Lindås
Nødvendig å ta tilsyn på alvor
Avvika som kjem fram i tilsynsrapporten er slett ikkje av bagatellmessig karakter.
17:08 $ Strilen
Fartssyndar kjørte forbi politiet
I retten forklarte mannen at han gassa på fordi han syntest bilen bak låg litt for tett.
17:07 $ Strilen
Resultatet frå helga: 27 bøter for høg fart, ein mista lappen
Helga som var har stort sett vore roleg for politiet i Nordhordland, noko som har gjeve dei tid til å blåsa støv av laseren…
mandag 10:31 $ Avisa Nordhordland
Etterlyser ny støypekant
Vegen til Ones treng ny støypekant.
søndag 21:34 $ Strilen
Krev innløysing av tomt
Stoltz Eiendom krev at det vert gjennomført innløysing av ei tomt som er bandlagt av Knarvikplanen.
søndag 20:48 $ Strilen
Vil ikkje selja areal til skuleleikeplass
Lindås-administrasjonen vil ikkje hjelpa Nordhordland kristne grunnskule med meir uteareal.
lørdag 14:00 $ Strilen
Sjekk denne snøhola
Desse tre ungdommane på Lindås har laga seg snøhole med stereo.
lørdag 11:14 $ Strilen
Uroa over trafikktryggleiken på skulebussen: – Vi fryktar ei stor ulykke
Foreldre til elevar ved Knarvik ungdoms-skule er uroa over tryggleiken til borna som tek skulebussen.
fredag 21:00 $ Avisa Nordhordland
HORDALAND

Store materielle skadar etter utforkøyring
Politiet opprettar sak etter det dei meiner er aktlaus køyring.
fredag 18:00 $ Avisa Nordhordland
Utforkjøring ved Mundalsberget på E39
En person er sendt til Haukeland i ambulanse etter en stygg utforkjøring på E39 nord for Knarvik.
fredag 13:56 Bergensavisen
Utforkøyring ved Mundalsberget på E39
Ein person er sendt til Haukeland i ambulanse etter ei stygg utforkøyring på E39 nord for Knarvik.
fredag 13:03 Avisa Nordhordland
Kommunen vil ha politimyndigheit
I alle fall til å fjerna gamle bilar langs kommunale vegar.
fredag 11:45 $ Strilen
– Vi kan ikkje stå med lua i handa
Hotellsjef Runar Hilland meiner reiselivet i Nordhordland lir litt av at vi er strilar.
torsdag 21:00 $ Avisa Nordhordland
Opnar for å kutta sykkelfelt i Knarvik
Plan- og miljøutvalet opnar for å stryka sykkelfelt forbi Shell-stasjonen.
torsdag 18:30 $ Strilen
Optimisme for Mongstad-raffineriet si framtid etter møte med Statoil
Sjølv om Statoil ikkje kom med nokon lovnad, vart signala om raffineriet på Mongstad oppfatta som positive av dei lokale ordførarane.
torsdag 15:04 $ Avisa Nordhordland
Sladda, mista kontrollen og braka inn i husveggen
Måndag kveld kring klokka 21 fekk politiet melding om eit trafikkuhell på ein sideveg i Alvermarka. Ein ung mannleg sjåfør på 18–19 år hadde vore…
torsdag 14:24 Avisa Nordhordland
Nye Alver kommune risikerer ein økonomisk smell alt frå start
I fleire leiarar etter at samanslåinga mellom Lindås, Meland og Radøy vart vedtatt har vi vore urolege for økonomien til nye Alver kommune.…
torsdag 06:00 Avisa Nordhordland
Nordhordland legevakt får refs av fylkeslegen – Har ikkje gjennomført samtrening med legar, sjukepleiarar og ambulansepersonell
– Konsekvensen kan vera at turnuslegen ikkje får den støtta han skal ha i jobben som skal gjerast. Det er ein viktig jobb å…
onsdag 22:00 $ Avisa Nordhordland
Legevakta må endra rutinar etter tilsyn
Fylkesmannen har ført tilsyn med Nordhordland legevakt, og funne brot på krav i helse- og omsorgslovgjevinga.
onsdag 19:12 $ Strilen
På veg til Bergen køyrde mannen forbi ein bil i Lindås. I den sat lensmannen
Mannen frå Førde skulle til Bergen og hadde det openbert travelt. Men på vegen køyrde han forbi lensmannen i Nordhordland.
onsdag 15:56 $ Avisa Nordhordland
Etterlyser nullvekst for biltrafikken
Statens vegvesen etterlyser at Lindås kommune etterlever målet om nullvekst i personbiltrafikken.
onsdag 10:12 $ Strilen
Løyvde berre halvparten av kva kyrkjeleg fellesråd ville ha – Men skal gå i dialog om pengebehovet
– Som politisk valt medlem er eg veldig skuffa over at fellesrådet sitt budsjett ikkje fekk fleirtal. Det seier Bjarte Vatnøy (Frp) til avisa…
onsdag 08:00 $ Avisa Nordhordland
Må dela klassar som er for store
Knarvik ungdomsskule må dela klassane i større grad enn tidlegare, på grunn av for små klasserom.
onsdag 07:27 $ Strilen
Butikken har mista omsetninga på årets viktigaste dag to år på rad
Eurospar i Isdalstø opplever gong på gong at enorme vassmengder fører til store økonomiske tap og problem for butikken.
tirsdag 21:00 $ Avisa Nordhordland
Har du innspel til arealdelen?
Plan- og miljøutvalet vil ha innspel til planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel. Vi ønskjer å høyre frå alle som har innspel til dei seks temaa vi har valt ut.
tirsdag 13:19 Lindås kommune
Ingen vil ta ansvar for busskur ved Lindåshallen
Kommunen og Statens vegvesen skyv ansvaret for busskur ved Lindåshallen mellom seg.
tirsdag 10:19 $ Avisa Nordhordland
Fryktar Alver kommune vil ha 90 millionar kroner mindre å rutta med i 2021: – Eg er uroa
– Eg er uroa etter å ha sett ganske nært på dei tre kommunane sine budsjett og prøvd å setta det inn i ein…
mandag 15. januar $ Avisa Nordhordland
Knarvik-skulen i rute til 2019
Oppføringa av Knarvik barneskule er i rute, og bygget skal stå klart til påske 2019.
mandag 15. januar $ Strilen
Innskriving på skulen i veke 5 og 6
Har du ei jente eller ein gut som skal starte i 1. klasse hausten 2018? Vi inviterer til innskriving i veke 5 og veke 6. Har du ikkje fått invitasjon?  Les meir for å sjå kven du skal ta kontakt med.
mandag 15. januar Lindås kommune
Vil ha bommen lengre sør
Ein kar i Alversund vil komma seg bomfritt til postkontoret.
mandag 15. januar $ Strilen
Vil ha lysregulering og ei kjørebane
Har sett seg lei på kaotiske tilhøve.
mandag 15. januar $ Strilen
Kvifor er kollektivpassasjerane i Nordhordland så nedprioriterte?
Er det noko som irriterer meg med å bu i Nordhordland, så er det det elendige kollektivtilbodet. Eller kan det kallast eit kollektivtilbod? For…
mandag 15. januar $ Avisa Nordhordland
– Gir ungdom ein plass å møtast
Alle ungdommar treng trygge vaksne som ser og høyrer dei.
søndag 14. januar $ Strilen
HORDALAND

No skal politiet meir ut i distrikta
Frå og med måndag får politiet i Knarvik ein ekstra patrulje, så no må fedjingane og modalingane gebynna å festa bilbeltet igjen.
lørdag 13. januar $ Strilen
To unggutar var best i nyttårsløpet
To unggutar var raskast i nyttårsløpet på Eikanger laurdag. Adrian Hauge Haugland vann på tida 7.16.
lørdag 13. januar Avisa Nordhordland
Ny Shell-stasjon kan verta bygd i 2019
– Eg ser positivt på at dei ønsker å ha oss her og eg set pris på ein vidare dialog på korleis dette kan…
fredag 12. januar $ Avisa Nordhordland
Krev erstatning etter «hol i vegen-ulukke»
Meiner hol i vegen har skulda for skader på motorsykkelen.
fredag 12. januar $ Strilen
Statoil takka dei lokale leverandørane: – Har vore til uvurderleg nytte for prosjektet
Statoil investerer 500 millionar for å få olje frå Johan Sverdrup-feltet i land på Mongstad, eit prosjekt der fleire lokale bedrifter er sentrale.
fredag 12. januar $ Avisa Nordhordland
Nytt oljefelt sikrar terminalen, men ikkje raffineriet på Mongstad
Johan Sverdrup-feltet skal frå 2019 levere olje til Mongstad i 50 år, men det betyr ikkje at alle dei 1100 arbeidsplassane på Mongstad nødvendigvis er sikra like lenge.
torsdag 11. januar $ Avisa Nordhordland
Fra mandag av blir det flere politifolk på veiene i Nordhordland – Lensmannen frykter færre saker blir løst
– Fra og med mandag av vil vi alltid ha to patruljer ute på hjul mellom 0700 og 2300 på kvelden, sier lensmann Kjell Idar…
torsdag 11. januar $ Bergensavisen
Statoil Mongstad skal læra effektivitet av Apply Sørco
– Vi har brukt lang tid på å leita etter bedrifter som har komme langt på dette feltet og som vi kan lære av.…
torsdag 11. januar Avisa Nordhordland
Frå måndag av vert det fleire politifolk på vegane i Nordhordland – Men lensmannen fryktar færre saker vert løyst
– Frå og med måndag av vil me alltid ha to patruljar ute på hjul mellom sju om morgonen og 23 på kvelden, seier…
torsdag 11. januar $ Avisa Nordhordland
Slutt for Blomstermiljø i Knarvik senter
– Det var ikkje liv laga for blomsterbutikk.
onsdag 10. januar $ Avisa Nordhordland
Suksess med saltblandar
Smart Container sin blandekonteinar sparer entreprenørane for pengar, og kan få vegane salta kjappare.
onsdag 10. januar $ Strilen
Nytt pastorpar tek over
Yngre krefter tek over i Nordhordland Bibelsenter.
tirsdag 9. januar $ Avisa Nordhordland
50-100 boenheter er ei realistisk utbygging
Som firebarnsmor og helsesøster er jeg opptatt av barns helse og trivsel. Vi flyttet fra Ytrebygda i Bergen til Knarvik for 18 mnd.…
tirsdag 9. januar $ Avisa Nordhordland
Alver kommune på autopilot mot Robek-lista?
Dei av oss som har levd ei tid, hugsar då Bergen by slo seg saman med omegnskommunane (Åsane, Arna, Fana og Laksevåg). Desse mindre kommunane var lynkjappe med å vedta bygging av ulike kommunale bygg - det var «storebror» som skulle betala for byggjefesten.
mandag 8. januar $ Strilen
Desse eigedommane skifta eigar i Lindås i desember
Stølen 40 B (Gnr 137, bnr 188, seksjon 15) er solgt for kr 3.800.000 fra Bolig & Eiendom As til Amund Øksnes og Randi…
mandag 8. januar $ Avisa Nordhordland
Her vart 13 nye leiligheiter selde i desember
13 av dei nye bueiningane i Hordasmibakken vart selde i desember. Her får du oversikt over dei, og alle andre eigedommar som skifta eigar i Nordhordland og Gulen i november - og kor mykje eigedomane gjekk for.
mandag 8. januar $ Avisa Nordhordland
Åtvarar om særs glatte vegar
Eit vêromslag har ført til at det er særs glatte vegar fleire stader. Ved Mongstad gjekk det gale.
mandag 8. januar Avisa Nordhordland
Hotellgjest laga bråk
Hamna i drukkenskapsarresten.
søndag 7. januar Avisa Nordhordland
Bil knuste postkassestativ
Trafikkuhell på Grønfjellet i Lindås.
søndag 7. januar Avisa Nordhordland
Dette er den nye Alversund-skulen
9.000 kvadratmeter med klasserom og fleirbrukshall skal stå klart til skuleåret 2020/2021.
lørdag 6. januar $ Strilen
Ei glede for Alversund
Denne veka vart skissene presenterte for den nye barneskulen i Alversund. Det er gode nyheiter for over 360 elevar.
fredag 5. januar $ Strilen
Historisk dag for lokale Frp-lag
I kveld vart tre Frp-lag til eitt nytt Alver Frp.
torsdag 4. januar $ Strilen
Meland, Radøy og Lindås Frp er lagt daude. Alver Frp har teke over
Med tre ekstraordinære årsmøte på 24 minutt var dei tre gamle lokallaga avvikla, og plassen open Alver kommune sitt første lokallag: Alver Frp.
torsdag 4. januar $ Avisa Nordhordland
Truga med å legga ned båtruta til dei veglause grendene. No er den freda fram til sommaren
I slutten av desember kom politikarane på fylkestinget med ei tidleg julegåve til innbyggarane som bur på dei veglause bruka langs Osterfjorden. Ruta tener…
torsdag 4. januar $ Avisa Nordhordland
Denne skulen skal Lindås kommune bruka 280 millionar kroner på dei neste åra
Constructa Entreprenør AS har saman med HUS arkitektar AS, HLM arkitektur AS, Smedsvig Landskapsarkitekter AS og Multiconsult ASA vunne pris- og designkonkurranse med samspel for…
torsdag 4. januar Avisa Nordhordland
HORDALAND

Bil med førar i 20-åra byrja å brenne under køyretur
Hendinga skjedde like etter midnatt natt til onsdag, fortel politioverbetjent Kurt Inge Hordvik onsdag morgon. – Bilen tok fyr under køyring på veg ned…
onsdag 3. januar Avisa Nordhordland
Spennande program på biblioteket
Psykisk helse og atomkraftverket som ikkje kom er to av mange emne du kan læra meir om på Strilabiblioteket utover våren.
tirsdag 2. januar $ Strilen
Politiet skulle roe ned krangel: Fann 25 stolne syklar i leilegheita
Heile 25 syklar var lagra rundt om i leilegheita i Alversund. No jobbar politiet i Nordhordland med å finne eigarane.
tirsdag 2. januar $ Avisa Nordhordland
Vogntog sklei av vegen i Lindås
Like før klokka ti måndag kveld fekk politiet melding om eit trafikkuhell i Veråsvegen i Lindås. Eit vogntog hadde der sklidd av vegen. Vogntoget…
tirsdag 2. januar Avisa Nordhordland
Ny kyrkje på Frekhaug? 
Kvifor i all verda skal det komme ny kyrkje på Frekhaug? Ei flott kyrkje ligg på Meland, og det er kort veg til kyrkja…
tirsdag 2. januar Avisa Nordhordland
Så mykje betyr Brekkeløypa for folket
At Brekkeløypa og området rundt i Knarvik er noko mange bryr seg om, fekk ordførar Astrid Aarhus Byrknes nyleg erfare, då ho fekk denne kollasjen overlevert.
mandag 1. januar $ Avisa Nordhordland
Vakna til øydelagt postkassestativ
I løpet av natta har ein bil øydelagt eit gjerde og eit postkassestativ på Lindås, og sjåføren har ikkje gitt lyd frå seg.
mandag 1. januar $ Strilen
Ulovleg fyrverkeri skapar store problem for dyreeigarar
Nokon av dei som får store problem når fyrverkeri vert skote opp utan varsel og utanfor lovleg tidsrom, er dyreeigarar. Det har nokre hesteeigarar på…
31. desember 2017 Avisa Nordhordland
Rykte ut til rykande lastebil
Laurdag morgon kring klokka ni fekk eit vogntog problem mellom Eikefettunnelen og Ostereidet i Lindås. Det var røyk frå eit hjul, og brannvesenet sitt varmekamera…
30. desember 2017 Avisa Nordhordland
Grisekøyring på glatta vert politisak
Fredag ettermiddag klokka 17 fekk politiet melding om ungdommar som køyrde uvørdent på glatta i Juvikstølen i Knarvik. Nokre timar seinare, i 23-tida, fekk politiet…
30. desember 2017 $ Avisa Nordhordland
Eikefet kan få deponi
Det vert arbeidd med planar om eit stort avfallsdeponi på Eikefet.
30. desember 2017 $ Strilen
Vogntog hadde rødglødende hjul
– Sjåføren gjorde alt riktig, sier brannvesenet.
30. desember 2017 Bergensavisen
– Flott å feira jul i Norge – men meir fargar og fest i Trinidad
Ho vende seg raskt til pinnekjøt og kålrabistappe etter at ho kom til Meland. Men Jaemie Walde er vand med eit langt meir allsidig festbord i Trinidad.
29. desember 2017 $ Avisa Nordhordland
Utsett for «drapstrussel» på Snapchat
Stortingsvara frå Lindås vurderer å anmelda Ap-tilsett.
28. desember 2017 $ Strilen
Spring frå kyrkje til kyrkje med julebodskapen
Jula er ei travel tid for Lindås-presten.
28. desember 2017 $ Avisa Nordhordland
Til topps i fem av fem kåringar
«Sensasjonelt», «trollbindande», «intens lidenskap» og «verdsklasse» er somme av lovorda Eikanger-Bjørsvik musikklag får i kåringa.
28. desember 2017 Avisa Nordhordland
Lokaloppgjer i 6. divisjon
Austrheim, Lindås, Masfjord/Gulen og Nordre Holsnøy i same pulje.
27. desember 2017 $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LINDÅS

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Kultur Odda Trøndelag Nordland Sport Båt Oppland Aust Agder
flere?
Rogaland Buskerud Fotboll Østfold Møre og Romsdal Mat Jul Finnmark Get-ligaen Oslo Kvinnherad Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Bolig Økonomi Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Fotball Motor Skåne Blekinge Reise Russland Trav Kalmar Kultur Helse Östra Göinge Inrikes Osterøy Risør Sarpsborg 08 Vær Øvre Eiker Bærum Kryptovaluta Odds BK Oskarshamn Tinn Haugesund Helsingborg Vestby Håndball Kunst Forskning Svalbard Tesla Kristiansand Suldal Näringsliv Trondheim Musikk Sigdal Game of Thrones Malmö Ringsaker Indonesia Drammen Trysil Porsgrunn Hammerfest Kristianstad Kristiansund Gjøvik Litteratur Bodø Narvik Kongsvinger Bamble Kongelig Mote Tingvoll Elverum Moss Sykkel Eliteserien Klippan Hadsel Stockholm Askøy Meland Førde Radøy Sørfold Fedje Løten Evje og Hornnes Fauske Tromsø Hockey NHL Karmøy Seljord Hamar Landskrona Hemne Svelvik Tvedestrand Politikk Sandefjord Jakt Vestre Slidre Ås Os Nannestad Kragerø Tønsberg Kommunesammenslåing Trening Barn Masfjorden Nord-Korea Skøyter Orkdal Brexit Lund Sortland Polen OL Film Sandnes Vaksdal Tour de Ski Horten Ishockey Hässleholm Holmestrand Langrenn Bil Mandal Ørsta Snowboard Sarpsborg Salangen Aurdal Friidrett Spill Alpint Lødingen Porsanger Kina Våler Hälsa Tour of Norway Vestvågøy Bil Sjakk Røros Tour de France Stavanger Nybro Astronomi Klima Poker Tromsø IL Nedre Eiker FK Haugesund Alta Foto Askim Dyr Andøy Åsnes Lesja Eidfjord Skisport OBOS-ligaen Lyngdal Gloppen Kongsberg Frankrike E-sport Re SK Brann Bremanger Harry Potter Gjerstad Øygarden Asker World Series of Poker Skiskyting Eidsberg Farsund Selbu Fet Stryn Selje Brønnøy Valg Google Harstad Israel Fitjar Sund Fjell Steigen Rosenborg BK Dovre Fredrikstad Vinje Lier Finnøy Målselv Nesseby Premier League Voss Universet Utsira Viking FK Volda Modum Eid Sverige Ullensvang Notodden Nissedal Flora Emmaboda Svalöv Romfart Bjørnefjorden Telenorligaen Filippinene Vietnam Frosta Mercedes-Benz Sande Båstad Vefsn Holtålen Streik Evenes Sør-Varanger Lindesnes Frogn Årdal Karlskrona Rana Alstahaug Klepp Tomelilla Tydal La liga Russ Åmot Europa League Mörbylånga Vålerenga Staffanstorp Klatring Menn Skellefteå Grue Nes VM Båt Teknik Skurup Hörby Eslöv Jobb Stord Lindås Jølster Arendal Ulstein Ålesund Film Svømming Lenvik Rauma Vitenskap Skien Motorsport Tynset Midsund NM Kampsport Røyken Jevnaker Syria Modalen Musik Råde Larvik Nore og Uvdal Halden Kvinner Tana Kvænangen Resor
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL