Eidsberg
Det er tid for å lese av vannmåleren for 2018
Husk å lese av vannmåleren i år også! Avlesningskortene er i postgangen i disse dager. Siste frist for innlevering er 2. januar 2019.
mandag 10:53 Eidsberg kommune
Har du lyst til å jobbe som vilt- og utmarksrådgiver i Indre Østfold kommune?
Det er utlyst en 100 % fast stilling som vilt- og utmarksrådgiver i Indre Østfold kommune.
mandag 10:14 Eidsberg kommune
Belysning langs Mysenelva
Tilskudd fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus muliggjorde prosjektet.
fredag 15:07 Eidsberg kommune
Pårørendeskole for Indre Østfold starter i februar 2019
Eidsberg kommune, Utviklingssenteret og Aldring og helse ønsker pårørende til personer med utviklingshemming velkommen! Det er fire samlinger som foregår tirsdag kveld fra 18.00 til 21.00 i uke 6, 7, 9 og 10 (opphold i vinterferien).
fredag 11:20 Eidsberg kommune
Nå kan du søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak
Du kan søke om penger til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på veg.
torsdag 13:40 Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 09:34 Eidsberg kommune
Brosjyre om egenberedskap er på vei til din postkasse
Er du forberedt? For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Du får snart en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i
onsdag 14:16 Eidsberg kommune
Eidsberg kommune har vedtatt overvannsveilederen for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør
Om du skal bygge garasje, legge belegningsstein eller bygge ut et stort boligfelt, er det du som grunneier/utbygger som har ansvaret for at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. I overvannsveilederen finner du fysiske og tekniske krav til overvannsløsninger og krav til...
tirsdag 4. desember Eidsberg kommune
ØSTFOLD

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn forslag til planprogram for retting av feil i kommuneplanen 2015-2027
Formannskapet vedtok i møte 28. november, sak 18/84 å varsle oppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven §11-12 og § 11-13.
lørdag 1. desember Eidsberg kommune
Nominert til næringsprisen
Eidsberg kommunes næringsutvalg har nominert tre bedrifter til årets tiltaks- og næringspris.
onsdag 28. november Eidsberg kommune
Her finner du programmet for julegateåpningen torsdag 29. november
Hjem
tirsdag 27. november Eidsberg kommune
Fremdriftsplan for heis på Edwin Ruuds omsorgssenter
Det har i en lang periode vært planlagt ny heis på Edwin Ruuds omsorgssenter. Installering av ny heissjakt viste seg mer komplisert enn først antatt.
tirsdag 27. november Eidsberg kommune
Send inn forslag til Arkitektur- og byutviklingsprisen 2018
I 2015 opprettet Eidsberg kommune en Arkitektur- og byutviklingspris for Mysen sentrum, og juryen ønsker nå forslag til bygg eller prosjekter som fortjener en slik pris. Alle innbyggere i Eidsberg kan komme med forslag til hvem som fortjener en slik pris.
fredag 23. november Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 22. november Eidsberg kommune
NAV Eidsberg har stengt fredag 23. november
NAV Eidsberg har stengt fredag 23. november på grunn av kurs. Har du behov for tjenester fra NAV, ta kontakt med NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. 
mandag 19. november Eidsberg kommune
Flere nye tilbud til gravide og "ferske" mammaer
fredag 16. november Eidsberg kommune
Dialogmøte med kultur- og idrettsforeninger 20. november
Velkommen til høstens dialogmøte med kultur- og idrettsforeninger tirsdag 20. november kl. 19.00-21.00 på Eidsberg bibliotek, Kulturtorget.
fredag 16. november Eidsberg kommune
Søk om tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2019
Eidsberg kommune, inkl. frivillige foreninger fikk tildelt 650 000 kr i 2018. Vi håper på en like god tildeling i 2019. Husk å søk innen fristen 10. desember 2018.
torsdag 15. november Eidsberg kommune
Velkommen til informasjonsmøter om Indre Østfold kommune
torsdag 15. november Eidsberg kommune
Velkommen til næringslivsfrokost
Vi følger opp satsningen på frokostmøter, hvor vi har fokus på hvordan vi i fellesskap kan bli en enda bedre kommune for både handels- og næringsliv.
torsdag 15. november Eidsberg kommune
Problemer med telefonsystemet
onsdag 14. november Eidsberg kommune
Egenberedskap – dette bør du ha hjemme
Har du det du trenger til å klare deg uten vann, strøm og internett i 72 timer? Du må selv sørge for å ha det du trenger når små og store kriser inntreffer.
tirsdag 13. november Eidsberg kommune
Melding om vedtak - Kunngjøring av detaljregulering for Vandugbakken 95 og 97
Kommunestyret i Eidsberg kommune vedtok i møte 31. oktober 2018 sak 18/110, å egengodkjenne detaljreguleringsplan for Vandugbakken 95 og 97 (gbnr 55/16 og 55/206), jf. Plan- og bygningslovens § 12-12.
mandag 12. november Eidsberg kommune
Tonje Iselin Kragtorp kåret til årets lærling!
Tonje Iselin, som i dag jobber på dokumentsenteret og servicekontoret i Eidsberg kommune ble lørdag kåret til årets lærling under fag- og svennebrevutdelingen i Askim kulturhus.
mandag 12. november Eidsberg kommune
Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
I henhold til plan- og bygningsloven §17-4, varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan for deler av Kaupangkvartalet som ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2016. Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omfatte opprusting av lekeplassen på Mysen torg.
lørdag 10. november Eidsberg kommune
Varsel om vannavstengning i området Folkenborg - Eidsberg
På grunn av vedlikehold av vannledningsnettet må vi stenge av vannet mandag 12. november i området Folkenborg og hele Eidsberg (Kirkefjerdingen).
fredag 9. november Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 9. november Eidsberg kommune
Asfaltering av parkeringsplassen ved Mysen stasjon
Banedrift AS har fått i oppdrag fra BaneNor å asfaltere parkeringsplassen ved Mysen stasjon. Plassen mellom stasjonsbygget og taxihuset. Arbeidet planlegges utført lørdag 10. november 2018.
torsdag 8. november Eidsberg kommune
Velkommen til næringslivsfrokost
Vi følger opp satsningen på frokostmøter, hvor vi har fokus på hvordan vi i fellesskap kan bli en enda bedre kommune for både handels- og næringsliv.
torsdag 8. november Eidsberg kommune
Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019
Rådmannen har lagt fram sin innstilling til årsbudsjett 2019.
lørdag 3. november Eidsberg kommune
Den store kinodagen
Nyt en god film – til halv pris!
fredag 2. november Eidsberg kommune
Næringsprisen 2018
Hvilken bedrift fortjener Eidsberg kommunes nærings- og tiltakspris for 2018?
fredag 2. november Eidsberg kommune
Rom til leie i Velferdssenteret i Mysen
Nyoppusset rom på 2,30 x 4,80 m er til leie på Velferdssenteret. Rommet egner seg godt til velværeformål som fotpleie, frisør og lignende. Rommet er tidligere benyttet til fotpleiesalong.
fredag 2. november Eidsberg kommune
ØSTFOLD

Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 1. november Eidsberg kommune
Bli med og tegn det nye fylkesvåpen til Viken!
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Den nye fylkeskommunen trenger et fylkesvåpen, og de inviterer alle innbyggere til å komme med forslag til hvordan fylkesvåpenet skal være.
tirsdag 30. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 26. oktober Eidsberg kommune
Tilbud til gravide og deg som akkurat har født
Er du gravid, eller nybakt mamma? Jordmor og fysioterapeut i Askim tilbyr tilpassede aktiviteter og treff.
fredag 26. oktober Eidsberg kommune
Tørkerammede bønder kan gjøre opp status: De håpet på det beste, men alle gikk på milliontap
Ekstremtørken i sommer påførte norsk landbruk milliardtap. Løkbonden i Rygge måtte refinansiere lånet, og melkebonden i Eidsberg har fått 2000 kroner ekstra i fôrutgifter – pr. dag.
torsdag 25. oktober $ Aftenposten
Heikki Bjørklund Paltto gravlagt i Eidsberg
Heikki Bjørklund Paltto gravlagt.
torsdag 25. oktober $ Aftenposten
"Reisen til julestjernen" er tilbake - Billetter i salg nå!
Eventyrlig familieforestilling – Festiviteten kino og kulturhus 60 år!
torsdag 25. oktober Eidsberg kommune
Hans Vigstad er ansatt som direktør for innovasjon og digitalisering i Indre Østfold kommune
Pressemelding fra Indre Østfold kommune (24. oktober 2018)
torsdag 25. oktober Eidsberg kommune
Vannlekkasje i Barkerudveien er utbedret
onsdag 24. oktober Eidsberg kommune
Fristen for forslag til nye veinavn i Indre Østfold kommune er 31. oktober
Flere av veiene som skal skifte navn i de fem kommunene, har det ikke kommet inn forslag på.
tirsdag 23. oktober Eidsberg kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Monaryggen øst
I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal settes i gang reguleringsarbeid for utarbeidelse av områdereguleringsplan med konsekvensutredning for masseuttak i Monaryggen øst i Trøgstad og Eidsberg kommuner.
tirsdag 23. oktober Eidsberg kommune
Områdereguleringsplan for Mysen sentrum – mindre endringer i planbestemmelser
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 legges forslaget om mindre endringer i bestemmelsene til områdereguleringsplan for Mysen sentrum ut på begrenset høring etter vedtak i Miljø- og teknikkutvalget 15.10.2018, sak 18/67. Høringsmottakere er berørte myndigheter og...
tirsdag 23. oktober Eidsberg kommune
Varsel om stenging av vann i Barkerudveien
tirsdag 23. oktober Eidsberg kommune
Sparebankprisen, Eidsberg kommunes kulturpris 2018
tirsdag 23. oktober Eidsberg kommune
Telefon og nettverket inn til kommunen er nede
Vi har problemer med nettverket og telefonsystemet vårt. Vår leverandør jobber med saken.
fredag 19. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 18. oktober Eidsberg kommune
Synnøve Rambek er ansatt som direktør for oppvekstområdet i Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune har ansatt Synnøve Rambek som direktør for oppvekstområdet.
mandag 15. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt - Hva skjer i Eidsberg?
fredag 12. oktober Eidsberg kommune
Tilskudd til transport for mennesker med nedsatt funksjonsevne - søknadsfrist 10. november
Mennesker med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i Eidsberg kommune, og som er avhengig av dør-til-dør transport, for eksempel drosje, kan søke om støtte til transportutgifter for år 2019.
onsdag 10. oktober Eidsberg kommune
Kenneth Johannessen er ansatt som direktør for helse og omsorg i Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune har ansatt Kenneth Johannessen som direktør for helse og omsorg.
fredag 5. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 5. oktober Eidsberg kommune
Vil du bli Norges mest fremoverlente NAV-leder?
Søknadsfristen er 17. oktober
torsdag 4. oktober Eidsberg kommune
Vellykket vandring i Jernbanegata
Torsdag inviterte byutvikler Elisabeth Strengen (foran) innbyggere, politikere, gårdeiere og andre Mysenentusiaster til byvandring med tema "Liv i Jernbanegata".
mandag 1. oktober Eidsberg kommune
Hilde Brandsrud er ansatt som direktør for næring og plan i Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune har ansatt Hilde Brandsrud som direktør for næring og plan. Stillingen får ansvar for næringsutvikling, landbruk, plan, byggesak og geodata.
torsdag 27. september Eidsberg kommune
Avvikling og innlemming av interkommunale selskaper (IKS)
Indre Østfold kommune 2020 har 24. september 2018 gjennomført et internt eierseminar.
torsdag 27. september Eidsberg kommune
ØSTFOLD

Miljøbilen er i rute - har DU farlig avfall som skal kastes?
Har det samlet seg mindre mengder farlig avfall, lyspærer, batterier osv. etter en lang sommer? Her ser du når Miljøbilen kommer til Eidsberg.
torsdag 27. september Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 27. september Eidsberg kommune
Maren Hersleth Holsen er ansatt som direktør for stedsutvikling og innbyggerdialog i Indre Østfold kommune
Indre Østfold kommune har ansatt Maren Hersleth Holsen fra Hærland som direktør for stedsutvikling og innbyggerdialog. Stillingen får ansvar for kultursektoren, kommunens arbeid med frivilligheten, stedsutvikling, kommunens møteplasser med innbyggerne i de ulike tettstedene og...
onsdag 26. september Eidsberg kommune
Bli med på Stolpejakten i Eidsberg
​Stolpejakten i Eidsberg startet opp i mai i år og har så langt vært en suksess!
onsdag 19. september Eidsberg kommune
NATO-øvelse pågår - vil du snakke om det?
Høstens NATO-øvelse har startet og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. 
tirsdag 18. september Eidsberg kommune
Bli med på årets viktigste søndagstur
tirsdag 18. september Eidsberg kommune
Eidsberg helsestasjon tilbyr influensavaksine til kommunens beboere fra fylte 65 år og personer i risikogrupper
lørdag 15. september Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 14. september Eidsberg kommune
Bli med i vår "stavgang-gruppe"
Stavgang foregår langs Mysenelva og er ledet av kommunal fysioterapeut hver fredag kl. 12.00 - 13.00. Møt opp ved kloppa (snuplassen i enden av Kapellveien) og bli med oss.
fredag 14. september Eidsberg kommune
Svindlere begir seg ut for å være fra Eidsberg kommune
Vær oppmerksom – folk begir seg ut for å være fra Eidsberg kommune og vil inn i huset og ta en helse sjekk, eller bare en prat med deg.
fredag 14. september Eidsberg kommune
Frist for innsending av spillemiddelsøknader
Frist for å søke spillemidler er 1. oktober for allerede innmeldte og idrettsfunksjonelt godkjente prosjekter.
torsdag 13. september Eidsberg kommune
Husk å søk om treningstid på kunstgressbanen
Husk søknadsfrist 1. oktober for treningstider vintersesongen 2018/2019 på kunstgressbanen.
onsdag 12. september Eidsberg kommune
Hvor skal vi møtes i Indre Østfold kommune?
mandag 10. september Eidsberg kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Høgli
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgli i Eidsberg kommune. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til lovens § 17-4.
lørdag 8. september Eidsberg kommune
Samlokalisering av skatteoppkreverkontorene i Indre Østfold
Fra og med 17. september 2018 vil skatteoppkreverkontorene for Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad være samlokalisert i samme bygg som Skatt Øst i Askim.
fredag 7. september Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Helgen nærmer seg igjen, og her er et knippe kulturaktiviteter å velge blant i Eidsberg de kommende dagene, enten du liker strikking, kunst, rocke-musikk og folketoner, eller du er en konkurranseløper, bowlsspiller eller en som vil kose deg på kafé og oppleve trompetmusikk og gamle...
fredag 7. september Eidsberg kommune
Bli med og lag kommunevåpenet til Indre Østfold kommune!
torsdag 6. september Eidsberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EIDSBERG KIRKE

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL