Verran
Oppstart av dansetilbud i kulturskolen - våren 2019
Les mer her\.
torsdag 28. februar Verran kommune
Trivselsreiser 2019
Høstens trivselsreiser 2019 går til Kypros. Les mer her.\
torsdag 28. februar Verran kommune
Kommuneoverlege Verran
Fra 1.3.2019 er Sunniva Rognerud kommuneoverlege i Verran kommune. Hun er også kommuneoverlege i Steinkjer kommune.
torsdag 28. februar Verran kommune
Eiendomsskatteliste 2019
\I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i Verran Servicekontor og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 28.02.2019. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten. \ \Skatteyter kan fremsette klage på eiendomsskattetaksten...
torsdag 28. februar Verran kommune
Godt regnskapsmessig resultat for Verran kommune i 2018
Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2018 ble på 3,8 millioner kroner.
tirsdag 19. februar Verran kommune
Barnehageplass 2019-2020
Søknadsskjema for 2019-2020 er nå lagt ut. Du finner skjema for søknad om barnehageplass her\. \Søknadsfrist er 1. mars 2019.\
onsdag 13. februar Verran kommune
Sikring av hunder
De siste ukene har en del snø og lave temperaturer medført at mye vilt har trukket nedover i terrenget og mot bebyggelse. Kommunen har vurdert forholdene så langt til å ikke være av en slik art at ekstraordinær båndtvang er nødvendig, men vi vil allikevel minne om...
torsdag 7. februar Verran kommune
Innherred Innkjøp ble etablert 01.01.19 - Hilde Melhus er ansatt som daglig leder
Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger kommune. Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og er formell arbeidsgiver for ansatte i Innherred Innkjøp.
fredag 1. februar Verran kommune
TRØNDELAG

Menn søkes innen helse - Invitasjon til informasjonsmøte
Steinkjer og Verran kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Nytt kull skal nå startes opp og det arrangeres derfor informasjonsmøte på Steinkjer 6.februar.
tirsdag 22. januar Verran kommune
Invitasjon til innbyggere i Verran
Lørdag 26. og søndag 27. januar inviterer STOD IL VOLLEY og STEINKJER HÅNDBALLKLUBB til storslagen fest i Steinkjerhallen. Gratis buss og gratis inngangsbillett.
torsdag 17. januar Verran kommune
Avlesning vannmåler
Alle som har vannmåler får tilsendt avlesningskort like før jul. Vannmåler skal avleses per 31.12, og avlesningen sendes kommunen. Verran kommune tilbyr innmelding av vannmålerstand direkte her på nettsidene. Tilsendt kort kan også benyttes om du foretrekker det.
18. desember 2018 Verran kommune
Gebyrregulativ for Verran kommune 2019
\Her finner du samlet oversikt over gebyrer og betalingssatser som gjelder for Verran kommune i 2019. Vedtatt av kommunestyret 13.12.18.\ \Gebyrregulativ\
18. desember 2018 Verran kommune
Åpningstider i julen 2018
Verran servicekontor og NAV Inn-Trøndelag: Julaften og nyttårsaften stengt. Åpningstiden i mellomjula: kl. 10.00 - 12.00. NAV : NAV-kontoret på Steinkjer har åpent i mellomjula kl. 12.00 – 14.00. Ingen åpningstid for drop-in i mellomjula i Verran, for henvendelser ring tlf....
14. desember 2018 Verran kommune
Kunngjøring - varsel om detaljregulering for Gruvevegen 3 i Malm
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for eiendommen gnr. 7 bnr. 64. i Malm. Målet med detaljplanen er å regulere et boligbygg i tre egt. med 6-8 boenheter (3-4 roms leiligheter) i Malm sentrum. Planområdet e
7. desember 2018 Verran kommune
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor holder stengt fredag 7.12.2018.
5. desember 2018 Verran kommune
Er du forberedt?
5. desember 2018 Verran kommune
Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019
Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett med tilhørende gebyrer/betalingssatser og eiendomsskatt er utlagt til alminnelig ettersyn i Verran Servicekontor og kommunens hjemmeside fra 28.11.18 - 12.12.18. Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm...
28. november 2018 Verran kommune
Delta i Folkestemmen. Påvirk din nye kommune
Nå kan du påvirke hvordan Nye Steinkjer blir! Delta i Folkestemmen 2018.
16. november 2018 Verran kommune
Brannvesenet Midt IKS tilbyr mer elektronisk overføring av fakturaer
14. november 2018 Verran kommune
Tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019. Søknadsfrist: 3.12.18
12. november 2018 Verran kommune
Søknad om permanent utslippstillatelse av vaskevann fra Strømnestunellen og Holmviktunellen
Søknad fra Statens vegvesen - offentlig ettersyn i perioden fram til 1.12.18. Utslipp Søknad
5. november 2018 Verran kommune
Innskriving skole
Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet. Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen. Frist for innlevering er 1. desember...
2. november 2018 Verran kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
30. oktober 2018 Verran kommune
Spyling av ledningsnettet
Malm 30.10., 31.10. og 1.11.18 fra kl. 23:00 – 06:00 Follafoss 6.11 og 7.11.18 fra kl. 23:00 – 06:00 Hold alle kraner stengt i dette tidsrommet.
25. oktober 2018 Verran kommune
Varsling ved viltpåkjørsler
Hjem
24. oktober 2018 Verran kommune
Du er en del av Norges beredskap
Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner...
22. oktober 2018 Verran kommune
Bostøtte
\Hva er bostøtte?\ \Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som
18. oktober 2018 Verran kommune
Folkebadet i Follafoss
Folkebadet er åpent i perioden 15.10. - 17.12.2018. Les mer her.
8. oktober 2018 Verran kommune
Ny renovasjonsleder
Carl Anders Kvistad blir ny leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa.
5. oktober 2018 Verran kommune
Søk støtte til teater og revy
Les mer her\.
19. september 2018 Verran kommune
Rektor Svein Kåre Haugen - leder for både Steinkjer og Verran kulturskole
7. september 2018 Verran kommune
Aktivitets- og arrangementstøtte - Nye Steinkjer kommune
7. september 2018 Verran kommune
Utlysning - midler til nærmiljøtiltak - friluftsformål 2018 - løypekjøring for sesongen 2017/2018
Komite for næring, nærmiljø og bosetting i Verran utlyser midler fordelt på 1) Nærmiljøtiltak og 2) Midler til friluftsformål i kommunen. NB! Løypekjøringsmidler for vintersesongen 2017/2018 tas også med i denne utlysningen. Både enkeltpersoner samt
27. august 2018 Verran kommune
TRØNDELAG

Tilgjengelighetsprisen
27. august 2018 Verran kommune
Omlegging av fv. 17 ved travbanen i Sprova i inntil åtte uker
26. august 2018 Verran kommune
Leie av idrettshallen høsten 2018
De som vil leie idrettshallen ved Malm oppvekstsenter i høst, kan sende inn søknad om ønsket tidspunkt til postkasse@verran.kommune.no Søknadene blir behandlet fortløpende.
23. august 2018 Verran kommune
Observasjoner i utmarka i forbindelse med rovviltsituasjonen
Det har i sommer vært påvist bjørn, og sau tatt av bjørn på Fosen og i Verran. I denne forbindelse kan det være kadaver, skadede dyr eller lam uten mordyr i utmarka som det vil være av stor nytte for husdyreier å få informasjon om. Det letes i terrenget, men...
23. august 2018 Verran kommune
Vedtak om lisensjakt på bjørn
Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på en bjørn på Fosen for lisensfelling høsten 2018. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.
20. august 2018 Verran kommune
Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16 – 23 år, bosatt i Trøndelag, eller som på en eller annen måte er knyttet til fylket. Idrettsstipendet...
17. august 2018 Verran kommune
Forslag til administrativ organisering i Nye Steinkjer
Hvor mange ledere vil det bli i rådmannens stab i Nye Steinkjer? Og hvor mange etater og ledernivå skal nykommunen ha? Skissen til ny organisering har høringsfrist 1. september.
10. august 2018 Verran kommune
Verrankonferansen 2018
Vi inviterer deg som er opptatt av næringsutvikling i Inn-Trøndelag til næringskonferanse 12. september på Verraparken i Malm. Det blir innlegg, diskusjoner, lunsj og tid for nettverksbygging. Hele invitasjonen kan du lese her\. Direkte link til påmeldingssiden finner du her\. Påmel
29. juli 2018 Verran kommune
Nyhetsbrev fra HUNT4 juli 2018
HUNT4 går mot tidenes helsedatainnsamling! Les nyhetsbrevet her.
4. juli 2018 Verran kommune
Kommunen tilbyr mer elektronisk overføring av fakturaer
Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa har endret rutiner for utsending av faktura for å kunne tilby mer elektronisk overføring. Kommunene sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura / Avtalegiro og EHF (firma).
2. juli 2018 Verran kommune
Sommerjobb for ungdom mellom 16 og 18 år
Kommunestyret har vedtatt at Verran kommune skal tilby ungdom sommerarbeid. Søknadsfrist: 5. juli 2018
28. juni 2018 Verran kommune
Tilleggsprosjekt HUNT 4
Innbyggerne i Steinkjer, Verran og flere kommuner får tilbud om å delta i tilleggsprosjektet EN Helse med spørsmål om å avgu fæcesprøve (avføringsprøve).
14. juni 2018 Verran kommune
Spør innbyggerne om kommunevåpen
Denne uka og i neste blir et utvalg innbyggere i Steinkjer og Verran oppringt av Norfakta og spurt om kommunevåpen.
14. juni 2018 Verran kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Søknadsfrist 1. september 2018.
13. juni 2018 Verran kommune
Bruddet på fibernettet i kommunen er nå reparert
NTE meldte dette i dag 24.mai.
24. mai 2018 Verran kommune
Kommunen kan tilby mer elektronisk overføring av fakturaer
Vi sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura / Avtalegiro og EHF (firma).
23. mai 2018 Verran kommune
Brudd på fibernettet i kommunen - Ny status 23.05
NTE meldte tidligere at fredag ettermiddag ble hovedfiberkabelen som forsyner Malm avgravd. Her er en ny status i saken:
23. mai 2018 Verran kommune
Informasjon vedrørende legekontoret og helsestasjonen i Malm
Grunnet brudd på fibernettet i kommunen, er det store begrensninger mht hva legekontoret og helsestasjonen i Malm kan utføre av tjenester. Legevakt, legetimer og undersøkelser kan ikke gjennomføres. Enkelte sårskift kan utføres. Mangel på tilgang til datasystemer...
23. mai 2018 Verran kommune
Brudd på fibernettet i kommunen
NTE melder at fredag ettermiddag ble hovedfiberkabelen som forsyner Malm avgravd. 
22. mai 2018 Verran kommune
Kulturskolen - forlenget søknadsfrist til 16. juni 2018
Kulturskolene i Verran og Steinkjer styrer mot å bli en felles enhet "Nye Steinkjer kulturskole" fra 1. august 2018. Søknad om elevplass til kulturskolen for skoleåret 2018/19 må gjøres innen 16. juni. Frist utmelding av eksisterende elever er 15. mai. Sendes på epost...
16. mai 2018 Verran kommune
Oppfordring til folk som ferdes i utmarka
Nå har kalvingsperioden for rein startet, og da er reinen i en svært sårbar fase. Ferdes du i utmarka nå, så vær obs på dette og hold god avstand dersom du ser rein. Båndtvangen er med på å hjelpe simlene ved at de ikke blir stresset av løse hunder....
16. mai 2018 Verran kommune
Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2017/2018
15. mai 2018 Verran kommune
Levering av kvist og hageavfall
Les mer her\.
8. mai 2018 Verran kommune
Folkebadet
Folkebadet i Follafoss holder åpent 30.4., 7.5. og 14.5. Les mer her\.
26. april 2018 Verran kommune
Kulturskolen - søknadsfrist 15. mai 2018
Kulturskolene i Verran og Steinkjer styrer mot å bli en felles enhet "Nye Steinkjer kulturskole" fra 1. august 2018. Søknad om elevplass til kulturskolen for skoleåret 2018/19 må gjøres innen 15. mai. Frist utmelding av eksisterende elever er 15. mai. Sendes på epost...
19. april 2018 Verran kommune
TRØNDELAG

Søknad om plass i SFO Malm oppvekstsenter 2018 - 2019
Søknadsfrist er satt til 1. juni 2018. Skjema finner du her.\
18. april 2018 Verran kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
\Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på \mattilsynet.no\. \
18. april 2018 Verran kommune
Bli med på "Sykle til jobben-aksjonen
\Det er gratis for deg å delta fordi du bor eller jobber i Verran eller Steinkjer!\
11. april 2018 Verran kommune
Spørreundersøkelse om lokaldemokrati
21. mars 2018 Verran kommune
Innføring av ekstraordinær båndtvang på hund i Verran kommune fra 12.3.18
Verran kommune har fra i dag 12.03.2018 og inntil videre innført ekstraordinær båndtvang på hund.  Årsaken til at man har besluttet å innføre ekstraordinær båndtvang er snøforholdene som er med på å gjøre det vanskelig for viltet...
12. mars 2018 Verran kommune
Eiendomsskatteliste 2018
I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste for 2018 ut til offentlig ettersyn i Verran Servicekontor og på denne hjemmeside i tre uker fra 01.03.2018. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten. Etter vedtak i kommunestyret er det foretatt en kontormessig...
28. februar 2018 Verran kommune
Plass i barnehage 2018-2019
Søknadsfrist for plass i barnehage for året 2018-2019 er satt til 1. mars. Dette gjelder nye søkere. Søknadsskjema finner du her\.
12. februar 2018 Verran kommune
Tilsettinger i Verran kommune - ny leder i Enhet for omsorgstjenester
Lisbeth Ystmark er fra 1. februar 2018 ansatt som driftsleder i Enhet for omsorgstjenester. Hun har innehatt stillingen som fungerende driftsleder siden 1. august 2017.
31. januar 2018 Verran kommune
Nye vedtekter SFO
Nye vedtekter for SFO Verran vedtatt i kommunestyret 14.12.17. Vedtektene finner du her\.
22. desember 2017 Verran kommune
Slik kan kommunen støtte opp om lokalbutikken
\Nærbutikken har en nøkkelrolle når det gjelder å møte de utfordringene som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom bygdefolket, butikken og kommunen samarbeider, vil resultatet bli mer livskraftige bygder. \
29. november 2017 Verran kommune
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018
\Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett for 2018  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 29.11. – 13.12.17.\ \Eventuelle merknader må sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller \postkasse@verran.ko
29. november 2017 Verran kommune
Fagsamling for ledere og tillitsvalgte i Steinkjer og Verran
Lederne i Steinkjer og Verran og tillitsvalgte var samlet på Steinkjer Rådhus 8.november og temaet var "Kommunesammenslåing - hvordan gjør vi det og hvordan kommuniserer vi det?"
9. november 2017 Verran kommune
Forskningsdagene - Invitasjon til seminar
Vil du at kommunen skal ha best mulig kunnskap og ta treffsikre valg? Ønsker du å mobilisere flere lokale ressurser og flere frivillige? Ønsker du sterkere tilhørighet og fellesskap i kommunen? Vil du legge bedre til rette for politisk rekruttering? I så fall er dette seminaret for...
25. august 2017 Verran kommune
Velkommen til skolestart
HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKOLESTART TORSDAG 17. AUGUST 2017 Nå gleder vi oss til å ønske deg velkommen til skolene i Verran. Vi håper du gleder deg like mye som oss. Foreldrene dine er også hjertelig velkommen til å være med når du møter den første...
11. august 2017 Verran kommune
Stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september
Står du i manntallet?. Forhåndsstemmegivning:. Stemme hjemme:.
2. august 2017 Verran kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage
Hjem
6. juli 2017 Verran kommune
Kunngjøring av ny midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan...
5. juli 2017 Verran kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VERRAN KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL