Vestby
Feil på gatelys?
Høstmørket er over oss. Oppdager du gatelys som ikke fungerer? På kommunens hjemmesider kan du sende inn melding om feil på kommunalt gatelys, så blir det tatt hånd om.
15:20 Vestby kommune
Norges Vels Gründerpris 2019: Finnes det en god kandidat i Vestby kommune?
Norges Vel trenger hjelp til å finne gode kandidater til Gründerprisen 2019. Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i...
13:34 Vestby kommune
Offentlig ettersyn – detaljregulering – gang- og sykkelvei langs Hobølveien
Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.
torsdag 14:51 Vestby kommune
Kartlegging av biologisk mangfold
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner for Kolås, Vestby – utenfor sentrum, og Gang- og sykkelvei langs Erikstadveien, vil BioFokus AS gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold i disse områdene. Arbeidene vil gjennomføres i uke 38-40. I de tilfeller hvor...
mandag 10. september Vestby kommune
Oppstart detaljregulering Gartnerikvartalet B3 og B4 og forhandlinger om utbyggingsavtale
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Gartnerikvartalet B3 og B4 i Vestby kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.
mandag 10. september Vestby kommune
Son Kystkultursenter: Barneaktiviteter helgen 8.-9. september
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem. Gjennom sommersesongen er det en rekke aktiviteter for små og store, blant annet onsdagsforedrag med...
fredag 7. september Vestby kommune
Trykkfall og brunt vann på Sole 11. september
Tirsdag 11. september klokken 09.30 skal det utføres en test av brannvannskapasitet på Sole. På grunn av dette vil flere merke trykkfall og brunt vann på hele Sole-området. Testen vil vare i ca 2 timer.
fredag 7. september Vestby kommune
Vestby kommunes Kulturpris 2018 - forslag til kandidat?
Vestby kommune inviterer alle til å foreslå kandidater til kommunens kulturpris innen fristen 1. oktober. Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.
fredag 7. september Vestby kommune
AKERSHUS

Velkommen til festdag i Vestby sentrum lørdag 8. september !
Lørdag 8. september samles flere aktører og foreninger for å skape liv i sentrum. Det blir salg av mat fra flere land, kafé i Passasjen, dans, ulike hobbyaktiviteter, muligheter for å sy handlenett og snekre fuglekasser med barna, demonstrasjon og salg av kalkmaling, barneleker fra...
torsdag 6. september Vestby kommune
Vann avstengt i Son 6. september
Det er i natt oppdaget vannlekkasje på den kommunale vannledningen i Son sentrum og mange husstander har derfor fått avstengt vannet. Det jobbes med å utbedre lekkasjen, men det må forventes at vannforsyningen vil være stengt utover dagen. Vestby kommune beklager ulempene de...
torsdag 6. september Vestby kommune
Bli med på vandring i Munchs fotspor 6. september
Turen går på kulturstien I Munchs fotspor anlagt på Edvard Munchs tidligere eiendom Nedre Ramme. Torsdagen i folkehelseuka arrangeres guidet vandring.
onsdag 5. september Vestby kommune
NAV Vestby endret åpningstid uke 38
Vi gjør oppmerksom på at i uke 38 holder NAV åpent mandag og torsdag kl. 12:00 – 14:00 og ikke tirsdag og torsdag. Telefon 55 55 33 33 kl. 08.00–15.30 Mer om NAV Vestby
onsdag 5. september Vestby kommune
Møt Petter "uteligger" Nyquist på Vestby bibliotek 3. september
De fleste kjenner til Petter Nyquist og hans 52 dager som "uteligger" i Oslo. Nå kommer han til Vestby for å fortelle om sine opplevelser.
torsdag 30. august Vestby kommune
Åpent informasjonsmøte om Kulturkvartalet i Vestby sentrum, 5. september
Vestby kommune og L2 arkitekter inviterer til det første av to informasjonsmøter i forbindelse med utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram for Kulturkvartalet i Vestby sentrum. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges nytt Kulturhus i Vestby sentrum, på plassen der gamle Rimibygget i dag...
torsdag 30. august Vestby kommune
Forlenget saksbehandlingstid - Kommunalteknikk
Det er for tiden noe forlenget saksbehandlingstid ved resultatområde Kommunalteknikk. Dette gjelder saker innen vei, trafikk, spredt avløp m.m. Dette skyldes mange innkomne saker og stillingsvakanse. Vi beklager dette og arbeider aktivt for å svare snarest mulig.
fredag 24. august Vestby kommune
Sykkeldag i Vestby sentrum lørdag 1. september!
I forbindelse med Folkehelseuka setter vi av et par timer lørdag 1. september for å rette oppmerksomheten mot sykkelens fortreffelighet som transportmiddel, og sykling for glede og opplevelse.
fredag 24. august Vestby kommune
Kurs i mestring av depresjon (KID) høsten 2018
Kurs i «Mestring av depresjon» (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne med depresjon/nedstemthet, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Kurset gjennomføres over 10 kursdager med en...
fredag 24. august Vestby kommune
Asfaltering i Hauerveien og Gjølstadveien
Fra mandag 27. august 2018 vil kommunens entreprenør asfaltere i Hauerveien og Gjølstadveien. Arbeidene vil strekke seg over flere dager. Ingen av veiene vil stenges, men framkommeligheten vil reduseres og noen minutters ventetid må påregnes. I løpet av september vil ytterligere...
torsdag 23. august Vestby kommune
Idrett – fysisk aktivitet for funksjonshemmede, Vestby Arena 4. september
Idrettsrådet – Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – Eldrerådet – LHL m.flere har i fellesskap tatt initiativ til å å få i gang en egen aktivitetsgruppe i Vestby kommune: «Idrett – fysisk aktivitet for funksjonshemmede». Vi starter opp...
onsdag 22. august Vestby kommune
TV-aksjonen 2018 - Vi trenger bøssebærere!
Ønsker du å være bøssebærer for Vestby kommune? TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
onsdag 22. august Vestby kommune
Soon Tryathlon arrangeres lørdag 25. august
Denne lørdagen skal over 200 triatlondeltakere i aksjon i Son sentrum og områdene rundt. Vi gjør oppmerksom på at det blir begrenset fremkommelighet mens arrangementet pågår.
tirsdag 21. august Vestby kommune
TV-aksjonen NRK 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
tirsdag 21. august Vestby kommune
Feil med kloakkpumpestasjonen i Glenneparken i Son
Det er feil med kloakkpumpestasjonen i Glenneparken i Son. Det arbeides med å finne feilen.
tirsdag 21. august Vestby kommune
Telefon til Vestby kommune
Vi har dessverre problemer med noen innkommende telefoner til kommunens sentralbord. Dersom du ikke kommer igjennom på sentralbordet tlf. 64 98 01 00, kan du forsøke flg. telefonnummer: 64 98 05 01 64 98 05 02 64 98 05 03 64 98 01 30 Det jobbes med å få løst problemet. Du kan...
tirsdag 21. august Vestby kommune
Opphør av vanningsrestriksjoner
Vestby kommune innførte vanningsrestriksjoner 27.06.2018. Disse restriksjonene opphører fra 20.08.2018 Kommunalteknikk Vestby kommune
tirsdag 21. august Vestby kommune
Grunnboring i Vestby sentrum
Multiconsult AS skal på oppdrag fra Vestby kommune foreta grunnboringer i Vestby sentrum i uke 34 og 35.
mandag 20. august Vestby kommune
Brevik Danseverksted - nye kurs fra 3. september
Det er oppstart av nye kurs fra mandag 3. september 2018, og både nye og gamle danseelever ønskes velkommen. Nye elever må registrere påmelding før oppstart, eller møt opp på prøvetime første gang!
torsdag 16. august Vestby kommune
Har dere anleggsønsker innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?
Fristen for å sende inn innspill til handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022 er 1. september 2018.
onsdag 15. august Vestby kommune
Kulturdøgn Soon arrangeres 18.-19. august!
Son vil denne helgen bli en eventyrby, full av herlig kultur for enhver smak og aldersgruppe - en skikkelig kulturell folkefest som vil pågå kontinuerlig i 24 timer +. Arrangørene har tatt mål av seg å samle hele bredden av Vestbys kunstnere dette døgnet
tirsdag 14. august Vestby kommune
Velkommen til en aktiv høst i Vestby: Folkehelseuka 1. - 9. september 2018
Lørdag 1. september starter det hele med sykkeldag i sentrum, Nattinaturen med Barnas Turlag, møte med Blekkulf i Son og muligheter for gratis besøk i Grevlingen svømmehall! Årets folkehelseuke i Vestby kommune pågår i perioden 1. - 9. september og er spekket med masse...
torsdag 9. august Vestby kommune
Farevarsel: Kraftige vindkast ventes fredag
Farevarsel med høyt aktsomhetsnivå Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge og gi sterk vind og mye nedbør. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel med oransje aktsomhetsnivå for lokalt sterke vindkast for store deler av Østafjells. Dette betyr at det er...
torsdag 9. august Vestby kommune
Informasjonsmøte 14. aug - sanering av vann og avløpsarbeider Hvitstenveien 28 til 78
Velkommen til åpent orienteringsmøte om igangsetting av vann og avløpsarbeider på Hvitsten Grendehus tirsdag 14. august 2018 kl. 19.00
onsdag 8. august Vestby kommune
Skolestart og trafikksikkerhet
Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en drøy uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest...
onsdag 8. august Vestby kommune
AKERSHUS

Son Kystkultursenter - onsdagsforedrag: "Skole i gamledagers Son"
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem. Gjennom sommersesongen er det en rekke aktiviteter for små og store, blant annet onsdagsforedrag med...
tirsdag 7. august Vestby kommune
Høy badevannstemperatur i Oslofjorden øker risikoen for smitte med vibriobakterier
Høye badetemperaturer i Oslofjorden øker risikoen for smitte med vibriobakterier ved bading. Bakteriene kan forårsake alvorlig sykdom. Smitte kan skje via åpne sår og personer med påvist immunsvikt kan være spesielt utsatt. Tidligere i sommer har fire personer fra...
torsdag 2. august Vestby kommune
Vedlikehold av kommunale grusveier i sommer
Flere av de kommunale grusveiene er nå preget av humper i form av vaskebrett. På grunn av uvanlig tørke har vi store utfordringer med å planere ut disse humpene.
torsdag 2. august Vestby kommune
Kantslått og brannfare, kommunale veier
Kantslått langs kommunale veier er utsatt av hensyn til brannfare.
torsdag 2. august Vestby kommune
Foto- og tegnekonkurranse
Naturbildet Vestby 2018
tirsdag 31. juli Vestby kommune
Foredrag om Dørnbergerhuset
Onsdag 1.august kl.19.00 er det foredrag om Dørnbergerhuset på Son kystkultursenter.
tirsdag 31. juli Vestby kommune
Endret informasjon - Boring i Vestby sentrum
Nattarbeid faller bort. Statens vegvesen (SVV) har gitt Multiconsult AS tillatelse til å utføre grunnboringsarbeidene på dagtid i uke 31.
mandag 30. juli Vestby kommune
Kontroll av badevannet
Badevannet ved 30 badeplasser i distriktet - 8 steder i Vestby - kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Kontrollene koordineres av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, og resultatene publiseres fortløpende på denne siden.
fredag 27. juli Vestby kommune
Olsokfeiring på Son kystkultursenter
Hjertelig velkommen til olsokfeiring på Son kystkultursenter søndag 29.07., kl.15.00.
torsdag 26. juli Vestby kommune
Sirkus på Ørajordet, midlertidig parkeringsforbud fra 26. juli kl 16.00 til 28. juli kl 09.00
Son får besøk av sirkus. I den anledning blir det ikke mulig å benytte parkeringsplassen på Ørajordet.
tirsdag 24. juli Vestby kommune
Lei av brunskogsnegler i din private hage eller omegn?
Vestby kommune har i 2018 avsatt ekstra ressurser til bekjempelse av brunskogsnegler. Kommunen har gått til innkjøp av snegleplukkere som innbyggerne i kommunen kan låne gratis. Med snegleplukkerne unngår man å komme i kontakt med sneglene. Snegleplukkerne gjør arbeidet med...
fredag 20. juli Vestby kommune
Minnemarkering 22. juli i Vestby
Det avholdes minnemarkering 22. juli ved 22. juli - minnesmerket i Vestby.
mandag 16. juli Vestby kommune
Ny lov om behandling av personopplysninger
Ny personopplysningslov trer i kraft den 20 juli 2018. Det betyr at EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov og at personvernlovgivingen blir lik i hele Europa. For å sikre at Vestby kommune oppfyller våre forpliktelser etter loven, har vi fra høsten 2017 hatt et eget prosjekt som blant...
fredag 13. juli Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap om demenssykdom opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte mulighet til...
tirsdag 10. juli Vestby kommune
Pårørendeskolen i Follo - påmeldingsfrist 5. september
Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom. Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!
tirsdag 10. juli Vestby kommune
Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune
Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune, sjøkart 4 og 452 og høring om ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo...
tirsdag 10. juli Vestby kommune
Betydelig høy skogbrannfare
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB melder flg.: Skogbrannfaren er betydelig høyere i dag enn den var for noen uker siden. Skogbrannindeksen kan være misvisende. Dette er pga. at indeksen ikke tar inn over seg at vegetasjonen...
fredag 6. juli Vestby kommune
Prestivalen 2018 arrangeres 11. juli!
Bli med på Vestbys vakreste eventyr på Vestby Prestegård onsdag 11. juli! Prestivalen er en endags musikkfestival som finner sted på idylliske Vestby Prestegård, og arrangeres for andre gang. Fjorårets festival var utrolig vellykket og arrangørene lover topp stemning...
torsdag 5. juli Vestby kommune
Hølendalen - stengt gangbro
Vestby kommune har fra 05. juli 2018 stengt gangbroa ved Øgården/ E6 broene. Selve gangbroa er stengt og det er skiltet på begge sider. Broa er stengt fordi det er registrert kvikkleire på stedet. Vestby kommune skal etter hvert fjerne broa.
torsdag 5. juli Vestby kommune
Son Kystkultursenter 7. juli: Livet i fjæra
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem. Gjennom sommersesongen er det en rekke aktiviteter for små og store, blant annet onsdagsforedrag med...
onsdag 4. juli Vestby kommune
Sommertid på biblioteket
Bibliotekene i Vestby og Son kan besøkes i hele sommer, men vi minner om at vi har stengt lørdager i skolens sommerferie.
tirsdag 3. juli Vestby kommune
Totalforbudet mot å gjøre opp ild gjeninnføres fra 29. juni
Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. * Totalforbudet gjelder fra kl. 08:00 fredag 29. juni.
mandag 2. juli Vestby kommune
Innføring av vannrestriksjoner fra 27. juni
Vestby kommune innfører fra 27.06.18 forbud mot vanning med vannslange og vannspreder. Vask av hus og bilvask er tillatt. Dette innføres p.g.a. værsituasjonen , sikkerhet ved evt. Brannberedskap og sikker levering av vann til forbruk. Vestby kommune vil informere om når...
onsdag 27. juni Vestby kommune
Klart for SÅNAFEST 2018!
Offisiell åpning av SÅNAFEST 2018 i Hølen tirsdag 26. juni kl 19. Sånafest feirer 5 års-jubileum med en 5 dagers forrykende festival! Festivalen pågår frem til lørdag 30. juni. I år kommer over 50 kunstnere til Hølen og Son og viser forestillinger...
tirsdag 26. juni Vestby kommune
Deli –Vestby næringspark Øst –Langliveien og Skaugbrynet avvik i drikkevannsprøver.
Vestby kommune informerer om at det på grunn av avvik i vannprøver i dette området har Vestby kommune for sikkerhets skyld, varslet til berørte eiendommer. Det vil bli plassert en drikkevannstilhenger i Langliveien til berørte private husholdninger ved Kjenn. Der vil det også...
fredag 22. juni Vestby kommune
AKERSHUS

Mengdetest på brannvannet i Verpetveien 20- mandag 25.juni 2018
Det skal foretas en mengdetest på brannvannet i Verpetveien 20. Dette kan føre til lavere trykk og brunt vann i Verpet området. Dette vil skje mellom kl 09:00 – 10:00 på mandag 25/6-18 I denne perioden vil vanntrykket kunne bli lavere og drikkevannet kan få misfarge. Hvis det...
torsdag 21. juni Vestby kommune
Vestby kommune har i 2018 avsatt ekstra midler til bekjempelse av brunskogsnegler
Vestby kommune har i 2018 avsatt ekstra midler til bekjempelse av brunskogsnegler. Brunskogsnegl er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere.
torsdag 21. juni Vestby kommune
Offentlig ettersyn – detaljregulering – Meierikvartalet
Planforslaget omfatter ny sentrumsbebyggelse i felt S3 og S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2, innenfor rammene til områdereguleringen for Vestby sentrum. Planen vil også omfatte tilliggende deler av Kroerveien og Sentrumsveien inkludert terrengmur og fortauene rundt...
onsdag 20. juni Vestby kommune
Opphevelse av totalforbud mot bålbrenning
Totalforbudet mot bålbrenning som ble nedlagt i mai er opphevet fra og med fredag 15. juni. Vi minner om at det fremdeles i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt...
fredag 15. juni Vestby kommune
Asfaltering i Hølen - Hølen torg og overganger for kabel i Lille Strandgate
Hølen torg skal ferdigstilles med asfalt og nye fortauskanter er allerede på plass. Sluttarbeidene starter nå.
fredag 15. juni Vestby kommune
Son Kystkultursenter - onsdagsforedrag: "Hølens vekst og fall og sorte får"
Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son. Her er det museumshavn med gamle bruks- og fritidsbåter, utstillinger, museumsbutikk og gullsmed. Jostushuset forteller historien om et fiskerhjem. Gjennom sommersesongen er det en rekke aktiviteter for små og store, blant annet onsdagsforedrag med...
tirsdag 12. juni Vestby kommune
Telefon til Vestby helsestasjon
Vi erfarer kontaktproblemer med noen av de innkommende telefonsamtalene til Vestby helsestasjon, tlf 64 98 03 50. Det jobbes med å få løst dette. Dersom du ikke oppnår kontakt og du skal kansellere en time kan du sende e-post til helsestasjonen helsestasjonen@vestby.kommune.no Helsestasjonen
mandag 11. juni Vestby kommune
Vedtatt – Detaljregulering – Erikstadveien renmassemottak
Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen legger til rette for avsluttende drift av et renmassemottak med tilbakeføring til jordbruksformål. Nærmere opplysninger om planen finner du i menyen til høyre under "mer info". Vedtaket kan...
mandag 11. juni Vestby kommune
Vestby helsestasjon stengt 7. og 8. juni
Helsestasjonen holder stengt 7. og 8. juni 2018 pga fagdager for helsepersonell. Helsestasjonen er bemannet for deg som allerede har gjort avtale for disse to dagene. Telefonen til helsestasjonen er viderekoblet til kommunens sentralbord på rådhuset. Helsestasjonen
torsdag 7. juni Vestby kommune
Varsel om planoppstart - gang- og sykkelvei Berg- Pepperstad - detaljregulering
Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen skal omfatte gang- og sykkelvei langs Erikstadveien mellom Berg og Pepperstad.
mandag 4. juni Vestby kommune
Fredag 1. juni i Vestby sentrum: Programslipp for Vestbyfestivaler og åpning av "Passasjen"
Stikk en tur innom sentrum fredag! Fra kl. 16 og utover ettermiddagen og kvelden blir det liv i den nye Passasjen. Passasjen? Det vil du skjønne når du kommer, bare se etter det nye fargerike "byrommet". Sånafest, Prestivalen og Hvitsten Salong presenterer sine program for sommerens...
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Sms varsling til innbyggerne
Vestby kommune benytter Servicevarsling.no for å varsle innbyggere om vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m. For å sikre at flest mulig blir varslet, benytter leverandøren av tjenesten registre med personer og bedrifter satt sammen av data fra en rekke kilder. Det kan...
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Velkommen til siste samtalegruppe 29. mai før sommeren
Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap om demenssykdom opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte mulighet til...
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Telenor har problemer med mobil telefonforbindelse
Telenor har problemer med mobil telefonforbindelse, det jobbes med å få løst saken. Fasttelefon skal fungere som normalt.
tirsdag 29. mai Vestby kommune
Innføring av vannrestriksjoner fra 28. mai
Vestby kommune innfører fra 28.05.18 forbud mot vanning med vannslange, vannspreder og høytrykkspyler. Forbudet innføres på grunn av været, som har medført varme og tørke. Forbruket av vann er nå om lag 50% høyere enn normalt. Dette medfører at...
mandag 28. mai Vestby kommune
Bygdedag på Vestby Prestegård 26. mai
Prestegårdens Venner inviterer til bygdedag på den idylliske prestegården lørdag 26. mai kl. 11-15. Her blir det mange hyggelige aktiviteter for store og små, folk og dyr.
onsdag 23. mai Vestby kommune
Totalforbud mot bruk av ild i og i nærheten av skog og annen utmark
Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.
onsdag 23. mai Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL