Ulvik
Referat frå møte i Cittaslowrådet 26.05.20
No kan du lese referat frå siste møtet i Cittaslowrådet. Les referatet her
14:37 Ulvik kommune
Biblioteket opnar måndag 25.05.20
Biblioteket opnar opp igjen kommande måndag. Ope 16.00 - 19.00
fredag 22. mai Ulvik kommune
Informasjon om Nemaslug
Ulvik herad jobbar med Nemaslug-prosjektet i år og. LOG, som er grossist på Nemaslug i Noreg, har opplyst om at Nemaslug mest sannsynleg kjem inn til landet rundt 25. mai. Følg med på nettsidene for oppdatering og dato for utdeling. I mellomtida vil plukking av sniglar vere eit godt tiltak i...
onsdag 20. mai Ulvik kommune
Nærings- og reiselivssjef
Ulvik herad ynskjer å styrka det lokale utviklingsarbeidet, særleg retta mot turisme og næringsliv. Me søkjer difor no etter nærings- og reiselivssjef i fast 100% stilling. Stillinga er organisatorisk lagt under rådmannen, og skal driva utviklingsarbeid i tett samarbeid mellom...
tirsdag 19. mai Ulvik kommune
Stilling ledig: barnehagelærar
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar i Ulvik barnehage. Det er ledig eit 100% vikariat som barnehagelærar frå og med 15.08.2020 14.08. 2021 Søknadsfrist: 10.06 2020
tirsdag 19. mai Ulvik kommune
Tenestetorget og NAV opnar att
Frå og med tysdag 19.mai opnar heradet opp att Tenestetorget og NAV-kontoret. Opetidene for Tenestetorget vert som før, frå kl 09-14 måndag-fredag. NAV er KUN tilgjengelege for førehandsavtalte møte. Drop - in er IKKJE mogleg grunna smittevernstiltak. Ta kontakt digitalt...
mandag 18. mai Ulvik kommune
Ulvik 17. mai 2020 - Filma av Vigdis Nielsen
Vigdis Nielsen har filma litt av bilkortesjen som køyrde gjennom bygda 17. mai. Sjå filmen her
mandag 18. mai Ulvik kommune
17.mai program Ulvik
tirsdag 12. mai Ulvik kommune
VESTLAND

17.mai - Ungdomsfilmen "Bloodshot" Påmeldingsfrist fredag kl.14.00
Velkomen til gratis filmframsyning for ungdom kl.19.00 - 12 år. Hygienekrav og plassbegrensningar gjer at ein må melde seg på kinoframsyningane tilanne.marit.lekve@ulvik.kommune.no Vi har plass til 50 personar Filmomtale
tirsdag 12. mai Ulvik kommune
17.mai - Familiefilmen "Det flyvende teppe" Påmeldingsfrist fredag kl.14.00
Velkomen til gratis filmframsyning kl.12.30 og kl.14.30 Vi ønskjer å fylle kinosalen kl.12.30 med 50 personar, før vi fyller framsyning kl.14.30. Hygienekrav og plassbegrensningar gjer at ein må melde seg på kinoframsyningane til anne.marit.lekve@ulvik.kommune.no. Små born...
tirsdag 12. mai Ulvik kommune
Koronavirus - oppdatert informasjon
Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om Koronavirus
søndag 15. mars Ulvik kommune
NAV kontoret er stengt for publikum
Som eit førebyggjande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset vert kontoret stengt frå Fredag 13. mars 2020 og inntil vidare Dersom du treng tenester frå NAV, kontaktar du oss slik: På internett, nav.no ope heile døgeret. Der kan du: Sjekke utbetalingar ...
fredag 13. mars Ulvik kommune
Korona-situasjonen – Ulvik herad informerer, oppd. 13.3 kl. 12:
I tråd med pressemelding frå Regjeringa 12.mars kl 14 informerer Ulvik herad med dette om fylgjande tiltak og råd til våre innbyggjarar og andre som oppheld seg i heradet:
fredag 13. mars Ulvik kommune
AVLYST! Informasjon- og innspelsmøte kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet tysdag 17.mars
For å hindre spreiing av Corona virus vert Innspelsmøte vedk. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet tysdag 17.mars avlyst. Ein vil koma tilbake med meir informasjon etter kvart som situasjonen venteleg har betra seg.
fredag 13. mars Ulvik kommune
Råd frå Helsedirektoratet: Unngå fritidsreiser
Ulvik herad ber om at våre innbyggjarar ikkje reiser til hytte/feriebustad i den perioden nasjonen Norge og resten av verda står oppe i no. Dette gjeld reiser til alle hytte- og fritidsområder og større vinterdestinasjonar, som ofte har svært avgrensa helseteneste. Me viser elles til...
fredag 13. mars Ulvik kommune
Korona-situasjonen – Ulvik herad informerer 12.mars kl 16:00:
I tråd med pressemelding frå Regjeringa i dag kl 14 informerer Ulvik herad med dette om fylgjande tiltak og råd til våre innbyggjarar og andre som oppheld seg i heradet:
torsdag 12. mars Ulvik kommune
Tenestetorget og Biblioteket stengt 13. - 26. mars
Grunna Koronaviruset held Tenestetorget og Biblioteket stengt frå og med fredag 13.mars til 26.mars. Sentralbordetpå Tenestetorget er ope mellom kl 09- 14
torsdag 12. mars Ulvik kommune
AVLYST: Seminar hjortevilt - Nordfjella
Hei. Ny informasjon om viltseminar. Dette er no avlyst. Mvh Lars Nesse -CWD koordinator-
torsdag 12. mars Ulvik kommune
Oppdatert om koronavirus. (11.mars)
Helsestyresmaktene har tysdag kveld kome med nye nasjonale råd, knytt til offentlege arrangement og samling av folk.
onsdag 11. mars Ulvik kommune
Varsel om svært høg vass-stand for Vestland
MET melder om svært høg vass-stand (oransje nivå) onsdag 11. mars for Vestland. Sjåwww.varsom.no/flom-og jordskredvarslingfor meir informasjon og oppdateringar.
tirsdag 10. mars Ulvik kommune
Informasjon- og innspelsmøte kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Ulvik herad har starta revisjon av kommunedelplanen. Planen skal innehalda heradet sine målsetjingar og strategiar for bygging og tilrettelegging av anlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv.
tirsdag 10. mars Ulvik kommune
Nav stengt 16. mars
Nav held stengt mandag 16. mars. For akutte sosialhenvendingar, ta kontakt med Tenestetorget. For andre henvendingar, ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 55553333
tirsdag 10. mars Ulvik kommune
Søkje næringsfondet – søknadsfristen er 1.april
Næringsfondet i Ulvik er eit verkemiddel for å fremje å styrke næringslivet i heradet. Tilskot frå næringsfondet skal vera med å styrkja utvikling og omstilling i etablerte næringsverksemder i heradet, og medverka til nyetablering og nyskaping. Har du ein god id?
tirsdag 10. mars Ulvik kommune
Rektor/einingsleiar brakanes skule
Stillinga som rektor/einingsleiar ved Brakanes skule i Ulvik herad er ledig frå 01.08.2020. Til stillinga inngår overordna leiaransvar for skulen sine tenester, herunder skulefritidsordning, kulturskule og vaksenopplæring. Skulen har g tilsett ass.rektor i 60 % stillig. Rektor inngår for tida...
tirsdag 10. mars Ulvik kommune
Invitasjon til seminar om hjortevilt rundt Nordfjella-Voss
mandag 9. mars Ulvik kommune
Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland
Vestland fylkeskommune lyser ut no midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Vi har to ordningar med søknadsfrist 15. april 2020: Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
torsdag 5. mars Ulvik kommune
Formannskapsmøte 11. mars
I kantina på sentrumsbygget kl 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 4. mars Ulvik kommune
Informasjon om Coronavirus
Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset påfhi.nooghelsenorge.no Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015. Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Om du ikkje får tak i fastlegen,...
onsdag 4. mars Ulvik kommune
Ledig stilling: Rådgjevar/seniorrådgjevar innan naturforvaltning
onsdag 4. mars Ulvik kommune
Informasjonsfilm om koronavirus
tirsdag 3. mars Ulvik kommune
Oppdatert informasjon om coronavirusepidemien, lokale tiltak i Ulvik.
Utviklinga av coronavirus-epidemien vert nøye fulgt i Ulvik herad, som i dei andre kommunane i landet. Det er laga ein plan for korleis legetenesta skal ta imot smitta pasientar, og legekontoret har lager av naudsynt smittevernutstyr og utstyr til prøvetaking.
fredag 28. februar Ulvik kommune
Eigedomsskatteliste 2020
Eigedomsskattelistene for 2020 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Tenestetorget i Ulvik herad frå 28.02-20.03.20. Ulvik herad eigedomsskatteliste 2020
fredag 28. februar Ulvik kommune
Tilskot til tiltak i beiteområde
Søknadsfrist: 15. mars. Beitelag kan søkje om investeringsmidlar til fellestiltak i utmark. Føremålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda.
torsdag 27. februar Ulvik kommune
VESTLAND

Er du over 25 år og ikkje fullført vidaregåande utdanning?
Vestland Fylkeskommune:
torsdag 27. februar Ulvik kommune
Skulen: Informasjonsskriv til heimane i februar 2020
Her kan du lesainformasjonsskriv til heimane i februar.
mandag 24. februar Ulvik kommune
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2030
Arbeidet med revisjon av planen har starta, og vi inviterer med dette alle innbyggjarar og lag/organisasjonar til å ta del. Det vil bli arrangert innspelsmøte for planen på Brakanes Skule tysdag 17.mars kl.18.00 (meir informasjon vil koma) Vedlagt finn du utkast til planen, med frist for...
torsdag 20. februar Ulvik kommune
Folkebadet stengt i vinterferien
mandag 17. februar Ulvik kommune
Ledige stillingar ved brakanes skule:
200 % FAST STILLING SOM LRAR 100 % VIKARIAT SOM LRAR, for skuleåret 2020-2021 100 % FAST STILLING SOM MILJØTERAPEUT, med atterhald Søknadsfrist 01.03.2020.
torsdag 13. februar Ulvik kommune
Høyring frå NVE. Frist for innsending av fråsegn er 15. mai 2020
Høyring av søknad om fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og reguleringar i Flåmsvassdraget i Aurland og Ulvik kommunar, Vestland fylke.
onsdag 12. februar Ulvik kommune
Svært høg vass-stand måndag 10. februar for Vestland
Sjåwww.varsom.no/flom-og jordskredvarslingfor meir informasjon og oppdateringar. MET melder om svært høg vass-stand (oransje nivå) måndag 10. februar for Vestland
fredag 7. februar Ulvik kommune
Vasslekkasje Stette
3.februar kl 23.00 fekk vi feilmelding som indikerte lekkasje på vassnettet. Folk frå drift har lokalisert feilen i ein kum på Stette.Det er ikkje nokon skade på privat eigedom eller infrastruktur. Drift jobbar med å reparere feilen, dette kan ta litt tid. Følger av feilen:...
tirsdag 4. februar Ulvik kommune
Ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun. Søknadsfrist: 16.02.20
Ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun i kombinasjon med heimebaserte tenester
torsdag 30. januar Ulvik kommune
Folkebadet er ope!
Folkebadet er no opne for aktivitet igjen.
tirsdag 28. januar Ulvik kommune
Skal du søkje SFO?
Hugs fristen 15. februar Her finn du søknadsskjema
mandag 27. januar Ulvik kommune
Ulvik omsorgstun søkjer etter frivillige.
Me treng hjelp i situasjonar rundt måltid og sosialt samvær med dei som bur i Ulvik omsorgstun.Me treng hjelp av frivillige til frukost, middag og kvelds. Dette gjeld både helg og kvardagar. Det vert gjeve opplæring. Kontakt Ta kontakt med avdelingsleiar Anna Holven på tlf....
fredag 24. januar Ulvik kommune
Endeleg nytt opplag: Boka om Catharine Kølle
No sel me endeleg boka om Catharine Hermine Kølle, En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge Vert selt på Tenestetorget og Turistkontoret, kr. 275,- Avgrensa opplag.
onsdag 22. januar Ulvik kommune
Landbrukstilskot med ny adresse i 2020
Les meir her.
fredag 17. januar Ulvik kommune
Ny legevikar på legekontoret
Han heiter Anders Hoel Gabrielsen
fredag 17. januar Ulvik kommune
Velkomen til spørreundersøking om Hardangervidda
torsdag 16. januar Ulvik kommune
Vinterferie, NAV stengt veke 8
Neste opningsdag vert 26. februar! Opningstider ved NAV Ulvik er innskrenka fram til mars måned grunna låg bemanning. Det vert ope onsdagar mellom klokka 11.00-14.00, . Ellers er NAV å treffe etter forhåndsavtale. Gjeld det akutte henvendelser på sosial, ta kontakt med...
onsdag 15. januar Ulvik kommune
Varsel om svært høg vass-stand for Vestland
MET melder om svært høg vass-stand (oransje nivå) onsdag 15. januar for Vestland. Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten. Vass-standen er venta å vere høgst natt til onsdag og onsdag...
mandag 13. januar Ulvik kommune
NVE melder om STOR snøskredfare (faregrad 4)
Laurdag 11. januar for regionane Indre Fjordane, Voss og Hardanger Sjåherfor meir informasjon og oppdateringar. Venleg helsing Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen
fredag 10. januar Ulvik kommune
Røykje/snusavvenningskurs
Velkommen til kurs i røykje- og snusavvening. Kurset går kvar onsdag i ca 7 veker med oppstart 5. februar kl 16.30 - 18.00 på kantina i Sentrumsbygget. Påmeldingsfrist 22. januar. Max 6 deltakarar. Kurset er gratis.
fredag 10. januar Ulvik kommune
Formannskapsmøte 15. januar
I kantina på sentrumsbygget kl 9:00. Innkalling og saksliste finn du her
onsdag 8. januar Ulvik kommune
Varsel om kraftige vindkast!
Fredag ettermiddag er det venta kraftige vindkast. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om kraftige vindkast (gult nivå) for perioden fredag 03.01 kl. 13.00 til laurdag 04.01.2020 kl. 07.00.
torsdag 2. januar Ulvik kommune
Fylkesmannen melder: Tilskot til tiltak mot framande artar
Ønskjer du å fjerne framande artar? Lag og personar kan søke om økonomisk støtte til arbeidet, med frist 15. januar
torsdag 2. januar Ulvik kommune
Informasjon frå legekontoret!
Frå 02.01.2020 og nokre veker fram vert det redusert legekapasitet. Kommuneoverlege og fastlege Unni Solem må ta permisjon grunna alvorleg sjukdom i næraste familie. Vi arbeider med å få på plass ein vikar. Men inntil vidare er dr Marie Bullita åleine lege. Vi bed om...
30. desember 2019 Ulvik kommune
Oransje farevarsel for jord-, flaum- og sørpeskred
NVE har sendt ut oransje farevarsel for jord-, flaum- og sørpeskred for Hordaland og Sogn og Fjordane, gjeldande frå i morgon søndag 29.12.2019 til måndag 30.12.2019. Det er meldt 70-110 mm nedbør frå søndag fram til måndag morgon, som regn under 2000 moh....
28. desember 2019 Ulvik kommune
VESTLAND

Året med kongefamilien 2019
Det vert sendt intervju med kongefamilienkl 21:20 i dag 7. januar på NRK. Programmet er mellom anna med Kongeparet i hagen på Brakanes hotel i sommar. For meir info sjå her.
25. desember 2019 Ulvik kommune
Oppstart av planarbeid
I medhald av plan- og bygningslova 12-2 og 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med områderegulering for areala i Holmen. Planområdet strekkjer seg frå reguleringsplanen for Hjeltnes, Aplabrotet og Tymberneset til bustadområde på Syselandet samt Snauholmen og omfattar gnr./bnr.: ...
23. desember 2019 Ulvik kommune
Tre ledige stillingar ved eit heilt nytt omsorgstun i kombinasjon med heimesjukepleie.
Avd. helse og omsorg har ledig fylgjande stillingar: Vil du vera med og forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg! Søknadsfrist 19.januar Ulvik herad har tre ledige...
18. desember 2019 Ulvik kommune
Tenestetorget fredag 20.des
Tenestetorget held stengt frå kl 12 fredag 20.desember.
17. desember 2019 Ulvik kommune
Opningstider jola 2019
13. desember 2019 Ulvik kommune
Konsert i Ulvik omsorgstun torsdag 12.desember kl.11.00
Velkomen til konsert med Linda Fosse på omsorgstunet. Arrangementet er regi av Den kulturelle spaserstokken og er gratis for alle. Program
9. desember 2019 Ulvik kommune
Vegen til Osa opnar i dag, 12. des ca kl 15
Vegen vert opna i dag ca kl. 15:00 Skuleskyss vert organisert med minibuss frå Tyssevikja kl 1430 Frå i morgon tidleg går bussane som normalt.
9. desember 2019 Ulvik kommune
Ekstra båtrute til/frå Osa, førebels frå laurdag 7.desember til torsdag 12.desember 2019.
Det er avgrensa kapasitet mtp tal passasjerar og førstemann til mølla gjeld. Barn som skal på skule/barnehage vert prioritert. Væratterhald. I Ulvik går båten frå Tyssevikkaia. Det kan verta endringar i tider på kort varsel. Vert vegen ikkje opna til onsdag morgon...
6. desember 2019 Ulvik kommune
Open dag på Ameron 12. desember kl. 18.00
Er du nysgjerrig på korleis ungdomsklubben i Ulvik er blitt, etter at me har fått nye lokaler? No har de moglegheit til å ta ein kik! Open dag på AMERON Tordag 12. desember kl. 1800! Det vert enkel servering og velkomst-helsing frå ungdomsrådet. Mvh Ungdomsrådet!
6. desember 2019 Ulvik kommune
Steinras: Fv 5374 mellom Øydve og Osa- stengt grunna steinras!
Oppdatert informasjon finn du på Statens vegvesen sin heimesida.
5. desember 2019 Ulvik kommune
Cittaslow-sertifiserte verksemder
Ulvik herad ønskjer å presentere dei Cittaslow-sertifiserte verksemdene me har i Ulvik. Olav H. Hauge-senteret var fyrste verksemda som vart sertifisert, dette var i mai 2018. Cittaslow-serifiseringa er eit kvalitetsstempel, og verksemdene vert ein viktig del av arbeidet med å verna om og...
5. desember 2019 Ulvik kommune
Julefest 19.12
For heile bygda, i hallen på Brakanes skule, torsdag 19. desember 2019. Festen byrjar kl. 18.00 og varer til ca. 20.30.
5. desember 2019 Ulvik kommune
Heradsstyremøte 11. desember
Kl. 10:00 i heradstyresalen. Innkalling og saksliste finn du her.
4. desember 2019 Ulvik kommune
Radonmålingar i fleirbrukshallen.
I samband med at det er målt for høge verdiar av radon i fleirbrukshallen har heradet som avbøtande tiltak køyrt ventilasjonsanlegget frå kl.06:00 til kl. 21:00. Dette vert gjort for å komme under grenseverdikravet i TEK 10 13-5 på 100 Bq /m3 i driftstida av bygget. ...
2. desember 2019 Ulvik kommune
Brakanesstova og vaskeriet på Brakanestunet
I samband med at behovet for individuelle tiltak er redusert og at vi dessutan snart flyttar inn i nytt og flott omsorgstun med moderne fasilitetar, har grunnlaget for drifta av Brakanesstova og vaskeriet på Brakanestunet blitt borte. Heradet har difor beslutta å avvikle tilbodet om vaskeri på...
2. desember 2019 Ulvik kommune
Telefonnummer Ulvik omsorgstun
Frå desember 2019 er 56 52 70 80 einaste telefonnummer inn til Ulvik omsorgstun
2. desember 2019 Ulvik kommune
Samrøystes om milliontilskot
Ulvik betalar årleg driftstilskot til Olav H. Hauge-senteret. For 2020 vert det på vel 1,1 millionar kroner.
2. desember 2019 $ Hordaland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL