Landbruk
Usikker framtid uten pels
Det var ingen som advarte Bjørn Kjetil Frafjord (33) mot å starte opp pelsdyroppdrett i 2011. Nå er hele familiens framtid i fare når næringen er på vei til å bli avviklet.
14:49 Nationen
124 mill rammet av akutt matmangel
I 2017 ble 11 millioner flere mennesker rammet av mat-usikkerhet grunnet konflikter og mer ekstremt klima.
14:20 Bondebladet
Gartnerhallen saksøker revisor
Gartnerhallen tar ut søksmål mot KPMG etter det omfattende underslaget fra regnskapssjefen.
13:01 Bondebladet
Agromek og Borgeby samarbeider
Den danske messa Agromek og svenske Borgeby Fältdagar lanserer nå et samarbeid over landegrensene.
12:55 Bedre gardsdrift
Gartnerhallen saksøker revisor etter millionunderslag
Gartnerhallen tar ut søksmål mot selskapets revisor etter at en tidligere regnskapssjef har innrømmet å ha underslått 49 millioner kroner.
12:26 Nationen
Agromek og Borgeby samarbeider
Den danske messa Agromek og svenske Borgeby Fältdagar lanserer nå et samarbeid over landegrensene.
12:25 Bedre gardsdrift
Dansk streik kan gi plassmangel for gris
Nå oppfordrer blant andre Landbrug & Födevarer danske bønder om å opprette tomme grisefjøs på Staldbørsen.
11:16 Bondebladet
Kraftig overskudd i matindustrien
Matindustrien har økt overskuddet med over 4 mrd de siste to åra. Ellers i industrien går det nedover.
10:36 Bondebladet
Nytt landslag klare for VM på Lillehammer
Disse fem skal forsvare Norges ære under VM i motorsag på hjemmebane.
10:20 Bedre gardsdrift
Svebestad trur funna til Mattilsynet får bønder til å skjerpe seg
Sveinung Svebestad seier funna av dårleg dyrevelferd i svinenæringa ikkje kan forsvarast. Han trur resultatet blir at bønder skjerpar seg og utelukkar ikkje at endra lynne på grisen verkar inn.
10:15 Nationen
Nytt landslag klare for VM på Lillehammer
Disse fem skal forsvare Norges ære under VM i motorsag på hjemmebane.
09:37 Bedre gardsdrift
Kjennskap gir vennskap
Kunnskap og kjennskap om landbruket påvirker opinionen. Norsk landbruk må vise, ikke bare fortelle om sine verdier.
01:01 Nationen
Svebestad vald som ny styreleiar i Felleskjøpet Rogaland Agder
Den tidlegare Nortura-styreleiaren tek over styringa av Felleskjøpet i sørvest. Kritikarar meiner utkantane blir dårleg representert i det nye styret.
torsdag 16:52 Nationen
Nok et tak har kollapset
På bare en drøy uke har tre garder opplevd at tak på driftsbygninger har kollapset. I samtlige tilfeller har dyreliv gått tapt.
torsdag 15:17 Bedre gardsdrift
Nok et tak har kollapset
Nok et tak har kollapset På bare en drøy uke har tre garder opplevd at tak på driftsbygninger har kollapset. I samtlige tilfeller har dyreliv gått tapt. Av Sesselja Bigseth Publisert 22.03.2018 14:37 Det var tidligere i formiddag at taket på en fôrsentral raste sammen...
torsdag 14:37 Bedre gardsdrift
Har vi gjort nok for å hindre ein ny storflaum?
Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter.
torsdag 14:16 Bondebladet
Bondelaget: Trenger flere verktøy for produksjonsregulering
Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter.
torsdag 13:14 Bondebladet
Refsar nye gjødselreglar: - Svært dramatisk
Den faglege grunngjevinga for nye krav til spreieareal held knapt mål, ifølgje styreleiaren i Felleskjøpet Rogaland Agder, som langa ut mot dei nye gjødselforslaga i årsmøtetalen.
torsdag 12:47 Nationen
Felles satsar for å førebyggje rovviltskadar på sau
Det vart i fjor betalt ut 11,6 millionar kroner i tilskot til heimebeite og tidleg nedsanking av sau for å førebyggje rovviltskade. Miljødirektoratet har no fastsett nasjonale satsar for slike tilskot for å forenkle prosessen.
torsdag 11:58 Nationen
NATO rykker inn i Sør-Norge
Til høsten skal NATO ha en stor øvelse i Sør-Norge, og Forsvaret ber grunneiere følge med. Meld fra om NATO-styrker er på jorda di, så vil du få erstattet det som blir ødelagt, sier major Marianne Bø i Forsvaret.
torsdag 11:57 Bondebladet
Fjøs raste sammen på Ringerike
Et fjøs på Ringerike har rast sammen. Det skal ha vært dyr i fjøset.
torsdag 11:14 ABC Nyheter
Fikk full klaff med folkefinansiering
Traktorpikene tok i bruk folkefinansiering for å lansere ny vinterdress til. Det har blitt full klaff.
torsdag 10:59 Bedre gardsdrift
Fikk full klaff med folkefinansiering
Fikk full klaff med folkefinansiering Traktorpikene tok i bruk folkefinansiering for å lansere ny vinterdress til. Det har blitt full klaff. Av Sesselja Bigseth Publisert 22.03.2018 10:19 – Onsdag 07.mars 1800 lanserer vi vår nye etterspurte vinterdress på crowdfunding-plattformen til...
torsdag 10:19 Bedre gardsdrift
Venstre-topp fekk sjå pelsdyr for første gong: - Gav positivt inntrykk
Ein av fylkesleiarane i partiet som pressa gjennom avvikling av pelsdyrnæringa har fått sjå pelsdyr for første gong. Etter gardsbesøket seier han at pelsdyra har det betre enn venta.
torsdag 09:30 Nationen
Dansk grensegjerde skal stanse syke villsvin
Regjeringen i Danmark vil bygge et gjerde langs grensa til Tyskland for å stanse villsvin som er smittet av den fryktede afrikanske svinepesten.
torsdag 09:26 ABC Nyheter
Økoveksten flatar ut
Salet av økologiske matvarer auka med 8 prosent i fjor. Det er ei kraftig utflating frå året før, då veksten var på 24 prosent.
torsdag 07:30 Nationen
Mener bøndene har vært blinde for fordelene med god dyrevelferd
Dyrevernalliansen mener landbruket burde vært først ute med å gjøre framstøt med dyrevelferd overfor forbrukerne. – Bondeorganisasjonene har sovet i timen, innrømmer fjørfeprodusent Tone Steinsland.
onsdag 23:17 Nationen
Sauegulvkollaps: 40 sauer ramlet i møkkakjeller
Et sauegulv i Ringsaker kollapset, over 400 sau i fjøset.
onsdag 13:02 Bondebladet
Ny høyvender fra Pöttinger
Høyvender på slep med 8,86 meters arbeidsbredde.
onsdag 12:34 Bedre gardsdrift
Ny høyvender fra Pöttinger
Ny høyvender fra Pöttinger Høyvender på slep med 8,86 meters arbeidsbredde. Av Magnus Mo Opsahl Publisert 21.03.2018 12:32 Pöttinger har utvider sin HIT T-serie med en ny høyvender. Serien består fra før av 11 og 13 meter brede vendere, men får nå...
onsdag 12:30 Bedre gardsdrift
Overproduksjon av gris: Vil regulere smågris, ikke purker
Hans Edvard Holtung driver med slaktegris og er lei av langvarig overproduksjon. Løsningen hans er å endre konsesjonsregelverket for smågrisprodusentene.
onsdag 11:05 Bondebladet
Mindre fulldyrka, mer innmarksbeite
Det er nedgang i fulldyrka areal, færre jordbruksbedrifter og mer innmarksbeite viser siste tall fra Statistisk sentralbyrå.
onsdag 10:01 Bedre gardsdrift
Er potetbonden utrydningstruet?
Er potetbonden utrydningstruet? På ti år er antall potetbønder i Norge halvert. Av Sesselja Bigseth Publisert 21.03.2018 09:46 Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor var det registrert 1701 jordbruksbedrifter som dyrket potet. Det er en nedgang på...
onsdag 09:46 Bedre gardsdrift
Mindre fulldyrka, mer innmarksbeite
Mindre fulldyrka, mer innmarksbeite Det er nedgang i fulldyrka areal, færre jordbruksbedrifter og mer innmarksbeite viser siste tall fra Statistisk sentralbyrå. Av Sesselja Bigseth Publisert 21.03.2018 09:23 Statistisk sentralbyrå la i dag fram foreløpige tall på strukturen i...
onsdag 09:23 Bedre gardsdrift
Skogeier-sjef skuffet over Dales motvilje mot regjeringskvartal i tre
Erik Lahnstein, i Skogeierforbundet, mener landbruksminister Jon Georg Dale bør presse på for å bruke så mye trevirke som mulig i det planlagte nye regjeringskvartalet.
onsdag 07:30 Nationen
Tror det er få muligheter for pelsdyrbøndene
– Det blir en pine og en plage for pelsdyrbøndene som i løpet av de neste sju årene må avvikle driften, sier Guri Wormdal i Pelsdyralslaget. Hun fikk stor støtte under debatten i pelsproduksjonens kjerneområde på Jæren.
tirsdag 23:18 Nationen
Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk
Hoff, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle, Norgesfôr og Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk.
tirsdag 15:59 Bondebladet
Hjortejakta overgår elgjakta
Utbyttet av hjortejakta fortsetter å stige. I jaktåret 2017/18 ble det felt 42 500 hjort mot 31 600 elg.
tirsdag 12:23 Bedre gardsdrift
Hjortejakta overgår elgjakta
Hjortejakta overgår elgjakta Utbyttet av hjortejakta fortsetter å stige. I jaktåret 2017/18 ble det felt 42 500 hjort mot 31 600 elg. Av Bo Hansen Publisert 20.03.2018 11:48 For første gang slo hjortejakta fellingsrekord for elg fra 1999, da det ble skutt 39400 elg, opplyser...
tirsdag 11:48 Bedre gardsdrift
Advarer mot å øke kraftfôrprisene
Hele økningen i kornprisen bør kompenseres med prisnedskrivingstilskudd, mener Nortura. De sliter med å sende økte priser videre til markedet, på grunn av faren for økt kjøttimport.
tirsdag 10:35 Bondebladet
Flere dyr døde etter at tak kollapset i Ringsaker
137 dyr måtte reddes mandag kveld da taket på en driftsbygning kollapset i Ringsaker i Hedmark. Flere dyr måtte avlives. 
tirsdag 01:45 ABC Nyheter
Krever at alle slaktegrisprodusentene skal jobbe med dyrevelferd
Mattilsynet spør slaktegrisprodusentene på årsmøtet til Norsvin hvor lista for dyrevelferd skal ligge. Animalia sier målet er at alle skal delta i det nye dyrevelferdporgrammet innen 2018.
mandag 21:10 Nationen
– Næringa er i en svært stresset økonomisk situasjon
Norsvin-leder Geir Heggheim er bekymret for svinenæringen etter prisnedgang og økt overskudd av svinekjøtt.
mandag 19:00 Nationen
Nordby selger mer og mer brus til nordmenn
Nordby Supermarked i Strømstad hadde en omsetning på over en milliard NKR i 2017. Så langt i 2018 har brussalget gått rett til værs, mye på grunn av den nye sukkeravgifta i Norge.
mandag 16:12 Bondebladet
Brøytesjåføren siktet for uaktsomt drap
Siktelsen mot traktorføreren som forårsaket at en kvinne mistet livet i Oslo forrige måned, er nå utvidet til uaktsomt drap.
mandag 14:43 Bedre gardsdrift
Brøytesjåføren siktet for uaktsomt drap
Brøytesjåføren siktet for uaktsomt drap Siktelsen mot traktorføreren som forårsaket at en kvinne mistet livet i Oslo forrige måned, er nå utvidet til uaktsomt drap. Av Sesselja Bigseth Publisert 19.03.2018 13:55 Det var i februar at ei kvinne mistet livet etter...
mandag 13:55 Bedre gardsdrift
Vil gjøre direktesalg av mat enklere
Reko-ringene skal gjøre det enklere for småskalaprodusenter å drive direktesalg.
mandag 13:18 Bondebladet
Prisen politikerne sa nei til var 3,8 milliarder, men rett pris var kun 95 millioner
For to år siden møtte Aftenbladet sinte bjerkreimsbuer på tilhørerbenken i fylkesutvalget. Birkelandsvatnet skulle bli drikkevann for Nord-Jæren. Det ingen oppdaget var den store regnefeilen i saken.
mandag 12:53 $ Stavanger Aftenblad
Kranselag med pølsefest
Torsdag 15. mars var alle involverte i det gedigne Veterinærbygget på Ås invitert til kranselag med pølser, hamburgere og kaker.
mandag 11:15 Bedre gardsdrift
Kranselag med pølsefest
Kranselag med pølsefest Torsdag 15. mars var alle involverte i det gedigne Veterinærbygget på Ås invitert til kranselag med pølser, hamburgere og kaker. Av Bo Hansen Publisert 19.03.2018 09:15 I frykt for at de 500 gjestene skulle smule pølsebrød i det uferdige...
mandag 10:40 Bedre gardsdrift
Ny CX-plog fra Överum
Den tradisjonelle CX-plogen til Överum blir lettere og sterkere.
mandag 10:23 Bedre gardsdrift
Ny CX-plog fra Överum
Ny CX-plog fra Överum Den tradisjonelle CX-plogen til Överum blir lettere og sterkere. Av Magnus Mo Opsahl Publisert 19.03.2018 09:32 Siden 1995 har Överums CX-plog vært en storselger på det skandinaviske plogmarkedet. Plogen, som kommer med enten tre, fire eller fem skjær,...
mandag 09:32 Bedre gardsdrift
Bygdekvinnelaget oppfordrer til bygdesolidaritet
I mange land risikerer kvinner å bli truet, trakassert eller til og med drept hvis de våger å kreve likestilling. Å hjelpe disse kvinnene er en forutsetning for fred i verden, mener Bygdekvinnelaget.
mandag 07:30 Nationen
Alger og fiskebein kan brukes som økologisk gjødsel
Rester fra vill fisk og tang og tare kan være godt egnet i økologisk dyrking, mener forsker bak nytt prosjekt.
mandag 05:00 forskning.no
USA vraker nye dyrevelferdskrav for øko-landbruk
Det amerikanske landbruksdepartementet vraker et nytt regelverk for dyrevelferd i økologisk matproduksjon. Vedtaket skaper strid i bondekretser.
søndag 07:30 Nationen
Rundt 50 dyr døde i fjøsbrann i Mosjøen
Rundt 50 storfe gikk tapt i en fjøsbrann i Mosjøen i Vefsn kommune på Helgeland natt til lørdag. Driftsbygningen ble totalskadd i brannen.
lørdag 09:34 Nationen
Rundt 50 dyr døde i fjøsbrann i Mosjøen
Rundt 50 storfe gikk tapt i en fjøsbrann i Mosjøen i Vefsn kommune på Helgeland natt til lørdag. Driftsbygningen ble totalskadd i brannen.
lørdag 07:30 ABC Nyheter
Vi trenger ambisjoner og handlekraft
Tallfestet mål for økologisk produksjon og forbruk fikk lederplass i Nationen 15. mars. Klare ambisjoner om å satse på økologisk forbruk basert på norsk produksjon og vilje til å sette inn nødvendige...
lørdag 01:01 Nationen
Bonde kallar nye gjødselkrav for ein katastrofe
Nye gjødselkrav kan tvinge Elling Aarsland til å slakte store delar av buskapen. - Dramatisk for bønder som har investert, seier Bondelaget.
fredag 21:00 Nationen
Foreslår kraftig skjerping av gjødselforskrift
Direktoratene for landbruk og miljø foreslår kraftig innskjerping av gjødselforskriften. Det vil innebære langt strengere krav til spredeareal.
fredag 18:25 Bondebladet
Nødvendig med investeringsløft
fredag 16:23 Bondebladet
Gartnerhallen urolig over frihandels-signaler
Gartnerhallen liker ikke at frukt, grønt og bær kan bli «ofra» for at norske bedrifter skal få lavere industritoll inn til Brasil og Argentina.
fredag 16. mars Bondebladet
Mer mat i søpla | Arne Ivar Sletnes - Fagsjef internasjonale spørsmål, Norsk Landbrukssamvirke
Vi kan ikke akseptere at naive politikere kjører norsk matnæring i grøfta.
fredag 16. mars NRK
Føreslår strengare krav til spreieareal for bønder
Krava til spreieareal for husdyrgjødsel kan bli kraftig skjerpa inn. Eit forslag frå to direktorat kan føre til at mange bønder anten må skaffe seg langt meir jord eller slakte mange av dyra.
fredag 16. mars Nationen
Bondesamvirkene vil ha lav prisvekst
Nortura advarer mot å øke kraftfôrprisene i årets landbruksoppgjør, mens Tine vil ha lavere prisvekst for melk. 
fredag 16. mars ABC Nyheter
Jordbruksoppgjeret: Nortura åtvarar mot å auke prisen på kraftfôr
Signal frå regjeringa om å auke kraftfôrprisen fell ikkje i god jord i Nortura, som seier kraftfôret ikkje kan bli dyrare av omsyn til svine- og fjørfebønder.
torsdag 15. mars Nationen
Mange vil lære om trefjøs i Rogaland
Svein Narve Veshovda frå Eigersund er ein av fleire som har bygd seg nytt fjøs i tre. – Fjøset er rimeleg, med golv av talle og fôringsplass utanfor fjøset, seier Veshovda.
torsdag 15. mars Bondebladet
Prioriterer jord- og skogbruk
Jord- og skogbruk er én av åtte næringer Arbeidstilsynet vil rette et ekstra søkelys mot i dette året.
torsdag 15. mars Bedre gardsdrift
Prioriterer jord- og skogbruk
Jord- og skogbruk er én av åtte næringer Arbeidstilsynet vil rette et ekstra søkelys mot i dette året.
torsdag 15. mars Bedre gardsdrift
Korleis dokumenterer du brøytinga?
Mange har snøbrøyting som attåtnæring vinterstid, men korleis held du styr på småroder?
torsdag 15. mars Bedre gardsdrift
Korleis dokumenterer du brøytinga?
Korleis dokumenterer du brøytinga? Mange har snøbrøyting som attåtnæring vinterstid, men korleis held du styr på småroder? Av Sesselja Bigseth Publisert 15.03.2018 13:23 Er du ein av dei som brøytar i hytteområde eller bustadfelt, har du kanskje gjort...
torsdag 15. mars Bedre gardsdrift
Mener Trondheims-området er et skrekkeksempel
Ser vi på nedbyggingen av matjord i Trondheims-området, kan det ikke omtales som annet enn et skrekkeksempel, mener Julie Gunnerød, leder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag.
torsdag 15. mars Bondebladet
Kampvotering om styreplass i Norsk Sau og Geit
Leiinga i Norsk Sau og Geit blei attvald på årsmøtet. Det blei kampvotering om ein styreplass etter eit benkeforslag.
torsdag 15. mars Nationen
Nå ferdigstiller vi maskinleieprislista!
Bedre Gardsdrifts desidert mest etterspurte sak er maskinleieprislista. Prislista er forbeholdt våre abonnenter, men hvis du er kjapp, har du fortsatt mulighet til å abonnere og dermed sikre deg årets eksemplar.
torsdag 15. mars Bedre gardsdrift
Vil ikke endre griseprisen
Nortura har kommet med sine innspill til årets jordbruksoppgjør. De vil blant annet videreføre målprisen på gris.
torsdag 15. mars Nationen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FAVORITTER

Hordaland Telemark Utenriks Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Mat Fotboll Odda
flere?
Båt Vest Agder Buskerud Rogaland Aust Agder Kultur Sport Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Finnmark Oslo Forsvar Mobil Get-ligaen Skåne Kalmar Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Elverum Bodø Fotball Inrikes Oskarshamn Blekinge Haugesund Drammen Kongsvinger Landbruk Sport Økonomi Porsgrunn Tinn Karmøy Trav Bamble Kragerø Motor Reise Radøy Tromsø OL Skien Sandnes Politikk Lindås Fredrikstad Hammerfest Östra Göinge Fauske Risør Näringsliv Kristianstad Kryptovaluta Svelvik Osterøy Bærum Jul Øvre Eiker Nedre Eiker Dyr Landskrona Horten Narvik Odds BK Vestby Malmö Stord Meløy Kultur Askøy Førde Forskning Vestvågøy Tolga Film Helsingborg Nord-Korea Russland Salangen Karlskrona Kongsberg Sandefjord Sykkel Forskning Stockholm Kristiansand Vær Sørfold Sigdal Tvedestrand Stavanger Lier Tingvoll Tesla Tynset Eslöv Håndball Hvaler Drangedal Suldal Rosenborg BK Svalbard Kvænangen Sarpsborg Kongelig Åmot Utsira Musikk Eliteserien Frogn Kunst Barn Svedala Evje og Hornnes Kristiansund Askim Helse Sørreisa Løten Larvik Åsnes Mat Modum Lesja Eidsberg Trysil Asker Moss Nannestad Hadsel Filippinene Vefsn Tana Re Øksnes Vålerenga Bil Poker Lenvik Grue Fjell FK Haugesund Våler Skøyter Tomelilla Tour de Ski Jakt Meland Friluftsliv Game of Thrones Sande Råde Lyngdal Hamar Kommunesammenslåing Gjøvik Bil Nore og Uvdal Staffanstorp Vinje Jobb Jølster Tønsberg Notodden Hässleholm USA Universet Åmli Stavanger Oilers Ås Austrheim Halsa Øygarden Skiskyting Stryn Steigen Vestre Slidre Hörby Rana Hemne Vitenskap NHL Mörbylånga Vaksdal Klima Aurdal Friidrett Skjervøy Norway Cup Målselv Masfjorden Farsund Klippan Gjerstad Strand Motorsport Nesodden VM Nissedal World Series of Poker Ålesund Nittedal Herøy Berlevåg Skisport Båt Langrenn Hurum Eidskog Eiker Ekonomi Nesseby Sölvesborg Brexit Frankrike Brønnøy Halden Harstad Porsanger Grane Svalöv Klepp Teknik Fedje Spill Aurskog-Høland Fitjar Mandal Kina Eurovision Lyngen Litteratur Mote Olofström Ski OBOS-ligaen Modalen Foto Lillesand Dovre Lund Resor Voss Birkenes Påske Ballangen Hyllestad Nesna Enebakk Tour of Norway Froland Trøgstad Sør-Varanger Bromölla Leirfjord Herøy Mönsterås Vietnam Tydal Ronneby Nes Karlshamn Rømskog Frosta Bjørnefjorden Åseral Östergötland Odal Jevnaker Rendalen Volda Træna Emmaboda Romfart Snowboard Gran Kävlinge Turn Sande Lomma Bodø/Glimt Tromsø IL Alpint Seljord Alta Arendal Hälsa Nesset Stabæk Eidfjord Svømming Skedsmo Gloppen Os Nordkapp Bremanger Sortland Hemnes Halloween Ullensvang Skurup Viking FK Sund Klatring Google Nybro E-sport Musik Ishockey Fet Årdal Russ Røros Andøy Hattfjelldal Sjakk Film Syria Måsøy Menn Evenes 17. mai Sverige Polen Sandøy Vennesla
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL