Masfjorden
Torsdag 18. oktober er refleksdag for heile landet
Ei oppmoding til alle innbyggjarar om å gjera seg synleg i mørket. Bruk refleks!
torsdag 09:55 Masfjorden kommune
Ullveka i Kvamsdals fargeri
Søndag 21. oktober kl. 16.00 opnar utstillinga «Fiber Supplement» i Kvamsdal fargeri i Masfjorden, der Oda stiller ut saman med Håvard C.S. Kranstad og Søren Krag.
onsdag 10:54 Masfjorden kommune
Mormor, mat og andakt på Sandnes
I høve Ullveka og utstillingsopning i Kvamsdals fargeri vert det boklansering og uroppføring av eit nytt musikkverk i Sandnes kyrkje sundag 21. oktober.
tirsdag 15:45 $ Strilen
Opna evigheitsmaskin på Sandnes
Med dette småkraftverket i Sandneselva, kan grunneigarane levera kraft til 340 husstandar i året.
tirsdag 07:34 $ Strilen
No startar bygginga
Fensfjordbygg skal vera klart til innflytting i mars 2020.
tirsdag 06:00 $ Strilen
Mormor, mat og andakt
I høve Ullveka og utstillingsopning i Kvamsdals fargeri vert det boklansering og uroppføring av eit nytt musikkverk i Sandnes kyrkje sundag 21. oktober
mandag 15:17 Masfjorden kommune
Kontrakten signert for Matreberg- og Trodaltunnelen
Statens vegvesen og AS Birkeland Entreprenørforretning har skrive kontrakt for neste steg i oppgraderinga av tunnelane på E39.
lørdag 17:14 $ Strilen
Fleirtal på fylket mot vindkraftplan
Det er fleirtal i fylkestinget mot vindkraft-kartlegginga som det no vert jobba med. Men det same tinget fekk ikkje handsama saka.
onsdag 10. oktober $ Strilen
HORDALAND

Vil bli stengt i periodar
Jernfjelltunnelen på E39 mellom Gulen og Masfjorden, vil i eit par timar framover bli stengt i små periodar på grunn av uføresett arbeid.
tirsdag 9. oktober Strilen
BKK opna slusene
For å ha kapasitet i bassenga til regnet som var varsla, opna BKK tappeluka frå Stordalsvatnet i Masfjorden.
tirsdag 9. oktober $ Strilen
Kommunevegen i Solheimslia er open att for trafikk
Kommunevegen i Solheimslia var stengd for trafikk på grunn av rasfare fram til i dag og er no open att.
mandag 8. oktober Masfjorden kommune
Hypokonderlegen kjem til Masfjorden
Tysdag 23. oktober kjem Ingvar Wilhelmsen til Masfjorden med føredraget «Sjef i eget liv»
søndag 7. oktober $ Strilen
Vindkraftvandalar på villspor
Vindturbinar har av litt uforståelege grunnar i seinare år blitt styresmaktene sin favoritt når det skal byggjast ut meir grøn og miljøvenleg kraft her i landet.
fredag 5. oktober $ Strilen
Vandalar på villspor
Brått opplever eg at utbyggjarar utan varsel har fare over mine fjell og teikna inn nærare 30 vindturbinar på vår eigedom.
fredag 5. oktober $ Bergens Tidende
Dagny vart heidra på eldredagen
Nydeleg heimelaga mat, flott underhaldning og ein verdig prisvinnar stod på menyen på eldredagen i Masfjorden.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Det skal vere (arbeids)plass for alle!
Er du utviklingshemma og bur i Hordaland er sjansen for ein varig tilrettelagt arbeidsplass liten.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Klagane avvist: NVE-ja til vindkraft på Dalsbotnfjellet og ny kraftlinje til Frøyset
No går saka til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd.
onsdag 3. oktober $ Strilen
Eldreprisen for 2018 til Dagny Brundtland Haugsvær
Heidringa vart kunngjort på eldredagen i Masfjorden, i samband med det årlege arrangementet på sjukeheimen.
tirsdag 2. oktober Masfjorden kommune
Det er tid for vaksinering
Det er no tid for å ta influensavaksine for sesongen 2018 / 2019. Også i år inneheld vaksinen vern både mot svineinfluensa og sesonginfluensa.
fredag 28. september Masfjorden kommune
Masfjorden kommune gjev kr. 10.000 til TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går av stabelen 21. oktober og går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn.
torsdag 27. september Masfjorden kommune
Alt kan heklast!
Då Elisabeth stilte ut hekleprodukta sine på ei messe i heimkommunen, spurde den tidlegare lærarinna hennar kven det var som hadde laga dei fine tinga.
onsdag 26. september $ Strilen
– Feil å kartlegga vindkraft her
– Det er vert feil å bruka ressursar på å kartlegga eit område for vindkraft, når det heilt klart ikkje kan brukast.
tirsdag 25. september $ Strilen
Vil ha 300 vindmøller i Stølsheimen
Norsk Vind Energi AS sine planar omfattar fjellområde i Modalen, Lindås og Masfjorden.
mandag 24. september $ Strilen
Tre nye lotto-millionærar
To lindåsingar og ein masfjording hadde grunn til å feira i helga.
fredag 21. september $ Strilen
Her planlegges Europas største vindkraftverk
Planene vekker sterke reaksjoner.
torsdag 20. september $ Bergens Tidende
Tre ramlar over vegar og fleire tusen manglar straum
BKK melder om straumstans mange stader i Nordhordland.
onsdag 19. september Strilen
Framlegg til endring av reguleringsplan for Bjørkeneset
Formannskapet har gjort vedtak om å senda framlegg til reguleringsendring for Bjørkeneset ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 2.11.2018
mandag 17. september Masfjorden kommune
Tatt med lågpromille
Det var på hengjande håret, for ein bilførar som vart stoppa under ein trafikkontroll laurdag føremiddag.
mandag 17. september $ Strilen
Masfjord/Gulen med gåvepakke til Austrheim
Etter sigeren på Sotra fredag kveld er Masfjord/Gulen i ferd med å klatra ut av botnstriden, medan Sartor i praksis er hekta av i opprykkskampen med Austrheim og Skogsvåg/Sund 2.
lørdag 15. september $ Strilen
Forsiktige med havbruksmillionane
Pengane vert sette på bok.
fredag 14. september $ Strilen
– Brua har fått omfattande skader
Sprengningsuhell stenger fylkesveg 92.
torsdag 13. september Strilen
Samanslåing av ungdomsskulen
onsdag 12. september $ Strilen
Stor stein stenger fylkesveg 92
Blir ikkje opna i dag.
onsdag 12. september Strilen
HORDALAND

Lukka anlegg på plass i Masfjorden
Engesund Fiskeoppdrett har fått på plass eit lukka anlegg ved Ådnekvam i Masfjorden.
tirsdag 11. september $ Strilen
87 millionar til Nordhordland og Gulen
Lokale kommunar får romslege utbetalingar frå havbruksfondet.
tirsdag 11. september $ Strilen
Ny sprintsuksess på Sandnes
Folk blei både sveitte og blide under sprintkonkurransen på Sandnes i helga.
mandag 10. september $ Strilen
God framdrift for ny 420 Kv kraftleidning Modalen-Mongstad
Skogryddinga er no fullført langs traseen og mange av mastefundamenta i låglandet ferdig støypte.
mandag 10. september Masfjorden kommune
Dobbel nedbør i august
Jubelsommaren tok slutt i august. Mange stader kom det nesten dobbelt så mykje nedbør som normalt.
lørdag 8. september $ Strilen
Ektvedt og Alver inviterer til festkonsert
Byr på firhendig musikalsk oppleving.
fredag 7. september $ Strilen
– Buss og ferje må henga saman
– Ferje og buss må kunna venta på kvarandre, seier Masfjorden-ordførar Karstein Totland.
fredag 7. september $ Strilen
Orienteringsmøte om ny gåseplan for Masfjorden
Orientering om gås generelt og grågås spesielt og arbeidet med ny forvaltningsplan for gås i Masfjorden. Kommunehuset tysdag 11. september.
torsdag 6. september Masfjorden kommune
Utveksla strikkekultur
Med langt fleire sauer enn folk, er det ikkje rart folk på Shetland er glade i å strikka.
onsdag 5. september $ Strilen
Markerte motstand mot vindkraftutbygging
Full sal på Matre under folkemøte om vindkraft.
onsdag 5. september $ Strilen
Bitter strid om vindkraft i Nordhordland
– Jeg er vel like sta som eselet, sier Hans Magne Haukeland i Masfjorden.
tirsdag 4. september $ Bergens Tidende
Nye ferjer og færre avgangar
fredag 31. august $ Strilen
Har du rett på redusert eigenbetaling?
Frå 1.august 2018 gjeld redusert foreldrebetaling i kulturskulen for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kroner per år.
fredag 31. august Masfjorden kommune
Gulen og Masfjorden i vindkraft-oversikt
NVE kartlegg kva område som er eigna for vindkraftutbygging, måndag vert det ope møte på Matre.
fredag 31. august $ Strilen
Ferje-ordførarane protesterer mot ferjekutt
Fylkesadministrasjonen har sett i gang undersøkingar om kva ferjekutt kan gje av innsparingar. Kommunane som kan verta råka protesterer.
fredag 31. august $ Strilen
Dalsbotnfjellet-vindkraft til departementet i haust
NVE har gjort unna si synfaring, og skal no vurdera klagene på vindkraftanlegget på Dalsbotnfjellet og kraftlinja sørover til Masfjorden.
torsdag 30. august $ Strilen
Endra møtedato for kommunestyret og kontrollutvalet
Kommunestyremøtet er flytta frå den 6. september til 20 september. Møtestart klokka 16.00. Stad: Kommunehuset
torsdag 30. august Masfjorden kommune
Mobbeombodet i Hordaland, nytt tilbod til barn og unge
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.
mandag 27. august Masfjorden kommune
Kan verta færre avgangar til Fedje og i Fensfjorden
Fylket må spara pengar, og ser på moglege ferjekutt. Kutt av siste rundtur er eitt alternativ.
mandag 27. august $ Strilen
Klar for Sommarscena
Jon Solberg og Anders Røine fortset det gode samarbeidet på Sommarscena i Masfjorden i morgon. På søndag blir det japansk folkeeventyr for barn.
fredag 24. august $ Strilen
Bli med på Sommarscena
Sommarscena tilbyr mange flotte kulturopplevingar dei komande vekene. Kommunen oppmodar masfjordingane om å bli med på dei flotte kulturopplevingane som ventar.
fredag 24. august Masfjorden kommune
Engasjerande besøk frå Shetland
Ei gruppe på 30 handverkarar og musikarar frå Shetland vitja onsdag Masfjorden i regi av Sommarakademiet. Besøket vart avslutta med ein kulturkveld heilt utanom det vanlege.
fredag 24. august Masfjorden kommune
– Det er viktig å minnast
For min generasjon er krigen noko me lærte om på skulen og har høyrt besteforeldre fortelja om.
torsdag 23. august $ Strilen
Netflix-fest i Bryggjeslottet
Fredag 24. august vert det raud løpar, drinkar (alkoholfrie) og ballongar i Bryggjeslottet, med visning av to episoder av den nye Netflix-serien «The Innocents».
torsdag 23. august $ Strilen
Liten folkevekst
Veksten i folketal var beskjeden både på landsbasis og lokalt i 2. kvartal.
torsdag 23. august $ Strilen
HORDALAND

Timestenging av Stordalsvegen
Matre – Sogn gjennom Stordalen vert timestengt mellom 22. august og 31. oktober
onsdag 22. august Masfjorden kommune
Triatlon på Matre laurdag
Lørdag 25. august er det klart for årets Bjørn West Triatlon.
tirsdag 21. august $ Strilen
Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner
Frivillige brannfolk kommer fram før ambulansen. Nå vil kommunene ha betalt for akutthjelperne.
søndag 19. august $ Bergens Tidende
Trodalstunnelen er stengt grunna bilberging
E39 Trodalstunnelen på Matre i Masfjorden er midlertidig stengt på grunn av bilberging.
lørdag 18. august $ Strilen
Samanslåing av ungdomsskular - høyring
Kommunestyret har vedteke å sende spørsmålet om framtidig skulestruktur i Masfjorden ut på ei brei høring der der alle innbyggjarar og organisasjonar vert invitert til å seia si meining. Høyringsfristen er sett til 1. oktober 2018.
onsdag 15. august Masfjorden kommune
To ferjeavgangar går ut fredag den 17. august
Kabelferja skal skifte wire fyrstkomande fredag difor vil to avgangar gå ut
onsdag 15. august Masfjorden kommune
Kulturprisen 2018 til Odd Helge Birkestrand
Masfjorden kommune sin kulturpris for året 2018 går til Odd Helge Birkestrand.
tirsdag 14. august Masfjorden kommune
Frå Shetland til Sandneskaféen
Onsdag 22. august inviterer me deg til å bli med på ein kulturkveld heilt utanom det vanlege. Ei gruppe på kring 30 personar frå Shetland vitjar Masfjorden i regi av Sommarakademiet.
mandag 13. august Masfjorden kommune
Nye opningstider for politikontoret
Politikontoret i Masfjorden vert opent 3 dagar i veka frå 1. september
mandag 13. august Masfjorden kommune
NAV Masfjorden etterlyser fritidskontaktar
Har du overskot? Engasjement? Omsorg for andre? Me har bruk for deg!
mandag 13. august Masfjorden kommune
Veterinærvakt i Gulen og Masfjorden kommunar
Vakttelefonnummeret er 57 78 46 68
mandag 13. august Masfjorden kommune
Skulestart måndag 20. august
Fyrste skuledag for alle klassar i det nye skuleåret er måndag 20. august.
mandag 13. august Masfjorden kommune
Treng 50 prosent meir regn enn normalt for å nå normalen
Etter den kraftige sommartørken må det regne meir i haust enn på 100 år for å nå vanleg fyllingsnivå i norske vassmagasin.
fredag 10. august $ Strilen
Konsert med STOPP og kulturprisutdeling i Nothuset
Laurdag er det igjen konsert med STOPP i Nothuset og utdeling av kulturprisen for 2018
tirsdag 7. august Masfjorden kommune
Matre har fått ny gangbru
Ei ny gangbru er no på plass på Matre. Den gamle køyrebrua vert riven neste veke.
tirsdag 7. august $ Strilen
Fullt hus for fleire lokale skyttarar
Fleire unge skyttarar frå Oppedal/Brekke skyttarlag har skote fullt hus og er klare for finalar på landskyttarstemnet i Stjørdal.
mandag 6. august $ Strilen
Oppdaterer gåseplan i Masfjorden
Masfjorden er ein av få kommunar som har plan for forvaltninga av gåsebestanden. No skal det lagast ein ny plan.
lørdag 4. august $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL