Valle
Vatning på kyrkjegardane
Heim
fredag 12. juli Valle kommune
Informasjon frå tannlegekontoret i Valle sommaren 2019
Heim
onsdag 10. juli Valle kommune
Sau ble bitt ihjel av hund
I morgentimene søndag ble den ett år gamle sauen til Rolf Rike bitt ihjel av en hund.
tirsdag 9. juli $ Fædrelandsvennen
Gjerderettleiar for Valle kommune
Det vart i juni 2018 gjort vedtak om at det skulle lagast ein gjerderettleiar for Valle kommune. Dette med bakgrunn i at det vert sett opp mykje ulike gjerder rundt om i hyttefelta som kan gjere stor skade, og i verste fall ende med døden, for både sauer
onsdag 3. juli Valle kommune
Ledig prosjektstilling 20% - innsamling av stadnamn i Valle kommune
Heim
tirsdag 2. juli Valle kommune
Skuleruta 2019/2020
Heim
torsdag 27. juni Valle kommune
Post til Hylestad skule må leverast til kommunehuset
Hylestad skule er no avvikla og difor må all post til Hylestad skule sendast til kommunehuset. Vi har postkasse på utsida dersom det er post du vil levere sjølv etter stengetid.
torsdag 27. juni Valle kommune
Høyring: Framlegg til interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunane i Setesdal 2020-2023 med alkoholpolitiske retningsliner
I medhald av alkoholloven §1-7d leggas forslag til interkommunal Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Setesdal 2020-2023, med alkoholpolitiske retningsliner, ut til høyring.
torsdag 27. juni Valle kommune
AUST-AGDER

Informasjon frå helsetenesta i Valle og Bykle
Heim
tirsdag 25. juni Valle kommune
Bispevegmarsjen 2019
Heim
mandag 24. juni Valle kommune
Status plansaker Valle kommune
Heim
mandag 24. juni Valle kommune
Villreinjakta 2019 - Bygdejakta
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld fastbuande i Valle kommune (må vere folkeregistrert i kommunen) . Som i fjor er prisen 75% av ordinær pris + fellingsavgift for skotne dyr.
mandag 24. juni Valle kommune
Føresegn om bandtvang, Valle kommune
mandag 24. juni Valle kommune
Opningstider i Sæbyggjen i sommar
Heim
fredag 21. juni Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for tur/skiløype Furestøyl, Valle kommune
Heim
fredag 21. juni Valle kommune
Melding frå Bykle- og Valle Helseteneste
Legekontoret i Valle og Hovden Helsehus vil i år slå seg saman i 5 veker i sommer. Dette gjeld ifrå veke 28 ( 8/7)  tom veke 32( 11/8). Valle legekontor held ope mandag- onsdag og fredag i desse vekene. Hovden Helsehus held ope tysdag og torsdag desse
torsdag 20. juni Valle kommune
Kontaktinfo, barneverntjenesten sommer 2019
Uke 27: Trude Mikkelsen                            Tlf: 46845017 Uke 28: Trude Mikkelsen                ...
torsdag 13. juni Valle kommune
Drama­tikk under Thunder Valle: Braste inn i betongmur i 100 kilometer i timen
En løpsbil mistet kontrollen, kræsjet og flyttet svære betongblokker under dragracet Thunder Valle i Valle søndag. Den skumle hendelsen til tross – dragrace er blitt en familieaktivitet der barn helt nede i 8-årsalderen deltar på banen.
søndag 9. juni $ Fædrelandsvennen
Høve til å tappe vatn
Det er mogeleg å tappe vatn på Sæbyggjen i Valle og på Rysstadtunet på Rysstad. Der er det satt opp slangetrommel til dette føremål. På Sæbyggjen er trommelen på veggen ved varmepumpa, mot Valle Sparebank På Rysstadtunet er trommelen på veggen ved
onsdag 29. mai Valle kommune
Ver varsam med eld i skog og mark!
Med skogbrannane i fjor sommar sterkt i minne så vil vi oppmode folk til å vere ekstra varsame med eld i skog og mark og i samband med grilling. Vi minner om at det er eit generelt forbod 15. april -15. september mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og utmark.
onsdag 29. mai Valle kommune
Annemor Sundbø feirer de 70 med jubileumsutstilling på Setesdalsmuseet
Annemor Sundbø feirer 70 år i sommer. Fredag inviterte hun til jubileumsutstilling på Setesdalsmuséet i Valle.
tirsdag 28. mai $ Fædrelandsvennen
Feiing i Valle kommune
Heim
fredag 24. mai Valle kommune
31/5 er Valle legekontor stengt
Hovden helsehus har ope. Ta konatkt på tlf. 37938680.
fredag 24. mai Valle kommune
Her kom det mest regn
Det ble en søkkvåt tirsdag på Sørlandet. Nå har Meteorologisk institutt nedbørsoversikten klar.
onsdag 22. mai $ Fædrelandsvennen
Rv. 9 forbi Valle sentrum stengt i nordgåande retning 25.mai kl. 11-14
Heim
søndag 19. mai Valle kommune
17. mai-togene ruller og går i Valle
Bil- og festglade valldøler starter nasjonaldagen med å kjøre grendene rundt i pynta og nyvaska biler. Litt tuting og svidd gummi fra de dristigste er helt grei start før kirke, festtaler, leik og moro tar over.
fredag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Sluttseminar for Sørhjort på Frolands verk, torsdag 23. mai kl. 18.00
Heim
tirsdag 14. mai Valle kommune
Workshop- Mogelegheitsstudie Otra elvepark
Heim
mandag 13. mai Valle kommune
De ble født i full fart
Stadig vekk blir barn født utenfor sykehuset - på en rasteplass langs riksveien, i baksetet på en bil eller hjemme på gulvet.
lørdag 11. mai $ Fædrelandsvennen
Program for 17. mai
Heim
fredag 10. mai Valle kommune
Skolefrokost: Serverer 200 porsjoner havregrøt og 25 liter kaffe hver dag
Til høsten får alle elever på videregående skoler i Agder gratis skolefrokost. I Aust-Agder har man hatt skolefrokost i to år. Rundt én av ti benytter seg av tilbudet.
fredag 10. mai $ Fædrelandsvennen
Vil du væra med å vedlikehalde turløype tilbodet i Valle kommune?
Det er blitt utvikle mange fine turløyper og stiar i Valle kommune. Desse treng vedlikehald ved jamne mellomrom. Det er da rydding og ny merking som det går mest i. Me kunne tenke å ha ei gruppe som ville være med på å ta denne jobben. Dersom du vil væra med ta kontakt...
torsdag 2. mai Valle kommune
Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 2019‐2025
torsdag 2. mai Valle kommune
AUST-AGDER

Synne og Tinka tok kommandoen
Med gode kommandoer og en topptrent hund spurtet Synne Åkre og Tinka (3) fra resten av kobbelet med bikkjer og eiere i Kristiansand.
lørdag 27. april $ Fædrelandsvennen
Skulle til Oslo - havnet i Valle
Osloturen ble ikke helt som planlagt for mannen som torsdag kveld gikk på feil buss i Kristiansand.
torsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Førebels årsrekneskap 2018 for Valle kommune
Den førebels rekneskapen for Valle kommune syner eit mindreforbruk på omlag 7,4 mill. kroner mot eit budsjett med drift i balanse. Drift i tenesteproduksjonen på einingane ga samla eit mindreforbruk på omlag 3,5 mill. kroner. Der er store avvik i form av mindreforbruk og meirforbruk på...
torsdag 25. april Valle kommune
"Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane
Papirutgåva av Bygdenytt finn du på: Kommunehuset, Bygdeheimen, Legekontoret, Biblioteket, Coop (Valle og Hylestad), Joker, Esso, Circle K Frist for innsending til Bygdenytt er 20. i månaden før. Eks. 20. november for desemberutgåva.
onsdag 24. april Valle kommune
– En av de stilleste påskene for Røde Kors
– Fra alle vaktstedene våre i Agderfjellet har det utelukkende blitt meldt om store smil og fornøyde folk over hele fjøla, melder Røde Kors.
mandag 22. april $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt i påsken 2019
Heim
mandag 15. april Valle kommune
Ledig stilling RENOVATØR/SERVICEARBEIDER
  Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet har ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra abonnenter i eierkommunene. Vår administrasjon er på
mandag 15. april Valle kommune
Melding om vedtak - Detaljregulering for Myklevatn 2, planid 201802 - slutthandsaming
Planomtale, føresegn og plankart, kopi av saksframlegg og saksprotokoll kan sjåast på velkomstsenteret i Valle kommune og under meir informasjon nedst på sida.   Kommunens vedtak kan klagas på jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9 Ev. klage må
onsdag 10. april Valle kommune
Opningstider kommunehus og sentralbord PÅSKA 2019
mandag 8. april Valle kommune
Visit Setesdal Undresøkelse
torsdag 4. april Valle kommune
Rektor tilsett ved nye valle skule fom. 01.08.2019
   
tirsdag 2. april Valle kommune
Informasjon tli reiselivsrelaterte bedrifter i Setesdal
Vi setter opp Opplevelseskurset i Lyngør 13.-14. mai + 12. juni.    Kurset settes opp som en del av verdiskapningsprosjektet Vel i havn i regi av Vest-Agder Fylkeskommune, men er åpent fra alle og støttet av Innovasjon Norge.   Svært gode
mandag 1. april Valle kommune
Stakk fra trafikkuhell
Politiet etterlyser en bil som stakk av etter et trafikkuhell på riksvei 9 i Valle.
fredag 29. mars $ Fædrelandsvennen
Bemanning av barneverntjenestens kontor i påsken
Vanlig kontortid er gjeldende, mandag 15. til onsdag 17.04. klokken 12.00 - Liv Gyro Brokke Homme tlf: 97961025 Utover kontortid er det barnevernvakten i Kristiansand
fredag 29. mars Valle kommune
Leiarar og sakshandsamarar på kurs 2. april
Tysdag 2. april vil samtlege leiarar og sakshandsamarar vere vanskeleg å kome i kontakt med grunna kurs i forvaltningsrett. Sentralbordet er bemanna og kan ta i mot beskjedar. Om noko hastar er det mogleg å sende SMS og vi vil evt. ringe oppatt i ein
fredag 29. mars Valle kommune
Opningstider på NAV Valle i påska 2019
onsdag 27. mars Valle kommune
No kan du betale med Vipps til Valle kommune
Vipps kan brukast som betalingsordning ved kjøp av til dømes: billettar ved arrangement, mat og drikke på biblioteket og fiskekort i velkomstsenteret. Dei ulike salsstadane har sitt unike Vippsnummer.
onsdag 27. mars Valle kommune
Sjølvbetjent bibliotek
Valle folkebibliotek skulle ha vore sjølvbetjent til glede for alle som brukar bibiloteket. Slik har det dessverre ikkje blitt enno. Årsaka er rett og slett at vi ikkje får aktivisert utstyret vi har kjøpt, som følgje av ei konflikt mellom to
mandag 25. mars Valle kommune
Brannkonstabeler (deltid) Rysstad og Hovden
Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8500.
mandag 25. mars Valle kommune
Vaffelbua skal hete – eh, Vaffelbua
– La folket bestemme, mener styret i Midt-Agder Friluftsråd. Dermed blir det ikke noe Equinor- eller Vy-inspirert navn. Vaffelbua skal hete Vaffelbua, ferdig snakka.
fredag 22. mars $ Fædrelandsvennen
Bygningsvernprisen 2019
fredag 15. mars Valle kommune
Invitasjon til våre hyttebuarar: informasjons- og innspelmøte
fredag 15. mars Valle kommune
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. (KULA)
Heim
torsdag 7. mars Valle kommune
Kulturmidlar 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Setesdalsprisen 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
AUST-AGDER

Velkomen til Setesdalskonferansen på Revsnes Hotell 10. - 11. april 2019
tirsdag 5. mars Valle kommune
Anbod - ombygging Valle brannstasjon
mandag 4. mars Valle kommune
Kulturprisen 2019
Har du framlegg til kven som bør få Valle kommune sin kulturpris?
mandag 4. mars Valle kommune
Pressemelding: EIN GRUNNSKULE I VALLE KOMMUNE FOM. 01.08.2019
Heim
fredag 1. mars Valle kommune
Skulestart hausten 2019
Valle skule startar opp skuleåret måndag 19 august for elevane.
torsdag 28. februar Valle kommune
Kunngjering – eigedomsskatt 2019
torsdag 28. februar Valle kommune
Skole med 43 elever legges ned
Kommunestyret i Valle vedtok onsdag kveld å legge ned Hylestad skule.
onsdag 27. februar $ Fædrelandsvennen
Bygdenytt for mars
onsdag 27. februar Valle kommune
Samla mot barnefattigdom
12 store og små kommuner fra kyst til innland var representert da 35 personer deltok på samling for «Nye mønstre - trygg oppvekst» i Kristiansand før helgen. 
torsdag 21. februar Valle kommune
Rv.9 Rotemo - Lunden - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram på høyring
mandag 18. februar Valle kommune
Scooterførere bøtelagt
Søndag kontrollerte politiet og Statens naturoppsyn 28 scooterførere i Valle. Det endte i to gebyrer.
søndag 17. februar $ Fædrelandsvennen
Scooterfører anmeldt for ulovlig kjøring
23 scooterførere ble lørdag kontrollert ved Myklevatn i Valle.
lørdag 16. februar $ Fædrelandsvennen
Ope møte om villrein og ferdsel
tirsdag 12. februar Valle kommune
Oppstart av detaljregulering for Rysstad sentrum
Valle kommune startar arbeid med forslag til detaljregulering for Rysstad sentrum jf. plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfattar eigedomane gnr. 68, bnr. 1-5, 7, 16, 18, 22, 28, 31, 54, 56, 64, 74, 79, 87, 91, 93, 95, 106, 122, 127,...
mandag 11. februar Valle kommune
Kurs i aktivt skogbruk
Heim
fredag 8. februar Valle kommune
Informasjon om prosess i høve nedlegging av Hylestad skule og flytting av elevane til Valle skule
I kommunestyremøte 19.12.2018 i sak 54/18 vedtok kommunestyret og legge ned Hylestad skule. I samband med dette er det sendt ut eit høyringsbrev til rørde partar. Høyringsfristen er sett til 3. februar 2019, og saka skal leggjast fram for levekårutvalet
mandag 21. januar Valle kommune
Visste du at du kan få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne?
Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar kan søkje.
fredag 18. januar Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL