Volda
Tohåndsskytteren knuste Volda i toppkampen
Sola rykket i fra tabellkonkurrenten.
søndag 17:38 $ Aftenposten
Øyeblikket er nå
Lydia og Sigmund viste meg at de små øyeblikkene kan bli de aller største.
fredag 12. oktober $ Bergens Tidende
Influensavaksinering
Influensavaksinering ved Volda omsorgsenter torsdag 1.11, fredag 2.11 og fredag 9.11.18.
torsdag 11. oktober Volda kommune
Ny leiar ved helsestasjonen
Toril Høydal har teke over som leiar ved helsestasjonen etter Anne Skrede, som har gått av med pensjon. Toril Høydal er konstituert i stillinga fram til 31.12.2019. Vi ynskjer henne lykke til.
torsdag 11. oktober Volda kommune
Kick-off for velferdsteknologi
Volda kommune inviterer til ope seminar om velferdsteknologi 7. november.
torsdag 11. oktober Volda kommune
Planleggingsdag
Idag onsdag 10. oktober kl 08.45-13.30
onsdag 10. oktober Volda kommune
Vinterstenging av vegen over Bjørkedalseidet
Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.
mandag 1. oktober Volda kommune
Sentralbordet er flytta til Vanylven
Frå måndag 1. oktober er sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.
onsdag 26. september Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offisiell opning av Botnavegen
Komande laurdag, 29.09 vert det offisiell opning av nye Botnavegen. Arrangementet startar kl. 12.00 og finn stad ved parkeringsplassen til Volda Golfklubb. Dette vert eit utearrangement og folk må kle seg etter vr og vind. Det tradisjonsrike løpet Rotevatnet rundt har løp denne dagen, og vi...
onsdag 26. september Volda kommune
Omlegging frå analoge til digitale tryggleiksalarmar
Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.
tirsdag 25. september Volda kommune
Informasjonsskriv frå landbrukskontoret
Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserar informasjonsskriv nr. 2 for 2018 Informasjonsskriv nr. 2/2018
mandag 24. september Volda kommune
Animasjonskurs for born mellom 9 og 13 år
I haustferien tilbyr biblioteket kurs i å lage animationsfilm. Undervisning frå 10.00 til 13.00 fråmåndag 8. oktober til fredag 12. oktober Påmelding til biblioteket innan 4. oktober: 70058850 eller biblioteket@volda.kommune.no
mandag 24. september Volda kommune
Weboverføring i Kommunestyremøte 27. september kl. 14
lørdag 22. september Volda kommune
Spelemidlar til idrettsanlegg
Søknader om tilskot frå spelemidlane for 2019 må vere komne inn til Volda kommune innan 31. oktober 2018. Nærare informasjon om reglane for søknad om tilskot finn ein på nettstadenwww.Idrettsanlegg.no Her finn ein også søknadsskjema som skal innsendast elektronisk...
fredag 21. september Volda kommune
Møt oss under Voldadagen
I helga vert Voldadagen arrangert i sentrum. Volda kommune er in av mange utstillarar på dette arrangementet.
onsdag 19. september Volda kommune
Grendavegen skal få nytt namn - har du forslag?
Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn. Har du forslag til namn som kan nyttast, ønskjer vi at de sender det til kommunen snarast.
onsdag 19. september Volda kommune
Jobbmesse for Søre Sunnmøre
NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena torsdag 20. september 2018. NAV opplever auka etterspurdnad etter arbeidskraft frå fleire bransjar. 20. september møter meir enn 40 verksemder med rekrutteringsbehov i Ulstein Arena for å møte menneske på utkikk etter...
fredag 14. september Volda kommune
Meld frå om feil på gatelys/veglys
Publikum kan sjølv registrere melding om feil på veglys via internett.
fredag 14. september Volda kommune
Formannskapsmøte 18. september
Komande møte i Formannskapet er tirsdag 18. september kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset. Innkalling og sakliste til formannskapet kan du lese her:
fredag 14. september Volda kommune
Politiske møter veke 37
Forvaltningsutvalet har møte tysdag 11.09 kl. 13.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset.sakliste Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag 12.09 kl. 13.00 på møterom Austefjorden på rådhuset.sakliste Tenesteutval for helse og omsorg har...
tirsdag 11. september Volda kommune
Gratis studentkino ved Volda filmteater tysdag 11. september
Er du student ved Høgskulen i Volda? Då har vi ei gladnyheit til deg!
fredag 7. september Volda kommune
Brannvernveka 2018
Velkomne til open brannstasjon i Volda tysdag 18 september frå 17.00-19.00
fredag 7. september Volda kommune
Leddportar til sals
Kommunal teknisk i Volda kommune har for sal 11 stk. brukte mekaniske leddportar, isolert, stabla på pall.
fredag 7. september Volda kommune
Statpedfunksjonar til Søre Sunnmøre
Pressemelding. Sjustjerna ønskjer Statped-funksjonar til Søre Sunnmøre Dersom Statped legg ned og flyttar ansvaret til Fylkeskommunane, vil Sjustjerne-samarbeidet ha funksjonane lagt til Søre Sunnmøre.
onsdag 5. september Volda kommune
Trafikkavvikling Rotsethorntunnelen
Frå Statens vegvesen: - Frå september 2018 til juni 2019 skal Rotsethorntunnelen utbetrast for å heve sikkerheita i tunnelen.Det betyr at tunnelen vil delvis ha redusert kapasitet. - Det er dessverre ikkje mogleg å gjennomføre utbetringa utan at det får konsekvensar for...
tirsdag 4. september Volda kommune
Kommuneplanen sin arealdel - informasjon om planarbeidet
Volda kommune held på med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Målet er å sende arealdelen ut på høyring hausten 2018.
tirsdag 4. september Volda kommune
Weboverføring av kommunestyremøte 30. august
I dag vert det direkteoverføring av kommunestyremøtet.Volda kommune har fått opp nytt utstyr for weboverføring og vil ta det i bruk i dag.
torsdag 30. august Volda kommune
Vestlandsrøysta har stilna
Det var uråd ikkje å like og ikkje å bli glad i Olga Meyer (88).
tirsdag 28. august $ Bergens Tidende
Faktura for eigedomsskatt 2. halvår 2018
Faktura for eigedomsskatt 2. halvår 2018 er sendt ut.
fredag 24. august Volda kommune
Folkemøte om kino og kultursal
Byggenemnd byd inn til folkemøte om ny kino og kultursal. Onsdag 29. august kl 18.30 i 1. etg på Volda samfunnshus. Møtet er ope for alle.
fredag 24. august Volda kommune
Parkering ved Øyra skule
Det er starta med aktivitetar på Øyra skule etter ein lang sommar. Viktig melding til alle brukarar at det ikkje er høve å kjøyre opp på skuleplassen ved inngang til kulturskulen. Det er berre personar med særlig løyve som har høve til dette (sjå...
torsdag 23. august Volda kommune
Dele du brønn med naboen?
No skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyne to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du...
torsdag 23. august Volda kommune
Informasjonsmøte om tunnelutbetring
Måndag 27. august held Statens Vegvesen informasjonsmøte i samband med utbetring i Rotsethorntunnelen.
onsdag 22. august Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Forbod mot oljefyring og krav om fjerning av oljetankar
Kommunen minner om forbodet mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje) som er gjeldande frå 2020.
onsdag 22. august Volda kommune
Møte i formannskapet og tenesteutval for helse og omsorg
I dag er første politiske møte etter ferien.
tirsdag 21. august Volda kommune
Skulestart måndag 20. august
Måndag 20. august er det skulestart for grunnskuleelevane i Volda kommune skuleåret 2018/2019. Elevane møter slik:
onsdag 15. august Volda kommune
Fakturering - skulefritidsordning SFO
Til orientering. SFO-faktura for august vil kome i lag med faktura for september.
mandag 13. august Volda kommune
Elektronisk søknad for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel i landbruket
mandag 13. august Volda kommune
Jordbruket - Erstatning ved avlingssvikt 2018
Landbrukskontoret Ørsta Volda vil kome med følgjande melding:
onsdag 8. august Volda kommune
Er det lov med bålbrenning?
Det kjem stadig førespurnadar om å få løyve til bålbrenning eller anna aktivitet som medfører open eld.
tirsdag 31. juli Volda kommune
Ledig stilling som kommunalsjef for Sektor samfunnsutvikling
Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling? Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.
tirsdag 31. juli Volda kommune
Robotgressklipperen ga Emma (26) et nytt liv
Robotgressklipperne gjør at Emma Medina Welle kan droppe medisinene, og endelig være utendørs om sommeren selv når gresset er nyklipt.
søndag 22. juli NRK
Støy frå boring ved Volda nye fergekai
Prosjektleiar Jan Olav Kaldhussæter i K. Nordang as beklager den uventa sterke støyen som har vore i tilknyting til boring ved Volda fergekai:
onsdag 18. juli Volda kommune
– Vi ville prøve en ny form for ferie
I år er det dobbelt så mange norske bobilturister som det var for ti år siden. – Bilen er god å kjøre og vi har det veldig koselig, sier bobilturist Atle Hovind.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Nye Volda søkjer kommunalsjef for samfunnsutvikling
Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling?Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.
fredag 6. juli Volda kommune
Strandrydding
Sol, sommar og reine strender! Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre! Plastavfall og anna marin forsøpling er eit enormt og veksande problem, for livet i havet og for oss alle....
tirsdag 3. juli Volda kommune
Bjørke og Viddal til nye Volda
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fatta ei endeleg avgjerd i saka om grensejustering.
mandag 2. juli Volda kommune
Sommarprogrammet 2018
Aktivitetane i Sommarprogrammet er kvar veke gjennom sommarferien, og vert annonsert i Møre, og på facebook/sommarprogrammet.
mandag 2. juli Volda kommune
Feiing Berkneset, Lid, Mork, Egset
Feiing startar veke 27 på Berkneset. Vidare feierute er innover Lid, Mork, Egset og mot sentrum.
fredag 29. juni Volda kommune
Forslag til kulturhus i Volda
Byggjenemnda inviterer til ope møte for innspel og diskusjon etter sommarferien.
fredag 29. juni Volda kommune
Trude Rabben ny rektor i Volda kulturskule
Trude Rabben er tilsett som rektor i Volda kulturskule frå 1. august 2018. Ho kjem frå stilling som rådgjevar i HELFO, men kjenner kulturskulen godt sidan ho har undervist i ei delstilling der i ei årrekke. Vi ynskjer Trude lukke til som rektor i Volda kulturskule!
mandag 25. juni Volda kommune
Pressemelding frå skatteetaten: Tinging av time på skattekontora
Frå 25. juni slepp du kø viss du må besøke skattekontoret. Skatteetaten innfører timetinging. Du tingar time på skatteetaten.no, telefon eller skattekontoret.
mandag 25. juni Volda kommune
Ny styrar i Engeset barnehage
Nina Følsvik er tilsett som styrar i Engeset barnehage frå 1. august 2018. Følsvik kjem frå stilling som pedagog / assisterande styrar i Mosmarka barnehage i Ørsta. Vi ynskjer ho lukke til som styrar i voldabarnehagen.
fredag 22. juni Volda kommune
Sommarope på biblioteket
Biblioteket har ope kvar måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå kl. 12.00 -16.00 til og med 19. august. Ta gjerne turen innom det flotte biblioteket vårt!
fredag 22. juni Volda kommune
Magnar Åm fekk kulturprisen i Volda
I Volda kommunestyre sitt møte 21. juni 2018 fekk Magnar Åm overrekt kulturprisen for 2018.
torsdag 21. juni Volda kommune
Skatteoppgjer for 2017
1. pulje av skatteoppgjeret for 2017 vil bli sendt ut 27. juni.
torsdag 21. juni Volda kommune
Ope møte om bustadane på Øvre Rotset
Det vert ope møte onsdag 20. juni kl. 17.30 på Omsorgssenteret vedkomande dei nyoppførte bustadane i Myravegen 35 på Øvre Rotset.
mandag 18. juni Volda kommune
Oppheva totalforbod mot bålbrenning
Det har kome ein del regn siste tida, så totalforbodet mot bålbrenning vert oppheva. Det er fortsatt tørt enkelte stadar så ein må vere forsiktige og velje stad for plassering av bål, grill mm med omhu og syte for å ha tilgjengelig vatn til slokking Ein minner likevelom...
mandag 18. juni Volda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kunngjering av planvedtak - Detaljreguleringsplan Volda Campus Arena
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplan: Arkivsak 2017/74 -PlanID 2017002- Detaljreguleringsplan Volda Campus arena
fredag 15. juni Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - områdereguleringsplan E39 Volda-Furene
Kunngjering planvedtak plan og bygningslova 12-12 Volda kommunestyret har den 31.05.2018, i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent fylgjande reguleringsplanr: Arkivsak 2016/11 -PlanID 2016001- Områdereguleringsplan E39 Volda Furene
fredag 15. juni Volda kommune
Rettleiar for leike- og aktivitetsområde – dokument til høyring
Formannskapet i Volda har gjort vedtak om å sende Rettleiar for leike- og aktivitetsområde ut til høyring. Dokumentet inneheld mellom andre krav og retningsliner knytt til leike- og aktivitetsområde, og skal ligge til grunn for kommuneplanen sin arealdel og framtidige reguleringsplanar.
torsdag 14. juni Volda kommune
Kraftig vind torsdag 14.juni
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har varsla kommunane om farevarsel med høgt aktsemdsnivå (oransje nivå) frå Meteorologisk institutt (sterk vind/ kraftige kastevindar).
onsdag 13. juni Volda kommune
Utbetring Botnavegen
På delstrekket frå Storelva til Botnasanden går vi no i gang med utlegging av geoduk og nytt berelag. Her er vegen så smal at det ikkje vil vere tilrådeleg å ta seg inn i dette området for publikum.
onsdag 13. juni Volda kommune
Volda fekk sin første og kanskje einaste snublestein
Torsdag 7. juni kl.12.00 vart det sett ned ein snublestein til minne om Abraham Bernhard Mahler. Fleire frå slekta hans kom for å ta del i seremonien. I tillegg var det fleire klasser frå Volda vidaregåande skule som møtte for å få med seg hendinga.
torsdag 7. juni Volda kommune
Feiing
Feiing startar tirsdag 12. juni på Folkestad. Vidare mot Straumshamn, Bjørkedalen og Austefjorden.
torsdag 7. juni Volda kommune
Markering av «kva er viktig for deg»-dagen på omsorgssenteret
Forbetringsteamet og Kvardagsrehabiliteringsteamet spurte spørsmålet: Kva er viktig for at dette blir ein god dag?
onsdag 6. juni Volda kommune
Asfaltering inn til Håmyrfeltet
Sambindingsvegen til Håmyrfeltet blir periodevis stengt nokre dagar. Gjeld først og fremst onsdag 6. juni og torsdag 7. juni.
mandag 4. juni Volda kommune
Ny rektor ved Dalsfjord skule
Per Erling Parr Sætre er for skuleåret 2018/2019 konstituert i stillinga som rektor ved Dalsfjord skule. Sætre kjem frå undervisningsstilling ved Volda læringssenter.
torsdag 31. mai Volda kommune
Kunngjering av planvedtak - detaljreguleringsplan for studentbustader på Langvatn/Heltne
Kunngjering planvedtak - Plan og bygningslova 12-12. Volda kommunestyre har den 26.04.2018, som sak PS 46/18 - 2017 i samsvar med reglane i plan og bygningslova 12-12 eigengodkjent detaljreguleringsplan for - Studentbustader på Langvatn/Heltne, planID 1519-2016010.
onsdag 30. mai Volda kommune
Bygningsmiljø og estetisk rettleiar for Volda sentrum
Bygningsmiljø er med på å gi ein stad særpreg og identitet. For å synleggjere Volda sitt særpreg og kvalitetar innan bygningsmiljøet har administrasjonen utarbeid dokumentet Bygningsmiljø og estetisk rettleiar for Volda sentrum. Dokumentet vart handsama av...
onsdag 30. mai Volda kommune
Kardis Hasfjord er tilsett i stillinga som kinosjef
Kardis vil at Volda Filmteater skal vere eit levedyktig og populært kulturtilbod i Volda. Biletet er henta frå arkivet.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Faktura for kommunale avgifter
Faktura for kommunale avgifter 1. halvår 2018, er no sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, kloakk og feiing. Forfall er sett til 30.06.2018
tirsdag 29. mai Volda kommune
Kommunestyremøte 31. mai kl. 14.00
Torsdag 31. mai er det kommunestyremøte, møtestart kl 14.00 på Volda samfunnshus i 1. etasje. Sokalla kommunestyresalen.
tirsdag 29. mai Volda kommune
Oppheving av vatningsforbod
Eininga for vatn og avløp er svært nøgde med at abonnentane til Volda vassverk har vore serdeles flinke til å etterkomme forbodet mot vatning. Eininga har ikkje registeret eller målt noko vatning etter at forbodet vart innført, så dette er svært gledeleg og ein...
tirsdag 29. mai Volda kommune
Kva er viktig for deg?
Dette spørsmålet stiller vi i Kaffistova på Omsorgssenteret 6. juni.
tirsdag 29. mai Volda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VOLDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL