Fitjar
– Som ordførar var eg med å leggja ned Osternes skule. Øvrebygda skule er ei heilt anna sak.
DEBATT: All fornuft tilseier at det er lite gjennomtenkt å leggja ned Øvrebygda skule.  Av: Kjell Nesbø,tidlagare ordførar i Fitjar for Ap Som ordførar i Fitjar i perioden 1988-1991 var eg med på å leggja ned Osternes skule. Ein skule med 7-8 elevar, ein...
07:20 Fitjarposten
Storslegen julekonsert i fullsett kyrkje
Gårsdagens julekonsert i Fitjar kyrkje blei eit nytt prov på at dei beste musikkreftene i bygda arbeider godt, og denne gongen fekk me til og med oppleva ein urpremiere, då Osternes Mannskor framførte den nye julesongen til Elisabeth Moldestad. Osternes Mannskor viste igjen at det er er...
mandag 19:39 Fitjarposten
Fitjar småbåt gir vekk båt: Videoen tok heilt av!
Den 1. desember la firmaet Fitjar Småbåt i Årskog ut julekalender med berre éi luke, men til gjengjeld har videoen her teke heilt av og fått over 60 000 treff på Facebook! I julekalenderen på Facebook skriv Fitjar Småbåt at dei ønskjer å gi vekk...
mandag 18:46 Fitjarposten
Håkon den gode er blitt tagga
Fredag kveld blei det oppdaga tagging på veggen til Fitjar bedehus, og i dag viser det seg at statuen over Håkon den gode i Parken er utsett for liknande skadeverk. Det var «Sunnhordland» som melde på nettavisa si om tagging av veggen på Fitjar bedehus. Fredag kveld oppdaga nokre...
mandag 15:41 Fitjarposten
Auka tilstrøyming til julemessa på Selevik skule
Den årlege julemessa på Selevik skule blei avvikla i går, og det strøymde på med lokale dåfjordingar, stordabuar og gjester langvegsfrå. I fjor sleit julemessa på Selevik skule med den sterke konkurransen frå TV-sport på ulike kanalar, men i år var...
mandag 13:26 Fitjarposten
Dåfjorden Slipp byggjer isbrytar for verdsmarknaden
På Dåfjorden Slipp siktar dei seg inn på tjukk is i inn- og utland når dei i desse dagar gjer seg klare til å testa ein nyutvikla og patentert isbrytar. – Med denne isbrytaren ynskjer me å ta ein marknad som ingen andre i Noreg er inne på, seier dagleg leiar ved...
søndag 11:02 Fitjarposten
Julestemning i Kråko
På Port Steingard i Kråko er julefreden i ferd med å senka seg; det var iallfall ingen ting å seia på adventsstemninga i føremiddag. På Port Steingard heldt ølutsalet på ELØ ope i dag, og inne i PS Bryggekafé var det råd å få...
lørdag 20:36 Fitjarposten
Travle fitjarnissar førebur jul
I neste veke kan publikum gle seg til framsyninga «Fitjarnissane feirar jul», med elevar frå Fitjar kulturskule. Nisseregissør Ole André Westerheim fortel til Fitjarposten at me kan venta oss ein liten time med humor og god, gammaldags julestemning for store og små. Han har...
lørdag 15:08 Fitjarposten
HORDALAND

Triveleg «språksjov» med Gunnstein Akselberg
Med fagkunnskap og mykje god humor underheldt professor Gunnstein Akselberg ei forsamling på vel eitt hundre i Kultursalen torsdag kveld. Det blei mykje «sjov» og litt lite stadnamn i Sunnhordland under gårsdagens kåseri. Den som hadde venta ein inngåande gjennomgang av...
fredag 22:10 Fitjarposten
Roald Tellnes-utstilling og ope kulturkontor i Galleri Losjen
Utstillinga i Galleri Losjen med kunsten til Roald Tellnes er open både denne helga og neste helg, i tillegg til enkelte vekedagar. Det er kultursjef Bente Bjelland som skriv dette i ei pressemelding. Ho fortel at det vert omvising i utstillinga med informansjon om kunstnar og kunst. – Ta ein...
fredag 17:31 Fitjarposten
Sunnhordland Skyttarsamlag: Heiderspris til Knut Vik
Knut Vik fekk Sunnhordland Skyttarsamlag sin heiderspris på Ombudsmøtet onsdag kveld. Det er ein gledesstrålande leiar i Fitjar Skyttarlag, Anna Bodil Hestenes Tislevoll, som melder dette i dag. Ho synest det er ein særs verdig prisvinnar, og gler seg både på vegner av Knut Vik...
fredag 11:19 Fitjarposten
Avlyst møte
Tillyst møte i Utval for plan og miljø den 11. desember 2018 utgår.
torsdag 11:18 Fitjar kommune
Formannskapet: Øvrebygda skule vert lagt ned
Sælevik skule får leve vidare med 1-4. klassetrinn. Av: Harald Johan Sandvik Formannskapet handsama i går budsjett 2019 og langtidsbudsjett (LTB) 2019-22. Skulane har vore det store diskusjonstemaet denne hausten. Som kjent seier framlegget frå administrasjonen at både...
torsdag 10:59 Fitjarposten
Nytt lokalt samarbeid mellom Salt Ship Design og Fitjar Mekaniske
Karmøy-reiarlaget Cetus AS kontraherer ein ny fiskebåt frå Fitjar Mekaniske. Det blir meir lokalt samarbeid når Fitjar Mekaniske Verksted AS og Salt Ship Design AS igjen samarbeider om ny fiskebåt til reiarlaget Cetus AS frå Karmøy. Reiarlaget har i dag har kontrahert...
torsdag 10:27 Fitjarposten
Heider til pensjonistar og 25-årsjubilantar
Tysdag samla ordførar Wenche Tislevoll og rådmann Olaug Haugen 25-årsjubilantar og ferske pensjonistar i Fitjar kommune til ei festleg samkome på Fitjar Fjordhotell. Ordføraren heldt tale til kvar og ein av medarbeidarane, og takka for lang tid i teneste for Fitjar kommune. Det same...
onsdag 22:06 Fitjarposten
Næringsprisen 2018 gjekk til Randi og Kristoffer Dalen
Formannskapet vedtok einstemmig å gje nærinmgsprisen til Randi og Kristoffer Dalen. Ordførar og kultursjef vitja  dei under kveldsstellet i floren  med blomar og grunngjeving for at prisen vart tildelt ekteparet.  
onsdag 21:52 Fitjar kommune
Næringsprisen til Randi og Kristoffer Dalen
Fitjar kommune sin næringspris for 2018 går til Randi og Kristoffer Dalen. Kulturprisen blir ikkje utdelt i år. «Gjennom ei årrekkje har dei bidrege med store og uredde satsingar med utgangspunkt frå garden i Dalen på Fitjar. Særskilt kan nemnast: Engasjement i...
onsdag 20:27 Fitjarposten
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Fitjar formannskap sitt framlegg til budsjett 2019 ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 5. - 19. desember på www.fitjar.kommune.no/budsjett-2019, dokumenta er også tilgjengelege i kundetorget og på biblioteket. Ev. merknader vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller...
onsdag 19:39 Fitjar kommune
– Me kan ikkje sjå at risiko for arbeidstakarane sin helse og tryggleik er ivareteken
Arbeidstilsynet er ikkje nøgd med dokumentasjonen Fitjar Mekaniske har sendt etter at tilsynet avdekka omfattande brot på arbeidsmiljølova.  Det var i november i fjor at arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Fitjar Mekaniske. Verftet på Fitjar fekk ei rekkje pålegg...
onsdag 11:12 Fitjarposten
Kyrkja får ikkje lenger vita om nyfødde
Fitjar kyrkje er i ferd med å tilpassa seg den nye tida som kom 1. oktober, då kyrkja ikkje lenger får melding frå Folkergisteret når medlemmene deira får barn. I mange år har Den norske kyrkja fått melding frå Folkeregisteret når medlemmene deira...
tirsdag 4. desember Fitjarposten
Fem tekne i fartskontroll på Fitjar
Høgste fart målt var 113 km/t i 80-sona. Tysdag morgon avholdt Utrykkingspolitiet fartskontroll på Fitjar. Politiet opplyser at det var skrive ut fem forenkla førelegg til bilførarar som køyrde for fort i 80-sona. Den høgste hastigheita som vart målt var 113...
tirsdag 4. desember Fitjarposten
Språkprofessor Gunnstein Akselberg kjem til Fitjar!
Torsdag kveld vil professor Gunnstein Akselberg koma til Fitjar og kåsera om stadnamn i Sunnhordland. Biblioteksjef Silje Torbjørnsen minner om at me kan venta oss eit spanade kåseri i Kultursalen førstkomande torsdag. Den kjende professoren Gunnstein Akselberg vil kåsera over...
mandag 3. desember Fitjarposten
Svak skatteinngang i Fitjar, ligg meir enn 5 millionar under budsjett
Medan skatteinntektene for norske kommunar aukar, går det motsett veg i Fitjar. Ftjar kommune budsjetterte i fjorårets budjett med om lag 85,9 millionar kroner i skatteinntekter for 2018. No viser det seg at kommunen har fått 5,2 millionar kroner mindre i skatteinntekter samanlikna med...
mandag 3. desember Fitjarposten
Julegrana er tent!
Mange hundre fitjarbuar trassa vêret og møtte opp i Fitjar sentrum søndag ettermiddag for å vera med og tenna julegrana. Markering av 1. søndag i advent med opne butikkar og tenning av julegrana i Sentrum har etter kvart blitt ein kjær tradisjon på Fitjar. I dag viste...
søndag 2. desember Fitjarposten
Litla-Ola-tunet trekte mange hundre til stemningsfull julemarknad
Mykje folk, bra omsetnad og god gammaldags julestemning prega julemarknaden som blei avvikla i Litla-Ola-tunet på Helland i går. – Eit konsept i mi ånd! smiler Irene Torvund om julemarknaden på Helland. Ho er ei av dei som deltok med salsbod på julemarknaden i går. Ho...
søndag 2. desember Fitjarposten
Julemesse med topp stemning i Fitjar bedehus
I går avvikla bedehusfolket igjen ei særs vellukka julemesse med god, gammaldags «søa», julestemning og god omsetnad til inntekt for Fitjar bedehus. Som vanleg når det er julemesse på Fitjar bedehus, blir huset fylt opp av store og små. Risengrynsgraut, julekaker og...
søndag 2. desember Fitjarposten
Tøft for handballjentene
Jentene våre i 15-årsklassen gjekk på eit nytt klart tap i dag, sjølv om dei vann andre omgang mot Fana 2. Poenga sit tydelegvis langt inne for dei brave femtenåringane våre, som framleis ligg på botnen av tabellen, med 0 poeng. Dagens kamp blei skjemt av altfor mange...
lørdag 1. desember Fitjarposten
Galleri Losjen: Kunstnar av internasjonalt format
I dag fekk me treffa ein kunstnar av internasjonalt format då Roald Tellnes opna utstilling i Galleri Losjen. Denne gongen hadde kultursjef Bente Bjelland fått tak i ein skikkeleg anerkjent kunstnar i Roald Tellnes frå Karmøy, men fødd i Bergen. Og me som kom, fekk ein grundig...
lørdag 1. desember Fitjarposten
Travel førjulstid for unge dansarar
Fitjar kulturskule har fleire dansarar enn nokon gong, og no er dei travelt opptekne med å førebu fleire framsyningar før jul. Dansetilbodet til Fitjar kulturskule opplevde stor vekst i haust, fortel kulturskulerektor Håvard Kroka. I dag er dei nærmare 30 dansarar, og dei er...
lørdag 1. desember Fitjarposten
Runar slo på lyset!
Runar Søreide Skogedal fekk æra av å slå på lyset i den nye lysløypa til Svartavatnet då minst 100 friskusar var samla ved gapahuken under den offisielle opninga. Runar er son til Geir Tore Søreide, ein av dei aller viktigaste eldsjelene bak dugnaden som har gitt...
fredag 30. november Fitjarposten
Opningstider i Roald Tellnes-utstilling og ope kulturkontor i Galleri Losjen
Her finn du opningstidene til utstillinga med Roald J. Tellnes sine kunstverk. Det vert omvisning i utstillinga med informansjon om kunstnar og kunst. Ta ein liten timeout frå julestria og sjå dei flotte bileta. Me byr på gløgg og jukekaker og koseleg stemning. Dette er ein salsutstilling...
fredag 30. november Fitjar kommune
Julekampanje i Fitjar sentrum: Handla lokalt!
I morgon startar næringsdrivande i Fitjar sentrum ein kampanje som skal få folk til å gjera julehandelen lokalt. – Kampanjen går ut på å premiera dei som handlar lokalt i Fitjar sentrum, opplyser Vidar Larsen ved Larsen Multihandel. Han fortel at kampanjen byrjar i morgon,...
fredag 30. november Fitjarposten
Gjertruds Sigøynerorkester trekte full kyrkje
fredag 30. november Fitjarposten
HORDALAND

Roald Tellnes opnar utstilling i Galleri Losjen
I morgon, laurdag 1. desember, vert det utstillingsopning med kunstverk av Roald Tellnes i Galleri Losjen. Det er kultursjef Bente Bjelland som skriv dette i ei pressemelding. Varaordførar Agnar Aarskog opnar utstillinga. Marit Digernes les dikt, og Jarle Langeland kjem med musikalsk innslag. Kultursjefen...
torsdag 29. november Fitjarposten
Brot i vassleidning
Torsdag føremiddag er det ikkje vatn i springen fleire stader i Fitjar. Årsaka er eit leidningsbrot, får me opplyst på kommunetorget i Fitjar kommune. Område der det ikkje er vatn i springen, er blant anna Rossneset, Fitjarstølane, Havn og Landa. – Det skal ikkje ta...
torsdag 29. november Fitjarposten
Med seniorar frå Stord på tur i Fitjarfjellet
Stordabuane stilte opp i hopetal då Stord Fitjar Turlag skipa til seniortur til Landasåto i går, men det var langt mellom fitjarbuane i den store, spreke flokken. Med Per Audun Kloster som stifinnar nytta rundt 40 særs spreke seniorar siste resten av det nydelege novembervêret til...
torsdag 29. november Fitjarposten
Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur
Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur i flytande anlegg av tare på lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Arealet er på 20 dekar og det er planlagt ein årleg produksjon på 100 tonn.
torsdag 29. november Fitjar kommune
Vennskapsfesten for Stefanus-borna – ei fin oppleving for store og små!
Den årlege Vennskapsfesten til Bakken barnehage blei avvikla i går, og igjen møtte folk opp for å støtta borna i slummen i Egypt. Over 200 foreldre, besteforeldre, søsken og andre fylte Fitjar bedehus nesten til siste plass. Og dei kom ikkje forgjeves. Igjen blei dette ei...
onsdag 28. november Fitjarposten
Selskapslivet i Peraløo tek seg opp att!
Vegarbeidet mellom Vik og Rimbareid førte til at selskapslivet i Peraløo nærmast låg nede, men no er anlegget ferdig, og aktiviteten er i ferd med å ta seg opp att. Per Drønen fortel at dei ikkje har overteke formelt enno, etter anleggsarbeidet i og rundt tunet i Vik. Det...
onsdag 28. november Fitjarposten
Lått og løye på litteraturkveld
Godt over 50 litteraturinteresserte møtte opp på litteraturkvelden i Seniorsenteret i går kveld; det er tydeleg at dei lokale forfattarane våre Halvard Wiik og Bjarne Korsvik vekkjer interesse. Og det var god stemning blant det modne publikummet i Seniorsenteret då biblioteksjef bad...
tirsdag 27. november Fitjarposten
Nye karatebelte til Fitjar
I helga var 16 fitjarbuar på haustgasshuku i Bergen, og både Marit Solli og Hans Christian Helland graderte til nye belte. Som vanleg når det er haustgasshuku i Bergen, er Fitjar Shotokan Karateklubb godt representert. 16 av dei store Fitjar-utøvarane stilte opp på denne...
tirsdag 27. november Fitjarposten
Fitjar Idrettslag
Fitjar IL har ei rekkje med gode tilbod til fysisk aktivitet her i bygda. Her er er oversikt over alt som skjer. Fitjar IL kan tilby fotball, handball, turn, treningssenter, friidrett, badminton og orientering. Vår visjon er “idrett for alle”, me jobbar kontinuerlig med tilrettelegging av fysisk...
tirsdag 27. november Fitjarposten
Taksering av nye skatteobjekt
I perioden desember 2018 til januar 2019 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2018. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og frådelte tomtar. Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig...
tirsdag 27. november Fitjar kommune
November – mykje betre enn sitt rykte!
Me nærmar oss slutten av november, årets mest utskjelte månad, og det kan vera på sin plass å gi denne mørke, triste månaden ei viss oppreising. Det er allment akseptert at november er den verste månaden i året, mørk våt og trist. Men det er ikkje...
tirsdag 27. november Fitjarposten
– Var det du som kom borti bilen min?
Den som spør, er Linda Ulvatne, som fekk bilen sin påkøyrd i helga. – Vi stod parkert nesten ytterst ute på kaien på Kalveid (båthavn) fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag i helga, da vi var på hytta, fortel Linda Ulvatne. Då dei kom tilbake...
mandag 26. november Fitjarposten
Bjørg strømme pyntar med lakseskinn på Lerøy Sjøtroll!
I dag har Lerøy Sjøtroll fått overlevert to små settbord til pynt i administrasjonsbygget; begge er kledde med lakseskinn av Bjørg Strømme. Den kjende Fitjar-kunstnaren Bjørg Strømme har gjort ulike produkt i fiskeskinn til sitt varemerke. Derfor er det berre...
mandag 26. november Fitjarposten
Driftige ungdommar fekk suksess med LAN
Denne helga har driftige ungdommar i Fitjar jobba dag og natt – bokstaveleg talt – og kome vel i hamn med eit stort dataparty i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Fitjar ungdomsråd lukkast så godt med LAN i mars at det gav meirsmak. Og med litt hjelp frå kultursjef Bente Bjelland, og ein...
søndag 25. november Fitjarposten
Håkon C. Hartvedt med fleire nye bøker
Den tidlegare redaktøren i Fitjarposten, Håkon C. Hartvedt, har ikkje lege på latsida i haust, og i desse dagar kan han presentera nye bøker av Halvard Wiik og Bjarne Korsvik. For ikkje lenge sidan lanserte han boka «Eg gjer meg aldri!» med Gunnar Ingebrigtsen. Me har...
lørdag 24. november Fitjarposten
Øvrebygdarane trassa godvêret og støtta julemessa til Normisjon
Den årlege julemessa til Normisjon i Øvrebygda trekte godt med folk, sjølv om det uvanleg vakre novembervêret freista til andre gjeremål. Ellen Helland fortel at dei har brukt gymsalen ved Øvrebygda skule dei siste åra, for bedehuset oppe i brekka blei for lite til alle...
lørdag 24. november Fitjarposten
Annette med populært bidrag til Idébroen for barnehagen!
Annette Helland i Fitjarstølane barnehage kom opp med ein kjempegod idé, som var så god at han kom med i den nye boka «Idébroen for barnehagen». Boka er basert på Facebook-gruppa med same namnet, Idébroen for barnehagen. Her deler barnehagetilsette frå...
lørdag 24. november Fitjarposten
Nytta dagen til å gle andre
I dag er er «MOT til å glede»-dagen, og ungdommar frå Rimbareid skule har nytta dagen til å spreia litt glede på Fitjar. I dag tidleg møtte me dei morgonfriske elevane Victoria M. Maraas, Anna Sandvik Bø og Stig André Maraas på Spar-butikken til Larsen....
fredag 23. november Fitjarposten
Nær stappfult i amfiet då Fitjar Kraftlag-avtala vart vedteken
På det ekstraordinære årsmøtet i Fitjar Kraftlag SA i går kveld møtte det 279 personar som representerte 390 røyster. 287 røysta for ja til transaksjonen, 103 røysta nei. Av: Harald Johan Sandvik Det knytta seg stor spenning til gårsdagens...
fredag 23. november Fitjarposten
Mindre skadeomfang på fiskebåt frå Austevoll etter brannen på Fitjar Mekaniske
Politiet har gjort avhøyr og arbeidstilsynet er kopla inn etter båt-brannen på Fitjar Mekaniske fredag. Like etter 12 fredag rykka brannvesenet ut etter melding om brann på Fitjar Mekaniske. No opplyser politiet at brannen oppsto i ein fiskebåt frå Austevoll-reiarlaget Br....
fredag 23. november Fitjarposten
Lys i lysløypa!
Den nye lysløypa i Fitjarfjellet er ferdig og skal ha offisiell opning fredag 30. november. Det er Harald Rydland som skriv dette i ei pressemelding i dag. Han er leiar for byggjenemnda for lysløypa som eldsjeler i haust har laga på den 2 km lange vegen frå Olstjødno til...
fredag 23. november Fitjarposten
Brann i fiskebåt ved Fitjar Mekaniske
fredag 23. november Fitjarposten
Fleirtal sa ja til Fitjar Kraftlag-avtale – no sluttar kraftlagsleiaren
Under det ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag i går blei overføringa av nettverksemda til Haugaland Kraft vedteken. Samtidig vart det kjent at Håvard Singelstad går av.  Det var knytta stor spenning til om avtala om overføring av nettverksemda til Fitjar...
fredag 23. november Fitjarposten
Vedtok overføring til Haugaland Kraft
Fitjar kraftlag hadde årsmøte torsdag kveld.
fredag 23. november Sunnhordland
Nedbygging og avfolking av Fitjar
Lesarbrev.
torsdag 22. november Sunnhordland
HORDALAND

Regjeringa løyver ein halv million til skulebiblioteket i Fitjar
– Me er glad for at Fitjar ser kor viktig skulebiblioteket er for lesing og har søkt på dette tilskotet, seier ordføraren i Fitjar. Regjeringa har bevilga 14 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til lesestimulerande tiltak for born og unge i skulebibliotek og folkebibliotek som vert...
torsdag 22. november Fitjarposten
Ny frist for kulturprisen og næringsprisen
Fitjar kommune har utsett fristen for å koma med forslag på kandidatar til Kulturprisen og Næringsprisen.  Det er kultur- og informasjonssjef i Fitjar kommune, Bente Bjelland, som fortel dette til Fitjarposten. Det har ikkje kome inn mange søknader, og derfor blir...
torsdag 22. november Fitjarposten
Fredag er MOT til å glede-dagen!
Fredag 23. november er det MOT til å glede-dagen, og skulesjef John Karsten Raunholm oppmodar oss alle om å bnytta høvet til å glede andre. Kvart år vert MOT til å glede dagen arrangert. Denne dagen har alle eit felles mål – å gleda så mange som mogleg,...
onsdag 21. november Fitjarposten
Helene fekk 4H-plaketten!
I helga skipa 4H til plakettfest på Kløvertuin i Os, og blant dei som kunne ta imot den flotte utmerkinga, var Helene Volden de Fine frå Øvrebygda. Laurdag 17. desember var det plakettfest i Os var 30 av årets plakettvinnarar til stades. Her blei ho feira saman med 4H-ungdom...
onsdag 21. november Fitjarposten
Tømmerarbeid i Lio
Frå og med onsdag 21/11-18 vil det bli kjørt tømmer frå Lio med tømmerbil.  Det må difor påreknast litt venting ved opplasting - inntil 15 minutter. Vis aktsomhet for tømmerkran!
onsdag 21. november Fitjar kommune
Eigedomsavgifter 2019
Med heimel i lov om vass- og kloakkavgifter § 3 med tilhøyrande forskrifter og forvaltningslova § 37, vert det med dette førehandsvarsla at kommunen sine betalingssatsar for vatn, avløp, renovasjon, slamtøming og feiing kan bli endra med verknad frå 1. januar...
tirsdag 20. november Fitjar kommune
Styret i Fitjar Kraftlag: – Me legg ikkje opp til sal av kraftlaget
DEBATT: Vår oppfordring er: Ver ein ansvarleg eigar og fitjarbu og stem for endringane som styret har lagt fram! Av: Styret i Fitjar Kraftlag v/ Agnar Aarskog, Simen Løland Aarskog, Mette Fitjar, Torstein Grimen og Oddbjørg Lillenes «Årsmøtet bør røyste nei til...
tirsdag 20. november Fitjarposten
MOT til å glede-dagen 2018
Dagen handlar om å ha MOT til å bry seg om andre! 23. november er det MOT til å glede dagen. Bli med du også! Kvart år vert MOT til å glede dagen arrangert. Denne dagen har alle eit felles mål – å gleda så mange som mogleg, mest mogleg og med små...
tirsdag 20. november Fitjar kommune
KrF viser til kyrkjeasyl-saka i Fitjar for å få gjennomslag i regjeringsforhandlingane
KrF sin familiepolitiske talsmann meiner Fitjar-saka er eit døme på ei sak der politiet bør vere meir varsame. – I ei forhandlingssituasjon må KrF stå fast ved å verne kyrkjeasyl. Me har kritisert regjeringa for å villa avvikle det. Det handlar om respekt for den...
tirsdag 20. november Fitjarposten
Få med deg siste kjøp og sal av eigedom
Sunnhordland presenterer kjøp og sal av bustader digitalt.
mandag 19. november Sunnhordland
Skipar LAN – treng vakter!
Førstkomande helg blir det LAN i Fitjar kultur- og idrettsbygg, men arrangøren manglar framleis vakter, og Fitjar ungdomsråd vonar mange vaksne vil melda seg, slik at dei får gjennomført datatreffet sitt. Fitjar ungdomsråd ynskjer å gjenta suksessen frå i mars,...
mandag 19. november Fitjarposten
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar.
Dette er ei ordning der lag og organisasjonar kan søkje om midlar til tiltak for målgruppa. Tilskotsmidlar 2019 er no lyste ut.
mandag 19. november Fitjar kommune
– Årsmøtet bør røyste nei til salet av Fitjar Kraftlag
DEBATT: Me sit ikkje igjen med noko sterk samfunnsbyggjar i Fitjar om linjenettet vert bytta bort i aksjar hos Haugaland Kraft, skriv Geir Arne Isdahl. Av: Geir Arne Isdahl, Fitjar Eg forstår ikkje kvifor det hastar så mykje med å få selt Fitjar Kraftlag. No har me vore på fleire...
mandag 19. november Fitjarposten
Folkehelsa i Sunnhordland: Me røykjer minst og kjenner oss tryggast, men har flest einsame
Sunnhordlendingane scorar stort sett bra i den nye, store folkehelseundersøkinga i Hordaland. Hordaland fylkeskommune har gjennomført den største folkehelseundersøkinga nokon gong. 70.000 personar er blitt spurt om å vere med via SMS eller epost, med ein svarprosent på...
mandag 19. november Fitjarposten
Travel dag for små og store handballspelarar
Søndagen har blitt brukt til handball både heime og borte. I Fitjar kultur- og idrettsbygg har det vore ein travel dag med minihandball, og dagen blei avslutta med ein fin kamp av dei vaksne damene våre. Heile føremiddagen var idrettshallen åstad for minihandball. Laga frå...
søndag 18. november Fitjarposten
Gjertruds Sigøynerorkester og Britt-Synnøve Johansen på temakveld i kyrkja
Neste temkakveld i kyrkja blir med Gjertruds Sigøynerorkester og Fitjar Kammerkor, og ikkje minst Britt-Synnøve Johansen. Fitjar kammerkor har hatt ein travel haust, for dei førebur seg til konsert i Fitjar kyrkje. Og ikkje med kven som helst. Neste temakveld i Fitjar kyrkje er torsdag 29....
søndag 18. november Fitjarposten
Bles Fitjar heilt til topps!
Fitjar Skulekorps gjorde reint bord på Sotrafestivalen i går, og kom heim med fanget fullt av pokalar. Det er ein gledesstrålande korpsdirigent, Svein Roger Koppang, me har på tråden i dag. Musikarane hans hausta pokalar, heider og ære i alle klassane dei stilte opp i på...
søndag 18. november Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL