Bømlo
Planlegg nytt legesenter og omsorgsbustader
Bømlo kommune held fram med å planleggje nytt legesenter og nye omsorgsbustader på Moster.
15:13 Bømlo-nytt
Jordvernforeininga i Bømlo i medgang
Tysdag kveld opna Jordvernforeininga i Bømlo til folkemøte i biblioteket på Svortland. Foredragshaldar var 2. nestleiar Norges Bondelag, Frøydis Haugen. Tema for kvelden var om matproduksjonen må vika for samfunnsutvikling og velferd.
lørdag 11:51 Bømlo-nytt
Nav Sunnhordland har inkluderingsdugnad for å få fleire i arbeid
«Petter Uteligger» har sett status når det gjeld å bry seg. Han har lært inkludering av dei som veit aller best kva det vil seia å vera utanfor.
lørdag 06:52 Bømlo-nytt
Sterk og klar
Ved Bremnes ungdomsskule (BUS) har dei noko dei kallar foreldreprogram, Sterk og klar. I dette programmet kjem det inn mellom anna, ein aktivitetskveld i lag med sine respektive håpefulle på 9. trinnet.
fredag 19:13 Bømlo-nytt
Har sikra seg sponsoravtale
Rubbestadnes idrettslag har grunn til å vera nøgd om dagen.
fredag 11:50 Bømlo-nytt
Serverte musikk og komikk
Skulekorpset på Hillestveit både sjarmerte og underheldt i bygdatunet.
torsdag 14:45 Bømlo-nytt
Har kartlagt fjellveggen i amfiet
Fjellveggen i Moster Amfi er no undersøkt. Naudsynt sikringsarbeid vil truleg krevja tilskot frå eigarane.
torsdag 12:36 Bømlo-nytt
Kyrkja i Bømlo styrkjer seg
Bispedømmerådet i Bjørgvin har sett med velsigning på bømlingane. Tysdag kom meldingar om både ny prest og diakonstilling på øya.
torsdag 06:20 Bømlo-nytt
HORDALAND

Gratis sjukehusparkering og meir bompengar
Debatten om Arbeidarpartiet sitt forslag om gratis sjukehusparkering held fram. Her svarer Berit Hjellbakke på innlegget til Siv Linda Vespestad.
onsdag 14:17 Bømlo-nytt
God kjemi danna eit sterkt industrivern
Samarbeid gjev styrke, heiter det. Det slo til når sju store verksemder i bømlaindustrien gjekk saman i eit industrivernnettverk. No har både industrivern og brannberedskapen blitt betre.
onsdag 14:05 Bømlo-nytt
Vinterutstilling i kulturhuset
Slik tradisjonen har vakse seg fram vil Bømlo kunstlag også i år arrangera kunstutstilling i kulturhuset til vinterferien. I år har dei invitert Anne-Sofie Blytt til å stilla ut kunstverka sine.
onsdag 11:33 Bømlo-nytt
Sauenæringa- i utakt med framtida
Sauebønder spring med mjølbøtta og lager «miljøbomber» av fine norske lam. Samstundes er utegangarsauen og lyngheia truga av Frp-politikk, skriv Sverre Leon Larsen i dette lesarinnlegget.
onsdag 09:44 Bømlo-nytt
Har fått rassikra området ved stadion
Rubbestadneset IL har sputta ein kvart million kroner i rassikring og oppgradering av området rundt stadion.
onsdag 06:10 Bømlo-nytt
«Russa-Marto» engasjerte
Foredraget om «Russa-Marto» samla nær 70 tilhøyrarar på Ungdomsheimen.
onsdag 06:00 Bømlo-nytt
Drosjesaka til utvalet
Utval for helse og omsorg får i neste møte ei sak om handikapkøyring i kommunal regi.
tirsdag 19:51 Bømlo-nytt
Brannfolk med hjarta i brann for Bolivia
Om tre veker reiser elleve brannkonstablar frå Bømlo av garde til Bolivia med eit ønskje om å vera til hjelp og nytte.
tirsdag 15:50 Bømlo-nytt
Spelte opp for Hordablæsten og England
Korpsmessa på Moster er ei viktig inntektskjelde for Moster skulekorps. Pengane går mellom anna til å halde eigendelane på turar så låge som mogeleg.
tirsdag 13:48 Bømlo-nytt
Desse er vidare til fylkesfinalen
No er det klart kven som skal representere Bømlo i fylkesfinalen i Ung Kultur Møtes (UKM).
tirsdag 10:11 Bømlo-nytt
Frå Siggjo til Mount Everest
Som stolt femåring på Siggjo, eller som stolt 27-åring på Mount Everest: Meistring av høge toppar er ein viktig del av livet for Torkjel Hurtig (29), og sist tysdag inspirerte han Bømlo Turlag.
tirsdag 08:29 Bømlo-nytt
BUA er ope for utlån
Laurdag var det offisiell opning av BUA på Svortland. No er fritt fram for å låne fritidsutstyr.
mandag 15:15 Bømlo-nytt
Fylte i klassekassa
8B fylte godt opp i klassekassa søndag, då dei vann tilsaman 15.000 kroner på ein kahoot på Kværner.
mandag 14:12 Bømlo-nytt
Fleire fekk gebyr
Kontrollørane frå vegvesenet fekk forskjelleg å henga fingrane i då det på fredag var bilbeltekontroll på Bømlo.
mandag 13:23 Bømlo-nytt
Talentfull ungdom frå Bømlo i UKM
Seks talentfulle unge bømlingar deltok i Ung Kultur Møtes (UKM) på Stord i helga.
mandag 12:40 Bømlo-nytt
Fleire tusen besøkte Kværner
Over 5.500 personar vitja Kværner søndag for å sjå bustadplattforma til Sverdrup-feltet. Mange bømlingar tok turen over bruene.
mandag 10:35 Bømlo-nytt
Brukte 1,7 millionar kr på ekstra jobbhjelp i Bømlo
Personar som treng litt ekstra oppfølging for å kome i arbeid, kan få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. Bømlo kommune brukte nesten 1,7 millionar kroner på dette i 2017.
mandag 06:00 Bømlo-nytt
Lagar 8.mars-markering
Det er 30 år sidan sist 8. mars-marker-ing i Moster Amfi.
mandag 06:00 Bømlo-nytt
Svar til Berit Hjellbakke om sjukehusparkering
Bømlo Ap og Stord Ap svarer her på lesarinnlegget til Berit Hjellbakke om kostnadene ved sjukehusparkering for pasientar og vitjande.
søndag 17. februar Bømlo-nytt
Angåande saka «Lokalisering av ny brannstasjon på Svortland»
Dei tilsette i Bømlo brann og redning er uroa over arbeidsvilkåra og skriv her eit ope brev til dei folkevalde om tilhøva.
søndag 17. februar Bømlo-nytt
Klatrefeberen herjar i Bømlohallen
Etter montering av klatreveggar i Bømlohallen er det starta opp i klatregruppe i Bremnes idrettslag. Her kjem tryggleiken først og sist.
søndag 17. februar Bømlo-nytt
Sjakk matt for Teige
Bjørn Asle Teige er ute av
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
Kjempar for matjorda
Jordvernforeininga på Bømlo får tysdag andre nestleiar i Norges Bondelag på vitjing.
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
Kom seg ut av Haiti
Optikarane Frode Larsen, Marianne Pleym og resten av reisefølgjet reiste laurdag ut av Haiti med fly.
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
Sau i vegen ved Håvik
Politiet melder om sau i vegen ved Håvik.
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
HORDALAND

Influensa stoppa nordisk for Kårbø
Tom Erling Kårbø fekk influensa i etterkant av innandørs-NM i Haugesund. Det førte til at Nordisk Mesterskap i Oslo gjekk fløyten sist helg.
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
Optikarane hamna midt i opprøret på Haiti
Dei fire optikarane Frode Larsen, Marianne Pleym, Aase Lilleskare Lund, og Geir Lund reiste reiste til Haiti for å dele ut briller og solbriller. No er dei hamna midt i eit opprør i landet.
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
Tok røntgen av laksen
Denne veka er det teke CT av laks hos Bremnes Seashore.
lørdag 16. februar Bømlo-nytt
Fekk intensivkurs i nettvit
9-klassingane i Bømlo-skulen har vore gjennom ei heil veke med undervisning om seksualitet, porno, åtferd på sosiale media, og denne dagen: Kva som er straffbart eller ikkje på din eigen smarttelefon.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Brandasund grendalag protesterer
Dei kallar det avfolking og ber ordførar og rådmann om å snu i saka som gjeld bygging av bustadhus på Vikøy.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Mildvêret held fram
Det milde vêret held fram, I helga blir det meir skya vêr enn den flotte solskinsdagen me har hatt i dag.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Ikkje akkurat toppkarakter
Som de kunne lesa i Bømlo-nytt si onsdagsavis, ligg ikkje Bømlo kommune i toppsjiktet når det gjeld å kommunisera med innbyggjarane.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Bilist teken for promillekøyring
Ein bilførar vart fredag føremiddag stogga av politiet mistenkt for promillekøyring.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Kjent namn på topp for Dei Grøne
Miljøpartiet Dei Grøne Bømlo er ferdig med sin nominasjonsprosess.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Dømt for politidytting og politijakt
20-åring måtte møte i retten.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Svenske køyrde bil med 2,58 i promille
Ein svensk statsborgar er dømt til fengsel etter promillekøyring på Bømlo.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Set jaktarealet kraftig ned
Naturbruksutvalet stiller seg bak rådmannen sitt framlegg om at jaktarealet for eit hjorteløyve skal bli 750 dekar.
fredag 15. februar Bømlo-nytt
Rubbdamene er klare for 11ar-fotball
Seniordamene på Rubbestadnes IL sitt fotballag har mange ballar i lufta både på heimebane og på trening. No manglar dei berre eitt par-tre spelarar til for å kunna gå inn i sesongen med full trykk og 11 spelarar på banen.
torsdag 14. februar Bømlo-nytt
Anne T. Johannessen tilbake som toppkandidat i Frp
Onsdag hadde Bømlo Frp nominasjonsmøte. Anne T. Johannessen hadde alt meldt si interesse for å komma tilbake i politikken, gjerne i toppsjiktet. Det kom ingen motkandidatar, dermed sit ho no som partiet sin ordførarkandidat, og den femte kvinnelege ordførarkandidaten i Bømlo.
torsdag 14. februar Bømlo-nytt
Bømlo som «JA» kommune?
Leif Mæland meiner at kommunen må sjå meir til næringslivet når det gjeld sørvis for innbyggjarane. Og at politikarane må leggja føringane.
torsdag 14. februar Bømlo-nytt
Ber om at det blir arbeidd fortare for ny brannstasjon
Brannkonstablane tilknytt hovudbrannstasjonen på Svortland, ber kommunen om å tenkja på deira arbeidsforhold.
torsdag 14. februar Bømlo-nytt
– Dette er dobbeltmoral av Bømlo Ap
Berit Hjellbakke skriv i dette lesarinnlegget om kostnaden ved å parkere ved sjukehuset på Stord.
onsdag 13. februar Bømlo-nytt
TESS og Bremnes Seashore med avtale verdt inntil 60 millionar kroner
Utstyrsleverandøren TESS har skrive avtale med Bremnes Seashore verdt 12 millionar kroner i året i inntil fem år.
onsdag 13. februar Bømlo-nytt
Skal forsyna laksegigant med forbruksmateriell
Bremnes Seashore har inngått samarbeidsavtale med TESS verdt opp til 60 millionar kroner i inntil fem år.
onsdag 13. februar Sunnhordland
Hundar kom til rette
To hundar av typen Korgi er vel heime igjen etter å ha vore ute på vift på Sæverudsøy.
onsdag 13. februar Bømlo-nytt
Vil ikkje missa drosjetilbodet sitt
– Har me ingen rettar, og betyr det ingenting kva som er best for oss? spør mor til Torbjørn Larsen. Februar er siste månaden Bømlo Taxi får køyra han frå heimen i Langevåg til dagtilbodet på Bremnes.
onsdag 13. februar Bømlo-nytt
Skaut 146 hjortar i 2018
Det vart litt høgare utteljing for hjortejakta i fjor enn i 2017.
onsdag 13. februar Bømlo-nytt
Kulturskulen inntok amfiet
Barnekunst og unge musikantar pregar Moster Amfi i februar. Laurdag var det høgtideleg opning.
onsdag 13. februar Bømlo-nytt
139 deltok under Wärtsilä Open i helga
Og Rubbestadnes IL sin eigen badmintonklubb henta seg 10 gull, 10 sølv og 11 bronse fordelt på 29 deltakarar.
tirsdag 12. februar Bømlo-nytt
Sunnhordlendingane kasta 400 tonn plast
Sunnhordlendingane leverte i fjor inn nær 400 tonn plast til SIM. Av dette kom rundt 300 tonn inn i plastsekkar som blir henta av bosbilane.
tirsdag 12. februar Bømlo-nytt
HORDALAND

Katla på topp for PDK
Lars-Kåre Katla frå Hiskjo toppar lista og er Partiet dei kristne sin ordførarkandidat på Bømlo ved haustens kommuneval.
tirsdag 12. februar Bømlo-nytt
Pilotprosjektet vitja Stortinget
Ein delegasjon frå Bømlo var i førre veke på Stortinget for å presentere pilotprosjektet for hordalandsbenken.
tirsdag 12. februar Bømlo-nytt
FN-mål i kommuneplanen
Kommuneplanarbeidet på Bømlo tek utgangspunkt i berekraftsmåla til FN. Planarbeidet får merksemd utover kommunegrensene.
tirsdag 12. februar Bømlo-nytt
Komfyrvakta kan redde både deg og heimen
Onsdag 13. februar går den store komfyrvaktkampanjen av stabelen.
mandag 11. februar Bømlo-nytt
Bømlo kommune er dårlege på informasjon
Bømlo kommune hamnar på 21.-plass blant kommunane i Hordaland. Forbrukarrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpa folk som har spørsmål om dei kommunale tenestene.
mandag 11. februar Bømlo-nytt
Olav Akselsen er alvorleg sjuk
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen har fått påvist kreft og hjernesvulst, og skal no igjennom ein krevjande behandlingsperiode.
mandag 11. februar Bømlo-nytt
Mildvêr og lågare straumprisar
Dei neste dagane blir det mildt og fint vêr ifølgje Meteorologisk institutt. Samstundes blir det meld om straumpris på veg ned.
mandag 11. februar Bømlo-nytt
Går glipp av storkampar
Jonas Hilt Stoknes toppa det førre året med å bli både norgesmester og nordisk meister i fotball. Dei to Sogndal-triumfane gjer at klubbens eldste aldersbestemte lag får spele mot europeiske toppklubbar til hausten.
mandag 11. februar Bømlo-nytt
Langvarig skade for stortalent frå Moster
Jonas Hilt Stoknes er eitt av dei største lokale fotballtalenta i Bømlo-fotballen om dagen. 19-åringen har hatt ei flott utviklingskurve. Det siste året har vore mykje prega av skader for mostringen.
søndag 10. februar Bømlo-nytt
Nytt G16-lag i Rubben
Rubbestadnes IL har for første gong på mange år sitt eige G16-lag i fotball. No ventar spel i førstedivisjon.
søndag 10. februar Bømlo-nytt
Travel vårsesong for historiegruppe
Historiegruppa i Espevær legg opp til eit travelt vårprogram.
søndag 10. februar Bømlo-nytt
Gratis vaksine til alle elevar på vidaregåande
Hordaland fylkeskommune spanderer gratis vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse til elevar mellom 16 - 19 år som ikkje allereie er vaksinerte. Tilbodet gjeld òg elevar ved privatskulane.
lørdag 9. februar Bømlo-nytt
Klaga på høgt byggjesaksgebyr og fekk medhald hos Fylkesmannen
Då Røyksund- kanalen AS fekk byggjesaksgebyr på nesten 203.000 kroner, hamna saka til slutt på bordet til Fylkesmannen. Der fekk firmaet medhald.
lørdag 9. februar Bømlo-nytt
Parkerer for 1,7 millionar kroner
Ved Stord sjukehus blir inntektene frå parkeringsanlegget brukt til vedlikehald og utbetring. Blir det overskot, så går desse pengane til ordinær drift.
lørdag 9. februar Bømlo-nytt
Vil ha busshaldeplassar på Moster
Politikarane i utval for areal og samferdsle saknar busshaldeplassar i Moster sentrum når Statens vegvesen no legg fram reguleringsplanen for ny veg.
lørdag 9. februar Bømlo-nytt
Av jord er du kommen
Teaterstykker «Verda er ein skandale» er eit finurleg stykke teater som grensar til det absurde, og det fall tydeleg i smak hos publikum.
fredag 8. februar Bømlo-nytt
Berre ny veg til Rolvsnes
Ny veg til industriområdet i Rubbestadneset frå nord er lagt på is. Den nye vegen frå Brubakken mot Agakrysset gjev difor berre ny veg mot Rolvsnes.
fredag 8. februar Bømlo-nytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BØMLO

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL