Vestby
Smittevernrapport koronavirus 29. oktober
Vestby har per 29. oktober totalt  4896 negative prøvesvar og 58 positive prøvesvar. 
07:49 Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 28. oktober
Vestby har per 28. oktober totalt  4815 negative prøvesvar og 54 positive prøvesvar. 
onsdag 21:20 Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 27. oktober
Vestby har per 27. oktober totalt  4723 negative prøvesvar og 52 positive prøvesvar. 
onsdag 07:43 Vestby kommune
NAV arrangerer digital jobbmesse 3. november
På jakt etter jobb? NAV arrangerer digital jobbmesse 3. november, kl. 12.00 -15.00. 
tirsdag 16:28 Vestby kommune
Lokale og nasjonale smittevernsbestemmelser
Vestby kommune har vurdert tiltakene som er innført i Oslo kommune. På bakgrunn av lokale smittetall har kommunen besluttet at det foreløpig ikke gjøres endringer i de lokale bestemmelsene som gjelder for Vestby. Det betyr at gjeldende smittevernregime fortsetter inntil videre. De nye...
tirsdag 12:51 Vestby kommune
Offisiell åpning av nye Grevlingen flerbrukshall
Det er mange som fortjener æren for at prosjektet er ferdig to måneder før tida. Nå er jeg ille glad for at vi kan åpne den nye hallen!   26. oktober ble nye Grevlingen flerbrukshall offisielt åpnet av ordfører Tom Anders Ludvigsen, med snorklipping og
tirsdag 11:23 Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 26. oktober
Vestby har per 26. oktober totalt 4660 negative prøvesvar og 52 positive prøvesvar.
tirsdag 08:26 Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 25. oktober
Vestby har per 25. oktober totalt  4628 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
mandag 08:04 Vestby kommune
VIKEN

Smittevernrapport koronavirus 23. oktober
Vestby har per 23. oktober totalt  4564 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
lørdag 24. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 22. oktober
Vestby har per 22. oktober totalt  4508 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
torsdag 22. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 21. oktober
Vestby har per 21. oktober totalt  4438 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
torsdag 22. oktober Vestby kommune
Støyende arbeider langs jernbanesporet
Vestby kommune har mottatt melding om at Bane Nor skal utføre arbeider langs jernbanesporet på Østfoldbanen fra 26. til 31. oktober.
onsdag 21. oktober Vestby kommune
Innvielse av oppgraderte uteområder i Deør barnehage
Barna i Deør barnehage og ordfører Tom Anders Ludvigsen kunne endelig, etter lang planlegging og en intensiv anleggsperiode, åpne et spennende og inspirerende uteområde og lekeplass i dag, 21.oktober 2020. 
onsdag 21. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 20. oktober
Vestby har per 20. oktober totalt  4375 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
tirsdag 20. oktober Vestby kommune
Takk til innbyggere, næringsliv, frivillige for et godt resultat så langt i årets TV-aksjon!
Vestby har bidratt med over 850.000 kroner til TV-aksjonen - 47 kroner per innbygger! Dette er er resultatet for Vestby tirsdag 20. oktober.
tirsdag 20. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 19. oktober
Vestby har per 19. oktober totalt  4321 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
mandag 19. oktober Vestby kommune
Kemneren i Follo nedlegges 1. november 2020
Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten med virkning fra 1. november 2020. Kemneren i Follo nedlegges fra samme dato og kommunens innbyggere må i fremtiden rette henvendelse til Skatteetaten.
mandag 19. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 18. oktober
Vestby har per 18. oktober totalt  4295 negative prøvesvar og 51 positive prøvesvar. 
søndag 18. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 17. oktober
Vestby har per 17. oktober totalt  4235 negative prøvesvar og 50 positive prøvesvar. 
lørdag 17. oktober Vestby kommune
Søk Drømmestipendet - til unge talenter mellom 18 og 25 år
50 stipend à 30 000 kroner - til sammen 1,5 millioner kroner skal deles ut. Drømmestipendet gis i kategoriene sirkus, visuell kunst, teater, dans, skapende skriving, musikk og åpen klasse.
fredag 16. oktober Vestby kommune
Gi din støtte til årets TV-aksjon!
Aksjonshelgen står for døren, og i år blir det ekstra spennende siden TV-aksjonen er heldigital! Selve aksjonsdagen er søndag 18. oktober, men innsamlingen er allerede godt i gang. 
fredag 16. oktober Vestby kommune
Forskrift om forebygging av koronasmitte – pålegg om bruk av munnbind for reisende med kollektivtransport mellom Oslo og Vestby kommune – forlenges til 5. november
Forskriften om bruk av munnbind har vært gjeldende fra 6. oktober. Situasjonen er vurdert på nytt 15. oktober. Forskriften forlenges i denne omgang til 5. november.
torsdag 15. oktober Vestby kommune
Flere av kommunens skoler deltar aktivt i støtte til årets TV-aksjon
Bjørlien skole og Vestby skole arrangerer løp med inntekt til aksjonen. Foreldre og andre kan støtte gjennom skolenes digitale bøsser eller vippse til 2133.
onsdag 14. oktober Vestby kommune
Vil du være med å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?
I Vestby kommune skal alle barn og unge få mulighet til å delta i organisert fritidstilbud, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. For å få til dette inviterer vi til felles ALLEMED-dugnad der kommune, næringsliv og frivillighet kommer sammen for å samarbeide og spille hverandre...
mandag 12. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 9. oktober
Vestby har per 9. oktober totalt 3972 negative prøvesvar og 50 positive prøvesvar.
lørdag 10. oktober Vestby kommune
10 nye fredningsområder for hummer
Fra 1. oktober innførtes et nytt fredningsområde for hummer i Vestby kommune.
fredag 9. oktober Vestby kommune
Digital hjemmetrening med hjemmetjenesten.
fredag 9. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 8. oktober
Vestby har per 8. oktober totalt 3920 negative prøvesvar og 50 positive prøvesvar.
fredag 9. oktober Vestby kommune
Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober
Vestby kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober ved å heise vimpel og vil på denne måten være med på å sette fokus på at alle har en psykisk helse. Årets tema for markeringen er «Spør mer» og vi håper at dette kan bidra til...
torsdag 8. oktober Vestby kommune
Bli med Vestby kommune og støtt årets TV-aksjon for å bekjempe plast i havet
Vi støtter TV-aksjonen. Bli med i kampen mot plast i havet - alle bidrag nytter. Pengene som samles inn via vår digitale bøsse går i sin helhet til TV-aksjonen, og overføres direkte til TV-aksjonens konto. Gi gjerne din støtte nå, innsamlingen er i gang:
onsdag 7. oktober Vestby kommune
Online booking av koronatest
Du kan nå booke tid for koronatest via Helseboka: Online booking av koronatest. 
onsdag 7. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 7. oktober
Vestby har per 7. oktober totalt 3865 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar. 
onsdag 7. oktober Vestby kommune
Jordfeil utbedret, gatelysene i Sentrumsveien, Kroerveien og Garderveien er nå tilbake
Jordfeilen som forårsaket mørke gater i Vestby sentrum i forrige uke er funnet og feilen er utbedret. Gatelysene i Sentrumsveien, Kroerveien og Garderveien fungerer nå som de skal.
tirsdag 6. oktober Vestby kommune
VIKEN

Fra 12. oktober starter en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne
Det skal åpnes for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Det åpnes først for fase 1, med utgangspunkt i idrettens gjenåpningsfaser,  idrettsforbundet.no I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen
tirsdag 6. oktober Vestby kommune
Sprengninger vil pågå en periode utover høsten
I forbindelse med byggeprosjektet Wessel Park må det sprenges i nær tilknytning til rådhuset. Første sprenging var i slutten av september og sprenginger vil pågå en periode utover høsten.
tirsdag 6. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 5. oktober
Vestby har per 5. oktober totalt 3770 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar.
tirsdag 6. oktober Vestby kommune
Forskrift om forebygging av koronasmitte – pålegg om bruk av munnbind for reisende med kollektivtransport mellom Oslo og Vestby kommune
Bakgrunn: Forskriften vedtas for å hindre smitte i den pågående pandemien. Det er vedtatt tilsvarende forskrifter for de øvrige Follo-kommunene. Forskriften under vil således være et bidrag for å sikre lik praksis for kollektivreisende i Follo.
mandag 5. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 4. oktober
Vestby har per 4. oktober totalt 3731 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar. 
søndag 4. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 3. oktober
Vestby har per 3. oktober totalt 3690 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar. 
søndag 4. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 2. oktober
Vestby har per 2. oktober totalt 3659 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar. 
lørdag 3. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 1. oktober
Vestby har per 1. oktober totalt 3616 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar. 
fredag 2. oktober Vestby kommune
Streik i kollektivtrafikken er over
Skoleskyssen vil gå som normalt etter høstferien. 
torsdag 1. oktober Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 30. september
Vestby har per 30. september totalt 3559 negative prøvesvar og 48 positive prøvesvar.
torsdag 1. oktober Vestby kommune
Verdensdagen for psykisk helse, 5. oktober
Kom og marker dagen med oss mandag 5. oktober kl. 11.00 - 14.00 utenfor Rådhusgata 6B.  Vi serverer kaffe og lefse !
onsdag 30. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 29. september
Vestby har per 29. september totalt 3544 negative prøvesvar og 47 positive prøvesvar. 
tirsdag 29. september Vestby kommune
Avtale om frivillig vern av skog mellom Miljøverndirektoratet og Vestby kommune
Ordfører Tom Anders Ludvigsen signerte 29. september avtale om frivillig vern av 2720 dekar av Vestby kommunes eiendom på Ødemørk. Området skal vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven.
tirsdag 29. september Vestby kommune
Økt smitte i Oslo - strengere smitteverntiltak vurderes i Vestby
Smittetallene i Oslo har den siste tiden økt, og Oslo kommune har innført smitteverntiltak som er noe strengere enn de nasjonale tiltakene. Vestby kommune er i samme bo- og arbeidsområde som Oslo kommune, og er av Helse- og omsorgsministeren bedt om å
tirsdag 29. september Vestby kommune
Gatelys i Sentrumsveien mørke grunnet jordfeil
Bortfall av gatelys i Sentrumsveien skyldes en jordfeil som kan være hvor som helst. Det er derfor tidkrevende å finne feilen. Leteaksjonen etter jordfeil er fortsatt i gang. Utbedring av denne feilen tar litt lengre tid enn forventet. Vestby kommune rekker ikke å utbedre feilen før over...
tirsdag 29. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 28. september
Vestby har per 28. september totalt 3495 negative prøvesvar og 44 positive prøvesvar. 
tirsdag 29. september Vestby kommune
Adkomst fra Sentrumsveien til Nordbyveien
I forbindelse med byggeprosjektet Wessel Park må det sprenges i nær tilknytning til rådhuset. Første sprenging er planlagt fredag 25. september. Sprenginger vil pågå en periode utover høsten.
mandag 28. september Vestby kommune
Forfattermøte: Nina Lykke
Nina Lykke kommer til Son bibliotek for å snakke om sin nyeste bok Full spredning.
mandag 28. september Vestby kommune
Tilskudd til energiforbedrende tiltak (ENØK) i private boliger
Vestby kommune har vedtatt å dele ut tilskudd på tilsammen kr 250.000 til energibesparende tiltak for private husholdninger. Formålet med tilskuddene er å stimulerer til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak med miljøgevinst. 
mandag 28. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 27. september
Vestby har per 26. september totalt 3428 negative prøvesvar og 44 positive prøvesvar. Per 27. september har Vestby totalt 3475 negative prøvesvar og 44 positive prøvesvar. 
mandag 28. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 25. september
Vestby har per 25. september totalt 3383 negative prøvesvar og 44 positive prøvesvar. 
mandag 28. september Vestby kommune
Bekjempelse av fremmede arter på Sauholmen, Gjøva og Ødemørk
​Vestby kommune har sett seg nødt til å bekjempe brysomme fremmede arter med plantevernmidler.  Vestby kommune jobber med bekjempelse av brysomme fremmede plantearter. I all hovedsak bekjemper Vestby kommune fremmede arter med mekanisk bekjempelse som
fredag 25. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 24. september
Vestby har per 24. september totalt 3365 negative prøvesvar og 44 positive prøvesvar. 
fredag 25. september Vestby kommune
Pressemelding: Influensavaksinasjon
Influensavaksinasjon er i år forbeholdt de som har økt risiko for alvorlig influensainfeksjon og helsepersonell med pasientkontakt.  På grunn av den pågående korona-pandemien er det av smittevernhensyn besluttet at det ikke blir kommunale
torsdag 24. september Vestby kommune
Høstaktiviteter: Ung Arena Vestby inviterer til LAN, 30. september og 1. oktober
Bli med på gratis aktivitetstilbud for ungdom fra 12 (født i 2008) til 18 år, bosatt i Vestby kommune !
torsdag 24. september Vestby kommune
VIKEN

Smittevernrapport koronavirus 23. september
Vestby har per 23. september totalt 3293 negative prøvesvar og 43 positive prøvesvar. 
torsdag 24. september Vestby kommune
Teten ungdomsklubb er åpen i høstferien
Ungdomsklubben på Teten er åpen på de vanlige tidene onsdag og fredag i høstferien.  For å kunne ivareta smittevernregler er tilbudet denne høsten noe begrenset. Det gjelder åpningstid og begrenset antall besøkende.
onsdag 23. september Vestby kommune
Bortfall av IKT, fasttelefoni og internettjenester 23. september
I forbindelse med byggeprosjektet Wessel Park må det sprenges i nær tilknytning til rådhuset. Første sprenging er planlagt fredag 25. september. Sprenginger vil pågå en periode utover høsten.
tirsdag 22. september Vestby kommune
Grevlingen svømmehall - åpner for faste leietakere etter høstferien
Fra 5. oktober åpner svømmehallen for at alle faste leietakere kan starte treninger. Informasjon er sendt direkte til de faste leietakerne dette berører.
tirsdag 22. september Vestby kommune
Høstaktiviteter: Ung Arena Vestby inviterer til gratis kino, 29. september
Bli med på gratis aktivitetstilbud for ungdom fra 12 (født i 2008) til 18 år, bosatt i Vestby kommune !  
tirsdag 22. september Vestby kommune
Ung Arena Vestby inviterer til Paintball, 28. september
Bli med på gratis aktivitetstilbud for ungdom fra 12 (født i 2008) til 18 år, bosatt i Vestby kommune !
tirsdag 22. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 21 september
Vestby har per 21. september totalt 3219 negative prøvesvar og 43 positive prøvesvar.
mandag 21. september Vestby kommune
Oppdatert - streik i kollektivtrafikken berører skoleskyssen
Fra kl 06.00 søndag 20.09.2020 er det streik i kollektivtrafikken. Det berører skoleskyssen på følgende måte: - Ingen faste busslinjer blir kjørt som oppsatt - Konsentra tar direkte kontakt med de som er berørt når det gjelder spesialskyss med minibuss
søndag 20. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 17. september
Vestby har per 17. september totalt 3106 negative prøvesvar og 42 positive prøvesvar.
fredag 18. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 16. september
Vestby har per 16. september totalt 3055 negative prøvesvar og 40 positive prøvesvar.
torsdag 17. september Vestby kommune
Bli med i årets TV-aksjon som digital bøssebærer
I år blir det ikke dør-til-dør aksjon. Bøssebærerne i år vil være digitale. En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nettet som du får når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. 
torsdag 17. september Vestby kommune
Grunnundersøkelser i sentrum
Det vil i perioder bli avsperringer i området rundt det planlagte kulturkvartalet på grunn av boring 21. september.
torsdag 17. september Vestby kommune
Rådhuset i Vestby er miljøfyrtårn!
Rådhuset i Vestby er den første i rekken av kommunens enheter som er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn.
onsdag 16. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 15. september
Vestby har per 15. september totalt 2937 negative prøvesvar og 40 positive prøvesvar.
onsdag 16. september Vestby kommune
Hjemmerehabilitering - ny avdeling i hjemmetjenesten
Fra og med mai 2020 er det etablert en ny avdeling i hjemmesykepleien, avdeling for hjemmerehabilitering. Bakgrunn for endret organisering er behovet for å øke og intensivere rehabiliteringsinnsatsen. Hensikten er å kunne ta imot flere utskrivningsklare
tirsdag 15. september Vestby kommune
Smittevernrapport koronavirus 14. september
Vestby har per 14. september totalt 2929 negative prøvesvar og 40 positive prøvesvar.
tirsdag 15. september Vestby kommune
Koronatesting når du skal reise utenlands
Flere land, flyselskaper og arbeidsgivere krever en attest som viser negativ Covid-19 test.  Vestby kommune tilbyr ikke slik testing.  Trenger den reisende en slik test så må en selv ta kontakt med fastlegen eller en privat aktør som har slikt
mandag 14. september Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL