Årdal
Fagdag om gjerde og gjerdehald
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
09:25 Årdal kommune
Søknad om barnehageplass - ny løysing
Barnehagane har gått over til ny løysing og det blir innført nytt elektronisk skjema for søknad på barnehageplassar. NB! Dei som har søkt og ikkje har fått plass no i haust, må søkje på nytt i den nye løysinga.
tirsdag 15:17 Årdal kommune
Attgløymd idbrikke
Kan dette vera din!
mandag 10:21 Årdal kommune
Steiggjetunnelen open att
Eit køyretøy har dratt med seg nokre kablar inne i Steiggjetunnelen mellom Øvre Årdal og Tangen.
torsdag 15. august Porten.no
Norskkurs for arbeidsinnvandarar
Vaksenopplæringa tilbyr følgande kurs: Nybegynnarkurs, A1/A2 nivå, for personar som ønskjer ei grundig innføring i språket. Målet er du raskt skal bli trygg i å bruke språket og greie deg i kvardagssituasjonar. Kurs for vidarekomne, A2/B1 nivå, for...
onsdag 14. august Årdal kommune
Vinnarar av BlåsGrønt
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 14. august Årdal kommune
Førehandsrøysting i Årdal
Da har me starta ordinær førehandsrøysting og du kan røyste på førehand fram til fredag 6. september.
tirsdag 13. august Årdal kommune
Moxnes starta valkampen i Årdal
Årdal har både industri og miljøvenleg kraftproduksjon. Difor meiner Raud-leiar Bjørnar Moxnes at Årdal er heilt riktig stad å starta valkampen.
søndag 11. august Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Målrock utseld for festivalpass for første gang
Etter mange år med varierande besøkstal, har festivalsjefen ei særs god kjensle når festivalen no er utseld for første gang.
søndag 11. august Porten.no
IKT konsulent - 100 % fast stilling
Stillinga er knytt opp mot sentral IKT avdeling, men skal ha eit særskild ansvar for digital helse. Dermed også eit tett samarbeid med Gerica systemansvarleg og FDV på hjelpemidlar.   Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene er teknisk retta...
torsdag 8. august Årdal kommune
BlåsGrønt på Målrock 2019
Sidan 2010 har Årdal ungdomsråd, i samarbeid med ÅTT, politiet og Stiftinga Målrock, hatt BlåsGrønt-aksjon i samband med Målrock. 
onsdag 7. august Årdal kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken før skulestart!
I samband med skulestarten er det mange nye trafikantar på skulevegane i fylket. For å få det tryggast muleg oppmodar Trygg Trafikk alle til å ta ein sjekk på hekker og busker så dei ikkje tek sikten i kryss og liknande. 
onsdag 7. august Årdal kommune
Årdal sikra tre poeng – men fekk hard kamp frå Studentspretten i andreomgang
Trass lag utan toppscorar, tok Årdal FK leiinga tidleg og styrte spelet. Så tok Studentspretten seg saman.
tirsdag 6. august Porten.no
Strømutkopling i Offerdalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. august Årdal kommune
Valkort
Har du ikkje fått valkortet innan 12.august kan det vere fordi du ikkje lenger bur på din folkeregistrerte bustadsadresse pr. 30.juni 2019, eller at du ikkje har spesifikk bustadsadresse. Du kan i så fall ta kontakt med tenestetorget på telefon 57 66 50 00 for å sjekke om valstyret...
mandag 5. august Årdal kommune
Ledig stilling - Leiar NAV Årdal
NAV Årdal er ein partnarskap mellom NAV Vestland og Årdal kommune. Leiaren skal ha det faglege og administrative ansvaret, og den viktigaste oppgåva blir å sikre gode og heilskaplege tenester for einskildpersonar og næringsliv, og ivareta samfunnet sitt mål om...
fredag 2. august Årdal kommune
Årdølen Hilde Vestheim Nordh er ny konserndirektør i Hydro: – Veldig kjekt
Det seier Vestheim Nordh, som til dagleg er busett i Asker, til Porten.no.
tirsdag 30. juli Porten.no
Tunnel i Årdal open att etter steinras
Finnsåstunnelen vart torsdag stengt grunna eit steinras. 
torsdag 25. juli Porten.no
Elisabeth (83) vart fråstole rullatoren sin: – Veldig dumt at folk tek andre sine ting
Elisabeth hadde vore på ferie i Ungarn, som ho kjem frå, i 14 dagar. Då ho kom att såg ho at det mangla noko på trappa utanfor huset på Farnes i Øvre Årdal.
tirsdag 23. juli Porten.no
Åpningstider Kyrkjekontoret - veke 30, 31 og 32
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 19. juli Årdal kommune
– Jeg mener dette er symbolpolitikk
Erik Brun-Pedersen fisker laks i en av elvene som vil bli stengt for laksefiske to uker tidligere enn vanlig. Han mener det ikke tas tak i roten av problemet.
torsdag 18. juli $ Bergens Tidende
Kokepåbudet er oppheva i Vikadalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 17. juli Årdal kommune
Han tek over sjefsstolen i HMR Hydeq
Forgjengaren gav seg etter halvanna år, men styreleiaren seier bytet er udramatisk.
lørdag 13. juli Porten.no
Her er det no fri ferdsel fram til august
Vegarbeidet ved Ljoteli tek sommarferie.
fredag 12. juli Porten.no
Tidlegrøysting
Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre og fylkestingval. Har du ikkje høve til å røyste på valdagen eller i den ordinære perioden for førehandsrøysting, kan du kontakte kommunen og få tidlegrøyste fra 1. juli og fram til...
fredag 12. juli Årdal kommune
Står du i manntalet?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. juli Årdal kommune
Kvinne og hund redda opp frå elv i Årdal, sendt til legekontor for sjekk
Rett før klokka 11:30 fredag rykka naudetatane ut til Fardalselvi i Øvre Årdal.
fredag 12. juli Porten.no
Politiet liker dårleg at rusa ungdom tek nattlege dukkertar i utebassenget
– Bad heller i badekaret, er oppmodinga til lensmannen.
fredag 12. juli Porten.no
Tek sommarferie, arbeidet ved fv 53 Øvre Årdal - Holsbru
Arbeidet i Ljoteli tek sommarferie no frå torsdag ettermiddag av. Det blir då opna for fri ferdsel dei neste 3 vekene. Vi startar opp att arbeidet 5. august og vil då halde fram med 2-timars stengingar som før.  
torsdag 11. juli Årdal kommune
Sommardrift ved Årdal legekontor.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 5. juli Årdal kommune
Ergoterapeut - 100% engasjement i ca 1 år
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 4. juli Årdal kommune
Lidvin (14) vil bli Liverpool-proff, denne veka har han spelt med dei beste i landet
Ny Jotun-talent er i ferd med å spela seg inn i landslagsvarmen.
lørdag 29. juni Porten.no
Årsmelding 2018 - Indre Sogn ASVO
Årmeldinga 2018 finn du HER.
fredag 28. juni Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Ruteendringar i Indre Sogn frå 24. juni
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 28. juni Årdal kommune
Ledig stilling - Miljøterapeut i psykisk helseteneste - 100% vikariat
Me har ledig Eit eitt-års vikariat 100% stilling som miljøterapeut i psykisk helseteneste med moglegheit for fast tilsetting. I dag er det 8,3 årsverk i psykisk helseteneste med ein høg grad av tverrfagleg kompetanse. Tenesta gjev tilbod til dei som opplever livskriser, har psykiske plager...
torsdag 27. juni Årdal kommune
Ny Kommunalsjef Helse
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 27. juni Årdal kommune
Han tek over som dagleg leiar for Gamleskulen
– Det viktigaste for meg blir å prøva å opprettholda alt det gode Steinar har skapt der.
tirsdag 25. juni $ Porten.no
Ledig stilling som Spesialsjukepleiar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Årdal kommune
Ledig 3 sjukepleiarstillingar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Årdal kommune
Ledige stillingar: Helsefagarb. / hjelpepl. /Oms.arb inna Eldreomsorg
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Årdal kommune
Friluftsbada opna i dag
Årdal kommune har gleda av å kunngjera at Friluftsbada opna i dag 21. juni og held ope kvar dag fram til og med 18. august.  
fredag 21. juni Årdal kommune
Siste kommunestyret før sommaren
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 20. juni Årdal kommune
Høyring - Helse og omsorgsplan Årdal kommune 2019 -2029
Helse og omsorgsplan Årdal kommune 2019 – 2029 Årdal formannskap har i møte 06.06.2019 vedteke å legge Helse- og omsorgsplanen ut på offentleg høyring med heimel i pbl §§ 11-14. Plandokumentet er lagt ut på heimesida til kommunen, tenestetorget og...
tirsdag 18. juni Årdal kommune
Årdalsjenta Frida Hunshammer (20) har sleppt ny singel
Fredag slapp Frida Hunshammer singelen «Disqualified».
fredag 14. juni Porten.no
En globetrotter vender hjem: - Her løper guttene til fotballtrening rett borti gata. Livet er enklere.
Flyttet tilbake etter mange år i storbyen. Retrorekkehuset er preget av mange reiser og kjærlighet til naturen.
torsdag 13. juni $ Aftenposten
En globetrotter vender hjem: - Her løper guttene til fotballtrening rett borti gata. Livet er enklere
Flyttet tilbake etter mange år i storbyen. Retrorekkehuset er preget av mange reiser og kjærlighet til naturen.
torsdag 13. juni $ Stavanger Aftenblad
En globetrotter vender hjem: - Her løper guttene til fotballtrening rett borti gata. Livet er enklere.
Flyttet tilbake etter mange år i storbyen. Retrorekkehuset er preget av mange reiser og kjærlighet til naturen.
torsdag 13. juni $ Bergens Tidende
Drikkevassforsyninga i Årdal
Årdal kommune har eit godt og sikkert drikkevatn. Vi har faste rutinar for uttak av prøver av  drikkevatnet. Det vert teke ut prøvar på begge vassverka samt ute på nettet etter at vatnet har passert høgdebassenga. På denne måten vil vi fange opp om det er...
tirsdag 11. juni Årdal kommune
Straumutkopling - Onsdag 12.06.2019
Årdalstangen - deler av Hæreidsida.
tirsdag 11. juni Årdal kommune
Pressemelding - NorSun har sikret NOK 515 millioner for å øke produksjonskapasiteten
tirsdag 11. juni Årdal kommune
(+) To eldsjeler i friidrettsmiljøet: – Satsar på å døy på løpebana
Heilt sidan 1970-talet har Liv Moen og Rolf Breisnes vore engasjerte i friidrettsmiljøet i Årdal.
mandag 10. juni Porten.no
SoFjo Pride 2019
Regnbogeflagget vil bli heist utanfor rådhuset 14. juni kl. 08.00 for å markera og syne støtte til SoFjoPRIDE! Alle som ynskjer å ta del i markeringa er velkomne. Det vert og helsingar og eit kulturelt innslag i samband med flaggheisinga.  - Sandra Opheim - Fungerande ordførar
fredag 7. juni Årdal kommune
Fv. 53 Jåteli blir heilt stengt frå tysdag 11. juni.
Frå tysdag 11. juni kl. 0700 - fredag 14. juni kl. 1900 bil FV 53 verta stengt. Anbefalt omkjøyring via Ev 16. Det vil ikkje vera mogleg å passera på strekninga i stengetidspunktet verken for rutegåande trafikk eller utrykkingskøyretetøy.
torsdag 6. juni Årdal kommune
Vil bygge kraftverk i Nilsebu
For tredje gang søker grunneiere i Hjelmeland om vannkraftutbygging ved Nilsebu turisthytte. Kommunen er positiv, men det er ikke Stavanger turistforening.
tirsdag 21. mai $ Stavanger Aftenblad
Første feiring utan janitsjaren sidan 1947: – For tøft å gå og spela samtidig
Stolte tradisjonar vert brotne i Årdal, men korpset håpar å koma sterkare tilbake.
fredag 17. mai Porten.no
Politiet gir opp jakta på svar om Christer
Sidan november har cold case-gruppa i Kripos arbeidd med forsvinninga av Christer Fretheim Flem. Nå legg politiet vekk saka.
tirsdag 30. april $ Bergens Tidende
Strømkrise i Ryfylke kan stoppe milliardinvestering
Investeringer for over 1 milliard kroner kan bli stoppet, fordi strømforsyningen nærmer seg et kritisk nivå flere steder i Ryfylke.
onsdag 6. mars $ Stavanger Aftenblad
Venstre-krise: Klarer ikke å stille liste i mange kommuner
Hver tredje kommune i Vestland blir uten Venstre-liste i kommunevalget. – Venstre er i ferd med å bli et Oslo-parti, sier Jan Erik Espelid i Austrheim Venstre.
tirsdag 5. mars $ Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Nå taper Hydro penger på Vestlandet
Hydros produksjonsanlegg både i Årdal, Høyanger og på Husnes taper nå penger.
torsdag 7. februar $ Bergens Tidende
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal
Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.
14. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Forelskelse og død i Årdal
To steiner er reist som et anonymt minnesmerke om en tragedie som skjedde i fjellheimen i 1916. Et øyeblikk av lykke som brått ble forandret til smerte og død.
11. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Hjelmeland-rådmannen vil auke eigedomsskatten
– Sjølv om det er klare politiske signaler om ikkje å auka eigedomsskatten vel rådmannen å føreslå dette, heiter det i budsjettframlegget frå Hjelmeland-rådmann Wictor Juul.
7. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Ben (17) vart diska, men så kom revansjen
FYLKET: Ben Jeffrey Benert er ein av fleire frå fylket som har edelt metall med seg heim frå Trøndelag.
13. mars 2018 $ Firda
Aluminiumsverka håvar inn millionar
INDUSTRI: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 53 millionar kroner før skatt i fjerde kvartal. For Årdal var overskotet for tilsvarande periode på 172 millionar kroner.
16. februar 2018 Firda
Petter køyrer Porsche med 400 hestar, men kva køyrer dei andre ordførarane?
BIL: Ingen av ordførarane kan matche bilinteressa til Petter Sortland. Eller bilparken hans, for den del. Firda har høyrt med ti ordførarar om kva dei køyrer, og kvifor.
14. februar 2018 $ Firda
Må stenge fylkesvegen på grunn av rasfare
ÅRDAL: Stenger fylkesveg 53 frå klokka 17.
9. februar 2018 Firda
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
2. februar 2018 Firda
Vegstenging og kolonnekøyring mellom aust og vest
TRAFIKK: Vikafjellet er stengt grunna fare for snøras. Sjå status for fjellovergangane her.
28. januar 2018 Firda
Tissing på gata, slåsting og for mykje drikking – slikt blir det jobb av
Politiet har hatt litt av kvart å gjere på natt til søndag.
21. januar 2018 Firda
No er fv. 53 mellom Lærdal og Årdal open igjen
VEG: 4. januar gjekk eit stort steinras mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen. Etter 10 dagar med opprydding opna vegen søndag ettermiddag.
14. januar 2018 Firda
Opnar truleg vegen til Årdal søndag
ÅRDAL: Kan ikkje starte rydding av vegen før laurdag morgon.
11. januar 2018 Firda
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
4. januar 2018 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL