Øvre Eiker
Det blir ny hall på Loesmoen
Forsikringsoppgjøret er i havn, og både idrettslagene og kommunen går inn for å bygge ny hall på Loesmoen. Saken ble behandlet i kommunestyret 21. februar 2018.
01:53 Øvre Eiker kommune
Eiendomsforvaltningen organiseres som KF
Høsten 2017 ble det vedtatt å starte en prosess med å overføre kommunale formålsbygg til et aksjeselskap underlagt Eiker Eiendomsutvikling AS. Det har også før den tid vært en lang prosess rundt spørsmålet om organisering av kommunale eiendommer. Nytt...
01:53 Øvre Eiker kommune
Klaget på forhold i svømmehallen – fikk svar fra ordføreren og rådmann
Det startet i fjor høst, da Helene i 6. klasse på Røren skole ville skrive om dårlige forhold i Hokksund svømmehall i skoleavisa og kom på ordførerens kontor for å intervjue henne om saken. 29. januar skrev så Hedda Sofie og Miriam i 6. klasse på...
01:53 Øvre Eiker kommune
Hogst og tynning på Nedre Sandøra
Dette er til hinder for bruken av området, og det er derfor nødvendig å gjøre mer omfattende hogst og tynning på deler av øya. Denne hogsten vil bli gjennomført nå i slutten av februar og begynnelsen av mars. Hogsten blir gjort maskinelt, og anleggsperioden er...
01:53 Øvre Eiker kommune
Takket frivilligheten på Eikertun
​- Det er dere som er limet i kommunen vår, og det er dere som bidrar til at det faktisk er godt å bli gammel i Øvre Eiker, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad til de oppmøtte. – Dere sørger for det lille ekstra som skaper glede og trygghet for mange av våre...
01:53 Øvre Eiker kommune
Måling av radon i Øvre Eiker
Radon er en usynlig, luktfri gass som kan gi helseskade når den opphopes i innemiljøet vårt. Deler av Oslofeltet med alunskifer strekker seg gjennom Øvre Eiker kommune. Dvs. at det enkelte steder i kommunen vil være høye verdier av radon. Kommunen har oversikt over hvor det er...
01:53 Øvre Eiker kommune
I denne fete juletid
I en fersk spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, svarer drøyt 20 prosent at de kvitter seg med ribbefett og annet fett fra matlagingen gjennom vasken eller toalettet. Det er feil måte. 70 prosent kaster det sammen med matavfallet. Det er riktig...
01:53 Øvre Eiker kommune
Vinsmaking på biblioteket
​Du lærer å gjenkjenne kvalitet og finne dine personlige favoritter. Alt presentert i Ingvilds humoristiske og forståelige stil som har gjort henne til Norges mest leste vinjournalist. Vi smaker seks viner. Passer for både nybegynnere og viderekomne.  Inngang kr. 450,-....
01:53 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Søk om støtte til restaurering av verneverdige bygninger
01:53 Øvre Eiker kommune
Stem på kulturprisen 2017
Øvre Eiker kommune deler hvert år ut Kulturprisen. Den kan deles ut til enkeltpersoner, grupper eller foreninger som har gjort en spesiell innsats for kommunen eller på annen måte har utmerket seg. Prisvinneren bør bo i, virke i eller være fra Øvre Eiker...
01:53 Øvre Eiker kommune
Planlegger du å bygge i 2018?
​Byggesaksavdelingen vil fortelle litt om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt, hva som må søkes om til kommunen og praktisk informasjon rundt søknadsprosessen. Det vil også være åpent for spørsmål og enkel veiledning. Målgruppe for...
fredag 19:42 Øvre Eiker kommune
Spyling av hovedvannledninger
Noen vil oppleve lavere vanntrykk i denne perioden, og om natten vil enkelte kunne miste vannet helt. Både i og etter spyleperioden kan vannet være noe misfarget. Vi spyler ledningene for å fjerne eventuell slam, slik at kvaliteten på vannet som kommer ut i huset ditt blir bra. Hvis du lurer...
torsdag 16:17 Øvre Eiker kommune
Produktivt idéverksted om Folkets Hus i Vestfossen
I underkant av 40 personer hadde funnet veien til Folkets Hus denne kvelden, og kommunalsjef for Kultur og Livskraft, Christer Best Gulbrandsen, loset deltakerne gjennom diverse kreative gruppeprosesser. Ut fra dette dukket det opp mange flotte innspill og ideer, og disse skal tas med inn i en...
torsdag 11:58 Øvre Eiker kommune
Fagdag for alle ansatte i barnehagene i Øvre Eiker
Under tittelen "På jakt etter barnas egne stemmer" loset foredragsholder og høyskolelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Sørøst- Norge Jostein Paulgård Østmoen barnehagefolket i Øvre Eiker gjennom en engasjerende fagkveld i Kultursalen på Hokksund...
torsdag 07:33 Øvre Eiker kommune
Positive til medlemskap i antikorrupsjonsforening
Transparency International (TI) Norge er en ideell forening. Foreningens formål er å motarbeide all form for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet i privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten...
torsdag 07:33 Øvre Eiker kommune
Frist for oppsigelse av SFO plass
​Dette gjelder de som ønsker å avslutte eller redusere SFO-plassen før 30.juni 2018. For plass som skal sies opp fra høsten av, er det som vanlig en måneds oppsigelse fra den første i måneden jf. vedtekter for skolefritidsordningen    
torsdag 07:33 Øvre Eiker kommune
Siste ungdomskonsert før jul
​Tussmørk jr. er en del av Øvre Eikers helårssatsing på Ung Kultur Møtes. En torsdag i måneden arrangeres konsert og sceneopptredener på bibliotekscenen i Hokksund. Alle ungdommer i alderen 10-20 år kan delta på bibliotekscenen, og alle typer kulturuttrykk er...
torsdag 07:33 Øvre Eiker kommune
Oppstart detaljregulering gang- og sykkelvei langs Semsveien
​Planstatus Området traseen er planlagt lagt gjennom er avsatt til LNF(R)-sone og ligger i hensynsone for verdifullt kulturlandskap i gjeldene kommuneplan. Området er også vurdert til regionalt viktig kulturmiljø i Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer, samt lokalt viktig...
torsdag 07:33 Øvre Eiker kommune
Husk å fjerne istappene
Det er alltid huseier som har ansvar for å fjerne istappene, noe som er spesielt viktig å tenke på dersom istappene henger over fortau eller andre steder der folk ofte ferdes. Takk for at du viser hensyn og fjerner istappene på huset ditt så snart du har mulighet! :-)
torsdag 07:33 Øvre Eiker kommune
Vil du lære noen enkle tips for sunn mat i hverdagen??
​Under mottoet "små skritt - stor forskjell" arrangerer Familiesenteret BraMat kurs for barnefamilier i april. Oppstartskveld er torsdag 5. april kl. 17 - 18.30, deretter 17.april og 24.april.  Påmelding innen 3. april til Ingunn, 948 59 213 eller mail:...
tirsdag 09:26 Øvre Eiker kommune
Ny skolebehovsplan for Øvre Eiker klar
​WSP har sett på mulighetene i eksisterende skolebygg, hver for seg, omdisponering av lokaler og behov for utvidelse av skolene, sett på bakgrunn av prognosene for elevtall i årene som kommer. Skolene med kapasitetsutfordringer i nær framtid, er barne- og ungdomsskolene i Hokksund og...
tirsdag 09:26 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund
​Spørsmål i sakens anledning kan rettes til seksjon for Samfunnsutvikling. Eventuelle merknader bes sendt Øvre Eiker kommune, v/seksjon for samfunnsutvikling, Pb 76, 3301 Hokksund eller på post@ovre-eiker.kommune.no innen 26.01.18. Sakens dokumenter: Vedtak - Sementveien...
tirsdag 09:26 Øvre Eiker kommune
Folkemøte om Buskerudbypakke 2
​Møtet finner sted på Hotel Scandic Ambassadeur på Strømsø torg i Drammen. Fire forslag til pakker og tre bomsystemer er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Les mer om de ulike alternative tiltakspakkene, bomkonseptene og mer om...
tirsdag 09:26 Øvre Eiker kommune
Vil du forstå barnet ditt bedre?
Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. ​Familiesenteret tilbyr dette kurset gratis til foreldre med barn 0-12 år. Oppstart er mandag 9.april (kl. 13 - 14.30), og det varer...
mandag 18:53 Øvre Eiker kommune
Vellykket UKM-festival
​Mange deltakere betyr også mange publikummere, og de vel 150 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring, ikke annonsert fra scenen...
mandag 18:53 Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Teater Joker: Tutomaten
​I denne dukkeforestillingen har reven og grisungen hørt om en maskin som sier «tut» hvis man putter inn ei tomflaske! En sånn maskin vil de også bygge, men den skal være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de også ha andre...
mandag 18:53 Øvre Eiker kommune
Bålbrenning fra 15. april
​Forskrift om brannforebygging §3 Gererelle krav til aktsomhet "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Med åpenbart ikke medføre brann menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært...
lørdag 19. mai Øvre Eiker kommune
Vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse
​Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)? Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittedekan bakteriene finne...
lørdag 19. mai Øvre Eiker kommune
Kommunestyret informeres om Øvre Eiker Energi AS
​Møtet vil foregå på Rådhuset. Informasjonen som gis, er unntatt offentlighet, i henhold til offentlighetslovens § 15. 1, og møtet vil være lukket. Kommunestyret gikk i møtet 13. desember 2017 inn for å videreføre den pågående i Øvre...
lørdag 19. mai Øvre Eiker kommune
Feiing og tilsyn av fritidsboliger i Øvre Eiker
Feiingen og tilsynet er et resultat av ny Forskrift om brannforebygging (av 1. januar 2016) som sier at det skal utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger. Det har ikke tidligere vært pålagt feiing og tilsyn av fritidsboliger. Nå skal...
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner oppheves
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
Mange meninger om Hokksunds fremtid på folkemøtet
Hokksunds fremtid er sendt ut på høring i form av forslag til ny reguleringsplan. Mange møtte opp til byvandring gjennom sentrum etterfulgt av folkemøte onsdag denne uka.
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
Bramat kurs for foreldre med barn i skolealder
​Under mottoet "små skritt - stor forskjell" arrangerer Familiesenteret BraMat kurs for barnefamilier i april. Oppstartskveld er torsdag 5. april kl. 17 - 18.30, deretter 17.april og 24.april. Påmelding innen 22. mars til Ingunn, 948 59 213 eller mail: ingunn.aroen@ovre-eiker.kommune.no ...
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Kurs i depresjonsmestring - meld deg på nå!
​Øvre Eiker-hjelpa (psykisk helse) tilbyr igjen kurs i depresjonsmestring. Her lærer du metoder og teknikker for å kunne mestre belastninger og depresjon på en bedre måte, korte ned perioden og eventuelt forebygge tilbakefall.Vi jobber etter kognitiv sosial læringsteori, som er...
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
Slagverkskonsert søndag 14. januar
På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i Bærum. Konserten arrangeres søndag 14. januar kl. 18:00 i kultursalen på Hokksund ungdomsskole.  Disse konsertene har bidratt til det yrende slagverkslivet vi har og har hatt i...
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
Test kurs mai 18
​Her kommer resten av teksten. Det startet i fjor høst, da Helene i 6. klasse på Røren skole ville skrive om dårlige forhold i Hokksund svømmehall i skoleavisa og kom på ordførerens kontor for å intervjue henne om saken. 29. januar skrev så Hedda Sofie og...
onsdag 16. mai Øvre Eiker kommune
Meråpent bibliotektilbud i Hokksund
​At biblioteket nå er meråpent betyr at du kan benytte biblioteket fra klokka 7-22, hver dag hele året; hverdager, søndager og helligdager. For å få tilgang til meråpent bibliotek med lånekortet ditt, må du inngå en avtale om bruk med biblioteket....
tirsdag 15. mai Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Hokksund sentrum
​Frist for merknader er satt til 6. april 2018 – og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. Før påske vil det bli arrangert et åpent møte hvor det redegjøres for planen, og det vil være muligheter for å stille...
tirsdag 15. mai Øvre Eiker kommune
Sommerskolen 2018 Øvre Eiker - fulltegnet
​Vær forsker i en hel uke! Bli med på en spennende uke stappfull av forskeropplevelser du sent vil glemme! Sommerskolen arrangeres i uke 26 (26. - 30. juni) og uke 27 (3. - 7.juli). Kurset går over 5 dager, mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50.Deler av kurset...
mandag 14. mai Øvre Eiker kommune
Er du hjemme på dagtid med barn i vogn? Da kan dette være noe for deg!
​Oppstart 17.april 2018.Oppmøte utenfor helsestasjonen kl. 12.Klær og sko for bevegelse. Etter treninga er det mulighet for å spise niste/samles inne på Barselrommet på helsestasjonen. Trilletrening.pdf
søndag 13. mai Øvre Eiker kommune
Se opptak av kommunestyret her
​Her finner du listen over alle sakene i gårsdagens kommunestyre, med vedtak (i protokollene). Sak "PS 54/2018 - Forvaltningsrevisjonsrapport: Elevenes psykososiale skolemiljø i Øvre Eiker kommune - behandling i kontrollutvalget" ble løftet opp som sak nr. 2,...
søndag 13. mai Øvre Eiker kommune
Sivilforsvaret tester "flyalarmen"
​Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, kriseinfo.no og sosiale medier.Rundt om i landet er det...
søndag 13. mai Øvre Eiker kommune
Markerer Sykepleiernes dag
​                       Det var trommelvirvler og stor stas for beboere, ansatte og andre frammøtte, da Sykepleiernes dag ble markert på Eikertun helsehus. 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen, og datoen ble i sin tid valgt...
lørdag 12. mai Øvre Eiker kommune
Kulturminnerådet inviterer til årsmøte
​Dagsorden: 1. Konstituering av møtet 2. Kulturminnerådets årsrapport for 2017/2018 3. Årsbudsjett for 2018 4. Framtidig organisering av Øvre Eiker kulturminneråd 5. Bevaring og formidling av immaterielle kulturminner 6. Strategi for kommunikasjon med eiere av...
fredag 11. mai Øvre Eiker kommune
Går mot avslutning for Vestregionen
Vestregionen ble etablert i 1992 som et samarbeid mellom seks kommuner og fylkeskommunene Akershus og Buskerud. I 2017 bestod samarbeidet av 15 kommuner - Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt...
fredag 11. mai Øvre Eiker kommune
En reise i Cornelis Vreeswijks musikalske skattkammer
​Med stor respekt, innlevelse og musikalsk overskudd, tas publikum med på en fascinerende rundtur i den avdøde trubadurens kvinnehistorier, politikk, holdninger til det etablerte borgerskapet, døden og de nære ting. I 2008 og 2009 ga Gjermund Andresen og Berdon Kirksæther ut to...
torsdag 10. mai Øvre Eiker kommune
Kan lakselus utryddes fra Drammensregionen?
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen Tid: kl.18-20 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de alvorligste truslene mot norske villaksbestander. Bekjempelse av parasitten er derfor høyt prioritert. Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av parasitten hvor det...
torsdag 10. mai Øvre Eiker kommune
UKM - årets kulturbegivenhet for ungdom!
​Kultursalen på Hokksund Ungdomsskole er scenen, og årets program viser god sjangerbredde: Band, kunst, film, konferansierer, scenearbeidere, dikt, vokalister, singer/songwriter, klassisk, performance, dans, film mm. Kunstinnslagene blir presentert i et eget galleri, et rom som blir bygget opp inne i...
onsdag 9. mai Øvre Eiker kommune
Kate avslutter Tussmørk torsdag 2017
​Sammen med “gutta” inntar hun bibliotekscenen  førstkommende torsdag, denne gangen i en helakustisk versjon, med Tomasz Jaworski på gitar, Ole Morten Heien på kontrabass og Knut Nyheim på fiolin. Kate, som er bosatt i Hokksund, har utgitt 3 soloalbum og et album med bandet...
onsdag 9. mai Øvre Eiker kommune
Skoleinnmelding 2018 - 2019
Vi minner om fristen 9. februar for å svare på skoleinnmelding for 1. klassinger høsten 2018.
onsdag 9. mai Øvre Eiker kommune
Velkommen til nyttårskonsert på Folkets hus
Medvirkende er blant annet "Spiller ingen rolle" under ledelse av André Wilting, Vestfossen Mannskor og Vestfossen Salongorkester. Kafeteria med salg av vafler og kaffe er åpen fra kl. 16. Selve konserten starter kl. 17. Velkommen!
onsdag 9. mai Øvre Eiker kommune
Direktesending: kommunestyret 9. mai
​Klikk F5 (oppdater) dersom videoen ikke starter automatisk (når klokka har passert 16:00). Lyden er automatisk satt til av, og må skrus på via lydsymbolet i selve videoen. Du kan også følge møtet på våre Facebook-sider (anbefalt for deg som ser via mobil eller...
onsdag 9. mai Øvre Eiker kommune
Vannlekkasje i Vestfossen
På grunn av lekkasje ved Doktorhjørnet i Vestfossen (krysset Smørgravveien), var vannet borte i perioder 5. april 2018.  Har du spørsmål, ta kontakt med kommunen på telefon 911 58 992. 
tirsdag 8. mai Øvre Eiker kommune
Aktueltnew
mandag 7. mai Øvre Eiker kommune
Tussmørk torsdag presenterer: Damenes aften
​Denne kvelden deler fire artister på underholdningen, og det kjøres korte pauser mellom hvert sett.   På bibliotekscenen står:  VÅRIN  - Sanger og låtskriver fra Hokksund. Vårin har drevet med musikk lenge, og har blant annet varmet opp for...
mandag 7. mai Øvre Eiker kommune
Geitekillingen som kunne telle til ti!
"Geitekillingen som kunne telle til ti!" er en av Alf Prøysens mest kjente og kjære fortellinger for barn. Forestillingen fremføres som musikalsk fortellerteater, og kommuniserer direkte med publikum gjennom en berg og dalbane av fysiske ablegøyer, verbale blomster og matematiske...
mandag 7. mai Øvre Eiker kommune
Ungdomskultur på ville veier?
​Kvelden innledes med foredrag ved Marco Elsafadi. Denne kvelden snakker han blant annet om foreldrerollen og kommunikasjon mellom foreldre/ungdom. Marco Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i...
mandag 7. mai Øvre Eiker kommune
Spørreundersøkelse fra Helsedirektoratet
Da vil forskere i SINTEF gjerne høre om dine erfaringer med tjenestene! Les mer om hvordan du kan delta i vår landsomfattende spørreundersøkelse på www.sintef.no/komhelse
mandag 7. mai Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

17. mai 2018 - program
17. mai-programmet for Øvre Eiker.  
fredag 4. mai Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner 2018
​Det vises til den kommunale veglista, og veger det gjelder vil bli skiltet.Unntatt fra restriksjonene:Dyretransport, bergningsbiler som bistår ved trafikkulykker, brannbiler, buss i rute, renovasjonsbiler og elverksbiler som må bistå med feilretting
fredag 4. mai Øvre Eiker kommune
Ungdom ga råd til ansatte i Seksjon oppvekst
I seksjon oppvekst er barnehage, skole, barnevern, ppt og Familiesenter samlet med felles motto "Ett lag for god oppvekst". Rådmann Trude Andresen innledet samlingen med å fortelle om målet om økt samhandling og sømløs overgang mellom de ulike tjenestene i seksjonene....
fredag 4. mai Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av privat detaljregulering - felt Bk 12.1, Harakollen, Hokksund
Det varsles med dette om igangsetting av privat detaljregulering for boliger - lavblokk på felt Bk 12.1, beliggende i Harakollen i Øvre Eiker kommune i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12-8. Planområdet ligger langs veien Trettebråtan. Planområdet omfatter...
fredag 4. mai Øvre Eiker kommune
Reguleringsplan for Hokksund sentrum
​Sakens dokumenter: Bruhjørnet.pdf Byplanprosessen.pdf Hokksund 2014 Ola Bettum.pdf Hokksund Park.pdf Innspill oppstart.pdf Justering kvartaltomta.pdf Kulturminner - registrering og vurdering av nyere tids kulturminner.pdf Mulighetsstudie knutepunktutvikling.pdf Mulighetsstudie...
torsdag 3. mai Øvre Eiker kommune
Nye veinavn i Ormåsen og Skotselv
​Ormåsen: I forbindelse med videre utbygging i Ormåsen, Detaljplan for Ormåsen B6 og B7, ønsker kommunen å få inn forslag på to nye veinavn. Kommunen ønsker å videreføre temaet soppnavn. Se vedlegg for eksisterende veinavn, nye forslag og kart. Frist...
torsdag 3. mai Øvre Eiker kommune
"Syng med oss" med storslått 25 år-jubileum
Siste tirsdag i måneden de siste 25 årene, har det vært allsang og musikalsk underholdning i "Syng med oss" på Eikertun. Tirsdag 24. april var det klart for jubileumsfest.
torsdag 3. mai Øvre Eiker kommune
Ny bankforbindelse
Kommunens nye ordinære driftskonto er 2200 07 66058. Fakturaer betales til en egen bankkonto og vil fra nå være konto 1506 06 50559. I en overgangsfase kan du ha mottatt og motta faktura med et annet bankkontonummer. Benytt alltid bankkontonummeret som står på fakturaen.   Har...
torsdag 3. mai Øvre Eiker kommune
Ungdommer fra Øvre Eiker videre til UKM Landsfestival
​Videre til Landsfestival Av 88 sceneinnslag, fordelt på fire forestillinger, skulle kun fem innslag plukkes ut til landsfestivalen i Trondheim som foregår i slutten siste uken i juni. Som i fjor ble to av sceneinnslagene fra Øvre Eiker valgt ut til å representere Buskerud i Trondheim i...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
Velkommen til informasjonsmøte om Loesmoen idrettspark
Det planlegges også fotballhall og kunstgressbane på området. Kommunen ser samtidig på løsninger for ny gang-sykkelvei langs Drammensveien, og noe omlegging av ledningsnettet under bakken. Naboer - og andre med hjerte for Loesmoen - inviteres til et dialog- og...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
Ekte Eiker - det beste fra landbruket
Bachelorstudenter fra Høgskolen i Vestfold og Buskerud har gjennom sitt prosjekt "Ekte Eiker" utarbeidet profileringsprodukter, herunder logo, slagord, hjemmeside og så videre, myntet på markedsføring av landbruksprodukter fra Øvre Eiker.   Lier har vært dyktige...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
Hva er Eiker Vekst?
​Eiker Vekst er en litt annerledes bedrift for mennesker som av ulike årsaker ikke så lett får innpass på det vanlige arbeidsmarkedet. De har per idag ca. 60 personer i varig tilrettelagt arbeid, som hver dag bidrar til produksjon og tjenesteyting ved de mange ulike avdelingene. Det er...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
FN-markering ved Hokksund barneskole
Slik lyder refrenget til sangen «VI», som ble framført av 450 elever ved Hokksund barneskole fredag morgen. Denne fellessangen var avslutningen på ei uke med FN som tema. Alle elevene ved skolen har gjennom siste uke fått kunnskap om FN, de har lært en felles sang og laget...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
100-åringene Hjørdis og Gerda feiret på Eikertun
  Det er sjeldent at Eikertun sykehjem i Hokksund opplever å ha 100-åringer. Enda sjeldnere er det at to spreke og oppegående damer på samme avdeling fyller 100 år så tett, faktisk har det aldri skjedd før. Mandag 7. oktober 2013 var det duket for feiret av to...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
Jakten på smarte samarbeidsløsninger – prosjektet 'Sammen mot 2022'
​Øvre Eiker kommune er med i det nasjonale programmet “Saman om ein betre kommune”. Her deltar 110 andre kommuner. Øvre Eiker startet prosjektet “Sammen mot 2022” i fjor. Hovedmålet er å videreutvikle samarbeidsløsninger inn i ei ny tid med nye...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
Stemme hjemmefra
Fristen for å søke om å få stemme hjemme er mandag 4. september 2017. I henvendelsen til valgstyret må du opplyse: Hvorfor du ikke kan møte opp i valglokalet Fullt navn, fødselsdato og fødselsår Nøyaktig adresse Dersom søknaden innvilges vil...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
Flyktninger på dugnad for de eldre
Det var 8. året på rad at flyktningene og Flyktningavdelingen i NAV Øvre Eiker tar initiativet til en dugnad for å hjelpe de eldre med å vaske og rydde i Rådhusgata Bofellesskap i Hokksund. De godt voksne beboerne trenger hjelp til blant annet å vaske ned...
onsdag 2. mai Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
BUSKERUD

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Bergen Nordland Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Rogaland Vest Agder
flere?
Båt Mat Troms Mobil Oslo Skåne Sport Hässleholm Møre og Romsdal Buskerud Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Skien Molde Kvinnherad Fredrikstad Kongelig Inrikes Get-ligaen Tinn USA Karlskrona Kultur Sandnes Malmö Rendalen Karmøy Stabæk Sport Sunndal Stavanger Eslöv Blekinge Musikk Bolig Poker Barn Tesla Steigen Stord Fauske Näringsliv Lyngdal Kongsvinger Bodø Sørreisa Kragerø Lillesand Porsgrunn Ringsaker Aurskog-Høland Sverige Risør Grane Tvedestrand Motor Meløy Politikk Hyllestad Askøy Bil Vestby Stockholm Åstorp Android Nittedal Elverum Bamble Dyr Tomelilla Svelvik Landskrona Drangedal Tynset Kunst Håndball 17. mai Haugesund Vestvågøy Drammen Sjakk Trening Åsnes Økonomi Helsingborg IK Start Lund Osterøy Nesodden Mote Mandal Eliteserien Lindås Eidskog Lier Vietnam Sund Kryptovaluta Nordkapp Båt Russland Kristiansand Universet Fedje Film Øksnes Salangen Narvik Hvaler Bil Turn Vefsn Reise Ballangen Trav Langrenn Forskning Hälsa Berlevåg Sarpsborg Tolga Klippan OBOS-ligaen Mörbylånga Trysil Nedre Eiker Staffanstorp Filippinene Karasjok Utsira Tranøy Vågan Førde Kvænangen Grue Notodden Utrikes Vinje Moss Friluftsliv Gloppen X-games Sigdal Sande Vitenskap Skiskyting Gjøvik Øygarden Vær Båstad Austrheim Modum Russ Sogndal Menn Tingvoll Jakt Jevnaker Larvik Svalbard Bromölla VM World Series of Poker Askim Ski Gausdal Ronneby Askvoll Sölvesborg Spill Skurup Horten Tønsberg Eurovision Farsund Hörby Aurdal Mat Fitjar Hemnes Porsanger Tana Målselv Radøy Odds BK Jølster FK Haugesund Frogn Kongsberg Kävlinge Åmot Lyngen Åmli Meland Forskning Vadsø Ålesund Tromsø IL Vålerenga Klatring Friidrett Nord-Odal Sykkel Rauma Halden Stavanger Oilers Enebakk Stranda OL Sauherad Alstahaug Moskenes Valle Brønnøy Kvinesdal Våler Øyer Time Naustdal Halsa Nord-Korea Ekonomi Selje Teknik Re Høyanger Masfjorden Skedsmo Eiker Kviteseid Andøy Svømming Bodø/Glimt Skiptvet Hammerfest Skøyter Sandøy Lesja Olofström SK Brann Helse Herøy Rana Norway Cup Løten Landbruk Jönköping Hamar Hadsel Spania Kommunesammenslåing Suldal Eidfjord Asker Sandefjord Sørfold Hattfjelldal Arendal Skodje NHL Mjøndalen IF Påske Surnadal Roing Rygge Åseral Fræna Hole Modalen Voss Östergötland Hockey Forsand Os Dovre Nybro FA-cupen Flora Trollhättan Volvo Kvæfjord Eidsberg Arvika Sola Interiør Odal Karlshamn Boksing La liga Skånland Mjölby Bundesliga Ishockey Giske Litteratur Østre Toten Borgholm Leirfjord Råde Nesna Stryn Syria Tromsø Klima Flekkefjord Polen Søgne Liverpool Kvinner Motorsport Eid Tour of Norway Nes Fjaler Hamarøy Ås Vennesla Rømskog Gran Viking FK Tjeldsund Trøgstad Kristiansund Tysvær Birkenes E-sport Torsken Rælingen Jobb Alpint Evenes Svalöv Google Skisport Flakstad Foto Værøy Aure Froland Årdal Øvre Eiker Røyken Skjervøy Bærum Lenvik Emmaboda
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL