Målselv
Utlevering av jordforbedringsmiddel med avløpsslam
Jordforbedringsmiddel med avløpsslam kan hentes ved Fossmoen slambehandlingsanlegg tirsdager og torsdager mellom klokken 09.00-14.00. Tilbudet gjelder fra 19.06.2018 og frem til det blir tomt.
tirsdag 08:22 Målselv kommune
Bardufoss sentrum skal blomstre.
Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.
mandag 10:07 Målselv kommune
Høring og offentlig ettersyn Kommunedelplan avløp 2018-2030
Plan- og næringsutvalget la i sak 33/2018, den 05.06.2018, forslag til Kommunedelplan avløp 2018-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.
fredag 12:40 Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Sandbakken Fjelluttak
Plan- og næringsutvalget la i sak 36/2018, den 05.06.2018, forslag til revidert detaljregulering for Sandbakken steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn.
torsdag 14:52 Målselv kommune
Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert
Bli med oss på tur! Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert. Tid: Onsdag 20.juni kl 17.00 Oppmøte ved vegenden på Kjerresnes.
torsdag 13:42 Målselv kommune
Juletrekurs
Praktisk dyrking av juletre
onsdag 13. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby
Plan- og næringsutvalget la i sak 35/2018, den 05.06.18, forslag til detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby ut på høring og offentlig ettersyn.
onsdag 13. juni Målselv kommune
Se kommunestyremøte 13.06.18 i opptak
tirsdag 12. juni Målselv kommune
TROMS

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Aase Nordmo Løvberg - Velkommen heim
Gratulerer hjerteligst med dagen til alle som har bidratt til at Aase Nordmo Løvberg får sin heder her i Målselv.  
mandag 11. juni Målselv kommune
Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!
I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.
onsdag 6. juni Målselv kommune
Til topps i Målselv 2018
fredag 1. juni Målselv kommune
Utspyling av vannledning
På grunn av utspyling av vannledningen, vil beboere i området Nylund, Fossmoen, Brandskognes og Årskog kunne merke variasjoner av vanntrykk, brunt vann og en del luft vil også kunne oppstå.   Arbeidet vil skje i tidsrommet 31.05.18 kl:23.00 til 01.06.18
torsdag 31. mai Målselv kommune
Aktivitetsdag for ungdom- Ung Kultur Møtes
Du får prøve bueskyting, smiing, spikking, brodering, pjåling, treskjæring, lage seljefløyte, strikking, hekling, toving m.m. Chevroleten er på plass. Og det blir det pølsegrilling, svelesteking, tautrekking, hesteskokasting. Velkommen til en herlig dag på...
fredag 25. mai Målselv kommune
Vannet tilbake i Heggeliaområdet
Feilen skyldtes en vannlekkasje og den er nå stoppet. Dette vil bli rettet i løpet av onsdag 23.mai.
tirsdag 22. mai Målselv kommune
Informasjon ang parkeringskort for forflytningshemmede
Ihht Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det opprettet et sentralt register over alle registrerte brukere av parkeringskort.
fredag 18. mai Målselv kommune
Til topps i Målselv
Vi bruker å ha oppstart på tursesongen ca 10 juni – men tininga i år har gått rekordfort – og det er mange som er begynt å spørre om vi ikke straks er i gang.
fredag 18. mai Målselv kommune
Høring av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune
Etter plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 9. mai - 22. juni 2018.
onsdag 16. mai Målselv kommune
17. mai - Program for kommunen vår
Målselv kommune gratulerer alle med dagen. Her er program for 17. mai arrangementer i kommunen vår.
tirsdag 15. mai Målselv kommune
Bli med på strandrydding
Målselv kommune er med på ryddeaksjon i Midt-Troms.
fredag 11. mai Målselv kommune
Kulturpris og ildsjelpris
Forslagsfrist for kandidater til årets Kulturpriser i Målselv er 1. juni.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Ny prosjektleder/koordinator "Arena Bardufoss" tilsatt
Stig Magne Hagen tilsatt som Prosjektleder/koordinator Arena Bardufoss» (Kraftsenter Rustahøgda).
onsdag 9. mai Målselv kommune
Aktiv skogbrukskurs vindfallhogst
Målselv kommune og Skogkurs inviterer til kurs i praktisk vindfallhogst.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Se kommunestyremøte 09.05.18, direkte her fra kl. 09:00
onsdag 9. mai Målselv kommune
Midt-Troms Golfklubb - kurs
Midt-Troms Golfklubb arrangerer kurs for de som har lyst å lære og spille golf.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Fotoworkshop på Senja Sážžá
Fotokurs og workshop på Senja med fotograf Arnfinn Johansen 2. og 3. juni. Meld deg på innen 14. mai.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Ny kommunalsjef i Målselv!
Elin Aas har takket ja til stilling som kommunalsjef i Målselv.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Andslimoen barnehage søker vikarer
Andslimoen barnehage har behov for vikarer. Interesserte kan kontakte Ingunn Nilsen på telefon 92272977.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Nytilsettinger i Målselv kommuen
Ann-Eva Hanssen er ansatt som personal- og organisasjonssjef i Målselv kommune.
mandag 7. mai Målselv kommune
Oversikt over lag og foreninger
Målselv kommune ønsker å ha en oppdatert oversikt over kommunens lag og foreninger, men vi trenger din hjelp til å holde denne oppdatert. For å holde oversikten er vi avhengige av å få inn meldinger ved endinger i kontaktinformasjon samt ved opphør og oppstart av...
fredag 4. mai Målselv kommune
Stenging av isfiskeløype - Høgskaret
Målselv kommune har i samråd med SNO og løypemannskapet besluttet å stenge isfiskeløypen Høgskardhus – Høgskardet – Sandelva. Årsak: Snømangel. Merking vil bli tatt ned så snart som mulig.
mandag 30. april Målselv kommune
Revidert forskrift for renovasjon i Målselv
Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 16. april 2018 å starte opp arbeidet med revisjon av kommunens forskrift for renovasjon, jamfør Forurensingslovens § 30.
mandag 30. april Målselv kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
mandag 30. april Målselv kommune
TROMS

Gårdsbesøk for barnehager og skoleklasser:
Det går mot vår og vi er klare for og ta imot barnehager, skoleklasser og andre grupper for gårdsbesøk på dagtid og i helger.
fredag 27. april Målselv kommune
Byregionprogrammet Midt-Troms
Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den regionale vekstkraften.
torsdag 26. april Målselv kommune
Veterandagen 2018
Sørreisa, Bardu og Målselv kommune sammen med Forsvaret inviterer til arrangement på Frigjørings- og Veterandagen 8. mai 2018. Program for dagen finner du her, eller under dokumentet til høyre.
torsdag 26. april Målselv kommune
Vannlekkasje i målselv kommune
Oppdatert 27.4 kl 15.00 Vannlekkasjen er nå reparert og alle husstander har fått vannet tilbake. Abonnentene kan oppleve litt luft i rørene i starten. Det går over når vannet får renne litt.
onsdag 25. april Målselv kommune
Slutt på telefontimer hos fastlegen din
Fom. 1. mai vil det ikke lenger være mulighet for telefontime med fastlegen. Vi ber derfor våre pasienter bestille time eller bruke Eportal (besoklegen.no) for kommunikasjon med sin fastlege. Dette gjelder for Andslimoen legetjeneste.
tirsdag 24. april Målselv kommune
Motorferdsel i Indre Lappskardvatn/Beagašanjávri
Målselv kommune viser til generelle vilkår i alle innvilgede dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark i Målselv kommune: Sitat "All Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for...
mandag 23. april Målselv kommune
Reguleringsendring for «Bygda» i Målselv fjellandsby
Oppstartvarsel I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for reguleringsendring med detaljreguleringsplan for «Bygda» i Målselv fjellandsby planID 19242018001.
fredag 20. april Målselv kommune
Detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4
Plan- og næringsutvalget la i sak 22/2018 detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4 ut på offentlig høring og ettersyn.
torsdag 19. april Målselv kommune
Felles folkemøte om oppstart av Kystplanarbeid for Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
I forbindelse med oppstart og høring av planprogram arrangeres det felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 den 17. april for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
tirsdag 10. april Målselv kommune
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms varsler oppstart av planarbeid for å revidere interkommunal plan for sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og...
tirsdag 10. april Målselv kommune
Høring om bredbåndsutbygging
Målselv kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Derfor skal vi nå søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging.  Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk
tirsdag 10. april Målselv kommune
Program Reistadløpet 7. april
Her finner du programmet
fredag 6. april Målselv kommune
Folkemøte Kommunedelplan Avløp 2018-2030
Målselv kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp 2018-2030. Tirsdag 17.4. kl. 18.00 på Bjørkeng skole Torsdag 19.4. kl. 18.00 på Kommunehuset
fredag 6. april Målselv kommune
Lær deg å benytte avtalegiro eller e-faktura når du skal betale kommunale regninger.
Onsdag 11. april 2018 planlegger Målselv kommune v/økonomiavdelingen å holde åpent hus på LHL Andselv fra kl 10.00 - 18.00. 
torsdag 5. april Målselv kommune
Bli med hele Norge på tur
26. april skal vi feire DNTs 150 års jubileum på den mest naturlige måten, ute på tur. Vi vil at alle skal være med. Derfor kan du gå denne turen akkurat som du vil, enten du vil sykle den, danse den eller løpe den.
torsdag 5. april Målselv kommune
Vakkerhumprennet - Påskeaften 31. mars 2018
Vakkerhumprennet er et tur-, trim og familierenn i klassisk stil fra Karlstad til Sørreisa. Løypelengde ca 22 km. Familievennlig trasè.
torsdag 22. mars Målselv kommune
Se kommunestyremøte 21.03.18, direkte her fra kl. 13:00
onsdag 21. mars Målselv kommune
Utenlandsk statsborger tatt i 98 i 50-sone - bortvises fra Norge mandag morgen
En utenlandsk statsborger lørdag kveld målt til hele 98 km/t i en 50-sone på E6 i Heggelia i Målselv lørdag kveld. Vedkommende ble pågrepet og…
søndag 18. mars Fremover
Utenlandsk statsborger tatt i 98 i 50-sone - bortvises fra Norge mandag morgen
En utenlandsk statsborger lørdag kveld målt til hele 98 km/t i en 50-sone på E6 i Heggelia i Målselv lørdag kveld. Vedkommende ble pågrepet og…
søndag 18. mars Nordlys
Straffet for fyllekjøring fra Narvik til Tromsø. Skyldte på dårlig forbrenning
Tatt for promillekjøring for syvende gang – uten gyldig førerkort: Fyllekjørte med over to i promille i både Målselv og Tromsø. Mister førerkortet for alltid.
søndag 18. mars $ Fremover
Fyllekjørte to ganger med høy promille på under én måned – skyldte på dårlig forbrenning
Tatt for promillekjøring for syvende gang – uten gyldig førerkort: Fyllekjørte med over to i promille i både Målselv og Tromsø. Mister førerkortet for alltid.
søndag 18. mars $ Avisa Nordland
Fullstendig kaos natt til søndag
Vold, fyll og fanteri i Narvik og resten av Nord-Norge.
søndag 18. mars Fremover
Dette skjedde mens du sov - flere involverte i slagsmål i leilighet
Det har vært en travel natt for Troms politidistrikt.
søndag 18. mars Nordlys
Tatt i 101 i 80-sone på E6
UP stilte  seg fredag opp i 80-sonen på E6 i Takelvdalen i Målselv, og "skjøt" ni bilister som hadde det vel travelt. Ni fikk forenklede…
fredag 16. mars Nordlys
Påskeverksted og håndarbeidskveld på Målselv bibliotek
Tirsdag 20. mars inviteres du til påskeverksted og håndarbeidskveld på biblioteket for hele familien.
fredag 16. mars Målselv kommune
TROMS

Overtok for én måned siden - nå skal det totalrenoveres: - Håper det får ringvirkninger for næringslivet
Kjøpsvik Eiendom AS overtok bygget for en drøy måned siden. Nå investeres det flere hundre tusen kroner i etableringer av hybler. – Det pågår…
onsdag 14. mars $ Avisa Nordland
Innspill til bygdebøker i Målselv
Bygdebokkomiteen trenger dine innspill i forbindelse med digitalisering og nytrykk av bygdebøker.
mandag 12. mars Målselv kommune
17 tatt i fartskontroll
Utrykningspolitiet gjennomførte fredag en fartskontroll i en 50-sone i Heggelia i Målselv. Det ble til sammen utskrevet 17 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til…
fredag 9. mars Nordlys
Vedtak av friluftslivsområder i Målselv
Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 11/2018 friluftslivskartleggingen. Kartleggingen er rent faglig fundert uten å være avveid mot øvrige arealinteresser. Informasjonen vil bli brukt i saksbehandling.
fredag 9. mars Målselv kommune
32-åring tatt i 102 km/t i 70-sone
En 32 år gammel mann bosatt i Evenes kommune er bøtelagt for 15.000 kroner av Finnsnes lensmanndistrikt. Årsaken er at han i september i fjor…
onsdag 7. mars Nordlys
Her stikker tyven av med verdier for 60.000 kroner
Pågrepet samme dag takket være gode videoovervåkningsbilder.
tirsdag 6. mars Fremover
Her stikker tyven av med verdier for 60.000 kroner
Pågrepet samme dag takket være gode videoovervåkningsbilder.
tirsdag 6. mars Nordlys
Til topps i Målselv
Til topps i Målselv» blir også i år å legge ut vinterkoder på enkelte turmål. De første kodene er allerede på plass. Vinterturene teller med sammen med sommerturene.
mandag 5. mars Målselv kommune
Rørleggere blir nedringt: - Det er full gass. Det har gått i ett siden forrige uke
Kulda herjer med vanntilførelsen i Troms.
onsdag 28. februar $ Nordlys
22-åring tiltalt for knivstikking, grov narkokriminalitet og ran
Lavangenmannen (22) ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon. I mai må han møte i retten.
mandag 26. februar $ Nordlys
Vei i Målselv midlertidig stengt
Fylkesvei 854 mellom Rundhaug og Målsnes i Målselv kommune, er stengt i perioder på inntil 15 minutter mandag ettermiddag.Årsaken er bilberging, skriver NRK.Operasjonssentralen i Troms…
mandag 26. februar Nordlys
Utbyggerne mener ny-skolen er ferdig. Eierne nekter å overta bygget
- Forferdelig trist, dette skulle ha vært en gladsak fra a til å, sier fylkesbyggesjef Jan Inge Hille om nye Bardufoss Høgtun videregående skole på Rustahøgda.
mandag 26. februar $ Fremover
Da sjåføren ble stoppet i kontroll på E6 i Målselv, prøvde han å kjøre fra politiet. Han kom seg ikke langt
Operasjonssentralen i Troms politidistrikt forteller at politiet i natt har vært på Rustahøgda i Målselv kommune. Der gjennomførte de en promillekontroll langs E6.- En sjåfør…
lørdag 24. februar Fremover
Promille-mistenkt i Målselv
Politiet melder at de klokka 0445 mistenker en mann i 20-årene for kjøring i beruset tilstand på Andselv. Fremstilt for blodprøve. Sak opprettes.
lørdag 24. februar Fremover
Varsel om oppstart av reguleringsplan Sandbakken Fjelluttak
Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med utvidelse av detaljreguleringsplanen: "Sandbakken Fjelluttak", gnr 58, bnr 1 i Målselv Kommune. Forslagstiller er Målselv Maskin & Transport AS, plankonsulent er BE Geomatikk AS.
tirsdag 20. februar Målselv kommune
Søknad til barnehage og SFO 2018/2019
Det er felles opptak for kommunale og private barnehager i kommunen. Opptaket gjelder fra august 2018, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.
mandag 19. februar Målselv kommune
Promillekjører tatt - resultatet indikerte promille på 1,8
En promillekjører ble tatt av politiet på Buktamoen i Målselv lørdag. Mannen er siktet etter at blåseprøven indikerte en promille på rundt 1,8 promille, melder…
lørdag 17. februar Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark IT Utenriks Innenriks Kjendis Hedmark Nordland Oppland Næringsliv Bergen Båt Aust Agder Vestfold Fotboll Karlskrona Mobil Østfold Rogaland
flere?
Sport Kultur Vest Agder Akershus Møre og Romsdal Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Buskerud Mat Forsvar Trøndelag Kristianstad Kvinnherad Sogn og Fjordane Molde FK Fiske Molde Skien Inrikes Oskarshamn Menn Sandnes Kongelig Fotball Rendalen Tynset Tinn Kultur USA Stabæk Eslöv Finnmark Stavanger Kragerø Trening Sunndal Politikk Fredrikstad Åstorp Sport Mandal Karmøy Barn Musikk Sverige Malmö Blekinge Sigdal Lillesand VM Mote Kunst Lund Aurskog-Høland Håndball Steigen Bolig Hyllestad Android Reise Poker Stockholm IK Start Tomelilla Hälsa Vestby Drangedal 17. mai Motor Sjakk Grane Landskrona Osterøy Nittedal Tvedestrand Tesla Russland Lyngdal Salangen Trav Helse Nesodden Sund Kristiansand Askøy Vietnam Risør Vefsn Øygarden Lindås Sørreisa Fauske Universet Bil Stord Spill Helsingborg Narvik Gausdal Alpint Langrenn Ski Lesja Meløy Horten Vellinge Turn Masfjorden Hvaler X-games Karasjok Fedje Friidrett Klippan Time Kommunesammenslåing Näringsliv Mörbylånga World Series of Poker Vågan Ringsaker Utrikes Hörby Kryptovaluta Ballangen Suldal Jevnaker Bil Jakt Jølster Nordkapp Åsnes Get-ligaen Enebakk Tranøy Trysil Båt Vær Eidskog Eliteserien Økonomi Kongsvinger Film Grue Bamble Bromölla Porsanger Leirfjord Staffanstorp Spania Båstad Nore og Uvdal Askvoll Solund Aurdal Sogndal Alstahaug Målselv Vadsø Ronneby Hemnes Skurup Brønnøy Skiptvet FK Haugesund Kviteseid Gloppen Meland Moss Voss Sandøy Notodden Nes Radøy Porsgrunn Tromsø IL Rauma Frankrike Øksnes Svalbard OBOS-ligaen Larvik SK Brann Roing Åmot Sarpsborg E-sport Selje Bremanger Lund Eid Nybro Interiør Øyer Kvinesdal Nord-Korea Bundesliga Valle Stavanger Oilers Skedsmo Østre Toten Forskning Tyrkia Jönköping Stranda Fitjar Våler Høyanger Sauherad Moskenes Naustdal Teknik Eiker Nissedal Emmaboda Austrheim Norway Cup Førde Landbruk Askim Andøy Arendal Saltdal Eurovision Svelvik Klima Litteratur Skiskyting Eidfjord Mat Liverpool Flekkefjord Kävlinge Farsund Vitenskap Nord-Odal Gjøvik Vinje Russ Berlevåg Sjöbo Bodø/Glimt Hockey Kina Surnadal Engerdal Torsken Re Skodje Filippinene Tingvoll Friluftsliv Svømming Kvinner Rakkestad Tolga Borgholm Rygge Rennesøy NHL Syria Ukraina Norway Chess Trollhättan FA-cupen Hamarøy Rælingen Giske Kvæfjord Skånland Politik Volvo Arvika Lillestrøm SK Øystre Slidre Polen Flora Lyngen Rana Sola Sölvesborg Drammen Flakstad Skisport La liga Fræna Audnedal Boksing Ulstein Ålesund Bodø Eidsberg Dyr Mönsterås Dovre Tønsberg Kvænangen Søgne Asker Trøgstad Motorsport Tour of Norway Halden Ulvik Seljord Evenes Tysfjord Musik Foto Jobb Sykkel Tjeldsund Kristiansund Mjøndalen IF Årdal Fjaler Sortland Forsand Israel Olofström Klatring Lier Odds BK Tysvær Åmli Råde Film Værøy Aure Utsira Mjölby Viking FK Løten Røyken Hole Östra Göinge
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL