Førde
Home Start Familiekontakten
Ope informasjonsmøte om Home Start Familiekontakten i Førde Onsdag 1. november kl.18.00 vertdet informasjonsmøte om Home Start Familiekontakten Førde på Førde Kyrkjetun. Frivilligsentralen og Helsestasjonen i Førde kommune ersamarbeidspartar i arbeidet
fredag 14:32 Førde kommune
Nynorsk barnebokfest 21. oktober
Bli med på masse kjekke aktivitetar i Førdehuset heile dagen! Høgtlesing, eventyr og skodespel.Det vert også eit foredrag om lesing for dei vaksne -og vi sluttar av med ein flott konsert!
fredag 13:16 Førde kommune
Førde Legesenter blir godkjent av Forbrukarrådet
Forbrukarrådet har testa og gitt poeng til alle fastlegekontora i landet på ein skala frå null til hundre. Dei har testa svartid på telefon og e-post, om det er mogleg å bestille legetime elektronisk og kor god og relevant informasjon som er digital. Medisinskfaglege vurderingar er...
fredag 12:57 Førde kommune
Festkveld for ny Førde-bok
På festkvelden for boka Førde blir by får vi høyre om arbeidet med boka og sjå bilete frå det rikhaldige arkivet til Olav Reiakvam. Heimebaka kringle, kaffi og tid til prat i etterkant. Møt opp i Førdehuset, Festsalen torsdag 19. oktober kl. 19:00. Velkommen!
tirsdag 18:33 Førde kommune
Spelemiddelseminar 25. oktober 2017
Skal du søkje om spelemidlar for ditt lag eller organisasjon for 2018? I år er det eit nytt elektronisk søknadssystem. Vi inviterer difor til eit spelemiddelseminar i Førdehuset onsdag 25. oktober.
mandag 13:34 Førde kommune
Politiske møte 17. og 19. oktober 2017 Førde kommune
Tysdag 17. og torsdag 19. oktober 2017 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:
fredag 13. oktober Førde kommune
Premiar til dei som ryddar ei strand
Kystlotteriet har premiar til dei som ryddar ei strand innan 29. oktober 2017.
fredag 13. oktober Førde kommune
Søk om produksjonstilskot innan 15. oktober 2017
I 2017 er det nye søknadsfristar for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket. I tillegg er det ikkje lenger mogleg å levere papirsøknad. Søknaden må leverast elektronisk.
torsdag 12. oktober Førde kommune
SOGN OG FJORDANE

Aktivitetar i haustferien
Det fristar ikkje alltid å vere ute i haustregnet, så her er nokre alternativ til deg som ser etter aktivitetar innomhus i haustferien.
tirsdag 10. oktober Førde kommune
Bli med på TV-aksjonen 22. oktober
Søndag 22. oktober er datoen for årets TV-aksjon. Vi treng sjåførar/bøssebærarar for å kunne gjennomføre aksjonen på ein god måte. Dersom du hartid påsøndag 22. oktober frå kl. 16.00 og eit par timar kan du melde fråpå...
mandag 9. oktober Førde kommune
Førde sentrum i framtida?
Vi har gleda av å publisere ei ny nettsideknytt til Sentrumsstrategi for Førde. Påframtidasforde.novil du finne informasjon om prosjektet med sentrumsstrategien. Nettsida er også ein viktig stad for å gje tilbakemelding og tankar om sentrumsutvikling i Førde. Her ønskjer...
fredag 6. oktober Førde kommune
Førebu bustaden din for framtida di
Onsdag 1. november får du sjansen til å høyre meir om korleis du kan tilretteleggje bustaden din når du pussar opp, og korleis oppussinga aukar verdien på bustaden. Då inviterer Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral til opent møte om bustadtilpassing i Førdehuset.
torsdag 5. oktober Førde kommune
Høyring - Planprogram for regional plan for kultur
Sogn og Fjordane fylkeskommune har no lagt planprogram for regional plan for kultur ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.
onsdag 4. oktober Førde kommune
Politiske møte 3. og 5. oktober 2017 Førde kommune
Tysdag3. og torsdag 5. oktober2017 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:
mandag 2. oktober Førde kommune
Ny avtale om boshenting frå 29. september
Sunnfjord Miljøverk har inngått avtale med NordRen AS om innsamling og transport av avfall i SUM-kommunane. Den nye avtalen gjeld frå fredag 29. september 2017.
torsdag 28. september Førde kommune
Vis varsemd
Den 15. september vart forbodet mot gjere opp ope eld, som til dømes kaffibål,i eller i nærleiken av skog og anna utmark, oppheva. Du må likevel vurdere risikoen for brannfør du tenner bål.
torsdag 28. september Førde kommune
Vinnarar av brannkunnskapsløype
BrannvesenetgratulererAksel, Kornelius, Elena, Tor og Mia Matias med premiane.
mandag 25. september Førde kommune
Adil Khan gjorde eit sterkt inntrykk med personleg foredrag
Adil Khan gjorde eit sterkt inntrykk på både elevar og foreldre som fekk høyre han på temadagen torsdag 21. september. Her er han saman med ungdomsleiar Eli Britt Danielsen, miljøkoordinator på Hafstad vgs. Ane Birkeland, mijøkoordinator på Mo og Øyrane vgs....
mandag 25. september Førde kommune
Politiske møte 26. - 28. september 2017 Førde kommune
26. - 28.september 2017 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:
mandag 25. september Førde kommune
Vaksine mot sesonginfluensa 2017/2018
Du kan ta vaksine mot sesonginfluensa ved Førde Legesenter i veke 43 og 44.
mandag 25. september Førde kommune
Fredskorpset på besøk i Førde
Denne veka har Fredskorpset vore på sitt første besøk til Førde. Frå venstre avd. direktør Vigdis Holm, direktør Hege Hertzberg, representant for dei tilsette Helge Espe, ordførar Olve Grotle, rådmann Ole John Østenstad og avd. direktør...
fredag 22. september Førde kommune
Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel - onsdag 27. september
Førde kommune utset fristen for spreiing av husdyrgjødsel til onsdag 27. september. Den ordinære fristen er 20. september.
tirsdag 19. september Førde kommune
Tømmerutene går som normalt fram til 28. september
Trass konkursen til RenoNorden vil tømmerutene gå som normalt fram til og med torsdag 28. september 2017. Til den tid vil det truleg vere på plass ein ny avtale. Det opplyserSunnfjord Miljøverkpå sine nettsider.
tirsdag 19. september Førde kommune
Forslag til årets kulturpris?
Har du forslag til einskildpersonar, grupper eller organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats innanfor kulturlivet i Førde?
tirsdag 19. september Førde kommune
Politiske møter 21. september 2017 Førde kommune
Torsdag 21. september 2017 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:
fredag 15. september Førde kommune
Fredskorpset inviterer til informasjonsmøte
fredag 15. september Førde kommune
Nytt søknadssystem for spelemidlar 2018
Skal du søkje om spelemidlar for ditt lag eller organisasjon for 2018? I år er det eit nytt elektronisk søknadssystem. Søknadsfrist er 15. november 2017.
onsdag 13. september Førde kommune
SOGN OG FJORDANE

Valresultat for Førde ved stortingsvalet 2017
I Førde var frammøteprosenten 78,6 %. Av dei 9067 røysteføre var det 7117 som røysta ved stortingsvalet 2017. Det var 2469 personar som førehandsrøysta.
tirsdag 12. september Førde kommune
Møte i formannskapet og planutvalet 14. september 2017
Det er møte i desse utvala torsdag 14. september 2017:
fredag 8. september Førde kommune
Open brannstasjon i Førde
Laurdag 23. september opnar vi årvisst portane på brannstasjonen på Øyrane i Førde. Kom og lær deg branntryggleik og møtbrannkonstablanefrå klokka 10:00 til klokka 14:00.
fredag 8. september Førde kommune
Nytilsett byplanleggar og arealplanleggar
Anniken Heggedal (til venstre) og Julie Daling byrja 1. september 2017 i Førde kommune. Julie er Førde sin nye byplanleggar og Anniken skal jobbe med arealplanar.
fredag 8. september Førde kommune
Her kan du røyste valdagen 11. september
Her finn du vallokale og opningstider på valdagen til stortingsvalet 2017. Ta med legitimasjon og gjerne valkort, då går det raskare.
onsdag 6. september Førde kommune
Tilbod om gratis HPV-vaksine
Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare har frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram.
onsdag 6. september Førde kommune
Trafikkavvikling Kyrkjevegen
I samband med graving for fjordvarme vert trafikkmønsteret endra i Kyrkjevegen frå onsdag 5. september.
onsdag 6. september Førde kommune
Førde Opp 2. september 2017
Bli med på folkevandringa opp Hafstadkleiva laurdag 2. september!
fredag 1. september Førde kommune
Helsestasjon for ungdom er stengt 5. september
Tysdag 5. september er helsestasjonen for ungdom og studentar stengt.
onsdag 30. august Førde kommune
Førdepakken, presentasjonar frå informasjonsmøta august 2017
Det er tre reguleringsplananar som ligg ute til høyring for tiltak i Førdepakken. Statens vegvesen og Førde kommune har halde informasjonsmøte om planane. Her finn du omtale og presentasjonar frå møta.
tirsdag 29. august Førde kommune
Velkomen til Aktivitetsvennkurs!
Vil du setje av to til fire timar kvar månad? Kanskje du kjenner nokon med demens? Vi har gode erfaringar med venner og kjente, naboar og familie som aktivitetsvennar. Kurset er gratis. Dato: 6. September Tid: kl. 17:00 - 21.00 Stad: Førde Rådhus, 4. etg. Frist for påmelding: 2....
mandag 28. august Førde kommune
Politiske møte - Førde kommune - 31.08.2017
Møte i klageutvalet og formannskapet 31. august 2017
fredag 25. august Førde kommune
Høyringsmøte om transportplan 2018 - 2027
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringsmøte om Regional transportplan 20182027 onsdag 13. september i Førde.
torsdag 24. august Førde kommune
Legevakta flyttar til nye lokale
Den interkommunale legevakta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) flyttar til nye lokale onsdag 23. august 2017. Dei er klar til å ta imot pasientar frå kl. 15:30. Inngang til nybygget ligg like ved hovudinngangen til Sentralsjukehuset. Legevaktstelefonen er som før 116 117.
onsdag 23. august Førde kommune
Klipp hekkar og busker - tenk trafikktryggleik
Nokre gonger er det livsviktig å sjå heilheiten. No når det nærmar seg skulestart er det spesielt viktig å sjekke om det har vakse for mykje i sommar.
fredag 18. august Førde kommune
Brannvesenet serverer brent pizza
No er det studiestart i Førde og mange flyttar på hybel for første gong. Brannvesenetserverer brent pizza på skulane- ein klassikar i statistikken for bustadbrann.
onsdag 16. august Førde kommune
Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal
Frå 15. juni 2017 vart det etablert politikontakt for alle kommunar i Vest politidistrikt. Politioverbetjent Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal. Bjarne Brudevoll i Gaular og Knut Skurtveit i Jølster kommune.
tirsdag 15. august Førde kommune
Førehandsrøysting frå. 10. august
Ønskjer du å røyste på førehand kan du gjere det i tida 10. august til 8. september 2017. Du kan røyste på Servicetorget, Førde rådhus, Hafstadvegen 42. Opningstider: 08:0015:00, kvardagar.
onsdag 9. august Førde kommune
Ønskjer du å vere støttekontakt?
Vi har eit stort behov for støttekontaktar frå alle aldersgrupper.Å vere støttekontakt vil seie å bruke tid i lag med nokon som ei støtte eller ein venn, gjennom aktivitet. Den vanlege tida ligg på om lag tre timar i veka. Du får betalt for timane.
tirsdag 8. august Førde kommune
SOGN OG FJORDANE

Rask varsling ved akutte hendingar
Ved akutte hendingar som vasslekkasje, vegstengingar, evakuering med vidare vil det vere behov for å få tak i innbyggarane våre så raskt som mogleg. Førdekommune har tatt i bruk eit varslingssystemvia telefonfor å kunne gje ei raskast mogleg varsling. Har du fasttelefon vil du...
torsdag 3. august Førde kommune
Flyttar borna dine på hybel? Pass på branntryggleiken.
Studentlivet er for mange starten på eit sjølvstendig liv. Med sjølvstende kjem også ein del ansvar for eigen og andre sin tryggleik.
mandag 31. juli Førde kommune
Gunnar (70) gjekk av med pensjon for sju år sidan, men ryddar rasteplassar framleis
Førde: Her ryddar Vegvesen-veteranen ein tilfeldig rasteplass i Balestrand. – Eg har ofte med meg ljåen i bilen.
onsdag 26. juli Firda
Leiteaksjon etter mann i slutten av 20-åra i Førde
FØRDE: Politi og Røde Kors har fleire einingar i søk.
tirsdag 25. juli Firda
Vekst i Førde-landbruket
Den gode utviklinga i landbruket i Førde kommune held fram. Frå 2015 til 2016 hadde Førde vekst i produksjonen av svinekjøt, storfekjøt, fårekjøt, mjølk, og…
tirsdag 25. juli $ Firda
– Eg var ikkje redd eit sekund
Irene Hjorthol frå Florø var på veg frå Sykkylven til jobben ved Sentralsjukehuset i Førde i dag tidleg, då ho hamna midt oppi flaumen i…
tirsdag 25. juli Firdaposten
Både semitrailer og personbil treng bilberging
GAULAR: Politipatrulje er sendt til staden.
søndag 23. juli Firda
Sette ny løyperekord med over eitt minutt
FØRDE/HORNINDAL: Forbetra rekorden til Eli Anne Dvergsdal.
søndag 23. juli Firda
Fleire bustadar utan vatn i Førde
Fleire bustadar i Førde er utan vatn etter at eit vassavløp i området Angedalsvegen/Presteholten har slått sprekk. Det er politiet som melder dette på twitter.…
søndag 23. juli Firda
– Dette tur-området blir stengt
FØRDE: Og det av sikkerheitsmessige grunnar.
lørdag 22. juli Firda
Allan var rådgivar for gründerar i fleire år. Plutseleg fekk han sin eigen idé
FØRDE: Allan Madsen (38) starta eiga bedrift etter fleire år som gründerrådgivar. På fredag fekk han seg ein lunsjdate med Trine Skei Grande.
lørdag 22. juli $ Firdaposten
Allan var rådgivar for gründerar i fleire år. Plutseleg fekk han sin eigen idé
FØRDE: Allan Madsen (38) starta eiga bedrift etter fleire år som gründerrådgivar. På fredag fekk han seg ein lunsjdate med Trine Skei Grande.
fredag 21. juli $ Firda
– Kundane er jo underhaldande, då. Det er sjeldant keisamt på jobben
Dersom du har vore på leit etter nattmat i Førde, så har du kanskje møtt denne karen. Asle Tonning har jobba på Best i…
fredag 21. juli $ Firda
Lydsenteret er konkurs
FØRDE: Lydsenteret i Førde er konkurs og har stengt porten.
fredag 21. juli Firda
Det blir knivskarpt på dei beste
FØRDE/ASKVOLL: Eksklusive premiar til dei aller beste.
fredag 21. juli $ Firda
Våpenloftet selde for 19 millionar – driv betre enn Erdal Sport
FØRDE: Han har 150 våpen liggande som skal plomberast, og nærmar seg den mest hektiske tida i året med førebuing til hjortejakta. Neste veke kjem nær 5000 skyttarar til Førde, men det skremmer ikkje Herman Erdal og Våpenloftet.
fredag 21. juli $ Firda
Dette starta som ein gimmick. No er Christina Kvamme veldig stolt
FØRDE: Ho er glad i å bade og har bada mange stader, men aldri i slike kulissar.
fredag 21. juli Firda
Her rullar han inn til Førde etter 53 mil på sparkesykkel
FØRDE: Ole Henry Snildalsli (19) sparkesyklar frå Trondheim til Bergen. Torsdag kveld kom han rullande på Hafstadflata.
fredag 21. juli Firda
Opplevde jordskjelvet: – Nesten som å vere i ein båt
JORDSKJELV: Mariann Njøsen frå Førde ferierer på Rhodos, og vakna av jordskjelvet natt til fredag.
fredag 21. juli Firda
SOGN OG FJORDANE

Nelly sat på terrassen, då pappaen (79) kom forbi
FØRDE: – Eg må innrømme eg vart litt paff.
torsdag 20. juli Firda
Har funne forma på det nye kulturskulebygget
FØRDE: - Dette blir kjempebra både for ungane, dei tilsette, for Førde og heile regionen.
torsdag 20. juli $ Firda
Førdianar fekk ein heilt uvanleg laks, utan pukkel
LÆRDAL: – Ein slik fisk har eg aldri sett.
torsdag 20. juli Firda
Tema Solutions AS unngjekk konkurs
FØRDE: Skatteetaten kravde Tema Solutions AS konkurs, men selskapet betalte i tide.
torsdag 20. juli $ Firda
Skal lage 10.000 middagar på ei veke
FØRDE: Skal mette alle som vil ha mat under LS.
onsdag 19. juli $ Firda
Etterlyser den som bulka bilen: – Det er ikkje pengane det handlar om, men ærlegheit
FØRDE: Eva Omdal Følling og Geir Magnus fann bilen sin påkøyrd på parkeringsplassen utanfor Domus, men nokon lapp på bilen var ikkje å sjå.
onsdag 19. juli Firda
Langa var nesten like lang som fiskaren
– Hadde ei lengd på 170 centimeter.
tirsdag 18. juli Firdaposten
Tenkjer du branntryggleik i ferien?
I Noreg rykkjer brannvesena ut til rundt 100 brannar årleg i hotell og restaurantnæringa, og tilfeldigheiter er ofte grunnen til at det går bra.
tirsdag 18. juli Førde kommune
Langa var nesten like lang som fiskaren
ASKVOLL: – Hadde ei lengd på 170 centimeter.
tirsdag 18. juli $ Firda
Bil utfor vegen i Førde
FØRDE: Sjåfør til sjukehus for sjekk.
mandag 17. juli Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FØRDE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Skåne Østfold Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Kalmar Helse Finnmark Film Svalbard Tesla Kultur Båt Spill Forskning Bil Vær Helsingborg Inrikes Sverige Arendal Östra Göinge Landbruk Norway Cup VM Mat Vestby Hässleholm Masfjorden Forsvar Boksing Tour of Norway Russland Malmö Sjakk Litteratur Sport Ishockey Brexit Landskrona Risør Musikk Sykkel Suldal Molde Nedre Eiker Hockey Arctic Race Jakt NM Tech Håndball Stavanger Lillesand Jobb Motor Mote Kongelig Stockholm Kristiansand Hammerfest Kristianstad Fjell Svømming Trondheim Kongsvinger Valg Skellefteå Verdal Sørreisa Agdenes Osterøy Voss Kävlinge Odds BK Lund Åsnes Politikk Bærum Tingvoll Emmaboda Langrenn Tyskland Vellinge Ledare SK Brann Ylvis Dyr Radøy Musik Menn Vitenskap Nord-Korea Kunst Vinje Olofström Holmestrand Eidfjord Eliteserien Skien Narvik Fedje Vevelstad Nannestad Kvænangen Tingsryd Svedala Steinkjer Jul Volda Stavanger Oilers USA Ålesund Klima Mjölby Strømsgodset Android Hopp Evenes Stord Svelvik Sarpsborg Trening Karmøy Frankrike Vestre Slidre Barn Lesja Kragerø Ås Åstorp Aurdal Askøy Eslöv Tvedestrand Tjøme Andøy Skiskyting Motorsport Lyngdal Rauma Kommunesammenslåing Bolig Austrheim Dovre Mandal Måsøy Odda Moss Friidrett Alpint Klatring Nybro Seljord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL