Ulvik
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2030
Arbeidet med revisjon av planen har starta, og vi inviterer med dette alle innbyggjarar og lag/organisasjonar til å ta del. Det vil bli arrangert innspelsmøte for planen på Brakanes Skule tysdag 17.mars kl.18.00 (meir informasjon vil koma) Vedlagt finn du utkast til planen, med frist for...
torsdag 14:54 Ulvik kommune
Folkebadet stengt i vinterferien
mandag 17. februar Ulvik kommune
Ledige stillingar ved brakanes skule:
200 % FAST STILLING SOM LRAR 100 % VIKARIAT SOM LRAR, for skuleåret 2020-2021 100 % FAST STILLING SOM MILJØTERAPEUT, med atterhald Søknadsfrist 01.03.2020.
torsdag 13. februar Ulvik kommune
Høyring frå NVE. Frist for innsending av fråsegn er 15. mai 2020
Høyring av søknad om fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og reguleringar i Flåmsvassdraget i Aurland og Ulvik kommunar, Vestland fylke.
onsdag 12. februar Ulvik kommune
Svært høg vass-stand måndag 10. februar for Vestland
Sjåwww.varsom.no/flom-og jordskredvarslingfor meir informasjon og oppdateringar. MET melder om svært høg vass-stand (oransje nivå) måndag 10. februar for Vestland
fredag 7. februar Ulvik kommune
Vasslekkasje Stette
3.februar kl 23.00 fekk vi feilmelding som indikerte lekkasje på vassnettet. Folk frå drift har lokalisert feilen i ein kum på Stette.Det er ikkje nokon skade på privat eigedom eller infrastruktur. Drift jobbar med å reparere feilen, dette kan ta litt tid. Følger av feilen:...
tirsdag 4. februar Ulvik kommune
Ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun. Søknadsfrist: 16.02.20
Ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun i kombinasjon med heimebaserte tenester
torsdag 30. januar Ulvik kommune
Folkebadet er ope!
Folkebadet er no opne for aktivitet igjen.
tirsdag 28. januar Ulvik kommune
VESTLAND

Skal du søkje SFO?
Hugs fristen 15. februar Her finn du søknadsskjema
mandag 27. januar Ulvik kommune
Ulvik omsorgstun søkjer etter frivillige.
Me treng hjelp i situasjonar rundt måltid og sosialt samvær med dei som bur i Ulvik omsorgstun.Me treng hjelp av frivillige til frukost, middag og kvelds. Dette gjeld både helg og kvardagar. Det vert gjeve opplæring. Kontakt Ta kontakt med avdelingsleiar Anna Holven på tlf....
fredag 24. januar Ulvik kommune
Endeleg nytt opplag: Boka om Catharine Kølle
No sel me endeleg boka om Catharine Hermine Kølle, En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge Vert selt på Tenestetorget og Turistkontoret, kr. 275,- Avgrensa opplag.
onsdag 22. januar Ulvik kommune
Landbrukstilskot med ny adresse i 2020
Les meir her.
fredag 17. januar Ulvik kommune
Ny legevikar på legekontoret
Han heiter Anders Hoel Gabrielsen
fredag 17. januar Ulvik kommune
Velkomen til spørreundersøking om Hardangervidda
torsdag 16. januar Ulvik kommune
Vinterferie, NAV stengt veke 8
Neste opningsdag vert 26. februar! Opningstider ved NAV Ulvik er innskrenka fram til mars måned grunna låg bemanning. Det vert ope onsdagar mellom klokka 11.00-14.00, . Ellers er NAV å treffe etter forhåndsavtale. Gjeld det akutte henvendelser på sosial, ta kontakt med...
onsdag 15. januar Ulvik kommune
Varsel om svært høg vass-stand for Vestland
MET melder om svært høg vass-stand (oransje nivå) onsdag 15. januar for Vestland. Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten. Vass-standen er venta å vere høgst natt til onsdag og onsdag...
mandag 13. januar Ulvik kommune
NVE melder om STOR snøskredfare (faregrad 4)
Laurdag 11. januar for regionane Indre Fjordane, Voss og Hardanger Sjåherfor meir informasjon og oppdateringar. Venleg helsing Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen
fredag 10. januar Ulvik kommune
Røykje/snusavvenningskurs
Velkommen til kurs i røykje- og snusavvening. Kurset går kvar onsdag i ca 7 veker med oppstart 5. februar kl 16.30 - 18.00 på kantina i Sentrumsbygget. Påmeldingsfrist 22. januar. Max 6 deltakarar. Kurset er gratis.
fredag 10. januar Ulvik kommune
Formannskapsmøte 15. januar
I kantina på sentrumsbygget kl 9:00. Innkalling og saksliste finn du her
onsdag 8. januar Ulvik kommune
Varsel om kraftige vindkast!
Fredag ettermiddag er det venta kraftige vindkast. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om kraftige vindkast (gult nivå) for perioden fredag 03.01 kl. 13.00 til laurdag 04.01.2020 kl. 07.00.
torsdag 2. januar Ulvik kommune
Fylkesmannen melder: Tilskot til tiltak mot framande artar
Ønskjer du å fjerne framande artar? Lag og personar kan søke om økonomisk støtte til arbeidet, med frist 15. januar
torsdag 2. januar Ulvik kommune
Informasjon frå legekontoret!
Frå 02.01.2020 og nokre veker fram vert det redusert legekapasitet. Kommuneoverlege og fastlege Unni Solem må ta permisjon grunna alvorleg sjukdom i næraste familie. Vi arbeider med å få på plass ein vikar. Men inntil vidare er dr Marie Bullita åleine lege. Vi bed om...
30. desember 2019 Ulvik kommune
Oransje farevarsel for jord-, flaum- og sørpeskred
NVE har sendt ut oransje farevarsel for jord-, flaum- og sørpeskred for Hordaland og Sogn og Fjordane, gjeldande frå i morgon søndag 29.12.2019 til måndag 30.12.2019. Det er meldt 70-110 mm nedbør frå søndag fram til måndag morgon, som regn under 2000 moh....
28. desember 2019 Ulvik kommune
Året med kongefamilien 2019
Det vert sendt intervju med kongefamilienkl 21:20 i dag 7. januar på NRK. Programmet er mellom anna med Kongeparet i hagen på Brakanes hotel i sommar. For meir info sjå her.
25. desember 2019 Ulvik kommune
Oppstart av planarbeid
I medhald av plan- og bygningslova 12-2 og 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med områderegulering for areala i Holmen. Planområdet strekkjer seg frå reguleringsplanen for Hjeltnes, Aplabrotet og Tymberneset til bustadområde på Syselandet samt Snauholmen og omfattar gnr./bnr.: ...
23. desember 2019 Ulvik kommune
Tre ledige stillingar ved eit heilt nytt omsorgstun i kombinasjon med heimesjukepleie.
Avd. helse og omsorg har ledig fylgjande stillingar: Vil du vera med og forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg! Søknadsfrist 19.januar Ulvik herad har tre ledige...
18. desember 2019 Ulvik kommune
Tenestetorget fredag 20.des
Tenestetorget held stengt frå kl 12 fredag 20.desember.
17. desember 2019 Ulvik kommune
Opningstider jola 2019
13. desember 2019 Ulvik kommune
Konsert i Ulvik omsorgstun torsdag 12.desember kl.11.00
Velkomen til konsert med Linda Fosse på omsorgstunet. Arrangementet er regi av Den kulturelle spaserstokken og er gratis for alle. Program
9. desember 2019 Ulvik kommune
Vegen til Osa opnar i dag, 12. des ca kl 15
Vegen vert opna i dag ca kl. 15:00 Skuleskyss vert organisert med minibuss frå Tyssevikja kl 1430 Frå i morgon tidleg går bussane som normalt.
9. desember 2019 Ulvik kommune
Ekstra båtrute til/frå Osa, førebels frå laurdag 7.desember til torsdag 12.desember 2019.
Det er avgrensa kapasitet mtp tal passasjerar og førstemann til mølla gjeld. Barn som skal på skule/barnehage vert prioritert. Væratterhald. I Ulvik går båten frå Tyssevikkaia. Det kan verta endringar i tider på kort varsel. Vert vegen ikkje opna til onsdag morgon...
6. desember 2019 Ulvik kommune
Open dag på Ameron 12. desember kl. 18.00
Er du nysgjerrig på korleis ungdomsklubben i Ulvik er blitt, etter at me har fått nye lokaler? No har de moglegheit til å ta ein kik! Open dag på AMERON Tordag 12. desember kl. 1800! Det vert enkel servering og velkomst-helsing frå ungdomsrådet. Mvh Ungdomsrådet!
6. desember 2019 Ulvik kommune
Steinras: Fv 5374 mellom Øydve og Osa- stengt grunna steinras!
Oppdatert informasjon finn du på Statens vegvesen sin heimesida.
5. desember 2019 Ulvik kommune
VESTLAND

Cittaslow-sertifiserte verksemder
Ulvik herad ønskjer å presentere dei Cittaslow-sertifiserte verksemdene me har i Ulvik. Olav H. Hauge-senteret var fyrste verksemda som vart sertifisert, dette var i mai 2018. Cittaslow-serifiseringa er eit kvalitetsstempel, og verksemdene vert ein viktig del av arbeidet med å verna om og...
5. desember 2019 Ulvik kommune
Julefest 19.12
For heile bygda, i hallen på Brakanes skule, torsdag 19. desember 2019. Festen byrjar kl. 18.00 og varer til ca. 20.30.
5. desember 2019 Ulvik kommune
Heradsstyremøte 11. desember
Kl. 10:00 i heradstyresalen. Innkalling og saksliste finn du her.
4. desember 2019 Ulvik kommune
Radonmålingar i fleirbrukshallen.
I samband med at det er målt for høge verdiar av radon i fleirbrukshallen har heradet som avbøtande tiltak køyrt ventilasjonsanlegget frå kl.06:00 til kl. 21:00. Dette vert gjort for å komme under grenseverdikravet i TEK 10 13-5 på 100 Bq /m3 i driftstida av bygget. ...
2. desember 2019 Ulvik kommune
Brakanesstova og vaskeriet på Brakanestunet
I samband med at behovet for individuelle tiltak er redusert og at vi dessutan snart flyttar inn i nytt og flott omsorgstun med moderne fasilitetar, har grunnlaget for drifta av Brakanesstova og vaskeriet på Brakanestunet blitt borte. Heradet har difor beslutta å avvikle tilbodet om vaskeri på...
2. desember 2019 Ulvik kommune
Telefonnummer Ulvik omsorgstun
Frå desember 2019 er 56 52 70 80 einaste telefonnummer inn til Ulvik omsorgstun
2. desember 2019 Ulvik kommune
Samrøystes om milliontilskot
Ulvik betalar årleg driftstilskot til Olav H. Hauge-senteret. For 2020 vert det på vel 1,1 millionar kroner.
2. desember 2019 $ Hordaland
Kor mykje skal heradet støtta vassforsyning på Finse?
Finse har eit privat selskap som syter for vatn og avløp. Kor mykje skal heradet støtta dei?
1. desember 2019 $ Hordaland
Ulvik styrer mot omstilling
Store investeringsprosjekt fører til strammare rammer for den kommunale drifta i Ulvik dei komande åra.
1. desember 2019 $ Hordaland
Dei kunne ikkje gløyma Ulvik etter joleferien for to år sidan. Då flytta dei like godt frå Nürnberg
Joleferien i Ulvik endra livet for tyske Martina og Maik Müller. To år seinare er familien på fire innbyggjarar i bygda.
29. november 2019 $ Hordaland
Ulvik Lokalhistorisk arkiv informerar:
Mykje lokalhistorisk arkiv iArkivportalen.noher kan du gjera søk Sjå huset tilCatharine Kllea i Holmen A- 1001 Torkjell P. Lekve. Og tidskriftet Ulvikingen er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.
29. november 2019 Ulvik kommune
Novemberbrev frå skulen.
Her kan du lesa informasjon frå skulen-novemberbrev
28. november 2019 Ulvik kommune
Omsorgstunet kan verta billegare enn planlagt
Den nye sjukeheimen i Ulvik kan verta billegare enn planlagt, vart formannskapet informert om nyleg.
28. november 2019 $ Hordaland
Må handsama kraftverksak på nytt
Ulvik må endå ein gong sjå på Statkraft Energi sin søknad om å få dei nødvendige dispensasjonane når dei skal overføra Våtekleivbekkane til Lang-Sima kraftverk.
28. november 2019 $ Hordaland
Varsling om mellombels vasstenging - hjeltnes- drikkevatn - ulvik vassverk
Grunna tiltak på kommunalt nett på Hjeltnes, må den teknisk eining gjera justering på hovudvassforsyninga. Dette kan føre til periodisk tapp av trykket hjå nokre abonnentar . Stenginga er planlagt torsdag 28.11. og fredag 29.11. mellom kl. 10 - 14 Følgjande...
28. november 2019 Ulvik kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludera born og unge
Ulvik herad/Eidfjord kommuneer registrert i ordninga og det er dermed mogeleg for frivillige organisasjonar, private aktørar eller offentlige instansar å søkje om støtte. Søknadsfrist 13.12 2019 Informasjon og søknad finn du her
27. november 2019 Ulvik kommune
Ulvik-sider fekk internasjonal heider
Ulvik frukt & cideri til topps i San Sebastian.
27. november 2019 $ Hordaland
Ulvik vil samarbeida med Kvam og Eidfjord
26. november 2019 $ Hordaland
"Å gå med Kølle". Onsdag 27. november kl. 19
Denne kvelden kjem forfattar og scene-kunstnar Karen Røise Kielland for å snakke om boka Å gå med Kølle som kom ut tidligare i år. Boka omhandlar Røises vandring gjennom Europa i Catharine Kølles fotspor, og har sitt utgangspunkt i Kølles dagboknotater. ...
25. november 2019 Ulvik kommune
Formannskapsmøte 27. november
I kantina på sentrumsbygget kl 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
25. november 2019 Ulvik kommune
Nav 6.1. stengt frå kl 1230
Nav held stengt frå kl. 1230 måndag 6.1
25. november 2019 Ulvik kommune
Innspurt for opninga av Ulvik omsorgstun
Berre dagar står att før Ulvik omsorgstun skal fyllast med bebuarar og tilsette. Inne er mykje ferdig, berre møblering og finpuss står att.
21. november 2019 $ Hordaland
Nytt kommunenummer: 4620
I samband med samanslåinga til Vestland fylke får Ulvik herad nytt kommunenummer frå 01.01.2020. Det nye nummeret er 4620.
21. november 2019 Ulvik kommune
Høge radonnivå i ny fleirbrukshall
I seks av sju kontrollerte rom i fleirbrukshallen i Ulvik er det målt radonverdiar over grenseverdien for tiltak. Rektor og foreldre er overraska over dette.
20. november 2019 $ Hordaland
Innskrenka opningstid torsdag 21. november
NAV Ulvik har innskrenka opningstid torsdag 21. november grunna møte. Opningstida er difor kl. 12.00 - 14.00. Du kan alltid ringe 5555 3333
20. november 2019 Ulvik kommune
VESTLAND

Julekonsert med kulturskulen 10 desember
Velkomne til julekonsertTysdag 10. desember kl 18 i fleirbrukshallen. 10. klassen held kaf
18. november 2019 Ulvik kommune
Husnummerskilt. Hus og støler
Manglar du skilt til huset eller stølen din? Det ligg framleis nokre skilt på Tenestetorget etter adresseprosjektet i heradet. Du kan hente skilt på Tenestetorget mån, tys, onsdag og fredag 09- 14. Torsdag ope til kl 18 ut året.
18. november 2019 Ulvik kommune
For deg som har vassmålar: Avlesing av målarstand innan10 desember
Jf.Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Ulvik herad 7 Vassmålar vert avlesing føreteke ein gong kvart år (kring årsskiftet). Abonnenten føretek avlesing og innmelding innan ein frist som heradet fastset. Dersom avlesinga av vassmålar ikkje vert utført til fastsett...
18. november 2019 Ulvik kommune
Elias frå Ulvik til Godset
Elias Boufous Lindahn (15) frå Ulvik har flytta til Drammen og skal spela for Strømsgodset.
15. november 2019 $ Hordaland
Eit unikt sverd som ny attraksjon
Ulvik har eit unikt sverd å visa fram, som sin ferskaste attraksjon.
14. november 2019 $ Hordaland
Ulvik omsorgstun. Ope hus 22.november
Ulvik heradhar gleda av å invitera til ope hus ved Ulvik omsorgstun den22.november fråkl14:00-18:00. Det vert offisiell opning og snorklipping v/Ordførar kl 17:00. Korpset spelar. Me byr på kaffi og kaker, saft til borna. Velkomen
14. november 2019 Ulvik kommune
Vaskeriet tek ansvar for utelivet
Mørk november, men framleis er det livsglade svermarar ute. Lovebugs skapte varme og vår på den attopna Vaskeriet pub i Ulvik laurdags­kvelden.
12. november 2019 $ Hordaland
Ynskja er 3,6 millionar større enn pengesekken
Einingane i Ulvik herad ynskjer endringar som krev 3,6 millionar kroner meir enn det er tilgjengeleg neste år.
11. november 2019 $ Hordaland
Fordelte verv i Ulvik
Valnemnda i Ulvik kom med samrøystes framlegg i for-delinga av verv, med berre eitt unntak.
11. november 2019 $ Hordaland
Ekstra tilskot til ekstra tilsyn på beite
Ulvik beitelag har fått lovnad om 164.000 kroner som ekstra tilskot for ekstra­arbeidet dei har fått i samband med skrantesjuke-tiltaka.
8. november 2019 $ Hordaland
Mogleg pipebrann i Ulvik
Brannvesenet rykker ut til Promenaden.
7. november 2019 Hordaland
Stadig meir sider i Ulvik
Saft- og Siderfabrikken i Ulvik går så det susar. Omsetninga auka i fjor med nesten 3 millionar, opp frå 10,5 til 13,3 mill kr.
6. november 2019 $ Hordaland
Carsten Hjeltnes på inntektstoppen
IT-gründer Carsten Hjeltnes tente mest i Ulvik i fjor. Sjå topp 10-lista her.
5. november 2019 Hordaland
Sterk Blix-konsert
120 tilhøyrarar fekk med seg hyllesta til Elias Blix i Ulvik kyrkje laurdag.
2. november 2019 $ Hordaland
HardangerSUS søkjer om meir pengar
Sommarfestivalen i Ulvik, som no har namnet HardangerSUS, ynskjer auka kommunalt tilskot. Målet er å satsa vidare, til beste for næringane, bygdefolket og turistane.
1. november 2019 $ Hordaland
Landbruk
Fast opningstid: Torsdagar kl. 09- 14 Måndag, tysdag, onsdag og fredag er Rolf Tore Djønne tilgjengeleg på telefon 4000 7154 ml. kl 12- 14
1. november 2019 Ulvik kommune
Langope tenestetorg torsdagar ut året. Kl. 09- 18
Eitt av tiltaka som vart spelt inn i samband med arbeidet med strategisk nærings- og utviklingsplan var å revurdere opningstidene på Tenestetorget. Frå november og ut året tek me ein prøveperiode med utvida opningstider torsdagar frå kl. 09.00 18.00. Måndag,...
1. november 2019 Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL