Verran
Søknad fra Malmo Elektrisitetsverk AS om konsesjon for senkning av reguleringsdam på Røssin - Offentlig ettersyn
Det er NVE som skal behandle søknaden. Frist for tilbakemelding: 10.11.2017. Sakspapirer finner du her.
tirsdag 10:27 Verran kommune
Verran kommunestyre har møte torsdag 28.09.17 kl. 18.00 på Malm oppvekstsenter, Amfiet
SAKLISTE PS 56/17 Søknad om fritak som meddommer i Tingretten PS 57/17 Valg av medlem til eiermøte i NTE AS, i tillegg til ordfører og rådmann. PS 58/17 Valg av nytt medlem og ny leder for Kontrollutvalget i Verran PS 59/17 Endring i ekteskapsloven- kommunale vigsler PS 60/17 Salg av...
mandag 25. september Verran kommune
Utlysning av midler til nærmiljøtiltak i Verran kommune
Hjem
torsdag 21. september Verran kommune
Digitaliseringsprosjektet (Digin) for Inderøy, Snåsa, Verran og Steinkjer er nå i gang
torsdag 7. september Verran kommune
Informasjon fra tannhelsetjenesten
Tilbud om tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Søknadsskjema finner du her.
tirsdag 5. september Verran kommune
Utlysning – løyver for ervervsmessig transport med snøskuter
Frist for innsending av søknad er 10.10.2017.
tirsdag 5. september Verran kommune
Stortingsvalget 11. september
Her kan du stemme på valgdagen mandag 11. september: Malm krets Verraparken kl 09.00 – 20.00 Follafoss krets Follafoss samfunnshus kl 09.00 – 19.00 Verrastranda krets Verrastranda samfunnshus kl 10.00 – 18.00 Verrabotn krets Verrabotn samfunnshus kl 13.00 – 18.00 Det oppfordres til...
torsdag 31. august Verran kommune
Skogdag i Verran
Hjem
onsdag 30. august Verran kommune
TRØNDELAG

Forskningsdagene - Invitasjon til seminar
Vil du at kommunen skal ha best mulig kunnskap og ta treffsikre valg? Ønsker du å mobilisere flere lokale ressurser og flere frivillige? Ønsker du sterkere tilhørighet og fellesskap i kommunen? Vil du legge bedre til rette for politisk rekruttering? I så fall er dette seminaret for...
fredag 25. august Verran kommune
Skolestart skolene i Verran
Malm oppvekstsenter 4.-10. trinn onsdag 16.8, vanlig tid 2. -3. trinn torsdag 17.8, vanlig tid 1.trinn torsdag 17.8 kl 1000 Folla skole 5.-10.trinn onsdag 16.8 Vanlig tid 1.-4.trinn torsdag 17.8 vanlig tid 4.trinn sin oppstart er endret fra planen som ble sendt ut i vår.
fredag 11. august Verran kommune
Velkommen til skolestart
HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKOLESTART TORSDAG 17. AUGUST 2017 Nå gleder vi oss til å ønske deg velkommen til skolene i Verran. Vi håper du gleder deg like mye som oss. Foreldrene dine er også hjertelig velkommen til å være med når du møter den første...
fredag 11. august Verran kommune
Nettsiden "nyesteinkjer" er lansert
onsdag 9. august Verran kommune
Utlegging til offentlig ettersyn - SalMar
Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse NT-VN-1 på lokalitet 13958 Follafoss. Frist for uttalelse: 5.9.17. Sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.
onsdag 9. august Verran kommune
Stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september
Står du i manntallet?. Forhåndsstemmegivning:. Stemme hjemme:.
onsdag 2. august Verran kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage
Hjem
torsdag 6. juli Verran kommune
Kunngjøring av ny midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan...
onsdag 5. juli Verran kommune
Høring av redegjørelse og søknader fra MM Karton FollaCell AS
Kunngjøringstekst finner du her. Frist for evt. uttalelser til søknaden fra FollaCell er 1. september 2017. Høringsuttalelser sendes til Miljødirektoratet, PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.
mandag 3. juli Verran kommune
Prosjekt digitale konsekvenser og muligheter
Inn-Trøndelagssamarbeidet v/rådmennene har nå iverksatt et prosjekt om digitalisering. Prosjektet er et viktig ledd i mål om å utnytte digitale muligheter til å øke tjenestekvaliteten og møte fremtidige økonomiske utfordringer i kommunene våre.
fredag 30. juni Verran kommune
NRK Sommertoget til Steinkjer 1. juli
Les mer her.
onsdag 28. juni Verran kommune
Det første felles formannskapsmøte i nye Steinkjer kommune er gjennomført
tirsdag 13. juni Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.
mandag 12. juni Verran kommune
Ekstra bredbåndsatsing 2017 - bedre mobil- og bredbåndsdekning for næringslivet i Nord-Trøndelag
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har stilt til disposisjon 5 mill kr til en ekstra satsing på utbygging av bredbånd og mobil i Nord-Trøndelag. Dette kommer i tillegg til 8 mill som tidligere i 2017 er brukt til blant annet ny kystfiber. Målet med satsningen er å bidra til...
tirsdag 6. juni Verran kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
Verran kommune tilbyr vaksinering i uke 23: Tirsdag 6. juni kl. 15.00 – 17.00, Verran helsestasjon Dette gjelder både de som skal ha 3.dose med vaksine, og de som ønsker å starte vaksinasjonen med 1. dose. For vaksinering må du være i god almenntilstand, og du må ikke...
fredag 2. juni Verran kommune
Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin
Se skilting for HAGEAVFALL.
torsdag 1. juni Verran kommune
Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober
Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. Det er kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy som også i år har gleden av å tilby...
onsdag 31. mai Inderøy kommune
Trivselreiser høsten 2017
Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. 4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur. Les mer her eller...
mandag 29. mai Verran kommune
Verran kommune sin kulturpris for 2017
Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 26. juni 2017. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune. Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune....
fredag 26. mai Verran kommune
TRØNDELAG

Ledige leiligheter for utleie i Follafoss
Hjem
mandag 22. mai Verran kommune
Idrettshallen ved Malm oppvekstsenter
Hallen stenges fra uke 21, 22.5.17.
tirsdag 16. mai Verran kommune
Nord-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris for 2016
Frist for forslag på kandidater: 31.5.17. Les mer her.
mandag 15. mai Verran kommune
17. mai - program
Program for Malm, Follafoss, Verrastranda og Verrabotn.
mandag 15. mai Verran kommune
Frivillig i Steinkjer eller Verran?
onsdag 10. mai Verran kommune
Verran kommunale kulturskole
Søknadsskjema finner du her. Informasjon om tilbud finner du her.
fredag 5. mai Verran kommune
Høring - forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verran kommune
Det er satt 4 ukers høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 26.05.2017. Høringssvar sendes skriftlig til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm eller pr epost til: postkasse@verran.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 17/564 og «svar på høring om forskrift for...
onsdag 26. april Verran kommune
Temakveld 8. mai
Les mer her.
onsdag 19. april Verran kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Snertvika hyttefelt og flytebrygge
Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til privat reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge felt F 16 og F17 plan ID 2014001 til offentlig ettersyn. Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.04.17 - 29.05.17. Planforslaget viser område for fritidsbebyggelse og flytebrygge....
tirsdag 18. april Verran kommune
Torunn Austheim blir fra og med 1.5.2017 ny rådmann i Verran kommune.
Kommunestyret i Verran behandlet, 30.03.2017 sak om ansettelse av ny rådmann i Verran og avtale mellom Verran kommune og Jacob Br. Almlid som regulerer hans fratredelse som rådmann og videre ansettelse og arbeidsoppgaver i Verran kommune. Kommunestyret gjorde enstemmige vedtak i begge saker. Torunn...
fredag 31. mars Verran kommune
Torunn Austheim er ansatt som rådmann både i Steinkjer og Verran fra 01.05.17
Ansettelsen ble vedtatt i kommunestyremøte i Steinkjer 29.03 og i Verran 30.03. Kommunestyrene har fulgt et ansettelsesutvalgs forslag om at dagens rådmann i Steinkjer innplasseres som felles (personidentisk) rådmann i Steinkjer og Verran kommuner, og som prosjektleder for...
fredag 31. mars Verran kommune
Informasjon fra Malmen barnehage
Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet. Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i...
fredag 17. mars Verran kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VERRAN KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Get-ligaen Fotboll Buskerud Båt Næringsliv Bergen Akershus Aust Agder Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Møre og Romsdal Trøndelag Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Fotball Game of Thrones Økonomi Grue Kalmar Finnmark Helse Svalbard Film Tesla Kultur Båt Spill Forskning Inrikes Vær Bil Helsingborg Östra Göinge Landbruk Boksing Norway Cup VM Sverige Mat Arendal Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Hockey Russland Vestby Malmö Forsvar Litteratur Suldal Ishockey Risør Molde Sykkel Landskrona Kongsvinger Sjakk Sport Brexit Musikk Nedre Eiker NM Arctic Race Stavanger Tech Lillesand Håndball Jakt Svømming Kristiansand Trondheim Fjell Jobb Kongelig Hammerfest Agdenes Vestre Slidre Kristianstad Voss Sørreisa Verdal Stockholm Osterøy Motor Valg Skellefteå Mote Eidfjord Bærum Menn Holmestrand Lund Olofström Emmaboda Odds BK Musik Politikk Kävlinge Tingvoll Ylvis Vellinge Kunst Radøy Åsnes Ledare Vinje Langrenn Vitenskap Nord-Korea Tyskland Dyr SK Brann Bolig Odda Tjøme Nannestad Skien Svedala Stord Android Kvænangen Måsøy Seljord Austrheim Narvik Fedje Eliteserien Hopp Evenes Tingsryd Mjölby Steinkjer Jul USA Klima Ålesund Volda Stavanger Oilers Vevelstad Strømsgodset Dovre Kommunesammenslåing Sarpsborg Aurdal Kragerø Trening Frankrike Mandal Tvedestrand Ås Eslöv Askøy Åstorp Lesja Barn Rauma Nybro Lyngdal Svelvik Motorsport Alpint Friidrett Andøy Skiskyting Moss Klatring Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL