Alta
Klimasatssamling
Som en del av aktivitetsplanen til Klimanettverket Nord-Norge, har Alta kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune organisert en klimasatssamling i Bodø 10.oktober, for kommunene i Nord-Norge.
mandag 10:48 Alta Kommune
Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn
I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.
fredag 16:08 Alta Kommune
Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere - søknadsfrist 1. desember
Tilskuddet gjelder for alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og er medlem av en klubb i Alta. Søknadsfrist 1. desember.
fredag 13:13 Alta Kommune
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2019-2022
Budsjett og økonomiplan med handlingsdel inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er...
tirsdag 6. november Alta Kommune
Ledige boligtomter
Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.
mandag 5. november Alta Kommune
Fotgjenger døde etter påkjørsel i Alta
En eldre mann er død av skadene han ble påført i en trafikkulykke mellom en fotgjenger og en bil i Alta.
torsdag 1. november ABC Nyheter
Fotgjenger døde etter påkjørsel
En eldre mann døde etter han ble påkjørt av en bil i Alta torsdag kveld.
torsdag 1. november TV 2
Arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes
Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes i Alta kommune.
torsdag 1. november Alta Kommune
FINNMARK

Endring i skoleveien til Saga skole
I forbindelse med utbygging av Skogheim boligfelt så vil det bli en del trafikk langs den grusede stien som går fra krysset til Utsikten og opp mot skolen.
torsdag 1. november Alta Kommune
Kommunale eiendoms gebyrer termin 4/2018
Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 4/2018.
mandag 29. oktober Alta Kommune
Vi trenger frivillige til å bli intervjuet om helse
Forskere er på utkikk etter personer som vil la seg intervjue om helsespørsmål.
mandag 29. oktober Alta Kommune
Trafikksikker klubb - husk søknadsfrist 1. november
Trafikksikkerhet - gode ideer og tiltak belønnes. Søknadsfrist 1. november.
mandag 29. oktober Alta Kommune
Støtte til grendehus 2019
Alta kommune har ca. kr 125 000,- å tildele til vedlikehold og drift av grendehus for 2019
mandag 29. oktober Alta Kommune
Årlig oversiktsdokument for Folkehelse i Alta
søndag 28. oktober Alta Kommune
Alta kommune søker tilvisningsavtaler for boliger på det private leiemarkedet.
Alta kommune ønsker å bidra til at det bygges flere utleieboliger i Alta. Kommunen har også behov for gode utleieboliger til personer som ikke selv klarer å skaffe seg bolig.
fredag 26. oktober Alta Kommune
Tilskudd kultur og idrettsarrangement 2019
Skal du ha et arrangement i 2019?
fredag 26. oktober Alta Kommune
Alta 10-toppers
Toppturer er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.
fredag 26. oktober Alta Kommune
Havbruksfondet tildeler Alta kommune 46 millioner
Alle kommuner og fylkeskommuner, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig.
torsdag 25. oktober Alta Kommune
Nye Alta brannstasjon
Byggingen av den nye brannstasjonen er kommet godt i gang. Entreprenøren holder på å gjøre seg ferdig med utomhusarbeidet i disse dager, og har foreløpig værgudene på sin side.
onsdag 24. oktober Alta Kommune
Takk til alle bøssebærerne TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen i Alta takker alle bøssebærerne for en fantastisk innsats på søndag. Det ble samlet inn nesten 1 millioner tilsammen i Alta og pengene skal brukes til å gi flere mennesker sårt trengt og livsviktig felleskap.
mandag 22. oktober Alta Kommune
Krasjet i gjerde på kirkegård: – Veltet gravsteiner
En mann i 20-årene har kjørt inn i et gjerde på en kirkegård i Alta og veltet gravsteiner.
søndag 21. oktober TV 2
Detaljregulering for E45 Kløfta
Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av ny tunell ved Kløfta.
torsdag 18. oktober Alta Kommune
Reguleringsplan (detaljregulering) for Lathari
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Planutvalget i møte den 03.10.2018, saksnr PS 34/18, at forslag til Detaljregulering for Lathari legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
torsdag 18. oktober Alta Kommune
Invitasjon til informasjonsmøte om opplæring i samisk som førstespråk
Vi inviterer herved til informasjonsmøte for foresatte som ønsker å vite mer om tilbudet om opplæring i samisk som førstespråk og om tilbudet i samiskklassen ved Komsa skole.
onsdag 17. oktober Alta Kommune
Bruk refleks
Torsdag 18. oktober markeres den nasjonale refleksdagen.  
onsdag 17. oktober Alta Kommune
Kakekort til solidaritetskafé
Alle arrangører av solidaritetskaféer kan hente mat- og kakekort på rådhuset og Alta bibliotek
tirsdag 16. oktober Alta Kommune
Kommunestyremøte 15.10.18
Følg kommunestyremøtet fra din datamaskin fra kl. 10.00
mandag 15. oktober Alta Kommune
Reguleringsplan (detaljregulering) for Maskinsvingen 20
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Planutvalget i møte den 04.10.2018, saksnr. PS PLN 36/18, at forslag til Detaljregulering for Maskinsvingen 20 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
fredag 12. oktober Alta Kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - informasjonsmøte 16. oktober
Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet har noen tidsfrister å forholde seg til. Alta kommune har informasjonsmøte 16. oktober kl 1800.
torsdag 11. oktober Alta Kommune
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 16. november
Frist for innspill til handlingsdelen i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 16. november 2018
torsdag 11. oktober Alta Kommune
Områderegulering for Lille-Komsa boligområde
Planutvalget vedtok i møte den 04.10.2018, saksnr. PS 33/18, at forslag til områderegulering datert 17.09.18 for Lille-Komsa boligområde legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 10. oktober Alta Kommune
Influensavaksinering høsten 2018
Tirsdag 16. oktober, 23. oktober, 30. oktober og 06 november. Alle fire dager Kl. 16.00-18.30
mandag 8. oktober Alta Kommune
Invitasjon til foreldregruppe
I regi av tiltaksteamet barn og ungetjenesten skal studien undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe (ICDP) virker.
mandag 8. oktober Alta Kommune
FINNMARK

Trafikksikker klubb
Trafikksikkerhet -  gode ideer og tiltak belønnes. Søknadsfrist 1. november.
fredag 5. oktober Alta Kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet har noen tidsfrister å forholde seg til.
fredag 28. september Alta Kommune
Advarer hundeeiere mot skjult fare i maten
- I verste fall kan hunden miste tunga.
torsdag 27. september Dagbladet
Pårørendeskolen i Alta
Alta kommune starter opp med kurs for pårørende til personer med demens 9.oktober 2018.
torsdag 27. september Alta Kommune
Samisk navn på Bjørkelitind, en topp i Alta 10- toppers
Alta kommune ønsker å ha både norske og samiske toppturnavn på ryggen av t-skjortene. Vi mangler det samiske navnet på Bjørkelitind i Talvik.
onsdag 26. september Alta Kommune
Hesten som ressurs
Kommunal informasjon for Alta kommune
tirsdag 18. september Alta Kommune
Nytt veinavn i Øvre-Alta
Det skal etableres ny vei i Øvre Alta. Har du forslag på navn?
tirsdag 18. september Alta Kommune
75 år siden angrepet på Tirpitz - markering 22. september 2018
22. september er det 75 år siden det første vellykkede angrepet på krigsskipet Tirpitz i Kåfjord.
tirsdag 18. september Alta Kommune
Vannmåleravlesing 2018
Alta kommune foretar i disse dager utsendelse av sms og kort for vannmåleravlesing 2018.
mandag 17. september Alta Kommune
Kommunestyremøte 17.09.18
Følg kommunestyremøtet fra din datamaskin fra kl. 10.00
mandag 17. september Alta Kommune
Hadde livsfarlig tilstand i hjernen - reddet i USA
Kristian Knudsen fikk avansert hjerneoperasjon i USA
søndag 16. september VG
Kristian hadde «golfball»-aneurisme i hjernen – reddet av sjelden metode i USA
Kristian Knudsen fikk avansert hjerneoperasjon i USA
søndag 16. september VG
Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer 2018
Tilskuddet gis til delvis dekning av kommunale avgifter til personer med lav inntekt.
tirsdag 11. september Alta Kommune
Ledige nausttomter i Apanes naustområde
Alta kommune har 2 nausttomter ledige for tildeling
mandag 10. september Alta Kommune
Håkon (20) om tvangsreform: Vi er ikke redde for Russland, men for den norske staten
ALTA Mens finnmarkingene venter på å få vite om de skal tvinges sammen med Troms, vokser avmaktsfølelsen seg sterkere hos de fortsatt kjemper for et nei.
fredag 7. september VG
Navnesak - Kjellmannsetra
Kjellmannsetra skal synliggjøres på kartet.
torsdag 6. september Alta Kommune
Rådyr røykepause på flytoalettet
En flypassasjer ble møtt av politiet på Alta Lufthavn etter å ha tent en røyk på toalettet. Denne røyken kostet ham dyrt.
onsdag 5. september ABC Nyheter
Ledige brøyteoppdrag i Alta Kommune
Alta kommune, virksomhet Kommunalteknikk inviterer til åpen anbudskonkurranse for ledige brøyteoppdrag sesongene 2018/19 - 2022/23.
onsdag 5. september Alta Kommune
Dra til Finnmark – gift deg på et ishotell
Fra uvær og høye bølger til snøballkrig og garantert fangst i et av 60,000 fiskevann.
mandag 3. september ABC Nyheter
Forsvarsbygg starter del II av miljøsaneringsprosjektet i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt
Forsvarsbygg vil gjennomføre flere saneringstiltak i Kvenvikmoen, med oppstart 27. august 2018. Arbeidene vil bestå i å rydde og sikre en tidligere håndgranatbane og en panservernrakettbane.
fredag 24. august Alta Kommune
Brukermøte mandag 20.8. kl. 18.00 i forbindelse med forvaltningsplan Komsa
I 2017 vedtok Riksantikvaren en områdefredning av Komsa. 
onsdag 15. august Alta Kommune
Skolestart ved grunnskolene i Alta skoleåret 2018/2019
Samtlige elever i grunnskolen i Alta ønskes velkommen til nytt skoleår! Alle skoler starter opp mandag 20. august.
tirsdag 14. august Alta Kommune
Gratis kurs for deg som skal starte egen virksomhet
Kunnskap er nøkkelen til suksess, derfor inviterer Skatt Nord til gratis innføringskurs for nyetablerte næringsdrivende.
onsdag 8. august Alta Kommune
Søknad om arealendring ved lokaliteten 13119 Hesten
Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved lokaliteten 13119 Hesten i Alta kommune.
onsdag 8. august Alta Kommune
Fortsatt feil på sentralbordet i Alta kommune
På grunn av teknisk feil hos Telenor er kommunens sentralbordsystem nede.
tirsdag 7. august Alta Kommune
FINNMARK

Nye tekniske problemer med parkeringsappen
onsdag 1. august Alta Kommune
NRK-redaktør døde i gyrokopterulykken
Det var 57 år gamle Morten Ruud fra Lakselv som mistet livet i ulykken i Nord-Finland lørdag kveld, bekreftet politiet.
lørdag 21. juli VG
Stor skogbrannfare i Alta!
Som følge av fare for skogbrann, har Alta kommune vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og utmark.
torsdag 19. juli Alta Kommune
Tekniske problemer med parkeringsappen
onsdag 18. juli Alta Kommune
Minnemarkering for 22 juli
Alle er hjertelig velkommen til minnemarkering 22. juli kl. 14.00 Markeringen er ved minnesmerke i gågata på Alta Sentrum.
onsdag 18. juli Alta Kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Killivegen
mandag 16. juli Alta Kommune
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og frilfutsliv, rullering av handlingsdelen, ble vedtatt av kommunestyret 18.06.18.
torsdag 12. juli Alta Kommune
Kantparkering P3 - reservert for bobil og bil med henger/campingvogn
Kantparkering på P3 i Hesteskoen (mellom Amfi og Byhagen) er nå reservert for bobil og bil med henger/campingvogn mot vanlig parkeringsavgift som ellers på P3.
mandag 9. juli Alta Kommune
To kvinner vil bryte forbannelsen i et av verdens hardeste terrengsykkelritt: – Vi vet at det blir hat
Ingen kvinnelag har vunnet verdens hardeste terrengsykkelritt tidligere. Det skal Linda Treseng og Nina Gässler gjøre noe med.
søndag 8. juli $ Aftenposten
Varsel om utvidet planområde - Detaljregulering for Kvitberget boligfelt
fredag 6. juli Alta Kommune
Planlegger dere bryllup
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
fredag 6. juli Alta Kommune
Varsel om midlertidig forbud mot tiltak jf. pbl § 13-1
torsdag 5. juli Alta Kommune
Bademuligheter utendørs i Alta
I Alta er det badeplasser både i skogsvann, fjellvann, elver og i sjø.
torsdag 5. juli Alta Kommune
Reguleringsplan for E6 (avlastningsvegen) - deler av parsell 1 (med tidligere innsigelse)
onsdag 4. juli Alta Kommune
Arctic Race of Norway - Avslutningsetappe i Alta 16. – 19. august 2018
Ingen ferietid for Dag-Arne Johannessen i Alta kommune som forbereder stor aktivitet i byen vår – Arctic Race of Norway
mandag 2. juli Alta Kommune
Gamle og nye tilbud fra høsten 2018
mandag 2. juli Alta Kommune
Bolignotat
Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune
fredag 29. juni Alta Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALTA

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL