Meland
Les Vestbygd-foreldra sitt brev til politikarane
På økonomien si kappe skal vi ofrast. Vi, og mange med oss, opplever det som å bli dolka i ryggen.
08:56 Strilen
Bokmålsklassar kostar Meland ni millionar ekstra
Språkdeling gjera at skulane i Meland har ni klassar meir enn det elevtalet tilseier at dei skal ha.
mandag 18:00 $ Strilen
Tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar
Frivillige organisasjonar, offentlege instansar og private aktørar kan søkje om midlar til tiltak som motverkar eller dempar konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. (Tidlegare Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom). Søknadsfrist for tilskotsåret 2019 er 10.desember 2018.
mandag 14:58 Meland kommune
– Eg har aldri jobba i ein kommune med mindre administrasjon
Meland er blant dei kommunane i landet som brukar minst på administrasjon per innbyggar.
mandag 11:04 $ Strilen
Yrkes- og utdanningsmessa 2018
Årets yrkes- og utdanningsmesse vert arrangert 27.-28. november i Nordhordlandshallen.
mandag 08:55 Meland kommune
Har rykt ut til kjempestort bål
Brannvernet melder at dei har rykt ut til eit kjempestort i området Austre heiane i Meland.
lørdag 13:11 $ Strilen
Formannskapet er samstemt: – Ingen er lystne på skulekutt
Signala frå Meland formannskap er tydelege. - Me nullstiller og legg ein alternativ plan for å få budsjettet i hamn.
torsdag 20:03 $ Strilen
Kollisjonen i Hjeltefjorden: Sjå bileta
Klikk på biletet over og sjå bileteserie.
torsdag 11:28 $ Strilen
HORDALAND

– At ikkje dei skammar seg
– Det tar seg ikkje ut at formannskapet reiser vekk på hotell når dei skal diskutera kutt i både skulen og sjukeheimsplassar.
onsdag 18:06 $ Strilen
Pianofestival for læring, inspirasjon og motivasjon
– Det er kjempefint å delta og få vita at du er flink, seier David Nygård Fehn. Laurdag deltok han i Tangentiaden for tredje gong.
tirsdag 6. november $ Strilen
Reagerer kraftig på sparetiltaka til rådmannen
FAU på Meland ungdomsskule er ikkje begeistra for budsjettforslaget som rådmannen i Meland kommune la på bordet sist veke.
tirsdag 6. november $ Strilen
Satsar saman på Mjåtveit
At dei rettar seg mot same marknaden er ingen hinding for dei fire Meland-bedriftene, som satsar i felles bygg.
tirsdag 6. november $ Strilen
Human-Etisk forbund inviterer til kyrkjedebatt
Bør Meland byggja ny kyrkje? Det er det mange som har meiningar om. Blant anna Human-Etisk forbund, som inviterer tilhengjarar og motstandarar til debatt.
tirsdag 6. november $ Strilen
Hentar fram att planar på Flatøy
Framo Flatøy AS ønskjer å utvida anlegget sitt på Flatøy, planar som kan koma i konflikt med fritidsinteresser i området.
tirsdag 6. november $ Strilen
– Dette er ei rasering av skulestrukturen i Meland
Eg les med vantru brevet som har gått ut til foreldre i Frekhaug, Vestbygd og Rossland skulekrins angåande omlegging av skulestruktur i Meland og nedlegging av SFO på Rossland skule.
mandag 5. november $ Strilen
– Skulestruktur er meir enn ei budsjettsak
søndag 4. november $ Strilen
Fleire utan setebelte i buss
Kunne skrive ut fleire gebyr, men bussen måtte halda ruta si.
lørdag 3. november $ Strilen
Vegstenging Holmeknappen
Meland kommune skal byggje nytt vass- og avlaupsanlegg frå Holme til Tveit. Om nokre veker skal også Statens vegvesen starte arbeidet med ny undergang for mjuke trafikkantar. Det er difor avgjerande at kommunen vert ferdig med nye leidningar opp til vegvesenet sitt graveområde.
fredag 2. november Meland kommune
– Dette kjem aldri til å bli vedteke
Å flytta på elevar og lærarar på den måten rådmannen føreslår er heilt uaktuelt, er meldinga frå dei to største partia i Meland.
fredag 2. november $ Strilen
Vurderer å kutta ungdomstrinnet på Rossland og flytta Vestbygd-elevar
Meland kommune må kutta. For å få kabalen til å gå opp, føreslår rådmannen både endringar i skulestruktur, kutt i talet på senger på sjukeheimen, og auke i eigedomsskatten.
torsdag 1. november $ Strilen
Resultat for 2017 - Introduksjonsprogram for nyankomne flyktningar
Meland kommune er blant dei tre kommunane i Hordaland som har fått størst andel deltakarar ut i arbeid og utdanning i 2017.
torsdag 1. november Meland kommune
Borna song for full hals i Meland kyrkje
Kyrkja blei fylt med latter og glede då barnekora Tusenfryd og Levende Lys spelte opp til barneFESTkonsert med Tore Thomassen.
onsdag 31. oktober $ Strilen
Meland kulturskule minner om søknadsfrist for redusert eigendel
Meland kulturskule minner om at ein kan søkje om 50% rabatt av eigendel dersom husstanden har samla inntekt på under 533 500 kr per år (justert frå 1. august 2018). Denne ordninga er avgrensa til 10 husstandar per år og du finn søknadsskjema her. Søknadsfrist er 1....
tirsdag 30. oktober Meland kommune
– Ikkje bruk kreditt og hald deg unna gjeld!
Ungdomsskuleelevane på 10. trinnet i Meland er ganske samde, det er ikkje alltid like smart å handla på kreditt!
mandag 29. oktober $ Strilen
Aleksander (21) vart norgesmeister i murarfaget
21-åring frå Meland til topps på Austlandet.
mandag 29. oktober $ Strilen
Seilmaker Iversen markerte 150-årsjubileum
Laga til storstilt fest i produksjonshallen.
søndag 28. oktober $ Strilen
Jobbar seg til betre norskkunnskapar
Fem dagar i veka er Bahria Shaukat (54) på plass på Møteplassen i Meland. Der får ho språkopplæring tilpassa kvardagen sin.
søndag 28. oktober $ Strilen
Fekk 30 dagar for sykkeltjuveri
Ein lindåsing i starten av tjueåra, er dømd til 30 dagar fengsel på vilkår etter at han stal to crossyklar frå Meland Motorsportklubb.
søndag 28. oktober $ Strilen
Nyutdanna muskelterapeut på Rossland
I klubbhuset til Nordre Holsnøy idrettslag har muskelterapeut og personleg trenar Christoffer Eide etablert seg.
lørdag 27. oktober $ Strilen
Kartverket sluttar å produsera og senda ut adressemerker 11. desember 2018
Til deg som byggjer eller skal flytta inn i større bygg med fleire einingar. Du må no sjølv syte for å skaffe adressemerker til inngangsdøra di.
fredag 26. oktober Meland kommune
I helga kan du høyra Kristin på heimebane
Kristin Minde har reist mykje rundt med musikk etter vårens plateslepp. Laurdag kan du høyra både henne og Anne Hvidsten i Austrheim kyrkje.
torsdag 25. oktober $ Strilen
Er det greitt å la forureininga liggja? Politikarane er i tvil
– Myrane vart ofte brukt som søppelplass før i tida. Men kan me berre legga lokk på dette?
onsdag 24. oktober $ Strilen
Ny ullvekeutstilling i Meland
Ullveka er også synleg i Galleri Rustica. Der kan du no sjå utstillinga Ull i vikingtida.
tirsdag 23. oktober $ Strilen
HORDALAND

Stor givarglede for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon samla inn over 239 millioner på landsbasis. I Nordhordland var det Modalen som gjekk sigrande ut med høgast bidrag per innbyggjar.
mandag 22. oktober $ Strilen
Skummet flaut i bekken på Mjåtveit. Brannvernet har lagt ut lenser
– Det var skum i heile bekken og langt oppover trea. Det såg heilt vilt ut!
søndag 21. oktober $ Strilen
Sikker kvardag
Kva gjer du dersom straumen vert borte fleire dagar, mobilnettet sluttar å verke eller det ikkje er vatn i springen? 
fredag 19. oktober Meland kommune
Abonnementsvilkår for vatn og avløp i Meland kommune er ute til høyring
Forslag til nye standard abonnementsvilkår for vatn og avløp i Meland kommune er ute til høyring. Forslaget vart vurdert av Utval for drift og utvikling i møte 16.10.2018. Høyringsfristen er sett til 13.11.2018.
onsdag 17. oktober Meland kommune
Hugs refleksdagen 18. oktober!
Den tredje torsdagen i oktober vert refleksdagen markert over heile landet.
onsdag 17. oktober Meland kommune
Ordførarane kasta seg på telefonen for TV-aksjonen
Tysdag deltok ordførarane i Nordhordland på ringjedugnad for å oppfordra lokale bedrifter til å gje pengar til Kirkens bymisjon sitt arbeid. Søndag har også du mulegheit til å bidra.
tirsdag 16. oktober Strilen
Meland treng bøsseberarar
Vil du vere med på den nasjonale dugnaden og gå årets viktigaste søndagstur, kan du registrere deg som bøssebærar på blimed.no.
tirsdag 16. oktober Meland kommune
Han er klar for parterapi i Bergen
Kevin Vågenes driver med landets mest populære parterapi. Før jul tar han med seg noen av klientene til Ole Bull Scene for å lage show.
mandag 15. oktober $ Bergens Tidende
Tilskot til verna kulturminne i Hordaland
Tilskotsordninga "Tilskot til verna kulturminne i Hordaland" tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Eigarar av verna...
mandag 15. oktober Meland kommune
Velkommen til kurs for storfehaldarar
Godt dyrestell er viktig for god velferd og god økonomi. Erfaring frå andre stader er at dette kurset er noko som kan hjelpa deg å forbetra husdyrdrifta di. Guro Sveberg, veterinær og rådgjevar i Tine har doktorgrad i Kusignal, dette vert eit spennande kurs. Vert du med?​
mandag 15. oktober Meland kommune
Skulle rydda opp rundt tjørnet, men så oppdaga dei forureininga
Meland kommune skulle reinska opp i Mjåtveittjørnet, men massane er så forureina at dei må kjørast til eit deponi. Det synest rådmannen vert for dyrt.
søndag 14. oktober $ Strilen
Skulle hylla brannvesenet - måtte sjølv rykka ut på bustadbrann
Det er ikkje berre berre å vera ordførar og frivillig i brannkorpset.
fredag 12. oktober $ Strilen
Inviterer alle Alver-korpsa til «digital korpsstafett»
Alle korpsa i dei tre Alver-kommunane skal prøva seg på den nye vignetten.
torsdag 11. oktober $ Strilen
Skeptisk til ny ungdomsskule i senteret
Meland kommune jobbar med å finna plassering til både ny ungdomsskule, barnehage, symjehall og kyrkje sentralt på Frekhaug.
torsdag 11. oktober $ Strilen
Vil sjekka moglegheita for nytt gangfelt over brua
Gang- og sykkelvegen over Hagelsundbrua er så smal at syklistar har problem med å passera kvarandre. Men det er håp om betring.
onsdag 10. oktober $ Strilen
Spørjetime i kommunestyret 31. oktober
Det blir spørjetime i kommunestyret onsdag 31. oktober klokka 15.00 i Meland rådhus. Dei som ønskjer utfyllande svar må melde spørsmåla skriftleg til ordførar seinast 48 timar før møtet. Spørsmål kan sendast på e-post til...
tirsdag 9. oktober Meland kommune
Influensavaksinering 2018
Kommunen har tilbod om influensavaksinering for personar i risikogruppene. Vi har drop-in dagar for personar i risikogruppene. På desse dagane er vi ekstra bemanna med personell.
tirsdag 9. oktober Meland kommune
Nestekjærleik spør ikkje etter tru
Eg takkar for engasjementet rundt mitt førre lesarinnlegg og kyrkjesaka i Meland generelt. Eg vil her svare på nokre av argumenta som har kome opp.
søndag 7. oktober $ Strilen
Redningsaksjon avslutta: Søkte etter person i sjøen
Brannvesenet og politi rykte ut etter melding frå ein person som meinte han såg ein symjande person midt i fjorden.
lørdag 6. oktober Strilen
Det skal vere (arbeids)plass for alle!
Er du utviklingshemma og bur i Hordaland er sjansen for ein varig tilrettelagt arbeidsplass liten.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Kvardagskyrkje, eller eit kulturbygg?
Kvifor kan ein ikkje kalla det for det når det på alle vis har kulturhuset sine kjenneteikn?
tirsdag 2. oktober $ Strilen
Difor treng vi nytt kyrkjebygg i Meland
mandag 1. oktober $ Strilen
– Ei ny kyrkje vil bli ein stor ressurs for Meland
– Me ønskjer oss eit bygg som vil vera til glede og nytte for alle i kommunen.
mandag 1. oktober $ Strilen
Dette er Alver sitt kommunevåpen
Etter dei siste justeringane vart kommunevåpenet for Alver endeleg vedteke måndag.
mandag 1. oktober Strilen
Invitasjon til ICDP foreldrerettleiing
Vi har gleda av å invitere til ICDP foreldrerettleiing torsdagar utover hausten.
mandag 1. oktober Meland kommune
HORDALAND

– Du lever lengre om du syng!
– Det er kanskje ikkje heilt vitskapleg, men eg er heilt sikker på dei som syng lever lengre, seier Gunnar Furubotten.
lørdag 29. september $ Strilen
Frekhaug har fått ny butikk
Torsdag opna Mekk i Frekhaug senter, til glede for både butikken sjølv og bygda rundt.
fredag 28. september $ Strilen
– Det er viktig med lokalt initiativ, og godt gjennomarbeidde planar
Det er rådet tidlegare vegdirektør Olav Søfteland har for arbeidet med ny veg Klauvaneset - Vågsbotn.
torsdag 27. september $ Strilen
Viktig å ha toppane med vidare
tirsdag 25. september $ Strilen
Tilbyr ei hand å halda i ved livets slutt
Ingen skal måtta døy aleine, meiner Nordhordland Røde Kors. No startar dei opp vaketeneste.
søndag 23. september Strilen
Inviterer til konsert med musikk-førebiletet
Tilbake i 2002 vart Stine Karin Sæle gripen av musikken til Maria Solheim, under ein konsert i Knarvik. No inviterer Sæle til Solheim-konsert i Knarvik kyrkje.
torsdag 20. september $ Strilen
Varsle om stengte vegar
Lurar du på kven du skal kontakte ved stengte vegar?
torsdag 20. september Meland kommune
Sakna gut på Frekhaug
Gut på 5 år er sakna på Frekhaug.
onsdag 19. september Strilen
– Svekket tillit til lokaldemokratiet
Skremmende lesing om tillit til politikerne.
onsdag 19. september $ Strilen
Reguleringsplan for KV 1133 Myrvollane til Hestdal - offentleg ettersyn og høyring
I medhald av plan- og bygningslova § 12- 10 har Utval for drift og utvikling 4.9.2018, som sak 70/2018, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn.
onsdag 19. september Meland kommune
Mann skadet i tank på fiskeoppdrettsanlegg
Nødetatene rykket ut etter at det ble meldt om en arbeidsulykke i Stekkevikvegen i Meland tirsdag ettermiddag.
tirsdag 18. september $ Bergens Tidende
Astrid Byrknes stiller som KrF sin Alver-kandidat
Lindås-ordføraren er med vidare inn i den nye kommunen.
tirsdag 18. september $ Strilen
Til sjukehus etter arbeidsulykke
Full utrykking til Meland.
tirsdag 18. september Strilen
Meland-rådmannen vil til Øygarden
Martin W. Kulild har søkt jobben som rådmann i Øygarden kommune.
mandag 17. september $ Strilen
Ny kyrkje eller ny skule i Meland?
Eit opprop mot ny kyrkje skaper sterkt engasjement i Meland.
søndag 16. september $ Strilen
Emely Lykke var nesten døv, men Barneklinikken ga ikke beskjed
Glemte å gi beskjed om problem med hørselen
søndag 16. september $ Bergens Tidende
Slit med tilliten i Meland
Ei undersøking viser at innbyggjarane i Meland har lågare tillit til lokalpolitikarane enn i resten av landet.
søndag 16. september $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELAND

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL