Øvre Eiker
Nytenking i skolehelsetjenesten gir resultater på Eiker vgs
Eiker videregående skole i Hokksund er den eneste videregående skolen i Buskerud med egen lege i skolehelsetjenesten. Et utstrakt og godt samarbeid mellom kommunen og lærere, rådgivere og rektor ved skolen gjør at det var 95,5 prosent gjennomføring blant elever på Eiker...
12:24 Øvre Eiker kommune
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
​Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.  Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale...
12:24 Øvre Eiker kommune
Se direkte: kommunestyret 20. juni
​Det kan hende du må oppdatere siden/klikke F5 for at sendingen skal starte i din nettleser. Dersom du bruker mobil, anbefaler vi at du følger sendingen på Facebook - der er det også mulig å kommentere/diskutere med andre seere underveis. Lyden på sendingen slås på...
12:24 Øvre Eiker kommune
Vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse
​Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)? Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittedekan bakteriene finne...
12:24 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Hokksund sentrum
​Frist for merknader er satt til 6. april 2018 – og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Før påske vil det bli arrangert et åpent møte hvor det redegjøres for planen, og det vil være muligheter for å stille...
12:24 Øvre Eiker kommune
Hjelp brøytemannskapene frem!
Dessverre er det ofte at framkommeligheten for de som skal ivareta framkommeligheten hindres. For å kunne holde et fullt forsvarlig veinett åpent og i henhold til standarden forventes følgende av deg: Vær forberedt på værforholdene Vær hensiktsmessig skodd Parker på...
12:24 Øvre Eiker kommune
Slagverkskonsert søndag 14. januar
På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i Bærum. Konserten arrangeres søndag 14. januar kl. 18:00 i kultursalen på Hokksund ungdomsskole.  Disse konsertene har bidratt til det yrende slagverkslivet vi har og har hatt i...
12:24 Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning av reguleringsendring for Skarsberget masseuttak
​Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. samme lovs § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen.   Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3 må settes frem i løpet...
12:24 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offentlig veg
Du kan søke om avkjørsel etter innlogging på "Din side" på Vegvesen.no Systemet laster automatisk opp relevante data for den eiendommen og vegen det gjelder når man begynner prosessen. Søkeren vil da få informasjon om vegstatus og plansituasjon, samtidig...
12:24 Øvre Eiker kommune
Vannlekkasje i Knivedalen
​På grunn av en vannlekkasje i ledningsnettet nederst i Knivedalen, vil vannet bli borte lørdag kveld, 22. desember, fra klokken 21. Det er usikkert når vannet vil være tilbake. Det jobbes med å stoppe lekkasjen og få vannet tilbake til husstandene.  Har du...
12:24 Øvre Eiker kommune
Babyboom i Øvre Eiker i sommer
​Det har vært en hektisk sommer på Familiesenteret i Øvre Eiker. I løpet av to travle sommermåneder, kom 43 nye Øvre Eiker-væringer til verden. Både mor og barn skal følges opp av helsesøstre og jordmødre, men de ansatte har tatt utfordringene...
12:24 Øvre Eiker kommune
Integrering gjennom friluftsliv
Det er liten tvil om at deltakerne fra Syria, Irak, Sudan og Etiopia har opplevd og lært mye nytt denne sommeren. - Vi vil at de som er nye i Norge skal føler seg trygge i det å gå ut i naturen og bruke den mer. Vi tror at denne satsingen på friluftsliv vil bidrar til bedre fysisk og...
12:24 Øvre Eiker kommune
Brannvesenet takker de frivillige i Øvre Eiker
Dette sier beredskapsskoordinator i DRBV, Henrik Trømborg, i en henvendelse til Øvre Eiker kommune, som du kan lese resten av under: - Vi ønsker å takke for all frivillig innsats folk i Øvre Eiker har bidratt med. Det være seg levering av mat og drikke. Eller kjøring,...
12:24 Øvre Eiker kommune
Nytt trådløst nett for besøkende på Rådhuset og Eikertun helsehus
​Fra ca. kl.15:00 fredag den 19. oktober vil gjestenettet på Rådhuset og Eikertun helsehus kreve innlogging via sms eller Feide-ID. Det nye nettverket heter OEK-Gjestenett. Dette har stått tilgjengelig for publikum i en periode allerede, og løsningen har vært testet hos kirken. Det...
12:24 Øvre Eiker kommune
Gullklokke og heder til årets 25-årsjubilanter
​Hele 21 jubilanter ble hedret i forbindelse med årets erkjentlighetsmiddag på Sanden hotell torsdag 18. oktober 2018. 16 av dem var til stede. Representanter fra administrasjonen var også inviterte, sammen med formannskapet.                   ...
12:24 Øvre Eiker kommune
Redesignkurs på biblioteket
​Kurset passer for ungdom og voksne med sykunnskaper. Egen symaskin må medbringes. Ta gjerne med egne prosjekt du holder på med! Kursavgift kr. 800,-. Begrenset antall plasser, kun få plasser igjen. Påmelding på mail til biblioteket@oeiker.no       Kurset går...
12:24 Øvre Eiker kommune
Sterk vind til helgen - sikre løse gjenstander
​Foreløpig viser prognosene at vinden rammer hardest langs kysten og i høyereliggende strøk. Befinner du deg i et slikt område, bør du unngå å oppholde deg utendørs når vinden står på som verst. Du som bor i Øvre Eiker bør bruke...
12:24 Øvre Eiker kommune
Sunn hverdagsmat
​​Under mottoet "små skritt - stor forskjell" arrangerer Familiesenteret BraMat kurs for familier med barn i skolealder. Oppstartskveld er torsdag 7. mars kl. 17 - 18.30, deretter 21. mars og 28. mars.Påmelding innen 22.februar til Ingunn, 948 59 213 eller mail...
torsdag 13:45 Øvre Eiker kommune
Gavedryss fra Sparebankstiftelsen
​Det var 10. november i fjor at ordfører Ann Sire Fjerdingstad åpnet det nye utlånstilbudet i kommunen - BUA - på den gamle skoletomta via a vis rådhuset.  Den gang var det lite utstyr, men nok til å komme i gang. Nå har BUA mottatt en svært...
onsdag 15:51 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart for utvidet planområde - Fosenjordet
​ Hensikten med varslingen er å informere om utvidet planområde på grunn av mulige konsekvenser knyttet til revidert geoteknisk løsning. Den geotekniske utredningen viser et areal mot vest som kan utsettes for skred dersom det ikke utføres nødvendige tiltak. Den viser...
tirsdag 20:37 Øvre Eiker kommune
Vellykket UKM-festival på Eiker scene
​Denne gangen ble festivalen holdt på Eiker Scene på Buskerud folkehøgskole, og de vel 100 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring,...
mandag 14:36 Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune med netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner
Regnskapet skal nå revideres av Buskerud Kommunerevisjon IKS, før det endelige regnskapet fastsettes av kommunestyret 22. mai. For 2018 viser regnskapet et netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 17 millioner kroner. Netto driftsresultat er 24...
mandag 09:50 Øvre Eiker kommune
Kulturminnerådet inviterer til årsmøte
​Dagsorden: 1. Konstituering av møtet 2. Kulturminnerådets årsrapport for 2017/2018 3. Årsbudsjett for 2018 4. Framtidig organisering av Øvre Eiker kulturminneråd 5. Bevaring og formidling av immaterielle kulturminner 6. Strategi for kommunikasjon med eiere av...
mandag 09:50 Øvre Eiker kommune
Skoleevelene på Røren bruker gymtimene sine på å rydde søppel
​Solveig Cross i 6A skriver følgende: 6a på Røren skole har selv valgt bort et par gymtimer for å plukke søppel i nærområdet. Vi hadde hørt hvor mye søppel det er i havet, så det var helt klart at vi ville hjelpe. Vi delte oss i grupper  for...
mandag 09:50 Øvre Eiker kommune
Er du hjemme på dagtid med barn i vogn? Da kan dette være noe for deg!
​Oppstart 17.april 2018.Oppmøte utenfor helsestasjonen kl. 12.Klær og sko for bevegelse. Etter treninga er det mulighet for å spise niste/samles inne på Barselrommet på helsestasjonen. Trilletrening.pdf
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Markerer Sykepleiernes dag
​                       Det var trommelvirvler og stor stas for beboere, ansatte og andre frammøtte, da Sykepleiernes dag ble markert på Eikertun helsehus. 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen, og datoen ble i sin tid valgt...
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Totalforbud mot heliumballonger i Øvre Eiker
​Flere kommuner har innført forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai og andre festivaldager, bla Drammen, Bergen, Skien, Porsgrunn. Kommunestyret i Øvre Eiker har nå tatt forbudet et skritt videre, med å vedta et generelt forbud. Forsøplingsproblematikk Det er for tiden...
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Slagverkkonsert søndag 14.1.2018
For femtende år på rad trommer Øvre Eiker kulturskole sammen slagverkskonsert i samarbeid med Nedre Eiker kulturskole og musikklinja på St. Hallvard videregående skole i Lier. På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i...
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning - Reguleringsplan for Ringveien 25 mfl. , Hokksund
Vedtaket kan påklages ihht. samme lovs § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker. Skjema og orientering om klagerett finnes på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kommunens Servicesenter, tlf. 32 25 10 00. Eventuelle krav om erstatning eller...
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Veiledningsseminar - offentlige anskaffelser
​Mål · At lokalt næringsliv har tilstrekkelig kunnskap om reglene rundt offentlige anskaffelser dvs. hvordan man leverer tilbud til offentlig sektor.· At lokalt næringsliv har tilstrekkelig kunnskapom hvordan man kan bidra i utarbeidelsenav konkurransegrunnlag.· At deltakerne...
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Drømmestipend 2019
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Byggesak og fremdrift i saksbehandling
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
Priser og stipender i Buskerud fylkeskommune 2018
Her finner du informasjon og skjemaer for de ulike prisene: Gründerpris kr 50 000 - alle kan nominere kandidater innen 1. oktoberGründerprisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet....
mandag 09:49 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

CollapseTest
​Overskrift 1 - klikk på meg for å vise innhold Lorem ipsum dolor sit amet, sumo dicant corrumpit his ne, qui eu dolores gloriatur. No eam sale laoreet vulputate, ad vim veniam ridens rationibus. An nam aliquip diceret perpetua, vide scaevola at sed. Ad affert populo mediocrem pri, id liber labitur...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Skal ruste opp Folkets Hus i Vestfossen
​Målet er å styrke Folkets Hus som en vital møteplass for folk i Vestfossen. Det kommunalt eide bygget har delvis blitt drevet av en aktiv forening av brukere på huset. De skal ha en nøkkelrolle videre. Først på blokka ligger å få åpnet opp...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker jobber internasjonalt
​Kommunen har de senere årene valgt å fokusere mer på internasjonalt samarbeid. Gjennom samarbeid på tvers av landegrensene har vi erfart at utfordringene vi står overfor, ikke bare gjelder innenfor Norges grenser, men også for andre kommuner i Europa. Vi ser rett og slett at...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Nytt aktivitetsanlegg for ski i Myrespiten
​Eiker Ski har lenge ønsket å få etablert et skianlegg med mulighet for å produsere kunstsnø. Burud IF er med i prosjektgruppa og vil også bidra med midler inn i arbeidet. En forutsetning for bygging av det nye anlegget, og i tråd med vanlig praksis, er at kommunen vil...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Vil hjelpe deg å bo lengst mulig hjemme
​Flere eldre og stadig nye omsorgsoppgaver som blir lagt på kommunene, gjør at vi må jobbe annerledes for å møte framtidens behov. Det er en politisk vedtatt målsetting i Øvre Eiker kommune at innbyggere i alle aldersgrupper skal kunne bo hjemme lengst mulig, og at...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
​Øvre Eiker kommune har fått sin første innovasjonsstrategi!
De har jobbet med spørsmål som: Hvordan skal vi jobbe for å finne de gode løsningene? Hva skal vi gjøre for å skape en god og fruktbar innovasjonskultur?Det har resultert i en folder – innovasjonsstrategien - med en tiltaksplan, som skal bidra til at planen blir virksom i...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Vi har hatt besøk av Lørenskog!
​Denne gangen var det et lag fra Lørenskog kommune, seksjonen for strategi og samfunnsutvikling, som var på besøk. De ville bla høre om hvordan vi jobber med medvirkning, samskaping og innovasjon. Lørenskog kommune kom med fire personer fra seksjonen for strategi og...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
UKM - årets kulturbegivenhet for ungdom!
​Kultursalen på Hokksund Ungdomsskole er scenen, og årets program viser god sjangerbredde: Band, kunst, film, konferansierer, scenearbeidere, dikt, vokalister, singer/songwriter, klassisk, performance, dans, film mm. Kunstinnslagene blir presentert i et eget galleri, et rom som blir bygget opp inne i...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Husk søknadsfrist for barnehageopptak 2018
​Har ditt barn behov for barnehageplass fra høsten 2018, må søknad om barnehageplass sendes innen 1. mars. Dette gjøres i søkeportalen.  Endringer i allerede innsendte søknader må også være gjort innen fristen. Dette gjelder både for private og...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Nå kommer inkassovarsel i Vipps
​Dersom du ikke betaler fakturaen du får fra Øvre Eiker kommune til forfallsdato, sendes de videre til Conecto. Conecto innfordrer på vegne av Øvre Eiker kommune. Fra nå av, vil alle som har aktivert Vipps Faktura i vipps-appen, motta inkassovarsel til Vipps. De vil motta et...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Kate avslutter Tussmørk torsdag 2017
​Sammen med “gutta” inntar hun bibliotekscenen  førstkommende torsdag, denne gangen i en helakustisk versjon, med Tomasz Jaworski på gitar, Ole Morten Heien på kontrabass og Knut Nyheim på fiolin. Kate, som er bosatt i Hokksund, har utgitt 3 soloalbum og et album med bandet...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Ungdomskultur på ville veier?
​Kvelden innledes med foredrag ved Marco Elsafadi. Denne kvelden snakker han blant annet om foreldrerollen og kommunikasjon mellom foreldre/ungdom. Marco Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Velkommen til nyttårskonsert på Folkets hus
Medvirkende er blant annet "Spiller ingen rolle" under ledelse av André Wilting, Vestfossen Mannskor og Vestfossen Salongorkester. Kafeteria med salg av vafler og kaffe er åpen fra kl. 16. Selve konserten starter kl. 17. Velkommen!
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Foreldreforberedende-kurs i mars
​En ny fase i livet begynner når man får barn. Det er en hendelse som skaper rom for mye glede. Samtidig vet vi at det krever innsats å være både mamma/pappa, kjæreste og samarbeidspartner i småbarnsperioden. Til hjelp og inspirasjon i denne nye livssituasjonen inviteres...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Åpen dag på Aktivitetshuset 21. november
Aktivitetshuset ligger i Hellefossveien 41 i Hokksund.  Onsdag 21.november er det åpen dag fra kl 12 til kl 18. Kom, ta en prat og se hva vi kan tilby av aktiviteter. Det blir salg av produkter, noe å bite i og drikke (vi tar bare kontanter).Håper vi ser deg! Hjertelig velkommen!
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
I Smellhaugen barnehage står overraskelsene i kø
Her har de egen sykkelbane med et helt ekte busstoppskilt, gymsal i kjelleren og masse boltreplass i rom etter rom, skriver Eikerbladet på sine nettsider. Med fersk maling på veggene, og planer om oppussing av blant annet garderobene, er Smellhaugen barnehage i utvikling. Nye tider Den viktigste...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Hjelper unge i overgangen til voksenlivet
– De unge som tar kontakt med oss, kan stå i mange utfordringer. En del har hatt en utfordrende oppvekst, noen har opplevd mobbing, noen strever med relasjoner, mens andre igjen har angst, depresjon eller begynnende rusvansker, sier leder av Ressursteam 15–24, Bjørg Tryti til Nasjonalt...
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Klipp hekker og busker for skolebarna
La oss gjøre en felles innsats for tryggere skolevei for alle. Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Er du nysgjerrig på hva et fosterhjem er?
17. oktober inviteres de som er nysgjerrige på hva et fosterhjem er og hvordan de kan bli det, til et informasjonsmøte på Kongsberg. Mer informasjon finner du her. Det er også laget et arrangement på facebooksiden til Foseterhjem sør. 
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
Aktueltnew
torsdag 14. februar Øvre Eiker kommune
UKM-festival på Eiker Scene
​Denne gangen holdes UKM-festivalen på Eiker Scene, på Buskerud Folkehøgskole, og årets program viser god sjangerbredde: Band, kunst, film, konferansierer, scenearbeidere, singer/songwriter, klassisk og dans. Årets fagpanel består av Sebastian Bruknapp Sjem, Gunnlaug Moen,...
onsdag 13. februar Øvre Eiker kommune
Opptak av kommunestyrets møte 13. februar 2019
Her finner du opptak av kommunestyrets møte 13. februar 2019. Sendingen er delt i to. På grunn av en teknisk feil på lydanlegget i kommunestyresalen, er lydkvaliteten dessverre noe varierende. Vi beklager dette. I den første videoen under kan det hende du må skru opp lyden både...
onsdag 13. februar Øvre Eiker kommune
Skraping av veier for snø og is
​Dette er en helt nødvendig jobb før sålene går helt i oppløsning i mildværet. Hvis denne jobben ikke blir gjort blir veier og gater ikke lenger framkommelige og åpne for almen ferdsel.Vi prøver å unngå at det legges altfor mye i avkjørsler, men...
onsdag 13. februar Øvre Eiker kommune
Vi søker ny kommunalsjef for økonomi, innkjøp og eierskap
Vi trenger en dyktig leder som kan bidra til helhetlig utvikling i kommunen.Vi trenger deg til å lede økonomiavdelingen, i rollen som økonomisjef, lede arbeidet med innkjøp der det i dag er én ansatt, samt lede arbeidet med eierskap av kommunens selskaper og interkommunale...
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Spennende idéverksted om svømmetilbudet
​Les presentasjonen til Christer her Deretter jobbet deltakerne med å kartlegge hvordan det var å bruke dagens svømmehaller – før man kom, under aktivitetene der og etter man dro. I tillegg vurderte de om de var enige eller uenige med arbeidsgruppas foreløpige antakelser om...
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Daglig leder i ØEKE er ansatt
Gunn Edvardsen kommer fra stillingen som kommunalsjef for samfunn i Ringerike kommune.  Hun har i tillegg bakgrunn fra næringseiendomsbransjen.ØEKE skal overta alle formålsbygg som i dag eies av Øvre Eiker kommune.  Edvardsen skal bygge opp et kommunalt foretak med ansvar for...
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Skoleinnmelding 2019-2020
​Du svarer på innmeldingen ved å gå inn her.
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Beredskap i hjemmet - en sikker hverdag
Det sies at fleste ulykker skjer i hjemmet. Her kan du lese om hvordan du kan forberede hjemmet ditt på kriser og uforusette hendelser.
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Trilletrening for deg som er hjemme med barn på dagtid
​Hjemme på dagtid med barn i vogn? Da kan du bli med på trilletrening. Mandager kl 12 - 13 blir det mulighet for trening; kondisjon og styrke, ute sammen med andre. Møt opp utenfor Familiesentert kl. 12. Vi er ute uansett vær! Oppstart mandag 10. september.
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Fornyet konsesjon for Hokksund flyplass
Hokksund flyplass brukes til klubb- og skoleflyging. Drammen flyklubb har ca. 280 medlemmer, med en stor andel ungdom. Klubben driver ideell virksomhet, og det legges årlig ned et stort antall dugnadstimer. Det er Luftfartstilsynet som gir konsesjon, men både Øvre Eiker kommune, andre...
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Oddvar Aas - journalist og diplomat
​På 1930-tallet gjorde Oddvar Aas seg bemerket både om tekstforfatter til Eiker-revyen og som journalist i Fremtiden, og i 1938 ble han ansatt i Arbeiderbladet. I 1941 flyktet han til Sverige, der han ble presseattaché ved den svenske legasjonen i Stockholm. Etter krigen ble han ansatt i...
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
NewAktuelt
mandag 11. februar Øvre Eiker kommune
Kunsten å brygge og smake på øl
​Bryggeriet er en familiebedrift som holder til i Mjøndalen, og det er sønnen Jonas Jensen som kommer til biblioteket denne kvelden. Han vil fortelle litt om hvordan de er bygget opp og om filosofien og historien bak oppstarten. De har nemlig satt seg som mål å være en...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
FN-markering ved Hokksund barneskole
Slik lyder refrenget til sangen «VI», som ble framført av 450 elever ved Hokksund barneskole fredag morgen. Denne fellessangen var avslutningen på ei uke med FN som tema. Alle elevene ved skolen har gjennom siste uke fått kunnskap om FN, de har lært en felles sang og laget...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Jakten på smarte samarbeidsløsninger – prosjektet 'Sammen mot 2022'
​Øvre Eiker kommune er med i det nasjonale programmet “Saman om ein betre kommune”. Her deltar 110 andre kommuner. Øvre Eiker startet prosjektet “Sammen mot 2022” i fjor. Hovedmålet er å videreutvikle samarbeidsløsninger inn i ei ny tid med nye...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Pressemelding- Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 - 2018
1. I 2015 er det et betydelig krav til omstilling. Driftskostnadene er for høye og det ernødvendig å gjøre gjennomgående og varige grep for å sikre et langsiktig handlingsrom.Det er avgjørende at 2015 blir året hvor konkrete effekter av omstillingsarbeidet tas ut i...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Nye veinavn i Ormåsen og Skotselv
​Ormåsen: I forbindelse med videre utbygging i Ormåsen, Detaljplan for Ormåsen B6 og B7, ønsker kommunen å få inn forslag på to nye veinavn. Kommunen ønsker å videreføre temaet soppnavn. Se vedlegg for eksisterende veinavn, nye forslag og kart. Frist...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Stor skogbrannfare - totalt bålforbud
​- Skogbrannfaren er meget høy og vi har derfor besluttet å legge ned forbud mot all type bålbrenning i skog og mark. Et totalforbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Ny bankforbindelse
Kommunens nye ordinære driftskonto er 2200 07 66058. Fakturaer betales til en egen bankkonto og vil fra nå være konto 1506 06 50559. I en overgangsfase kan du ha mottatt og motta faktura med et annet bankkontonummer. Benytt alltid bankkontonummeret som står på fakturaen.   Har...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Ett lag for god oppvekst i Øvre Eiker
​Line Melvold  fra STYD kommunikasjon og Arne Holte, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo  foreleste  om barns beste, barnekonvensjonen, betydning av voksenrelasjonen  og  hvordan fremme  barn og unges psykiske helse.      
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Velkommen til dialogmøte 28. november!
​Tema: · Husbanken orienterer om muligheter for lån og tilskuddsordninger· Orientering om kommunens bo – og tjenestetilbud Tid: 28. november kl. 18:00 – 19:30 Sted: Festsalen, Eikertun helsehus, Hokksund Påmelding: Påmelding på tlf. 32 70 18 00 eller på...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
Strikkeforedrag med Arnhild Skatvedt
​Arnhild Skatvedt er forfatteren bak strikkeboka «Knitting woman – medisin i hver maske» og en anerkjent strikkedesigner. Hun har vokst opp på Loesmoen, men bor til daglig på Averøy i Møre og Romsdal. Denne kvelden kommer hun hjem til Øvre Eiker.  Hun vil...
lørdag 9. februar Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL