Valle
To veier stengt i regnværet
Fylkesveier i Farsund og i Valle er stengt som følge av mye regn lørdag.
lørdag 13:17 Fædrelandsvennen
Ny bopliktsmell for eier av denne perlen: – Svært godt egnet for helårsbosetting
Statsforvalteren gir full støtte til kommunens vurdering av saken og slår fast at boplikten på den svært påkostede eiendommen på Lille Furuholmen utenfor Valle skal opprettholdes.
torsdag 07:54 $ Kragerø Blad Vestmar
Endringar i åpningstidene på Fv 450 Bjørnevatn
Dei aller fleste villrein har no passert Bjørnevatnområdet og er i vinterbeiteområda. For å utnytte dette vil anleggsarbeida over fv. 450 fortsett pågå så lenge ein kan før vinteren kjem, men ikkje lengre enn 15. november. Agder fylkeskommune har fått...
tirsdag 12:30 Valle kommune
Kunngjering av vedteken detaljregulering
Kommunestyret vedtok i møte 21.09.2022, sak 72/2022 Detaljregulering for Osenausen PlanID: 202001, datert den 11.05.22. Føremålet med planen er å legge til rette for 17 fritidsbustader med lågstandard i området LFS38 i Valle kommuneplan.Planvedtaket blir med dette kunngjort i...
torsdag 22. september Valle kommune
Invitasjon til næringsfrukost
Valle kommune ynskjer å ta opp att suksessen sist gong, og inviterer til næringsfrukost på Nordibø landhandel. Vi meiner dette er eit fint høve til å møtast for fagleg påfyll og ein uformell prat. Om du driv større selskap, enkeltmannsføretak eller berre
onsdag 21. september Valle kommune
Opning av rulleskiløype i Brokke!
Laurdag 24.09 vert det offisiell opning av rulleskiløypa i Brokke! Valle IL rigger til med grilling og det vert underhaldning og klipping av snor.
onsdag 21. september Valle kommune
Snart heimevernstrening
Heimevernet har fått ekstraløyvingar og har dermed fått midlar til å sette i gong ekstra øvingar. Sju HV-område med totalt 700 soldatar skal inn til områdetrening i tida 16. - 23. september. Valle er ein av kommunane som kan bli aktuelle for øving Major Hans...
torsdag 15. september Valle kommune
Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tjønna
Varsel om igangsett planarbeid, samt forhandling om utbyggingsavtale.PlanID 202202
onsdag 14. september Valle kommune
AGDER

Valle Kommune inviterer til kurs i HMS-Internkontroll og personalrutiner i praksis.
Internkontrollforskriften gjeld for alle verksemder. Kurset er lovpålagt for daglege leiarar. Tid: Tysdag 25. oktober 2022, kl. 1800 – 2100 på kommunehuset. Kurset er for grundera, nyetablerte, små og mellomstore bedrifter, offentleg og privat næring og alle bransjar. Det blir utskrive...
onsdag 14. september Valle kommune
Drop-in for Covidvaksinering
Er du ennå ikkje fullvaksinert for Covid kan du møte på Drop- in: Onsdag 14. september kl. 09.00 – 14.30 Onsdag 21. septemer frå kl 09.00- 14.30. Oppmøteplass er Valle helsesenter, Helsestasjonen, Kjellebergsvegen 3, 4747 Valle. Folkehelsa/ FHI anbefaler alle over 65 år...
mandag 12. september Valle kommune
Høstens vakreste eventyr
Rundt 40.000 sau er årlig på sommerbeite i Sirdals- og Setesdalsheiene. Vi ble med da 3500 sau skulle hentes ned fra Rysstad driftehei.
søndag 11. september Fædrelandsvennen
Næringslivet og hytteeigarar spør om straumstøtte
Dei høge straumprisane dominerer mediabiletet nasjonalt og lokalt. Etter at straumstøtteordninga for privatpersonar kom på plass er det særleg bedriftene i sør-Noreg som slit med å handtere prisauken. Straumstøtteordninga gjeld som kjent ikkje
torsdag 1. september Valle kommune
Straumstøtte
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknadar om straumstøtte, søknadsfristen er 7. september klokka 13:00. Ordninga gjeld i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legg opp til ei søknadsrunde kvart kvartal. Det kan no søkast om støtte for
torsdag 1. september Valle kommune
Informasjon om tilskot ved produksjonssvikt
Informasjon frå landbruksavdelinga:   Det har vore ein tørr sommar, og landbruksavdelinga i Valle kommune minner om at mange bønder har moglegheit til å søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Informasjon om søknadsprosessen finnast på
tirsdag 30. august Valle kommune
Melding om straumbrot 1.-2. september
Me har fått melding frå Otera om planlagt straumbrot, sjå nedanfor. Straumbrotet gjeld området frå skulen til Bjøddebakk (Homme). På grunn av nødvendig vedlikehold av strømnettet må vi av sikkerhetsmessige grunner koble ut strømmen i perioden fra...
torsdag 25. august Valle kommune
Diabeteskurs
Kurset passer for de som vil lære om sykdommen, de som har diabetes eller er på grensen til å få diabetes. Tema som blir tatt opp: Hva er diabetes? Forskjellen på diabetes type 1 og 2, diagnostisering, behandlingsmål og behandlingsprinsipper. Fokus i
onsdag 24. august Valle kommune
Høyrselskurs
onsdag 24. august Valle kommune
Hausten 2022 startar Valle kommune opp med READ Agder for barn i barnehagane og elevar i skulen.
Hausten 2022 startar Valle kommune opp med READ Agder for barn i barnehagane og elevar i skulen. Føremålet er å gje auka leseglede blant barn og unge og støtte føresette si involvering i lesinga til barna.
onsdag 24. august Valle kommune
LIM-prisen 2022 - for likestilling, integrering og mangfold - Invitasjon til å nominere kandidatar
Kjenner du nokon som hev gjort ein stor innsats for likestilling, inkludering og mangfald (LIM) i Agder? Då vil LIM-rådet gjerne høyre frå deg.   Frist for å foreslå kandidatar: 26.9.2022 Meir informasjon her
onsdag 24. august Valle kommune
Elisa (30) har hatt sin første sommer i sjefsstolen: – Kjempefornøyd
BAMBLE: Den lokale Spar-butikken på Valle drar inn store deler av omsetningen om sommeren. Nå har Elisa Kaae Poulsen lagt bak seg sin første sommersesong som butikksjef, og hun er storfornøyd med resultatet.
onsdag 24. august $ Telemarksavisa
Gratis språkopplæring for arbeidsinnvandrarar
Deltaking i yrkes- og arbeidsliv er den viktigaste føresetnaden for integrering og samfunnsdeltaking. Å vere deltakar i arbeidslivet fremjar sosialisering, tryggleik og kompetanseheving, som vidare førar til ein enklare integreringsprosess og motverkar
mandag 22. august Valle kommune
Nytt regelverk for straumstøtteordningane for frivillige organsiasjonar
Kultur - og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjonar. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil nå overta forvaltninga av ordninga, tidlegare forvalta av kommunane.   Les meir på
mandag 22. august Valle kommune
Skulestart Valle skule 18.08.2022
Torsdag denne veka var det var skulestart for mange barn og ungdomar i heile Noreg  og slik var det for elevane i Valle kommune og. Skulestart i 1. klasse er ein merkedag. Overgang frå barnehagen til skulen kan vere spennande, litt skummelt og men som
fredag 19. august Valle kommune
Sov Godt - lær meir om søvn
Om kurset Kurs for deg som har utfordringar med søvn. Kurset er utarbeida av psykologar tilknytta helsedirektoratet. Kurset inneheld to samlingar og leiast av lokale kurshaldarar frå Setesdal. Tilbodet er åpent for alle i alderen 16 og oppover. Mange kan
torsdag 18. august Valle kommune
Næringsareal i Agder
Har du næringsareal til sals eller leie? Agder fylkeskommune har utvikla ein kartfunksjon der ein kan finne næringsareal for heile Agder i ei og same løysning. Her finn du detaljert innformasjon om tilgjengeleg næringsareal i heile Agder. Her kan ein
torsdag 18. august Valle kommune
Store bustadtomter ledige i Valle sentrum
Bustadtomter Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort
onsdag 17. august Valle kommune
Fv 450 Ryseklyvi i Valle, Agder (Rotemo - Skafså) - Fv 450 Badstogodden i Valle, Agder (Rotemo - Skafså)
Vegarbeid, vegen er stengt. Open for trafikk kl. 07-08 og kl. 16-17. Vegen er open frå fredag kl. 14 til måndag kl. 08. Beregna slutttid: 30.09.2022 kl. 22
mandag 15. august Valle kommune
Vil sprenge alle grenser - kan bli tidenes dyreste enebolig i kommunen
Valletangen 19 er lagt ut for salg med prisantydning på 15 millioner. Det har aldri blitt solgt enebolig i Bamble for så mye.
mandag 15. august $ Porsgrunns Dagblad
Setesdal brannvesen IKS skal ha øvelse onsdag 17. august på Flateland
Setesdal Brannvesen IKS avd. Valle og Rysstad skal gjennomføre ein øvelse på Flateland onsdag 17. august 2022 Øvelsen startar kl. 1300 med forberedelser og dei skal gjennomføre øvelse med å brenne gamle Flateland landhandel. Det som vi skal øve på er en
mandag 15. august Valle kommune
Nå har Inger slått rot: – Det var midt i blinken for meg
Inger Haugland har virkelig slått rot i Bamble. Skiensjenta, som kjøpte eldgammelt småbruk i Bamble i 2018, er den nye gartneren hos Bamble andelsgård.
lørdag 13. august $ Porsgrunns Dagblad
Kurs innan styrearbeid
fredag 12. august Valle kommune
Kurs i regnskap og regnskapsforståelse
Då er det klart for gratis kurs i regnskap og regnskapsforståelese på Evje 20 oktober (Merk det er to kurs på same dagen, med høve til deltaking på begge to kursa)   Meir info og påmelding:
fredag 12. august Valle kommune
Kunngjering – ingått utbyggingsavtale, Bergsøyetjønn og Videvad, planID: 202101
Valle kommune har signert utbyggingsavtale innafor reguleringsplan for:   Bergsøyetjønn og Videvad, planID: 202101   Signert avtale og føresegner er vedlagt denne kunngjeringa.  
mandag 8. august Valle kommune
AGDER

– Sommeren 2021 var helt fantastisk
Hotellene i Valle og Bykle omsatte for 9,5 millioner i 2021. Sommerbesøket var «helt fantastisk», men korona ødela både vår- og høsttrafikken.
onsdag 3. august Fædrelandsvennen
Storsatsingen stadig mer kjent: – I helga er det fullbooket
Familien Hafsunds storsatsing på rorbuer blir stadig mer kjent. Flere og flere benytter seg av dem, og til helga er det fullbooket.
lørdag 30. juli $ Porsgrunns Dagblad
Har solgt ferieleiligheter for svimlende summer – de to siste gikk rett før ferien startet
Jørgen Mustad er strålende fornøyd med å kunne fortelle at enda to ferieleiligheter er solgt i Eikvika på valle. Nå er 13 av de 17 boligene i Sjøsiden Valle solgt.
tirsdag 26. juli $ Porsgrunns Dagblad
Forsøker ny strategi og ny pris, men fremdeles «høy prisklasse»: – Vi har en plan
BAMBLE: Med ny pris, nytt eiendomsmeglerkontor og ny strategi, håper Trond Are Busk å få solgt eiendommen Solodden. - Vi har en plan, sier han.
mandag 25. juli $ Telemarksavisa
Tre av landets fem høyeste tempe­raturer ble målt i Agder
Agder var 1,9 grader fra å slå 36 år gammel varmerekord onsdag.
onsdag 20. juli Fædrelandsvennen
Råd om en ny oppfriskningsdose til alle personer frå 65 og oppover.
Fra 5.august 2022 anbefales personer frå 65 år og eldre å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom
tirsdag 19. juli Valle kommune
Her står villreinen i det planlagte hytte­feltet
 
mandag 18. juli Fædrelandsvennen
Valle legekontor i sommar
Framside
onsdag 13. juli Valle kommune
Tannklinikken i Valle i sommar
Tannklinikken i Valle / Bykle er stengt frå:  18.07. t.o.m. 07.08.2022 ( veke 29, 30, 31 ) Akutthjelp Byremo tannklinikk: Telf. 38 28 12 00. Laurdag og sundag Tannlegevakta i Agder, SSK: Telf. 970 07 821 kl. 11:00 - 13:00
onsdag 13. juli Valle kommune
FV 450 mellom Valle og Dalen
Vegen er open, men kan bli stengt inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid.
onsdag 6. juli Valle kommune
Sommaraktivitetar i SFO
Når skulen sluttar og tar sommarferie er det mange born som held fram med å vere i SFO. I SFO møter ein vener og har tid til å gjere det ein har lyst til. SFO har ope frå skulen sluttar til nytt skuleår startar opp att i august, bortsett frå 3 veker
onsdag 6. juli Valle kommune
Godt frammøte på næringslivsfrokost
Mange frå næringslivet møtte fram då Valle kommune arrangerte næringslivsfrokost på Sølvgarden onsdag 29.juni. Frå kommunen stilte ordførar, kommunedirektør, leiar for teknisk og næringsrådgjevar, medan Rita Hansen og Roy Bakke deltok...
onsdag 6. juli Valle kommune
Mens andre strammer inn: Skal bygge nytt kulturbygg til 54 millioner kroner
 
tirsdag 5. juli Fædrelandsvennen
Politistasjonssjef bekymret for åpenlys bruk av kokain på bygda
 
torsdag 30. juni Fædrelandsvennen
Informasjon om fisking og fiskekort i Valle kommune
I Valle kommune er det mange gode fiskemoglegheitar.  På denne sida kan du kaupe fiskekort. Både for garnfiske i Rosskreppfjorden og andre vatn i Njardarheim, stangfiske i VAFA (Valle Fiskeadministrasjon) sine vatn, og Statskogs Norgeskort for
torsdag 30. juni Valle kommune
Leseglede og leselyst
Valle skule har eit flott skulebibliotek med mange bøker til utlån. Skulebiblioteket ligg i hjarta av skulen og er ope kvar dag, heile skuledagen og elevane kan enkelt låne bøker dei er interessert i. Leseglede og leselyst som prosjekt på etter eit
onsdag 29. juni Valle kommune
Fraktet med luftambulanse til sykehus etter ulykke
 
tirsdag 28. juni Fædrelandsvennen
Utbyggingsavtaler til offentleg ettersyn.
I samsvar med plan- og bygningslova §17-4 , blir det varsla at Valle kommune, ved teknisk eining har framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Valle kommune og: Svenn Magne Brokke eiger av hovudeigedomane innanfor reguleringsplan for
mandag 27. juni Valle kommune
Fisker reddet folk fra båt i full fyr
BAMBLE: Det var dramatikk på Valle i formiddag da en båt med to personer begynte å brenne.
fredag 24. juni $ Kragerø Blad Vestmar
Skal utvikla løysingar for digitale helsetenester saman med Tellu AS
Innovasjonspartnerskapet Velferdsteknologi Agder inngår avtale med Tellu AS med samarbeidspartnarar. Kommunane i Agder og Sørlandet sjukehus skal bruka 18 månader på å utvikla innovative løysingar for digitale helsetenester saman med Tellu AS. Avtalen om
onsdag 22. juni Valle kommune
Sommarlunsj på teknisk
Flesteparten av dei tilsette på teknisk hadde samla seg til ein felles lunsj i Øyne tysdag 21.juni. Den etterkvart årvisse lunsjen markerer at sommarferien nærmar seg for eininga som har ansvaret for mangt og mykje i den kommunale verksemda. Årets fyrste
onsdag 22. juni Valle kommune
«Sammen for gode dagligliv»
Framside
tirsdag 21. juni Valle kommune
Valle og Bykle skogeigarlag inviterer til kurs i stell og vedlikehald av motorsag, og hogst med motorsag
Framside
mandag 20. juni Valle kommune
Ungdomsrådet opptekne av møteplass og kollektivtransport
Valle ungdomsråd hadde sitt siste møte før sommaren måndag 20.juni. På ei variert sakliste var det utbygginga av Storstoga, møteplass for ungdom og kollektivtransport som engasjerte mest.
mandag 20. juni Valle kommune
Lokalmedisinske tenester Setesdal søkjar prosjektleiar 100% stilling
Lokalmedisinske tenester Setesdal er eit interkommunalt helsesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åseral kommune. Evje og Hornnes kommune er vertskommune. LMT held til i Sentrumsbygget på Evje. Kardiologtenesta og audiografen held
fredag 17. juni Valle kommune
AGDER

Kunngjering av vedtak - mindre endring av detaljregulering for Kvisle – F-6, L2A og L2B
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte den 14.06.2022 sak 51/2022 «Mindre endring av detaljregulering av Kvisle – F-6, L2A og L2B» plan ID 200802
fredag 17. juni Valle kommune
Kunngjering av vedtak - mindre endring av detaljregulering for Leite Sør
Plan- og miljøutvalget vedtok i møtet den 14.06.2022 sak 62/2022 «mindre endring av detaljregulering for Leite Sør» plan ID 201807.  
fredag 17. juni Valle kommune
Invitasjon til næringsfrokost
Valle kommune inviterer næringslivet til næringsfrokost på Sølvgarden Hotell & Feriesenter onsdag 29. juni kl 07:30 - 09:00 Me ynskjer ein felles arena for betre dialog med næringslivet i kommunen og vonar dette kan verte eit fint høve til å møtast for
torsdag 16. juni Valle kommune
Høyring: Detaljregulering for Løefjødd Aust - Offentleg ettersyn
I Samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Løefjødd Aust, planID 202003, lagt ut på høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i plan- og miljøutvalet (sak 50/2022) den 14.06.2022 med fylgjande vedtak: 
onsdag 15. juni Valle kommune
Skogskule for ferskingar 27. juni
  Skogskule for forskingar Tid: Måndag 27. juni klokka 17:00-21:30 Sted: Trydal Grendehus Spørsmål: Kåre Haugaas - mobil 415 19 197 Skogselskapet i Agder og Bykle og Valle Skogeigarlag inviterer deg til eit lettfatteleg kurs for dei som skal, eller har
onsdag 15. juni Valle kommune
Valle kulturskule på besøk hos Vågsbygd videregående skole!
Valle kulturskule hadde ein fenomenal fagdag då kulturskulelærar Anna Slaby Driel tok med seg elevar og nokre foreldre til Vågsbygd videregående skole - Musikk, dans og dramalinja! Det var ei kjempepositiv oppleving for elevane våre, som fekk bli kjende
onsdag 15. juni Valle kommune
Helsefellesskapet sin årsrapport 2021
Fredag 10. juni godkjende Helsefellesskapet i sitt møte årsrapporten for 2021. Rapporten gir på sine 13 sider ei fin innføring i kva Helsefelleskapet sitt formål er, struktur og kva for saker som har vore sentrale i året som gjekk. Partnerskapet sitt
tirsdag 14. juni Valle kommune
Ledig stilling som Brannkonstablar Valle/Rysstad
Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8200. Brannvesenet har 7 heltid - og 84 deltidsansatte fordelt på
tirsdag 14. juni Valle kommune
Kunngjering – ingått utbygningsavtale.
Valle kommune har signert utbyggingsavtale innanfor reguleringsplan for:   Stuteliheii, planID: 202102 Myklevatn Aust, planID: 202004 Garevasstøylen, planID: 200603   Signerte avtalar er vedlagt denne kunngjeringa.
tirsdag 14. juni Valle kommune
Tømestasjon for bubilar i Valle
Til informasjon så har Valle kommune åpna tømestasjon for bubilar. Den ligg ved Valle camping (Kjellebergsvegen 22) og er tilgjengeleg for alle, ikkje bare campingplassens gjester. På stasjonen kan ein tømme både gråvatn og toalett samt fylle vatn og
tirsdag 14. juni Valle kommune
Noregs lengste korps inviterer til konsert «Ikkje akkurat KORK – men KORPS!»
Bygland kulturscene Laurdag 18.juni kl 18;18 Underhaldningsmusikk - med punch! Gjestesolist; Anette Larsson Dirigent: Ingrid Eieland Flåt Konferansier: Aina Brattfjord Inngang; 100 kr - eller blås i det! Velkomne! Takk for støtte: Norges Musikkorps
mandag 13. juni Valle kommune
Invitasjon til utstillingsopning Setedalsmuseet laurdag 18.juni 2022
Framside
mandag 13. juni Valle kommune
Vernepleiarutdanning til Setesdal hausten 2023
Hausten 2023 kan du ta vernepleiarutdanning på deltid i Setesdal når Universitetet i Agder startar opp distriktsvennleg utdanning i samarbeid med Setesdal interkommunalt politisk råd. Ein vernepleiar arbeider med menneske med ulike funksjonsvanskar.
fredag 10. juni Valle kommune
Lysregulering og full stopp i sommertrafikken: - De har fått beskjed om når de må være ferdige
Det er lysregulering og full fart med graving langs Valleveien midt i ferietrafikken. Bamble kommune har bedt dem bli ferdig til St. Hans.
torsdag 9. juni Porsgrunns Dagblad
Me treng ny økonomileiar!
Me har ledig ei spennande stilling om økonomileiar. I denne nøkkelrolla treng me ein person med økonomikompetanse som har vilje og evne til å vere med å utvikle kommunen vår vidare. Noverande økonomileiar, Siv Ragnhild Bjerga, har sagt opp stillinga si
torsdag 9. juni Valle kommune
Ny konstituert brannsjef i Setesdal brannvesen IKS
Mikael Kristiansen har sagt opp sin stilling som brannsjef i Setesdal Brannvesen IKS.   I styremøte 1. juni 2022 beslutta styret å konstituere Jan Arild Åkre som Varabrannsjef, og Olav Nese som brannsjef i Setesdal Brannvesen IKS.   Konstitueringa er
onsdag 8. juni Valle kommune
Hos PD-abonnent nr. 1000 i 1972
PD fant det på sin plass å gjøre litt stas på vår nytegnede abonnent nr. 1000 i 1972, og ved et skjebnens lykkekast falt loddet – som er en reiseradio – på familien Kristensen i Valle.
mandag 6. juni Porsgrunns Dagblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL