Vefsn
Spyling av vannledningsnett
På grunn av spyling i vannledningsnettet fra og med uke 21, kan det bli redusert trykk og litt missfarging av vannet (helt ufarlig).
torsdag 13:49 Vefsn kommune
Anbefalinger tross opphør av ferdselsforbud til Marsøra
Etter 15. mai har ikke Vefsn kommune ikke noe myndighet til å stenge ferdselen til Marsøra og Helgelandstrappa. Men slike formaliteter tar ikke klimaet hensyn til.
onsdag 15. mai Vefsn kommune
17. mai program for Vefsn 2019
tirsdag 14. mai Vefsn kommune
Vedlikehold på vårt telefonsystem
På grunn av vedlikehold vil vårt telefonsystem være uten forbindelse fra kl 14.30 i dag. Nedetiden er beregnet til å vare i ca 30 min. Sentralbordet og de fleste avdelingene vil i denne perioden være utilgjengelige på tlf.
tirsdag 7. mai Vefsn kommune
Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2019 i Mosjøen
Ordføreren i Vefsn, HV14 og NVIO inviterer til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai kl. 18.00.
tirsdag 7. mai Vefsn kommune
Melding om stenging av E6 i perioden 06.05.19-21.06.19
Statens vegvesen melder om stenging av Ev 6 Gofahaugen - Strauman, på strekningen Mosjøen - Mo i Rana i tidsrommet 06.05.19 kl. 06.00 fram til 21.06.19 kl, 00.00. omkjøring via fv. 78.
mandag 6. mai Vefsn kommune
Helgelandstrappa stengt på grunn av ras
I likhet med turvegen til Marsøra er også Helgelandstrappa stengt for all ferdsel frem til 15. mai 2019.
lørdag 4. mai Vefsn kommune
Informasjon angående vei ut til Marsøra
Veien til Marsøra åpner først 15.mai. Selv om veien er snøfri, er rasfaren fra fjellet stor på denne tiden av året. Det er mulig å gå inn til Helgelandstrappa, men det skal ikke foregå ferdsel videre inn. Vi ber alle, med hensyn til egen sikkerhet, å...
onsdag 24. april Vefsn kommune
NORDLAND

Alle snøscooterløyper i Vefsn kommune stenger fra og med 24.04.19
Sommeren er i anmarsj, lite snø og åpne bekker medfører at Vefsn kommune stenger alle løyper for sesongen 2019. Håper mange har hatt fine turer og vi ønsker alle velkommen tilbake til ny sesong januar 2020 For mer info se gomap.no
onsdag 24. april Vefsn kommune
Parkering Mosjøen sentrum
Kommunestyret vedtok mindre endringer i kommunedelplan for Mosjøen i sak 27/18 den 11.04.2018. Kommunestyret gjorde også følgende vedtak:
fredag 12. april Vefsn kommune
Søk redusert foreldrebetaling i barnehage
Du trenger skattemeldingen for 2018 for å søke redusert foreldrebetaling fra august 2019. Skattemeldingen for 2018 finner du på altinn.no
torsdag 11. april Vefsn kommune
Eldre-/Trygdebolig til salgs
Rede eiendomsmegling har visning på ledig leilighet i Wergelandsvegen 8 den 16.04.19 kl 13.00 for brukere med spesielle vilkår. Søknadsfrist 26.04.19 kl 14.00
onsdag 10. april Vefsn kommune
Søk om økonomisk sosialhjelp digitalt
NAV Mosjøen kan som ett av to NAV-kontor i Nordland motta digital søknad om økonomisk sosialhjelp.
onsdag 10. april Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal er operativ i påsken
Se rutetider
tirsdag 9. april Vefsn kommune
MiniSeminar/dialogmøte i Mosjøen 8. april. Kl. 10:00 – 13:00.
Bygningsmyndigheten i Vefsn kommune MON og Mosjøen Næringsforening avholder et mini-seminar i byggesak for næringslivet. Seminaret avholdes i HIAS sine lokaler på Øya.
fredag 5. april Vefsn kommune
Sykle-til-jobben-kampanje 2019
Det er gratis for ALLE i Vefsn å delta i årets Sykle-til-jobben-aksjon. Vi har sponsa deltakeravgiften for alle innbyggere og bedrifter i kommunen som kan tenke seg å være med.
torsdag 4. april Vefsn kommune
Invitasjon til kafé-dialog
Arbeidsgruppen for dag og aktivitetssenteret for godt voksne inviterer til KAFÈ DIALOG onsdag 10. april kl. 1800 på kantine Parken Bo og service senter.
onsdag 3. april Vefsn kommune
Strandrydding 2019
Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2019 bidra til renere strender i våre kommuner. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente...
tirsdag 2. april Vefsn kommune
Brunsnegleaksjon i Vefsn
Vefsn Hagelag og Vefsn kommune skal ha brunsnegleaksjon i juni 2019. Målet er å bli redusere eller aller helst bli kvitt brunsneglene som har etablert seg i Mosjøen.
fredag 29. mars Vefsn kommune
Sykle til jobben 2019
Det er gratis for ALLE i Vefsn å delta i årets Sykle-til-jobben-aksjon.
torsdag 28. mars Vefsn kommune
Fremskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale
Vefsn kommune og husbanken, skal gjennomføre et prosjekt med fremskaffelse av utleieboliger i et samarbeid med private boligutbyggere, hvor kommunen har tilvisningsrett for en andel av utleieboligene (tilvisningsavtale)
tirsdag 26. mars Vefsn kommune
Startlån/tilskudd
Vefsn kommune har fått startlånsmidler i fra Husbanken til viderefordeling til kommunens innbyggere.
onsdag 13. mars Vefsn kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Vedtatt av kommunestyret 19.12.18
mandag 11. mars Vefsn kommune
Til deg som er forelder og etterlatt etter selvmord
Kirken har i samarbeid med LEVE Nordland Første samling torsdag 14. mars kl 18.00 i Kirkekjelleren på Dolstad.
mandag 11. mars Vefsn kommune
Den nye hverdagen til driftsoperatørene i Vefsn kommune
Det finnes i dag utallige typer engangskluter i salg. Dette er en fantastisk oppfinnelse, som letter hverdagen for mange, men ikke for driftsoperatørene i Vefsn kommune.
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Busstur for eldre
Frivilligsentralen i Vefsn kommune arrangerer busstur for eldre
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Velkommen til vårt arrangement! Bli kjent med frivilligheten på Helgeland
Mange frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer?
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Sørnes ferjeleie stenges
Sørnes ferjeleie vil være stengt fra tirsdag 12.03 til fredag 15.03 grunnet utbedringer.
torsdag 7. mars Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal fortsatt stengt grunnet utbedringer
På grunn av uforutsette utfordringer har arbeidet med fergeleiet i Vikdalen stoppet opp, men vil være i gang igjen fra mandag 11.03.19.
onsdag 6. mars Vefsn kommune
Vefsn kommune har 2 traineestillinger for sykepleiere
Søknadsfrist 3. mars 2019
onsdag 27. februar Vefsn kommune
Høring - Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for samarbeidskommuner Helgeland krisesenter
I samarbeidsmøte Helgeland krisesenter 25. mai 2018 var det et ønske at det skulle tas et initiativ for å utarbeide interkommunal handlingsplan «Mot vold i nære relasjoner».
mandag 25. februar Vefsn kommune
Liste over skattepliktige eiendommer i Vefsn 2019.02.25 - Offentlig ettersyn
Klagefrist for utskrevet skatt og takst er 15. april.
mandag 25. februar Vefsn kommune
Kulturmidler 2019
Søknadsfrist for kulturmidler til allmenn kultur er 15. mars.
fredag 22. februar Vefsn kommune
NORDLAND

Eiendomsskatt 2019
Vi er i ferd med å sende ut skattesedler med takst for eiendomsskatt, og hvor mye eiendomsskatt som skal betales i 2019.
torsdag 21. februar Vefsn kommune
Dronningen kommer til åpningen av Helgelandstrappa
H.M. Dronningen deltar på åpningen av Helgelandstrappa 6. juli 2019 i Mosjøen og vil også besøke Festspillene på Helgeland.
mandag 18. februar Vefsn kommune
Landbrukstilskudd
Frist for å søke om SMIL-midler er 31.03.2019. Søknad sendes elektronisk via Altinn til kommunen.
onsdag 13. februar Vefsn kommune
Ferjeleiet i Vikdal er stengt grunnet utbedringer
Ferjeleiet i Vikdal er stengt grunnet utbedringer og vil være det de neste 3 ukene.
tirsdag 12. februar Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel
Totalentreprise utbygging av hastighetsbredbånd- Drevjedalen.
tirsdag 12. februar Vefsn kommune
Krusutdeling Fjelltrimmen 2018
tirsdag 5. februar Vefsn kommune
Informasjonsmøte for pårørende
I forbindelse med omstillingsprosessen i omsorgstjenesten i Vefsn kommune, inviteres det til informasjonsmøte for pårørende og verger til brukere ved Parken bo – og servicesenter. Beboere som ønsker det og har mulighet kan selvfølgelig også delta
mandag 4. februar Vefsn kommune
Bli kjent med en fiolin og en cello i 4 uker
Mandager i uke 11, 12, 13 og 14 klokka 17.00-18.00 tar Vefsn kulturskole imot aspiranter på fiolin og cello, bratsj og kontrabass. Elevene får prøve både fiolin, cello og de inviteres også på konsert med unge solister lørdag 30. mars i Mosjøen kulturhus.
fredag 1. februar Vefsn kommune
Kommunale avgifter 1. termin 2019
Sendes ut 1. mars
tirsdag 29. januar Vefsn kommune
Snøen laver ned over store deler av landet, og den skaper i mange nabolag både glede og irritasjon.
Mange har opplevd at egen eiendom på mistenkelig vis har fått litt ekstra snø fra naboene rundt, og at brøytebilen har brukt hagen eller oppkjørselen som endestasjon for noe av snøen.
fredag 18. januar Vefsn kommune
Deler av løypenettet for snøscooter åpnet for sesongen 2019
fredag 18. januar Vefsn kommune
Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne
Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
tirsdag 15. januar Vefsn kommune
Hovedopptak barnehage og SFO 2019
Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO er 20. februar 2019.
mandag 14. januar Vefsn kommune
Vedlikehold av gatelys - Storgata på Olderskog
Det blir gjort vedlikehold av gatelys i Storgata 14. januar. Gata blir da mørklagt fram til lys skal være i drift 15. januar.
mandag 14. januar Vefsn kommune
Oversikt over krav til byggesøknader
Bygningsmyndigheten opplever at søknader som sendes inn er mangelfulle, og det blir sendt ut flere mangelbrev i uka for å komplettere søknader. Frister for saksbehandling av byggesaker løper fra komplett søknad er mottatt. Vi har derfor laget et sammendrag av krav til søknad...
fredag 11. januar Vefsn kommune
Vannforsyning i Vefsn kommune - inspeksjon gjennomført av Mattilsynet
fredag 11. januar Vefsn kommune
Varsel om sterke vindkast i Nordland - Faregrad oransje
Torsdag kveld og fredag ventes full storm utsatte steder.
torsdag 10. januar Vefsn kommune
Vikdal fergeleie stenges etter første fergeanløp mandag 07.01.19 i forbindelse med vedlikehold
torsdag 3. januar Vefsn kommune
Turvegen til Marsøra stengt
Veien ut til Marsøra er nå stengt for ferdsel. Dette for at din sikkerhet skal være ivaretatt.
torsdag 3. januar Vefsn kommune
Tilskudd vintervedlikehold privat veg 2019
Vefsn kommune har også for budsjettåret 2019 avsatt midler til tilskudd til private veger.
torsdag 3. januar Vefsn kommune
Stor snøskredfare
NVE har sendt ut farevarsel 4 - Stor snøskredfare
28. desember 2018 Vefsn kommune
Akuttberedskap for barneverntjenesten i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommune.
Ovennevnte kommuner har inngått et samarbeid om felles akuttberedskap for barneverntjenestene som er operativ fra og med 01.01.2019.
20. desember 2018 Vefsn kommune
Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere for Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.
12. desember 2018 Vefsn kommune
Vannmåleravlesning
Her er linken til vannmåleravlesning:
5. desember 2018 Vefsn kommune
Førjulshappening på biblioteket - lørdag 8.desember
Årets faste førjulshappening på biblioteket nærmer seg: Lørdag 8. des. går Bokdagen av stabelen, for 27. gang!
5. desember 2018 Vefsn kommune
NORDLAND

Er du forberedt?
Klarer du deg selv i TRE dager? Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
4. desember 2018 Vefsn kommune
Plan for habilitering og rehabilitering
Vedtatt av kommunestyret 21.11.2018.
4. desember 2018 Vefsn kommune
Kommunale avgifter 6.termin - doble fakturaer.
En del av kommunens innbyggere har mottatt 2 faktura gjeldende kommunale avgifter 6.termin. Dette beklages på det sterkeste!
3. desember 2018 Vefsn kommune
Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging plan- og bygningsloven i Vefsn kommune
Planutvalget i Vefsn kommune har i møte 16.10.2018, sak 55/18 vedtatt «Strategiplanen for tilsyn og ulovlighetsoppfølging». Vedtaket er tråd i kraft fra møtedatoen. Bygningsmyndigheten skal føre tilsyn og følge opp ulovlige tiltak som helt eller delvis er...
30. november 2018 Vefsn kommune
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2022
Se opptak fra framleggingen for kommunestyret som var den 21.11.18
21. november 2018 Vefsn kommune
Husk ! Innskriving av elever til 1. årstrinn i grunnskolene i Vefsn skoleåret 2019 / 2020
Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler Tirsdag 20.11.18 mellom kl. 17.00 - 19.00
16. november 2018 Vefsn kommune
Stiftelsen UNI tildeler 6,5 mill til aksjonen «Ta et tak 2019/20» - Rekordtildeling til Norsk Kulturarv !
Denne gangen vil aksjonen bli todelt. Det kjøres i gang en tradisjonell aksjon med samme kriterier som før. Samtidig lanserer vi «Uthus i nord».
14. november 2018 Vefsn kommune
Søk tilskuddsmidler for freda samiske bygninger i privat eie
Søknadsfrist 03.12.18
12. november 2018 Vefsn kommune
Søk om midler for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Også i år blir det mulig å søke midler for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
6. november 2018 Vefsn kommune
Konferanse om framtidig samarbeid - Nordland og Leningrad
Vi møtte Leningrad Oblast og Barentssekretariatet til samtale om hva vår vennskapsavtale med Volkhov skal inneholde i framtiden.
1. november 2018 Vefsn kommune
Innskriving av elever til 1. årstrinn i grunnskolene i Vefsn skoleåret 2019 / 2020
Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler Tirsdag 20.11.18 mellom kl. 17.00 - 19.00
29. oktober 2018 Vefsn kommune
Informasjon fra Statens strålevern om lagring og bruk av jodtabletter ved atomulykker
Statens strålevern vil med dette informere om at det fra 1. november kommer jodtabletter til salgs på apotekene. Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper tabletter for hjemmelagring.
23. oktober 2018 Vefsn kommune
Marka som grendenavn
I arbeidet med skiltplan for E6 ønsker kommunen at det i kryss E6 x fylkesveg 250 skal skiltes til Marka.
22. oktober 2018 Vefsn kommune
Du er en del av Norges beredskap - kampanje
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?
19. oktober 2018 Vefsn kommune
Feilen på vårt telefonsystem er utbedret
19. oktober 2018 Vefsn kommune
Spørreundersøkelse om Sjøgata
Betyr det noe for trivsel og verdiskaping i Mosjøen at vi tar vare på trebebyggelsen i Sjøgata?
11. oktober 2018 Vefsn kommune
Fosterhjem Helgeland
Fosterhjem Helgeland avholder informasjonsmøter for dere som enten lenge har hatt lyst til å bli fosterforeldre, eller bare er nysgjerrige på det å være fosterhjem. Om du kommer alene eller med din partner er dere hjertelig velkommen til et uforpliktende
10. oktober 2018 Vefsn kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DOLSTAD KIRKE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL