Masfjorden
Helikoptertrafikk i Stølsheimen på søndag
BKK Nett vil med dette orientere om at dei har opna for bruk av helikopter i Stølsheimen på førstkomande søndag.
fredag 12:08 Masfjorden kommune
Stappfullt på folkemøte
Mange møtte opp på folkemøtet i kommunehuset om reguleringsplan for Masfjordbrua den 17. oktober.
torsdag 15:19 Masfjorden kommune
Ny informasjon om ferjedrifta
Frå i morgon - torsdag 19.10.17 - vil fyrste avgang med kabelferja vere frå Duesund ferjekai kl 17.20.
onsdag 15:31 Masfjorden kommune
Informasjon frå Heimevernet
HV gjennomfører øving 18.-23. oktober. Det vil i hovudsak innebera aktivitet i Gulen og Masfjorden kommune.
mandag 13:05 Masfjorden kommune
Skyssbåten er no i rute
Dei tekniske problema på skyssbåten mellom Duesund og Masfjordnes er no tekne hand om.
mandag 08:44 Masfjorden kommune
Ei lita påminning om folkemøtet
Interessert i arbeidet med å få bygd bru over Masfjorden ? Her kjem ei påminning om eit møte om saka.
søndag 14:11 Masfjorden kommune
Eldreprisen til Lovise Matre
Heidringa vart kunngjort på eldredagen i Masfjorden, i samband med det årlege arrangementet på sjukeheimen.
fredag 13. oktober Masfjorden kommune
Oppdatert informasjon om innstilt ferjesamband
Tidsrommet for innstilling av ferjesambandet Masfjordnes - Duesund er no endra. Ferja vil vere attende i ordinær drift frå og med torsdag 19. oktober.
fredag 13. oktober Masfjorden kommune
HORDALAND

Etablerersenteret med mange tilbod
Etablerersenteret tilbyr kurs i etablering, rettleiing/rådgjeving og nettverkstreff til gründere, entreprenører og oppstartsbedrifter i Hordaland. Tilbodet er både på norsk og engelsk.
torsdag 12. oktober Masfjorden kommune
Følg eit barn til skulen!
TV-aksjonen 2017 er tildelt UNICEF og skal gje utdanning og håp til barn der det er krig. Innsamlinga vert 22. oktober.
mandag 9. oktober Masfjorden kommune
Influensavaksine for sesongen 2017/2018
Nedunder kjem eit oversyn over tid og stad for influensavaksinering i Masfjorden. I år inneheld vaksinen beskyttelse både mot svineinfluensa og sesonginfluensa.
mandag 9. oktober Masfjorden kommune
Sjukeheimen sine spreke syklistar samla
Bebuarar og andre brukarar av Masfjorden sjukeheim har delteke i "Sykkel-VM for eldre" med eit imponerande resultat. Den slags innsats fortener ein skikkeleg fest. Og fest vart det !
torsdag 5. oktober Masfjorden kommune
Orientering til dei reisande om kabelferja
Grunna verkstadopphald og klassifisering vert ferjesambandet innstilt f.o.m. 16.10.17 t.o.m. 26.10.17.
onsdag 4. oktober Masfjorden kommune
Frukostmøte for bedrifter og arbeidsgjevarar
NAV Masfjorden og NAV Gulen ynskjer bedrifter og arbeidsgjevarar velkomne til frukostmøte på Vidsyn 19. oktober. Påmeldingsfrist 16. oktober.
tirsdag 3. oktober Masfjorden kommune
Vegstenging på grunn av filminnspeling
Truenorth Norway AS skal ha filminnspeling i området rundt Kjekallbrua 6. og 7. oktober.
fredag 29. september Masfjorden kommune
Informasjon om foreldrebetaling i barnehage
Det er to ordningar som gjeld redusert pris for barnehageplass: Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling
torsdag 28. september Masfjorden kommune
Utvida frist for spørjeundersøking om legetenesta i Masfjorden
Legetenesta i Masfjorden ønskjer gjennom ei spørjeundersøking å få tilbakemelding på våre tenester frå deg som innbyggjar. Svarfristen er utvida til 15.10.17.
torsdag 28. september Masfjorden kommune
Verdsdagen for lindrande behandling
Det vert markering av verdsdagen for lindrande behandling med stand på sjukeheimen tysdag 3. oktober.
tirsdag 26. september Masfjorden kommune
Strilesoga
Få med deg foredraget «Dar kjem dampen» - ei ny tid i emning - på Masfjorden folkebibliotek Hosteland tysdag 26.9 kl. 19.00.
torsdag 21. september Masfjorden kommune
Friperiode i Stølsheimen
BKK Nett vil orientera om at frå og med 22. september til og med 9. oktober har entreprenøren vår Dalekovod, planlagt å ha ein friperiode.
torsdag 21. september Masfjorden kommune
Stenging av Tangedalsvegen - arbeid på bru
Tangedalsvegen vert stengt torsdag 21. sept frå kl 08.30.
tirsdag 19. september Masfjorden kommune
Kva skjer med bosset vårt no ? Oppdatert informasjon
Som dei fleste no kanskje veit, har NGIR sin transportør av boss, RenoNorden AS, begjært seg konkurs. Kva konsekvensar det måtte ha for bosshentinga i Masfjorden, er enno ikkje klårt.
tirsdag 19. september Masfjorden kommune
Reguleringsplan for bru over Masfjorden - offentleg ettersyn
Formannskapet i Masfjorden kommune har i møte 12.09.2017, sak 072/2017, gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for bru over Masfjorden ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.
fredag 15. september Masfjorden kommune
Stortingsvalresultatet for Masfjorden
Etter at 99,8% av stemmene er talde opp syner stortingvalresultatet for Masfjorden ein solid framgang for Sp på 9,3 %, med størst tilbakegang for Krf på -5,7 %.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden og illustrasjon av Masfjordbrua
ABO Plan & Arkitektur AS har no sendt framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden over til kommunen.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Høyring - Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om akvakultur av makroalgar i flytande anlegg
Søknaden frå Engesund Fiskeoppdrett AS gjeld lokalitet Duesund, AK 11. Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2017.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Støtte til førarkort med haldningsskapande kurs
Vil gje økonomisk støtte til sertifikat for ungdommar til handlingsskapande kurs. Påmeldingsfristen er 30. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
HORDALAND

Eldredagen 2017 i Masfjorden
Eldredagen vert markert med festsamkome på Masfjorden sjukeheim 29. september. Påmelding innan 26. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Helikopterflyging i Stølsheimen på søndag
BKK Nett AS har opna for at entreprenøren Dalekovod, kan arbeida og nytta helikopter i Stølsheimen på søndag 10. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Meininga med endringane i regelverket er at elevar som ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, skal få rask hjelp.
tirsdag 29. august Masfjorden kommune
Spørjeundersøking om legetenesta i Masfjorden
Legetenesta i Masfjorden ønskjer gjennom ei spørjeundersøking å få tilbakemelding på våre tenester frå deg som innbyggjar. Svarfristen er utvida til 15.10.17.
tirsdag 29. august Masfjorden kommune
Sjøleidning frå Masfjordnes til Duesund
Masfjorden kommune skal i gang med ny sjøleidning frå Masfjordnes til Duesund 29. til 31. august 2017.
mandag 28. august Masfjorden kommune
Engesund Fiskeoppdrett AS søker om løyve til utviding av anlegg for oppdrett i Duesund
Søknaden gjeld løyve til utviding av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure i Duesund. Uttalefristen er 15.09.2017
fredag 18. august Masfjorden kommune
Flott konsert i nothuset
Sundag 13. august var det endeleg tid for Sommarscena 2017.
fredag 18. august Masfjorden kommune
Vegstenging av Tangedalsvegen
Tangedalsvegen vert stengt i perioden 21.08. - 01.09.2017. Måndag fredag i tidsrommet 07.30 – 17.30
fredag 18. august Masfjorden kommune
Støttekonsert i Sandnes kyrkje
Støttegruppa for Baraka førskule i Kenya inviterer til konsert i Sandnes kyrkje i Masfjorden laurdag 16. september kl.17.00
fredag 18. august Masfjorden kommune
Vegstenging i Stordalen
Vegen mellom Stordalen skisenter og Stordalsstølen på Fv. 381 vert stengd frå 21. til 31. august 2017.
torsdag 17. august Masfjorden kommune
Stortings- og sametingsval 2017
Kunngjering av valting og førehandsrøysting. Valdagen er 11. september 2017
onsdag 16. august Masfjorden kommune
Velkommen til nytt kulturskuleår
Kulturskulen startar opp med ordinær undervisning måndag 21. august.
søndag 13. august Masfjorden kommune
Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik
onsdag 9. august Masfjorden kommune
Nytt skuleår startar
Fyrste skuledag for alle skulane i Masfjorden er torsdag 17. august.
tirsdag 8. august Masfjorden kommune
Tilbod om opplæring i norsk for innvandrarar
Er du innvandrar og ønskjer å læra norsk vil det bli sett i gang opplæring så snart det er mange nok påmelde.
mandag 7. august Masfjorden kommune
Forbod mot brenning av avfall på bål
Brenning av avfall på bål er ikkje tillate i Masfjorden kommune. Bakgrunnen for dette er at ein ynskjer å forhindra forureining og helseproblem for innbyggjarane i kommunen som følge av brenning av avfall og andre ting som medfører røyk og lukt.
mandag 7. august Masfjorden kommune
Kjekt med arbeid i stadig utvikling
Helene Sæbjørnsen og Håvard Hustoft syns det er kjekt å følgja utviklinga mot stadig større utnytting av ressursane i sjøen.
onsdag 26. juli Strilen
Samfunnskost og samfunnsnytte
mandag 24. juli Strilen
Bil med naudblink i Sandviktunnelen på E39
Vegtrafikksentralen melder klokka 15 søndag at det står ein bil med naudblink på i Sandviktunnelen i Masfjorden kommune.Sandviktunnelen ligg på E39 og er den nest…
søndag 23. juli Avisa Nordhordland
HORDALAND

Skarp brukritikk til kommunen
Bebuarar etterlyser vurdering av fleire alternativ til Masfjordbrua.
søndag 23. juli Strilen
Blant ryper og storslått natur i Masfjorden
Når ein skal besøka høgste punkt i Masfjorden kommune, er ein nesten i Høyanger. Ein får likevel ei god kjensle av dei mektige Masfjord-fjella.
lørdag 22. juli Strilen
Hvorfor det ikke bør bli bro over Masfjorden
Når Hordaland fylkesting skal avgjøre om de skal gå inn for planen om å bygge bro over Masfjorden og få prosjektet inn på Regional…
lørdag 22. juli Avisa Nordhordland
Etterlyser eigarane av båtar
Politiet i Gulen, Masfjorden og Solund lensmannsdistrikt etterlyser eigarane av to båtar.
torsdag 20. juli Avisa Nordhordland
Etterlyser eigarane av desse båtane
Båtane har ikkje registreringsnummer.
torsdag 20. juli Strilen
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Samferdsle er nøkkelen
Fleire nordhordlendingar, og sikkert masfjordingane spesielt, fekk kaffien i vrangstrupen då dei las innlegget til Erling Gjelsvik om Masfjordbrua i forrige veke. BA-spaltisten har…
onsdag 19. juli Avisa Nordhordland
Ny utlysing av stilling som kyrkjeverje i Masfjorden
Stilling som kyrkjeverje er lyst ut. Søknadsfrist er sett til 31. juli.
mandag 17. juli Masfjorden kommune
Treng opplysningar etter tjuveri
To kajakkar og ein Tysse-tilhengar stole natt til søndag.
mandag 17. juli Strilen
Meiningslaust innlegg frå Gjelsvik
Gjelsvik har vore i sommarhuset sitt og skua utover Fensfjorden. Der har han i eit syn sett ei hengebru «i overgangen mellom Fensfjorden og…
søndag 16. juli Avisa Nordhordland
Knappen er Kjersti og Jarle sitt ferieparadis
– Vi vert aldri lei av den store fjorden og dei mektige fjella. Det er eit flott syn.
lørdag 15. juli $ Avisa Nordhordland
Heimesiger på fiskefestivalen
Desse to karane sikra at premien for både minste og største fisk heldt seg på Sandnes.
fredag 14. juli Strilen
Kjørte i grøfta i amfetaminrus
Då politiet kom til staden, fann dei i tillegg hasj i bilen.
fredag 14. juli Strilen
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Bro over Masfjorden?
Er det slik at Hordaland Fylkeskommune vil gå inn for planene om å erstatte kabelfergen mellom Duesund og Masfjordnes med en hengebro? En kabelferge…
torsdag 13. juli Avisa Nordhordland
Hildegunn hadde ein draumejobb i tankane
Då Gulen og Masfjorden Næringshage hadde eit behov for ny forretningsutviklar, var Hildegunn Opdal (25) klar for utfordringa.
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
Sukkenes bro ligg i Venezia - ikkje i Masfjorden
Erling Gjelsvik er flink med ord, det skal han ha. Han veit kva språklege verkemiddel han skal nytte for å latterleggjere tiltak og initiativ…
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
Fjon-M vert elektrisk
Frå neste kontraktperiode skal kabelferja ha elektrisk framdrift.
tirsdag 11. juli Strilen
Meningsløs bro over Masfjorden
Overivrige samferdselspolitikere er en trussel mot trivselen vår, skriver Erling Gjelsvik.
tirsdag 11. juli Avisa Nordhordland
HORDALAND

Kraftprosjekt i Høyanger gjev ny linje til Stordalen
Utbygginga av Østerbø kraftverk betyr at det skal byggast ei ny kraftlinje til Stordalen.
lørdag 8. juli Strilen
Har tjuvstarta på politireforma: – Vi er meir ute og avdekker meir
Solund har tjuvstarta på politireforma, og lensmann Ivar Holmaas er storfornøgd.
lørdag 8. juli $ Avisa Nordhordland
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Masfjorden
Haukelandsdalen 11 (Gnr 55, bnr 1, fnr 56) er overdratt fra Alfred Iden til Bjørg Sjøtun Iden (29.05.2017) Gnr 50, bnr…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Kunngjering om godkjent reguleringsplan for Skjelsundet naustområde
Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 22. juni 2017, sak 045/17 godkjent endring av reguleringsplan for Skjelsundet naustområde. Klagefristen er 27.07.2017.
torsdag 6. juli Masfjorden kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Kunngjering om endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt
Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 22. juni 2017, sak 032/17 godkjent endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt. Klagefristen er 27.07.2017.
mandag 3. juli Masfjorden kommune
Brannvesenet rykka ut til omsorgsbustader
Brannalarm frå Haugsværlia i Masfjorden.
søndag 2. juli Avisa Nordhordland
Oppkoblingstidspunkt for breiband
Eltel Networks AS, som arbeider for Telenor med å få på plass fiber til alle dei definerte prosjektområda i Masfjorden kommune, melder om følgjande oppkoplingstidspunkt for breidband :
mandag 26. juni Masfjorden kommune
Tjuefemårs-jubilantar
Tysdag 13. juni var det markering av tilsette med 25 års tilsetting i Masfjorden kommune, på Stordalen fjellstove.
mandag 26. juni Masfjorden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL