Valle
Invitasjon til seminar om utvikling i Valle sentrum og vegen vidare
MÅNDAG 23. SEPTEMBER KL. 18:00 - 20:00 I KYRKJESTOGA PÅ SÆBYGGJEN.
mandag 12:58 Valle kommune
Rød ordførerdominans i indre bygder
Etter å ha tapt kampen om fylkesordførervervet i Agder, kan Arbeiderpartiet glede seg over å ha sikret seg samtlige ordførere i Setesdal og Åseral.
mandag 10:22 $ Fædrelandsvennen
Øyremerka midlar til miljøtilskot i skog 2019
Landbruksdirektoratet har nyleg informert om at det for 2019 er sett av  8 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket. Der 6 millionar skal gå til skogeigerar som tek vare på nøkkelbiotopar i større omfang.
fredag 13. september Valle kommune
Lat oss presentere ny rådgjevar plan og landbruk
Valle kommune har tilsett ny rådgjevar på landbruk, Kristin Furuløkken. Ho er utdanna utmarksforvaltar frå Høgskulen i Innlandet og kjem rett frå jobb som naturforvaltar på Senja i Troms. Kristin hadde sin første arbeidsdag i Valle kommune 9. september
torsdag 12. september Valle kommune
Dette er det nye kommunestyret i Valle
Heim
tirsdag 10. september Valle kommune
Ny vikar fysioterapi
mandag 9. september Valle kommune
Open brannstasjon
Setesdal brannvesen IKS har åpen dag på Valle brannstasjon lørdag den 21 september fra klokken 1000 - 1400.
mandag 9. september Valle kommune
24,71% har førehandsrøysta i Valle kommune
Heim
fredag 6. september Valle kommune
AUST-AGDER

Melding frå teknisk avdeling om kantslått
Heim
torsdag 5. september Valle kommune
Starter helikoptersøk etter savnet danske
Når det klarner opp, starter politiet torsdag ettermiddag søk med helikopter etter den savnede dansken i Setesdal Austhei.
torsdag 5. september $ Fædrelandsvennen
sokneråd/bispedømmerådsval
Valle 9. sept. Kl. 09.00 - 18.00 Videokonferanserommet Kommunehuset Hylestad 9. sept. Kl. 09.00 - 18.00 Soknehuset 2. høgda. Ambulerande stemmemottak tlf. 977 84 706.
onsdag 4. september Valle kommune
Stengte legekontor i valle og på Hovden torsdag 29/8 og 5/9
Treng de legehjelp desse dagane, ta kontakt med legevakta på tlf. 116117 eller nødnummer 1 1 3 .
mandag 2. september Valle kommune
Stopp. Tenk. Sjekk
4 av 10 klarer ikkje å avsløre falske nyheiter. Vi gir deg tips for å avdekkje falske nyheiter og desinformasjon. I framkant av valet til hausten går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) saman om ein kampanje for å auke folk sin 
onsdag 28. august Valle kommune
"Bygdenytt" for September 2019
Nyaste nummer finn du øverst i lista nede på sida. Papirutgåva av Bygdenytt finn du på: Kommunehuset, Bygdeheimen, Legekontoret, Biblioteket, Coop (Valle og Hylestad), Joker, Esso, Circle K. Frist for innsending til Bygdenytt er 20. i månaden før. Eks. 20. november for...
mandag 26. august Valle kommune
Hugs lusekjemming i helga!
Heim
fredag 23. august Valle kommune
Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2020
Heim
fredag 23. august Valle kommune
Trafikkregulering av Harstadvegen
Harstadvegen er stengt for gjennomkøyring frå sørom Hybelbygget til kryss med RV9, jfr. vedtak i Planutvalet sak 83/19. Vegen er ikkje fysisk stengt, men skilta slik at det berre er lov med køyring til eigedomane.   Vedtaket frå plan og miljøutvalet finn
onsdag 14. august Valle kommune
Bispevegmarsjen 2019
BISPEVEGMARSJEN i morgo 10.august går som normalt. Veirmeldinga er i bedring, sjølv om det vil regne noko heile vegen. Ver likevel obs på at det er vått i terrenget og at veirgudene kan opne kranene littegrann. Ha gode sko og klede berekna for
fredag 9. august Valle kommune
Valle-ordfører i reinkrangel
Valle-ordfører Steinar Kyrvestad (Ap) går hardt ut mot reinforvaltninga i bladet Jakt & Fiske. Pensjonert viltforvalter Tor Punsvik reagerer.
torsdag 8. august $ Fædrelandsvennen
Kulturminnefondet og Setesdal
Heim
torsdag 8. august Valle kommune
Miljøsertifisering - Infokveldar i Bykle og på Evje
Heim
torsdag 8. august Valle kommune
Nye bestandsplanar for villreinområda
Heim
torsdag 8. august Valle kommune
Står du i manntalet?
fredag 26. juli Valle kommune
Arbeidsulykke: Fikk lastestropp i øyet
Politiet er på vei til åstedet.
tirsdag 23. juli $ Fædrelandsvennen
Vatning på kyrkjegardane
Heim
fredag 12. juli Valle kommune
Informasjon frå tannlegekontoret i Valle sommaren 2019
Heim
onsdag 10. juli Valle kommune
Sau ble bitt ihjel av hund
I morgentimene søndag ble den ett år gamle sauen til Rolf Rike bitt ihjel av en hund.
tirsdag 9. juli $ Fædrelandsvennen
Gjerderettleiar for Valle kommune
Det vart i juni 2018 gjort vedtak om at det skulle lagast ein gjerderettleiar for Valle kommune. Dette med bakgrunn i at det vert sett opp mykje ulike gjerder rundt om i hyttefelta som kan gjere stor skade, og i verste fall ende med døden, for både sauer
onsdag 3. juli Valle kommune
Ledig prosjektstilling 20% - innsamling av stadnamn i Valle kommune
Heim
tirsdag 2. juli Valle kommune
Skuleruta 2019/2020
Heim
torsdag 27. juni Valle kommune
Post til Hylestad skule må leverast til kommunehuset
Hylestad skule er no avvikla og difor må all post til Hylestad skule sendast til kommunehuset. Vi har postkasse på utsida dersom det er post du vil levere sjølv etter stengetid.
torsdag 27. juni Valle kommune
Høyring: Framlegg til interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunane i Setesdal 2020-2023 med alkoholpolitiske retningsliner
I medhald av alkoholloven §1-7d leggas forslag til interkommunal Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Setesdal 2020-2023, med alkoholpolitiske retningsliner, ut til høyring.
torsdag 27. juni Valle kommune
Informasjon frå helsetenesta i Valle og Bykle
Heim
tirsdag 25. juni Valle kommune
AUST-AGDER

Bispevegmarsjen 2019
Heim
mandag 24. juni Valle kommune
Status plansaker Valle kommune
Heim
mandag 24. juni Valle kommune
Villreinjakta 2019 - Bygdejakta
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld fastbuande i Valle kommune (må vere folkeregistrert i kommunen) . Som i fjor er prisen 75% av ordinær pris + fellingsavgift for skotne dyr.
mandag 24. juni Valle kommune
Føresegn om bandtvang, Valle kommune
mandag 24. juni Valle kommune
Opningstider i Sæbyggjen i sommar
Heim
fredag 21. juni Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for tur/skiløype Furestøyl, Valle kommune
Heim
fredag 21. juni Valle kommune
Melding frå Bykle- og Valle Helseteneste
Legekontoret i Valle og Hovden Helsehus vil i år slå seg saman i 5 veker i sommer. Dette gjeld ifrå veke 28 ( 8/7)  tom veke 32( 11/8). Valle legekontor held ope mandag- onsdag og fredag i desse vekene. Hovden Helsehus held ope tysdag og torsdag desse
torsdag 20. juni Valle kommune
Kontaktinfo, barneverntjenesten sommer 2019
Uke 27: Trude Mikkelsen                            Tlf: 46845017 Uke 28: Trude Mikkelsen                ...
torsdag 13. juni Valle kommune
Høve til å tappe vatn
Det er mogeleg å tappe vatn på Sæbyggjen i Valle og på Rysstadtunet på Rysstad. Der er det satt opp slangetrommel til dette føremål. På Sæbyggjen er trommelen på veggen ved varmepumpa, mot Valle Sparebank På Rysstadtunet er trommelen på veggen ved
onsdag 29. mai Valle kommune
Ver varsam med eld i skog og mark!
Med skogbrannane i fjor sommar sterkt i minne så vil vi oppmode folk til å vere ekstra varsame med eld i skog og mark og i samband med grilling. Vi minner om at det er eit generelt forbod 15. april -15. september mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og utmark.
onsdag 29. mai Valle kommune
Annemor Sundbø feirer de 70 med jubileumsutstilling på Setesdalsmuseet
Annemor Sundbø feirer 70 år i sommer. Fredag inviterte hun til jubileumsutstilling på Setesdalsmuséet i Valle.
tirsdag 28. mai $ Fædrelandsvennen
Feiing i Valle kommune
Heim
fredag 24. mai Valle kommune
31/5 er Valle legekontor stengt
Hovden helsehus har ope. Ta konatkt på tlf. 37938680.
fredag 24. mai Valle kommune
Her kom det mest regn
Det ble en søkkvåt tirsdag på Sørlandet. Nå har Meteorologisk institutt nedbørsoversikten klar.
onsdag 22. mai $ Fædrelandsvennen
Rv. 9 forbi Valle sentrum stengt i nordgåande retning 25.mai kl. 11-14
Heim
søndag 19. mai Valle kommune
17. mai-togene ruller og går i Valle
Bil- og festglade valldøler starter nasjonaldagen med å kjøre grendene rundt i pynta og nyvaska biler. Litt tuting og svidd gummi fra de dristigste er helt grei start før kirke, festtaler, leik og moro tar over.
fredag 17. mai $ Fædrelandsvennen
Sluttseminar for Sørhjort på Frolands verk, torsdag 23. mai kl. 18.00
Heim
tirsdag 14. mai Valle kommune
Workshop- Mogelegheitsstudie Otra elvepark
Heim
mandag 13. mai Valle kommune
De ble født i full fart
Stadig vekk blir barn født utenfor sykehuset - på en rasteplass langs riksveien, i baksetet på en bil eller hjemme på gulvet.
lørdag 11. mai $ Fædrelandsvennen
Program for 17. mai
Heim
fredag 10. mai Valle kommune
Skolefrokost: Serverer 200 porsjoner havregrøt og 25 liter kaffe hver dag
Til høsten får alle elever på videregående skoler i Agder gratis skolefrokost. I Aust-Agder har man hatt skolefrokost i to år. Rundt én av ti benytter seg av tilbudet.
fredag 10. mai $ Fædrelandsvennen
Vil du væra med å vedlikehalde turløype tilbodet i Valle kommune?
Det er blitt utvikle mange fine turløyper og stiar i Valle kommune. Desse treng vedlikehald ved jamne mellomrom. Det er da rydding og ny merking som det går mest i. Me kunne tenke å ha ei gruppe som ville være med på å ta denne jobben. Dersom du vil væra med ta kontakt...
torsdag 2. mai Valle kommune
Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 2019‐2025
torsdag 2. mai Valle kommune
Synne og Tinka tok kommandoen
Med gode kommandoer og en topptrent hund spurtet Synne Åkre og Tinka (3) fra resten av kobbelet med bikkjer og eiere i Kristiansand.
lørdag 27. april $ Fædrelandsvennen
Skulle til Oslo - havnet i Valle
Osloturen ble ikke helt som planlagt for mannen som torsdag kveld gikk på feil buss i Kristiansand.
torsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Førebels årsrekneskap 2018 for Valle kommune
Den førebels rekneskapen for Valle kommune syner eit mindreforbruk på omlag 7,4 mill. kroner mot eit budsjett med drift i balanse. Drift i tenesteproduksjonen på einingane ga samla eit mindreforbruk på omlag 3,5 mill. kroner. Der er store avvik i form av mindreforbruk og meirforbruk på...
torsdag 25. april Valle kommune
"Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane
Papirutgåva av Bygdenytt finn du på: Kommunehuset, Bygdeheimen, Legekontoret, Biblioteket, Coop (Valle og Hylestad), Joker, Esso, Circle K Frist for innsending til Bygdenytt er 20. i månaden før. Eks. 20. november for desemberutgåva.
onsdag 24. april Valle kommune
– En av de stilleste påskene for Røde Kors
– Fra alle vaktstedene våre i Agderfjellet har det utelukkende blitt meldt om store smil og fornøyde folk over hele fjøla, melder Røde Kors.
mandag 22. april $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt i påsken 2019
Heim
mandag 15. april Valle kommune
Ledig stilling RENOVATØR/SERVICEARBEIDER
  Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet har ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra abonnenter i eierkommunene. Vår administrasjon er på
mandag 15. april Valle kommune
Melding om vedtak - Detaljregulering for Myklevatn 2, planid 201802 - slutthandsaming
Planomtale, føresegn og plankart, kopi av saksframlegg og saksprotokoll kan sjåast på velkomstsenteret i Valle kommune og under meir informasjon nedst på sida.   Kommunens vedtak kan klagas på jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9 Ev. klage må
onsdag 10. april Valle kommune
Opningstider kommunehus og sentralbord PÅSKA 2019
mandag 8. april Valle kommune
Visit Setesdal Undresøkelse
torsdag 4. april Valle kommune
Rektor tilsett ved nye valle skule fom. 01.08.2019
   
tirsdag 2. april Valle kommune
Informasjon tli reiselivsrelaterte bedrifter i Setesdal
Vi setter opp Opplevelseskurset i Lyngør 13.-14. mai + 12. juni.    Kurset settes opp som en del av verdiskapningsprosjektet Vel i havn i regi av Vest-Agder Fylkeskommune, men er åpent fra alle og støttet av Innovasjon Norge.   Svært gode
mandag 1. april Valle kommune
Stakk fra trafikkuhell
Politiet etterlyser en bil som stakk av etter et trafikkuhell på riksvei 9 i Valle.
fredag 29. mars $ Fædrelandsvennen
Bemanning av barneverntjenestens kontor i påsken
Vanlig kontortid er gjeldende, mandag 15. til onsdag 17.04. klokken 12.00 - Liv Gyro Brokke Homme tlf: 97961025 Utover kontortid er det barnevernvakten i Kristiansand
fredag 29. mars Valle kommune
Leiarar og sakshandsamarar på kurs 2. april
Tysdag 2. april vil samtlege leiarar og sakshandsamarar vere vanskeleg å kome i kontakt med grunna kurs i forvaltningsrett. Sentralbordet er bemanna og kan ta i mot beskjedar. Om noko hastar er det mogleg å sende SMS og vi vil evt. ringe oppatt i ein
fredag 29. mars Valle kommune
Opningstider på NAV Valle i påska 2019
onsdag 27. mars Valle kommune
No kan du betale med Vipps til Valle kommune
Vipps kan brukast som betalingsordning ved kjøp av til dømes: billettar ved arrangement, mat og drikke på biblioteket og fiskekort i velkomstsenteret. Dei ulike salsstadane har sitt unike Vippsnummer.
onsdag 27. mars Valle kommune
Sjølvbetjent bibliotek
Valle folkebibliotek skulle ha vore sjølvbetjent til glede for alle som brukar bibiloteket. Slik har det dessverre ikkje blitt enno. Årsaka er rett og slett at vi ikkje får aktivisert utstyret vi har kjøpt, som følgje av ei konflikt mellom to
mandag 25. mars Valle kommune
Brannkonstabeler (deltid) Rysstad og Hovden
Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8500.
mandag 25. mars Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL