Volda
PlanID 2014004 Detaljreguleringsplan Urbakkfoten - slutthandsaming av plan
Kunngjering av planvedtak. Vi melder med dette frå at kommunestyret den 30.11.2017 i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12. eigengodkjende fylgjande reguleringsplan: Sak 122/17 - arkivsak nr. 2014/1344 Planid 2014004 - områderegulering for Urbakkfoten. Plan for bustadområde med...
11:32 Volda kommune
PlanID 2016009 Detaljreguleringsplan Kapteinsvegen 12
Kunngjering planvedtak - Plan og bygningslova 12-12. Volda kommunestyre har den 30.11.2017 i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplan: Sak 123/17 - arkivsak nr 2016/1881:PlanID 2016009 - Detaljreguleringsplan for gnr 18 bnr 442, Kapteinsvegen 12. Plan for...
11:31 Volda kommune
«Skapsmak» ute med sin første singel
Laurdag 16. desember vert det releasekonsert på So Es Bors i Volda. Her kan du sjå musikkvideoen til debut-singelen «Kom å ta mej». Bandet har siste tida øvd mykje og er klar for å gi publikum ein konsert som vert veldig variert i tempo og styrke. Bandet har store...
10:08 Regionavisa
Fredag 8. desember er rådhuset stengt frå kl. 13.45
Sentralbord, servicekontor og dei kommunale kontora på rådhuset er stengde frå klokka. 13.45 i dag på grunn av intern arrangement.
fredag 13:37 Volda kommune
Varsel i samband med vegstenging neste veke
Gjeld prosjekt Utbetring Botnavegen. I samband med at høgspentkabel mellom Rotevasselva og kryss Markavegen/Botnavegen skal flyttast og senkast, vurderer Volda kommune det som naudsynt å stenge av vegen på dette strekket medan arbeidet pågår.
torsdag 16:51 Volda kommune
Bli frivillig Aktivitetsvenn i Volda
Bli frivillig aktivitetsvenn, og gi ein person med demens høve til å få fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.
torsdag 16:45 Volda kommune
Offentleg ettersyn - Nye vegnamn Øvre Rotset
Det vert vist til vedtak i forvaltningsutvalet den 05.12.2017 i sak PS 86/17 vedrørande nye vegnamn på øvre Rotset.
torsdag 16:24 Volda kommune
Formannskapsmøte 12. desember
Det skal vere møte i formannskapet 12. desember 2017 på møterom Voldsfjorden på Volda rådhus.
torsdag 10:06 Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Gravearbeid i Gjølelva
Det går no føre seg gravearbeid i Gjølelva ved Håmyra.
tirsdag 16:00 Volda kommune
Faktura for kommunale avgifter
Faktura for kommunale avgifter 2. halvår 2017, er no sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, kloakk og feiing og har forfall 31.12.2017. Frå 2017 har det vore full avgift for kloakk.
tirsdag 12:25 Volda kommune
Feiaren startar tilsyn på Rotset
Feiaren startar opp med tilsyn i området Rotset, onsdag 6. desember. Han vil halde fram arbeidet med tilsyn ut over vinteren.
mandag 4. desember Volda kommune
Kvinne utsatt for grov vold i eget hjem i Volda
Politiet ber om tips fra folk som var i Volda natt til søndag etter at en kvinne i begynnelsen av 20-årene ble overfalt i sitt eget hjem i sentrum av byen.
søndag 3. desember Tidens Krav
Kvinne utsatt for grov vold i eget hjem i Volda
Politiet ber om tips fra folk som var i Volda natt til søndag etter at en kvinne i begynnelsen av 20-årene ble overfalt i sitt eget hjem i sentrum av byen.
søndag 3. desember $ Aftenposten
Offentleg ettersyn - budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Imedhald av kommunelova 44 nr 7 vert Volda formannskap si tilråding til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 30.11.2017 - 14.12.2017.
torsdag 30. november Volda kommune
Romjulsdans
Volda fril. Ungdomslag er tilskipar. Volda Samfunnshus kl. 20 – 01. Musikk: Nils Petter Nes. Enkel kiosk – loddsal.
torsdag 30. november Regionavisa
Fredagsdans
Volda fril. Ungdomslag skipar til gamaldans. Mork Grendahus (NB) kl. 20 – 23. Musikk: Nordvesten.  «Mat-på-fat».
torsdag 30. november Regionavisa
Høyring - Hovudplan vatn og avløp med del om vassmiljø
Kunngjering: Sak PS 176/17 : Vedtak om høyring og offentleg ettersyn av Volda kommune sitt framlegg til hovudplan for vatn og avløp 2017-2027 med del om vassmiljø.
torsdag 30. november Volda kommune
Adventskonsert med Sus
Sunnmøre ungdomssymfoniorkester held adventskonsert på Ørsta bedehus 2. desember og på Larsnes 3. desember.
torsdag 30. november Volda kommune
«Homser har ikke noe på bygda å gjøre» | Simen Blankenborg Berge
Si ;D-innlegg: Å bruke den kristne troen til å forsvare egen homofobi, er skammelig.
onsdag 29. november $ Aftenposten
Utsetter høringsfrist etter Molde-kritikken
Helseforetaket arrangerer møteserie og utsetter den interne høringsfristen til 20. desember.
onsdag 29. november $ Tidens Krav
Møte i formannskapet og kommunestyret
Den 28. november skal det vere formannskapsmøte og den 30. november skal det vere kommunestyremøte.
mandag 27. november Volda kommune
PlanID 2017002 Volda Campus Arena idrettshall på Joplassen
Offentleg ettersyn. Plan og bygningslova 12-10. Etter vedtak i Volda Formannskap i sak PS199/17 den 21.11.2017, vert fylgjande private framlegg til detaljreguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-10, JF. 12-11. Arkivsak 2017/74 PlanID 2017002 Volda Campus...
mandag 27. november Volda kommune
PlanID 2016010 Plan for studentbustader på Langvatn/Heltne
Offentleg ettersyn. Plan og bygningslova 12-10. Etter vedtak i Volda Formannskap i sak PS194/17 den 21.11.2017, vert fylgjande private framlegg til detaljreguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-10, JF. 12-11. Arkivsak 2016/1976 PlanID 2016010 Plan for...
mandag 27. november Volda kommune
Julekonsert: «Sjå stjerna som blenkjer»
Konsert med Ervingen Blandakor, Volda Blandakor og Eid Mannskor i Volda kyrkje.
mandag 27. november Regionavisa
Vasstenging i Heltnevegen i dag
Kommunalteknisk avdeling varslar at i samband med leidningsutskifting i Heltnevegen, vil vatnet stengast ned i dag mandag 27. november frå kl 09.00.Arbeidet vil gå føre seg til kl 18.00.
mandag 27. november Volda kommune
Røykvarslerdagen 1. desember
Det er straks klart for årets brannvernveke. Vi startar med å markere røykvarslardagen den 1. desember.
fredag 24. november Volda kommune
Nytt liv på legendarisk klubbscene
Etter nesten femten år i «gløymselens dal» skal den legendariske Porsekjellaren i Volda få nytt liv. Først ute med konsert er Bokkereidars Bluesband og rapparane i Side Brok, som held konsert ilag 5. juledag. Av Svein Nordal – Og akkurat som i gamle dagar vert det eit...
torsdag 23. november Regionavisa
Kastar seg inn i homostrid i heimkommunen
Pastor i Volda fryktar at lokal pride-parade skal kalle ned forbanning over bygdene slik det skjedde i Sodoma og Gomorra. Det får landbruksminister Jon Georg Dale til å kaste seg inn i den lokale homo-debatten.
tirsdag 21. november NRK
Fotoutstilling på Spinneriet
Fotograf Olav Thokle stiller ut 15 store naturbilete på Spinneriet kjøpesenter i Volda fram til jul. Utstillinga har fått namnet «Bears and Birds». Thokle er utdanna fotograf, og siste åra har han fokusert på  naturfoto, med hovudvekt på nordisk natur.
tirsdag 21. november Regionavisa
Kurs i låtskriving for ungdom
Søndag 17. desember kjem Egil Olsen til Volda og held eit kurs i låtskriving for ungdom i alderen 13 til 20.
mandag 20. november Volda kommune
Vegen over Aldalen vert stengt
Volda kommune, i samarbeid med Ørsta kommune, melder at vegen over Aldalen vert stengt i dag fredag 17. november kl 14.30. Avgjera om stenging kjem etter melding om snøfall.
fredag 17. november Volda kommune
Møte i formannskapet og forvaltningsutvalet
Tysdag 21. november skal det vere møte i både formannskapet og forvaltningsutvalet.
fredag 17. november Volda kommune
Det nye Kommune-Noreg
HORNINDAL KOMMUNE: No byrjar strafferegimet til Jan Tore Sanner å verka. Om nokre år vil både Ørsta og ei rekkje andre kommunar oppdaga at det kostar å stå åleine. Når ein som journalist sit på kontoret, veit ein på eit vis ... Les mer
fredag 17. november Dag og Tid
MØRE OG ROMSDAL

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
Foto: Bufdir.no, illustrasjonsbilete Barne-ungdoms-og familiedirektoratet (Buf dir) skal dele ut 224,441 millionar kroner for 2018 gjennom tilstotsordning mot barnefattigdom. Målet med tilskotsordninga er å støtte opp om tiltak som dempar konsekvensane av fattigdom.
torsdag 16. november Volda kommune
Kulturminneplan til offentleg ettersyn og høyring
Formannskapet har i møte den 14.11.17 vedtatt å sende Kulturminneplan for Volda kommune 2017-2021 på høyring og legge planframlegget ut til offentleg ettersyn jamfør Plan- og bygningslova 11-14. Det er sett høyringsfrist til 5. januar 2018.
torsdag 16. november Volda kommune
Kulturmidlane 2017 er fordelt
Oppstart av You-tuber-klubb, storbandskule, sjølvforsvarskurs for jenter og seminar i folkemusikk, folkesong og folkedans er blant tiltaka som fekk støtte då tenesteutval foroppvekst og kultur i dag fordelte kulturmidlane 2017.
onsdag 15. november Volda kommune
Unike mellom Bergen og Trondheim
Volda og Ørsta har ord på seg for å vere som hund og katt. Men eitt samarbeid har fungert kjempegodt i 45 år, nemleg Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester. Av Svein Nordal – Som no er eit tilbod for ungdom – og nokre vaksne – frå såvel...
onsdag 15. november Regionavisa
Politiske møter veke 46
Volda Formannskap har sitt neste møte tysdag 14. november kl 12.00 på Rådhuset i Volda. Tenesteutvalet for oppvekst og kultur skal ha møte onsdag 15. november kl 12.00 på møterom Voldsfjorden på Rådhuset.
fredag 10. november Volda kommune
Ledige stillingar i barnevernet
Barnevernstenesta har ledig 100% stilling som fagteamleiar. Det er også ledige stillingar som barneverskonsulentar i faste og vikarstillingar.
fredag 10. november Volda kommune
Rådmannen føreslår uendra eigedomsskatt i 2018
Pressemelding: I dag legg rådmann Rune Sjurgard fram budsjettet for kommunestyret i Volda. Han signaliserer ei stram line i Volda-økonomien, men føreslår likevel at eigedomsskatten ikkje vert auka før i 2021. Dette for å gi rom for investeringar ved Volda ungdomsskule,...
torsdag 9. november Volda kommune
Stenging av vegen over Bjørkedalseidet
I samarbeid mellom Eid og Volda kommune, vert vegen over Bjørkedalseidet stengt for vinteren. Dette skjer i morgon torsdag 9. november kl 10.00
onsdag 8. november Volda kommune
Frivilligprisen 2017. Send inn forslag på kandidatar. Frist 1. desember
Volda kommune ynskjer forslag på kandidatar til frivilligprisen.
onsdag 8. november Volda kommune
Har følgt moten i 25 år
– Når eg får danse rundt på golvet med kundane, då er eg i mitt ess. Butikken er mi scene. Av Hild Nordal Ann Kathrin Yndestad, opphavleg frå Langevåg, var 24 år då ho i 1992 fekk jobb som butikksjef for damekledebutikken Vero Moda i Volda. 25 år seinare...
tirsdag 7. november Regionavisa
Er du vår nye helse- og omsorgssjef?
Eiinteressant og utfordrande stilling i ein organisasjon i utvikling vert ledig i Volda kommune.
mandag 6. november Volda kommune
Vasslekkasje er funne i Storhagen
Teknisk sektor Volda kommune har funne ein vasslekkasje i enden av Storhagen. Arbeidet med å rette oppfeilen er i gong.
fredag 3. november Volda kommune
Vasslekkasje i Bratteberg
Teknisk vakt i Volda kommune melder at dei søkjer etter ein vasslekkasje i Bratteberg. Bebuarane i området vil kunne oppleve korte periodar utan vatn. Dersom vatnet vert brunt/misfarga, la kaldt vatn renne til det vert klart.
fredag 3. november Volda kommune
Elsykkel gav Helle (14) ein ny kvardag
Eg har blitt meir fri, seier Helle Brenne Høydal, om livet etter at ho fekk seg sykkel med motor. Av Hild Nordal I fjor vart det selt 35.000 elsyklar i Norge – i år er det venta at det blir selt det dobbelte. 14-åringen frå Volda fortel at det var foreldra hennar som kom med...
torsdag 2. november Regionavisa
Fotgjenger omkom
En voksen mann omkom etter stygg påkjørsel i Ørsta i Møre og Romsdal. Luftambulansen behandlet mannen på stedet, men livet stod ikke til å redde.
torsdag 2. november TV 2
Notar satsar i Volda
30. oktober opna Notar Sunnmøre sine nye kontor i Havnegata 31 i Volda sentrum. Notar Sunnmøre har den siste tida merka ein aukande pågang frå kundar i området Volda/Ørsta og meiner at tida er inne for å opne eigen avdeling her. – Vi opnar no avdeling i Volda for...
onsdag 1. november Regionavisa
Tilskot til utsiktsrydding
Fylkesmannen har no utlysing nummer to i 2017 for tilskot til skogrydding.
tirsdag 31. oktober Volda kommune
Foreldreskulen for føresette i 5. - 7. klassesteg
tirsdag 31. oktober Volda kommune
Leseombod
Biblioteket treng fleireleseombod i Volda. Kan du tenke deg å lese høgt for ein eller fleire ein gong i veka, eller ein gong i månaden? Det er først og fremst på dei ulike eldreinstitusjonane i kommunen vi treng folk. Ta kontakt med Volda folkebibliotek. Epost:...
tirsdag 31. oktober Volda kommune
Influensavaksinering torsdag 2. november
Influensavaksinering. Oppsamlingsdag påVolda omsorgssenter Torsdag 02.11.2017 Kl. 09.00 - 13.00. Vaksina kostar kr 150,-
mandag 30. oktober Volda kommune
Arbeid med vassleidning i Porsemyrvegen
Volda kommune held fram med klargjering av dei nye vassleidningane i Porsemyrvegen. Vatnet vil derfor vere borte i dag frå kl 09.30-11.00.
fredag 27. oktober Volda kommune
Invitasjon til kurs i Ansvarleg vertskap
Stad: Volda Turisthotell Tid: Måndag 6. november 2017 kl. 15.00-22.00 Pris: 200 kr
torsdag 26. oktober Volda kommune
«Rohey» på Jazzklubben
Torsdag 30. november kjem bandet Rohey til Volda og Rokken. Bandet «Rohey» leverer musikk som er fullspekka av energi, groove og funk. Musikken har djupe røter i soulen samstundes som den er forankra i det 21. århundre med feite synthesizers, pulserande groove og smakfulle detaljar. ...
torsdag 26. oktober Regionavisa
Kva skjer om ei katastrofe inntreff?
Måndag hadde Volda kommune kriseøving av ei skissert naturkatastrofe.
onsdag 25. oktober Volda kommune
Familieterapeut er tilsett
Volda kommune har tilsett Ingrid Sævik som familieterapeut/foreldrerettleiar i 50% stilling. Sævik har fått kontor i underetasjen på rådhuset med inngang via helsestasjonen. Dette er eit lågterskel samtaletilbod til barn, unge og deira familiar. Ved tidleg innsats ønskjer...
onsdag 25. oktober Regionavisa
MØRE OG ROMSDAL

Takk til alle som bidrog til ein vellukka TV-aksjon!
Tv-aksjonskomiteen i Volda vil takke alle som bidrog til ein vellukka aksjon! I år gjekk Tv-aksjonen til Unicef. Volda bidrog med kroner 453.301,-! Vi ynskje å takke alle frivillige bøssebærarar som gjekk årets viktigaste søndagstur og alle grendalag for eit godt samarbeid....
tirsdag 24. oktober Volda kommune
Informasjonsdag for arbeidsgivar og næringsdrivande
Interkommunal samarbeidspruppe Arbeidsgivarkontroll held kurs fleire stadar, for arbeidsgivar og næringsdrivande. 7. desember er kurset på Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Kurset er for dei som til dagleg arbeider med skattetrekk, arbeidsgivaravgift og lønnsrapportering.
mandag 23. oktober Volda kommune
Volda mannskor inviterer til korkafé
Søndag 29. oktober byr Volda mannskor inn til korkafé på Berte Kanutte- bygget ved Høgskulen i Volda. –Koret er i godt sig og dirigent Ivar Hagen tek til å bli varm i trøya, og har fått karane med på ei fornying av repertoaret. Karane har terpa på...
mandag 23. oktober Regionavisa
Familieterapeut/ foreldrerettleiar er tilsett
Ingrid Sævik er tilsett som familieterapeut/foreldrerettleiar i 50% stilling i Volda kommune.
fredag 20. oktober Volda kommune
Møte i kommunestyret og valnemnda
Torsdag 26. oktober kl 14.00 har kommunestyret og valnemnda møte på Uppheim.
fredag 20. oktober Volda kommune
Knut Øystein Ekroll nytilsett branningeniør
Volda kommune har tilsett Knut Øystein Ekroll i stilling som branningeniør. Han kjem frå stilling i Ålesund brannvesen der han har arbeidd som branningeniør sidan 2008. Siste tida har han vore konstituert teamleiar førebyggjande.
torsdag 19. oktober Volda kommune
Influensavaksinering
Stad: Volda omsorgssenter, Barstadmarka 2 Vi oppmodar alle om å møte til oppsette tider. Rekn med litt ventetid. Torsdag 26.10.2017 kl. 09.00 - 12.00 Etternamn A - G kl. 12.00 - 13.00 Pause kl. 13.00 - 15.00 Etternamn H - I Fredag 27.10.2017 kl. 09.00 12.00 Etternamn J - R kl. 12.00 13.00...
torsdag 19. oktober Volda kommune
TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen NRK 2017, går til UNICEF sitt arbeid for å gi born som er ramma av krig og konflikt, mogelegheit til å få gå på skule og skaffe seg ei utdanning.
onsdag 18. oktober Volda kommune
Løft for sjukepleiarane i Volda
I årets lønsforhandlingar fekk sjukepleiarane i Volda kommune eit tillegg på 5000 kroner på grunnløna si, opplyser Volda kommune på sine nettsider. – Dette er eit signal vi sender ut ettersom det er ei arbeidsgruppe vi verdset høgt, seier Helse- og omsorgssjef...
onsdag 18. oktober Regionavisa
Janove til Volda
På fredag kjem Janove med sin haustturné til Volda, og Studenthuset Rokken. I februar slapp Janove sitt første norskspråklege soloalbum «Artisten & Marlene» til stor glede for både gamle og nye fans. I sommar var Janove i følgje Dagsavisen Noregs mest...
onsdag 18. oktober Regionavisa
Gjer verda smartare frå Volda
Tarjei Vassbotn (42) var utviklingssjef i Google. I fjor flytta han heim til Volda. No leiar han den strategiske utviklinga av eit selskap som skal gjere verda rundt oss smartare med «Internet Of Things». Av Jørn-Arne Thomasgaard Vi er i andre etasje i det gamle bankbygget i Volda sentrum. Her...
tirsdag 17. oktober Regionavisa
Løft for sjukepleiarane i Volda
Dette er eit signal vi sender ut ettersom det er ei arbeidsgruppe vi verdset høgt, seierHelse- og omsorgssjefen i Volda kommune.
mandag 16. oktober Volda kommune
Kantslått og gamle gjerder
Kvart år gjennomfører Volda kommune kantslått i delar av sommarhalvåret. På grunn av gamle gjerder som ligg nede og som viklar seg inn i slåtteapparatet, går det med mykje ekstra tid og arbeid å fjerne desse.
mandag 16. oktober Volda kommune
Ny studentrekord ved Høgskulen i Volda
Det har aldri før vore fleire studentar ved Høgskulen i Volda som i haust. Den nye rekorden er på 4.184 studentar, omlag 9 prosent fleire studentar enn i 2016. –Høgskulen i Volda har aldri tidlegare hatt over 4.000 studentar så dette er ein merkedag, seier...
mandag 16. oktober Regionavisa
Møte i tenesteutval for oppvekst og kultur 18. oktober
Tenesteutval for oppvekst og kultur held sitt andre møte onsdag 18.10. kl.13.00 Sak som skal handsamast er utgreiing av drifta av kommunale barnehagar i kommunen Møteinnkalling
lørdag 14. oktober Volda kommune
Animasjonsfilm - Premiere 14.10 kl. 13.15
Premiere på Volda folkebibliotek laurdag 14.10 kl. 13.15. Velkomen til alle som vil kome å sjå!
fredag 13. oktober Volda kommune
Vinterstenging av vegen over Bjørkedalseidet
Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.
onsdag 11. oktober Volda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Aust Agder Båt Get-ligaen Sport Hedmark Nordland Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Mat Kvinnherad Halloween Fiske Finnmark Mobil Reise Bolig Helse Game of Thrones Svalbard Grue Forskning Vær Russland Fotball Kalmar Oskarshamn Östra Göinge Sport Tesla Trav Håndball Osterøy Helsingborg Malmö Motor Kultur Landbruk Trondheim Litteratur Kunst Risør Hockey Indonesia Bærum Suldal Forsvar Vestby Øvre Eiker Inrikes Kongsvinger Spill Askøy Boksing Kristiansand Hadsel Stockholm Landskrona Näringsliv Ishockey Båt Moss Hammerfest Nord-Korea Odds BK Svelvik Stavanger Haugesund Musikk Fedje Lund Mote Trening Trysil Sykkel Jobb Tønsberg Tour of Norway Polen Os Hässleholm Nedre Eiker Kongelig Masfjorden Brexit Seljord Orkdal Tvedestrand Bil Langrenn Bil Skiskyting Alpint Vinje Barn Holmestrand Musik Tinn Sverige Eidfjord Blekinge Ørsta Sandnes Hälsa Vestre Slidre Hamar Molde Valg Gjøvik OL Karmøy Porsgrunn NHL Astronomi Ringsaker Verdal Sjakk Klippan Jakt Skøyter Tjøme Tromsø IL Fredrikstad Israel Alta Snowboard Harry Potter Premier League Tour de France Finnøy Sund Hemne Eid Ås Kristiansund Selje Svømming VM SK Brann Kristianstad Sortland Mandal Selbu Dovre Motorsport Fauske Poker Stord Nybro Vellinge Volda Tingvoll Drammen Kävlinge Gloppen Emmaboda Sørreisa Norway Cup Røros Kommunesammenslåing Narvik Tyskland Førde OBOS-ligaen Notodden Meland Film Foto Sørfold Fitjar Aurdal Elverum Steigen Klima Asker Lenvik USA Hopp Lyngdal NM Jevnaker Stryn Ledare Steinkjer Båstad Eidsberg Streik Fet Porsanger Russ Mercedes-Benz Holtålen Kampsport Midsund Røyken Europa League Sande Kina La liga Evenes Nøtterøy Universet Løten Lillesand Nes Kragerø Modum Lier Radøy Frankrike Vevelstad Politikk Tomelilla Skellefteå Lindås Eslöv Arendal Svedala Skien Ullensvang Klatring Bamble Sarpsborg 08 Kvænangen Måsøy Bremanger Andøy Halden Viking FK Tana Android Sarpsborg Voss Nissedal Rosenborg BK Austrheim Fjell Staffanstorp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL