Vefsn
eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen
Med denne tjenesten kan du trygt sende oss henvendelser selv om de er unntatt offentlighet, eller om du skal sende store filer.
onsdag 11:12 Vefsn kommune
Markering i Vefsn for trafikkofrenes dag - Utenfor Vefsn rådhus fra klokken 08 onsdag 22.januar
Oppfordrer alle til å tenne lys for trafikkofrene.
tirsdag 17:35 Vefsn kommune
Vefsn kommune uten telefonforbindelse i en periode onsdag 29.01.20
Onsdag den 29.01.20 fra kl. 08.00 foretas det vedlikehold av vårt telefonsystem. I denne perioden vil det ikke være mulig å ringe inn til Vefsn kommune. Vedlikeholdet er ment å være ferdig innen kort tid (ca 30 minutter).
tirsdag 15:12 Vefsn kommune
Vefsn demensforening inviterer til åpent møte
Mandag 27. januar kl. 17.30 på Fru Haugans Hotel
mandag 13:13 Vefsn kommune
Varsel om økt snøskredfare og flom- og jordskredvarsel
Snøskredvarsel: Nivå 4/rødt Flom-og jordskredvarsel: Nivå 2/gult
søndag 11:33 Vefsn kommune
Åpen dag Andåsen barnehage Torsdag 30. Januar
Har du søkt, eller vurderer du å søke barnehageplass i Andås barnehage? Da er du velkommen til oss på åpen dag torsdag 30. januar kl 16-18. Vi holder til i Ragnis veg 51 (bak gartneriet) Velkommen!
torsdag 16. januar Vefsn kommune
Åpen dag Olderskog barnehage
Fredag 24. januar 10.00 - 11.30
torsdag 16. januar Vefsn kommune
Hovedopptak barnehage og SFO 2020
20. februar 2020 er søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO.
torsdag 16. januar Vefsn kommune
NORDLAND

Mørklagte gater på Olderskog
Dette gjelder bl.a Idrottsvegen, Brennmovegen, Sandgata og Petter Holst gate. Vi har elektriker ute for å lete etter jordfeil, og vi håper å få gatelysene i orden i løpet av dagen. Teknisk drift
tirsdag 14. januar Vefsn kommune
Høring - Foreslåtte endringer i renovasjonsforskriften for SHMILs eierkommuner
Representantskapet hos Shmil foreslår en del endringer i renovasjonsforskriften. Av størst interesse for innbyggerne antas å være forslaget om at campingvogner/bobiler som står permanent oppstilt på ett sted mer enn 3 måneder pr. år, skal omfattes av
mandag 13. januar Vefsn kommune
Kulstad barnehage søker tilkallingsvikarer fra januar 2020.
Lyst å jobbe i barnehage? Kulstad barnehage søker tilkallingsvikarer fra januar 2020.
mandag 13. januar Vefsn kommune
Trafikksikkerhetstiltak fra Trygg Trafikk
Vefsn kommune er trafikksikker kommune. Vi ønsker å minne alle på trygg ferdsel i trafikken, enten du går, sykler, sparker, skater eller kjører et kjøretøy. Og husk, refleks gjør deg synlig!
tirsdag 7. januar Vefsn kommune
Tilskudd vintervedlikehold privat veg 2020
Vefsn kommune har også for budsjettåret 2020 avsatt midler til tilskudd til private veger. Tilskuddet gis vegeiere utenfor Mosjøen sentrum med veglengder over 200 meter. For eldre og uføre er det ikke krav til veglengde. Dette må fremgå av søknaden.
mandag 6. januar Vefsn kommune
Varsel om flom og økt snøskredfare - Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader!
Det er ventet mye regn onsdag og torsdag. Nedbøren ventes å komme som regn under 600-1000 moh. Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting.  
31. desember 2019 Vefsn kommune
Advarsel mot ferdsel ut til Marsøra eller opp Helgelandstrappa
Har du lurt på hvorfor veien til Marsøra ikke er stengt i år? Det er fordi kommunen ikke har anledning til å stenge veien. Det sørger Friluftsloven for. Den sier at det i utmark kan ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
30. desember 2019 Vefsn kommune
Snøskredvarsel for Helgeland fra søndag 29.12.2019
Omfattende ustabile forhold pga store nedbørmengder og mildvær høyt til fjells. Store naturlig utløste skred forventes. Unngå alt skredterreng og utløpsområder. Søndag ventes uværet å skru seg opp enda et hakk og skredfaren øker til 4-stor. Det...
27. desember 2019 Vefsn kommune
Varsel om flom og jordskredfare
Det ventes 50 - 70 mm nedbør på søndag. Det meste vil komme som regn opp mot 1000 moh. og det vil bli betydelig snøsmelting.
27. desember 2019 Vefsn kommune
God jul og godt nytt år!
Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år! Minner om åpningstidene i julehelgen.  
20. desember 2019 Vefsn kommune
Åpningstider jul- og nyttår 2019 Vefsn kommune
Forside
18. desember 2019 Vefsn kommune
Jul sammen med avd. for Psykisk helse
I år flytter vi alle våre jul/romjulsaktiviteter til Qvales f.o.m. lillejulaften. Vi håper å se akkurat deg til opplevelser sammen med oss, du er hjertelig velkommen :)
18. desember 2019 Vefsn kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Helgeland Museum, bygningsvernsenter og Mjaavatn museumsbrygge
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Helgeland Museum, bygningsvernsenter og Mjaavatn museumsbrygge, Plan ID P_20201333.
16. desember 2019 Vefsn kommune
Gratis buss i desember
Trafikksikkerhetsutvalget i Vefsn kommune, Nordland Fylkeskommune og Vefsn Ungdomsråd har gitt en flott førjulsgave til oss alle. I hele desember er det gratis å kjøre buss i kommunen.
11. desember 2019 Vefsn kommune
Kartverket melder om stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019
For å sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.
11. desember 2019 Vefsn kommune
Navnkonkurranse for den nye brua vår over Skjerva
Nybrua trenger et fint/bra navn Har du et godt forslag til navn på den nye gangbrua over Skjerva?
9. desember 2019 Vefsn kommune
Vannmåleravlesning
Det er igjen tid for å lese av vannmåleren.
4. desember 2019 Vefsn kommune
Fysio- og Ergoterapitjenesten holder stengt
På grunn av hospitering holder Fysio- og Ergoterapitjenesten stengt f.o.m. onsdag 04.12 til og med fredag 06.12.19
3. desember 2019 Vefsn kommune
Førjulstund i Sjøgato utsatt på grunn av værforhold
På grunn av dårlige værprognoser er arrangementet flyttet fra fredag til mandag 09.12.19
3. desember 2019 Vefsn kommune
Vefsn-Ensemblet inviterer til lunchkonsert med utdeling av årets frivillighetspris
Fredag 06. desember kl. 12.00 på Kulturverkstedet
3. desember 2019 Vefsn kommune
Er du pasient på dr. Rømos fastlegeliste?
Hvis du har hatt dr Rømo som fastlege, vil du automatisk bli overført til ny fastlegeliste fra 23.desember. Din nye fastlege blir dr. Zane Garsele, som får kontorsted Vefsn legesenter.
2. desember 2019 Vefsn kommune
Formannskapets forslag til økonomiplan for 2020-2023 og budsjett 2020 ute til høring
Formannskapet har vedtatt rådmannens forslag til økonomiplan for 2020-2023 og budsjett 2020
2. desember 2019 Vefsn kommune
Stenging av Korgfjellvegen
Vefsn kommune stenger Korgfjellvegen i morgen torsdag 28. november.
27. november 2019 Vefsn kommune
Gratis tilbud om hjelp til teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger
Sceneinstruktørordningen er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, Søknadsfrist 1. desember.
26. november 2019 Vefsn kommune
Søk om midler for inkludering av barn og unge
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets...
25. november 2019 Vefsn kommune
NORDLAND

Grense mellom elv og sjø for Fusta, Drevjo, Vefsna og Halsan/Hestdalselva
Kommunestyret i Vefsn har fastsatt grensen mellom elv og sjø for elvene Fusta, Drevja, Vefsna og Halsan/Hestdalselva, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 31. Grensen har betydning for fiskereglene etter laks og sjøørret. I elva er det grunneier som har retten til å fiske. Fiske er bare...
22. november 2019 Vefsn kommune
Invitasjon til åpen dag om velferdsteknologi
Sted: Vefsn Sykehjem, Stortorget Tid: Mandag 2. desember kl. 10- 17
19. november 2019 Vefsn kommune
Innskriving av elever til 1. Årstrinn i grunnskolene i vefsn Skoleåret 2020/2021
I henhold til Lov om grunnskolen § 2 skal barn født i 2014 innskrives på 1.årstrinn skoleåret 2020/2021. Det samme gjelder barn født før 2014 og som ennå ikke er begynt i skolen. (Barn innvilget utsatt skolestart)
18. november 2019 Vefsn kommune
Næringsprisen for Vefsn 2019
Vi inviterer innbyggerne i Vefsn til å komme med forslag på kandidater til Næringsprisen for Vefsn 2019.
14. november 2019 Vefsn kommune
Korgfjellvegen kan bli stengt på kort varsel på grunn av værforhold.
Forside
5. november 2019 Vefsn kommune
Frisør, hudpleier, tatovør, eller eier av campingplass?
Vefsn kommune oppdaterer sitt register over virksomheter som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen er tilsynsmyndighet.
31. oktober 2019 Vefsn kommune
Totalentreprise for tilbygg i Alfheimgata 43 og Harton Furøsgt. 25 i Mosjøen.
Forside
24. oktober 2019 Vefsn kommune
Invitasjon til leverandørutviklingsprogram for regionalt næringsliv på Helgeland
Innkjøpsavdelingen i Vefsn Kommune ønsker å invitere din bedrift til et spennende leverandørutviklingsprogram for regionalt næringsliv på Helgeland. Bakgrunnen for programmet er at vi ønsker å bidra til at næringslivet på Helgeland settes i bedre stand
22. oktober 2019 Vefsn kommune
Meteorologisk Institutt melder sterk vind
Fra tirsdag morgen ventes sørvestlig full storm, med vindkast 35-40 m/s, tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og etter hvert minkende. Varselet er oransje for Helgeland og gult for Trøndelag, Salten og deler av Lofoten
21. oktober 2019 Vefsn kommune
Tilskuddsmidler 2020 - Freda samiske bygninger i privat eie
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.
15. oktober 2019 Vefsn kommune
Mosjøen Renseanlegg Bordveneset
Elmar Svendsen AS bygger nytt Renseanlegg på Bordveneset for Vefsn Kommune. I denne forbindelsen vil det forgå grunnarbeid med spunting i 14 dager (uke 41 og 42) som vil medføre en god del støy. Arbeidet skjer på dagtid mellom kl 07:00 og kl 19:00.
8. oktober 2019 Vefsn kommune
Åpning av Skjerva gangbru
Den nye g/s-brua over Skjerva mellom Sjøsiden og Mosjøen Handelspark blir åpnet for trafikk torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.00 Det blir en enkel sermoni og åpning av ordføreren.
7. oktober 2019 Vefsn kommune
Innkalling til folkemøter for kommunplanens arealdel.
Vefsn kommune v/Plan og utvikling skal avholde folkemøter i løpet av oktober. Tema for møtene vil bli arealutnyttelse, bolig- og næringsutvikling og annen utvikling som kan hjemles i kommuneplanens arealdel. Vi ønsker allmennhetens innspill på hvordan
1. oktober 2019 Vefsn kommune
Nytt eldreråd og råd for funksjonshemmede skal velges for perioden 2019 - 2023
Det skal velges nye medlemmer til eldrerådet og råd for funksjonshemmede.
27. september 2019 Vefsn kommune
Oppgradering av nettverket i området Husvika og omegn
Vefsn kommune har gitt et anleggsbidrag til Fri Sikt AS for oppgradering av nettverket i området Husvika og omegn. Det vil gi et mer robust og raskere nett i området.
25. september 2019 Vefsn kommune
Offisiell åpning av vår nye kunstgressbane.
MIL fotball ønsker i samarbeid med Helgeland Sparebank og Vefsn kommune å ønske velkommen til offisiell åpning av vår nye kunstgressbane. Åpningen skjer mandag 23. september.
19. september 2019 Vefsn kommune
Varsel om flomfare oransje nivå og jordskredfare gult nivå i deler av Nordland og Trønderlag
Varselet gjelder fra fredag t.o.m. lørdag 20-21 september Det er ventet mye nedbør, opp mot 100 mm i løpet av fredag. Nedbøren starter natt til fredag når en front passerer, og det er fare for byger i etterkant. I samme periode stiger temperaturen slik at all nedbør ventes...
19. september 2019 Vefsn kommune
Fiberutbygging i Drevjadalen
Det vil bli avholdt informasjonsmøte om fiberutbygging i Drevjadalen mandag 30. sept kl. 20.00. Sted : Granmoen skole, gymsalen
17. september 2019 Vefsn kommune
Invitasjon til leverandørutviklingsprogram
17. september 2019 Vefsn kommune
Invitasjon til dialogmøte angående leie av lokaler til Vefsn legesenter
Vefsn kommune ønsker å leie anslagsvis 300 kvm brutto leieareal i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler i området Mosjøen sentrum. Lokalene skal benyttes til legekontor, laboratorium, venterom etc. for Vefsn Legesenter.
11. september 2019 Vefsn kommune
Program folkehelseuka 2019
Mandag 09. september starter folkehelseuka - sjekk programmet for hva du vil være med på.
6. september 2019 Vefsn kommune
Hybelleiligheter til leie
Vefsn kommune har flere hybelleiligheter til leie i campingvegen for korttidsleie fram til 15.06.2020.
29. august 2019 Vefsn kommune
Invitasjon til brukerorganisasjoner
Legetjenesten i Vefsn planlegger fremtidens legetjeneste i kommunen. Det utarbeides en plan for utvikling og stabilisering av fastlegeordning, legevakt, og kommunale legeoppgaver innen eldreomsorg, helsestasjon med flere.
26. august 2019 Vefsn kommune
Helsestasjonen stengt 21 - 23 august
Allerede oppsatte konsultasjoner går som normalt.
21. august 2019 Vefsn kommune
Råd om egenberedskap
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig.
20. august 2019 Vefsn kommune
NORDLAND

Informasjon om tilskudd fra Riksantikvaren for å gjennomføre mindre brannsikringstiltak
Vefsn kommune har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren til å gjennomføre mindre brannsikringstiltak i Sjøgata. Bygninger som omfattes av tilskuddet er i dag tilsluttet det områdebaserte brannalarmanlegget i Sjøgata – eller har gateadresse
2. august 2019 Vefsn kommune
Kommunalt viltfond 2019
Fondet kan brukes til: a) Tiltak for å fremme viltforvaltningen, kunnskap om vilt og jaktorganisering. b) Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
1. august 2019 Vefsn kommune
Vefsn kommune resertifisert som trafikksikker kommune
12. juni ble Vefsn kommune resertifisert som trafikksikker kommune. Trygg trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg var på besøk for å gjennomgå rutiner og en spørreundersøkelse vedrørende implementeringen av det systematiske, trafikksikre
30. juli 2019 Vefsn kommune
Fiske i Vefsna -oppstrøms Fellingfors
Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt over 2000 fisk.
24. juli 2019 Vefsn kommune
Milæ 24. august 2019
Lørdag 24. august lanserer Vefsn Kommunes bedriftsidrettslag i samarbeid med Helgeland Event et nytt løp med navnet MILÆ. Med start og mål i sentrum av Mosjøen, nærmere bestemt på torget, vil dette bli nok en folkefest og kanskje Norges raskeste
23. juli 2019 Vefsn kommune
Oppstart av kommuneplanens arealdel
Vefsn kommune har igangsatt arbeid med ny kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen, som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealdelen vil ikke gjelde i Mosjøen, som har egen kommunedelplan.
19. juli 2019 Vefsn kommune
Påminnelse om aldersgrenser på aktuelle filmer på Mosjøen kino
«Spider-man: Far From Home» - aldersgrense 12 år, barn ned til fyllte 9 år kan komme med foresatte.  «Løvenes Konge (premiere 17.juli) - aldersgrense 9 år, barn ned til fyllte 6 år kan komme med foresatte.      
16. juli 2019 Vefsn kommune
Kulturprisen 2018
Vefsn kommune deler hver år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.
9. juli 2019 Vefsn kommune
Tilbudsforespørsel på dugnad for lag og foreninger
Vefsn kommune ønsker å gi lag og foreninger muligheten til å gi inn tilbud på flytting av en kommunal hytte ved Namrottjønna.
9. juli 2019 Vefsn kommune
Tilvisningsboliger
Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale
9. juli 2019 Vefsn kommune
Bystranda friskmeldt
De siste analyser viser at det ikke er noen farlige bakterier i vannet på Bystranda.
2. juli 2019 Vefsn kommune
Orientering om vedtak - Detaljregulering for Forsmolia gabbrobrudd
Orientering om vedtak: Detaljregulering for Forsmolia gabbrobrudd - Sak 30/19: Endringen legger til rette for et nytt deponiområde og utvidet riggområde tilhørende massetaket. Det åpnes også for etablering av asfaltverk og betongblandeverk. Reguleringen
28. juni 2019 Vefsn kommune
Varsel om oppstart av planarbeid med ny detaljregulering for Baustein
Oppstart av detaljregulering, plan og bygningsloven § 12-8 Herved varsles oppstart av planarbeid med ny detaljregulering for Baustein
28. juni 2019 Vefsn kommune
Miljøundersøkelser – Nesbruktomta 2019.
Vefsn kommune og Norsk Saneringsservice AS vil i deler av juli foreta miljøundersøkelser på Nesbruktomta.
27. juni 2019 Vefsn kommune
Bystanda stenges for bading umiddelbart på grunn av høyt bakterienivå
Stranda åpnes ikke før godkjente prøver foreligger
25. juni 2019 Vefsn kommune
Aksjon mot Iberaskogsnegle i Åsbyen
Oppmøte tirsdag 25.06.19 kl 18.00 i Jacob Fayes gate ved garasjene.
20. juni 2019 Vefsn kommune
Behov for legevakt?
Legevakta i Vefsn har telefonnummer 116 117.  Du kan ringe legevakta for medisinsk vurdering av tilstander som haster utenfor fastlegens åpningstid. Legevaktsentralen 116 117 er betjent av spesialutdannet helsepersonell, som kan gi deg medisinske råd,
17. juni 2019 Vefsn kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DOLSTAD KIRKE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL