Vestnes
Boka om Hellandheimen er ferdig!
Boka som Per Bjørn Ellingseter har skrive om Hellandheimen si historie er no ferdig. Det er ei bok på 225 sider, med mange bilde. Boka fortel om korleis livet var på og rundt Hellandheimen, først og fremst for dei som budde der, men også for dei som arbeidde der, dei...
09:50 Vestnes kommune
Vil ha tilbake kjørevei i Idrettsparken
Båthuseiere mellom båtslippen og Nye Vestnes vil ha tilbake kjøreadkomsten til båthusene som de er fratatt. Nå vil planutvalget ha en politisk sak på bordet.
tirsdag 11:03 $ Lindesnes
Motorferdsel på snødekt mark 2019
Søknadsfrist for løyve ved bruk av kjøretøy på snødekt mark er 1. desember 2018. Det er berre høve til å søkje elektronisk. Søknadsskjemaet finn du her.
fredag 13:27 Vestnes kommune
Kva skal det nye helse- og velferdsenteret heite?
I dag er det knapt 1 veke att før fristen går ut. Har du eit forslag til namn, så må du sende det inn straks! Fristen går ut torsdag 15.november.
fredag 13:22 Vestnes kommune
Til alle landets husstandar om eigenberedskap
Kring 5. desember vil alle landets husstandar motta ei brosjyre om eigenberedskap fra DSB. Brosjyra inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidd saman med Oslo kommune.
fredag 09:45 Vestnes kommune
Til alle landets husstander om egenberedskap
Omkring 5. desember vil alle landets husstander motta en brosjyre om egenberedskap fra DSB. Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidet sammen med Oslo kommune.
fredag 09:41 Vestnes kommune
Velkommen til Vestnes?
Kultureininga i kommunen: Kulturskulen, biblioteket og Frivilligsentralen, har fått i oppdrag frå kommunestyret å utarbeide ei velkomstpakke for nye innbyggjarar i kommunen. Eininga har jobba ei stund med dette, og er veldig glade for oppdraget – men vi treng fleire med, og inviterar no...
onsdag 7. november Vestnes kommune
Turvegen i Kråkvika skal utbetrast
Turvegen i Kråkvika vil bli stengt den neste månaden som følge av gravearbeid og asfaltering. Kommunen skal skifte ut 5-6 stikkrenner, lage til grøfter, masseutskifte deler av vegen, samt reasfaltere vegen frå gangfeltet ved Kid-bygget og til der asfalten sluttar.
tirsdag 6. november Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kulturprisen 2018 til Terje Rypdal
I sitt møte måndag 05.11.2018, behandla Vestnes formannskap tildeling av kommunen sin kulturpris for 2018. Formannskapet vedtok at årets kulturpris skal gå til Terje Rypdal, 6391 Tresfjord.
tirsdag 6. november Vestnes kommune
Næringsprisen 2018 til Kraftmontasje AS
I sitt møte måndag 05.11.2018, behandla Vestnes formannskap tildeling av Næringsprisen for 2018 frå Vestnes kommune. Vestnes formannskap vedtok at årets næringspris skal gå til Kraftmontasje AS.
tirsdag 6. november Vestnes kommune
Maskinførarkurs, plantevernskurs og kurs i skyting av stein og fjell
Landbruk Nordvest skal halde maskinførarkurs, plantevernkurs og kurs i skyting av stein og fjell hausten 2018. Les meir her.
fredag 2. november Vestnes kommune
Ledige bustader for utleige
I løpet av husten/vinteren vert det ledige bustader i Tomrefjord og Kråkvika borettslag.
fredag 2. november Vestnes kommune
Du bør ha jodtablettar heime
Statens strålevern vil med dette informere om at det frå 1. november kjem jodtablettar for salg på apoteka. Myndigheitene oppmodar at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn kjøper tablettar for heimelagring.
tirsdag 30. oktober Vestnes kommune
Oppmelding til norskprøven vinter 2018
Prøveportalen er open for påmelding i perioden 29.10.2018 – 02.11.2018. Meld deg på via www.kompetansenorge.no/norskprove.
tirsdag 30. oktober Vestnes kommune
Oppmelding til norskprøven vinter 2018
Prøveportalen er open for påmelding i perioden 29.10.2018 – 02.11.2018. Meld deg på via www.kompetansenorge.no/norskprove.
mandag 29. oktober Vestnes kommune
Kulturprisen 2018
Vestnes kommune lyser ut kulturprisen for 2018 med forslagsfrist 2.november. Frå vedtektene til kulturprisen heiter det m.a: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege."
torsdag 25. oktober Vestnes kommune
Ta hensyn til fuglene i hekketiden!
I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå bygger de reir for å få fram nye generasjoner fugler i vårt vidstrakte land.
torsdag 25. oktober Vestnes kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg
Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Noreg er likevel heilt avhengig av mellom anna straum, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.
onsdag 24. oktober Vestnes kommune
Ønskjer du å melde deg på Vestneskonferansen 2018?
Vestneskonferansen 2018 blir arrangert ved Vestnes Fjordhotell måndag 29. oktober kl 14:00. Tema i år er "Vestnes i endring". Påmelding til Gunnar Kvalsund, Vestnes Næringsforum: gunnar@vestnes.biz
onsdag 24. oktober Vestnes kommune
Kulturprisen 2018
Vestnes kommune lyser ut kulturprisen for 2018 med forslagsfrist 2.november. Frå vedtektene til kulturprisen heiter det m.a: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege."
onsdag 24. oktober Vestnes kommune
Næringsprisen 2018
Vestnes kommune lyser ut næringsprisen for 2018. Framlegg skal være skriftleg og med grunngjeving. Siste frist for kandidatframlegg er fredag 2.november 2018. Vestnes formannskap gjer vedtak om prisen.
onsdag 24. oktober Vestnes kommune
Tid for influensavaksinering
Det vert sett vaksine mot sesonginfluensa ved Vestnes Legesenter: 30. oktober kl. 09:00-18:00, 31. oktober kl. 09:00-15:00 og 1. november kl. 09:00-15:00.
tirsdag 23. oktober Vestnes kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema.
tirsdag 23. oktober Vestnes kommune
Klipp hekkar og busker - Trafikktryggleik er også ditt ansvar.
Har du tenkt på at buskene dine kan bli årsak til ei tragisk trafikkulykke? God sikt er ein føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkjørsla di. Bli med på ein dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde.
tirsdag 23. oktober Vestnes kommune
TV-aksjonsresultat i Vestnes kommune
TV-aksjonen vart som vanleg dugnadsgjennomført i bygdelaga søndag 21/10, totalt bidrog innbyggjarar, kommune og næringsliv i Vestnes kommune med 290.960 kr til årets aksjon, det er 44,36 kr per innbyggjar. 161.942 kr kom inn via bøssene. Kommunekomiteen observerte at både barn,...
tirsdag 23. oktober Vestnes kommune
TV-aksjonsresultat i Vestnes kommune
TV-Aksjonen vart som vanleg dugnadsgjennomført i bygdelaga søndag 21/10 og kr.161942 vart innsamla i bøssene rundt om. Kommunekomiteen observerte at både barn og unge var engasjert saman. Litt regn og ein del kulturaktivitet gjorde at ikkje alle var heime då bøsseberarane kom...
søndag 21. oktober Vestnes kommune
Bygdeboka for Fiksdal og Rekdal - opplag utseld
Vestnes kommune sitt opplag av bygdebok for Fiksdal og Rekdal, “Gard og slekt, Fiksdal sogn” (1977) er utseld. Boka kan sjølvsagt lesast eller lånast på alle landets bibliotek, eller ein kan finne heile boka på Nasjonalbiblioteket sine nettsider:
torsdag 18. oktober Vestnes kommune
Sparebanken Møre delar ut gåve i høve 175-årsjubileet
Sparebanken Møre feirar 175 år med å gje ei jubileumsgåve på 175.000 kroner til eit godt formål i alle kommunar der banken har kontor – deriblant Vestnes.
onsdag 17. oktober Vestnes kommune
Vi treng fleire bøsseberarar
På søndag 21.oktober er det klart for årets TV-aksjon: Mindre alene sammen. Vi treng deg med på laget! I Tomrefjord trengs det 12 bøsseberarar til, på Helland 10 stk, og 5 på Vikebukt. Vi håper du melder deg som bøsseberar, og blir med på Norges...
onsdag 17. oktober Vestnes kommune
Melding om offentleg ettersyn - Reguleringsendring Slutåshaugen
Vestnes kommune ved planutvalet har godkjent at forslag til endring av reguleringsplanen for Slutåshaugen skal leggast ut til offentleg ettersyn.
onsdag 17. oktober Vestnes kommune
Kva skal det nye helse- og velferdsenteret heite?
Formannskapet lyser ut namnekonkurranse! No kan du gi innspel til namn innan 15. november.
fredag 12. oktober Vestnes kommune
Kva skal det nye helse- og velferdsenteret heite?
Formannskapet lyser ut namnekonkurranse! No kan du gi innspel til namn innan 15.november.
fredag 12. oktober Vestnes kommune
Viktig informasjon til alle søkarar av produksjonstilskot i 2018 frå Landbruksdirektoratet, vidareformidla av Vestnes kommune
Kommunen mottok i 09.10.2018 følgjande informasjon frå Landbruksdirektoratet. Informasjonen er viktig å få med seg. Sjå lenke til rundskrivet i teksten under for meir informasjon.
torsdag 11. oktober Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Varmebassenget på Myra er stengt i haustferien
I veke 41 er det haustferie og bassenget på Myra har ikkje familiebading eller anna offentlege badetilbod. Velkommen tilbake i veke 42.
mandag 8. oktober Vestnes kommune
Endringar i barnevernstenesta frå 1. oktober
Fra 01.10.2018 går barnevernstenesta i Vestnes inn i felles interkommunal barnevernteneste for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes.
fredag 5. oktober Vestnes kommune
Bli med på årets TV-aksjon!
Mindre alene sammen, er mottoet for årets TV-aksjon. Midla går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å hindre utanforskap, og til å bygge fellesskap. Vestnes kommune treng bøsseberarar.
tirsdag 2. oktober Vestnes kommune
Endringar i barnevernstenesta frå 1. oktober
Fra 01.10.2018 går barnevernstenesta i Vestnes inn i felles interkommunal barnevernteneste for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes.
tirsdag 2. oktober Vestnes kommune
Nytt kurs for Aktivitetsvenner
Onsdag 24.oktober er det klart for nytt kurs for alle som har lyst til å bli Aktivitetsvenn for ein med demens, eller som berre vil finne meir ut av kva det er. Som aktivitetsvenn er du med å gje personar med demens fleire gode dagar og gode opplevingar.
tirsdag 2. oktober Vestnes kommune
Nytt kurs for Aktivitetsvenner
Onsdag 24.oktober er det klart for nytt kurs for alle som har lyst til å bli Aktivitetsvenn for ein med demens, eller som berre vil finne meir ut av kva det er. Som aktivitetsvenn er du med å gje personar med demens fleire gode dagar og gode opplevingar.
mandag 1. oktober Vestnes kommune
NAV Vestnes stengt 2. og 3. oktober 2018
NAV Vestnes held stengt tirsdag 2. og onsdag 3. oktober grunna internt arrangement.
fredag 28. september Vestnes kommune
Opning av sjøfronten i Vestnes sentrum
Kommunen inviterer til folkefest laurdag 29. september kl 12:00. Då er alt klar for opning av den nye sjøfronten i Vestnes sentrum.
fredag 28. september Vestnes kommune
Norsk avløpsslam er trygt
NRK hadde 20. august et oppslag med tittel «Plasten kan komme inn i maten du spiser», der det ble spekulert i mulige skadevirkninger ved spredning av slam fra avløpsrenseanlegg. Norsk Vann ser behov for å bidra med noen fakta i sakens anledning som kommunen har valgt å presentere her.
tirsdag 25. september Vestnes kommune
Gamlebrua over straumen vert stengt
Varsling av arbeid - utskifting av sidespenn på Gamlebrua.
tirsdag 25. september Vestnes kommune
Nye norskkurs – oppstart i veke 42
Vaksenopplæringa startar nye norskkurs dersom det blir nok påmelde, for nybegynnarar på dagtid, 2 dagar pr veke kl 08:30 – 11:00 og for dei som kan litt norsk på kveldstid; måndagar kl 17:00 – 19:30.
tirsdag 25. september Vestnes kommune
Kunngjering
Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye objekt , vert det i medhald av Matrikkellova sin § 41 utført synfarings- og oppmålingsarbeid i heile kommunen.
mandag 24. september Vestnes kommune
Melding om offentleg ettersyn – Reguleringendring Prestrøsten gnr 45 bnr 36 og 49
Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsendring for Prestrøsten gnr 45 bnr 36 og 49 skal leggast ut til offentleg ettersyn.
torsdag 13. september Vestnes kommune
Nytt helse og velferdsenter
Planlegginga av det nye helse- og velferdsenteret er i full gang. Vi er no inne i samspelsfasen. Denne varer til midten av november. Meir om kva som skjer i samspelsfasen finn du her: Nytt pr september 2018
torsdag 13. september Vestnes kommune
8 nye bustadtomter klare for sal i Åsbygda (Fagerlivegen)
Det vert no lagt ut for sal 8 bustadtomter langs Fagerlivegen i Åsbygda i Vestnes. Tomtene er på mellom (ca) 900 og 1850 m².
torsdag 13. september Vestnes kommune
Tildeling av Årets Ros 2018
Årets Ros er ein pris som kan tildelast enkeltpersonar, organisasjonar, bedrifter eller offentlege instansar som har vist fokus på universell utforming i praksis, og at dette er nødvendig og nyttig. Universell utforming kan være knytt til bygningsutforming, utforming av uteområde eller...
torsdag 13. september Vestnes kommune
Invitasjon til fagdag - «Familien i hardt vér»
Eining for barn, ungdom og familie inviterer innbyggjarar, fagpersonar, kommunalt tilsette, pårørande og andre interesserte til fagdag.
onsdag 12. september Vestnes kommune
Veileder NAV Vestnes
Ledig vikariat som veileder NAV Vestnes.
fredag 7. september Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra kulturbygg
Offentlege tilbod hausten 2018 for varmebassenget på Myra. Oppstart veke 36.
fredag 31. august Vestnes kommune
Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune vedtok i sitt møte den 19.06.2018 og utsette saka om Årets Ros 2018. Dei vil gjerne ha inn fleire forslag til prisvinnarar, og har forlenga forslagsfristen til 30. august 2018. Dei reviderte også vedtektene for prisen, slik at prisen no i tillegg...
onsdag 29. august Vestnes kommune
Innkalling til kommunestyremøte onsdag 29. august 2018 - Sak: Vestnes nye helse- og velferdsenter
Ordføraren kallar med dette inn Vestnes kommunestyre til møte på Vestnes Fjordhotell onsdag 29.august kl 18.00.
tirsdag 21. august Vestnes kommune
Nytt helse- og velferdsenter
Vestnes kommune signerte i dag første kontrakt med Skanska og har dermed nådd ein ny milepæl i planlegginga av eit nytt helse- og velferdsenter i Vestnes.
fredag 17. august Vestnes kommune
Gåturar for alle - hausten 2018
Torsdag 23. august startar haustsesongen til Vestnes Frivilligsentral sine gåturar til ulike stader i kommunen. Velkommen med på tur!
torsdag 16. august Vestnes kommune
Nytt system for søkarar av tilskot til sjukdomsavløysning i landbruket frå august 2018
Den 15.august opnar det nye elektroniske systemet for dei som søkjer om tilskot til avløysning ved sjukdom og fødsel. Meir informasjon finn du i dette brevet:Raskere saksbehandling av søknader sjukdomsavløysing i landbruket
fredag 10. august Vestnes kommune
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
torsdag 9. august Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Gode forbilder
onsdag 8. august $ Lindesnes
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.
mandag 6. august Vestnes kommune
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.
fredag 3. august Vestnes kommune
Samlet inn 110.000 kroner til Kreftforeningen
Gooolydfestivalen på Vestnes begynner å få fotfeste. I år samlet de for første gang inn over 100.000 kroner til veldedighet.
torsdag 2. august $ Lindesnes
Minneboken
torsdag 12. juli $ Lindesnes
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
mandag 9. juli Vestnes kommune
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
mandag 9. juli Vestnes kommune
Sol, sommar og reine strender!
Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
mandag 9. juli Vestnes kommune
Planlegginga av nytt helse- og velferdsenter går for fullt
Forprosjektet for det nye helse- og velferdsenteret er inne i ein spanande periode.
torsdag 5. juli Vestnes kommune
Sol sommar og reine strender!
Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
onsdag 4. juli Vestnes kommune
Minneboken
fredag 29. juni $ Lindesnes
Melding om godkjent reguleringsplan for Fv 661 Vik - Leirvikbukta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 21.06.2018, sak 41/2018, detaljreguleringsplan med føresegner for Fv 661 Vik - Leirvikbukta
mandag 25. juni Vestnes kommune
Fri ferdsel i Innfjordtunnelen 22.juni til 24.juni
Det blir fri ferdsel i Innfjordtunnelen fra fredag 22.juni kl. 06.00 til søndag 24. juni kl. 20.00.
fredag 22. juni Vestnes kommune
Endra opningstider ved NAV Vestnes frå veke 26
NAV Vestnes har beslutta å endre opningstiden frå og med måndag 25. juni 2018.
torsdag 21. juni Vestnes kommune
Offentleg høyring - forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, - Vestnes kommune
Vestnes kommune v/ Planutvalet vedtok i møte 12.06.2018 om å legge forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.
onsdag 20. juni Vestnes kommune
Anskaffelse av tømrartenester - kunngjering
Det er høve til å gi tilbod på oppdraget som består av: 1. Skogheim bustadane (1,2 og 3) på Myra. Tømrararbeid i samband med utbygging av terrasse/platting med rekkverk og levegg. I tillegg skal det utskiftast eksisterande rekkverk på nokre bustadsterrassar. 2....
tirsdag 19. juni Vestnes kommune
Anskaffelse av tømrartenester - kunngjering
Det er høve til å gi tilbod på oppdraget som består av: 1. Skogheim bustadane (1,2 og 3) på Myra. Tømrararbeid i samband med utbygging av terrasse/platting med rekkverk og levegg. I tillegg skal det utskiftast eksisterande rekkverk på nokre bustadsterrassar. 2....
mandag 18. juni Vestnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTNES

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL