Gausdal
Infomøte kjempespringfrø
Møtet finner sted på Saloon 7null4, Heggevegen 4, Follebu  Mandag 25. juni kl.18.00 Dørene åpner kl.17.45, enkel bevertning.   Les invitasjonen her.
tirsdag 09:51 Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan for Kjoslia 2
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte...
mandag 12:32 Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan for Kjoslia 3
  I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller,...
mandag 08:23 Gausdal kommune
Oppheving av totalforbud
Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning i Gausdal, Øyer og Lillehammer oppheves fredag 15.06.18 kl. 12.00
fredag 12:27 Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan OTG Skeikampen - melding om vedtak
Detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret den 31.05.2018, sak31/18.
fredag 08:38 Gausdal kommune
Spørreundersøkelse
Gausdal folkebibliotek gjennomfører en spørreundersøkelse. Denne kan besvares både via papirskjema på biblioteket og via denne lenken.  
torsdag 17:08 Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad Bru på 2. gangs offentlig ettersyn og høring
Planen omfatter et areal på 3214 dekar, og dekker sentrumsområdet med bolig- og næringsområder inntil kommunesenteret. Planforslaget skal erstatte flesteparten av de gamle reguleringsplanene innen området. Formålet med planen er å legge til rette for god utvikling av...
torsdag 11:27 Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen
Vi takker for bidrag i planprosessen. Du kan lese mer om  endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn i utskriften fra behandlingen i kommunestyret. SaksdokumenterPlankartPlanbeskrivelseReguleringsbestemmelserSærutskrift fra kommunestyrets...
torsdag 10:57 Gausdal kommune
OPPLAND

Sommerferie - private fysioterapeuter
torsdag 10:54 Gausdal kommune
Vipps og Vipps faktura
Gausdal kommune ønsker å gi våre kunder flere alternativer for betaling og har derfor tatt i bruk både Vipps og Vipps faktura.
torsdag 7. juni Gausdal kommune
Avduking av minnestein
Fra Svarttjønnhytta i Follebu gikk den første flyktningeruta fra Gudbrandsdalen til Sverige 5.mai 1940. 15 britiske soldater lå i dekning etter at avdelingen deres ble nedkjempet av tyskerne nord for Lillehammer. Hjelpen ble organisert av Kristian Fougner (1898-1985), Berthe Nordrum (1891,1964)...
torsdag 7. juni Gausdal kommune
Fylling av vann på møkktanker
Lillehammer Region Brannvesen støtter også dette forslaget, uten at det skal oppfattes som pålegg. Hvis gardbrukerne i Gausdal er interessert i å delta i denne beredskapet, informerer vi om at det er følgende ekstra steder hvor vann kan fylles: Driftsstasjonen Segalstad Bru ...
mandag 4. juni Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 31.05.2018
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via hjemmesiden vår.  Tidligere møter finner en også her.  Sakene med vedlegg finner du her.     
mandag 4. juni Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. UtstyrsArena n holder til i lokalene til Biblioteket på Gausdal Arena. Fra 7.- 21. juni er det åpnet torsdag kl. 16.00 - 18.00. I skoleferien kan man henvende seg til
fredag 1. juni Gausdal kommune
Forklaring til fakturering av eiendomsskatt
Når det gjelder eiendomsskatt så er den spesifisert på følgende måte: Eiendomsskatt for perioden 01.04.2018 - 30.06.2018 Kreditering av eiendomsskatt for perioden 01.01.2018 - 31.03.2018 Faktura for perioden 01.01.2018 - 31.03.2018 Endringen skyldes at kommunestyret vedtok...
torsdag 31. mai Gausdal kommune
Vi anbefaler redusert vanning av hager og grøntareal
Det er tørt og vi opplever for tiden utfordringer med unormalt høyt vannforbruk
torsdag 31. mai Gausdal kommune
Ny rektor/enhetsleder ved Follebu skole
Kai Henning Måbø har bred erfaring fra arbeid med barn og unge, både i skolen og på andre arenaer. I tillegg har han lederutdanning og ledererfaring fra forsvaret og politiet. I dag arbeider han i veiledningsteamet til PPT i Lillehammer kommune.
onsdag 30. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som pedagogisk leder i Kornhaug barnehage
Det er totalt 13 søkere, 13 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andrea Brendhaugen 23 Ringebu Assistent Ane Elisabeth Fryjordet 32 Vingrom Tilkallingsvikar Mette Myhrhagen 40 Fåvang Vikar Cecilie Margrethe Nygren 50 ...
onsdag 30. mai Gausdal kommune
Sankthansfeiring på Maihaugen - 23.06.
Medvirkende: - Østre Gausdal Musikkforening - Leikarringen i ungdomslaget Ottar Birting - Gausdal Spelemannslag - Gausdal Historielag - Gausdal Husflidslag - Gausdal Bondelag - Gausdal Bonde- og Småbrukarlag - Gausdal Kulturskole: Bandet Main mix, Marthe K. Fyksen, Tale Andersson, Ida...
tirsdag 29. mai Gausdal kommune
Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning
Forbudet gjelder følgende typer brenning: Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private. Bruk av skytebaner Forbudet gjelder følgende...
mandag 28. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som helsesøster,100% fast stilling
Det er totalt 7 søkere, 7 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Lovise Amdahl 38 Lillehammer Helsesøster Anne Margrethe B. Lien 32 Lillehammer Sykepleier Ingrid Wangen Hånsnar 29 Lillehammer Sykepleier Ellen Jota 44 ...
mandag 28. mai Gausdal kommune
Nytt ledningsbrudd
fredag 25. mai Gausdal kommune
Nye helsefagarbeidere i kommunen
I 2013 startet Follebutunet og Opus, nå Karriere Oppland, et samarbeid om å utdanne flere helsefagarbeidere. Samarbeidet startet med et informasjonsmøte på Follebutunet der ansatte fra Opus kom og fortalte om tilbudet. Oppland fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge for...
fredag 25. mai Gausdal kommune
Stor skogbrannfare
Lillehammer Region Brannvesen minner om at det nå er forbudt med åpen ild i Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner. Det er stor skogbrannfare og forbudet gjelder også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos
torsdag 24. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som fastlege, vikariat fra 020618 til 301118
 Det er totalt 6  søkere , 3 kvinner og 3 menn.   Navn Alder Bosted Nåværende stilling Fakher Naamneh 40 Rissa Fastlege Petreaca Mihai 36 Oslo Arbeidssøker Lotte Brabrand 24 Lillehammer Arbeidssøker ...
onsdag 23. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som fastlege/kommunelege
Det er totalt 4 søkere, 1 kvinne og 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Ayub Nazmudin Lodhi 37 Oslo  Lege/intermediær Bjørn Berge Hansen 56 Lillehammer Rådgivende overlege NAV Ingvill Teigen 38 ...
onsdag 23. mai Gausdal kommune
Vannlekkasje
Det arbeides med en provisorisk løsning for Gausdal videregående skole, for å få avviklet eksamen. For de øvrige abonnentene  må det påregnings at vannet er borte til i ettermiddag.
tirsdag 22. mai Gausdal kommune
Fellesmail nede på ubestemt tid.
Fellesmailen til Gausdal folkebibliotek er nede på grunn av oppdatering hos Ikomm. Ønsker du svar på henvendelser send mail til Ragni.Rustad@gausdal.kommune.no eller Arne.Juel.Vangen@gausdal.kommune.no.      
mandag 14. mai Gausdal kommune
Midler fra Sparebankstiftelsen DNB
FAU ved Fjerdum skole er tildelt kr. 300.000 fra Sparebankstifelsen DNB til aktivitetsjungel ved Fjerdum skole.
fredag 11. mai Gausdal kommune
Revisjon av forskrift om brenning
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune inngår et interkommunalt samarbeid om én felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland». Alle tre kommunene har vedtatt å sende felles forskrift til...
onsdag 9. mai Gausdal kommune
Fare for økt vannføring
Kommunens ansvar På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også...
tirsdag 8. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder/rektor ved Follebu skole
Det er 8 søkere, 5 kvinner og 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Dagfinn Moen 44 Furnes Adjunkt Tuva Eiklid 37 Lillehammer Rådgiver idrett og friluftsliv Siv Skansen Lien            ...
mandag 7. mai Gausdal kommune
Fare for jord-, sørpe og flomskred
NVE varsler om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Østlandet og Trøndelag. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli rundt 10 mm/døgn fredag og 20 mm/døgn...
torsdag 3. mai Gausdal kommune
OPPLAND

Søkere til stilling som prosjektleder eiendom ved teknisk enhet
Søkerliste for stilling som prosjektleder eiendom ved teknisk enhet er nå klar.
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som sommervikar ved vaktmesterkorpset
Søkerliste til stilling som sommervikar ved vaktmesterkorpset er nå klar.
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som sessonghjelp ved oppmålingsavdelingen
Det er 12 søkere, 2 kvinner og 10 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andreas Aanstad       48 Follebu Selvstendig næringdsrivende Bjørn Skog 19 Follebu Avløser Jon Olav Bredli 20 Espedalen ...
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Arrangementsstrategi for Lillehammerregionen
Vil du være med å påvirke den nye arrangementsstrategien til kommunene i Lillehammer-regionen? Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer Kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en regional arrangementsstrategi og inviterer alle som er opptatt av...
torsdag 26. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 19.04.2018
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via hjemmesiden vår.  Tidligere møter finner en også her.  Sakene med vedlegg finner du her.     
mandag 23. april Gausdal kommune
Oppstart av navnesak 2018/157 – Håmårsberget og Håmårshaug
Kommunen, og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn, har rett til å uttale seg. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det er kommunen som har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist og for å innhente og samordne...
fredag 20. april Gausdal kommune
Spillefilmen Utøya 22.juli
Mandag 23.april vises spillefilmen Utøya 22.juli i Kulturhuset.  Filmen kan sette i gang prosesser og gi deg reaksjoner du ikke var forberedt på. Trenker du noen å snakke med etter filmen, kan følgende kontaktes: Christine Kvello - tlf.: 926 06 096
fredag 20. april Gausdal kommune
Tilskudd til ungdom i sommerjobb
Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 år i løpet av 2018 Kriterier for tilskuddet: Omfatter ansatte ungdommer født i 2001og 2002 Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom...
mandag 16. april Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2018/2019
Gausdal Arena leies ut til lag og foreninger, samt andre som ønsker å benytte hallen til ulike aktiviteter.
mandag 16. april Gausdal kommune
Gausdal kommune søker kunstner for kunstprosjekt på nye Fjerdum skole og barnehage
I forbindelse med bygging av ny skole og barnehage på Fjerdum inviterer Gausdal kommune herved kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt.
mandag 16. april Gausdal kommune
Formiddagsturer
Vårens første Aktiv i 100-tur er mandag 7. mai. Rundtur fra Follebu kirke. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena, for samkjøring. Turleder er Inger Mari Prestrud, tlf.: 415 23 883. Alle som har gått litt turer før er velkommen til...
torsdag 12. april Gausdal kommune
Jodtabletter til alle
Gausdal har bestilt og mottatt jodtabletter nok til å dekke aktuelle målgrupper i tilfelle en hendelse med utslipp av radioaktivt jod, slik at Gausdal per i dag er forberedt på å takle en eventuell utslippsituasjon.  Kommunen arbeider med detaljplanlegging av organisering av en...
onsdag 11. april Gausdal kommune
Endring av promillesats for eiendomsskatt 2018
  For mye fakturert eiendomsskatt for 1.kvartal avregnes og refunderes på faktura 2. kvartal.
onsdag 11. april Gausdal kommune
Enhetsleder/rektor ved Follebu skole er ledig fra 1. august 2018 (Arkivsak 18/551)
Gausdal kommune skal gi elevene et godt og likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av hvilken skolekrets den enkelte tilhører. Gjennom prosjekt Ung Styrke arbeider oppvekstsektoren for å nå vår felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og...
tirsdag 10. april Gausdal kommune
Kurs i Hverdagsglede
Pilotprosjekt Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer er en del av pilotprosjektet Hverdagsglede. Vi er derfor glad for å kunne tilby kurset gratis med oppstart 3. mai 2018. Kursopplegget Kurset går over seks kursdager, og hver kursdag varer i to timer. Kurset passer for...
fredag 6. april Gausdal kommune
Lokalhistorisk aften!
Velkommen til biblioteket, mandag 23.april. kl. 18.30!
fredag 6. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 22.03.2018
Befaring: Kommunestyret møtte opp på nye Fjerdum skole og barnehage. Her fikk de en informasjon om status i byggeprosjektet, og muligheten til å se seg rundt i de nye lokalene til skolen og barnehagen. Planene for uteområdet ble også gjennomgått. Forberedte orienteringer i...
tirsdag 3. april Gausdal kommune
Arrangementsstrategi for Lillehammer-regionen
Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en arrangementsstrategi for regionen. I den anledning inviterer vi til et åpent innspillsmøte for arrangementsmiljøene. Målsettingen med strategien er å gi...
tirsdag 3. april Gausdal kommune
Forebygging flom
Det er grunneierne som har ansvaret for bekker og vassdrag på sin eiendom. Det er nå svært viktig at de blir vedlikeholdt, slik at de fungerer i en eventuell flomsituasjon. Vi ber om at alle grunneiere følge med på bekker og stikkrenner på sin eiendom. ...
torsdag 22. mars Gausdal kommune
Påsken 2018
  26.mars 27.mars 28.mars Gausdal legesenter kl. 08.00 - 15.00 kl. 08.00 - 15.00 Stenger kl. 12.00 Dr. Antonia Karper kl. 08.00 - 15.00 kl. 08.00 - 15.00 Stengt   Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring legevakt på tlf. 116 117 utenfor disse åpningstidene. I...
torsdag 22. mars Gausdal kommune
Detaljeregulering for Kjoslia 1
Planutvalget har i møte 09.03.2018, saknr. 21/18 vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Kjoslia 1» på Skei skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 21. mars Gausdal kommune
Møteinvitasjon
Møtestart: kl. 18.00 Møtested: Biblioteket, Gausdal Arena Agenda Orientering om kulturenheten i Gausdal kommune Orientering om Kulturnett v/ ansvarlig redaktør Tone Kolaas, Oppland fylkeskommune Oppfriskning/gjennomgang av Tilskuddsportalen v/ Jørn Lundberg, Scan4news...
tirsdag 20. mars Gausdal kommune
Fjellstyre vil øke bomavgiftene i Gausdalsfjellet
Nå kan det bli dyrere å ta turen til fjells på enkelt veger i Gausdal.
tirsdag 20. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Godkjenner kjøpesummen på Kulturstua i Ro
Planutvalget i Gausdal har vedtatt å invilge konsesjon til Urs Gamper og Anne Gamper Solheim og godkjenne kjøpesummen for Rud Gard.
tirsdag 20. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Vann er tema i konfirmantenes fasteaksjon på tirsdag
LILLEHAMMER: "Ja, vi elsker dette vannet" er temaet for årets fasteaksjon, som konfirmantene i Den norske kirke deltar i hvert eneste år. Det innebærer at…
mandag 19. mars Gudbrandsdølen Dagningen
OPPLAND

Gausdøl mistenkt for promillekjøring
Lørdag kveld ble en gausdøl stoppet av politiet, mistenkt for promillekjøring.
lørdag 17. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Ungdomsbedrifter fra Vinstra og Gausdal til NM i Ungt Entreprenørskap
To ungdomsbedrifter fra Gudbrandsdalen gjorde det skarpt under fylkesmessen i Ungt Entreprenørskap. Stjerne Medier og Elysian tok med seg hele ni priser.
torsdag 15. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Utbyggingsavtale Kjoslia 1, 2 og 3 - høring
  Formannskapet har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtaler i tilknytning til detaljregulering for Kjoslia 1, Kjoslia 2 og Kjoslia 3 ut på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17. Dette er planer for ny fritidsbebyggelse innen kommunedelplan Veslesetra. Avtalene ...
torsdag 15. mars Gausdal kommune
Utbyggingsavtale OTG Skeikampen - høring
Formannskapet har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen ut på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17. Avtala gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, slik som gang- og...
torsdag 15. mars Gausdal kommune
Tilskudd til investeringer skiløyper og stier 2018
    RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan...
torsdag 15. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som vernepleier ved Follebu skole
Søkerliste til stilling som vernepleier ved Follebu skole er nå klart.
onsdag 14. mars Gausdal kommune
Søkere til lærerstillinger i Gausdal kommune
Søkerliste til lærerstillinger er nå klart. Offentlig søkerliste Det er totalt 39 søkere, 32 kvinner og 7 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Henrikke Aarnes 29 Lillehammer Lektor Ane Bratland 26 Follebu Lærer og spesialpedagog Anne Kari Gutsveen
onsdag 14. mars Gausdal kommune
I Gausdal er hyttene mest verdt – hele 3,7 milliarder
Av eiendommer i Gausdal taksert til nesten 7,2 milliarder, står hyttene for vel halvparten. Formannskapet går inn for å redusere satsen på eiendomsskatt til 5,1 promille.
tirsdag 13. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
En inspirator av de sjeldne får Gausdals første ildsjelpris
Arnhilds Vik blir den første som får ildsjelprisen i Gausdal.
tirsdag 13. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Arnhild Vik får ildsjelprisen
Formannskapet vedtok i dag å tildele den første ildsjelprisen til Arnhild Vik.
tirsdag 13. mars Gausdal kommune
Rådmannen vil redusere eiendomsskatten i Gausdal etter at inntektene blir høyere enn antatt
Det ligger an til at gausdølene skal betale en smule mindre i eiendomsskatt enn forutsatt. Rådmannen foreslår å sette satsen ned fra 5,5 til 5,1 promille.
mandag 12. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Fougner gjør opp for seg etter at de ble tatt for ulovlig overproduksjon: – Vi ønsker ikke belastningen med å skulle gå gjennom dette flere ganger
Svineprodusentene Marit Fougner og Andreas Sann Fougner er innstilt på å gjøre opp for seg etter at de ble tatt for ulovlig overproduksjon av slaktegris. Fougner produserte over en treårsperiode 4.562 slaktegris for mye og må betale 2 millioner til staten.
mandag 12. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Overtok samboerens hobby – nå debuterer han i Finnmarksløpet
Claus Grennes lot seg overtale av samboeren til å flytte til Gausdal fordi hun ville begynne med hundekjøring. Nå har han overtatt spannet, og…
lørdag 10. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Catering i Lillehammer konkurs, massasjestudio starter opp med bilsalg (!) og Skjåk får nytt serveringssted
GD gir det alltid siste nytt fra næringslivet.
fredag 9. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Taket på sauefjøs raste sammen
Taket på et sauefjøs i Svatsum i Gausdal har rast sammen, melder politiet. Det var dyr i fjøset, men alle sauene skal være ute nå,melder…
torsdag 8. mars Gudbrandsdølen Dagningen
Avlyst forestilling - 12.mars
Arrangementet med Per Egil Hegge mandag 12. mars er avlyst på grunn av sykdom.
onsdag 7. mars Gausdal kommune
Søkere til stillingen som driftsleder VVA
Offentlig søkerliste Det er totalt 2 søkere, 2 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Arne Engeland 57 Østre Gausdal Avdelingsleder John Holstad Slåen      52 Vestre Gausdal Prosjekleder/tekniskansvarlig ...
onsdag 7. mars Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
OPPLAND

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark IT Utenriks Innenriks Kjendis Hedmark Nordland Oppland Næringsliv Bergen Båt Aust Agder Vestfold Fotboll Karlskrona Mobil Østfold Rogaland
flere?
Sport Kultur Akershus Vest Agder Møre og Romsdal Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Buskerud Mat Forsvar Trøndelag Kristianstad Kvinnherad Sogn og Fjordane Molde FK Fiske Molde Skien Menn Oskarshamn Inrikes Sandnes Kongelig Fotball Rendalen Tynset Kultur USA Tinn Kragerø Stabæk Trening Eslöv Finnmark Stavanger Fredrikstad Politikk Åstorp Sunndal Sport Mandal Barn Karmøy Malmö Blekinge Sigdal Musikk Sverige Lillesand VM Hyllestad Kunst Aurskog-Høland Håndball Mote Bolig Lund Steigen Stockholm Vestby Reise Poker Drangedal Tomelilla IK Start Hälsa Android Landskrona Lyngdal Tesla Russland Sjakk Osterøy 17. mai Tvedestrand Motor Nittedal Grane Sund Vietnam Helse Fauske Askøy Risør Lindås Salangen Sørreisa Universet Bil Kristiansand Helsingborg Trav Stord Vefsn Spill Øygarden Nesodden Alpint Meløy Enebakk Masfjorden Friidrett Kryptovaluta Hörby Tranøy Time Ballangen Jakt Suldal Åsnes Ski Utrikes Bil Horten Vellinge Ringsaker Get-ligaen Langrenn Karasjok Mörbylånga Narvik Båt Kommunesammenslåing World Series of Poker Fedje Trysil X-games Hvaler Gausdal Klippan Jevnaker Turn Nordkapp Vågan Jølster Näringsliv Lesja Vær Grue Spania Film Kongsvinger Bamble Leirfjord Bromölla Eliteserien Eidskog Økonomi Staffanstorp Båstad Hemnes Gloppen Kviteseid Ronneby Askvoll Sogndal FK Haugesund Aurdal Skurup Solund Vadsø Nore og Uvdal Porsanger Skiptvet Målselv Brønnøy Alstahaug Fitjar Bremanger Selje Øksnes Østre Toten Teknik Våler Naustdal Stranda Moskenes Russ Jönköping Tyrkia Forskning Sauherad Sandøy Interiør Lund Nord-Korea Øyer Kvinesdal Bundesliga Valle Eid Sarpsborg Åmot Eiker Nybro Porsgrunn Skedsmo Stavanger Oilers Svalbard Høyanger Farsund Eidfjord Saltdal Askim Frankrike Svelvik Førde Gjøvik Eurovision Emmaboda Vitenskap Litteratur Voss Flekkefjord Skiskyting Mat Nord-Odal Berlevåg Klima Norway Cup Austrheim Notodden Moss Radøy Nes Meland Kävlinge E-sport Nissedal Vinje Andøy Larvik Tromsø IL Rauma Liverpool OBOS-ligaen Landbruk Arendal SK Brann Roing Ulstein Syria Kvinner Rakkestad Ukraina Rygge Torsken Re Sola Lyngen Audnedal NHL Borgholm Israel Utsira Tjeldsund Kvænangen Tysvær Råde Mjölby Mjøndalen IF Forsand Årdal Rennesøy Norway Chess Sjöbo Politik Volvo Rælingen Giske Trollhättan FA-cupen Lillestrøm SK Arvika Skånland Kvæfjord Øystre Slidre Polen Filippinene Engerdal Surnadal Bodø/Glimt Skodje Flora Skisport Flakstad La liga Sölvesborg Fjaler Røyken Drammen Kina Tingvoll Friluftsliv Klatring Trøgstad Hamarøy Lier Aure Kristiansund Fræna Hockey Tysfjord Tønsberg Værøy Boksing Dyr Eidsberg Odds BK Svømming Tolga Östra Göinge Åmli Løten Evenes Tour of Norway Seljord Jobb Søgne Motorsport Hole Dovre Mönsterås Bodø Musik Asker Foto Olofström Ålesund Film Sykkel Ulvik Viking FK Rana Halden Sortland
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL