Vestnes
Minneboken
torsdag 12. juli $ Lindesnes
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
mandag 9. juli Vestnes kommune
Høyring angåande endring av skulekrinsar/skulestruktur
Administrasjonssjefen viser til pkt 3 i vedtaket frå kommunestyret 21.06.2018, sak 42/2018 - tilstandsrapporten for grunnskulen i Vestnes 2017. Det skal gjennomførast ei høyring om "Elevane i Tresfjord vert overtført til Helland skule frå 1. januar 2019". Les meir om saka her.
mandag 9. juli Vestnes kommune
Sol, sommar og reine strender!
Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
mandag 9. juli Vestnes kommune
Planlegginga av nytt helse- og velferdsenter går for fullt
Forprosjektet for det nye helse- og velferdsenteret er inne i ein spanande periode.
torsdag 5. juli Vestnes kommune
Sol sommar og reine strender!
Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
onsdag 4. juli Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fram til 6.juli
Fram til fredag 6. juli kl. 06 blir det kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fra kl. 20-06. Det blir inntil 15 minutters ventetid, men på natt etter kl. 24.00 kan det bli opp mot 30 min ventetid.
mandag 2. juli Vestnes kommune
Minneboken
fredag 29. juni $ Lindesnes
MØRE OG ROMSDAL

Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune vedtok i sitt møte den 19.06.2018 og utsette saka om Årets Ros 2018. Dei vil gjerne ha inn fleire forslag til prisvinnarar, og har forlenga forslagsfristen til 30. august. 2018. Dei reviderte også vedtektene for prisen, slik at prisen no i tillegg...
onsdag 27. juni Vestnes kommune
Melding om godkjent reguleringsplan for Fv 661 Vik - Leirvikbukta
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 21.06.2018, sak 41/2018, detaljreguleringsplan med føresegner for Fv 661 Vik - Leirvikbukta
mandag 25. juni Vestnes kommune
Fri ferdsel i Innfjordtunnelen 22.juni til 24.juni
Det blir fri ferdsel i Innfjordtunnelen fra fredag 22.juni kl. 06.00 til søndag 24. juni kl. 20.00.
fredag 22. juni Vestnes kommune
Endra opningstider ved NAV Vestnes frå veke 26
NAV Vestnes har beslutta å endre opningstiden frå og med måndag 25. juni 2018.
torsdag 21. juni Vestnes kommune
Offentleg høyring - forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, - Vestnes kommune
Vestnes kommune v/ Planutvalet vedtok i møte 12.06.2018 om å legge forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.
onsdag 20. juni Vestnes kommune
Anskaffelse av tømrartenester - kunngjering
Det er høve til å gi tilbod på oppdraget som består av: 1. Skogheim bustadane (1,2 og 3) på Myra. Tømrararbeid i samband med utbygging av terrasse/platting med rekkverk og levegg. I tillegg skal det utskiftast eksisterande rekkverk på nokre bustadsterrassar. 2....
mandag 18. juni Vestnes kommune
Offentleg høyring - Lokal forskrift om utvida bandtvang i Vestnes kommune
Planutvalet i Vestnes kommune vedtok 23.05.2018 å sende ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Vestnes kommune på høyring. Utvidinga av bandtvangsperioden kjem i tillegg til den generelle bandtvang og vil vere gjeldande frå og med 21.august til og med 30.september. Dermed blir...
mandag 18. juni Vestnes kommune
Oppheving av totalforbud mot bruk av åpen ild
Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskifte vil det være lokale forskjeller og Meterologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.
fredag 15. juni Vestnes kommune
Farevarsel med høgt aktsemdsnivå frå Meteorologisk institutt
MET har sendt ut eit farevarsel på oransje nivå for Møre og Romsdal torsdag 14.06.2018. Frå tidleg torsdag ettermiddag ventast kraftig vind frå sør med svært kraftige vindkast på 25-35 m/s. Torsdag kveld dreier vinden på vest, fredag morgon minkande.
onsdag 13. juni Vestnes kommune
Kulturpolitisk temaplanrullering 2018
Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.
onsdag 13. juni Vestnes kommune
Kulturpolitisk temaplanrullering 2018
Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.
mandag 11. juni Vestnes kommune
Minneboken
torsdag 7. juni $ Lindesnes
Slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen
Fredag 8. juni kl. 06 er det slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen. Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet.
onsdag 6. juni Vestnes kommune
Slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen
Fredag 8. juni kl. 06 er det slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen. Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet.
tirsdag 5. juni Vestnes kommune
Anbod - rehabilitering av turveg og opparbeiding av friluftsareal
Vestnes kommune ønskjer tilbod på rehabilitering av delar av eksisterande turveg, bygging av ei ny turvegarm samt opparbeiding, planering og såing av eit areal avsett til friluftslivsformål. Dette gjeld eit område avgrensa mellom gamlebrua i nord og fram til grusparkeringa nedanfor...
mandag 4. juni Vestnes kommune
Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune skal dele ut prisen Årets Ros 2018 og ønskjer forslag på priskandidatar. Forslagsfrist 10. juni
fredag 1. juni Vestnes kommune
Trafikkavvikling i Innfjordstunnelen i helga
I helga blir det kolonnekøyring i Innfjordtunnelen, ikkje fri ferdsel som tidligare annonsert.
fredag 1. juni Vestnes kommune
Svømmebassenget på Myra - sommarstengt frå 1. juni
Varmebassenget på Myra er stengt for sommaren frå fredag 1. juni. Opningsdato til hausten er måndag 3. september.
torsdag 31. mai Vestnes kommune
Årets arkivar Møre og Romsdal 2018
På Kontaktkonferansen til Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 29. mai vart prisen Årets arkivar Møre og Romsdal delt ut for andre gong. Ellen Eiknes Forland, arkivleiar i Vestnes kommune, vart tildelt prisen «Årets arkivar 2018 Møre og Romsdal».
torsdag 31. mai Vestnes kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i Møre og Romsdal
Skogbrannindeksen varsler om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for de neste dagene tilsier at faren vedvarer og vil øke ytterlig. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor et midlertidig totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.
onsdag 30. mai Vestnes kommune
Trafikkavvikklinga i Innfjordtunnelen, Måndalstunnelen og Hjelviktunnelen denne veka:
Denne veka blir trafikkavviklinga i tunnelane slik:
mandag 28. mai Vestnes kommune
Forslag til reguleringsplan Vikebukt sentrum
I medhald av PBL § 12-10 vedtek planutvalet å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikebukt sentrum ut til offentleg ettersyn, med plankart datert 09.05.2018, planomtale og føresegner datert 11.05.2018
mandag 28. mai Vestnes kommune
Forslag til reguleringsplan Riseplassen
I medhald av PBL §§ 12-10 og 12-11 vedtek planutvalet å legg forslag til detaljreguleringsplan for Riseplassen ut til offentleg ettersyn.
mandag 28. mai Vestnes kommune
Forslag til reguleringsplan Vikebukt sentrum
I medhald av PBL § 12-10 vedtek planutvalet å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikebukt sentrum ut til offentleg ettersyn, med plankart datert 09.05.2018, planomtale og føresegner datert 11.05.2018
mandag 28. mai Vestnes kommune
Kulturarvplan for Vestnes kommune. Høyring
I samsvar med vedtak i Vestnes formannskap sak 33/2018, legg ein til høyring eit forslag til kulturarvplan for Vestnes kommune, med tilhøyrande handlingsdel for perioden 2019-2022.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kulturpolitisk temaplanrullering 2018
Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
Tilbodsinnhenting - Lysblending Helland skule
Helland Skule har behov for innvendig lysblending for ein del av klasseromma. Formålet er å få tilstrekkeleg blending/demping av lys slik at ein kan nytte projektor eller interaktiv tavle i undervisninga.Tlbodsfrist er satt til 11. juni klokka 14:00. Sjå og pkt 5.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
Velkommen til hagefest ved Frivilligsentralen
9.juni, kl. 16.00-18.00, inviterar Vestnes hagelag til hagefest og bursdagsfeiring i samband med at dei fyller 40 år.
onsdag 23. mai Vestnes kommune
Det blir ikkje arbeid i Innfjord- og Måndalstunnelen i kveld
Det blir ikkje arbeid i Innfjord- og Måndalstunnelen i kveld og natt onsdag 16. mai. Tunnelane blir opne til tirsdag 22.mai kl 18:00
onsdag 16. mai Vestnes kommune
17. mai program i Vestnes kommune
Her finn du 17. mai programma for dei ulike bygdelaga i 2018.
tirsdag 15. mai Vestnes kommune
Høyring - konsesjonssak, regulering av Instebotnvatnet
Sesselva kraftverk sto ferdig i september 2016 og har sidan vore i drift. Oppstraums inntaket til kraftverket ligg fjellvatnet, Instebotnvatnet. For å auke produksjonen vert det søkt om regulering av Instebotnvatnet.
tirsdag 15. mai Vestnes kommune
Varmebassenget på Myra stengd 18. og 19. mai
Varmebassenget på Myra er stengd for publikumsbading 18. og 19. mai. Det er også stengd mandag 21.mai (2.pinsedag)
mandag 14. mai Vestnes kommune
Tvunget til å stenge parkeringskjelleren
Mandal kommune tvinger Agderbygg til å sperre innkjørselen til parkeringsanlegg i Idrettsparken.
onsdag 9. mai $ Lindesnes
Idrettsklubben ble stiftet for 15 måneder siden – fremdeles langt unna tennisbaner
Avslaget på Agderbyggs kjørerampe i Idrettsparken har satt tålmodigheten til tennisklubbens 90 medlemmer på prøve. Nå vil de igjen prøve å ruste opp det gamle anlegget.
mandag 7. mai $ Lindesnes
Historier fra 2. verdenskrig
På Kulturkafeen tysdag 8.mai, Frigjeringsdagen, kjem Per Bjørn Ellingseter og fortel historier om korleis folk i Vestnes opplevde 2.verdskrig. Kl. 15.30 på Frivilligsentralen. Alle er velkomne!
mandag 7. mai Vestnes kommune
Ber om tilbud på maskin
Vestnes kommune ønskjer å anskaffe ei maskin som nyttar varmt vatn for fjerning av ugras og mose. Sjå artikkelen under for meir informasjon
fredag 4. mai Vestnes kommune
Strandrydding
Så bra at du vil rydde ei strand! Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet...
onsdag 2. mai Vestnes kommune
Årets Ros 2018
Rådet for Funksjonshemma i Vestnes kommune skal dele ut prisen Årets Ros 2018 og ønskjer forslag på priskandidatar. Forslagsfrist 31. mai
onsdag 2. mai Vestnes kommune
Fri ferdsel i Innfjords- og Måndalstunnelen 17. til 22.mai
Det blir arbeid i tunnelene de andre fridagene i mai.
onsdag 2. mai Vestnes kommune
Frigjerings- og veterandagen 8. mai 2018
Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune
mandag 30. april Vestnes kommune
Frigjerings- og veterandagen 8. mai 2018
mandag 30. april Vestnes kommune
Gåturar for alle - våren 2018
Torsdag 26. april startar vårsesongen til Vestnes Frivilligsentral sine gåturar til ulike stader i kommunen.
fredag 27. april Vestnes kommune
Sesongstart for Stikk UT! 2018
1. mai startar Stikk UT!-sesongen 2018. Vi opnar sesongen med fellestur til paviljongen på Tresfjord museum. Velkommen!
fredag 27. april Vestnes kommune
2 ledige omsorgsbustader ved Senior Plaza og Aktivitetssenteret på Vestnes
Senior Plaza - Leiligheit med 2 soverom. Aktivitetssenteret - Leiligheit med 1 soverom.
mandag 23. april Vestnes kommune
Kolonnekjøring i Hjelviktunnelen fra 23. april
Fra mandag 23. april blir det kolonnekjøring i Hjelviktunnelen mellom kl 18:00 og 06:00.
mandag 23. april Vestnes kommune
Årets Stikk UT!-turar er klare!
1.mai startar årets Stikk UT!-sesong. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandane i løpet av veke 17. Om du treng fleire kan du hente det gratis på servicekontoret i kommunen.
fredag 20. april Vestnes kommune
Påmelding til norskprøve for privatistar våren 2018
Privatistweben er open for påmelding i perioden 18.04.2018 - 24.04.2018. Personar som ikkje har rett til gratis prøve, må melde seg opp sjølv og betale ei prøveavgift som kommunen har bestemt.
torsdag 19. april Vestnes kommune
2. gongs offentleg ettersyn for Reguleringsplan Fv. 661 Vik - Furneskrysset
I medhald av PBL § 12-10 vedtar planutvalet å legg revidert detaljreguleringsplan for Fv. 661 Vik – Furneskrysset ut til 2.gongs offentleg ettersyn, med plankart datert 13.03.2018 og omtale/føresegner datert 16.03.2018
onsdag 18. april Vestnes kommune
Full strid om bygging i Idrettsparken
Planutvalget er sterkt splittet i synet på om Agderbygg skal få bygge avkjøring fra garasjene i Nye Vestnes-blokka ut i Idrettsparken.
tirsdag 17. april $ Lindesnes
Innføringskurs i skogbruk - Påmeldingsfrist i dag!!
Innføringskurs i skogbruk torsdag 19.04.2018 kl 18:00 i kommunestyresalen.
mandag 16. april Vestnes kommune
MØRE OG ROMSDAL

Nytt Aktivitetsvenn-kurs
Torsdag 19.april er det klart for nytt kurs for alle som har lyst til å bli Aktivitetsvenn, eller som berre vil finne meir ut av kva det er. Som aktivitetsvenn er du med å gje personar med demens fleire gode dagar og gode opplevingar.
fredag 13. april Vestnes kommune
Kulturaktivitetstilskot 2018 - utsett søknadsfrist
Søknadsfristen for lokale lag og organisasjonar til å søkje Vestnes kommune om kulturmidlar og aktivitetstilskot blir utsett ei veke til onsdag 18. april 2018!
onsdag 11. april Vestnes kommune
Gåturar for alle - våren 2018
Torsdag 26.april startar vårsesongen til Vestnes Frivilligsentral sine gåturar til ulike stader i kommunen.
tirsdag 10. april Vestnes kommune
Nye næringstomter i Misfjordskogen Vest til sals
I medhald av vedtak i Kommunestyret 16.11.2017 (fastsetjing av pris) og 22.03.2018 (tildelingsreglar for kommunale næringstomter) vert det no lagt ut for sal 8 næringstomter i feltet Misfjordskogen Vest. Tomtene vert på mellom (ca) 2,3 og 7,9 dekar.
mandag 9. april Vestnes kommune
Geologisk kartlegging av utvalde område i Vestnes kommune
Norges Geologiske Undersøkelse vil i løpet av april og mai utføre detaljert kvartærgeologisk kartlegging av utvalgte områder i Vestnes kommune.
mandag 9. april Vestnes kommune
Minneboken
lørdag 7. april $ Lindesnes
Nytt Aktivitetsvenn-kurs
Torsdag 19.april er det klart for nytt kurs for alle som har lyst til å bli Aktivitetsvenn, eller som berre vil finne meir ut av kva det er. Som aktivitetsvenn er du med å gje personar med demens fleire gode dagar og gode opplevingar.
fredag 6. april Vestnes kommune
Kulturaktivitetstilskot 2018
Lokale lag og organisasjonar kan no søkje Vestnes kommune om kulturmidlar og aktivitetstilskot. Søknadsfristen er sett til onsdag 11. april 2018!
torsdag 5. april Vestnes kommune
Borgarleg vigsel i Vestnes kommune
Frå 1. januar 2018 er borgarleg vigsel overført frå tingretten til kommunen. I Vestnes kommune er det ordførar og varaordfører som står for seremonien. Les meir her om korleis ein skal gå fram om ein ønskjer å gifte seg borgarleg i Vestnes.
torsdag 5. april Vestnes kommune
Påmelding til norskprøve for privatistar våren 2018
Privatistweben er open for påmelding i perioden 18.04.2018 - 24.04.2018. Personar som ikkje har rett til gratis prøve, må melde seg opp sjølv og betale ei prøveavgift som kommunen har bestemt.
torsdag 5. april Vestnes kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres. Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.
fredag 23. mars Vestnes kommune
Interkommunal legevaktordning - opningstider i påska
Sjå plakaten under for opningstider.
fredag 23. mars Vestnes kommune
Skiutstyr til skidag eller påske?
Utstyrssentralen er open i dag måndag 19.mars kl. 09.00-12.30, og kl. 14.30-15.30 pga skidag på skulen, tilbakelevering av utstyr vert onsdag 21.03 (kl. 09.00-15.00). Torsdag, kl. 14.30-15.30 er utstyrssentralen open for lån til over påske.
onsdag 21. mars Vestnes kommune
Endra hentedagar av avfall i påska
Klikk her for å sjå endra hentedagar
mandag 19. mars Vestnes kommune
Utlysing av ungdomsstipend for 2018
Vestnes ungdomsråd lyser no ut tre stk ungdomsstipend á kr 2 500 med forslagsfrist tirsdag 17. april 2018.
onsdag 14. mars Vestnes kommune
Kommunale tomter i Vestnes
Sida for kommunale tomter er no oppdatert. Nye tomter, med kart, er lagt til.
mandag 12. mars Vestnes kommune
Vestnes Næringsforun søker daglig leder
Styret i Vestnes Næringsforum søker etter ny daglig leder for tiltredelse 1. august 2018. Se stillingsannonsen her.
torsdag 8. mars Vestnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTNES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Rogaland Østfold Vest Agder Fotboll Hässleholm Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Buskerud Skåne Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Oskarshamn Kristianstad Thailand Inrikes Rendalen Eslöv Kongelig Fiske Vellinge Finnmark Tynset Sandnes Kragerø Fotball Skien Vær Mandal Sport Åstorp Karmøy Bolig Kultur Musikk Molde FK Sverige Blekinge Norway Cup Fredrikstad Politikk VM Trening Tinn Malmö Mote Trav Russland IK Start Lyngdal Grue Stavanger Stockholm Kunst Reise Barn Spill Helse Vestby Lesja Tesla Tvedestrand Sigdal Grane Kristiansand Risør Fauske Stord Håndball Turn Økonomi Sjakk Røros Askvoll Nittedal Lindås Aurskog-Høland Lund Motor 17. mai Ringsaker Moss Sund Øksnes Steigen Nore og Uvdal Askøy Tranøy Kampsport Näringsliv Horten X-games Hvaler Båstad Boksing Seljord Landbruk Hälsa Film Sortland Lillesand Osterøy Bamble Nesodden Vågan Salangen Vadsø Jølster Gausdal Kvinesdal Åmot Landskrona Hemnes Enebakk Staffanstorp Stor-Elvdal Aurdal Bromölla Friidrett Kongsvinger Alstahaug Nybro Sogndal USA SK Brann Meløy Eurovision Kommunesammenslåing Vefsn Andøy Alpint Solund Høyanger Eidskog Lund Helsingborg Porsgrunn Drangedal Fedje Bodø/Glimt Bil Suldal Teknik Gjerstad Gjøvik Ronneby Strängnäs Leirfjord Hyllestad Narvik Bremanger Karasjok Android Dyr Mat Spania Radøy Interiør Arctic Race Skedsmo Tomelilla Tønsberg FK Haugesund Nordre Land Austrheim Trøgstad Gloppen Dovre Lødingen Eidfjord Russ Ski Polen Nes E-sport Meland Musik Nord-Korea Moskenes Stranda Rauma Masfjorden Nissedal Øygarden Løten Engerdal Voss Karlshamn Motorsport Rælingen Jönköping Bundesliga Kviteseid Østre Toten Hobøl Rygge Time Ballangen Saltdal Flekkefjord Tyrkia Frankrike Friluftsliv Bærum Svelvik Klima Liverpool Stryn Jakt Tysvær Øyer Kvinner Sandefjord Fotball Vitenskap Hörby Halden Mjölby Ukraina OBOS-ligaen Utrikes Skiptvet Torsken Valle Asker Mörbylånga Eid Politik World Series of Poker Kvalsund Champions League Fildeling Danmark Toyota Skånland Volvo Holtålen Giske Mönsterås Skisport Lillehammer NM Re Stabæk Sjöbo Rakkestad Lillestrøm SK Sölvesborg Bil Flakstad Øystre Slidre Flora Norway Chess La liga Evenes Jevnaker Hamar Skodje Mjøndalen IF Utsira Værøy Jobb Rennesøy Tour of Norway Olofström Skurup Aure Nordkapp Australia Sørfold Farsund Östra Göinge Poker Skiskyting Rana Båt Bodø Foto Søgne Vinje Film Askim Brønnøy Tingvoll Hadsel Litteratur Roing Ulvik Hockey Odds BK Vestre Slidre Hole Åsnes Syria Sola Molde Fjaler Modum Sykkylven Klatring Kina Motorsport Grimstad Israel Målselv Kryptovaluta Tromsø IL Ulstein Vindafjord Hamarøy Nannestad Svalöv Birkenes Audnedal Larvik Nord-Odal Hammerfest Arendal Emmaboda Lier Porsanger Frogn Tysfjord Sandøy Eidsberg Bømlo Forskning
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL