Vestby
Redusert funksjonalitet på Vestby kommunes hjemmesider
Fra onsdag 29. mai klokka 1400 og fram til fredag 31. mai klokka 0800 vil dokumentasjon fra politiske møter samt våre postlister være utilgjengelig grunnet tekniske oppgraderinger. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.  
fredag 14:48 Vestby kommune
Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no...
fredag 13:54 Vestby kommune
Søndre Follo renseanlegg - vedtatt detaljregulering
Søndre Follo renseanlegg står ovenfor en utbygging og utvikling av anlegget på grunn av økt befolkning. Hensikten er å bygge ett nytt renseanlegg og rive det eksisterende.  Anlegget skal omfatte rensedel, slambehandling og biogassanlegg. Målsettingen er å levere...
torsdag 13:51 Vestby kommune
Bjørlien skole kåret til ÅRETS SKOLEBYGG 2019
Prisen gikk til den nye Bjørlien skole i Vestby kommune som vant mot to andre skoler nominert til konkurransen.  Stor takk til alle som var med på å stemme oss frem, og ikke minst til alle som har vært med på å realisere dette prosjektet.  
torsdag 09:13 Vestby kommune
Vestby kommune sender fakturaer digitalt
Som innbygger kan du motta faktura fra Vestby kommune i forskjellige digitale kanaler. 
onsdag 14:32 Vestby kommune
Bygdedag på Vestby Prestegård 25. mai
Prestegårdens Venner inviterer til bygdedag på den idylliske prestegården lørdag 25. mai kl. 11-15. Her blir det mange hyggelige aktiviteter for store og små, folk og dyr.
onsdag 10:00 Vestby kommune
Byggeperiode for Sentrumsveien
Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien og byggeperioden er satt til mai 2019 – januar 2020 .Strekningen fra Kroerveien til Odinsvei vil i denne perioden påbegynnes. Omkjøringsveier vil bli skiltet.Eksisterende støttemur langs veien ved Grøstad gård skal rives,...
tirsdag 12:49 Vestby kommune
Følg kommunestyremøtet 20. mai direkte på nett-TV!
Følg kommunestyret direkte på nett-TV idag, mandag 20. mai kl 18.00. På sakslisten står bl.a framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning i Vestby kommune, utredning av vikarpool for skolene i Vestby kommune, hummerfredningsområde, ny parkeringsløsning Son havn nord 17,...
mandag 15:08 Vestby kommune
AKERSHUS

Vannavstengning tirsdag 21. mai på Strømbråten
Vannet vil bli avstengt på Strømbråten tirsdag 21. mai kl. 09.00 til kl. 16.00 på grunn av kobling av ny kum.Abonnentene med adresse Strømbråtenveien 41, 43, 45, 47 og Rådyrveien 52, 54, 56, 64, 66 vil bli berørt. Sms-varsel er sendt berørte...
mandag 09:28 Vestby kommune
Grunnboring i Vestby sentrum uke 21 og 22
Multiconsult AS skal på oppdrag fra Vestby kommune foreta grunnboringer i Vestby sentrum i perioden onsdag 22.05 – torsdag 23.05 og mandag 27.05 – tirsdag 28.05 fra kl. 07:00 -19:00. Grunnboringer skal foregå i de avmerkede punktene med grønn farge som sees i...
torsdag 16. mai Vestby kommune
Gratiskonsert med Admiral P i Vestby Sentrum, fredag 14. juni
Som en del av kommunens «Liv i sentrum»-prosjekt inviterer vi til en storslagen gatekunst- og konsertopplevelse i Vestby sentrum, fredag 14.6.2019. På scenen vil du i tillegg til Admiral P få oppleve stjerneskuddet Gulla fra Drøbak og Vestbyrapper Patrick Granly, samt dansegruppa...
torsdag 16. mai Vestby kommune
Elsykkelbibliotek i Vestby – videreføring av utleieprosjektet
Ordningen med Elsykkelbiblioteket har opprinnelig hatt en prosjektperiode på ett år. På grunn av de gode tilbakemeldingene ønsker kommunen å videreføre prosjektet, og jobber nå med en ny løsning for administrasjonen av utlån av elsykler. Stopp i reservasjon...
tirsdag 14. mai Vestby kommune
Ingen renovasjon 17. mai
Fredag 17. mai tømmes det ikke husholdningsavfall hos abonnentene. Derfor blir det følgende omlegging av ordinære ruter i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler: Mandag 13.5. Ordinær rute  Tirsdag 14.5. Ordinær rute  og halv onsdagsrute  Onsdag 15.5....
fredag 10. mai Vestby kommune
Vann avstengt i Son 13. mai
Grunnet vannlekkasje vil deler av abonnentene i Son miste vannet fra kl 0900, mandag 13. mai. Berørte områder er Sagbruksveien, Stenløkka, deler av Storgata fra Fjellstadbakken og sydover, Brevikveien, Tømmeråsen og selve Fjellstadbakken.Berørte abonnenter...
fredag 10. mai Vestby kommune
Treningsgrupper for kreftrammede
  Vi får jevnlig forespørsler fra pasienter som er under behandling, som er ferdig behandlet eller som lever med kreftsykdom og som lurer på om det finnes treningstilbud for kreftrammede i kommunen. Vi har derfor jobbet med å prøve å få til et tilbud...
torsdag 9. mai Vestby kommune
Meierikvartalet (Wessel Park) - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
I henhold til Plan- og bygningslovens § 17- 4 andre ledd varsles det med dette om at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Vestby kommune og Sentrumsveien 1, Vestby AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Meierikvartalet (Wessel Park), vedtatt av Vestby...
mandag 6. mai Vestby kommune
Vi lager nytt uterom!
Vi har flyttet containeren og den er nå en del av Vestbys ville, spiselige hage som ble etablert ved biblioteket i fjor.
fredag 3. mai Vestby kommune
Økt foreldrebetaling fra 1. august 2019
Foreldrebetalingen er fra 01.08.2019 kr 3 040. Kostpenger er kr 370. Dersom husstandens bruttoinntekt er mindre enn 557 333 kroner kan det søkes om inntektsgradert foreldrebetaling. Familier med 2, 3-, 4- og 5-åringer (barn født i 2017, 2016, 2015 og 2014) som har inntekt under 548 500 kroner...
fredag 3. mai Vestby kommune
Vårrengjøring - feiing av kommunale veier i Son 7. mai
Det vil bli utført feiing i Son, tirsdag 7. mai. Oppstart vil være i Havnegata fra kl 07.00. Vis hensyn til feieoperatørene og flytt biler fra parkeringsplassene i sentrum. Det blir skiltet med parkering forbudt i god tid før oppstart. Skiltene blir snudd/ fjernet straks...
fredag 3. mai Vestby kommune
Nominert til hagekulturpris
- for Vestbys ville spiselige hage i sentrum og frøbiblioteket!
torsdag 2. mai Vestby kommune
Frigjørings- og veterandagen 8. mai, minnestund i Son kl 18.00 og Vestby kl.19.00
Fullstendig program finner du her  
torsdag 2. mai Vestby kommune
Asfaltering i Hølen torsdag 2. mai
Store Strandgate mellom nr 13 og 15 i Hølen stenges mellom kl 0700 og 1500 i korte perioder for asfaltering. Dirigering og skilting for omkjøring via Lille Strandgate vil være tilstede. Vis hensyn til utførende asfaltarbeider. Resultatområde Kommunalteknikk
torsdag 2. mai Vestby kommune
Funksjonsnedsettelse ingen hindring - bli med på aktiviteter for alle !
Vi er en aktivitetsgruppe for mennesker med forskjellige typer funksjonsnedsettelser. Gruppen er underlagt HSV Idrettslag. Nå er vi ca 13 personer som møtes hver onsdag klokken 16.30-18.00 på Vestby arena. Vi vil svært gjerne bli flere!
tirsdag 30. april Vestby kommune
Bjørlien - nominert til "Årets Norske Skolebygg 2019" - bli med og stem!
Vestby kommune er stolt over å kunne fortelle at Bjørlien skole er nominert til prisen «Årets Norske Skolebygg 2019».  
tirsdag 30. april Vestby kommune
Godkjente valglister
Valgstyret har godkjent følgende valglister fra følgende partier ved kommunestyrevalget 2019 i Vestby kommune:
mandag 29. april Vestby kommune
Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai
Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Vestby.
fredag 26. april Vestby kommune
Telerestriksjoner på kommunale veier i Vestby kommune er fra 26.april 2019 opphevet
Telerestriksjoner på Drøbakveien, Støttumveien og Krokstrandveien opphører natt til fredag kl 2400 den 25.04.2019.  
torsdag 25. april Vestby kommune
Vårrengjøring - feiesesongen er i gang
Vestby kommune har startet feiing av kommunale veier og plasser.  Enkelte dager vil arbeidet på skoler og i barnehager starte rundt 05:30, noe maskinstøy vil derfor forekomme.  
torsdag 25. april Vestby kommune
Asfaltering - Johan H. Wessels vei
Det vil bli utført reasfaltering av J.H.W. vei i  uke 17.  Veien vil være tidvis stengt, men med kolonnekjøring. Vis hensyn til utførende asfaltarbeider. Resultatområde Kommunalteknikk
torsdag 25. april Vestby kommune
Vedtatt sykkelstrategi for Vestby kommune
Vestby kommunestyre har 08.04.2019 vedtatt sykkelstrategi for Vestby kommune.
onsdag 24. april Vestby kommune
Påmelding til norskprøver for voksne innvandrere innen 26. april
Frist for påmelding til norskprøvene i mai/juni nærmer seg, fristen er 26. april. Prøvene avholdes ved Follo Kvalifiseringssenter mellom 22. mai og 4. juni 2019.
onsdag 24. april Vestby kommune
Kommunens åpningstider påsken 2019
Kommunens sentralbord og servicekontor har ordinære åpningstider mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april stenger vi kl. 12.00.
onsdag 17. april Vestby kommune
Høy skogbrannfare i distriktet
Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs. Søknader om nye tillatelser vil bli avslått....
onsdag 17. april Vestby kommune
AKERSHUS

Renovasjon i påsken
I forbindelse med påsken blir det omlegging av ordinære tømmeruter i Vestby - se oversikt her. Som følge av påsken må det påregnes at tømming påbegynnes kl. 05.00, og enkelte dager vedvarer fram til kl. 21.00. Eventuelle spørsmål bes...
tirsdag 16. april Vestby kommune
Åpent møte 29. april - sanering og ombygging av Sentrumsveien
I henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum skal Sentrumsveien saneres og bygges om. Prosjekt Prosjektet starter opp mai 2019 og skal være driftsklart i løpet av januar 2020. Arbeidet består i å legge hovedvanns- og avløpsledninger i Sentrumsveien samt bygge vei,...
fredag 12. april Vestby kommune
Utleie av kiosken på Krokstrand
Vestby kommune ferdigstiller ny kiosk på Krokstrand våren 2019.  Vi ønsker å leie ut kiosken. Ønsker du å eller noen du kjenner å drifte kiosken?
onsdag 10. april Vestby kommune
Åpent møte 23. april - etablering av midlertidig parkering ved gamle Vestby stadion
I forbindelse med Sentrumsutbyggingen igangsettes etablering av midlertidig parkeringsplass ved gamle Vestby stadion. Se vedlagte kart. Det inviteres til åpent orienteringsmøte i Kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 23.04.19 klokken 18.00.  Prosjektet starter...
onsdag 10. april Vestby kommune
Sykehuset og kommunene ønsker hjelp fra pasienter til samarbeidsprosjekt
Sykehuset Østfold og kommunene ønsker å bli bedre til å samarbeide rundt innleggelse av pasienter, under opphold og ved utskriving. Nå skal de spørre pasientene om hjelp.
tirsdag 9. april Vestby kommune
Forslag til valglister kommunestyrevalget 2019
Her finner du de forskjellige listenes kandidatforslag som er levert til Kommunestyrevalget i Vestby 2019.
mandag 8. april Vestby kommune
Sommerhjelp - kommunalteknikk
Vestby kommune trenger flere sesonghjelpere til kommunal teknikk i sommer.  Minner om søknadsfristen som er 07.04.19 Annonsen finnes under kommunes hjemmesider/ ledige stillinger Mvh Vestby kommune Kommunalteknikk
fredag 5. april Vestby kommune
Følg prosjektbloggen til «Kulturkvartalet»
Vestby kommune skal bygge «Kulturkvartalet» i Vestby sentrum - og inntil bygget står klart kan du følge byggeprosjektet via prosjektbloggen. Et byggeprosjekt tar lang tid fra idéen er initiert og frem til bygget er klart til bruk. Skisse- og forprosjektet for Vestby...
onsdag 3. april Vestby kommune
Bli med på sykle til jobben-aksjonen!
Alle som bor og jobber i Vestby kan delta - gratis! Loggfør aktivitetene dine i perioden 24. april - 21. juni og bli med i konkurransen av kule premier, enten som lag eller som enkeltperson.
mandag 1. april Vestby kommune
Husk båndtvang fra 1. april til 20. august
I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Loven tar hensyn...
mandag 1. april Vestby kommune
Søk om tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus
Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.
mandag 1. april Vestby kommune
I tjeneste for Norge - med bosted i Vestby
Hvordan skal Vestby kommune hedre og ivareta soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste og deres familier?
mandag 1. april Vestby kommune
Håp eller katastrofe - Hvilken framtid venter oss?
En kveld for ungdom og voksne. Global oppvarming og klimaendringer. Dyrearter utryddes i alarmerende hastighet. Verdenshavene fylles med plast. Biotoper forsvinner i takt med velstands- og befolkningsøkning.
fredag 29. mars Vestby kommune
Bli med du også: EARTH HOUR - lørdag 30. mars kl. 20.30 - 21.30
It's so much more than just an hour...! "Starting as a symbolic lights out event in Sydney in 2007. Earth Hour is now the world's largest grassroots movement for the environment…"   Vestby kommune er tradisjonen tro med for 9. året på rad med på Earth Hour, her er link til...
torsdag 28. mars Vestby kommune
Telerestriksjoner på enkelte kommunale veier i Vestby kommune fra 28.mars 2019
Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, iverksetter Vestby kommune aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veier.
tirsdag 26. mars Vestby kommune
Feiing av stasjonsområder og parkeringsplasser
Bane NOR avslutter vintervedlikeholdet og klargjør stasjonsområder for våren med feiing av plattformer og parkeringsplasser langs Østfoldbanen.  I den forbindelse vil det i løpet av ukene 13, 14 og 15, fra og med 25. mars til og med 13. april 2019, bli utført...
mandag 25. mars Vestby kommune
Velkommen til 'Mørkets Tivoli' søndag 7. april
Et interaktivt spill/forestilling av Bifrost Hølen Regnbueteater - som foregår på et gammelt tivoli....Et makabert og mørkt teaterkonsept med utgangspunkt i livet til den bitre direktøren som plager sine ansatte på et tivoli.
fredag 22. mars Vestby kommune
Kunngjøring av vedtatt kommuneplan Vestby 2019-2030 med innsigelser
Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte kommuneplan i sak 13/19 den 18.3.2019. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15. Planen omfatter samfunnsdelen og arealdelen med kart og bestemmelser. 
fredag 22. mars Vestby kommune
Demenssykdom i familien? Kom til samtalegrupper 21. mai
Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens. Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. Samtalegruppe bidrar til: økt kunnskap...
tirsdag 19. mars Vestby kommune
Følg kommunestyremøtet 18. mars direkte på nett-TV!
Følg kommunestyret direkte på nett-TV idag, mandag 18. mars kl 17.00. På sakslisten står bl.a 2. gangs behandling av kommuneplan Vestby 2019 - 2030, etterbruk av Bjørlien gamle skole, fremtidig bruk av Birkelandgården, bytte av kunstgress, 2. gangs...
mandag 18. mars Vestby kommune
Den Kulturelle Spaserstokken i Vestby: Crooneraften med Ingar Kristiansen & Vestby Storband !
Fredag 22. mars har vi gleden av å invitere til konsertforestilling i Crooner-tradisjonens tegn, med fokus på en av de store personlighetene innen denne stilen, nemlig Frank Sinatra.
fredag 15. mars Vestby kommune
Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-11 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand i Frogn kommune og Vestby kommune. Følgende eiendommer blir berørt i Frogn kommune: Gnr./bnr. 0/1, 8/3, 8/7, 8/9, 8/30, 8/37 og...
torsdag 14. mars Vestby kommune
Son bibliotek: Møt forfatteren Herbjørg Wassmo 14. mars
Denne kvelden inviterer Bibliotekets venner i Son og Son bibliotek til møte med selveste Herbjørg Wassmo, og hennes nyeste roman Den som ser - en frittstående fortsettelse av trilogien om Dina.
onsdag 13. mars Vestby kommune
Ny kiosk på Krokstrand
Det er fortsatt vinter, men Vestby kommune ved resultatområde kommunalteknikk er i full gang med å tilrettelegge sommersesongen og bygging av den nye kiosken på Krokstrand.  Entreprenør Hærnes Byggtjeneste AS har støpt ferdig fundamentet til den nye kiosken og HC...
onsdag 13. mars Vestby kommune
Vestby Sentrum, felt B5 detaljregulering - Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning
Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestby Boligutvikling AS har satt i gang planarbeid for detaljregulering av gårdsummer / bruksnummer 8/5 og deler av 161/19. Tomten ligger øst for...
onsdag 13. mars Vestby kommune
AKERSHUS

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 skjer 13. mars
Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 blir foretatt i møte onsdag 13. mars. Det var 270 søkere da søknadsfristen gikk ut 1. mars. Vi tar sikte på å sende ut svarbrev 20. mars og vil i tidsrommet fram til utsendelsen ikke kunne gi foresatte svar eller opplysninger om...
tirsdag 12. mars Vestby kommune
Spyling av vannledninger på Verpet/ Høgda og området rundt Vestby skole natt til 13. mars
Kommunens driftsavdeling vil foreta spyling av vannledninger på Verpet/ Høgda og området rundt Vestby skole. Spylingen skjer i tidsrommet 00:00 natt til onsdag 13. mars frem til klokken 05:00
tirsdag 12. mars Vestby kommune
Speilblanke veier på Østlandet
E6 er sperret i begge retninger ved Vestby, og politiet har fått inn et titall meldinger om trafikkuhell lørdag kveld.
lørdag 9. mars TV 2
Hvilket bygg mener du bør få tildelt Vestby kommunes Byggeskikkpris ?
Byggeskikkprisen for 2018 vil bli tildelt i kommunestyrets møte 17. juni 2019.   Prisen er en hederspris som tildeles huseiere/byggherrer som, i forbindelse med oppføring av nye/rehabilitering av eksisterende bygg eller utomhusanlegg, gjennom prosjektet har lagt vekt på visuelle...
fredag 1. mars Vestby kommune
Dårlige grunnforhold ved Hølen sentrum sør, Øgården, Nordre Auerud, Rokker og Garder
I løpet av den siste tiden er det gjennomført undersøkelser av grunnen i forbindelse med regional kvikkleirekartlegging i Ski, Ås, Vestby og Frogn kommuner. Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra NVE.
fredag 1. mars Vestby kommune
Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv
Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv.
fredag 1. mars Vestby kommune
Søk om nærmiljøtilskudd i Vestby - søknadsfrist 15. mars
Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder. Anlegget/tiltaket må være åpent for alle....
fredag 1. mars Vestby kommune
Søk om tilskudd til kulturarbeid i Vestby - søknadsfrist 15. mars
Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres. Søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen av kommunale kulturmidler...
fredag 1. mars Vestby kommune
Vi feirer Tor Åge Bringsværd 80 år!
I 2019 fyller en av Vestby kommunes største navn 80 år. I kulturtjenesten feirer vi Tor Åge Bringsværd gjennom hele året med forskjellige arrangementer og tiltak. Les nyhesbrevet vårt om alle aktiviteter som er planlagt fremover - dette blir noe for enhver smak! Annette...
fredag 1. mars Vestby kommune
Eiendomsskatt 2019
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak K-92/18, den 10.12.2018, kunngjøres vedtatt skattesats for kommunal eiendomsskatt for skatteåret 2018.
mandag 25. februar Vestby kommune
Eventyrfabrikken og brannsikkerhet
Mange etterlyser åpning av det nye aktivitetssenteret for barn i Vestby (Eventyrfabrikken), og det har festet seg en oppfatning av at  det nå står på kommunen. Dette er ikke riktig. 
fredag 22. februar Vestby kommune
Vestby kommune sender fakturaer digitalt
Som innbygger kan du motta faktura fra Vestby kommune i forskjellige digitale kanaler. 
mandag 18. februar Vestby kommune
Regnskapet i Vestby kommune for 2018 avsluttet med netto driftsresultat på 74 mill. kroner
Regnskapet for Vestby kommune er avsluttet med et netto driftsresultat på 74 millioner kroner. Den udisponerte delen av dette, også kalt regnskapsmessig overskudd, er på 40 millioner kroner. Dette er et meget godt resultat i en periode hvor kommunesektoren har fått strammere vilkår....
mandag 18. februar Vestby kommune
Midlertidig telefonnummer til Vestby kommune
Vi har dessverre problemer med innkommende telefoner til kommunens sentralbord. Dette skyldes en feil hos Telenor, det jobbes med å få løst problemet. Du kan nå kommunens sentralbord ved å ringe tlf. 957 96 121 eller 906 43 869. Du kan også sende e-post til servicekontoret:...
onsdag 13. februar Vestby kommune
Innskriving av nye førsteklassinger
Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside. Link til registreringsskjemaet ligger her og under selvbetjening.
tirsdag 12. februar Vestby kommune
LYSDRYPP i Vestby lørdag 9. februar!
Vestby kommune og Treskeverket kulturproduksjoner inviterer til lysarrangement i Vestby sentrum!
fredag 8. februar Vestby kommune
Meld deg på UKM Vestby!
Drømmer du om å stå på en scene eller vise frem noe du har laget? Er du mellom 10 og 20 år og ønsker å delta? Påmelding innen 20. februar til vår lokale kulturmønstring som arrangeres lørdag 2. mars. Meld deg på nå og bli med på...
torsdag 7. februar Vestby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTBY

AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL