Valle
Ble priset ned seks ganger. Solgt etter nesten 1000 dager.
Det tar nesten dobbelt så lang tid å selge hytter i fjellet nå enn på samme tid i fjor. Men når hyttene til slutt selges, betaler kjøperne mer per kvadratmeter enn i fjor.
lørdag 25. november Fædrelandsvennen
Valle kommune med ny heimeside frå 27. november
Valle kommune har saman med Bykle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla utarbeidd ny kommunal heimeside med nytt design. Nyvinninga kjem som eit resultat av at kommunane går inn i samarbeid med IKT Agder.
torsdag 23. november Valle kommune
Tone med kontroll i fjosa frå Bjåen til Iveland!
Tone Bjørgum Haugetveit tok til som veterinær i kommunane Valle og Bykle i 2020, og har kontroll på det meste i fjosa frå Bjåen til Iveland.
onsdag 22. november Valle kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil skjerpe beredskapsråda
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kjem no med eit forslag som skal ut på høyring og som kan bety ei skjerping av råd om eigenberedskap.
onsdag 22. november Valle kommune
Heilt naturleg mat - foredrag av matvitar Silje Harvei
På Bygland Frivilligsentral, tysdag 28.november kl. 19.00 - 20.30
torsdag 16. november Valle kommune
Valle kommune sender ut faktura på kommunale avgifter tidlegare enn vanleg før jol
Valle kommune går over i eit nytt økonomisystem frå 1. januar neste år, og det får betydning for alle som skal betale kommunale avgifter før jol.
torsdag 16. november Valle kommune
Karrieredag for flyktningar i Valle kommune
Nyleg vart det skipa til karrieredag for flyktningane i Valle kommune. Oppmøtet tyder på nye bygdefolk med interesse for å integrere seg i lokalsamfunnet!
tirsdag 14. november Valle kommune
Helsetenesta i Valle og Bykle deler ut gratis koronatestar
Med fleire tilfelle av korona i dalen den siste tida deler no helsetenesta i Valle og Bykle ut gratis koronatestar på legekontora.
tirsdag 14. november Valle kommune
AGDER

Du kan framleis få Bygdenytt frå Valle kommune på papir og levert heim til deg!
Sjølv om Valle kommune sitt bygdeblad Bygdenytt er digitalisert og ligg på den kommunale heimesida, kan dei som vil det framleis få bladet i papirutgåve og levert heim i postkassa.
tirsdag 14. november Valle kommune
Valle bruktbutikk vil ha fleire å gje gåver til!
Valle bruktbutikk har nok ein gong eit saftig overskot å dele med seg frå til gode tiltak for born og unge i kommunen! 150.000 kr. ligg i potten, men søkjarane lar vente på seg.
tirsdag 14. november Valle kommune
Drop in for vaksine ved Valle legekontor torsdag 16. november
Torsdag 16. november er det drop in for vaksinering ved Valle legekontor, og ein kan få seg vaksine både mot influensa og korona.
tirsdag 14. november Valle kommune
Høyring - Forvaltningsplan utvalde kulturlandskap Rygnestad og Flateland
Det er utarbeida forvaltningsplan for det utvalde kulturlandskapet på Rygnestad og Flateland. Denne skal handsamast politisk av Valle kommune i desember. Høyringsfrist 29.november.
torsdag 9. november Valle kommune
Hytte og anneks brant ned
Var fullstendig overtent da nødetatene kom fram.
onsdag 8. november Fædrelandsvennen
Kommuneoverlegen fekk seg influensavaksine - oppmodar anna helsepersonell om å gjere det same
Helsetenesta i Bykle og Valle er i full gang med influensavaksinering. Kommuneoverlege Kjetil Juva sikra seg si dose her om dagen, og oppmodar no anna helsepersonell og andre aktuelle om å ta vaksina.  
onsdag 8. november Valle kommune
Strålande novembersol over Konungsnetten!
Tysdagen kom med noko ein ikkje har hatt for mykje av den siste tida, fint ver. Med kvite fjelltoppar kjem novembersola til sin rett!
tirsdag 7. november Valle kommune
Alt klart for Kvinnespranget i Evjemoen kino & scene 20. november
Kvifor tek kvinner i Agder mindre plass enn i resten av landet? Dette er eit av fleire tema på Kvinnespranget i Evjemoen kino & scene måndag 20. november.
tirsdag 7. november Valle kommune
Folkefest for dagsturhytta Lauvåsloptet i Valle sundag!
Sundag opna dagsturhytta Lauvåsloptet i Valle. Arrangementet vart ein heidundrande suksess med om lag 120 menneske til stades!
mandag 6. november Valle kommune
Bygger digert: – Mangler opplevelser for å holde lengre på turistene
.
lørdag 4. november Fædrelandsvennen
Byglending på plass som ny barnehagestyrar i Valle kommune
Torgeir Andreas Frafjord Helle frå Byglandsfjord er tilsett som ny barnehagestyrar i Valle kommune, med ansvar for barnehagane både i Valle og Hylestad. Han har no kome i gang i jobben.
fredag 3. november Valle kommune
Ny dag med drop in-vaksinering på Valle legekontor
16. november blir det ny drop in-dag for vaksinering på legekontoret i Valle.
fredag 3. november Valle kommune
Kommunalt utdanningsstipend skuleåret 2023/2024 - søknadsfrist 26. november
Det vart i kommunestyret 20.09.2023 vedteke nye retningsliner for kommunalt utdanningsstipend. Endringane er i hovudsak dette: Søknadsfrist 2 gonger om året. 1. Oktober for fullt skuleår, eller haustsemester, 15. februar for vårsemester. Lærlingar kan søkje om stipend det...
torsdag 2. november Valle kommune
Rundkøyringa i Valle sentrum opna med slåttespel og snorklypping
- Statens vegvesen skal ha kyt for at det er så mykje kompetanse på vegbyggjing, sa tidlegare Valle-ordførar Steinar Kyrvestad då han klypte snora og opna den nye rundkøyringa ved Valle sentrum.
onsdag 1. november Valle kommune
Nettsida Sikker hverdag er beredskap på nett!
Denne veka er det eigenberedskapsveke i alle kommunar i Noreg. Difor kan det vere lurt å titte innom innom nettstaden Sikker hverdag. Der er det meste om beredskap samla.    
onsdag 1. november Valle kommune
Tverrfagleg team samla seg i kommunestyresalen i Valle
Det såkalla tverrfagleg team i Valle kommune samla seg nyleg i kommunestyresalen med drøftingar om aktuelle problemstillingar knytta opp mot born og unge.
tirsdag 31. oktober Valle kommune
Utbrot av salmonella i Noreg - også i Agder
Det er oppdaga eit nasjonalt utbrot av salmonella-infeksjon i Noreg, og minst eitt av tilfella er frå Agder. Som med E-coli-utbrotet nyleg er eitt av dei viktigaste grepa ein sjølv kan ta, å gjennomsteike maten.
torsdag 26. oktober Valle kommune
Ni av 12 poeng for skarpe Valle-elevar i Klassequizen
10. klassingane frå Valle skule som var med i KLassequizen i NRK onsdag, gjorde sakene sine svært bra og fekk til slutt ni av 12 poeng.
torsdag 26. oktober Valle kommune
Dagsturhytta i Valle opnar sundag 5. november klokka 12!
Dagsturhytta i Valle, som har fått namnet Lauvåsloptet, opnar sundag 5. november klokka 12.
torsdag 26. oktober Valle kommune
Rundkøyringa i Valle sentrum opnar onsdag 1. november!
Det er ein merkedag på riksveg 9 rett nedom Valle sentrum onsdag 1. november klokka 12. Då opnar rundkøyringa med verdas største munnharpe som utsmykning!
torsdag 26. oktober Valle kommune
I full gang med influensavaksinering. Drop in torsdag 26.10.
Helsetenesta i Valle og Bykle er i full gang med influensavaksinering.
torsdag 26. oktober Valle kommune
Livaktig øving på kommunehuset i Valle
Nyleg skipa politiet til ei såkalla PLIVO-øving i Valle kommunehus. Det vart ein bråkete dag for tilsette, og ein lærerik dag for politi, brannvesen og helseeiningar.
onsdag 25. oktober Valle kommune
Valle skule i Klassequizen på NRK klokka 16.20 onsdag 25. oktober!
I dag onsdag 25. oktober klokka 16.20 er 10. klassingar frå Valle skule i sving på NRK radio i Klassequizen!
onsdag 25. oktober Valle kommune
Mitt valg-programmet på Valle skule
Mitt valg er eit internasjonalt Lion`s Quest-program for utvikling av eit godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheiter i heimen, barnehagen, skule, sfo og i frivillige lag og organisasjonar. Valle skule nyttar programmet systematisk
onsdag 25. oktober Valle kommune
Valle legekontor stengt onsdag 1. november
Valle legekontor er stengt onsdag 1. november mellom klokka 08.00-13.00 på grunn av kurs.
onsdag 25. oktober Valle kommune
AGDER

Felles innsats for born og unge gjev løysingar som kjem alle til gode
Under fagseminaret knytta til forebyggjing og arbeid for born og unge i Evjemoen kino & scene tysdag kom det fram dystre tal på kor mange av ungdomane i samfunnet som slit med psykisk helse. Heldigvis kom det også fram mykje som kan gjerast - og eit
tirsdag 24. oktober Valle kommune
Kommunane i dalen samla om forebyggjande arbeid for born og unge i Setesdal
Tysdag 24. oktober er alle kommunane i Setesdal saman med Lokalmedisinske tenester (LMT) og Agder fylkeskommune samla til tverrfagleg seminar på Evjemoen kino & scene. Temaet er forebyggjing og arbeid retta opp mot born og unge.
tirsdag 24. oktober Valle kommune
Øving på valdssituasjon i kommunehuset i Valle onsdag 25. oktober
Onsdag 25. oktober skal politiet gjennomføre ei såkalla PLIVO-øving - pågåande livstrugande vald, i kommunehuset i Valle.
mandag 23. oktober Valle kommune
Valle på solid 4. plass i Agder i TV-aksjonen sundag
I TV-aksjonen til fordel for Redd Barna sundag kom Agder på ein 7. plass blant alle fylka i landet. Valldølane var rause, kommunen hamnar på ein solid 4. plass i fylket.
mandag 23. oktober Valle kommune
Brokke-Suleskarvegen opna att laurdag 21. oktober
Statens vegvesen meldte fredag 20. oktober at Brokke-Suleskarvegen måtte stengast på grunn av uver. No er vegen open att.
fredag 20. oktober Valle kommune
Alt klart for Setesdalskonferansen på Hovden torsdag 26. oktober
Under vignetten Samhald og utvikling i krevjande tider er det klart for Setesdalskonferansen på Hovdestøylen torsdag 26. oktober.    
torsdag 19. oktober Valle kommune
Elevane på Valle skule lærte om val og demokrati
Seks veker etter skulestart om hausten annankvart år er det tverrfagleg fokus på demokrati og medborgarskap knytt til val i Valle skule. 
onsdag 18. oktober Valle kommune
Transporttenesta for funksjonshemma (TT-kort)
Fylkeskommunen har ei transportteneste for personar som har ei permanent funksjonshemming som gjer at dei ikkje kan bruke vanleg rutegåande transportmidlar utan store vanskar.  Personar som er godkjende som brukarar tidlegare treng ikkje søkje på nytt. 
tirsdag 17. oktober Valle kommune
I full gang med influensavaksinering
Helsetenesta i Valle og Bykle er i full gang med influensavaksinering.
tirsdag 17. oktober Valle kommune
Valle kommune på veg inn i Nullvisjonen Agder
Som første kommune i Setesdal er Valle på veg inn i Nullvisjonen Agder, eit prosjekt som driv haldningsskapande trafikktryggleiksarbeid retta mot alt frå skular og barnehagar til organisasjonar og verksemder.
mandag 16. oktober Valle kommune
Politiet med øving på valdssituasjon i kommunehuset i Valle onsdag 25. oktober
Politiet skal i haust gjennomføre øving i såkalla PLIVO - pågåande livstrugande vald, i alle kommunane i Setesdal. Onsdag 25. oktober er det i kommunehuset i Valle det skjer.
mandag 16. oktober Valle kommune
Farevarsel for full storm i deler av Agder laurdag
Laurdag kan det bli vind med kast i full storm og vel så det i store deler av Agder. Meteorologisk Institutt sender no ut farevarsel.    
fredag 13. oktober Valle kommune
Nico­lai Tangens million­gave står ubrukt: – Veldig synd
Fem år etter at Nicolai Tangen ga 10 millioner kroner til ny DNT-hytte i Setesdalsheiene, er det helt uvisst hvor og når den skal bygges.
torsdag 12. oktober Fædrelandsvennen
Bassenget i Valle stengt i veke 42 og 43
På grunn av vedlikehald blir bassenget i Valle stengt i veke 42 og 43. Bassenget blir tømt måndag 16. oktober.
torsdag 12. oktober Valle kommune
Valle kommune treng fleire bøssebærarar
Sundag 22. oktober blir årets TV-aksjon skipa til. I Valle kommune trengst det fleire bøssebærarar.
torsdag 12. oktober Valle kommune
E.coli-utbrotet er framleis ikkje under kontroll
E.coli-utbrotet som vart kjent for eit par veker sidan er framleis ikkje under kontroll. Mattilsynet er spesielt uroa over alvorleg sjuke born. - Steik kjøttdeig og liknande produkt ekstra godt, seier kommuneoverlege i Valle og Bykle, Kjetil Juva.
torsdag 12. oktober Valle kommune
Lars Tarald Myrum (Sp) vald til ny ordførar i Valle
Onsdag kveld vart Lars Tarald Myrum vald til ny ordførar i Valle kommune. Ny varaordførar blir partikollegaen hans, Margit Dale.
onsdag 11. oktober Valle kommune
Kan du tenke deg å bli brannkonstabel?
Informasjonsmøte på Valle brannstasjon torsdag 12.oktober kl. 19.00.
tirsdag 10. oktober Valle kommune
Ungdomsrådet i Valle med sterke inntrykk etter tur til Utøya
Ungdomsrådet i Valle var nyleg på tur til Utøya saman med ungdomsråda i Bygland, Evje og Hornnes og Åseral. Det vart ein tur med sterke inntrykk, ei dannelsesreise ungdomane garantert tar med seg vidare i livet.
tirsdag 10. oktober Valle kommune
TV-aksjonen 2023 Redd Barna - vi treng bøssebærarar!
TV-aksjonen NRK Redd Barna går av stabelen sundag 22. oktober og aksjonskomiteen her i Valle mangler framleis ein del bøssebærarar. Kan du tenke deg å gå med bøsse denne dagen så ta kontakt med oss på telefon 379 37 500.  Vervebrosjyre TV-aksjonen
mandag 9. oktober Valle kommune
– Det er flere som har to millioner å bruke, enn fire millioner
.
lørdag 7. oktober Fædrelandsvennen
Barnevernet i Setesdal søker fosterheim
Barnevernet i Setesdal søker fosterheim til born som treng omsorg. 
onsdag 4. oktober Valle kommune
Kunngjering om oppstart av detaljregulering for Rysstad sentrum – Bjugsbakk, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-3 og § 12-8.
Rysstad sentrum – Bjugsbakk omfattar heile eller deler av eigedomane gnr./ bnr. 68/64, 68/95, 68/122, 136-137, 68/134, 68/294, 68/296, 68/298, 68/451 og 600/39Saksnummer 2023/1334Arealplanid: 202302Rysstad, ValleKunngjering frå: 04.10.2023Frist for uttale: 02.11.2023
onsdag 4. oktober Valle kommune
Rydding for dagsturhytta i Nedre Lauvås i Valle er i gang
Dagsturhytta i Nedre Lauvås i Valle skal no på plass. Ryddinga er unnagjort, no er grunnarbeidet det neste.
tirsdag 3. oktober Valle kommune
Frå gangarkurs til grautfestival i løpet av kulturveka i Valle!
Eit svært innhaldsrikt program ventar i kulturveka i Valle frå 6.- til 15. oktober! Her får ein alt frå gangarkurs til grautfestival, med store og små krefter i kulturelt samspel!
tirsdag 3. oktober Valle kommune
AGDER

I gang med vegetasjonsrydding på kyrkjegarden i Hylestad
Måndag 9. oktober tar det til vegetasjonsrydding på kyrkjegarden på Rysstad. - Det skal fjernast ein heil del tre og stubbar som del av ein vegetasjonsryddingsplan, seier kyrkjesjef i Valle, Gudrun Åkre.
mandag 2. oktober Valle kommune
Verdsdagen for psykisk helse blir markert på skular og vidaregåande skular i Valle og Bykle
Ulike einingar i kommunane Valle og Bykle skal vere med på å markere verdsdagen for psykisk helse på skular og vidaregåande skular i dei to kommunane.
mandag 2. oktober Valle kommune
Har du tid og hjartevarme?
Setesdal barnevern søkjer etter besøksheim eller støttefamilie til barn som treng ekstra omsorg. 
fredag 29. september Valle kommune
Innhaldsrik innbyggjarverkstad i soknehuset på Rysstad
Måndag i denne veka skipa Valle kommune til innbyggjarverkstad i soknehuset på Rysstad. Om lag 50 deltakarar hadde med seg meiningar og entusiasme til møtet!
fredag 29. september Valle kommune
Barnevernet i Setesdal på konferanse i Oslo
Setesdal barnevern var nyleg på ein konferanse på Gardermoen der dei fekk greie ut om arbeidet barnevernet her i dalen legg ned. På konferansen var det med representantar for svært mange av kommunane i Noreg.
torsdag 28. september Valle kommune
Vasslekkasjen på Flateland er reparert
Sist fredag sette Nomeland maskin AS og Uppstad VVS i gang arbeidet med å reparere vasslekkasjen på Flateland. Jobben tok ein arbeidsdag.
onsdag 27. september Valle kommune
Kunngjering om oppstart av detaljregulering for Øyne Aust bustadområde
Øyne bustadfelt II, Gnr. 48., Bnr. 35. Saksnummer 2023/1253 Øyne, Valle Kunngjering frå: 25.09.2023 Frist for uttale:  01.11.2023
onsdag 27. september Valle kommune
60.000 menneske i Agder er invitert med i stor folkehelseundersøking
I desse dagar sender Agder fylkeskommune ut Folkehelseundersøkelsen Agder, der altså 60.000 menneske får sjansen til å delta. - Jo fleire som svarer, jo breidare grunnlag gjev undersøkinga, seier folkehelsedirektør i Agder fylkeskommune, Vegard
onsdag 27. september Valle kommune
Utvida bandtvang i Valle, men forskrifta gjeld ikkje for alle hundar
I Valle kommune skal hund vere i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 1. april til og med 15. oktober. Bandtvang gjeld over heile landet, og den generelle perioden er 01.april.-20.august. Grunnen til at vi har utvida
mandag 25. september Valle kommune
Agder fylkeskommune lyser ut eit utviklingsstipend på 50 000,- kr for å auke kompetansen, stoltheita og oppmersomheita om matregionen Agder
Det er personar som arbeider innafor matproduksjon og matfagi Agder og som bur og har sitt virke i Agder fylke som kan søkje på dette stipendet. Det vert lagt stor vekt på at søkjar har ambisjonar om å oppnå vekst og verdiskaping knytta til berekraftig
mandag 25. september Valle kommune
Kreativt Europa i Agder - informasjonsmøte
12. oktober held Kulturdirektoratet saman med fylkeskommunen ope informasjonsmøte. 13. oktober er det mogleg for enkeltsøkjarar å få rettleiing til støtteordninga.
mandag 25. september Valle kommune
Fylkeskulturprisen 2023
Agder fylkeskommune sin kulturpris for 2023 blir tildelt enkeltpersonar, grupper eller organisasjonar for særleg fortjenstfullt arbeid innafor ramma av det utvida kulturbegrepet. Velkomen til å sende inn forslag på kandidatar. For meir informasjon:
mandag 25. september Valle kommune
No skal lekkasjen på Flateland reparerast
Gravearbeidet for å reparere vasslekkasjen på Flateland i Valle kjem no i gang.
fredag 22. september Valle kommune
2 x 100% vikariat ledig ved Valle skule frå dd
Valle skule er ein kombinertskule med ansvar for heile grunnskuleløpet og vaksenopplæringa. Det er omlag 115 barn i grunnskulealder og 20 med tilbod i vaksenopplæringa. Valle skule sine verdiar er Respekt, Inkludering og Meistring. Dette skuleåret har vi
torsdag 21. september Valle kommune
Det nærmar seg tid for influensavaksine
Helsetenesta i Bykle og Valle forventar å få årets influensavaksine om lag i veke 42, det vil seie veka som byrjar måndag 16. oktober.
torsdag 21. september Valle kommune
Innhaldsrikt villreinmøte i kommunestyresalen i Valle
Mange møtte opp då Valle kommune skipa til villreinmøte i kommunestyresalen tidlegare i denne veka. Det var tredje gong kommunen skipa til møte for å informere alle med interesse for det om kva som skjer i samband med det som skal ende ut med nye
onsdag 20. september Valle kommune
Vasslekkasje på Flateland blir reparert om få dagar
Valle kommune har oppdaga ein vasslekkasje på Flateland, og set no i gang reparasjonsarbeid. - Lekkasjen er ikkje kritisk for vassforsyninga på Flateland, seier fagansvarleg VVA i Valle kommune, Geir Helge Solheim.
onsdag 20. september Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL