Verran
Slik kan kommunen støtte opp om lokalbutikken
\Nærbutikken har en nøkkelrolle når det gjelder å møte de utfordringene som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom bygdefolket, butikken og kommunen samarbeider, vil resultatet bli mer livskraftige bygder. \
onsdag 29. november Verran kommune
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018
\Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett for 2018  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 29.11. – 13.12.17.\ \Eventuelle merknader må sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller \postkasse@verran.ko
onsdag 29. november Verran kommune
Oppmålingsingeniør i Verran
Oppmålingsingeniør med kompetanse på kart, oppmåling og matrikkel vil være tilgjengelig i Verran tirsdager i partallsuker. Første gang 28.11.17. Henvendelse til sentralbordet Verran kommune.
onsdag 22. november Verran kommune
Foredrag om velferdsteknologi
Mandag 27. november 2017 kl. 12:00 i Lissaln, Verraparken.
tirsdag 21. november Verran kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
Alle kvinner født 1991 og senere fikk høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Verran kommune tilbyr vaksinering: Uke 48: Tirsdag 05. desember kl. 15.00 – 16.30, Verran helsestasjon
onsdag 15. november Verran kommune
Fagsamling for ledere og tillitsvalgte i Steinkjer og Verran
Lederne i Steinkjer og Verran og tillitsvalgte var samlet på Steinkjer Rådhus 8.november og temaet var "Kommunesammenslåing - hvordan gjør vi det og hvordan kommuniserer vi det?"
torsdag 9. november Verran kommune
Tekstilaksjon 2017
søndag 5. november Verran kommune
Dialogmøte omkring «Handlingsplan mot Rasisme, mobbing og krenkelser»
Verran kommune inviterer næringsliv, lag og foreninger til dialogmøte i anledning utarbeidelsen av Handlingsplan mot rasisme, mobbing og krenkelser i Verran kommune. Agenda: Introduksjon av arbeidet Innspill i forhold til situasjonsbeskrivelser Arbeidsprosess knyttet til forebyggende tiltak Sted: Malm...
tirsdag 31. oktober Verran kommune
TRØNDELAG

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018
Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 14. desember 2017.
tirsdag 31. oktober Verran kommune
Søknad fra Malmo Elektrisitetsverk AS om konsesjon for senkning av reguleringsdam på Røssin - Offentlig ettersyn
Det er NVE som skal behandle søknaden. Frist for tilbakemelding: 10.11.2017. Sakspapirer finner du her.
tirsdag 17. oktober Verran kommune
Verran kommunestyre har møte torsdag 28.09.17 kl. 18.00 på Malm oppvekstsenter, Amfiet
SAKLISTE PS 56/17 Søknad om fritak som meddommer i Tingretten PS 57/17 Valg av medlem til eiermøte i NTE AS, i tillegg til ordfører og rådmann. PS 58/17 Valg av nytt medlem og ny leder for Kontrollutvalget i Verran PS 59/17 Endring i ekteskapsloven- kommunale vigsler PS 60/17 Salg av...
mandag 25. september Verran kommune
Utlysning av midler til nærmiljøtiltak i Verran kommune
torsdag 21. september Verran kommune
Digitaliseringsprosjektet (Digin) for Inderøy, Snåsa, Verran og Steinkjer er nå i gang
torsdag 7. september Verran kommune
Informasjon fra tannhelsetjenesten
Tilbud om tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Søknadsskjema finner du her.
tirsdag 5. september Verran kommune
Utlysning – løyver for ervervsmessig transport med snøskuter
Frist for innsending av søknad er 10.10.2017.
tirsdag 5. september Verran kommune
Stortingsvalget 11. september
Her kan du stemme på valgdagen mandag 11. september: Malm krets Verraparken kl 09.00 – 20.00 Follafoss krets Follafoss samfunnshus kl 09.00 – 19.00 Verrastranda krets Verrastranda samfunnshus kl 10.00 – 18.00 Verrabotn krets Verrabotn samfunnshus kl 13.00 – 18.00 Det oppfordres til...
torsdag 31. august Verran kommune
Skogdag i Verran
Hjem
onsdag 30. august Verran kommune
Forskningsdagene - Invitasjon til seminar
Vil du at kommunen skal ha best mulig kunnskap og ta treffsikre valg? Ønsker du å mobilisere flere lokale ressurser og flere frivillige? Ønsker du sterkere tilhørighet og fellesskap i kommunen? Vil du legge bedre til rette for politisk rekruttering? I så fall er dette seminaret for...
fredag 25. august Verran kommune
Kommunestyremøte og fellesnemndsmøte
Onsdag 23.08 blir en historisk dag på Steinkjer. For første gang møtes kommunestyrene i Verran og Steinkjer i et og samme møte.
mandag 21. august Verran kommune
Skolestart skolene i Verran
Malm oppvekstsenter 4.-10. trinn onsdag 16.8, vanlig tid 2. -3. trinn torsdag 17.8, vanlig tid 1.trinn torsdag 17.8 kl 1000 Folla skole 5.-10.trinn onsdag 16.8 Vanlig tid 1.-4.trinn torsdag 17.8 vanlig tid 4.trinn sin oppstart er endret fra planen som ble sendt ut i vår.
fredag 11. august Verran kommune
Velkommen til skolestart
HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKOLESTART TORSDAG 17. AUGUST 2017 Nå gleder vi oss til å ønske deg velkommen til skolene i Verran. Vi håper du gleder deg like mye som oss. Foreldrene dine er også hjertelig velkommen til å være med når du møter den første...
fredag 11. august Verran kommune
Nettsiden "nyesteinkjer" er lansert
onsdag 9. august Verran kommune
Utlegging til offentlig ettersyn - SalMar
Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse NT-VN-1 på lokalitet 13958 Follafoss. Frist for uttalelse: 5.9.17. Sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.
onsdag 9. august Verran kommune
Stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september
Står du i manntallet?. Forhåndsstemmegivning:. Stemme hjemme:.
onsdag 2. august Verran kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage
Hjem
torsdag 6. juli Verran kommune
Kunngjøring av ny midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan...
onsdag 5. juli Verran kommune
Høring av redegjørelse og søknader fra MM Karton FollaCell AS
Kunngjøringstekst finner du her. Frist for evt. uttalelser til søknaden fra FollaCell er 1. september 2017. Høringsuttalelser sendes til Miljødirektoratet, PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.
mandag 3. juli Verran kommune
Prosjekt digitale konsekvenser og muligheter
Inn-Trøndelagssamarbeidet v/rådmennene har nå iverksatt et prosjekt om digitalisering. Prosjektet er et viktig ledd i mål om å utnytte digitale muligheter til å øke tjenestekvaliteten og møte fremtidige økonomiske utfordringer i kommunene våre.
fredag 30. juni Verran kommune
NRK Sommertoget til Steinkjer 1. juli
Les mer her.
onsdag 28. juni Verran kommune
Det første felles formannskapsmøte i nye Steinkjer kommune er gjennomført
tirsdag 13. juni Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.
mandag 12. juni Verran kommune
Ekstra bredbåndsatsing 2017 - bedre mobil- og bredbåndsdekning for næringslivet i Nord-Trøndelag
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har stilt til disposisjon 5 mill kr til en ekstra satsing på utbygging av bredbånd og mobil i Nord-Trøndelag. Dette kommer i tillegg til 8 mill som tidligere i 2017 er brukt til blant annet ny kystfiber. Målet med satsningen er å bidra til...
tirsdag 6. juni Verran kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
Verran kommune tilbyr vaksinering i uke 23: Tirsdag 6. juni kl. 15.00 – 17.00, Verran helsestasjon Dette gjelder både de som skal ha 3.dose med vaksine, og de som ønsker å starte vaksinasjonen med 1. dose. For vaksinering må du være i god almenntilstand, og du må ikke...
fredag 2. juni Verran kommune
TRØNDELAG

Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin
Se skilting for HAGEAVFALL.
torsdag 1. juni Verran kommune
Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober
Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. Det er kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy som også i år har gleden av å tilby...
onsdag 31. mai Inderøy kommune
Trivselreiser høsten 2017
Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. 4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur. Les mer her eller...
mandag 29. mai Verran kommune
Verran kommune sin kulturpris for 2017
Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 26. juni 2017. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune. Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune....
fredag 26. mai Verran kommune
Ledige leiligheter for utleie i Follafoss
Hjem
mandag 22. mai Verran kommune
Idrettshallen ved Malm oppvekstsenter
Hallen stenges fra uke 21, 22.5.17.
tirsdag 16. mai Verran kommune
Nord-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris for 2016
Frist for forslag på kandidater: 31.5.17. Les mer her.
mandag 15. mai Verran kommune
17. mai - program
Program for Malm, Follafoss, Verrastranda og Verrabotn.
mandag 15. mai Verran kommune
Frivillig i Steinkjer eller Verran?
onsdag 10. mai Verran kommune
Verran kommunale kulturskole
Søknadsskjema finner du her. Informasjon om tilbud finner du her.
fredag 5. mai Verran kommune
Høring - forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verran kommune
Det er satt 4 ukers høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 26.05.2017. Høringssvar sendes skriftlig til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm eller pr epost til: postkasse@verran.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 17/564 og «svar på høring om forskrift for...
onsdag 26. april Verran kommune
Temakveld 8. mai
Les mer her.
onsdag 19. april Verran kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Snertvika hyttefelt og flytebrygge
Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til privat reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge felt F 16 og F17 plan ID 2014001 til offentlig ettersyn. Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.04.17 - 29.05.17. Planforslaget viser område for fritidsbebyggelse og flytebrygge....
tirsdag 18. april Verran kommune
Torunn Austheim blir fra og med 1.5.2017 ny rådmann i Verran kommune.
Kommunestyret i Verran behandlet, 30.03.2017 sak om ansettelse av ny rådmann i Verran og avtale mellom Verran kommune og Jacob Br. Almlid som regulerer hans fratredelse som rådmann og videre ansettelse og arbeidsoppgaver i Verran kommune. Kommunestyret gjorde enstemmige vedtak i begge saker. Torunn...
fredag 31. mars Verran kommune
Torunn Austheim er ansatt som rådmann både i Steinkjer og Verran fra 01.05.17
Ansettelsen ble vedtatt i kommunestyremøte i Steinkjer 29.03 og i Verran 30.03. Kommunestyrene har fulgt et ansettelsesutvalgs forslag om at dagens rådmann i Steinkjer innplasseres som felles (personidentisk) rådmann i Steinkjer og Verran kommuner, og som prosjektleder for...
fredag 31. mars Verran kommune
Informasjon fra Malmen barnehage
Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet. Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i...
fredag 17. mars Verran kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VERRAN KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Aust Agder Båt Get-ligaen Sport Hedmark Nordland Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Fiske Finnmark Mobil Reise Bolig Helse Game of Thrones Svalbard Grue Vær Russland Forskning Fotball Tesla Oskarshamn Östra Göinge Kalmar Sport Håndball Osterøy Helsingborg Trav Kultur Malmö Litteratur Motor Landbruk Kunst Trondheim Bærum Hockey Indonesia Risør Suldal Forsvar Øvre Eiker Kongsvinger Inrikes Vestby Näringsliv Askøy Boksing Ishockey Landskrona Moss Hadsel Kristiansand Båt Spill Stockholm Nord-Korea Musikk Odds BK Haugesund Hammerfest Svelvik Fedje Stavanger Jobb Mote Trening Seljord Brexit Nedre Eiker Tvedestrand Os Orkdal Polen Langrenn Trysil Sykkel Masfjorden Tour of Norway Kongelig Tønsberg Bil Hässleholm Lund Ørsta Sverige OL Holmestrand Musik Hamar Bil Hälsa Blekinge Verdal Eidfjord Vinje NHL Sandnes Alpint Sjakk Barn Astronomi Karmøy Tinn Ringsaker Gjøvik Vestre Slidre Klippan Skiskyting Valg Molde Porsgrunn Sørreisa Drammen Mandal Tjøme Svømming Narvik Motorsport Ås Tyskland Emmaboda VM Kävlinge Alta Tour de France Eid Gloppen Hemne Premier League Sund Finnøy Tromsø IL Skøyter SK Brann Fredrikstad Harry Potter Selje Notodden OBOS-ligaen Røros Israel Norway Cup Meland Kommunesammenslåing Nybro Selbu Kristiansund Fauske Poker Tingvoll Førde Stord Vellinge Sortland Kristianstad Volda Jakt Dovre Snowboard Røyken Asker Midsund Porsanger Nøtterøy Arendal Fet Politikk Andøy Bremanger Nissedal Tana Skien Fitjar Lillesand Kragerø Klima Måsøy Kampsport Universet Foto Holtålen Tomelilla Mercedes-Benz Russ Streik Evenes La liga Kina Eidsberg Båstad Sande Europa League Ullensvang Svedala Steigen Sørfold Klatring Skellefteå Rosenborg BK Fjell Halden Austrheim Viking FK Film Hopp Vevelstad Sarpsborg 08 Lier Frankrike Staffanstorp Lyngdal Eslöv Lindås Steinkjer Radøy Jevnaker Kvænangen Sarpsborg Nes NM Stryn Aurdal Modum Bamble Android Ledare Voss USA Løten Lenvik Elverum
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL