Valle
Informasjon om overføring av skatteoppkrevjaroppgåver til skatteetaten frå 01.11.2020
Frå 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. 
onsdag 11:32 Valle kommune
Nye nasjonale tiltak i høve situasjonen med Covid-19
Følgjande nasjonale tiltak tre i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:
tirsdag 13:40 Valle kommune
Program for kulturveka 2020
Under kulturveka i Valle finn du noko for alle. Program finn du HER
tirsdag 20. oktober Valle kommune
Testing for Covid-19
Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-14 og 13-14). Testen må takast før kl. 10.45 dersom den skal rekke å bli sendt til analyse same dag.
mandag 12. oktober Valle kommune
Informasjon frå Valle legekontor: Influensavaksine
Influensavaksina er no komen til Valle legekontor. I år er det dei som er i risikogruppa som er prioriterte i fyrste omgang. Viser til Folkehelseinstituttets anbefaling: «Ikke gi vaksine til friske som ikke har en indikasjon»
fredag 9. oktober Valle kommune
Kunngjering av vedtak - Detaljregulering Kvisletoppen sør F8
Framside
torsdag 1. oktober Valle kommune
Familliebading og fritidssymjing
Vi startar opp med fritidsbading tysdag 6.oktober. Tidene blir i all hovudsak som tidlegare, men vi har lagt inn eit tidsrom for ekstra reingjering.
tirsdag 29. september Valle kommune
Nye rutinar for besøk på kommunehuset
Kommunen følgjer nasjonale retningsliner og planlegg for smitteverntiltak ei god stund framover. Med bakgrunn i dette må vi gjere noko endringar i høve besøk på kommunehuset.
fredag 18. september Valle kommune
AGDER

Hukommelsesteamet i Setesdal arrangerer i haust nettbasert pårørandeskule
Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn som har hukommelsesproblemer/ eller en kjent demenssykdom. Personen kan bo hjemme eller på institusjon.   Gjennom faglige nettforelesninger vil du få økt kunnskap
torsdag 17. september Valle kommune
Informasjon frå NAV Midt-Agder om Drop-in tider i kommunane
Framside
mandag 14. september Valle kommune
Informasjon om besøk ved Valle bygdeheim
Med bakgrunn i situasjon med covid-19 er det framleis naudsynt med rutinar for besøk ved Valle bygdeheim. 
mandag 14. september Valle kommune
Ny tannlege ved Valle tannklinikk frå 1. september
Marius Njærheim er tilsett som tannlege ved Valle tannklinikk frå 1.september. Åpningstider på klinikken er 08:00 – 15:15 Telefon: 379 37 588
fredag 11. september Valle kommune
Kommunalt næringsfond - Covid-19 midlar
Covid 19-utbrotet har gitt store utfordringar for næringslivet i mange kommunar. Stortinget har 19. juni 2020 løyvd ekstra midlar til kommunale næringsfond. Agder fylkeskommune har fått tildelt kr 34,8 millionar til uavkorta fordeling til kommunane. Av
torsdag 10. september Valle kommune
RV 9 Besteland - Helle, riving/brenning av hus
Anleggsarbeidet på RV 9 på strekninga Besteland - Helle er no kome i gang og i den forbindelse er det nokre hus som må rivast. Setesdal Brannvesen skal ha brannøving på to av desse husa Onsdag  09.09.20 - hus nord for avkøyringa til Hekni/Åraksøyne
tirsdag 8. september Valle kommune
Valle kommune søkjer medlem til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Dette gjeld deg som har lyst å engasjere deg i saker som gjeld personar med nedsett funskjonsevne. Rådet har Kjell Ove Tveiten som leiar og vi treng minst to medlemar til og tre varamedlem.  Vi ynskjer ei brei samansetning av medlem og ynskjer særleg
fredag 28. august Valle kommune
Legekontoret i Valle er stengt i dag fredag 28.08.2020
Legekontoret er stengt for publikum i dag fredag 28.08.2020. Tilsette ved legekontoret i Valle bistår Bykle kommune med smittesporing då det er ein person som har testa positivt for Covid-19 der. Ved akutt sjukdom må de ringe 113.
fredag 28. august Valle kommune
Informasjon til alle som reiser til Noreg
Helsedirektør Bjørn Guldvog ber alle reisande om å bidra til å avgrense risikoen for smitte med Covid-19 inn til Noreg
torsdag 27. august Valle kommune
Informasjon om overføring av skatteoppkrevjaroppgåver
Frå 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag
torsdag 27. august Valle kommune
Dugnaden held fram!
Det er framleis smitte av Covid-19 i Noreg, og for at vi skal halde vår kommune smittefri er det viktig at vi held fram det gode arbeidet med å følgje dei nasjonale råda.
torsdag 27. august Valle kommune
Statistikk knytta til korona-epidemien for Agder
fredag 21. august Valle kommune
Setesdal miljø og gjenvinning IKS har to ledige stillingar - Søknadsfrist 1. september 2020
mandag 17. august Valle kommune
Ekstraordinært møte i formannskap og kommunestyret onsdag 19.08.2020
onsdag 12. august Valle kommune
Kurs i Kvalitetsvirke og materialbruk
fredag 7. august Valle kommune
Ny krisepakke for frivilligheita 
onsdag 29. juli Valle kommune
Tannlegevakt i Agder
Tannlegevakten i Kristiansand er åpen for akuttbehandling lørdager og søndager, samt helligdager. Tannlegevakten i Arendal er åpen for akuttbehandlinger lørdager og søndager fra uke 28 til og med uke 31. På tannlegevakten kan du få hjelp Dersom du har vært...
mandag 27. juli Valle kommune
Feil med utsending av fakturaer i perioden 05.05.20 til 16.06.20
Vi beklager sein utsending av fakturaer til våre kundar. Det har vore systemfeil hjå posten. Dette gjeld kundar som skal få papirfaktura i postkassen. Problemet gjeld enkelte krav med fakturadato frå 05.05 til 16.06.20 for Valle kommune sin del. No når
onsdag 22. juli Valle kommune
Lengre sakshandsaming grunna ferieavvikling
Grunna ferieavvikling vil det bli litt lenger sakshandsamingstid på dei fleste saker innafor forvaltning. Dette mellom anna byggesak, plansak, landbruk og oppmåling mm. 
onsdag 15. juli Valle kommune
Opningstider sentralbord summar 2020
Forside
mandag 29. juni Valle kommune
Helsetenesta i Bykle og Valle har endra telefontida på legekontora
Helsetenesta i Bykle og Valle har endra telefontida på legekontora frå måndag 22/6 . Telefonen vil vere ope frå kl. 09.00 – 12.00 og frå 13.00 – 14.00 tlf. 37 93 75 40
mandag 22. juni Valle kommune
Snøskuterløyve 2020-2024
Alle tidligare tildelte snøskuterløyve gjekk ut 1. mai i år. Ny søknad om snøskuterløyve til hytte etter § 5c må sendast til kommunen innan 15.10.2020.
torsdag 18. juni Valle kommune
Pleie og omsorg - ferievikar til heimehjelp
No nærmar sommaren seg med stormskritt, og for dei som ikkje har sikra seg ein sommarjobb, utlyser pleie og omsorg ferievikar til heimehjelp. Dersom du er interessert og har lyst til å vite meir om kva dette innebærer, tak kontakt med: Solveig B. Kyrvestad Epost:...
onsdag 10. juni Valle kommune
Informasjon om skule og barnehage
Heim
onsdag 3. juni Valle kommune
Velkommen til årets fagdag i Setesdal 2020 "gjer ein forskjell"
I 2019 samlet vi over 300 deltagere til Fagdag i Setesdal på Evjemoen kino og scene. Vi ønsker å samle like mange i år . Det er fortsatt uavklart, på bakgrunn av Covid19 situasjonen, hvor mange vi kan være samlet på Evjemoen kino og scene 13.oktober
fredag 29. mai Valle kommune
AGDER

Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal Ryfylke
. . . .
fredag 22. mai Valle kommune
Spørjeundersøking om transport og tilgjengelegheit i Setesdal og Åseral.
Heim
onsdag 20. mai Valle kommune
Høve til å tappe vatn
Heim
tirsdag 19. mai Valle kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Heim
tirsdag 19. mai Valle kommune
Val av rettsutval til domstolen - offentleg ettersyn
Valutvalet vedtok i møte den 13.05.2020 forslag til meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Iht. domstolloven § 68 leggjast forslaget ut til offentlig ettersyn i to veker. Har du innvendinger til forslaget vert du oppmoda til å melde frå til kommunen om dette....
mandag 18. mai Valle kommune
17. mai program - Kart for bilrebusløpet
fredag 15. mai Valle kommune
Vasstand og vassføring i Otra
fredag 15. mai Valle kommune
Førebels opningstider - Biblioteket
torsdag 14. mai Valle kommune
Val av rettsutval til domstolen
Valutvalet vedtok i møte den 13.05.2020 forslag til meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Iht. domstolloven § 68 leggjast forslaget ut til offentlig ettersyn i to veker. Har du innvendinger til forslaget vert du oppmoda til å melde frå til kommunen om dette....
onsdag 13. mai Valle kommune
Endra opningstider i barnehagane
onsdag 13. mai Valle kommune
Valle kulturskule - søknadsfrist 20. mai!
onsdag 13. mai Valle kommune
Program for 17. mai - oppdatert 12.05.2020
tirsdag 12. mai Valle kommune
Program for 17. mai 2020 - oppdatert
mandag 11. mai Valle kommune
Skulen opnar for alle
Heim
fredag 8. mai Valle kommune
Tidslinje for opning av samfunnet
fredag 8. mai Valle kommune
Vikariat/lærarstilling – Valle skule
onsdag 6. mai Valle kommune
Info om stengt kommunehus
Heim
onsdag 29. april Valle kommune
Program for 17. mai 2020, Valle kommune
onsdag 29. april Valle kommune
Én Dag av gangen
Dag-Eilev Fagermo (53) skal vekke Oslos Vålerenga-følelser igjen. Men han tør ikke å love at det skjer i år. Det tør ingen.
lørdag 25. april $ Aftenposten
Informasjon til hyttebuarar i Valle kommune
Heim
torsdag 23. april Valle kommune
Opning av skule og SFO
torsdag 23. april Valle kommune
17. Mai i Valle kommune blir annleis i år
Heim
onsdag 22. april Valle kommune
Oppsummering frå møte med kriseleiinga 17. april
Samfunnet skal opne gradvis opp, og det skal vi gjere saman, kontrollert og over tid.  
onsdag 22. april Valle kommune
Helsestasjon for ungdom opna måndag 27.04.2020
Heim
tirsdag 21. april Valle kommune
Vil du bli meddomar?
Kommunen ønskjer fleire meddommarar til tingretten og lagmannsretten. Meddomar (lekdomar) er ein ikkje juridisk utdanna person som saman med en fagdomar er med på å ta avgjersler i rettssaker. Som meddomar kan du påregne å bli innkalt to gonger i året. Dei fleste rettssakene...
mandag 20. april Valle kommune
AGDER

Klubber med felles plan for organiserte treninger, men kamper kan disse guttene se langt etter
De fem største fotballklubbene i Kristiansand har gått sammen, og mandag starter en prøveordning med organisert trening flere steder. Men disse guttene i Donn får ikke spille kamper på lang tid.
fredag 17. april $ Aftenposten
Klubber med felles plan for organiserte treninger, men kamper kan disse guttene se langt etter
De fem største fotballklubbene i Kristiansand har gått sammen, og mandag starter en prøveordning med organisert trening flere steder. Men disse guttene i Donn får ikke spille kamper på lang tid.
fredag 17. april $ Aftenposten
Oppstart av barnehagar, skule og SFO
Vi er nå godt i gong med å førebu barnehagane og skulane for oppstart i høve nasjonale føringar.
fredag 17. april Valle kommune
Oppdatert oversikt nasjonale reglar i koronatida
Heim
torsdag 16. april Valle kommune
Opningstider i påskeveka - kommunehus, sentralbord, postmottak og legekontor
Heim
mandag 6. april Valle kommune
Kontaktinformasjon til Setesdal barnevern i påska
Heim
fredag 3. april Valle kommune
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Osenausen
På oppdrag frå Gunnar Stubseid, og i samsvar med §§ 12-8 og 12-3 i Plan- og bygningslova, vert det med dette varsla oppstart av privat detaljregulering av skogsteig på del av 70/1. Planområdet ligg ved Helle Myklevatn.  
fredag 3. april Valle kommune
Kommunestyret har hatt sitt første fjernmøte
onsdag 1. april Valle kommune
Status etter møte i kriseleiinga torsdag 26.03.2020 kl 15.00
fredag 27. mars Valle kommune
Innlevering av bøker til biblioteket - Sæbyggjen
Heim
torsdag 26. mars Valle kommune
Eksamen for 10. klasse er avlyst
Heim
torsdag 26. mars Valle kommune
Orientering om koronaviruset
Heim
onsdag 25. mars Valle kommune
Gjenvinningsstasjonane er opna att for private
Heim
tirsdag 24. mars Valle kommune
Biblioteket informerer - Lån av bøker
mandag 23. mars Valle kommune
Kort status frå møte i kriseleiinga
Dette er det 5 møtet vi har i kriseleiinga og vi kjem frå no av til å legge ut korte statusrapportar frå møta vi har frametter.
mandag 23. mars Valle kommune
Status på smittesituasjonen i Valle kommune
Her vil vi oppdatere fortløpande status på smittesituasjonen i kommunen vår. Målretta tiltak for å førebyggje å få inn smitte utanifrå kan være det som gjev størst vinst no framover. Innbyggjarene må framleis vise omsyn og følgje...
mandag 23. mars Valle kommune
Derfor er det flotte skiløyper på Hovden, mens løypemaskinen på Bortelid står stille
Mens løypemaskinene står stille på Brokke, Bortelid, Ljosland og i Sirdal er det rundt tre mil med flotte skispor på Hovden.
fredag 20. mars $ Aftenposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VALLE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL