Volda
Tohåndsskytteren knuste Volda i toppkampen
Sola rykket i fra tabellkonkurrenten.
søndag 14. oktober $ Aftenposten
Øyeblikket er nå
Lydia og Sigmund viste meg at de små øyeblikkene kan bli de aller største.
fredag 12. oktober $ Bergens Tidende
Influensavaksinering
Influensavaksinering ved Volda omsorgsenter torsdag 1.11, fredag 2.11 og fredag 9.11.18.
torsdag 11. oktober Volda kommune
Ny leiar ved helsestasjonen
Toril Høydal har teke over som leiar ved helsestasjonen etter Anne Skrede, som har gått av med pensjon. Toril Høydal er konstituert i stillinga fram til 31.12.2019. Vi ynskjer henne lykke til.
torsdag 11. oktober Volda kommune
Kick-off for velferdsteknologi
Volda kommune inviterer til ope seminar om velferdsteknologi 7. november.
torsdag 11. oktober Volda kommune
Planleggingsdag
Idag onsdag 10. oktober kl 08.45-13.30
onsdag 10. oktober Volda kommune
Vinterstenging av vegen over Bjørkedalseidet
Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.
mandag 1. oktober Volda kommune
Sentralbordet er flytta til Vanylven
Frå måndag 1. oktober er sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.
onsdag 26. september Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offisiell opning av Botnavegen
Komande laurdag, 29.09 vert det offisiell opning av nye Botnavegen. Arrangementet startar kl. 12.00 og finn stad ved parkeringsplassen til Volda Golfklubb. Dette vert eit utearrangement og folk må kle seg etter vr og vind. Det tradisjonsrike løpet Rotevatnet rundt har løp denne dagen, og vi...
onsdag 26. september Volda kommune
Omlegging frå analoge til digitale tryggleiksalarmar
Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.
tirsdag 25. september Volda kommune
Informasjonsskriv frå landbrukskontoret
Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserar informasjonsskriv nr. 2 for 2018 Informasjonsskriv nr. 2/2018
mandag 24. september Volda kommune
Animasjonskurs for born mellom 9 og 13 år
I haustferien tilbyr biblioteket kurs i å lage animationsfilm. Undervisning frå 10.00 til 13.00 fråmåndag 8. oktober til fredag 12. oktober Påmelding til biblioteket innan 4. oktober: 70058850 eller biblioteket@volda.kommune.no
mandag 24. september Volda kommune
Møt oss under Voldadagen
I helga vert Voldadagen arrangert i sentrum. Volda kommune er in av mange utstillarar på dette arrangementet.
onsdag 19. september Volda kommune
Grendavegen skal få nytt namn - har du forslag?
Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn. Har du forslag til namn som kan nyttast, ønskjer vi at de sender det til kommunen snarast.
onsdag 19. september Volda kommune
Jobbmesse for Søre Sunnmøre
NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena torsdag 20. september 2018. NAV opplever auka etterspurdnad etter arbeidskraft frå fleire bransjar. 20. september møter meir enn 40 verksemder med rekrutteringsbehov i Ulstein Arena for å møte menneske på utkikk etter...
fredag 14. september Volda kommune
Meld frå om feil på gatelys/veglys
Publikum kan sjølv registrere melding om feil på veglys via internett.
fredag 14. september Volda kommune
Formannskapsmøte 18. september
Komande møte i Formannskapet er tirsdag 18. september kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset. Innkalling og sakliste til formannskapet kan du lese her:
fredag 14. september Volda kommune
Politiske møter veke 37
Forvaltningsutvalet har møte tysdag 11.09 kl. 13.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset.sakliste Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag 12.09 kl. 13.00 på møterom Austefjorden på rådhuset.sakliste Tenesteutval for helse og omsorg har...
tirsdag 11. september Volda kommune
Gratis studentkino ved Volda filmteater tysdag 11. september
Er du student ved Høgskulen i Volda? Då har vi ei gladnyheit til deg!
fredag 7. september Volda kommune
Brannvernveka 2018
Velkomne til open brannstasjon i Volda tysdag 18 september frå 17.00-19.00
fredag 7. september Volda kommune
Leddportar til sals
Kommunal teknisk i Volda kommune har for sal 11 stk. brukte mekaniske leddportar, isolert, stabla på pall.
fredag 7. september Volda kommune
Statpedfunksjonar til Søre Sunnmøre
Pressemelding. Sjustjerna ønskjer Statped-funksjonar til Søre Sunnmøre Dersom Statped legg ned og flyttar ansvaret til Fylkeskommunane, vil Sjustjerne-samarbeidet ha funksjonane lagt til Søre Sunnmøre.
onsdag 5. september Volda kommune
Trafikkavvikling Rotsethorntunnelen
Frå Statens vegvesen: - Frå september 2018 til juni 2019 skal Rotsethorntunnelen utbetrast for å heve sikkerheita i tunnelen.Det betyr at tunnelen vil delvis ha redusert kapasitet. - Det er dessverre ikkje mogleg å gjennomføre utbetringa utan at det får konsekvensar for...
tirsdag 4. september Volda kommune
Kommuneplanen sin arealdel - informasjon om planarbeidet
Volda kommune held på med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Målet er å sende arealdelen ut på høyring hausten 2018.
tirsdag 4. september Volda kommune
Weboverføring av kommunestyremøte 30. august
I dag vert det direkteoverføring av kommunestyremøtet.Volda kommune har fått opp nytt utstyr for weboverføring og vil ta det i bruk i dag.
torsdag 30. august Volda kommune
Informasjonsmøte om tunnelutbetring
Måndag 27. august held Statens Vegvesen informasjonsmøte i samband med utbetring i Rotsethorntunnelen.
onsdag 22. august Volda kommune
Forbod mot oljefyring og krav om fjerning av oljetankar
Kommunen minner om forbodet mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje) som er gjeldande frå 2020.
onsdag 22. august Volda kommune
Møte i formannskapet og tenesteutval for helse og omsorg
I dag er første politiske møte etter ferien.
tirsdag 21. august Volda kommune
Skulestart måndag 20. august
Måndag 20. august er det skulestart for grunnskuleelevane i Volda kommune skuleåret 2018/2019. Elevane møter slik:
onsdag 15. august Volda kommune
Fakturering - skulefritidsordning SFO
Til orientering. SFO-faktura for august vil kome i lag med faktura for september.
mandag 13. august Volda kommune
Elektronisk søknad for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel i landbruket
mandag 13. august Volda kommune
Jordbruket - Erstatning ved avlingssvikt 2018
Landbrukskontoret Ørsta Volda vil kome med følgjande melding:
onsdag 8. august Volda kommune
Er det lov med bålbrenning?
Det kjem stadig førespurnadar om å få løyve til bålbrenning eller anna aktivitet som medfører open eld.
tirsdag 31. juli Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ledig stilling som kommunalsjef for Sektor samfunnsutvikling
Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling? Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.
tirsdag 31. juli Volda kommune
Robotgressklipperen ga Emma (26) et nytt liv
Robotgressklipperne gjør at Emma Medina Welle kan droppe medisinene, og endelig være utendørs om sommeren selv når gresset er nyklipt.
søndag 22. juli NRK
Støy frå boring ved Volda nye fergekai
Prosjektleiar Jan Olav Kaldhussæter i K. Nordang as beklager den uventa sterke støyen som har vore i tilknyting til boring ved Volda fergekai:
onsdag 18. juli Volda kommune
– Vi ville prøve en ny form for ferie
I år er det dobbelt så mange norske bobilturister som det var for ti år siden. – Bilen er god å kjøre og vi har det veldig koselig, sier bobilturist Atle Hovind.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Nye Volda søkjer kommunalsjef for samfunnsutvikling
Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling?Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.
fredag 6. juli Volda kommune
Strandrydding
Sol, sommar og reine strender! Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre! Plastavfall og anna marin forsøpling er eit enormt og veksande problem, for livet i havet og for oss alle....
tirsdag 3. juli Volda kommune
Trude Rabben ny rektor i Volda kulturskule
Trude Rabben er tilsett som rektor i Volda kulturskule frå 1. august 2018. Ho kjem frå stilling som rådgjevar i HELFO, men kjenner kulturskulen godt sidan ho har undervist i ei delstilling der i ei årrekke. Vi ynskjer Trude lukke til som rektor i Volda kulturskule!
mandag 25. juni Volda kommune
Pressemelding frå skatteetaten: Tinging av time på skattekontora
Frå 25. juni slepp du kø viss du må besøke skattekontoret. Skatteetaten innfører timetinging. Du tingar time på skatteetaten.no, telefon eller skattekontoret.
mandag 25. juni Volda kommune
Ny styrar i Engeset barnehage
Nina Følsvik er tilsett som styrar i Engeset barnehage frå 1. august 2018. Følsvik kjem frå stilling som pedagog / assisterande styrar i Mosmarka barnehage i Ørsta. Vi ynskjer ho lukke til som styrar i voldabarnehagen.
fredag 22. juni Volda kommune
Magnar Åm fekk kulturprisen i Volda
I Volda kommunestyre sitt møte 21. juni 2018 fekk Magnar Åm overrekt kulturprisen for 2018.
torsdag 21. juni Volda kommune
Skatteoppgjer for 2017
1. pulje av skatteoppgjeret for 2017 vil bli sendt ut 27. juni.
torsdag 21. juni Volda kommune
Ope møte om bustadane på Øvre Rotset
Det vert ope møte onsdag 20. juni kl. 17.30 på Omsorgssenteret vedkomande dei nyoppførte bustadane i Myravegen 35 på Øvre Rotset.
mandag 18. juni Volda kommune
Oppheva totalforbod mot bålbrenning
Det har kome ein del regn siste tida, så totalforbodet mot bålbrenning vert oppheva. Det er fortsatt tørt enkelte stadar så ein må vere forsiktige og velje stad for plassering av bål, grill mm med omhu og syte for å ha tilgjengelig vatn til slokking Ein minner likevelom...
mandag 18. juni Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - Detaljreguleringsplan Volda Campus Arena
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplan: Arkivsak 2017/74 -PlanID 2017002- Detaljreguleringsplan Volda Campus arena
fredag 15. juni Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - områdereguleringsplan E39 Volda-Furene
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplanr: Arkivsak 2016/11 -PlanID 2016001- Områdereguleringsplan E39 Volda Furene
fredag 15. juni Volda kommune
Rettleiar for leike- og aktivitetsområde – dokument til høyring
Formannskapet i Volda har gjort vedtak om å sende Rettleiar for leike- og aktivitetsområde ut til høyring. Dokumentet inneheld mellom andre krav og retningsliner knytt til leike- og aktivitetsområde, og skal ligge til grunn for kommuneplanen sin arealdel og framtidige reguleringsplanar.
torsdag 14. juni Volda kommune
Kraftig vind torsdag 14.juni
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har varsla kommunane om farevarsel med høgt aktsemdsnivå (oransje nivå) frå Meteorologisk institutt (sterk vind/ kraftige kastevindar).
onsdag 13. juni Volda kommune
Utbetring Botnavegen
På delstrekket frå Storelva til Botnasanden går vi no i gang med utlegging av geoduk og nytt berelag. Her er vegen så smal at det ikkje vil vere tilrådeleg å ta seg inn i dette området for publikum.
onsdag 13. juni Volda kommune
Volda fekk sin første og kanskje einaste snublestein
Torsdag 7. juni kl.12.00 vart det sett ned ein snublestein til minne om Abraham Bernhard Mahler. Fleire frå slekta hans kom for å ta del i seremonien. I tillegg var det fleire klasser frå Volda vidaregåande skule som møtte for å få med seg hendinga.
torsdag 7. juni Volda kommune
Feiing
Feiing startar tirsdag 12. juni på Folkestad. Vidare mot Straumshamn, Bjørkedalen og Austefjorden.
torsdag 7. juni Volda kommune
Markering av «kva er viktig for deg»-dagen på omsorgssenteret
Forbetringsteamet og Kvardagsrehabiliteringsteamet spurte spørsmålet: Kva er viktig for at dette blir ein god dag?
onsdag 6. juni Volda kommune
Asfaltering inn til Håmyrfeltet
Sambindingsvegen til Håmyrfeltet blir periodevis stengt nokre dagar. Gjeld først og fremst onsdag 6. juni og torsdag 7. juni.
mandag 4. juni Volda kommune
Ny rektor ved Dalsfjord skule
Per Erling Parr Sætre er for skuleåret 2018/2019 konstituert i stillinga som rektor ved Dalsfjord skule. Sætre kjem frå undervisningsstilling ved Volda læringssenter.
torsdag 31. mai Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - detaljreguleringsplan for studentbustader på Langvatn/Heltne
Kunngjering planvedtak - Plan og bygningslova 12-12. Volda kommunestyre har den 26.04.2018, som sak PS 46/18 - 2017 i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent detaljreguleringsplan for - Studentbustader på Langvatn/Heltne, planID 1519-2016010.
onsdag 30. mai Volda kommune
Oppheving av vatningsforbod
Eininga for vatn og avløp er svært nøgde med at abonnentane til Volda vassverk har vore serdeles flinke til å etterkomme forbodet mot vatning. Eininga har ikkje registeret eller målt noko vatning etter at forbodet vart innført, så dette er svært gledeleg og ein...
tirsdag 29. mai Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljreguleringsplan
I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 12-8, vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 19, bnr. 182 mfl. (Fjellvegen 2 og 4 mfl.).Frist for å kome med innspel er sett til25.6.2018.
lørdag 26. mai Volda kommune
Kartlegge skredfaren
NVE skal utføre skredkartlegging i Volda kommune. NGI er valt til å utføre arbeidet på vegne av NVE. Arbeidet er planlagt å starte med synfaringar i tidsromet 28.05 03.06.2018 (veke 22).
onsdag 23. mai Volda kommune
Folkemøte om flaumtilpasningstiltak Gjølelva, Orgylelva og Heltneelva er flytta til Høgskulen
Folkemøte om flaumtilpasningstiltak i Melshornsida, onsdag 23 mai, kl 17.00 er flytta til Berte Kanutte på Høgskulen i Volda, BK-Store auditorium. Hovedinngang frå aust, og sideinngang frå vest er åpne. Parkering ved Hans Strøm-huset, eller ved Nedretun.
onsdag 23. mai Volda kommune
Opning av Elvadalsprosjektet
Tidlegare denne veka vart det offisiell opning av Elvadalsprosjektet.
fredag 18. mai Volda kommune
Bygdepride i Ørsta og Volda: Det skal ikkje lenger vere slik at du må flykte frå bygda for å bli akseptert for den du er.
Vi vart spådde Sodoma og Gomorra. I staden vart det eit mirakel. Bygdepride-festivalen i Ørsta/ Volda samla kanskje 5.000 over fire dagar i ei hylling av den grenselause kjærleiken.
fredag 18. mai VG
Program for 17. mai i Volda
Her erprogrammet for 17. mai i Volda sentrum.
mandag 14. mai Volda kommune
Rullatormaraton i nydeleg sommarvarme
Det var god stemning og stor innsats på årets rullatormaraton i nydeleg sommarvarme.
onsdag 9. mai Volda kommune
Barnebokskogen, eit utandørs sommarbibliotek
Utebiblioteka er nokre litt annleis bibliotek. Dei har berre ope frå 1.mai til og med haustferien, og dei er sjølvbetent. Alle som kjem dit kan finne seg ei bok og setje seg ned og lese i vakre omgivnader og så leggje boka tilbake igjen før dei går, seier bibliotekar Siri Beate Gjerde...
onsdag 9. mai Volda kommune
Kulturprisen 2018 - forslagsfrist 1. juni
Volda kommune deler ut kulturpris kvart år. Frist for å sende inn grunngjeve forslag på mottakar av kulturprisen 2018 er 1. juni til: Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda,postmottak@volda.kommune.noeller lever i skranken på rådhuset.
tirsdag 8. mai Volda kommune
Opning av sentrumsprosjekt i Volda
I samband med ferdigstilling og overtaking av ny turveg mellom Volda sentrum og Presteholmen i Elvadalen vert det offisiell opninga av anlegget tysdag 15 mai kl 18.00. På strekninga mellom E39 ved Dalsbygdsmia og Presteholmen er det bygd fire bruer og turveg slik at ein no kan ferdast til fots eller på...
mandag 7. mai Volda kommune
Linda Gytri ny rektor ved Volda kulturskule
Linda Gytri er tilsett som ny rektor i kulturskulen. Ho tek over etter Einar Opsvik, som er tilsett som rektor ved folkehøgskulen i Ørsta.
mandag 7. mai Volda kommune
Nytilsette rektorar
Norunn Lindvik Velsvik er tilsett som rektor ved Bratteberg skule ogElse Lillian Riise er tilsett som rektor ved Øyra skule.
onsdag 2. mai Volda kommune
Treng ditt lag tilskot?
Har ditt lag behov for tilskot for å kunne gjennomføre eit kjekt prosjekt?Volda kommune har 200 000 kroner å dele ut til frivillige lag og organisasjonar. Søknadsfristen er utvida til 20. mai. Vi vonar mange vil søke om kulturmidlar!
fredag 27. april Volda kommune
Styrka ulykkesberedskap i Dalsfjorden
Terje Reite og Frode Bornstein frå Dravlaus branndepot har fått opplæring i frigjeringsutstyr for bruk ved trafikkulykker og andre hendingar der folk sit fasteklemde. Den nye brannbilen vert no, i tillegg til utstyr for brannslokking, utstyrt med heilt nytt verktøy som både kan klippe...
fredag 27. april Volda kommune
Tilskot til utsiktsrydding. Søknadsfrist 15. mai
torsdag 26. april Volda kommune
Orienteringsmøte om Håmyra
Volda kommune held orienteringsmøte om Håmyra, 2. mai kl 19.00 i kinosalen Volda samfunnshus.
torsdag 26. april Volda kommune
Aldalsvegen er opna etter vinterstenging
Aldalsvegen frå Hunnes i Volda til Vatne i Ørsta kommune, er no opna for fri ferdsel etter å ha vore vinterstengt.
torsdag 26. april Volda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL