Ulvik
Me har fått midlar til å lære opp seniorar i data.
Me søkjer etter to personar som kan lære opp seniorar i databruk. Dette kan vera enkle programmer dei ynskjer å lære meir om som Facebook, helsenorge.no osv. Seniorane vil sjølv ha med seg nettbrett, bærbar PC eller smarttelefon. Søknadsfrist 18 mai.
onsdag 12. mai Ulvik kommune
Verdspremiere på UKM
Det vert verdspremiere på UKM,16. mai kl. 19! Framsyninga vert lagt utanfor betalingsmuren til Avisa Hordaland og er tilgjengeleg for alle.
tirsdag 11. mai Ulvik kommune
Seniortreff på Ulvik Omsorgstun
Det går mot lysare tider. Våren er i anmarsj og utsiktene for at samfunnet gradvis kan opna opp igjen ser betre ut enn på lenge. Etter ei vanskeleg og einsam tid for mange, inviterar no Ulvik herad til seniortreff på Omsorgstunet for alle heimebuande over 75 år.
tirsdag 11. mai Ulvik kommune
Vaksinasjon mot koronasjukdom
Vaksinasjon mot koronasjukdom er frå og med denne veka (12.mai) flytta til Elvatun, storesalen. Inngang ved rampen på baksida, oppmøte til det tidspunktet ein har fått beskjed om. Ring legekontoret ved tvil om tidspunkt. Med venleg helsing Unni Solem, kommuneoverlege
mandag 10. mai Ulvik kommune
Verdas aktivitetsdag er 10 mai
Som leiar i verdas helseorganisasjon (WHO) sørga Gro Harlem Brundtland i 2003 for at Verdas aktivitetsdag 10. mai blei etablert.
mandag 10. mai Ulvik kommune
17. mai i Ulvik
Program 17. mai i Ulvik
mandag 10. mai Ulvik kommune
Fast helsesjukepleiarstilling
Helsesjukepleiarstilling i Ulvik Herad 50% med opptrapping til 100% i løpet av 2024 med oppstart frå 01.09.2021 Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledig ei opptrappande stilling som helsesjukepleiar frå 01.09.2021. Søknadsfrist 28.05.2021
fredag 7. mai Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengt 14.05.2021
NAV Ulvik held stengt fredag 14.05.2021.
fredag 7. mai Ulvik kommune
VESTLAND

Arrangement på Ulvik Folkebibliotek, torsdag 13/5 kl. 18.
Lisbeth Dreyer: Den vesle hagen. Stor glede på liten plass I ei tid der det går mot vår og vekstsesong, er fotograf og forfattar Lisbeth Dreyer aktuell med boka Små hagar.
fredag 7. mai Ulvik kommune
Ulvik herad - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del 2
Ulvik herad har fått tildeltkr363000som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. NB! Søknadsfrist 19.05.2021
mandag 3. mai Ulvik kommune
Siste opningsdag for folkebadet før sommaren.
Siste opningsdag for folkebadet før sommaren er fredag 7.mai. Sjåast til hausten!
mandag 3. mai Ulvik kommune
Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrassar og tilbygg utan å søkje.
Har du planar om å byggje terrasse eller tilbygg etter 1. mai, må du først undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din. Sjå her
mandag 3. mai Ulvik kommune
Formannskapsmøte 5. mai
I heradstyresalen kl. 10:00. Innkalling og sakslistefinn du her.
torsdag 29. april Ulvik kommune
Status for vaksinasjon mot covid-19 per 29.april 2021
Vi har no gitt første vaksinedose til ein god del av gruppe 4, dvs dei på 65-74 år, og samtidig dei med høgast risiko for alvorleg sjukdom i aldersgruppa under 64 år(tilstandar merka med * i lista nedanfor). Vi treng hjelp til å supplera innkallingslistene våre, vi...
torsdag 29. april Ulvik kommune
No har dagsturhytta i Ulvik fått namn!
Innbyggjarane har røysta på 3 ulike alternativ og fleirtalet har bestemt at dagsturhytta i Åsen skal heite Solhaug. Mannen bak namneforslaget er Steinar I.Bergo.
tirsdag 27. april Ulvik kommune
Utdeling av Ferramol sneglemiddel
Du kan henta Ferramol sneglemiddel 29.april Tid: kl. 12:00-18:00 Stad: Gili 20. (Ulvik herad driftsavd.) Ta med boks/spann/pose Kun ei utdeling!
torsdag 22. april Ulvik kommune
Søknadsfrist for søknad om sal av fyrverkeri
Voss brannvern set søknadsfrist 01. juni 2021 for søknader om sal av fyrverkeri i Voss herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune. Dette i samråd med andre deltakarkommunar i Vest brann- og redningsregion.
onsdag 21. april Ulvik kommune
Dagsturhytta – avstemming
mandag 19. april Ulvik kommune
100% fast stilling som styrar i Ulvik barnehage
2. gangs utlysing. Frå 01.08.2021 har me ledig 100% fast stilling som styrar i Ulvik barnehage Søknadsfrist: 18. mai 2021
fredag 16. april Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL