Vaksdal
Får gigant-motorvei rett utenfor stuevinduet - vurderer søksmål
.
15. mai 2020 $ Bygdanytt
Med liv og lemmar som innsats
.
10. mai 2020 $ Bygdanytt
MB Ospenes med ei hjelpande hand til rasisolerte fjordstrilar
.
17. februar 2020 $ Bygdanytt
Ja! Dette vil vi ha!
.
27. desember 2019 $ Bygdanytt
Fire kommunar drøftar no felles legevakt i Arna
.
6. juni 2019 $ Bygdanytt
Her kan du risikere å måtte vente
Kjem du for seint må du vente i inntil tre timar.
6. februar 2019 Bygdanytt
Kunngjering - Budsjettkonferanse formannskap/plan- og økonomiutvalet 29. og 30. oktober 2018
23. oktober 2018 Vaksdal kommune
Velkomen til open brannstasjon 22. september
Det blir open brannstasjon på Trollkjelen og Dale brannstasjon laurdag 22. september frå klokka 11-14.
19. september 2018 Vaksdal kommune
VESTLAND

Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 24. september 2018
17. september 2018 Vaksdal kommune
NÆRpolitireformen – Korleis er det med politiet sine lovnadar?
Eg stiller spørsmål om føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades, skriv Eirik Haga, ordførar i Vaksdal, i dette lesarbrevet.
24. august 2018 $ Bygdanytt
Velkomen til informasjonsmøte om hjortejakta torsdag 30.8. klokka 19.00
24. august 2018 Vaksdal kommune
Opprustinga av E16 Langhelletunnelen og Beitlatunnelen startar måndag 27. august
Statens vegvesen melder at oppgraderinga tek til i Langhelletunnelen 27. august. Tunnellene blir nattestengt med kolonnekjøyring.
23. august 2018 Vaksdal kommune
Sikker skuleveg - justeringer rundt Heradshuset
Vi er alle oppteken av at borna har ein sikker skuleveg. Skulebussen mellom Dale og Stanghelle har no vore i drift ei veke, og vi vil bruke dei erfaringane vi no har fått til å gjere nokre justeringar for å betre tryggleiken.
22. august 2018 Vaksdal kommune
Blar gjerne opp meir for å redda båtruta
For å redda båtruta til dei veglause grendene i Osterøy, Lindås og Vaksdal, er dei som bruker båten positive til å betala meir i billettpengar.
22. august 2018 $ Bygdanytt
Held politiet løfta i nærpolitireforma?
«Eg stiller spørsmål om desse føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades.»
17. august 2018 $ Bergens Tidende
Busstransport av elevar Dale - Stanghelle! Endra avgang frå Heradshuset - kl 8.25 - frå fredag 17. august
16. august 2018 Vaksdal kommune
Fôrkrisa: Forenkling av reglane for erstatning ved avlingssvikt
Som følgje av den kritiske situasjonene med avlingssvikt, har Landbruks- og matdepartementet kome med presiseringar om korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskot skal praktiserast.
23. juli 2018 Vaksdal kommune
I samband med den tragiske ulykka i går vil det bli ei uoffisiell samling på ulykkestaden for å leggje ned blomar i dag, fredag 20.07.18 kl.16:00.
Framsida
20. juli 2018 Vaksdal kommune
E16-forkjemperen mistet slektning på «dødsveien»
Laila Himle vier store deler av livet sitt til kampen for ny vei mellom Bergen og Voss. I dødsulykken ved Dale mistet hun en i familien.
20. juli 2018 Bygdanytt
Tragisk ulukke på E16 Dalegarden
Det var to unge menn heimehøyrande i Vaksdal kommune som omkom i ei motorsykkelulukke natt til torsdag 19. juli.
19. juli 2018 Vaksdal kommune
Datasenteret på Dale– status
Kryptovault Dale AS har etablert eit datasenter for utvinning av kryptovaluta i Dale fabrikker. Datasenteret har medført støyplagar for naboar rundt fabrikken. Bedrifta skal etter lova «tilstrebe lavest mulig støynivå» og det er sett grenseverdiar for
19. juli 2018 Vaksdal kommune
Trafikkulykke på E16
Bil og motorsykkel skal være involvert.
28. juni 2018 Bygdanytt
Høyring - søknad om uttak av grunnvatn - Sædal
Framsida
26. juni 2018 Vaksdal kommune
Utfordrande økonomi dei neste åra
Dei neste fire åra vert krevande økonomisk for kommunen. Det viser økonomiplanen som vart vedtatt av kommunestyret i møte 25. juni.
26. juni 2018 Vaksdal kommune
Arbeid på Dale i sumar i samband med bygging av ny skule
Det vil vere stor anleggsaktivitet i sentrum på Dale i sumar.
22. juni 2018 Vaksdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

VAKSDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL