Vestnes
Vestnes folkebibliotek får kr 200 000,- frå Kulturavdelinga i fylket
Vestnes folkebibliotek har søkt Møre og Romsdal fylkeskommune om midlar til å forme innhaldet i det nye biblioteket, og får kr 200 000,- til prosjektet.
torsdag 11:55 Vestnes kommune
Vestnes folkebibliotek får kr 200 000,- frå Kulturavdelinga i fylket
Vestnes folkebibliotek har søkt Møre og Romsdal fylkeskommune om midlar til å forme innhaldet i det nye biblioteket, og får kr 200 000,- til prosjektet.
onsdag 15:54 Vestnes kommune
Dialogkonferanse om nytt helse- og velferdsbygg
Den 13. desember skal det vere ein dialogkonferanse på Vestnes Fjordhotell angåande nytt helse- og velferdsbygg. Dei som ønskjer å melde seg på kan gjere det til WSP sin kontaktperson innan 08.12.2017 kl 12:00. Følg lenka nedanfor for å sjå beskriving av...
onsdag 09:04 Vestnes kommune
Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett for 2018 - offentleg ettersyn
Etter kommunelova §§ 44 og 45 vert økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett for 2018 lagt ut til offentleg ettersyn.
tirsdag 10:47 Vestnes kommune
Helse- og velferdssenter i Helland sentrum
Planlegginga av nytt helse- og velferdsenter går etter planen. Dersom du vil halde deg oppdatert omkring prosessen, kan du lese meir her.
mandag 15:04 Vestnes kommune
Ekstra kolonner i Innfjordtunnelen natt til 2. og 16.desember
Statens vegvesen har fått tilbakemelding på at endringene i Innfjordtunnelen på helg skaper utfordringer i julebordsesongen. Det blir derfor satt opp ekstra kolonner kl. 03.00 og 03.15 lørdag 2. desember og 16. desember (natt til søndag). Det er fra før satt opp kolonner kl....
onsdag 29. november Vestnes kommune
Kø rundt Halshaug i morges
Etter stenging av Bryggegata har bilistene vært tvunget til å smøre seg med tålmodighet for å komme seg gjennom sentrum.
tirsdag 28. november $ Lindesnes
Fritak for eigedomsskatt
Kommunestyret vedtek fritak for eigedomsskatt etter eiendomsskatteloven sin § 7a og b. Dette fritaket blir innvilga for eitt år av gangen og i samsvar til dei retningsliner lova gjev.
torsdag 23. november Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Lokal kulturarv - innbyggarinvolvering i 2017
DEN LOKALE KULTURARVEN MÅ LØFTAST FRAM OG TAKAST VARE PÅ! Sei frå om du kjenner du til, eller eig, kulturminne, kulturmiljø eller anna, lokal kulturarv som fortener merksemd.
torsdag 23. november Vestnes kommune
Motorferdsel på snødekt mark 2018
Søknadsfrist for løyve ved bruk av kjøretøy på snødekt mark er 10. desember 2017. Det er berre høve til å søkje elektronisk. Søknadsskjemaet finn du her.
torsdag 23. november Vestnes kommune
Ikkje lenger fri ferdsel i Innfjordtunnelen natt til søndag i partallsvekene
I partallsuker blir det ikke lenger fri ferdsel i Innfjordtunnelen natt til søndag. Entreprenøren skal nå jobbe hver kveld og natt i partallsuker.
onsdag 22. november Vestnes kommune
Melding om offentleg ettersyn - Oppdrettsanlegg Myrane
Søknad om løyve til utviding av flytande anlegg for oppdrett av matfisk på lokaliteten «Myrane» i Vestnes kommune.
onsdag 22. november Vestnes kommune
Boklansering på Biblioteket: Årsskrift frå Vestnes sogelag
Det er snart klart for nytt årsskrift frå Sogelaget. Velkommen til lansering på Biblioteket 29. november kl 19:00. Møt redaktør Per Bjørn Ellingseter og høyr to av bidragsytarane fortelje. Det blir høve til å kjøpe både denne og eldre...
torsdag 16. november Vestnes kommune
Boklansering på Biblioteket: Isfjellfamilien
Audbjørg Gjerde Lippert er aktuell med barneboka Isfjellfamilien. Lanseringa finn stad på Vestnes folkebibliotek 30. november kl 18:00.
torsdag 16. november Vestnes kommune
Kolonnekøyring på dagtid i Innfjordtunnelen torsdag 16. november
Torsdag 16. november frå kl. 06.00-18.00 blir det kolonnekøyring i Innfjordtunnelen med ledebil frå begge sider samtidig. Ventetida blir inntil 10 minutter.
tirsdag 14. november Vestnes kommune
Influensavaksine 2017/2018
Det er tid for influensavaksinering. Det blir satt opp vaksinasjonsdagar på legesenteret: 06. november kl. 09:00 - 15:00, 07. november kl. 09:00 - 18:00 og 09. november kl. 09:00 - 15:00.
mandag 6. november Vestnes kommune
Vestneskonferansen 2017 - program og påmelding
Tema for Vestneskonferansen 2017 er "Ung i Vestnes" og her finn ein programmet. Konferansen skal være ved Vestnes Fjordhotell tysdag 7. november frå kl 14;30 - 21:00 - det er fortsatt mogleg å melde seg på. Deltakeravgifta (inkl. middag) er kr 600. Påmelding ved Vipps Betal...
fredag 3. november Vestnes kommune
Fri ferdsel i Hjelviktunnelen, kolonnekjøring startar opp igjen i Måndalstunnelen
Statens vegvesen er ferdig med å bergsikre Hjelviktunnelen og det er nå fri ferdsel i tunnelen. Det gjenstår fortsatt elektroarbeid, men det skal først gjøres til våren.
mandag 30. oktober Vestnes kommune
Bygdeboka for Fiksdal og Rekdal
Olav Rekdal si bygdebok for Fiksdal og Rekdal, “Gard og slekt, Fiksdal sogn”, kom ut i 1977. Vestnes kommune sitt opplag av boka er no utselt, og einaste måten å skaffe seg boka på, er gjennom brukthandel eller antikvariat. Boka kan sjølvsagt lesast eller lånast på...
mandag 30. oktober Vestnes kommune
Kulturskulen - foreldrebetaling 2018
Vestnes kommunestyre vedtek at foreldrebetalinga i Kulturskulen ikkje skal aukast i 2018. For foreldre som har fleire barn i Kulturskulen, eller barn som deltek i fleire fag, skal moderasjonsordninga bli enda gunstigare.
mandag 30. oktober Vestnes kommune
Kunngjering av vegnamnforslag og skrivemåte. Høyring
I medhald av stadnamnlova §5, legg Vestnes kommune til offentleg høyring i 3 veker, eit vegnamnforslag for ny adresseparsell/vegparsell i Skorgenkrinsen. Gjeldande ei vegarm som tek av frå E136/E39 på Ørskogfjellet mot Skitnesetra og der høyringsforslaget til skrivemåte er...
torsdag 26. oktober Vestnes kommune
Rapportlansering: Kulturliv og frivilligheit som integreringsarena i Vestnes kommune
Måndag 6.november inviterer vi lag og organisasjonar til rapportlansering. Kva er funna i rapporten, og kva skal vi no gjere ilag for å få til betre integrering i kommunen vår?
onsdag 25. oktober Vestnes kommune
Juleferie for arbeidet med Innfjord- og Måndalstunnelen
Frå 21. desember til 2. januar.
onsdag 25. oktober Vestnes kommune
2 ledige omsorgsbustader ved Senior Plaza på Vestnes
Det er utarbeidd eigne kriteria for inntak i omsorgsbustad, der behov for pleie/omsorg og tryggleik vert lagt vekt på. Nærare opplysningar kan ein få hos tenestekontoret, tlf. 71 18 40 21/71 18 40 23.
tirsdag 24. oktober Vestnes kommune
Juleferie i Innfjord- og Måndalstunnelen
Frå 21. desember til 2. januar.
tirsdag 24. oktober Vestnes kommune
Vedlikehold på bruer i Misfjorden
Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på Misfjordbruene, både vestre og østre.
mandag 23. oktober Vestnes kommune
Juleferie i Innfjord- og Måndalstunnelen
Frå 21. desember til 2.januar
mandag 23. oktober Vestnes kommune
2 ledige omsorgsbustader ved Senior Plaza på Vestnes
Det er utarbeidd eigne kriteria for inntak i omsorgsbustad, der behov for pleie/omsorg og tryggleik vert lagt vekt på. Nærare opplysningar kan ein få hos tenestekontoret, tlf. 71 18 40 21/71 18 40 23.
mandag 23. oktober Vestnes kommune
TV-aksjonsresultat i Vestnes kommune
TV-Aksjonen vart som vanleg dugnadsgjennomført i bygdelaga søndag 22/10 og kr.143.830 vart innsamla i bøssene rundt om. Kommunekomiteen observerte at både barn, unge og busette flyktningar var engasjert saman. Bra ver og mykje kulturaktivitet gjorde at ikkje alle var heime då...
søndag 22. oktober Vestnes kommune
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024
Det er utarbeidd ein interkommunal plan for bruk og vern av sjøområda i kommunane Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund. Sjå nedanfor for planbeskrivelse og kart
onsdag 18. oktober Vestnes kommune
TV-aksjonen søndag 22. oktober
VI MANGLAR BØSSEBÆRAR I ALLE BYGDELAG NESTE SØNDAG 22. OKTOBER! VI TRENG FOLK TIL BÅDE KORTE RODER OG BILRODER MED SJÅFØR!I Vestnes kommune går vi ut med bøsser mellom kl 16-18 denne søndagen og folk kan gjerne gå to og to saman!
fredag 13. oktober Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen
Fra mandag 16. oktober blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen mellom kl. 18.00-06.00. Det blir ikke kontinuerlig kolonnekjøring, kun kolonner som er tilpasset kolonnene i Innfjordtunnelen. Dette vil pågå i ca. to uker.
fredag 13. oktober Vestnes kommune
TV-aksjonen søndag 22. oktober
VI MANGLAR BØSSEBÆRAR I ALLE BYGDELAG NESTE SØNDAG 22. OKTOBER! VI TRENG FOLK TIL BÅDE KORTE RODER OG BILRODER MED SJÅFØR!I Vestnes kommune går vi ut med bøsser mellom kl 16-18 denne søndagen og folk kan gjerne gå to og to saman!
torsdag 12. oktober Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Næringsprisen
Vestnes kommune lyser ut næringsprisen for 2017. Siste frist for kandidatframlegg er onsdag 22. november 2017. Framlegg skal vere skriftleg og med grunngjeving. Vestnes formannskap gjer vedtak om prisen.
onsdag 11. oktober Vestnes kommune
Kulturprisen
Vestnes kommune lyser ut kulturprisen med forslagsfrist onsdag 22. november 2017. Frå vedtektene til kulturprisen heiter det at kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege.
onsdag 11. oktober Vestnes kommune
Tilbod på innkjøp av ventilasjonsfilter
Vestnes kommune har invitert 4 aktuelle leverandørar til å gje tilbod på innkjøp av ventilasjonsfilter for 2017. Tilbodsfrist er satt til 20. oktober.
tirsdag 10. oktober Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Måndalstunnelen denne uken (uke 41)
Denne uken blir det ikke arbeid i Hjelviktunnelen som tidligere annonsert. Det blir i stedet arbeid i Måndalstunnelen med kontinuerlig kolonnekjøring mellom kl. 18-06 som vanlig.
mandag 9. oktober Vestnes kommune
Nytt kurs i babysvømming
Kurs i babysvømming startar oppatt 20. november 2017. Kurset er inndelt etter alder og funksjon. For meir informasjon og påmelding sjå under her.
mandag 9. oktober Vestnes kommune
Påmelding til norskprøven for privatistar hausten 2017
Privatistweben er open for påmelding i perioden 11. oktober - 20. oktober 2017. Personar som ikkje har rett til gratis prøve, må melde seg opp sjølv og betale ei prøveavgift som kommunen har bestemt.
mandag 9. oktober Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra i haustferieveka
Varmebassenget på Myra har ope som vanleg i haustferien
onsdag 4. oktober Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra i haustferieveka
Varmebassenget på Myre har ope som vanleg i haustferien
onsdag 4. oktober Vestnes kommune
Snakkbart: Julianne Lyngstad held foredrag om Lavfodmap
Lavfodmap, eller mat for sensitive magar, får du lære meir om på Vestnes folkebibliotek 5. oktober kl 19:00.
mandag 2. oktober Vestnes kommune
Utsetter stenging i Innfjord- og Hjelviktunnelen pga. høstferien
Fredag 6. oktober starter høstferien, og Statens vegvesen utsetter derfor stengingen av Innfjord- og Hjelviktunnelen. Tunnelene stenger kl. 19.30 i stedet for kl. 18.00.
mandag 2. oktober Vestnes kommune
Renovasjonstenesta går som normalt
Sidan Reno Norden gjekk konkurs har ÅRIM vore i krevjande forhandlingar med konkursbuet og kreditorane. Målet har heile tida vore å kome best mogleg økonomisk ut av situasjonen, samtidig som renovasjonstenesta skulle gå som normalt.
mandag 2. oktober Vestnes kommune
Språkmoro med Linda Eide og Sjur Hjeltnes
Linda Eide og Sjur Hjeltnes tek med seg sitt populære program Språkmoro til Myra kulturbygg i Vestnes 1. november. Under parolen Språk er sjov! gyv Linda Eide laus på språklege fenomen, kuriositetar og historier.
fredag 29. september Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen i oktober
Fra mandag 2. oktober og ut oktober blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen mellom kl. 18.00-06.00. Det blir ikke kontinuerlige kolonner som tidligere, men kun kolonner som er tilpasset kolonnene i Innfjordtunnelen. Hjelviktunnelen vil være åpen for trafikk fra lørdag kl. 06 til...
fredag 29. september Vestnes kommune
Bli bøsseberar for årets TV-aksjon!
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22.oktober. Årets aksjon heiter: Kvart barn er ein mulegheit. Inntekta gjeng til Unicef sitt arbeid for å gje barn og unge i krig og konflikt utdanning.
onsdag 27. september Vestnes kommune
Områdereguleringsplan for Vestnes sentrum - godkjent
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 16.02.2017, korrigert den 30.03.2017, områdereguleringsplan med føresegner for Vestnes sentrum. Den 4. arma på E39-rundkjøringa med tilliggande areal vest for E39 vart unntatt rettsverknad etter motsegn...
tirsdag 26. september Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen onsdag - fredag
Onsdag, torsdag og fredag denne uken blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen fra kl. 18.00 til 06.00.
mandag 25. september Vestnes kommune
Melding om godkjent reguleringsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 21.09.2017, sak 68/2017, detaljreguleringsplan med føresegner for Bustadfelt B1 og areal på gnr. 75 bnr. 5 i Fiksdal.
mandag 25. september Vestnes kommune
Ungdata-undersøkinga
Ungdomsskuleelevane i Vestnes har i år deltatt på Ungdata-undersøkinga. Hensikta med undersøkinga er å gje kommunen meir kunnskap om korleis det er å vere ungdom i Vestnes.
torsdag 21. september Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Innfjordstunnelen laurdag 23.september
Laurdag 23. september blir det kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fra kl. 06.00. Det blir kontinuerlig kolonnekjøring med ledebil frå begge sider så trafikantane slepp å vente så lenge.
onsdag 20. september Vestnes kommune
KURS: Aktivitetesvenn for personer med demens
Måndag 25.september og torsdag 28. september er det kurs for alle som har lyst til å bli Aktivitetsvenn eller har lyst til å finne ut om det er noko som passar for ein. Målet er å gje personar med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.
onsdag 20. september Vestnes kommune
Reno Norden er begjært konkurs. Dette er ÅRIM sin plan.
Reno Norden hentar avfall i alle ÅRIM sine kommunar. Selskapet har hatt alvorlege økonomiske problem sidan i vår og har lenge arbeidd for å avslutte kontrakter som har gitt selskapet alvorlege underskot.
tirsdag 19. september Vestnes kommune
Pårørandekurs; utsett oppstart til januar 2018
Pårørandekurset som var tenkt starte opp no i september , vert utsett til over nyttår. Ny påmeldingsfrist er sett til 19.01.18. Du som alt er påmeldt treng ikkje å sende ny påmelding, og vi vil kontakte deg i god tid før kurset startar.
torsdag 14. september Vestnes kommune
50 timar samfunnskunnskap på thai
Vestnes kommune arrangerer samfunnskunnskapskurs på thai i haustferien 2017. Sjå vedlagte kursoversikt med program. Lærar er Sumalee Kjersem som sjølv er frå Thailand, - ho er utdanna faglærar med vidareutdanning i m.a. samfunnskunnskap.
onsdag 13. september Vestnes kommune
Førebels valresultat for Vestnes kommune
Her finn du førebels valresultatet for Vestnes kommune.
mandag 11. september Vestnes kommune
Offentleg ettersyn: Reguleringsplan Fv.661 Vik - Leirvikbukta
Planutvalet vedtok den 5. september å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 661 Vik – Leirvikbukta ut til offentleg ettersyn. Det er planlagt eit folkemøte om planforslaget den 18.september på Idahall. Dette blir annonsert seinare.
fredag 8. september Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offentleg ettersyn: Reguleringsplan Fv.661 Vik - Leirvikbukta
Planutvalet vedtok den 5. september å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 661 Vik – Furneskrysset ut til offentleg ettersyn. Det er planlagt eit folkemøte om planforslaget den 18.september på Idahall. Dette blir annonsert seinare.
fredag 8. september Vestnes kommune
Kjersemdalen - asfaltering
Vestnes kommune ved tekniske tenester beklagar at ein ikkje rekk å bli ferdige med asfalteringa på fredag. Mesteparten av mandagen vil gå med før vi er ferdige. Vegen er open for trafikk i helga.
fredag 8. september Vestnes kommune
Kjersemdalen - asfaltering
Vestnes kommune ved tekniske tenester beklagar at ein ikkje rekk å bli ferdige med asfalteringa på fredag. Mesteparten av mandagen vil gå med før vi er ferdige. Vegen er open for trafikk i helga.
fredag 8. september Vestnes kommune
Vestnes kommune har fått ja
Vestnes kommune har fått gjennomslag i Kommunaldepartementet i ei sak kommunen har arbeidd med i fleire år. No kan vi starte planlegginga med ei fjerde arm i rundkjøyringa i Vestnes sentrum. Sjå pressemelding frå Kommunaldepartementet under.
torsdag 7. september Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra kulturbygg
Offentlege tilbod hausten 2017 for varmebassenget på Myra. Oppstart veke 36.
tirsdag 5. september Vestnes kommune
Aktivitetesvenn for personer med demens
No startar vi opp med Aktivitetsvenn for personar med demens i Vestnes kommune. Målet er å gje personar med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.
mandag 4. september Vestnes kommune
Ledig prosjektstilling helsestasjon
Prosjektstilling 60% som helsesøster/sjukepleiar ved Vestnes helsestasjon ut året. Snarleg oppstart. For meir informasjon ta kontakt med fagansvarleg helsesøter Anne Elin Frøysa på tlf. 71 18 41 90 eller anne.elin.froysa@vestnes.kommune.no .
fredag 1. september Vestnes kommune
Årets Ros 2017
Rådet for funksjonshemma vedtok i sitt møte den 29. august at prisen for Årets Ros 2017 blir tildelt Kråkvikas venner for arbeidet dei har gjort langs stien i Flatevågen.
onsdag 30. august Vestnes kommune
Opningstider på valdagen 11. september
Her finn ein opningstider for alle stemmestadane i Vestnes kommune på valdagen 11. september 2017.
onsdag 30. august Vestnes kommune
Førehandstemming – Vestnes Brygge, Bryggetorget
Ønskjer du å førehandstemme til Stortingsvalet, men rekk ikkje opningstida på servicekontoret? Då kan du stemme på Bryggetorget på Vestnes brygge torsdag, fredag og laurdag denne veka. Opningstidene finn du her.
onsdag 30. august Vestnes kommune
Konkurranse - Snøbrøyting i Vestnes kommune 2017 – 2020
Vestnes kommune ber om tilbod på brøyting av kommunale vegar og plassar for perioden 2017 – 2020 med opsjon på 1 års forlenging.
tirsdag 29. august Vestnes kommune
Konkurranse - Snøbrøyting i Vestnes kommune 2017 – 2020
Vestnes kommune ber om tilbod på brøyting av kommunale vegar og plassar for perioden 2017 – 2020 med opsjon på 1 års forlenging.
fredag 25. august Vestnes kommune
Ta Tak kurs - Minner om påmeldingsfrist 8. september
Oppstart september 2017 Målgruppe: Pårørande som t.d partnarar, foreldre, vaksne born, andre familiemedlemmar, venar, kollega, naboar til nokon med utfordringar knytt til psykisk helse og/eller rusavhengigheit.
fredag 25. august Vestnes kommune
Offentleg høyring: Søknad om løyve til å bygge Urdelva kraftverk i Vestnes kommune
Norsk Vannkraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å byggje Urdelva kraftverk i Urdelva.
fredag 25. august Vestnes kommune
Vestneshallen - tildeling av treningstider - hausthalvåret
Aktivitetsstyret for Vestneshallen ber om å få inn ønskje om faste treningstider komande hausthalvår. Aktuelle lag må melde frå på e-post til Joar Kirkeslett, joar.kirkeslett@gmail.com. Eventuelt oppmøte i Bordtennishallen torsdag 17. august 2017 – kl.18:00.
torsdag 24. august Vestnes kommune
Snakkbart: Foredrag med John Sylte
Onsdag 23. august kl 19:00 inviterer Vestnes folkebibliotek til Snakkbart-foredrag med John Sylte. Temaet er sorg og sorgarbeid.
onsdag 23. august Vestnes kommune
Stengjer Molde-Vestnes i 12 timar
Statens vegvesen skal bytte kjørebrua på Vestnes ferjekai. Det vil ikke gå ferjer i sambandet fra lørdag 26. august kl. 22:30 til søndag 27. august klokka 10:30.
torsdag 17. august Vestnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTNES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Båt Sport Fotboll Get-ligaen Aust Agder Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Mobil Fiske Reise Bolig Oskarshamn Helse Svalbard Game of Thrones Grue Fotball Forskning Vær Russland Tesla Östra Göinge Sport Kalmar Trav Håndball Kultur Osterøy Motor Landbruk Trondheim Malmö Litteratur Kunst Bærum Risør Helsingborg Indonesia Hockey Forsvar Suldal Kongsvinger Øvre Eiker Inrikes Båt Vestby Boksing Landskrona Kristiansand Moss Stockholm Hadsel Näringsliv Askøy Ishockey Fedje Mote Stavanger Hammerfest Haugesund Odds BK Svelvik Nord-Korea Spill Musikk Trysil Masfjorden Lund Jobb Hässleholm Langrenn Os Tvedestrand Trening Seljord Kongelig Sykkel Tønsberg Orkdal Polen Tour of Norway Bil Brexit Verdal Ringsaker Klippan Ørsta Holmestrand Vinje Blekinge Musik Sverige Barn Sandnes Nedre Eiker Eidfjord Alpint Karmøy Tinn Hälsa Porsgrunn Bil Molde Astronomi Sjakk NHL Gjøvik Valg OL Skiskyting Røros Dovre Premier League VM Finnøy Ås Snowboard Hemne OBOS-ligaen Sund Svømming Skøyter SK Brann Harry Potter Tromsø IL Alta Fredrikstad Mandal Selje Kristiansund Eid Israel Tour de France Meland Kommunesammenslåing Gloppen Sørreisa Narvik Volda Norway Cup Selbu Fauske Notodden Førde Motorsport Sortland Tingvoll Stord Jakt Andøy Vestre Slidre Tyskland Vellinge Tjøme Kävlinge Emmaboda Kristianstad Nybro Drammen Poker Nes Båstad Eidsberg Frankrike Aurdal Fitjar Elverum Sørfold Steigen Europa League Klatring Radøy Russ Asker Klima Mercedes-Benz Lier Tomelilla Holtålen Kampsport Fet Porsanger Modum La liga Sande Evenes Universet Midsund Røyken Nøtterøy Kina Stryn Tana Bremanger Skellefteå Staffanstorp Sarpsborg Svedala Arendal Viking FK Nissedal Sarpsborg 08 Fjell Austrheim Android Måsøy Rosenborg BK Eslöv Kvænangen Lindås Ullensvang Voss Jevnaker Streik Skien Foto Steinkjer Lenvik USA Ledare Halden Lyngdal Film Politikk Lillesand Bamble Vevelstad Hopp NM Løten Hamar
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL