Volda
Kunngjering av planvedtak - Detaljreguleringsplan Volda Campus Arena
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplan: Arkivsak 2017/74 -PlanID 2017002- Detaljreguleringsplan Volda Campus arena
fredag 15:03 Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - områdereguleringsplan E39 Volda-Furene
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplanr: Arkivsak 2016/11 -PlanID 2016001- Områdereguleringsplan E39 Volda Furene
fredag 14:43 Volda kommune
Rettleiar for leike- og aktivitetsområde – dokument til høyring
Formannskapet i Volda har gjort vedtak om å sende Rettleiar for leike- og aktivitetsområde ut til høyring. Dokumentet inneheld mellom andre krav og retningsliner knytt til leike- og aktivitetsområde, og skal ligge til grunn for kommuneplanen sin arealdel og framtidige reguleringsplanar.
torsdag 16:33 Volda kommune
Kraftig vind torsdag 14.juni
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har varsla kommunane om farevarsel med høgt aktsemdsnivå (oransje nivå) frå Meteorologisk institutt (sterk vind/ kraftige kastevindar).
onsdag 15:10 Volda kommune
Utbetring Botnavegen
På delstrekket frå Storelva til Botnasanden går vi no i gang med utlegging av geoduk og nytt berelag. Her er vegen så smal at det ikkje vil vere tilrådeleg å ta seg inn i dette området for publikum.
onsdag 10:01 Volda kommune
Volda fekk sin første og kanskje einaste snublestein
Torsdag 7. juni kl.12.00 vart det sett ned ein snublestein til minne om Abraham Bernhard Mahler. Fleire frå slekta hans kom for å ta del i seremonien. I tillegg var det fleire klasser frå Volda vidaregåande skule som møtte for å få med seg hendinga.
torsdag 7. juni Volda kommune
Feiing
Feiing startar tirsdag 12. juni på Folkestad. Vidare mot Straumshamn, Bjørkedalen og Austefjorden.
torsdag 7. juni Volda kommune
Markering av «kva er viktig for deg»-dagen på omsorgssenteret
Forbetringsteamet og Kvardagsrehabiliteringsteamet spurte spørsmålet: Kva er viktig for at dette blir ein god dag?
onsdag 6. juni Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Asfaltering inn til Håmyrfeltet
Sambindingsvegen til Håmyrfeltet blir periodevis stengt nokre dagar. Gjeld først og fremst onsdag 6. juni og torsdag 7. juni.
mandag 4. juni Volda kommune
Volda får sin første snublestein
Torsdag 7. juni kl.12.00 blir det sett ned ein snublestein til minne om Abraham Bernhard Mahler.
fredag 1. juni Volda kommune
Ny rektor ved Dalsfjord skule
Per Erling Parr Sætre er for skuleåret 2018/2019 konstituert i stillinga som rektor ved Dalsfjord skule. Sætre kjem frå undervisningsstilling ved Volda læringssenter.
torsdag 31. mai Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - detaljreguleringsplan for studentbustader på Langvatn/Heltne
Kunngjering planvedtak - Plan og bygningslova 12-12. Volda kommunestyre har den 26.04.2018, som sak PS 46/18 - 2017 i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent detaljreguleringsplan for - Studentbustader på Langvatn/Heltne, planID 1519-2016010.
onsdag 30. mai Volda kommune
Bygningsmiljø og estetisk rettleiar for Volda sentrum
Bygningsmiljø er med på å gi ein stad særpreg og identitet. For å synleggjere Volda sitt særpreg og kvalitetar innan bygningsmiljøet har administrasjonen utarbeid dokumentet Bygningsmiljø og estetisk rettleiar for Volda sentrum. Dokumentet vart handsama av...
onsdag 30. mai Volda kommune
Kardis Hasfjord er tilsett i stillinga som kinosjef
Kardis vil at Volda Filmteater skal vere eit levedyktig og populært kulturtilbod i Volda. Biletet er henta frå arkivet.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Faktura for kommunale avgifter
Faktura for kommunale avgifter 1. halvår 2018, er no sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, kloakk og feiing. Forfall er sett til 30.06.2018
tirsdag 29. mai Volda kommune
Kommunestyremøte 31. mai kl. 14.00
Torsdag 31. mai er det kommunestyremøte, møtestart kl 14.00 på Volda samfunnshus i 1. etasje. Sokalla kommunestyresalen.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Oppheving av vatningsforbod
Eininga for vatn og avløp er svært nøgde med at abonnentane til Volda vassverk har vore serdeles flinke til å etterkomme forbodet mot vatning. Eininga har ikkje registeret eller målt noko vatning etter at forbodet vart innført, så dette er svært gledeleg og ein...
tirsdag 29. mai Volda kommune
Kva er viktig for deg?
Dette spørsmålet stiller vi i Kaffistova på Omsorgssenteret 6. juni.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Utvida forbod mot bålbrenning
Brannsjef i Volda vedtek at det vert innført ekstraordinert forbod mot bålbrenning inntil vidare. Forbodet gjeld alle stadar der det er fare for at det kan oppstå brann, særskilt i eller i nærleiken av skog, utmark og tørr vegetasjon. Forbodet gjeld all bruk av open eld,...
mandag 28. mai Volda kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljreguleringsplan
I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 12-8, vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 19, bnr. 182 mfl. (Fjellvegen 2 og 4 mfl.).Frist for å kome med innspel er sett til25.6.2018.
lørdag 26. mai Volda kommune
Kartlegge skredfaren
NVE skal utføre skredkartlegging i Volda kommune. NGI er valt til å utføre arbeidet på vegne av NVE. Arbeidet er planlagt å starte med synfaringar i tidsromet 28.05 03.06.2018 (veke 22).
onsdag 23. mai Volda kommune
Folkemøte om flaumtilpasningstiltak Gjølelva, Orgylelva og Heltneelva er flytta til Høgskulen
Folkemøte om flaumtilpasningstiltak i Melshornsida, onsdag 23 mai, kl 17.00 er flytta til Berte Kanutte på Høgskulen i Volda, BK-Store auditorium. Hovedinngang frå aust, og sideinngang frå vest er åpne. Parkering ved Hans Strøm-huset, eller ved Nedretun.
onsdag 23. mai Volda kommune
Opning av vegen Bjørkedalen - Nordfjord
Vegen over Bjørkedalseidet opnar fredag 25. mai kl 10.00. Vegen er i normalt god stand og eigna for mindre køyrety.
tirsdag 22. mai Volda kommune
Opning av Elvadalsprosjektet
Tidlegare denne veka vart det offisiell opning av Elvadalsprosjektet.
fredag 18. mai Volda kommune
Bygdepride i Ørsta og Volda: Det skal ikkje lenger vere slik at du må flykte frå bygda for å bli akseptert for den du er.
Vi vart spådde Sodoma og Gomorra. I staden vart det eit mirakel. Bygdepride-festivalen i Ørsta/ Volda samla kanskje 5.000 over fire dagar i ei hylling av den grenselause kjærleiken.
fredag 18. mai VG
Program for 17. mai i Volda
Her erprogrammet for 17. mai i Volda sentrum.
mandag 14. mai Volda kommune
Gay på landet
De erkekonservative har tapt. Det er helt greit å være skeiv på bygda. I går kveld ble landets aller første Bygdepride avsluttet i et spesielt hus. Gjett hvor!*
mandag 14. mai VG
Klinte til i Norges største og første bygdepride
VOLDA/ØRSTA : Homofile har flykta fra denne bygda for å kunne være den de er. Nå er det slutt på det. I dag gikk flere tusen mennesker med regnbueflagg gjennom Volda.
fredag 11. mai NRK
Nytilsett folkehelse- og frisklivskoordinator
Ulrik Vik Nakken er tilsett i stillinga som folkehelse- og frisklivskoordinator i Volda kommune.
fredag 11. mai Volda kommune
Rullatormaraton i nydeleg sommarvarme
Det var god stemning og stor innsats på årets rullatormaraton i nydeleg sommarvarme.
onsdag 9. mai Volda kommune
Barnebokskogen, eit utandørs sommarbibliotek
Utebiblioteka er nokre litt annleis bibliotek. Dei har berre ope frå 1.mai til og med haustferien, og dei er sjølvbetent. Alle som kjem dit kan finne seg ei bok og setje seg ned og lese i vakre omgivnader og så leggje boka tilbake igjen før dei går, seier bibliotekar Siri Beate Gjerde...
onsdag 9. mai Volda kommune
Kulturprisen 2018 - forslagsfrist 1. juni
Volda kommune deler ut kulturpris kvart år. Frist for å sende inn grunngjeve forslag på mottakar av kulturprisen 2018 er 1. juni til: Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda,postmottak@volda.kommune.noeller lever i skranken på rådhuset.
tirsdag 8. mai Volda kommune
Opning av sentrumsprosjekt i Volda
I samband med ferdigstilling og overtaking av ny turveg mellom Volda sentrum og Presteholmen i Elvadalen vert det offisiell opninga av anlegget tysdag 15 mai kl 18.00. På strekninga mellom E39 ved Dalsbygdsmia og Presteholmen er det bygd fire bruer og turveg slik at ein no kan ferdast til fots eller på...
mandag 7. mai Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Linda Gytri ny rektor ved Volda kulturskule
Linda Gytri er tilsett som ny rektor i kulturskulen. Ho tek over etter Einar Opsvik, som er tilsett som rektor ved folkehøgskulen i Ørsta.
mandag 7. mai Volda kommune
Årets Stikk UT!-turar er klare!
1. mai starta årets Stikk UT!-sesong. Volda kommune er med for første gong. Her ser du alle turane som er med i vår kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet er sendt ut til alle husstandane i Volda. Om du treng fleire kan du hente det gratis på servicekontoret i kommunen. Nytt i år er at...
fredag 4. mai Volda kommune
Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp.
fredag 4. mai Volda kommune
Ledig rektorstilling og ass. rektor i Voldaskulen
Volda kommune har ledig rektorstilling på Dalsfjord skule. På Bratteberg skule er ass. rektorstilling ledig. Velkomen som arbeidssøkjar hos oss.
fredag 4. mai Volda kommune
Rullatormaraton onsdag 9. mai kl. 11.00 ved Volda omsorgssenter
fredag 4. mai Volda kommune
Kulturskulen - frist 1. juni for påmelding og oppseiing
Søknadsfristen til Volda kulturskule er 1. juni. Dei som har plass i kulturskulen inneverande skuleår må bekrefte om dei framleis skal ha plassen. Fristen 1. juni gjeld g for dei som vil seie opp plassen i kulturskulen.
torsdag 3. mai Volda kommune
Nytilsette rektorar
Norunn Lindvik Velsvik er tilsett som rektor ved Bratteberg skule ogElse Lillian Riise er tilsett som rektor ved Øyra skule.
onsdag 2. mai Volda kommune
Treng ditt lag tilskot?
Har ditt lag behov for tilskot for å kunne gjennomføre eit kjekt prosjekt?Volda kommune har 200 000 kroner å dele ut til frivillige lag og organisasjonar. Søknadsfristen er utvida til 20. mai. Vi vonar mange vil søke om kulturmidlar!
fredag 27. april Volda kommune
Styrka ulykkesberedskap i Dalsfjorden
Terje Reite og Frode Bornstein frå Dravlaus branndepot har fått opplæring i frigjeringsutstyr for bruk ved trafikkulykker og andre hendingar der folk sit fasteklemde. Den nye brannbilen vert no, i tillegg til utstyr for brannslokking, utstyrt med heilt nytt verktøy som både kan klippe...
fredag 27. april Volda kommune
Tilskot til utsiktsrydding. Søknadsfrist 15. mai
torsdag 26. april Volda kommune
Orienteringsmøte om Håmyra
Volda kommune held orienteringsmøte om Håmyra, 2. mai kl 19.00 i kinosalen Volda samfunnshus.
torsdag 26. april Volda kommune
Aldalsvegen er opna etter vinterstenging
Aldalsvegen frå Hunnes i Volda til Vatne i Ørsta kommune, er no opna for fri ferdsel etter å ha vore vinterstengt.
torsdag 26. april Volda kommune
Ope møte om bustadane på Øvre Rotset
Informasjon om etablering av dei nye bustadane på Øvre Rotset. Torsdag 26. april blir det møtemellom naboar på Rotset, Rotset grendalag og sektor helse og omsorg. Møtet er på Volda omsorgssenter kl. 17.30 (NB Merk tidspunktet). Frå helse og omsorg møter Svein...
onsdag 25. april Volda kommune
Årets strandryddeaksjon 3. mai - mange vil rydde strender
Det er mykje fokus på marin forsøpling i media for tida. Kvart minutt hamnar 15 tonn plast i havet på verdsbasis.
onsdag 25. april Volda kommune
Nytt tilbod på dagsenteret frå 02.05.18!
Dagsenteret startar opp dagaktivitetstilbod til yngre heimebuande med demenssjukdom. Tilbodet skal vere ope onsdagar frå 09-15, og vil ha lokale i 1. etasje på Volda Omsorgssenter, Hagestova.
tirsdag 24. april Volda kommune
Knut Gundersen til minne
Knut Gundersen til minne.
mandag 23. april $ Bergens Tidende
Møte i kommunestyret 26. april
Denne gangen skal kommunestyremøtet vere i varmestova på Volda skisenter. Møtet er torsdag 26. april 2018, kl. 14.00.
fredag 20. april Volda kommune
Møte om lokalmat i Vanylven 19.april kl 15-18.30 Eidsåtun
Det er eit ønskje om produksjon av meir lokal mat. No vert det mobiliseringsmøte med tema Lokalmat - noko for deg?
onsdag 18. april Volda kommune
Feiing på Engeset/Klepp
Feiing på Engeset/Klepp blir starta opp veke 17. Hugs nødvendig klargjering før feiaren kjem. Varsel om feiing blir levert i postkassa. Hugs å heng kvittert varsel ved ytterdøra. Manglande tilbakemelding til feiar gjer at det ikkje blir feia. Feiaren
mandag 16. april Volda kommune
Treningstid i kommunale idrettslokale - søknadsfrist 11. mai
Alle som ynskjer faste treningstider i kommunale idrettslokale (Voldahallen og kommunale gymsalar) sesongen 2018/19 må innan 11. mai ha levert søknad.
fredag 13. april Volda kommune
Omvising på Øvre Rotset
Helse- og omsorgssjef, Svein Berg-Rusten, og leiar for rus- og psykisk helseteneste, Elin Høydal Vatne, inviterte medlemmane i tenesteutvalet for helse og omsorg til å sjå på dei nye bustadane på øvre Rotset.
fredag 13. april Volda kommune
Forbod mot bålbrenning 15. april til 15. september
Vi er no inne i den tida på året det oftast oppstår gras og lyngbrann. Snøen smeltar, bakken tørkar opp og det skal lite til før det tek fyr i tørt gras og annavegetasjon.
torsdag 12. april Volda kommune
Klesbytedag laurdag 14. april kl. 12 - 15
Laurdag kan du skaffe deg heilt ny garderobe ved å kome på klesbytedagen på Spinneriet. Det er Frivilligsentralen i samarbeid med Naturvernforbundet og det nystarta lokallaget til Natur og ungdom som arrangerer klesbytedagen.
torsdag 12. april Volda kommune
Formannskapsmøte 17. april og Ungdomsråd 18. april
Volda formannskap held møte tysdag 17. april kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset. Lenke til sakspapira Kan ta litt tid å laste ned sidan det er 600 sider. Ungdomsrådet har møte onsdag 18. april kl. 16.00 på rådhuset. Ungdomsrådet...
torsdag 12. april Volda kommune
Møte i byggenemnda 19.04.18
Byggenemnda har møte torsdag 19. april. Saker som skal handsamast er planlegging av kino og kulturhus etter vedtak i KST 22.03.18 og sak om opprusting av Volda ungdomsskule.
onsdag 11. april Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Spyling av leidningsnettet
Volda kommune startar spyling av leidningsnettet HB2 aust i morgon onsdag 11/4 til fredag 13/4.
tirsdag 10. april Volda kommune
Høyring – Utbygging av breiband i Volda kommune
Volda kommune vil søke om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Eitt av krava for å søkje om statleg tilskot er at kommunen sin plan for utbygging har vore lagt ut til høyring.
tirsdag 10. april Volda kommune
Kulturmidlar - søknadsfrist utvida til 20. mai
Lag og organisasjonar kan søkje kulturmidlar frå Volda kommune. Fristen for å søkje er 20. mai 2018.
mandag 9. april Volda kommune
Tidlegare tilsette på skulebesøk
Øyra skule inviterte tidlegare tilsette til omvising i den nye og flotte skulen. Dei tidlegare tilsette fekk ei flott orientering og likte veldig godt det dei såg.
fredag 6. april Volda kommune
Offentleg ettersyn: Val av meddommerar
Volda valnemnd har i møte1. marsfremma forslag påto nyemeddommarar i Frostating lagmannsrett.
onsdag 4. april Volda kommune
Volda formannskap, møte 4. april
Sakspapir/sakliste til formannskapet sitt møte 04.04.2018 Møtet tek til kl. 12.00 og er på møterom Voldsfjorden på rådhuset.
tirsdag 3. april Volda kommune
Hjortemøte 11.april på Aasen-tunet
Landbrukskontoret i Ørsta og Volda arrangerer hjortemøte onsdag 11.april. kl. 19.00-22.00 på Aasen-tunet i Ørsta. Erling Meisingset, forskar frå NIBIO kjem. Kjem du?
mandag 26. mars Volda kommune
Jarle Tor Rørvik er død
Minneord om professor Jarle Tor Rørvik
onsdag 21. mars $ Bergens Tidende
Kommunestyremøte 22. mars kl. 14.00
Sakspapira for kommunestyret sitt møte torsdag 22. mars er publisert. Møtet er på Volda samfunnshusi 1. etg. og tek til klokka 14.00.
fredag 16. mars Volda kommune
Ledige stillingar i tenesta for rus og psykisk helse
Teamleiar og miljøterapeutar til nyoppretta tiltak/bustader. Ynskjer du å jobbe innan rus og psykisk helse? Vi har ledig 5.3 årsverk, både som teamleiar og miljøterapeutar eller miljøarbeidarar, i nybygde omsorgsbustader på Øvre Rotset frå 01.05.2018. Det...
fredag 16. mars Volda kommune
Anders Vassbotnvegen - Volda - stengt for gjennomkøyring
I samband med utskifting av vatn og avløpsleidningar blir Anders Vassbotnvegen i Volda stengt for gjennomkøyring. Arbeidet er i krysset med Kylnevegen. E39 kan nyttast som omkøyringsveg. Arbeidet vil pågå til 13. april.
fredag 16. mars Volda kommune
Informasjonsmøte for pårørande Volda omsorgssenter
Ope informasjonsmøte for alle pårørande til dei som bur i 2 og 3 etg. på omsorgssenteret. Torsdag 22.03.18, kl 18-20 på Kaffistova v/Volda omsorgssenter.
torsdag 15. mars Volda kommune
Tre og hekkar til sjenanse/fare
I private hagar og eigedomar ser ein at har hekkar og tre veks innover trafikkerte områder og er til sjenanse/fare.
torsdag 15. mars Volda kommune
Kommunedelplan for bru over Voldsfjorden. Offentleg ettersyn av planprogram
RV651 Volda - Folkestad Kommunedelplan for bru over Voldsfjorden. Offentleg ettersyn av planprogram Volda kommune har i samarbeid med Voldsfjordkryssing AS utarbeidd planprogram for ferjefri kryssing av Voldsfjorden med bru til erstatning for ferjesambandet Volda - Folkestad. Volda kommune varslar med heimel i...
onsdag 14. mars Volda kommune
Varsel om ny nedstenging av vatnet i Botnavegen
No er ny vassleidning desinfisert og vassprøvene er godkjende.
onsdag 14. mars Volda kommune
Barnehagedagen 2018: La meg skape!
Tysdag 13. mars vart Barenhagedagen 2018 arrangert. Tema i år var barnehagen sitt arbeid med kunst, kultur og kreativitet under salgordet: La meg skape!
tirsdag 13. mars Volda kommune
Pressemelding: Mindreforbruk i Volda kommune
Volda kommune får eit mindreforbruk på 39,9 mill kroner i 2017. Kommunen brukte oppsparte midlar på 18,9 mill for å få dette resultatet.
tirsdag 13. mars Volda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Hedmark Kjendis Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Mobil Østfold Rogaland
flere?
Kultur Sport Akershus Vest Agder Møre og Romsdal Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Trøndelag Forsvar Kristianstad Kvinnherad Fiske Molde FK Skien Molde Inrikes Menn Oskarshamn Fotball Kongelig Sandnes USA Rendalen Tynset Finnmark Kultur Malmö Tinn Stabæk Sport Stavanger Eslöv Kragerø Åstorp Sunndal Trening Politikk Fredrikstad Barn Karmøy Mandal Musikk Blekinge Sverige VM Lyngdal Hyllestad Lillesand Poker Håndball Sigdal Mote Lund Kunst Steigen Aurskog-Høland Hälsa IK Start Drangedal Android Stockholm Tomelilla Reise Hvaler Russland Nittedal Motor Tesla Vestby Grane Landskrona Bolig 17. mai Fauske Osterøy Sjakk Tvedestrand Get-ligaen Nesodden Trav Askøy Spill Risør Stord Näringsliv Øygarden Sørreisa Universet Lindås Sund Vietnam Bil Vefsn Helsingborg Ringsaker Salangen Helse Turn Lesja Båt Alpint Kongsvinger Kryptovaluta Kristiansand Skiskyting X-games Ballangen Vellinge Tranøy Nordkapp Friidrett Hörby Utrikes Masfjorden Suldal Ski Bil Staffanstorp Gausdal Jølster Jevnaker Langrenn Narvik Kommunesammenslåing Åsnes Klippan World Series of Poker Eidskog Meløy Eliteserien Horten Fedje Mörbylånga Time Mat Enebakk Berlevåg Trysil Jakt Karasjok Vågan Spania Vær Leirfjord Økonomi Kävlinge Førde Brønnøy Utsira Aurdal Åmot Nedre Eiker Russ Vadsø Målselv Alstahaug Grue Film Porsanger Ronneby Solund Bromölla Askvoll Bamble Tana Øksnes Gloppen Hemnes Kviteseid Båstad Skurup FK Haugesund Skiptvet Norway Cup Sogndal Nore og Uvdal Farsund Sarpsborg Landbruk Sandøy Vinje Andøy Porsgrunn Eurovision Svalbard Notodden Saltdal Skedsmo Teknik Fitjar OBOS-ligaen Bremanger Selje Tyrkia Naustdal Stranda Eiker Roing Forskning Moskenes Nybro Høyanger Øyer Valle Bundesliga Kvinesdal Interiør Lund Østre Toten Sauherad Eid Stavanger Oilers Nord-Korea E-sport Våler Trøgstad Klima Voss Larvik Emmaboda Askim Litteratur Austrheim Liverpool Arendal Eidfjord Svelvik Vitenskap Frankrike Nes Nord-Odal Flekkefjord Meland Nissedal Tromsø IL SK Brann Moss Radøy Rauma Jönköping Gjøvik Ulstein Klatring Polen Mjøndalen IF Borgholm Flakstad Årdal Rygge Øvre Eiker Sjöbo Forsand Re Skisport Tysvær Lyngen Kvænangen Hole Ulvik Mönsterås Fjaler Røyken Rennesøy Rakkestad Mjölby Hattfjelldal Engerdal NHL Fræna Lillestrøm SK Volvo Giske Trollhättan Flora Arvika Skånland Politik Kvæfjord Sola Sölvesborg Bodø/Glimt Norway Chess Surnadal Filippinene Torsken Øystre Slidre Audnedal La liga Rælingen Skodje Seljord Tjeldsund Syria Foto FA-cupen Tolga Kina Film Ålesund Løten Lier Drammen Tingvoll Östra Göinge Dyr Hockey Tønsberg Boksing Sørfold Tysfjord Odds BK Svømming Eidsberg Værøy Hamarøy Aure Evenes Rømskog Tour of Norway Viking FK Motorsport Ukraina Kvinner Søgne Råde Dovre Asker Halden Sykkel Olofström Kristiansund Åmli Rana Ishockey Forskning Jobb Musik Bodø Sortland
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL