Valle
Kurs i Kvalitetsvirke og materialbruk
fredag 11:24 Valle kommune
Ny krisepakke for frivilligheita 
onsdag 29. juli Valle kommune
Tannlegevakt i Agder
Tannlegevakten i Kristiansand er åpen for akuttbehandling lørdager og søndager, samt helligdager. Tannlegevakten i Arendal er åpen for akuttbehandlinger lørdager og søndager fra uke 28 til og med uke 31. På tannlegevakten kan du få hjelp Dersom du har vært...
mandag 27. juli Valle kommune
Feil med utsending av fakturaer i perioden 05.05.20 til 16.06.20
Vi beklager sein utsending av fakturaer til våre kundar. Det har vore systemfeil hjå posten. Dette gjeld kundar som skal få papirfaktura i postkassen. Problemet gjeld enkelte krav med fakturadato frå 05.05 til 16.06.20 for Valle kommune sin del. No når
onsdag 22. juli Valle kommune
Lengre sakshandsaming grunna ferieavvikling
Grunna ferieavvikling vil det bli litt lenger sakshandsamingstid på dei fleste saker innafor forvaltning. Dette mellom anna byggesak, plansak, landbruk og oppmåling mm. 
onsdag 15. juli Valle kommune
Opningstider sentralbord summar 2020
Forside
mandag 29. juni Valle kommune
Helsetenesta i Bykle og Valle har endra telefontida på legekontora
Helsetenesta i Bykle og Valle har endra telefontida på legekontora frå måndag 22/6 . Telefonen vil vere ope frå kl. 09.00 – 12.00 og frå 13.00 – 14.00 tlf. 37 93 75 40
mandag 22. juni Valle kommune
Snøskuterløyve 2020-2024
torsdag 18. juni Valle kommune
AGDER

Pleie og omsorg - ferievikar til heimehjelp
No nærmar sommaren seg med stormskritt, og for dei som ikkje har sikra seg ein sommarjobb, utlyser pleie og omsorg ferievikar til heimehjelp. Dersom du er interessert og har lyst til å vite meir om kva dette innebærer, tak kontakt med: Solveig B. Kyrvestad Epost:...
onsdag 10. juni Valle kommune
Informasjon om skule og barnehage
Heim
onsdag 3. juni Valle kommune
Velkommen til årets fagdag i Setesdal 2020 "gjer ein forskjell"
I 2019 samlet vi over 300 deltagere til Fagdag i Setesdal på Evjemoen kino og scene. Vi ønsker å samle like mange i år . Det er fortsatt uavklart, på bakgrunn av Covid19 situasjonen, hvor mange vi kan være samlet på Evjemoen kino og scene 13.oktober
fredag 29. mai Valle kommune
Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal Ryfylke
. . . .
fredag 22. mai Valle kommune
Spørjeundersøking om transport og tilgjengelegheit i Setesdal og Åseral.
Heim
onsdag 20. mai Valle kommune
Høve til å tappe vatn
Heim
tirsdag 19. mai Valle kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Heim
tirsdag 19. mai Valle kommune
Val av rettsutval til domstolen - offentleg ettersyn
Valutvalet vedtok i møte den 13.05.2020 forslag til meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Iht. domstolloven § 68 leggjast forslaget ut til offentlig ettersyn i to veker. Har du innvendinger til forslaget vert du oppmoda til å melde frå til kommunen om dette....
mandag 18. mai Valle kommune
17. mai program - Kart for bilrebusløpet
fredag 15. mai Valle kommune
Vasstand og vassføring i Otra
fredag 15. mai Valle kommune
Førebels opningstider - Biblioteket
torsdag 14. mai Valle kommune
Val av rettsutval til domstolen
Valutvalet vedtok i møte den 13.05.2020 forslag til meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Iht. domstolloven § 68 leggjast forslaget ut til offentlig ettersyn i to veker. Har du innvendinger til forslaget vert du oppmoda til å melde frå til kommunen om dette....
onsdag 13. mai Valle kommune
Endra opningstider i barnehagane
onsdag 13. mai Valle kommune
Valle kulturskule - søknadsfrist 20. mai!
onsdag 13. mai Valle kommune
Program for 17. mai - oppdatert 12.05.2020
tirsdag 12. mai Valle kommune
Program for 17. mai 2020 - oppdatert
mandag 11. mai Valle kommune
Skulen opnar for alle
Heim
fredag 8. mai Valle kommune
Tidslinje for opning av samfunnet
fredag 8. mai Valle kommune
Vikariat/lærarstilling – Valle skule
onsdag 6. mai Valle kommune
Info om stengt kommunehus
Heim
onsdag 29. april Valle kommune
Program for 17. mai 2020, Valle kommune
onsdag 29. april Valle kommune
Én Dag av gangen
Dag-Eilev Fagermo (53) skal vekke Oslos Vålerenga-følelser igjen. Men han tør ikke å love at det skjer i år. Det tør ingen.
lørdag 25. april $ Aftenposten
Informasjon til hyttebuarar i Valle kommune
Heim
torsdag 23. april Valle kommune
Opning av skule og SFO
torsdag 23. april Valle kommune
17. Mai i Valle kommune blir annleis i år
Heim
onsdag 22. april Valle kommune
AGDER

Oppsummering frå møte med kriseleiinga 17. april
Samfunnet skal opne gradvis opp, og det skal vi gjere saman, kontrollert og over tid.  
onsdag 22. april Valle kommune
Helsestasjon for ungdom opna måndag 27.04.2020
Heim
tirsdag 21. april Valle kommune
Vil du bli meddomar?
Kommunen ønskjer fleire meddommarar til tingretten og lagmannsretten. Meddomar (lekdomar) er ein ikkje juridisk utdanna person som saman med en fagdomar er med på å ta avgjersler i rettssaker. Som meddomar kan du påregne å bli innkalt to gonger i året. Dei fleste rettssakene...
mandag 20. april Valle kommune
Klubber med felles plan for organiserte treninger, men kamper kan disse guttene se langt etter
De fem største fotballklubbene i Kristiansand har gått sammen, og mandag starter en prøveordning med organisert trening flere steder. Men disse guttene i Donn får ikke spille kamper på lang tid.
fredag 17. april $ Aftenposten
Klubber med felles plan for organiserte treninger, men kamper kan disse guttene se langt etter
De fem største fotballklubbene i Kristiansand har gått sammen, og mandag starter en prøveordning med organisert trening flere steder. Men disse guttene i Donn får ikke spille kamper på lang tid.
fredag 17. april $ Aftenposten
Oppstart av barnehagar, skule og SFO
Vi er nå godt i gong med å førebu barnehagane og skulane for oppstart i høve nasjonale føringar.
fredag 17. april Valle kommune
Oppdatert oversikt nasjonale reglar i koronatida
Heim
torsdag 16. april Valle kommune
Opningstider i påskeveka - kommunehus, sentralbord, postmottak og legekontor
Heim
mandag 6. april Valle kommune
Kontaktinformasjon til Setesdal barnevern i påska
Heim
fredag 3. april Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Osenausen
På oppdrag frå Gunnar Stubseid, og i samsvar med §§ 12-8 og 12-3 i Plan- og bygningslova, vert det med dette varsla oppstart av privat detaljregulering av skogsteig på del av 70/1. Planområdet ligg ved Helle Myklevatn.  
fredag 3. april Valle kommune
Kommunestyret har hatt sitt første fjernmøte
onsdag 1. april Valle kommune
Status etter møte i kriseleiinga torsdag 26.03.2020 kl 15.00
fredag 27. mars Valle kommune
Innlevering av bøker til biblioteket - Sæbyggjen
Heim
torsdag 26. mars Valle kommune
Eksamen for 10. klasse er avlyst
Heim
torsdag 26. mars Valle kommune
Orientering om koronaviruset
Heim
onsdag 25. mars Valle kommune
Gjenvinningsstasjonane er opna att for private
Heim
tirsdag 24. mars Valle kommune
Biblioteket informerer - Lån av bøker
mandag 23. mars Valle kommune
Kort status frå møte i kriseleiinga
Dette er det 5 møtet vi har i kriseleiinga og vi kjem frå no av til å legge ut korte statusrapportar frå møta vi har frametter.
mandag 23. mars Valle kommune
Status på smittesituasjonen i Valle kommune
Her vil vi oppdatere fortløpande status på smittesituasjonen i kommunen vår. Målretta tiltak for å førebyggje å få inn smitte utanifrå kan være det som gjev størst vinst no framover. Innbyggjarene må framleis vise omsyn og følgje...
mandag 23. mars Valle kommune
Derfor er det flotte skiløyper på Hovden, mens løypemaskinen på Bortelid står stille
Mens løypemaskinene står stille på Brokke, Bortelid, Ljosland og i Sirdal er det rundt tre mil med flotte skispor på Hovden.
fredag 20. mars $ Aftenposten
Corona – karantene
Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere
torsdag 19. mars Valle kommune
Kulturmiddelfondet ynskjer søknader
Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men vi sit klare til å ta imot søknader og vi har god kapasitet!
torsdag 19. mars Valle kommune
Viktig i vanskelege tider - her kan du få hjelp
Heim
torsdag 19. mars Valle kommune
Kjære innbyggjar
Heim
onsdag 18. mars Valle kommune
Helsetenesta i Bykle og Valle har oppretta korona-telefon!
onsdag 18. mars Valle kommune
AGDER

Ny kommuneveterinær
Valle kommune har tilsett ny kommuneveterinær – Tone Bjørgum Ryningen. Ho startar som kommuneveterinær for Valle og Bykle 01.06.2020. Gunvald Mosdøl er kommuneveterinær t.o.m. 31.05.2020
onsdag 18. mars Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Furestøyl sentrum
Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.
onsdag 18. mars Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Stigemyrane
Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.
onsdag 18. mars Valle kommune
Informasjon om Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19
Det er utarbeidd ei forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Den er pr 17. mars delvis vedteke. Vi følgjer nasjonale retningsliner og vil oppmode personar som er folkeregistrert i annan kommune om ikkje å opphalde seg på sin fritidseigedom i Valle.
onsdag 18. mars Valle kommune
Oppdatert informasjon etter møte i kriseleiinga 16.03.
Frå venstre: Else Margit Tveit, Steinar Kyrvestad, Gunn Marith Homme, Aud Sunniva Fuhr, Hallvard Mosdøl. Torleif Homme og Solveig Kyrvestad var med via Teams. Neste møte i kriseleiinga vert torsdag 19. mars kl. 15.00 og då deltek vi alle digitalt via
mandag 16. mars Valle kommune
Stenging av fleire typer verksemder
Heim
mandag 16. mars Valle kommune
Karantene også etter reise i Danmark!
Reisande som har kome heim frå Danmark etter 27. februar må også i karantene. Valle kommune jobbar no med kva dette vil bety for vår verksemd.
lørdag 14. mars Valle kommune
Reiserestriksjonar, karantene/isolering - dette gjeld no!
Heim
fredag 13. mars Valle kommune
Gjennvinningsstasjoner stenges for private
Gjenvinningsstasjoner stenges for private Som følge av coronaviruset velger Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS å innføre tiltak for å forhindre spredning av dette. Det betyr at inntil videre stenges alle våre gjenvinningsstasjoner for levering fra private. Private som har...
fredag 13. mars Valle kommune
Setesdal Brannvesen IKS søkjer tilsynspersonell og lærling
fredag 13. mars Valle kommune
Skulen og barnehagane i kommunen er stengt frå og med i dag 12.03 kl. 18.00
Heim
torsdag 12. mars Valle kommune
Informasjon om stenging av kommunale bygg
Heim
onsdag 11. mars Valle kommune
Time hos tannhelsetjenesten?
onsdag 11. mars Valle kommune
Restriksjonar - arrangement
Heim
onsdag 11. mars Valle kommune
Nye og utvida tilrådingar om karantene etter heimkomst frå reiser
Heim
mandag 9. mars Valle kommune
Brannansvarleg (brannvernleder) kurs
mandag 9. mars Valle kommune
Informasjon til besøkande og pårørande ved Valle Bygdeheim
fredag 6. mars Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL