Volda
Korleis kan helsefremmande arealplanlegging bidra til attraktivitet i Volda?
Føredrag i kinosalen på Volda samfunnshus torsdag 1. mars kl 14.00-15.15
fredag 10:31 Volda kommune
Formannskapsmøte 27. februar og kommunestyre 1. mars
Tysdag 27. februar har Volda formannskap møte kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset. Torsdag 1. mars er det møte i kommunestyret. Kommunestyret sitt møte er kl. 14.00 på Volda samfunnshus, 1. etg.
torsdag 14:37 Volda kommune
Feilparkerte bilar til hindrar snørydding
Parkerte bilar i vegbana er til stor plage for dei som skal brøyte vegane.
onsdag 10:39 Volda kommune
Forbod mot oljefyring og krav om å fjerne oljetankar
Frå 2020 har Stortinget vedteke at vert det forbod mot fyring med olje (fosil olje).
tirsdag 17:15 Volda kommune
Felles formannskapsmøte 21. februar
Det skal vere felles formannskapsmøte for Volda og Ørsta den 21. februar kl 12.30 på Ørsta rådhus.
mandag 17:48 Volda kommune
Faktura for eigedomsskatt 1. halvår
Krav på eigedomsskatt for 1. halvår 2018 er no sendt ut. Forfall 31.mars 2018. Neste faktura som gjeld vatn, kloakk og feiing 1. halvår 2018 kjem etter kvart og har forfall 30.06.2018.
mandag 12:02 Volda kommune
Første borgerlege vigsel i Volda rådhus
Fredag 16. februar blei HarnetS. Araya og Efrem K. Weldemariam vigd av ordføraren i Volda rådhus, Jørgen Amdam. Den to månader gamle sonen fekk også vere med under vigselen.
fredag 16. februar Volda kommune
Forbode å gå inn på anleggsområdet Håmyrane
Minne om at det er strengt forbode for uvedkomande å ta seg inn i eller ferdast i anleggsområde i Håmyra. Ber om at alle har respekt for sperringar som er sett opp.
fredag 16. februar Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kartlegging av manglande veglys på kommunale vegar i Volda
Kommunestyret vedtok på møte 14 desember 2017, at kommunen skal gjennomføre ei kartlegging av behov for veglys i samarbeid med grendautvala i løpet av første kvartal 2018. Bakgrunnen er meldingar om manglande veglys som kan medføre trafikkfarlege situasjonar. Kartlegginga...
fredag 16. februar Volda kommune
Dialogmøte om ungdomskulturen i Volda
Politi Pål Inge Olsen og Volda ungdomsråd hadde dialogmøte tysdag 14.02.18 der ungdomskulturen i Volda var tema. Olsen innleia møtet med å fortelje litt om sitt arbeidsfelt.
torsdag 15. februar Volda kommune
Invitasjon til fagdag
Tema for fagdagen er ansvarstilhøva og samarbeidet rundt barn og unge med funksjonshindringar og/eller samansette hjelpebehov
torsdag 15. februar Volda kommune
Interne kurs i samband med kompetanseplan
I 2017 vart det gjennomført ei kartlegging av all kompetanse i sektor helse- og omsorg som resulterte i ein kompetanseplan.
onsdag 14. februar Volda kommune
Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling
No kanfrivillige organisasjonar, foreningar, private og offentlege foretak søke om pengar til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten. Tilskotsordninga for opprydding er i år på 80 millionar kroner. Fristen for å søkje er 15. februar. Tilskotsmidlar kan...
mandag 12. februar Volda kommune
Møte onsdag 14. februar i tenesteutval for oppvekst og kultur, og Ungdomsrådet
Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte ondsdag 14. februar. Kl. 13.00 på rådhuset, i møterom Dalsfjorden. Ungdomsrådet kl. 15.45 på møterom Voldsfjorden. Lenke til sakspapira
fredag 9. februar Volda kommune
Møte i formannskapet 13. februar
Tysdag 13. februar kl 12.00 skal det vere møte i formannskapet. Møtet skal vere på rådhuset i møterom Voldsfjorden.
onsdag 7. februar Volda kommune
Lærarar i grunnskulen, barnehagelærarar og lærling i helsearbeid- barne- og ungdomsarbeidarfag
Volda kommune har fleire ledige stillingar for skule- og barnehageåret 2018/2019. Faste stillingar og vikariat i grunnskulen. Faste stillingar og vikariat i kommunale barnehagar. Lærlingar i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Velkomen som arbeidssøkjar hos oss.
fredag 2. februar Volda kommune
Forbode å mate hjorten
Det er forbode å legge ut for og slikkesteinar til hjorten pga av faren for spreiing av skrantesjuke. Les meir her:Mattilsynet: Ikkje mat hjortedyra
fredag 2. februar Volda kommune
Norsk Nok - Amal Aden om æreskultur
Amal Aden kjem til Volda folkebibliotek torsdag 8. februar kl 19.00. Ho skal snakke om æreskultur - Norsk Nok Arrangementet er ope for alle.
fredag 2. februar Volda kommune
NAV Ørsta-Volda stengt 31.01-01.02 grunna flytting
I samband med flytting held NAV Ørsta-Volda stengt 31. januar og 1. februar. Frå fredag 2. februar vert NAV Ørsta-Volda å finne i 2. etasje i Tindebygget i Ørsta sentrum. Ivar Aasengate 10.
onsdag 31. januar Volda kommune
Animasjonskurs. Målgruppe, born mellom 10 og 14 år
I vinterferien tilbyr biblioteket kurs i å lage animationsfilm. Undervisning frå 10.00 til 13.00 fråmåndag 19. februar til fredag 23. februar.
onsdag 31. januar Volda kommune
Nyopning av helsestasjon for ungdom og studentar
Frå nyttår er helsestasjon for studentar og helsestasjon for ungdom slått saman. Tilbodet er flytta til nye fine lokaler ved Øyra skule. Onsdag 24. januar vart det arrangert ei markering for ungdom og studentar ved Øyra skule.
tirsdag 30. januar Volda kommune
Elvadalsprosjektet begynner å ta synleg form
Murane er ein del av arbeidet som skal på plass ilag med den nye gangvegen og bruene mellom Volda sentrum og Presteholmen. Foto: Torgeir Stensø
mandag 29. januar Volda kommune
Kommuneplanen sin arealdel - informasjon om planarbeidet
Volda kommune held på med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Målet er å sende arealdelen ut på høyring i løpet av februar/mars 2018.
fredag 26. januar Volda kommune
Nyopning av treningssalen på Omsorgssenteret
Torsdag 4.januar vart treningssalen til fysio-/ergoterapitenesta ved Volda Omsorgssenter, nyopna med brask og bram!!! Foto:Synnøve Ringset Fuglehaug
fredag 26. januar Volda kommune
Formannskapsmøte 30. januar
Volda formannskap har møte tysdag 30. januar kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden, rådhuset.
torsdag 25. januar Volda kommune
Barnehageopptak 2018-2019
De kan søkje barnehageplass når barnet dykkar har fått fødselsnummer. Søknadsfrist 1. mars.
torsdag 25. januar Volda kommune
Ny helse- og omsorgssjef i Volda kommune
Svein Berg Rusten vart denne veka tilsett som ny Helse og omsorgssjef i Volda kommune.
onsdag 24. januar Volda kommune
Landbrukskonferansen 2018
Landbrukskonferansen 2018 vert arrangert på Ørsta kulturhus torsdag 25. januar kl 10 16. Arrangør er Ørsta næringskontor i samarbeid med landbrukskontoret Ørsta Volda og fagorganisasjonar i landbruket. Pris:300,- betaling ved inngang Inga påmelding.
mandag 22. januar Volda kommune
Fellingsrekord på hjort i 2017
Innkomne tal etter hjortejakta i Volda viser at det var fellingsrekord med 508 hjortar i 2017.
mandag 22. januar Volda kommune
Kommunestyremøte torsdag 25. januar
Volda kommunestyre held sitt første møte for 2018, torsdag 25. januar kl. 14.00. Møtet er igjen på Volda samfunnshus, 1. etg. Lenke til møteinnkalling og sakliste.
fredag 19. januar Volda kommune
Ledig vikariat i Voldaskulen
To av skulane i Volda kommune har ledig vikariat frå dags dato: Folkestad skule har behov for lærar i inntil 85 % stilling på mellomsteget. Faga er mellom anna matematikk, norsk, kroppsøving, kunst og handverk. Førebels er behovet avgrensa til påske, men det er mogleg at...
onsdag 17. januar Volda kommune
Innbyggjarane skal bli høyrde om nye kommunegrenser
ØRSTA, KANSKJE SNART VOLDA : Folk får snart sagt si meining om kvar dei vil bu. Over heile landet er det intens kamp om dei nye kommunegrensene. No blir dei mest ueinige ringt opp.
mandag 15. januar NRK
Språkpraksis førte til fast jobb
Walid Al Mohammad frå Syria starta i fjor haust på språkpraksis i frisørsalong. Til våren blir han fast tilsett. Frisør Walid Al Mohammad har fått fast jobb gjennom språkpraksis. Foto: Avisa Møre ved Andrea E Osvoll.
fredag 12. januar Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Babysong for dei minste, 0 - 5 år
Kulturskulen i Volda set no i gang med nye kurs for barn i førskulealder. Det blir leia av Tone Rustestuen Aarhus som har lang erfaring med denne type kurs. Kursa går over 9 veke. Pris: 900,-Oppstart veke 3. Mandagar kl. 12.00 - 13.00, Prim / babysong for born mellom 0-1 år Torsdagar kl....
mandag 8. januar Volda kommune
HPV-vaksine. Tilbod til kvinner fødd 1991 og seinare
Alle kvinner fødd 1991 og seinarefår tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Ved helsestasjonen i Volda vert det vaksinering desse dagane (det er inga timebestilling): Mandag 08.01.18 kl. 1500 1700 Mandag 05.02.18 kl. 1500...
mandag 8. januar Volda kommune
Møte i forvaltningsutval, tenesteutval for oppvekst og kultur, tenesteutval for helse og omsorg
Nytt år og nye møte i utvala. Tysdag 9. januar har forvaltningsutvalet sitt første møte i år. Onsdag 10. januar er det tenesteutval for oppvekst og kultur. Torsdag 11. januar er det tenesteutval for helse og omsorg.
fredag 5. januar Volda kommune
Bent Høie kalte Ålesund «hovedsykehus». Det ordet vil ikke moldenserne lese flere ganger.
Nei, sykehussaken er ikke over. Nå vil moldenserne at sunnmøringene slutter å bruke Bent Høies formulering «hovedsykehus» om Ålesund sjukehus.
torsdag 4. januar $ Tidens Krav
BandCamp 2018 blir på Kaihuset. Ny startdato: 16. januar
BandCamp blir på Kaihuset i Ørsta. Oppstart tysdag 16. januar kl. 1500-18.00. Speler du eit instrument eller kanskje likar du å syngje? Meld deg på no!
onsdag 3. januar Volda kommune
Rundballeplast. Kjem plast på avvege hjå meg?
Jordbruksnæringa er ein stor forbrukar av plast. Seinare tid har synt oss at det er naudsynt å ha kontroll på plasten etter at vi har gjort oss nytte av den. Det er viktig å ha gode rutinar for oppsamling, sortering og levering av landbruksplast.
onsdag 3. januar Volda kommune
Vil du vere aktivitetsven? Kurs komande veke. Hugs påmeldingsfrist 15.01.2018
Vil du vere aktivitetsvenn for nokon? No kan du bli frivillig aktivitetsven og vere med på å gi ein person med demens fleire gode dagar og opplevingar. Du har truleg fått brosjyre om aktivitetsvennkurset i postkassa di.
27. desember 2017 Volda kommune
SFO-faktura for januar 2018
Til info! Det er send ut SFO-faktura for januar 2018. Systemet har ved en feil teksta med januar 2017. Vi beklager dette. Alle SFO-faktura er rette og gjeld for januar 2018. Ønsker dere alle en riktig GOD JUL
22. desember 2017 Volda kommune
Husk beskyttelsesbriller på nyttårsafta
I fjor vart det i Noreg registrert 65 uhell med fyrverkeri, det er ei auking på 20% samanlikna med året før. Det er fingrane, ansikt og auga som er mest utsatt, ingen av dei som i fjor øydela auga sine brukte beskyttelsesbriller. Også publikum er utsatt, det er derfor svært...
22. desember 2017 Volda kommune
Ny bil til Dravlaus brannstasjon
Tysdag kveld fekk mannskapet ved Dravlaus brannstasjon opplæring på og overlevert ny brannbil.
21. desember 2017 Volda kommune
Opningstider i jula
Romjula 27. - 29. desember 2017: Sentralbordet og servicekontoret ved rådhusetheld ope 10.00 14.00 Helsestasjonenheld ope kl. 08.30 15.00. Bibliotekethar slik opningstid i romjula: Onsdag 27. desember 12.00 - 15.00 Torsdag 28. desember 12.00 - 15.00 Biblioteket er steng 23. desember og 29 - 30....
21. desember 2017 Volda kommune
Får kritikk fra alle kanter
Romsdal regionråd spør om Sunnmøre er i ferd med å ta omkamp på vedtaket om barnetilbudet i SNR. Og Sunnmøre regionråd spør om det er realistisk at befolkningen i fylket fortsatt vil ha et godt spesialisthelsetilbud.
20. desember 2017 $ Tidens Krav
Håskjold Nyland følte seg sjanseløs – nå er han endelig førstevalget
Han følte seg sjanseløs uansett hvor godt han gjorde det. Etter den tredje serierunden i år snudde alt endelig for Ørjan Håskjold Nyland (27).
19. desember 2017 $ Aftenposten
Lån ein volding
Femten laurdagar i haust har flyktningar og andre nye i bygda kunna låne voldingar på biblioteket. Dette er uforpliktande lavterskeltilbod, og fleire voldingar har vore innom og brukt ein time til å prate og svare på spørsmål, og elles vorte kjende med dei nye voldingane.
19. desember 2017 Volda kommune
Kommunestyremedlem Uthman Harbid på Stortinget
Kommunestyremedlem Uthman Harbidvar med på migrasjonsdagen på Stortinget fredag. Stortinget markerer migrasjonsdagen med å invitere fylkestings- og kommunestyrerepresentantar med minoritetsbakgrunn til ein dag på Stortinget. På biletet ser vi kommunestyrerepresentant UthmanHarbid...
18. desember 2017 Volda kommune
Borgarleg vigsel i Volda kommune
Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen. Under kan du lese meir om tilbodet.
18. desember 2017 Volda kommune
"Bygningsmiljø og estetisk rettleiar" - dokument på høyring
Bygningsmiljøet i Volda er ein del av kulturarven, det representerer viktige verdiar og felles ressursar for samfunnet i dag - og i framtida. Forvaltningsstyret og formannskapet i Volda har i møte 05.12.2017 og 12.12.2017 vedteke å sende dokumentet Bygningsmiljø og estetisk rettleiar...
18. desember 2017 Volda kommune
Vassmålaravlesing med SMS
Volda kommune har frå 2017 teke i bruk vassmålaravlesing via SMS. Dette er for dei som nyttar seg av mobil og det er den enklaste måten å lese av vassmålaren.
15. desember 2017 Volda kommune
Kongens fortenestemedalje til Eilert Bø
Eilert Bø vart overrekt kongens fortenestemedalje på kommunestyremøtet 14. desember 2017. Medaljen er vel fortent seier ordførar Jørgen Amdam. Eilert Bø har i heile sitt vaksne liv vore svært aktiv på ulike samfunnsområde.
14. desember 2017 Volda kommune
Vinnarane av Innovasjonsprisen 2017
I år vart det to vinnarar av den organisasjonsinterne prisen, Innovasjonsprisen. Dette vart Opplæring og oppvekst v/Lene Nupen og Styrk v/Elin Høydal Vatne.
14. desember 2017 Volda kommune
Utdeling av frivilligprisen 2017
I år gjekk frivilligprisen til tre unge menn, Øyvind Flåskjær, Kristian Woldseth og Ole-Martin Iversen. Prisen fekk dei overrekt i kommunestyret sitt møte 14.12.17. Dei fekk prisen for særskilt innsats for at vi alle kan nyte gode forhold og skiløyper i Volda.
14. desember 2017 Volda kommune
«Skapsmak» ute med sin første singel
Laurdag 16. desember vert det releasekonsert på So Es Bors i Volda. Her kan du sjå musikkvideoen til debut-singelen «Kom å ta mej». Bandet har siste tida øvd mykje og er klar for å gi publikum ein konsert som vert veldig variert i tempo og styrke. Bandet har store...
11. desember 2017 Regionavisa
Fredag 8. desember er rådhuset stengt frå kl. 13.45
Sentralbord, servicekontor og dei kommunale kontora på rådhuset er stengde frå klokka. 13.45 i dag på grunn av intern arrangement.
8. desember 2017 Volda kommune
Varsel i samband med vegstenging i Botnavegen
Gjeld prosjekt Utbetring Botnavegen. I samband med at høgspentkabel mellom Rotevasselva og kryss Markavegen/Botnavegen skal flyttast og senkast, vurderer Volda kommune det som naudsynt å stenge av vegen på dette strekket medan arbeidet pågår.
7. desember 2017 Volda kommune
Bli frivillig Aktivitetsvenn i Volda
Bli frivillig aktivitetsvenn, og gi ein person med demens høve til å få fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.
7. desember 2017 Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offentleg ettersyn - nye vegnamn øvre Rotset. Merknadsfrist 19. januar
Offentleg ettersyn - nye vegnamn øvre Rotset I medhald av matrikkellova 21 med tilhøyrande forskrift har forvaltningsutvalet i møte den 05.12.2017 - sak PS 86/17 - vedteke å legge ut forslag til nye vegnamn på øvre Rotset til offentleg ettersyn. Namna er Nausthaugane og...
7. desember 2017 Volda kommune
Formannskapsmøte 12. desember
Det skal vere møte i formannskapet 12. desember 2017 på møterom Voldsfjorden på Volda rådhus.
7. desember 2017 Volda kommune
Faktura for kommunale avgifter
Faktura for kommunale avgifter 2. halvår 2017, er no sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, kloakk og feiing og har forfall 31.12.2017. Frå 2017 har det vore full avgift for kloakk.
5. desember 2017 Volda kommune
Feiaren startar tilsyn på Rotset
Feiaren startar opp med tilsyn i området Rotset, onsdag 6. desember. Han vil halde fram arbeidet med tilsyn ut over vinteren.
4. desember 2017 Volda kommune
Kvinne utsatt for grov vold i eget hjem i Volda
Politiet ber om tips fra folk som var i Volda natt til søndag etter at en kvinne i begynnelsen av 20-årene ble overfalt i sitt eget hjem i sentrum av byen.
3. desember 2017 Tidens Krav
Kvinne utsatt for grov vold i eget hjem i Volda
Politiet ber om tips fra folk som var i Volda natt til søndag etter at en kvinne i begynnelsen av 20-årene ble overfalt i sitt eget hjem i sentrum av byen.
3. desember 2017 $ Aftenposten
Offentleg ettersyn - budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Imedhald av kommunelova 44 nr 7 vert Volda formannskap si tilråding til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 30.11.2017 - 14.12.2017.
30. november 2017 Volda kommune
Romjulsdans
Volda fril. Ungdomslag er tilskipar. Volda Samfunnshus kl. 20 – 01. Musikk: Nils Petter Nes. Enkel kiosk – loddsal.
30. november 2017 Regionavisa
Fredagsdans
Volda fril. Ungdomslag skipar til gamaldans. Mork Grendahus (NB) kl. 20 – 23. Musikk: Nordvesten.  «Mat-på-fat».
30. november 2017 Regionavisa
Høyring - Hovudplan vatn og avløp med del om vassmiljø
Kunngjering: Sak PS 176/17 : Vedtak om høyring og offentleg ettersyn av Volda kommune sitt framlegg til hovudplan for vatn og avløp 2017-2027 med del om vassmiljø.
30. november 2017 Volda kommune
Adventskonsert med Sus
Sunnmøre ungdomssymfoniorkester held adventskonsert på Ørsta bedehus 2. desember og på Larsnes 3. desember.
30. november 2017 Volda kommune
«Homser har ikke noe på bygda å gjøre» | Simen Blankenborg Berge
Si ;D-innlegg: Å bruke den kristne troen til å forsvare egen homofobi, er skammelig.
29. november 2017 $ Aftenposten
Utsetter høringsfrist etter Molde-kritikken
Helseforetaket arrangerer møteserie og utsetter den interne høringsfristen til 20. desember.
29. november 2017 $ Tidens Krav
Møte i formannskapet og kommunestyret
Den 28. november skal det vere formannskapsmøte og den 30. november skal det vere kommunestyremøte.
27. november 2017 Volda kommune
PlanID 2017002 Volda Campus Arena idrettshall på Joplassen
Offentleg ettersyn. Plan og bygningslova 12-10. Etter vedtak i Volda Formannskap i sak PS199/17 den 21.11.2017, vert fylgjande private framlegg til detaljreguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-10, JF. 12-11. Arkivsak 2017/74 PlanID 2017002 Volda Campus...
27. november 2017 Volda kommune
PlanID 2016010 Plan for studentbustader på Langvatn/Heltne
Offentleg ettersyn. Plan og bygningslova 12-10. Etter vedtak i Volda Formannskap i sak PS194/17 den 21.11.2017, vert fylgjande private framlegg til detaljreguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-10, JF. 12-11. Arkivsak 2016/1976 PlanID 2016010 Plan for...
27. november 2017 Volda kommune
Julekonsert: «Sjå stjerna som blenkjer»
Konsert med Ervingen Blandakor, Volda Blandakor og Eid Mannskor i Volda kyrkje.
27. november 2017 Regionavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Buskerud Båt Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Nordland Fotboll Rogaland Mat Vest Agder Møre og Romsdal Finnmark Kvinnherad Jul Oslo Sogn og Fjordane Mobil Forsvar Get-ligaen Fiske Blekinge Bolig Skåne Kalmar Økonomi Ringsaker Inrikes Fotball Russland Landbruk Sport Haugesund Hammerfest Osterøy Øvre Eiker Motor Elverum Bodø Oskarshamn Bærum Bamble Trav Helsingborg Politikk Forskning Tromsø Drammen Näringsliv Kryptovaluta Kristiansand Vestby Radøy Reise Östra Göinge Vær Sigdal Kragerø Odds BK OL Kultur Lindås Kongsvinger Tinn Karmøy Indonesia Førde Kristianstad Porsgrunn Sykkel Musikk Suldal Narvik Risør Fauske Landskrona Helse Stockholm Sandnes Kristiansund Tingvoll Trysil Lesja Film Klippan Nord-Korea Svelvik Meland Salangen Gjøvik Nedre Eiker Hadsel Sørfold Eliteserien Kunst Horten Svalbard Tesla Tolga Barn Hemne Malmö Kommunesammenslåing Sarpsborg Askøy Trondheim Stavanger Sandefjord Evje og Hornnes Game of Thrones Moss Forskning Hamar Vaksdal Løten Rosenborg BK Kongelig FK Haugesund Fjell Orkdal Skien Spill Askim Vestre Slidre Ås Hockey Tour de Ski Råde Nannestad Håndball Vestvågøy Sortland Mote Tvedestrand Vefsn Eidsberg Asker Jobb Jakt Masfjorden Hvaler Larvik Mörbylånga NHL Snowboard Nore og Uvdal Bil Drangedal Dyr Målselv Langrenn Litteratur Re Aurdal Nybro Gjerstad Ørsta Stryn Harstad Lenvik Stavanger Oilers Karlskrona Øygarden Klima Tønsberg Kongsberg Foto Lødingen Våler Bil Jølster Universet Friidrett Hälsa Notodden Skisport Andøy Åsnes Stord Voss Tomelilla Sund Steigen Sande Brønnøy Strand Hörby Tour of Norway Alta SK Brann Mandal Dovre Volda Teknik Røros World Series of Poker Skøyter Ullensvang Kina Norway Cup Frogn Vålerenga Romfart Hurum Eiker Brexit Halloween Utsira Nesseby Eid Rana Klepp Fet Vitenskap E-sport Google Selbu Meløy Frankrike Lillesand Åmot Vinje Porsanger Aurskog-Høland Tynset Finnøy Seljord Mat Kvænangen Farsund Tromsø IL Hässleholm Skjervøy Fredrikstad Ski Nissedal Grue Modum Eslöv VM Sverige Tour de France Halsa Enebakk Syria Alstahaug Båstad Skiskyting Årdal Telenorligaen Lomma Nesset La liga Herøy Lindesnes Bjørnefjorden Frosta Filippinene Sande Skurup Rendalen Vietnam Nesodden Resor Bromölla Flora Træna Mönsterås Lyngdal Tydal Emmaboda Svalöv Bremanger Viking FK Måsøy Ishockey Modalen Arendal Lund Motorsport Øksnes Ålesund Poker Nes Os Film Klatring Eidfjord Røyken Båt Menn Sjakk Ulstein Tana Fedje Åmli Fitjar Jevnaker Musik Austrheim Alpint Lier Skedsmo Eurovision Kvinner Svømming Evenes Sør-Varanger Rauma Leirfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL