Verran
Folkebadet i Follafoss
Hjem
torsdag 10. oktober Verran kommune
Verran kommune sin kulturpris for 2019
Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 1.11.19. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune. Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune. Prisen ut
onsdag 9. oktober Verran kommune
Stemmesteder og åpningstider valgdagen 9.september
Vi ønsker alle et godt valg og her finner du stemmestedene og åpningstidene:
lørdag 7. september Verran kommune
Forhåndsstemming og mulighet for å stemme hjemme
Hjem
fredag 9. august Verran kommune
Verran kommune – digital årsmelding 2018
\Kommunestyret behandlet årsregnskap og årsmelding for Verran kommune i møtet 29.05.19. \Som et ledd i økt digitalisering av offentlig sektor, er det er for 2018 utarbeidet en digital årsmelding for Verran kommune. \
torsdag 11. juli Verran kommune
Nye vegnavn på høring i Nye Steinkjer
Innen 2020 må noen av dagens vegnavn i Steinkjer og Verran endres fordi de enten er de samme, eller fordi de har svært like navn.
onsdag 10. juli Verran kommune
Nye gårdsnummer i Verran fra 2020
\Fra 1.januar endres alle gårdsnummer i Verran ved at det legges til 700 på dagens gårdsnumre. Det vil si at eksempelvis gårdsnummer 1 fra nyttår er endret til 701. Bruksnumrene forblir uendret.\
tirsdag 9. juli Verran kommune
Skolestart skoleåret 2019 - 2020 i Verran og Steinkjer kommune
Grunnskolene starter opp skoleåret etter følgende plan:
fredag 5. juli Verran kommune
TRØNDELAG

Forslag på representanter til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i nye Steinkjer kommune
tirsdag 2. juli Verran kommune
Forslag på representanter til Eldres råd i nye Steinkjer kommune
tirsdag 2. juli Verran kommune
Åpningstider NAV Inn-Trøndelag sommeren 2019
Publikumsmottaket ved Verran har åpent hver onsdag kl. 12 – 14. I uke 31 er mottaket stengt pga ferieavvikling\.
mandag 24. juni Verran kommune
Høring – Etablering av luftgassfabrikk – Nippon Gases Norge AS, Verran kommune
\Nippon Gases Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til etablering av luftgassfabrikk på Tjuin Industriområde, gnr./bnr. 9/122 i Verran kommune.\ Høringsfrist: 19.7.2019
onsdag 19. juni Verran kommune
Vanntilførsel Follafoss - oppdatert informasjon 13.6.19
Resultatet av vannprøver foreligger og kokepåbud er opphevet. Natt til fredag 14. juni vil det foregå spyling av ledningsnettet, kraner må da holdes stengt mellom kl. 23:00 og 05:00.
tirsdag 11. juni Verran kommune
Kulturminneregistreringa i Steinkjer og Verran 2019/2020
tirsdag 4. juni Verran kommune
Sommerjobb for ungdom mellom 16 og 18 år
Kommunestyret har vedtatt at Verran kommune skal tilby ungdom sommerarbeid. Søknadsfrist: 14. juni 2019
mandag 3. juni Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. De ber nå kommunene om å bistå med å spre informasjonen til lag og organisasjoner. 
onsdag 29. mai Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon
\Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. \
onsdag 29. mai Verran kommune
Kommunen ønsker varsel dersom det oppdages bufe/rein som kan være tatt av rovdyr
For å sikre at kommunen har god oversikt over situasjonen mht eventuelle rovviltskader på rein og bufe denne beitesesongen, ber vi om at kommunen varsles så snart som mulig dersom det oppdages bufe/rein som kan være tatt av rovdyr.  Dette gir kommunen mulighet til tett dialog med Fylkesmann
tirsdag 28. mai Verran kommune
Fellesnemndsmøte, kommunestyremøter og foretaksmøte onsdag 29.mai
Hjem
mandag 27. mai Verran kommune
Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med
mandag 20. mai Verran kommune
Kartlegging av friluftsliv i Verran
\Verran kommune er i ferd med å gjennomføre en kartlegging av friluftsliv i kommunen. Ulike lag, foreninger og interesseorganisasjoner er kontaktet og har gitt innspill. Innspill er også innhentet fra nøkkelpersoner i kommunen, og forslag til friluftsområder er ut fra dette beskrevet i e
mandag 20. mai Verran kommune
Plass i kulturskole 2019/2020
Vi minner om at det nå er det tid for å tenke på neste skoleår i kulturskolen. Vi har søknadsfrist for nye elever 15. mai. Dere som allerede har elevplass i kulturskolen beholder elevplassen inntil den sies opp skriftlig. Likevel ber vi om at alle elever går inn i vårt adminis
mandag 13. mai Verran kommune
SFO skoleåret 2019/2020
Søknadsfrist for plass i SFO er 1. juni 2019. Søknadsskjema finner du her.
onsdag 8. mai Verran kommune
Informasjon fra Statens vegvesen om endringer i kjøremønster i Malm
onsdag 8. mai Verran kommune
Idrettshallen ved Malm oppvekstsenter
Idrettshallen er stengt fra og med 17. mai. Åpner igjen 1. oktober 2019.
onsdag 8. mai Verran kommune
Jodtabletter ved atomulykker
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da bør du lese dette:
tirsdag 7. mai Verran kommune
Den nasjonale frigjørings- og veterandagen 2019
Hjem
torsdag 2. mai Verran kommune
Drop-in råd og veiledning på privatøkonomi
Hver fredag kl. 13-15 fra 3. mai 2019.
torsdag 2. mai Verran kommune
Informasjon om bålforbud
\Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.\
torsdag 25. april Verran kommune
Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2018/2019
\Grønn nemnd har vedtatt skuddpremiesatsene for smårovvilt for sesongen 2018/2019 i Verran.\
onsdag 24. april Verran kommune
Høring - Handlingsplan mot Rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser
\Høringsvar med forslag til endringer på foreslåtte tiltak og nye tiltak sendes til \postkasse@verran.kommune.no \\innen 26.4.19.\ \Spørsmål kan rettes til rektor/driftsleder Gisle Kristian Almlid-Larsen: \gisle.kristian.almlid-larsen@verran.kommune.no\\
tirsdag 9. april Verran kommune
Idrettshallen - Malm oppvekstsenter
Idrettshallen er stengt i perioden 13.4. - 23.4.19. Åpner igjen 24.4.19.
tirsdag 9. april Verran kommune
Utlysning tilskudd
Midler til nærmiljøtiltak og friluftsformål, løypekjøring og forskjønning grendehus mm.
mandag 8. april Verran kommune
TRØNDELAG

Åpningstider påske
\Verran servicekontor og NAV Inn-Trøndelag  har stengt onsdag før påske, 17.04.19.\ \NAV Inn-Trøndelag tlf: 55553333\
mandag 8. april Verran kommune
Fv. 720 - ny avkjørsel til Tjuin
Statens vegvesen melder at det er startet arbeid med bygging av ny avkjørsel til Tjuin og Nersanda som vist på tegningen og at arbeidet medfører noe redusert fremkommelighet og endret kjøremønster i tiden fremover.
torsdag 4. april Verran kommune
Folkemøte i Verrabotn torsdag 4.april
Gjelder endring av kommunetilhørighet fra 01.01.2020.
tirsdag 2. april Verran kommune
Høring på lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
\Brannvesenets Midt IKS ønsker innbyggernes, huseiernes og virksomhetenes synspunkter på ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt. Forskriften legges ut til åpen høring. Les mer her\.\  
torsdag 28. mars Verran kommune
Hørselskontakter
Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.
onsdag 27. mars Verran kommune
Fellesnemndsmøte og kommunestyremøte 27.mars - Nytt klokkeslett for møtestart
onsdag 27. mars Verran kommune
Oppstart av dansetilbud i kulturskolen - våren 2019
Les mer her\.
torsdag 28. februar Verran kommune
Trivselsreiser 2019
Høstens trivselsreiser 2019 går til Kypros. Les mer her.\
torsdag 28. februar Verran kommune
Kommuneoverlege Verran
Fra 1.3.2019 er Sunniva Rognerud kommuneoverlege i Verran kommune. Hun er også kommuneoverlege i Steinkjer kommune.
torsdag 28. februar Verran kommune
Eiendomsskatteliste 2019
\I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i Verran Servicekontor og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 28.02.2019. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten. \ \Skatteyter kan fremsette klage på eiendomsskattetaksten...
torsdag 28. februar Verran kommune
Godt regnskapsmessig resultat for Verran kommune i 2018
Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2018 ble på 3,8 millioner kroner.
tirsdag 19. februar Verran kommune
Barnehageplass 2019-2020
Søknadsskjema for 2019-2020 er nå lagt ut. Du finner skjema for søknad om barnehageplass her\. \Søknadsfrist er 1. mars 2019.\
onsdag 13. februar Verran kommune
Sikring av hunder
De siste ukene har en del snø og lave temperaturer medført at mye vilt har trukket nedover i terrenget og mot bebyggelse. Kommunen har vurdert forholdene så langt til å ikke være av en slik art at ekstraordinær båndtvang er nødvendig, men vi vil allikevel minne om...
torsdag 7. februar Verran kommune
Innherred Innkjøp ble etablert 01.01.19 - Hilde Melhus er ansatt som daglig leder
Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger kommune. Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og er formell arbeidsgiver for ansatte i Innherred Innkjøp.
fredag 1. februar Verran kommune
Invitasjon til innbyggere i Verran
Lørdag 26. og søndag 27. januar inviterer STOD IL VOLLEY og STEINKJER HÅNDBALLKLUBB til storslagen fest i Steinkjerhallen. Gratis buss og gratis inngangsbillett.
torsdag 17. januar Verran kommune
Avlesning vannmåler
Alle som har vannmåler får tilsendt avlesningskort like før jul. Vannmåler skal avleses per 31.12, og avlesningen sendes kommunen. Verran kommune tilbyr innmelding av vannmålerstand direkte her på nettsidene. Tilsendt kort kan også benyttes om du foretrekker det.
18. desember 2018 Verran kommune
Gebyrregulativ for Verran kommune 2019
\Her finner du samlet oversikt over gebyrer og betalingssatser som gjelder for Verran kommune i 2019. Vedtatt av kommunestyret 13.12.18.\ \Gebyrregulativ\
18. desember 2018 Verran kommune
Åpningstider i julen 2018
Verran servicekontor og NAV Inn-Trøndelag: Julaften og nyttårsaften stengt. Åpningstiden i mellomjula: kl. 10.00 - 12.00. NAV : NAV-kontoret på Steinkjer har åpent i mellomjula kl. 12.00 – 14.00. Ingen åpningstid for drop-in i mellomjula i Verran, for henvendelser ring tlf....
14. desember 2018 Verran kommune
Kunngjøring - varsel om detaljregulering for Gruvevegen 3 i Malm
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for eiendommen gnr. 7 bnr. 64. i Malm. Målet med detaljplanen er å regulere et boligbygg i tre egt. med 6-8 boenheter (3-4 roms leiligheter) i Malm sentrum. Planområdet e
7. desember 2018 Verran kommune
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor holder stengt fredag 7.12.2018.
5. desember 2018 Verran kommune
Er du forberedt?
5. desember 2018 Verran kommune
Delta i Folkestemmen. Påvirk din nye kommune
Nå kan du påvirke hvordan Nye Steinkjer blir! Delta i Folkestemmen 2018.
16. november 2018 Verran kommune
Brannvesenet Midt IKS tilbyr mer elektronisk overføring av fakturaer
14. november 2018 Verran kommune
Tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019. Søknadsfrist: 3.12.18
12. november 2018 Verran kommune
Søknad om permanent utslippstillatelse av vaskevann fra Strømnestunellen og Holmviktunellen
Søknad fra Statens vegvesen - offentlig ettersyn i perioden fram til 1.12.18. Utslipp Søknad
5. november 2018 Verran kommune
TRØNDELAG

Innskriving skole
Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet. Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen. Frist for innlevering er 1. desember...
2. november 2018 Verran kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
30. oktober 2018 Verran kommune
Spyling av ledningsnettet
Malm 30.10., 31.10. og 1.11.18 fra kl. 23:00 – 06:00 Follafoss 6.11 og 7.11.18 fra kl. 23:00 – 06:00 Hold alle kraner stengt i dette tidsrommet.
25. oktober 2018 Verran kommune
Varsling ved viltpåkjørsler
Hjem
24. oktober 2018 Verran kommune
Du er en del av Norges beredskap
Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner...
22. oktober 2018 Verran kommune
Bostøtte
\Hva er bostøtte?\ \Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som
18. oktober 2018 Verran kommune
Folkebadet i Follafoss
Folkebadet er åpent i perioden 15.10. - 17.12.2018. Les mer her.
8. oktober 2018 Verran kommune
Ny renovasjonsleder
Carl Anders Kvistad blir ny leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa.
5. oktober 2018 Verran kommune
Søk støtte til teater og revy
Les mer her\.
19. september 2018 Verran kommune
Rektor Svein Kåre Haugen - leder for både Steinkjer og Verran kulturskole
7. september 2018 Verran kommune
Aktivitets- og arrangementstøtte - Nye Steinkjer kommune
7. september 2018 Verran kommune
Utlysning - midler til nærmiljøtiltak - friluftsformål 2018 - løypekjøring for sesongen 2017/2018
Komite for næring, nærmiljø og bosetting i Verran utlyser midler fordelt på 1) Nærmiljøtiltak og 2) Midler til friluftsformål i kommunen. NB! Løypekjøringsmidler for vintersesongen 2017/2018 tas også med i denne utlysningen. Både enkeltpersoner samt
27. august 2018 Verran kommune
Tilgjengelighetsprisen
27. august 2018 Verran kommune
Omlegging av fv. 17 ved travbanen i Sprova i inntil åtte uker
26. august 2018 Verran kommune
Leie av idrettshallen høsten 2018
De som vil leie idrettshallen ved Malm oppvekstsenter i høst, kan sende inn søknad om ønsket tidspunkt til postkasse@verran.kommune.no Søknadene blir behandlet fortløpende.
23. august 2018 Verran kommune
Observasjoner i utmarka i forbindelse med rovviltsituasjonen
Det har i sommer vært påvist bjørn, og sau tatt av bjørn på Fosen og i Verran. I denne forbindelse kan det være kadaver, skadede dyr eller lam uten mordyr i utmarka som det vil være av stor nytte for husdyreier å få informasjon om. Det letes i terrenget, men...
23. august 2018 Verran kommune
Vedtak om lisensjakt på bjørn
Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på en bjørn på Fosen for lisensfelling høsten 2018. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.
20. august 2018 Verran kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

VERRAN KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL