Vefsn
Pressemelding: Varsel om tilsyn etter Covid-19 forskriften
Vefsn kommune har i dag sendt ut varsel om tilsyn til alle kommunens serveringssteder.
fredag 11:33 Vefsn kommune
Detaljregulering for Alfheimgata 37
Planutvalget har i møte 30. juni 2020 sak 38/20, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Alfheimgata 37 ut på offentlig ettersyn. Formålet med planen er oppføring av lavblokk med 6 boenheter og tilhørende infrastruktur i etablert
fredag 08:24 Vefsn kommune
Midlertidige toalett
Det er nå plassert ut midlertidige offentlige toalett på bystranda og på torget i Mosjøen.
fredag 08:08 Vefsn kommune
Navneendring
Som følge av omstilling i eldreomsorgen opphører distriktsorganiseringen. Den erstattes av tjenesteorganisering og to driftsenheter.
torsdag 13:39 Vefsn kommune
Prosjektmedarbeider ved Digitale Helgeland - 100% midlertidig stilling
Dette er en toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 15.08.20
onsdag 8. juli Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 07.07.20
tirsdag 7. juli Vefsn kommune
Eldre-/Trygdebolig til salgs
Rede eiendomsmegling har visning på ledig leilighet i Vefsnvegen 101 den 14.07.20 kl 13.00 for brukere med spesielle vilkår. Søknadsfrist 20.07.20 kl 14.00
tirsdag 7. juli Vefsn kommune
Høring - Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
Vedlagt følger forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for 2020 – 2024. Forslaget ligger ute på høring til 5. august.
tirsdag 7. juli Vefsn kommune
NORDLAND

Feilen med internett og telefoni er nå utbedret
Feilen vi hadde siden i morges er nå utbedret og systemene er oppe å går igjen som normalt.
mandag 6. juli Vefsn kommune
Reduserte åpningstider i Servicetorget - Fra mandag 6.juli og ut august
Forside
fredag 3. juli Vefsn kommune
Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp og leasing av kjøretøy
Vefsn kommune har etablert dynamisk innkjøpsordning for kjøp og leasing av person- og varebiler for perioden 2020-2024. For mer informasjon se konkurransegrunnlag.
onsdag 1. juli Vefsn kommune
Kommuneledelsen i Vefsn kommune på befaring i Halsmovegen, Mosjøen
onsdag 1. juli Vefsn kommune
Byggesakskontoret har redusert åpningstid i sommer
i perioden fra mandag 29.06 t.o.m fredag 07.08 har kontoret kun åpent onsdager og fredager fra kl. 09:00 – 14:00. For øvrig må det avtales tid for veiledning eller forhåndskonferanse.
mandag 29. juni Vefsn kommune
Pressemelding covid-19
Forside
lørdag 27. juni Vefsn kommune
Bli med på spørreundersøkelse for ungdom og vinn gavekort!
fredag 26. juni Vefsn kommune
Har du salgs- eller skjenkebevilling i Vefsn?
Bevillingsperioden for alle bevillinger i Vefsn kommune utløper 30.september 2020. Har du ikke søkt om ny bevillingsperiode, så må det skje snarest mulig.
fredag 26. juni Vefsn kommune
Den midlertidige kanalen «Skriv til NAV/Ditt NAV» vil ikke være tilgjengelig etter 30.6.2020.
Formålet med den digitale tjenesten var at brukere av sosiale tjenester kunne kommunisere digitalt med sitt NAV-kontor under pandemien. Varigheten på tiltaket ble satt til 30. juni 2020, med mulighet for forlengelse hvis pandemisituasjonen skulle tilsi det.
fredag 26. juni Vefsn kommune
Markering av Pride 2020
Forside
torsdag 25. juni Vefsn kommune
Team Ung endring Vefsn er i gang!
Forside
torsdag 25. juni Vefsn kommune
Vedrørende stenging av Vikdal fergeleie fra mandag 22. juni - Utbedring av fergeleiet igangsatt
onsdag 24. juni Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 23.06.20
Forside
onsdag 24. juni Vefsn kommune
Driver du med servering eller camping?
Tirsdag 23. juni kan du få gjennomgått veilederen for servering. Kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik går gjennom veilederen og svarer på spørsmål.
mandag 22. juni Vefsn kommune
Helsestasjonen har endret åpningstid i sommer
Helsestasjon har følgende åpningstid i uke 28, 29, 31, 32, 33: Mandag-fredag kl. 08.00-13.00.
mandag 22. juni Vefsn kommune
Bruk av engangsgrill på bystranda
Det er oppdaget svimerker på bystranda som mest sannsynlig stammer fra engangsgriller. Dette fører til unødvendige kostnader for oss og vi må minne om at dette utgjør en stor brannfare. Vi anmoder at dere bruker den fastmonterte grillen.
fredag 19. juni Vefsn kommune
Stenging av Vikdal fergeleie
Vefsn kommune har fått utført en årlig kontroll på fergeleie i Vikdalen. På denne kontrollen ble det avdekt til dels store skader på fergeleiet.
fredag 19. juni Vefsn kommune
Melding om planvedtak - Detaljregulering for Baustein
MELDING OM PLANVEDTAK PBL § 12-12 DETALJREGULERING FOR BAUSTEIN Vefsn kommunestyre har i møte 27.05.2020, Sak: 41/20 vedtatt detaljregulering for Baustein Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av bystranda og tilrettelegging for
fredag 19. juni Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 17.06.20
Forside
onsdag 17. juni Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel
Totalentreprise – Automatikk & SD-anlegg kommunale formålsbygg i Vefsn kommune. Vefsn kommune skal foreta en oppgradering av automatikkanlegg på en rekke av sine eksisterende formålsbygg samt knytte disse opp mot nytt web-basert SD-anlegg.
onsdag 17. juni Vefsn kommune
Ferdselsforbudet i Helgelandstrappa er opphevet fra og med torsdag 17.06 klokken 08.00
tirsdag 16. juni Vefsn kommune
Søke om redusert foreldrebetaling
Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling
tirsdag 16. juni Vefsn kommune
Brunsnegleaksjon med Hagelaget
Vi jobber med å redusere brunsneglebestanden. Offentlige områder og veikanter i ditt nærområde behandles nå med jernfosfat. Middelet er ufarlig for mennesker og dyr.
tirsdag 16. juni Vefsn kommune
Helgelandstrappa er fremdeles stengt
Forside
mandag 15. juni Vefsn kommune
Totalentreprise på småhus
Vefsn kommune har kunngjort totalentreprise for småhus etter FOA del I og del II.
mandag 15. juni Vefsn kommune
NORDLAND

Tilbudsforespørsel
Generalentreprise - Renovering av tilfluktsrom i Håreks gate 13. Vefsn kommune inviterer til tilbudskonkurranse om kontrakt på renovering av Håreks gate 13. Prosjektet skal gjennomføres som generalentreprise
fredag 12. juni Vefsn kommune
Aktivitetshuset har opprettet utsalg av nye t- skjorter og de populære blomstene i trearbeid
onsdag 10. juni Vefsn kommune
Vefsn kommunes bedriftidrettslag (VKBIL)
onsdag 10. juni Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 09.06.20
tirsdag 9. juni Vefsn kommune
Melding fra DSB: Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 10. juni
Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg
tirsdag 9. juni Vefsn kommune
NAV Mosjøen har begrenset åpningstid i perioden 08.06-14.08.20
ÅPNINGSTIDER NAV MOSJØEN 08.06.-14.08.20 Mandag, onsdag og fredag kl. 12-13
mandag 8. juni Vefsn kommune
Kulturprisen 2019
Vefsn kommune deler hvert år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.
mandag 8. juni Vefsn kommune
Pressemelding fra Vefsn kommune – 4. Juni 2020
Vi viser til behandling av årsbudsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2019. I det økonomiske opplegget ble forutsatt bruk av fond for samtlige 4 av økonomiplanårene.
fredag 5. juni Vefsn kommune
Ny fastlege i Vefsn!
onsdag 3. juni Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 02.06.20
tirsdag 2. juni Vefsn kommune
Publikumsmottaket ved NAV Mosjøen holder stengt, inntil videre til og med 05.06.20.
Forside
tirsdag 2. juni Vefsn kommune
Statusoppdatering leirskred i Drevja
torsdag 28. mai Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel på rehabilitering av Håreks gate 13.
Vefsn kommune inviterer til tilbudskonkurranse om kontrakt på rehabilitering av Håreks gate 13. Prosjektet skal gjennomføres som en byggherrestyrt sideentreprise.
onsdag 27. mai Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel på gjennomføring av miljøtiltak ved kunstgressbaner i Vefsn Kommune.
Vefsn kommune har kunngjort tilbudsforespørsel på gjennomføring av miljøtiltak ved kunstgressbaner etter FOA del I.
onsdag 27. mai Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 26.05.20, kl. 20.00
tirsdag 26. mai Vefsn kommune
Oppfordring til kjørende og turgåere
Det er nå tid for reinkalving, og folk oppfordres til å ta generelle hensyn og holde god avstand til simler med kalv.
tirsdag 26. mai Vefsn kommune
Student i Oslo til høsten?
mandag 25. mai Vefsn kommune
Nytt bekreftet tilfelle av koronavirus i Vefsn
Forside
torsdag 21. mai Vefsn kommune
Planlegger du fritidsreise eller sommerferie i Norge?
Forside
onsdag 20. mai Vefsn kommune
Andelsleilighet til salgs i Wergelandsvegen 8
Søknadskjema fåes på visning, hos Mosjøen Boligbyggerlag eller på rådhuset. Søknad sendes til Vefsn kommune v/tjenestekontoret innen 02.06.20 kl 14.00
onsdag 20. mai Vefsn kommune
Biler til besvær
Vefsn kommune ber om at eierne av disse bilene får bilene sine flyttet snarest.
onsdag 20. mai Vefsn kommune
Ferdselsforbud til Marsøra opphører
Forside
tirsdag 19. mai Vefsn kommune
Koronavirus: Er du i risikogruppe?
Forside
tirsdag 19. mai Vefsn kommune
Politiets ferdselsforbud til Marsøra opphører
Vefsn kommune gjør oppmerksom på rasfaren i området høst, vinter og vår. All ferdsel skjer på eget ansvar.
tirsdag 19. mai Vefsn kommune
Bua ved utstyrsentralen holder stengt torsdag 21.05.20 grunnet helligdag
Førstkommende torsdag holder vi stengt grunnet helligdag men fra og med neste uke har vi åpent hver mandag og torsdag klokken 14-16 :)
mandag 18. mai Vefsn kommune
NORDLAND

Arrangementene i Osen og på Korgfjellet - 17.mai 2020
Forside
søndag 17. mai Vefsn kommune
17. mai - Korps og kor
søndag 17. mai Vefsn kommune
Ferdselsforbud under Øyfjellet
I samråd med Vefsn kommune har politiet besluttet å legge ned ferdselsforbud på turveien til Marsøra som går under Øyfjellet.
fredag 15. mai Vefsn kommune
Rådhuset åpner mandag, men anbefaler fortsatt digital kommunikasjon
Forside
fredag 15. mai Vefsn kommune
Digital 17. mai-tale
Årets 17. mai blir blir en spesiell dag for hele landet. Også i Vefsn, der ordfører Berit Hundåla skal være 17. maitaler. Men ikke på Torget i Mosjøen, slik det er vanlig. Talen er et opptak fra fredag formiddag, og den vil bli lagt ut på Vefsn kommunes hjemmeside...
fredag 15. mai Vefsn kommune
Publikumsmottaket ved NAV Mosjøen holder stengt, inntil videre til og med 29.05.20
fredag 15. mai Vefsn kommune
17. mai i Mosjøen
Forside
fredag 15. mai Vefsn kommune
Info angående salutt 17. mai
Øya fyrverkeri har fått i oppdrag å avbrenne 9 salutter kl. 13. Pga snøen i Øyfjellet skjer avfyringen opp mot "tårnet" ved Sneveien
fredag 15. mai Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 14.05.20, kl. 20.00
Forside
torsdag 14. mai Vefsn kommune
Til folket!
Helse og omsorgstjenesten ønsker å takke alle som har bidratt til å lette arbeidet for oss denne «Koronatiden»
torsdag 14. mai Vefsn kommune
Øking i bostøtte
Mange har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon som følge av Koronapandemien. Bostøtte er en ordning for de med lave inntekter. Inntektsgrensene har blitt høyere i perioden april – oktober. Dette betyr at det i denne perioden blir lettere å få bostøtte.
torsdag 14. mai Vefsn kommune
Jordras i Drevja - oppdatert informasjon onsdag ettermiddag kl. 18.00
onsdag 13. mai Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 13.05.20, kl. 17.00
onsdag 13. mai Vefsn kommune
Jordras i Drevja
onsdag 13. mai Vefsn kommune
Statusoppdatering covid -19 i Vefsn 12.05.20, kl. 20.00
tirsdag 12. mai Vefsn kommune
Meddommere 01.01.21 – 31.12.24
Forslag til meddommere til Alstahaug tingrett, jordskiftedommere for Helgeland jordskifterett, lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett ligger nå ute til offentlig ettersyn. Innvendinger må meldes innen 1. juni 2020.
tirsdag 12. mai Vefsn kommune
All busstransport inkludert skoletransport stanset midlertidig
tirsdag 12. mai Vefsn kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DOLSTAD KIRKE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL