Lærdal
Informasjon om nytt smittetilfelle i Lærdal pr 17.mai
Forside
mandag 11:30 Lærdal kommune
Til lukke med dagen!
Digtal markering av nasjonaldagen.
mandag 09:37 Lærdal kommune
Bli med inn i huset i skogen
[Sogn Avis]: Få eller ingen tilfeldigheiter i kårhuset dei har bygd på garden Sande i Lærdal.
søndag 19:01 $ Firda
Kårhuset Synne (31) og Eirik (33) bur i er moderne og funky: – På mange måtar draumehuset
Godt gøymt i skogen på Ljøsne i Lærdal ligg eit flunkande nytt funkishus. Her skal ein bu godt når ein blir gamal.
søndag 19:01 $ Firda
Tilskot til soner for pollinerande insekt i Lærdal kommune
Det kan gjevast tilskot for å etablere og/eller skjøtte pollinatorvenlege soner på dyrka areal i Lærdal kommune. Sonene må ha pollinatorvenlege blomster gjennom vekstsesongen. Sjå meir om ordninga her.
fredag 09:45 Lærdal kommune
Korleis lukkast med god grovfôravling?
Markdag i Lærdal onsdag 2. juni Tid: 18.00-20.30 Stad: Garden til Jens Reidar Ljøsne, Lærdalsvegen 1317    
fredag 09:18 Lærdal kommune
#grønelærdal
Bli med på fotokampanjen #GRØNELÆRDAL og vis oss kva Grøne Lærdal er for deg.
mandag 10. mai Lærdal kommune
NVE varslar om snøskredfare frå 10. mai 2021
NVE varslar om betydleg snøskredfare frå 10. mai 2021 Sjå Varsom sine nettsider for detaljerte opplysningar og oppdateringar som søkredfaren. Beredskap
mandag 10. mai Lærdal kommune
VESTLAND

17. mai-program
Program for dagen og informasjon om påmelding til bilkortesje.
mandag 10. mai Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune per 07.mai
Me vaksinerar personar i aldersgruppa 65-74 år og i veke 19 byrjar me å vaksinere dei som er fødde i -53. I gruppa 65-74 år skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med underliggjande sjukdomar. Det er legane som lagar denne
fredag 7. mai Lærdal kommune
Kurs i prøvetaking for CWD – ettersøksringane i ÅLA
I Lærdal har me normalt mellom 30 og 50 dokumenterte påkøyrsler av hjort. Det siste jaktåret vart 44 hjort påkøyrd i Lærdal. 27 av desse påkøyrslene enda med at hjorten dauda, medan i 17 av tilfella vart hjorten ikkje funne att, eller vart friskmeldt. Trass i...
fredag 7. mai Lærdal kommune
Lærdalsøyri barnehage ynskjer å rekruttere vikarar til verdas viktigaste jobb!!
Lærdalsøyri barnehage er ein kommunal barnehage. Pr. i dag har me 6 avdelingar og 30 tilsette. Tre småbarnsavdelingar og tre avdelingar for barn 3-6 år. Me treng vikarar som er fleksible med tanke på å kunne jobbe på fleire avdelingar.
fredag 7. mai Lærdal kommune
Feiaren er i Lærdal veke 18 og 19
For å kome i kontakt meid feiaren desse vekene kan ein ringe mob. 957 99 990 Feiaren kjem tilbake i veke 20 For kontakt med feiaren då kan ein ringe mob.913 39 939
torsdag 6. mai Lærdal kommune
Kunngjering av vedtak -jaktkvoter for villrein 2021
  Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har gjort vedtak om fellingskvote i 5 villreinområde i fylket. Det er tildelt løyver i tre av fem område: Kunngjering av vedtak jaktkvoter for villrein 2021.pdf
onsdag 5. mai Lærdal kommune
Lærdal bygdebok Heim og ætt bind I-V - salg
Lærdal kommune har eit stort opplag med bygdebøkene. For å frigjere noko plass på rådhuset har me ein salskampanje på bøkene ut 2021.
tirsdag 4. mai Lærdal kommune
Ledig stilling som museumsvert (sommarjobb)
Er du interessert i kunst og historie? Lærdal kommune lyser ut to stillingar som museumsvertar for sommarsesongen 2021.
tirsdag 4. mai Lærdal kommune
Hald Grøne Lærdal rein 2021
I samarbeid mellom Lærdal kommune og frivillige lag og organisasjonar vert det arrangert ein kollektiv ryddedugnad i Lærdal kommune, torsdag 6. mai mellom 18:00 og 21:00. Dette etter mal frå kva som vart gjennomførd i 2018 og 2019.
fredag 30. april Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune per 30.april
Me vaksinerar personar i aldersgruppa 65-74 år og i veke 18 byrjar me å vaksinere dei som er fødde i -51 og -52. I gruppa 65-74 år skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med underliggjande sjukdomar. Det er legane som lagar denne
fredag 30. april Lærdal kommune
Her kan du sjå Kommunestyret torsdag 29.04.2021
Sakspapir til Kommunestyret 29.04.2021 Sjå Kommunestyret her
onsdag 28. april Lærdal kommune
Slik køyrde vogntoget: – Dette er særs brannfarleg
Eksosrøyret nær turboen var heilt laust, og særs varm eksos «grilla» det som var i nærleiken. Men det var ikkje det einaste kontrollørane fann.
tirsdag 27. april $ Firda
Kaffikopp med ordførar og varaordførar
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 29 april 2021 kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje
tirsdag 27. april Lærdal kommune
Utlysing av kulturmidlar og kultur- og idrettstipend til ungdom
Søk tilskot til kulturføremål eller ungdomsstipend for kultur- og idrettsutøvarar. Frist for søknad er 15. mai 2021.
tirsdag 27. april Lærdal kommune
Møteinnkalling og sakliste til Kommunestyret 29.04.2021
Kommunestyret 29.04.2021
mandag 26. april Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune 22.april
Me vaksinerar personar i aldersgruppa 65-74 år og i veke 17 skal alle som vert 71 år i år ha fått innkalling/ tilbod om vaksine. Frå veke 18 kallar me inn dei som vert 70 år. I gruppa 65-74 år skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med
fredag 23. april Lærdal kommune
Tilbod om pianostemming
Pianostemmer kjem til Lærdal tysdag og onsdag (27-28.4) 
torsdag 22. april Lærdal kommune
Sommarvikar ved Lærdal helsesenter
Lærdal helsesenter har behov for ferievikar i perioden juli og august 2021 på legekontoret.  
tirsdag 20. april Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL