Årdal
Informasjon frå Hydro
Det vil i periodar være unormalt mykje støving fra oksid-lossing på Årdalstangen, denne veka.
mandag 13:33 Årdal kommune
Temakafe ÅLA
«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft»
mandag 12:56 Årdal kommune
Opningstider i jula på legekontoret
Huks å bestille medisin i god tid. Slik er opningstidene i jula:
mandag 09:08 Årdal kommune
Jubilantar i Årdal kommune
Ordførar Arild Ingar Lægreid og Olve Fossedal stod for utdeling av påskjønning til desse.25 års jubilantane: Anne Gerd Jevnaker Gunn Helen RudiElin Ottem WoldSigne EndresenAnja BolstadMarit IndrebøGunn Cecilie Avdal SemstrømInger Marie GrytbakkInger KarlsenNina...
fredag 13:37 Årdal kommune
Du er ein del av norges beredskap
Er du forberedt? Kva gjer du viss straumen skulle bli vekke i flere dagar, mobilnettet sluttar å virk, eller det ikkJe er vatn i springen?  Sjølv om Norge er blant verdens tryggaste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tida som kjem, er det lurt...
onsdag 09:07 Årdal kommune
Varslar fleire promillekontrollar i desember
Magne Knudsen, politioverbetjent og tenesteleiar i Årdal, oppmodar folk om å nytta sunn fornuft når det gjeld alkohol i juletida.
mandag 3. desember Porten.no
2 stillingar på Årdal bibliotek
Me har ledig 2 stillingar på Årdal bibliotek, ei stilling i 100% som arrangementansvarleg, ei stilling i 30% som ansvarleg for biblioteket sine digitale tenester.
torsdag 29. november Årdal kommune
Stilling som kommuneplanleggar
Den som vert tilsett vil få eit særskilt ansvar for arbeid med planar etter Plan og bygningslova. I dette ligg ansvar for kommuneplan, regulerings- og utbyggingsplanar, endringar og dispensasjonssøknadar.  Handsaming etter naturmangfaldslova, arbeid knytt til miljørelaterte...
torsdag 29. november Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Synfaring med Blålysetatane i Årdal
Blålys etatane i Årdal kommune vil gjera ein synfaring på tilkomst i gater i kommunen vår torsdag 6. desember  kl. 17:00. Me tar ein runde på visse strekningar med blålysbilane våre for å sjekka status på tilkomst etc. Kortesjen blir som følger: 1....
torsdag 29. november Årdal kommune
Vikar dagleg leiar - SognLab AS
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 29. november Årdal kommune
(+) Revisjon i Årdal viser klar betring i tenestene psykiatri og verna bustader
Samstundes er det rom for betring, konkluderer rapport etter revisjon.
onsdag 28. november Porten.no
Kommunestyremøte 29. november
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. november Årdal kommune
(+) Politikarane gav grønt lys –  bustadsprosjektet i Storevegen 13 vert realisert
No ligg alt klart for at bustadsprosjektet i Storevegen 13 vert realisert.
søndag 25. november Porten.no
Heen nummer to, Horpen nummer fem på Vestland Sp-lista
Unge krefter frå Årdal kan bli godt synlege i det nye Vestland.
fredag 23. november Porten.no
Personvernombod
Mona Fykse er frå 1. januar 2019 tilsett i 20 % stilling som personvernombod for kommunane Lærdal, Aurland og Årdal. Ho er til dagleg tilsett som arkivleiar i Årdal kommune. Stillinga er delt likt mellom kommunane.
fredag 23. november Årdal kommune
Høyring: Budsjett 2019
Formannskapet sitt framlegg til budsjettet vert i samsvar med kommunelova § 45-3 lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar
torsdag 22. november Årdal kommune
Ledig stilling - 4 sjukepleiarar i eldreomsorgen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 22. november Årdal kommune
Temakafe
«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft» i kommunane Aurland, Årdal og Lærdal
torsdag 22. november Årdal kommune
Interkomunalt samarbeid ÅLA - møte i styringsgruppa
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 20. november Årdal kommune
Vatnet blir stengt i Utladalen i kveld
Den 19. november frå kl. 1900 til 20. nomeber kl. 0700 blir vatnet stengt og dette gjeld desse hustandane.
mandag 19. november Årdal kommune
Ledig stilling på Farnes skule
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 16. november Årdal kommune
Pressemelding!
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 15. november Årdal kommune
DN: Equinor spyttar inn 700 millionar i konsernet som er blant NorSuns største aksjonærar
Equinor melder å ha kjøpt 11.020.000 aksjar i Scatec Solar ASA, som utgjer ein av NorSun sine største aksjonærar.
torsdag 15. november Porten.no
Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal
Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.
onsdag 14. november $ Stavanger Aftenblad
Vestland Ap inspirert av Årdal-modellen: – Samarbeid mellom næringsliv og skule viktig for nye Vestland
I september vitja medlem frå Vestland Ap Øvre Årdal for å diskutera kraftkrevjande industri, med fokus på samarbeidet mellom næringslivet og yrkesfagleg utdanning.
tirsdag 13. november Porten.no
Straumstans - periodevis utkopling i Ofredalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 13. november Årdal kommune
Måndag vert M/B Tya sjøsett
Båten er tilbake i Årdal etter nesten 50 år.
søndag 11. november Porten.no
Forelskelse og død i Årdal
To steiner er reist som et anonymt minnesmerke om en tragedie som skjedde i fjellheimen i 1916. Et øyeblikk av lykke som brått ble forandret til smerte og død.
søndag 11. november $ Stavanger Aftenblad
Her ser du grunnen til at dei stengte Tindevegen for vinteren
Over 43.000 har funne vegen over fjellet mellom Årdal og Luster i 2018. Det er rekord. Til slutt var det vanskelege køyretilhøve som tvinga dei ansvarlege til å setta punktum for sesongen.
fredag 9. november Porten.no
Landbruksplan ÅLA 2018-2021 - godkjend
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. november Årdal kommune
(+) Dyrevernar orka ikkje tanken på at heimlaus katt skulle gå ute i vinterkulda
Vinteren er ekstra utfordrande for heimlause kattar.
torsdag 8. november Porten.no
(+) Ho trekkjer seg som ordførarkandidat – men held døra på gløtt
Anne Kauppi har snudd, og seier ho vil støtta utfordrar Hilmar Høl som ordførarkandidat for Årdal Ap. Det er likevel medlemmene som avgjer til slutt.
torsdag 8. november Porten.no
Domstol i Brasil nektar Hydro oppstart av nytt deponi
Den føderale domstolen i Brasil beslutta tirsdag å halde fram med Hydros produksjonsforbod på Alunorte- annlegget.
torsdag 8. november Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Hjelmeland-rådmannen vil auke eigedomsskatten
– Sjølv om det er klare politiske signaler om ikkje å auka eigedomsskatten vel rådmannen å føreslå dette, heiter det i budsjettframlegget frå Hjelmeland-rådmann Wictor Juul.
onsdag 7. november $ Stavanger Aftenblad
Informasjon frå Hydro
Karbonfabrikken skal benytte nødavsug på formiddagen mandag 5. november. Varighet blir ca. 35 minutter.  Bruk av nødavsug er ein del av standard prosedyre ved oppstarten av ovn. Det blir og i to veker framover meir støy enn normalt.
fredag 2. november Årdal kommune
Bu – og miljøtenesta søkjer støtte – og treningskontaktar
Me søkjer etter personar som kan vere med å tilretteleggje for ei aktiv og meiningsfull fritid for andre. Me har fleire ledige oppdrag: følgje til trening og aktivitet, turkamerat til lengre fjellturar, følgje til kino, sjåfør og samtalepartnar i biltur
fredag 2. november Årdal kommune
Informasjon til vaksne innvandrarar om norskprøve vinter 2018
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 1. november Årdal kommune
Ho toppar lista til Vestland Ap
Anne Gine Hestetun ligg an til å verta fylkesordførarkandidat for Ap i nye Vestland.
torsdag 1. november Porten.no
Endring på søknad om omsorgsbustad på Årdal bu og omsorgsenter (ÅBO)
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 1. november Årdal kommune
Ope informasjonsmøte - Fv 303 Seimsdalstunnelen
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for fylkesvegane, avgjer kva prosjekt som skal gjennomførast kvart år og gir politiske føringar for utvikling av fylkesvegane. Det er Statens vegvesen som normalt planlegg, byggjer, driftar og held ved like fylkesvegane for fylkeskommunen. Her...
torsdag 1. november Årdal kommune
NRK: Kvinne (97) døydde etter brann i varmeteppe
Uvisst om brannen var årsaka til dødsfallet.
tirsdag 30. oktober Porten.no
Sigrid klar for Vinjerock – sjekk resten av lista
Vinjerock har offentleggjort dei første artistane som er klare for å stå på scena neste sommar.
tirsdag 30. oktober Porten.no
Her er dagsturhytta i Årdal endeleg på plass
Dugnadsgjengen vart gratulert med ein god klem.
mandag 29. oktober Porten.no
Endeleg er dagshytta Moakamben under oppføring
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 29. oktober Årdal kommune
Kvinne (97) til sjukehus etter varmeteppet byrja å brenna
Brannvesenet var raskt på staden og fekk sløkt brannen.
søndag 28. oktober Porten.no
I 15 timer gikk den illeluktende gassen rett ut i boligfeltet
Mens myndighetene refser Hydro, er årdølene mer lavmælte når det gjelder kritikk av hjørnesteinsbedriften.
søndag 28. oktober $ Bergens Tidende
(+) Dagleg leiar om nedlegginga: – Ikkje fått tatt ut løn eller sove om nettene
Onsdag vart det kjent at Leikebutikken i Øvre Årdal skal stenga dørene. Dagleg leiar Britt Heggestad synst det var ein lettelse.
lørdag 27. oktober Porten.no
NAV Årdal stengt torsdag 1. og fredag 2. november
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 26. oktober Årdal kommune
Miljømyndigheitene tillèt Hydro å bruka det nye deponiet i Brasil
Miljømyndigheitene i Brasil opphevar forbodet mot å bruka det nye deponiet ved Alunorte, men rettsforbodet gjeld framleis. Det kjem fram i ei børsmelding natt til fredag.
fredag 26. oktober Porten.no
Leiar for interkommunal satsing tilsett som rådmann i Hyllestad kommune
Torsdag vart det kjent at Gunn Lerøy frå Årdal er tilsett som ny rådmann i Hyllestad kommune.
torsdag 25. oktober Porten.no
Hydro Årdal og Høyanger signerte samarbeidsavtale med Vitensenteret
Sogndal: Hydro Årdal og Høyanger Metallverk signerte torsdag ei samarbeidsavtale med Vitensenteret i Sogn og Fjordane, skriv dei i ei pressemelding. Tilstades på signeringa var kommunikasjonsansvarleg Are Indrelid frå Hydro Årdal og prosjektleiar Marianne Jevnaker…
torsdag 25. oktober Porten.no
Fv 53 Øvre Årdal bom - Holsbrutunnelen, på strekningen Tyin - Årdal i Sogn og Fjordane
I forbindelse med forberedande arbeid før bygging av ny tunnel i Ljoteli (oppstart 2019). Vegen vil være heilt stengt dei nemnde dagane mellom klokka 08.00 og 18.00. Vegen blir stengt av sikkerheitsmessige hensyn. Det blir opna opp for bussar i rute. Trafikkmeldinga frå...
torsdag 25. oktober Årdal kommune
Åpent foredrag om friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 25. oktober Årdal kommune
Hydro Årdal leverar godt i tredje kvartal
Det skriv Hydro i ei pressemelding.
onsdag 24. oktober Porten.no
Kulturpris/årets årdøl 2018
  Retningslinjer kulturpris/årets årdøl (Vedteke i 2011) Årdal kommune sin kulturpris Årdal kommune kan kvart år dele ut ein kulturpris. Prisen vert gjeve til einskildpersonar eller organisasjonar som har tilknyting til kulturlivet i kommunen. Det kan vera på...
tirsdag 23. oktober Årdal kommune
Mykje snø i fjella, Vegvesenet: – Berre tull å køyra med sommardekk no
Trafikkoperatør hjå Vegtrafikksentralen Vest, Lise Kristoffersen, oppmodar folk som skal over fjella å sko seg etter vêret.
tirsdag 23. oktober Porten.no
Stenger vatnet på kyrkjegardane
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 23. oktober Årdal kommune
Årdal vassverk er kåra til det beste grunnvasskilda.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 23. oktober Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Juletre du vil bli kvitt?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 23. oktober Årdal kommune
Innkalling til Kommunestyremøte 25.10.18
P.g.a tekniske utfordringar har dessverre ikkje kommustyremøtet sine saker og vedlegg komt ut under Politikk - Kommunestyre. Av den grunn vert innkallinga å finne HER. Me håpar å få rette opp i problemet og sakane vert å finne der dei høyre heime snart. No er...
mandag 22. oktober Årdal kommune
OFFENTLEG ETTERSYN: Økonomi og handlingsplan 2019 - 2022
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 22. oktober Årdal kommune
Barnas dag på Årdalsenteret - sjå bilete
Å vera med foreldra på handletur er ikkje alltid like gøy. Med mindre du kan få ansiktsmaling og leita etter Halloween-bøtter.
lørdag 20. oktober Porten.no
Fylkespolitikarane var samstemte om å bygga sykkelveg til Seimsdalen
Fylkestinget sender direkte frå møtet på Leikanger i dag. Sjå om det blir pengar til sykkelvegen nedst i saka.
fredag 19. oktober Porten.no
Ledige vikariat i barnehagane
Ledig vikariat/engasjement som fagarbeidar/assistent i barnehagane i Årdal kommune. Stillingane er mellom  30% og 100%.
fredag 19. oktober Årdal kommune
Allsidig musikklærar, kulturskulen i Årdal
Arbeidsoppgåver Hovudvekt på undervisning av enkeltelevar frå 8-18 år i slagverkinstrument, men det er ønskjeleg at læraren også kan undervise nybyrjarar på gitar/elgitar/ bassgitar.   - Undervisning av elevar i grupper (slagverkensemble, rockeband,...
fredag 19. oktober Årdal kommune
Denne gjengen kåra drikkevatnet i Årdal til det beste i fylket
Går vidare til landsfinalen.
onsdag 17. oktober Porten.no
Formannskapsmøte
Tysdag 16. oktober
tirsdag 16. oktober Årdal kommune
I den virtuelle spelehallen kan du vera både racerkøyrar og jagarflypilot - Sjå bileta
Mange nysgjerrige dukka opp då den virtuelle spelehallen Gamers Planet i Øvre Årdal opna dørene denne helga.
tirsdag 16. oktober Porten.no
Vegen mellom Årdalstangen og Naddvik er opna att
Då får me svaret på om vegen mellom Årdalstangen og Fodnes blir opna att.
mandag 15. oktober Porten.no
Bil truffen av steinar – føraren høyrde det buldra frå fjellsida
Fylkesveg 53 mellom Årdalstangen og Fodnes er stengd.
søndag 14. oktober Porten.no
Isolerte gardar i Luster, elva har gjort store materielle skader – sjå bileta
Nytt varsel frå NVE aukar flaumfaren i Indre Sogn til det høgste nivået på skalaen.
søndag 14. oktober Porten.no
Tre dagsturhytter skulle på plass – vêret stoppa den eine
Kun montering står att før hyttene i Lærdal og Sogndal kan takast i bruk. I Årdal vart helikopterfrakten stoppa av vinden.
lørdag 13. oktober Porten.no
Heen jublar over at fylket får behalda kraftverdiane etter samanslåinga
– Det betyr mykje for innbyggjarane i Sogn og Fjordane, seier Aleksander Øren Heen.
fredag 12. oktober Porten.no
Markering av verdensdagen for psykisk helse
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 9. oktober Årdal kommune
Bli bøssebærar - Vil du være med på årets viktigaste søndagstur?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 9. oktober Årdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL