Vestby
NHO: Vestby kommune blant de beste innen helse- og omsorgstjenester
Med den kommende eldrebølgen blir sammenhengen mellom kvalitet og kostnad på helse- og omsorgstjenester stadig viktigere. Her scorer Vestby høyt i henhold til en analyse utarbeidet av NHO. I en ny undersøkelse gjennomført av NHO og NyAnalyse er Vestby blant de 32 beste kommunene...
onsdag 13:58 Vestby kommune
Del dine beste sommerbilder fra Akershus i sommerkonkurranse
En perfekt solnedgang, et herlig stup i sjøen, eller et idyllisk sted i skogen. Del ditt beste sommerbilde som er tatt fra Akershus fylke, da har du sjansen til å vinne 10 kinobilletter. Les mer om Akershus fylkeskommunes fotokonkurranse her  
mandag 15. juli Vestby kommune
Minnemarkering 22. juli i Vestby
Det avholdes minnemarkering 22. juli ved 22. juli - minnesmerket i Vestby.
mandag 15. juli Vestby kommune
​Ørajordet stengt 19.- 22. juli
Ørajordet vil bli stengt i perioden 19. til og med 22. juli grunnet Circus Arnardo. 
torsdag 11. juli Vestby kommune
Test av sprinklervann 9. juli
Tirsdag 9.7 kl 08.00 til 09.00 skal det gjøres en mengdetest av sprinklervannet på Deli Øst. Dette kan medføre at brannalarmen går ved andre næringsbygg som er tilkoblet samme sprinklerledning. Brannvesenet er varslet. Dette til orientering for berørte...
mandag 8. juli Vestby kommune
Kommunepsykolog i Vestby kommune
1. september tiltrer Vestby kommunes nye kommunepsykolog i Rehabiliteringsavdelingen.  Kommunepsykologen vil holde til  i Rådhusgt. 6B ved Søknadsenheten.  Stillingen skal benyttes til samhandling mellom Resultatområde Rehabilitering og Resultatområde Helse og barnevern...
torsdag 4. juli Vestby kommune
Norsk institutt for vannforskning - Søknad om nye akvakulturtillatelser på lokaliteten 10173 Solbergstrand
Norsk institutt for naturforskning utfører bl.a. forsøk med ulike arter fisk, krepsdyr mm. ved sin forskningsstasjon på lokaliteten 10173 Solbergstrand som ligger på grensen mellom Frogn og Vestby kommuner.  NIVA søker nå om nye akvakulturtillatelser for en rekke arter...
onsdag 3. juli Vestby kommune
Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Kulturkvartalet
Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Planforslaget legger til rette for oppføring av Vestby kommunes nye kulturbygg med bibliotek, scene, øvingslokaler, kafé/servering, kontorer, parkering...
mandag 1. juli Vestby kommune
AKERSHUS

Kontroll av badevannet
Badevannet ved 30 badeplasser i distriktet - 8 steder i Vestby - kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Kontrollene koordineres av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, og resultatene publiseres fortløpende.Badevannskvaliteten er generelt meget bra på badeplassene i Vestby....
mandag 1. juli Vestby kommune
Er du innført i manntallet?
Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
fredag 28. juni Vestby kommune
Forhåndsstemme fra utlandet
Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2019. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.
fredag 28. juni Vestby kommune
Tidligstemming
Fra mandag 1. juli til fredag 9. august er det mulig å avgi tidligstemme i servicekontoret, Vestby rådhus. Servicekontorets åpningstid er mandag - fredag, kl. 0900-1500.
torsdag 27. juni Vestby kommune
Varsel om utvidelse av planområde for planarbeid - Vestby sentrum felt S9 og S7
Det vises til varsel av 07.11.2018 om igangsetting av detaljregulering for felt S9 innenfor vedtatt områderegulering for Vestby sentrum. Varselet gjaldt også igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale. I etterkant av varsel om oppstart har det kommet fram at det er gitt tillatelse til og bygget et...
torsdag 27. juni Vestby kommune
Kirkekontoret har ny besøksadresse
Kirkekontoret har nå flyttet fra rådhuset.  Ny besøksadresse er Risilveien 71, 1540 Vestby (gamle Bjørlien skole) Telefonnummer og postadresse blir det samme som før.
tirsdag 25. juni Vestby kommune
Dårlig vanntrykk tirsdag 25. juni 2019
Det vil være dårlig vanntrykk på det kommunale vannettet hele dagen,  tirsdag 25.06.19. Dette skyldes nødvendig vedlikehold på overføringsledningen fra MOVAR. Vi ber om at det vises hensyn ved bl.a å ikke vanne denne dagen. 
mandag 24. juni Vestby kommune
Sånafest 2019
Velkommen til 3 dagers SÅNAFEST i Hølen 20. - 22. juni! Åpningsforestilling i skolehagen i Hølen, - som for anledningen er omgjort til en flott festivalplass med scene, uteservering og sitteplasser. Målet for arrangørene av Sånafest er å skape en festival som viser...
fredag 21. juni Vestby kommune
Kunngjøring - endring av lokal forskrift om politivedtekter
Kommunestyret i Vestby kommune vedtok den 17.06.2019 at endring i lokal forskrift om politivedtekter, jf. politiloven § 14, legges ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til to måneder.
onsdag 19. juni Vestby kommune
Innsamling av avfall og småelektronikk !
Miljøbilen er en innsamlingsordning for farlig avfall og småelektronikk. MOVAR vil kjøre med Miljøbilen i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Miljøbilen kommer til sentrale plasser i hele distriktet og tar imot farlig avfall og småelektronikk direkte fra...
onsdag 19. juni Vestby kommune
Bli bedre kjent med gatekunsten i Vestby sentrum
Her kan du lese mer om de kreative gatekunstnerne som har dekorert Vestby sentrum. 
tirsdag 18. juni Vestby kommune
Følg kommunestyremøtet 17. juni direkte på nett-TV!
Følg kommunestyret direkte på nett-TV idag, mandag 17. juni kl 17.00.På agendaen står årsregnskap og tertialrapport Vestby havn, budsjettendringer, offentlig parkeringsløsning for Vestby sentrum,  endring av forskrift om politivedtekter, tilstandsrapport for...
mandag 17. juni Vestby kommune
Slik sikrer vi et godt og trygt drikkevann i Vestby og Mosseregionen
Drikkevannet for innbyggere i Moss, Rygge, Råde, Vestby og vestre del av Våler produseres ved Vansjø Vannverk. Før vannet kommer ut av kranene hjemme hos innbyggerne, har det vært gjennom en omfattende renseprosess ved Vansjø Vannverk. MOVAR IKS produserer og leverer vann til...
torsdag 13. juni Vestby kommune
Sykehjemmet kan nås på mobil 12. juni
Vestby sykehjem er fortsatt uten fasttelefon. Avdelingene kan nåes på mobiltelefon: Post 1A  tlf. 960 98 228 Post 1B tlf. 905 68 634 Post 2A  tlf. 960 98 230 Post 2B tlf. 960 98 229 Solstua tlf. 960 98 220 Hagestua tlf. 960 98 231
tirsdag 11. juni Vestby kommune
Vestby kommune digitaliserer byggesaksarkivet
Vestby kommune har inngått avtale med Geomatikk IKT om digitalisering av byggesaks-, oppmålings- og planarkivet. Digitaliseringen gjennomføres i perioden juni til desember 2019.  Byggesaksarkivet blir pakket ned og transportert til Trondheim i perioden 18.-20. juni. I denne tidsperioden vil...
tirsdag 11. juni Vestby kommune
Vi minner om at bibliotekene er stengt lørdag 8. juni (pinseaften)
Du kan levere i innleveringslukene våre, og fornye og bestille via nettsidene. Har du meråpent-avtale i Son har du selvfølgelig tilgang også pinseaften.  Vår siste dag med lørdagsåpent før sommerferien er lørdag 15. juni.
fredag 7. juni Vestby kommune
Sykehjemmet kan nås på mobil 7. juni
Vestby sykehjem er uten fasttelefon i dag 7 juni 2019.Avdelingene kan nåes på mobiltelefon:Post 1A  tlf. 960 98 228Post 1B tlf. 905 68 634Post 2A  tlf. 960 98 230Post 2B tlf. 960 98 229Solstua tlf. 960 98 220Hagestua tlf. 960 98 231
fredag 7. juni Vestby kommune
Velkommen til kulturskolens sommerkonsert 13. juni!
Torsdag 13. juni kl. 18.30 skal kulturskolen ha sin årlige Sommerkonsert på Hølen skole. Publikum får oppleve elever i ulike aldre og nivåer i lystig samspill denne sommerkvelden.
torsdag 6. juni Vestby kommune
Sprengingsarbeid i Sentrumsveien utsatt
Sentrumsveien skal saneres og bygges om i henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum. Hafslund vurderer behov for flytting av elektriske anlegg og tidspunkt for oppstart av sprengingsarbeidet blir derfor utsatt inntil videre.
torsdag 6. juni Vestby kommune
"Hva er viktig for deg ?" markeres av helsepersonell 6. juni
Torsdag 6. juni markerer helsepersonell over hele landet "Hva er viktig for deg?" dagen.Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene og deres pårørende. Ikke bare i NorgeSiden...
onsdag 5. juni Vestby kommune
Meråpent bibliotek er en suksess!
Son bibliotek har nå hatt meråpent bibliotek i litt over et halvår, og tilbudet er populært blant innbyggerne! Nesten 350 personer har inngått avtale om å kunne bruke biblioteket utenom betjent tid. Nesten 4 500 flere besøk ble registrert de fem første...
onsdag 5. juni Vestby kommune
Vestby frivilligsentral tar over driften av Elsykkelbiblioteket fra 1.juni 2019
Elsykkelbiblioteket har flyttet til Vestby frivilligsentral, Støttumveien 4.
fredag 31. mai Vestby kommune
Vann avstengt pga vannlekkasje i Idrettsveien og Fjellbakkveien 29. mai
Hovedvannledningen i Idrettsveien har røket i natt. Abonnenter i Idrettsveien på den søndre delen med gammelt vann- og avløpsnett samt deler av Fjellbakkveien  vil bli uten vann i hele dag.Sms-varsel er sendt berørte abonnenter.  Vannhenger er utplassert.
onsdag 29. mai Vestby kommune
Utleieavtale for kiosken på Krokstrand signert
Vestby kommune har ferdigstilt ny kiosk på Krokstrand og nå er utleieavtalen om kioskdriften på Krokstrand signert​. ​Vestby kommune har inngått utleieavtale for kiosken på Krokstrand med The Coffeeshop (Dille Morris Coffee Van). Avtalen er på 3 år med en mulighet til...
mandag 27. mai Vestby kommune
Redusert funksjonalitet på Vestby kommunes hjemmesider
Fra onsdag 29. mai klokka 1400 og fram til fredag 31. mai klokka 0800 vil dokumentasjon fra politiske møter samt våre postlister være utilgjengelig grunnet tekniske oppgraderinger. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.  
fredag 24. mai Vestby kommune
AKERSHUS

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no...
fredag 24. mai Vestby kommune
Søndre Follo renseanlegg - vedtatt detaljregulering
Søndre Follo renseanlegg står ovenfor en utbygging og utvikling av anlegget på grunn av økt befolkning. Hensikten er å bygge ett nytt renseanlegg og rive det eksisterende.  Anlegget skal omfatte rensedel, slambehandling og biogassanlegg. Målsettingen er å levere...
torsdag 23. mai Vestby kommune
Bjørlien skole kåret til ÅRETS SKOLEBYGG 2019
Prisen gikk til den nye Bjørlien skole i Vestby kommune som vant mot to andre skoler nominert til konkurransen.  Stor takk til alle som var med på å stemme oss frem, og ikke minst til alle som har vært med på å realisere dette prosjektet.  
torsdag 23. mai Vestby kommune
Vestby kommune sender fakturaer digitalt
Som innbygger kan du motta faktura fra Vestby kommune i forskjellige digitale kanaler. 
onsdag 22. mai Vestby kommune
Bygdedag på Vestby Prestegård 25. mai
Prestegårdens Venner inviterer til bygdedag på den idylliske prestegården lørdag 25. mai kl. 11-15. Her blir det mange hyggelige aktiviteter for store og små, folk og dyr.
onsdag 22. mai Vestby kommune
Byggeperioden for Sentrumsveien er igang
Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien og byggeperioden er satt til mai 2019 – januar 2020 .  Anleggsarbeidene er nå i gang. 
tirsdag 21. mai Vestby kommune
Følg kommunestyremøtet 20. mai direkte på nett-TV!
Følg kommunestyret direkte på nett-TV idag, mandag 20. mai kl 18.00. På sakslisten står bl.a framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning i Vestby kommune, utredning av vikarpool for skolene i Vestby kommune, hummerfredningsområde, ny parkeringsløsning Son havn nord 17,...
mandag 20. mai Vestby kommune
Vannavstengning tirsdag 21. mai på Strømbråten
Vannet vil bli avstengt på Strømbråten tirsdag 21. mai kl. 09.00 til kl. 16.00 på grunn av kobling av ny kum.Abonnentene med adresse Strømbråtenveien 41, 43, 45, 47 og Rådyrveien 52, 54, 56, 64, 66 vil bli berørt. Sms-varsel er sendt berørte...
mandag 20. mai Vestby kommune
Grunnboring i Vestby sentrum uke 21 og 22
Multiconsult AS skal på oppdrag fra Vestby kommune foreta grunnboringer i Vestby sentrum i perioden onsdag 22.05 – torsdag 23.05 og mandag 27.05 – tirsdag 28.05 fra kl. 07:00 -19:00. Grunnboringer skal foregå i de avmerkede punktene med grønn farge som sees i...
torsdag 16. mai Vestby kommune
Gratiskonsert med Admiral P i Vestby Sentrum, fredag 14. juni
Som en del av kommunens «Liv i sentrum»-prosjekt inviterer vi til en storslagen gatekunst- og konsertopplevelse i Vestby sentrum, fredag 14.6.2019. På scenen vil du i tillegg til Admiral P få oppleve stjerneskuddet Gulla fra Drøbak og Vestbyrapper Patrick Granly, samt dansegruppa...
torsdag 16. mai Vestby kommune
Elsykkelbibliotek i Vestby – videreføring av utleieprosjektet
Ordningen med Elsykkelbiblioteket har opprinnelig hatt en prosjektperiode på ett år. På grunn av de gode tilbakemeldingene ønsker kommunen å videreføre prosjektet, og jobber nå med en ny løsning for administrasjonen av utlån av elsykler. Stopp i reservasjon...
tirsdag 14. mai Vestby kommune
Ingen renovasjon 17. mai
Fredag 17. mai tømmes det ikke husholdningsavfall hos abonnentene. Derfor blir det følgende omlegging av ordinære ruter i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler: Mandag 13.5. Ordinær rute  Tirsdag 14.5. Ordinær rute  og halv onsdagsrute  Onsdag 15.5....
fredag 10. mai Vestby kommune
Vann avstengt i Son 13. mai
Grunnet vannlekkasje vil deler av abonnentene i Son miste vannet fra kl 0900, mandag 13. mai. Berørte områder er Sagbruksveien, Stenløkka, deler av Storgata fra Fjellstadbakken og sydover, Brevikveien, Tømmeråsen og selve Fjellstadbakken.Berørte abonnenter...
fredag 10. mai Vestby kommune
Treningsgrupper for kreftrammede
  Vi får jevnlig forespørsler fra pasienter som er under behandling, som er ferdig behandlet eller som lever med kreftsykdom og som lurer på om det finnes treningstilbud for kreftrammede i kommunen. Vi har derfor jobbet med å prøve å få til et tilbud...
torsdag 9. mai Vestby kommune
Meierikvartalet (Wessel Park) - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
I henhold til Plan- og bygningslovens § 17- 4 andre ledd varsles det med dette om at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Vestby kommune og Sentrumsveien 1, Vestby AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Meierikvartalet (Wessel Park), vedtatt av Vestby...
mandag 6. mai Vestby kommune
Lei av brunskogsnegler i din private hage eller omegn?
Vestby kommune satte i 2018 ekstra ressurser til bekjempelse av brunskogsnegler. Kommunen har gått til innkjøp av snegleplukkere som innbyggerne i kommunen kan låne gratis. Med snegleplukkerne unngår man å komme i kontakt med sneglene. Snegleplukkerne gjør arbeidet med å...
lørdag 4. mai Vestby kommune
Vi lager nytt uterom!
Vi har flyttet containeren og den er nå en del av Vestbys ville, spiselige hage som ble etablert ved biblioteket i fjor.
fredag 3. mai Vestby kommune
Økt foreldrebetaling fra 1. august 2019
Foreldrebetalingen er fra 01.08.2019 kr 3 040. Kostpenger er kr 370. Dersom husstandens bruttoinntekt er mindre enn 557 333 kroner kan det søkes om inntektsgradert foreldrebetaling. Familier med 2, 3-, 4- og 5-åringer (barn født i 2017, 2016, 2015 og 2014) som har inntekt under 548 500 kroner...
fredag 3. mai Vestby kommune
Vårrengjøring - feiing av kommunale veier i Son 7. mai
Det vil bli utført feiing i Son, tirsdag 7. mai. Oppstart vil være i Havnegata fra kl 07.00. Vis hensyn til feieoperatørene og flytt biler fra parkeringsplassene i sentrum. Det blir skiltet med parkering forbudt i god tid før oppstart. Skiltene blir snudd/ fjernet straks...
fredag 3. mai Vestby kommune
Nominert til hagekulturpris
- for Vestbys ville spiselige hage i sentrum og frøbiblioteket!
torsdag 2. mai Vestby kommune
Frigjørings- og veterandagen 8. mai, minnestund i Son kl 18.00 og Vestby kl.19.00
Fullstendig program finner du her  
torsdag 2. mai Vestby kommune
Asfaltering i Hølen torsdag 2. mai
Store Strandgate mellom nr 13 og 15 i Hølen stenges mellom kl 0700 og 1500 i korte perioder for asfaltering. Dirigering og skilting for omkjøring via Lille Strandgate vil være tilstede. Vis hensyn til utførende asfaltarbeider. Resultatområde Kommunalteknikk
torsdag 2. mai Vestby kommune
Funksjonsnedsettelse ingen hindring - bli med på aktiviteter for alle !
Vi er en aktivitetsgruppe for mennesker med forskjellige typer funksjonsnedsettelser. Gruppen er underlagt HSV Idrettslag. Nå er vi ca 13 personer som møtes hver onsdag klokken 16.30-18.00 på Vestby arena. Vi vil svært gjerne bli flere!
tirsdag 30. april Vestby kommune
Bjørlien - nominert til "Årets Norske Skolebygg 2019" - bli med og stem!
Vestby kommune er stolt over å kunne fortelle at Bjørlien skole er nominert til prisen «Årets Norske Skolebygg 2019».  
tirsdag 30. april Vestby kommune
Godkjente valglister
Valgstyret har godkjent følgende valglister fra følgende partier ved kommunestyrevalget 2019 i Vestby kommune:
mandag 29. april Vestby kommune
AKERSHUS

Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai
Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Vestby.
fredag 26. april Vestby kommune
Telerestriksjoner på kommunale veier i Vestby kommune er fra 26.april 2019 opphevet
Telerestriksjoner på Drøbakveien, Støttumveien og Krokstrandveien opphører natt til fredag kl 2400 den 25.04.2019.  
torsdag 25. april Vestby kommune
Vårrengjøring - feiesesongen er i gang
Vestby kommune har startet feiing av kommunale veier og plasser.  Enkelte dager vil arbeidet på skoler og i barnehager starte rundt 05:30, noe maskinstøy vil derfor forekomme.  
torsdag 25. april Vestby kommune
Asfaltering - Johan H. Wessels vei
Det vil bli utført reasfaltering av J.H.W. vei i  uke 17.  Veien vil være tidvis stengt, men med kolonnekjøring. Vis hensyn til utførende asfaltarbeider. Resultatområde Kommunalteknikk
torsdag 25. april Vestby kommune
Vedtatt sykkelstrategi for Vestby kommune
Vestby kommunestyre har 08.04.2019 vedtatt sykkelstrategi for Vestby kommune.
onsdag 24. april Vestby kommune
Påmelding til norskprøver for voksne innvandrere innen 26. april
Frist for påmelding til norskprøvene i mai/juni nærmer seg, fristen er 26. april. Prøvene avholdes ved Follo Kvalifiseringssenter mellom 22. mai og 4. juni 2019.
onsdag 24. april Vestby kommune
Kommunens åpningstider påsken 2019
Kommunens sentralbord og servicekontor har ordinære åpningstider mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april stenger vi kl. 12.00.
onsdag 17. april Vestby kommune
Høy skogbrannfare i distriktet
Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs. Søknader om nye tillatelser vil bli avslått....
onsdag 17. april Vestby kommune
Renovasjon i påsken
I forbindelse med påsken blir det omlegging av ordinære tømmeruter i Vestby - se oversikt her. Som følge av påsken må det påregnes at tømming påbegynnes kl. 05.00, og enkelte dager vedvarer fram til kl. 21.00. Eventuelle spørsmål bes...
tirsdag 16. april Vestby kommune
Åpent møte 29. april - sanering og ombygging av Sentrumsveien
I henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum skal Sentrumsveien saneres og bygges om. Prosjekt Prosjektet starter opp mai 2019 og skal være driftsklart i løpet av januar 2020. Arbeidet består i å legge hovedvanns- og avløpsledninger i Sentrumsveien samt bygge vei,...
fredag 12. april Vestby kommune
Utleie av kiosken på Krokstrand
Vestby kommune ferdigstiller ny kiosk på Krokstrand våren 2019.  Vi ønsker å leie ut kiosken. Ønsker du å eller noen du kjenner å drifte kiosken?
onsdag 10. april Vestby kommune
Åpent møte 23. april - etablering av midlertidig parkering ved gamle Vestby stadion
I forbindelse med Sentrumsutbyggingen igangsettes etablering av midlertidig parkeringsplass ved gamle Vestby stadion. Se vedlagte kart. Det inviteres til åpent orienteringsmøte i Kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 23.04.19 klokken 18.00.  Prosjektet starter...
onsdag 10. april Vestby kommune
Sykehuset og kommunene ønsker hjelp fra pasienter til samarbeidsprosjekt
Sykehuset Østfold og kommunene ønsker å bli bedre til å samarbeide rundt innleggelse av pasienter, under opphold og ved utskriving. Nå skal de spørre pasientene om hjelp.
tirsdag 9. april Vestby kommune
Forslag til valglister kommunestyrevalget 2019
Her finner du de forskjellige listenes kandidatforslag som er levert til Kommunestyrevalget i Vestby 2019.
mandag 8. april Vestby kommune
Sommerhjelp - kommunalteknikk
Vestby kommune trenger flere sesonghjelpere til kommunal teknikk i sommer.  Minner om søknadsfristen som er 07.04.19 Annonsen finnes under kommunes hjemmesider/ ledige stillinger Mvh Vestby kommune Kommunalteknikk
fredag 5. april Vestby kommune
Følg prosjektbloggen til «Kulturkvartalet»
Vestby kommune skal bygge «Kulturkvartalet» i Vestby sentrum - og inntil bygget står klart kan du følge byggeprosjektet via prosjektbloggen. Et byggeprosjekt tar lang tid fra idéen er initiert og frem til bygget er klart til bruk. Skisse- og forprosjektet for Vestby...
onsdag 3. april Vestby kommune
Bli med på sykle til jobben-aksjonen!
Alle som bor og jobber i Vestby kan delta - gratis! Loggfør aktivitetene dine i perioden 24. april - 21. juni og bli med i konkurransen av kule premier, enten som lag eller som enkeltperson.
mandag 1. april Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL