Valle
Feiing i Valle kommune
Heim
fredag 09:16 Valle kommune
31/5 er Valle legekontor stengt
Hovden helsehus har ope. Ta konatkt på tlf. 37938680.
fredag 09:13 Valle kommune
Her kom det mest regn
Det ble en søkkvåt tirsdag på Sørlandet. Nå har Meteorologisk institutt nedbørsoversikten klar.
onsdag 10:38 $ Fædrelandsvennen
Rv. 9 forbi Valle sentrum stengt i nordgåande retning 25.mai kl. 11-14
Heim
søndag 19. mai Valle kommune
17. mai-togene ruller og går i Valle
Bil- og festglade valldøler starter nasjonaldagen med å kjøre grendene rundt i pynta og nyvaska biler. Litt tuting og svidd gummi fra de dristigste er helt grei start før kirke, festtaler, leik og moro tar over.
fredag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Sluttseminar for Sørhjort på Frolands verk, torsdag 23. mai kl. 18.00
Heim
tirsdag 14. mai Valle kommune
Workshop- Mogelegheitsstudie Otra elvepark
Heim
mandag 13. mai Valle kommune
De ble født i full fart
Stadig vekk blir barn født utenfor sykehuset - på en rasteplass langs riksveien, i baksetet på en bil eller hjemme på gulvet.
lørdag 11. mai $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Program for 17. mai
Heim
fredag 10. mai Valle kommune
Skolefrokost: Serverer 200 porsjoner havregrøt og 25 liter kaffe hver dag
Til høsten får alle elever på videregående skoler i Agder gratis skolefrokost. I Aust-Agder har man hatt skolefrokost i to år. Rundt én av ti benytter seg av tilbudet.
fredag 10. mai $ Fædrelandsvennen
Vil du væra med å vedlikehalde turløype tilbodet i Valle kommune?
Det er blitt utvikle mange fine turløyper og stiar i Valle kommune. Desse treng vedlikehald ved jamne mellomrom. Det er da rydding og ny merking som det går mest i. Me kunne tenke å ha ei gruppe som ville være med på å ta denne jobben. Dersom du vil væra med ta kontakt...
torsdag 2. mai Valle kommune
Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 2019‐2025
torsdag 2. mai Valle kommune
Synne og Tinka tok kommandoen
Med gode kommandoer og en topptrent hund spurtet Synne Åkre og Tinka (3) fra resten av kobbelet med bikkjer og eiere i Kristiansand.
lørdag 27. april $ Fædrelandsvennen
Skulle til Oslo - havnet i Valle
Osloturen ble ikke helt som planlagt for mannen som torsdag kveld gikk på feil buss i Kristiansand.
torsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Førebels årsrekneskap 2018 for Valle kommune
Den førebels rekneskapen for Valle kommune syner eit mindreforbruk på omlag 7,4 mill. kroner mot eit budsjett med drift i balanse. Drift i tenesteproduksjonen på einingane ga samla eit mindreforbruk på omlag 3,5 mill. kroner. Der er store avvik i form av mindreforbruk og meirforbruk på...
torsdag 25. april Valle kommune
"Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane
Papirutgåva av Bygdenytt finn du på: Kommunehuset, Bygdeheimen, Legekontoret, Biblioteket, Coop (Valle og Hylestad), Joker, Esso, Circle K Frist for innsending til Bygdenytt er 20. i månaden før. Eks. 20. november for desemberutgåva.
onsdag 24. april Valle kommune
– En av de stilleste påskene for Røde Kors
– Fra alle vaktstedene våre i Agderfjellet har det utelukkende blitt meldt om store smil og fornøyde folk over hele fjøla, melder Røde Kors.
mandag 22. april $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt i påsken 2019
Heim
mandag 15. april Valle kommune
Ledig stilling RENOVATØR/SERVICEARBEIDER
  Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet har ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra abonnenter i eierkommunene. Vår administrasjon er på
mandag 15. april Valle kommune
Melding om vedtak - Detaljregulering for Myklevatn 2, planid 201802 - slutthandsaming
Planomtale, føresegn og plankart, kopi av saksframlegg og saksprotokoll kan sjåast på velkomstsenteret i Valle kommune og under meir informasjon nedst på sida.   Kommunens vedtak kan klagas på jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9 Ev. klage må
onsdag 10. april Valle kommune
Opningstider kommunehus og sentralbord PÅSKA 2019
mandag 8. april Valle kommune
Visit Setesdal Undresøkelse
torsdag 4. april Valle kommune
Rektor tilsett ved nye valle skule fom. 01.08.2019
   
tirsdag 2. april Valle kommune
Informasjon tli reiselivsrelaterte bedrifter i Setesdal
Vi setter opp Opplevelseskurset i Lyngør 13.-14. mai + 12. juni.    Kurset settes opp som en del av verdiskapningsprosjektet Vel i havn i regi av Vest-Agder Fylkeskommune, men er åpent fra alle og støttet av Innovasjon Norge.   Svært gode
mandag 1. april Valle kommune
Stakk fra trafikkuhell
Politiet etterlyser en bil som stakk av etter et trafikkuhell på riksvei 9 i Valle.
fredag 29. mars $ Fædrelandsvennen
Bemanning av barneverntjenestens kontor i påsken
Vanlig kontortid er gjeldende, mandag 15. til onsdag 17.04. klokken 12.00 - Liv Gyro Brokke Homme tlf: 97961025 Utover kontortid er det barnevernvakten i Kristiansand
fredag 29. mars Valle kommune
Leiarar og sakshandsamarar på kurs 2. april
Tysdag 2. april vil samtlege leiarar og sakshandsamarar vere vanskeleg å kome i kontakt med grunna kurs i forvaltningsrett. Sentralbordet er bemanna og kan ta i mot beskjedar. Om noko hastar er det mogleg å sende SMS og vi vil evt. ringe oppatt i ein
fredag 29. mars Valle kommune
Opningstider på NAV Valle i påska 2019
onsdag 27. mars Valle kommune
No kan du betale med Vipps til Valle kommune
Vipps kan brukast som betalingsordning ved kjøp av til dømes: billettar ved arrangement, mat og drikke på biblioteket og fiskekort i velkomstsenteret. Dei ulike salsstadane har sitt unike Vippsnummer.
onsdag 27. mars Valle kommune
Sjølvbetjent bibliotek
Valle folkebibliotek skulle ha vore sjølvbetjent til glede for alle som brukar bibiloteket. Slik har det dessverre ikkje blitt enno. Årsaka er rett og slett at vi ikkje får aktivisert utstyret vi har kjøpt, som følgje av ei konflikt mellom to
mandag 25. mars Valle kommune
Brannkonstabeler (deltid) Rysstad og Hovden
Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8500.
mandag 25. mars Valle kommune
Vaffelbua skal hete – eh, Vaffelbua
– La folket bestemme, mener styret i Midt-Agder Friluftsråd. Dermed blir det ikke noe Equinor- eller Vy-inspirert navn. Vaffelbua skal hete Vaffelbua, ferdig snakka.
fredag 22. mars $ Fædrelandsvennen
Bygningsvernprisen 2019
fredag 15. mars Valle kommune
AUST-AGDER

Invitasjon til våre hyttebuarar: informasjons- og innspelmøte
fredag 15. mars Valle kommune
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. (KULA)
Heim
torsdag 7. mars Valle kommune
Kulturmidlar 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Setesdalsprisen 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Velkomen til Setesdalskonferansen på Revsnes Hotell 10. - 11. april 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Anbod - ombygging Valle brannstasjon
mandag 4. mars Valle kommune
Kulturprisen 2019
Har du framlegg til kven som bør få Valle kommune sin kulturpris?
mandag 4. mars Valle kommune
Pressemelding: EIN GRUNNSKULE I VALLE KOMMUNE FOM. 01.08.2019
Heim
fredag 1. mars Valle kommune
Skulestart hausten 2019
Valle skule startar opp skuleåret måndag 19 august for elevane.
torsdag 28. februar Valle kommune
Kunngjering – eigedomsskatt 2019
torsdag 28. februar Valle kommune
Skole med 43 elever legges ned
Kommunestyret i Valle vedtok onsdag kveld å legge ned Hylestad skule.
onsdag 27. februar $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for mars
onsdag 27. februar Valle kommune
Samla mot barnefattigdom
12 store og små kommuner fra kyst til innland var representert da 35 personer deltok på samling for «Nye mønstre - trygg oppvekst» i Kristiansand før helgen. 
torsdag 21. februar Valle kommune
Rv.9 Rotemo - Lunden - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram på høyring
mandag 18. februar Valle kommune
Scooterførere bøtelagt
Søndag kontrollerte politiet og Statens naturoppsyn 28 scooterførere i Valle. Det endte i to gebyrer.
søndag 17. februar $ Fædrelandsvennen
Scooterfører anmeldt for ulovlig kjøring
23 scooterførere ble lørdag kontrollert ved Myklevatn i Valle.
lørdag 16. februar $ Fædrelandsvennen
Ope møte om villrein og ferdsel
tirsdag 12. februar Valle kommune
Oppstart av detaljregulering for Rysstad sentrum
Valle kommune startar arbeid med forslag til detaljregulering for Rysstad sentrum jf. plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfattar eigedomane gnr. 68, bnr. 1-5, 7, 16, 18, 22, 28, 31, 54, 56, 64, 74, 79, 87, 91, 93, 95, 106, 122, 127,...
mandag 11. februar Valle kommune
Kurs i aktivt skogbruk
Heim
fredag 8. februar Valle kommune
Informasjon om prosess i høve nedlegging av Hylestad skule og flytting av elevane til Valle skule
I kommunestyremøte 19.12.2018 i sak 54/18 vedtok kommunestyret og legge ned Hylestad skule. I samband med dette er det sendt ut eit høyringsbrev til rørde partar. Høyringsfristen er sett til 3. februar 2019, og saka skal leggjast fram for levekårutvalet
mandag 21. januar Valle kommune
Visste du at du kan få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne?
Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar kan søkje.
fredag 18. januar Valle kommune
Bygdenytt for januar/februar
Bygdenytt kjem ut kvar månad. Utgjevar er Valle kommune. Bygdenytt inneheld informasjon frå kommunen, ulike lag og organisasjonar, kyrkja med fleire om arrangement og aktivitetar. Bygdenytt for denne månaden finn du her Dersom du ønskjer å annonsere eit arrangement i Bygdenytt, kan du...
torsdag 17. januar Valle kommune
Ledig stilling som brannsjef i Setesdal brannvesen IKS
tirsdag 15. januar Valle kommune
Opningstid Bykle og Valle helseteneste 30. januar
mandag 7. januar Valle kommune
Kommunalt utdanningsstipend for ungdom skuleåret 2018/2019 - frist 20. februar
Elevar som tek 3-årig vidaregåande skule kan søkje om kommunalt utdanningsstipend. Søkjaren må vere registrera i Valle folkeregister. Kvar søkjar kan få tildelt stipend opptil 3 gonger. Søknadsfrist er: 20. februar 2019. Søknadsskjema finn du på HER....
mandag 7. januar Valle kommune
AUST-AGDER

Trafikkulykke ved Brokke alpinsenter
Det ble klokka 12.36 meldt om frontkollisjon like ved ved Brokke alpinanlegg.
søndag 6. januar $ Fædrelandsvennen
Informasjon rv. 9 Bjørnarå-Optestøyl
I forbindelse med bygging av ny rv. 9 mellom Bjørnarå og Optestøyl vil vegen kunne bli stengt i kortere perioder. Normalt kan vegen bli stengt i inntil 15 minutter om gangen, men i tidsrommet mellom kl. 14:00-14:30 mandag-torsdag og mellom kl. 17:30-18:30 mandag-onsdag kan vegen bli stengt inntil...
fredag 4. januar Valle kommune
Stor kåring: Her er Sørlandets ti største idrettstalenter
Fædrelandsvennen har kåret Sørlandets ti største idrettstalenter. – Her er utøvere som kommer til å ta medaljer i internasjonale seniormesterskap, spår Solveig Pedersen.
28. desember 2018 $ Aftenposten
Full fart for halv maskin under sesongåpningen
Folk strømmet til da Brokke Alpinsenter sesongåpnet lørdag. At stolheisen sto og T-trekket hadde sine stopp det også, syntes ikke å legge noen demper på gleden over at nå er alpinsesongen i gang også her.
22. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Dømt til fengsel etter tyveraid i hyttefelt
Høsten 2017 var flere hytteområder i Valle plaget av en rekke innbrudd over to helger. Politiet takker vitner for at en mann nå er dømt.
21. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Selger Bergtun Hotell for seks millioner kroner
Laila Johnsen Kjær fra Kristiansand selger Bergtun Hotell.
20. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Tømmekalender Valle og Hylestad 2019
20. desember 2018 Valle kommune
Legekontoret stengt 22/1-19 kl. 08-13
Heim
20. desember 2018 Valle kommune
Tannlegevakt jole- og nyttårshelg 2018
20. desember 2018 Valle kommune
Viktig melding om kommunale avgifter!
Heim
17. desember 2018 Valle kommune
Opningstider Nav Valle, jola 2018
Heim
14. desember 2018 Valle kommune
Gaupeungen mistet moren sin - nå holder den til i tunet til Torbjørg
De siste dagene har en gaupeunge lusket seg helt inntil inngangsdøra til Torbjørg Brokke i Valle.
13. desember 2018 $ Fædrelandsvennen
Varsel om høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering for Myklevatn 2, PlanID: 201802
Med heimel i Plan og bygningslovens § 12-10 blir detaljregulering for Myklevatn 2 (planid 201802) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter fyrste gongs handsaming i Plan- og miljøutvalet 4. desember 2018.
10. desember 2018 Valle kommune
Kunngjering av økonomiplan og handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019
Innstilling frå formannskapet til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 06.12.2018 - 19.12.2018 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå torsdag 06.12
5. desember 2018 Valle kommune
DSB: Dette bør du ha som beredskapslager hjemme
Er du forberedt? For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.  
5. desember 2018 Valle kommune
Etter 60 år legges Hylestad barneskole ned - får folkehøgskoleelever istedet
Når levekårsutvalget i Valle møtes onsdag, går startskuddet for nedleggelse av Hylestad barneskule midt mellom Valle og Rysstad. Årsaken er minkende barnekull. Når i underkant av 40 barn trolig flytter ut neste år, flytter istedet 100 folkehøgskulelever inn.
29. november 2018 $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for desember
Heim
27. november 2018 Valle kommune
Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle Porsgrunns Dagblad Valle Kragerø Blad Vestmar Valle Avisa Nordland Valle Oppland Arbeiderblad Valle Sarpsborg Arbeiderblad Valle
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL