Vestnes
TV-aksjonsresultat i Vestnes kommune
TV-Aksjonen vart som vanleg dugnadsgjennomført i bygdelaga søndag 22/10 og kr.143.830 vart innsamla i bøssene rundt om. Kommunekomiteen observerte at både barn, unge og busette flyktningar var engasjert saman. Bra ver og mykje kulturaktivitet gjorde at ikkje alle var heime då...
søndag 20:33 Vestnes kommune
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024
Det er utarbeidd ein interkommunal plan for bruk og vern av sjøområda i kommunane Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund. Sjå nedanfor for planbeskrivelse og kart
onsdag 10:03 Vestnes kommune
TV-aksjonen søndag 22. oktober
VI MANGLAR BØSSEBÆRAR I ALLE BYGDELAG NESTE SØNDAG 22. OKTOBER! VI TRENG FOLK TIL BÅDE KORTE RODER OG BILRODER MED SJÅFØR!I Vestnes kommune går vi ut med bøsser mellom kl 16-18 denne søndagen og folk kan gjerne gå to og to saman!
fredag 13. oktober Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen
Fra mandag 16. oktober blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen mellom kl. 18.00-06.00. Det blir ikke kontinuerlig kolonnekjøring, kun kolonner som er tilpasset kolonnene i Innfjordtunnelen. Dette vil pågå i ca. to uker.
fredag 13. oktober Vestnes kommune
TV-aksjonen søndag 22. oktober
VI MANGLAR BØSSEBÆRAR I ALLE BYGDELAG NESTE SØNDAG 22. OKTOBER! VI TRENG FOLK TIL BÅDE KORTE RODER OG BILRODER MED SJÅFØR!I Vestnes kommune går vi ut med bøsser mellom kl 16-18 denne søndagen og folk kan gjerne gå to og to saman!
torsdag 12. oktober Vestnes kommune
Tilbod på innkjøp av ventilasjonsfilter
Vestnes kommune har invitert 4 aktuelle leverandørar til å gje tilbod på innkjøp av ventilasjonsfilter for 2017. Tilbodsfrist er satt til 20. oktober.
tirsdag 10. oktober Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Måndalstunnelen denne uken (uke 41)
Denne uken blir det ikke arbeid i Hjelviktunnelen som tidligere annonsert. Det blir i stedet arbeid i Måndalstunnelen med kontinuerlig kolonnekjøring mellom kl. 18-06 som vanlig.
mandag 9. oktober Vestnes kommune
Nytt kurs i babysvømming
Kurs i babysvømming startar oppatt 20. november 2017. Kurset er inndelt etter alder og funksjon. For meir informasjon og påmelding sjå under her.
mandag 9. oktober Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Påmelding til norskprøven for privatistar hausten 2017
Privatistweben er open for påmelding i perioden 11. oktober - 20. oktober 2017. Personar som ikkje har rett til gratis prøve, må melde seg opp sjølv og betale ei prøveavgift som kommunen har bestemt.
mandag 9. oktober Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra i haustferieveka
Varmebassenget på Myra har ope som vanleg i haustferien
onsdag 4. oktober Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra i haustferieveka
Varmebassenget på Myre har ope som vanleg i haustferien
onsdag 4. oktober Vestnes kommune
Snakkbart: Julianne Lyngstad held foredrag om Lavfodmap
Lavfodmap, eller mat for sensitive magar, får du lære meir om på Vestnes folkebibliotek 5. oktober kl 19:00.
mandag 2. oktober Vestnes kommune
Utsetter stenging i Innfjord- og Hjelviktunnelen pga. høstferien
Fredag 6. oktober starter høstferien, og Statens vegvesen utsetter derfor stengingen av Innfjord- og Hjelviktunnelen. Tunnelene stenger kl. 19.30 i stedet for kl. 18.00.
mandag 2. oktober Vestnes kommune
Renovasjonstenesta går som normalt
Sidan Reno Norden gjekk konkurs har ÅRIM vore i krevjande forhandlingar med konkursbuet og kreditorane. Målet har heile tida vore å kome best mogleg økonomisk ut av situasjonen, samtidig som renovasjonstenesta skulle gå som normalt.
mandag 2. oktober Vestnes kommune
Språkmoro med Linda Eide og Sjur Hjeltnes
Linda Eide og Sjur Hjeltnes tek med seg sitt populære program Språkmoro til Myra kulturbygg i Vestnes 1. november. Under parolen Språk er sjov! gyv Linda Eide laus på språklege fenomen, kuriositetar og historier.
fredag 29. september Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen i oktober
Fra mandag 2. oktober og ut oktober blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen mellom kl. 18.00-06.00. Det blir ikke kontinuerlige kolonner som tidligere, men kun kolonner som er tilpasset kolonnene i Innfjordtunnelen. Hjelviktunnelen vil være åpen for trafikk fra lørdag kl. 06 til...
fredag 29. september Vestnes kommune
Bli bøsseberar for årets TV-aksjon!
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22.oktober. Årets aksjon heiter: Kvart barn er ein mulegheit. Inntekta gjeng til Unicef sitt arbeid for å gje barn og unge i krig og konflikt utdanning.
onsdag 27. september Vestnes kommune
Områdereguleringsplan for Vestnes sentrum - godkjent
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 16.02.2017, korrigert den 30.03.2017, områdereguleringsplan med føresegner for Vestnes sentrum. Den 4. arma på E39-rundkjøringa med tilliggande areal vest for E39 vart unntatt rettsverknad etter motsegn...
tirsdag 26. september Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen onsdag - fredag
Onsdag, torsdag og fredag denne uken blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen fra kl. 18.00 til 06.00.
mandag 25. september Vestnes kommune
Melding om godkjent reguleringsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 21.09.2017, sak 68/2017, detaljreguleringsplan med føresegner for Bustadfelt B1 og areal på gnr. 75 bnr. 5 i Fiksdal.
mandag 25. september Vestnes kommune
Ungdata-undersøkinga
Ungdomsskuleelevane i Vestnes har i år deltatt på Ungdata-undersøkinga. Hensikta med undersøkinga er å gje kommunen meir kunnskap om korleis det er å vere ungdom i Vestnes.
torsdag 21. september Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Innfjordstunnelen laurdag 23.september
Laurdag 23. september blir det kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fra kl. 06.00. Det blir kontinuerlig kolonnekjøring med ledebil frå begge sider så trafikantane slepp å vente så lenge.
onsdag 20. september Vestnes kommune
KURS: Aktivitetesvenn for personer med demens
Måndag 25.september og torsdag 28. september er det kurs for alle som har lyst til å bli Aktivitetsvenn eller har lyst til å finne ut om det er noko som passar for ein. Målet er å gje personar med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.
onsdag 20. september Vestnes kommune
Reno Norden er begjært konkurs. Dette er ÅRIM sin plan.
Reno Norden hentar avfall i alle ÅRIM sine kommunar. Selskapet har hatt alvorlege økonomiske problem sidan i vår og har lenge arbeidd for å avslutte kontrakter som har gitt selskapet alvorlege underskot.
tirsdag 19. september Vestnes kommune
Pårørandekurs; utsett oppstart til januar 2018
Pårørandekurset som var tenkt starte opp no i september , vert utsett til over nyttår. Ny påmeldingsfrist er sett til 19.01.18. Du som alt er påmeldt treng ikkje å sende ny påmelding, og vi vil kontakte deg i god tid før kurset startar.
torsdag 14. september Vestnes kommune
50 timar samfunnskunnskap på thai
Vestnes kommune arrangerer samfunnskunnskapskurs på thai i haustferien 2017. Sjå vedlagte kursoversikt med program. Lærar er Sumalee Kjersem som sjølv er frå Thailand, - ho er utdanna faglærar med vidareutdanning i m.a. samfunnskunnskap.
onsdag 13. september Vestnes kommune
Førebels valresultat for Vestnes kommune
Her finn du førebels valresultatet for Vestnes kommune.
mandag 11. september Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offentleg ettersyn: Reguleringsplan Fv.661 Vik - Leirvikbukta
Planutvalet vedtok den 5. september å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 661 Vik – Leirvikbukta ut til offentleg ettersyn. Det er planlagt eit folkemøte om planforslaget den 18.september på Idahall. Dette blir annonsert seinare.
fredag 8. september Vestnes kommune
Offentleg ettersyn: Reguleringsplan Fv.661 Vik - Leirvikbukta
Planutvalet vedtok den 5. september å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 661 Vik – Furneskrysset ut til offentleg ettersyn. Det er planlagt eit folkemøte om planforslaget den 18.september på Idahall. Dette blir annonsert seinare.
fredag 8. september Vestnes kommune
Kjersemdalen - asfaltering
Vestnes kommune ved tekniske tenester beklagar at ein ikkje rekk å bli ferdige med asfalteringa på fredag. Mesteparten av mandagen vil gå med før vi er ferdige. Vegen er open for trafikk i helga.
fredag 8. september Vestnes kommune
Kjersemdalen - asfaltering
Vestnes kommune ved tekniske tenester beklagar at ein ikkje rekk å bli ferdige med asfalteringa på fredag. Mesteparten av mandagen vil gå med før vi er ferdige. Vegen er open for trafikk i helga.
fredag 8. september Vestnes kommune
Vestnes kommune har fått ja
Vestnes kommune har fått gjennomslag i Kommunaldepartementet i ei sak kommunen har arbeidd med i fleire år. No kan vi starte planlegginga med ei fjerde arm i rundkjøyringa i Vestnes sentrum. Sjå pressemelding frå Kommunaldepartementet under.
torsdag 7. september Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra kulturbygg
Offentlege tilbod hausten 2017 for varmebassenget på Myra. Oppstart veke 36.
tirsdag 5. september Vestnes kommune
Aktivitetesvenn for personer med demens
No startar vi opp med Aktivitetsvenn for personar med demens i Vestnes kommune. Målet er å gje personar med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.
mandag 4. september Vestnes kommune
Ledig prosjektstilling helsestasjon
Prosjektstilling 60% som helsesøster/sjukepleiar ved Vestnes helsestasjon ut året. Snarleg oppstart. For meir informasjon ta kontakt med fagansvarleg helsesøter Anne Elin Frøysa på tlf. 71 18 41 90 eller anne.elin.froysa@vestnes.kommune.no .
fredag 1. september Vestnes kommune
Årets Ros 2017
Rådet for funksjonshemma vedtok i sitt møte den 29. august at prisen for Årets Ros 2017 blir tildelt Kråkvikas venner for arbeidet dei har gjort langs stien i Flatevågen.
onsdag 30. august Vestnes kommune
Opningstider på valdagen 11. september
Her finn ein opningstider for alle stemmestadane i Vestnes kommune på valdagen 11. september 2017.
onsdag 30. august Vestnes kommune
Førehandstemming – Vestnes Brygge, Bryggetorget
Ønskjer du å førehandstemme til Stortingsvalet, men rekk ikkje opningstida på servicekontoret? Då kan du stemme på Bryggetorget på Vestnes brygge torsdag, fredag og laurdag denne veka. Opningstidene finn du her.
onsdag 30. august Vestnes kommune
Konkurranse - Snøbrøyting i Vestnes kommune 2017 – 2020
Vestnes kommune ber om tilbod på brøyting av kommunale vegar og plassar for perioden 2017 – 2020 med opsjon på 1 års forlenging.
tirsdag 29. august Vestnes kommune
Konkurranse - Snøbrøyting i Vestnes kommune 2017 – 2020
Vestnes kommune ber om tilbod på brøyting av kommunale vegar og plassar for perioden 2017 – 2020 med opsjon på 1 års forlenging.
fredag 25. august Vestnes kommune
Ta Tak kurs - Minner om påmeldingsfrist 8. september
Oppstart september 2017 Målgruppe: Pårørande som t.d partnarar, foreldre, vaksne born, andre familiemedlemmar, venar, kollega, naboar til nokon med utfordringar knytt til psykisk helse og/eller rusavhengigheit.
fredag 25. august Vestnes kommune
Offentleg høyring: Søknad om løyve til å bygge Urdelva kraftverk i Vestnes kommune
Norsk Vannkraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å byggje Urdelva kraftverk i Urdelva.
fredag 25. august Vestnes kommune
Vestneshallen - tildeling av treningstider - hausthalvåret
Aktivitetsstyret for Vestneshallen ber om å få inn ønskje om faste treningstider komande hausthalvår. Aktuelle lag må melde frå på e-post til Joar Kirkeslett, joar.kirkeslett@gmail.com. Eventuelt oppmøte i Bordtennishallen torsdag 17. august 2017 – kl.18:00.
torsdag 24. august Vestnes kommune
Snakkbart: Foredrag med John Sylte
Onsdag 23. august kl 19:00 inviterer Vestnes folkebibliotek til Snakkbart-foredrag med John Sylte. Temaet er sorg og sorgarbeid.
onsdag 23. august Vestnes kommune
Stengjer Molde-Vestnes i 12 timar
Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes ferjekai. Det vil ikke gå ferjer i sambandet fra lørdag 26. august kl. 22:30 til søndag 27. august klokka 10:30.
torsdag 17. august Vestnes kommune
Snakkbart: Foredrag med John Sylte
Onsdag 23. august inviterer Vestnes folkebibliotek til Snakkbart-foredrag med John Sylte. Temaet er sorg og sorgarbeid.
onsdag 16. august Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Det tidlegare kommunehuset i Tresfjord er no lagt ut for sal
Det er Eiendomsmegler1 i Molde som står for salget av eigendomen. Open visning 22. august kl 16:30 - 17:30.
onsdag 16. august Vestnes kommune
Sesongstart: Gåtur for alle
Torsdag 17.august startar haustsesongen for Gåturar for alle. Sesongens første tur går frå Måslia til Jutevatnet på Ørskogfjellet.
tirsdag 15. august Vestnes kommune
Ferieavvikling for ordførar Geir Inge Lien
Ordførar Geir Inge Lien vil avvikle ferie i tida 14. august til og med valdagen 11. september. Ordførar har avklart med Vestnes formannskap at han avviklar ferie for å kunne drive valkamp for SP på heiltid. Varaordførar Randi Bergundhaugen vil fungere som ordførar i denne...
fredag 11. august Vestnes kommune
Slutt på sommerferien i Innfjord- og Måndalstunnelen
Mandag 7. august kl. 18 starter arbeidet i Innfjord- og Måndalstunnelen opp igjen etter tre uker sommerferie. Tunnelene utbedres og skal være ferdig sommeren 2018.
torsdag 10. august Vestnes kommune
Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar hausten 2017
Velkommen til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Vaksenopplæringa!Første skuledag er 21. august.
onsdag 9. august Vestnes kommune
Førehandsstemming frå 10. august
Frå 10. august til og med 8. september kan du førehandsstemme på Servicekontoret i rådhuset til Vestnes kommune. Ope på kvardagar frå kl 09:00 - 15:00.
mandag 7. august Vestnes kommune
Førehandsstemming frå 10. august
Frå 10. august til og med 8. september kan du førehandsstemme på Servicekontoret i rådhuset til Vestnes kommune. Ope på kvardagar frå kl 09:00 - 15:00.
torsdag 27. juli Vestnes kommune
Anbodskonkurranse - turveg i Skorgen
Vestnes kommune skal gjennomføre ei oppgradering/rehabilitering av ca. 1,4 km med turvegnett i Skorgen. Turvegen strekker seg frå Skorgen Grendastove, opp til Kjellbotn, med ein avstikkar ned til krysset ved starten av Heggelikleiva.
mandag 17. juli Vestnes kommune
Melding om asfaltarbeid - fresing og dekkelegging
Det vil bli utført nattarbeid i perioden 6. - 11. august og 13. - 16. august fra kl 20:00 - 06:00 på strekningen E39 Fremstedal - Kjellbotn - Brastad. Det må påreknast litt venting. Utrykningskjørtøy slipper igjennom.
fredag 14. juli Vestnes kommune
Sommarope bibliotek
Vestnes folkebibliotek held ope kvar vekedag gjennom heile sommaren. Merk at opningstidene i perioden 17.07.-11.08. er noko endra.
torsdag 13. juli Vestnes kommune
Sommarope bibliotek
Vestnes folkebibliotek held ope kvar vekedag gjennom heile sommaren. Merk at opningstidene er noko endra i perioden 17. juli - 11. august.
torsdag 13. juli Vestnes kommune
Informasjon ang. HPV vaksinason til unge kvinner født 1991 eller seinare
I Vestnes kan du ved å kontakte Vestnes helsestasjon på telf.711 84 193 eller ved «dropp inn» få avtalt tid for HPV – vaksinering. For meir informasjon angåande HPV gå til link under.
torsdag 13. juli Vestnes kommune
Ledige utleigebustader i Kråkvika og Åsbygda
Vestnes kommune har ledig for utleige 2 bustader. Søknadsfrist er 24. august 2017
onsdag 12. juli Vestnes kommune
Stikk UT!-tur og opning av Vike småbåthamn og Vike Friluftsbad
Søndag 27.august ønskjer frivilligheita på Vike og Frivilligsentralen velkomen til opning av Vike småbåthamn og Vike Friluftsbad, og til guida Stikk UT!-tur: Kulturstien på Gjermundnes. Redningsskøyta kjem – gjer du?
tirsdag 11. juli Vestnes kommune
Søknad om akvakultur til offentleg ettersyn
Irsea Arc A\S har søkt om løyve for settefisk og ny lokalitet i Vestnes kommune. Søknaden leggjast ut til offentleg ettersyn.
torsdag 6. juli Vestnes kommune
Innfjord- og Måndalstunnelen open i tre veker i sommar!
Tunnelarbeidarane i Innfjord- og Måndalstunnelen tek ferie i veke 29, 30 og 31.
torsdag 6. juli Vestnes kommune
Nytt Ta Tak - kurs
Oppstart september 2017Målgruppe: Pårørande som t.d partnarar, foreldre, vaksne born, andre familiemedlemmar, venar, kollega, naboar til nokon med utfordringar knytt til psykisk helse og/eller rusavhengigheit.
torsdag 6. juli Vestnes kommune
Alle årets SNAKKBART-arrangement er klare
Dansar og TV-kjendis Adil Khan, sokneprest John Sylte og ernæringsfysiolog Julianne Lyngstad er mellom foredragshaldarane.
onsdag 5. juli Vestnes kommune
1 ledig omsorgsbustad (2 soverom) ved Senior Plaza
Her vert det ei ledig leilighet frå ca 1. august. Leiligheta har to soverom og ligg i 4.etasje.
mandag 3. juli Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Årets Ros 2017
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune skal dele ut prisen Årets Ros 2017 og ønskjer forslag på priskandidatar.Forslagsfrist 20. august
søndag 2. juli Vestnes kommune
Utlegging av manntalet til offentleg ettersyn
For å kunne stemme ved stortings- og sametingsvalet i 2017 må du ha stemmerett og stå oppført i manntalet. Det er kor du er busett pr. 30. juni som avgjer om du står i manntalet.
fredag 30. juni Vestnes kommune
Innfjordtunnelen mer åpen i helga
Innfjord- og Måndalstunnelen blir åpen i helga fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18. Tunnelene utbedres, og er vanligvis åpen på helg fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18.
fredag 30. juni Vestnes kommune
Ikkje bibliotek i bakeri
Vestnes kommunestyre valgte å legge det til nytt helsehus.
onsdag 28. juni rbnett.no
Tidlegstemming
Visste du at du kan stemme frå 1. juli? Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
onsdag 28. juni Vestnes kommune
Frivilligdagen 2017 - fole kjekt i Vestnes kommune!
Laurdag 9.september arrangerast Frivilligdagen 2017. Vi inviterar alle lag og organisasjonar i kommunen til å vere med. Lag og organisasjonar i Vestnes gjer ein fantastisk jobb med å skape trivsel for innbyggjarane i kommunen – denne dagen vil vise bredda av det frivillige arbeidet i Vestnes.
tirsdag 27. juni Vestnes kommune
Melding om godkjent reguleringsplan for gnr 63 bnr 174 mfl.
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 22.06.2017, sak 50/2017, detaljreguleringsplan med føresegner for gnr 63 bnr 174 mfl. (Gjerde 2).
tirsdag 27. juni Vestnes kommune
Melding om godkjent reguleringsplan Livneset
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 22.06.2017, sak 51/2017, detaljreguleringsplan med føresegner for Livneset. Områda innanfor planen er i hovudsak regulert til bustadformål.
mandag 26. juni Vestnes kommune
Gledesspreder i 40 år
To uker før stortingsvalget møtes toppkandidatene til politiske debatt på Syltemartnan. Tresfjord Røde Kors er allerede i gang med å forberede martna nummer 40.
onsdag 21. juni rbnett.no
Kjørte i 122 km/t over Ørskogfjellet
Dermed ble føreren fotgjenger. Hen var ikke alene.
mandag 19. juni rbnett.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTNES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Aust Agder Bergen Næringsliv Akershus Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Økonomi Fotball Game of Thrones Finnmark Grue Helse Kalmar Film Svalbard Kultur Tesla Forskning Båt Spill Vær Bil Inrikes Helsingborg VM Östra Göinge Arendal Boksing Mat Landbruk Sverige Norway Cup Malmö Forsvar Russland Masfjorden Tour of Norway Hockey Vestby Hässleholm Brexit Musikk Sjakk Sport Landskrona Nedre Eiker Sykkel Kongsvinger Molde Litteratur Risør Suldal Ishockey Håndball Jakt Tech NM Stavanger Lillesand Arctic Race Jobb Motor Mote Kristiansand Stockholm Trondheim Svømming Odda Kristianstad Kongelig Osterøy Valg Sørreisa Agdenes Vestre Slidre Skellefteå Voss Fjell Verdal Hammerfest Nord-Korea Emmaboda Musik Odds BK Lund Ledare Politikk Menn Bærum Kävlinge SK Brann Tingvoll Tyskland Ylvis Vellinge Dyr Vitenskap Vinje Olofström Kunst Eidfjord Åsnes Holmestrand Langrenn Radøy Stord Evenes Android Hopp Aurdal Austrheim Narvik Askøy Svedala Eslöv Sarpsborg Tjøme Tvedestrand Mjölby Tingsryd Steinkjer USA Jul Klima Ålesund Åstorp Stavanger Oilers Ås Vevelstad Strømsgodset Volda Kvænangen Moss Alpint Klatring Friidrett Nybro Skiskyting Andøy Lesja Trening Kragerø Barn Karmøy Rauma Mandal Eliteserien Fedje Måsøy Frankrike Skien Seljord Dovre Svelvik Lyngdal Motorsport Kommunesammenslåing Bolig Nannestad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL