Engerdal
Lucia i Enger
lørdag 12:21 Engerdal kommune
Ny skolefritidsordning i Engerdal
​   Kommunestyret fattet flg. vedtak: Vedtak i Kommunestyret-18.04.2018 : Det opprettes sfo-tilbud på Engerdal barne- og ungdomsskole (Ebus) fra og med 01.08.2018. Sfo-tilbudet i barnehagene opphører fra samme dato. Det nye sfo-tilbudet organiseres slik:   Skolefritidsordningen (sfo) er...
lørdag 12:21 Engerdal kommune
Skatteoppgjøret for 2017 og økonomisk sosialhjelp
​ For nærmere avklaring rundt dette, ta kontakt med Sosialtjenesten i Engerdal kommune, telefoner: 412 40 103 / 947 93 025 – Arnstein Kjelstad.  
torsdag 03:40 Engerdal kommune
Heder og ære til 4 engerdalsungdommer
​Det var på kommunestyrets sommermøte at ungdommene var invitert.  Fredrick Bakken kunne dessverre ikke møte.  Her fikk de rosende og velfortjente ord fra ordføreren.  De fikk også en flott blomsterbukett og en CD fra  en annen flink engerdøl: Anders...
torsdag 03:40 Engerdal kommune
Invitasjon til møte om nettvett
​Innledning av enhetsleder oppvekst og rektor. Politiet i Trysil og Engerdal informerer om temaet. Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har opplegg om samme tema tidligere på dagen.   Hvordan skal vi forholde oss til mobil-/databruk?  Hvordan lykkes med grensesetting? Hvordan skal vi...
onsdag 19:31 Engerdal kommune
To vil jobbe som virksomhetsleder ved Habilitering og Avlastning
  ​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Andi Cornelia Berndtsson ​36 ​Veileder NAV ​Trysil ​Gro Strønen ​32 ​Student ​Lepsøy  
onsdag 19:31 Engerdal kommune
Brannen i Engerdal sentrum
​Alle nødetater rykket ut, sammen med mannskaper fra Sivilforsvaret. Uthuset og garasjen var overtent når brannvesenet kom til stedet, men sammen med stor innsats fra frivillige lykkes en altså med å hindre videre spredning. De personene som hadde behov ble tatt hånd om av...
onsdag 19:31 Engerdal kommune
Utdeling av Hedersmerker og jubileums-ur for 2016 og 2017
​Jubileums-ur ble utdelt til:Bente Marie Danielsen (Støtte og utvikling, kantina Enger), Elisabeth Lillebo (Helse og Velferd, institusjon), Monica Stadigs (Oppvekst, Voksenopplæringen). Mona Gresli (Støtte og utvikling, asylmottaket) var ikke tilstede under utdelingen.KS Hedersmerker ble utdelt...
onsdag 19:31 Engerdal kommune
HEDMARK

Fredag 22 Juni kl. 11.30 åpner vi den nye magasinutstilling på Blokkodden
​Det blir servering, og mulighet til å se inn i vårt flotte nye magasinutstiling. Benytt anledning til å få se dette!Vi ønsker alle hjertelig velkommen!  Det er gratis inngang og servering!
onsdag 19:31 Engerdal kommune
Engerdal Torg
​Kommunen vil primært ha fokus på løsninger for utbygging av sentrumsnære leiligheter for utleie og salg. Rådmannen
onsdag 19:31 Engerdal kommune
Helse og Velferd
​   Denne nye enheten Helse og Velferd er igjen bygd opp med fire underavdelinger:   Forebyggende rehabilitering som består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, matombringing, dagaktivitetstilbud og Inn på tunet, Fysioterapi, Ergoterapi, psysisk helsetjeneste, rustjeneste,...
onsdag 19:31 Engerdal kommune
Informasjonsmøte om Engerdal Torg
​ Engerdal kommune ønsker alle hjertelig velkommen!
onsdag 19:31 Engerdal kommune
Nye anbud fra Engerdal kommune
​Det ene anbudet gjelder nytt veilys ved Ulvågrenda og Femundsundet, samt utvidelse av veilyset i Moalia. Her er anbudsfristen mandag 20. august. Det blir anbudsbefaring tirsdag 7. august kl. 10.00. Oppmøtested kommunehuset Enger. Den andre anbudet gjelder bygging av en tømmestasjon for bobiler,...
fredag 13. juli Engerdal kommune
Engerdal kommune godkjent som aktør under merkevaren "Norges Nasjonalparker"
​Miljødirektoratet skriver følgende i godkjennelsesbrevet: «Når Engerdal og Lierne kommuner som de første kommunene godkjennes som aktører under merkevaren, markerer det en milepæl i arbeidet med verdiskaping knyttet til nasjonalparkene og bedre vern av parkene. Det...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Test 12.07.18
​Test
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Vannet på Engerdalssetra vannverk er friskmeldt
​ Etter de siste prøvene fra Labpartner er vannet rent og trenger ikke lenger å kokes.
torsdag 12. juli Engerdal kommune
En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre
​Det er en tankevekker at så mange har opplevd brann eller branntilløp. Det er viktig at både nasjonale og lokale myndigheter tar dette inn over seg, og sørger for å bidra til en brannsikker hverdag for denne delen av befolkningen. Det er også svært viktig at...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Takk til alle Engerdøler etter årets tv-aksjon
​Takk for stor giverglede og god mottakelse av bøssebærere! Det bidro til at Engerdal igjen fikk et flott resultat under årets tv-aksjon "Vann til alle". Etter søndagens opptelling kom vi på 5.plass i Hedmark med kr 63,23 pr innbygger. Så rettes en stor takk til...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Godt nyttår fra Frivilligsentralen!
​Det er opprettet en facebookside for virksomheten, gå gjerne inn og lik oss der. Der vil det deles informasjon om ulike tilbud, osv. Du finner oss hvis du søker på Engerdal FrivilligsentralVi har også en hjemmeside som oppdateres, adressen dit er engerdal.frivilligsentral.no Følg...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Båtførerkurs i Engerdal!
​Tepas kompetanse arrangerer båtførerkurs i Engerdal. Kurset går over to kvelder, onsdg 28. februar og onsdag 14. mar, begge dager fra kl 17:00 - 22:00, hvor den siste kvelden avsluttes med eksamensgjennomføring.   Kurset koster kr 1.495,- i tillegg kommer eksamensgebyret til...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Feiring av Gutulia 50 år for barnehagene i Engerdal på Blokkodden
​Noen barn var kyr, mens andre var gjetetere. Underveis fortalte budeia historier fra gamle dager, og om hva barna hjalp til med på Gutulisetra om sommerene. Små og store hadde en fin dag i flott Engerdalsnatur.
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Luskampanje uke 10
​ Vi håper alle  barnehagebarn, skoleelever  i kommunen støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos i kommunen. Hvordan sjekke: Du oppdager hodelus ved å gre håret med en lusekam (kan kjøpes på apotek). Det er viktig at du grer...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Melding fra FIAS - søppelhenting innstilt i dag
​ Rute 8 Engerdal: Galten - Sølenstua - Sundet - Husfloen, Engerdalssetra - Engerdal s. - Trysil grense.Ikke Tufsingdalen-Sømådalen (ny ute 16) Last ned tømmeplan for rute 8: Rute8-2018
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019
​Søknad om barnehageplass:​I henhold til § 12 a i barnehageloven har:Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. ...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Velkommen til Nasjonalparkdagene 1.-9. juli 2017
​Programmet for dagene ser slik ut: ​Dag ​Klokken ​Aktivitet ​1. juli ​10.00 ​DNT Engerdal og Trysil arrangerer tur til Gutulia ​1. juli-15. august ​11.00-17.00 Åpen seter - Gutulisetra ​2. juli ​11.00-15.00 ​Åpen seter - Marikroken ​2. juli ​11.50 ​Minicruise fra Elgå til Buvika med...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Informasjon fra Frivilligsentralen - sommer 2016
​Daglig leder på Frivilligsentralen blir i uke 26, 27, 28 og 33 opptatt med ferieaktiviteter for elever fra 1.-4. klasse, men kan treffes på telefon 47 97 30 20.   Turgruppene og Tirsdagstreffen møtes som vanlig. I ukene 29, 30 og 31 er det ferie og Frivilligsentralen er stengt. ...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte i november og desember 2016
​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune i november og desember: Navn ​Stilling ​Enhet ​ Geir Ole Hilland Spes.ped. koordinator 100 % ​Oppvekst ​ Kirsti Grøttheim Axelberg Samfunns- og organisasjonsutvikler 100 % ​Plan, næring og teknikk ​ Sofie...
torsdag 12. juli Engerdal kommune
Gutulia nasjonalpark fyller 50 år!
​Startskuddet går allerede 11.juni. Da vil barnehagene i Engerdal ta turen til Blokkodden villmarksmuseum, der de får presentert fortellinger om seterliv med fokus på hva barna gjorde den tid det var setring i Gutulia.18.juni reiser Engerdal voksenopplæringssenter inn i Gutulia nasjonalpark....
mandag 9. juli Engerdal kommune
Stort bokskred på biblioteket lørdag 14. juli
Vi rydder plass til nye bøker og flere lånere. Noen av bøkene fortjener et lengre liv som bok, kanskje finner du go'biter hos oss? Vi selger blant annet lydbøker, barneleker, og magasiner. Her kan du sikkert finne sommerlesning! Vi spiller musikk, serverer gratis drikke og kaffe, og...
mandag 9. juli Engerdal kommune
Ny møterunde med Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark
- Pilotprosjektet vi kjørte i vår der lokale aktører kunne booke tid med Hedmark Kunnskapspark og/eller Innovasjon Norge her i Trysil, ble en stor suksess. Vi gir derfor dette tilbudet ut året, sier Bjørn Olsen på næringsavdelingen i Trysil...
fredag 6. juli Engerdal kommune
Solenergimøte 14. juni i Storstua på Koppang
​ Møte  vi vil gi deg nøkkelinformasjoner om: Utviklingen innen solkraft Prosjektering og montasje Konkrete eksempler på installasjoner Økonomi På slutten av arrangementet vil det bli mulighet til å snakke med oss direkte. Her vil vi også gi tips til andre...
fredag 6. juli Engerdal kommune
Sommerprogram Blokkodden Villmarksmuseum 2018
​Søndag 8. juli: Barnas dag på Blokkodden. Kom og lek i trollparken, ta en tur i labyrinten. Lær og snekre fuglekasse, lån fiskeutstyr eller bli med og tegne et troll. Kanskje kommer Huldra på besøk med fela si. Søndag 22. juli: I samarbeid med Gutulias 50 års...
fredag 6. juli Engerdal kommune
Endelig er stolpejakten 2018 klar
​ Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper plassert i Engerdal ved hjelp av kart. Hver stolpe er påtrykt en bokstavkode og en QR-kode. Stolpene kan registreres på tre måter: 1. Manuelt med levering postkasse hos Frivilligsentralen eller postkassen til Destinasjon Femund...
torsdag 5. juli Engerdal kommune
HEDMARK

Mer bredbåndsglede i Engerdal
​Bredbåndsutbyggingen er et samarbeid med Trysil kommune og anbudet var lyst ut for begge kommunene. ​ Engerdal I Engerdal kommune vil det i denne runden være  349 husstander som vil få tilbud om bredbånd: fra Engerdal sentrum og sørover til Trysil-grensa fra Engerdal...
torsdag 5. juli Engerdal kommune
Informasjon om skolefritidsordning ved Engerdal barne- og ungdomsskole
​SFO-tilbudet gjelder for alle elever fra og med 1. klasse til og med 4. klasse, samt alle barn med særskilte behov fra og med 1. klasse til og med 7. klasse. Nye vedtekter og årsplan vil utarbeides. Ved Ebus tilbys det SFO før og etter skoletid, samt en dag i uken på en felles samordnet...
torsdag 5. juli Engerdal kommune
Fem vil jobbe som lærer ved Engerdal barne- og ungdomsskole
​Her er den offentlige søkerlisten: Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Lill Katrine Morønning ​49 Konsulent ​Tufsingdalen ​Gun Helen Sorkmo ​46 ​Lærer Drevsjø ​Jorunn Sømåen ​56 ​Lærervikar ​Sømådalen ​Line...
torsdag 5. juli Engerdal kommune
Fire vil jobbe som enhetsleder i Helse og Velferd
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Jon Arne Bye ​47 ​Vernepleier ​Plassen ​Andreas Stallvik ​31 ​Planoffiser/kaptein ​Trysil ​Sofie Brustad-Johnsen ​23 ​Salgsmedarbeider ​Engerdal ​Grete Tvenning ​54 ​Virksomhetsleder ​Indre Fosen ​ ​ ​ ​  
onsdag 4. juli Engerdal kommune
Med tradisjon for å skape et godt internasjonalt samarbeidsgrunnlag i skolen
  Internasjonalt Samarbeid – Valgfaggruppe ledet av Mihaela Edstrøm.   Fra venstre 1. rad: Berit Dønheim, Malin Hyllvang Dersyd, Eilin Kolbu Haugen, June Katrine Heggberget, Ann Kristin Kolbu, Mihaela Edstrøm, Anna Margrete Kvilten, Madelen Kvilten, Veslemøy Joten...
onsdag 4. juli Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra januar til og med juni 2018
​Følgende takket ja til fast stilling i januar-juni: Navn ​Stilling ​Tjenestested ​Stine Spånberg Husfloen ​Sykepleier 100 % ​Legesenteret ​Inger Helene Nymoen ​Miljøterapeut 100 % ​Habilitering og Avlastning Lajla Eggen ​Miljøterapeut 100 % ​Habilitering og Avlastning ​Hege...
mandag 2. juli Engerdal kommune
Nytt rutetilbud i Nord- og Sør-Østerdalen fra og med 1. juli 2015
​​ Dette medfører også en del ruteendringer på skoleruter samt ordinære ruter. Informasjon om alle disse endringene finner du her: • Se vår reiseplanlegger påwww.hedmark-trafikk.no(Tilpasset mobil / nettbrett / PC)• Utskriftsvennlig ruteinfo på vår...
mandag 2. juli Engerdal kommune
Øvelse tirsdag 10. februar
mandag 2. juli Engerdal kommune
12 vil jobbe som miljøterapeut i 90 % fast stilling ved Habilitering og Avlastning
​ Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Bernt-André Nergård ​29 Miljøarbeider ​Engerdal ​Ronny Nesheim ​44 ​Tømrer ​Engerdal ​Magnhild Norstad 41 Farmasøyt ​Slettås ​Elin...
mandag 2. juli Engerdal kommune
To vil jobbe som rektor ved EBUS
Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Lise Nordli ​47 Lærer ​Engerdal ​Lise Kverneng ​46 ​Faglærer ​Sømådalen ​ ​ ​ ​
mandag 2. juli Engerdal kommune
Gledelig befolkningsvekst i Engerdal
​Her er tallene fra alle kommunene i Hedmark:   Hedmark Folketall 1.1.2017 Fødde Døde Fødsels overskudd Innflyttinger   ​ Utflytting       ​ Netto innflytting Folkevekst           I alt ​Fra utland I alt ​Til...
mandag 2. juli Engerdal kommune
Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing
​ Norge samarbeider med en rekke land gjennom EØS-avtalen. På energisiden har Regionrådet deltatt i dette arbeidet, og slik er også kontakten mot KS (Kommunens Sentralforbund) sin internasjonale satsing blitt utviklet.   I samarbeid med polske og ukrainske partnere skal KS nå...
mandag 2. juli Engerdal kommune
Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Nilsen ​49 ​Konsulent Engerdal ​Ronny Nesheim ​43 ​Snekker Engerdal ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lena Kristiansen ​46 ​Sosionom ​Drevsjø ​Asgeir...
mandag 2. juli Engerdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark juli 2018
​ Bålforbud Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle kommuner som MHBR OG ÅMOT...
mandag 2. juli Engerdal kommune
Lag og foreninger: husk å søke om momskompensasjon
​ Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
onsdag 27. juni Engerdal kommune
Fem vil jobbe som stallassistent på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Isabell Andreassen Bye ​28 ​Arbeidssøker ​Sømådalen ​Line Myrvold ​25 ​Butikkmedarbeider ​Drevsjø ​John Halvor Holmseth Waldal ​30 ​Arbeidssøker ​Drevsjø ​Mette...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Seks vil jobbe som kokk på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Evenstuen ​53 ​Husøkonom ​Rendalen ​Nemanja Djokic ​22 ​Arbeidssøker ​Sandnes ​Christian Freche ​50 ​Arbeidssøker ​Ørsted, Danmark ​Ronja Juhl Sørensen ​24 ​Sous Chef ​Oslo Peder...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
26 vil jobbe som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Jon Helge Østmo ​60 ​Skoleassistent ​Drevsjø ​Bernt-Andre Nergård ​29 ​Miljøarbeider ​Engerdal ​Renate Hanssen ​24 ​Kafemedarbeider ​Jordet ​Maud Johansson ​58 ​Hjelpepleier ​Idre, Sverige ​Thomas...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
14 vil jobbe som bibliotekar
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Hege Bergersen ​42 ​Miljøterapeut ​Drevsjø ​Thomas Elvedal ​27 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lajla Solvang Hanssen ​53 ​Helsefagarbeider ​Drevsjø ​Laurits...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Gavmilde engerdøler til TV-aksjon 2017
​Årets TV-aksjon vil takke bøssebærerne for en kjempe jobb i forbindelse med innsamlingsdagen 22.oktober. Takk til alle som har gitt penger, både privatpersoner, næringslivet vårt og kommunen.Takk til Voksenopplæring og asylmottaket for kakelotteri og salg.Og vi takker...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Søppelhenting i Hylleråsen, torsdag 5. oktober
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Utbedring av veilys i Engerdal kommune
​Dette har medført at flere av grendene nå opplever at veilyset er mørkt. Bakgrunnen er at vi nå venter på at Eidsiva Nett nå skal koble anlegget til en måler. I løpet av neste uke (uke 41) skal alle grender forhåpentligvis ha veilyset tilbake. Vi beklager...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Stor undersøkelse i barnehagene
​Undersøkelsen vil gi et viktig grunnlag for utvikling av barnehagenes kvalitet, kompetanse og kultur for lek og læring framover. Derfor er det ønskelig at så mange foresatte som mulig samtykker til undersøkelsen. Jo høyere svarprosent, dess mer sikre og gyldige resultater vil...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra juni til september 2017
​​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune fra juni til september: ​Navn ​Stilling ​Enhet ​Elin Petershagen Åsbø ​Enhetsleder 100 % ​Oppvekst ​Kay Jonny Østvold ​Lærer 100 % ​Engerdal barne- og ungdomsskole ​Lillian Stengrundet Lundby ​Konsulent 100...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Opprettelse av kommunalt investeringsselskap
    Vedtak i Kommunestyret-14.12.2017 : Engerdal kommune etablerer et kommunalt investeringsselskap i henhold til vedlagte utkast til: Stiftelsesdokument Vedtekter Investeringsretningslinjer Det forutsettes at: selskapet kan etableres og være i drift så tidlig som mulig i 2018 det...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
HEDMARK

Tilskudd felles finansiering med Fylkeskommunen om utbedring av Fylkesvei 218 (Fv218) og krysset med Fylkesvei 26 (Fv26) ve
​   Vedtak i kommunestyret 14.12.2017: Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken om kommunalt tilskudd til utbedring av veikrysset mellom Fv 218 / Fv 26 og til bredding av Fv 218. På den måten vil en kunne få en rask avklaring så snart Fylkeskommunen har...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir
​Vedtak i kommunestyret 14.12.2017: Engerdal kommune trekker sin søknad på midler fra Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir for 2017. Inntil ordningen er endret, slik at kommunene sjøl får definere hvilke tiltak som vil virke konfliktdempende i sine kommuner, vil ikke Engerdal...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Velkommen til kulturskolens høstkonsert
​Kulturskolen samarbeider med EBUS i forhold til musikkundervisningen på 3. trinn (fele) og 4. trinn (kornett). Kulturskolen ønsker derfor å invitere hele 3. og 4. trinn til høstkonsert sammen med kulturskolens øvrige elever på 1.-5.trinn. Alle elever som skal opptre...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Vi trenger bilder til samfunnsdelplanen
Aktuelle tema:   Befolkning, Nærmiljø, Verdiskaping, Natur- og kulturarv, Folkehelse   Noen stikkord/tips til hva bildene kan inneholde: ...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Nasjonale prøver i norsk for fremmedspråklige - høsten 2017
​Prøver for høsten 2017 avholdes slik: Muntlig prøve: 30. november ved Trysil voksenopplæringssenter Skriftlig prøve: 7. desember ved Engerdal voksenopplæringssenter   Du kan melde deg på til prøvene direkte til Engerdal...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) – til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet
​Når sesongen er over og bøtta tom, legg en lapp med navnet ditt i bøtta, slik at vi vet hvem som har returnert den og du vil motta ny sand til neste vinter. Bøttene leveres tilbake ved Kløverstua på Drevsjø.De som har hatt bøtter og disse er returnert med navn...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Stolpejakt i Drevsjøområdet 2017 starter 1. juli
​ Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper plassert på Drevsjø ved hjelp av kart. Hver stolpe er påtrykt en bokstavkode og en QR-kode. Stolpene kan registreres på tre måter: 1. Manuelt med levering postkasse hos Frivilligsentralen: Kartet brukes for å finne...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Hjertestarter på MS Fæmund II
​Administrasjonen og mannskapet på MS Fæmund II har i flere år ønsket seg en hjertestarter om bord på båten, men vi har ikke tatt oss råd til å kjøpe en slik. Alle i mannskapet er trenet på førstehjelp og bruk av hjertestarter, og vi har i sommer...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Engerdalsdagene 2017
​Her får du info fra DFE/turistkontoret, og du kan snakke med prosjektleder for jordbruksprosjektet, næringsutvikler, prosjektleder for Engerdal Sentrum/Engerdal Torg, ungdomsrådet, politikere og ansatte.Velkommen!
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Mammografi for kvinner i Engerdal
​I alt 183 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Trysil legesenter. Alle som har digital postkasse, vill få invitasjonen digitalt.   Hvem:  Kvinner i Engerdal kommune født 1949 - 1968 Når:  14. august - 6. september Hvor: ved...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
13 vil jobbe som personalkonsulent
​Her er den offentlige søkerlisten:   ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Hilde Lystad Myrvold ​38 ​Økonomikonsulent ​Drevsjø ​Julie Andrea Nunez ​24 ​Pleiemedarbeider ​Jordet ​Isabell Andreassen Bye ​27 ​Konsulent ​Sømådalen ​Line Nerhagen ​26 ​Meeting &...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Nye telefonnummer til pleie og omsorg
​ Navn Telefonnr Barnebolig1 456 12 488 Barnebolig2 489 96 431 Britt Spånberg, fagansvarlig/konst. avdelingssykepleier i hjemmetjenesten 400 24 952 Fjellblikk avd. telefon 400 24 953 Geir Rekve, avd.leder miljøtjenesten 466 87 617 Hjemmebasert Nilstrøa 404 10 456 Hjemmebasert rute 1 951...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Stolpejakten
​Det vil bli foretatt trekning av premier i slutten av oktober, og vinnerne blir annonsert på stolpejakten sin side på facebook, og på hjemmesiden til Engerdal Kommune.Det blir 10 gavekort fra ulike turistbedrifter/bedrifter i Engerdal Kommune, så det er fine premier. Så har du ikke...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Influensavaksine
​ Ingen timebestilling.  Dersom du ikke har anledning til å komme disse dagene må  det bestilles time hos fastlegen for å få satt influensavaksinen. Risikogrupper er følgende: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Fantastisk vertskap og strålende fornøyde passasjerer!
​MS Fæmund II kunne tidligere i høst rapporterte om en god sesong, og røpet at de nye grepene som er gjort er tatt meget godt imot av gjestene. Nå er alle resultatene gjennomgått og det er interessant lesning. - Vi kan vel trygt si at vi leverer bra når gjestene våre har...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Disse snøskuterløypene i Engerdal kommune er nå godkjent
​Disse løypene er nå godkjent for kjøring (blå streker):   ​Løype nr ​Trase ​Nr 1 ​Fra "Anne på landet" til Engeren (trase opp til Lillerøåsen er tidligere tatt ut) ​Nr 2 Engeren - Veundåssætrene. Avstikker nr 2 a:  ...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
Fagdag 1. september - rydding av beiter
Fagdagen vil ha fokus på hvilke områder som bør ryddes, dvs. hvor er det hensiktsmessig å rydde, og hvor er det potensial for gode beiter. Ut fra vegetasjonssituasjonen i de ulike områdene vil en gjennomgå ulike ryddingsmetoder/-teknikker. Fagdagen er en befaringsdag der en vil...
tirsdag 26. juni Engerdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ENGERDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Hässleholm Østfold Kalmar Fotboll Rogaland Vest Agder Kultur Akershus Kvinnherad Odda Sogn og Fjordane Skåne Buskerud Trøndelag Troms Mat Forsvar Kristianstad Menn Inrikes Thailand Oskarshamn Rendalen Fiske Eslöv Kongelig Vellinge Tynset Finnmark Molde FK Sandnes Skien Karmøy Fotball Kultur Sport Mandal Åstorp Kragerø Vær Politikk Bolig Musikk Sverige Blekinge Fredrikstad Norway Cup Tinn VM Trening Mote Malmö Trav Reise Stavanger Spill Russland Grue Stockholm Barn IK Start Vestby Tvedestrand Grane Kunst Kristiansand Lesja Nittedal Helse Risør Tesla Sigdal Lyngdal Osterøy Håndball Økonomi 17. mai Stord Lund Sjakk Motor Aurskog-Høland Turn Askvoll Røros Lindås Fauske Nore og Uvdal Hälsa Kampsport Film X-games Landbruk USA Seljord Jølster Horten Ringsaker Moss Tranøy Boksing Hvaler Android Bamble Sortland Näringsliv Steigen Sund Lillesand Øksnes Nesodden Vågan Båstad Salangen Vadsø Askøy Lund Porsgrunn Hyllestad Gjerstad Hemnes Andøy Eurovision Friidrett Staffanstorp SK Brann Enebakk Gausdal Åmot Kommunesammenslåing Sogndal Vefsn Bremanger Stor-Elvdal Bil Landskrona Solund Aurdal Alpint Kvinesdal Strängnäs Høyanger Ronneby Narvik Meløy Suldal Helsingborg Drangedal Eidskog Kongsvinger Fedje Leirfjord Bodø/Glimt Nybro Karasjok Alstahaug Gjøvik Spania Dyr Trøgstad Russ Bromölla Tønsberg Klima Eidfjord Lødingen Tomelilla Stryn Austrheim Mat Meland World Series of Poker FK Haugesund Stranda Voss Østre Toten Moskenes Sandefjord Fotball Time Øygarden Molde Nes Tyrkia Rælingen Karlshamn Øyer Nord-Korea Bundesliga Ballangen Arctic Race Nordre Land Rygge Kvinner Polen Interiør Skedsmo E-sport Gloppen Engerdal Musik Saltdal Ski Jönköping Rauma Masfjorden Svelvik Friluftsliv Vitenskap Jakt Hörby Liverpool Frankrike Bærum Dovre Radøy Flekkefjord Motorsport Kviteseid Hobøl Nissedal Tysvær Utrikes Bil Porsanger Kryptovaluta Ulstein Olofström Målselv Forskning Tromsø IL Israel Asker Flora Mörbylånga Skodje Mjøndalen IF Norway Chess Valle Lillehammer Halden Sola Tour of Norway Fjaler Mjölby Larvik Arendal Grimstad Vindafjord Audnedal Lier Torsken Ukraina Eliteserien Hamar Jevnaker Re Fildeling Stabæk La liga Skånland Skisport Mönsterås NM FA-cupen Giske Holtålen Volvo Politik Eid Sjöbo Evenes Øystre Slidre Flakstad Sölvesborg Rakkestad Danmark Toyota Kvalsund Champions League Lillestrøm SK Motorsport Modum Bodø Australia Nordkapp Tingvoll Sørfold Berlevåg Askim Sykkel Vinje Film Aure Båt Farsund Frogn Östra Göinge Sandøy Værøy Eidsberg Svalöv Åsnes Syria Poker Nord-Odal Hammerfest Birkenes Foto Hockey Utsira Emmaboda Skiskyting Klatring Jobb Bømlo Kina Sykkylven Rana Nannestad Løten Hamarøy Skiptvet Roing Litteratur Søgne Vestre Slidre Odds BK Ulvik Brønnøy Teknik Rennesøy Hole Skurup Hadsel Tysfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL