Modalen
TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen NRK 2017 går til Unicef sitt arbeid for å gi utdanning til barn ramma av krig og konflikt. Aksjonen går av stabelen søndag 22.oktober, og nytt av året i Modalen er at innsamlinga går frå klokka 16 til 18 som i resten av landet.
torsdag 08:44 Modalen kommune
Tilskot til kulturminnevern i Modalen
Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser. Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot. I retningslinene for tilskot kan du lese meir om ordninga. Søknadsfristen er 15. november 2017, og...
tirsdag 09:18 Modalen kommune
Spelemidlar
Søknad om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må sendast Modalen kommune innan 15.11.17. Dette gjeld både nye søknadar og søknadar som skal fornyast.
tirsdag 10. oktober Modalen kommune
Program for helsesenteret
Start
mandag 9. oktober Modalen kommune
Bryggjeslottet
Bowling: 13-18 Basseng:13-16 Bibliotek: Tysdag: 9-14 Onsdag:12-18 Fredag: 9-14
fredag 6. oktober Modalen kommune
Turfilm «Slottet»
Modalen kommune utarbeider i samarbeid med det lokale reiselivet og Nese Media filmar som skildrar turforslag i Modalen. Denne fyrste filmen presenterer Slottet og korleis dette kan vere eit aktuelt turmål for både innbyggjarar og besøkjande. Turen er særlig aktuell for barnefamiliar, men...
torsdag 5. oktober Modalen kommune
Strategisk næringsplan og næringsfondsvedtekter
Kommunestyret vedtok 21. september nye reviderte utgåver at strategisk næringsplan og næringsfondsvedtekter. Nyt gjerne eit par minutt og sjå om dei nye utgåvene kan vere til hjelp for deg eller di verksemd. Modalen kommune tilbyr meir enn gjerne ein prat med deg dersom du ynskjer...
onsdag 4. oktober Modalen kommune
Kulturkalender
Modalen kommune lytter til gode råd og startar opp kulturkalender f.o.m. november 2017. Kalenderen vil dekke 2 månadar om gangen. Første utgåve vil gjelde for november og desember, deretter kjem det nye utgåver med 2 mnd’s mellomrom.
onsdag 4. oktober Modalen kommune
HORDALAND

Boss vert henta trass konkurs
Dersom du ikkje får anna melding på sms, kan du setje ut bossdunken din som normalt.
tirsdag 19. september Modalen kommune
Serieinnspeling i Modalen
onsdag 13. september Modalen kommune
Stortingsvalsresultat for Modalen
Etter at 99,8 % av stemmene er talde er igjen Senterpartiet den store vinnaren i Modalen. Med resultat på 40,1% er det ein framgang på 5,9% frå førre stortingsval. Også Høgre har ein framgang til 17.8%.
tirsdag 12. september Modalen kommune
Ledig Sjukepleiar Vikariat
Me har ledig vikariat som sjukepleiar i 100 % stilling frå snarast og fram til 01.09.2018. Link til stillinga finn du her!
mandag 11. september Modalen kommune
Snart er det valdag!
Start
tirsdag 5. september Modalen kommune
Opningstider Bibliotek
Opningstider i biblioteket frå september: Tysdag: kl. 9 - 14 Onsdag: kl. 13- 18 Fredag: kl. 9 - 14
tirsdag 5. september Modalen kommune
Endre på røystesetelen
Start
tirsdag 5. september Modalen kommune
Helsepraten for september
Start
fredag 1. september Modalen kommune
Ny rådmann
Jo Bjarte Tømmerbakke er tilsett som ny rådmann i Modalen kommune, og begynner i stillinga den 9. oktober. I mellomtida er Oddvin Neset konstituert rådmann.
onsdag 30. august Modalen kommune
Fungerande sjef for teknisk uteseksjon
Torbjørn Aas blir fungerande sjef for teknisk uteseksjon i perioden: 4/9 - 25/9-17. Tlf nummer: 916 30 485
mandag 28. august Modalen kommune
Veterantreff på Mo
Søndag 3. september kl. 14.30 - 16.30 legg Oster til kai på Mo
torsdag 24. august Modalen kommune
Haustrydderute 2017 Modalen
Haustryding fredag 1. september 2017 kl. 13.00 - 19.00 og laurdag 2. september kl 09.00 - 15.00. På Mo ved industribygget.
onsdag 16. august Modalen kommune
I august er biblioteket ope: Tysdag og onsdag: 09-14.00, torsdag: 13.00-18.00.
Start
onsdag 16. august Modalen kommune
Nytt skuleår på Mo skule
Vi ønskjer hjarteleg velkommen til eit nytt skuleår. Skuleåret byrjar torsdag 17.august, og vi møtast til felles samling i kantina kl. 08.25.
torsdag 10. august Modalen kommune
Oppstart nytt SFO år
Start
onsdag 9. august Modalen kommune
Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Klikk her for å sjå kurstilbod!
mandag 7. august Modalen kommune
Folkefest på Osterfjorden
Ver med D/S Oster på den storslagne opninga av dei nye Laksegiljene på Askildneset i Osterfjorden! D/S Oster går frå Ostereidet kl. 11:00, Tysse kl. 11:30. Båten ligg ved Askildneset frå kl. 12. Retur kl.14.
onsdag 2. august Modalen kommune
Råkjøring med båt vaskar ut strandsona
Båtførarar som ikkje respekterer forholda fører til skader på land.
tirsdag 25. juli Strilen
Stipend til elevar i vidaregåande skule
Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen.
mandag 24. juli Modalen kommune
HORDALAND

Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Opningstid ved Kundetorget sommaren 2017
Kundetorget er ope frå kl 09.00 til kl. 14.00 frå veke 29 til og med veke 32 sommaren 2017.
torsdag 13. juli Modalen kommune
Brukarundersøking i Stølsheimen
Stølsheimen verneområdestyre ynskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt Stølsheimen landskapsvernområde, og vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant besøkande til området. Svara me får inn skal brukast når me skal lage...
tirsdag 11. juli Modalen kommune
Fire ja, tre nei til ny vasskraft i Modalen
NVE gjev fire løyve og tre avslag til ny vasskraftutbygging i Modalen.
lørdag 8. juli Strilen
Skal opna gründerhus i Modalen
I Modalen skal Petter Arnesen og fire andre karar opna eit såkalla Hub-hus for folk som har lyst å starta småbedrifter.
torsdag 6. juli Strilen
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Tømde Modalen for ender og potekaker
No er andeløpet i Modalen blitt like populært som potekakene til Sigrun, eller omvendt. Klikk på bildet og sjå bildeserie.
søndag 2. juli Strilen
Surrealistisk kunst i Modalen
I dag opnar norsk-islandske Lina Rut ei surrealistisk utstilling i Mobryggja.
fredag 30. juni Strilen
Opningstider for Bryggjeslottet og Biblioteket i sommar
Start
onsdag 28. juni Modalen kommune
Program for helsesenteret juni - juli - august 2017
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) LEGEVAKT FOR MODALEN: Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117 / Ved behov for...
tirsdag 27. juni Modalen kommune
Modalsdagane 2017
Start
torsdag 22. juni Modalen kommune
Bestiller nye skisser
Modalen kommune vil gå vidare med planane om nytt teneste og næringssenter i ein mindre størrelse enn først planlagt.
torsdag 22. juni Strilen
Nytt brannsamarbeid for Modalen
Frå 1.5.2017 er Modalen med i eit utvida brannsamarbeid gjennom Lindås, Meland og Modalen brann og redning (LMMBR). Karl Johannes Romarheim har frå same dato overteke som brannsjef også for mannskapa i Modalen.
onsdag 21. juni Modalen kommune
Kven er med, og kven er ute?
I Strilen tysdag kunne du lesa om skepsisen i Lindås formannskap til å gå inn i eit nytt interkommunalt samarbeid om byggetilsyn.
mandag 12. juni Strilen
Opningstider NAV Modalen sommaren 2017
I samband med avvikling av ferie vert NAV kontoret stengd fyljande veker: Veke 27, 28, 29 og 31 Dersom det er naudsynt med økonomisk hjelp i desse dagane, ta kontakt med kundetorget 56 59 90 00 Dersom saka di gjeld arbeid, sjukdom, pensjon så ta kontakt med NAV Masfjorden på tlf. 55 55 33 33
mandag 12. juni Modalen kommune
Den tilfeldige ordføraren
Korleis enda askøyværingen Tom Thorsen, som er gift med Vibeke frå Tønsberg og ikkje har noko band til Modalen, opp som ordførar?
søndag 11. juni Strilen
Stengjer Modalsvegen for opprydding
Modalsvegen blir stengt klokka tre i dag på grunn av rydding av lausmassar frå fjellsida etter raset i går.
lørdag 10. juni Strilen
Modalen seinkar ambisjonane
Å bruka 70 mill på nytt nærings- og tenestesenter på Mo er ikkje aktuelt. No ser kommunen på ei meir nøktern løysing.
lørdag 10. juni Strilen
Modalsvegen stengt
Fv 569 mellom Romarheim og Modalen er steng på grunn av steinras.
fredag 9. juni Strilen
HORDALAND

Høyringsrunde strategisk næringsplan og vedtekter for næringsfondet.
Frist for høyringsinnspel er 22. august 2017.
fredag 9. juni Modalen kommune
Her er den nye Modalen-rådmannen
Kommunalsjef på Radøy blir toppsjef i Modalen.
torsdag 8. juni Strilen
Halv nedbør i mai
Som første månad i år vart mai ein månad med mindre nedbør enn det normale på våre kantar. Enkelte stasjonar fekk berre halvparten av normalnedbør.
mandag 5. juni Strilen
Høyring: Ny lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.
tirsdag 23. mai Modalen kommune
Program for helsesenteret
*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) Legekontoret er stengt tysdag 11.april.
torsdag 6. april Modalen kommune
Ungdataundersøkinga Ung i Hordaland 2017
På oppdrag frå Modalen kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) ei kart-legging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.
torsdag 23. februar Modalen kommune
Har du bilete og/eller historiar å dele omkring Modalen kommune sin sandindustrihistorie?
Sigrun Dale og kulturkontoret ynskjer å sjå om det let seg gjere å lage ei permanent utstilling i Bryggjeslottet som kan dokumentere sandindustrien si historie i Modalen.
torsdag 26. januar Modalen kommune
Nasjonal støtte til biosfæreprosjektet i Nordhordland
Den norske MAB-komité har no gitt sin støtte til arbeidet med å gjere Nordhordland til Norge sitt første biosfæreområde. Dermed er det gitt klarsignal til vidare arbeid både med hovud søknaden som skal gå til UNESCO og til dei aktivitetane som alt er satt i...
fredag 6. januar Modalen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MODALEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Skåne Østfold Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Kalmar Helse Finnmark Film Svalbard Tesla Kultur Båt Spill Forskning Bil Vær Helsingborg Inrikes Sverige Arendal Östra Göinge Landbruk Norway Cup VM Mat Vestby Hässleholm Masfjorden Forsvar Boksing Tour of Norway Russland Malmö Sjakk Litteratur Sport Ishockey Brexit Landskrona Risør Musikk Sykkel Suldal Molde Nedre Eiker Hockey Arctic Race Jakt NM Tech Håndball Stavanger Lillesand Jobb Motor Mote Kongelig Stockholm Kristiansand Hammerfest Kristianstad Fjell Svømming Trondheim Kongsvinger Valg Skellefteå Verdal Sørreisa Agdenes Osterøy Voss Kävlinge Odds BK Lund Åsnes Politikk Bærum Tingvoll Emmaboda Langrenn Tyskland Vellinge Ledare SK Brann Ylvis Dyr Radøy Musik Menn Vitenskap Nord-Korea Kunst Vinje Olofström Holmestrand Eidfjord Eliteserien Skien Narvik Fedje Vevelstad Nannestad Kvænangen Tingsryd Svedala Steinkjer Jul Volda Stavanger Oilers USA Ålesund Klima Mjölby Strømsgodset Android Hopp Evenes Stord Svelvik Sarpsborg Trening Karmøy Frankrike Vestre Slidre Barn Lesja Kragerø Ås Åstorp Aurdal Askøy Eslöv Tvedestrand Tjøme Andøy Skiskyting Motorsport Lyngdal Rauma Kommunesammenslåing Bolig Austrheim Dovre Mandal Måsøy Odda Moss Friidrett Alpint Klatring Nybro Seljord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL