Årdal
Straumutkopling i Ofredalen
På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt elektriske distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Ofredalen idag Måndag 25. mars i tidsrommet mellom kl. 09.00 til 14.00. Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande heile...
mandag 09:13 Årdal kommune
Kommunestyret - torsdag 28.mars kl. 12:00
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 08:26 Årdal kommune
Årsmelding 2017 og 2018 for Felles Landbrukskontor ÅLA
Her kan de lesa årsmelding for Felles Landbrukskontor ÅLA for 2017 og 2018.
torsdag 08:38 Årdal kommune
Tre til sjukehus etter at bil med fem personar kolliderte og snurra i tunnel
Naustbukttunnelen er stengt.
onsdag 12:09 Porten.no
Hydro har funne årsaka til cyberangrepet
Hydro har saman med ekstern støtte funne årsaka til cyberangrepet, og jobbar no med å finna ut korleis dei skal starta opp IT- systemet.
onsdag 10:17 Porten.no
Hydro-angrepet: – Aluminiumsverka går som normalt
Tysdag morgon vart Hydro utsett for eit omfattande cyberangrep som har påverka drifta.
tirsdag 19. mars Porten.no
Hydro Årdal råka av cyberangrep - hackarar har kravd løysepengar 
Hydro vart natt til tysdag utsett for eit cyber-angrep som har påverkar dei fleste IT-systema i selskapet.
tirsdag 19. mars Porten.no
NAV Årdal - Stengt torsdag 21. mars
HMT dag for Nav ansatte.
tirsdag 19. mars Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Feiing av gater
Tekniske Tenester Utedrift starter med feiing neste veke og begynner på Årdalstangen oppe på Tippen i veke 12. Ber huseigarar å feie ut frå sine områder ut i gatene no, slik at me får samla detta opp no når me kjem forbi med feiemaskina. Ver snill...
fredag 15. mars Årdal kommune
Dagleg leiar - Frivilligsentralen i Årdal 100%
Frivilligsentralen i Årdal har ledig ein 100 % stilling som dagleg leiar.Frivilligsentralen i Årdal er organisert som ei stifting med eige styre. Dagleg leiar av frivilligsentralen er ansvarleg for den daglege drifta av sentralen og at sentralen vert dreven i samsvar med lover, forskrifter og styret sine...
torsdag 14. mars Årdal kommune
100% vikariatstilling som Flyktningkonsulent
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 14. mars Årdal kommune
(+) Slepp store planar for Årdal Sjøfront, sjå teikningane her
Prosjektet kalla Fjord til Fjell skal fungere som eit knutepunkt for både turistar, innbyggjarar og gjestar i båthamna.
torsdag 14. mars Porten.no
Pressemelding - bestandsreduksjon av hjortevilt kring Nordfjella
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 13. mars Årdal kommune
Årdalsrussen håpar å samla inn sekssifra sum til kreftforeninga
– Me vil jo sjølvsagt slå fjorårets russ sin rekord. Litt vennleg konkurranse må jo til, seier aksjonssjefane Mari Beate Yndestad og Marit Lovise Rode og ler.
tirsdag 12. mars Porten.no
Innlevering av listeframlegg til kommunevalet 2019
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. mars Årdal kommune
Målrock med siste artistslepp, sjå line-upen for årets festival
Trang Fødsel, Staut og meir er klare for å laga liv og røre i Meieriparken.
torsdag 7. mars Porten.no
Strømkrise i Ryfylke kan stoppe milliardinvestering
Investeringer for over 1 milliard kroner kan bli stoppet, fordi strømforsyningen nærmer seg et kritisk nivå flere steder i Ryfylke.
onsdag 6. mars $ Stavanger Aftenblad
Budsjettet 2019
Der er mange politiske saker iløpet av eit år i kommunen, men saka som omhandla Budsjettet er eit av dei viktigaste. Forståeleg nok er dette den sake flest personar og lag engasjerar seg i. Budsjettet for 2019 vart vedteke i Kommunstyret 20. desember 2018 og her er vedtaket...
onsdag 6. mars Årdal kommune
Årdal Energi set ned nettleiga
Frå og med 1.mars set Årdal Energi Nett ned energileddet i nettleiga for alle tariffar. For ein vanleg husholdningskunde vil tariffen bli sett ned frå 68,75 øre/kWh til 59,30 øre/kWh. Sjå fullstendige tariffar her.
onsdag 6. mars Årdal kommune
Venstre-krise: Klarer ikke å stille liste i mange kommuner
Hver tredje kommune i Vestland blir uten Venstre-liste i kommunevalget. – Venstre er i ferd med å bli et Oslo-parti, sier Jan Erik Espelid i Austrheim Venstre.
tirsdag 5. mars $ Bergens Tidende
Sprengningsarbeid kan stenge veg i Årdal
Vegen mellom Kolnostunnelen og Finnsåstunnelen kan bli stengd i korte periodar tysdag.
tirsdag 5. mars Porten.no
I 2013 kom kvinna til Årdal – no er ho dømd for medverking til IS
Historisk dom i Oslo tingrett, for første gong er ei kvinne dømd for terrormedverking i Norge.
mandag 4. mars Porten.no
(+) Fekk varsel på mobilen - pakka kamera og reiste på nordlysjakt
Vekas foto er teke av Johnny Svåi på Tyin.
mandag 4. mars Porten.no
Produksjonstilskot i jordbruket
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 28. februar Årdal kommune
(+) Ekspert meiner Årdal kommune kan ha brote lova om offentlege innkjøp
Rådmannen vedgår deler av kritikken, men er ikkje samd i at kommunen har gjort noko lovstridig.
torsdag 28. februar Porten.no
Høl blir skulda for å bagatellisere seksuell trakassering: – Har teke nattesøvnen min
Hilmar Høl, fylkesleiaren i Sogn og Fjordane Arbeiderparti, møter kritikk frå kollegaer i Ap etter at han tysdag uttalte seg om det han kalla for ei «heksejakt» mot Trond Giske.
onsdag 27. februar Porten.no
Grunneigarar i Seimsåsen vil satsa på hytteutbyggjing, tek inspirasjon frå Hodlekve
Fire grunneigarar har gått inn for å satsa på utbyggjing av eit hyttefelt i Seimsåsen i Årdal kommune.
tirsdag 26. februar Porten.no
Temakafe Årdal, Lærdal og Aurland
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 25. februar Årdal kommune
Bassengsaka: – Me må ta av oss Øvre/Tangen-brillene og sjå oss som Årdal
– Pass opp, her kjem ein brannfakkel: eg trur ikkje at det er mogeleg å «utvikla» to tettstader i den vesle kommunen vår. Det er ikkje nok folk her, skriv Ole Magnar Nundal i dette meiningsinnlegget.
fredag 22. februar Porten.no
Opning for rådyrjakt i Årdal kommune – høyring
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 21. februar Årdal kommune
Informasjon om tiltak/graving på Moa
Årdal Energi startar arbeidet i Måndag 25.02.2019. Lågspentlinjer og kablar for veglys skal leggast ned i bakken. Varigheiteten av prosjektet vil vere til April. I denne perioden vil det bli noko anleggstøy. Normal arbeidstid er frå kl. 07.00 til kl.
torsdag 21. februar Årdal kommune
Informasjon til kommunane - Pakkeforløp Psykisk helse og rus
Pakkeforløpa introduserer ingen nye rettar eller plikter for brukar, men skal bidra til å sette god praksis i system.  Pakkeforløpa er forankra nasjonalt, dei er utarbeidd av breitt samansette arbeidsgrupper med brei involvering i høyringsrundane.
torsdag 21. februar Årdal kommune
Bassengsaka: Ikkje to av alt – alt i Øvre!
– Det har vorte ein bitter tone mellom Øvre og Tangen, det er mykje takka måten politiske saker har vorte handsama på, skriv Jorunn Brit Asperheim i dette meiningsinnlegget.
onsdag 20. februar Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Seminar om integrering
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 20. februar Årdal kommune
Bassengsaka: – Kjære lokalpolitikarar i Årdal. De har, etter mi meining, «drete trevvele’ i broki»!
Me har valt dykk til å ta dei upopulære avgjerdene for oss, då må dykk tore det, skriv Ole Magnar Nundal i dette meiningsinnlegget.
tirsdag 19. februar Porten.no
Kulturmidlar 2019 - utvida søknadsfrist
Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar. Utvida søknadsfrist 15. mars 2019.
mandag 18. februar Årdal kommune
(+) Historia til «Arne i banken»
Arne Eldegard fekk møta tre norske kongar og ei dronning. Men først og fremst var han bygdas mann.
søndag 17. februar Porten.no
Opningstider Symjehallen i Årdalshallen vinterferien
 Laurdag 16 februar:    Kl. 12.00 - 16.00  Alle    Måndag 18 februar: Kl. 15.00 - 18.45 Barn/familie  Kl. 19.00 - 20.00 Vaksne   Tysdag 19 februar: Kl. 15.00 - 18.45 Barn/familie  Kl. 19.00 - 20.00 Vaksne   Onsdag 20...
fredag 15. februar Årdal kommune
Søknad om barnehageplass
Søknadsfrist for barnehageplass eller endring, er utvida til 1. mars 2019.
fredag 15. februar Årdal kommune
Varsel om planoppstart for Næringsområde ved Finnsåstunnelen
Skildring av tiltaket Området kan bli nytta som deponiområde i samband med utbetring av fylkesveg 303 Seimsdalstunnelen mellom Årdalstangen og Seimsdalen. I samband med dette arbeidet søker vi om løyve til å deponere massar i Årdalsfjorden, men vi må arbeide med...
fredag 15. februar Årdal kommune
Utdanningsstipend - sjukepleiar og vernepleiar
I så fall kan Årdal kommune tilby deg årleg utdanningsstipend på kr. 35.000,- , samt tilsetjingsgaranti etter ferdig  utdanning dersom du:   1. fullfører og får ei godkjend utdanning. 2. vel å inngå arbeidsavtale med kommunen. 3. kan jobbe i kommunen...
torsdag 14. februar Årdal kommune
Politikarane har tala i bassengsaka
Seier ja til å reparera friluftsbadet på Årdalstangen.
torsdag 14. februar Porten.no
Budsjett 2019
KST-091/18 Vedtak: 1. Driftsråmene vert vedtekne med netto utgift pr ansvar slik det kjem fram i budsjettskjema 1B driftsbudsjettet.   2. Investeringsbudsjettet for 2019 vert vedteke slik det kjem fram i invsteringsoversynet i saka. (Budsjettskjema 2A og 2B).   3. Skattemarginen:  Marginen...
onsdag 13. februar Årdal kommune
Bedriftene i Årdal skal rekrutterer oppimot 600 dei neste åra
Kva er viktig for deg? Det vil vi gjerne ta ein prat om. For vi har også noko viktig å fortelje: I Årdal skal det rekrutterast mellom 300 og 600 dei komande 2-3 åra. Ein av dei kan gjerne vere deg.
tirsdag 12. februar Porten.no
Fortsatt forbudt å fore hjortevilt
mandag 11. februar Årdal kommune
Straum - utkopling i Offerdalen
.Det vert aggregatdrift i denne perioden og dermed korte utkoplingstider. 
mandag 11. februar Årdal kommune
Beredskap i sentrum då tunellen vert stengd
Snart skal Seimsdalstunnelen utbetrast, og det betyr stengde vegar og venting.
lørdag 9. februar Porten.no
Fagarbeidar - tekniske tenester
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. februar Årdal kommune
Nå taper Hydro penger på Vestlandet
Hydros produksjonsanlegg både i Årdal, Høyanger og på Husnes taper nå penger.
torsdag 7. februar $ Bergens Tidende
Hydro Årdal hadde over 100 millionar i underskot i fjerde kvartal i fjor
Til trass for høge produksjonstal, har Hydro Årdal eit underskot før renter og skatt på 108 millionar kroner i fjerde kvartal 2018.
torsdag 7. februar Porten.no
Desse har søkt på stillinga som Rådmann
Det kom inn seks søknader til stillinga og desse har søkt: Namn Alder Poststad Yrkestittel Mette Hestetun Berg 49 år Øvre Årdal Leiar for NAV Årdal Geir Hansen 47 år Årdalstangen Leiar økonomistab - Årdal kommune Hans Pari 40...
tirsdag 5. februar Årdal kommune
Årdal kommune søkjer ferievikarar for sommaren 2019
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 1. februar Årdal kommune
Foreldreførebuande kurs - svangerskapskurs
Helsestasjonen i Årdal inviterer til svangerskapskurs for gravide m/partner.
tirsdag 29. januar Årdal kommune
Personverndagen
For sjuande året på rad markerer Datatilsynet og Teknologirådet den internasjonale personverdagen. 2018 var eit merkeår for personvernet: Den nye europeiske lovgivinga om personopplysningar (GDPR) trådde i kraft. Samtidig har granskingane av Cambridge Analytica og russisk...
mandag 28. januar Årdal kommune
(+) Etter eit mislukka forsøk på å fotografera måneformørkelsen, blei dette bilete eit plaster på såret
På bilete kan ein sjå utover Årdalsvatnet, og det høge fjellet i midten er Bøttejuv.
mandag 28. januar Porten.no
Gardshus brann ned i Øvre Årdal
Vest politidistrikt melder om brann i eit hus natt til måndag.
søndag 27. januar Porten.no
Personvernombod for ÅLA-kommunane.
Skriftlege førespurnader merkast med «Personvernombod» og sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensens veg 4, 6885 Årdalstangen.   Kontordagar i kommunane: Aurland kommune 1. tysdag i kvar månad Lærdal kommune 2. tysdag i kvar månad Årdal...
fredag 25. januar Årdal kommune
Høyring - oppstart av namnesak
Oppstart av namnesak 2018/357- Austanbotn/Austanbotnen, Skarbotnen/Skardbotnen (botn), Fleskedalen (dal) m.fl.
fredag 25. januar Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Kom til Sogn – Bli kjend med oss før karrieremessa i Bergen
Kommunane i Sogn byr på unike moglegheiter. Vi har blant Noregs beste skular, eit veksande næringsliv, godt helsevesen, sterkt miljøfokus og ei ambisiøs bustadutvikling. Mykje rører seg her.
tirsdag 22. januar Årdal kommune
Detaljreguleringsplan for ny fv 53 ved Holsbru
Statens vegvesen har i samråd med Årdal kommune utarbeida eit utkast til detaljregulering plan for ny fv 53 ved Holsbru.
fredag 18. januar Årdal kommune
Kaivegen på Årdalstangen blir stengt i veke 4
I forbindelse med transport av ny trafo til Hydro i Øvre Årdal blir Kaivegen stengt frå måndag til torsdag.
fredag 18. januar Årdal kommune
Sfo
Årdal kommune har innført nytt administrasjonssystem - Visma Flyt Skole for skule og SFO. Dette inneber ny prosedyre for innmelding, endring eller oppseiing av plass i SFO. Søknadsfristen for SFO er 1. februar, og skal gjerast i det nye systemet.
fredag 18. januar Årdal kommune
(+) Bil traff gjerde i Årdal, trafikkuhell i Sogndal - slik var politihelga
Glatte vegar, trafikkuhell og ras har prega politihelga i Indre Sogn.
mandag 14. januar Porten.no
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal
Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.
14. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Forelskelse og død i Årdal
To steiner er reist som et anonymt minnesmerke om en tragedie som skjedde i fjellheimen i 1916. Et øyeblikk av lykke som brått ble forandret til smerte og død.
11. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Hjelmeland-rådmannen vil auke eigedomsskatten
– Sjølv om det er klare politiske signaler om ikkje å auka eigedomsskatten vel rådmannen å føreslå dette, heiter det i budsjettframlegget frå Hjelmeland-rådmann Wictor Juul.
7. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Ben (17) vart diska, men så kom revansjen
FYLKET: Ben Jeffrey Benert er ein av fleire frå fylket som har edelt metall med seg heim frå Trøndelag.
13. mars 2018 $ Firda
Aluminiumsverka håvar inn millionar
INDUSTRI: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 53 millionar kroner før skatt i fjerde kvartal. For Årdal var overskotet for tilsvarande periode på 172 millionar kroner.
16. februar 2018 Firda
Petter køyrer Porsche med 400 hestar, men kva køyrer dei andre ordførarane?
BIL: Ingen av ordførarane kan matche bilinteressa til Petter Sortland. Eller bilparken hans, for den del. Firda har høyrt med ti ordførarar om kva dei køyrer, og kvifor.
14. februar 2018 $ Firda
Må stenge fylkesvegen på grunn av rasfare
ÅRDAL: Stenger fylkesveg 53 frå klokka 17.
9. februar 2018 Firda
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
2. februar 2018 Firda
Vegstenging og kolonnekøyring mellom aust og vest
TRAFIKK: Vikafjellet er stengt grunna fare for snøras. Sjå status for fjellovergangane her.
28. januar 2018 Firda
Tissing på gata, slåsting og for mykje drikking – slikt blir det jobb av
Politiet har hatt litt av kvart å gjere på natt til søndag.
21. januar 2018 Firda
No er fv. 53 mellom Lærdal og Årdal open igjen
VEG: 4. januar gjekk eit stort steinras mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen. Etter 10 dagar med opprydding opna vegen søndag ettermiddag.
14. januar 2018 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL