Vestnes
Norsk avløpsslam er trygt
NRK hadde 20. august et oppslag med tittel «Plasten kan komme inn i maten du spiser», der det ble spekulert i mulige skadevirkninger ved spredning av slam fra avløpsrenseanlegg. Norsk Vann ser behov for å bidra med noen fakta i sakens anledning som kommunen har valgt å presentere her.
tirsdag 11:24 Vestnes kommune
Gamlebrua over straumen vert stengt
Varsling av arbeid - utskifting av sidespenn på Gamlebrua.
tirsdag 10:20 Vestnes kommune
Nye norskkurs – oppstart i veke 42
Vaksenopplæringa startar nye norskkurs dersom det blir nok påmelde, for nybegynnarar på dagtid, 2 dagar pr veke kl 08:30 – 11:00 og for dei som kan litt norsk på kveldstid; måndagar kl 17:00 – 19:30.
tirsdag 10:06 Vestnes kommune
Kunngjering
Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye objekt , vert det i medhald av Matrikkellova sin § 41 utført synfarings- og oppmålingsarbeid i heile kommunen.
mandag 08:37 Vestnes kommune
Melding om offentleg ettersyn – Reguleringendring Prestrøsten gnr 45 bnr 36 og 49
Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsendring for Prestrøsten gnr 45 bnr 36 og 49 skal leggast ut til offentleg ettersyn.
torsdag 13. september Vestnes kommune
Nytt helse og velferdsenter
Planlegginga av det nye helse- og velferdsenteret er i full gang. Vi er no inne i samspelsfasen. Denne varer til midten av november. Meir om kva som skjer i samspelsfasen finn du her: Nytt pr september 2018
torsdag 13. september Vestnes kommune
8 nye bustadtomter klare for sal i Åsbygda (Fagerlivegen)
Det vert no lagt ut for sal 8 bustadtomter langs Fagerlivegen i Åsbygda i Vestnes. Tomtene er på mellom (ca) 900 og 1850 m².
torsdag 13. september Vestnes kommune
Tildeling av Årets Ros 2018
Årets Ros er ein pris som kan tildelast enkeltpersonar, organisasjonar, bedrifter eller offentlege instansar som har vist fokus på universell utforming i praksis, og at dette er nødvendig og nyttig. Universell utforming kan være knytt til bygningsutforming, utforming av uteområde eller...
torsdag 13. september Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Invitasjon til fagdag - «Familien i hardt vér»
Eining for barn, ungdom og familie inviterer innbyggjarar, fagpersonar, kommunalt tilsette, pårørande og andre interesserte til fagdag.
onsdag 12. september Vestnes kommune
Veileder NAV Vestnes
Ledig vikariat som veileder NAV Vestnes.
fredag 7. september Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra kulturbygg
Offentlege tilbod hausten 2018 for varmebassenget på Myra. Oppstart veke 36.
fredag 31. august Vestnes kommune
Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune vedtok i sitt møte den 19.06.2018 og utsette saka om Årets Ros 2018. Dei vil gjerne ha inn fleire forslag til prisvinnarar, og har forlenga forslagsfristen til 30. august 2018. Dei reviderte også vedtektene for prisen, slik at prisen no i tillegg...
onsdag 29. august Vestnes kommune
1 ledig omsorgsbustad ved Aktivitetssenteret på Vestnes
Ved Aktivitetssenteret på Helland er det i byggets 3. etasje ledig ei leilegheit på ca 70 m2. Husleiga er for tida kr. 6.350 pr. mnd. inkl. kabel-TV. Fjernvarme og straum kjem i tillegg og er for tida på hhv. 600 og 200 kroner pr. månad.
fredag 24. august Vestnes kommune
Innkalling til kommunestyremøte onsdag 29. august 2018 - Sak: Vestnes nye helse- og velferdsenter
Ordføraren kallar med dette inn Vestnes kommunestyre til møte på Vestnes Fjordhotell onsdag 29.august kl 18.00.
tirsdag 21. august Vestnes kommune
Norskopplæring haust 2018
Velkommen til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hausten 2018! Kursstider: Måndag - fredag 08:30 - 11.00. Kursstad: Ressurssenteret, Myra 23.
tirsdag 21. august Vestnes kommune
Nytt helse- og velferdsenter
Vestnes kommune signerte i dag første kontrakt med Skanska og har dermed nådd ein ny milepæl i planlegginga av eit nytt helse- og velferdsenter i Vestnes.
fredag 17. august Vestnes kommune
Gåturar for alle - hausten 2018
Torsdag 23. august startar haustsesongen til Vestnes Frivilligsentral sine gåturar til ulike stader i kommunen. Velkommen med på tur!
torsdag 16. august Vestnes kommune
Nytt system for søkarar av tilskot til sjukdomsavløysning i landbruket frå august 2018
Den 15.august opnar det nye elektroniske systemet for dei som søkjer om tilskot til avløysning ved sjukdom og fødsel. Meir informasjon finn du i dette brevet:Raskere saksbehandling av søknader sjukdomsavløysing i landbruket
fredag 10. august Vestnes kommune
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
torsdag 9. august Vestnes kommune
Gode forbilder
onsdag 8. august $ Lindesnes
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.
mandag 6. august Vestnes kommune
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.
fredag 3. august Vestnes kommune
Samlet inn 110.000 kroner til Kreftforeningen
Gooolydfestivalen på Vestnes begynner å få fotfeste. I år samlet de for første gang inn over 100.000 kroner til veldedighet.
torsdag 2. august $ Lindesnes
Minneboken
torsdag 12. juli $ Lindesnes
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
mandag 9. juli Vestnes kommune
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
mandag 9. juli Vestnes kommune
Sol, sommar og reine strender!
Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
mandag 9. juli Vestnes kommune
Planlegginga av nytt helse- og velferdsenter går for fullt
Forprosjektet for det nye helse- og velferdsenteret er inne i ein spanande periode.
torsdag 5. juli Vestnes kommune
Sol sommar og reine strender!
Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
onsdag 4. juli Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fram til 6.juli
Fram til fredag 6. juli kl. 06 blir det kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fra kl. 20-06. Det blir inntil 15 minutters ventetid, men på natt etter kl. 24.00 kan det bli opp mot 30 min ventetid.
mandag 2. juli Vestnes kommune
Minneboken
fredag 29. juni $ Lindesnes
Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune vedtok i sitt møte den 19.06.2018 og utsette saka om Årets Ros 2018. Dei vil gjerne ha inn fleire forslag til prisvinnarar, og har forlenga forslagsfristen til 30. august. 2018. Dei reviderte også vedtektene for prisen, slik at prisen no i tillegg...
onsdag 27. juni Vestnes kommune
Melding om godkjent reguleringsplan for Fv 661 Vik - Leirvikbukta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 21.06.2018, sak 41/2018, detaljreguleringsplan med føresegner for Fv 661 Vik - Leirvikbukta
mandag 25. juni Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Fri ferdsel i Innfjordtunnelen 22.juni til 24.juni
Det blir fri ferdsel i Innfjordtunnelen fra fredag 22.juni kl. 06.00 til søndag 24. juni kl. 20.00.
fredag 22. juni Vestnes kommune
Endra opningstider ved NAV Vestnes frå veke 26
NAV Vestnes har beslutta å endre opningstiden frå og med måndag 25. juni 2018.
torsdag 21. juni Vestnes kommune
Offentleg høyring - forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, - Vestnes kommune
Vestnes kommune v/ Planutvalet vedtok i møte 12.06.2018 om å legge forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.
onsdag 20. juni Vestnes kommune
Anskaffelse av tømrartenester - kunngjering
Det er høve til å gi tilbod på oppdraget som består av: 1. Skogheim bustadane (1,2 og 3) på Myra. Tømrararbeid i samband med utbygging av terrasse/platting med rekkverk og levegg. I tillegg skal det utskiftast eksisterande rekkverk på nokre bustadsterrassar. 2....
tirsdag 19. juni Vestnes kommune
Anskaffelse av tømrartenester - kunngjering
Det er høve til å gi tilbod på oppdraget som består av: 1. Skogheim bustadane (1,2 og 3) på Myra. Tømrararbeid i samband med utbygging av terrasse/platting med rekkverk og levegg. I tillegg skal det utskiftast eksisterande rekkverk på nokre bustadsterrassar. 2....
mandag 18. juni Vestnes kommune
Offentleg høyring - Lokal forskrift om utvida bandtvang i Vestnes kommune
Planutvalet i Vestnes kommune vedtok 23.05.2018 å sende ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Vestnes kommune på høyring. Utvidinga av bandtvangsperioden kjem i tillegg til den generelle bandtvang og vil vere gjeldande frå og med 21.august til og med 30.september. Dermed blir...
mandag 18. juni Vestnes kommune
Oppheving av totalforbud mot bruk av åpen ild
Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskifte vil det være lokale forskjeller og Meterologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.
fredag 15. juni Vestnes kommune
Farevarsel med høgt aktsemdsnivå frå Meteorologisk institutt
MET har sendt ut eit farevarsel på oransje nivå for Møre og Romsdal torsdag 14.06.2018. Frå tidleg torsdag ettermiddag ventast kraftig vind frå sør med svært kraftige vindkast på 25-35 m/s. Torsdag kveld dreier vinden på vest, fredag morgon minkande.
onsdag 13. juni Vestnes kommune
Kulturpolitisk temaplanrullering 2018
Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.
onsdag 13. juni Vestnes kommune
Kulturpolitisk temaplanrullering 2018
Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.
mandag 11. juni Vestnes kommune
Minneboken
torsdag 7. juni $ Lindesnes
Slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen
Fredag 8. juni kl. 06 er det slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen. Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet.
onsdag 6. juni Vestnes kommune
Slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen
Fredag 8. juni kl. 06 er det slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen. Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet.
tirsdag 5. juni Vestnes kommune
Anbod - rehabilitering av turveg og opparbeiding av friluftsareal
Vestnes kommune ønskjer tilbod på rehabilitering av delar av eksisterande turveg, bygging av ei ny turvegarm samt opparbeiding, planering og såing av eit areal avsett til friluftslivsformål. Dette gjeld eit område avgrensa mellom gamlebrua i nord og fram til grusparkeringa nedanfor...
mandag 4. juni Vestnes kommune
Svømmebassenget på Myra - sommarstengt frå 1. juni
Varmebassenget på Myra er stengt for sommaren frå fredag 1. juni. Opningsdato til hausten er måndag 3. september.
torsdag 31. mai Vestnes kommune
Årets arkivar Møre og Romsdal 2018
På Kontaktkonferansen til Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 29. mai vart prisen Årets arkivar Møre og Romsdal delt ut for andre gong. Ellen Eiknes Forland, arkivleiar i Vestnes kommune, vart tildelt prisen «Årets arkivar 2018 Møre og Romsdal».
torsdag 31. mai Vestnes kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i Møre og Romsdal
Skogbrannindeksen varsler om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for de neste dagene tilsier at faren vedvarer og vil øke ytterlig. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor et midlertidig totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.
onsdag 30. mai Vestnes kommune
Trafikkavvikklinga i Innfjordtunnelen, Måndalstunnelen og Hjelviktunnelen denne veka:
Denne veka blir trafikkavviklinga i tunnelane slik:
mandag 28. mai Vestnes kommune
Forslag til reguleringsplan Vikebukt sentrum
I medhald av PBL § 12-10 vedtek planutvalet å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikebukt sentrum ut til offentleg ettersyn, med plankart datert 09.05.2018, planomtale og føresegner datert 11.05.2018
mandag 28. mai Vestnes kommune
Forslag til reguleringsplan Riseplassen
I medhald av PBL §§ 12-10 og 12-11 vedtek planutvalet å legg forslag til detaljreguleringsplan for Riseplassen ut til offentleg ettersyn.
mandag 28. mai Vestnes kommune
Forslag til reguleringsplan Vikebukt sentrum
I medhald av PBL § 12-10 vedtek planutvalet å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikebukt sentrum ut til offentleg ettersyn, med plankart datert 09.05.2018, planomtale og føresegner datert 11.05.2018
mandag 28. mai Vestnes kommune
Kulturarvplan for Vestnes kommune. Høyring
I samsvar med vedtak i Vestnes formannskap sak 33/2018, legg ein til høyring eit forslag til kulturarvplan for Vestnes kommune, med tilhøyrande handlingsdel for perioden 2019-2022.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
Kulturpolitisk temaplanrullering 2018
Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
Tilbodsinnhenting - Lysblending Helland skule
Helland Skule har behov for innvendig lysblending for ein del av klasseromma. Formålet er å få tilstrekkeleg blending/demping av lys slik at ein kan nytte projektor eller interaktiv tavle i undervisninga.Tlbodsfrist er satt til 11. juni klokka 14:00. Sjå og pkt 5.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
Velkommen til hagefest ved Frivilligsentralen
9.juni, kl. 16.00-18.00, inviterar Vestnes hagelag til hagefest og bursdagsfeiring i samband med at dei fyller 40 år.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Det blir ikkje arbeid i Innfjord- og Måndalstunnelen i kveld
Det blir ikkje arbeid i Innfjord- og Måndalstunnelen i kveld og natt onsdag 16. mai. Tunnelane blir opne til tirsdag 22.mai kl 18:00
onsdag 16. mai Vestnes kommune
17. mai program i Vestnes kommune
Her finn du 17. mai programma for dei ulike bygdelaga i 2018.
tirsdag 15. mai Vestnes kommune
Høyring - konsesjonssak, regulering av Instebotnvatnet
Sesselva kraftverk sto ferdig i september 2016 og har sidan vore i drift. Oppstraums inntaket til kraftverket ligg fjellvatnet, Instebotnvatnet. For å auke produksjonen vert det søkt om regulering av Instebotnvatnet.
tirsdag 15. mai Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra stengd 18. og 19. mai
Varmebassenget på Myra er stengd for publikumsbading 18. og 19. mai. Det er også stengd mandag 21.mai (2.pinsedag)
mandag 14. mai Vestnes kommune
Tvunget til å stenge parkeringskjelleren
Mandal kommune tvinger Agderbygg til å sperre innkjørselen til parkeringsanlegg i Idrettsparken.
onsdag 9. mai $ Lindesnes
Idrettsklubben ble stiftet for 15 måneder siden – fremdeles langt unna tennisbaner
Avslaget på Agderbyggs kjørerampe i Idrettsparken har satt tålmodigheten til tennisklubbens 90 medlemmer på prøve. Nå vil de igjen prøve å ruste opp det gamle anlegget.
mandag 7. mai $ Lindesnes
Historier fra 2. verdenskrig
På Kulturkafeen tysdag 8.mai, Frigjeringsdagen, kjem Per Bjørn Ellingseter og fortel historier om korleis folk i Vestnes opplevde 2.verdskrig. Kl. 15.30 på Frivilligsentralen. Alle er velkomne!
mandag 7. mai Vestnes kommune
Strandrydding
Så bra at du vil rydde ei strand! Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet...
onsdag 2. mai Vestnes kommune
Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune skal dele ut prisen Årets Ros 2018 og ønskjer forslag på priskandidatar. Forslagsfrist 31. mai
onsdag 2. mai Vestnes kommune
Fri ferdsel i Innfjords- og Måndalstunnelen 17. til 22.mai
Det blir arbeid i tunnelene de andre fridagene i mai.
onsdag 2. mai Vestnes kommune
Frigjerings- og veterandagen 8. mai 2018
Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune
mandag 30. april Vestnes kommune
Frigjerings- og veterandagen 8. mai 2018
mandag 30. april Vestnes kommune
Gåturar for alle - våren 2018
Torsdag 26. april startar vårsesongen til Vestnes Frivilligsentral sine gåturar til ulike stader i kommunen.
fredag 27. april Vestnes kommune
Sesongstart for Stikk UT! 2018
1. mai startar Stikk UT!-sesongen 2018. Vi opnar sesongen med fellestur til paviljongen på Tresfjord museum. Velkommen!
fredag 27. april Vestnes kommune
2 ledige omsorgsbustader ved Senior Plaza og Aktivitetssenteret på Vestnes
Senior Plaza - Leiligheit med 2 soverom. Aktivitetssenteret - Leiligheit med 1 soverom.
mandag 23. april Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen fra 23. april
Fra mandag 23. april blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen mellom kl 18:00 og 06:00.
mandag 23. april Vestnes kommune
Årets Stikk UT!-turar er klare!
1.mai startar årets Stikk UT!-sesong. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandane i løpet av veke 17. Om du treng fleire kan du hente det gratis på servicekontoret i kommunen.
fredag 20. april Vestnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTNES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL