Vinje
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
fredag 02:16 Vest-Telemark blad
– Ingenting på dyret bør kastast
Stian Espedal i Nortura heldt tysdag slaktekurs i Arabygdi for sau- og geitebønder som ville lære meir om å utnytte heile dyret.
fredag 02:12 Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
fredag 02:04 Vest-Telemark blad
Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
torsdag 18:52 Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
torsdag 16:20 Vest-Telemark blad
Dobbelt så lang omveg
Då Kari Bjåen i Haukeli ringte Pasientreiser om transport til Rjukan sjukehus, la dei opp reiseruta for ho. Den skulle gå om Seljord og Notodden, ei meir enn dobbelt så lang reise som over Arabygdi og Rauland. I motsetnad til mange andre pasientar, som verken har mot eller kapasitet til...
onsdag 02:14 Vest-Telemark blad
Mista livet i trafikkulykke
søndag 20. mai Vest-Telemark blad
To mål av kapteinen sikra tre nye poeng
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Prisløna olivenolje
Nils Johan Svalastog Garnes og Giovanni Cozzi har fått pris for olivenoljen dei lagar.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Sylvsmeden på Omdal
Med ei genuin interesse for filigransfaget og ei stø hand som kan gravere på alt frå lastebilskåp til våpen i millionklassa, har sylvsmeden Ingrid Svalastog Kollberg etablert sin eigen arbeidsplass på Omdal.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
– Det er tidkrevjande å sy bunad
Det har vore bunadskurs på Haugsæl i Bøgrend. Laurdag var nokre av dei ferdige bunadane utstilt i det tidlegare herberget.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Løfta seg til EM-gull
Vegard Seltveit Skolås (19) frå Øyfjell stakk av med den gjevaste medaljen då det var EM i kettlebell i Ungarn i helga.
mandag 14. mai Vest-Telemark blad
Hardt arbeid, ungt mot og ekte engasjement
At bønder gjev seg og gardsbruk står tome kan neppe kallast eit nyhende, men det finst også dei som går mot straumen. Me har møtt tre unge bønder i Øyfjell som med forsiktig optimisme vel å satse i eit yrke det stadig blir færre i.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Blomar på fredsdagen
Tysdag 8. mai blei det lagt ned blomar mange stader i landet. Frigjeringsdagen blei markert med blomsternedlegging ved forsvarsmuseet i Åmot, ved Lio-støtta og på Mo kyrkjegard.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Heidra UNIFIL-veteranar
– Det er 40 år sidan Noreg sendte sine fyrste soldatar til FN-oppdrag i Libanon, og me ynskjer å kome i kontakt med fleire veteranar som har tenestegjort i utlandet, seier Olav Aalandslid.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Universitetsbygda Rauland
– Dette gjev oss større fridom og me blir meir attraktive for internasjonalt samarbeid, seier instituttleiar Stian Roland.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
onsdag 9. mai Vest-Telemark blad
No blir Libergbakken historie
Innan vinteren vil den nye Libergbakken vera klar.
mandag 7. mai Vest-Telemark blad
Pila peikar oppover att etter krevjande år
Vinje Industri dreiv stort sett med offshorebaserte tenester dei fyrste åra etter etableringa i 2000. Etter at offshorebobla sprakk seinhaustes 2014, byrja bedrifta å satse på landbaserte prosjekt i tillegg. Det har gjeve gode resultat og viktig erfaring.
fredag 4. mai Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
torsdag 3. mai Vest-Telemark blad
Fotogene ungjenter på framsida
To unge jenter frå Mogane pryda framsida til vekebladet Urd den 16. mai 1953. «Ingeborg og Magnhild i sine vakre bunader. Fra Grungedal, Vinje, Telemark», lyder bildeteksten.
torsdag 3. mai Vest-Telemark blad
– Milepæl for Haukelivegen
Vegvesenet har no lagt fram ein reguleringsplan for E134 frå Vågslid og fram til Fylkesgrensa.
onsdag 2. mai Vest-Telemark blad
Treng meir plass på Kyrkjekontoret
Formannskapet i Vinje var på synfaring hjå kyrkjeleg fellesråd for å sjå, og høyre om kontorstoda.
onsdag 2. mai Vest-Telemark blad
Poprockband til landsfestivalen
– Me har vore i fylkesfestivalen til UKM fire gonger tidlegare, utan å kome vidare, seier 4Use frå Vinje.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
Krav med «telemarksprofil» i jordbruksoppgjeret
mandag 30. april Vest-Telemark blad
Solid heimesiger
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
mandag 23. april Vest-Telemark blad
Berre eitt poeng – burde vunne
Det small i stolpen tre gonger, annullert mål, harde skot i fleng og redningar på strek. Rutinert Klyve-mannskap «rana» med seg eitt poeng mot unge Vinje/Åmdal i Åmot. Ingen tvil om det på ein dag trenaren hadde fødselsvakt på benken …
søndag 22. april Vest-Telemark blad
– Me har vel dei dårlegaste vegane i landet
Det seier styret i Skafså trim- og grendelag, og etterlyser større engasjement frå det politiske miljøet i Tokke.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
TELEMARK

Opphavet til kommunesenteret Åmot
Vildalen-huset hadde ei fortid som skule, telefonsentral og flykningbustad. No er bustadhuset på sjølvaste Åmot-plassen jamna med jorda.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
Fleirtal for NAV-kontor til Dalen
Vinje kommunestyre vedtok å gå inn for at felles NAV-kontor for Vest-Telemark skal ligge på Dalen i Tokke kommune. Høgre var einaste partiet som røysta mot.
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Statsråd kom for å lære
– Me veit kva som ikkje fungerer, så nå vil eg lære av Vinje som får det til, sa Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister.
mandag 16. april Vest-Telemark blad
Prisdryss på landsmøtet
Noregs mållag delte ut fleire prisar under landsmøtet i Vinje i helga. Både heidersmedlem, mottakar av litteraturpris og målpris vart heidra.
mandag 16. april Vest-Telemark blad
Ny deltakarrekord i Haukelirennet
1462 skiløparar sytte for at det 10. Haukelirennet fekk ny deltakarrekord i strålande solskin laurdag.
lørdag 14. april Vest-Telemark blad
Noregs fyrste nynorsk-moske
– Når ein bur i Vinje er det viktig at borna møter nynorsken over alt, seier Abdi Mohamed Ali.
lørdag 14. april Vest-Telemark blad
1 av 5 kvinner har vore utsett for seksuell trakassering
fredag 13. april Vest-Telemark blad
– No kan eg køyre i ti minuttar, i staden for 2 timar
Sist veke var dei fyrste brukarane av den nye dialyseavdelinga i Åmot på plass.
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
Årets helsesyster
Bibbi Tveito frå Vinje vart nyleg heidra som årets helsesyster i Telemark.
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
OL-kongen står på startstreken i Haukelirennet
Simen Hegstad Krüger skal mellom anna bryne seg mot fjorårets vinnar av herreklassa, landslagskompisen Sjur Røthe når Haukelirennet blir arrangert for tiande gong til helga.
onsdag 11. april Vest-Telemark blad
Kan få passkontor i ei stor politietablering i Åmot
Polititenesta i Vinje kan i framtida kome til å ha godt over 20 kontor, passautomat og andre tilleggsfunksjonar.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Kakeringen fekk Diakoniprisen
Gjennom tolv år har den populære kafeen i Åmot vore ein samlingsstad for folk frå nær og fjern. Sundag fekk dei eit synleg bevis på kva dei har betydd for Vest-Telemark.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
På kurs for å bli gründer
Vest-Telemarkrådet, Kviteseid kommune og Nav Kviteseid har teke initiativ til kurs for innvandrarar og framandspråkelege som ønskjer å etablere eiga verksemd. Førre veke starta kurset i Telemark Næringshage.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Ein fest Vinje verdig
Gymsalen på Vinjehuset var ikkje til å kjenne att laurdag kveld, då festhelga for Aasmund Olavsson Vinje nådde klimakset. Dei staselege gjestene blei underhalde heile kvelden av musikarar, talarar og komikarar.
mandag 9. april Vest-Telemark blad
«Me kan ikkje samanlikne Vinje med nokon, for han var Aasmund Olavsson Vinje»
Fredag ettermiddag fekk eit fullsett Vinjar samfunnshus høyre kjende og kjære journalistar prate om og diskutere den samansette journalisten Aasmund Olavsson Vinje.
mandag 9. april Vest-Telemark blad
– Mitt livs høgdepunkt i langrennssporet
Runar Skaug Mathisen hadde så mykje krefter att at han på sisterunden måtte spørje trenaren om det verkeleg var målgang på femmila alt.
mandag 9. april Vest-Telemark blad
– Tre mil på ski er veldig langt
Marianne Hermansen frå IL Rein trudde ho sikta høgt då ho stilte til start med mål om å bli blant dei 30 beste. Dei siste kilometrane blei eit slit, men 21-åringen nådde målet sitt.
mandag 9. april Vest-Telemark blad
Mathisen nummer 13 på femmila
Runar Skaug Mathisen gjekk inn til ein knallsterk 13. plass på femmila i NM i Alta laurdag.
lørdag 7. april Vest-Telemark blad
– Me er takksame for at eit ljos som han blei tent på Vinjeflaten
Aasmund Olavsson Vinje skal feirast på storslagent vis i tre dagar til ende. Fredag blei festhelga opna med blomar på bautaen til tohundreåringen ved Vinjar samfunnshus.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
– I dag trur eg Vinje hadde vore bloggar
Andreas Hompland trur derimot ikkje Vinje hadde late seg finansiere av reklame.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
«Som journalist har eg ofte tenkt at når Aasmund Olavsson Vinje bruka nynorsk og blei respektert for det på si tid, skal i alle fall eg aldri gå vekk frå nynorsken som mitt journalistiske språk»
– Han kunne vere krass, og til og med frekk, men det står respekt av korleis han kunne tvile i spaltene, seier Astrid Versto.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
Dei litterære spora etter Vinje
A.O. Vinje er eit namn ein ikkje kjem unna når ein snakkar om både den lokale og den nasjonale diktarkunsten. Me har spurt dei tre Vinje-forfattarane Kjersti Rorgemoen, Erlend Kaasa og Stein Versto om kva dei meiner A.O. Vinje har hatt å seie for heimstaden og for dei som forfattarar.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
Borna heidra Blåmann
Alle barnehagane i Vinje var samla for å gjere stas på Aasmund Olavsson Vinje.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
Livet med og ved Vinjestoga
Olav Nordstoga vaks opp ved barndomsheimen til Aasmund Olavsson Vinje.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
TELEMARK

«No ser eg atter slike fjell og dalar»
Ragnvald Christenson meiner A.O Vinjes mest kjende dikt kan sporast til Grungedal.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
Koplar Vinje til nåtida i nytt teaterstykke
Ei humoristisk innstilling til bestefaren og mora vekte liv i Leif Arild Sanden (61) som skøyar. No førebur vesttelen seg til mange spel der han er Aasmund Olavsson Vinje, men også seg sjølv. Slikt kan det bli mykje moro av.
fredag 6. april Vest-Telemark blad
Ingebjørg på heimebane
Ingebjørg Bratland skal halde 44 konsertar på to månadar. I påskeveka var ho «heime» på Vinjehuset.
tirsdag 3. april Vest-Telemark blad
Årets «Ta sjansen» bada i solskin
Påskeeftan var det folkefest, kreative kostymer og mange kalde bad under den årlege «Ta sjansen»-konkurransen på Rauland skisenter.
søndag 1. april Vest-Telemark blad
Full klaff for travtrenar Berdalen
søndag 1. april Vest-Telemark blad
To skadd i ulykke ved Haukelifjell skisenter
Laurdag ettermiddag vart to kvinner skadd då dei tok T-heisen ved skisenteret. Den eine kvinna er alvorleg skadd og vart flydd til Haukeland sjukehus i luftambulanse, medan den andre vart lettare skadd og køyrt til sjukehus i ambulanse.
lørdag 31. mars Vest-Telemark blad
Sel 30 tonn frukt og grønt i påska
Oddmund Skeie ser fram til den travle påskehøgtida. Men han vil ikkje halde ope på langfredag.
torsdag 29. mars Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
Med hjarte for fjellet og reiseliv
Ho fører arven vidare, utviklar det bestemor Såve og pappa Erlend starta og brann for. Dei store verdiane deira har ho med seg. – Men det er viktig at me driv vidare i vår ånd, smiler Kristin Larsen på Vierli.
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
Far og son Nordstoga besøker pensjonistlaget
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
No kjem vinjeølet til butikkane
– Jubelen sto i taket då me fekk nasjonalt løyve, seier Sonja Sandvik.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Vinjestoga er ferdig restaurert
– Me har bytta 100 meter veggstokk og mura ny grue. Arbeidet var meir omfattande enn me trudde, seier Trond Arild Pedersen frå Vest-Telemark museum.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Nå skal dette ølet ut i butikkene
VINJE: Etter å ha ventet i sju måneder fikk Vinje bryggeri endelig klarsignal. Nå starter hardkjøret for å rekke påsken.
mandag 19. mars $ Telemarksavisa
Dette er resultatene etter storaksjonen på hyttefelt i fjellheimen: Stoppet to byggeprosjekter
SKIEN: - Alt er ikke rosenrødt for å si det sånn, sier Helle Hartz Hagen, koordinator ved a-krimsenteret i Tønsberg. Nylig hadde de storaksjonen mot hyttefelt på Haukeli, Rauland og Gaustablikk.
fredag 16. mars $ Rjukan Arbeiderblad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VINJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Bergen Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mobil Mat Troms Sport Oslo Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Kvinnherad Molde Skien Kongelig Fredrikstad Tinn Inrikes Get-ligaen USA Karlskrona Sandnes Malmö Kultur Karmøy Stabæk Rendalen Sport Sunndal Stavanger Musikk Blekinge Bolig Eslöv Poker Barn Tesla Bodø Sørreisa Ringsaker Steigen Lyngdal Kragerø Kongsvinger Näringsliv Lillesand Hyllestad Grane Aurskog-Høland Risør Stord Landskrona Sverige Fauske Meløy Bil Motor Askøy Politikk Porsgrunn Stockholm Åstorp Vestby Haugesund Drangedal Android 17. mai Kunst Hälsa Elverum Helsingborg Tomelilla Bamble Nittedal Dyr Tvedestrand Håndball Nesodden Drammen Åsnes Trening Osterøy Eliteserien Mote Svelvik IK Start Vestvågøy Økonomi Mandal Sjakk Tynset Lund Lier Bil Øksnes Salangen Hvaler Vietnam Sund Turn Narvik Lindås Universet Eidskog Båt Russland Kristiansand Horten Reise Ballangen Nordkapp Kryptovaluta Fedje Film Vefsn Karasjok Utsira Vinje Tranøy X-games Trysil Berlevåg Vågan Filippinene Staffanstorp Sigdal Tolga Klippan Førde Langrenn Nedre Eiker Notodden Utrikes Grue Trav OBOS-ligaen Gloppen Friluftsliv Mörbylånga Forskning Sarpsborg Eurovision Bromölla Ålesund Målselv Moss Radøy Tønsberg Frogn Porsanger Vadsø Askim Larvik FK Haugesund Austrheim Jakt Sande Tingvoll Hörby Russ Kävlinge Menn Svalbard Jølster Skurup Ronneby Odds BK Ski World Series of Poker Gausdal Kvænangen Meland Kongsberg Hemnes Skiskyting Aurdal Båstad Øygarden Tana Mat Spill VM Sogndal Lyngen Gjøvik Askvoll Jevnaker Sölvesborg Vitenskap Modum Masfjorden Åmli Fitjar Åmot Vær Forskning Sykkel Rauma Jönköping Skiptvet Bodø/Glimt Skøyter Rana Kommunesammenslåing Hadsel Stavanger Oilers Moskenes Alstahaug Time Naustdal Sauherad Valle Kvinesdal Øyer Østre Toten Brønnøy Høyanger Teknik Suldal Halden Skedsmo Stranda Eiker Selje Nord-Korea Re Ekonomi Enebakk Hamar Landbruk Vålerenga Kviteseid SK Brann Andøy Svømming Friidrett Herøy Løten Lesja Eidfjord Helse Farsund Halsa Tromsø IL Spania Våler Olofström Hammerfest Sandøy Nord-Odal Norway Cup OL Litteratur Forsand Asker Klatring Råde Odal Roing Östergötland Rygge Åseral Eidsberg Flakstad Boksing Foto Mjölby Arvika Google Påske Sørfold Stryn Skodje Hattfjelldal Fræna Sola Nes Giske Karlshamn Hamarøy FA-cupen Flora Trollhättan Volvo Borgholm Interiør Surnadal Værøy NHL Mjøndalen IF Nybro Arendal La liga Kristiansund Skånland Bundesliga Kvæfjord Tysvær Polen Kvinner Flekkefjord Evenes Hockey Liverpool Trøgstad Ås Søgne Fjaler Voss Tour of Norway Tjeldsund Svalöv Os Leirfjord Klima Jobb Bærum Motorsport Vennesla Froland Nesna E-sport Gran Dovre Alpint Vellinge Emmaboda Hole Torsken Rælingen Tromsø Birkenes Ishockey Røyken Skjervøy Viking FK Eid Skisport Rømskog Syria Aure Lenvik Øvre Eiker Årdal Sandefjord Modalen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL