Ulvik
Heradsstyrevalet 2019: Rett til å krevja seg friteken frå val. Frist 23.april
11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.
fredag 12. april Ulvik kommune
Osafjellsvegen brøytt
Osafjellsvegen er brøyta til Viermyr og er open for påsketrafikk.
fredag 12. april Ulvik kommune
Gamle sjukeheimen vurderast seld
Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. Annonsa finn du her
torsdag 11. april Ulvik kommune
Revidert kulturarvsplan. Frist for innspel: 12.april
Her finn du revidert kulturarvsplan for Ulvik herad 2019-29. Planen er ikkje vedtatt og kan difor endrast. Heradet ber om innspel. Merk alle innspel med Innspel kulturarvsplan og send dei til postmottak@ulvik.kommune.no Frist for innspel er 12. april 2019.
onsdag 10. april Ulvik kommune
Val 2019- Frist for å kalle tilbake listeforslag: 23.april
Frist for forslagsstillarane for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. aprilkl. 12, jf. valgloven 6-5. I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i vallova 15-5 begynner fristen da å løpe næraste kvardag. Fristen for...
tirsdag 9. april Ulvik kommune
Utfordringar med gmail.com
E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne. Ulvik herad jobbar med saka.
tirsdag 9. april Ulvik kommune
Søknad om fast treningstid i fleirbrukshallen
Fast treningstid i idrettshallen vert tildelt årleg. Søknadsfrist er 15.mai.
fredag 5. april Ulvik kommune
Kommunale avgifter
Ulvik herad sender i desse dagar ut faktura for kommunale avgifter (vatn, avløp og feiing) for perioden 1.januar til 30.april.
torsdag 4. april Ulvik kommune
HORDALAND

Heradsstyremøte onsdag 10. april
I heradsstyresalen klokka 12:30. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 3. april Ulvik kommune
Ope folkemøte om kulturarvsplan for Ulvik herad
Ulvik herad inviterer til folkemøte om kulturminneplan 8. april kl. 18.00-20.30 i Heradsstyresalen. Alle er velkomne! Det blir gjennomgang av oppdatert planutkast og drøfting av innhald. Planen ligg ute til høyring og heradet ber om innspel innan 12.april. Innspel må sendast skriftleg...
mandag 1. april Ulvik kommune
Kulturmidlar, Kulturvernmidlar og Kulturpris 2019.
Søknadsfrist 15.april
tirsdag 26. mars Ulvik kommune
Sesongslutt- Folkebadet
Siste dag for bading i folkebadet vert 1. april.
tirsdag 26. mars Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengd 4. april 2019
NAV Ulvik stengd 4.april 2019
tirsdag 26. mars Ulvik kommune
Ledig stilling som Prosjektmedarbeidar Helse- og omsorg
Søknadsfrist 12. april 2019 50% midlertidig stilling med moglegheit for 100% stilling Informasjon om stillinga finn du her.
onsdag 20. mars Ulvik kommune
100% stilling fysioterapeut Ulvik herad
Søknadsfrist 12. april 2019. Helse - og omsorg i Ulvik er i utvikling for å imøtekomme framtida sine utfordringar. Utviklinga vil påverka korleis fysioterapitenesta blir i framtida. I dag har me ein fysioterapeut på 100% drifstilskot. No har me ein ledig 100% kommunal stilling for...
onsdag 20. mars Ulvik kommune
Høyring: Framlegg til kulturarvsplan for Ulvik herad 2019-29
Heradet ber om innspel. Kulturavsplan finn du her. Frist for innspel er 12. april 2019.
mandag 18. mars Ulvik kommune
Høyring - Framlegg til planprogram for «Detaljregulering for fritidsbustader i Sjohagen/Øydvinstod, gnr. 47/19
Frist for innsending av merknader er 30. april 2019
mandag 18. mars Ulvik kommune
Is knuste togvindauge
Eit tog med 473 passasjerar køyrde på isklumpar i Finsetunnelen, og fem vindauge vart knuste. Ingen kom til skade.
søndag 17. mars Hordaland
Ulvik omsorgstun
Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun. Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland.
fredag 15. mars Ulvik kommune
Melding om kunngjering av første utkast til kommunedelplan
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2018-2025 ULVIK HERAD Høyringsfrist fredag 3. mai 2019.
fredag 15. mars Ulvik kommune
Melding om kunngjering av første utkast til kommunedelplan
SKILTPLAN FOR ULVIK HERAD Høyringsfrist fredag 3. mai 2019
fredag 15. mars Ulvik kommune
Ope møte om ny Strategisk Nærings- og Utviklingsplan
Ulvik herad og Ulvik Næringslag skipar til ope møte om ny SNU plan i Heradsstyresalen 20. mars kl. 18:00 - 20:30 For meir informasjon og påmelding sjå her.
torsdag 14. mars Ulvik kommune
Ledige lærarstillingar ved Brakanes skule frå 1/8-2019
Brakanes skule har ledig eit vikariat i 100 % stilling for skuleåret 2019-2020, og ei fast stilling i 60 %. Til vikariatet i 100 % stilling søkjer me lærarar som har utdanning i matematikk og naturfag, og som kan undervisa på både mellomsteget og ungdomssteget. Til den faste...
onsdag 13. mars Ulvik kommune
Søkje næringsfondet – søknadsfristen er 1.april
Næringsfondet i Ulvik er eit verkemiddel for å fremje og styrke næringslivet i heradet. Tilskot frå næringsfondet skal vera med å styrkja utvikling og omstilling i etablerte næringsverksemder i heradet, og medverka til nyeetablering og nyskaping. Har du ein god id?
tirsdag 12. mars Ulvik kommune
Formannskapsmøte 13.03.19
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 6. mars Ulvik kommune
Folkebadet stengd veke 10
Grunna vinterferie er Folkebadet stengd resten av veke 10.
tirsdag 5. mars Ulvik kommune
Eigedomsskatteliste 2019
Eigedomsskattelistene for 2019 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Tenestetorget i Ulvik herad frå 28.02-23.03.19. Ulvik herad eigedomsskatteliste 2019
torsdag 28. februar Ulvik kommune
SMIL-tilskot og tilskot til drenering 2019
Søknadsfrist for Smil-tilskot er 1. mai. Siste frist for å søkja tilskot til drenering er 1. oktober.
tirsdag 26. februar Ulvik kommune
Produksjonstilskot i jordbruket 2019
Søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysning ved ferie og fritid - del 1 Søknadsfrist: 15. mars 2019
tirsdag 26. februar Ulvik kommune
Varsel om snøskedfare!
Stor snøskredfare (faregrad 4) i region Hardanger for søndag 10. februar. Meir informasjon finn du her.
fredag 8. februar Ulvik kommune
Røykje/snusavvenningskurs
Kurset går kvar måndag i ca 7 veker med oppstart 11. mars kl 16.30 - 18.00 på kantina i Sentrumsbygget. Påmeldingsfrist 5. mars. Kurset er gratis.
fredag 8. februar Ulvik kommune
Kongen og Dronninga besøkjer Hardanger 18. og 19. juni 2019.
Besøket startar iJondalkommune på føremiddagen tirsdag18. juni, ogOddakommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag føremiddag kjem KongenogDronninga til Granvinherad og avsluttar dagen med å besøkjeUlvikherad. Kongeskipet Norge vil bli nytta under...
fredag 8. februar Ulvik kommune
Hugs folkemøte om kulturminneplan i kveld kl.18.30
Ulvik herad inviterer til folkemøte om kulturminneplan 25. februar kl. 18.30-21.00 på heradsstyresalen. Me oppmodar også yngre personar å koma. Det blir gjennomgang av planutkast og drøfting av innhald. Planen vert lagt ut på høyring i etterkant og heradet ber om innspel....
mandag 4. februar Ulvik kommune
HORDALAND

Folkebadet er ope!
Ta med familien din på familiebading måndag og fredag frå 17:30 til 19:00. Me har også tilbod om: Damebading: måndag 19:00-20:30 og Herrebading: fredag 19:00-20:30
fredag 1. februar Ulvik kommune
Motorsagkurs våren 2019
Det vert arrangert motorsagskurs i Ulvik våren 2019. Kurset vert gjennomført i samarbeid mellom Ulvik og Eidfjord bondelag og Ulvik skogeigarlag.
fredag 1. februar Ulvik kommune
Klart for dialogmøte om det nye fylket
Kort fortalt handlar møta om korleis skape det beste Vestland. Kva må til for at innbyggarar, organisasjonar, lag og kommunar får det beste utgangspunktet i det nye storfylket?
fredag 1. februar Ulvik kommune
Søkjer etter barnehagelærar/pedagogisk leiar i Ulvik barnehage
Det er ledig ei fast, fulltidsstilling som barnehagelærar i barnehagen frå og med 23.04.2019 I tidsrommet 23.04.2019 14.08.2019, vil stillinga vera i eit vikariat som pedagogisk leiar. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar, eller tilsvarande utdanning og kompetanse. Søknadsfrist: 14.02.2019
tirsdag 29. januar Ulvik kommune
Kurs i prosjektleiing
Næringshagen i Hardanger arrangereri samarbeid med BI. Førelesar Tore Aalberg
fredag 25. januar Ulvik kommune
Heradsstyremøte 30. januar
I heradsstyresalen klokka 12:30. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 23. januar Ulvik kommune
Beredskapssamling i Ulvik
Heradet har samla 30 deltakarar frå eigne tilsette og eksterne samarbeidspartar for å jobbe to dagar med heradet sin beredskap og analysere heilskapleg risisko og sårbarheit. WhatIf v/Ståle Olsen har regien på samlinga.
tirsdag 22. januar Ulvik kommune
Høyring- framlegg til planprogram «Finse»
Framlegg til planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsbustader på Finse, g/bnr 38/13 m.fl. Sjå sakspapira med vedlegg her.
tirsdag 22. januar Ulvik kommune
Vinteren er komen for å bli
Fredag morgon vert det registrert – 10,1 grader på Vangen. Temperaturane skal halda seg blå i overskueleg framtid.
fredag 18. januar Hordaland
Navnekonkurranse- den nye sjukeheimen
Ulvik herad inviterer med dette til navnekonkurranse for å finne eit høveleg navn til den nye sjukeheimen. Alle kan delta og det er lov å komme med fleire forslag. Frist vert sett til 28.februar 2019. Formannskapet vil gå gjennom innkomne forslag og gjere endeleg vedtak om navn....
onsdag 16. januar Ulvik kommune
Ta turen på kino
Bli ein god kinogjengar i 2019! Gode tilbod er til for å brukast. Her finn du program for januar
fredag 11. januar Ulvik kommune
Pressemelding frå DSB: 39 omkomne i brann i 2018
Oppdaterte tall fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i 2018. Julemåneden ble spesielt dyster med åtte branndøde.
fredag 4. januar Ulvik kommune
Preinvitasjon: Hardangerviddakonferansen 2019
Hardangerviddatunnelene as er interesseselskap for bygging av tunellar på rv 7 Hardangervidda. Tunellar vil sikra vinterregulariteten og trafikktryggleiken for vegtransporten og vil gje villreinen tilbake areal ved tunellovergangar i sine naturlege trekkruter. Vinn-vinn for alle viddabrukarar. Den 3....
onsdag 2. januar Ulvik kommune
Opningstider på miljøstasjonen i jula.
Opningstiderfinn du her.
27. desember 2018 Ulvik kommune
Uvêr gav kolonnekøyring over fjellet
Tidleg fredag var det kolonnekøyring over fleire fjellovergang mellom vest og aust. No er alt opna att.
21. desember 2018 Hordaland
Folkabadet: ope fredag 21.desember. Siste i år.
Folkabadet/symjehallen har siste opningsdag dette året fredag 21.12.2018. Badet opnar opp att fredag 4.januar 2019 Meir om folkabadet
20. desember 2018 Ulvik kommune
Jol: opningstider legekontoret
Legekontoret har ope julafta og nyttårsafta kl. 8:30-12.00 Melsdagane torsdag og fredag 27. og 28. desember 8:30-13:00.
17. desember 2018 Ulvik kommune
Jol: opningstider tenestetorget Ulvik herad og Nav Ulvik
Opningstider melsdagane: Tenestetorget: torsdag og fredag 27. og 28. desember kl 10:00 - 14:00 Nav Ulvik: 27. desember kl 10:00 - 14:00
17. desember 2018 Ulvik kommune
Kven fortener heider og ære?
Stem på Årets namn 2018.
14. desember 2018 Hordaland
Heradsstyremøte 12.desember
I Heradshuset onsdag 12. desember klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
7. desember 2018 Ulvik kommune
Kollisjon mellom bil og drosje
Tre personar skal ha vore i bilane. Ein person er sendt til legevakta.
6. desember 2018 Hordaland
Velkomen til "Dar kjem Dampen" på Ulvik sjukeheim torsdag 6.des.kl.11.00
4. desember 2018 Ulvik kommune
Ledig 50-60% vikariat som miljøarbeidar på Brakanes skule
Brakanes skule har ledig eit 50 - 60 % vikariat som miljøarbeidar, frå dags dato og ut skuleåret. Me ynskjer ein fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfaget eller anna relevant utdanning. Erfaring frå arbeid med born og unge er ein føremon. Søknadsfristen er 05.12.2018.
30. november 2018 Ulvik kommune
1. desember er røykvarslardagen
- Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å byte batteri 1. desember, som er Røykvarslardagen.
29. november 2018 Ulvik kommune
Tenestetorget/Ulvik herad sin telefon stengt kl.09:00 - 10:00. fredag 30.11
Tenestetorget/Ulvik herad sin telefon er stengt kl.09:00 -10:00. fredag 30.11 grunna kurs. Me held ope kl.10:00 -14:00
29. november 2018 Ulvik kommune
HORDALAND

Folkabadet stengd fredag 30. november
Grunna Jolegateopning vert Folkabadet stengd fredag 30. november.
27. november 2018 Ulvik kommune
Jolegateopning i Ulvik 30.november - 2.desember 2018
Alt dette kan du delta på komande helg. Program
26. november 2018 Ulvik kommune
Sal av bustadeigedom i Ulvik.
Ulvik herad ønskjer å selja eigedomen Prestadgarden 3 Gnr.53 Bnr.162 Visning: Søndag, 02.12.18 kl. 13:00 til 14:00 For meir informasjon sjå FINN-Kode 134638780
26. november 2018 Ulvik kommune
Offentleg ettersyn: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Dokumenta finn du her og i papirversjon på Tenestetorget. Dokumenta ligg ute til offentleg ettersyn fram til vedtak i heradstyret.
23. november 2018 Ulvik kommune
LEDIG STILLING: ØKONOMISJEF. Utvida søknadsfrist 16.desember
Ulvik herad har ledig stilling som økonomisjef frå 1. februar 2019. Økonomisjefen har fag- og driftsansvar for kommunen sin samla økonomifunksjon og rapporterer til rådmann/stabssjef. Utvida søknadsfrist 16.desember
22. november 2018 Ulvik kommune
Formannskapsmøte 16.januar
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her
21. november 2018 Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar i Ulvik barnehage.
Det er ledig ein fulltidsstilling, mellombels stilling som pedagogisk leiar, i tidsrommet 01.01.2019 14.08. 2019. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar Stillinga vil vera på avdeling for barn i alderen 0-3 år Søknadsfrist: 10.12
19. november 2018 Ulvik kommune
BIBLIOTEKSJEF, 40 – 75 % stilling
Ulvik herad har ledig stilling som biblioteksjef frå 1. januar 2019. Me har totalt ein ressurs på 75 % på bibliotektenesta, og det er aktuelt å tilsetja i 40 75 %. Skriv i søknaden kva stillingsbrøk som er ynskjeleg for deg. Søknadsfrist: 26.11.18
16. november 2018 Ulvik kommune
Faste helgestillingar assistent. Helse og omsorg
Ledig stilling Helse og omsorg:Faste helgestillingar assistent Assistentar vil inngå i fast turnus, med fast helg i institusjon. Det er mogleg å jobba ekstra vakter i vekene. Søk elektronisk hermerk Saksnr. 18/345 Eventuelle spørsmål kontakt Kristin Liset 4000 7151 Frist innan...
13. november 2018 Ulvik kommune
Vidareutvikling av området «Holmen» i Ulvik herad.
Ulvik herad er no i ferd med å overta eigedomar i Holmen frå Hordaland fylkeskommune. For å sikre ein føremålstenleg bruk og utvikling av Holmen-området, har Heradsstyret sett ned ein komit til å greie ut kva utvikling ein ynskjer for Holmen-området samla, og...
12. november 2018 Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengt torsdag 15. november
NAV Ulvik er stengt torsdag 15. november grunna internt arrangement. Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
12. november 2018 Ulvik kommune
Delar av Apalvegen stengt 12.11. til og med fredag 16.11.2018.
12. november 2018 Ulvik kommune
Felles formannskapsmøte mellom Ulvik herad og Eidfjord kommune
Torsdag 15.11.18, på Brakanes kurs-og konferansesenter kl 14:00. Innkalling og saksliste finn du her.
8. november 2018 Ulvik kommune
UKM i Ulvik
UKM (Ung Kultur Møtes) vert arrangert i Ulviksundag 17. februar kl 13.00 Her kan du melde deg på UKM.
6. november 2018 Ulvik kommune
Varsling om vassstenging - drikkevatn - ulvik vassverk
Grunna omlegging av hovudvassleidning på Skeie, må teknisk eining stengedrikkevassforsyninga for følgjande område: Sandbakkvegen, Eikjeledbakkjen, Vambheim, Vombeviki, Frystevegen og Røvanes. Stenginga er planlagtonsdag 05.12. mellom kl. 08. og 15. Stenging vil vare så...
6. november 2018 Ulvik kommune
Fyrverkeri 8.november - kveld
Fyrverkeri Brakanes Hotel, torsdag 8.november 2018, kveld. Godkjend etter søknad, Lensmannen i Voss.
5. november 2018 Ulvik kommune
Sjakken var hans store lidenskap
Oddvar Solli døde på sin post 22. oktober, 67 år gammel.
4. november 2018 $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL