med sparekniven
Også kraftkommunen spara. Rådmannen føreslår blant anna at dei skal la stillinga som kultur- og næringsrådgjevar stå ledig.
onsdag 22. november $ Strilen
Dette tener kommunetoppane
Dette tener ordførarane og rådmennene i Nordhordland og Gulen.
tirsdag 21. november $ Strilen
Svak vekst i folketalet
Den sterke veksten i folketal har stansa opp, både lokalt og på landsbasis.
fredag 17. november $ Strilen
Tolv kommunar har sagt nei til brannsamarbeid
Fleire kommunar droppar deltaking i den nye brann- og redningsalliansen på Vestlandet. Hittil har tolv kommunar takka nei.
onsdag 15. november Avisa Nordhordland
Velkommen til inspirasjonssamling i Modalen!
Torsdag 30. november kl. 19.00 inviterer Modalen kommune og Smaken av Nordhordland til inspirasjonskveld i Bryggjeslottet.
mandag 13. november Modalen kommune
No må politimeisteren og den øvste leiinga levere det dei har lova
onsdag 8. november $ Avisa Nordhordland
Takkar nei til brannsamarbeidet
Verken Fedje eller Austrheim vil vera med i Vest brann- og redningsregion.
tirsdag 7. november $ Strilen
Lindås seier blankt nei til brannvernsamarbeid med Bergen – Legg press på Meland
Trass i sterke åtvaringar frå rådmannen, valde kommunestyret i Lindås å ikkje gå med i det nye brannsamarbeidet i fylket.
tirsdag 7. november Avisa Nordhordland
Fleire bustader selde i Langheiane: Sjekk alle eigdommane som skifta eigar i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Desse eigedommane skifta eigar i Modalen i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Utdanningsmessa 2017
i Nordhordlandshallen Knarvik, tysdag 28. og onsdag 29. nov. kl. 17.30 til 20.00 Sal av mat.  
mandag 6. november Modalen kommune
Julemarknad 2. desember
Start
fredag 3. november Modalen kommune
Program for helsesenteret November 2017
Start
fredag 3. november Modalen kommune
Problem med brikketilgang i Bryggjeslottet.
Låssystemet i Bryggjeslottet er ute av funksjon. Øydelagt del er bestilt og er forventa å komme innan førstkommande fredag. Det tyder at ein ikkje kan nytte brikke for å få tilgang i perioden 30. oktober og fram til fredag 3. november. Me vil ta vekk denne meldinga når...
mandag 30. oktober Modalen kommune
Etablerersenteret
Etablerersenteret er en av Hordaland fylkeskommune sine tjenester
torsdag 26. oktober Modalen kommune
Kulturkalender for november og desember 2017
Kulturkalenderen har som føremål å synleggjere dei ulike kulturtilboda i Modalen dei kommande to månadane. Slik kan både innbyggjarar og besøkjande få ein oversikt over hendingar som finn stad.   Har du innspel til kulturkalender for jan-febr. 2018, så
torsdag 26. oktober Modalen kommune
Borgarleg vigsel i Modalen kommune
Frå 1. januar 2018 overtek kommunane ansvaret for borgarleg vigsel. Endringa inneber at innbyggjarar og andre kan vigslast i Modalen dersom dei ynskjer.  
onsdag 25. oktober Modalen kommune
TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen NRK 2017 går til Unicef sitt arbeid for å gi utdanning til barn ramma av krig og konflikt. Aksjonen går av stabelen søndag 22.oktober, og nytt av året i Modalen er at innsamlinga går frå klokka 16 til 18 som i resten av landet.
torsdag 19. oktober Modalen kommune
Tilskot til kulturminnevern i Modalen
Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser. Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot. I retningslinene for tilskot kan du lese meir om ordninga.  
tirsdag 17. oktober Modalen kommune
Spelemidlar
Søknad om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må sendast Modalen kommune innan 15.11.17. Dette gjeld både nye søknadar og søknadar som skal fornyast.
tirsdag 10. oktober Modalen kommune
Program for helsesenteret
Start
mandag 9. oktober Modalen kommune
Bryggjeslottet
Bowling: 13-18 Basseng:13-16 Bibliotek: Tysdag: 9-14 Onsdag:12-18 Fredag: 9-14
fredag 6. oktober Modalen kommune
HORDALAND

Turfilm «Slottet»
Modalen kommune utarbeider i samarbeid med det lokale reiselivet og Nese Media filmar som skildrar turforslag i Modalen. Denne fyrste filmen presenterer Slottet og korleis dette kan vere eit aktuelt turmål for både innbyggjarar og besøkjande. Turen er
torsdag 5. oktober Modalen kommune
Strategisk næringsplan og næringsfondsvedtekter
Kommunestyret vedtok 21. september nye reviderte utgåver at strategisk næringsplan og næringsfondsvedtekter. Nyt gjerne eit par minutt og sjå om dei nye utgåvene kan vere til hjelp for deg eller di verksemd. Modalen kommune tilbyr meir enn gjerne ein
onsdag 4. oktober Modalen kommune
Kulturkalender
Modalen kommune lytter til gode råd og startar opp kulturkalender f.o.m. november 2017. Kalenderen vil dekke 2 månadar om gangen. Første utgåve vil gjelde for november og desember, deretter kjem det nye utgåver med 2 mnd’s mellomrom.
onsdag 4. oktober Modalen kommune
Boss vert henta trass konkurs
Dersom du ikkje får anna melding på sms, kan du setje ut bossdunken din som normalt.
tirsdag 19. september Modalen kommune
Serieinnspeling i Modalen
onsdag 13. september Modalen kommune
Stortingsvalsresultat for Modalen
Etter at 99,8 % av stemmene er talde er igjen Senterpartiet den store vinnaren i Modalen. Med resultat på 40,1% er det ein framgang på 5,9% frå førre stortingsval. Også Høgre har ein framgang til 17.8%.
tirsdag 12. september Modalen kommune
Ledig Sjukepleiar Vikariat
Me har ledig vikariat som sjukepleiar i 100 % stilling frå snarast og fram til 01.09.2018. Link til stillinga finn du her!
mandag 11. september Modalen kommune
Snart er det valdag!
Start
tirsdag 5. september Modalen kommune
Opningstider Bibliotek
Opningstider i biblioteket frå september: Tysdag: kl. 9 - 14 Onsdag: kl. 13- 18 Fredag: kl. 9 - 14
tirsdag 5. september Modalen kommune
Endre på røystesetelen
Start
tirsdag 5. september Modalen kommune
Helsepraten for september
Start
fredag 1. september Modalen kommune
Ny rådmann
Jo Bjarte Tømmerbakke er tilsett som ny rådmann i Modalen kommune, og begynner i stillinga den 9. oktober. I mellomtida er Oddvin Neset konstituert rådmann.
onsdag 30. august Modalen kommune
Fungerande sjef for teknisk uteseksjon
Torbjørn Aas blir fungerande sjef for teknisk uteseksjon i perioden: 4/9 - 25/9-17. Tlf nummer: 916 30 485
mandag 28. august Modalen kommune
Veterantreff på Mo
Søndag 3. september kl. 14.30 - 16.30 legg Oster til kai på Mo
torsdag 24. august Modalen kommune
Haustrydderute 2017 Modalen
Haustryding fredag 1. september 2017 kl. 13.00 - 19.00 og laurdag 2. september kl 09.00 - 15.00. På Mo ved industribygget.
onsdag 16. august Modalen kommune
I august er biblioteket ope: Tysdag og onsdag: 09-14.00, torsdag: 13.00-18.00.
Start
onsdag 16. august Modalen kommune
Nytt skuleår på Mo skule
Vi ønskjer hjarteleg velkommen til eit nytt skuleår. Skuleåret byrjar torsdag 17.august, og vi møtast til felles samling i kantina kl. 08.25.
torsdag 10. august Modalen kommune
Oppstart nytt SFO år
Start
onsdag 9. august Modalen kommune
Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Klikk her for å sjå kurstilbod!
mandag 7. august Modalen kommune
Folkefest på Osterfjorden
Ver med D/S Oster på den storslagne opninga av dei nye Laksegiljene på Askildneset i Osterfjorden! D/S Oster går frå Ostereidet kl. 11:00, Tysse kl. 11:30. Båten ligg ved Askildneset frå kl. 12. Retur kl.14.
onsdag 2. august Modalen kommune
Råkjøring med båt vaskar ut strandsona
Båtførarar som ikkje respekterer forholda fører til skader på land.
tirsdag 25. juli Strilen
Stipend til elevar i vidaregåande skule
Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen.
mandag 24. juli Modalen kommune
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Opningstid ved Kundetorget sommaren 2017
Kundetorget er ope frå kl 09.00 til kl. 14.00 frå veke 29 til og med veke 32 sommaren 2017.
torsdag 13. juli Modalen kommune
Brukarundersøking i Stølsheimen
Stølsheimen verneområdestyre ynskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt Stølsheimen landskapsvernområde, og vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant besøkande til området. Svara me får inn skal brukast når me skal lage...
tirsdag 11. juli Modalen kommune
HORDALAND

Fire ja, tre nei til ny vasskraft i Modalen
NVE gjev fire løyve og tre avslag til ny vasskraftutbygging i Modalen.
lørdag 8. juli Strilen
Skal opna gründerhus i Modalen
I Modalen skal Petter Arnesen og fire andre karar opna eit såkalla Hub-hus for folk som har lyst å starta småbedrifter.
torsdag 6. juli Strilen
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Tømde Modalen for ender og potekaker
No er andeløpet i Modalen blitt like populært som potekakene til Sigrun, eller omvendt. Klikk på bildet og sjå bildeserie.
søndag 2. juli Strilen
Surrealistisk kunst i Modalen
I dag opnar norsk-islandske Lina Rut ei surrealistisk utstilling i Mobryggja.
fredag 30. juni Strilen
Opningstider for Bryggjeslottet og Biblioteket i sommar
Start
onsdag 28. juni Modalen kommune
Program for helsesenteret juni - juli - august 2017
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) LEGEVAKT FOR MODALEN: Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for...
tirsdag 27. juni Modalen kommune
Modalsdagane 2017
Start
torsdag 22. juni Modalen kommune
Bestiller nye skisser
Modalen kommune vil gå vidare med planane om nytt teneste og næringssenter i ein mindre størrelse enn først planlagt.
torsdag 22. juni Strilen
Nytt brannsamarbeid for Modalen
Frå 1.5.2017 er Modalen med i eit utvida brannsamarbeid gjennom Lindås, Meland og Modalen brann og redning (LMMBR). Karl Johannes Romarheim har frå same dato overteke som brannsjef også for mannskapa i Modalen.
onsdag 21. juni Modalen kommune
Kven er med, og kven er ute?
I Strilen tysdag kunne du lesa om skepsisen i Lindås formannskap til å gå inn i eit nytt interkommunalt samarbeid om byggetilsyn.
mandag 12. juni Strilen
Opningstider NAV Modalen sommaren 2017
I samband med avvikling av ferie vert NAV kontoret stengd fyljande veker: Veke 27, 28, 29 og 31 Dersom det er naudsynt med økonomisk hjelp i desse dagane, ta kontakt med kundetorget 56 59 90 00 Dersom saka di gjeld arbeid, sjukdom, pensjon så ta kontakt med NAV Masfjorden på tlf. 55 55 33 33
mandag 12. juni Modalen kommune
Den tilfeldige ordføraren
Korleis enda askøyværingen Tom Thorsen, som er gift med Vibeke frå Tønsberg og ikkje har noko band til Modalen, opp som ordførar?
søndag 11. juni Strilen
Stengjer Modalsvegen for opprydding
Modalsvegen blir stengt klokka tre i dag på grunn av rydding av lausmassar frå fjellsida etter raset i går.
lørdag 10. juni Strilen
Modalen seinkar ambisjonane
Å bruka 70 mill på nytt nærings- og tenestesenter på Mo er ikkje aktuelt. No ser kommunen på ei meir nøktern løysing.
lørdag 10. juni Strilen
Modalsvegen stengt
Fv 569 mellom Romarheim og Modalen er steng på grunn av steinras.
fredag 9. juni Strilen
Høyringsrunde strategisk næringsplan og vedtekter for næringsfondet.
Frist for høyringsinnspel er 22. august 2017.
fredag 9. juni Modalen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MODALEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Bergen Utenriks Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Hedmark Aust Agder Sport Båt Get-ligaen Rogaland Nordland Kultur Buskerud
flere?
Oppland Trøndelag Odda Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Troms Vest Agder Økonomi Jul Oslo Mat Kvinnherad Skåne Halloween Fiske Finnmark Mobil Reise Fotball Bolig Helse Sport Russland Game of Thrones Svalbard Grue Forskning Vær Kalmar Motor Östra Göinge Tesla Håndball Osterøy Helsingborg Malmö Trav Kunst Landbruk Trondheim Kultur Øvre Eiker Bærum Risør Suldal Indonesia Hockey Forsvar Litteratur Inrikes Vestby Ishockey Båt Oskarshamn Kongsvinger Svelvik Hadsel Moss Näringsliv Boksing Spill Askøy Kristiansand Stockholm Haugesund Nord-Korea Tour of Norway Sigdal Stavanger Landskrona Sykkel Musikk Tinn Fedje Odds BK Hammerfest Jobb Brexit Trysil Os Orkdal Hässleholm Tønsberg Trening Meland Tvedestrand Seljord Langrenn Nedre Eiker Polen Lund Mote Karmøy Gjøvik Kongelig Musik Molde Bamble Holmestrand Ørsta Vinje Blekinge Masfjorden Alpint Eidfjord Sandnes Bil Barn Kristianstad Hälsa Vestre Slidre Kristiansund Klippan Porsgrunn Skiskyting Kommunesammenslåing Sarpsborg 08 OL Verdal Hamar NHL Bil Sjakk Ringsaker Tour de France Astronomi Sarpsborg Svømming Ås Røros Finnøy Snowboard Tjøme Harry Potter Drammen Emmaboda Gloppen Notodden Mandal Israel Selje Skøyter Fredrikstad SK Brann Tromsø IL Alta Valg Eslöv Sund Vaksdal Eid Jakt Løten Selbu Ullensvang Vellinge Sørreisa Førde Premier League Dovre Kävlinge Nybro Norway Cup Volda Poker Sverige Lesja Fauske Sortland OBOS-ligaen Tingvoll Tyskland Hemne Narvik Motorsport Stord Holtålen Midsund Mercedes-Benz Lødingen Fet Sande E-sport Stryn Eidsberg USA Tomelilla Alstahaug Aurdal Kampsport Fitjar Steigen Universet Klima Røyken Kina Telenorligaen Bodø Båstad Nøtterøy Streik Lindesnes Flora La liga Evenes Porsanger Asker Europa League Film Lier Lindås Andøy Skien Kragerø Vevelstad Android Voss Kvænangen Svedala Eliteserien Klatring Foto Politikk Russ Nissedal Modum Skellefteå Arendal Nes Rauma Frankrike Sørfold Lillesand Viking FK NM Lenvik Elverum Ledare Lyngdal Steinkjer Fjell FK Haugesund Måsøy Staffanstorp Tana Austrheim VM Rosenborg BK Bremanger Radøy Halden Jevnaker
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL