Engerdal
Influensavaksine 2018
​Det vil bli gitt tilbud om influensavaksine til risikogrupper på følgende tidspunkter ved Engerdal helsesenter, HELSESTASJONEN ONSDAG 3. OKT KL 0900 – 1500 TIRSDAG 16. OKT KL 1300 – 1500 FREDAG 19. OKT KL 1300 – 1500Ingen timebestilling. PRIS KR 250Dersom du ikke har anledning til...
11:54 Engerdal kommune
12 vil ha sommerjobb på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Petra Lange ​56 ​Kokk ​Hamar ​Vanja Lillestu ​16 ​Student ​Engerdal ​Ionut Ajudeanu ​21 ​Arbeidssøker ​Drevsjø ​Nikola...
11:54 Engerdal kommune
Velkommen til markering av Gutulia 50 år
​Minner om at det ikke vil være mulig å parkere ved Gutulisjøen denne dagen. P-plasser er reservert for busser, HC og vertskap. Det settes opp gratis busser fra Fjellvang på Drevsjø fra kl. 10.00-11.30, med retur i tidsrommet 14.00-16.30. Velkommen inn!
11:54 Engerdal kommune
Veiarbeid på Drevsjø
​Fylkeskommunen har også sagt seg villig til å finansiere en gangsti langs FV 218 og videre til krysset ved Hyttveien. Gangstien vil gis en noe enklere utforming enn en tradisjonell gang- og sykkelveg og den vil ikke bygges etter normen fra Statens Vegvesen. Bl.a. vil det ikke bli lagt fast dekke...
11:54 Engerdal kommune
Ny skolefritidsordning i Engerdal
​   Kommunestyret fattet flg. vedtak: Vedtak i Kommunestyret-18.04.2018 : Det opprettes sfo-tilbud på Engerdal barne- og ungdomsskole (Ebus) fra og med 01.08.2018. Sfo-tilbudet i barnehagene opphører fra samme dato. Det nye sfo-tilbudet organiseres slik:   Skolefritidsordningen (sfo) er...
11:54 Engerdal kommune
Kommunal bil til salgs
​Interesserte sender tilbud til  postmottak@engerdal.kommune.no innen 28. september 2018.      
fredag 09:33 Engerdal kommune
Invitasjon til møte om nettvett
​Innledning av enhetsleder oppvekst og rektor. Politiet i Trysil og Engerdal informerer om temaet. Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har opplegg om samme tema tidligere på dagen.   Hvordan skal vi forholde oss til mobil-/databruk?  Hvordan lykkes med grensesetting? Hvordan skal vi...
fredag 09:33 Engerdal kommune
Tilknytningsløyper til godkjent snøskuterled
​De som har søkt har derfor fått avslag. Kommunen vil gjøre en vurdering av denne problemstillingen når forskrift for snøskuterløypene skal evalueres. Inntil dette blir gjort har det liten hensikt å søke om slike dispensasjoner. Rådmannen
fredag 09:33 Engerdal kommune
HEDMARK

Engerdal Torg
​Kommunen vil primært ha fokus på løsninger for utbygging av sentrumsnære leiligheter for utleie og salg. Rådmannen
fredag 09:32 Engerdal kommune
Heder og ære til 4 engerdalsungdommer
​Det var på kommunestyrets sommermøte at ungdommene var invitert.  Fredrick Bakken kunne dessverre ikke møte.  Her fikk de rosende og velfortjente ord fra ordføreren.  De fikk også en flott blomsterbukett og en CD fra  en annen flink engerdøl: Anders...
fredag 09:32 Engerdal kommune
Utdeling av Hedersmerker og jubileums-ur for 2016 og 2017
​Jubileums-ur ble utdelt til:Bente Marie Danielsen (Støtte og utvikling, kantina Enger), Elisabeth Lillebo (Helse og Velferd, institusjon), Monica Stadigs (Oppvekst, Voksenopplæringen). Mona Gresli (Støtte og utvikling, asylmottaket) var ikke tilstede under utdelingen.KS Hedersmerker ble utdelt...
fredag 09:32 Engerdal kommune
Helse og Velferd
​   Denne nye enheten Helse og Velferd er igjen bygd opp med fire underavdelinger:   Forebyggende rehabilitering som består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, matombringing, dagaktivitetstilbud og Inn på tunet, Fysioterapi, Ergoterapi, psysisk helsetjeneste, rustjeneste,...
fredag 09:32 Engerdal kommune
To vil jobbe som virksomhetsleder ved Habilitering og Avlastning
  ​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Andi Cornelia Berndtsson ​36 ​Veileder NAV ​Trysil ​Gro Strønen ​32 ​Student ​Lepsøy  
fredag 09:32 Engerdal kommune
Brannen i Engerdal sentrum
​Alle nødetater rykket ut, sammen med mannskaper fra Sivilforsvaret. Uthuset og garasjen var overtent når brannvesenet kom til stedet, men sammen med stor innsats fra frivillige lykkes en altså med å hindre videre spredning. De personene som hadde behov ble tatt hånd om av...
fredag 09:32 Engerdal kommune
Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet
​ Dersom du er over 70 år og har hatt eller ønsker deg sandbøtte, som en trygghetshilsen fra oss er det bare å ta kontakt. I år deles bøttene ut i et samarbeid med pensjonistforeningen. Når sesongen er over og bøtta tom, legg en lapp med navnet ditt i...
mandag 17. september Engerdal kommune
En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre
​Det er en tankevekker at så mange har opplevd brann eller branntilløp. Det er viktig at både nasjonale og lokale myndigheter tar dette inn over seg, og sørger for å bidra til en brannsikker hverdag for denne delen av befolkningen. Det er også svært viktig at...
fredag 14. september Engerdal kommune
Takk til alle Engerdøler etter årets tv-aksjon
​Takk for stor giverglede og god mottakelse av bøssebærere! Det bidro til at Engerdal igjen fikk et flott resultat under årets tv-aksjon "Vann til alle". Etter søndagens opptelling kom vi på 5.plass i Hedmark med kr 63,23 pr innbygger. Så rettes en stor takk til...
fredag 14. september Engerdal kommune
Båtførerkurs i Engerdal!
​Tepas kompetanse arrangerer båtførerkurs i Engerdal. Kurset går over to kvelder, onsdg 28. februar og onsdag 14. mar, begge dager fra kl 17:00 - 22:00, hvor den siste kvelden avsluttes med eksamensgjennomføring.   Kurset koster kr 1.495,- i tillegg kommer eksamensgebyret til...
fredag 14. september Engerdal kommune
Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019
​Søknad om barnehageplass:​I henhold til § 12 a i barnehageloven har:Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. ...
fredag 14. september Engerdal kommune
Miniraiden 2018
​Alle barna som deltar får medalje (bronse, sølv og gull – avhengig av antall ganger de har deltatt), eller plakett dersom de har deltatt mer enn 12 år. Rennet er populært og en tradisjon mange er opptatt av å videreføre. Flere av dagens deltakere har foreldre som...
fredag 14. september Engerdal kommune
Biblioteket holder stengt i uke 49
​Vi beklager til våre låntagere, men vi satser på å holde åpent som vanlig i neste uke (uke 50). Velkommen!
fredag 14. september Engerdal kommune
Feiring av Gutulia 50 år for barnehagene i Engerdal på Blokkodden
​Noen barn var kyr, mens andre var gjetetere. Underveis fortalte budeia historier fra gamle dager, og om hva barna hjalp til med på Gutulisetra om sommerene. Små og store hadde en fin dag i flott Engerdalsnatur.
fredag 14. september Engerdal kommune
Engerdal kommune godkjent som aktør under merkevaren "Norges Nasjonalparker"
​Miljødirektoratet skriver følgende i godkjennelsesbrevet: «Når Engerdal og Lierne kommuner som de første kommunene godkjennes som aktører under merkevaren, markerer det en milepæl i arbeidet med verdiskaping knyttet til nasjonalparkene og bedre vern av parkene. Det...
fredag 14. september Engerdal kommune
Tre vil jobbe som returrådgiver ved Drevsjø statlige asylsøkermottak
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Rune Risbakken ​44 ​Vaktmester ​Engerdal ​Asgeir Sæther ​43 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​ ​ ​ ​  
fredag 14. september Engerdal kommune
Kartlegging av bredbåndstilbudet 2018
Hvordan du skal fylle ut skjema, laste ned appen osv. kan du lese i informasjonsbrevet under mer informasjon til høyre. For dere som var flinke i forrige runde med kartlegging så må vi dessverre be dere om å gjøre jobben en gang til fordi Nkom og Fylkeskommunen kun krever...
fredag 14. september Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte i november og desember 2016
​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune i november og desember: Navn ​Stilling ​Enhet ​ Geir Ole Hilland Spes.ped. koordinator 100 % ​Oppvekst ​ Kirsti Grøttheim Axelberg Samfunns- og organisasjonsutvikler 100 % ​Plan, næring og teknikk ​ Sofie...
fredag 14. september Engerdal kommune
Torsdag 6. april var det igjen kulturkafe på Frivilligsentralen
​Vi er helt sikre på at alle de 60 betalende fant noe de likte, og ble gode og mette. Tusen takk, det var veldig godt! Takk også til frivillige som hjalp til, og takk til alle som kom og kjøpte mat!
fredag 14. september Engerdal kommune
Nattarbeid i krysset Østlia sør/nord
​Krysset vil bli fullstendig stengt i natt. Endel vil også miste vannet når dette pågår. Evt. telefon ved henvendelser rundt dette er: 992 30 496 - Per Hagen AS.
onsdag 12. september Engerdal kommune
Ledig stilling - prosjektleder 100 % engasjement
Kommunestyrene har vedtatt oppstart av et utredningsarbeid for utvidet kommunalt samarbeid, der regnskap og kommunal fakturering legges til Åmot, lønn til Engerdal og sak/post/arkiv samt byggesak legges til Trysil. Prosjektet vil kreve nytenkning og utstrakt samarbeid innen IKT og...
tirsdag 11. september Engerdal kommune
Demensaksjonen uke 38
​Vi prøver å besøke de fleste og håper at du tar godt i mot en av våre bøssebærere. «En dag har kanskje både du og jeg glemt demens?» Vennlig hilsenNasjonalforeningen for folkehelsen – Engerdal demensforening
mandag 10. september Engerdal kommune
Gutulia nasjonalpark fyller 50 år!
​Startskuddet går allerede 11.juni. Da vil barnehagene i Engerdal ta turen til Blokkodden villmarksmuseum, der de får presentert fortellinger om seterliv med fokus på hva barna gjorde den tid det var setring i Gutulia.18.juni reiser Engerdal voksenopplæringssenter inn i Gutulia nasjonalpark....
mandag 10. september Engerdal kommune
Skolestart og trafikksikkerhet
​Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene selv om været i år har redusert den aller...
mandag 10. september Engerdal kommune
Syv vil jobbe som prosjektleder innenfor bygg og anlegg
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Odd Magnar Opgård ​57 ​Fagansvarlig tekniske tjenester ​Engerdal ​Rune Risbakken ​44 ​Vaktmester ​Engerdal ​Geir Erik Knutsen ​28 ​Student ​Drevsjø ​Ted Roger Axelsson ​52 ​Ingeniør ​Jordet ​Tom...
mandag 10. september Engerdal kommune
HEDMARK

Prosjekt utleieboliger i grendene
​Prosjektplanen kan du lese under mer informasjon til høyre.
fredag 7. september Engerdal kommune
Prosjektplan Engerdal Torg
​Prosjektplanen finner du til høyre under mer informasjon.  
fredag 7. september Engerdal kommune
Ny møterunde med Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark
- Pilotprosjektet vi kjørte i vår der lokale aktører kunne booke tid med Hedmark Kunnskapspark og/eller Innovasjon Norge her i Trysil, ble en stor suksess. Vi gir derfor dette tilbudet ut året, sier Bjørn Olsen på næringsavdelingen i Trysil...
torsdag 6. september Engerdal kommune
Endelig er stolpejakten 2018 klar
​ Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper plassert i Engerdal ved hjelp av kart. Hver stolpe er påtrykt en bokstavkode og en QR-kode. Stolpene kan registreres på tre måter: 1. Manuelt med levering postkasse hos Frivilligsentralen eller postkassen til Destinasjon Femund...
torsdag 6. september Engerdal kommune
Stillingsbank i Engerdal kommune
​I dokumentet til høyre; sakaframlegg kan du se dokumentet som viser statusen på framtidige ledige stillinger i Engerdal pr april 2018.   Du kan også høre diskusjonen i kommunestyret ved å trykke på lenken.  (PS;  det er enklere å høre diskusjonen i...
torsdag 6. september Engerdal kommune
Landbruket må høyne brannberedskapen
​-Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er likevel risikoen for brann så stor mange steder, at vi går ut og oppfordrer bønder til å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkerutstyr i tresker og halmpresser bør...
torsdag 6. september Engerdal kommune
Informasjon om skolefritidsordning ved Engerdal barne- og ungdomsskole
​SFO-tilbudet gjelder for alle elever fra og med 1. klasse til og med 4. klasse, samt alle barn med særskilte behov fra og med 1. klasse til og med 7. klasse. Nye vedtekter og årsplan vil utarbeides. Ved Ebus tilbys det SFO før og etter skoletid, samt en dag i uken på en felles samordnet...
torsdag 6. september Engerdal kommune
Nå får du digitale fakturaer fra oss
​De som allerede har opprettet avtalegiro eller eFaktura for regninger fra Engerdal kommune, vil ikke merke noen endring. De får fakturaene fra oss som før. Det gjelder også bedrifter som har EHF (elektronisk fakturering for bedrifter). Vipps De som ikke har avtalegiro eller eFaktura, men som har...
onsdag 5. september Engerdal kommune
Kabelbrudd i Østlia Nord er løst
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Nytt rutetilbud i Nord- og Sør-Østerdalen fra og med 1. juli 2015
​​ Dette medfører også en del ruteendringer på skoleruter samt ordinære ruter. Informasjon om alle disse endringene finner du her: • Se vår reiseplanlegger påwww.hedmark-trafikk.no(Tilpasset mobil / nettbrett / PC)• Utskriftsvennlig ruteinfo på vår...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Øvelse tirsdag 10. februar
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Nilsen ​49 ​Konsulent Engerdal ​Ronny Nesheim ​43 ​Snekker Engerdal ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lena Kristiansen ​46 ​Sosionom ​Drevsjø ​Asgeir...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark juli 2018
​ Bålforbud Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle kommuner som MHBR OG ÅMOT...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra januar til og med juni 2018
​Følgende takket ja til fast stilling i januar-juni: Navn ​Stilling ​Tjenestested ​Stine Spånberg Husfloen ​Sykepleier 100 % ​Legesenteret ​Inger Helene Nymoen ​Miljøterapeut 100 % ​Habilitering og Avlastning Lajla Eggen ​Miljøterapeut 100 % ​Habilitering og Avlastning ​Hege...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Bukkene Bruse er tilbake att
​Vi håper at de kommer seg trygt over brua og at de får mye fint besøk i sommer på Blokkodden.
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Informasjonsmøte om Nato-øvelsen Trident Juncture 2018
​Rundt 40.000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta i øvelsen. Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Størstedelen av øvelsen foregår i perioden 25. oktober...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
12 vil jobbe som miljøterapeut i 90 % fast stilling ved Habilitering og Avlastning
​ Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Bernt-André Nergård ​29 Miljøarbeider ​Engerdal ​Ronny Nesheim ​44 ​Tømrer ​Engerdal ​Magnhild Norstad 41 Farmasøyt ​Slettås ​Elin...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Bondekafé fredag 4. mai 2018
Dagens tema blir som følger: Katrine fra Engerdal Kommune orienterer om de nye retningslinjene for jordbruksfondet, samt annet nytt fra kommunens side Ellers prater vi om den kommende våronna, hvordan ser det ut på jordene etter vinteren, gjødselhandtering etc. Evt. litt nytt fra TINE ...
tirsdag 4. september Engerdal kommune
Vær obs på vilt langs veiene
​Det var en viltpåkjørsel i går kveld ca. 2 km nord for Engerdal sentrum og da var det ei elgfjorku som måtte bøte med livet. Her skal den som kjørte på ha ros for å ha gjort alt riktig!​Engerdal kommune som lokal viltmyndighet har ansvar for at viltlovens § 48...
fredag 31. august Engerdal kommune
Ledig stilling i Landbrukstjenester Øst
fredag 31. august Engerdal kommune
Beste passasjerantall siden 2010!
​Båten avslutter ordinær ruteseilas søndag 2. september, og har i tillegg noen spennende charterturer på planen. Det ligger an til et passasjerantall omkring årets mål på 8.000 passasjerer, noe som er bedre enn 2016 (7.350 passasjerer) og 2017 (6.911 passasjerer), og vi...
fredag 31. august Engerdal kommune
Veiarbeid på Langsjøveien
​Det har vært anbudsprosess rundt dette og Knut Roar Hanssen har fått anbudet. Arbeidet har nå startet og skal være planlagt ferdig rundt 1.oktober. Det som skal gjøres er generell utbedring, opprenskning av grøfter, nye grøfter og stikkrenner samt nytt grusdekke.
onsdag 29. august Engerdal kommune
Veiarbeid-på-Drevsjø - utbedring kryss og gangsti
​ Fylkeskommunen har også sagt seg villig til å finansiere en gangsti langs FV 218 og videre til krysset ved Hyttveien. Gangstien vil gis en noe enklere utforming enn en tradisjonell gang- og sykkelveg og den vil ikke bygges etter normen fra Statens Vegvesen. Bl.a. vil det ikke bli lagt fast dekke...
onsdag 29. august Engerdal kommune
Status vedrørende bredbåndsprosjektet i Engerdal
​Etter en anbudsrunde er det nå inngått kontrakt med Telenor om å starte bredbåndsutbygging (basert på fiber). I det første byggetrinnet vil følgende områder bli bygget ut:· Sømådalen og Buvika med Johnsgård· Strekningen fra...
mandag 27. august Engerdal kommune
Tilskudd felles finansiering med Fylkeskommunen om utbedring av Fylkesvei 218 (Fv218) og krysset med Fylkesvei 26 (Fv26) ve
​   Vedtak i kommunestyret 14.12.2017: Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken om kommunalt tilskudd til utbedring av veikrysset mellom Fv 218 / Fv 26 og til bredding av Fv 218. På den måten vil en kunne få en rask avklaring så snart Fylkeskommunen har...
mandag 27. august Engerdal kommune
HEDMARK

Opprettelse av kommunalt investeringsselskap
    Vedtak i Kommunestyret-14.12.2017 : Engerdal kommune etablerer et kommunalt investeringsselskap i henhold til vedlagte utkast til: Stiftelsesdokument Vedtekter Investeringsretningslinjer Det forutsettes at: selskapet kan etableres og være i drift så tidlig som mulig i 2018 det...
mandag 27. august Engerdal kommune
Julehilsen fra Engerdal barnehage 2017
​Tradisjonell luciafeiring med koselig luciatog, kaffe, pepperkaker og lussekatter på morgenen i barnehagen. Etterpå besøkte barna SSIE, kommunehuset og Coop Marked med sin flotte sang. Mye prat om nissefar har det også vært. Mange dager i desember har det kommet nissepost til...
mandag 27. august Engerdal kommune
Hva er bærekraftig reisemål?
​ Om Merket for bærekraftig reisemål Norge er et naturskjønt land, Femund Engerdal er et naturskjønt område, med fine fjell, krystallklare fjellsjøer, og nesten helt urørt natur. Å bevare dette landskapet, disse samfunnene og den tradisjonsrike livsstilen er...
mandag 27. august Engerdal kommune
Mange spennende saker i kommunestyrets møte 14 desember
mandag 27. august Engerdal kommune
Nasjonale prøver i norsk for fremmedspråklige - høsten 2017
​Prøver for høsten 2017 avholdes slik: Muntlig prøve: 30. november ved Trysil voksenopplæringssenter Skriftlig prøve: 7. desember ved Engerdal voksenopplæringssenter   Du kan melde deg på til prøvene direkte til Engerdal...
mandag 27. august Engerdal kommune
Stans i vannforsyningen på Drevsjø
​Det kan forekomme noe luft i vannet når det settes på igjen.Ved spørsmål ring 91746269
mandag 27. august Engerdal kommune
Vi trenger bilder til samfunnsdelplanen
Aktuelle tema:   Befolkning, Nærmiljø, Verdiskaping, Natur- og kulturarv, Folkehelse   Noen stikkord/tips til hva bildene kan inneholde: ...
mandag 27. august Engerdal kommune
Åpen kirke i kveld
​Her kan du tenne lys og ha en stille stund for refleksjon. Både sokneprest Svein Olav og menighetspedagog Linda Nathalie er tilstede, slik at den som ønsker det kan få noen å snakke med eller bare en god klem. Våre varmeste tanker går til familie, venner og arbeidskollegaer....
mandag 27. august Engerdal kommune
Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir
​Vedtak i kommunestyret 14.12.2017: Engerdal kommune trekker sin søknad på midler fra Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir for 2017. Inntil ordningen er endret, slik at kommunene sjøl får definere hvilke tiltak som vil virke konfliktdempende i sine kommuner, vil ikke Engerdal...
mandag 27. august Engerdal kommune
14 vil jobbe som bibliotekar
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Hege Bergersen ​42 ​Miljøterapeut ​Drevsjø ​Thomas Elvedal ​27 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lajla Solvang Hanssen ​53 ​Helsefagarbeider ​Drevsjø ​Laurits...
mandag 27. august Engerdal kommune
Jegerprøvekurs 2018
​Påmeldingen skal inneholde:-Navn-Adresse-Telefonnr.-Personnr. 11 sifferPåmelding sendes epostadresse:  evh@engerdal.kommune.noInfo om oppstart blir lagt ut på kommunens hjemmeside kort tid etter påmeldingsfristen.
mandag 27. august Engerdal kommune
Bredbåndsutbygging i Engerdal kommune
​I tillegg til kjerneområdene Sømådalen og «Drevsjø Sør» er det det tatt med noen tilleggsområder som det er mulig for utbyggere å få lokal medfinansiering til, disse er det frivillig å levere tilbud på.Dette vil kunne gi en helhetlig...
mandag 27. august Engerdal kommune
Gratis datakurs i Engerdal
​ Dette lærer du, eller får en oppfriskning på: - Hvordan virker en PC? - Internett/Epost, sende e-post med og uten vedlegg, sortere/lagre e-poster - Tekstbehandling, lage invitasjoner/sette inn bilder, bruke tabell, skrive ut, skrive formelle brev - Regneark, lage enkle budsjetter/oversikter,...
mandag 27. august Engerdal kommune
Oppfordring til skilting av huset ditt
​I en stresset situasjon der tid er avgjørende vil det kunne være med på å gjøre det enklere å finne riktig hus.  Dagens GPS gir stort sett riktig posisjon, men det gir en ekstra sikkerhet ved at det står et tydelig og synlig nummer på huset.    
mandag 27. august Engerdal kommune
Influensavaksine
​ Ingen timebestilling.  Dersom du ikke har anledning til å komme disse dagene må  det bestilles time hos fastlegen for å få satt influensavaksinen. Risikogrupper er følgende: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter...
mandag 27. august Engerdal kommune
Nye telefonnummer til pleie og omsorg
​ Navn Telefonnr Barnebolig1 456 12 488 Barnebolig2 489 96 431 Britt Spånberg, fagansvarlig/konst. avdelingssykepleier i hjemmetjenesten 400 24 952 Fjellblikk avd. telefon 400 24 953 Geir Rekve, avd.leder miljøtjenesten 466 87 617 Hjemmebasert Nilstrøa 404 10 456 Hjemmebasert rute 1 951...
mandag 27. august Engerdal kommune
Demensaksjonen 2017
​Støtten vil gå til arbeidet for demenssaken og forskningen/arbeidet som pågår.   Vi vil også gjerne ha deg som medlem.  Engerdal demensforening   Leder:  Thore Joten (thore.joten@joten.net) Kasserer: Silje Søndmør (kejoten@online.no) ...
mandag 27. august Engerdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ENGERDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL