Austrheim
Informasjon frå legekontoret
Austrheim legekontor stengjer kl. 12.00 fredag 20. oktober pga. dataoppdatering. Ved øyeblikkeleg hjelp ring: Nordhordland legevakt 116117 eller 113
torsdag 11:24 Austrheim kommune
Refleksdagen 19. oktober
Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85%. Bruk 5 minutt på refleksdagen til å putte refleks i alle jakker og vesker! Då går du mørketida mykje tryggare i møte.
tirsdag 11:24 Austrheim kommune
Spelemidlar - søknadsfrist 01.12.17
Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar ? I år er det komme eit nytt system for spelemidlar. I år brukar ein ID Porten for å logge seg på i nytt system som skal vera enklare å bruke. I ID Porten brukar du MINID eller BankID for å logga på.
torsdag 12. oktober Austrheim kommune
Influensa- og pneumokokk vaksine 2017!!
Helsetenesta i Austrheim rår at fyljande personar tek imot tilbod om vaksine mot influensa:
fredag 6. oktober Austrheim kommune
Ledige stillingar i Austrheim kommune
Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar
mandag 2. oktober Austrheim kommune
Info frå legekontoret
AUSTRHEIM LEGEKONTOR STENGJER KL. 11:15 3. OKTOBER 17 VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING Nordhordlandlegevakt 116117 ELLER 113
onsdag 13. september Austrheim kommune
Valdagen - mandag 11. september.
Vallokala er ope mellom kl. 14.00 og 21.00. Ved valet i år vert det nytta elektronisk manntal. Du kan difor fritt røyste i det vallokalet i Austrheim som passar deg best.
fredag 8. september Austrheim kommune
Kan du hjelpa oss?
Årås skule treng ein fagarbeider/assistent snarast råd. Stillinga er førebels ledig til 4.september, men kan bli forlenga. Både i skule og SFO. Er du interessert, ta kontakt med Gunn Håland Dyrkolbotn på tlf. 56162200
torsdag 24. august Austrheim kommune
HORDALAND

Vedlikehald - kommunal vassforsyning
Måndag 28.08.2017 frå klokka 09.00 til 20.00 utfører Lindås kommune arbeid med nytt leidningsanlegg ved Litlås høgdebasseng. Vassforsyninga til abonnentane i Austrheim vil bli noko redusert og ein vil kunne oppleve dårleg trykk. Lindås komm oppmodar oss om å...
tirsdag 22. august Austrheim kommune
Invitasjon til folkemøte på Kaland skule
Det vert ope folkemøte torsdag den 31 august kl. 18.30 - 20-30 på Kaland skule om detaljregulering av skule og barnehageområde på Kaland i Austrheim kommune (skule- og barnehageområdet mm).
mandag 14. august Austrheim kommune
Kunngjering av planendring for «Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl, planid 2017003»
Med atterhald om at formannskapet det 24.08.2017 godkjenner planforslag til planendring for «Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl, planid 2017003» vert denne hermed kunngjort. Plandokumenta med reguleringsføresegner er datert 24.05.2017. Vedtaket...
onsdag 9. august Austrheim kommune
Problem i vassforsyninga
Diverre har det vorte litt mange problem i vassforsyninga i det siste. Ironisk nok også denne sommaren der det i alle fall har kome nok nedbør.
onsdag 9. august Austrheim kommune
Saman for betre helse i Nordhordland
Livsstilsendring-meistring av eiga helse Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik
onsdag 9. august Austrheim kommune
No er det tid for skulestart
Skulestart i Austrheim hausten 2017
fredag 4. august Austrheim kommune
Stortingsval 2017 - frå 10. august kan du førehandsrøyste
Dette kan du gjere på kommunehuset. Servicekontoret har ope måndag – fredag kl. 08.00 – 15.30
torsdag 3. august Austrheim kommune
Politiet meiner bande står bak båtmotortjuveri
Tre austeuropearar i 30-åra er tiltalt for å ha stole åtte båtmotorar på Radøy, i Austrheim og på Askøy.
tirsdag 25. juli $ Avisa Nordhordland
Ein mista lappen, og to blei tatt for å ha køyrt utan
I helga tok politiet i Nordhordland to personar for å ha køyrd utan gyldig førarkort. – Den eine blei stoppa på Mongstad søndag ettermiddag,…
mandag 24. juli Avisa Nordhordland
Spar på vatnet!
Viktig melding til alle abonentar av kommunalt vatn i Austrheim
søndag 23. juli Austrheim kommune
HavGlede 4.- 6. august
Velkommen til HavGlede ei helg for deg som likar aktivitet ved og i havet. HavGlede er eit samarbeidsprosjekt mellom Austrheim ungdomsklubb, Nordhordland dykkarklubb og Bjarte Næss frå Seaway.
fredag 21. juli Austrheim kommune
No blir det countryfest
Kilstraumen Brygge håpar på invasjon av danseglade countryfans.
fredag 21. juli Strilen
Kor finn du Nordhordlands flottaste badeplass?
Ei strand får terningkast seks i Strilen sin høgst uoffisielle test av badeplassar.
onsdag 19. juli Strilen
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Startar ny havfestival på dugnad
Dugnadssjeler startar opp ny, gratis havfestival i Austrheim.
torsdag 13. juli $ Avisa Nordhordland
Berga to kattungar, men den tredje vart overkjørt
Svanhild Fredheim klarte å berga to av dei tre kattungane ho såg i veikanten. Men den tredje stakk av, og var overkjørt då den vart funnen litt seinare.
tirsdag 11. juli Strilen
Fråvær redusert med minst 40 prosent
Nasjonalt har fråværet vorte redusert med 40 prosent sidan fråværsgrensa vart innført. Nedgangen lokalt har vore tilsvarande eller høgare.
tirsdag 11. juli Strilen
Vedlikehald på vassverket
I samband med vedlikehaldsarbeid på vassverket til kommunen kan ein oppleve at klorlukt og farge på vatnet kan bli merkbart. Dette gjeld området Årås og vestover mot øyane. Me beklagar dette, men me skal gjere det så forsiktig som mulig.
mandag 10. juli Austrheim kommune
Eit eksempel på flott skuleungdom
LEIAR: Me i media er flinke til å trekkja fram uheldige episodar i ungdomsmiljøa, anten det dreier seg om hærverk, rusmisbruk eller anna. Heldigvis er det slik at desse episodane høyrer til unntakstilfella, utført av eit mindretal av ungdommane.
lørdag 8. juli Strilen
HORDALAND

Reven har tatt seks lam. No får bonden løyve til å felle den mens den ligg i hi
Ein bonden i Austrheim har fått løyve frå Landbrukskontoret for Austrheim til å gjennomføre hijakt på raudrev i fredingstida. Fredningstida for raudreven er frå…
lørdag 8. juli Avisa Nordhordland
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
fredag 7. juli Strilen
45 tonn boss er rydda frå strendene i Nordhordland i vår. Ein kommune skil seg markant ut
Til no er det samla inn over 45 tonn strandsøppel i Nordhordland, nesten 18 av dei i Austrheim kommune.
fredag 7. juli $ Avisa Nordhordland
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Austrheim
Austrheimsvegen 1706 (Gnr 152, bnr 31) er overdratt fra Stein Erik Grung Nordø til Ruth Jorunn Halsteindal (31.05.2017). Overdragelsen omfatter også e.d.…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Veterinærvakt
Kommunane har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktdistrikt består av kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy.
onsdag 5. juli Austrheim kommune
Prosjektleiar for implementering av velferdsteknologi
Masfjorden kommune, som vertskommune, har fått skjønnsmidlar frå fylkesmannen for 1 år i første omgang med mogeleg forlenging fram til 2019 for å arbeide med velferdsteknologi i kommunane: Masfjorden, Gulen, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Austrheim og Fedje.
onsdag 5. juli Austrheim kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Korleis kan ordføraren teikne eit glansbilde av etablering av denne typen næring i Øksnesmarka?
Det spør Marita Terese Bru frå aksjonsgruppa «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» om i dette lesarinnlegget.
tirsdag 4. juli Avisa Nordhordland
Får ny utegymsal til skulestart
Når Kaland-elevane kjem att til hausten, har dei fått ballbinge og nytt dekke på sjuarbana.
tirsdag 4. juli Strilen
Kunngjering av planendring for Reguleringsplan for Kaland-Fonnes del av GNR 130 og 131 i Austrheim, planid 2016001
Kommunestyret godkjente den 22.06.2017 planendring for Reguleringsplan for Kaland-Fonnes del av GNR 130 og 131 i Austrheim, planid 2016001. Denne vert herved kunngjort. Planskildring er datert 15.12.2016, reguleringsplankartet er datert 09.12.2016 og reguleringsføresegner 27.03.2017. Vedtaket er heimla i...
tirsdag 4. juli Austrheim kommune
– Hadde håpa på fleire besøkande
Men festivalsjefen er likevel svært nøgd med årets utgåve av «Ein smak av Austrheim» (Klikk på bildet for å sjå fleire).
tirsdag 4. juli Strilen
Lagar aktivitetshelg i vannkanten
Havsportentusiastar tek opp stafettpinnen etter Havsportveka.
mandag 3. juli Strilen
Snadder på Mastrevik: Mat frå Nordhordland er populært som aldri før
– Folk er oppteken av lokalprodusert mat, ikkje fuskemat!
søndag 2. juli $ Avisa Nordhordland
Ofrar ferieveke for unik arbeidserfaring
Austrheim-elevar jobbar dugnad i ferien, for å få ein smak av arbeidslivet.
fredag 30. juni Strilen
Ser du deg om etter ein ny jobb?
Vi reknar med at folk flest brukar dagane ute no når det endeleg kom litt varme og sola kikka fram. Kanskje bør du likevel ta deg tid til å kikke litt på alle desse stillingane som er ledige i kommunen. Bli med på laget - søk deg jobb i kommunen!
fredag 30. juni Austrheim kommune
Planendring for Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl, planid 2017003
Formannskapet i Austrheim kommune la i møte den 15. juni 2017 planforslag til «Planendring for Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl», planid 2017003 ut til offentleg ettersyn. Plandokumenta med reguleringsføresegner og plankart er datert...
onsdag 28. juni Austrheim kommune
Smakfull opning i Austrheim
Tredje utgåve av «Ein smak av Austrheim» er i gang (trykk på bildet for å sjå fleire).
onsdag 28. juni Strilen
Utvandringsfestival, vikingdag, fiskefestival, og folkefest på Mo
Har du ingen planar for helga? Her er litt av det som skjer.
tirsdag 27. juni Strilen
HORDALAND

Tiriltunge aspirantkor og Tiriltunge barne- og ungdomskor
Tiriltunge barnekor har i mange år vore ein kjempesuksess med store medlemstal og flotte oppsetjingar. No har me kome til eit punkt der me må sjå på organisering, storleik og aktivitet.
tirsdag 27. juni Austrheim kommune
Hordabø med byks på tabellen
Etter 2-0 sigeren mot Austrheim på Hordabø gras tok Bø-løvene sin tredje siger på rad.
lørdag 24. juni Strilen
Lagar familiedag i Øksnesmarka
Søndag inviterer bygdefolk og Naturvernforbundet til fottur, padling og ulike aktivitetar i og rundt Øksnesmarka.
torsdag 22. juni Strilen
Norges største strandryddeaksjon???
Det er sjølvsagt ikkje lett å slå fast om vi har pågande den største strandryddeaksjonen i Norge i ein kommune her i Austrheim, men omlag 600 born og unge har teke del i aksjonen i løpet av våren og fram til i dag. I tilegg har Neptun pensjonistforening delteke med...
torsdag 22. juni Austrheim kommune
Sommar i Austrheim
Medan vi ventar på sommartemperatur og ferie, kan de lese litt om kva ein kan bruke tida på i Austrheim i sommar. Her er litt informasjon om turstiane, festivalar og ei ny båtrute.
lørdag 17. juni Austrheim kommune
Legg ned Havsportveka
Det vert ikkje havsportveke i 2017.
torsdag 15. juni Strilen
Landets største strandryddingsaksjon
Små og store i Austrheim går saman om å rydde strendene i kommunen.
onsdag 14. juni Strilen
Temakafe i Austrheim 14. juni kl. 17.30
Det er starta opp temakafe i Austrheim, som eit tilbod til dei kreftramma og deira pårørande og etterlatte. Neste kafekveld er i dag onsdag 14. juni på Austrheim arbeidssenter. Dagens tema er: å vere pårørande.
onsdag 14. juni Austrheim kommune
Slik gjekk fotballen i helga
Fotballrunden 9. til 11. juni 2017.
tirsdag 13. juni Strilen
Kven er med, og kven er ute?
I Strilen tysdag kunne du lesa om skepsisen i Lindås formannskap til å gå inn i eit nytt interkommunalt samarbeid om byggetilsyn.
mandag 12. juni Strilen
Stor pris til lita bru
Først var favoritten ein traktortilhengar i tre, men så såg dei minibrua.
torsdag 8. juni Strilen
Kunngjering av Reguleringsplan Fv. 57. Parsell Austrheim grense – Mongstadkrysset, planid. 2016002- Godkjenning
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente kommunestyret i Austrheim Reguleringsplan Fv. 57. Parsell Austrheim grense – Mongstadkrysset, planid. 2016002.
torsdag 8. juni Austrheim kommune
Sjå glimt frå Austrheim cup
I helga var det fotballmoro for dei minste på Austrheim-graset. Sjå glimt frå kampane. (Klikk på bildet for å sjå fleire bilde).
onsdag 7. juni Strilen
Ny siger for Austrheim
Toppar 7. divisjon avdeling 1 etter ny siger onsdag.
fredag 2. juni Strilen
Vassforbruk - påminning til innbyggjarane våre.
Grunna høgt vassforbruk har ein vanskar med å fylle opp høgdebassenget og vi ber difor alle vere forsiktig med bruk av vatn. Kapasiteten på overføring av vatn frå Lindås er dårleg i forhold til antall abonnentar som får vatn frå høgdebassenget.
torsdag 1. juni Austrheim kommune
Første steg for å løfta Steinalderhistoria fram i lyset
Dette var kjekt, seier ei lukkeleg Kari T Utkilen, leiar for kulturavdelinga i Austrheim kommune. Ho siktar til at Hordaland Fylkeskommune har løyvd 400.000 kroner til dette langsiktige prosjektet.
tirsdag 16. mai Austrheim kommune
Informasjon frå skatteoppkrevjarkontoret i Austrheim og Fedje
Nordhordland kemnerkontor tek over skatteoppkrevjarfunksjonen for kommunane Austrheim og Fedje i perioda frå og med 11.05.2017 til og med 31.08.2017. For meir informasjon om Nordhordland kemnerkontor klikk her.
mandag 15. mai Austrheim kommune
Vassforsyninga i Austrheim
I helga var vassforbruket svært høgt og vi måtte oppmode innbyggjarane om å bruke mindre vatn. Denne situasjonen er no under kontroll, og oppmodinga om å vere forsiktig med spyling, vasking og liknande gjeld ikkje lenger.
onsdag 10. mai Austrheim kommune
Forslag til forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim i Austrheim kommune
Forslag til forskrift for tildeling av langtidsplass i sjukeheim i Austrheim kommune vert med dette lagt ut på høyring. Frist for innspel er 15. juni 2017. Send innspela til post@austrheim.kommune.no eller Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 Austrheim Rådmannen
tirsdag 9. mai Austrheim kommune
HORDALAND

Stortingsval 2017
11. september 2017 er det Stortingsval. Les meir om dette på regjeringa sin valportal: valg.no
mandag 8. mai Austrheim kommune
Viktig melding frå teknisk drift - lite vatn
Teknisk drift melder om at det er svært lite vatn i den kommunale vassforsyninga no. Grunna det fine veret dei siste dagane har det vore mykje spyling, vasking, vatning av plenar og lignande. Vi ber om at alle sluttar å bruke vatn til slikt arbeid, slik at vi unngår at nokon mister drikkevatn.
lørdag 6. mai Austrheim kommune
Fredsmarkering Selsøy 8. mai 2017 kl. 11.00
Skyssbåt frå Langøy og Baløy nord frå kl. 0930 til ca. 1040.
torsdag 4. mai Austrheim kommune
Støttekontakt/fritidskontakt og avlastingsheimar
Kune du tenkt deg å verta støttekontakt/fritidskontakt?
tirsdag 2. mai Austrheim kommune
Informasjon frå landbrukskontoret
Her fylgjer litt informasjon frå landbrukskontoret vårt.
tirsdag 25. april Austrheim kommune
Vatn
Teknisk drift har oppdaga trykkfall i den kommunale vassforsyninga. Det kan skuldast lekkasje og vi ber alle som opplever trykkfall eller heilt bortfall av vatn om å tak kontakt med servicekontoret t. 56 16 20 00 eller teknisk vakt t. 94506750
tirsdag 18. april Austrheim kommune
Frist for innsending av klage og innbetaling av 1. termin.
Det er kome inn fleire klagar knytt til utskriving av eigedomsskatt på anna næring. Klagane gjeld mellom anna nivået på skattetaksten for næringseigedomar. Eventuelle endringar kan røre alle skatteytarar.
fredag 7. april Austrheim kommune
Skumparty 2017
mandag 3. april Austrheim kommune
Innfører eigedomsskatt på fiskereiskap og utstyr.
Austrheim kommune innførte eigedomsskatt på anna næring frå 1.1.2017. Dette har ført til ei rekkje protestar frå næringsdrivande. I arbeidet med desse protestane har kommunen vorte merksam på at regelverket opnar for at fiskereiskap og utstyr også kan...
lørdag 1. april Austrheim kommune
Veterinærvakt
Kommunene har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktdistrikt består av kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy.
tirsdag 28. mars Austrheim kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AUSTRHEIM

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL