Modalen
Haustrydderute 2017 Modalen
Haustryding fredag 1. september 2017 kl. 13.00 - 19.00 og laurdag 2. september kl 09.00 - 15.00. På Mo ved industribygget.
onsdag 13:08 Modalen kommune
I august er biblioteket ope: Tysdag og onsdag: 09-14.00, torsdag: 13.00-18.00.
Start
onsdag 12:52 Modalen kommune
Nytt skuleår på Mo skule
Vi ønskjer hjarteleg velkommen til eit nytt skuleår. Skuleåret byrjar torsdag 17.august, og vi møtast til felles samling i kantina kl. 08.25.
torsdag 10. august Modalen kommune
Oppstart nytt SFO år
Start
onsdag 9. august Modalen kommune
Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Klikk her for å sjå kurstilbod!
mandag 7. august Modalen kommune
Folkefest på Osterfjorden
Ver med D/S Oster på den storslagne opninga av dei nye Laksegiljene på Askildneset i Osterfjorden! D/S Oster går frå Ostereidet kl. 11:00, Tysse kl. 11:30. Båten ligg ved Askildneset frå kl. 12. Retur kl.14.
onsdag 2. august Modalen kommune
Modalen Lodge & Camping er til sals
Om draumen er å drive med turisme i Modalen, har du sjansen no.
tirsdag 25. juli $ Avisa Nordhordland
Råkjøring med båt vaskar ut strandsona
Båtførarar som ikkje respekterer forholda fører til skader på land.
tirsdag 25. juli Strilen
HORDALAND

Stipend til elevar i vidaregåande skule
Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen.
mandag 24. juli Modalen kommune
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Opningstid ved Kundetorget sommaren 2017
Kundetorget er ope frå kl 09.00 til kl. 14.00 frå veke 29 til og med veke 32 sommaren 2017.
torsdag 13. juli Modalen kommune
Brukarundersøking i Stølsheimen
Stølsheimen verneområdestyre ynskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt Stølsheimen landskapsvernområde, og vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant besøkande til området. Svara me får inn skal brukast når me skal lage...
tirsdag 11. juli Modalen kommune
Fire ja, tre nei til ny vasskraft i Modalen
NVE gjev fire løyve og tre avslag til ny vasskraftutbygging i Modalen.
lørdag 8. juli Strilen
Skal opna gründerhus i Modalen
I Modalen skal Petter Arnesen og fire andre karar opna eit såkalla Hub-hus for folk som har lyst å starta småbedrifter.
torsdag 6. juli Strilen
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Tømde Modalen for ender og potekaker
No er andeløpet i Modalen blitt like populært som potekakene til Sigrun, eller omvendt. Klikk på bildet og sjå bildeserie.
søndag 2. juli Strilen
Surrealistisk kunst i Modalen
I dag opnar norsk-islandske Lina Rut ei surrealistisk utstilling i Mobryggja.
fredag 30. juni Strilen
Opningstider for Bryggjeslottet og Biblioteket i sommar
Start
onsdag 28. juni Modalen kommune
Program for helsesenteret juni - juli - august 2017
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) LEGEVAKT FOR MODALEN: Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for...
tirsdag 27. juni Modalen kommune
Modalsdagane 2017
Start
torsdag 22. juni Modalen kommune
Bestiller nye skisser
Modalen kommune vil gå vidare med planane om nytt teneste og næringssenter i ein mindre størrelse enn først planlagt.
torsdag 22. juni Strilen
Nytt brannsamarbeid for Modalen
Frå 1.5.2017 er Modalen med i eit utvida brannsamarbeid gjennom Lindås, Meland og Modalen brann og redning (LMMBR). Karl Johannes Romarheim har frå same dato overteke som brannsjef også for mannskapa i Modalen.
onsdag 21. juni Modalen kommune
Kven er med, og kven er ute?
I Strilen tysdag kunne du lesa om skepsisen i Lindås formannskap til å gå inn i eit nytt interkommunalt samarbeid om byggetilsyn.
mandag 12. juni Strilen
Opningstider NAV Modalen sommaren 2017
I samband med avvikling av ferie vert NAV kontoret stengd fyljande veker: Veke 27, 28, 29 og 31 Dersom det er naudsynt med økonomisk hjelp i desse dagane, ta kontakt med kundetorget 56 59 90 00 Dersom saka di gjeld arbeid, sjukdom, pensjon så ta kontakt med NAV Masfjorden på tlf. 55 55 33 33
mandag 12. juni Modalen kommune
Den tilfeldige ordføraren
Korleis enda askøyværingen Tom Thorsen, som er gift med Vibeke frå Tønsberg og ikkje har noko band til Modalen, opp som ordførar?
søndag 11. juni Strilen
Stengjer Modalsvegen for opprydding
Modalsvegen blir stengt klokka tre i dag på grunn av rydding av lausmassar frå fjellsida etter raset i går.
lørdag 10. juni Strilen
Modalen seinkar ambisjonane
Å bruka 70 mill på nytt nærings- og tenestesenter på Mo er ikkje aktuelt. No ser kommunen på ei meir nøktern løysing.
lørdag 10. juni Strilen
HORDALAND

Modalsvegen stengt
Fv 569 mellom Romarheim og Modalen er steng på grunn av steinras.
fredag 9. juni Strilen
Høyringsrunde strategisk næringsplan og vedtekter for næringsfondet.
Frist for høyringsinnspel er 22. august 2017.
fredag 9. juni Modalen kommune
Her er den nye Modalen-rådmannen
Kommunalsjef på Radøy blir toppsjef i Modalen.
torsdag 8. juni Strilen
Halv nedbør i mai
Som første månad i år vart mai ein månad med mindre nedbør enn det normale på våre kantar. Enkelte stasjonar fekk berre halvparten av normalnedbør.
mandag 5. juni Strilen
Høyring: Ny lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.
tirsdag 23. mai Modalen kommune
Program for helsesenteret
*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) Legekontoret er stengt tysdag 11.april.
torsdag 6. april Modalen kommune
Ungdataundersøkinga Ung i Hordaland 2017
På oppdrag frå Modalen kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) ei kart-legging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.
torsdag 23. februar Modalen kommune
Har du bilete og/eller historiar å dele omkring Modalen kommune sin sandindustrihistorie?
Sigrun Dale og kulturkontoret ynskjer å sjå om det let seg gjere å lage ei permanent utstilling i Bryggjeslottet som kan dokumentere sandindustrien si historie i Modalen.
torsdag 26. januar Modalen kommune
Nasjonal støtte til biosfæreprosjektet i Nordhordland
Den norske MAB-komité har no gitt sin støtte til arbeidet med å gjere Nordhordland til Norge sitt første biosfæreområde. Dermed er det gitt klarsignal til vidare arbeid både med hovud søknaden som skal gå til UNESCO og til dei aktivitetane som alt er satt i...
fredag 6. januar Modalen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MODALEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL