Valle
Ledig stilling som brannsjef i Setesdal brannvesen IKS
tirsdag 12:59 Valle kommune
Opningstid Bykle og Valle helseteneste 30. januar
mandag 7. januar Valle kommune
Kommunalt utdanningsstipend for ungdom skuleåret 2018/2019 - frist 20. februar
Elevar som tek 3-årig vidaregåande skule kan søkje om kommunalt utdanningsstipend. Søkjaren må vere registrera i Valle folkeregister. Kvar søkjar kan få tildelt stipend opptil 3 gonger. Søknadsfrist er: 20. februar 2019. Søknadsskjema finn du på HER....
mandag 7. januar Valle kommune
Trafikkulykke ved Brokke alpinsenter
Det ble klokka 12.36 meldt om frontkollisjon like ved ved Brokke alpinanlegg.
søndag 6. januar $ Fædrelandsvennen
Informasjon rv. 9 Bjørnarå-Optestøyl
I forbindelse med bygging av ny rv. 9 mellom Bjørnarå og Optestøyl vil vegen kunne bli stengt i kortere perioder. Normalt kan vegen bli stengt i inntil 15 minutter om gangen, men i tidsrommet mellom kl. 14:00-14:30 mandag-torsdag og mellom kl. 17:30-18:30 mandag-onsdag kan vegen bli stengt inntil...
fredag 4. januar Valle kommune
Stor kåring: Her er Sørlandets ti største idrettstalenter
Fædrelandsvennen har kåret Sørlandets ti største idrettstalenter. – Her er utøvere som kommer til å ta medaljer i internasjonale seniormesterskap, spår Solveig Pedersen.
28. desember 2018 $ Aftenposten
Full fart for halv maskin under sesongåpningen
Folk strømmet til da Brokke Alpinsenter sesongåpnet lørdag. At stolheisen sto og T-trekket hadde sine stopp det også, syntes ikke å legge noen demper på gleden over at nå er alpinsesongen i gang også her.
22. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Dømt til fengsel etter tyveraid i hyttefelt
Høsten 2017 var flere hytteområder i Valle plaget av en rekke innbrudd over to helger. Politiet takker vitner for at en mann nå er dømt.
21. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Selger Bergtun Hotell for seks millioner kroner
Laila Johnsen Kjær fra Kristiansand selger Bergtun Hotell.
20. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Tømmekalender Valle og Hylestad 2019
20. desember 2018 Valle kommune
Legekontoret stengt 22/1-19 kl. 08-13
Heim
20. desember 2018 Valle kommune
Tannlegevakt jole- og nyttårshelg 2018
20. desember 2018 Valle kommune
Viktig melding om kommunale avgifter!
Heim
17. desember 2018 Valle kommune
Opningstider Nav Valle, jola 2018
Heim
14. desember 2018 Valle kommune
Gaupeungen mistet moren sin - nå holder den til i tunet til Torbjørg
De siste dagene har en gaupeunge lusket seg helt inntil inngangsdøra til Torbjørg Brokke i Valle.
13. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Varsel om høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Myklevatn 2, PlanID: 201802
Med heimel i Plan og bygningslovens § 12-10 blir detaljregulering for Myklevatn 2 (planid 201802) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter fyrste gongs handsaming i Plan- og miljøutvalet 4. desember 2018.
10. desember 2018 Valle kommune
Kunngjering av økonomiplan og handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019
Innstilling frå formannskapet til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 06.12.2018 - 19.12.2018 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 06.12
5. desember 2018 Valle kommune
DSB: Dette bør du ha som beredskapslager hjemme
Er du forberedt? For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.  
5. desember 2018 Valle kommune
Etter 60 år legges Hylestad barneskole ned - får folkehøgskoleelever istedet
Når levekårsutvalget i Valle møtes onsdag, går startskuddet for nedleggelse av Hylestad barneskule midt mellom Valle og Rysstad. Årsaken er minkende barnekull. Når i underkant av 40 barn trolig flytter ut neste år, flytter istedet 100 folkehøgskulelever inn.
29. november 2018 $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for desember finn du her:
Heim
27. november 2018 Valle kommune
Oppstartsvarsel - detaljplan Burak, Hylesdalen
23. november 2018 Valle kommune
Utviding av planområde for detaljregulerign for Rv. 9 Bestealand-Helle
22. november 2018 Valle kommune
Ustabilt sentralbord torsdag 22.11.18 frå 09.00-10.00
21. november 2018 Valle kommune
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019
20. november 2018 Valle kommune
Kva må til for å sende inn ein byggesøknad?
19. november 2018 Valle kommune
Melding om vedtak - Detaljplanregulering for Listøyl, planid 201702 - slutthandsaming
Stærk og Co AS har på vegne av Jon Hovet fremma forslag til detaljreguleringsplan for Listøyl. Det blei meldt oppstart av planarbeidet i januar 2018. Etter fyrste gongs sakshandsaming i plan- og miljøutvalet, 10.07.2018, sak PS 56/18, blei planen lagd ut på offentleg ettersyn. Frist...
9. november 2018 Valle kommune
Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap
8. november 2018 Valle kommune
Legekontoret stengt 21.-22.11 og 27.11
8. november 2018 Valle kommune
Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø
Fylkesmannens ungdomsråd laget en film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. Ungdommene har vært involvert i hele prosessen. Målet har vært å nå frem til flere barn og unge om deres rett til et trygt og godt skolemiljø og hvordan de skal gå frem hvis...
1. november 2018 Valle kommune
Varsel om påbegynt planarbeid
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 meldes det om oppstart av detaljregulering for Leite sør i Valle kommune, plan ID 201807. Planområdet som berøres frambår av vedlage kartutsnitt og innbefatter i all hovedsak eiendommene gnr/bnr 41/24, 41/25,
31. oktober 2018 Valle kommune
Bygdenytt for november
Bygdenytt for oktober blir straks lagt ut på butikkar og bensinstasjonane. Elektronisk versjon kan du lese her.
31. oktober 2018 Valle kommune
Endring av telefonsystem i kommunen
01.11.2018 går Valle kommune over til nytt sentralbordsystem og i samband med dette vil alle fasttelefonar til sakshandsamarar osv fasast ut. Vårt hovudnummer vil framleis vere 379 37500, men samtlege sakshandsamarar vil få mobilnummer. Opningstida i sentralbordet er 09.00 - 14.00 så utanom...
29. oktober 2018 Valle kommune
Ti fine tips for helga
Fredag er det premiere på «Mordene i Kongo», med Tobias Santelmann i rollen som Tjostolv Moland. Her er helgas beste kulturtips.
26. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Bustøtte - hausten 2018
Heim
26. oktober 2018 Valle kommune
Ope møte om vilrein, Bykle hotell
Tysdag 30. oktober kl. 18.00 på Bykle hotell vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforsking (NINA). Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking.
24. oktober 2018 Valle kommune
Influensavaksinering ved Valle legekontor
Influensavaksina er komen og me er klare for vaksinering . Ingen timebestilling, Vaksina koster 130 kr + egenandel 55 kr. Brukarar av heimesjukepleien kan få vaksine på Valle Bygdeheim, dagsenter.
24. oktober 2018 Valle kommune
Informasjon frå Setesdal brannvesen om feiing og tilsyn
Ny forebyggende forskrift gjeldende fra 1 januar 2016. I den nye forskriften pålegges det at alle kommune/ brannvesen skal risiko kartlegge behovet for både feiing og tilsyn.  Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. 
18. oktober 2018 Valle kommune
Swingkurs for nybegynnarar
Heim
16. oktober 2018 Valle kommune
Til info Influensavaksine 2018/ 19
Influensavaksina er venta til Valle legekontor i Veke 43 Onsdag 24 oktober.
16. oktober 2018 Valle kommune
"Mindre alene sammen"- TV aksjonen 2018
Valle skule er i godt i gong med arbeid kring temaet til årets TV aksjonen- "Mindre alene sammen" Skulen ønskjer å setje fokus på utensforskap og vere bidragsytarar for eit varmare samfunn med vennskap og rom for alle.
8. oktober 2018 Valle kommune
Sauesjået i Valle med slakting på direkten
De som møtte opp ved låven bak biblioteket i Valle lørdag fikk inngående kunnskap om hvor fårikålen og pinnekjøttet kommer fra.
6. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Drakk to øl, kjørte 100 meter, fikk 15.000 kroner i bot
Ferieturen til Setesdal ble dyr for den 54 år gamle kvinnen.
5. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Mestringskurs for pårørende – bykle og valle
4. oktober 2018 Valle kommune
Snø flere steder i Agder
Tirsdag morgen ligger det snø i blant annet Sirdal, Valle og Bykle. Men ikke spenn på deg skiene riktig ennå.
2. oktober 2018 $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt oktober
Bygdenytt for oktober blir straks lagt ut på butikkar og bensinstasjonane. Elektronisk versjon kan du lese her.
28. september 2018 Valle kommune
Høyring av revisjonsdokument
26. september 2018 Valle kommune
Strikkedugnad til inntekt for TV-aksjonen NRK 2018
26. september 2018 Valle kommune
Legekontoret er stengt 11. oktober
26. september 2018 Valle kommune
Biblioteket er stengt 26. - 28. september
Heim
25. september 2018 Valle kommune
Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande i 2018
18. september 2018 Valle kommune
Høyring av Besøksstrategi for SVR
12. september 2018 Valle kommune
Legekontoret er stengt onsdag 12. September
Vi er på kurs- FAGDAG/ Førstehjelp med Ambulansetjenesten i Setesdalskommunene Ved Ø- hjelp ring: legevakta 116117 Dersom det haster ring 113 Valle og Bykle legekontor
11. september 2018 Valle kommune
Hukommelsesteamet i Setesdal arrangerer pårørendeskole
Hukommelsesteamet i Setesdal skal arrangere pårørendeskole. Det går over 5 kurskvelder i høst fra kl 18.00 til 20.30 og er lagt til Evjeheimen. Kurset er gratis. Det blir enkel bevertning hver kurskveld. Nærmere informasjon i annonse i Setesdølen. Påmelding til...
4. september 2018 Valle kommune
Rypejegerar i Agder kan glede seg!
Rypeteljinga visar et er godt med ryper i fjellområda i Agder i år. I likheit med mange andre område i Sør-Noreg ser åtets sesong ut til å verte den beste på mange år sett med med jegerauge. I fyrste halvdel av august vart det gjennomført rypeteljingar 4 ulike...
3. september 2018 Valle kommune
Tror villreinen har taklet tørkesommeren bra
20. august starter årets villreinjakt i heiene på begge sider av Setesdal. Jegerne tror dyra er i fin form til tross for den tørre sommeren.
19. august 2018 $ Fædrelandsvennen
Informasjonsbrev til datasenteraktører
16. august 2018 Valle kommune
Totalforbud på aktivitet i skog og anna utmark vert oppheva
Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig...
10. august 2018 Valle kommune
Seniormesse 11. september
8. august 2018 Valle kommune
AUST-AGDER

Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité :
Heim
6. august 2018 Valle kommune
Totalforbud og dispensasjonssøknader
Heim
31. juli 2018 Valle kommune
Teknisk fotballskule 1. - 2. september
Heim
30. juli 2018 Valle kommune
Borgarleg vigsel - kva gjer du dersom du vil gifte deg i kommunen?
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann er dei som har mynde til å vigsle eit brurepar i Valle kommune. Under finn du rettleiing og informasjon om kva du må gjere dersom du yskjer å gifte deg borgarleg her i...
23. juli 2018 Valle kommune
Mangel på vatn?
Dersom du som innbyggjar i Valle kommune har tom brønn og treng vatn kan du bruke vasskranene på kyrkjegardane i Valle og på Hylestad. Dersom du treng litt større menger enn vanlege dunkar kan du ta kontakt med Sverre Rinden på telefon 99543079.
19. juli 2018 Valle kommune
Dinutvei.no – nasjonal vegvisar ved vald og overgrep
18. juli 2018 Valle kommune
Storsatsing mot fattigdom
17. juli 2018 Valle kommune
Feilaktig informasjon i media!
Ein ser i media at Valle kommune vurderer å iverksette evakuering som følgje av skogbrannane som herjer. Denne informasjonen er ikkje korrekt. Dette til orientering. Rådmann Aud Sunniva Fuhr.
14. juli 2018 Valle kommune
Status skogbrann og info om luftforureining ved skogbrann pr. 14.07.18
I samband med fleire skogbrannar i området er det ein del røykutvikling. Kriseleiinga har saman med kommuneoverlegen og politiet hatt eit møte for å vurdere situasjonen. Kommunen følgjer situasjonen nøye og har løpande kontakt med både kommuneoverlege,
14. juli 2018 Valle kommune
Status skogbrannar i Setesdal
Brannvesenet setter inn eit helikopter fredags føremiddag for å skaffe seg fullstendig oversikt på situasjonen og for å oppdage evt. Nye brannar. Brannmannskapa jobbar for fullt med å sløkkje brannar og vakhald. Ordførar Steinar Kyrvestad
13. juli 2018 Valle kommune
18 skogbranner fredag
Fredag morgen kjemper brannvesenet mot skogbranner 18 steder i Agder.
13. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
PRESSEMELDING frå Setesdal Brannvesen IKS
På grunn av den ekstreme tørken har Setesdal Brannvesen IKS besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Brannvesenet har beordret stans fra og med i dag mandag den 9 juli kl 0600. Dette gjelder alle typer skogsdrift
9. juli 2018 Valle kommune
Tørken på Agder – invitasjon til møte 10. juli kl 11 på Evje
Torsdag deltok Bondelaget på Agder, NLR, FK, TYR, Nortura, Fiskå og Aust-Agder sau og geit på møte hos Fylkesmannen på Agder.
9. juli 2018 Valle kommune
Sauer og lam vikles inn i plastgjerder
Flere hytteeiere i Brokkeheia benytter gjerder av plastnetting for å beskytte eiendommer mot sauer og lam. Men enkelte dyr setter seg fast i gjerdene.
8. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt sommaren 2018
Tannklinikken i Valle er steng veke 28,29 og 30 (9. juli t.o.m. 29. juli)
6. juli 2018 Valle kommune
PRESSEMELDING - Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder)
Heim
4. juli 2018 Valle kommune
Pristilbod på transport av skulebarn skuleåret 2018/19
Valle kommune ynskjer pristilbod på transport av skulebarn skuleåret 2018/19. For meir opplysningar sjå tilbydardokumenta lenger nede, eller kontakt Velkomstsenteret på tlf: 37 93 75 00 Frist for pristilbod: måndag 6.8.2018 kl. 14.00 Fullstendig tilbydardokument finn du her
28. juni 2018 Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL