Hordaland
Nye reglar om fartsgrenser på sjøen
Fartsgrensene på sjøen blir endra. No blir det ikkje lov å køyre fortare enn 5 knop viss ein er mindre enn 50 meter frå folk som badar eller bademerkebøyer.
23:00 $ Hardanger Folkeblad
Senter-uro etter pol-søknad
Bjarte Ohm snakkar på vegner av butikkdrivarar og tilsette ved Ølen Senter som ser ein alvorleg risiko for framtida for Ølen senter og sentrum generelt, dersom Vinmonopolet får lov til å flytte frå senteret og etablere seg i det nye forretningsbygget som er på beddinga i...
22:00 Grannar
Tetiana (39) ute med fersk barnebok
Tetiana Kosovska på Sunde har gitt ut si første barnebok på eit norsk forlag.
22:00 $ Kvinnheringen
Fabrikken skal levere 2,5 millionar ettertrakta masker til norsk helsevesen
Då pandemien starta, var Noreg fullstendig avhengig av smittevernutstyr frå utlandet. No sikrar ein fabrikk på Stord for første gong norsk produksjon av viktig andedrettsvern.
21:27 NRK
Slik tenker vi nytt om lokalavisen
.
21:09 Bygdanytt
Koronastatus i Ullensvang: Ni personar isolerte - 49 personar i karantene
Det har ikkje kome nye positive covid-19-testar i Ullensvang kommune tysdag.
20:10 Hardanger Folkeblad
Kulturtilbudet er tilbake: Konsert på Iris Scene og Sentralshow på Litteraturhuset
Midnatt mandag opphørte de lokale covid-19 forskriftene, noe som betyr at det er tillatt med arrangement igjen. Sentralbadet kjører Sentralshow med Gry & Gro, mens Iris Scene inviterer til konsert med selveste Henning Kvitnes.
20:00 $ Hardanger Folkeblad
Frank Rune har jobba for å realisere prosjektet i 18 år. No er det snart ferdig
Det er ikkje mykje som står att før leilegheitskomplekset i Alversund står heilt ferdig. Fleire har allereie flytta inn.
19:45 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Hærverk er anmeldt
Ingen angrende syndere har meldt seg og tatt imot den utstrakte hånden. Nå er hærverket anmeldt til politiet.
19:00 $ Hardanger Folkeblad
– No må vi slutte med denne Sogn og Fjordane-nostalgien
Vi har det lågaste blodtrykket, dei beste karakterane på skulen og berre nokre få arbeidslause. Alt dette kan vi halde fram med sjølv om vi ikkje har vår eigen fylkeskommune.
18:54 $ Firda
Jobbar for å få etablert varmebasseng på Rosendalstunet
– Hadde vore veldig kjekt om vi fekk dette til.
18:05 $ Kvinnheringen
Skal gjera det tryggare på sjøen
Alle etatar gjer no førebuingar for å gjere det trygt på sjøen for befolkninga. Sjøfartsdirektoratet er blant dei. Dei har komme med forslag til ein del endringar og innføring av eit nytt båtførarbevis for dei raskaste båtane og for vasskuterar. — For...
18:00 Grannar
Eige båtførarbevis kan bli neste løysing for å kontrollere høgfartskøyring på sjøen
Det er varsla ein ny rekordsommar for fritidsbåtar i år. Båtsesongen har så vidt starta, men allereie er fem personar omkomne i ulykker på sjøen.
18:00 $ Avisa Nordhordland
Bønder over heile landet i opprør – ber om kraftig auke av «dugnadsløn»
Bønder meiner timeløna deira ligg på rett over hundrelappen. Det er så lite at det nesten kan bli rekna som dugnadsarbeid, meiner bonde Sven Martin Håland.
17:27 NRK
Fleire arbeidarar smitta
To nye smittetilfeller ved Fitjar Mek. - I dag 21.04.21 er det påvist  2 nye smittetilfelle med Covid19 i Fitjar. 14 nærkontakter er sett i karantene. Dette er importsmitte og arbeidarar til Fitjar Mekaniske Verksted AS. Det er ikkje påvist kontakt mellom dei smitta eller dei i karantene,...
16:47 Fitjarposten
Trond påtar seg nok eit verv: – Heldigvis har eg eit fantastisk team rundt meg
.
16:22 Bygdanytt
– Eg føler at heile Arna-bygda er med og løfter i flokk
.
16:22 Bygdanytt
Artistar som elles er ute i den store verda kjem til mindre scene
– No vert det musikk i Eidfjord! Det er glede over pressemeldinga som fortel om konsertserien med heile fem konsertar i mai og juni.
16:00 $ Hardanger Folkeblad
Oppdrettarane på Vestlandet ankar saka mot staten
Dei 25 oppdrettsselskapa på Vestlandet ønska alle å anke i saka mot staten. Dei finn seg ikkje i avgjerda til tingretten.
15:54 $ Avisa Nordhordland
Rustne bak MC-rattet
Skadeførebyggar Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, er uroleg for denne gruppa trafikantar i tida framover. — Dei MC-førarane som me snakkar med, fortel at mange har rustne kjøreferdigheiter om våren. Dei har kanskje ikkje køyrt på...
15:33 Grannar
Tok 27 råkøyrarar på E134
Mellom klokka 10 og 14.30 onsdag gjennomførte Utrykkingspolitiet ein kontroll i Rullestadtunnelen på E134 i Etne. Resultatet vart heile 27 forenkla førelegg. — I tillegg vart det føretatt eit førarkortbeslag grunna for mange prikkar, opplyser politioverbetjent Arild Austrheim...
15:14 Grannar
Fitjar kan få anlegg som skal forsyna plattformar med straum
Vurderer å kjøpa ein 16 til 18 mål stor tomt i Årskog næringspark av Fitjar kommune. Det er selskapa Aker BP og Equinor som skal ha meldt si interesse for arealet, med tanke på å få bygd eit landstraumanlegg som skal forsyna NOAKA-feltet i Nordsjøen med straum....
14:58 Fitjarposten
Full legedekning att til hausten
Rådmann Olaug Haugen kunne koma med ein skikkeleg gladsak til politikarane under dagens formannskapsmøte. Haugen kunne fortelja at det lange arbeidet med å få ordna legesituasjonen i Fitjar endeleg bar frukter. - Strategien med å gjera om fastlegeheimlane til fastløna kommunale...
14:57 Fitjarposten
Derfor gjekk straumen på Husnes og omegn onsdag
Onsdag var straumen i Husnes-område vekke ein periode.
14:35 $ Kvinnheringen
«No må kommunestyret godkjenna Kvinnherad Arena!»
Mykje godt arbeid er lagt ned av kommunen og dei frivillige organisasjonane for å få dette store og viktige prosjektet i hamn.
14:12 $ Kvinnheringen
Trur på elektrisk fritidsbåtmarknad: Kvinnherad kan få ladestasjon for båtar
BKK satsar på å bygga ut ladestasjonar for framtidige elbåtar. Rosendal Hamn hiv seg på, medan Husnes båthamn avventar litt.
14:09 $ Hardanger Folkeblad
Havarikommisjonen: Helge Ingstad kunne ha vore redda
Havarikommisjonen meiner at fregatten Helge Ingstad kunne ha vorte redda dersom mannskapet hadde gjennomført tiltak for å hindre at fregatten vart overfløymd.
14:09 $ Avisa Nordhordland
Ny vaksine-strategi: Vil ta meir omsyn for å hindre smittespreiing
NPK-NTB:  Regjeringa har bede Folkehelseinstituttet revurdere vaksinestrategien. Dei skal mellom anna vurdere å flytte russ i kommunar med mykje smitte fram i køen. — Vi tek meir og meir omsyn til korleis vi kan bruke vaksinen for å hindre spreiing i samfunnet, seier...
onsdag 13:44 Grannar
Klar beskjed frå vaksinasjonsteamet i kommunen etter mange telefonar om å byta vaksinetimar
Vaksinasjonsteamet kjem med eit hjartesukk på Facebook.
onsdag 12:51 Kvinnheringen
Sør- og Austlandet er vêrvinnarane dei kommande dagane
Meteorologisk institutt spår lange periodar med sol mot helga på Sør- og Austlandet.
onsdag 12:47 $ Kvinnheringen
Desse dørene og lukene var opne på KNM «Helge Ingstad» då mannskapet evakuerte
KNM «Helge Ingstad» hadde ikkje gått tapt om fregatten hadde fått ei full nedstenging., slår Havarikommisjonen fast. Sjøforsvaret får krass kritikk for opplæring av mannskapet.
onsdag 12:47 NRK
Vil granske konsekvensane av auka hjortestamme
NPK: Hjortebestanden har auka, og no skal forskarar sjå på kva tilgangen til åker og eng har å seie for hjortebestanden. Allereie i 1990 sette Direktoratet for naturforvaltning, Miljødirektoratet i dag, eit mål om å stabilisere den norske hjortestamma på 10.000...
onsdag 12:45 Grannar
Mann i 40-åra tiltalt for å ha slått sonen sin med ridepisk
Ein mann i 40-åra, busett i Kvinnherad, må møta i Sunnhordland tingrett tiltalt for mishandling i nære relasjonar, samt brot på legemiddellova.
onsdag 12:40 $ Kvinnheringen
VESTLAND

Hugs å føre opp kryptovaluta i skattemeldinga
Dersom du eig eller har selt kryptovaluta, må du sjølv føre det opp i skattemeldinga. Skjuler du informasjonen for Skatteetaten, risikerer du tilleggsskatt.
onsdag 12:34 $ Kvinnheringen
Fire søkjarar til to rektorjobbar – alle lokale
Søkjarliste til Førde og Auklandshamn: Arve Myklebust, rektor Valestrand oppvekstsenter, 5551 Auklandshamn – søkjer begge stillingane Camilla F. Tverfjell, konst. rektor Auklandshamn, 5551 Auklandshamn – søkjer begge stillingane Hege H. Steindal, fag- og...
onsdag 12:00 Vestavind
Helse Fonna nedjusterer beredskapsnivået
Helse Fonna har i ein periode hatt høgare beredskap enn vanleg på grunn av fleire koronapasientar. No blir beredskapen nedjustert frå gult til grønt nivå.
onsdag 11:45 $ Hardanger Folkeblad
Viktig tema i ny krimroman
Tilbakemeldingane på Agnes Lovise Matre si femte bok, Uvigslet jord, har så smått byrja å koma. Og dei er gode. Mellom anna er redaktør i Bokklubben, Hilde Røer Johnsrud, ei av dei som har uttala seg, og ho gir Matre fem stjerner av fem moglege, og seier den utflytta...
onsdag 11:30 Grannar
Får 200.000 til frisbeegolfbane – ber om hjelp frå innbyggarane
– No er vi i full gang med planlegging. Dette blir så kjekt, melder frivilligsentralen etter pengegåve.
onsdag 10:33 $ Kvinnheringen
Ikkje tid eller ressursar til å prioritera sommarskule
Både FAU ved Sveio skule og politikarar har spurt kommunen om årsaka til at det ikkje blei søkt om midlar. I eit kort brev gjer foreldreutvalet uttrykk for at mange foreldre har ytra ønskje om eit tilbod i starten av sommarmånadane, og at eit sommarskuletilbod kunne gagna mange barn i...
onsdag 10:02 Vestavind
Mopedist hamna i klem i ryggeulukke
I går ettermiddag fekk politiet melding om ei ulukke, som skal ha funne stad på Kaldestad rundt klokka 16 same dag.
onsdag 10:00 $ Kvinnheringen
Brannen i trafokiosken vert etterforska på vanleg måte
Tysdag kveld klokka 21.30 fekk Hardanger lensmannskontor melding om brann i ein trafokiosk i Odda sentrum.
onsdag 09:42 $ Hardanger Folkeblad
Ny rapport om KNM «Helge Ingstad»: Kjem med fleire «viktige funn»
Den siste havarirapporten om fregattulukka kjem med fleire råd for å betre tryggleiken i Sjøforsvaret og norsk sjøfart.
onsdag 09:19 NRK
Nye regler om fartsgrenser på sjøen
Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021.
onsdag 09:08 NyttiOs.com
Nye reglar om fartsgrenser på sjøen
Fartsgrensene på sjøen blir endra. No blir det ikkje lov å køyre fortare enn 5 knop viss ein er mindre enn 50 meter frå folk som badar eller bademerkebøyer.
onsdag 08:49 $ Kvinnheringen
Nye reglar om fartsgrenser på sjøen
Fartsgrensene på sjøen blir endra. No blir det ikkje lov å køyre fortare enn 5 knop viss ein er mindre enn 50 meter frå folk som badar eller bademerkebøyer. Av: NPK-NTB Den nye forskrifta om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai,...
onsdag 08:44 Fitjarposten
314 nye koronasmitta registrert siste døgn – 380 færre enn snittet for ei veke sidan
NPK-NTB: Det siste døgnet er det registrert 314 koronasmitta i Noreg. Det er 162 færre enn snittet dei siste sju dagane og 380 færre enn tilsvarande snitt for ei veke sidan. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.334 nye smittetilfelle i Noreg, som gir eit snitt på 476. Dette er...
onsdag 08:27 Grannar
Tusenvis av følgarar blir inspirert av bilda til Marianne
.
onsdag 08:13 Bygdanytt
Helse Fonna nedjusterer beredskapsnivået
Helse Fonna har i ein periode hatt høgare beredskap enn vanleg på grunn av fleire koronapasientar. No blir beredskapen nedjustert frå gult til grønt nivå.
onsdag 08:08 $ Kvinnheringen
– Et begrenset tilbud, men gledelig å komme i gang
Foto: Jan Petter Svendal Skal du ut og reise og trenger nytt pass?
onsdag 08:08 NyttiOs.com
«Også erfarne fagfolk kan ta feil»
Innlegget mitt «Ingen skam å snu» skapte reaksjonar. Mange har på ulike arenaer engasjert seg i saken og kommet med tilbakemeldinger. En av dem var kommuneoverlege Glenn Opland. Jeg vil med dette takke for tilsvaret i Kvinnheringen.
onsdag 08:02 $ Kvinnheringen
Over 600 får vaksine
Neste veke startar kommunen på gruppe 5, aldersgruppa 55-64 år.
onsdag 07:25 NyttiOs.com
Etter våronna kjem landbruksoppgjeret
Det er vår! Og det er noko folk i distriktet både kan sjå og lukte. Sjølv om Geir Magne Gjerde har starta våronna både ei og to veker tidlegare før, er han godt i gang allereie. Vinteren slapp taket seinare enn normalt dette året. Det er to ting som er viktige kvar...
onsdag 07:00 Grannar
Nicky (25) skaffa seg hønsegard: – Gøy å kunna produsera litt mat sjølv
Nicky Jongejeugd Tofte Eide (25) i Toftevågen elskar å dyrka frukt og grønsaker i hagen. Og no har ho skaffa seg seks høns og ein hane, slik at familien også kan vera sjølvforsynte med egg.
onsdag 07:00 $ Kvinnheringen
Berre ti søkte på departementsjobbar som var meint for folk frå distrikta
Det kom færre søkarar enn normalt då Næringsdepartementet gjorde det mogleg å søka på departementsjobb, sjølv om ein bur langt frå Oslo. Likevel er åtte av dei ti søkarane frå Oslo-området.
onsdag 06:41 NRK
Denne glashytta gir Anders stor tru på framtida
Medan reiselivs­næringa tapte 60 milliardar kroner i 2020, satsar fleire og fleire på unike overnattings­stadar. Anders Månum trur på fullt hus i den nye spegelhytta i sommar.
onsdag 06:02 NRK
Politisk spel og hestehandel
Ope brev til kommunestyret i Sveio. Som lokalpolitikarar har de sagt ja til å vera med å ta avgjerder på vegne av innbyggjarane i kommunen, og me tenkjer vel alle at desse avgjerdene skal vera både gjennomtenkte, kloke og ansvarlege. Men etter kommunestyremøtet måndag 12. april,...
onsdag 06:00 Vestavind
Talet på menneske med demens skal nær doblast innan 2050: likevel legg kommunen ned demensplassar ved sjukeheimane
I 2020 var det 332 personar med demens i Ullensvang. Det utgjer 3,01 prosent av innbyggarane. Dette talet er venta å stige til 5,74 prosent innan 2050. Korleis vil kommunen møte denne utfordringa?
onsdag 06:00 $ Hardanger Folkeblad
Mannen anka overgrepsdommen – lagmannsretten dobla straffa
Mannen nektar for å ha gjort overgrep mot si den gong fire år gamle dotter. Lagmannsretten var derimot ikkje i tvil, og mannen vart dømd på ny.
onsdag 05:30 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Folk har kasta seg i båtar, donert pengar og stått på for å finne Nicolai
Det er rørande å sjå korleis lokalsamfunnet finn saman når slike hendingar skjer.
onsdag 05:28 $ Avisa Nordhordland
Den nye hovudbrannstasjonen reiser seg
Bygginga av ny hovudbrannstasjon går etter planen, opplyser kommunen sin prosjektleiar, Stian Ersland.
onsdag 05:00 $ Kvinnheringen
Mann dømt for å ha onanert i påsyn av born
Ein mann i slutten av 30-åra møtte i Hardanger tingrett, tiltalt for å brot på straffelova § 305. Grunnlaget for tiltalen var at han skal ha onanert seg sjølv i påsyn av to jenter i 12-årsalderen.
onsdag 04:00 $ Hardanger Folkeblad
Nicolai (24) forsvant i vannskuterulykke – vennene samler inn penger for å lete videre
Politiet har satt letingen etter savnede Nicolai Øvrås Espetvedt (24) på vent. Etter at vennene startet en innsamlingsaksjon har responsen for å hjelpe tatt helt av.
onsdag 01:44 NRK
- Det var ganske dramatisk. Jeg hørte smell og blinking
Strømmen ble borte i deler av sentrum da det begynte å brenne i en trafokiosk i Kremarvegen tirsdag kveld. - Det var ganske dramatisk. Jeg hørte smell og blinking i forkant, sier Vidar Øiestad til Hardanger Folkeblad. I denne videoen kan du høre de høye smellene i...
tirsdag 23:10 $ Hardanger Folkeblad
Trur på elektrisk fritidsbåtmarknad: Kvinnherad kan få ladestasjon for båtar
BKK satsar på å bygga ut ladestasjonar for framtidige elbåtar. Rosendal Hamn hiv seg på, medan Husnes båthamn avventar litt.
tirsdag 22:00 $ Kvinnheringen
Brann i trafokiosk mørkla deler av sentrum
Strømmen ble borte i deler av sentrum da det begynte å brenne i en trafokiosk i Kremarvegen tirsdag kveld.
tirsdag 21:57 Hardanger Folkeblad
Bygdefolket minnest Mondale: – Han hadde hjarte for Fjærland
«Hei, Walter. Eg heiter Mundal», sa Jarle Mundal og klappa Walter Mondale på skuldra. No minnest folk i Fjærland den tidlegare amerikanske visepresidenten.
tirsdag 21:47 NRK
Kvar fjerde nye koronasmitta er tenåring. No strammar Bergen inn
Ein fjerdedel av alle nye smitta i Bergen er tenåringar. No blir det innført munnbind på vidaregåande skular for første gong.
tirsdag 20:56 NRK
Etablerer hyttefelt i Gjerdsvågen – satsar på at hytteeigarane kan flytta inn allereie til påsken 2022
Førti år har gått sidan Lars Hauge første gongen begynte å sysla med planane om å selja hyttetomt på eigedomen sin i Gjerdsvågen på Borgundøy. No ser det ut til at han endeleg får realisert draumen.
tirsdag 20:00 $ Kvinnheringen
To nye koronasmitta tysdag
Ullensvang kommune har fått to positive testar tysdag.
tirsdag 19:52 Hardanger Folkeblad
Helse Bergen er i full sving i RNH – No står dei lokale tenestene att
No har fleire aktørar starta opp i sine nye lokale i Helsehuset i Knarvik.
tirsdag 19:45 $ Avisa Nordhordland
Sju bruksforbod på Seljestad
Fire av dei som blei stoppa på Seljestad tysdag hadde overlast.
tirsdag 19:07 $ Hardanger Folkeblad
Elsyklistane Stian og Onar trør til for folkehelsa
.
tirsdag 18:44 Bygdanytt
Utsett byggjestart for gang- og sykkelveg
Synkronisering med anna anleggsarbeid gjer at byggjestarten for gang- og sykkelveg i Herøysund er utsett eit halvt år tid.
tirsdag 18:01 $ Kvinnheringen
Han vil bruka eigne erfaringar til å jobba med rusavhengige
Det er ein heilt annan Janis Sivertsen som møter Grannar til ein prat, enn mannen som har møtt lokalavisa fleire gonger tidlegare. Glad i blikket, opplagt og rundt 20 kilo tyngre enn sist. 39-åringen frå Ølen har stått fram med frustrasjonen over livet som narkoman i eit...
tirsdag 18:00 Grannar
Flere lokale bussjåfører er i karantene
Flere bussjåfører i Tide er i karantene, men rutetilbudet går som normalt.
tirsdag 18:00 $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL