Vaksdal
Tilskot til utskifting av gamle omnar
Vaksdal kommune har som målsetting at 50 omnar (ved eller olje) i bustadhus vert skifta. Busette i Vaksdal kommune som skiftar ut oljefyren sin eller si gamle vedomn, kan søkja om 4000 kroner i tilskot til kjøp og montering av ny reinbrennande vedomn.
onsdag 14:53 Vaksdal kommune
E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle - planprogram og silingsrapport er lagt ut til offentleg ettersyn
Statens vegvesen og BaneNor ber om innspel til arbeidet innan 6. juli.
tirsdag 09:38 Vaksdal kommune
Høyring om stadnamn
mandag 14. mai Vaksdal kommune
Vaksdal kommune har no avgjort konkurransen om bygging av ny barne- og ungdomskule på Dale
Me har gleda av å informere om at kontrakt vert tildelt Consto Bergen AS.
fredag 11. mai Vaksdal kommune
Saker frå kommunestyret 7. mai 2018
Kommunestyret gjorde følgjande vedtak på møtet 7. mai.
onsdag 9. mai Vaksdal kommune
Det er no ikkje tillate med gatesal av heliumballongar i kommunen
Med bakgrunn i kampen mot utbreiinga av plastsøppel i naturen og å redusere forbruket av helium, har kommunestyret i Vaksdal i dag vedteke at det ikkje skal vere lov med gatesal av heliumballongar i kommunen.
mandag 7. mai Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 07.05.2018
fredag 4. mai Vaksdal kommune
Ambulansene når ikke frem innen fristen
Bare i Bergen sentrum, Meland og deler av Os klarer ambulansene å nå frem så raskt som de bør. Nå vil Helse Bergen bruke opptil 45 millioner mer på bedre ambulansetjenester.
fredag 4. mai $ Bergens Tidende
HORDALAND

SMIL-midlar og dreneringstilskot i jordbruket - søknadsfrist 1. juni og 15. oktober
Føretak i  jordbruket kan no søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak jordbruket (SMIL) og til drenering av grøfta jordbruksjord. Søknadsfristen frå SMIL-midlane er 1. juni, medan søknadar om grøfting er 15....
søndag 29. april Vaksdal kommune
No kan du seie di meining om K5-planane
No kan du seie di meining om planane.
onsdag 25. april Bygdanytt
Trine Grønbech er tilbake som rådmann 24. april
søndag 22. april Vaksdal kommune
Påmelding til villmarksleiren 25. til 27. juni 2018 på Småbrekke
 Påmelding til villmarksleiren for elevar i 5. til 7. klasse (10 - 12 år) er open til 20. mai.
fredag 20. april Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 23. april 2018
Framsida
onsdag 18. april Vaksdal kommune
Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrerte hos Mattilsynet.
tirsdag 17. april Vaksdal kommune
Gode råd for bålbrenning
Frå 15. april til 15. september er faren for gras- og skogbrann normalt større enn elles i året. Det er i denne perioden ikkje lov å gjere opp bål ute i naturen, utan løyve frå brannvesenet. Du kan framleis grille, brenne hageavfall i din eigen hage,
fredag 13. april Vaksdal kommune
Hald Norge reint! Vårdugnad med BiR frå 24. april til 13. mai 2018
fredag 13. april Vaksdal kommune
6. trinn ved Stanghelle skule er ein av fem juryklassar i den nasjonale leselystprisen, Bokslukarprisen
Det betyr at dei har lese dei fem nominerte bøkene til prisen og er på å avgjere kven som skal vinne Bokslukarprisen 2017/18. Prisen deles ut på Verdas bokdag måndag 23. april på Sentralen i Oslo. Det er Foreningen !les som står bak prisen.
fredag 13. april Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 16. april 2018
tirsdag 10. april Vaksdal kommune
Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet
Ordførar Eirik Haga og einingsleiar for Samfunnsutvikling Willy André Gjesdal var i går, 9. april, på møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om trasé for veg og bane gjennom Vaksdalsbygda.
tirsdag 10. april Vaksdal kommune
Folkehelseundersøking i Hordaland - den største nokon gong
Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.
mandag 9. april Vaksdal kommune
BKK startar med gravearbeid på Dale i veke 15
Framsida
torsdag 5. april Vaksdal kommune
Hugs bandtvang frå 1. april
I følgje hundelova er det generell bandtvang frå 1. april til 20. august. I tillegg seier Vaksdal kommune si eiga forskrift at hundar skal haldast i band der husdyr beitar fram til og med 31. oktober. Foto: Jørn Helle.
tirsdag 27. mars Vaksdal kommune
Tilbygg til Vaksdal skule - status
Vaksdal kommune er i gong med planlegging av tilbygg på Vaksdal skule.
torsdag 22. mars Vaksdal kommune
Dale barne- og ungdomsskule – skuleslutt i juni og skulestart hausten 2018
Framsida
tirsdag 20. mars Vaksdal kommune
Oppstart av anleggsarbeid, trafikk- og rassikring rundt Stanghelle skule
tirsdag 13. mars Vaksdal kommune
Vis omsyn til hjorten i vinter!
Årets vinter er svært tøff for hjorten, men kaldt vêr og lite mat. Mange dyr er svake og avmagra, og nær ved å ikkje klare seg. Det er difor viktig å ikkje uroe dyra for å unngå unødvendig bruk av krefter og energi.
mandag 12. mars Vaksdal kommune
Vil du delta i utforminga av helse- og omsorgstenester for personer med demens?
Vaksdal kommune ønskjer kontakt med personar med demens og deira pårørande. Hensikta er å få kunnskap om kva som kan gjerast for at kvardagen skal bli lettare.
fredag 9. mars Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 12.03.2018
Framsida
onsdag 7. mars Vaksdal kommune
Kilometerlange køer etter tunnelkrasj på E16
Mann sendt til legevakt etter trafikkulykke i Bogetunnelen.
tirsdag 6. mars Bygdanytt
Enklare betaling med avtalegiro og eFaktura
Du bestiller begge delar i nettbanken din.
mandag 5. mars Vaksdal kommune
Samarbeidsavtale med Bergen brannvesen frå 1. mars
Den 27. februar 2018 vart samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune signert av brannsjef i Bergen Leif Linde og konstituert rådmann Åse Elin Myking.
onsdag 28. februar Vaksdal kommune
SFO - søknadsfrist utvida til 1. april for skuleåret 2018-2019
onsdag 28. februar Vaksdal kommune
Villmarksleiren søkjer ung friluftsentusiast som trivst godt saman med andre
tirsdag 27. februar Vaksdal kommune
HORDALAND

Villmarksleiren 2018 vert arrangert frå 25. til 27. juni
Skuleelevar i Vaksdal kommune frå 5. til 7. klasse kan melde seg på frå 20. april.
tirsdag 27. februar Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 5. mars 2018
tirsdag 27. februar Vaksdal kommune
Skisser av den nye barne- og ungdomsskulen på Dale
Eksisterande skuleanlegg på Dale skal rivast og det skal byggjast ny skule for 250 elever (1-10. klasse) med kultursal/auditorium, folkebibliotek, kulturskule og symjehall. Samla areal er 5.846 m² (bruttoareal). Skulen skal vere klar til drift ved
fredag 16. februar Vaksdal kommune
Informasjon til foreldre/føresette og elevar som skal gå på Stanghelle skule frå hausten 2018
Det er mange spørsmål knytt til skulestart på Stanghelle til hausten. Vi vil framover gi jamleg informasjon om arbeidet, og svare på spørsmål de har.
tirsdag 13. februar Vaksdal kommune
Rambøll vil presentere ny barne- og ungdomsskule på Dale for kommunestyret måndag 12. februar
fredag 9. februar Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 12.02.2018
Framsida
tirsdag 6. februar Vaksdal kommune
Tragisk drukningsulykke i Vaksdal
Støvete gamle dokumenter handler ikke bare om det som skjedde for flere hundre år siden, men kan også fortelle historien om vår nærmeste familie.
lørdag 3. februar $ Bergens Tidende
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 29. januar 2018
Framsida
onsdag 24. januar Vaksdal kommune
Velkomen til meirope bibliotek på Vaksdal
Måndag 22. januar kl 18.00 opnar fungerande ordførar Sigmund Simmenes meiropent bibliotek i Vaksdal senter. Dette er en ypparleg moglegheit til å låne seg ein god bok, samtidig som det vil bli servert kaffi, frukt og tebrød. Kom innom!
onsdag 17. januar Vaksdal kommune
Hordaland-politikere vil presse frem K5
– Det må gjøres noe med E16 nå, sier varaordfører Pål Kårbø. Sammen med resten av fylkestinget krever han fortgang i K5-prosjektet.
mandag 1. januar $ Bygdanytt
Her er de mest leste sakene på Bygdanytt i år
Fikk du med deg disse sakene?
27. desember 2017 Bygdanytt
Sender borna våre ut på «dødsvegen»
Kva rett har ein kommune til å utsetja borna for ein svært risikofylt skuleveg på E 16? Dette er eit svik mot borna.
19. desember 2017 $ Bergens Tidende
Raset på kommunal veg Brekkjen på Stanghelle
Framsida
11. desember 2017 Vaksdal kommune
Møte i administrasjonsutvalet 18.12.2017
Framsida
11. desember 2017 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i kommunestyret 18.12.2017
Framsida
11. desember 2017 Vaksdal kommune
Tilskot for kasserte fritidsbåtar
Kasserte fritidsbåtar på inntil 15 fot kan leverast gratis til BIR sine  gjenvinningsstasjonar.
29. november 2017 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i utval for levekår måndag 4. desember 2017
Framsida
28. november 2017 Vaksdal kommune
Framtidsdugnader på Stanghelle og Vaksdal - områdeplanar!
Framsida
22. november 2017 Vaksdal kommune
Brøyting og strøing av kommunale vegar
Vaksdal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale vegar.
22. november 2017 Vaksdal kommune
Varsel om stor snøskredfare
21. november 2017 Vaksdal kommune
Ny barne- og ungdomskule på Dale og plassering av modulskule
21. november 2017 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 27. november 2017
21. november 2017 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 27. november 2017
21. november 2017 Vaksdal kommune
Etterlyste menn sov i snøhule
Søndag morgen ble de to turgåerne funnet i god behold. De to har tilbrakt natten i snøhule.
19. november 2017 $ Bergens Tidende
"Silingsrapporten" er klar for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
16. november 2017 Vaksdal kommune
HORDALAND

Opne møte med "framtidsdugnad" på Stanghelle og Vaksdal - områdeplanar!
Framsida
14. november 2017 Vaksdal kommune
Kven er "nypensjonisten" i Vaksdal
Kva sosialt nettverk har han/ho? I kva grad bruker han/ho ny teknologi og data? Korleis er helsetilstanden deira? Kva haldningar og forventingar har dei til morgondagen sine tenester? Kva haldningar har dei til bruk av velferdsteknologi?
13. november 2017 Vaksdal kommune
Faktura for kommunale gebyr for 4. termin 2017 er lågare enn vanleg
9. november 2017 Vaksdal kommune
Dette er BT-lesernes skrekkveier
Halvparten av fylkesveiene i Hordaland er i dårlig stand. Her er noen av dem.
6. november 2017 Bergens Tidende
Modulskule på Stanghelle
Framsida
3. november 2017 Vaksdal kommune
Kunngjering - Møte/reisedag i utval for levekår måndag 30. oktober 2017
Framsida
25. oktober 2017 Vaksdal kommune
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 01.12.17
Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar?
24. oktober 2017 Vaksdal kommune
Status K5 - presentasjon på kommunestyremøte måndag 16. oktober
Olav Lofthus frå Statens vegvesen og Egil Larsen frå BaneNor presenterte status for K5 - veg og bane Arna-Stanghelle på kommunestyremøtet måndag 16. oktober.
19. oktober 2017 Vaksdal kommune
Frå kommunestyremøtet 16. oktober
Kommunestyret blei avslutta kl 1610 pga ei alvorleg ulukke på E16.
17. oktober 2017 Vaksdal kommune
Velkomen til møte om kartlegging av friluftsområde torsdag 28. september kl 18 - 19.30
Er ditt friluftslivområde med? Er noko utelatt? Kom på møtet og bidra med din kunnskap.
26. september 2017 Vaksdal kommune
Vi testar sensorteknologi
Vi er no godt i gong med eit nytt forskingsprosjekt - utprøving av sensorteknologi heime hos eldre som bur åleine.
26. september 2017 Vaksdal kommune
Møte i formannskap/plan- og økonomiutvalet mandag 2. oktober 2017
Framsida
26. september 2017 Vaksdal kommune
Bosset blir henta trass i konkurs
RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga for BIR, har gått konkurs.
20. september 2017 Vaksdal kommune
Brukar du Bryllupshaugen til tur og trening, skuleveg eller har du bustad/eigedom her?
Formanskapet i Vaksdal har i vedtak 28. august 2017 sagt at følgjande framlegg til endring skal sendast til høyring for brukarar av Bryllupshaugen: - Gjeldande skilt/skiltkombinasjonar i Bryllupshaugen vert behalde. Sykkelbommane i Bryllupshaugen sør vert fjerna. Sykkelbom i Skreien vert...
13. september 2017 Vaksdal kommune
Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim er ute til høyring - frist 20. oktober
Utval for levekår i Vaksdal kommune vedtok 4.september 2017 å leggja utkast til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim ut til offentleg høyring.
8. september 2017 Vaksdal kommune
Her kan du røysta på valdagen
På valgdagen 11. september må du røysta i den kommunen du er manntallsført. Alle som har røysterett og står i manntalet kan røysta.
7. september 2017 Vaksdal kommune
Mogelegstudie i Bergsdalen - kva er potensialet for utvikling? Allmøte tysdag 5. september
Studiet er meint som kunnskapsgrunnlag og innspel til arbeidet med kommuneplanen
31. august 2017 Vaksdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VAKSDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Næringsliv Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Oslo Sport Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Svedala Molde FK Oskarshamn Skien Molde Inrikes Fredrikstad Get-ligaen Kongelig Tinn Sandnes Karlskrona USA Karmøy Kultur Stabæk Malmö Rendalen Stavanger Sunndal Eslöv Bolig Bamble Blekinge Musikk Motor Barn Elverum Kragerø Poker Askøy Sport Sørreisa Bodø Fauske Svelvik Ringsaker Lyngdal Steigen Porsgrunn Lillesand Kongsvinger Näringsliv Tesla Politikk Osterøy Stord Risør Sverige Vestby Bil Hyllestad Haugesund Aurskog-Høland Tvedestrand Meløy Trav Tomelilla Nittedal Åstorp Dyr Grane Økonomi Drangedal Hvaler Tynset Kunst Håndball Trening Sjakk Helsingborg Mörbylånga Vestvågøy 17. mai Stockholm Lund Landskrona Narvik Nesodden Reise Mote Åsnes Drammen Eliteserien IK Start Nordkapp Lier Universet Eidskog Vietnam Kristiansand Båt Kryptovaluta Øksnes Bil Salangen Android Mandal Turn Ballangen Vefsn Nord-Korea Sarpsborg Klippan Odds BK Lindås Utrikes Hälsa Forskning Utsira OL Tranøy Austrheim FK Haugesund Kvænangen Tolga Friluftsliv Trysil Nedre Eiker Horten Langrenn Sigdal Jølster OBOS-ligaen Sund Berlevåg Grue Øvre Eiker X-games Tromsø Notodden Førde Filippinene Vågan Moss Staffanstorp Vinje Fedje Porsanger Tingvoll Aurdal Lesja Farsund Sogndal Russ Sölvesborg Modum Gjøvik Svalbard Suldal Menn Film Eurovision Hörby Tønsberg Spill Vær Vitenskap Tana Askim Kävlinge Sande Larvik Fjell Russland Jakt Bromölla Radøy Mat Lyngen Ronneby VM Øygarden Forskning World Series of Poker Ski Skiskyting Kongsberg Åmot Ålesund Meland Målselv Åmli Karasjok Sykkel Frogn Båstad Skurup Jevnaker Fitjar Hemnes Masfjorden Hamar Enebakk Rana Gausdal Bærum Nord-Odal Gloppen Kviteseid Jönköping Olofström Alstahaug Halden Skedsmo Naustdal Time Kvinesdal Høyanger Sauherad Skjervøy Våler Selje Stavanger Oilers Moskenes Tromsø IL Halsa Brønnøy Rauma Klatring Skøyter Sandøy Vålerenga Evenes Herøy Helse Stryn Nes Re Landbruk Valle Ekonomi Løten Hadsel Skiptvet Hammerfest Stranda Norway Cup Kommunesammenslåing Friidrett Litteratur SK Brann Bodø/Glimt Svømming Øyer Andøy Eiker Asker Spania Emmaboda Årdal Torsken Påske Giske Åseral Romfart Mjøndalen IF Fræna Volvo Karlshamn Sola Askvoll Trollhättan FA-cupen Odal Interiør Nybro Bundesliga Kvæfjord La liga Skånland Flakstad Skodje Roing Östergötland Forsand Borgholm Træna Flora Surnadal NHL Teknik Østre Toten Rælingen Flekkefjord Arendal Trøgstad Sørfold Voss Råde Sandefjord Ishockey Boksing Søgne E-sport Hockey Rosenborg BK Eidsberg Arvika Vennesla Foto Modalen Os Hamarøy Viking FK Klima Kristiansund Alpint Google Værøy Nesna Skisport Rømskog Eid Gran Røyken Lenvik Kvinner Ås Aure Birkenes Hole Dovre Hattfjelldal Vaksdal Liverpool Motorsport Tjeldsund Froland Svalöv Nissedal Leirfjord Tour of Norway Fjaler Jobb Polen Syria Tysvær
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL