Valle
Innkalling til møte i kontrollutvalet er publisert
Kontrollutvalet skal ha møte torsdag 23.11 kl. 13.00. Innkallinga finn du HER
torsdag 08:09 Valle kommune
Bli med på "epletur" til Telemark!
Tysdag 28. november 2017 arrangerer Setesdal regionråd i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder tur til fruktbygda Gvarv.
mandag 13. november Valle kommune
Bygdenytt november
Heim
onsdag 1. november Valle kommune
Smågnagarår og harepestutbrudd i Sør-Noreg
Heim
tirsdag 31. oktober Valle kommune
Besøksstrategi for svr - innbyding til regionale møte
Heim
tirsdag 31. oktober Valle kommune
Påmelding - Informasjonsmøte om digital sjukmelding
Er du som er arbeidsgivar forberedt på at heile sykmeldinga vert digital? Måndag 13. november 2017 kl. 10:00, Valle kommune, kommunestyresalen Agenda for informasjonsmøtet: Korleis komme i gang med digitale sjukmeldingar Visning av løsningane Korleis ta i bruk løsningane Frist for...
mandag 30. oktober Valle kommune
Varsel om store nedbørsmengder i helga
Heim
fredag 20. oktober Valle kommune
Fagdag: Ny giv for koordinatorrollen og individuell plan
Heim
torsdag 19. oktober Valle kommune
AUST-AGDER

Meld deg som bøssebærar!
tirsdag 3. oktober Valle kommune
Bygdenytt for oktober
Bygdenytt er på veg til postkassa di. Elektronisk versjon er tilgjengeleg her.
fredag 29. september Valle kommune
Produksjonstilskot og Regionalt miljøtilskot - søknadsfrist 15.10
Frist for å søkje om produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot er 15.10. Søknadsskjema ver tilgjengeleg frå 01.10. Under finn du link til søknadsskjema og informasjon om tilskotsordningane.
onsdag 27. september Valle kommune
Influensavaksine hausten 2017/ vinteren 2018
Vi starter opp med vaksinering for influensa hausten 2017 - 2018 f.o.m. veke 39, måndag 25. september. Vaksina kan fås på legekontoret måndag - fredag kl. 1230 - 1430. Ikkje timebestilling Prisen på vaksina er kr 110 - eigendel på kr 54. Brukarar av heimesjukepleien kan...
tirsdag 26. september Valle kommune
Gratis gründerkurs hausten 2017
fredag 22. september Valle kommune
Stor heider til Kirsten Bråten Berg og Hallvard T. Bjørgum
Anders Jahres kulturpris for 2017 er tildelt Knut Buen Kirsten Bråten Berg Hallvard T. Bjørgum Annbjørg Lien Hallgrim Hansegård
fredag 15. september Valle kommune
Berekraftig byggeri i Setesdal
fredag 15. september Valle kommune
Medarbeidarundersøking i Valle kommune med godt resultat
Valle kommune gjennomførte våren 2017 ei medarbeidarundersøking hjå alle tilsette i kommunen. Undersøkinga vart utført av Lund Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Great Place to work. Her måtte dei tilsette ta stilling til ei rekkje påstandar om arbeidsplassen...
mandag 11. september Valle kommune
Bygdenytt
Bygdenytt for september er på veg heim i postkassa di. Elektronisk versjon kan du lese her.
torsdag 31. august Valle kommune
Legekontoret i Valle stengt
Tysdag 12/9 vil legekontoret i Valle vere stengt frå kl. 08.00 – kl. 13.00 grunna fellesmøte med Bykle legekontor Treng du legehjelp, ring: Legevakta på tlf.: 116117 Nødnummer : 1 1 3
tirsdag 29. august Valle kommune
Tid for nasjonal lusekampanje
Sjekk heile familien i helga 1.- 3. september! Det nyttar ikkje å kjempe åleine. Vi lyt samarbeide for å få bukt med luseepidemìane som oppstår. Meir info finn du her
mandag 28. august Valle kommune
Haugenburet i Åraksbø 800 år. Jubileumsfest laur. 2.sep. kl. 10
Spennande program i Åraksbø 2. september 10.00 Haugeburet 800 år Velkomen v/ordførar Leiv Rygg. Informasjon om dagen. Musikalsk innslag. Haugeburet 800 år. Avd. direktør Kristin Bakken, Riksantikvaren. 11.00 Lislefarmen opnar (Marknad med aktivitetar for horn og unge. Eige...
torsdag 24. august Valle kommune
Bandtvang i Valle kommune
Det er tid for jakt og sauesanking. Vi ber hundeeigarar gjere seg kjent med føresegnane som gjeld i Valle kommune. Føresegna finn du til høgre på sida..
onsdag 23. august Valle kommune
Førehandsrøysting
I perioden 10. august til 08. september er det førehandsrøysting i Velkomstsenteret kvar dag kl. 09.00–14.00. I tillegg vil det vere førehandsrøysting følgjande dagar: - laurdag 26. august kl. 11.00–13.00 i biblioteket på Rysstad - sundag 27. august kl....
onsdag 23. august Valle kommune
Grunnarbeid for nytt bibliotek er i gang
Måndag 14. august tok rivinga av "gamlebanken" til. På denne tomta kjem det nye bibiloteket. Biblioteket skal vere ferdig 1.7.2018. Her kan du sjå nærare på detaljplan for biblioteket
torsdag 17. august Valle kommune
Står du i manntalet?
Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved valet i september. Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn fom. 31. juli til 11. september på desse stadene: Velkomstsenteret, Valle kommunehus og Coop Hylestad. Har du nyleg flutt til kommunen og folkeregisteret har tatt i mot...
tirsdag 1. august Valle kommune
Ingen myndigheter godkjenner dette
Ingen offentlige instanser godkjenner eller kontrollerer sikkerheten ved Via Ferrata-traseer i Norge. Fredag raste flere hundre tonn stein over den ene av de tre vaier-løypene i Nomelandsfjellet.
mandag 24. juli Fædrelandsvennen
Anbefaler å fjerne fjellhylle etter raset i helgen
– Skal det være ferdsel i området under fjellhylla der raset i Nomelandsfjellet gikk lørdag, vil jeg anbefale at den fjernes, sier geolog Anders Solheim til Fædrelandsvennen.
mandag 24. juli Fædrelandsvennen
– Et under at ingen omkom i dag
Redningshunder avsluttet søket etter mulig omkomne i steinraset som rammet den populære Via Ferrataen i Nomelandsfjellet i Valle lørdag. Mot alle solemerker var det ingen i fjellveggen da steinraset dundret ned fjellsiden.
lørdag 22. juli Fædrelandsvennen
Slukket traktorbrann med hageslange
Eieren satt inne i stua da naboen ringte for å fortelle at traktoren hans sto i brann.
mandag 17. juli Fædrelandsvennen
Utbyggingsavtalar til offentleg ettersyn
Plan- og miljøutvalet har på møte 11. juli vedteke å leggje ut utbyggingsavtalane til offentleg ettersyn. Avtaleteksten er lagt ut i velkomstsenteret og her. Frist for tilbakemelding er 14. august til post@valle.kommune.no
tirsdag 11. juli Valle kommune
Forskrift for jakt/fangst av bever
Plan- og miljøutvalet har i møte 11. juli vedteke å leggje ut forskrift for jakt/fangst av bever på offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 1. september 2017. Rådmannen tilrår: Valle kommune fastsett følgande målsetting for forvaltning av bever
tirsdag 11. juli Valle kommune
Tannlegevakt sommaren 2017
Vaktordning for straks hjelp i tida 8. juli - 6. august Ope Måndag - fredag kl. 12. - 18 Laurdag og sundag kl. 10 - 14. Vakthavande tannlege kan nås på telefon 911 84 730. Konsultasjonane ligg over vanleg prisnivå. Kontant betaling eller bankkort. Fylkestannlegen i Aust- Agder.
tirsdag 11. juli Valle kommune
Villreinjakta 2017 – Bygdejakta
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld innanbygdsbuande i Valle kommune. Som i fjor er prisen 75% av ordinær pris + fellingsavgift for skotne dyr. Valle kommune kan i år tildele 14 fellingsløyver – 1 fritt, 1 simle/ungdyr, 4...
mandag 10. juli Valle kommune
Melding om vedteke plan
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for Kvævelii - gbnr 63/20» planID 201602. Planen legg til rette for at det kan byggast 10 lågstandard fritidsbustader ved Gaukåsen, med tilhøyrande avkjørsle, parkering og åtkomst. Plankart,...
torsdag 6. juli Valle kommune
AUST-AGDER

Melding om vedteke plan
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for Løefjødd felt 2, 4 og 5 planID 201301. Planen legg til rette for at det kan byggast inntil 83 nye fritidsbustader ved foten av Løefjødd. Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast...
torsdag 6. juli Valle kommune
Melding om vedteke plan, detaljregulering bibliotek
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for nytt bibliotek på den gamle banktomta i Valle sentrum» planID 201604. Planen legg til rette for at det kan byggast nytt fleirbruksbygg bibliotek på den gamle banktomta i Valle. Plankart, planomtale og...
torsdag 6. juli Valle kommune
Står du i manntalet?
Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved valet i september. Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn fom. 31. juli til 11. september på desse stadene: Velkomstsenteret, Valle kommunehus og Coop Hylestad. Har du nyleg flutt til kommunen og folkeregisteret har tatt i mot...
tirsdag 4. juli Valle kommune
Informasjon frå legetenesta
I samband med ferieavvikling vil det vere samdrift for legetenesta i Valle, Bykle og Hovden frå veke 28 -31, fom 10.juli tom 06.august. I denne perioden er det berre eitt legekontor som er ope og som tek imot pasientar frå Valle kommune og Bykle kommune. Veke 28-29; 10.07- 23.07: Bykle legekontor ope....
tirsdag 4. juli Valle kommune
Bygdenytt juli - august
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Utgåva for juli-august finn du her og Innstikk finn du her Vil du ha noko på trykk i Bygdenytt? send ein e-post til sentralbord@valle.kommune.no Frist for...
mandag 3. juli Valle kommune
Varslingsanlegg Farå
Otra Kraft installerer varslingsanlegg i Farå for å heve tryggleiken for brukarar av området. Installasjonen vil verte utført i veke 27-2017. I samband med installasjonen vil anlegget verte aktivert og ein vil høyre lyd frå anlegget. Når testperioden er over vil anlegget...
mandag 3. juli Valle kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller...
onsdag 28. juni Valle kommune
Styrte unna rådyr
Da føreren gjorde en unnamanøver for å unngå sammenstøt med et rådyr, gikk det galt.
onsdag 28. juni Fædrelandsvennen
Trafikkuhell på Brokke
Det har vært et trafikkuhell mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 337 på Brokke i Valle.
mandag 26. juni Fædrelandsvennen
Gatefrokost med kjendisbrødre fra bygda som hovedrett
Ingen tvil om hva som var hovedrett og dessert under Gatefrokost i Valle lørdag - sambygdingene og brødrene Åsmund og Thor Åmli.
lørdag 24. juni Fædrelandsvennen
Gjensidigestiftinga er på leit etter gode prosjekt å støtte i Setesdal!
Lag og organisasjona som er interesserte er velkomne til ope møte på Bykle hotell 21.6. kl 15. Gåveverksemda spenner vidt, frå lokale dugnadsprosjekt til større landsomfattende prosjekt over fleire år. Målet er at Noreg skal bli eit tryggare samfunn og at fleire får...
torsdag 15. juni Valle kommune
Prøvde å auksjoner bort 160 kilo med dynamitt
På oppdrag for Valle Sparebank ble 160 kilo dynamitt forsøkt solgt på nett via Auksjonen.no. – Helt uakseptabelt, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
onsdag 14. juni Fædrelandsvennen
Honningproduksjon i Setesdal
Det er trong for meir norskprodusert honning. Bier er gode og naudsyntetil pollinering av frukt- og bårproduksjon i tillegg til at dei produserer honning. Det er plass til fleire bikubar i Setesdal - er dette noko for deg? Torsdag 22.juni kjem birøktar og styreleiar i Norges birøkterlag Marco...
mandag 12. juni Valle kommune
Ny merkeordning for Setesdal
Setesdal Regionråd har laga ny merkeordning for lokale produkt "Laga i Setesdal" og "Forma i Setesdal". Les meir om kriteriane på Setesdal Regionråd si heimeisde her finn du og søkadsskjema.
tirsdag 6. juni Valle kommune
Ny giv for frukt- og bær i Setesdal
Velkomen til frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak Fylkesmennen i Aust- og Vest-Agder og Setesdal regionråd arrangerer frukt- og bær kveld 14. juni kl 17:00 på Longerak. Les artikkelen på Setesdal regionråd sine sider
tirsdag 6. juni Valle kommune
Legekontoret har stengt 2. juni grunna kurs
Fredag 2. juni er legekontora i Bykle, Valle og Hovden stengt grunna kurs. Treng du legehjelp i dette tidsrommet, ring legevakta på tlf.116 117. Ved akutte hendelser, ring 1 1 3.
onsdag 31. mai Valle kommune
Bygdenytt for juni 17
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. juniutgåva finn du her Vil du ha noko på trykk i Bygdenytt? send ein e-post til sentralbord@valle.kommune.no Frist for innsending av materiell er 25. i...
tirsdag 30. mai Valle kommune
Skattekontoret i Valle stenger for publikum frå 1. juni 2017
Skattekontoret i Valle vert stengt for publikum frå 1. juni 2017. Næraste skattekontor: Skatt sør, Kjøita 42, 4630 Kristiansand. Bestilling av frikort/skattekort, eller andre spørsmål, kan du gjere på Skatteetaten.no eller ringe 800 800 00.
tirsdag 30. mai Valle kommune
Suleskarvegen opnar for sesongen
Laurdag 20. mai kl.12 opnar Suleskarvegen for sesongen. Dette er ein fantastiskvegstrekning som har ført til nye reisemønster sidan opninga i 1990.. Reisetida mellom Valle og Stavanger vert redusert med omlag to timar, og dette har ført til auka ferdsle, båe vegar, over fjellet....
fredag 19. mai Valle kommune
Kulturprisen 2017 vart tildelt Inger K. og Trygve O. Rysstad
Inger K. og Trygve O. Rysstad er tildelt Valle kommune sin kulturpris for 2017. Prisen vart overrekt av ordførar Steinar Kyrvestad på 17. mai. I grunngjevinga frå Levekårsutvalet heiter det: Levekårsutvalet vedtek samrøystes at Inger og Trygve Rysstad vert tildela Valle kommune...
torsdag 18. mai Valle kommune
17.mai 2017
I år er feiringa på Rysstad. Vermeldinga lover opphald midt på dagen. Velkomen til flott feiring på Soknehuset
tirsdag 16. mai Valle kommune
Revidert gebyrregulativ for plansaker på høyring
Formannskapet i Valle vedtok 10.05.2017 å legge revidert gebyrregulativ i plansaker ut til offentleg ettersyn. Det reviderte regulativet kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune ellerher Merknader sendast til Valle kommune, postboks 4, 4747 Valle eller post@valle.kommune.no innan 31.05.2017.
mandag 15. mai Valle kommune
Lærarstillingar – Valle kommune – 30 000,- rekrutteringstillegg i 3 år!
Skuleåret 2017/2018 blir desse stillingane ledige i Valle kommune.
onsdag 3. mai Valle kommune
Bygdenytt for mai med 17.mai program
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. maiutgåva finn du her Vil du ha noko på trykk i Bygdenytt? send ein e-post til sentralbord@valle.kommune.no Frist for innsending av materiell er 25. i...
fredag 28. april Valle kommune
Valle kulturskule søknadsfrist 18. mai
Om Valle kulturskule Valle kulturskule er synleg i lokalsamfunnet, og elevar og lærarar opptrer på ymse konsertar og arrangement i løpet av året. Kulturskulen arrangerer sjølv ein eller to store konsertar i året, pluss at vi saman med Bykle kulturskule arrangerer Ung Kultur...
onsdag 26. april Valle kommune
AUST-AGDER

Desentralisert deltidsstudium helsesøsterutdanning - Lindesnes, Lister og Setesdal
Helsesøstrer er ein viktig del sjukepleietenesta, og er særleg knytt til helsestasjons- og skulehelsetenesta. Mange har etterspurt utdanning med tanke på å kunne søke og gå inn i slike stillingar – og fleire har behov for formalkompetanse i jobben dei alt er i. I samarbeid...
mandag 3. april Valle kommune
Bygdenytt for april
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Aprilutgåva finn du her Vil du ha noko på trykk i Bygdenytt? send ein e-post til sentralbord@valle.kommune.no Frist for innsending av materiell er 25. i...
fredag 31. mars Valle kommune
Detaljregulering nyestøyl på rysstadkleivi, gnr 68, bnr 4 – vedteken plan
Kommunestyret i Valle kommune vedtok i møte 08.03.2017 detaljregulering for Nyestøyl på Rysstadkleivi, gnr 68, bnr 4 (PlanId 201503). Plandokumenta kan sjåast i Valle kommune, Velkomstsenteret, eller her. Klagefrist 20.04. 2017.
fredag 24. mars Valle kommune
Detaljregulering for jarnsverk parkeringsområde - høyring
Plan- og Miljøutvalet i Valle kommune vedtok i møte 14.03.2017 at detaljregulering for Jarnsverk parkeringsområde (PlanId 201401) kunne leggast ut til høyring og offentleg ettersyn. Planen er til høyring i tida 24.03 – 08.05.2017. Planen legg til rette for at noverande...
fredag 24. mars Valle kommune
Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget. Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevje revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget. Kva som kan takast med i ein revisjonen av konsesjonsvilkåra vil typisk vere skader og...
mandag 20. mars Valle kommune
Søknad om barnehageplass/SFO og innmelding til 1.klasse skuleåret 2017/18
1. april er ein viktig dato for søknad om barnehageplass, SFO og innmelding til 1.klasse.
mandag 13. mars Valle kommune
Informasjon om Riksveg 9 Skomedal
Statens vegvesen har sendt ut informasjon om Riksveg 9 Skomedal
onsdag 8. mars Valle kommune
Bygdenytt mars 17
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Marsutgåva finn du her Vil du ha noko på trykk i Bygdenytt? send ein e-post til sentralbord@valle.kommune.no Frist for innsending av materiell er 25. i...
onsdag 8. mars Valle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Get-ligaen Kjendis Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Svalbard Finnmark Grue Landbruk Kultur Sport Tesla Fotball Vær Jul Östra Göinge Håndball Litteratur Film Inrikes Suldal Sverige Helsingborg Kunst Motor Forskning Spill Vestby Musikk Malmö Båt Odda Forsvar Boksing Ishockey Hockey Kongsvinger Hässleholm Trav Landskrona Masfjorden Trening Holmestrand Odds BK Arendal Bil Brexit Russland Mote Fedje Svelvik NM Valg Polen Stavanger Trondheim Lund Osterøy Askøy Sjakk Bærum Lillesand Risør Nord-Korea Tour of Norway Eidfjord Stockholm Barn Musik Mandal Jobb Kristianstad Seljord Langrenn VM Svømming Os Tjøme Karmøy Sykkel Fjell Verdal Molde Skiskyting Agdenes Tinn Øvre Eiker Vestre Slidre OL Sørreisa Astronomi Tyskland Skøyter Norway Cup Israel Kommunesammenslåing Kongelig Tour de France Fredrikstad OBOS-ligaen Evenes Selje Harry Potter Menn Ledare Kävlinge Politikk NHL Tønsberg Alta Premier League Gloppen Jakt Nedre Eiker Sandnes Poker Vellinge Vinje Stord Moss Emmaboda Skellefteå Tvedestrand Porsanger Frankrike Meland Røros Halden Ringsaker Ullensvang Tana Lenvik Aurdal Radøy Fitjar Snowboard Mercedes-Benz Kina Russ Holtålen Porsgrunn Streik Sund Kampsport Nybro Eidsberg Universet Nes Europa League Midsund Jevnaker Klima Tomelilla Hadsel Voss Motorsport Rauma Svedala Klatring Lier Nannestad Bremanger Kvænangen Volda Alpint Andøy Drammen Ås Eslöv Viking FK Android Dovre Gjøvik Trysil Steinkjer Narvik Rosenborg BK Tromsø IL Haugesund Näringsliv Åstorp USA Notodden Kristiansand Måsøy Vevelstad Nissedal Lyngdal Austrheim SK Brann Hopp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL