Fedje
Informasjon frå NGIR
Hugs å setje ut papirdunken på førstkomande tømming, onsdag 16. august, sjølv om den ikkje er full.
tirsdag 10:16 Fedje kommune
30,8 % i Fedje kommune har digital postkasse
I Fedje kommune har no 30,8 % av befolkninga over 15 år skaffa seg og teke i bruk digital postkasse.
mandag 14. august Fedje kommune
Symjing for born
Minisymjing held fram frå hausten 2017.
fredag 11. august Fedje kommune
Livstilsendring - meistring av eiga helse
Kurs for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
torsdag 10. august Fedje kommune
Nye og spennande kulturskuletilbod innan scene og kunst!
I haust har Fedje kommune to flunkande nye tilbod i kulturskulen: «revyskule» og «kunstskule».
onsdag 9. august Fedje kommune
Førehandsrøysting i Fedje kommune
Stortings- og sametingsvalet er måndag 11.september 2017. Veljarar som ynskjer det, kan førehandsrøyste i tida 10.august – 8.september.
fredag 4. august Fedje kommune
Svømmebassenget er midlertidig stengt tysdag 01.08.
Svømmebassenget er midlertidig stengt grunna reingjering. Det vil bli opna att i morgon onsdag 02.08.17.
tirsdag 1. august Fedje kommune
Ny reiselivsbrosjyre 2017
Her er årets reiselivsbrosjyre for Fedje både på norsk og på engelsk.
torsdag 27. juli Fedje kommune
HORDALAND

Terna svingar seg att i Øygarden
– Høyr! Høyr den låten, seier Stein Byrkjeland. Det er lyden av terna, lyden av sommar. På full fart tilbake igjen i den vestlandske skjergarden.
tirsdag 25. juli Bergens Tidende
Ledig undervisningsstilling inntil 50%
Me har ledig inntil 50% mellombels stilling frå 1. sept eller snarast og ut skuleåret 17/18. Søknadsfrist: 3.august 2017
mandag 24. juli Fedje kommune
Holmen cafe og overnatting er til sals for andre gong i år
I februar låg Holmen cafe og overnatting på Fedje ute for sal for 6,6 millionar kroner. No ligg eigedommen ute igjen, denne gongen for 6,4 millionar.
søndag 23. juli $ Avisa Nordhordland
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
«Mamma, vi har jo aldri tid!»
Eit hjartesukk frå sonen fekk Hege og Freddy Aga til å snu opp ned på livet.
lørdag 15. juli Bergens Tidende
Det vert ein ny sjanse til å få sjå Flausekarane 29.juli.
Start
onsdag 12. juli Fedje kommune
Står du i manntalet?
Det er Storting- og Sametingsval måndag 11.september 2017. Du må stå i manntalet om du skal kunne røyste ved vala. Du kan kontrollere om du står i manntalet for din kommune når manntalslistene vert lagt ut ca. 15. juli og fram til valdagen. På Fedje kan du sjekke om du...
tirsdag 11. juli Fedje kommune
Reguleringsplan gnr.168 bnr.47 Fabrikk nr.8 sendt på høyring
Formannskapet i Fedje kommune vedtok å sende reguleringsplan for Fabrikk nr.8 – gnr.169 bnr.47 på offentleg ettersyn i medhald av Plan og bygningsloven §12-10. Reguleringsplanen gjeld gnr.169 bnr.47 på Stefholmen som er den østre delen av dei holmene som omfatter Kremmarholmen.
tirsdag 11. juli Fedje kommune
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
lørdag 8. juli Vestnytt
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
fredag 7. juli Strilen
Sommarbåtruta Øygarden - Fedje
fredag 7. juli Fedje kommune
Klokkestreng og puter til utstilling
For å få til utstilling, er Historielaget avhengig av at innbyggjarane leitar fram det ein har og leverer det inn. Frist for innlevering er 1. september. Det har så langt diverre ikkje vore særleg respons. Om det ikkje kjem inn noko, vert utstillinga avlyst.
fredag 7. juli Fedje kommune
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Fedje
Mulevegen 101 (Gnr 169, bnr 32) er overdratt for kr 400.000 fra Trygve Henriksen til Frode Henriksen (31.05.2017). Salget omfatter også Gnr…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Nav stengt i sommar
NAV Fedje er stengt i vekene 28-29-30-31 grunna ferieavvikling. Fyrste opningsdag etter ferien er 8.august. NAV KONTAKTSENTER 55 55 33 33 vil kunne hjelpe deg med dei fleste spørsmål enten det gjeld utbetalingar, meldekort, skjemaer eller spørsmål om rettigheter og plikter.
torsdag 6. juli Fedje kommune
Får pengar til sentrumsutvikling
Tre lokale kommunar får fylkeskommunal støtte til forbetring av sentrumsområda sine.
torsdag 6. juli Strilen
Biblioteket er sommerstengt
Biblioteket er stengt frå måndag 24.juli til måndag 7.august grunna ferie.
torsdag 6. juli Fedje kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Fiskefestival på Fedje og Sandnes
I helga kan det bli du som er den heldige å bli premiert for den største eller minste fisken. Men då må du komma deg på festival.
onsdag 5. juli Strilen
HORDALAND

Veterinærvakt i Nordhordland
Det er inngått avtale med tre veterinærer som delar på vakta i Nordhordland, som gjeld mellom anna Fedje. Vakta gjeld for akutt sjuke dyr alle dagar frå kl.16.00 til kl.08.00 dagen etter.
onsdag 5. juli Fedje kommune
15 år med kvikksølv
Ingen er komfortable med å ha 65 tonn kvikksølv rett utenfor stuedøren.
onsdag 5. juli Bergens Tidende
Gladmelding til alle born: Fedje kommune garanterer badever heile sommaren!
mandag 3. juli Fedje kommune
Ubåten er ikkje ei intern Fedje-sak
søndag 2. juli Bergens Tidende
Går for eigen tannklinikk
Fedje formannskap har fått mandat til å inngå avtalar for å få på plass ein fungerande tannklinikk på Fedje i løpet av 2017.
lørdag 1. juli Strilen
Møteprotokoll for formannskap og kommunestyremøte 20.06.2017
Møteprotokoll for formannskapet og kommunestyremøte den 20.06 finn du på møtekalenderen.
torsdag 29. juni Fedje kommune
Fedjingane går til filmen
På Fedje er ingen idé for liten, og no går fedjingane til filmen i entreprenørskapens namn.
onsdag 28. juni Strilen
Suksess for Flausekarane
Fleire måtte snu i døra til revypremieren til Flausekarane, men det kjem nye sjansar. (Klikk på bildet for å sjå fleire bilde).
tirsdag 27. juni Strilen
Workshop i entreprenørskap blir 14 september
Neste post på kommunen sitt program innan entreprenørskap er workshop. Målgruppa er framleis alle som har interesse av å vere med på utviklinga av/på Fedje. Ingen idé er for liten!
fredag 23. juni Fedje kommune
Flott oppstart av turistruta Øygarden - Fedje
GulenSkyss med båten «Øyrosa» tok ikkje mindre enn 40 passasjerar, 3 syklar og 1 hund med til Fedje på ein sjeldan opphaldskvardag, med opptil fleire solgløtt! Det vart ein triveleg tur med god stemning, gjennom eit stille og fasinerande kystlandskap.
torsdag 22. juni Fedje kommune
Utlysing kulturmidlar 2017
Fedje kommune lyser ut kulturmidlar for 2017. Det er kr.110 000,- til fordeling. Alle lag og organisasjonar, innan kulturfeltet på Fedje, kan søkje. Søknadsfrist er 15.august 2017. Søknadsskjema kan du få på kommunehuset eller fyll ut digitalt på Fedje kommune sine...
torsdag 22. juni Fedje kommune
Telefonane er no i orden
Telefonane er no i orden. Beklagar ventetid og alle ulemper dette har medført.
fredag 16. juni Fedje kommune
Telefonane i ustand
Telefonane på kommunehuset er i ustand. Det har blitt tatt kontakt med Telecom Bergen og det arbeides med problema.
fredag 16. juni Fedje kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017
I 2017 er det stortings- og sametingsval. All nasjonal informasjon om valet finn du på valg.no. All lokal informasjon finn du på kommunen si valside, som ligg under menyvalet "Politikk". Godt val!
torsdag 15. juni Fedje kommune
Flausekarane får damebesøk
Laurdag 17. juni står Flausekarane på scena i Fabrikk Nr. 8 på Fedje, med Gry Anette Øvstegård som gjesteartist.
onsdag 14. juni Strilen
Sommarbåtrute mellom Øygarden og Fedje startar 21.juni
Ny båtrute mellom Hellesøy i Øygarden og Fedje.
onsdag 14. juni Fedje kommune
Byter ut øl med whisky på Fedje
No skal bryggeriet på Fedje bli whiskydestilleri.
onsdag 14. juni Strilen
Ny båtrute til Fedje
I sommar kan du reisa på rundtur og ta båt mellom Hellesøy og Fedje.
tirsdag 13. juni Strilen
Bli med på filminnspeling og gatefest!
Dei fleste har nok fått med seg via ulike kanalar, at veret ser ut til å vere bra nok til at vi går for filminnspeling denne veka.
tirsdag 13. juni Fedje kommune
HORDALAND

Det digitale radioskiftet er i gang
21. juni skal NRK slutte med sendingane sine på FM i Aust-Agder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.
mandag 12. juni Fedje kommune
Hordabø med storsiger
Hordabø følgde opp den gode opplevinga frå 3–4 sigeren over Loddefjord 3 i førre serierunde, og krusa inn til storsiger i lokaloppgjeret mot botnlaget Fedje.
lørdag 10. juni Strilen
Småbornstrim vert flytta ein dag fram!
Det vert trim for born under skulealder i Fleirbrukshallen i morgon - onsdag - kl. 17.00. Dette vert siste trim før sumarferien. Velkomen, Helsing fysioterapeuten
tirsdag 6. juni Fedje kommune
Halv nedbør i mai
Som første månad i år vart mai ein månad med mindre nedbør enn det normale på våre kantar. Enkelte stasjonar fekk berre halvparten av normalnedbør.
mandag 5. juni Strilen
Celeber skyss til samling på Fedje
2. pinsedag fraktar flotte gamle fjordabåtar bergensarar og andre til Fedje, for handel og omvising.
søndag 4. juni Strilen
Sjukeheimen i sykkel-VM!
Sjukeheimen presenterer planen om å sykle frå Fedje til Trondheim på vår innomhussykkel - heile 717 km.
torsdag 1. juni Fedje kommune
NAV Fedje vert stengt i veke 23
NAV Fedje vert stengt måndag 5. juni - fredag 9. juni 2017.
torsdag 1. juni Fedje kommune
Strilesoga - mellomsamling
Jan Erik Ringstad held foredraget: Eit historisk blikk på kvalfangst i Noreg. Tid: laurdag 10. juni kl. 12.00 Stad: Fedje folkebibliotek, Kalvedalen 6
torsdag 1. juni Fedje kommune
Youtubekapteinen på Fedje
Youtubekapteinen har vore på "tokt". Denne gongen på Fedje. Videoen finn du her.
onsdag 31. mai Fedje kommune
Ledig stilling som konsulent teknisk drift og sakshandsaming
Søknadsfrist 14.juni 2017
tirsdag 30. mai Fedje kommune
Ledig stilling som konsulent kommunikasjon
Eit nytt liv i landsbyen i havet? Søknadsfrist 17.juni 2017
tirsdag 30. mai Fedje kommune
Ledig stilling som konsulent personal og arkiv
Eit nytt liv i landsbyen i havet? Søknadsfrist 14.juni 2017
tirsdag 30. mai Fedje kommune
Vassforsyninga til Vågane, Nygård og Storemark
Det vert for øyeblikket leita etter ein feil på vassleidningsnettet. Denne feilen gjer at Vågane, Nygård og Storemark mangler vatn, men det er truleg tilbake innan ein time.
søndag 28. mai Fedje kommune
Ledig stilling som avdelingsleiar i Fedje kommune
Pleie og omsorg i Fedje kommune har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar. Vi søkjer etter sjukepleiar eller vernepleiar som har fagleg tyngde, gode leiareigenskapar, godt humør og kan vera ei positiv kraft inn i leiargruppa og blant dei tilsette innan pleie og omsorg. Søknadsfrist:...
mandag 22. mai Fedje kommune
Vil du vere valfunksjonær ved Stortingsvalet 2017?
Me treng fleire frivillige til å sitte i vallokalet og ta i mot røyster på valdagen måndag 11.september 2017, eller som kan vere vara viss nokon vert sjuk. Frist: 26.mai.
fredag 19. mai Fedje kommune
Informasjon frå skatteoppkrevjarkontoret i Austrheim og Fedje
Nordhordland kemnerkontor tek over skatteoppkrevjarfunksjonen for kommunane Austrheim og Fedje i perioda frå og med 11.05.2017 til og med 31.08.2017. For meir informasjon om Nordhordland kemnerkontor klikk her.
mandag 15. mai Austrheim kommune
Informasjon frå skatteoppkrevjarkontoret i Austrheim og Fedje
fredag 12. mai Fedje kommune
Resultater frå turmarsjen 1.mai 2017
Her kjem fasit på spørsmåla på turmarsjen 1.mai 2017. 1mairesultatfasit_2017 (2).docx
tirsdag 2. mai Fedje kommune
Skule og barnehagerute 2017/2018
Skule- og barnehageruta for 2017/2018 finn du her.
onsdag 26. april Fedje kommune
HORDALAND

Høyring: ny lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.
tirsdag 25. april Fedje kommune
Tilgrising av venterommet på kaien
Venterommet er tenkt som ein triveleg stad å venta og kanskje slå av ein prat med andre. No har både venterommet og toaletta blitt tilgrisa av ulike ting, og framstår ikkje slik det er ønskjeleg, trass i reinhaldspersonalet sin store innsats.
tirsdag 18. april Fedje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FEDJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL