Vestby
Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020
  Vestby kommune har i dag sendt ut tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket for 2019/2020. På grunn av en systemfeil er teksten i brevene som er sendt ut delvis kryptert. Dersom du logger deg inn i søknadsportalen vil alle opplysninger om tilbudet være korrekte.
15:37 Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Kom til samtalegrupper 19. mars
Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap...
tirsdag 10:53 Vestby kommune
Følg kommunestyremøtet 18. mars direkte på nett-TV!
Følg kommunestyret direkte på nett-TV idag, mandag 18. mars kl 17.00. På sakslisten står bl.a 2. gangs behandling av kommuneplan Vestby 2019 - 2030, etterbruk av Bjørlien gamle skole, fremtidig bruk av Birkelandgården, bytte av kunstgress, 2. gangs...
mandag 09:53 Vestby kommune
Den Kulturelle Spaserstokken i Vestby: Crooneraften med Ingar Kristiansen & Vestby Storband !
Fredag 22. mars har vi gleden av å invitere til konsertforestilling i Crooner-tradisjonens tegn, med fokus på en av de store personlighetene innen denne stilen, nemlig Frank Sinatra.
fredag 15:35 Vestby kommune
Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-11 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand i Frogn kommune og Vestby kommune. Følgende eiendommer blir berørt i Frogn kommune: Gnr./bnr. 0/1, 8/3, 8/7, 8/9, 8/30, 8/37 og...
torsdag 14. mars Vestby kommune
Son bibliotek: Møt forfatteren Herbjørg Wassmo 14. mars
Denne kvelden inviterer Bibliotekets venner i Son og Son bibliotek til møte med selveste Herbjørg Wassmo, og hennes nyeste roman Den som ser - en frittstående fortsettelse av trilogien om Dina.
onsdag 13. mars Vestby kommune
Ny kiosk på Krokstrand
Det er fortsatt vinter, men Vestby kommune ved resultatområde kommunalteknikk er i full gang med å tilrettelegge sommersesongen og bygging av den nye kiosken på Krokstrand.  Entreprenør Hærnes Byggtjeneste AS har støpt ferdig fundamentet til den nye kiosken og HC...
onsdag 13. mars Vestby kommune
Vestby Sentrum, felt B5 detaljregulering - Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning
Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestby Boligutvikling AS har satt i gang planarbeid for detaljregulering av gårdsummer / bruksnummer 8/5 og deler av 161/19. Tomten ligger øst for...
onsdag 13. mars Vestby kommune
AKERSHUS

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 skjer 13. mars
Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 blir foretatt i møte onsdag 13. mars. Det var 270 søkere da søknadsfristen gikk ut 1. mars. Vi tar sikte på å sende ut svarbrev 20. mars og vil i tidsrommet fram til utsendelsen ikke kunne gi foresatte svar eller opplysninger om...
tirsdag 12. mars Vestby kommune
Spyling av vannledninger på Verpet/ Høgda og området rundt Vestby skole natt til 13. mars
Kommunens driftsavdeling vil foreta spyling av vannledninger på Verpet/ Høgda og området rundt Vestby skole. Spylingen skjer i tidsrommet 00:00 natt til onsdag 13. mars frem til klokken 05:00
tirsdag 12. mars Vestby kommune
Speilblanke veier på Østlandet
E6 er sperret i begge retninger ved Vestby, og politiet har fått inn et titall meldinger om trafikkuhell lørdag kveld.
lørdag 9. mars TV 2
Hvilket bygg mener du bør få tildelt Vestby kommunes Byggeskikkpris ?
Byggeskikkprisen for 2018 vil bli tildelt i kommunestyrets møte 17. juni 2019.   Prisen er en hederspris som tildeles huseiere/byggherrer som, i forbindelse med oppføring av nye/rehabilitering av eksisterende bygg eller utomhusanlegg, gjennom prosjektet har lagt vekt på visuelle...
fredag 1. mars Vestby kommune
Dårlige grunnforhold ved Hølen sentrum sør, Øgården, Nordre Auerud, Rokker og Garder
I løpet av den siste tiden er det gjennomført undersøkelser av grunnen i forbindelse med regional kvikkleirekartlegging i Ski, Ås, Vestby og Frogn kommuner. Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra NVE.
fredag 1. mars Vestby kommune
Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv
Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv.
fredag 1. mars Vestby kommune
Søk om nærmiljøtilskudd i Vestby - søknadsfrist 15. mars
Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder. Anlegget/tiltaket må være åpent for alle....
fredag 1. mars Vestby kommune
Søk om tilskudd til kulturarbeid i Vestby - søknadsfrist 15. mars
Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres. Søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen av kommunale kulturmidler...
fredag 1. mars Vestby kommune
Vi feirer Tor Åge Bringsværd 80 år!
I 2019 fyller en av Vestby kommunes største navn 80 år. I kulturtjenesten feirer vi Tor Åge Bringsværd gjennom hele året med forskjellige arrangementer og tiltak. Les nyhesbrevet vårt om alle aktiviteter som er planlagt fremover - dette blir noe for enhver smak! Annette...
fredag 1. mars Vestby kommune
Eiendomsskatt 2019
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak K-92/18, den 10.12.2018, kunngjøres vedtatt skattesats for kommunal eiendomsskatt for skatteåret 2018.
mandag 25. februar Vestby kommune
Eventyrfabrikken og brannsikkerhet
Mange etterlyser åpning av det nye aktivitetssenteret for barn i Vestby (Eventyrfabrikken), og det har festet seg en oppfatning av at  det nå står på kommunen. Dette er ikke riktig. 
fredag 22. februar Vestby kommune
Vedtatt detaljregulering – Solhøy omsorgsboliger
Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger etter plan- og bygningsloven.
tirsdag 19. februar Vestby kommune
Kunngjøring listeforslag
Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:
tirsdag 19. februar Vestby kommune
Vestby kommune sender fakturaer digitalt
Som innbygger kan du motta faktura fra Vestby kommune i forskjellige digitale kanaler. 
mandag 18. februar Vestby kommune
Regnskapet i Vestby kommune for 2018 avsluttet med netto driftsresultat på 74 mill. kroner
Regnskapet for Vestby kommune er avsluttet med et netto driftsresultat på 74 millioner kroner. Den udisponerte delen av dette, også kalt regnskapsmessig overskudd, er på 40 millioner kroner. Dette er et meget godt resultat i en periode hvor kommunesektoren har fått strammere vilkår....
mandag 18. februar Vestby kommune
Midlertidig telefonnummer til Vestby kommune
Vi har dessverre problemer med innkommende telefoner til kommunens sentralbord. Dette skyldes en feil hos Telenor, det jobbes med å få løst problemet. Du kan nå kommunens sentralbord ved å ringe tlf. 957 96 121 eller 906 43 869. Du kan også sende e-post til servicekontoret:...
onsdag 13. februar Vestby kommune
Innskriving av nye førsteklassinger
Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside. Link til registreringsskjemaet ligger her og under selvbetjening.
tirsdag 12. februar Vestby kommune
LYSDRYPP i Vestby lørdag 9. februar!
Vestby kommune og Treskeverket kulturproduksjoner inviterer til lysarrangement i Vestby sentrum!
fredag 8. februar Vestby kommune
Meld deg på UKM Vestby!
Drømmer du om å stå på en scene eller vise frem noe du har laget? Er du mellom 10 og 20 år og ønsker å delta? Påmelding innen 20. februar til vår lokale kulturmønstring som arrangeres lørdag 2. mars. Meld deg på nå og bli med på...
torsdag 7. februar Vestby kommune
Påmelding til Skolefritidsordningen (SFO) i Vestby kommune for skoleåret 2019/2020
Søknadsfrist 15. mars 2019 Påmelding til SFO gjøres i Søknadsportalen som ligger på Vestby kommunes hjemmeside, innen 15. mars 2019. Informasjon om SFO finnes også på kommunes hjemmeside De som ikke har anledning til å søke elektronisk kan få hjelp ved...
torsdag 7. februar Vestby kommune
Søknad om plass i barnehage i Vestby kommune for barnehageåret 2019/2020 - samordnet opptak
Barnehage - Søknadsfrist 1. mars 2019 Søknad til barnehager i Vestby gjøres i Søknadsportalen som ligger på Vestby kommunes hjemmeside, innen 1. mars 2019. Informasjon om barnehagetilbudet i Vestby finnes også på kommunes hjemmeside Ved hovedopptak er det lovfestet rett...
torsdag 7. februar Vestby kommune
Besøk Grevlingen svømmehall
Vi minner om at vi holder åpent i vinterferieuka. Se våre åpningstider under. Vi gjør samtidig oppmerksom på at søndag 9. februar er det svømmestevne i regi av Vestby svømme- og livredningsklubb. Svømmehallen er derfor stengt for vanlig folkebad denne dagen.
tirsdag 5. februar Vestby kommune
Brevik Danseverksted - nye kurs fra 28. januar
Det er oppstart av nye kurs rundt i kommunen fra mandag 28. januar 2019, og både nye og gamle danseelever ønskes velkommen. Møt gjerne opp på prøvetime!
tirsdag 29. januar Vestby kommune
Kulturskolens Vinterfestival lørdag 2. februar
kl. 12 - 17  i Kulturkvartalet, Vestby sentrum (Gamle Rimi i 1. etg. under biblioteket). Her kan du få en smakebit av en rekke av Vestby kulturskoles spennende tilbud, og ikke minst se flotte prestasjoner av elevene.
tirsdag 29. januar Vestby kommune
Varierende vanntrykk og brunt vann på Pepperstad onsdag 30. januar
På grunn av arbeid med vanntilførselen er det fare for brunt vann og varierende vanntrykk på Pepperstad onsdag 30. januar mellom kl. 08:00 – 12.00. Berørte beboere er varslet via sms. Dersom du er berørt, men likevel ikke har mottatt sms-varsling kan du registrere deg her.
tirsdag 29. januar Vestby kommune
AKERSHUS

Mandag 9. september 2019 er det valg igjen!
I statsråd 6. juni 2018 ble valgdagen for Kommune- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 09. september 2019. Det ble i kommunestyret 12. november 2018 fastsatt at Vestby kommune skal ha to-dagers valg. For Vestby kommune vil det da bli gjennomført Kommune- og fylkestingsvalg: Søndag 8....
mandag 28. januar Vestby kommune
Behandling av egenerklæringer om konsesjonsfrihet
Fra 15.1.2019 er behandling av Egenerklæringer om konsesjonsfrihet overtatt av Follo Landbrukskontor for Vestby kommune. Egenerklæringene sendes: Follo Landbrukskontor, postboks 183, 1431 Ås evt pr. mail til follo.landbrukskontor@as.kommune.no Bekreftelse sendes da fra Follo Landbrukskontor...
torsdag 24. januar Vestby kommune
Aktivitetsløftsmidler i 2019
Kommuner, frivillige organisasjoner og friluftsråd i Akershus inviteres til å søke om Aktivitetsløftsmidler i 2019.
torsdag 24. januar Vestby kommune
Elgfamilie har slått seg til i Son
Den siste uken har en elgku med to kalver tatt tilhold i Son, Grevlingen og på Brevik. De er ikke sky, men det må ikke oppfattes som de er aggressive eller farlige. Det kan likevel være fornuftig å holde avstand, sier Vidar Holthe, viltforvalter i Vestby kommune. Vestby kommune er tross...
onsdag 23. januar Vestby kommune
Innskrivning nye første klassinger
Innskrivning av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby vil skje elektronisk i tidsrommet 15.februar til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside. Link til skoleinnmelding legges ut medio februar 2019.
tirsdag 22. januar Vestby kommune
LYSDRYPP i Vestby - 9. februar 2019
Vestby kommune og Treskeverket kulturproduksjoner inviterer til lysarrangement i Vestby sentrum!
mandag 21. januar Vestby kommune
Varsel om vannavslag Krusebyveien 8-50 og Bjørlistubben/veien 1-2 - tirsdag 22.januar 2018
Omkobling av eksisterende vannledning Ø250 til provisorisk Ø280, samlestokk  og stikkledninger til husstander Krusebyveien 8-50. Isachsen Anlegg varsler med dette vannavslag i Krusebyveien og Bjørlistubben/veien 1-2.
torsdag 17. januar Vestby kommune
Forsvarsministeren holder foredrag tirsdag 29.januar 2019
tirsdag 15. januar Vestby kommune
Treffsted: Brettspillkveld
Vi starter med brettspillkvelder på Vestby bibliotek siste tirsdag i måneden:
mandag 14. januar Vestby kommune
Nytt firma for slamtømming i Vestby kommune
Alle separate avløpsanlegg i Vestby kommune er med i en obligatorisk slamtømmeordning, dette er vedtatt i Forskrift om obligatorisk slamtømming av separate avløpsanlegg, Vestby kommune. Ordningen gjelder også tanker som er tilknyttet kommunal avløpsledning. Hele forskriften...
fredag 11. januar Vestby kommune
Elsykkelbibliotek i Vestby – klargjort for vintersykling!
Elsykkelbiblioteket minner om at alle elsyklene våre er klargjort for vintersykling. Pedalen sykkelverksted har sørget for å utruste alle elsyklene med piggdekk og «barmitts» (håndvarmere), så her er det bare å teste sykkelføret !
torsdag 10. januar Vestby kommune
Treffsted: Brettspillkveld
Vi starter med brettspillkvelder på Vestby bibliotek siste tirsdag i måneden:
torsdag 10. januar Vestby kommune
Ny praksis for publisering av dokumenter til offentlig journal
Fra årsskiftet endret Vestby kommune praksis for publisering av data fra sak- og arkivsystemet til offentlig journal. Dokumenter som ikke er underlagt taushetsplikt ligger nå tilgjengelig for publikum. Tilgjengeliggjøring av offentlige data er et viktig bidrag til innovasjon,...
onsdag 9. januar Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Oppstart samtalegrupper 22. januar
Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap om...
onsdag 9. januar Vestby kommune
Fare for brunt vann på Pepperstad 10. januar
Det er fare for brunt vann og varierende trykk på Pepperstad 10. januar mellom kl. 08:00 og kl. 14.00 pga arbeid med trykksonen.
onsdag 9. januar Vestby kommune
Pårørendeskolen i Follo - påmeldingsfrist 1. mars 2019
Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom. Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!
onsdag 9. januar Vestby kommune
Vedtatt handlingsprogram 2019 - 2022
Kommunestyret vedtok den 10. desember 2018 Handlingsprogrammet for Vestby kommune.
tirsdag 8. januar Vestby kommune
Vestby kommune søker kandidater til Drømmestipendet 2019
Har du en drøm om å danse, spille musikk, stå på en scene, skrive eller lage kunst? Er du mellom 13 og 20 år? Søk om Drømmestipendet innen 20. januar.
tirsdag 8. januar Vestby kommune
Møt forfatteren Helga Flatland på Son bibliotek 10. januar
Bibliotekets venner innleder det nye året med Helga Flatland og hennes kritikerroste bok "En moderne familie". Hva skjer med og i en familie når foreldrene på 70 år bestemmer seg for å skilles?
mandag 7. januar Vestby kommune
Spyling og rørinspeksjon på Randem
Avløpsnettet i Randemområdet skal tilstandsvurderes. Det blir i den forbindelse gjennomført spyling og rørinspeksjon av alle rørene i området. Oppstart for dette arbeidet er uke 2.
mandag 7. januar Vestby kommune
Økt utlån og besøk på bibliotekene i Vestby
Vestby og Son bibliotek hadde i 2018 en gledelig oppgang i besøkende på 8%. Bibliotekene i Vestby kommune hadde også økning i utlånet i 2018, totalt 2,6 %. Barna låner fortsatt mer enn de voksne, og det er skjønnlitteraturen som dominerer. Litt overraskende i...
mandag 7. januar Vestby kommune
Kurs i samfunnskunnskap for utlendinger
Innvandrere, utlendinger og flyktninger kan ha krav om 50 timer samfunnskunnskap for å fornye oppholdstillatelse eller søke statsborgerskap. Du kan nå melde deg på kurs i uke 8.
fredag 4. januar Vestby kommune
Foreldrekurset Trygghetssirkelen, Circle of Security (Cos), Virginia, gruppemodellen
Vi setter fra våren 2019 opp nye Cos-kurs for gruppe, første samling 5. mars 2019.
torsdag 3. januar Vestby kommune
Fare for brunt vann på Pepperstad 3. januar
Det er fare for brunt vann og varierende trykk på Pepperstad 3. januar mellom kl. 08:00 og kl. 14.00 pga arbeid med trykksonen.
onsdag 2. januar Vestby kommune
Økte SFO priser fra 1. januar 2019
Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye sfo-satser fra 01.01.2019. De nye satsene finnes her.  
onsdag 2. januar Vestby kommune
AKERSHUS

Gratis inngang i Grevlingen svømmehall for alle barn på 3. trinn
Fra 1. januar tilbyr vi gratis inngang i svømmehallen for alle barn på 3. trinn i Vestby.
28. desember 2018 Vestby kommune
Økt foreldrebetaling og kostpenger i kommunale barnehager fra 1. januar 2019
Foreldrebetalingen er fra 01.01.2019 kr 2 990 og kostpenger er kr 370. Dersom husstandens bruttoinntekt er mindre enn 548 167 kroner kan det søkes om inntektsgradert foreldrebetaling. Familier med 3-, 4- og 5-åringer (barn født i 2015, 2014 og 2013) som har inntekt under 533 500 kroner...
28. desember 2018 Vestby kommune
Besøk Son Kystkultursenter i romjulen
Son Kystkultursenter er åpent fra torsdag 27. desember til og med søndag 30. desember. Åpningstiden er kl. 12 - 16 disse dagene.
27. desember 2018 Vestby kommune
Søk friluftslivsmidler i 2019
Kommuner, frivillige organisasjoner og friluftsråd i Akershus inviteres til å søke om friluftsmidler i 2019 Friluftsliv er et lavterskeltilbud som gir gode muligheter for naturopplevelser, økt trivsel og god folkehelse. Vi oppfordrer til samarbeid og å fremme søknader som gir...
27. desember 2018 Vestby kommune
Oppstart – områderegulering – småhus Vestby tettsted
Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en områderegulering etter plan- og bygningsloven.
27. desember 2018 Vestby kommune
Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2019
Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir fra 2019 forvaltet av Kulturrådet. Søknadsfristen er 20. januar 2019.
27. desember 2018 Vestby kommune
Åpningstider i julen
Åpningstider julen 2018 Kommunens sentralbord og resepsjon holder stengt tirsdag 25. og onsdag 26. desember. Torsdag 27. og fredag 28. desember holder vi åpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00.  
21. desember 2018 Vestby kommune
Grønt lys for barnevernet i Vestby kommune
Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. Det er innført «trafikklys» for barnevernet i kommune-Norge, og vi er glade for at det lyser grønt i...
20. desember 2018 Vestby kommune
Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Skoglundkollen
Som ledd i gjennomføring av utbygging i henhold til detaljregulerings¬plan for Skoglundkollen, starter nå forhandlinger mellom ABChus AS, og Vestby kommune, med formål å inngå en utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven kapittel 17 Utbyggingsavtaler. Reguleringsplanen for...
19. desember 2018 Vestby kommune
Støtte til pålagt oppgradering av avløpsanlegg
Informasjon om tilskudd Utslipp av dårlig renset avløpsvann er en av de store forurensningskildene i området vårt. Kommunen må i løpet av de neste årene pålegge husstander som ikke har et godkjent avløp, ikke har privat renseanlegg eller har et eldre...
18. desember 2018 Vestby kommune
Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune
Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018. "Temaplan avløp" er Vestby kommunes langsiktige plan og overordnede styrende dokumentet for avløpshåndteringen for et 25-årsperspektiv i perioden 2019-2043.
17. desember 2018 Vestby kommune
Stjal smultring-maskin
Natt til lørdag slo tyver til mot en smultringvogn i Vestby i Akershus.
15. desember 2018 TV 2
Vestby kommunes Kulturpris 2018
Kulturprisen for 2018 er tildelt Såner skolekorps, -for sitt mangeårige virke for og med barn og unge, for sitt rekrutteringsarbeid og sin evne til å tenke nytt og fornye seg, samt for gleden de har gitt og gir Vestby kommunens innbyggere. Prisen...
14. desember 2018 Vestby kommune
Åpning av meråpent bibliotek i Son 13. desember
Fra 13. desember kl 12.00 kan du bruke Son bibliotek når det passer deg! Da blir biblioteket såkalt meråpent, eller selvbetjent, når de ansatte går hjem.
14. desember 2018 Vestby kommune
Son Kystkultursenter: Møt nissen i verkstedet denne helgen
Kystnissen er på plass på Son Kystkultursenter fredag 14. desember, lørdag 15. desember og søndag 16. desember. Åpningstiden er kl. 12 - 18 disse tre dagene.
13. desember 2018 Vestby kommune
Oppdatering av søkerliste for barnehage
Barnehageadministrasjonen i Vestby kommune har i dag sendt ut melding til barnehagesøkere som står på venteliste om å oppdatere sin søknad. Oppdateringen må gjøres i søknadsportalen innen 14.01.2019.
13. desember 2018 Vestby kommune
Vannavstenging ved noen adresser i Son, 12. desember
Onsdag 12. desember kl 08.00 til 15.00 blir vannet stengt hos enkelte i Storgata, Skoleveien, Sonsveien og Kapellveien i Son. SMS varsel er sendt til berørte adresser.
10. desember 2018 Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL