Valle
Status etter møte i kriseleiinga torsdag 26.03.2020 kl 15.00
fredag 09:37 Valle kommune
Innlevering av bøker til biblioteket - Sæbyggjen
Heim
torsdag 12:17 Valle kommune
Eksamen for 10. klasse er avlyst
Heim
torsdag 11:32 Valle kommune
Orientering om koronaviruset
Heim
onsdag 12:07 Valle kommune
Gjenvinningsstasjonane er opna att for private
Heim
tirsdag 24. mars Valle kommune
Biblioteket informerer - Lån av bøker
mandag 23. mars Valle kommune
Kort status frå møte i kriseleiinga
Dette er det 5 møtet vi har i kriseleiinga og vi kjem frå no av til å legge ut korte statusrapportar frå møta vi har frametter.
mandag 23. mars Valle kommune
Status på smittesituasjonen i Valle kommune
Her vil vi oppdatere fortløpande status på smittesituasjonen i kommunen vår. Målretta tiltak for å førebyggje å få inn smitte utanifrå kan være det som gjev størst vinst no framover. Innbyggjarene må framleis vise omsyn og følgje...
mandag 23. mars Valle kommune
AGDER

Derfor er det flotte skiløyper på Hovden, mens løypemaskinen på Bortelid står stille
Mens løypemaskinene står stille på Brokke, Bortelid, Ljosland og i Sirdal er det rundt tre mil med flotte skispor på Hovden.
fredag 20. mars $ Aftenposten
Derfor er det flotte skiløyper på Hovden, mens løypemaskinen på Bortelid står stille
Mens løypemaskinene står stille på Brokke, Bortelid, Ljosland og i Sirdal er det rundt tre mil med flotte skispor på Hovden.
fredag 20. mars $ Aftenposten
Forbod mot opphald på fritidseigedom utanfor din heimkommune gjeldande frå 19.03.2020
Heim
fredag 20. mars Valle kommune
Corona – karantene
Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere
torsdag 19. mars Valle kommune
Kulturmiddelfondet ynskjer søknader
Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men vi sit klare til å ta imot søknader og vi har god kapasitet!
torsdag 19. mars Valle kommune
Viktig i vanskelege tider - her kan du få hjelp
Heim
torsdag 19. mars Valle kommune
Kjære innbyggjar
Heim
onsdag 18. mars Valle kommune
Helsetenesta i Bykle og Valle har oppretta korona-telefon!
Korona-telefon for Bykle og Valle Det er oppretta koronatelefon for Bykle kommune og Valle kommune. Telefonen er bemanna av helsepersonell som har sett seg grundig inn i tilhøve kring koronaviruset, og kan hjelpe deg med å finne svar på spørsmål. Aktuell
onsdag 18. mars Valle kommune
Ny kommuneveterinær
Valle kommune har tilsett ny kommuneveterinær – Tone Bjørgum Ryningen. Ho startar som kommuneveterinær for Valle og Bykle 01.06.2020. Gunvald Mosdøl er kommuneveterinær t.o.m. 31.05.2020
onsdag 18. mars Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Furestøyl sentrum
Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.
onsdag 18. mars Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Stigemyrane
Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.
onsdag 18. mars Valle kommune
Informasjon om Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19
Det er utarbeidd ei forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Den er pr 17. mars delvis vedteke. Vi følgjer nasjonale retningsliner og vil oppmode personar som er folkeregistrert i annan kommune om ikkje å opphalde seg på sin fritidseigedom i Valle.
onsdag 18. mars Valle kommune
Oppdatert informasjon etter møte i kriseleiinga 16.03.
Frå venstre: Else Margit Tveit, Steinar Kyrvestad, Gunn Marith Homme, Aud Sunniva Fuhr, Hallvard Mosdøl. Torleif Homme og Solveig Kyrvestad var med via Teams. Neste møte i kriseleiinga vert torsdag 19. mars kl. 15.00 og då deltek vi alle digitalt via
mandag 16. mars Valle kommune
Stenging av fleire typer verksemder
Heim
mandag 16. mars Valle kommune
Karantene også etter reise i Danmark!
Reisande som har kome heim frå Danmark etter 27. februar må også i karantene. Valle kommune jobbar no med kva dette vil bety for vår verksemd.
lørdag 14. mars Valle kommune
Reiserestriksjonar, karantene/isolering - dette gjeld no!
Heim
fredag 13. mars Valle kommune
Gjennvinningsstasjoner stenges for private
Gjenvinningsstasjoner stenges for private Som følge av coronaviruset velger Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS å innføre tiltak for å forhindre spredning av dette. Det betyr at inntil videre stenges alle våre gjenvinningsstasjoner for levering fra private. Private som har...
fredag 13. mars Valle kommune
Setesdal Brannvesen IKS søkjer tilsynspersonell og lærling
fredag 13. mars Valle kommune
Skulen og barnehagane i kommunen er stengt frå og med i dag 12.03 kl. 18.00
Heim
torsdag 12. mars Valle kommune
Informasjon om stenging av kommunale bygg
Heim
onsdag 11. mars Valle kommune
Time hos tannhelsetjenesten?
onsdag 11. mars Valle kommune
Restriksjonar - arrangement
Heim
onsdag 11. mars Valle kommune
Nye og utvida tilrådingar om karantene etter heimkomst frå reiser
Heim
mandag 9. mars Valle kommune
Brannansvarleg (brannvernleder) kurs
mandag 9. mars Valle kommune
Informasjon til besøkande og pårørande ved Valle Bygdeheim
fredag 6. mars Valle kommune
AGDER

Tannlegevakt i Agder
torsdag 5. mars Valle kommune
Legekontoret i Valle er stengt fredag 6. mars
Legekontoret i Valle er stengt fredag 6 mars. Hovden helsehus er ope, og har legevakt for Valle denne dagen. Telefoner til Valle legekontor vert besvart av Hovden legekontor.   Treng du legehjelp ringer du 116 117. Ved øyeblikkeleg hjelp ring  113.  
onsdag 4. mars Valle kommune
Orientering frå kommunelegen om koronaviruset
Ein oppmodar folk å gå inn på Folkehelseinstituttet sine nettsider dagleg då det er her du vil finne oppdatert informasjon. FOLKEHELSEINSTITUTTET Her finn du også ein fin videosnutt for å lære litt om koronaviruset - FILM OM KORONA
tirsdag 3. mars Valle kommune
Oppvekst informerer
torsdag 27. februar Valle kommune
Kultursenteret opnar fredag klokka 20:00
På grunn av arbeid i vestibyle har det vore stengt for all gjennomtraffikk i bygget til kultursenteret. Fredag 21.02.20 klokka 20:00, opnar me kultursenteret, hall og møykjerom for all gjennomgong.   Velkommen!  
fredag 21. februar Valle kommune
Sommarjobb som museumsvertar
Agder museum og arkiv avd. Setesdalsmuseet skal engasjere museumsvertar ved museet sine avdelingar i Bykle kyrkje/Lislestog, Rygnestad museum, Rysstad, Sylvartun, Evje og Hornnes museum Fennefoss, Evjemoen forsvarsmuseum, Evje mineralsti og Iveland og
torsdag 20. februar Valle kommune
Ledige stillingar ved Setesdalsmuseet
Setesdalsmuseet eit regionmuseum for kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Administrasjonsbygget ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar. Setesdalsmuseet er i dag ei avdeling av Agder museum og aktiv
fredag 14. februar Valle kommune
Teaterbuss frå Setesdal til "Jonas" i Kilden 29. februar!
Framsyninga Jonas , basert på Bjørneboe sin evigaktuelle roman med same tittel, haustar strålande kritikkar! Vi har fått eit begrensa antal billettar til sterkt rabatterte prisar som inkluderer busstransport, mat ved ankomst og framsyning - alt i eit
torsdag 13. februar Valle kommune
Stenging av Hall/Kultursenter i veke 8 (vinterferie)
På grunn av arbeid i vestibyle må me dessverre stenge kultursenteret i Valle for all aktivitet i veke 8 (vinterferie).  For at arbeidet skal gjerast, kan me ikkje ha gjennomtrafikk når arbeidet pågår, dette gjelder for heile bygget
tirsdag 11. februar Valle kommune
Ledige stillinger i Setesdal Brannvesen IKS
Brannvesenet har 6 heltids- og omtrent 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. For å dekke vakanser og pensjonsavgang søker vi flere nye deltid brannkonstabler. Brannkonstablene blir fast ansatt i en mindre deltidsstilling og blir innkalt ved
tirsdag 11. februar Valle kommune
Ledig stilling som driftsoperatør hos Setesdal miljø og gjenvinning IKS
Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet har ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra abonnenter i eierkommunene. Vår administrasjon er på
fredag 7. februar Valle kommune
Forskrift om ekstraordinær bandtvang i Valle kommune
Heim
torsdag 6. februar Valle kommune
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Agder
Riksantikvaren Leidulf Mydland (seksjonsleiar arealplanlegging og miljø), og Kristi Vindedal (prosjektleiar) har fått i oppdrag å etablere eit register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Kommunane er utfordra til å gi uttale til framlagde...
tirsdag 4. februar Valle kommune
Oppmoding om å syne særlege omsyn til villrein ved ferdsel i fjellet
mandag 3. februar Valle kommune
NM-skuffelse for sørlandsk håp: – Jeg gikk bare og surret
Aron Åkre Rysstad drømte om finale på NM-sprinten. I stedet ble det prolog-exit og tilskuerplass. – Det gikk rett i dass, oppsummerte Valle-løperen.
fredag 31. januar $ Aftenposten
NM-skuffelse for sørlandsk håp: – Jeg gikk bare og surret
Aron Åkre Rysstad drømte om finale på NM-sprinten. I stedet ble det prolog-exit og tilskuerplass. – Det gikk rett i dass, oppsummerte Valle-løperen.
fredag 31. januar $ Aftenposten
Bygdenytt for Februar 2020
torsdag 30. januar Valle kommune
Bygdenytt for januar
Heim
onsdag 8. januar Valle kommune
Tømekalender Valle og Hylestad 2020
mandag 6. januar Valle kommune
Endring av kommunenummer frå 2020
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 kommunar skal bli slått saman til 43 nye kommunar, og at 13 fylkeskommunar blir til 6 nye fylkeskommunar
torsdag 2. januar Valle kommune
Nødplakat på hytta kan redde liv
Heim
31. desember 2019 Valle kommune
Høyring - forslag til kulturminneplan Valle kommune
Heim
20. desember 2019 Valle kommune
Tannlegekontoret i Valle jol og nyttår 2019
Heim
19. desember 2019 Valle kommune
Feira verdsarvstatus med dans og stev
Med champagne, småmat og stev vart verdsarvstatusen for setesdalsmusikken feira på Sølvgarden i Valle.
18. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Verdiskapingsprosjektet lyser ut idekonkurranse - Frist 1. april 2020
18. desember 2019 Valle kommune
AGDER

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for del av Uppstad
. Utbyggingsavtale (P131 §17).
17. desember 2019 Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for massetak, Raudevjedalen
Heim
17. desember 2019 Valle kommune
Valle kommune ved Ordførar og Rådmann inviterer til JOLEMØTE FOR PENSJONISTAR
torsdag 19.desember kl 13 i Sæbyggjen Program: - Kva har skjedd i 2019, og planar for 2020 - Servering av setesdalssuppe Påmelding seinast 17.12. til Velkomstsenter, tlf. 379 37 500, eller e-post til sentralbord@valle.kommune.no
16. desember 2019 Valle kommune
Ledig stilling i Setesdal Brannvesen IKS
12. desember 2019 Valle kommune
Musikk og dans frå Setesdal nominert til UNESCO liste for immateriell kulturarv
Heim
9. desember 2019 Valle kommune
Onsdag får Sørlandet høyst sannsynlig plass på verdensarvlisten
En delegasjon fra Aust-Agder fløy denne helgen til Colombia i håp om at kulturtradisjonene i Setesdal skal bli en del av verdens kulturarv. Det vil i så fall bli Sørlandets første bidrag på kulturarvlisten til UNESCO.
8. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Gebyr for feiing/tilsyn av hytter/fritidsbustader
Heim
6. desember 2019 Valle kommune
Kommunestyremøte i desember er flytta til Tysdag 17. desember kl. 18.00
4. desember 2019 Valle kommune
Kommunalt utdanningsstipend for ungdom skuleåret 2019/2020 - søknadsfrist 21. februar 2020
4. desember 2019 Valle kommune
Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris for 2019 er tiltelt Kim Rysstad!
29. november 2019 Valle kommune
Bygdenytt for desember
27. november 2019 Valle kommune
Beredskap Setesdal Barnevern jola 2019
27. november 2019 Valle kommune
Sørlandets nye skikomet vil ikke angre - tok et tøft valg for å innfri drømmen
Aron Åkre Rysstad (20), som tok Ski-Norge med storm i sesongåpningen, har lagt studier og jobb til sides som et ledd i jakten på VM- og OL-gull.
26. november 2019 $ Aftenposten
Sørlandets nye skikomet vil ikke angre - tok et tøft valg for å innfri drømmen
Aron Åkre Rysstad (20), som tok Ski-Norge med storm i sesongåpningen, har lagt studier og jobb til sides som et ledd i jakten på VM- og OL-gull.
26. november 2019 $ Aftenposten
Informasjon frå biblioteket - stengt kort periode
Heim
20. november 2019 Valle kommune
Konsert med Kim Rysstad 21. desember
Heim
19. november 2019 Valle kommune
Kunngjering av økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
Innstilling frå formannskapet til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 13.11.2019 her på heimesida. I tillegg vert det lagt ut i papirform på kommunehuset og på biblioteket frå 14.11.2019. Saka skal
18. november 2019 Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL