Masfjorden
Alle ordførarane droppar plastposar ut året. Men nokre ting trur dei blir ekstra utfordrande
Sjå kven ordførarane sender utfordringa vidare til.
fredag 14:22 Avisa Nordhordland
Etterlyste reglar for Kraftspel
Kraftspela i Masfjorden er avvikla, men framleis har Kraftfondet ein pott på 200.000 kroner som gjeld tilskot til kulturarrangement som tidlegare høyrde inn under spela.
fredag 08:42 $ Strilen
Berre to inntak i barnehagane
Masfjorden har til no hatt kontinuerleg opptak i barnehagane, men det vert det slutt på neste år.
torsdag 21:02 $ Strilen
Ragnhild skal hjelpa nye verksemder
Ragnhild Undertun er ny dagleg leiar i GMU (Gulen og Masfjorden Utvikling). Måndag var ho i kommunestyret i Masfjorden.
torsdag 18:50 $ Strilen
Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat
Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, må registrere seg innan 31. desember 2017.
torsdag 13:08 Masfjorden kommune
Bil med to personar køyrde utfor mur i Masfjorden. Rulla fleire gonger rundt
To personar i ein varebil er involvert i ei trafikkulykke.
torsdag 12:51 Avisa Nordhordland
Masfjordsambandet fekk stor støtte i fylkestinget
Framlegget frå fylkesrådmannen vart i går(12. desember) vedteke i fylkestinget med stort fleirtal (mot SV; Rødt og MDG).
onsdag 09:43 Masfjorden kommune
Søkjer ferjemidlar til Masfjordbrua
Hordaland fylkesting vedtok tysdag 12. desember å søkja om ferjeavløysingsmidlar til Masfjordbrua.
tirsdag 21:22 $ Strilen
HORDALAND

Det tindrar lys i førjulstid
Tidleg i advent møtte over 100 små og store til lysfest med fakkelmarsj, tenning av juletre, julesongar, graut, gløgg, kakao og meir til på Frøyset i Masfjorden.
tirsdag 19:36 $ Strilen
Stolpe etter stolpe har gått i bakken
126 hustandar i Nordhordland manglar framleis straum. BKK fortel at heile linjer har gått i bakken.
tirsdag 12:00 $ Strilen
Fylkesrådmannen med nytt framlegg til fylkestinget
Fylkesrådmannen har etter ønskje frå fylkesutvalet kome med framlegg om justert vedtak til fylkestinget i saka om Masfjordsambandet/ Masfjordbrua.
tirsdag 11:04 Masfjorden kommune
Jo med aktuell vise om Masfjordbrua
Mange i Masfjorden og Gulen er opptekne av Masfjordbrua. Ein av dei er Jo Ronald Mjanger som er storforbrukar av kabelferja.
tirsdag 09:01 Masfjorden kommune
– 2018 vert det tøffaste året
Nedgangen i eigedomsskatteinntektene held fram for Masfjorden.
søndag 18:57 $ Strilen
Kommunen kjøper Haugsvær-bustader
Gjer det lettare å komma i gang med bustadprosjekt på Haugsvær.
søndag 13:53 $ Strilen
Masfjordsambandet fekk også støtte i fylkesutvalet
Men 13 røyster vedtok også fylkesutvalet torsdag 7. desember å støtte Masfjorden kommune sitt ynskje om å byggja Masfjordsambandet.
fredag 8. desember Masfjorden kommune
Cecilie og Sigrid jobbar fulltid i indremisjonen
Når Cecilie Skår (25) og Sigrid Romarheim (21) fortel kva dei jobbar med, vert folk både overraska og nysgjerrige.
fredag 8. desember $ Strilen
Julekråna byr på god gamaldags julestemning
Laurdag inviterer familien Sleire Tistel til adventskos på garden sin. Her kan du helsa på dyra, høyra eventyr og studera gamle gardsreiskapar.
fredag 8. desember $ Strilen
Kunngjering av godkjent reguleringsplan for bru over Masfjorden
Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 28. november 2017 eigengodkjent reguleringsplan for bru over Masfjorden. Klagefristen er 3.01.2018       G M T     Detect
fredag 8. desember Masfjorden kommune
170 masfjordingar er straumlause
Torsdag kveld førte ekstremvêret «Aina» til straumbrot i Gulen, men her kom straumen tilbake i løpet av kvelden. Fredag morgon er fleire masfjordingar straumlause…
fredag 8. desember Avisa Nordhordland
Slik prega uvêret Nordhordland og Gulen
Ferjene over Fedjefjorden og Fensfjorden er innstilt resten av dagen.
fredag 8. desember Strilen
Stormen har allerede kuttet strømmen på flere steder – BKK regner med at flere rammes
Totalt 1235 BKK-kunder var berørt av strømbrudd.
torsdag 7. desember $ Bergens Tidende
Fylkesutvalet støttar Masfjordbrua
Nok eit hinder passert for Masfjordbrua, no er det opp til fylkestinget sitt møte tysdag 12. desember.
torsdag 7. desember $ Strilen
Hatten av for unge skodespelarar
Talentfulle og flittige medlemer av kulturskulen si dramagruppe skapte ei flott teateroppleving siste helga i november.
torsdag 7. desember Masfjorden kommune
Fensfjordbygg skal stå klart til jul 2019
Arbeidet er i gang med det nye kombinerte næring- og leilegheitsbygget på Hosteland i Masfjorden.
torsdag 7. desember $ Strilen
Fleire solarium har stengt dørene etter storkontroll
– Me avdekka mykje som ikkje var som det skulle vera. Det seier Grethe Elin Mjelde, teknisk-hygienisk ingeniør ved Miljøretta helsevern. I sommar gjennomførte…
onsdag 6. desember $ Avisa Nordhordland
To oppdrettsanlegg i Masfjorden må stenga
Bergens Tidende melder at Miljødirektoratet har pålagt Erko Seafood AS å stoppa drifta ved to oppdrettsanlegg i Masfjorden. Årsaka skal vera dårleg miljøstand og…
onsdag 6. desember Avisa Nordhordland
Gulen ventar på svar om kommuneinntekter
Gulen-politikarane må ta fram sparetiltaka om dei usikre inntektene ikkje slår til.
onsdag 6. desember $ Strilen
Frp-Vatnøy får gjennomgå i kommentarfelta etter bompenge-ja: – Det er sårande
At bompengemotstandarane i Frp stemte ja til bompengar på Stortinget har fått kommentarfelta til å fyre seg opp.
tirsdag 5. desember $ Avisa Nordhordland
Åtvarar mot ulykker i julestria
Førjulstrafikken er hektisk. Senk skuldrane og la julefreden senke seg også i trafikken, oppmodar TSU Nordhordland.       G M T     Detect
tirsdag 5. desember Masfjorden kommune
Lastebilsjåfør tatt for brot på køyre og kviletida
Ein lastebilsjåfør vart i mars 2017 stoppa i ein kontroll i Romarheimsdalen på E39. Der sjekka politiet om sjåførane som vart stoppa i tungbilkontrollen…
tirsdag 5. desember Avisa Nordhordland
Julekonsertane 2017
Sandnes kyrkje laurdag 9. desember, Frøyset og Solheim kyrkje søndag 10. desember og Masfjorden sjukeheim 12. desember.       G M T     Detect
tirsdag 5. desember Masfjorden kommune
Ei dårleg fundert ytring frå Naturvernforbundet i Nordhordland
Rune Garmann meiner Naturvernforbundet i Nordhordland bommar i sine meiningar om Masfjordbrua.
tirsdag 5. desember $ Strilen
Austfjordvegen opna igjen
Raset laga kluss for reisande til og frå Masfjorden, men er open før ettermiddagsrushet set inn.
mandag 4. desember Strilen
HORDALAND

No kan du spela amerikansk fotball i Masfjorden
I sommar vart det starta kurs i amerikansk fotball. Laget heiter Masfjorden Navigators og har alt fått mange følgjarar.
søndag 3. desember Strilen
– Masfjordbrua er svakt fundamentert og eit elendig klimatiltak
Naturvernforbundet Nordhordland meiner Masfjordbrua ikkje bør byggast.
søndag 3. desember $ Strilen
Fylkesveg 570 (Austfjordvegen) er framleis stengd
Fylkesveg 570 sør for Kjekalvågen ved Søre Skoravika er stengd på grunn av steinras og fare for nye ras. Ny vurdering mandag kl. 14.00.
lørdag 2. desember Masfjorden kommune
Austfjordvegen stengt til måndag
Fylkesveg 570 stengt ved mellom Dyrdal og Kjekallevågen bru etter ras, opnar tidlegast måndag.
lørdag 2. desember Strilen
Nok ein våt månad
November vart våt, og Haukeland i Masfjorden vart den nest våtaste staden i landet.
lørdag 2. desember $ Strilen
Kvar gong du som bilist betalar bompengar på eit fylkeskommunalt prosjekt, er det eit statleg bidrag
Om Kommunal og moderniseringsdepartementet sine tolkingar skal leggast til grunn, vert det slik at kvar gong du køyrer over ei framtidig Masfjordbru og betalar…
lørdag 2. desember $ Avisa Nordhordland
Masfjordsambandet fekk støtte i utval for miljø og samferdsel
Men 13 røyster vedtok utvalet i går(29. november) å støtte Masfjorden kommune sitt ynskje om å byggja Masfjordsambandet.       G M T     Detect
torsdag 30. november Masfjorden kommune
Sa ja til å søka om ferjeavløysingsmidlar
Fylkesrådmannen vil ikkje ha bru over Masfjorden, men politikarane vil at fylkeskommunen skal søka om ferjeavløysingsmidlar.
onsdag 29. november $ Strilen
Bassenget på Matre - endra opningsdato
Oppdatert informasjon - Feilen er under utbetring og bassenget er forventa å opne at søndag 17. desember.
onsdag 29. november Masfjorden kommune
Full støtte til delfinansiering av bru med bompengar
Kommunestyret gav full støtte til at prosjekt Masfjordsambandet vert delfinansiert med bompengar over ein periode på 20 år.       G M T     Detect
onsdag 29. november Masfjorden kommune
Reguleringsplan for bru er godkjent
Kommunestyret har den 28. november samrøystes godkjent framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden.       G M T     Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese
onsdag 29. november Masfjorden kommune
I dag tek Masfjorden kommunestyre stilling til 29 bru-merknader
Tysdag 28. november skal både formannskapet og kommunestyret i Masfjorden ta stilling til dei 29 merknadane som er komne inn til reguleringsplanen for bru mellom Masfjordnes og Duesund.
tirsdag 28. november $ Avisa Nordhordland
– Alle bedriftene som er her treng arbeidskraft
Fleire av dei som var innom jobbmessa Spydspiss kan venta å få seg jobb.
mandag 27. november $ Strilen
Større klimautslipp av ventende biler
– Det er langt større klimautslipp av biler som står og venter på fergen, enn om de hadde en bro å krysse.
mandag 27. november $ Strilen
Lastebildekk i vegbana stengde tunnel på E39
Jernfjelltunnelen vart fredag kveld stengt ei kort stund. Årsak: Eit lastebildekk i vegbana.
fredag 24. november Avisa Nordhordland
– Kostar ingenting å søka om pengar til Masfjordbrua
– Ein må i alle fall få sendt søknaden om ferjeavløysingsmidlar til Masfjordbrua, det kostar ingen ting.
fredag 24. november $ Strilen
Fylkesrådmannen vender tommelen ned for Masfjordsambandet
Fylkesrådmannen har han gjort framlegg om at det ikkje er grunnlag for å bygga bru over Masfjorden og å senda bompengesøknad og søknad om tilskot frå ferjeavløysingsordninga.       G M T     Detect
torsdag 23. november Masfjorden kommune
Kunngjering av oppstart med planarbeid
Framlegg til planprogram for kulturminneplan for Masfjorden kommune vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 5. januar 2018.       G M T     Detect
torsdag 23. november Masfjorden kommune
Resultat av spørjeundersøking om legetenesta i Masfjorden
Legekontoret vil med dette takke for dei tilbakemeldingane me har fått gjennom spørjeundersøkinga i haust.       G M T     Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese
torsdag 23. november Masfjorden kommune
Hvorfor mangler det næringsliv i Masfjorden ?
Det sies i innlegg at Masfjorden ikke trenger bru fordi det er lite/ikke noe næringsliv i Masfjorden. Det er vel ikke så rart når de…
onsdag 22. november $ Avisa Nordhordland
Blankt nei til Masfjordbrua
Fylkesrådmannen støttar ikkje tanken om bru mellom Duesund og Masfjordnes.
onsdag 22. november $ Strilen
Strøsand til eldre
Også denne vinteren vil Masfjorden kommune hjelpe til med å skaffe sekker med strøsand. G M T Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese...
onsdag 22. november Masfjorden kommune
Masfjordtunnelen på E39 blei stengd etter melding om steinar på størrelse med fotballar i vegen
Tunnelen var stengt i rundt ein halvtime tysdag ettermiddag, etter melding om steinar i vegbana.
tirsdag 21. november Avisa Nordhordland
Nordhordlandspakken på veg til Stortinget
Bompenge-innkreving frå 2018.
tirsdag 21. november $ Strilen
Klare for teaterpremiere
Søndag 26. november har kulturskulen si teatergruppe premiere på familieforestillinga «Bryllup i eventyrland». Ta med heile familien til framsyninga på Nordbygda skule kl 18. G M T Detect...
tirsdag 21. november Masfjorden kommune
HORDALAND

Dette tener kommunetoppane
Dette tener ordførarane og rådmennene i Nordhordland og Gulen.
tirsdag 21. november $ Strilen
Bro over Masfjorden, «kjekt å ha»?
Næringslivet i Masfjorden blir stadig trukket fram når det skrives om Masfjordbroen, sist i en artikkel i NH, datert 20 november 2017, der det…
mandag 20. november Avisa Nordhordland
Næringslivet i Masfjorden og Gulen ber på sine kne om at Masfjordbrua vert bygd
– Me ber på våre kne om at dei tek beslutningane høyrer på oss! Det seier Kenneth Birkeland i selskapet Johny Birkeland AS til…
mandag 20. november Avisa Nordhordland
Seilmaker Iversen flytta butikken sin frå Sandviken til Mjåtveitflaten – Det har gått over all forventning
Det seier dagleg leiar Jon Iversen (54). Det var like over nyttår at familiebedrifta tok steget heilt ut og samlokaliserte butikk- og produksjonslokale i…
søndag 19. november $ Avisa Nordhordland
- Arbeiderpartiet satsar på fiber i distrikta
Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndiget (tidlegare Post- og teletilsynet) har sidan 2014 vore med å sørge for utbygging av digital infrastruktur i distriks-Norge, gjennom såkalla Nkom-midlar.…
lørdag 18. november $ Avisa Nordhordland
Offentleg ettersyn av årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Masfjorden kommune sitt årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn fram til den til den 7. desember 2017.
fredag 17. november Masfjorden kommune
Svak vekst i folketalet
Den sterke veksten i folketal har stansa opp, både lokalt og på landsbasis.
fredag 17. november $ Strilen
Masfjordbrua må byggjast no!
Uttale frå årsmøtet i Lindås Senterparti.
fredag 17. november $ Strilen
Gulen får ikkje pol denne gongen heller
Det har Vinmonopolet avgjort. Som avisa Nordhordland skreiv førre fredag søkte Gulen kommune i 2014 om å få Vinmonopol i Sløvåg, eit såkalla minipol.…
torsdag 16. november $ Avisa Nordhordland
Gulen-firma skal oppgradera Masfjordtunnelen
Birkeland Entreprenørforretning startar arbeidet alt neste veke, og jobbar der til sommaren 2019.
torsdag 16. november $ Strilen
No startar oppgraderinga av Masfjordtunnelen
Ein lokal entreprenør skal stå for arbeidet.
torsdag 16. november $ Avisa Nordhordland
Bosset ditt kan verta 700 kroner dyrare dei neste åra
Her er kva det vil kosta deg å kasta bosset dei neste åra i Nordhordland
torsdag 16. november $ Avisa Nordhordland
Status for arbeidet med Modalen – Mongstad prosjektet
På grunn av dårleg ver og at snøen har byrja leggja seg i høgfjellet, vil Dalekovod no starta arbeid i låglandet.
onsdag 15. november Masfjorden kommune
Kjetland bru - melding om stenging
På grunn av vedlikehaldsarbeid blir Kjetland bru stengt for køyretøy i tida 20. - 24.11.2017
tirsdag 14. november Masfjorden kommune
Desse har starta nye føretak
Meland: Brakstadfisk Arnt Svein Brakstad Adresse: Grønlandsvegen 19, 5918 Frekhaug Selskapsform: Enkeltpersonforetak Stifta: 2017-10-28 Innført i foretaksregisteret: 2017-10-28 Dagleg leiar/innehavar: Arnt…
tirsdag 14. november $ Avisa Nordhordland
Opel målt til 130 km/t – bilen bak fekk skulda
Bilførar (56) måtte gjennom to rettssaker før han vart frikjent.
mandag 13. november $ Avisa Nordhordland
No blir det meir hurtiglading i Austrheim
Austrheim kommune har fått 400.000 kroner i støtte hjå Enova til bygging av to nye hurtigladarar.
mandag 13. november $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Bergen Utenriks Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Hedmark Aust Agder Sport Båt Rogaland Get-ligaen Kultur Nordland Buskerud
flere?
Oppland Trøndelag Odda Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Troms Vest Agder Økonomi Jul Oslo Mat Kvinnherad Halloween Fiske Skåne Finnmark Mobil Reise Fotball Bolig Sport Helse Game of Thrones Russland Svalbard Grue Vær Forskning Kalmar Helsingborg Håndball Malmö Trav Osterøy Tesla Motor Östra Göinge Landbruk Kultur Trondheim Kunst Indonesia Øvre Eiker Bærum Hockey Suldal Risør Litteratur Forsvar Vestby Inrikes Kongsvinger Oskarshamn Ishockey Båt Hadsel Moss Svelvik Näringsliv Boksing Spill Stockholm Askøy Kristiansand Haugesund Odds BK Sykkel Landskrona Fedje Musikk Tinn Tour of Norway Nord-Korea Sigdal Hammerfest Stavanger Os Lund Polen Nedre Eiker Tønsberg Mote Jobb Gjøvik Karmøy Trysil Tvedestrand Meland Trening Orkdal Seljord Brexit Hässleholm Langrenn Kongelig Sjakk NHL Vestre Slidre Bamble Molde Bil Holmestrand Barn OL Tour de France Musik Astronomi Ørsta Kristianstad Bil Masfjorden Blekinge Sarpsborg 08 Alpint Kristiansund Porsgrunn Ringsaker Hälsa Kommunesammenslåing Skiskyting Verdal Klippan Vinje Hamar Eidfjord Sandnes Drammen Tjøme Svømming Førde Eslöv Jakt Snowboard Ås Mandal Volda Tyskland Hemne Motorsport Eid Stord Alta Selbu Dovre Narvik Tromsø IL Vaksdal Sørreisa Notodden Sarpsborg Gloppen Røros Emmaboda Valg Sund Finnøy Løten Premier League OBOS-ligaen Sortland Fredrikstad Lesja Vellinge Fauske Harry Potter SK Brann Ullensvang Tingvoll Skøyter Sverige Israel Norway Cup Nybro Poker Kävlinge Selje Porsanger Klima Aurdal Stryn E-sport Lenvik Flora USA Asker Fitjar Eidsberg Fet Lindesnes La liga Båstad Kina Universet Tomelilla Lødingen Holtålen Mercedes-Benz Europa League Røyken Kampsport Evenes Telenorligaen Bodø Jevnaker Sande Nøtterøy Streik Alstahaug Midsund Steigen FK Haugesund Klatring Andøy Eliteserien Nes Kragerø Vevelstad Kvænangen Lier Staffanstorp Modum Nissedal Skien Svedala Skellefteå Lindås Foto Radøy Russ Politikk VM Voss Lillesand Viking FK Måsøy Fjell NM Sørfold Lyngdal Steinkjer Elverum Arendal Bremanger Frankrike Rauma Android Film Austrheim Halden Rosenborg BK Tana Ledare
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL