Fedje
Protokoll frå formannskapet
Protokoll frå formannskapsmøte den 19.oktober finn du på møtekalenderen under formannskap på heimesida.
fredag 15:06 Fedje kommune
Størjefiske - eit nytt eventyr for kysten?
Fedje kommune inviterer fiskarar, næringsliv, politikarar og andre interesserte til konferanse på Fedje 11.januar 2018.
torsdag 11:21 Fedje kommune
Oppdatering av telefonar på kommunehuset
Ved akutte henvendelser kan du ta kontakt med Ingebjørg Vamråk (Rådmann) tlf:48158210 eller Øyvind Tolleshaug (Teknisk sjef) tlf: 45261502
torsdag 08:52 Fedje kommune
Inspirasjonsdager med humørbonde!
Sett av datoene 27. og 28. Oktober, når Fedje LivOGLyst inviterer til inspirasjonskveld med Geir Styve fredag med påfølgande utviklingskafé laurdag.
mandag 14:18 Fedje kommune
Hygge på dagtid på Pernille
Vaffelglade på Fedje blei metta i helga, då Pernillekafeen hadde kunstutstilling.
mandag 13:31 Fedje kommune
Husk TV-aksjonen 2017 søndag 22. oktober
TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEF sitt arbeid for å gje utdanning til born ramma av krig og konflikt.
mandag 10:44 Fedje kommune
Etablerersenteret
Etablerersenteret tilbyr kurs i etablering, veiledning/rådgivning og nettverkstreff til gründere entreprenører og oppstartsbedrifter i Hordaland. Tilbudet er både på norsk og engelsk.
torsdag 12. oktober Fedje kommune
«Fedje har stort potensiale»
“Opplevelseturisme på Fedje” var tema da Per Gunnar Hettervik frå NCE Tourism Fjord Norway skulle forklare oppmøtte fedjingar kva slags potensial som eigentleg finnes i havlandsbyen vår.
tirsdag 10. oktober Fedje kommune
HORDALAND

Klesbyttedag på Kafe Losen!
Bulyst gjentar suksessen fra i vår og arrangerer klesbyttedag! Vel møtt på Losen tysdag 17.oktober kl.18!
tirsdag 10. oktober Fedje kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Vert markert i Fleirbrukshallen onsdag 18. oktober 2017.
mandag 9. oktober Fedje kommune
NB! Datoendring! Viktig melding om Influensavaksine
Start
torsdag 5. oktober Fedje kommune
God stemning på eldredagen. Sjå bileter!
—Gå heim no? Skal vi ikkje synga meir? Eldredagen skulle eigentleg vara i knappe to timer men då stemninga sto i taket vart det nærmare tre.
onsdag 4. oktober Fedje kommune
Grete A. Herøy blir prosjektleiar på Fedje
Det har vore ei rivande utvikling på Fedje i det siste. Kommunen satsar hardt på entreprenørskap, og berre på overnattingsida har Fedje eit heilt anna tilbod no, enn berre for få månader sidan. Dermed er det eit sterkt behov for å få etablert fleire tilbod innan...
fredag 29. september Fedje kommune
Oppstart av småbarnstrim i dag kl 17.00
Endelig vert det småbarnstrim igjen! Møt opp kl 17.00 i Fleirbrukshallen. Dette er eit tilbod for born som ikkje har starta på skulen enda. Helsing fysioterapeuten. Oversikt over hausten: småbarnstrim haust2017-2.doc
torsdag 28. september Fedje kommune
Protokoll formannskap
Protokollen frå formannskapsmøtet 21.09.2017 er lagd ut på møtekalenderen.
torsdag 28. september Fedje kommune
Venterommet på kaien
Alle ønskjer eit fint og velhalde venterom på kaien. Det gjer det trivelegare for alle. No er det diverre nokon som rotar og grisar, på ulike måtar, slik at det ikkje ser så greitt ut. Vi oppmodar alle til å forlate rommet slik ein ønskjer å finna det sjølv!
torsdag 28. september Fedje kommune
Radioprogrammet "Naturens verden" søndag morgen sender frå Nordhordland
Programmet 'Naturens verden' sender komande søndag morgon frå Solendfjellet på Radøy. Temaet for programmet er Nordhordland som menneske- og bisofæreområde. Programmet kjem på lufta tidleg søndag morgon kl. 08.00. Programmet kan og høyrast på nettsida...
fredag 22. september Fedje kommune
Havfiske og Kajakk - Workshop
Fedje kommune inviterer til workshop 2.oktober i Fleirbrukshallen.
torsdag 21. september Fedje kommune
Ferja innstilt, tau i propellen!
Skyssbåt er innsatt, Norled jobber med å få løyst problemet.
torsdag 21. september Fedje kommune
Kunstkurset vert mandagar framover
Ikkje for seint å komme på prøvetime onsdag 20.september. Etter dette vert kurset lagt til mandagar. So langt har kurset fleire modellar enn deltakare, men me håpar denne fordelinga vil snu.
tirsdag 19. september Fedje kommune
Boss vert henta som normalt frå 22.09.
NGIR melder no på sine heimesider at bosshentinga vil gå som normalt. Du kan halde deg oppdatert om dette her: NGIR.no
tirsdag 19. september Fedje kommune
Formannskapsmøte
Det vert formannskapsmøte torsdag 21.september i Fleirbrukshallen kl.17.00. Møte er ope for alle interesserte. Velkommen! Møteinnkallinga finn du på møtekalenderen.
fredag 15. september Fedje kommune
Endringar i opningstid ved NAV Fedje
Frå veke 38 (18.september) vert opningstida ved NAV Fedje tirsdager kl. 10.00 – 14.00
torsdag 14. september Fedje kommune
Modeller søkjast
Modeller søkjast til kunstundervisning i regi av kulturskulen på Fedje. Søknadsfrist: så snart som mogleg!
torsdag 14. september Fedje kommune
Fedje stemte mest!
Hordaland vart fylket med høgast valgdeltaking i årets val. Mest engasjerte var Fedjefolket med 87,1 % frammøte.
tirsdag 12. september Fedje kommune
Oppstart av bassengtrim måndag 11.september kl 15.
Start
fredag 8. september Fedje kommune
Fleire boligar til utleige
Fedje kommune har ledig einebustad og leiligheter til utleige frå 15.november.
fredag 8. september Fedje kommune
HORDALAND

Invitasjon til foreldremøte for ungdomsskulen
Tysdag 12.september kl 18.00 på Gamleskulen, rom 5.
fredag 8. september Fedje kommune
Kunstskulen open for påmelding
Kulturskulen tilbyr 10 vekers kunstskule i haust. Tilbodet er for deg mellom 12 og 90 år.
fredag 8. september Fedje kommune
Kjent politikar til eldredagen på Fedje
Leiar i eldrerådet trur på godt oppmøte.
fredag 8. september Fedje kommune
Stortingsvalet i Fedje kommune
Stortings- og sametingsvalet er måndag 11.september 2017. Vallokalet er i Fedje fleirbrukshall, og det er ope frå kl 10-20 på valdagen.
fredag 8. september Fedje kommune
Program Kystsogevekene 15.-17.september
Velkommen til de årlige kystsogevekene på Fedje. Small Ships Race, basar og foredrag er nokre av aktivitetane denne helga.
fredag 8. september Fedje kommune
Temamøte - Psykisk helse, med fokus på barn og unge
Innleiarane har fått fylgjande spørsmål: • Kva grunnar er det til at barn og unge i dag i aukande grad har psykiske utfordringar? Kvifor aukande tendens? • Kva gjer vi for å fange opp psykiske problem hos barn og unge? • Kva behandling får dei? Medisinering? Behandling...
mandag 28. august Fedje kommune
Mellombels avfallsmottak på Fedje
Mellombels avfallsmottak vert sett opp på følgjande tider: Fedje Kalvedalen. Fredag 8. september 2017 kl 13.00-19.00 og laurdag 9. september 2017 kl 09.00-15.00. Ordninga er for private hushald og hytter, ikkje næringskundar.
fredag 25. august Fedje kommune
Foreldremøte på skulen tysdag 29. august (Merk dato!)
Vi beklager at dato i utsendt brev har blitt feil. Korrekt dag og dato er tysdag 29. august.
torsdag 24. august Fedje kommune
Nasjonal kampanje mot lus 2.- 3. september
Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrar derfor foreldre og føresette til å foreta lusesjekken helga 2.-3. september, med fortløpande behandling, dersom det er nødvendig. Heile familien bør...
torsdag 24. august Fedje kommune
"Suksess for skjærgards-turisme"
Start
torsdag 24. august Fedje kommune
Informasjon frå NGIR
Hugs å setje ut papirdunken på førstkomande tømming, onsdag 16. august, sjølv om den ikkje er full.
tirsdag 15. august Fedje kommune
30,8 % i Fedje kommune har digital postkasse
I Fedje kommune har no 30,8 % av befolkninga over 15 år skaffa seg og teke i bruk digital postkasse.
mandag 14. august Fedje kommune
Symjing for born
Minisymjing held fram frå hausten 2017.
fredag 11. august Fedje kommune
Livstilsendring - meistring av eiga helse
Kurs for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
torsdag 10. august Fedje kommune
Nye og spennande kulturskuletilbod innan scene og kunst!
I haust har Fedje kommune to flunkande nye tilbod i kulturskulen: «revyskule» og «kunstskule».
onsdag 9. august Fedje kommune
Førehandsrøysting i Fedje kommune
Røystelokalet på kommunehuset er ope for røysting måndag 4. til fredag 8. september kl. 09.00 - 15.00. Ta med legitimasjon og gjerne valkortet du har fått tilsendt.
fredag 4. august Fedje kommune
Svømmebassenget er midlertidig stengt tysdag 01.08.
Svømmebassenget er midlertidig stengt grunna reingjering. Det vil bli opna att i morgon onsdag 02.08.17.
tirsdag 1. august Fedje kommune
Ny reiselivsbrosjyre 2017
Her er årets reiselivsbrosjyre for Fedje både på norsk og på engelsk.
torsdag 27. juli Fedje kommune
Terna svingar seg att i Øygarden
– Høyr! Høyr den låten, seier Stein Byrkjeland. Det er lyden av terna, lyden av sommar. På full fart tilbake igjen i den vestlandske skjergarden.
tirsdag 25. juli Bergens Tidende
HORDALAND

Ledig undervisningsstilling inntil 50%
Me har ledig inntil 50% mellombels stilling frå 1. sept eller snarast og ut skuleåret 17/18. Søknadsfrist: 3.august 2017
mandag 24. juli Fedje kommune
Holmen cafe og overnatting er til sals for andre gong i år
I februar låg Holmen cafe og overnatting på Fedje ute for sal for 6,6 millionar kroner. No ligg eigedommen ute igjen, denne gongen for 6,4 millionar.
søndag 23. juli $ Avisa Nordhordland
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
«Mamma, vi har jo aldri tid!»
Eit hjartesukk frå sonen fekk Hege og Freddy Aga til å snu opp ned på livet.
lørdag 15. juli Bergens Tidende
Det vert ein ny sjanse til å få sjå Flausekarane 29.juli.
Start
onsdag 12. juli Fedje kommune
Står du i manntalet?
Det er Storting- og Sametingsval måndag 11.september 2017. Du må stå i manntalet om du skal kunne røyste ved vala. Du kan kontrollere om du står i manntalet for din kommune når manntalslistene vert lagt ut ca. 15. juli og fram til valdagen. På Fedje kan du sjekke om du...
tirsdag 11. juli Fedje kommune
Reguleringsplan gnr.168 bnr.47 Fabrikk nr.8 sendt på høyring
Formannskapet i Fedje kommune vedtok å sende reguleringsplan for Fabrikk nr.8 – gnr.169 bnr.47 på offentleg ettersyn i medhald av Plan og bygningsloven §12-10. Reguleringsplanen gjeld gnr.169 bnr.47 på Stefholmen som er den østre delen av dei holmene som omfatter Kremmarholmen.
tirsdag 11. juli Fedje kommune
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
lørdag 8. juli Vestnytt
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
fredag 7. juli Strilen
Klokkestreng og puter til utstilling
For å få til utstilling, er Historielaget avhengig av at innbyggjarane leitar fram det ein har og leverer det inn. Frist for innlevering er 1. september. Det har så langt diverre ikkje vore særleg respons. Om det ikkje kjem inn noko, vert utstillinga avlyst.
fredag 7. juli Fedje kommune
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Fedje
Mulevegen 101 (Gnr 169, bnr 32) er overdratt for kr 400.000 fra Trygve Henriksen til Frode Henriksen (31.05.2017). Salget omfatter også Gnr…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Nav stengt i sommar
NAV Fedje er stengt i vekene 28-29-30-31 grunna ferieavvikling. Fyrste opningsdag etter ferien er 8.august. NAV KONTAKTSENTER 55 55 33 33 vil kunne hjelpe deg med dei fleste spørsmål enten det gjeld utbetalingar, meldekort, skjemaer eller spørsmål om rettigheter og plikter.
torsdag 6. juli Fedje kommune
Får pengar til sentrumsutvikling
Tre lokale kommunar får fylkeskommunal støtte til forbetring av sentrumsområda sine.
torsdag 6. juli Strilen
Biblioteket er sommerstengt
Biblioteket er stengt frå måndag 24.juli til måndag 7.august grunna ferie.
torsdag 6. juli Fedje kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Fiskefestival på Fedje og Sandnes
I helga kan det bli du som er den heldige å bli premiert for den største eller minste fisken. Men då må du komma deg på festival.
onsdag 5. juli Strilen
Veterinærvakt i Nordhordland
Det er inngått avtale med tre veterinærer som delar på vakta i Nordhordland, som gjeld mellom anna Fedje. Vakta gjeld for akutt sjuke dyr alle dagar frå kl.16.00 til kl.08.00 dagen etter.
onsdag 5. juli Fedje kommune
15 år med kvikksølv
Ingen er komfortable med å ha 65 tonn kvikksølv rett utenfor stuedøren.
onsdag 5. juli Bergens Tidende
HORDALAND

Gladmelding til alle born: Fedje kommune garanterer badever heile sommaren!
mandag 3. juli Fedje kommune
Ubåten er ikkje ei intern Fedje-sak
søndag 2. juli Bergens Tidende
Går for eigen tannklinikk
Fedje formannskap har fått mandat til å inngå avtalar for å få på plass ein fungerande tannklinikk på Fedje i løpet av 2017.
lørdag 1. juli Strilen
Møteprotokoll for formannskap og kommunestyremøte 20.06.2017
Møteprotokoll for formannskapet og kommunestyremøte den 20.06 finn du på møtekalenderen.
torsdag 29. juni Fedje kommune
Fedjingane går til filmen
På Fedje er ingen idé for liten, og no går fedjingane til filmen i entreprenørskapens namn.
onsdag 28. juni Strilen
Suksess for Flausekarane
Fleire måtte snu i døra til revypremieren til Flausekarane, men det kjem nye sjansar. (Klikk på bildet for å sjå fleire bilde).
tirsdag 27. juni Strilen
Workshop i entreprenørskap blir 14 september
Neste post på kommunen sitt program innan entreprenørskap er workshop. Målgruppa er framleis alle som har interesse av å vere med på utviklinga av/på Fedje. Ingen idé er for liten!
fredag 23. juni Fedje kommune
Flott oppstart av turistruta Øygarden - Fedje
GulenSkyss med båten «Øyrosa» tok ikkje mindre enn 40 passasjerar, 3 syklar og 1 hund med til Fedje på ein sjeldan opphaldskvardag, med opptil fleire solgløtt! Det vart ein triveleg tur med god stemning, gjennom eit stille og fasinerande kystlandskap.
torsdag 22. juni Fedje kommune
Utlysing kulturmidlar 2017
Fedje kommune lyser ut kulturmidlar for 2017. Det er kr.110 000,- til fordeling. Alle lag og organisasjonar, innan kulturfeltet på Fedje, kan søkje. Søknadsfrist er 15.august 2017. Søknadsskjema kan du få på kommunehuset eller fyll ut digitalt på Fedje kommune sine...
torsdag 22. juni Fedje kommune
Telefonane er no i orden
Telefonane er no i orden. Beklagar ventetid og alle ulemper dette har medført.
fredag 16. juni Fedje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FEDJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Skåne Østfold Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Kalmar Helse Finnmark Film Svalbard Tesla Kultur Båt Spill Forskning Bil Vær Helsingborg Inrikes Sverige Arendal Östra Göinge Landbruk Norway Cup VM Mat Vestby Hässleholm Masfjorden Forsvar Boksing Tour of Norway Russland Malmö Sjakk Litteratur Sport Ishockey Brexit Landskrona Risør Musikk Sykkel Suldal Molde Nedre Eiker Hockey Arctic Race Jakt NM Tech Håndball Stavanger Lillesand Jobb Motor Mote Kongelig Stockholm Kristiansand Hammerfest Kristianstad Fjell Svømming Trondheim Kongsvinger Valg Skellefteå Verdal Sørreisa Agdenes Osterøy Voss Kävlinge Odds BK Lund Åsnes Politikk Bærum Tingvoll Emmaboda Langrenn Tyskland Vellinge Ledare SK Brann Ylvis Dyr Radøy Musik Menn Vitenskap Nord-Korea Kunst Vinje Olofström Holmestrand Eidfjord Eliteserien Skien Narvik Fedje Vevelstad Nannestad Kvænangen Tingsryd Svedala Steinkjer Jul Volda Stavanger Oilers USA Ålesund Klima Mjölby Strømsgodset Android Hopp Evenes Stord Svelvik Sarpsborg Trening Karmøy Frankrike Vestre Slidre Barn Lesja Kragerø Ås Åstorp Aurdal Askøy Eslöv Tvedestrand Tjøme Andøy Skiskyting Motorsport Lyngdal Rauma Kommunesammenslåing Bolig Austrheim Dovre Mandal Måsøy Odda Moss Friidrett Alpint Klatring Nybro Seljord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL