Vefsn
Fiberutbygging i Drevjadalen
Det vil bli avholdt informasjonsmøte om fiberutbygging i Drevjadalen mandag 30. sept kl. 20.00. Sted : Granmoen skole, gymsalen
tirsdag 14:08 Vefsn kommune
Invitasjon til leverandørutviklingsprogram
tirsdag 12:34 Vefsn kommune
Invitasjon til dialogmøte angående leie av lokaler til Vefsn legesenter
Vefsn kommune ønsker å leie anslagsvis 300 kvm brutto leieareal i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler i området Mosjøen sentrum. Lokalene skal benyttes til legekontor, laboratorium, venterom etc. for Vefsn Legesenter.
onsdag 11. september Vefsn kommune
Program folkehelseuka 2019
Mandag 09. september starter folkehelseuka - sjekk programmet for hva du vil være med på.
fredag 6. september Vefsn kommune
Hybelleiligheter til leie
Vefsn kommune har flere hybelleiligheter til leie i campingvegen for korttidsleie fram til 15.06.2020.
torsdag 29. august Vefsn kommune
Invitasjon til brukerorganisasjoner
Legetjenesten i Vefsn planlegger fremtidens legetjeneste i kommunen. Det utarbeides en plan for utvikling og stabilisering av fastlegeordning, legevakt, og kommunale legeoppgaver innen eldreomsorg, helsestasjon med flere.
mandag 26. august Vefsn kommune
Helsestasjonen stengt 21 - 23 august
Allerede oppsatte konsultasjoner går som normalt.
onsdag 21. august Vefsn kommune
Råd om egenberedskap
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig.
tirsdag 20. august Vefsn kommune
NORDLAND

Informasjon om tilskudd fra Riksantikvaren for å gjennomføre mindre brannsikringstiltak
Vefsn kommune har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren til å gjennomføre mindre brannsikringstiltak i Sjøgata. Bygninger som omfattes av tilskuddet er i dag tilsluttet det områdebaserte brannalarmanlegget i Sjøgata – eller har gateadresse
fredag 2. august Vefsn kommune
Kommunalt viltfond 2019
Fondet kan brukes til: a) Tiltak for å fremme viltforvaltningen, kunnskap om vilt og jaktorganisering. b) Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
torsdag 1. august Vefsn kommune
Vefsn kommune resertifisert som trafikksikker kommune
12. juni ble Vefsn kommune resertifisert som trafikksikker kommune. Trygg trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg var på besøk for å gjennomgå rutiner og en spørreundersøkelse vedrørende implementeringen av det systematiske, trafikksikre
tirsdag 30. juli Vefsn kommune
Fiske i Vefsna -oppstrøms Fellingfors
Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt over 2000 fisk.
onsdag 24. juli Vefsn kommune
Milæ 24. august 2019
Lørdag 24. august lanserer Vefsn Kommunes bedriftsidrettslag i samarbeid med Helgeland Event et nytt løp med navnet MILÆ. Med start og mål i sentrum av Mosjøen, nærmere bestemt på torget, vil dette bli nok en folkefest og kanskje Norges raskeste
tirsdag 23. juli Vefsn kommune
Oppstart av kommuneplanens arealdel
Vefsn kommune har igangsatt arbeid med ny kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen, som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealdelen vil ikke gjelde i Mosjøen, som har egen kommunedelplan.
fredag 19. juli Vefsn kommune
Påminnelse om aldersgrenser på aktuelle filmer på Mosjøen kino
«Spider-man: Far From Home» - aldersgrense 12 år, barn ned til fyllte 9 år kan komme med foresatte.  «Løvenes Konge (premiere 17.juli) - aldersgrense 9 år, barn ned til fyllte 6 år kan komme med foresatte.      
tirsdag 16. juli Vefsn kommune
Kulturprisen 2018
Vefsn kommune deler hver år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.
tirsdag 9. juli Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel på dugnad for lag og foreninger
Vefsn kommune ønsker å gi lag og foreninger muligheten til å gi inn tilbud på flytting av en kommunal hytte ved Namrottjønna.
tirsdag 9. juli Vefsn kommune
Tilvisningsboliger
Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale
tirsdag 9. juli Vefsn kommune
Bystranda friskmeldt
De siste analyser viser at det ikke er noen farlige bakterier i vannet på Bystranda.
tirsdag 2. juli Vefsn kommune
Orientering om vedtak - Detaljregulering for Forsmolia gabbrobrudd
Orientering om vedtak: Detaljregulering for Forsmolia gabbrobrudd - Sak 30/19: Endringen legger til rette for et nytt deponiområde og utvidet riggområde tilhørende massetaket. Det åpnes også for etablering av asfaltverk og betongblandeverk. Reguleringen
fredag 28. juni Vefsn kommune
Varsel om oppstart av planarbeid med ny detaljregulering for Baustein
Oppstart av detaljregulering, plan og bygningsloven § 12-8 Herved varsles oppstart av planarbeid med ny detaljregulering for Baustein
fredag 28. juni Vefsn kommune
Miljøundersøkelser – Nesbruktomta 2019.
Vefsn kommune og Norsk Saneringsservice AS vil i deler av juli foreta miljøundersøkelser på Nesbruktomta.
torsdag 27. juni Vefsn kommune
Bystanda stenges for bading umiddelbart på grunn av høyt bakterienivå
Stranda åpnes ikke før godkjente prøver foreligger
tirsdag 25. juni Vefsn kommune
Aksjon mot Iberaskogsnegle i Åsbyen
Oppmøte tirsdag 25.06.19 kl 18.00 i Jacob Fayes gate ved garasjene.
torsdag 20. juni Vefsn kommune
Behov for legevakt?
Legevakta i Vefsn har telefonnummer 116 117.  Du kan ringe legevakta for medisinsk vurdering av tilstander som haster utenfor fastlegens åpningstid. Legevaktsentralen 116 117 er betjent av spesialutdannet helsepersonell, som kan gi deg medisinske råd,
mandag 17. juni Vefsn kommune
Leverandørutviklingprogram - Offentlige anskaffelser
Mosjøen og Omegn næringsselskap, Vefsn Kommune, Helgeland Kraft og Helgelandssykehuset har et ønske om å bidra til leverandørutvikling på Helgeland, med å øke kompetansen på offentlige anskaffelser.
fredag 7. juni Vefsn kommune
Vefsn kommune har ansatt 3 nye rektorer
Jostein Drevvatne går fra sin stilling som inspektør og tiltrer som rektor ved Granmoen skole f.o.m. 01.07.19 Trine Bukten går fra sin stilling som inspektør ved Olderskog skole og tiltrer som rektor ved Kulstad skole f.o.m. 01.07.19 Cathrine Markussen
fredag 7. juni Vefsn kommune
Gratis adgangskort til svømmehallen
Alle som har mottatt bostøtte i 2019 har muligheten til å få et gratis adgangskort til svømmeanlegget ved Kippermoen. Kortet gir deg og din familie (foreldre + barn) gratis inngang til bassengene i hele 2019.
onsdag 5. juni Vefsn kommune
Tilbud om en gratis fritidsaktivitet for dine barn
Fritidserklæringen Visste du at alle barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder? Det står i FNs konvensjon for barnets rettigheter. I juni 2016 gikk kommunene (KS), frivilligheten og staten
onsdag 5. juni Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel på dugnad for lag og foreninger
Vefsn kommune ønsker å gi lag og foreninger muligheten til å gi inn tilbud på flytting av en kommunal hytte ved Namrottjønna.
onsdag 5. juni Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel
Vefsn kommune inviterer til konkurranse om kontrakt K300 - Totalentreprise i prosjektet «Oppgradering ventilasjonsanlegg – kommunale bygg»
mandag 3. juni Vefsn kommune
Er du fra Vefsn og skal studere i Oslo kommende skoleår?
Da kan du søke om studenthybel ved Nordnorsk elev og studenthjem.
tirsdag 28. mai Vefsn kommune
Spyling av vannledningsnett
På grunn av spyling i vannledningsnettet fra og med uke 21, kan det bli redusert trykk og litt missfarging av vannet (helt ufarlig).
torsdag 16. mai Vefsn kommune
NORDLAND

Anbefalinger tross opphør av ferdselsforbud til Marsøra
Etter 15. mai har ikke Vefsn kommune ikke noe myndighet til å stenge ferdselen til Marsøra og Helgelandstrappa. Men slike formaliteter tar ikke klimaet hensyn til.
onsdag 15. mai Vefsn kommune
17. mai program for Vefsn 2019
tirsdag 14. mai Vefsn kommune
Vedlikehold på vårt telefonsystem
På grunn av vedlikehold vil vårt telefonsystem være uten forbindelse fra kl 14.30 i dag. Nedetiden er beregnet til å vare i ca 30 min. Sentralbordet og de fleste avdelingene vil i denne perioden være utilgjengelige på tlf.
tirsdag 7. mai Vefsn kommune
Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2019 i Mosjøen
Ordføreren i Vefsn, HV14 og NVIO inviterer til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai kl. 18.00.
tirsdag 7. mai Vefsn kommune
Melding om stenging av E6 i perioden 06.05.19-21.06.19
Statens vegvesen melder om stenging av Ev 6 Gofahaugen - Strauman, på strekningen Mosjøen - Mo i Rana i tidsrommet 06.05.19 kl. 06.00 fram til 21.06.19 kl, 00.00. omkjøring via fv. 78.
mandag 6. mai Vefsn kommune
Helgelandstrappa stengt på grunn av ras
I likhet med turvegen til Marsøra er også Helgelandstrappa stengt for all ferdsel frem til 15. mai 2019.
lørdag 4. mai Vefsn kommune
Informasjon angående vei ut til Marsøra
Veien til Marsøra åpner først 15.mai. Selv om veien er snøfri, er rasfaren fra fjellet stor på denne tiden av året. Det er mulig å gå inn til Helgelandstrappa, men det skal ikke foregå ferdsel videre inn. Vi ber alle, med hensyn til egen sikkerhet, å...
onsdag 24. april Vefsn kommune
Alle snøscooterløyper i Vefsn kommune stenger fra og med 24.04.19
Sommeren er i anmarsj, lite snø og åpne bekker medfører at Vefsn kommune stenger alle løyper for sesongen 2019. Håper mange har hatt fine turer og vi ønsker alle velkommen tilbake til ny sesong januar 2020 For mer info se gomap.no
onsdag 24. april Vefsn kommune
Parkering Mosjøen sentrum
Kommunestyret vedtok mindre endringer i kommunedelplan for Mosjøen i sak 27/18 den 11.04.2018. Kommunestyret gjorde også følgende vedtak:
fredag 12. april Vefsn kommune
Søk redusert foreldrebetaling i barnehage
Du trenger skattemeldingen for 2018 for å søke redusert foreldrebetaling fra august 2019. Skattemeldingen for 2018 finner du på altinn.no
torsdag 11. april Vefsn kommune
Eldre-/Trygdebolig til salgs
Rede eiendomsmegling har visning på ledig leilighet i Wergelandsvegen 8 den 16.04.19 kl 13.00 for brukere med spesielle vilkår. Søknadsfrist 26.04.19 kl 14.00
onsdag 10. april Vefsn kommune
Søk om økonomisk sosialhjelp digitalt
NAV Mosjøen kan som ett av to NAV-kontor i Nordland motta digital søknad om økonomisk sosialhjelp.
onsdag 10. april Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal er operativ i påsken
Se rutetider
tirsdag 9. april Vefsn kommune
MiniSeminar/dialogmøte i Mosjøen 8. april. Kl. 10:00 – 13:00.
Bygningsmyndigheten i Vefsn kommune MON og Mosjøen Næringsforening avholder et mini-seminar i byggesak for næringslivet. Seminaret avholdes i HIAS sine lokaler på Øya.
fredag 5. april Vefsn kommune
Sykle-til-jobben-kampanje 2019
Det er gratis for ALLE i Vefsn å delta i årets Sykle-til-jobben-aksjon. Vi har sponsa deltakeravgiften for alle innbyggere og bedrifter i kommunen som kan tenke seg å være med.
torsdag 4. april Vefsn kommune
Invitasjon til kafé-dialog
Arbeidsgruppen for dag og aktivitetssenteret for godt voksne inviterer til KAFÈ DIALOG onsdag 10. april kl. 1800 på kantine Parken Bo og service senter.
onsdag 3. april Vefsn kommune
Strandrydding 2019
Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2019 bidra til renere strender i våre kommuner. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente...
tirsdag 2. april Vefsn kommune
Brunsnegleaksjon i Vefsn
Vefsn Hagelag og Vefsn kommune skal ha brunsnegleaksjon i juni 2019. Målet er å bli redusere eller aller helst bli kvitt brunsneglene som har etablert seg i Mosjøen.
fredag 29. mars Vefsn kommune
Sykle til jobben 2019
Det er gratis for ALLE i Vefsn å delta i årets Sykle-til-jobben-aksjon.
torsdag 28. mars Vefsn kommune
Fremskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale
Vefsn kommune og husbanken, skal gjennomføre et prosjekt med fremskaffelse av utleieboliger i et samarbeid med private boligutbyggere, hvor kommunen har tilvisningsrett for en andel av utleieboligene (tilvisningsavtale)
tirsdag 26. mars Vefsn kommune
Startlån/tilskudd
Vefsn kommune har fått startlånsmidler i fra Husbanken til viderefordeling til kommunens innbyggere.
onsdag 13. mars Vefsn kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Vedtatt av kommunestyret 19.12.18
mandag 11. mars Vefsn kommune
Til deg som er forelder og etterlatt etter selvmord
Kirken har i samarbeid med LEVE Nordland Første samling torsdag 14. mars kl 18.00 i Kirkekjelleren på Dolstad.
mandag 11. mars Vefsn kommune
Den nye hverdagen til driftsoperatørene i Vefsn kommune
Det finnes i dag utallige typer engangskluter i salg. Dette er en fantastisk oppfinnelse, som letter hverdagen for mange, men ikke for driftsoperatørene i Vefsn kommune.
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Busstur for eldre
Frivilligsentralen i Vefsn kommune arrangerer busstur for eldre
torsdag 7. mars Vefsn kommune
NORDLAND

Velkommen til vårt arrangement! Bli kjent med frivilligheten på Helgeland
Mange frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer?
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Sørnes ferjeleie stenges
Sørnes ferjeleie vil være stengt fra tirsdag 12.03 til fredag 15.03 grunnet utbedringer.
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal fortsatt stengt grunnet utbedringer
På grunn av uforutsette utfordringer har arbeidet med fergeleiet i Vikdalen stoppet opp, men vil være i gang igjen fra mandag 11.03.19.
onsdag 6. mars Vefsn kommune
Vefsn kommune har 2 traineestillinger for sykepleiere
Søknadsfrist 3. mars 2019
onsdag 27. februar Vefsn kommune
Høring - Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for samarbeidskommuner Helgeland krisesenter
I samarbeidsmøte Helgeland krisesenter 25. mai 2018 var det et ønske at det skulle tas et initiativ for å utarbeide interkommunal handlingsplan «Mot vold i nære relasjoner».
mandag 25. februar Vefsn kommune
Liste over skattepliktige eiendommer i Vefsn 2019.02.25 - Offentlig ettersyn
Klagefrist for utskrevet skatt og takst er 15. april.
mandag 25. februar Vefsn kommune
Kulturmidler 2019
Søknadsfrist for kulturmidler til allmenn kultur er 15. mars.
fredag 22. februar Vefsn kommune
Eiendomsskatt 2019
Vi er i ferd med å sende ut skattesedler med takst for eiendomsskatt, og hvor mye eiendomsskatt som skal betales i 2019.
torsdag 21. februar Vefsn kommune
Dronningen kommer til åpningen av Helgelandstrappa
H.M. Dronningen deltar på åpningen av Helgelandstrappa 6. juli 2019 i Mosjøen og vil også besøke Festspillene på Helgeland.
mandag 18. februar Vefsn kommune
Landbrukstilskudd
Frist for å søke om SMIL-midler er 31.03.2019. Søknad sendes elektronisk via Altinn til kommunen.
onsdag 13. februar Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal er stengt grunnet utbedringer
Ferjeleiet i Vikdal er stengt grunnet utbedringer og vil være det de neste 3 ukene.
tirsdag 12. februar Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel
Totalentreprise utbygging av hastighetsbredbånd- Drevjedalen.
tirsdag 12. februar Vefsn kommune
Krusutdeling Fjelltrimmen 2018
tirsdag 5. februar Vefsn kommune
Informasjonsmøte for pårørende
I forbindelse med omstillingsprosessen i omsorgstjenesten i Vefsn kommune, inviteres det til informasjonsmøte for pårørende og verger til brukere ved Parken bo – og servicesenter. Beboere som ønsker det og har mulighet kan selvfølgelig også delta
mandag 4. februar Vefsn kommune
Bli kjent med en fiolin og en cello i 4 uker
Mandager i uke 11, 12, 13 og 14 klokka 17.00-18.00 tar Vefsn kulturskole imot aspiranter på fiolin og cello, bratsj og kontrabass. Elevene får prøve både fiolin, cello og de inviteres også på konsert med unge solister lørdag 30. mars i Mosjøen kulturhus.
fredag 1. februar Vefsn kommune
Kommunale avgifter 1. termin 2019
Sendes ut 1. mars
tirsdag 29. januar Vefsn kommune
Snøen laver ned over store deler av landet, og den skaper i mange nabolag både glede og irritasjon.
Mange har opplevd at egen eiendom på mistenkelig vis har fått litt ekstra snø fra naboene rundt, og at brøytebilen har brukt hagen eller oppkjørselen som endestasjon for noe av snøen.
fredag 18. januar Vefsn kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DOLSTAD KIRKE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL