Ulvik
Dagsturhytta Solhaug - status
No er Stad Kystbygg kome for å montera ferdig hytta i Åsen. Her er leiar i Ulvik Turlag, Hilde Underdal, på synfaring ved hytta.
tirsdag 15:17 Ulvik kommune
Trong for sjåførar og bøssebærarar - NRK Tv-aksjonen PLAN 2021
Årets viktigaste sundagstur går av stabelen kommande sundag, 24. oktober. Aksjonen i år går til Plan sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap.
mandag 18. oktober Ulvik kommune
Frist for søknad om produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot.
15. oktober er fristen for søknad om produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot. Søknadane finn du her: produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot. Informasjon om ordningane kan du finna på nettsidene til Landbruksdirektoratet.
tirsdag 12. oktober Ulvik kommune
Info om influensavaksine, og 3.dose koronavaksine.
Ulvik får tilsendt influensavaksinane siste veka i oktober. Vaksinasjon vert på Elvatun måndag 1.november kl 14-18 og torsdag 4.november kl 10-18 (pause frå 13-13.30).
fredag 8. oktober Ulvik kommune
Folkebadet startar opp att fredag 29.10.2021
fredag 8. oktober Ulvik kommune
Ut på middag 9. desember
Ny Ut på middag 9. desember - julebord m. underhaldning Meny:juletallerken og riskrem til dessert. Obs ny tid kl 16.00 Påmelding innan 1 desember 56 52 70 00 eller post@ulvik.kommune.no
fredag 8. oktober Ulvik kommune
Spelemidlar - Søknadsfrist 1.november
Kommuner, idrettslag og andre sammanslutningar kan søkja om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlane skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å driva idrett og fysisk aktivitet.
torsdag 7. oktober Ulvik kommune
Formannskapsmøte 13. oktober
I kantina på sentrumsbygget kl. 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
torsdag 7. oktober Ulvik kommune
VESTLAND

Melding om oppstart og høyring av Planprogram for utarbeiding av kommunedelplan for vatn, avløp og miljø – Ulvik herad 2022-2029
tirsdag 5. oktober Ulvik kommune
«Tid å hausta inn» Haustopplevingar i Ulvik laurdag 2. oktober.
fredag 1. oktober Ulvik kommune
Ulvik kino - oktoberprogram
fredag 1. oktober Ulvik kommune
Alver leder an på å nå 90 prosent fullvaksinerte
Flere kommuner rundt Bergen nærmer seg nå magiske 90 prosent fullvaksinerte personer over 18 år. Alver leder an.
fredag 1. oktober $ Bergensavisen
Ledig stilling i Ulvik herad – Prosjektleiar - samfunnsdelen til kommuneplanen
Arbeidsgjevar:Ulvik herad. Stillingstittel:Prosjektleiar samfunnsplanlegging. Frist:18.10.2021. Stilling:Engasjement 1 år, med mogleg høve til forlenging. Søknadsfrist 18. oktober 2021 Søknad med vedlegg sendast via heradet si heimeside
fredag 1. oktober Ulvik kommune
Velkomen på besøk på Ulvik omsorgstun
Det er ikkje lenger påbod om 1 meters avstand eller bruk av munnbind, og me kan endeleg opne omsorgstunet heilt!
tirsdag 28. september Ulvik kommune
Høgskulen på Vestlandet (HVL) inviterer til etterutdanning i digital kompetanse og leiing
I november startar eit nytt og spennande kursprogram på Høgskulen på Vestlandet (HVL) med stønad frå regjeringa sine koronamidlar, som skal gje verdifull kompetanse innan digital økonomi og leiing. Søknadsfrist 15. oktober Fyrste del av programmet gjev tre kurs om...
tirsdag 28. september Ulvik kommune
Ladevett i fokus for årets Brannverveke.
Med stadig fleire ladbare produkt heime, aukar risikoen for brann.
fredag 24. september Ulvik kommune
Nedjustert TISK ( dvs testing,isolasjon,smittesporing,karantene)
Nedjustert TISK skal innførast i alle landet sine kommunar frå og med måndag 27.sept Kort fortalt betyr nedjustert TISK framleis testing ved symptomer,men at ein no lettar på kven som må i karantene og kven som må smittesporast Nedjuster TISK vert vidareført i ein...
torsdag 23. september Ulvik kommune
Ledig - 100% stilling som miljøterapeut
Nyoppretta prosjektstillingar i Ulvik herad I samband med tildeling av prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid, har Ulvik herad oppretta følgande prosjektstillingar: 1 stilling av 2 i 100% som miljøterapeutar innan, rusomsorg, rusførebyggande arbeid og arbeid med psykisk helse i alle...
onsdag 22. september Ulvik kommune
Det blir ikkje torgdag med loppemarknad i år..
Men det skjer likevel mykje i bygda 2. oktober etter initiativ frå Cittaslow-rådet.
tirsdag 21. september Ulvik kommune
NAV Drop-in
NAV Ulvik har drop-in timar kvar onsdag mellom 10 og 12. Elles etter avtale.
torsdag 16. september Ulvik kommune
Heradsstyremøte onsdag 22.09.2021
Heradsstyret held økonomiplanseminar på Finse 21.9 til 22.9. Ordinær heradsstyremøte onsdag 22. september kl 14:00 på Finse 1222. Innkalling og saksliste finn du her.
torsdag 16. september Ulvik kommune
Koronavaksine dose nr 3 til dei med nedsett immunforsvar.
onsdag 15. september Ulvik kommune
Ledig 70% stilling som brukarstyrt personleg assistent (BPA)
Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein måte å organisera praktisk bistand og opplæring på for personar med langvarig og stort behov for personleg assistanse. Søknadsfrist 22.09.2021
onsdag 15. september Ulvik kommune
Fast stilling som helsesekretær 50%
Ledig frå 01.01.2022. Arbeidsoppgåvene som medhjelpar på legekontoret er varierte, både helsefaglege og administrative. Dei fleste oppgåvene er felles med sjukepleiar.
tirsdag 14. september Ulvik kommune
Ledig prosjektstilling innan helse 50%
Dette er ei midlertidig stilling t.o.m 31.05.2022, som koronamedarbeider.
tirsdag 14. september Ulvik kommune
Valresultat
Følg med på valresultata her Dei første tala kjem etter 21.00
mandag 13. september Ulvik kommune
Koronavaksine
Me har no ekstra dosar som må brukast innan 29.sept
mandag 13. september Ulvik kommune
Valdagen 13. september.
Stortingsvalet 2021 Stad: Tenestetorget kl.10-19 Hugs legitimasjon. Ta gjerne med valkort Les om valet lokalt her
fredag 10. september Ulvik kommune
80 % fast stilling - Konsulentstilling skule/SFO
Vår konsulent har søkt nye utfordringar i annan kommune, og me søkjer hennar etterfølgjar. Søknadsfrist 20.09.2021
torsdag 9. september Ulvik kommune
Seniortreff på Ulvik Omsorgstun
Me har gleda av å invitera til vidare seniortreff ut året for alle heimebuande over 75 år. Me ynskjer gjerne innspel på program til seniortreffa.Annlaug Brandstveit er arrangør for treffa. Tid: Torsdagar f.o.m. 16. september - ut året Tid: Kl. 11.00 - 14.00 (Med unntak av...
mandag 6. september Ulvik kommune
Vil du vera vår nye aktivitetsskapar og/eller frukostvert på Ulvik Omsorgstun?
Søknadsfrist: 17.09.2021 Om stillinga og arbeidsoppgåver Me søkjer etter ein eller fleire personar som kan bidra som aktivitetsskapar og/eller frukostvert på omsorgstunet ut året. Me ynskjer både ungdommar og vaksne i jobben. Du kan jobbe kvardag og /eller helg, arbeidet er...
mandag 6. september Ulvik kommune
Ut på middag i Ulvik - torsdag 7. oktober
Me gjentar suksessen, og har gleda av å invitera innbyggjarar i Ulvik over 65 år ut på middag med dessert og kaffi. Arrangementet er gratis. Formålet med middagen er å legge til rette for sosialt fellesskap igjen, som for mange har vore sårt sakna under pandemien.
mandag 6. september Ulvik kommune
Melding om høyring av Områdeplan for Holmen.
I samband med at Ulvik herad overtok areal frå Hordaland fylkeskommune i Holmen, har Ulvik herad utarbeidd framlegg til områderegulering for området. Saks- og plandokument finn ein her: Saksdokument FSK 1.9.21 Områderegulering for Holmen-Plan ID ...
fredag 3. september Ulvik kommune
VESTLAND

Kinoprogram i september
Kinosalen er oppteken i helga, så då blir det ikkje filmframsyning sundag 5.sept.I september er det mykje barnefilm på progammet.Sjå nettsider
fredag 3. september Ulvik kommune
RIT - ei nyskriven konsertframsyning med kunst og Olav H. Hauge-dikt skal fremja interessa for lyrikk
Duoen Reidun Horvei og Inger-Kristine Riber er klare for å presentera konsertframsyninga RIT, samt bok og CD. Urframføring er under poesifestivalen i Ulvik 5. september, men dei kjem og til Eidfjord og Ullensvang.
fredag 3. september $ Hardanger Folkeblad
Vedkomande vaksinasjon
Vi nærmar oss slutten av vaksinasjonsprogrammet, no får 16- og 17-åringane sin 1.dose. Siste vaksinasjonsdag på Elvatun vert torsdag 9.september. Vi har framleis ledig kapasitet denne dagen.
onsdag 1. september Ulvik kommune
Regionalt Kulturfond Hardanger 2021
Søknadsskjema og retningsliner finn duher
onsdag 1. september Ulvik kommune
Utvida opningstider førehandsrøysting
onsdag 1. september Ulvik kommune
Kunstnarhusvære i Berlin - Utlysing 2022
No kan du søkja om opphald i Hardanger-Berlin husværet for 2022 Meir informasjon finn du her
tirsdag 31. august Ulvik kommune
Datahjelp for seniorar
Ulvik herad inviterer til drop-in datahjelp for deg som er senior (65+) på Ulvik bibliotek.
fredag 27. august Ulvik kommune
Formannskapsmøte 1. september
I kantina på sentrumsbygget kl. 9:00. Innkalling og sakslistefinn du her.
onsdag 25. august Ulvik kommune
Straumstans Finsebyen 26.8.2021
Torsdag 26.08.2021 vert det en straumstans på 1 time i tidsperioden frå kl.12:00 til 17:00. Dette er ein planlagt straumstans som råkar Finsebyen 26. Vi beklager ulempene dette medfører. Mvh Glitre Energi Nett.
mandag 23. august Ulvik kommune
Ut på middag
Det var berre godord å høyra då Ulvik herad inviterte alle innbyggjarar over 65 år til gratis middag på Brakanes Hotel. Middagen var finansiert av midlar frå prosjektet Eldre ut på middag som Helsedirektoratet lyste ut i vinter.
mandag 23. august Ulvik kommune
Gründerakademiet
Program for å rusta deg som grnder til suksessfull drift eller oppstart av eigen versemd. Gjennomarbeidd, heilheitleg program gjennom 4x2 dagars samlingar med forming av di eiga bedrift. Programmet har gitt høg suksessrate for grnderar og oppstartsverksemder. Norske Næringshagar/Siva - Kursbevis
mandag 23. august Ulvik kommune
Dagsturhytta Solhaug - Status
Sist helg kom modular og tilhøyrande materiell til dagsturhytta i Åsen til gamle Bruravik ferjekai. Tysdag 24.august, frå kl.08.00 vil modulane bli transportert med bil frå Bruravik til tomta i Åsen.
fredag 20. august Ulvik kommune
Rassikring Fylkesveg 5374 mellom Ulvik og Osa.
Arbeidet med rassikring er no, ferdig så vegen er open for fri ferdsle.
torsdag 19. august Ulvik kommune
Vaksinasjon av 16- og 17-åringar og gravide
Etter tilrådingane frå Folkehelseinstituttet og beslutning av regjeringa, tilbyr vi no vaksinasjon til desse gruppene: Deg som er fødd i 2004 og 2005, samt gravide etter veke 14 i svangerskapet.
torsdag 19. august Ulvik kommune
Tenk tryggleik og klipp hekken
No har skulen starta igjen og born blir fort usynlege bak store buskar og hekkar. Dette kan føra til farlege trafikksituasjonar.
mandag 16. august Ulvik kommune
Ulvik herad - Kommunal kompensasjonsordning del III
Ulvik herad har motteke kr 255 000,- i kommunal kompensasjonsordning del III Frist for å søkje om midlar er 27 sept. 2021
mandag 16. august Ulvik kommune
Velkomne til skulestart måndag 16. august 2021
Me vonar at alle har hatt ein flott sommar full av positive opplevingar og erfaringar. Lærarane og fagarbeidarane gler seg til endeleg å få treffa elevane att, samt å få møta dei elevane som har sin fyrste skuledag på Brakanes denne hausten. Tysdag 10. august var fyrste...
fredag 13. august Ulvik kommune
Ledig helgestilling ved Ulvik turistkontor
1 helgestilling ved Ulvik turistkontor (Jobb 2. kvar laurdag og ekstravakter ved behov) Ulvik herad har ansvar for drifta av Ulvik turistkontor, som har ope torsdagar og laurdagar heile haust- og vintersesongen. Opningstidene vert utvida ved særskilte arrangement, høgtider og andre hendingar lokalt.
tirsdag 10. august Ulvik kommune
Nyoppretta prosjektstillingar i Ulvik herad
I samband med tildeling av prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid, har Ulvik herad oppretta følgande prosjektstillingar: 1 stilling av 2 i 100% som miljøterapeutar innan, rusomsorg, rusførebyggande arbeid og arbeid med psykisk helse i alle aldrar. Stillingane vil inngå i eit team saman...
tirsdag 10. august Ulvik kommune
Avdeling helse og omsorg, har ledig inntil 3 faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun
Ulvik Omsorgstun er eit nytt omsorgstun med både langtidsplassar, korttidsplassar, rehabiliteringsplassar og avlastningsplassar. Det er ein skjerma avdeling for personar med demens, og ein somatisk avdeling.
tirsdag 10. august Ulvik kommune
Alle kan søke om tilskot til trafikktryggingsaktivitetar
1,4 millionar blei delt ut første halvår av 2021, men fylkeskommunen har enda meir å dele ut.
mandag 9. august Ulvik kommune
Jublet for kvartfinaleplass i Norway Cup
18-åringen frå fjorden hadde nett teke lappen og ville testa bilen sin. Det kosta han både førarkortet, 18 dagar i fengsel og moglegvis ein lærlingplass. Det var i mars villmannskøyringa fann stad mellom Odda og Tyssedal. Bilen vart målt til 138 km i timen i ei 80-sone.
søndag 8. august $ Hardanger Folkeblad
Digitalt valkort
Pressemelding frå Valdirektoratet Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.
torsdag 5. august Ulvik kommune
Regionalt miljøtilskot: spreiefrist for husdyrgjødsel er 10. august
torsdag 5. august Ulvik kommune
Førehandsrøysting Ulvik Omsorgstun
Torsdag 9. september kl. 10:30-12:00.
torsdag 5. august Ulvik kommune
VESTLAND

Val 2021: Førehandsrøysting. 10.august -10.september
Frå 10. august til 10. september kan du førehandsrøysta. Grunna smittevern oppmodar me om at du førehandsrøystar i år. Då unngår me kø valdagen, det vert opplevd som trygt, og du er frisk når du røyster Tenestetorget, Sentrumsbygget Tid:...
torsdag 29. juli Ulvik kommune
Hald Holmen-området reint og hyggeleg
I helga 16. 18. juli er det nokon som har tagga og forsøpla i Holmen, tilhøvet er no politianmeldt.
torsdag 22. juli Ulvik kommune
Informasjon om vaksinering mot Covid19 i Ulvik herad pr. 20.07.2021
Me er no ferdige med 1.dose til gruppene med bakanforliggande sjukdom, og alle over 45 år har fått sin 1. dose. Dei fleste som arbeider i skule og barnehage har fått sin 1. dose. I veke 30 startar vi på gruppe 10, dvs 40-45 år og 18-24 år. Innkalling kjem fortløpande.
mandag 19. juli Ulvik kommune
Tori Angell på 5.-plass under Kvasshovden opp
Tori Angell frå Odda IL kom inn på tida 59,23, litt over sju minutt etter vinnaren Karoline Holsen Kyte før Førde IL.
lørdag 17. juli Hardanger Folkeblad
Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak i samband med Korona-pandemien
Informasjon om nasjonale tiltak som er gjeldande pr. no, utdrag fråregjeringen si sida:
fredag 16. juli Ulvik kommune
Fv. 5381 Øvragardsvegen- Vegstenging
Vestland Fylkeskommune skal utvida vegen i Mørkesvingen. Det medfører at vegen vert stengt frå 09. august til 17. september i tidsrommet måndag torsdag kl.07.00 17.00
torsdag 15. juli Ulvik kommune
Stortingsvalet 2021- står du i manntalet?
Utlegging av manntal: Manntalet i Ulvik vert lagt ut til offentleg ettersyn medio juli på tenestetorget i Sentrumsbygget, Ulvik Folkebibliotek og på Finse1222. Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap.2 i vallova. Valstyret i Ulvik
torsdag 15. juli Ulvik kommune
Oppstart for kommunedelplan for naturmangfald.
Ulvik herad melder med dette oppstart for kommunedelplan for naturmangfald. Planprogrammet sendes samtidig på høyring. Høyringsfristen er 1. september.
tirsdag 13. juli Ulvik kommune
Både Tori Angell og Bård Olav Steinsland Medhus deltar i Kvasshovden Opp
Rundt 50 er meldt på til motbkkeløpet Kvasshovden Opp i Ulvik. Både Tori Angell og Bård Olav Steinsland Medhus får selskap av motbakkekongen Torbjørn Ludvigsen opp fjellsiden.
tirsdag 13. juli $ Hardanger Folkeblad
Utlysing av rammeavtale for konsulenttenester for teknisk sektor
Konkurransegrunnlag For ope anbudskonkurranse ved anskaffelse av: Rammeavtale konsulenttenester for teknisk sektor Saksnummer: 2021/445 Tilbudsfrist: 20.08.2021 kl. 12-00
mandag 12. juli Ulvik kommune
Sol, sommar og camping. Hugs branntryggleiken!
Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Har du røykvarslar blir du varsla tidleg hvis uhellet er ute. Med eit sløkkjeapparat og eit brannteppe øker sjansen for at du klarar å sløkkje brannen tidleg, enten det brenn hjå deg sjølv eller naboen. Sjå DSBs...
mandag 12. juli Ulvik kommune
Grasbana i Holmen vert stengt f.o.m mandag 12.07.21
På grunn av vedlikehald av grasbana i Holmen, vert den stengt i ca. 14 dagar. Ulvik herad vil koma med oppdatering dersom det vert endringar.
fredag 9. juli Ulvik kommune
Seniortreff på Ulvik Omsorgstun
Ulvik herad inviterer til seniortreff på Omsorgstunet for alle heimebuande over 75 år. Fyrste seniortreff etter sommaren er planlagt torsdag 26. august. Denne dagen skal Inger Børsheim arrangere seniortreffet. På dei fyrste seniortreffa vil me ha fokus på sosial hygge. Me skal...
fredag 9. juli Ulvik kommune
Invitasjon til «Ut på middag i Ulvik»
Samfunnet er endeleg på veg til å opna igjen. Etter ei vanskeleg og einsam tid for mange har Ulvik herad gleda av å invitera innbyggjarar i Ulvik over 65 år ut på middag med dessert og kaffi. Arrangementet er gratis. Formålet med middagen er å legge til rette for sosialt...
onsdag 7. juli Ulvik kommune
Ledig - barnehagelærar vikariat 100%, frå 15.08.21 - 14.08.22
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar i Ulvik barnehage. Det er ledig vikariat, fulltidsstilling som barnehagelærar frå og med 15.08.2021- 14.08.2022 Kvalifikasjonar: Barnehagelærar, eller tilsvarande utdanning og kompetanse
tirsdag 6. juli Ulvik kommune
Miljøstasjonen stengt 6.juli
Miljøstasjonen i Holmen, held stengt tysdag 6.juli.
fredag 2. juli Ulvik kommune
Oppmerking av parkeringsplassar ved Sentrumsbygget
I morgon, 2.juli, vert parkeringsplassen framfor sentrumsbygget stengt i forbindelse med oppmerking av parkeringsplassar.
torsdag 1. juli Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL