Valle
Her gjøres det klart til det nye leilighetsprosjektet – skal stå ferdig neste vår
BAMBLE: Nå begynner snart betongarbeidene til de tre leilighetsbyggene som skal bygges rett ved Spar Sjøbua på Valle.
tirsdag 20:17 $ Telemarksavisa
Regionale midlar
Agder fylkeskommune har lyst ut ei rekkje midlar til næringsutviklingsprosjekt. Har du eit initiativ som kan vera relevant, så ta ein titt på desse utlysingane.
fredag 09:38 Valle kommune
Regionale midlar
Framside
torsdag 12:58 Valle kommune
Køyreruter mobile pass– og ID-kontor (passbuss)
Det er no sett opp nye datoar for når Passbussen kjem til Valle, slik at det blir mogleg å bestille Pass og ID-kort lokalt.   Dei som ynskjer å bestille time må gå inn på www.polititet.no og gjere det der. Om det er nokon som ikkje får dette til, kan
tirsdag 31. januar Valle kommune
Barseltreff på Bykle helsestasjon fredag 27. januar
Alle i kommunane Bykle og Valle som er heime med born er velkomne på barseltreff på Bykle helsestasjon fredag 27. januar.
tirsdag 24. januar Valle kommune
Søknad om kulturmidlar
Alle lag og foreiningar i Valle med lovleg aktivitet innan kulturområdet kan få kulturmidlar. I utgangspunktet bør laga sjølve ha midlar til den ordinære drifta. Medlemstal er eit forhold som vil spele inn på vurderinga, men kulturmidlar skal i hovudsak
mandag 23. januar Valle kommune
– Jeg har aldri skuffet snø på taket av hytta tidli­gere
– Jeg har aldri skuffet taket av hytta tidligere.
søndag 22. januar Fædrelandsvennen
Kulturpris Valle kommune
Har du ei meining om kven som bør få Valle kommune sin kulturpris? I så fall oppmodar vi deg til å sende inn forslag!
fredag 20. januar Valle kommune
AGDER

Invitasjon til næringsfrukost
Valle kommune ønsker å ta opp att suksessen, og inviterer til næringsfrukost på Sølvgarden hotell. Vi meiner dette er eit fint høve til å møtast for fagleg påfyll og ein uformell prat. Om du driv større selskap, enkeltmannsføretak eller berre...
torsdag 19. januar Valle kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte
Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortlaupande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få
onsdag 18. januar Valle kommune
Kommunal straumstøtte til næringslivet
Kommunestyret vedtok rett før jol kommunal straumstøtte til næringslivet i perioden 1.1.2023 - 1.5.2023. Straumstøtta tilsvarar den statlege ordninga for privatpersonar og utgjer p.t. 90% av den delen av kraftprisen som overstig 70 øre/kWh.
onsdag 18. januar Valle kommune
Stor fare for viltpåkøyrslar!
På grunn av store snømengder er det no mykje vilt som trekk ut i vegane i kommunen vår. Fallviltgruppa rykker ut mange gonger i veka for ettersøk eller opprydding etter viltulykker. Valle kommune oppmodar alle som ferdast på vegane i kommunen om tilpasse
tirsdag 17. januar Valle kommune
Smil til livet i soknehuset på Rysstad!
Onsdag 25. januar skipar Valle kommune til «Smil for livet», ei seniormesse for folk i Valle, Bygland og Bykle. Eit av hovudtrekkplastera i soknehuset på Rysstad den dagen er sjølvaste Trond Viggo Torgersen!
tirsdag 17. januar Valle kommune
Bykle, Valle og Bygland saman om interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk
Som del av det omfattande Unesco-prosjektet i Setesdal går no kommunane Bykle, Valle og Bygland saman om ei interkommunal kulturskulelærar-stilling i folkemusikk. Stillinga blir lyst ut i desse dagar, som eit treårig prosjekt. Den som får jobben skal ha
torsdag 12. januar Valle kommune
Frustrert Ap-ordførar: Noreg sin fremste politiske leiar kan ikkje sjå nokon veg ut av strømpriskrisa
I Dagsrevyen 31. desember syner statsminister og partileiar Jonas Gahr Støre på ein framifrå måte kvifor oppslutnaden om Arbeiderpartiet er på eit lågmål. Han diltar berre etter.
tirsdag 10. januar Fædrelandsvennen
Valle og Bykle med felles rekrutteringsprosjekt for å betre tilgangen på arbeidskraft i øvre Setesdal
Kommunane Valle og Bykle går saman om eit felles prosjekt som skal betre tilgangen på arbeidskraft i øvre Setesdal. Kommunane inviterer no lokalt næringsliv med tanke på å få på plass ei arbeidsgruppe der både det offentlege og det private deltek, og der
mandag 9. januar Valle kommune
Informasjon om TellTur - Midt-Agder Friluftsråd
Framside
mandag 9. januar Valle kommune
Informasjon til innbyggjarane om behandling av korona med tablettar
Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar. Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk. Det er viktig at behandlinga med tablettar startar tidleg.
fredag 6. januar Valle kommune
Informasjon om fylkeskommunens tilskotsordningar med friluftslivsformål 2023
Agder fylkeskommune forvaltar ulike tilskotsordningar med friluftslivsformål. Fylkeskommunen har sendt ut eit informasjonsskriv om kva ordningane gjeld, søknadsfristar, og kven som kan søkje. På fleire av ordningane er det mogleg for friviljuge
torsdag 5. januar Valle kommune
Halve Sp-gruppa i kommune­styret melder seg ut av partiet
Tre av medlemmene i kommunestyregruppa i Valle Sp melder seg ut av partiet. Dei vil starte si eiga bygdeliste.
tirsdag 3. januar Fædrelandsvennen
Digitalt kurs: Byggherre på skogsveiprosjekt
Skogkurs lanserer nytt digitalt kurs Byggherre på skogsveiprosjekt. Kurset alle skogeigerar som hyrer inn entreprenør til veganlegg bør ha. Meir om kurset finn de ved å gå inn på heimesida til Skogkurs.
mandag 2. januar Valle kommune
Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på ordninga
mandag 2. januar Valle kommune
Informasjon, råd og tips frå legevakta i Bykle og Valle
Åpningstider for legekontorene på Hovden og i Valle julen 2022: 24. - 26.12.      Legevakt 27. - 30.12.      Hovden og Valle legekontor er åpne kl. 08:00-15:00. Bykle legekontor er stengt 31. - 1.1.          ...
27. desember 2022 Valle kommune
Opningstider i kommunen i romjola
I romjola vil resepsjon og sentralbord vere i Sæbyggjen, og då vil biblioteket og vere ope. Opningstida vil vere tysdag - fredag kl. 10.00 -15.00. Kom innom og få deg litt kaffi, peparkaker og jolestemning medan du finn deg ei god bok! Valle kommune
21. desember 2022 Valle kommune
Deler ut matkassar før jol
Valle bygdekvinnelag og lokalt næringsliv deler ut matkassar til dei som treng ei ekstra handsrekning i førjolstida. Tilsaman lagar bygdekvinnelaget 20 matkassar i samarbeid med Coop og Joker, med utkøyring den 22.desember. Les meir om det flotte
21. desember 2022 Valle kommune
Heimevernet i sving i heile Setesdal
HV08 er heimeverndistrikt Agder og Rogaland. I alt sju HV-område har vore involvert i øvingar i den perioden. Totalt 700 soldatar har fått finpussa kompetansen i ei teneste som er ein viktig del av beredskapen her i landet både i krigs- og fredstid. I
20. desember 2022 Valle kommune
Jol i Valle sentrum
Som tidlegare år vert det feira vesle jolaftan i Valle sentrum med underhaldning, loddtrekking og servering av gløgg. Nissen kjem sjølvsagt også med ei overrasking, og det vert oppskyting av rakettar med ei varigheit på 10 minutt mellom kl. 17.00-18.30!
19. desember 2022 Valle kommune
Tømer det gamle biblioteket for å gi plass til møteplass for ungdom!
«Dette er eit strålande høve til endeleg å få rydda og tømt i det gamle boklageret vårt - og så utruleg morosamt når det er for å gi plass til møteplass for ungdom!» Dette var biblioteksjef Aud Kjersti Torbjørnsen sin spontane reaksjon...
19. desember 2022 Valle kommune
Kunngjering av vedtak - mindre endring av detaljregulering Kvisle, felt L3
Plan- og miljøutvalet vedtok i møte den 13.12.2022, sak 98/2022 «Søknad om mindre reguleringsendring for detaljregulering Kvisle, felt L3 (Plan ID: 201502).
16. desember 2022 Valle kommune
Endelig punktum satt etter 11 år: – Starter med betongarbeidene i januar
Nå er det full fart med grunnarbeidene i Eikvika på Valle. Etter 11 år med ulike planer bygges nå 17 ferie- og helårsboliger rett ved Sjøbua.
15. desember 2022 $ Porsgrunns Dagblad
Ordninga med rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune held fram
Rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune  
14. desember 2022 Valle kommune
Foreldre startar ny møteplass for ungdom
To foreldre har spurt kommunen om å få bruke det gamle biblioteket i heradhuset til å lage ein møteplass for ungdom. No startar arbeidet med å tøme lokala for bøker og gjere det i stand til å huse ungdomen.
14. desember 2022 Valle kommune
Kommuneoverlegen oppmodar alle i Valle og Bykle om å ta influensavaksine
Me er midt i ei koronabylgje, men ei endå større utfordring kan det bli at årets influensa ser svært hard ut. - No bør alle ta influensavaksine, seier kommuneoverlege i Bykle og Valle, Kjetil Juva.
12. desember 2022 Valle kommune
AGDER

Tømekalender Valle kommune 2023
Her finn du tømekalender for Valle kommune 2023 For meir informasjon, sjå heimesida til Setesdal miljø- og gjenvinning
9. desember 2022 Valle kommune
Endringar i bussrutene i Setesdal
AKT melder om enkelte ruteendringar i Setesdal frå 01.01.2023. Bl.a. går alle rutene nord for Valle langs riksveg 9, i staden for «indre veg» langs Einangvegen og Nordibøvegen. Morgonruta ned dalen på laurdagane vert flytta og passerer Valle kl. 9. Sjå
8. desember 2022 Valle kommune
Helsestasjon for ungdom er no digital!
Måndagar kl. 15-16.00. Oppstart 9. Januar 2023. Gjeld for ungdom mellom 13- 25 år. Snakk med helsesjukepleiar frå der du er. Alt du treng er internett og ein skjerm.   Scan Qr-koden og du vil kome inn i ein individuell e-konsultasjon. Helsesjukepleiar
7. desember 2022 Valle kommune
Tilbud om oppfriskningdose Covid og influensavaksine ved Valle helsesenter 7. desember
Folkehelsa FHI ANBEFALER alle i alderen over 65 år og dei som er i risikogruppa om oppfriskningsdose koronavaksine. Alle personer i alderen 18 til 64 år KAN oppfriskningsdose koronavaksine. Dersom du ynskjer oppfriskningsdose kan du bestille time eller
6. desember 2022 Valle kommune
Vinteren er høgsesong for bustadbrannar – Test røykvarslaren 1. desember
I Agder har det dei siste fem åra vert 672 brannhendingar tilknytt bustadar. Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og bytt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.
1. desember 2022 Valle kommune
Omkobling av vassledning Valle sentrum
Me må foreta ei nødvendig omkobling av vassledninga aust for Valle sentrum i samband med bygging av ny parkeringsplass i området. Det medfører at me må stenge vatnet, frå sentrum og sørover, ein periode. Arbeidet er planlagt i kveld, onsdag 30.11.22 og
30. november 2022 Valle kommune
Stengt NAV-kontor
NAV-kontoret i Valle er stengt i dag, 30.11.2022. Dersom du ynskjer å kome i kontakt med NAV kan du ringe 55 55 33 33. Det er opent på NAV-kontoret i Bygland torsdag 1.12 om det skulle vere behov, og i Bykle måndag 5.desember.
30. november 2022 Valle kommune
Nå kan du studere vernepleie der du bor
Hausten 2023 vert det mogleg å ta ein bachelor i vernepleie frå Universitetet i Agder, og samtidig kombinere det med livet du lever i Setesdal. 
29. november 2022 Valle kommune
Valle barnehage vert fornya
I år vert det gjennomført ei etterlengta innvendig oppgradering av Valle barnehage. Tilsette i teknisk held i desse dagar på med både snikkararbeid og måling for å ferdigstille arbeidet, som også omfattar mykje anna, mellom anna nytt golvbelegg og
25. november 2022 Valle kommune
Gledeleg framgang i folketalet i Valle!
Folketalet i Valle kommune hittil i år, etter 3. kvartal, er 1184 personar. Dette er ein auke på 15 personar, då folketalet ved utgonga av 2021 var 1169 personar. I perioden er det fødd 12 personar, medan det for heile 2021 var 14 fødslar. 55 personar
25. november 2022 Valle kommune
Stengte legekontor 6. desember
Legekontoret i Valle, Bykle og på Hovden er stengt hele dagen 6/12-22.  Treng du legehjelp, ring:  Legevakt tlf. : 116117 Nødnummer: 1 1 3 
24. november 2022 Valle kommune
Kommunestyremøte
Det vert kommunestyremøte 30.11.22 kl. 18.00 i kommunestyresalen.   Innkallinga finn du HER
23. november 2022 Valle kommune
Tenker nytt for å skape liv om vinteren: – Alle rundt her har lyst til å bidra
BAMBLE: Det er betydelig færre besøkende ved Sjøbua på Valle om vinteren, og gjengen der savner folkelivet. Nå tar de initiativ til en ny tradisjon for lokalbefolkningen og hyttefolket.
22. november 2022 $ Telemarksavisa
Tilbud om oppfriskningdose Covid ved Valle helsesenter.
Folkehelsa FHI ANBEFALER alle i alderen over 65 år og dei som er i risikogruppa om oppfriskningsdose koronavaksine. Alle personer i alderen 18 til 64 år KAN få tilbod om oppfriskningsdose koronavaksine. Dersom du ynskjer oppfrisknigsdose kan du bestille
22. november 2022 Valle kommune
Møte i plan- og miljøutvalet 15.11
Medlemene i plan- og miljøutvalet starta møtet no på tysdag med synfaring i Haugeland i Brokke. Synfaringa skuldast ein dispensasjonssøknad om etablering av ny telekommunikasjonsmast. Utvalet handsama både møteplanen for neste år, budsjett og
17. november 2022 Valle kommune
Informasjon frå Teknisk eining:
Tysdag lukkast Teknisk endeleg å finne lekkasjen på vassleidninga som det har vore problem med i snart to veker. Fleire forsøk med feilsøking gav endeleg utslag på jordet mellom Leite og Valle sentrum. Ny teknologi, som innebar fylling av gass (ufarleg,
16. november 2022 Valle kommune
Næringskveld på Sølvgarden
Valle Sparebank, Valle Næringslag og Valle kommune har gått saman om å arrangere næringskveld på Sølvgarden kl. 19 neste tysdag, den 22.november. Samlinga inkluderer middag og er gratis, men krev påmelding. Målgruppa for samlinga er næringsdrivande i
16. november 2022 Valle kommune
Innstilling frå formannskapet til handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023
Kunngjeringar
16. november 2022 Valle kommune
Stortingsrepresentantar vitja Valle
Gro-Anita Mykjåland, Eivind Drivenes og Per Olav Tyldum, alle stortingsrepresentantar frå Senterpartiet, vitja Valle sist fredag. Ordførarane i Setesdal var vertskap då dei tre rikspolitikarane rakk eit gardsbesøk på Hedde og fekk oppleve støyping av
15. november 2022 Valle kommune
Tatt på fersken da de kjørte av gårde med båt til en halv million kroner på hengeren
BAMBLE: To båttyver ble stoppet på E18 fredag morgen med en stjålet båt på hengeren. Det var andre båttyveriet på bare noen dager
12. november 2022 $ Telemarksavisa
Vasslekkasjen i Valle sentrum
Oppdatert kl. 14.50: Arbeidet med å finne lekkasjepunktet held fram, og me vil i kveld kl 22:00 stengje vatnet i det same området som i går for vidare reparasjon. Vatnet vil vere attende til morgonen.   Torsdag i førre veke oppstod det lekkasje i
10. november 2022 Valle kommune
Rekordprisen ble for høy – nå er den betydelig lavere: – Ingen bud i nærheten av prisantydning
I august la de ut «drømmeboligen» på Valletangen med en prisantydning på 15 millioner. Nå har de justert ned prisen betydelig.
10. november 2022 $ Porsgrunns Dagblad
Drop- in Influensavaksine og Covid-vaksine
Onsdag 16.11.22 frå kl 09.00- 14.00 vert det Drop-In for Influensavaksine til risikogrupper/andre som ynskjer influensavaksine og oppfriskingsdose Covid-19 på Valle helsestasjon. Ved spørsmål ring Valle legekontor 379 37 540. Velkomne!
9. november 2022 Valle kommune
Informasjon frå Teknisk eining:
Oppdatert kl. 06.00: Det varsla reparasjonsarbeidet på vassledninga har pågått i heile natt og er no ferdig og vasstrykket er normalt sør for Leite. Hugs å spyl ut event brunt vatn og luft i kaldtvasskran. Berørte abonnentar vil verte oppdaterte fortløpande om det vidare...
9. november 2022 Valle kommune
Budsjettpresentasjon onsdag 9.november kl. 17
Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 vert sendt ut til dei politiske utvala i dag. I morgon, onsdag 9.november kl. 17, presenterer kommunedirektør Vidar H. Homme framlegget for politikarar og andre
8. november 2022 Valle kommune
AGDER

Turløyper fylte Sæbyggjen
Mange møtte fram og engasjementet vart stort då kommunen inviterte til eit temamøte om korleis det flotte turløypenettet vårt kan vidareutviklast. Det lovar godt for å få til eit samarbeid mellom det offentlege, næringslivet og friviljuge lag på dette
7. november 2022 Valle kommune
Hausten er tid for viltpåkøyrsler – kva skal du gjere om det hender?
Hausten er tida på året då det skjer flest viltpåkøyrsler. Å køyre på ein elg eller eit rådyr kan vere både skremmande og farleg. Ei viltpåkøyrsle medfører materielle skader, lidingar for dyret som er treft, og kan medføre...
4. november 2022 Valle kommune
Fv.450 opnar for fri ferdsel fredag 4. november kl. 1400
Statens vegvesen melder på sine sider at fv. 450 mellom Valle og Dalen opnar for fri ferdsel fredag 4. november kl. 14.00.    Melding frå Vegvesenet kart
4. november 2022 Valle kommune
Setesdalsmuseet utlyser 3-årig prosjektstilling som bygningsrådgjevar
Om stillinga Setesdal har unike byggetradisjonar, og det er ei viktig oppgåve å ivareta bygningsarven gjennom restaurering, dokumentasjon, innhenting og formidling av handboren kunnskap. Setesdals bygningsvernsenter har i dag to tilsette med handverkar-
3. november 2022 Valle kommune
Oppdatert kl 17.30: Leidningsbrot på vassleidning i sentrum
  Oppdatert info 17.30: Reparasjonsarbeidet etter brotet på vassleidninga i Valle sentrum er no ferdig og vatnet er tilbake att sør for Leitebakken. Dersom du som bruker vatn oppdagar at vatnet skulle vere brunt, er det ikkje farleg, men me vil anbefale
3. november 2022 Valle kommune
Temamøte om villrein
Valle kommune skipar til eit ope temamøte om villreinforvaltning onsdag 9.november kl. 18 - 20 i Kommunestyresalen.
31. oktober 2022 Valle kommune
Temamøte: Turstiar og turløyper i Valle kommune
Korleis kan kommunen, frivillige, næringsliv og grunneigarar saman vidareutvikle dei flotte turstiane og turløypene vi har?  Vi ynskjer alle frivillige lag og organisasjonar, næringsliv, grunneigarar og elles alle interesserte velkomne med innspel. 
28. oktober 2022 Valle kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap.
28. oktober 2022 Valle kommune
Informasjon frå Bykle og Valle helseteneste
Personar med diabetes som bruker medisinar som senker blodsukkeret, må søkje om nytt førarkort innan 1. januar 2023, viss førarkortet er gyldig i meir enn fem år. Du må ha legeattest for å få nytt førarkort. Det er berre dei som bruker blodsukkersenkande
28. oktober 2022 Valle kommune
Influensavaksine for sesong 2022/2023!
Det blir vaksinering på Valle helsesenter 2. november 2022.   Personer i risikogruppe og andre som ønsker influensavaksine kan kontakte legekontoret  tlf 37937540 for bestilling av time eller møte på drop-in kl 09-14.30.   Pris: kr 147, kr 88 dersom du
21. oktober 2022 Valle kommune
Kunngjering av vedtak i namnesak - Hedde
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten på fylgjande stadnamn i Valle kommune: •             Hedde Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn klagast på av dei som etter § 6, bokstav a til c har...
19. oktober 2022 Valle kommune
Stengte legekontor
Torsdag 20.10 og fredag 21.10 er legekontora på Hovden og i Valle stengt pga kurs. Legekontora har samdrift ved Bykle legekontor desse dagane. Telefonen er ope som vanleg.
19. oktober 2022 Valle kommune
Har sett ut hjartestartar på 17 stader
Omsynet til tryggleiken for både ålmenta og eigne tilsette har alltid høgast prioritet i Agder Energi Vannkraft. Selskapet har difor montert hjartestartar utanfor 17 kraftstasjonar og kontorbygg, slik at dei også er tilgjengelege for folk som ferdast i
17. oktober 2022 Valle kommune
Til alle fastbuande i Setesdal!
Setesdal er godt i gong med arbeidet for å re-merke reiselivet i våre kommunar som eit berekraftig reisemål, eit kvalitetsarbeid som forutsette at vi jobbar med å ta vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdiar, og er økonomisk levedyktig. I
17. oktober 2022 Valle kommune
Ny søknadsrunde om straumstøtte
Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden juli til september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane...
13. oktober 2022 Valle kommune
Me treng bøsseberarar!
23. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Utan Grensers arbeid for å gje livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest. Ynskjer du å gå årets viktigaste sundagstur? Registrer deg på blimed.no, eller kontakt...
12. oktober 2022 Valle kommune
Kvinnespranget i Setesdal
27. oktober, kl 1630 på Revsnes hotell, Byglandsfjord
10. oktober 2022 Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL