Årdal
Blaut i auga og litt stressa før første dag i ordførarstolen
Torsdag overtok Hilmar Høl ordførarklubba frå Arild Ingar Lægreid. – Å bli ordførar i ei bygd du elskar, og forsøke å gjere bygda endå betre, er det største.
torsdag 18:04 Porten.no
Hilmar Høl er ny ordførar
I konstituerande kommunestyremøte vart Hilmar Høl, AP i dag samrøystes valgt som ny ordførar i Årdal for perioden 2019 - 2023. Med seg som varaordførar får han Anne Kauppi, AP.
torsdag 15:32 Årdal kommune
Konstituerande kommunestyre 17. oktober
I dag, 17. oktober, er det konstituerande kommunestyremøte og dei nye folkevalde skal starte neste 4-års periode. Ordførar Arild Ingar Lægreid går av etter 17 år som ordførar i kommunen og kan no tre inn i pensjonistlivet. Me ynskjer han masse lukke til
torsdag 09:45 Årdal kommune
Opphevar kokepåbodet i Årdal
Svar på vassprøvene har kome.
torsdag 09:42 Porten.no
Lyst til å vera veterinær i Sogn?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 10:34 Årdal kommune
Kurs i depresjonsmestring
Kven er kurset for? Kurs i depresjonsmestring - KID er utarbeida for personar over 20 år som i periodar kjenner seg nedstemt eller er deprimert (lett - moderat) på ein slik måte at det går utover livskvaliteten og funksjonsevna. Symptomar kan vere: Fråvær av glede ...
onsdag 09:55 Årdal kommune
230 ansatte i Årdal kan bli permittert
Solcellefabrikken Norsun i Årdal har sendt ut varsel til 230 ansatte om at de kan bli permittert, ifølge lokalavisa Porten.no.
tirsdag 09:24 $ Aftenposten
Straumutkopling i hyttefelt H5 og Hydro hyttene.
På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen periodevis utkopla i hyttefelt H5 og Hydro hyttene.
mandag 14:01 Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Fann bakterie i drikkevatnet, innførte kokepåbod i Årdal
Husstandane som får vatn frå høgdebassenget i Geisdalen på Årdalstangen må koka vatnet sitt.
fredag 11. oktober Porten.no
Kokepåbud for vatn - OPPHEVA
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 10. oktober Årdal kommune
Pressemelding: innbyggerne i nye Vestlandet fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 7. oktober Årdal kommune
Opningstider i haustferien for Årdal bibliotek
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 2. oktober Årdal kommune
Opningstider Årdalshallen haustferien
Symjehallen
onsdag 2. oktober Årdal kommune
Influensavaksinering i Årdal kommune
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 1. oktober Årdal kommune
Straumutkobling - Ålmennhagen og Øyni (1-3)
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 1. oktober Årdal kommune
Startar arbeidet på hovudentreprisen i Ljoteli, varslar fleire vegstengingar
Frå måndag av startar Statens vegvesen opp den største delen av arbeidet på fylkesveg 53.
mandag 30. september Porten.no
Fleire unge og innvandrarar utan jobb
På eit år har arbeidsløysa i Region Sogn auka, men Sogn og Fjordane har framleis den lågaste arbeidsløysa i landet med kun 1,4 prosent.
lørdag 28. september Porten.no
Info om mogleg stenging av fv 53 Øvre Årdal - Holsbru
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 27. september Årdal kommune
Stillingar i Barnehagane
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 27. september Årdal kommune
Sjåfør/driftsoperatør i Tekniske tenester
Me har ledig100% stilling som sjåfør/ driftsoperatør i tekniske tenester på renovasjon.ArbeidsoppgåverTekniske tenester har mellom anna ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale vegar, grøntanlegg og leikeplassar, kyrkjegardar, vassforsyning avløp og...
fredag 27. september Årdal kommune
Fagarbeidar i Teknisk teneste
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 27. september Årdal kommune
Myndigheitene i Brasil løftar siste embargo på Norsk Hydro
Etter 19 månader er embargoen, som har begrensa aktiviteten ved Norsk Hydros Alunorte, no over.
fredag 27. september Porten.no
Hydro Årdal fekk prestasjonspris
Vart tidelt prestisjetung pris på Hydro si årlege leiarsamling.
onsdag 25. september Porten.no
Reinske grøfter og stikkrenner
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 25. september Årdal kommune
Har du tid og omsorg å dela?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 23. september Årdal kommune
Fv 301 Farnes, på strekningen Farnes - Hjelle
Merk at denne meldingen er frem i tid GJELDER FRA: 23 sep 2019 kl. 18:00 GJELDER TIL: 22 okt 2019 kl. 07:00
mandag 23. september Årdal kommune
Utsyn over vakker natur i haustsol
Vekas foto er teke av Rigmor Øygarden.
søndag 22. september Porten.no
Kontrakten er teikna, no startar arbeidet med ny tunnel i Årdal
Skal gjera fylkesvegen mellom Øvre Årdal og Holsbru tryggare.
fredag 20. september Porten.no
NAV Årdal stengt fredag 20. september
NAV Årdal er stengt imorgon (fredag 20. september) p.g.a internt kurs. Dersom noko hastar kan ein ta kontakt på  tlf: 55 55 33 33
torsdag 19. september Årdal kommune
Idag åpnar bassenget i Årdalshallen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 18. september Årdal kommune
Øyni Tiltak/graving i Øyni
Fra Onsdag 18.09.2019 til Tirsdag 24.09.2019 vil det pågå arbeid med grøfter i Øyni.
tirsdag 17. september Årdal kommune
Straumutkopling i Ålmennhagen - 19. september
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 16. september Årdal kommune
Krøllgrasbana er klar til bruk
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. september Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

10 nye heiltidsstillingar innan Psykisk helseteneste
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. september Årdal kommune
Tilsyn med fyringsanlegg
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. september Årdal kommune
Resultat kommune- og fylkestingvalet 2019
Årdal er no ferdig med oppteljing av kommune- og fylkestingvalet for 2019. Valstyret har i møte kl. 18.00 i kveld godkjent valstyret sine møteprotkollar for kommunevalet og fylkestingvalet.
tirsdag 10. september Årdal kommune
Medarbeidarar i pleie og omsorg
Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar. Ufaglærte kan søkje til assistentstillingane. Gyldig politiattest. Du må ha førarkort. Må beherske norsk både munnleg og skriftleg. Personlege eigenskapar Me ynskjer tilsette som ynskjer å...
tirsdag 10. september Årdal kommune
Straumutkobling Moadalen
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. For oppdater informasjon følg med i våre straumkart. Me beklagar ulempene dette medfører.
tirsdag 10. september Årdal kommune
Valvake i Årdal: Arbeidarpartiet tilbake på topp
Senterpartiet fekk størst oppslutning i valdagens første måling.
mandag 9. september Porten.no
Hund død i Årdal, kan ikkje bekrefta samanheng med hundesjukdom
Sundag døydde ein hund i Årdal.
søndag 8. september Porten.no
Hund død av blodig diaré i Årdal: - Hald hundane inne
Sundag vart ein hund sjuk med blodig diaré i Årdal.
søndag 8. september Porten.no
Årdal FK vann 4-2 over Stryn i målrikt oppgjer
Det var eit spennande oppgjer på Jotun Stadion laurdag. Med 2 - 2 til pause kom heimelaget sterkt tilbake i andreomgang.
lørdag 7. september Porten.no
Leiar - NAV Årdal - forlenga søknadsfrist
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. september Årdal kommune
Reinhaldar - 53% fast stilling
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. september Årdal kommune
Leiar for Grandane bufellesskap - Bu og miljøtenesta - Forlenga søknadsfrist
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. september Årdal kommune
Kunngjering - valting
Det vert røysting fylgjande stader: Øvre Årdal krins - Årdal kulturhus kl. 09.00 – 19.00 Årdalstangen krins - rådhuset, kl. 09.00 – 19.00 Årdal har elektronisk manntal så du vel sjølv kva krins du vil røyste. Ta gjerne med valkort og...
fredag 6. september Årdal kommune
Ny høyring kommuneplan, samfunnsdel
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 3. september Årdal kommune
Helse- og omsorgsplan 2019-2029, ny høyringsfrist
Nytt høyringsutkast av Helse- og omsorgsplan Årdal kommune 2019 - 2029. Høyringsfrist 14. oktober.
tirsdag 3. september Årdal kommune
Formannskapsmøte 27. august
Formannskapet har møte 27. august kl. 10.00 - 15.00 i kommunestyresalen og dette er det siste møtet før valet.
onsdag 28. august Årdal kommune
Fagdag om gjerde og gjerdehald
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 21. august Årdal kommune
En globetrotter vender hjem: - Her løper guttene til fotballtrening rett borti gata. Livet er enklere.
Flyttet tilbake etter mange år i storbyen. Retrorekkehuset er preget av mange reiser og kjærlighet til naturen.
torsdag 13. juni $ Aftenposten
Vil bygge kraftverk i Nilsebu
For tredje gang søker grunneiere i Hjelmeland om vannkraftutbygging ved Nilsebu turisthytte. Kommunen er positiv, men det er ikke Stavanger turistforening.
tirsdag 21. mai $ Stavanger Aftenblad
Første feiring utan janitsjaren sidan 1947: – For tøft å gå og spela samtidig
Stolte tradisjonar vert brotne i Årdal, men korpset håpar å koma sterkare tilbake.
fredag 17. mai Porten.no
Politiet gir opp jakta på svar om Christer
Sidan november har cold case-gruppa i Kripos arbeidd med forsvinninga av Christer Fretheim Flem. Nå legg politiet vekk saka.
tirsdag 30. april $ Bergens Tidende
Strømkrise i Ryfylke kan stoppe milliardinvestering
Investeringer for over 1 milliard kroner kan bli stoppet, fordi strømforsyningen nærmer seg et kritisk nivå flere steder i Ryfylke.
onsdag 6. mars $ Stavanger Aftenblad
Nå taper Hydro penger på Vestlandet
Hydros produksjonsanlegg både i Årdal, Høyanger og på Husnes taper nå penger.
torsdag 7. februar $ Bergens Tidende
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal
Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.
14. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
SOGN OG FJORDANE

Forelskelse og død i Årdal
To steiner er reist som et anonymt minnesmerke om en tragedie som skjedde i fjellheimen i 1916. Et øyeblikk av lykke som brått ble forandret til smerte og død.
11. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Hjelmeland-rådmannen vil auke eigedomsskatten
– Sjølv om det er klare politiske signaler om ikkje å auka eigedomsskatten vel rådmannen å føreslå dette, heiter det i budsjettframlegget frå Hjelmeland-rådmann Wictor Juul.
7. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Ben (17) vart diska, men så kom revansjen
FYLKET: Ben Jeffrey Benert er ein av fleire frå fylket som har edelt metall med seg heim frå Trøndelag.
13. mars 2018 $ Firda
Aluminiumsverka håvar inn millionar
INDUSTRI: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 53 millionar kroner før skatt i fjerde kvartal. For Årdal var overskotet for tilsvarande periode på 172 millionar kroner.
16. februar 2018 Firda
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
2. februar 2018 Firda
Vegstenging og kolonnekøyring mellom aust og vest
TRAFIKK: Vikafjellet er stengt grunna fare for snøras. Sjå status for fjellovergangane her.
28. januar 2018 Firda
Tissing på gata, slåsting og for mykje drikking – slikt blir det jobb av
Politiet har hatt litt av kvart å gjere på natt til søndag.
21. januar 2018 Firda
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
4. januar 2018 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL