Gausdal
Ormtjønnkampen - nasjonalpark i 50 år
Ormtjernkampen nasjonalpark var Norges minste nasjonalpark fram til 2011 da den ble utvidet. Hensikten med nasjonalparken var å bevare den gamle naturskoen med urskogpreg som finnes rundt toppen. Markeringen går over to dager og er et samarbeid mellom Randsfjordsmuseet avd. Kittilbu, Gausdal kommune,...
12:24 Gausdal kommune
Store nedbørsmengder og kraftig vind kommende døgn
Fra fredag formiddag lokalt kraftige vindkast mellom 20 og 25 m/s fra vest i indre strøk Østafjells, i fjellet periodevis vindkast over 30 m/s. Ved kysten vindkast mellom 25 og 30 m/s fra sørvest. Vinden øker først i Agder og Telemark, fra fredag ettermiddag i Buskerud, Oppland,...
torsdag 12:56 Gausdal kommune
Kantklipping langs kommunale veger
Kommunen gjennomfører i disse dager kantklipping langs kommunale veger.
onsdag 8. august Gausdal kommune
Varmen fortsetter
Hva gjør kommunen? Gausdal kommune er i høy beredskap og overvåker situasjonen forløpende. Det er satt i verk tiltak som totalforbud mot åpen ild, opprettelse av vannposter (tappepunkter) og utkjøring av vann. Mer informasjon ligger på hjemmesiden.
tirsdag 24. juli Gausdal kommune
Badedammen i Follebu tappes ned.
mandag 23. juli Gausdal kommune
Avlingsskade og produksjonstilskudd
Den ekstreme tørkesituasjonen gir mange spørsmål omkring klimabetingede avlingsskader. Fylkesmannen har derfor publisert en ny artikkel med presiseringer rundt regelverket for avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd. Du kan lese den her. 
torsdag 19. juli Gausdal kommune
Fra møte om grovfôrsituasjonen
Rundt 170 gardbrukere fra Lillehammer-regionen møtte da faglaga, landbrukskontoret og Tine arrangerte møte om den krevende grovfôrsituasjonen torsdag 12. juli. Innledere fra Norsk landbruksrådgivning, Felleskjøpet og Tine orienterte om dyrkings- og
onsdag 18. juli Gausdal kommune
Septiktømming
Septiktømming starter nå i uke 29 i østre dalføre. Vi starter i nord og fortsetter sørover.  
mandag 16. juli Gausdal kommune
OPPLAND

Beredskap ved tørke
Vi har hatt en lang periode med lite eller ingen nedbør og dette merkes både i forhold til tørrlagte bekker, tomme brønner og avlingsskader.
torsdag 12. juli Gausdal kommune
Ord og uttrykk - kort og godt!
Kortstokken inneholder 52 kort og en joker. Hvert kort starter med med første del av et kjent ordtak. Den som leder aktiviteten leser første del av et kjent uttrykk og deltakerne fullfører denne. Kortene er store og lett lesbare og er i tillegg laminert. Bestilling kan sendes til...
tirsdag 10. juli Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som prosjektleder eiendom
Det er totalt 3 søkere, 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Tor Brubak 57 Fåvang Jobbsøker Pål Stenshagen 25 Lillehammer Lærling Louis Tran 39 Oslo Grunnarbeid
tirsdag 10. juli Gausdal kommune
Fyllepunkter for vann
Det kan tappes drikkevann på mindre dunker/beholdere fra utvendige kraner på våre stasjoner i Forset, Segalstad bru og Svingvoll. Adresser tappepunkt: Segalstad bru: Slettmoen 1 (driftsstasjon og trykkøkerstasjon), 2651 Østre Gausdal (her kan større tanker / biler fylles...
mandag 9. juli Gausdal kommune
Møte om grovfôrsituasjonen 12.juli 2018
Faglaga i landbruket, produsentlagene i TINE og Landbrukskontoret i Lillehammer regionen inviterer alle interesserte til møte om grovfôrsituasjonen i kommunestyresalen på Tingberg, Øyer torsdag 12.juli kl 19.
fredag 6. juli Gausdal kommune
Nye/endrede vegnavn og stedsnavn
Planlagt veg fra Skeislia til ny skiarena og videre til Veslesetervegen: Kjoslia Planlagt veg fra Kjoslia til nytt hyttefelt Enge/Myhre: Stavtaket Planlagt ny bru over Skeiselva:  Helgafossbrua Hyttefelt og veg til Kjoslia2: Finntottvegen Hyttefelt og veger Kjoslia3: Vesltjønnet Gamlevegen fra...
onsdag 4. juli Gausdal kommune
Du kan ikke bruker vannspreder i hagen din
Vi gjør oppmerksom på at forbudet gjelder bruk av spreder og ikke hageslanger. Det annbefales allikevel at du forsøker å redusere vannforbruket. Mer informasjon om eventuelle hentestasjoner for vann kommer senere.
onsdag 4. juli Gausdal kommune
Avlingssvikt
  Berging av vinterfôr  Landbrukskontoret oppfordrer til at alle tilgjengelige arealer høstes. Finnes det arealer som det har vært liten eller ingen drift på i det siste, oppfordres det til å drive disse.  Dersom det er arealer som ikke er drevet, oppfordres det til...
tirsdag 3. juli Gausdal kommune
Detaljregulering for Kjoslia 1
Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll. Saksdokumenter Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre...
tirsdag 3. juli Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 21.06.2018
Temamøte: En halv dag med «Kommuneøkonomi for folkevalgte». Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet pr. april 2018 Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og...
mandag 2. juli Gausdal kommune
Den kulturelle spaserstokken
Høstprogrammet for Den kulturelle spaserstokken er nå klart. Mye å glede seg til. Lurer du på noe, ta kontakt med Frivilligsentralen tlf.: 922 27 970.
mandag 2. juli Gausdal kommune
Kunngjøringer
  Avtalene gjelder tiltak i forbindelse med utvikling for reiseliv (leiligheter, hytter) i området Skei/Vesleseter. Vedtakene er endelige og kan ikke påklages.  
torsdag 28. juni Gausdal kommune
Fjern denne nå!
  Kjempespringfrø er en uønsket plante i naturen vår. Den sprer seg utover, og fortrenger andre planter. Det er derfor viktig at alle tar tak, og prøver å utrydde den på sin egen eiendom. Planten sprer seg ved å kaste frøene, og frøene kan flyte med...
onsdag 27. juni Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som renholdsoperatør ved Gausdal ungdomsskole
Det er totalt 16 søkere,12 kvinner og 4 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Nicole Cinquemani     46 Østre Gausdal Arbeidssøker Eli Sønstevoldhaugen 35 Svingvoll Renholder Katrine Hancox 30 Follebu ...
tirsdag 26. juni Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som rådgiver i PP-tjenesten
Det er totalt 4 søkere, 4 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Ane Bratland 26 Follebu Spesialpedagog og adjunkt May Reni Kraabøl      37 Vestre Gausdal Kontaktlærer Kristine Vesteraas Rybakken 35 ...
mandag 25. juni Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad Bru
  Du kan møte fram når det passer for deg i denne perioden, og stille dine spørsmål direkte til saksbehandler. Uttalelser til planforslaget sendes til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no ...
mandag 25. juni Gausdal kommune
Sommeråpningstidene 2018
Åpningstider sommeren 2018 Det betjente biblioteket er åpent fra 25. juni - 20 august: Mandag  10.00 – 15.00 Onsdag   10.00 – 15.00 Det Meråpne biblioteket er åpent alle dager 07.00 – 22.00 Gausdal folkebibliotek ønsker alle en god sommer! ...
fredag 22. juni Gausdal kommune
Høring - detaljreguleringsplan for adkomstveg til Skeikampen skiarena
Planutvalget har i møte 08.06.2018, saknr. 48/18 vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for adkomstveg til Skeikampen skiarena» på sør Skei skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
fredag 22. juni Gausdal kommune
Infomøte kjempespringfrø
Møtet finner sted på Saloon 7null4, Heggevegen 4, Follebu  Mandag 25. juni kl.18.00 Dørene åpner kl.17.45, enkel bevertning.   Les invitasjonen her.
tirsdag 19. juni Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan for Kjoslia 2
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte...
mandag 18. juni Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan for Kjoslia 3
  I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller,...
mandag 18. juni Gausdal kommune
Oppheving av totalforbud
Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning i Gausdal, Øyer og Lillehammer oppheves fredag 15.06.18 kl. 12.00
fredag 15. juni Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan OTG Skeikampen - melding om vedtak
Detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret den 31.05.2018, sak31/18.
fredag 15. juni Gausdal kommune
Spørreundersøkelse
Gausdal folkebibliotek gjennomfører en spørreundersøkelse. Denne kan besvares både via papirskjema på biblioteket og via denne lenken.  
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad Bru på 2. gangs offentlig ettersyn og høring
Planen omfatter et areal på 3214 dekar, og dekker sentrumsområdet med bolig- og næringsområder inntil kommunesenteret. Planforslaget skal erstatte flesteparten av de gamle reguleringsplanene innen området. Formålet med planen er å legge til rette for god utvikling av...
torsdag 14. juni Gausdal kommune
OPPLAND

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen
Vi takker for bidrag i planprosessen. Du kan lese mer om  endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn i utskriften fra behandlingen i kommunestyret. SaksdokumenterPlankartPlanbeskrivelseReguleringsbestemmelserSærutskrift fra kommunestyrets...
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Sommerferie - private fysioterapeuter
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Vipps og Vipps faktura
Gausdal kommune ønsker å gi våre kunder flere alternativer for betaling og har derfor tatt i bruk både Vipps og Vipps faktura.
torsdag 7. juni Gausdal kommune
Avduking av minnestein
Fra Svarttjønnhytta i Follebu gikk den første flyktningeruta fra Gudbrandsdalen til Sverige 5.mai 1940. 15 britiske soldater lå i dekning etter at avdelingen deres ble nedkjempet av tyskerne nord for Lillehammer. Hjelpen ble organisert av Kristian Fougner (1898-1985), Berthe Nordrum (1891,1964)...
torsdag 7. juni Gausdal kommune
Fylling av vann på møkktanker
Lillehammer Region Brannvesen støtter også dette forslaget, uten at det skal oppfattes som pålegg. Hvis gardbrukerne i Gausdal er interessert i å delta i denne beredskapet, informerer vi om at det er følgende ekstra steder hvor vann kan fylles: Driftsstasjonen Segalstad Bru ...
mandag 4. juni Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 31.05.2018
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via hjemmesiden vår.  Tidligere møter finner en også her.  Sakene med vedlegg finner du her.     
mandag 4. juni Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. UtstyrsArena n holder til i lokalene til Biblioteket på Gausdal Arena. Fra 7.- 21. juni er det åpnet torsdag kl. 16.00 - 18.00. I skoleferien kan man henvende seg til
fredag 1. juni Gausdal kommune
Forklaring til fakturering av eiendomsskatt
Når det gjelder eiendomsskatt så er den spesifisert på følgende måte: Eiendomsskatt for perioden 01.04.2018 - 30.06.2018 Kreditering av eiendomsskatt for perioden 01.01.2018 - 31.03.2018 Faktura for perioden 01.01.2018 - 31.03.2018 Endringen skyldes at kommunestyret vedtok...
torsdag 31. mai Gausdal kommune
Vi anbefaler redusert vanning av hager og grøntareal
Det er tørt og vi opplever for tiden utfordringer med unormalt høyt vannforbruk
torsdag 31. mai Gausdal kommune
Ny rektor/enhetsleder ved Follebu skole
Kai Henning Måbø har bred erfaring fra arbeid med barn og unge, både i skolen og på andre arenaer. I tillegg har han lederutdanning og ledererfaring fra forsvaret og politiet. I dag arbeider han i veiledningsteamet til PPT i Lillehammer kommune.
onsdag 30. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som pedagogisk leder i Kornhaug barnehage
Det er totalt 13 søkere, 13 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andrea Brendhaugen 23 Ringebu Assistent Ane Elisabeth Fryjordet 32 Vingrom Tilkallingsvikar Mette Myhrhagen 40 Fåvang Vikar Cecilie Margrethe Nygren 50 ...
onsdag 30. mai Gausdal kommune
Sankthansfeiring på Maihaugen - 23.06.
Medvirkende: - Østre Gausdal Musikkforening - Leikarringen i ungdomslaget Ottar Birting - Gausdal Spelemannslag - Gausdal Historielag - Gausdal Husflidslag - Gausdal Bondelag - Gausdal Bonde- og Småbrukarlag - Gausdal Kulturskole: Bandet Main mix, Marthe K. Fyksen, Tale Andersson, Ida...
tirsdag 29. mai Gausdal kommune
Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning
Forbudet gjelder følgende typer brenning: Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private. Bruk av skytebaner Forbudet gjelder følgende...
mandag 28. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som helsesøster,100% fast stilling
Det er totalt 7 søkere, 7 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Lovise Amdahl 38 Lillehammer Helsesøster Anne Margrethe B. Lien 32 Lillehammer Sykepleier Ingrid Wangen Hånsnar 29 Lillehammer Sykepleier Ellen Jota 44 ...
mandag 28. mai Gausdal kommune
Nytt ledningsbrudd
fredag 25. mai Gausdal kommune
Nye helsefagarbeidere i kommunen
I 2013 startet Follebutunet og Opus, nå Karriere Oppland, et samarbeid om å utdanne flere helsefagarbeidere. Samarbeidet startet med et informasjonsmøte på Follebutunet der ansatte fra Opus kom og fortalte om tilbudet. Oppland fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge for...
fredag 25. mai Gausdal kommune
Stor skogbrannfare
Lillehammer Region Brannvesen minner om at det nå er forbudt med åpen ild i Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner. Det er stor skogbrannfare og forbudet gjelder også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos
torsdag 24. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som fastlege, vikariat fra 020618 til 301118
 Det er totalt 6  søkere , 3 kvinner og 3 menn.   Navn Alder Bosted Nåværende stilling Fakher Naamneh 40 Rissa Fastlege Petreaca Mihai 36 Oslo Arbeidssøker Lotte Brabrand 24 Lillehammer Arbeidssøker ...
onsdag 23. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som fastlege/kommunelege
Det er totalt 4 søkere, 1 kvinne og 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Ayub Nazmudin Lodhi 37 Oslo  Lege/intermediær Bjørn Berge Hansen 56 Lillehammer Rådgivende overlege NAV Ingvill Teigen 38 ...
onsdag 23. mai Gausdal kommune
Fellesmail nede på ubestemt tid.
Fellesmailen til Gausdal folkebibliotek er nede på grunn av oppdatering hos Ikomm. Ønsker du svar på henvendelser send mail til Ragni.Rustad@gausdal.kommune.no eller Arne.Juel.Vangen@gausdal.kommune.no.      
mandag 14. mai Gausdal kommune
Midler fra Sparebankstiftelsen DNB
FAU ved Fjerdum skole er tildelt kr. 300.000 fra Sparebankstifelsen DNB til aktivitetsjungel ved Fjerdum skole.
fredag 11. mai Gausdal kommune
Fare for økt vannføring
Kommunens ansvar På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også...
tirsdag 8. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder/rektor ved Follebu skole
Det er 8 søkere, 5 kvinner og 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Dagfinn Moen 44 Furnes Adjunkt Tuva Eiklid 37 Lillehammer Rådgiver idrett og friluftsliv Siv Skansen Lien            ...
mandag 7. mai Gausdal kommune
Fare for jord-, sørpe og flomskred
NVE varsler om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Østlandet og Trøndelag. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli rundt 10 mm/døgn fredag og 20 mm/døgn...
torsdag 3. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som prosjektleder eiendom ved teknisk enhet
Søkerliste for stilling som prosjektleder eiendom ved teknisk enhet er nå klar.
onsdag 2. mai Gausdal kommune
OPPLAND

Søkere til stilling som sommervikar ved vaktmesterkorpset
Søkerliste til stilling som sommervikar ved vaktmesterkorpset er nå klar.
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som sessonghjelp ved oppmålingsavdelingen
Det er 12 søkere, 2 kvinner og 10 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andreas Aanstad       48 Follebu Selvstendig næringdsrivende Bjørn Skog 19 Follebu Avløser Jon Olav Bredli 20 Espedalen ...
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Arrangementsstrategi for Lillehammerregionen
Vil du være med å påvirke den nye arrangementsstrategien til kommunene i Lillehammer-regionen? Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer Kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en regional arrangementsstrategi og inviterer alle som er opptatt av...
torsdag 26. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 19.04.2018
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via hjemmesiden vår.  Tidligere møter finner en også her.  Sakene med vedlegg finner du her.     
mandag 23. april Gausdal kommune
OPPSTART AV NAVNESAK 2018/157 – HÅMÅRSBERGET og HÅMÅRSHAUG
Kommunen, og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn, har rett til å uttale seg. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det er kommunen som har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist og for å innhente og samordne...
fredag 20. april Gausdal kommune
Spillefilmen Utøya 22.juli
Mandag 23.april vises spillefilmen Utøya 22.juli i Kulturhuset.  Filmen kan sette i gang prosesser og gi deg reaksjoner du ikke var forberedt på. Trenker du noen å snakke med etter filmen, kan følgende kontaktes: Christine Kvello - tlf.: 926 06 096
fredag 20. april Gausdal kommune
Tilskudd til ungdom i sommerjobb
Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 år i løpet av 2018 Kriterier for tilskuddet: Omfatter ansatte ungdommer født i 2001og 2002 Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom...
mandag 16. april Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2018/2019
Gausdal Arena leies ut til lag og foreninger, samt andre som ønsker å benytte hallen til ulike aktiviteter.
mandag 16. april Gausdal kommune
Gausdal kommune søker kunstner for kunstprosjekt på nye Fjerdum skole og barnehage
I forbindelse med bygging av ny skole og barnehage på Fjerdum inviterer Gausdal kommune herved kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt.
mandag 16. april Gausdal kommune
Jodtabletter til alle
Gausdal har bestilt og mottatt jodtabletter nok til å dekke aktuelle målgrupper i tilfelle en hendelse med utslipp av radioaktivt jod, slik at Gausdal per i dag er forberedt på å takle en eventuell utslippsituasjon.  Kommunen arbeider med detaljplanlegging av organisering av en...
onsdag 11. april Gausdal kommune
Endring av promillesats for eiendomsskatt 2018
  For mye fakturert eiendomsskatt for 1.kvartal avregnes og refunderes på faktura 2. kvartal.
onsdag 11. april Gausdal kommune
Enhetsleder/rektor ved Follebu skole er ledig fra 1. august 2018 (Arkivsak 18/551)
Gausdal kommune skal gi elevene et godt og likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av hvilken skolekrets den enkelte tilhører. Gjennom prosjekt Ung Styrke arbeider oppvekstsektoren for å nå vår felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og...
tirsdag 10. april Gausdal kommune
Kurs i Hverdagsglede
Pilotprosjekt Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer er en del av pilotprosjektet Hverdagsglede. Vi er derfor glad for å kunne tilby kurset gratis med oppstart 3. mai 2018. Kursopplegget Kurset går over seks kursdager, og hver kursdag varer i to timer. Kurset passer for...
fredag 6. april Gausdal kommune
Lokalhistorisk aften!
Velkommen til biblioteket, mandag 23.april. kl. 18.30!
fredag 6. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 22.03.2018
Befaring: Kommunestyret møtte opp på nye Fjerdum skole og barnehage. Her fikk de en informasjon om status i byggeprosjektet, og muligheten til å se seg rundt i de nye lokalene til skolen og barnehagen. Planene for uteområdet ble også gjennomgått. Forberedte orienteringer i...
tirsdag 3. april Gausdal kommune
Arrangementsstrategi for Lillehammer-regionen
Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en arrangementsstrategi for regionen. I den anledning inviterer vi til et åpent innspillsmøte for arrangementsmiljøene. Målsettingen med strategien er å gi...
tirsdag 3. april Gausdal kommune
Forebygging flom
Det er grunneierne som har ansvaret for bekker og vassdrag på sin eiendom. Det er nå svært viktig at de blir vedlikeholdt, slik at de fungerer i en eventuell flomsituasjon. Vi ber om at alle grunneiere følge med på bekker og stikkrenner på sin eiendom. ...
torsdag 22. mars Gausdal kommune
Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL