Verran
Nyhetsbrev fra HUNT4 juli 2018
HUNT4 går mot tidenes helsedatainnsamling! Les nyhetsbrevet her.
onsdag 4. juli Verran kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage
\Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen gjelder fra 1. mai 2015. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner. \Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, o
tirsdag 3. juli Verran kommune
Kommunen tilbyr mer elektronisk overføring av fakturaer
Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa har endret rutiner for utsending av faktura for å kunne tilby mer elektronisk overføring. Kommunene sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura / Avtalegiro og EHF (firma).
mandag 2. juli Verran kommune
Sommerjobb for ungdom mellom 16 og 18 år
Kommunestyret har vedtatt at Verran kommune skal tilby ungdom sommerarbeid. Søknadsfrist: 5. juli 2018
torsdag 28. juni Verran kommune
Tilleggsprosjekt HUNT 4
Innbyggerne i Steinkjer, Verran og flere kommuner får tilbud om å delta i tilleggsprosjektet EN Helse med spørsmål om å avgu fæcesprøve (avføringsprøve).
torsdag 14. juni Verran kommune
Spør innbyggerne om kommunevåpen
Denne uka og i neste blir et utvalg innbyggere i Steinkjer og Verran oppringt av Norfakta og spurt om kommunevåpen.
torsdag 14. juni Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Søknadsfrist 1. september 2018.
onsdag 13. juni Verran kommune
Brannsjefen advarer: - Respektér bålforbudet
Det er ekstremt tørt i Steinkjer, Verran og Inn-Trøndelag for øvrig, og brannsjef Håvard Bye i Brannvesenet Midt IKS råder innbyggerne til å respektere bålforbudet som alltid gjelder i perioden 15. april til 15. september.
fredag 1. juni Verran kommune
TRØNDELAG

Bruddet på fibernettet i kommunen er nå reparert
NTE meldte dette i dag 24.mai.
torsdag 24. mai Verran kommune
Kommunen kan tilby mer elektronisk overføring av fakturaer
Vi sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura / Avtalegiro og EHF (firma).
onsdag 23. mai Verran kommune
Brudd på fibernettet i kommunen - Ny status 23.05
NTE meldte tidligere at fredag ettermiddag ble hovedfiberkabelen som forsyner Malm avgravd. Her er en ny status i saken:
onsdag 23. mai Verran kommune
Informasjon vedrørende legekontoret og helsestasjonen i Malm
Grunnet brudd på fibernettet i kommunen, er det store begrensninger mht hva legekontoret og helsestasjonen i Malm kan utføre av tjenester. Legevakt, legetimer og undersøkelser kan ikke gjennomføres. Enkelte sårskift kan utføres. Mangel på tilgang til datasystemer...
onsdag 23. mai Verran kommune
Brudd på fibernettet i kommunen
NTE melder at fredag ettermiddag ble hovedfiberkabelen som forsyner Malm avgravd. 
tirsdag 22. mai Verran kommune
Kulturskolen - forlenget søknadsfrist til 16. juni 2018
Kulturskolene i Verran og Steinkjer styrer mot å bli en felles enhet "Nye Steinkjer kulturskole" fra 1. august 2018. Søknad om elevplass til kulturskolen for skoleåret 2018/19 må gjøres innen 16. juni. Frist utmelding av eksisterende elever er 15. mai. Sendes på epost...
onsdag 16. mai Verran kommune
Oppfordring til folk som ferdes i utmarka
Nå har kalvingsperioden for rein startet, og da er reinen i en svært sårbar fase. Ferdes du i utmarka nå, så vær obs på dette og hold god avstand dersom du ser rein. Båndtvangen er med på å hjelpe simlene ved at de ikke blir stresset av løse hunder....
onsdag 16. mai Verran kommune
Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2017/2018
tirsdag 15. mai Verran kommune
Levering av kvist og hageavfall
Les mer her\.
tirsdag 8. mai Verran kommune
Folkebadet
Folkebadet i Follafoss holder åpent 30.4., 7.5. og 14.5. Les mer her\.
torsdag 26. april Verran kommune
Kulturskolen - søknadsfrist 15. mai 2018
Kulturskolene i Verran og Steinkjer styrer mot å bli en felles enhet "Nye Steinkjer kulturskole" fra 1. august 2018. Søknad om elevplass til kulturskolen for skoleåret 2018/19 må gjøres innen 15. mai. Frist utmelding av eksisterende elever er 15. mai. Sendes på epost...
torsdag 19. april Verran kommune
Søknad om plass i SFO Malm oppvekstsenter 2018 - 2019
Søknadsfrist er satt til 1. juni 2018. Skjema finner du her.\
onsdag 18. april Verran kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
\Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på \mattilsynet.no\. \
onsdag 18. april Verran kommune
Bli med på "Sykle til jobben-aksjonen
\Det er gratis for deg å delta fordi du bor eller jobber i Verran eller Steinkjer!\
onsdag 11. april Verran kommune
Invitasjon
Feltstasjonen for HUNT4 i Verran åpnes med Kickoff-arrangement tirsdag 17/4 klokka 10 på Verran helsetun. Program: Det blir offisiell åpning og appell ved ordfører, snorklipp, kulturelt innslag og en enkel, men smakfull servering av frukt, kaffe og HUNT4-kake ☺ Arrangementet er åpent...
torsdag 5. april Verran kommune
Velkommen til fagkveld 18.4.18
Hjem
onsdag 4. april Verran kommune
Spørreundersøkelse om lokaldemokrati
onsdag 21. mars Verran kommune
Innføring av ekstraordinær båndtvang på hund i Verran kommune fra 12.3.18
Verran kommune har fra i dag 12.03.2018 og inntil videre innført ekstraordinær båndtvang på hund.  Årsaken til at man har besluttet å innføre ekstraordinær båndtvang er snøforholdene som er med på å gjøre det vanskelig for viltet...
mandag 12. mars Verran kommune
Årsregnskap 2017 Verran kommune
Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2017 ble 7,4 millioner kroner. Les mer her.
fredag 2. mars Verran kommune
Eiendomsskatteliste 2018
I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste for 2018 ut til offentlig ettersyn i Verran Servicekontor og på denne hjemmeside i tre uker fra 01.03.2018. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten. Etter vedtak i kommunestyret er det foretatt en kontormessig...
onsdag 28. februar Verran kommune
Plass i barnehage 2018-2019
Søknadsfrist for plass i barnehage for året 2018-2019 er satt til 1. mars. Dette gjelder nye søkere. Søknadsskjema finner du her\.
mandag 12. februar Verran kommune
Tilsettinger i Verran kommune - ny leder i Enhet for omsorgstjenester
Lisbeth Ystmark er fra 1. februar 2018 ansatt som driftsleder i Enhet for omsorgstjenester. Hun har innehatt stillingen som fungerende driftsleder siden 1. august 2017.
onsdag 31. januar Verran kommune
Vannavstenging Vadanesset
\Mandag 15. januar i tidsrommet 10:00 til 14:00 blir det vannavstenging på Vadanesset p\å grunn av arbeid på rørnettet.\\
torsdag 11. januar Verran kommune
Høring - Handlingsplan mot rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser, Verran kommune
\Høringssvar med forslag til endringer, nye handlinger sendes til postkasse@verran.kommune.no\ innen 28.1.18. Merk svaret med 2018/29. \ \Dokumenter i saken\ Høringsbrev \PDF\ Høringsutkast - Handlingsplan \PDF\  
tirsdag 9. januar Verran kommune
Ekstremvarsel for Trøndelag søndag 7. januar
Det er sendt ut ekstremvarsel (vind og sludd/snø) søndag formiddag. Ta forholdsregler - sikre løse gjenstander. Ved behov for kontakt med kommunen benyttes ordinære kontaktpunkt, herunder teknisk vakt, telefon: 982 53 496. Dersom det ikke oppnås kontakt med kommunen kan politiets...
lørdag 6. januar Verran kommune
TRØNDELAG

Nye vedtekter SFO
Nye vedtekter for SFO Verran vedtatt i kommunestyret 14.12.17. Vedtektene finner du her\.
22. desember 2017 Verran kommune
Avlesning vannmåler
Alle som har vannmåler får tilsendt avlesningskort like før jul. Vannmåler skal avleses per 31.12, og avlesningen sendes kommunen. Verran kommune tilbyr innmelding av vannmålerstand direkte her på nettsidene. Tilsendt kort kan også benyttes om du foretrekker det.
14. desember 2017 Verran kommune
Nye åpningstider NAV Verran
\Onsdager 12:00-14:00\ \Øvrige dager er publikumsmottaket stengt, men kontoret er bemannet for å gjennomføre avtalte samtaler/møter.\ \Ønsker du avtale? Ring 55 55 33 33\ \ \ \Status i sak og lignende kan du sjekke selv ved å logge inn på «min side»...
14. desember 2017 Verran kommune
Åpningstider jula 2017
Verran servicekontor og Inn-Trøndelag Skattekontor har åpent onsdag, torsdag og fredag i mellomjula fra kl. 10.00 - 12.00 . NAV Verran har bare åpent torsdag 28.12. kl. 10.00 - 12.00. For henvendelser de andre dagen ring 55 55 33 33. 
14. desember 2017 Verran kommune
Vedtak om forkjørsveg Sundbygdvegen
I forbindelse med anlegget fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm er det bygd anleggsveg/fremtidig ny fv. 720 ved Tjuin. Les mer her.
12. desember 2017 Verran kommune
Slik kan kommunen støtte opp om lokalbutikken
\Nærbutikken har en nøkkelrolle når det gjelder å møte de utfordringene som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom bygdefolket, butikken og kommunen samarbeider, vil resultatet bli mer livskraftige bygder. \
29. november 2017 Verran kommune
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018
\Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett for 2018  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 29.11. – 13.12.17.\ \Eventuelle merknader må sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller \postkasse@verran.ko
29. november 2017 Verran kommune
Fagsamling for ledere og tillitsvalgte i Steinkjer og Verran
Lederne i Steinkjer og Verran og tillitsvalgte var samlet på Steinkjer Rådhus 8.november og temaet var "Kommunesammenslåing - hvordan gjør vi det og hvordan kommuniserer vi det?"
9. november 2017 Verran kommune
Tekstilaksjon 2017
5. november 2017 Verran kommune
Søknad fra Malmo Elektrisitetsverk AS om konsesjon for senkning av reguleringsdam på Røssin - Offentlig ettersyn
Det er NVE som skal behandle søknaden. Frist for tilbakemelding: 10.11.2017. Sakspapirer finner du her.
17. oktober 2017 Verran kommune
Utlysning av midler til nærmiljøtiltak i Verran kommune
21. september 2017 Verran kommune
Forskningsdagene - Invitasjon til seminar
Vil du at kommunen skal ha best mulig kunnskap og ta treffsikre valg? Ønsker du å mobilisere flere lokale ressurser og flere frivillige? Ønsker du sterkere tilhørighet og fellesskap i kommunen? Vil du legge bedre til rette for politisk rekruttering? I så fall er dette seminaret for...
25. august 2017 Verran kommune
Velkommen til skolestart
HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKOLESTART TORSDAG 17. AUGUST 2017 Nå gleder vi oss til å ønske deg velkommen til skolene i Verran. Vi håper du gleder deg like mye som oss. Foreldrene dine er også hjertelig velkommen til å være med når du møter den første...
11. august 2017 Verran kommune
Stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september
Står du i manntallet?. Forhåndsstemmegivning:. Stemme hjemme:.
2. august 2017 Verran kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage
Hjem
6. juli 2017 Verran kommune
Kunngjøring av ny midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan...
5. juli 2017 Verran kommune
Høring av redegjørelse og søknader fra MM Karton FollaCell AS
Kunngjøringstekst finner du her. Frist for evt. uttalelser til søknaden fra FollaCell er 1. september 2017. Høringsuttalelser sendes til Miljødirektoratet, PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.
3. juli 2017 Verran kommune
Prosjekt digitale konsekvenser og muligheter
Inn-Trøndelagssamarbeidet v/rådmennene har nå iverksatt et prosjekt om digitalisering. Prosjektet er et viktig ledd i mål om å utnytte digitale muligheter til å øke tjenestekvaliteten og møte fremtidige økonomiske utfordringer i kommunene våre.
30. juni 2017 Verran kommune
NRK Sommertoget til Steinkjer 1. juli
Les mer her.
28. juni 2017 Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.
12. juni 2017 Verran kommune
Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin
Se skilting for HAGEAVFALL.
1. juni 2017 Verran kommune
Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober
Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. Det er kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy som også i år har gleden av å tilby...
31. mai 2017 Inderøy kommune
Trivselreiser høsten 2017
Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. 4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur. Les mer her eller...
29. mai 2017 Verran kommune
Ledige leiligheter for utleie i Follafoss
Hjem
22. mai 2017 Verran kommune
Idrettshallen ved Malm oppvekstsenter
Hallen stenges fra uke 21, 22.5.17.
16. mai 2017 Verran kommune
TRØNDELAG

Temakveld 8. mai
Les mer her.
19. april 2017 Verran kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Snertvika hyttefelt og flytebrygge
Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til privat reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge felt F 16 og F17 plan ID 2014001 til offentlig ettersyn. Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.04.17 - 29.05.17. Planforslaget viser område for fritidsbebyggelse og flytebrygge....
18. april 2017 Verran kommune
Torunn Austheim blir fra og med 1.5.2017 ny rådmann i Verran kommune.
Kommunestyret i Verran behandlet, 30.03.2017 sak om ansettelse av ny rådmann i Verran og avtale mellom Verran kommune og Jacob Br. Almlid som regulerer hans fratredelse som rådmann og videre ansettelse og arbeidsoppgaver i Verran kommune. Kommunestyret gjorde enstemmige vedtak i begge saker. Torunn...
31. mars 2017 Verran kommune
Torunn Austheim er ansatt som rådmann både i Steinkjer og Verran fra 01.05.17
Ansettelsen ble vedtatt i kommunestyremøte i Steinkjer 29.03 og i Verran 30.03. Kommunestyrene har fulgt et ansettelsesutvalgs forslag om at dagens rådmann i Steinkjer innplasseres som felles (personidentisk) rådmann i Steinkjer og Verran kommuner, og som prosjektleder for...
31. mars 2017 Verran kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

VERRAN KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Hedmark Vestfold Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Oslo Østfold Fotboll Kalmar Rogaland Kultur Vest Agder Akershus Kvinnherad Odda Sogn og Fjordane Buskerud Skåne Trøndelag Troms Mat Forsvar Kristianstad Menn Inrikes Oskarshamn Thailand Fiske Rendalen Kongelig Eslöv Vellinge Tynset Finnmark Molde FK Sandnes Karmøy Fotball Skien Åstorp Sport Vær Kultur Kragerø Mandal Bolig Politikk Musikk Norway Cup Blekinge Fredrikstad Sverige Tinn Trening VM Stavanger Mote Malmö Trav IK Start Fauske Spill Barn Reise Stockholm Russland Grue Nittedal Helse Tvedestrand Vestby Lesja USA Grane Tesla Osterøy Kristiansand Risør Kunst Lyngdal Sigdal 17. mai Motor Lund Røros Stord Håndball Aurskog-Høland Sjakk Askvoll Turn Økonomi Lindås Hvaler Vågan X-games Nore og Uvdal Jølster Sund Landbruk Askøy Sortland Android Øksnes Steigen Film Bamble Boksing Båstad Salangen Näringsliv Seljord Hälsa Lillesand Nesodden Moss Horten Kampsport Ringsaker Vadsø Tranøy Solund Eidskog Eurovision Åmot Leirfjord Porsgrunn Bremanger Enebakk Andøy Sogndal Gausdal Lund Alpint SK Brann Landskrona Gjerstad Kongsvinger Strängnäs Fedje Staffanstorp Karasjok Kvinesdal Hemnes Stor-Elvdal Aurdal Ronneby Alstahaug Friidrett Bil Suldal Bodø/Glimt Nybro Helsingborg Kommunesammenslåing Vefsn Gjøvik Narvik Hyllestad Høyanger Drangedal Meløy Russ E-sport Molde Bromölla Tomelilla Hobøl Engerdal Saltdal Austrheim Skedsmo Dovre Trøgstad Musik Rælingen Gloppen Arctic Race Kviteseid Polen Tønsberg Nordre Land Tyrkia Voss Stranda Frankrike Moskenes Jönköping FK Haugesund Rygge Østre Toten World Series of Poker Sandefjord Fotball Hörby Jakt Time Radøy Kvinner Tysvær Nes Ski Lødingen Interiør Flekkefjord Rauma Nissedal Nord-Korea Dyr Meland Øyer Masfjorden Bærum Friluftsliv Karlshamn Øygarden Stryn Klima Mat Spania Svelvik Liverpool Motorsport Ballangen Bundesliga Vitenskap Eidfjord Sola Eid Holtålen Toyota Kvalsund Forskning Lier Giske Skånland Ukraina NM Eliteserien Skisport Torsken Politik Volvo Audnedal Mönsterås Utrikes FA-cupen Asker Råde Valle Stabæk Mörbylånga Rakkestad Flora Re Lillehammer Jevnaker Mjøndalen IF Norway Chess Skodje La liga Danmark Hadsel Fildeling Halden Hamar Lillestrøm SK Champions League Bil Israel Sjöbo Evenes Øystre Slidre Flakstad Sölvesborg Skurup Mjölby Sykkel Nord-Odal Syria Arendal Askim Film Poker Emmaboda Birkenes Hockey Svalöv Foto Svalbard Åsnes Hammerfest Utsira Farsund Tingvoll Klatring Australia Bodø Berlevåg Olofström Sørfold Båt Nordkapp Vinje Aure Skiskyting Teknik Jobb Bømlo Kina Larvik Skiptvet Tour of Norway Roing Rennesøy Hole Vindafjord Litteratur Søgne Kryptovaluta Tromsø IL Brønnøy Grimstad Fjaler Ulstein Odds BK Motorsport Sandøy Eidsberg Værøy Vestre Slidre Ulvik Östra Göinge Hamarøy Løten Frogn Modum Porsanger Tysfjord Rana Nannestad Sykkylven Målselv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL