Vefsn
Startlån/tilskudd
Vefsn kommune har fått startlånsmidler i fra Husbanken til viderefordeling til kommunens innbyggere.
onsdag 13. mars Vefsn kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Vedtatt av kommunestyret 19.12.18
mandag 11. mars Vefsn kommune
Til deg som er forelder og etterlatt etter selvmord
Kirken har i samarbeid med LEVE Nordland Første samling torsdag 14. mars kl 18.00 i Kirkekjelleren på Dolstad.
mandag 11. mars Vefsn kommune
Den nye hverdagen til driftsoperatørene i Vefsn kommune
Det finnes i dag utallige typer engangskluter i salg. Dette er en fantastisk oppfinnelse, som letter hverdagen for mange, men ikke for driftsoperatørene i Vefsn kommune.
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Busstur for eldre
Frivilligsentralen i Vefsn kommune arrangerer busstur for eldre
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Velkommen til vårt arrangement! Bli kjent med frivilligheten på Helgeland
Mange frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer?
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Sørnes ferjeleie stenges
Sørnes ferjeleie vil være stengt fra tirsdag 12.03 til fredag 15.03 grunnet utbedringer.
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal fortsatt stengt grunnet utbedringer
På grunn av uforutsette utfordringer har arbeidet med fergeleiet i Vikdalen stoppet opp, men vil være i gang igjen fra mandag 11.03.19.
onsdag 6. mars Vefsn kommune
NORDLAND

Vefsn kommune har 2 traineestillinger for sykepleiere
Søknadsfrist 3. mars 2019
onsdag 27. februar Vefsn kommune
Høring - Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for samarbeidskommuner Helgeland krisesenter
I samarbeidsmøte Helgeland krisesenter 25. mai 2018 var det et ønske at det skulle tas et initiativ for å utarbeide interkommunal handlingsplan «Mot vold i nære relasjoner».
mandag 25. februar Vefsn kommune
Liste over skattepliktige eiendommer i Vefsn 2019.02.25 - Offentlig ettersyn
Klagefrist for utskrevet skatt og takst er 15. april.
mandag 25. februar Vefsn kommune
Kulturmidler 2019
Søknadsfrist for kulturmidler til allmenn kultur er 15. mars.
fredag 22. februar Vefsn kommune
Eiendomsskatt 2019
Vi er i ferd med å sende ut skattesedler med takst for eiendomsskatt, og hvor mye eiendomsskatt som skal betales i 2019.
torsdag 21. februar Vefsn kommune
Informasjonsmøte om produksjonstilskudd 28. februar og 1. mars.
Plan og utvikling, avd. landbruk (landbrukskontoret) vil invitere alle søkere av produksjonstilskudd til informasjonsmøte om søknadsomgangen 2019.
onsdag 20. februar Vefsn kommune
Dronningen kommer til åpningen av Helgelandstrappa
H.M. Dronningen deltar på åpningen av Helgelandstrappa 6. juli 2019 i Mosjøen og vil også besøke Festspillene på Helgeland.
mandag 18. februar Vefsn kommune
Landbrukstilskudd
Frist for å søke om SMIL-midler er 31.03.2019. Søknad sendes elektronisk via Altinn til kommunen.
onsdag 13. februar Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal er stengt grunnet utbedringer
Ferjeleiet i Vikdal er stengt grunnet utbedringer og vil være det de neste 3 ukene.
tirsdag 12. februar Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel
Totalentreprise utbygging av hastighetsbredbånd- Drevjedalen.
tirsdag 12. februar Vefsn kommune
Krusutdeling Fjelltrimmen 2018
tirsdag 5. februar Vefsn kommune
Informasjonsmøte for pårørende
I forbindelse med omstillingsprosessen i omsorgstjenesten i Vefsn kommune, inviteres det til informasjonsmøte for pårørende og verger til brukere ved Parken bo – og servicesenter. Beboere som ønsker det og har mulighet kan selvfølgelig også delta
mandag 4. februar Vefsn kommune
Bli kjent med en fiolin og en cello i 4 uker
Mandager i uke 11, 12, 13 og 14 klokka 17.00-18.00 tar Vefsn kulturskole imot aspiranter på fiolin og cello, bratsj og kontrabass. Elevene får prøve både fiolin, cello og de inviteres også på konsert med unge solister lørdag 30. mars i Mosjøen kulturhus.
fredag 1. februar Vefsn kommune
Kommunale avgifter 1. termin 2019
Sendes ut 1. mars
tirsdag 29. januar Vefsn kommune
Snøen laver ned over store deler av landet, og den skaper i mange nabolag både glede og irritasjon.
Mange har opplevd at egen eiendom på mistenkelig vis har fått litt ekstra snø fra naboene rundt, og at brøytebilen har brukt hagen eller oppkjørselen som endestasjon for noe av snøen.
fredag 18. januar Vefsn kommune
Deler av løypenettet for snøscooter åpnet for sesongen 2019
fredag 18. januar Vefsn kommune
Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne
Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
tirsdag 15. januar Vefsn kommune
Hovedopptak barnehage og SFO 2019
Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO er 20. februar 2019.
mandag 14. januar Vefsn kommune
Vedlikehold av gatelys - Storgata på Olderskog
Det blir gjort vedlikehold av gatelys i Storgata 14. januar. Gata blir da mørklagt fram til lys skal være i drift 15. januar.
mandag 14. januar Vefsn kommune
Oversikt over krav til byggesøknader
Bygningsmyndigheten opplever at søknader som sendes inn er mangelfulle, og det blir sendt ut flere mangelbrev i uka for å komplettere søknader. Frister for saksbehandling av byggesaker løper fra komplett søknad er mottatt. Vi har derfor laget et sammendrag av krav til søknad...
fredag 11. januar Vefsn kommune
Vannforsyning i Vefsn kommune - inspeksjon gjennomført av Mattilsynet
fredag 11. januar Vefsn kommune
Varsel om sterke vindkast i Nordland - Faregrad oransje
Torsdag kveld og fredag ventes full storm utsatte steder.
torsdag 10. januar Vefsn kommune
Vikdal fergeleie stenges etter første fergeanløp mandag 07.01.19 i forbindelse med vedlikehold
torsdag 3. januar Vefsn kommune
Turvegen til Marsøra stengt
Veien ut til Marsøra er nå stengt for ferdsel. Dette for at din sikkerhet skal være ivaretatt.
torsdag 3. januar Vefsn kommune
Tilskudd vintervedlikehold privat veg 2019
Vefsn kommune har også for budsjettåret 2019 avsatt midler til tilskudd til private veger.
torsdag 3. januar Vefsn kommune
NORDLAND

Stor snøskredfare
NVE har sendt ut farevarsel 4 - Stor snøskredfare
28. desember 2018 Vefsn kommune
Qvales Mestringshus har nå stengt og åpner igjen 7. januar 2019
Vi takker for året som er gått, for gode opplevelser og et raust fellesskap. Vi gleder oss til nye treffpunkt i 2019.
24. desember 2018 Vefsn kommune
Akuttberedskap for barneverntjenesten i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommune.
Ovennevnte kommuner har inngått et samarbeid om felles akuttberedskap for barneverntjenestene som er operativ fra og med 01.01.2019.
20. desember 2018 Vefsn kommune
Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere for Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.
12. desember 2018 Vefsn kommune
Vannmåleravlesning
Her er linken til vannmåleravlesning:
5. desember 2018 Vefsn kommune
Førjulshappening på biblioteket - lørdag 8.desember
Årets faste førjulshappening på biblioteket nærmer seg: Lørdag 8. des. går Bokdagen av stabelen, for 27. gang!
5. desember 2018 Vefsn kommune
Er du forberedt?
Klarer du deg selv i TRE dager? Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
4. desember 2018 Vefsn kommune
Plan for habilitering og rehabilitering
Vedtatt av kommunestyret 21.11.2018.
4. desember 2018 Vefsn kommune
Kommunale avgifter 6.termin - doble fakturaer.
En del av kommunens innbyggere har mottatt 2 faktura gjeldende kommunale avgifter 6.termin. Dette beklages på det sterkeste!
3. desember 2018 Vefsn kommune
Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging plan- og bygningsloven i Vefsn kommune
Planutvalget i Vefsn kommune har i møte 16.10.2018, sak 55/18 vedtatt «Strategiplanen for tilsyn og ulovlighetsoppfølging». Vedtaket er tråd i kraft fra møtedatoen. Bygningsmyndigheten skal føre tilsyn og følge opp ulovlige tiltak som helt eller delvis er...
30. november 2018 Vefsn kommune
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2022
Se opptak fra framleggingen for kommunestyret som var den 21.11.18
21. november 2018 Vefsn kommune
Husk ! Innskriving av elever til 1. årstrinn i grunnskolene i Vefsn skoleåret 2019 / 2020
Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler Tirsdag 20.11.18 mellom kl. 17.00 - 19.00
16. november 2018 Vefsn kommune
Stiftelsen UNI tildeler 6,5 mill til aksjonen «Ta et tak 2019/20» - Rekordtildeling til Norsk Kulturarv !
Denne gangen vil aksjonen bli todelt. Det kjøres i gang en tradisjonell aksjon med samme kriterier som før. Samtidig lanserer vi «Uthus i nord».
14. november 2018 Vefsn kommune
Søk tilskuddsmidler for freda samiske bygninger i privat eie
Søknadsfrist 03.12.18
12. november 2018 Vefsn kommune
Søk om midler for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Også i år blir det mulig å søke midler for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
6. november 2018 Vefsn kommune
Konferanse om framtidig samarbeid - Nordland og Leningrad
Vi møtte Leningrad Oblast og Barentssekretariatet til samtale om hva vår vennskapsavtale med Volkhov skal inneholde i framtiden.
1. november 2018 Vefsn kommune
Innskriving av elever til 1. årstrinn i grunnskolene i Vefsn skoleåret 2019 / 2020
Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler Tirsdag 20.11.18 mellom kl. 17.00 - 19.00
29. oktober 2018 Vefsn kommune
Informasjon fra Statens strålevern om lagring og bruk av jodtabletter ved atomulykker
Statens strålevern vil med dette informere om at det fra 1. november kommer jodtabletter til salgs på apotekene. Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper tabletter for hjemmelagring.
23. oktober 2018 Vefsn kommune
Marka som grendenavn
I arbeidet med skiltplan for E6 ønsker kommunen at det i kryss E6 x fylkesveg 250 skal skiltes til Marka.
22. oktober 2018 Vefsn kommune
Du er en del av Norges beredskap - kampanje
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?
19. oktober 2018 Vefsn kommune
Feilen på vårt telefonsystem er utbedret
19. oktober 2018 Vefsn kommune
Spørreundersøkelse om Sjøgata
Betyr det noe for trivsel og verdiskaping i Mosjøen at vi tar vare på trebebyggelsen i Sjøgata?
11. oktober 2018 Vefsn kommune
Fosterhjem Helgeland
Fosterhjem Helgeland avholder informasjonsmøter for dere som enten lenge har hatt lyst til å bli fosterforeldre, eller bare er nysgjerrige på det å være fosterhjem. Om du kommer alene eller med din partner er dere hjertelig velkommen til et uforpliktende
10. oktober 2018 Vefsn kommune
Feilen på vår telefonsentral er utbedret
10. oktober 2018 Vefsn kommune
Influensavaksinering i Vefsn for personer over 65 år
8. oktober 2018 Vefsn kommune
NORDLAND

Mandag 01.10.18 åpnet Qvales mestringshus dørene
Åpningstider: Kl 09.00 og kl 15.00 mandag til torsdag. Fredag mellom kl 12.00 og 14.00 Alle er velkommen!
2. oktober 2018 Vefsn kommune
Kippermoen ungdomsskole nominert til kongelig pris
Kippermoen ungdomsskole i Mosjøen er blant åtte nominerte skoler til Dronning Sonjas skolepris. Prisen går til en skole som jobber godt med likeverd og inkludering. Vinnerskolen får besøk av Dronningen som overrekker 250 000 kroner og et kunstverk.
26. september 2018 Vefsn kommune
Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Trøndelag og Helgeland
Gyldig for: 2018-09-22.
21. september 2018 Vefsn kommune
Gratis HPV-vaksine til unge kvinner – siste frist desember 2018
Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.
19. september 2018 Vefsn kommune
TUR FOR ELDRE – busstur til Nesna
Frivilligsentralen i Vefsn kommune arrangerer busstur for eldre torsdag den 11.oktober :)
17. september 2018 Vefsn kommune
Åpen dag i Andås barnehage
Vi i Andås barnehage har lyst til å vise frem vår nye, flotte barnehage og inviterer alle interesserte til åpen dag mandag 24.9 kl 14-16. Velkommen!
17. september 2018 Vefsn kommune
Fotokonkurranse i forbindelse med jordvernkonferanse
Fylkesmannen i Nordland og organisasjonen Jordvern Nordland inviterer til fotokonkurranse i forbindelse med jordvernkonferansen Jord i Nord 6.-7. november 2018. Vi ønsker å synliggjøre temaet jordvern fra ulike synsvinkler: matsikkerhet, arealkonflikter,
13. september 2018 Vefsn kommune
Fotokonkurranse i forbindelse med jordvernkonferanse
Fylkesmannen i Nordland og organisasjonen Jordvern Nordland inviterer til fotokonkurranse i forbindelse med jordvernkonferansen Jord i Nord 6.-7. november 2018. Vi ønsker å synliggjøre temaet jordvern fra ulike synsvinkler: matsikkerhet, arealkonflikter, erosjon, solidaritet osv. Innsendte bilder...
12. september 2018 Vefsn kommune
Vefsn kommune får besøk av vennskapskommunen i Serbia, Gornji Milanovac 18-22. sept.
Det er lagt opp et program i samarbeid med gjestene. De som kommer er ordfører Dejan Kovacevic, Direktor i Contango gruver i Rudnik Darko Vukobratovic, Leder av næringsforeningen Nebojsa Lazovic, Direktør i emballasjefabrikken Foka Miroslav Radovanovic
11. september 2018 Vefsn kommune
Invitasjon til dialogmøte
Vefsn kommune inviterer aktuelle leverandører til dialogmøte angående ny rammeavtale på arbeidstøy 3.oktober.
11. september 2018 Vefsn kommune
Mosjøkonferansen 2018
Mosjøkonferansen 2018 nærmer seg og i år rettes søkelyset mot identitet, mangfold og seksualitet. Erlend Elias og Helsesista er noen av foredragsholderne som kommer, så hold av 8. november for å være med på en fantastisk dag fylt med gode foredrag og faglig...
10. september 2018 Vefsn kommune
Ledig leilighet i Holbergs Gate 2 B
Visning torsdag 13.09 kl. 14.00-14.45
4. september 2018 Vefsn kommune
Helsesøstertjenesten har fått tildelt midler av Helsedirektoratet
Hei! Vi har vært så heldige og fått styrkingsmidler av helsedirektoratet. Midlene har vi blant annet brukt til å ansatte flere helsesøstre, fysioterapeut og jordmor for å styrke tjenesten vår.
4. september 2018 Vefsn kommune
Vefsn helsestasjon stengt 30-31 august
Pga planleggingsdager holder Vefsn helsestasjon stengt 30-31 august. Oppsatte timer går som normalt og telefon er åpen 31 august kl. 08.00-11.30.
29. august 2018 Vefsn kommune
Invitasjon til dialogmøte
Vefsn kommune inviterer aktuelle leverandører til dialogmøte angående ny rammeavtale på kantine- og cateringstjenester, 12.september 2018.
29. august 2018 Vefsn kommune
Invitasjon til årets MS-konferanse i Bodø – tirsdag 2. oktober. På Thon Hotel Nordlys
MS-forbundet region Nord inviterer til årets MS konferanse og håper at dere har lyst til å delta
27. august 2018 Vefsn kommune
eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen
Vefsn kommune har tatt i bruk eDialog. Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.
24. august 2018 Vefsn kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DOLSTAD KIRKE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL