Valle
Colorlinetour 2023
Sykkelrittet Colorlinetour 2023 finn i år stad laurdag 3. juni. Rittet følgjer den tradisjonelle traseen langs RV9 frå Kristiandsand til Hovden Dei første syklistane startar frå Hampa kl. 0500 - siste pulje ut ca kl. 0900. Det er forventa omlag 750
08:52 Valle kommune
Får ikke solgt hytta – prisen er satt ned med 10 millioner
Til tross for å ha mottatt byggeskikkprisen for den spesielle hytta på Valle, like ved grensa mot Kragerø, får man likevel ikke solgt den. To år er gått, og prisen er senket med ti millioner siden den ble lagt ut i markedet.
08:08 $ Kragerø Blad Vestmar
Får ikke solgt hytta – prisen er satt ned med 10 mill.
BAMBLE: Til tross for å ha mottatt byggeskikkprisen for den spesielle hytta på Valle, får man likevel ikke solgt den. To år er gått, og prisen er senket med ti millioner siden den ble lagt ut i markedet.
tirsdag 22:03 $ Telemarksavisa
Senker prisen igjen – sjekk hvor mye de har gått ned til sammen
Nå har selger av Valletangen 19 bestemt å gå ned ytterligere på pris. Ny prisantydning for boligen 11.990.000 kroner.
tirsdag 15:21 Porsgrunns Dagblad
Samarbeid om velferdsteknologi på Agder
25. og 26. mai reiste fire tilsette frå Pleie og omsorg i Valle kommune til Kristiansand for å hente inspirasjon til det vidare arbeidet med innføring av velferdsteknologi. Konferansen SOVA (samarbeid om velferdsteknologi på Agder) vart arrangert for
tirsdag 07:26 Valle kommune
Fylkesveg 450 over Skafsåheia blir stengt
Fylkesveg 450 over Skafsåheia blir stengt når arbeidet med skredsikring tek til igjen 30. mai. Vegen blir open i helgane.
torsdag 25. mai Valle kommune
Ledig 100% fast stilling som barnehagestyrar - søknadsfrist 11.06.2023.
Er du ein lagspelar med humor, fantasi, mot og engasjement, og i tillegg ein trygg og fagleg dyktig leiar med fokus på kvalitet i barnehagedrift? Då vil vi gjerne høyre frå deg! I Valle og Hylestad barnehagar arbeider vi for at alle, både barn og vaksne,
mandag 22. mai Valle kommune
Tiltaksplan for villrein: Korleis betre forholda for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei
Det vil bli halde eit digitalt innspelsmøte med referansegruppa i morgon 23. mai kl. 18-20 for alle som er interesserte. Referansegruppa er ope for alle.
mandag 22. mai Valle kommune
AGDER

Tour of Norway - Etappestart i Valle sentrum sundag 28.Mai med stengingsplan
Sundag 28. mai vert det etappestart frå Valle sentrum i samband med Tour of Norway. Startskotet for etappa er klokka 13:35, men arrangementet vil starte ca. klokka 11:30. Etappa er den andre i rittet og går frå Valle sentrum til Stavanger via
mandag 22. mai Valle kommune
Ny leiar Setesdal barnevern
Setesdal barnevern er ei interkommunal teneste som gjev tenester til barn, unge og deira foreldre i Bykle, Valle og Bygland. Hedda Schaanning overtok frå 1.1.2023 som leiar etter Kari Nomeland-Strømsøe. Schaanning har arbeidd i Setesdal barnevern i
søndag 14. mai Valle kommune
Program for 17. mai på Hylestad
Framside
fredag 12. mai Valle kommune
Storsatsinga tar form – snekkeren står klar til å rykke inn
Det går framover med byggingen av leilighetsbyggene i Sjøsiden Valle. Nå nærmer det seg at tømrerarbeiderne kan overta for betongarbeiderne.
torsdag 11. mai $ Porsgrunns Dagblad
Tilskot til opplærings- og formidlingsarbeid gjennom aktivitetar for og med barn og unge i Setesdal
Tilskotet omfattar arbeid innan elementa i UNESCOlistinga: spel på hardingfele og munnharpe, song og dans i Setesdalstradisjon. Aktivitetar for og med barn og unge.
torsdag 11. mai Valle kommune
Detaljplanane for Nye Valle kultursenter snart ferdige – behov for sjå på kostnadsnivået
Den siste tida har det vorte arbeidd på høggir med realiseringa av Nye Valle kultursenter. Prosjekthuset AS ved Tone Straume Wikeland vann anbodskonkurransen og er engasjert som prosjektleiar. Detaljplanane er på det næraste ferdigstilte, og oppdaterte
onsdag 10. mai Valle kommune
Økonomiavdelinga har henta inn nye og gamle krefter
I februar tok Petra Marie Trydal til i stillinga som økonomisjef i kommunen. Petra Marie, som er fødd og oppvaksen i Valle, bur saman med familien i Trydal i Bykle kommune. 
onsdag 10. mai Valle kommune
Viktig melding om endring av telefonnummer til heimesjukepleien
Hovudnummeret til heimesjukepleien har tildlegare vore 915 41 400.  Dette nummeret er ikkje aktivt lenger så hovudnummeret for å få tak i heimesjukepleien er                                482 64 364.
tirsdag 9. mai Valle kommune
Straumstøtteordning for næringslivet i Valle kommune - søknadsskjema
Valle kommunestyre vedtok i møte 21.12.2022, sak 108/22, å etablere ei straumstøtteordning for næringslivet i Valle kommune. Eige skjema er no klart og søknadsfristen er sett til 1. juni 2023.
mandag 8. mai Valle kommune
Brannvernkurs
Setesdal Brannvesen IKS planlegger å gjennomføre Brannvernkurs, «brannvernlederkurs» på Evje Brannstasjon torsdag 8 juni.
mandag 8. mai Valle kommune
Tilbod om oppfriskingsdose mot covid-19 i Valle kommune. Drop-in tysdag 9. mai kl. 10:00-14:00
Oppfriskingsdoser av koronavaksine våren 2023: Helsedirektoratet anbefaler no ny oppfriskingsdose til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar. Ei ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått koronainfeksjon, og for
mandag 8. mai Valle kommune
Veiledningssenter avdeling Valle blir stengt for drop-in onsdag 10. mai
NAV kontoret er stengt for drop-in grunna ei felles intern samling.Dersom du er i ein akuttsituasjon der du ikkje har pengar til mat eller står utan bustad det næraste døgnet, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33 kvardagar mellom 09:00 - 15:00.
mandag 8. mai Valle kommune
Ledig 100% stilling som miljørettleiar i skule og sfo
Valle kommune søkjer ein engasjert miljørettleiar til ei 100% fast stilling på Valle skule!
mandag 8. mai Valle kommune
Takk for godt arbeid på kyrkjegardane i Valle kommune
Valle kommune ved Teknisk avdeling ynskjer å takke elevar og foreldre i 9. klasse ved Valle skulle som denne veka har klargjort kyrkjegardane i Valle og Hylestad for sumaren. Dette arbeidet gjorde dei til inntekt for klassetur.
mandag 8. mai Valle kommune
En av skjærgårdens mest spesielle ute for salg igjen – prisen kuttet med flere millioner
Bambleskjærgårdens mest iøynefallende fritidseiendom er lagt ut for salg igjen. Denne gangen er prisantydningen satt ned til 25 millioner.
søndag 7. mai $ Porsgrunns Dagblad
Bratt friluftsliv vann anbodet om drift av turistinformasjonen for 2023 i Valle kommune
Bratt friluftsliv skal drifte turistinformasjon for sesongen 2023 i Valle kommune frå løa i Valle sentrum. Dei var ein av tre som gav inn tilbod og vann med lågast pris.
fredag 5. mai Valle kommune
Invitasjon til næringsfrukost
på Nordibø landhandel tysdag 30. Mai kl. 07:30 - 09:00 Valle kommune inviterer til næringsfrukost på Nordibø landhandel. Vi meiner dette er eit fint høve til å møtast for fagleg påfyll og ein uformell prat. Om du driv større selskap,...
fredag 5. mai Valle kommune
Tour of Norway - Etappestart i Valle sentrum sundag 28.Mai.
Sundag 28. mai vert det etappestart frå Valle sentrum i samband med Tour of Norway. Startskotet for etappa er klokka 13:35, men arrangementet vil starte ca. klokka 11:30. Etappa er den andre i rittet og går frå Valle sentrum til Stavanger via
fredag 5. mai Valle kommune
Leia kontrollutvalet på 80-års dagen!
Leiar i kontrollutvalet og mangeårig lokalpolitikar Gunnar Brottveit fylte 80 år onsdag 3.mai. Den spreke pensjonisten nytta likegodt den store dagen til å leie kontrollutvalsmøtet i kommunestyresalen.
torsdag 4. mai Valle kommune
Innspel til næringsarbeidet i Valle kommune.
Valle kommune jobbar for tida med å utvikla ein ny næringsplan. Næringsplanen er ein temaplan som legg føringar for det vidare arbeidet i kommunen innanfor temaet næring og arbeidsliv. I denne prosessen blir det halde Workshops med politikarar og
tirsdag 2. mai Valle kommune
Ny næringsplan Valle kommune – Særmøte næringsdrivande
Tysdag den 9.Mai kl.: 15-17 blir det halde ope særmøte for næringsdrivande i Valle kommune i samband med utarbeiding av ein ny næringsplan for Valle kommune. Dette vil gå føre seg i kommunestyresalen på kommunehuset.
fredag 28. april Valle kommune
Tilskott til miljøtiltak i skog 2023
Landbruksdirektoratet har sett av 5,5 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket.
fredag 28. april Valle kommune
Valle kulturskule har eit breitt og variert tilbod, og satsar på å vere ein kulturskule for alle! Hugs å sende søknad om plass seinast 15.mai!
Elevar kan velje mellom mange ulike instrument, og vi gir opplæring i alt frå pop og rock til klassisk, folkemusikk og folkedans. Alle elevar får spele i gruppe, i tillegg til individuell undervising. I år startar vi også opp eit nybyrjartilbod om dans -
torsdag 27. april Valle kommune
Kommunehuset fekk underhaldning av 9.kl
Måndag 24.april kom 9.kl med musikklæraren Tora Åkre på besøk her i kommunehuset. Dei underheldt oss med stev, bånsull , munnharpe og scootersonga.
torsdag 27. april Valle kommune
Brokke Alpinanlegg AS sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift
Ordførar Steinar Kyrvestad tok på seg ordførarkjedet då han delte ut det flotte diplomet til Svenn Magne Brokke i Brokke Alpinanlegg AS som bevis på at verksemda tilfredsstiller kriteria som Miljøfyrtårn. 
onsdag 26. april Valle kommune
AGDER

Villreinmøte samla 120 i Sæbyggjen!
Villrein engasjerer. Det er det inga tvil om. Truleg har det aldri vore fleire på eit møte i Sæbyggjen enn denne tysdagskvelden i april då Valle kommune inviterte til temamøte om villrein og arealbruk. Heile 120 møtte fram, dei fyrste kom meir enn ein
onsdag 26. april Valle kommune
Store bustadtomter ledige i Valle sentrum
Bustadtomter Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort
tirsdag 25. april Valle kommune
Informasjon om kommunalt landbrukstilskot
Det er no vedteke nytt reglement for kommunalt landbrukstilskot i Valle kommune. Normal søknadsfrist er 1.mai, men på grunn av at det har tatt noko tid å utarbeide elektronisk søknadsskjema vert søknadsfristen i år 25.mai. Sidan søknadsløysinga er ny, så
mandag 24. april Valle kommune
MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av reguleringsplan for Furestøyl Aust (Plan ID: 118).
Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 18.04.2023 av sak 29/2023, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke. Endringa gjeld kart og hovudsakleg arrondering av tomt. Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du
mandag 24. april Valle kommune
Flyfotografering
Valle kommune skal i vår/sommar flyfotografere for å oppdatere karta våre. Områda som skal fotograferast er dalbotnen, Rysstad, Brokke og hytteområda i Brokke, langs Suleskarvegen inn til Myklevatn og langs Bjørnevassvegen, sjå områda i dette kartet. I
fredag 21. april Valle kommune
Informasjon frå Helsetenesta i Bykle og Valle
På grunn av sjukdom vil det i tida framover vere redusert kapasitet på legekontora i Valle, Bykle og Hovden. Dag Skagestad vil vere vikar i Valle enkelte dagar i april og mai. 1.juni 2023 byrjar Kristine Dåsvand i eitt års vikariat hjå oss. Ho vil
fredag 21. april Valle kommune
Rekruttering til fem tilrettelagte arbeidsplassar i Bykle-vaskeri er i gang
Bykle kommune i samarbeid med NAV Agder og Setpro Arbeid og inkludering etablerer vaskeri i Bykle med fem såkalla TA-plassar, tilrettelagte arbeidsplassar. Alle fastbuande i Valle og Bykle som er eller ventar på å få innvilga uføretrygd, kan søkje.
torsdag 20. april Valle kommune
Villreinmøte tysdag 25.april
Valle kommune arrangerer ope møte om villreinforvaltning tysdag 25.april kl. 1900 – 2100 i kommunestyresalen i Valle.  Programmet ser slik ut: Innleiing v/ordførar Steinar Kyrvestad. Kvalitetsnorm villreinStatus i rettssaka mellom kommunen og Statsforvaltar, oppattbygging av bu...
tirsdag 18. april Valle kommune
Valle kulturskule tek i bruk nytt administrasjonssystem!
Frå og med komande skuleår tek Valle kulturskule i bruk administrasjonsprogrammet SpeedAdmin. 
mandag 17. april Valle kommune
Oppfriskingsdoser av koronavaksine våren 2023
Helsedirektoratet anbefaler no ny oppfriskingsdose til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar. Ei ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått koronainfeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggjande risikofaktorar. Det bør ha gått...
mandag 17. april Valle kommune
Fikk «hyggelig» overnattingsgjest på besøk – så tok saken en ny vending
BAMBLE: En mann som overnatta i seilbåt ved Sjøbua Marina i Valle slo også av en prat med driveren, Bernt Espen Andersen, som syntes gjesten virket hyggelig. Men det var helt til han tok en titt på marinaens overvåkingsvideo.
lørdag 15. april $ Telemarksavisa
Eidsborgberget stengt tysdag etter påske
Tysdag etter påske blir fylkesveg 450 stengd heilt i Eidsborgberget når arbeidet med å byggje ny Ravnejuvsving tar til. Meir informasjon frå Vestfold og Telemark fylkeskommune kan du lese her
onsdag 12. april Valle kommune
Bor i 500 år gammelt hus: – Svigerfar hadde mest lyst til å stikke en fyrstikk i det
Den gamle slektsgården i Valle har blitt et lekkert og personlig hjem for trebarnsfamilien. Men det følger samtidig mye ansvar med å bo på et sted som dette.
mandag 10. april Fædrelandsvennen
Påskemøte med hytteeigarar
Mellom 20 og 30 representantar frå velforeiningar og hytteområda i kommunen møtte fram då kommunen inviterte til det årlege påskemøtet i Sæbyggjen. På grunn av pandemien var det tre år sidan sist. Engasjementet var stort og stemninga god då...
søndag 9. april Valle kommune
– Det er regu­lert til å bygge tre ganger så stort som i dag. Større enn Hovden.
.
torsdag 6. april Fædrelandsvennen
Tannlegevakt i påska 2023
I påske er det tannlegevakt for akuttbehandling laurdag og søndag, samt heilagdagar.   Adressa: Egsvegen 102,                   4604 Kristiansand Tel. 970 07 821 Opningstider: 11:00 til 13:00
tirsdag 4. april Valle kommune
Nye retningsliner for kommunalt næringsfond Valle kommune
Kommunestyret vedtok i møte torsdag 30.03 nye retningsliner for kommunalt næringsfond Valle kommune.
mandag 3. april Valle kommune
ENØK-Tilskot næringsdrivande og foreiningar/lag i Valle kommune.
Kommunestyret vedtok i møte torsdag 30.03 retningslinene for ENØK-tilskot til næring og foreiningar/lag. NB: Tilskotsordninga vil ha tilbakeverkande kraft, og gjelde frå 01.11.2022. Søknadsskjema:
mandag 3. april Valle kommune
Utvida bandtvang i Valle, men forskrifta gjeld ikkje for alle hundar
I Valle kommune skal hund vere i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 1. april til og med 15. oktober. Bandtvang gjeld over heile landet, og den generelle perioden er 01.april.-20.august. Grunnen til at vi har utvida
mandag 3. april Valle kommune
Om mat og menn
Fædrelandsvennen har vært på «kulinarisk» reise fra Kristiansand til Hovden (onsdag 29. mars 2023).
mandag 3. april Fædrelandsvennen
Opningstider i påska
3. og 4. april vil resepsjon og sentralbord vere i Sæbyggjen, med desse opningstidene: • Sentralbordet er opent til vanleg tid kl. 9-14 • Resepsjon open frå kl. 11-15. 5. april er resepsjon og sentralbord i kommunehuset med opningstider frå kl.
fredag 31. mars Valle kommune
Søknad om støtte til varmepumpe og vedomn
Kommunestyret godkjente i møte torsdag 30.03 retningslinene for støtte til varmepumpe og vedomn for private bustader i Valle kommune. 
fredag 31. mars Valle kommune
Nav midt-agder
Veiledningssenter Valle, stengt på grunn av kurs  Onsdag 29.03.2023 - Stengt for drop- in
onsdag 29. mars Valle kommune
Full fyr i busskur: – Funn på stedet tyder på at der er påsatt
Grytidlig onsdag morgen rykket brannmannskaper ut etter melding om brann i et busskur på Valleveien. Noen hadde tent «bål» i busskuret.
onsdag 29. mars $ Porsgrunns Dagblad
Refusjon av årskontingent familie, Valle IL
Valle kommunestyre vedtok i budsjett 2023 å innføre gratis «familiekort» for alle familiar med barn under 16 år (gjeld til og med det året yngste barnet fyller 16 år). Familiekortet skal dekke årskontingent i Valle IL med kr. 200 per medlem (inntil kr.
tirsdag 28. mars Valle kommune
AGDER

Valle kommune følgjer opp rådet om å fjerne TikTok og Telegram på kommunale digitale einingar
Etter råd frå Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NMS) og IKT Agder, er det innført forbod mot å ha TikTok og Telegram på alle kommunale digitale tenesteeiningar. Det er sendt ut melding på e-post til alle kommunalt tilsette og politikarar.
lørdag 25. mars Valle kommune
Valle kommune inviterer sine hyttebuarar til informasjons- og innspelmøte i påska!
Onsdag 5.april kl. 10 er det duka for påskemøte i Sæbyggjen. Frå kommunen si side stiller ordførar, kommunedirektør, leiar Teknisk og leiar Kultur og fritid. Dag Hovden frå Setesdal lensmannsdistrikt og kommunelegen i Bykle og Valle er også til stades,
fredag 24. mars Valle kommune
Oppfriskingsdoser av koronavaksine våren 2023
Helsedirektoratet anbefaler no ny oppfriskingsdose til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar. Ei ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått koronainfeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggjande risikofaktorar. Det bør ha gått...
fredag 24. mars Valle kommune
Kommunestyremøtet er flytta til torsdag 30.03.
Ordførar og kommunedirektør er invitert til konsert i Bykle kyrkje onsdag 29/3 der kronprinsparet deltek. Kommunestyret må difor flyttast til torsdag 30/3 kl. 18.00.
onsdag 22. mars Valle kommune
Arvet prakt­gård. Nå tvangs­selges den.
Hun trodde boplikten var overholdt og flyttet ut av gården hun har brukt millioner på å renovere. Nå nekter kommunen henne videre konsesjon og gården må selges.
mandag 20. mars Fædrelandsvennen
Varslar opp mot 40 cm snø i indre Agder frå torsdag til fredag!
Meterologisk Institutt sender ut oransje farevarsel med melding om svært mykje nedbør i Agder og Telemark frå torsdag 16. mars til fredag 17. mars. På kysten kan det kome mellom 10-20 cm snø, i indre Agder kan det bli snakk om så mykje som opp mot 40 cm!
torsdag 16. mars Valle kommune
UKM i Hovden grendehus laurdag 18. mars!
Laurdag 18. mars klokka 15.30 brakar det laus med UKM for Bykle og Valle i Hovden grendehus. Med innlagt kake- og kaffipause er arrangementet ferdig om lag klokka 18.00.
onsdag 15. mars Valle kommune
MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av detaljregulering for Brokke hyttepark (Plan ID: 200901).
Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 14.03.2023 av sak 19/2023, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke. Endringa gjeld kart og føresegner og gjeld hovudsakleg å justere formålsgrensa, byggjegrensa og utnyttinga til tomt D1. Det er og
onsdag 15. mars Valle kommune
Innovasjonspartnarskap velferdsteknologi Agder
Innovasjonspartnarskap velferdsteknologi Agder arbeider med å anskaffe og utvikle ei saumlaus løysing for velferdsteknologi og digital heimeoppfølging, som kan nyttast av både kommunar, sjukehus og fastlegar. I vår vitjar innovasjonspartnarskapet og KS
tirsdag 14. mars Valle kommune
Vil ha endå fleire søkjarar til interkommunal kulturskulelærarstilling i folkemusikk i Bykle, Valle og Bygland
Som del av det omfattande Unesco-prosjektet er det lyst ut ei stilling som interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk for Bykle, Valle og Bygland. No blir stillinga lyst ut på ny.
mandag 13. mars Valle kommune
Batterijakten 2023
4. klasse ved Valle skule er med på den nasjonale klassekonkurransa Batterijakten.
fredag 10. mars Valle kommune
Difor er vernepleiarar etterspurt i Agder
NAV estimerer ein mangel på om lag 1 100 personar i helse- og sosialtenesta i Agder. Hausten 2023 set Universitetet i Agder (UiA) opp desentralisert vernepleiarutdanning med studiestadar på Evje, i Lyngdal og i Risør/Tvedestrand. Dette blir gjort i håp
torsdag 9. mars Valle kommune
Krevjande bemanningssituasjon på Valle skule
I dette skuleåret har høgt sjukefråvære og få vikarar gjort det meir krevjande enn vanleg å skaffe kvalifisert arbeidskraft til skulen og skulefritidsordninga.
torsdag 9. mars Valle kommune
Naudetatar og frivillige held stor skredøving i Valle 09.03.
Politioverbetjent/innsatsleiar og fagansvarleg redning, Kai Henning Myklebust, melder at naudetatar og frivillige skal gjennomføre ei fullskala skredøving i Evardalen i dag torsdag 9. mars.   Øvinga vil gå føre seg om kvelden mellom klokka 18:00 og
torsdag 9. mars Valle kommune
Førehandsrøysting kommune- og fylkestingsvalet 2023 frå 10.08 fram til 08.09.
Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen, kan du røyste på førehand.   Vi oppmodar at så mange som råd nyttar høvet til å førehandsrøyste ved valet på grunn av den pågåande pandemien. . Velgjarar som...
onsdag 8. mars Valle kommune
Språkkurs for arbeidsinnvandrarar
Arbeidsinnvandrarar utgjer ein betydeleg del av arbeidsstyrken i mange land, og i Valle. Desse menneska har ein unik bakgrunn og erfaring, men det kan vere ei utfordring å tilpasse seg det nye arbeidsmiljøet og den kulturelle konteksten. Ein effektiv
onsdag 8. mars Valle kommune
Samdrift ved bykle legekontor
24. mai 2023 er det samdrift av Valle og Bykle legekontor ved Bykle legekontor. Det ordinære telefonnummeret til Valle legekontor 379 37 540 kan nyttast.
tirsdag 7. mars Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL