Fitjar
Trekking av Topp- og Telltur
Ordførar Wenche Tislevoll og kundetorgsmedarbeidar Marianne Ytrearne har føreteke trekking av vinnare av årets Topp- og Tellturar.  Heldige vinnarar av gavekort på kr. 500,- vart Kristin Meland og Terje Tranøy !  Vi gratulerer!
fredag 13:33 Fitjar kommune
Tilskot til verna kulturminne i Fitjar kommune
Du kan no søkja på tilskot til verna kulturminne (tidl. «Tilskot til vern og vøling av verneverdige bygg»). Søknadsfrist er 22. desember.
torsdag 12:03 Fitjar kommune
Rykket ut til brann i kjøkkenvifte
Nødetatene rykket klokken 11.10 tirsdag formiddag ut til en melding om brann i Fitjar.
tirsdag 14:07 Haugesunds Avis
Strøsand til eldre og rørslehemma i Fitjar
Eldre og  rørslehemma i Fitjar kan få gratis strøsand av kommunen.
tirsdag 10:13 Fitjar kommune
Brøyting av vegar
Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.  
mandag 09:50 Fitjar kommune
Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen
Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.
fredag 1. desember Fitjar kommune
Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde
Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  
fredag 1. desember Fitjar kommune
Skeie satser i Bergen
En av verdens beste kokker etablerer seg i Bergen for å gjøre det «in» å spise sunt. Og laks er hovedingrediensen.
lørdag 25. november $ Haugesunds Avis
HORDALAND

Ny rådmann i Fitjar
Fitjar får kvinnelig rådmann!  Olaug Haugen ble tilsett som rådmann i kommunestyret 22. november!
fredag 24. november Fitjar kommune
Folketalet i Fitjar
Fitjar kommune er pr. 1.10.17 – 3194 Fitjarbuarar, ein auke på 3 personar i 3.kvartal.  Fødselsoverskot på 6, 12 fødde, 6 døde.  Innflytting er på 38 personar og utflytting er på 41 personar.
fredag 24. november Fitjar kommune
Tilbod om gratis HPV-vaksine
Fitjar Helsestasjon minner om gratis HPV-vaksine til jenter fødd i 1991 – 1996. Folkehelsa tilrår vaksina til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadiertil livmorhalskreft som følgje av HPV-infeksjon. For meir informasjon eller tinging av time,...
lørdag 18. november Fitjar kommune
Olaug Haugen tilrådd som ny rådmann
Tilsetjingsutvalet har idag innstilt Olaug Haugen som ny rådmann etter Atle Tornes som går av med pensjon i april 2018.  Tilsetjinga vert gjort i kommunestyremøte onsdag 22. november.
fredag 17. november Fitjar kommune
Kamp mot barnefattigdom
Har du eit tiltak som kan vere med å hjelpe mot barnefattigdom kan du søkje om midlar frå Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.  Søknadsfristen for 2018 er fredag 8. desember 2017. 
onsdag 15. november Fitjar kommune
Rådhuset 14. november
Tysdag 14. november stenger rådhuset kl. 14:30 grunna internt møte.
mandag 13. november Fitjar kommune
Rekordmange bønder søker erstatning etter svekket avling
64 bønder som dyrker grovfôr i Hordaland, har søkt Fylkesmannen om erstatning for tapt eller ødelagt avling. En dyvåt sommer er årsaken.
lørdag 11. november $ Bergens Tidende
Endring av møtedatoar
Tillyst møte i Fitjar kommunestyre 8. november gjekk ut. Nytt møte er sett til 22. november kl. 15:00. Tillyst møte i Utval for plan og miljø 21. november er flytta til 23. november kl. 09:00.
fredag 10. november Fitjar kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
  Høyring budsjett 2018 Ordførar innbyr til høyring om budsjett for 2018 den 18. desember kl. 18:00 i kommunestyresalen.   Her finn du dokument i høve handsaming av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Sida vert oppdatert etter som saka vert handsama i dei ulike...
torsdag 2. november Fitjar kommune
Kulturmidlar til lag og organisasjonar ny søknadsfrist 7. november
Fitjar kommune skal tildele kulturmidlar for 2017, Dette er annonsert i Fitjarposten med frist 31. oktober. Det er kome inn få søknader og difor vel ein no å utvide fristen til 7. november. Søknaden kan sendast på E-post til bebj@fitjar.kommune.no. Det er ikkje naudsynt å...
tirsdag 31. oktober Fitjar kommune
Frivillighetskonferansen 2017; «Frivillighet og felleskap»
Norges Frivilligsentraler, Frivillighet Norge og KS ønsker velkommen til konferansen «Frivillighet og fellesskap» den 7.desember 2017 kl 10-15 i KS-Agenda møtesenter i Oslo. Målgruppen for konferansen er frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, folkevalgte og kommunalt ansatte...
fredag 27. oktober Fitjar kommune
Helsestasjonen
Helsestasjonen er stengt idag, fredag 27.10.
fredag 27. oktober Fitjar kommune
Internasjonal helg i Fitjar laurdag 28. og sundag 29. oktober
Tradisjonen tru vert det internasjonal helg og innbyggjarfest på  Fitjar helga 28.-29. oktober. Her kan ein smaka på matrettar frå ulike land, få internasjonale kulturopplevingar og kanskje til og med få seg nye vener. Arrangementa er ope for alle og er gratis. Vel møtt!
tirsdag 24. oktober Fitjar kommune
Frivilligprisen 2017
Styret i Fitjar Frivilligsentral ber om forslag til årets kandidat til Frivilligpris i Fitjar.
tirsdag 17. oktober Fitjar kommune
Influensa- og pneumokokkvaksinasjon 2017/18
Det vert tilrådd at personar med risikosjukdommar let seg vaksinera  mot influensa- og pneumokksjukdom. Fylgjande risikogrupper får tilbod om vaksine: Personar over 65 år, gravide etter 12 svangerskapsveke, personar med kjende medisinske risikosjukdommar,  uansett alder, helsepersonell...
fredag 13. oktober Fitjar kommune
Enkel trafikksikring: KLIPP HEKKEN!
Sumaren er på hell, og hausten med sitt mørke snik seg innpå. Det gjer det stadig vanskeligare å sjå dei mjuke trafikantane som ferdes på vegane.   Mot mørket verkar berre refleks og god belysning, men mot dårlig sikt kan mange gjere sitt: Klippe...
onsdag 11. oktober Fitjar kommune
Foreldresamling i regi av Statped
Informasjon om foreldresamling i regi av Statped, Bergen 2. november 2017.
tirsdag 10. oktober Fitjar kommune
Søknad om etablering av landbasert alegg - Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS
Frå Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS ligg det føre søknad om etablering av landbasert anlegg for oppdret av laksefisk på Årskog i Fitjar kommune.  Dokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 13.10.2017 - 10.11.2017.  Eventuelle merknader vert å senda...
tirsdag 10. oktober Fitjar kommune
Ny dato for møte i utval for oppvekst og omsorg
Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg 17.10.17 er flytta. Ny dato er måndag 16.10.17, kl. 14:00. Møtet finn stad i kommunestyresalen på Fitjar rådhus.
tirsdag 10. oktober Fitjar kommune
Taksering av nye skatteobjekt
I perioden oktober 2017 til januar 2018 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2017. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og frådelte tomtar. Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig...
torsdag 5. oktober Fitjar kommune
Arbeid på vassleidningsnettet
Grunna arbeid på leidningsnettet i dag, torsdag 28. sept., vert det til tider dårleg trykk på vatnet i deler av kommunen. Dette vil verta betre utover dagen.
torsdag 28. september Fitjar kommune
Rådmann (ID 449)
  Fitjar kommune søkjer ein nytenkjande og inkluderande rådmann, som kan leia kommunen vidare gjennom tydeleg samfunnsutvikling, økonomistyring og smart tenesteyting.
onsdag 27. september Fitjar kommune
Eldredagen 4. oktober 2017
Velkommen til Eldredagen 2017, 4. oktober kl. 15:00, på Fitjar vidaregåande skule.  Dørane opner kl. 14:30.
tirsdag 26. september Fitjar kommune
Fitjar legesenter
Sahad Mohammed Al-Mosawi har valt å sei opp stillinga si som lege i Fitjar kommune frå og med 01.10.2017.
tirsdag 26. september Fitjar kommune
Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte
Dersom det er interesse for det startar me opp med eit nytt norskopplæringskurs i september. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.
tirsdag 12. september Fitjar kommune
HORDALAND

Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar
Utval for plan og miljø i Fitjar kommune og Komite for næring, miljø og kultur i Stord kommune har vedteke å leggja Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar 2017-2018 ut til offentleg ettersyn.
fredag 8. september Fitjar kommune
Rådmann (ID 449)
Fitjar kommune søkjer ein nytenkjande og inkluderande rådmann, som kan leia kommunen vidare gjennom tydeleg samfunnsutvikling, økonomistyring og smart tenesteyting.
onsdag 6. september Fitjar kommune
Velkommen til open dag på Årskog museum
Sundag 3. september kl. 13.00-16.00 vert det tradisjonen tru open dag på Årskog museum. Det vert in innhaldsrik dag med mange aktiviteter for heile familien og god mat frå bygdekvinnelaget sin kafe.
fredag 1. september Fitjar kommune
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Dersom du ikkje har høve til å røysta på valdagen 11. september, kan du førehandsrøysta t.o.m. fredag 08. september i kundetorget på Rådhuset slik: Måndag – fredag kl. 09-15 Onsdag 30. aug .og torsdag 31. aug. fram til kl. 19.00 Laurdag 2. sept kl....
tirsdag 29. august Fitjar kommune
Sunnhordlandstreff
Knyt kontaktar med framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland! 13. september står hyggjelege folk frå bedrifter og kommunar i Sunnhordland klare til å ta imot deg i Bergen! Då er du invitert til ein triveleg kveld ombord på veteranskipet MS...
tirsdag 29. august Fitjar kommune
Folketal pr. 1.07.17.
Me er no 3191 Fitjarbuarar – det er ein oppgong på 8 personar i 2. kvartal.  Eit fødseloverskot på 6 personar – 9 fødde og 3 døde. Nettoinnflytting  2 personar – 18 flytta inn og 16 flytta ut. Dette er positive tal og me håpar på enda...
tirsdag 22. august Fitjar kommune
Velkommen til skulestart torsdag 17.august:
Sommaren er på hell og det er tid for skulestart. Her er ein oversikt over kortid elevane skal møta på dei ulike skulane.
tirsdag 15. august Fitjar kommune
Galleri Losjen festivalutstilling
Fredag 11. august kl. 18.00 vert  Adrian Digernes Særsten si fotoutstilling «På tur med Alma i Kambodsja» opna  i Galleri Losjen i samband med Fitjarfestivalen. Utstillinga vert opna av varaordførar Agnar Årskog. Det vert underhaldning og lett servering.
torsdag 10. august Fitjar kommune
Fitjar kommune skårer høgt i Dagen Næringsliv sitt "Kommune NM"
Kommune-NM er ei kåring av Norge sine mest bærekraftige og attraktive kommunar. I løpet av dei neste vekene vil Dagens Næringsliv publisere ei rekkje artiklar og reportasjar basert på undersøkelsen. Kåringa er gjennomført av NHO og Menon Economics.  Fitjar...
torsdag 10. august Fitjar kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991-1996
Er du fødd mellom 1991 – 1996 og enno ikkje har vaksinert deg mot HPV? Kanskje er du heime på sommarferie? Nytt sjansen no, og ta kontakt med Fitjar helsestasjon!
tirsdag 11. juli Fitjar kommune
Disse skal hente bosset ditt
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) inngikk tirsdag avtale med firmaet NordRen AS om innsamling av husholdningsavfall for innbyggerne i Sunnhordland.
tirsdag 4. juli Haugesunds Avis
16 blålys-ansatte rykket ut til trafikkbløff
Meldingen som ble ringt inn var dramatisk: En mann satt fastklemt i en bil, og det var fare for at den skulle begynne å brenne.
lørdag 1. juli $ Haugesunds Avis
Opningstidar sommaren 2017
I periden 3. juli til 11. august er opningstida på rådhuset mellom kl. 10:00 - 14:00.  Biblioteker er stengt i denne perioden. GOD SOMMAR!!!
fredag 30. juni Fitjar kommune
Lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim mv.
Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2017 lokal forskrift om rett til plass i sjukeheim.
torsdag 29. juni Fitjar kommune
Årsmelding for Fitjar kommune 2016
Årsmelding for Fitjar kommune var handsama i Fitjar kommunestyre 21. juni 2017. 
fredag 23. juni Fitjar kommune
Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 - offentleg ettersyn
Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 å leggja Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 ut på offentleg ettersyn med merknadsfrist 10. august 2017
fredag 23. juni Fitjar kommune
Detaljregulering Årskog industriområde - offentleg ettersyn
Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS  54/17 utlegging til offentleg ettersyn av detaljregulering Årskog industriområde, PlanID 201701.  Framlegg til detaljregulering gjeld vidare utvikling av næringsområdet på land og i sjø. 
onsdag 21. juni Fitjar kommune
Detaljregulering for del av Hellandssjøen - offentleg ettersyn
Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS 53/17 å legge detaljreguleringsplan for del av Hellandssjøen med PlanID 201602 ut til offentlet ettersyn.  Føremålet med planen er å endre retninga på småbåthamna, slå saman to...
onsdag 21. juni Fitjar kommune
Ferieliste legane i Fitjar sommaren 2017.
Waleed Brisam:  Ferie i perioden, 19.06. – 02. 07.  og 1 veke 07.08 -13.08. Gabor P. Borgulya: Ferie i perioden,  10.07. –  08.08 Sahad Al-Mosawi : Arbeider heile sommaren, er også vikar.   
tirsdag 20. juni Fitjar kommune
Ferieavvikling ved Helsestasjonen
I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling.There will be some reduced personel and opening hours at the public health centre this summer, due to the staff’s summer holiday leave.
fredag 16. juni Fitjar kommune
Ny byggekontrakt til Fitjar Mek.
Design- og byggekontrakten gjelder en arbeids- og servicebåt av type HFMV W15 Sørfonn. Katamaranen designes og bygges komplett på Fitjar og skal overleveres senest november 2017. Dette blir det sjette nybygget av HFMV-design som leveres til Stava selskaper. Forrige båt, FMV216...
tirsdag 13. juni SYSLA
Utspyling av hovudvassleidning
Det er utspyling av hovudvassleidning fylgjande stader i veke 25 og 26.  
tirsdag 13. juni Fitjar kommune
Momskompensasjon for lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
mandag 12. juni Fitjar kommune
Digital radio erstattar fm i 2017
Kva tyder dette for deg? Det digitale radioskiftet for dei riksdekkjande kanalane blir gjennomførte fylkesvis. Mange lokalradioar sender som før på FM. Du kan høyrepå digitale radiosendingar via DAB+, internett og tv.
fredag 9. juni Fitjar kommune
Basecamp og frluftsskule på Lindøy
Friluftsrådet vest skal arrangere Basecamp og Friluftsskole på Lindøy veka etter skuleslutt i juni.  
fredag 9. juni Fitjar kommune
HORDALAND

Telefonsentralen på rådhuset
Arbeidet med reperasjon av den øydelagde sjøkabelen pågår framleis.  Det er difor framleis vansker med å komme gjennom på telefon til rådhuset.  Dersom du kjenner direktenummeret til vedkomande du skal snakke med så kan du nytta dette.  Ein kan...
fredag 2. juni Fitjar kommune
Telefonsystemet på legesenteret er nede grunna brot i sjøkabel
Telenor melder om at det har blitt eit brot i ein sjøkabel, og at dette blandt anna får konsekvensar for breidbåndkundar i Fitjar kommune. Dette har desverre fått konsekvensar for telefonsystemet på legesenteret, og ein må difor nytte følgjande mobiltelefonnummer for...
torsdag 1. juni Fitjar kommune
Fitjar kommune gratulerer Fitjar mekaniske med oppdrag.
Reiarlaget Cetus AS frå Vea på Karmøy i dag har kontrahert ein 65 m topp moderne pelagisk nordsjøtrålar frå Fitjar Mek. Veksted AS. Skipet er designa og utvikla av Salt Ship Design AS på Leirvik etter tett og godt samarbeid med reialaget, og signeringa...
tirsdag 30. mai Fitjar kommune
Galleri losjen utstilling
Lardag 27. mai - 1. august vert det  utstilling  av  Alma Kjærland (glaskunst) og Leif Hedman (maleri) kunstnarane skal ha verkstad i galleriet i opningstida.
onsdag 24. mai Fitjar kommune
Me feirer den positive utviklinga i næringslivet i Fitjar
  Lerøy-Sjøtroll Kjærelva byggjer verdens beste og største settefiskanlegg. Midtfjellet Vindpark har gjort investeringsbeslutning på fortetting i vindparken. Fitjar kommune gratulerer!
onsdag 24. mai Fitjar kommune
Aktivitetsområdet ved rådhuset
Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.
fredag 19. mai Fitjar kommune
Aktivitetsområdet ved rådhuset
Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.
fredag 19. mai Fitjar kommune
Etablerarfondet 2017
 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland.
tirsdag 16. mai Fitjar kommune
Strandryddeaksjon 2017
Fitjar kommune ved ordførar Wenche Tislevoll vil takka for oppmøtet på strandryddedagen. Den heldige vinnar av 2 rettars middag for 4 personar på Engesund Visningssenter vart Otto Roll.
onsdag 10. mai Fitjar kommune
Kommunale kreftsjukepleiarar.
Fitjar Kommune har to kreftsjukepleiarar som kan gi råd og vegleiing til kreftsjuke i kommunen. Dette kan gjelde både for den kreftsjuke og familien rundt. Kreftsjukepleiar vil kunne komme heim til deg etter avtale og gi hjelp, støtte og vegleiing i ein vanskelig situasjon. Kreftsjukepleiar kan og v
søndag 7. mai Fitjar kommune
Nytt frå NAV
Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ynskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale. Det betyr at du frå 3. april vil få svar på alt du lurer på ved å ringe 55 55 33 33, eller ved å...
torsdag 6. april Fitjar kommune
Står du oppført med rett adresse??
Fitjar kommune informerer med dette om at når vegadresse og husnummer er tildelt eigedomen må dei som har registrert annan postadresse hos folkeregisteret, slette denne då denne ikkje samsvarer med tildelt vegadresse. Endring kan utførast ved å sende e-post til...
tirsdag 4. april Fitjar kommune
Telefonsentral og timebestilling via sms ved legesenteret
Grunna forsinkelse på ny telefonsentral til nye Fitjar legesenter må ein inntil vidare bruke Rådhuset legekontor sitt nummer, 53497105.   Ein kan også bestille time eller faste reseptar ved å sende sms til 2097 med teksten: FITJAR...
tirsdag 28. mars Fitjar kommune
Fitjar Legesenter
Legane i Fitjar flytter over i nytt  legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei  ombygde  tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.   
tirsdag 21. mars Fitjar kommune
Nye funksjonar på Fitjar kommune si heimeside
På Fitjar kommune si heimeside er det kome 2 nye funksjonar.
mandag 20. februar Fitjar kommune
Søknad om barnehageplass
Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass. Departementet har difor utvida retten til barnehageplass.
mandag 6. februar Fitjar kommune
Legevakta flyttar 1.februar 2017
Den 1.februar flyttar legevakta inn i Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus
tirsdag 24. januar Fitjar kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Bergen Utenriks Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Hedmark Aust Agder Sport Båt Rogaland Get-ligaen Kultur Nordland Buskerud
flere?
Oppland Trøndelag Odda Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Troms Vest Agder Økonomi Jul Oslo Mat Kvinnherad Halloween Skåne Fiske Finnmark Mobil Reise Bolig Fotball Helse Sport Russland Game of Thrones Svalbard Grue Forskning Vær Kalmar Motor Helsingborg Osterøy Håndball Tesla Östra Göinge Malmö Trav Trondheim Kunst Landbruk Kultur Suldal Hockey Øvre Eiker Bærum Indonesia Risør Litteratur Forsvar Vestby Inrikes Båt Näringsliv Moss Kristiansand Hadsel Boksing Stockholm Ishockey Oskarshamn Svelvik Kongsvinger Spill Askøy Odds BK Nord-Korea Landskrona Tour of Norway Stavanger Tinn Musikk Sigdal Hammerfest Haugesund Sykkel Fedje Jobb Gjøvik Trysil Lund Orkdal Mote Polen Meland Hässleholm Karmøy Brexit Trening Tvedestrand Kongelig Tønsberg Seljord Nedre Eiker Os Langrenn Astronomi Klippan Bamble Ørsta Musik Holmestrand Molde Bil Vestre Slidre Alpint Barn Sjakk Vinje Ringsaker Verdal Sarpsborg 08 Tour de France Kristiansund Hamar Kommunesammenslåing Blekinge Eidfjord Sandnes Porsgrunn Bil Kristianstad Hälsa Masfjorden NHL Skiskyting OL Eslöv Ås Drammen Snowboard Tjøme Førde Jakt Svømming Emmaboda Gloppen Valg Alta Tromsø IL Vaksdal Sørreisa Sarpsborg Røros Narvik Israel Skøyter Hemne Premier League Finnøy Sund Eid Harry Potter Fredrikstad Selje SK Brann Notodden Løten Mandal Lesja Sverige Sortland Fauske Ullensvang Volda Nybro Norway Cup Poker Kävlinge Vellinge Motorsport Tyskland Stord OBOS-ligaen Tingvoll Selbu Dovre Film Politikk Fitjar Telenorligaen Bodø Flora Asker Streik Klima Porsanger Steigen E-sport Steinkjer Elverum Lenvik Lyngdal Ledare Stryn Jevnaker Nøtterøy Røyken Midsund Sande Eidsberg Alstahaug Lødingen Mercedes-Benz Russ Tomelilla Kampsport Evenes La liga Båstad Europa League Lindesnes Fet Universet Kina Aurdal Klatring Andøy Eliteserien Nissedal Modum Lier Vevelstad Nes Radøy Holtålen Lindås Skien Staffanstorp Arendal Svedala Foto Skellefteå Kragerø Frankrike Bremanger Halden Rosenborg BK NM Viking FK USA Sørfold Lillesand Måsøy Fjell Kvænangen Tana Austrheim Voss Android FK Haugesund Rauma VM
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL