Vaksdal
Trafikkulykke på E16
Bil skal ha kjørt inn i tunnelveggen.
06:48 Bygdanytt
Velkomen til open brannstasjon 22. september
Det blir open brannstasjon på Trollkjelen og Dale brannstasjon laurdag 22. september frå klokka 11-14.
onsdag 11:59 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 24. september 2018
mandag 17. september Vaksdal kommune
Siste frist! Tilbod om gratis HPV-vaksine til unge kvinner fødde 1991 og seinare
Er du i målgruppa og er busett i Vaksdal kommune kan du få HPV-vaksinen hos helsesyster på Dale. Tilbodet gjeld også deg som tidlegare har takka nei til vaksinasjon via skulehelsetenesta.
onsdag 12. september Vaksdal kommune
Utsetter bydelsreformen
Fana og Ytrebygda er for store til å slås sammen, mener Høyre lokalt. Finnmark og Troms går helt fint, sier Høyre nasjonalt.
onsdag 12. september $ Bergens Tidende
Temamøte om grovfôrsituasjonen tysdag 18.september klokka 19.30
Møtet vert halde tysdag 18. september 2018, kl. 19:30, i kommunstyresalen, heradshuset på Dale. Det vert faginnlegg frå Tine, Nortura, Felleskjøpet og Landbrukrådgivinga. Alle interesserte gardbrukarar er velkomne! 
mandag 10. september Vaksdal kommune
Trengereidtunnelen var stengt
E16-tunnelen åpnet igjen etter en knapp halvtime.
mandag 10. september Bygdanytt
Ver merksam på giftig sopp
På grunn av den tørre sommaren er det spesielt mykje sopp i år. Nokre av desse soppene er giftige, og det er viktig å ikkje ete eller smake på sopp som ikkje er kontrollert.
torsdag 6. september Vaksdal kommune
HORDALAND

Vil du melde feil?
Veit du om feil og manglar om tilhøve som gjeld veg, vatn, avløp, renovasjon og kommunale bygg?
mandag 3. september Vaksdal kommune
Saker til behandling – møte i Formannskap/ plan- og økonomiutvalet 3. september 2018
Formannskapet skal måndag mellom anna behandle framlegg til arbeidsprogram for budsjett og tiltak i økonomiplanperioden.
fredag 31. august Vaksdal kommune
– Vi synes oppriktig synd i bilistene som har stått i stampe
Knut Larsen ved Vegtrafikksentralen sier de har full forståelse for klagene som har kommet inn etter trafikkaoset på Fylkesvei 7 torsdag ettermiddag.
torsdag 30. august $ Bergens Tidende
Da bussjåfør Sam-Anton kom rundt svingen, lå en stein på fem tonn i veien
– Jeg reagerte instinktivt. Heldigvis sov de fleste av passasjerene, sier Sam-Anton Andal.
torsdag 30. august $ Bergens Tidende
E16 Vossebanen Arna - Stanghelle - 68 høyringssvar til planprogrammet
Statens vegvesen melder at det kjem det fram mellom anna at ein del er mindre nøgd med at Trengereid stasjon forsvinn, og at dei er i mot sjødeponi. Mange er og positive til at det skal regulerast to alternativ i Vaksdal, og dei vil ha veg i Tolåsen.
torsdag 30. august Vaksdal kommune
Vil du bli støttekontakt?
Meiningsfullt oppdrag gjer meiningsfull fritid. Å vere støttekontakt kan vere både meiningsfullt og gjevande. Du kan hjelpe personar med ulike utfordringa med å skapa ein betre kvardag.
tirsdag 28. august Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 3. september 2018
tirsdag 28. august Vaksdal kommune
Skalér ned og mindre i tunnel mellom Arna og Stanghelle
Det er nødvendig å vurdera på ny både traséen og prosjektet som heilskap, skriv Vidar Sætre i dette lesarbrevet.
søndag 26. august $ Bygdanytt
NÆRpolitireformen – Korleis er det med politiet sine lovnadar?
Eg stiller spørsmål om føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades, skriv Eirik Haga, ordførar i Vaksdal, i dette lesarbrevet.
fredag 24. august $ Bygdanytt
Velkomen til informasjonsmøte om hjortejakta torsdag 30.8. klokka 19.00
fredag 24. august Vaksdal kommune
Opprustinga av E16 Langhelletunnelen og Beitlatunnelen startar måndag 27. august
Statens vegvesen melder at oppgraderinga tek til i Langhelletunnelen 27. august. Tunnellene blir nattestengt med kolonnekjøyring.
torsdag 23. august Vaksdal kommune
Sikker skuleveg - justeringer rundt Heradshuset
Vi er alle oppteken av at borna har ein sikker skuleveg. Skulebussen mellom Dale og Stanghelle har no vore i drift ei veke, og vi vil bruke dei erfaringane vi no har fått til å gjere nokre justeringar for å betre tryggleiken.
onsdag 22. august Vaksdal kommune
Blar gjerne opp meir for å redda båtruta
For å redda båtruta til dei veglause grendene i Osterøy, Lindås og Vaksdal, er dei som bruker båten positive til å betala meir i billettpengar.
onsdag 22. august $ Bygdanytt
Endringar i bussavgangar frå Stanghelle til Dale gjeldande frå måndag 20. august
mandag 20. august Vaksdal kommune
Held politiet løfta i nærpolitireforma?
«Eg stiller spørsmål om desse føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades.»
fredag 17. august $ Bergens Tidende
Busstransport av elevar Dale - Stanghelle! Endra avgang frå Heradshuset - kl 8.25 - frå fredag 17. august
torsdag 16. august Vaksdal kommune
Melding om feil på veglys
Vi går mot mørkere dagar, og då er det viktig at veglyset verkar som det skal.
fredag 10. august Vaksdal kommune
Velkomen til fyrste skuledag torsdag 16. august - oppmøtetidspunkt
Vi ønskjer alle elevar velkomen til eit nytt skuleår.  Og spesielt velkomen til alle som startar i 1. klasse. Vi gleder oss til å treffe dykk alle saman, og ser fram til eit godt skuleår, både fagleg og sosialt.
fredag 10. august Vaksdal kommune
Trafikksikker skuleveg på Stanghelle
Framsida
onsdag 8. august Vaksdal kommune
Bussane til og frå Dale vil frå måndag 13. august stoppe framfor heradshuset
Dette vert ein felles kollektivterminal for skuleskyss og bussar i rute, og skal nyttast fram til ny terminal bak nyeskulen er ferdig om ca to år. Køyremønsteret for bussar til og frå Dale blir endra, og parkeringsplassane utanfor inngangen til
tirsdag 7. august Vaksdal kommune
Her går det fortsatt an å fiske laks
– Det er fremdeles mulig å få fisk i noen elver, sier Alv Arne Lyse i Norges jeger og fiskeforbund.
mandag 30. juli $ Bergens Tidende
Her dundrer steinblokken i bakken og treffer bilen til Bjørn
Bjørn Roland var på vei hjem fra ferietur i Bergen da en stor steinblokk var nær å knuse bilen hans på E16 ved Dale i Vaksdal.
onsdag 25. juli $ Bergens Tidende
Fôrkrisa: Forenkling av reglane for erstatning ved avlingssvikt
Som følgje av den kritiske situasjonene med avlingssvikt, har Landbruks- og matdepartementet kome med presiseringar om korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskot skal praktiserast.
mandag 23. juli Vaksdal kommune
I samband med den tragiske ulykka i går vil det bli ei uoffisiell samling på ulykkestaden for å leggje ned blomar i dag, fredag 20.07.18 kl.16:00.
Framsida
fredag 20. juli Vaksdal kommune
E16-forkjemperen mistet slektning på «dødsveien»
Laila Himle vier store deler av livet sitt til kampen for ny vei mellom Bergen og Voss. I dødsulykken ved Dale mistet hun en i familien.
fredag 20. juli Bygdanytt
HORDALAND

Tragisk ulukke på E16 Dalegarden
Det var to unge menn heimehøyrande i Vaksdal kommune som omkom i ei motorsykkelulukke natt til torsdag 19. juli.
torsdag 19. juli Vaksdal kommune
Datasenteret på Dale– status
Kryptovault Dale AS har etablert eit datasenter for utvinning av kryptovaluta i Dale fabrikker. Datasenteret har medført støyplagar for naboar rundt fabrikken. Bedrifta skal etter lova «tilstrebe lavest mulig støynivå» og det er sett grenseverdiar for
torsdag 19. juli Vaksdal kommune
Vellukka heving av havarert båt
Treskøyta Nesheim som sokk ved Stamnes Motorverkstad onsdag 12 juli er no heva.
onsdag 18. juli Vaksdal kommune
Aukande skogbrannfare
Tørken gjer at det er stor fare for brann i skg og anna utmark. Det er difor eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, på stranda, og ved naturområder som ikkje er innmark.
tirsdag 17. juli Vaksdal kommune
Informasjon til deg som er ramma av fôrkrisa
Gardbrukarar i heile kommunen opplever avlingingsvikt grunna ekstrem tørke og fråver av regn. Grasavlinga frå førsteslåtten var rekordlåg, med berre  20 % av normalår fleire stader. No ser det òg ut som at andreslåtten slår...
mandag 16. juli Vaksdal kommune
– Må utsette hevinga av «Nesheim» til måndag
– Dette har vore ei stor belastning, seier reiar Bjarne Olav Eidnes.
søndag 15. juli $ Bergens Tidende
Asfalteringsarbeid startar opp i haust
Kommunestyret løyvde 1,4 millionar til reasfaltering den 25. juni. Dette arbeidet startar opp i haust.
søndag 15. juli Vaksdal kommune
«Skipskirkegården» har skapt konflikt i nesten 15 år. Onsdag ble fjorden rammet av diesellekkasje da én av båtene sank.
– Jeg legger meg flat for det som har skjedd nå. Men vi kunne ikke forutsatt det, sier båteieren.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Båthavari ved Stamnes Motorverkstad
torsdag 12. juli Vaksdal kommune
Osterøy kommune stuper i ny kommunekåring
På ett år har Osterøy falt nesten 150 plasser på Kommunal Rapports kommunebarometer. I dag er Osterøy den 291. beste kommunen å bo i landet.
torsdag 5. juli $ Bygdanytt
Stavenestunnelen ble stengt grunnet bilberging
En lastebil sto farlig til i tunnelen. Politi og brannvesen var på stedet.
tirsdag 3. juli Bygdanytt
Villmarksleiren 2018 - ei veldig kjekk veke med mange ivrige og spente ungdomar
Helsing frå leirleiar Trond Olav Magnussen
tirsdag 3. juli Vaksdal kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Sommermagasinet: 10 sommarsjelar i Arna og på Osterøy
Bygdanytt drog på ei oppdagelsesferd i området vårt. Vi spurte ti tilfeldige personar om kva planer, og kva tankar dei har om sommaren. God sommar!
lørdag 30. juni $ Bygdanytt
Høyringssvar til planprogram – E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
Planprogrammet for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er ute til offentleg ettersyn med høyringsfrist 6. juli 2018.
fredag 29. juni Vaksdal kommune
Kommunestyret vedtok i møte 25. juni utgreiing av samarbeid med kommunar i Nordhordland
Framsida
fredag 29. juni Vaksdal kommune
Trafikkulykke på E16
Bil og motorsykkel skal være involvert.
torsdag 28. juni Bygdanytt
Høyring - søknad om uttak av grunnvatn - Sædal
Framsida
tirsdag 26. juni Vaksdal kommune
Utfordrande økonomi dei neste åra
Dei neste fire åra vert krevande økonomisk for kommunen. Det viser økonomiplanen som vart vedtatt av kommunestyret i møte 25. juni.
tirsdag 26. juni Vaksdal kommune
Betre oversikt over skredfare i Vaksdal kommune
NVE presenterte i dag, måndag 25. juni, arbeidet med faresonekartlegging for kommunestyret i Vaksdal kommune.
mandag 25. juni Vaksdal kommune
Arbeid på Dale i sumar i samband med bygging av ny skule
Det vil vere stor anleggsaktivitet i sentrum på Dale i sumar.
fredag 22. juni Vaksdal kommune
Bålbrenning på jonsok
Det er lov å tenne opp jonsokbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområder, vegetasjon og anna brennbart materiale. Bålbrenning skjer på eige ansvar. Følg brannvesenet sine råd for forsvarleg bålbrenning.
mandag 18. juni Vaksdal kommune
Så lenge trur vegsjefen at du må vente på ny E16
Framdrifta til ny E16 er avhengig av når pengane kjem og kor mykje midlar det er snakk om.
mandag 18. juni Bygdanytt
5263 Trengereid: Den glemte bygden
Trengereid-folket er rasende og føler seg glemt og neglisjert. Nå har en trio våknet, og de vil kjempe for at bygden ikke bare ender opp som et forblåst busskur. Toget skal overleve.
lørdag 16. juni $ Bygdanytt
Slutt på fløyting frå tog på Stanghelle om natta frå 20. juni
Framsida
torsdag 14. juni Vaksdal kommune
HORDALAND

Bergen brannvesen opphever totalforbodet mot bruk av open ild frå og med 15. juni
Framsida
torsdag 14. juni Vaksdal kommune
Nærmiljømøte i samband med riving av gammal, og bygging av ny skule på Dale
Omtrent 40 naboar møtte opp då Vaksdal kommune inviterte til nærmiljømøte i Turbinen i går, tysdag 12. juni.
onsdag 13. juni Vaksdal kommune
Søknad om momskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Søknadsfrist er 1. september 2018.
onsdag 13. juni Vaksdal kommune
Etablering av oppveksttun på Stamnes er utsett
Vaksdal kommune fekk inn berre eitt tilbod på bygging av oppveksttun. Dette tilbodet var på 20 millionar kroner, mens kostnadsramma er 10 millionar kroner.
tirsdag 12. juni Vaksdal kommune
Kulturskulen inviterer til unik sommarkonsert i bassenget på Dale onsdag 13. juni klokka 17.00
Kreative folk i Vaksdal kulturskule vil i år gje publikum ei heilt unik oppleving. I sommar skal det meste av Dale skule rivast, mellom anna folkebadet.
mandag 11. juni Vaksdal kommune
Opningstidar på SFO i Turbinen på Dale - frå 14. juni og til hausten
mandag 11. juni Vaksdal kommune
Busstransport av elevar Dale - Stanghelle frå hausten 2018
fredag 8. juni Vaksdal kommune
Økonomiplan 2019-2022 - offentleg utlegging
Framsida
fredag 8. juni Vaksdal kommune
Terje Håkon Vedå fekk 150.000 kroner i tilskot til verna kulturminne
onsdag 6. juni Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 11. juni 2018
tirsdag 5. juni Vaksdal kommune
Sjøkrigsskulen skal øve i Vaksdal kommune 8. til 11. juni
Sjøkrigsskulen vil i perioden fredag 8. juni til måndag 11. juni 2018 gjennomføre ei øving i Osterøy og Vaksdal kommune. Øvinga vil vere frå nord og syd, og dei vil gjennomføre ein lagvis marsj frå begge endar inn mot Hesjedalen.
mandag 4. juni Vaksdal kommune
Stanghelle seier ja til ny stasjon
«Sidan 1883 har Stanghelle vore ei stasjonsbygd, og det vil me halde fram med å vera også i framtida.»
lørdag 2. juni $ Bergens Tidende
All bruk av eld utandørs er no å rekne som aktløyse - melding frå Bergen brannvesen
- Brannfaren i Bergen, Osterøy, Samnanger og Vaksdal er nå så stor at all bruk av ild utendørs er å regne som uaktsomhet. Det vil si at det heller ikke lenger er anledning for privatpersoner å grille i egen hage eller på egen veranda eller terrasse i disse kommunene.
torsdag 31. mai Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 4. juni 2018
Framsida
onsdag 30. mai Vaksdal kommune
Transport av modulane til Stanghelle skule er i gong
Modulane til Stanghelle skule vert transportert frå Jekteviken i Bergen til Stanghelle skule denne veka.
onsdag 30. mai Vaksdal kommune
Forbod mot vatning av hager og øvrig utandørsbruk for alle som er knytt til Stamnes vassverk
Framsida
onsdag 30. mai Vaksdal kommune
Frigir navnet på mann (30) etter mistenkelig dødsfall på Dale
Politiet har ingen vitner til at 30-åringen falt. Politiet etterforsker fortsatt og venter på resultatene fra den endelige obduksjonen.
onsdag 30. mai $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

VAKSDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL