Ulvik
Kven fortener heider og ære?
Stem på Årets namn 2018.
fredag 21:00 Hordaland
Heradsstyremøte 12.desember
I Heradshuset onsdag 12. desember klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
fredag 7. desember Ulvik kommune
Kollisjon mellom bil og drosje
Tre personar skal ha vore i bilane. Ein person er sendt til legevakta.
torsdag 6. desember Hordaland
Velkomen til "Dar kjem Dampen" på Ulvik sjukeheim torsdag 6.des.kl.11.00
tirsdag 4. desember Ulvik kommune
Ledig 50-60% vikariat som miljøarbeidar på Brakanes skule
Brakanes skule har ledig eit 50 - 60 % vikariat som miljøarbeidar, frå dags dato og ut skuleåret. Me ynskjer ein fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfaget eller anna relevant utdanning. Erfaring frå arbeid med born og unge er ein føremon. Søknadsfristen er 05.12.2018.
fredag 30. november Ulvik kommune
1. desember er røykvarslardagen
- Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å byte batteri 1. desember, som er Røykvarslardagen.
torsdag 29. november Ulvik kommune
Tenestetorget/Ulvik herad sin telefon stengt kl.09:00 - 10:00. fredag 30.11
Tenestetorget/Ulvik herad sin telefon er stengt kl.09:00 -10:00. fredag 30.11 grunna kurs. Me held ope kl.10:00 -14:00
torsdag 29. november Ulvik kommune
Folkabadet stengd fredag 30. november
Grunna Jolegateopning vert Folkabadet stengd fredag 30. november.
tirsdag 27. november Ulvik kommune
HORDALAND

Jolegateopning i Ulvik 30.november - 2.desember 2018
Alt dette kan du delta på komande helg. Program
mandag 26. november Ulvik kommune
Sal av bustadeigedom i Ulvik.
Ulvik herad ønskjer å selja eigedomen Prestadgarden 3 Gnr.53 Bnr.162 Visning: Søndag, 02.12.18 kl. 13:00 til 14:00 For meir informasjon sjå FINN-Kode 134638780
mandag 26. november Ulvik kommune
Offentleg ettersyn: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Dokumenta finn du her og i papirversjon på Tenestetorget. Dokumenta ligg ute til offentleg ettersyn fram til vedtak i heradstyret.
fredag 23. november Ulvik kommune
LEDIG STILLING: ØKONOMISJEF. Utvida søknadsfrist 16.desember
Ulvik herad har ledig stilling som økonomisjef frå 1. februar 2019. Økonomisjefen har fag- og driftsansvar for kommunen sin samla økonomifunksjon og rapporterer til rådmann/stabssjef. Utvida søknadsfrist 16.desember
torsdag 22. november Ulvik kommune
Formannskapsmøtet 28. november
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 21. november Ulvik kommune
Invitasjon til idémyldring på Brakanes Skule onsdag 28.nov. kl.17.00
Velkomen til idmyldring for å vidareutvikla uteområdet ved Brakanes skule onsdag 28.nov. kl.17.00 Invitasjon frå rektor Bli med, alle er hjarteleg velkomen!
onsdag 21. november Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar i Ulvik barnehage.
Det er ledig ein fulltidsstilling, mellombels stilling som pedagogisk leiar, i tidsrommet 01.01.2019 14.08. 2019. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar Stillinga vil vera på avdeling for barn i alderen 0-3 år Søknadsfrist: 10.12
mandag 19. november Ulvik kommune
BIBLIOTEKSJEF, 40 – 75 % stilling
Ulvik herad har ledig stilling som biblioteksjef frå 1. januar 2019. Me har totalt ein ressurs på 75 % på bibliotektenesta, og det er aktuelt å tilsetja i 40 75 %. Skriv i søknaden kva stillingsbrøk som er ynskjeleg for deg. Søknadsfrist: 26.11.18
fredag 16. november Ulvik kommune
Faste helgestillingar assistent. Helse og omsorg
Ledig stilling Helse og omsorg:Faste helgestillingar assistent Assistentar vil inngå i fast turnus, med fast helg i institusjon. Det er mogleg å jobba ekstra vakter i vekene. Søk elektronisk hermerk Saksnr. 18/345 Eventuelle spørsmål kontakt Kristin Liset 4000 7151 Frist innan...
tirsdag 13. november Ulvik kommune
Vidareutvikling av området «Holmen» i Ulvik herad.
Ulvik herad er no i ferd med å overta eigedomar i Holmen frå Hordaland fylkeskommune. For å sikre ein føremålstenleg bruk og utvikling av Holmen-området, har Heradsstyret sett ned ein komit til å greie ut kva utvikling ein ynskjer for Holmen-området samla, og...
mandag 12. november Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengt torsdag 15. november
NAV Ulvik er stengt torsdag 15. november grunna internt arrangement. Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
mandag 12. november Ulvik kommune
Delar av Apalvegen stengt 12.11. til og med fredag 16.11.2018.
mandag 12. november Ulvik kommune
Felles formannskapsmøte mellom Ulvik herad og Eidfjord kommune
Torsdag 15.11.18, på Brakanes kurs-og konferansesenter kl 14:00. Innkalling og saksliste finn du her.
torsdag 8. november Ulvik kommune
UKM i Ulvik
UKM (Ung Kultur Møtes) vert arrangert i Ulviksundag 17. februar kl 13.00 Her kan du melde deg på UKM.
tirsdag 6. november Ulvik kommune
Varsling om vassstenging - drikkevatn - ulvik vassverk
Grunna omlegging av hovudvassleidning på Skeie, må teknisk eining stengedrikkevassforsyninga for følgjande område: Sandbakkvegen, Eikjeledbakkjen, Vambheim, Vombeviki, Frystevegen og Røvanes. Stenginga er planlagtonsdag 05.12. mellom kl. 08. og 15. Stenging vil vare så...
tirsdag 6. november Ulvik kommune
Fyrverkeri 8.november - kveld
Fyrverkeri Brakanes Hotel, torsdag 8.november 2018, kveld. Godkjend etter søknad, Lensmannen i Voss.
mandag 5. november Ulvik kommune
Sjakken var hans store lidenskap
Oddvar Solli døde på sin post 22. oktober, 67 år gammel.
søndag 4. november $ Bergens Tidende
Ledige husvære i Ulvik
Aplabråte(Hjeltnes): 2 stk. 3- roms og 1 stk. 2- roms
fredag 2. november Ulvik kommune
Jodtablettar ved atomulukker. Tilråding frå helsestyresmaktene
torsdag 1. november Ulvik kommune
Heradsstyremøte 7. november
I heradsstyresalen klokka 12:30. Innkalling og sakslistefinn du her.
onsdag 31. oktober Ulvik kommune
Dato for opne tema-møte til Strategisk Nærings- og utviklingsplan
Alle møta er i Heradsstyresalen.
mandag 29. oktober Ulvik kommune
For friviljuge og private aktørar: Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born i lavinntektsfamilier.
Pressemelding: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne...
mandag 29. oktober Ulvik kommune
Nav Ulvik stengt frå kl 12. Torsdag 1.november
Torsdag 1. november stenger NAV Ulvik kl. 12 grunna internt arrangement.
mandag 29. oktober Ulvik kommune
Ulvik idrettsråd
Ulvik idrettsråd vart skipa måndag 22.oktober. Idrettsrådet er eit felles organ for all idrett i ein kommune.
torsdag 25. oktober Ulvik kommune
Ulvik herad på facebook - lik og del!
Her finn du Ulvik herad på facebook. Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet. Lik og del!
tirsdag 23. oktober Ulvik kommune
HORDALAND

Beredskap: korleis ein som innbyggjar bør førebu seg på ei ev. krise
fredag 19. oktober Ulvik kommune
Ny Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Ulvik 2019 - 2024
Ulvik skal våren 2019 vedta ein ny strategisk Nærings- og Utviklingsplan. Planprogrammet - det vil seia planen for planen - er vedteken av heradsstyret, og skal no ut på høyring Følg med på lenka under Nyttige lenker på heimesida.
torsdag 18. oktober Ulvik kommune
Hardangerkonferansen 2018
På Brakanes Hotel 14.-15. november Meir informasjon, påmelding og program finn du her:
torsdag 18. oktober Ulvik kommune
Formannskapsmøtet 24. oktober
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 17. oktober Ulvik kommune
Varsel om oppstart - Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kommunedelplanenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023 skal reviderast. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering og utarbeiding av ny plan.
tirsdag 16. oktober Ulvik kommune
NRK Tv aksjon 2018: Sundag 21. oktober
Tv-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.2018. Tidspunkt for bøssebæringen er mellom kl.14.30 - 16.30 Er du ikkje heime på tidspunktet, kan du no...
tirsdag 16. oktober Ulvik kommune
Varsel om flaumfare frå laurdag 13. oktober
NVE varslar omflaumfare på oransje nivå for Hordaland frå i morgon13. oktober.
fredag 12. oktober Ulvik kommune
Spelemidlar 2019
torsdag 11. oktober Ulvik kommune
Forskrift om hundehald
Ulvik herad har no innført forskrift om hundehald: Forskrift om hundehald Forskrifta gjeld frå 09.10.2018.
onsdag 10. oktober Ulvik kommune
Biblioteket er stengt torsdag 11.10. grunna ferieavvikling
tirsdag 9. oktober Ulvik kommune
Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram. Søknadsfrister
Landbrukskontoret i Ulvik herad minner om søknadsfrist for Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram (RMP), som er 15. oktober.
tirsdag 9. oktober Ulvik kommune
Influensavaksinering - Du kan framleis vaksinera deg
Legekontoret har framleis influensavaksinar og vil gjerne vaksinera fleire! Det er ikkje for seint, du er velkomen innom når som helst, treng ikkje timeavtale. Helsing kommuneoverlegen
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Ulvik Viltfond - Retningsliner for tilskot til viltgjerde
Vedteke14.9.2018, utvalssak VIL-011/18 Ulvik Viltnemnd vil heretter leggja fylgjande retningsliner til grunn ved vurdering av søknader om tilskot til viltgjerder frå Ulvik Viltfond:
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengd måndag 8. oktober
Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Konsert på Ulvik sjukeheim
Torsdag 18. oktober kl 11.00. Allasangprogrammet Minnenes Melodier - Arne Mørk syng og spelar norske slagarar frå åra 1950 - 1975. Alle er velkomne!
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Søknadsfrist for suppleringsopptak i barnehagen
Me minner om suppleringsopptak i barnehagen, 1. februar og 1. april 2019 med søknadsfrist 1. desember 2018.
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Folkebadet opnar 5.oktober
Folkebadet opnar fredag 5. oktober. Velkomne i bassenget og badstova. Meir informasjon finn du her
tirsdag 2. oktober Ulvik kommune
Ungdomsfilm Oktobertorg - laurdag 6.okt. kl.14.00 - 12 år
Få med deg litt haimoro på laurdag, sjekk denne trailerenMegalodon Kinoprogram i oktober
mandag 1. oktober Ulvik kommune
Motor kokte i Vallaviktunellen – veg open att
– Det var lite dramatisk. Men det er klart det vart dramatisk då meldinga kom, seier Marius Hatløy Kristiansen hjå Voss lensmannskontor.
torsdag 27. september Hordaland
Seniordans kvar måndag kl. 16.30
Ulvik Helselag ynskjer alle over 55 år velkomen til seniordans kvar mandag kl. 16.30 i matsalen på Elvatun. Deltakaravgift kr. 20,- pr. gong. Vel møtt til trim for kropp og hovud.
fredag 14. september Ulvik kommune
27. oktober: Teaterkompaniet Grep kjem attende til Ulvik folkebibliotek!
27. oktober 2018 kl. 12:00 Soleklart og Månelyst Teaterframsyning for born mellom 3 og 10 år
fredag 14. september Ulvik kommune
Ledig stilling kyrkjelydsmedarbeidar innan trusopplæring
Søknadsfrist: 01. oktober 2018
tirsdag 11. september Ulvik kommune
Info frå Ulvik fjellstyre
Miljødirektoratet har i vedtak datert 5.9.18 opna for at fellingsløyve frå Nordfjella kan nyttast over grensa til Hardangervidda villreinområde i kommunane Ulvik og Aurland. Grunngjevinga er at det bør fellast fleire bukkar som høyrer til bestanden i Nordfjella sone 2,...
tirsdag 11. september Ulvik kommune
Ulvik Helselag ynskjer velkomen til informasjon og demonstrasjon av Seniordans
Ulvik Helselag ynskjer velkomen til informasjon og demonstrasjon av Seniordans i matsalen på Elvatun tysdag 11. september kl. 16.30.Seniordans er for dei over 55 år. Ta med deg fleire og kom for ei innføring i dennepopulære og sosialedansen.Me vonar å få til ei dansegruppe i Ulvik.
mandag 10. september Ulvik kommune
Ulvik Helselag skipar til tur sundag 23.september 2018.
Ulvik Helselag skipar til tur frå bommen på Solse til Ulvik via LJono sundag 23.september 2018. Avreise frå sentrumsbygget kl. 11.00. Påmelding til Greta Håheim (98441039) innan 20.september. Betaling for skyss kr. 30,-. Velkomen på tur.
mandag 10. september Ulvik kommune
HORDALAND

Tek Vinje til nye høgder
Skodespelar Cecilie Jørstad ser mistenkeleg ut som ei huldra der ho står. Auga er nesten lukka og ho resiterer frå kapittelet «Huldra» i boka Ferdaminni frå sumaren 1860.
søndag 9. september Hordaland
Kast mindre - kast smart! Open temakveld
17. september kl. 19:0021:00 2. etg. Heradstyresalen, Gamle heradshuset, Ulvik
onsdag 5. september Ulvik kommune
Helse og omsorg søker leiar heimetenester
Vil du vera med å påverka og utvikla helse og omsorgstenestene i Ulvik? Søknadsfrist: 16.09.2018
mandag 3. september Ulvik kommune
Henting av din glas- og metallemballasje
Det nærmar seg oppstart av henteordning for glas- og metallemballasje i IHM-kommunane. Sjå info på heimesida; Finn meir informasjon her. Ulvik har rutenummer 19
fredag 31. august Ulvik kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehagen
Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 01.05.15, endring frå 01.08.18 Søknadssjema
tirsdag 28. august Ulvik kommune
Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen!
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
tirsdag 28. august Ulvik kommune
Einingsleiar, helse og omsorg
Spennande og utfordrande leiarstilling i Ulvik herad. Vår dyktige einingsleiar for helse og omsorg skal slutte og Ulvik herad har difor ledig stilling som einingsleiar for helse og omsorg frå ca 15.10.2018.
tirsdag 28. august Ulvik kommune
Vil du vere med Skulemusikken til venskapsbyen Greve-in-Chianti i Oktober?
Skulemusikken skal vitje venskapsbyen vår, Greve-in-Chianti 11 - 15 oktober. Kunne du tenkje deg å vere med og bli betre kjent med vår Cittaslow venskapsby?
fredag 24. august Ulvik kommune
Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner
Frivillige brannfolk kommer fram før ambulansen. Nå vil kommunene ha betalt for akutthjelperne.
søndag 19. august $ Bergens Tidende
Einvegskøyring over Espelandsdalen Fv 572
Sykkelrittet Voss-Geilo går for sjette gong laurdag 18. august. Det fører til einvegskjøyring over Espelandsvegen Fv 572 frå 10.30 til 12.30.
fredag 17. august Ulvik kommune
Planleggingsdag barnehage, SFO og skule
Barnehagen er stengd måndag 13.8 og tysdag 14.8, grunna planleggingsdag. Skule og SFO har også planleggingsdag onsdag 15.8.
fredag 10. august Ulvik kommune
Vegstenging fv 572 Bergaberget – med timesopning.
Det vert ny vegstenging langs Bergaberget frå måndag 13.aug. t.o.m. 24.aug. frå kl. 07:00 til kl. 17:00 Vegen vil verte opna for gjennomgangstrafikk kvar heile time. Utrykkingskjøretøy kan passere med aktsemd. For meir info, sjå vegvesenet sine trafikkmeldingar på...
torsdag 9. august Ulvik kommune
Skulestart på Brakanes skule
Personalet på Brakanes skule er klare til å ta i mot alle elevar, frå 1. til 10. klasse, torsdag 16. august kl. 08.30.
torsdag 9. august Ulvik kommune
Fjordabåten «Eidfjord» ble tatt som krigsbytte
M/S «Eidfjord» kjørte turistruter på Vestlandet før hun ble tatt av tyskerne under krigen. Her er noen glimt fra den tidlige historien til båten fra 1935.
søndag 22. juli $ Bergens Tidende
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar.
Utvida Søknadsfrist: 12. august Det er ledig ein fulltidsstilling, vikariat, som barnehagelærar i tidsrommet 15.08.2018 14.08. 2019. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar eller anna relevant utdanning og kompetanse.
fredag 20. juli Ulvik kommune
– Mitt første motbakkeløp
Åse Kleveland til Ulvik og Kvasshovden opp.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Kvitanesen ror igjen
Torbjørn Ljones, eller Kvitanesen som mange kjenner han, legg snart ut på sjøen att.
torsdag 12. juli Hordaland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL