Volda
Knut Gundersen til minne
Knut Gundersen til minne.
mandag 11:00 $ Bergens Tidende
Møte i kommunestyret 26. april
Denne gangen skal kommunestyremøtet vere i varmestova på Volda skisenter. Møtet er torsdag 26. april 2018, kl. 14.00.
fredag 14:30 Volda kommune
Møte om lokalmat i Vanylven 19.april kl 15-18.30 Eidsåtun
Det er eit ønskje om produksjon av meir lokal mat. No vert det mobiliseringsmøte med tema Lokalmat - noko for deg?
onsdag 16:30 Volda kommune
Feiing på Engeset/Klepp
Feiing på Engeset/Klepp blir starta opp veke 17. Hugs nødvendig klargjering før feiaren kjem. Varsel om feiing blir levert i postkassa. Hugs å heng kvittert varsel ved ytterdøra. Manglande tilbakemelding til feiar gjer at det ikkje blir feia. Feiaren
mandag 16. april Volda kommune
Treningstid i kommunale idrettslokale - søknadsfrist 11. mai
Alle som ynskjer faste treningstider i kommunale idrettslokale (Voldahallen og kommunale gymsalar) sesongen 2018/19 må innan 11. mai ha levert søknad.
fredag 13. april Volda kommune
Omvising på Øvre Rotset
Helse- og omsorgssjef, Svein Berg-Rusten, og leiar for rus- og psykisk helseteneste, Elin Høydal Vatne, inviterte medlemmane i tenesteutvalet for helse og omsorg til å sjå på dei nye bustadane på øvre Rotset.
fredag 13. april Volda kommune
Forbod mot bålbrenning 15. april til 15. september
Vi er no inne i den tida på året det oftast oppstår gras og lyngbrann. Snøen smeltar, bakken tørkar opp og det skal lite til før det tek fyr i tørt gras og annavegetasjon.
torsdag 12. april Volda kommune
Klesbytedag laurdag 14. april kl. 12 - 15
Laurdag kan du skaffe deg heilt ny garderobe ved å kome på klesbytedagen på Spinneriet. Det er Frivilligsentralen i samarbeid med Naturvernforbundet og det nystarta lokallaget til Natur og ungdom som arrangerer klesbytedagen.
torsdag 12. april Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Formannskapsmøte 17. april og Ungdomsråd 18. april
Volda formannskap held møte tysdag 17. april kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset. Lenke til sakspapira Kan ta litt tid å laste ned sidan det er 600 sider. Ungdomsrådet har møte onsdag 18. april kl. 16.00 på rådhuset. Ungdomsrådet...
torsdag 12. april Volda kommune
Møte i byggenemnda 19.04.18
Byggenemnda har møte torsdag 19. april. Saker som skal handsamast er planlegging av kino og kulturhus etter vedtak i KST 22.03.18 og sak om opprusting av Volda ungdomsskule.
onsdag 11. april Volda kommune
Spyling av leidningsnettet
Volda kommune startar spyling av leidningsnettet HB2 aust i morgon onsdag 11/4 til fredag 13/4.
tirsdag 10. april Volda kommune
Høyring – Utbygging av breiband i Volda kommune
Volda kommune vil søke om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Eitt av krava for å søkje om statleg tilskot er at kommunen sin plan for utbygging har vore lagt ut til høyring.
tirsdag 10. april Volda kommune
Kulturmidlar - søknadsfrist 1. mai
Lag og organisasjonar kan søkje kulturmidlar frå Volda kommune. Fristen for å søkje er 1. mai 2018.
mandag 9. april Volda kommune
Tidlegare tilsette på skulebesøk
Øyra skule inviterte tidlegare tilsette til omvising i den nye og flotte skulen. Dei tidlegare tilsette fekk ei flott orientering og likte veldig godt det dei såg.
fredag 6. april Volda kommune
Offentleg ettersyn: Val av meddommerar
Volda valnemnd har i møte1. marsfremma forslag påto nyemeddommarar i Frostating lagmannsrett.
onsdag 4. april Volda kommune
Volda formannskap, møte 4. april
Sakspapir/sakliste til formannskapet sitt møte 04.04.2018 Møtet tek til kl. 12.00 og er på møterom Voldsfjorden på rådhuset.
tirsdag 3. april Volda kommune
Hjortemøte 11.april på Aasen-tunet
Landbrukskontoret i Ørsta og Volda arrangerer hjortemøte onsdag 11.april. kl. 19.00-22.00 på Aasen-tunet i Ørsta. Erling Meisingset, forskar frå NIBIO kjem. Kjem du?
mandag 26. mars Volda kommune
Jarle Tor Rørvik er død
Minneord om professor Jarle Tor Rørvik
onsdag 21. mars $ Bergens Tidende
Kommunestyremøte 22. mars kl. 14.00
Sakspapira for kommunestyret sitt møte torsdag 22. mars er publisert. Møtet er på Volda samfunnshusi 1. etg. og tek til klokka 14.00.
fredag 16. mars Volda kommune
Ledige stillingar i tenesta for rus og psykisk helse
Teamleiar og miljøterapeutar til nyoppretta tiltak/bustader. Ynskjer du å jobbe innan rus og psykisk helse? Vi har ledig 5.3 årsverk, både som teamleiar og miljøterapeutar eller miljøarbeidarar, i nybygde omsorgsbustader på Øvre Rotset frå 01.05.2018. Det...
fredag 16. mars Volda kommune
Anders Vassbotnvegen - Volda - stengt for gjennomkøyring
I samband med utskifting av vatn og avløpsleidningar blir Anders Vassbotnvegen i Volda stengt for gjennomkøyring. Arbeidet er i krysset med Kylnevegen. E39 kan nyttast som omkøyringsveg. Arbeidet vil pågå til 13. april.
fredag 16. mars Volda kommune
Informasjonsmøte for pårørande Volda omsorgssenter
Ope informasjonsmøte for alle pårørande til dei som bur i 2 og 3 etg. på omsorgssenteret. Torsdag 22.03.18, kl 18-20 på Kaffistova v/Volda omsorgssenter.
torsdag 15. mars Volda kommune
Tre og hekkar til sjenanse/fare
I private hagar og eigedomar ser ein at har hekkar og tre veks innover trafikkerte områder og er til sjenanse/fare.
torsdag 15. mars Volda kommune
Kommunedelplan for bru over Voldsfjorden. Offentleg ettersyn av planprogram
RV651 Volda - Folkestad Kommunedelplan for bru over Voldsfjorden. Offentleg ettersyn av planprogram Volda kommune har i samarbeid med Voldsfjordkryssing AS utarbeidd planprogram for ferjefri kryssing av Voldsfjorden med bru til erstatning for ferjesambandet Volda - Folkestad. Volda kommune varslar med heimel i...
onsdag 14. mars Volda kommune
Varsel om ny nedstenging av vatnet i Botnavegen
No er ny vassleidning desinfisert og vassprøvene er godkjende.
onsdag 14. mars Volda kommune
Barnehagedagen 2018: La meg skape!
Tysdag 13. mars vart Barenhagedagen 2018 arrangert. Tema i år var barnehagen sitt arbeid med kunst, kultur og kreativitet under salgordet: La meg skape!
tirsdag 13. mars Volda kommune
Pressemelding: Mindreforbruk i Volda kommune
Volda kommune får eit mindreforbruk på 39,9 mill kroner i 2017. Kommunen brukte oppsparte midlar på 18,9 mill for å få dette resultatet.
tirsdag 13. mars Volda kommune
Nedstenging av vatn
I samband med prosjekt for utbetring av Botnavegen, har Volda kommune trong for å stengje vassleidninga i Vikebygdvegen fyrstkomande måndag 12.03.2018 kl. 9-15.
fredag 9. mars Volda kommune
Nedstevegen i Høydalen vert stengt
Nedstevegen i Høydal, vert stengt inntil vidare.
onsdag 7. mars Volda kommune
Temamøte om «Senterstruktur og funksjonsfordeling»
Tid og stad: 14. mars 2018 kl. 10-16 på Samfunnshuset i Volda
onsdag 7. mars Volda kommune
Vidare til fylkesmønstringa UKM 2018
Dette er dei kunstjuryen og scenejuryen har valt å sende vidare til fylkesmønstringa 27.-29. april i Stordal. Foto: Thea Valseth, UKM Media
onsdag 7. mars Volda kommune
Samarbeid om einslege mindreårige
Torsdag 1.mars tok RVTS (Regionalt ressurssenter mot vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging) initiativ til eit samarbeidsmøte i Volda kommune, med temaet einslege mindreårige asylsøkarar og flyktningar. På møtet deltok RVTS, tilsette frå Volda EMA mottak,...
onsdag 7. mars Volda kommune
Dagsenteret Gnisten får nye lokale
1. mars 2018 vedtok kommunestyret at Gnisten får nye lokale i Prestegarden i Volda. Møteplassen Gnisten er eit av to lågterskeltilbod i Volda kommune som tilbyr meiningsfull aktivitet til menneske som har/har hatt psykiske vanskar og/eller rusproblem.
mandag 5. mars Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Møte i tenesteutval for oppvekst og kultur 7. mars
Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag 07.03. kl.13.00 på møterom Voldsfjord. Sak som skal handsamast er: mandat ungdomsklubb - ungdomsarbeid. Møteinnkalling
mandag 5. mars Volda kommune
"Blåse liv i Kaffistova" på Volda omsorgssenter
Det er eit prosjekt som skal medverke til meir aktivitet og sosialt liv for eldre som bur på institusjon og heimebuande både i sentrum og bygdene. Vi vil med dette invitere lag og organisasjonar til å legge ei øving, eit møte, eller eit treff, alt etter kva type lagsaktivitet dykk...
fredag 2. mars Volda kommune
UKM 2018 - lokalmønstring Volda/Ørsta
Ungdommens lokalmøstring for Volda og Ørsta går av stabelen på Ørsta kulturhus søndag 4. mars kl 13.00-16.00. Få med deg årets høgdepunkt!
onsdag 28. februar Volda kommune
Kommunestyremøte 1. mars
Torsdag 1. mars er det møte i kommunestyret. Kommunestyret sitt møte er kl.14.00 på Volda samfunnshus, oppmøte kinosalen. Frå kl. 12.00, er det dagkino. Dokumentarfilmen - I Am Not Your Negro. Oversikt over det som skjer før og under kommunestyremøtet 1 mars. ...
torsdag 22. februar Volda kommune
Feilparkerte bilar til hindrar snørydding
Parkerte bilar i vegbana er til stor plage for dei som skal brøyte vegane.
onsdag 21. februar Volda kommune
Forbod mot oljefyring og krav om å fjerne oljetankar
Frå 2020 har Stortinget vedteke at vert det forbod mot fyring med olje (fosil olje).
tirsdag 20. februar Volda kommune
Felles formannskapsmøte 21. februar
Det skal vere felles formannskapsmøte for Volda og Ørsta den 21. februar kl 12.30 på Ørsta rådhus.
mandag 19. februar Volda kommune
Faktura for eigedomsskatt 1. halvår
Krav på eigedomsskatt for 1. halvår 2018 er no sendt ut. Forfall 31.mars 2018. Neste faktura som gjeld vatn, kloakk og feiing 1. halvår 2018 kjem etter kvart og har forfall 30.06.2018.
mandag 19. februar Volda kommune
Første borgerlege vigsel i Volda rådhus
Fredag 16. februar blei HarnetS. Araya og Efrem K. Weldemariam vigd av ordføraren i Volda rådhus, Jørgen Amdam. Den to månader gamle sonen fekk også vere med under vigselen.
fredag 16. februar Volda kommune
Forbode å gå inn på anleggsområdet Håmyrane
Minne om at det er strengt forbode for uvedkomande å ta seg inn i eller ferdast i anleggsområde i Håmyra. Ber om at alle har respekt for sperringar som er sett opp.
fredag 16. februar Volda kommune
Kartlegging av manglande veglys på kommunale vegar i Volda
Kommunestyret vedtok på møte 14 desember 2017, at kommunen skal gjennomføre ei kartlegging av behov for veglys i samarbeid med grendautvala i løpet av første kvartal 2018. Bakgrunnen er meldingar om manglande veglys som kan medføre trafikkfarlege situasjonar. Kartlegginga...
fredag 16. februar Volda kommune
Dialogmøte om ungdomskulturen i Volda
Politi Pål Inge Olsen og Volda ungdomsråd hadde dialogmøte tysdag 14.02.18 der ungdomskulturen i Volda var tema. Olsen innleia møtet med å fortelje litt om sitt arbeidsfelt.
torsdag 15. februar Volda kommune
Invitasjon til fagdag
Tema for fagdagen er ansvarstilhøva og samarbeidet rundt barn og unge med funksjonshindringar og/eller samansette hjelpebehov
torsdag 15. februar Volda kommune
Interne kurs i samband med kompetanseplan
I 2017 vart det gjennomført ei kartlegging av all kompetanse i sektor helse- og omsorg som resulterte i ein kompetanseplan.
onsdag 14. februar Volda kommune
Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling
No kanfrivillige organisasjonar, foreningar, private og offentlege foretak søke om pengar til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten. Tilskotsordninga for opprydding er i år på 80 millionar kroner. Fristen for å søkje er 15. februar. Tilskotsmidlar kan...
mandag 12. februar Volda kommune
Møte onsdag 14. februar i tenesteutval for oppvekst og kultur, og Ungdomsrådet
Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte ondsdag 14. februar. Kl. 13.00 på rådhuset, i møterom Dalsfjorden. Ungdomsrådet kl. 15.45 på møterom Voldsfjorden. Lenke til sakspapira
fredag 9. februar Volda kommune
Møte i formannskapet 13. februar
Tysdag 13. februar kl 12.00 skal det vere møte i formannskapet. Møtet skal vere på rådhuset i møterom Voldsfjorden.
onsdag 7. februar Volda kommune
Lærarar i grunnskulen, barnehagelærarar og lærling i helsearbeid- barne- og ungdomsarbeidarfag
Volda kommune har fleire ledige stillingar for skule- og barnehageåret 2018/2019. Faste stillingar og vikariat i grunnskulen. Faste stillingar og vikariat i kommunale barnehagar. Lærlingar i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Velkomen som arbeidssøkjar hos oss.
fredag 2. februar Volda kommune
Forbode å mate hjorten
Det er forbode å legge ut for og slikkesteinar til hjorten pga av faren for spreiing av skrantesjuke. Les meir her:Mattilsynet: Ikkje mat hjortedyra
fredag 2. februar Volda kommune
Norsk Nok - Amal Aden om æreskultur
Amal Aden kjem til Volda folkebibliotek torsdag 8. februar kl 19.00. Ho skal snakke om æreskultur - Norsk Nok Arrangementet er ope for alle.
fredag 2. februar Volda kommune
NAV Ørsta-Volda stengt 31.01-01.02 grunna flytting
I samband med flytting held NAV Ørsta-Volda stengt 31. januar og 1. februar. Frå fredag 2. februar vert NAV Ørsta-Volda å finne i 2. etasje i Tindebygget i Ørsta sentrum. Ivar Aasengate 10.
onsdag 31. januar Volda kommune
Animasjonskurs. Målgruppe, born mellom 10 og 14 år
I vinterferien tilbyr biblioteket kurs i å lage animationsfilm. Undervisning frå 10.00 til 13.00 fråmåndag 19. februar til fredag 23. februar.
onsdag 31. januar Volda kommune
Nyopning av helsestasjon for ungdom og studentar
Frå nyttår er helsestasjon for studentar og helsestasjon for ungdom slått saman. Tilbodet er flytta til nye fine lokaler ved Øyra skule. Onsdag 24. januar vart det arrangert ei markering for ungdom og studentar ved Øyra skule.
tirsdag 30. januar Volda kommune
Elvadalsprosjektet begynner å ta synleg form
Murane er ein del av arbeidet som skal på plass ilag med den nye gangvegen og bruene mellom Volda sentrum og Presteholmen. Foto: Torgeir Stensø
mandag 29. januar Volda kommune
Kommuneplanen sin arealdel - informasjon om planarbeidet
Volda kommune held på med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Målet er å sende arealdelen ut på høyring i løpet av februar/mars 2018.
fredag 26. januar Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Nyopning av treningssalen på Omsorgssenteret
Torsdag 4.januar vart treningssalen til fysio-/ergoterapitenesta ved Volda Omsorgssenter, nyopna med brask og bram!!! Foto:Synnøve Ringset Fuglehaug
fredag 26. januar Volda kommune
Landbrukskonferansen 2018
Landbrukskonferansen 2018 vert arrangert på Ørsta kulturhus torsdag 25. januar kl 10 16. Arrangør er Ørsta næringskontor i samarbeid med landbrukskontoret Ørsta Volda og fagorganisasjonar i landbruket. Pris:300,- betaling ved inngang Inga påmelding.
mandag 22. januar Volda kommune
Fellingsrekord på hjort i 2017
Innkomne tal etter hjortejakta i Volda viser at det var fellingsrekord med 508 hjortar i 2017.
mandag 22. januar Volda kommune
Kommunestyremøte torsdag 25. januar
Volda kommunestyre held sitt første møte for 2018, torsdag 25. januar kl. 14.00. Møtet er igjen på Volda samfunnshus, 1. etg. Lenke til møteinnkalling og sakliste.
fredag 19. januar Volda kommune
Ledig vikariat i Voldaskulen
To av skulane i Volda kommune har ledig vikariat frå dags dato: Folkestad skule har behov for lærar i inntil 85 % stilling på mellomsteget. Faga er mellom anna matematikk, norsk, kroppsøving, kunst og handverk. Førebels er behovet avgrensa til påske, men det er mogleg at...
onsdag 17. januar Volda kommune
Innbyggjarane skal bli høyrde om nye kommunegrenser
ØRSTA, KANSKJE SNART VOLDA : Folk får snart sagt si meining om kvar dei vil bu. Over heile landet er det intens kamp om dei nye kommunegrensene. No blir dei mest ueinige ringt opp.
mandag 15. januar NRK
Språkpraksis førte til fast jobb
Walid Al Mohammad frå Syria starta i fjor haust på språkpraksis i frisørsalong. Til våren blir han fast tilsett. Frisør Walid Al Mohammad har fått fast jobb gjennom språkpraksis. Foto: Avisa Møre ved Andrea E Osvoll.
fredag 12. januar Volda kommune
Syng, dans og leik med oss!
Song-, leik- og musikk-kurs for born i førskulealder. Kursa blir leia av Tone Rustestuen Aarhus. Påmelding til kursleiar tlf. 984 58 028 Mandag kl. 12.00 Prim / babysong 0-1 år Mandag kl. 17.00 Ters, for 2 og 3-åringane Mandag kl. 18.00 Kvart for 4- og 5-åringane ​Torsdag kl....
mandag 8. januar Volda kommune
HPV-vaksine. Tilbod til kvinner fødd 1991 og seinare
Alle kvinner fødd 1991 og seinarefår tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Ved helsestasjonen i Volda vert det vaksinering desse dagane (det er inga timebestilling): Mandag 08.01.18 kl. 1500 1700 Mandag 05.02.18 kl. 1500...
mandag 8. januar Volda kommune
Møte i forvaltningsutval, tenesteutval for oppvekst og kultur, tenesteutval for helse og omsorg
Nytt år og nye møte i utvala. Tysdag 9. januar har forvaltningsutvalet sitt første møte i år. Onsdag 10. januar er det tenesteutval for oppvekst og kultur. Torsdag 11. januar er det tenesteutval for helse og omsorg.
fredag 5. januar Volda kommune
Bent Høie kalte Ålesund «hovedsykehus». Det ordet vil ikke moldenserne lese flere ganger.
Nei, sykehussaken er ikke over. Nå vil moldenserne at sunnmøringene slutter å bruke Bent Høies formulering «hovedsykehus» om Ålesund sjukehus.
torsdag 4. januar $ Tidens Krav
BandCamp 2018 blir på Kaihuset. Ny startdato: 16. januar
BandCamp blir på Kaihuset i Ørsta. Oppstart tysdag 16. januar kl. 1500-18.00. Speler du eit instrument eller kanskje likar du å syngje? Meld deg på no!
onsdag 3. januar Volda kommune
Rundballeplast. Kjem plast på avvege hjå meg?
Jordbruksnæringa er ein stor forbrukar av plast. Seinare tid har synt oss at det er naudsynt å ha kontroll på plasten etter at vi har gjort oss nytte av den. Det er viktig å ha gode rutinar for oppsamling, sortering og levering av landbruksplast.
onsdag 3. januar Volda kommune
Vil du vere aktivitetsven? Kurs komande veke. Hugs påmeldingsfrist 15.01.2018
Vil du vere aktivitetsvenn for nokon? No kan du bli frivillig aktivitetsven og vere med på å gi ein person med demens fleire gode dagar og opplevingar. Du har truleg fått brosjyre om aktivitetsvennkurset i postkassa di.
27. desember 2017 Volda kommune
SFO-faktura for januar 2018
Til info! Det er send ut SFO-faktura for januar 2018. Systemet har ved en feil teksta med januar 2017. Vi beklager dette. Alle SFO-faktura er rette og gjeld for januar 2018. Ønsker dere alle en riktig GOD JUL
22. desember 2017 Volda kommune
Husk beskyttelsesbriller på nyttårsafta
I fjor vart det i Noreg registrert 65 uhell med fyrverkeri, det er ei auking på 20% samanlikna med året før. Det er fingrane, ansikt og auga som er mest utsatt, ingen av dei som i fjor øydela auga sine brukte beskyttelsesbriller. Også publikum er utsatt, det er derfor svært...
22. desember 2017 Volda kommune
Ny bil til Dravlaus brannstasjon
Tysdag kveld fekk mannskapet ved Dravlaus brannstasjon opplæring på og overlevert ny brannbil.
21. desember 2017 Volda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark Utenriks Hedmark IT Innenriks Bergen Oppland Næringsliv Akershus Fotboll Østfold Kjendis Nordland Vestfold Mat Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Kultur Rogaland Troms Sport Odda Buskerud Skåne Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Mobil Oslo Finnmark Kalmar Fiske Get-ligaen Hässleholm Fotball Ringsaker Kvinnherad Molde Skien Molde FK Karmøy Fredrikstad Blekinge Inrikes Kristianstad Oskarshamn Karlskrona USA Bodø Tinn Bolig Sandnes Elverum Kongelig Økonomi Kongsvinger Stabæk Lindås Haugesund Sunndal Stavanger Politikk OL Kultur Barn Kragerø Bamble Malmö Drammen Hammerfest Meløy Fauske Svelvik Motor Landskrona Sørreisa Tolga Tomelilla Stord Drangedal Näringsliv Lillesand Porsgrunn Radøy Poker Askøy Osterøy Sport Nedre Eiker Helsingborg Forskning Svedala Eslöv Trav Dyr Universet Steigen Tromsø Tvedestrand Bil Stockholm Landbruk Sarpsborg Hvaler Vestvågøy Reise Førde Vær Svalbard Risør Øvre Eiker Vestby Eliteserien Håndball Langrenn Hyllestad Nord-Korea Musikk 17. mai Sverige Ski Eidskog Odds BK Sigdal Vietnam Larvik Lier Lesja Lyngdal Salangen Kvænangen Jakt Tesla Narvik Notodden Android Forskning Horten Kunst Askim Aurskog-Høland Mörbylånga Vefsn Båt Stavanger Oilers Film Kryptovaluta Bil Åsnes Klippan Tana Åmot Råde Sande Sykkel VM Helse Eiker Trysil Hörby Vinje Hälsa FK Haugesund Hadsel Åmli Tingvoll Øksnes Lenvik Moss Staffanstorp Øygarden Frogn Nordkapp Berlevåg Bærum Trening Norway Cup Kommunesammenslåing OBOS-ligaen Filippinene Nittedal Rosenborg BK Skiskyting Kristiansand Friluftsliv Mat Tynset Jevnaker Kongsberg Lund World Series of Poker Tønsberg Vitenskap Ronneby Utrikes Asker Vålerenga Ålesund Ballangen Grue Suldal Utsira Porsanger Jobb Austrheim Fedje Skjervøy Kävlinge Eurovision Modum Masfjorden Fjell Halsa Målselv Rana Skurup Eidsberg Gjøvik Jølster Fitjar Russland Mandal Sjakk Farsund Nesodden Lyngen Skøyter Evenes Naustdal Time Stryn Sölvesborg Sauherad Våler Enebakk Skiptvet Teknik Meland Nord-Odal Brønnøy Selje Hurum Rendalen Svømming Olofström Strand Foto Gloppen Hamar Ekonomi Grane Halden Bromölla Sørfold Herøy Alpint Andøy Litteratur Nes Re Nore og Uvdal Løten Sandøy Sund Turn Motorsport Sandefjord Kristiansund Rømskog Snowboard Kviteseid Borgholm Game of Thrones Klatring Spill Karasjok Herøy Træna Birkenes Ishockey Alstahaug Google Giske Påske Åseral Jönköping Trøgstad Hole Fræna Kvæfjord Valle Bundesliga Östergötland Jul Arvika Odal Trollhättan Alta FA-cupen Roing Forsand Lomma Romfart Surnadal Karlshamn Aure NHL Hattfjelldal Emmaboda Røyken Gausdal Måsøy Kvinner Hemnes Tromsø IL Nesna Skedsmo Vennesla Nissedal Friidrett Tjeldsund Klima Spania Polen Ullensvang Hamarøy Nesset Voss Mönsterås Bodø/Glimt Svalöv E-sport Vaksdal Arendal Mote Russ Gjerstad Leirfjord Modalen Musik Harstad Viking FK Os Ås Klepp Årdal Dovre Sande Froland Gran Eid
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL