Vest Agder
Lund Ap har funnet sin ordførerkandidat
Ann Sissel Haukland er valgt som Lund Ap sin ordførerkandidat.
22:58 Avisen Agder
Grøvan «hilser hjem» med fem millioner til Knertenparken
Hans Fr. Grøvan kunne hilse hjem til Lyngdal med fem millioner i tilskudd til Knertenparken i budsjettenigheten med regjeringen.
22:48 Avisen Agder
«En historisk satsing på familiene»
- Vi gleder oss sammen med familiene som nå for første gang siden 1996 får øke barnetrygden, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsmann i KrF.
22:20 Avisen Agder
Disse julekalenderne vises på TV i år
Lurer du på hvilke julekalendere som går på TV i år? Look no further.
21:56 $ KRSby
Enkel søppelhåndtering for fiskere
Tonnevis med fiskerirelatert søppel har ligget lagret ved Fiskerlagets mottak på Gismerøya. Nå vil fiskerne som bruker mottaket kunne kvitte seg med skrotet langt enklere.
21:00 $ Lindesnes
Full fart i friminuttet
For at elevene skal være mer aktive i friminuttet, har Vennesla skole laget en MBX-løype i skolegården.
20:01 Vennesla Tidende
Kjemper for skolen sin: – Bekymret for barna
FAU ved Hunsfoss skole reagerer på at rådmannen ikke vil prioritere utbedringer ved Hunsfoss skole fra neste år.
19:30 Vennesla Tidende
En definitivt tradisjonsrik førjulskonsert
Søndag har Mandal Musikkforening igjen sin tradisjonelle Førjulskonsert i Mandal Kirke, for mellom 25. og 30. gang.
19:12 $ Lindesnes
VEST-AGDER

Mot Kommunevalget høsten 2019 og den pågående sentralisering i Norge
18:25 $ Lindesnes
Fikk arbeidsstipend på 100.000
Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt tildelinger av arbeidsstipend for kunstnere, utvekslingsstipend, kunstnerstipend og idrettsstipend for 2018.
17:58 Avisen Agder
Foreslår spesialavtale med DNT Sør
Fylkesrådmannen foreslår at Vest-Agder fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med DNT Sør for perioden 2018 til 2019 inkludert et tilskudd på minst 70.000 kroner.
17:52 Avisen Agder
Pris til hyttebygger
Fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Frivillighetsprisen for arbeid for barn og unge 2018 tildeles Bjørn Brandtzæg.
17:51 Avisen Agder
Fylkeskulturprisen til Bjøro Håland
Fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Fylkeskulturprisen 2018 tildeles Bjøro Håland.
17:47 Avisen Agder
Kjørte av veien – mistenkt for kjøring i påvirket tilstand
Mandag ettermiddag kunne Agder-politiet melde om en trafikkulykke langs riksvei 9 på Hægeland.
17:00 Vennesla Tidende
Riksrevisjonen sjekket eldreomsorgen
Riksrevisjonen mener staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen.
16:54 Avisen Agder
Fyller gågata med juletrær
Nå inntar jula Mandal. Over 70 juletrær plasseres langs hele gågata i Mandal for å skape julestemning i sentrum.
tirsdag 16:36 $ Lindesnes
30 mill til forsking på utmark
Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Forskingspengane kjem mellom anna frå jordbruksavtalen.
tirsdag 16:10 Avisen Agder
Tvungen lønnsnemd for sykepleiere
Det ble i dag tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund.
tirsdag 15:58 Avisen Agder
Ber turistbyen holde fast på turistplan
Fylkesrådmannen foreslår at fylkespolitikerne reiser innsigelse mot å gjøre Skomrak ved Rosfjorden om fra turistformål til boligfelt.
tirsdag 14:32 Avisen Agder
Nytt nasjonalpark-fremstøt for Sirdal og Knaben
Fylkesrådmannen ber fylkespolitikerne støtte mer kunnskap for å avklare om blant annet et område på Knaben skal endre verneform fra landskapsområde til nasjonalpark.
tirsdag 14:32 Avisen Agder
Minneboken
tirsdag 14:30 $ Lindesnes
Sju nærmiljøanlegg får inndratte spillemidler
I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på en rentebærende konto. Dersom et anleggsprosjekt blir billigere enn budsjettert kan dette føre til at tilskuddsrammen for prosjektet...
tirsdag 13:40 Vest-Agder fylkeskommune
Stor aktivitet i Sørnorsk filmsenter AS
Sørnorsk filmsenter ble etablert 1. september 2008, og er lokalisert i Aladdin Kulturhus i Kristiansand. Aksjeselskapet har som formål å bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen i Agder-fylkene og Telemark. Filmsenteret forvalter tilskuddsmidler på grunnlag av...
tirsdag 13:30 Vest-Agder fylkeskommune
God økonomistyring hos Agder Kunstsenter
Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsmelding 2017 for Agder Kunstsenter. Senteret mottar årlig driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune. Agder Kunstsenter er et regionalt informasjons- og kompetansesenter for profesjonell billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsenteret ble etablert...
tirsdag 13:24 Vest-Agder fylkeskommune
Kvinesdal har fortsatt flere lærlinger enn Flekkefjord
Kvinesdal kommune har i år 17 lærlinger mens Flekkefjord har 14. Ut fra målet om tre læreplaser pr. 1000 innbygger har Flekkefjord fortsatt et stykke å gå for å nå målet.
tirsdag 13:21 Avisen Agder
Fylkeskommunen vil bidra til vedlikehold av Steinfoss Tømmerrenne i Vennesla
Kulturminnet Steinfoss Tømmerrenne i Vennesla, med sine nesten fem kilometer, er en av Nord-Europas lengste eksisterende tømmerrenner. Den ble bygget i tidsrommet fra 1954 til 1957, og den ble lagt ned som tømmerrenne for transport av tømmer i 1981. Sammen med Setesdalsbanen og den eldre...
tirsdag 13:19 Vest-Agder fylkeskommune
Flytter hovedkontoret til Oslo
Ledelsen i den tradisjonsrike heisbedriften Schindler AS ved Hallandsbrua har bestemt seg for å flytte hovedkontoret ut av bygda.
tirsdag 12:52 Vennesla Tidende
God folkevekst i Vest-Agder - på topp i landet
Det bodde 5 323 900 personer i Norge 1. oktober i år, viser ferske tall fra SSB. Folkeveksten var størst i Oslo. Sett i forhold til folketallet var det Vest-Agder og Akershus som fulgte etter Oslo med størst folkevekst. Folketallet vokste i alle fylkene bortsett fra i Oppland, Sogn og...
tirsdag 12:45 Vest-Agder fylkeskommune
Tilbake til Høgtun
Jerry Lee Lewis’ lillesøster Linda Gail Lewis skal igjen spille på Høgtun kultursenter onsdag.
tirsdag 12:40 $ Lindesnes
Fra vaskekjelleren til VM for kjempe om gull
Neste uke er fem Sørlendinger klare for VM i kettlebell i Spania. Det trenes nå i vaskekjellere og garasjer for å finpusse formen.
tirsdag 12:30 Vennesla Tidende
Fanger levende fisk for å undersøke fiskedød
Fylkesmannen har bedt om at det tas gjelleprøver av levende fisk for å fastslå om det er sur nedbør som er årsaken til den omfattende fiskedøden.
tirsdag 12:01 $ Lindesnes
Eldreministeren besøker Listerrådet
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen kommer til Lister med sin reform «Leve hele livet.» som tema.
tirsdag 11:30 Avisen Agder
Opprydding
tirsdag 11:22 $ Lindesnes
AGDER

Leter etter nye vindkraft-områder
Vest-Agder fylkeskommune har nå gitt en tilbakemelding med faglige innspill til forslag om nasjonale analyseområder for vindkraft.
tirsdag 10:52 Avisen Agder
Slik ble 25 millioner kroner brukt
Statens vegvesen har nå lagt frem en sluttrapport for utbedringsprosjektet fylkesvei 468 fra Tonstad til Svartevatn
tirsdag 10:52 Avisen Agder
Nå starter E 39-arbeidet
Onsdag begynner AF Gruppen arbeidet med ny E 39 ved Døle bru. Forarneidet er alt i gang. Det medfører nedsatt hastighet og manuell dirgirering i arbeidsområdet.
tirsdag 10:35 $ Lindesnes
Mottakere av flere fylkeskommunale priser og stipend valgt ut i dag
Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt tildelinger av arbeidsstipend for kunstnere, utvekslingsstipend, kunstnerstipend og idrettsstipend for 2018.
tirsdag 10:21 Vest-Agder fylkeskommune
Bjøro Håland fikk fylkeskulturprisen
To lokale kunstnere har fått kulturpris og stipend fra fylkeskommunen. Den gjeveste, fylkeskulturprisen, gikk til Bjøro Håland.
tirsdag 10:11 $ Lindesnes
Frivillighetsprisen for arbeid for barn og unge 2018 tildeles Bjørn Brandtzæg
Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Frivillighetsprisen for arbeid for barn og unge 2018 tildeles Bjørn Brandtzæg. Frivillighetsprisen er på 25.000 kroner i tillegg til et valgt kunstverk.
tirsdag 09:42 Vest-Agder fylkeskommune
Fylkeskulturprisen 2018 tildeles Bjøro Håland
Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Fylkeskulturprisen 2018 tildeles Bjøro Håland. Fylkeskulturprisen er på 50 000 kroner og et kunstverk signert Gro Suvatne.
tirsdag 09:26 Vest-Agder fylkeskommune
Utvider psykologtilbud: – Et tydelig behov for flere i bygda
Lena Renstrøm Mjåland og Monica Svantesson tilbyr psykologhjelp på Skansenklinikken.
tirsdag 09:20 Vennesla Tidende
God tilflytting, men lave fødselstall
Flekkefjord har et lite pluss i antall innbyggere takket være innflytting hittil i 2018. mens Kvinesdal har både fødselsoverskudd og tilflyttingsvekst.
tirsdag 08:30 Avisen Agder
Livet vil overraske deg
Seniorkinoen byr tirsdag på det romantiske dramaet «Life itself».
tirsdag 08:27 $ Lindesnes
Vil ha offentlige stier på Omlandsneset
Planutvalget vil at stier og veier til strendene på Omlandsneset blir offentlige. Derfor starter planutvalget en prosess for å sikre offentlig tilgjengelighet i det konfliktfylte området.
tirsdag 08:08 $ Lindesnes
Kongevold er i storslag
Leif Sindre M. Kongevold markerte seg.
tirsdag 08:01 Avisen Agder
Blar opp for sykkelsatsing
Tursykkelprosjektet Vita Velo på Lista ligger an til å få mye fylkeskommunal støtte.
tirsdag 07:12 Avisen Agder
Her er søppel-prisene for 2019
IRS Miljø IKS har vedtatt sitt budsjett for 2019
tirsdag 07:11 Avisen Agder
Sponser privat fiber-regning
16 boenheter på Loland har i privat regi sørget for å legge fiber til Loland. Nå spytter kommunen inn 80.000 på regninga.
tirsdag 06:02 Vennesla Tidende
Tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019
Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke Valgdirektoratet om tilskudd. Fristen for å søke tilskudd er 30. november 2018. Tilskuddene skal gå til informasjonstiltak for å øke valgdeltakelsen ved...
tirsdag 02:00 Vest-Agder fylkeskommune
Når stormflo huset ditt i fremtiden?
- Vi lanserer no eit digitalt verktøy som gjer at kommunane og næringslivet enklare kan planlegge for klimaendringane - og vere betre førebudd på konsekvensane av havnivåstiging og ekstrem vasstand, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.
mandag 23:14 Avisen Agder
Tron Løvås fortsatt på topp
Tron Løvås ble formelt valgt i dag på Sokdals Aps liste som ordførerkandidat.
mandag 22:13 Avisen Agder
«Kommunereformen er ikke død»
Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland kom med tydelig tale på fylkesmannens ordfører og rådmannsmøte i Agder.
mandag 21:54 Avisen Agder
Første synlige anleggsarbeid med ny E39
AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest - Mandal øst.
mandag 21:40 Avisen Agder
Lovende takter fra den nye generasjonen
Mandal Svømmeklubb er midt i et generasjonsskifte, og hadde i helgen med tre unge svømmere på UM i Asker.
mandag 21:30 $ Lindesnes
Halvparten i arbeid etter syv år
Nær 8.000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria. Etter sju års botid er halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid.
mandag 20:53 Avisen Agder
Etablerer to ladestasjoner i Marnardal
Marnardal kommune etablerer en ladestasjon for elbil på Bjelland. Det er også planlagt å etablere en til, men det er ikke bestemt hvor.
mandag 20:11 $ Lindesnes
Foreslår å si nei til å lage ny Lister-plan
Fylkesrådmannen foreslår å si nei til en ny regional plan for Lister-regionen. Det blir møtt med skuffelse i Listerrådet.
mandag 19:59 Avisen Agder
Tilsvar til Rakel Larsen
mandag 19:45 $ Lindesnes
VEST-AGDER

Få gjør som Trine Elisabeth Hansen
– Å se at man som sykepleierstudent kan medvirke til å gjøre en pasient frisk er helt fantastisk.
mandag 19:29 $ Lister24
Morten Ekeland er Agder SVs andrekandidat
Morten Ekeland (44) fra Mandal er andrekandidat på listen til Agder SV til fylkestingsvalget.
mandag 19:00 $ Lindesnes
Sjekk skoleforslaget for neste skoleår
Tirsdag 20. november skal hovedutvalg for kultur og utdanning vedta tilbudsstrukturen for de videregående skolene i Vest-Agder som grunnlag for skoleåret 2019/20.
mandag 18:53 Avisen Agder
Hadde ikke sett Julegadas skjenkesøknad
Leder i Julegada-komiteen, Alexander E. Jensen vil ta opp saken i neste komitémøte for å se om det må gjøres justeringer i skjenkesøknaden.
mandag 18:23 Vennesla Tidende
Fotoklubbens blinkskudd
Laila Buø gikk til topps i Mandal fotoklubbs oktoberkonkurranse med et bilde fra Kenya.
mandag 18:20 $ Lindesnes
Maktmisbruk fra offentlige etater
mandag 17:24 $ Lister24
Brett opp ermene!
mandag 17:21 $ Lister24
Leter etter årsak til omfattende fiskedød
Det er funnet død fisk flere steder i regionen i helga. I Songåna i Marnardal er det funnet over tjue døde laks. Fagfolk tror sur nedbør er årsaken.
mandag 16:29 $ Lindesnes
Får legge fiberkabler
mandag 16:27 $ Lister24
Dyrevernere ber om støtte
mandag 16:27 $ Lister24
Utførte arkeologisk registrering
mandag 16:25 $ Lister24
– Både merkelig og trist
Turnforeningen er misfornøyde og mener kommunen ikke tar hensyn.
mandag 15:44 Vennesla Tidende
På plass i Lyngdal
Ledelsen i Lyngdal idrettslag trodde nesten ikke det var sant da de fant ut hvem det var som søkte jobben som sportslig leder.
mandag 15:06 $ Lister24
Mandal sykehjem, sant eller «fake news»?
mandag 15:00 $ Lindesnes
Tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019
Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke Valgdirektoratet om tilskudd. Fristen for å søke tilskudd er 30. november 2018. Tilskuddene skal gå til informasjonstiltak for å øke valgdeltakelsen ved...
mandag 14:50 Vest-Agder fylkeskommune
Frist til 15. desember
Spind IF og Farsund turnforening har fått frist til 15. desember.
mandag 14:16 $ Lister24
Falt og mistet pusten før han kjempet seg til NM-bronse
Søren Wærenskjold (18) falt og mistet pusten, men klarte likevel å bli nummer tre i cyklecross-NM for seniorer i Bergen.
mandag 14:01 $ Lindesnes
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VEST-AGDER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL