Evje og Hornnes
Ikke forsvarlig legevakt for hytteturister og fastboende
Innbyggerne og hytteturister i Evje og Hornnes og Bygland kommuner har ikke en forsvarlig legevakttjeneste.
onsdag 22:15 $ Fædrelandsvennen
Stoppet forsendelse med bombekjemikalier
Evje-mannen (30) som er siktet for import og oppbevaring av eksplosiver skal ha bestilt et stoff som kan brukes til å lage terrorbomben «Satans mor».
tirsdag 13. mars $ Fædrelandsvennen
Feirer at Hovlandsdalen bytter kommune
Frokostfest og flagget til topps! 30 innbyggere i Hovlandsdalen bytter kommune fra Birkenes til Evje og Hornnes.
torsdag 8. mars $ Fædrelandsvennen
Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringplan for Oddeskogen trinn 3
Avtalen gjelder utbygging på eiendommen gnr/bnr 55/185 med tilhørende tomter i revidert reguleringsplan for Oddeskogen trinn 3 vedtatt 24.1.2013. Formål med avtalen er å bidra til realisering av infrastrukturtiltak i planområdet.
onsdag 7. mars Evje og Hornnes kommune
Her må barna «jages inn» om kvelden
Gruvedriften i Flatebygd skapte Evje og Hornnes. I dag er bygda en populær plass å bo.
fredag 2. mars $ Fædrelandsvennen
Utlysning av stipender, priser og kulturmidler for 2018
Lag og foreninger kan søke kulturmidler, ungdom mellom 13 og 19 år som har vist særlig god innsats innenfor kultur kan søke kulturstipend og alle kan nominere kandidater til Frivillighetsprisen. Frist for søknader og nominering er 1. april 2018.
tirsdag 27. februar Evje og Hornnes kommune
Eiendomsskatteliste 2018 til offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c - for verk og bruk, og med hjemmel i eiendomsskattelova § 15, er liste over utskrevet eiendomsskatt for 2018 i Evje og Hornnes kommune lagt ut til offentlig ettersyn på...
tirsdag 27. februar Evje og Hornnes kommune
Ho ser meg djupt inn i augo - og smilar
Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. Denne uka er det Birte Hartvedt på Evje.
fredag 23. februar $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Mann dømt for ran: Truet til seg en boks med fløte
30-åring dømt for bensinstasjon-ran og trusler mot NAV-ansatte.
onsdag 21. februar $ Fædrelandsvennen
Forsvaret skal øve - stenger populær lysløype i vinterferien
Folk som vil gå på ski i lysløypa rett ved Evje sentrum i vinterferien, må legge andre planer. Forsvaret skal øve og stenger den populære løypa.
torsdag 15. februar $ Fædrelandsvennen
Innføring av ekstraordinær båndtvang
Det innføres ekstraordinær båndtvang fra torsdag 15. februar. Forskrift om ekstraordinær båndtvang Med hjemmel i Lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold § 6 annet ledd bokstav f, har Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder den 14.02.2018 fastsatt følgende forskrift: ...
torsdag 15. februar Evje og Hornnes kommune
Innføring av ekstraordinær båndtvang
På grunn av store snømengder og av hensyn til viltet innføres ekstraordinær båndtvang i Evje og Hornnes kommune fra 15. februar
onsdag 14. februar Evje og Hornnes kommune
PST varslet etter funn av bombe-komponenter
PST er orientert etter at det onsdag ble beslaglagt flere bombe-komponenter i en bolig på Evje, skriver Agderposten.
torsdag 8. februar NRK
Forhandling om utbyggingsavtale for Tingbergheia, planID 197801
Evje og Hornnes kommune varsler at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for Tingbergheia, planID 197801. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området. Se bebyggelsesplankart. Eventuelle kommentarer, merknader,...
torsdag 1. februar Evje og Hornnes kommune
Menn i helse: et prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav
1.februar kl.13-15 arrangeres det et informasjonsmøte hvor du vil få mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmuligheter etter endt utdanning. I etterkant av informasjonsmøte vil du bli kalt inn til intervju. Etter intervju blir inntil 30 menn valgt ut til en 12 ukers praksis som...
mandag 22. januar Evje og Hornnes kommune
Sjekk forskjellen på brøytingen ved fylkesgrensa
På hver side av fylkesgrensa på riksvei 9, mellom Vest-Agder og Aust-Agder, er det brøytet svært så ulikt.
fredag 19. januar $ Fædrelandsvennen
Her finner du skiføre i drømmeværet
Meteorologene har spådd strålende vintervær i helga. Drar du til Høgås eller Toplandsheia får du prøvd skiene.
fredag 5. januar $ Fædrelandsvennen
Dagny Herlofson Hansens legat
Enkeltpersoner med fysiske handicap som er bosatt i Aust-Agder kan søke om midler fra legatet.
torsdag 4. januar Evje og Hornnes kommune
Slo jaktkameraten (69) bevisstløs med ildrake
En 65 år gammel mann er dømt til fengsel i tre år og tre måneder for å ha slått ned en jaktkamerat i fylla.
22. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Mineralparken, planID 201603
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Mineralparken, planID 201603, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Plan- og Bygningsrådet 14.12.2017, sak 113/17. Hensikten med planarbeidet er å legge til
18. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
Fra og med 11. desember 2017 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2018. Søknadsfristen er 1. mars 2018. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i
18. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Restauranttest av Pernille: Enkel og solid kost
På Pernille er det trivelig stemning, mat til å bli mett av, og null snobbefaktor.
16. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
De sa opp sikre jobber og kjøpte et nedslitt hotell
Legendariske Dølen Hotel på Evje gjenoppstår. Takket være en banksjef som lot sikkerheten fare og en mann som ikke orket maset hennes lenger.
15. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Melding om vedtak detaljregulering for Sindremoen, PLANID 201502
Forsiden
13. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Offentlig ettersyn og høring Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2029
Dette sier ordfører Bjørn Ropstad om planen Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene.   I arbeidet med kommuneplanen er det lagt vekt på medvirkning. Alle skal med i prosessen...
11. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Hedret for 25 års tjeneste i Evje og Hornnes
Seks ansatte mottok hyllest fra kommunestyret.
7. desember 2017 Fædrelandsvennen
Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringplan for Bekkerhus
Avtalen gjelder utbygging på eiendommene gnr/bnr 50/140 og 50/618 med tilhørende tomter i reguleringsplan for Bekkerhus vedtatt 03.06.16. Formål med avtalen er å bidra til realisering av infrastrukturtiltak i planområdet. Undertegnet utbyggingsavtale innenfor reguleringslan for...
7. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Falt pladask for han med julelysene – så nå tar det helt av
Julelyskongen har fått sin julelysdronning. Nå tar det helt av med julelyshuset på Hornnes.
2. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale Oddeskogen trinn 3
27. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Moi møter mennesker: Det var ingen som døyde av svolt – på Gautestad
Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det Trygve Jokelid.
24. november 2017 $ Fædrelandsvennen
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 er lagt ut for alminnelig ettersyn.
23. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Kjørte av veien og frontkolliderte med et tre
En bilfører er fraktet til legevakta på Evje etter en trafikkulykke mandag kveld. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadet.
20. november 2017 $ Fædrelandsvennen
Restmidler etter Hornnes Samvirkelag
16. november 2017 Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes kommune 2017 - 2020
Følgende tiltak er foreslått å prioritere langs rv. 9 Tiltak Gjennomføring Nedsatt fartsgrense fra Dølen til og med Lyngmovegen Statens Vegvesen G/S-veg fra Hornåsen til Kjetsåkrysset (rv.9/fv.42) Statens Vegvesen G/S-veg over Voiland, sør for...
15. november 2017 Evje og Hornnes kommune
SMIL-midler 2017. Penger igjen av årets pott!
SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL-midler kan man få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensing fra jordbruket. Forutsetningen er at søker har et...
7. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd mot barnefattigdom
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilskuddsordningen er et av flere tiltak som inngår...
7. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Søknad om TT-kort
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) er et tilbud til personer bosatt i Aust- Agder. Tilbudet gjelder for varig funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler uten meget store vanskeligheter. Ønsker du å bli opprettet som bruker av TT-kort må du sende søknad...
25. oktober 2017 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2017
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til private veger lengre enn 100 meter.   Det er eget reglement for ordningen, hvor det blant annet forutsettes fast bosetting på eiendommen. I en del tilfeller er det flere fastboende som benytter hele eller deler av en privat vegstrekning uten at alle har...
16. oktober 2017 Evje og Hornnes kommune
Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus
Dokumenteene finner du her: Utbyggingsavtale innefor reguleringsplan for Bekkerhus  og Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus.  Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve Bruun Jacob, e-post sigve.jacob@e-h.kommune.no eller tlf 958 07 019. Eventuelle...
27. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Evjemoen skyte- og øvingsfelt
Evje og Hornnes kommune mottar regelmesig terminliste for sivil/militær aktivitet på Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Nyeste termiliste gjelder for perioden oktober - desember 2016. Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt...
26. september 2017 Evje og Hornnes kommune
1. november er frist for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2018
26. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Foreløpige resultater fra Stortingsvalget 2017
De endelige tallene for Stortingsvalget vil ikke være klare før etter kl. 17 tirsdag 12. september. Men her er de foreløpige resultatene fra Evje og Hornnes.
11. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Gratis skyss på valgdagen
Har du behov for skyss til valglokalene mandag 11. september, kan du kontakte Servicekontoret.
7. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Siste uke med forhåndsstemming
Det er nå bare 5 dager igjen av forhåndsstemmeperioden.
4. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Her kan du røyste!
Måndag 11. september 2017 er det Stortingsval.
4. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Førehandsrøysting
I perioden frå og med 10. august til og med 8. september kan du førehandsrøyste.
2. august 2017 Evje og Hornnes kommune
Spent foran årets viktigste uke
De sjekker værmeldingen flere ganger om dagen og håper gjerne på skyer. Aktivitetsparkene melder om jevnt godt besøk før årets viktigste uke.
15. juli 2017 Fædrelandsvennen
Kunngjøring om utlegging av manntallet
Står du i manntallet? Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 11. september 2017.
10. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Visste du at du kan stemme frå 1. juli?
Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
10. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Hornåsen trinn 3, planID 201302
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Hornåsen, planID 201302, som beskrevet i søknad datert 09.06.2017.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Bakkemoen, planID 197701
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 61/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av reguleringsplan Bakkemoen, planID 197701.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Krossen, planID 201401
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 59/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Krossen, planID 201401.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Mindre endring av eldre disposisjonsplan for Vasslandstjønn NV, planID 197402
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 68/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Vasslandstjønn NV, planID 197402, som skissert i søknad datert 12.05.2017.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, sak 31/17, planprogrammet for revideringen av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med det kommende kommuneplanarbeidet og hvordan det skal gjennomføres.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for Kommunedelplan for kulturminner
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, PS 32/17, planprogrammet for kommunedelplanen for kulturminner.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et...
4. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Høring: Forskrift om jakt og fangst i Evje og Hornnes kommune
Nye regler for forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai i år. På bakgrunn av dette må kommunen lage ny lokal forskrift om beverjakt. Forslag til regler for lokal forvaltning av bever sendes derfor ut på høring. Høringsfrist: 25. august 2017. Innspill sendes: ...
28. juni 2017 Evje og Hornnes kommune
Kommunestyremøte
Forsiden
13. juni 2017 Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Vedtak av Detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 27. april 2017, PS 22/17, Detaljregulering for Vinbekken boligfelt. Planen legger til rette for 60 nye sentrumsnære boenheter på Evje.
22. mai 2017 Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Formannskapet 30.5.2017
Grunnet problemer med innsynsløsningen finner du innkallingen til møte i Formannskapet 30. mai 2017 her.
19. mai 2017 Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
Innkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
19. mai 2017 Evje og Hornnes kommune
Aksellastrestriksjoner
Det er nå satt opp skilt med aksellastrestriksjoner.
22. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Har du forslag til nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen?
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av Trafikksikkerhetsplanen fra 2011. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene.
16. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget
Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevja revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget.
14. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn- Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til...
13. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Utlysning av stipend, priser og kulturmidler for 2017
8. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtatt detaljregulering for fv. 42 Hovland-Lislevatn, planID 201504
Kommunestyret i Evje og Hornnes har i møtet 16.02.2017 sak 5/17 godkjent følgende plan: Detaljregulering for FV42 Hovland – Lislevatn, planID 201504
21. februar 2017 Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Hordaland Telemark Utenriks Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Mat Fotboll Odda
flere?
Båt Vest Agder Buskerud Rogaland Aust Agder Kultur Sport Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Finnmark Oslo Forsvar Mobil Get-ligaen Skåne Kalmar Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Elverum Fotball Bodø Inrikes Blekinge Oskarshamn Haugesund Drammen Landbruk Kongsvinger Sport Økonomi Karmøy Trav Porsgrunn Tinn Bamble Motor Kragerø Tromsø Reise OL Radøy Lindås Fredrikstad Skien Sandnes Politikk Hammerfest Risør Östra Göinge Fauske Näringsliv Kryptovaluta Kristianstad Svelvik Osterøy Bærum Jul Øvre Eiker Nedre Eiker Dyr Landskrona Vestby Odds BK Horten Narvik Kultur Film Askøy Tolga Stord Forskning Vestvågøy Meløy Malmö Førde Russland Helsingborg Nord-Korea Karlskrona Salangen Stockholm Tingvoll Vær Tesla Sandefjord Kongsberg Sykkel Kristiansand Stavanger Sørfold Sigdal Lier Forskning Tvedestrand Helse Svalbard Åmot Utsira Sarpsborg Rosenborg BK Eliteserien Eslöv Tynset Askim Kvænangen Hvaler Suldal Kristiansund Svedala Barn Drangedal Musikk Evje og Hornnes Kongelig Kunst Håndball Frogn Nannestad Mat Tana Eidsberg Lyngdal Vefsn Sørreisa Løten Kommunesammenslåing Vålerenga Trysil Filippinene Lenvik Poker Hadsel Friluftsliv Modum Bil Game of Thrones Tomelilla Larvik FK Haugesund Sande Våler Fjell Skøyter Jakt Grue Moss Åsnes Lesja Gjøvik Hamar Råde Re Asker Tour de Ski Øksnes Meland Målselv Jobb Staffanstorp Nore og Uvdal Tønsberg Jølster Notodden Bil Hässleholm Vinje Farsund Friidrett Aurdal Klima Vaksdal Skiskyting Norway Cup Stavanger Oilers Hörby Universet Ås Austrheim Åmli Halsa Steigen Vestre Slidre Stryn Hemne Øygarden Vitenskap Rana NHL USA Masfjorden Klippan Mörbylånga Skjervøy Gjerstad Teknik Fedje Nesodden Frankrike Nittedal Brønnøy OBOS-ligaen Klepp Båt Dovre Svalöv Modalen Herøy Eiker Strand Motorsport VM Spill Eidskog Nissedal Ålesund Harstad Berlevåg World Series of Poker Halden Lillesand Hurum Eurovision Lyngen Kina Foto Nesseby Litteratur Aurskog-Høland Langrenn Porsanger Grane Skisport Brexit Sölvesborg Fitjar Mandal Ekonomi Mote Ski Olofström Ronneby Frosta Lomma Odal Leirfjord Tour of Norway Nesna Trøgstad Russ Ballangen Volda Bromölla Hyllestad Årdal Bjørnefjorden Vennesla Påske Rømskog Tydal Resor Åseral Mönsterås Östergötland Romfart Karlshamn Enebakk Vietnam Emmaboda Rendalen Gran Herøy Træna Sande Froland Turn Birkenes Stabæk Viking FK Menn Sverige Google Andøy Hälsa Arendal Alta Svømming Klatring Sandøy Lund Syria Nordkapp Halloween Voss Alpint Kävlinge Os Jevnaker Snowboard Gloppen Seljord Sortland Bremanger Sjakk Røros 17. mai Evenes Musik E-sport Fet Ishockey Nybro Hattfjelldal Film Måsøy Skedsmo Ullensvang Skurup Hemnes Nes Nesset Sund Polen Tromsø IL Eidfjord Bodø/Glimt
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL