Ulvik
Ulvik lokalhistoriske arkiv informerar
Vil du vite meirom Catharine Hermine Klle evt. arkiv - so finst det i samlingaUlvik lokalhistorisk arkiv(arkivet) A - Torkjell P. Lekve Dette er tilgjengleg iArkivportalen.no.
tirsdag 11:18 Ulvik kommune
Sommarkino!
Sjå program framoverProgram
fredag 16:23 Ulvik kommune
Utdeling av nemaslug
Du kan henta Nemaslug fredag 12.juli Tid: kl.11 - 16 Stad:Gili20. (Ulvik herad drift) Ta med behaldarar: boks/spann/pose...
torsdag 11. juli Ulvik kommune
Kommunestyre - og fylkestingsval 2019 - står du i manntalet?
Utlegging av manntal: Manntalet i Ulvik vert lagt ut til offentleg ettersyn medio juli på tenestetorget i Sentrumsbygget, Ulvik Folkebibliotek og på Finse1222. Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap.2 i vallova. Valstyret i Ulvik
onsdag 10. juli Ulvik kommune
Sommarstengd på biblioteket til 29.juli
Biblioteket er sommarstengd og opnar opp att måndag 29. juli. Velkomen tilbake til biblioteket i slutten av juli. Riktig god lesesommar!
fredag 28. juni Ulvik kommune
Flagging 28.juni
12.juni vedtok Heradsstyret å markera den internasjonale dagen for lesbiske og homofile den 28.juni. Dagen markerer mangfald og lesbiske og homofile sine rettar.
onsdag 26. juni Ulvik kommune
Utdeling av Nemaslug
Du kan henta Nemaslug onsdag 26.juni Tid: kl.12- 18 Stad: Gili 20. (Ulvik herad drift) Ta med behaldarar. Masken vert delt ut utblanda i mask
mandag 24. juni Ulvik kommune
Kongebesøket 19.6.19
Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.
torsdag 20. juni Ulvik kommune
HORDALAND

Veit du at du kan røyste frå og med 1. juli?
Om du er vekkreist eller av andre grunnar ikkje kan røyste i den ordinære perioden for førehandsrøysting 12. august - 6. september, eller på valdagen 9. september, kan du ta kontakt med oss på Tenestetorget for å gje røysta di frå 1.juli. Obs. Dersom du...
torsdag 20. juni Ulvik kommune
Hardanger- Berlin
Her finn du all informasjon og søknadsskjema for opphald i Hardanger-Berlin husværet 2020 Søknadsfrist er 20.august 2019
onsdag 19. juni Ulvik kommune
DD.MM. Kongen og dronninga sitt besøk til Ulvik 19. Juni 2019. Program for dagen
Onsdag 19. juni kl 15:30 kjem Kongeparet til Ulvik, og me håpar alle kler seg i finstasen og deltek på folkefesten på Hjeltnes. Kongeparet er opptekne av å møta menneskje, og det er difor lagt opp til at dei skal vera nær publikum. Me ynskjer at dette skal verta ein folkefest for...
fredag 14. juni Ulvik kommune
Stølstrim og bygdatrim for alle
Treng du ekstra påskot for å ta ein fjelltur? Gå på stølstur med rettleiing frå det lokale turlaget då vel!
torsdag 13. juni Hordaland
Ekstra møte i formannskapet 12. juni
I heradsstyresalen klokka 09:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 5. juni Ulvik kommune
Heradsstyremøte 12. juni
I heradsstyresalen klokka 10:30. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 5. juni Ulvik kommune
Asfaltering
Det vert asfaltering langs Hjeltnesvegen frå barnehagen til Holmen. Onsdag 05.06.19 Trafikk vert dirigert forbi, men ein kan rekne med korte stopp.
tirsdag 4. juni Ulvik kommune
Fast lærarstilling i 100 %, ledig frå 01.aug 2019
Brakanes skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule (1-10-skule) med om lag 130 elevar. Me har eit tett samarbeid mellom skule, kulturskule og SFO. Skulen legg vekt på god klasseleiing/læringsleiing og klassemiljøarbeid. Digital kompetanse er eit område me vil vidareutvikla i åra...
tirsdag 4. juni Ulvik kommune
Sommarfest på skulen 17.juni. Ope for alle
SOMMARFEST 1. -9. KLASSE Elevar, foreldre og andre interesserte er velkomne til skulen si sommaravslutning måndag 17. juni kl. 18.00 19.30. Programmet startar kl. 18.00, i hallen. Mat og prat på klasseromma etterpå😊
onsdag 29. mai Ulvik kommune
Godkjende vallister
Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad
onsdag 29. mai Ulvik kommune
Formannskapsmøte 29. mai
Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 29. mai Ulvik kommune
Nøringen: eit kulturskuletilbod for 4-6 åringar
Nøringen er eit tilbod til born i førskulealder (4-6 år)Der lærer ein om lokale tradisjonarinnan leik,song, dans og baking. Påmelding gjennom søknadskjema til Ulvik kulturskule innan 1.juni under kultur og fritid.
mandag 27. mai Ulvik kommune
Polititeori: Siktede kolleger leverte offeret på legevakten
– Kan ha
mandag 27. mai $ Bergens Tidende
Bli Cittaslow sertifisert:
Alle kan søkje om å verta Cittaslow sertifiserte. Les meir her.
fredag 24. mai Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar og barnehagelærar i Ulvik barnehage.
Søknadsfrist: 14.06.2019
torsdag 23. mai Ulvik kommune
Asfaltering
I samband med planlagd vedlikehold vil NCC og heradet gjennomføre asfaltering på fleire kommunale plassar og vegar. Interesserte private kan og bestille asfaltering på sine areal. Ein kan bestille arbeid direkte frå NCC v/Jo-Morten Teigen på tlf. 9170 4169. Asfalteringa vil bli...
onsdag 22. mai Ulvik kommune
Byrsevegen mellombels stengd
Grunna arbeid ved natursteinsmur vil Byrsevegen verte stengd for kjørande frå onsdag 22. mai kl. 08.00 til torsdag 23. mai kl. 22. Alle berørte vil g bli varsla på telefon.
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Sommarkonsert kulturskulen 12. juni
Sommarkonserten til kulturskulen vert i fleirbrukshallen, onsdag 12. juni kl. 18.00 Velkommen alle. Søknadskjema kulturskulen 2019/2020 finn du her
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Fjellhelg 15-16. juni - for 6., 7. og 8. klasse
Ullensvang fjellstyre inviterer elevane i 6., 7. og 8. klasse i Ullensvang herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune til Fjellhelg i Isdalen 15.-16. juni. Påmeldingsfrist er sett til onsdag 5. juni.
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Fast lærarstilling i 100 %, ledig frå 01.aug 2019. Søknadsfrist 30.mai
Kompetansekrav: Godkjent pedagogisk grunnskuleutdanning, allmennlærar, GLU 1-7 eller GLU 5-10. Det er ein fordel med brei fagleg undervisningskompetanse, jf. kompetansekrav for lærarar. Det er elles ynskjeleg med god digital kompetanse og interesse for fysisk aktivitet og Trivselsleiar-programmet. Det...
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Val 2019: Førehandsrøysting på Finse 3.september
Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 15:00. Hugs legitimasjon og valkort
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
17.mai-tur over Hardangerjøkulen
Mange sprekingar tok skia fatt på Finse 17. mai.
lørdag 18. mai Hordaland
NAV Ulvik torsdag 16. mai
Ope mellom kl. 12.00 - 14.00 torsdag 16. mai
onsdag 15. mai Ulvik kommune
Utbetringstiltak med natursteinsmur på Byrsevegen veke 21
Natursteinsmur på Byrsevegen (P120) har glidd ut, og den bør utbetrast så snart som råd. Arbeidet startar på måndag 20. mai (veke 21) og vil bli utført av entreprenør Brattli Maskin.
tirsdag 14. mai Ulvik kommune
17. mai program 2019
Programmet for 17. mai i Ulvik Finn du her.
mandag 13. mai Ulvik kommune
HORDALAND

Kveldsmattreff onsdag 8. mai kl. 18-20
Tema: Cittaslow sertifisering
tirsdag 7. mai Ulvik kommune
Lærarstilling og konsulentstilling skule/SFO ved Brakanes skule
Ledig frå 01.aug 2019. Stilling 1: Lærar i 100 % fast stilling. Ev andre lærarstillingar som vert ledige. Bruk referanse nr 19/210 når du søkjer på stillinga. Stilling 2: Konsulent skule/SFO i 80 % fast stilling. Bruk referanse nr 19/209 når du søkjer på...
mandag 6. mai Ulvik kommune
Rusfritt arrangement i Kinsarvik 16. mai
Arrangementet er for alle på ungdomsskulen. Frå kl. 18.00 - 23.15. Buss frå Ulvik kl. 17.30, med retur frå Kinsarvik kl. 23.30
fredag 3. mai Ulvik kommune
Ekstra formannskapsmøte 8. mai
I kantina på sentrumsbygget klokka 10:30. Innkalling og sakslistefinn du her.
torsdag 2. mai Ulvik kommune
Rykte ut til røykutvikling på tak
Brannvesenet og politiet rykte ut til røykutvikling torsdag.
torsdag 2. mai Hordaland
REGIONALT KULTURFOND HARDANGER 2019. PÅMINNING Søknadsfrist 1.6
Hardangerkommunane deler ut kr 100.000,- i felleskap for å stimulera kulturutvikling i Hardanger. Her finn du informasjon om korleis du søkjer.
mandag 29. april Ulvik kommune
Heradsstyrevalet 2019: Rett til å krevja seg friteken frå val. Frist 23.april
11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.
fredag 12. april Ulvik kommune
Osafjellsvegen brøytt
Osafjellsvegen er brøyta til Viermyr og er open for påsketrafikk.
fredag 12. april Ulvik kommune
Gamle sjukeheimen vurderast seld
Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. Annonsa finn du her
torsdag 11. april Ulvik kommune
Revidert kulturarvsplan. Frist for innspel: 12.april
Her finn du revidert kulturarvsplan for Ulvik herad 2019-29. Planen er ikkje vedtatt og kan difor endrast. Heradet ber om innspel. Merk alle innspel med Innspel kulturarvsplan og send dei til postmottak@ulvik.kommune.no Frist for innspel er 12. april 2019.
onsdag 10. april Ulvik kommune
Val 2019- Frist for å kalle tilbake listeforslag: 23.april
Frist for forslagsstillarane for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. aprilkl. 12, jf. valgloven 6-5. I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i vallova 15-5 begynner fristen da å løpe næraste kvardag. Fristen for...
tirsdag 9. april Ulvik kommune
Utfordringar med gmail.com
E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne. Ulvik herad jobbar med saka.
tirsdag 9. april Ulvik kommune
Søknad om fast treningstid i fleirbrukshallen
Fast treningstid i idrettshallen vert tildelt årleg. Søknadsfrist er 15.mai.
fredag 5. april Ulvik kommune
Kommunale avgifter
Ulvik herad sender i desse dagar ut faktura for kommunale avgifter (vatn, avløp og feiing) for perioden 1.januar til 30.april.
torsdag 4. april Ulvik kommune
Heradsstyremøte onsdag 10. april
I heradsstyresalen klokka 12:30. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 3. april Ulvik kommune
Ope folkemøte om kulturarvsplan for Ulvik herad
Ulvik herad inviterer til folkemøte om kulturminneplan 8. april kl. 18.00-20.30 i Heradsstyresalen. Alle er velkomne! Det blir gjennomgang av oppdatert planutkast og drøfting av innhald. Planen ligg ute til høyring og heradet ber om innspel innan 12.april. Innspel må sendast skriftleg...
mandag 1. april Ulvik kommune
Kulturmidlar, Kulturvernmidlar og Kulturpris 2019.
Søknadsfrist 15.april
tirsdag 26. mars Ulvik kommune
Sesongslutt- Folkebadet
Siste dag for bading i folkebadet vert 1. april.
tirsdag 26. mars Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengd 4. april 2019
NAV Ulvik stengd 4.april 2019
tirsdag 26. mars Ulvik kommune
Ledig stilling som Prosjektmedarbeidar Helse- og omsorg
Søknadsfrist 12. april 2019 50% midlertidig stilling med moglegheit for 100% stilling Informasjon om stillinga finn du her.
onsdag 20. mars Ulvik kommune
100% stilling fysioterapeut Ulvik herad
Søknadsfrist 12. april 2019. Helse - og omsorg i Ulvik er i utvikling for å imøtekomme framtida sine utfordringar. Utviklinga vil påverka korleis fysioterapitenesta blir i framtida. I dag har me ein fysioterapeut på 100% drifstilskot. No har me ein ledig 100% kommunal stilling for...
onsdag 20. mars Ulvik kommune
Høyring: Framlegg til kulturarvsplan for Ulvik herad 2019-29
Heradet ber om innspel. Kulturavsplan finn du her. Frist for innspel er 12. april 2019.
mandag 18. mars Ulvik kommune
Høyring - Framlegg til planprogram for «Detaljregulering for fritidsbustader i Sjohagen/Øydvinstod, gnr. 47/19
Frist for innsending av merknader er 30. april 2019
mandag 18. mars Ulvik kommune
Is knuste togvindauge
Eit tog med 473 passasjerar køyrde på isklumpar i Finsetunnelen, og fem vindauge vart knuste. Ingen kom til skade.
søndag 17. mars Hordaland
Ulvik omsorgstun
Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun. Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland.
fredag 15. mars Ulvik kommune
HORDALAND

Melding om kunngjering av første utkast til kommunedelplan
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2018-2025 ULVIK HERAD Høyringsfrist fredag 3. mai 2019.
fredag 15. mars Ulvik kommune
Melding om kunngjering av første utkast til kommunedelplan
SKILTPLAN FOR ULVIK HERAD Høyringsfrist fredag 3. mai 2019
fredag 15. mars Ulvik kommune
Ope møte om ny Strategisk Nærings- og Utviklingsplan
Ulvik herad og Ulvik Næringslag skipar til ope møte om ny SNU plan i Heradsstyresalen 20. mars kl. 18:00 - 20:30 For meir informasjon og påmelding sjå her.
torsdag 14. mars Ulvik kommune
Ledige lærarstillingar ved Brakanes skule frå 1/8-2019
Brakanes skule har ledig eit vikariat i 100 % stilling for skuleåret 2019-2020, og ei fast stilling i 60 %. Til vikariatet i 100 % stilling søkjer me lærarar som har utdanning i matematikk og naturfag, og som kan undervisa på både mellomsteget og ungdomssteget. Til den faste...
onsdag 13. mars Ulvik kommune
Søkje næringsfondet – søknadsfristen er 1.april
Næringsfondet i Ulvik er eit verkemiddel for å fremje og styrke næringslivet i heradet. Tilskot frå næringsfondet skal vera med å styrkja utvikling og omstilling i etablerte næringsverksemder i heradet, og medverka til nyeetablering og nyskaping. Har du ein god id?
tirsdag 12. mars Ulvik kommune
Formannskapsmøte 13.03.19
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 6. mars Ulvik kommune
Folkebadet stengd veke 10
Grunna vinterferie er Folkebadet stengd resten av veke 10.
tirsdag 5. mars Ulvik kommune
Eigedomsskatteliste 2019
Eigedomsskattelistene for 2019 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Tenestetorget i Ulvik herad frå 28.02-23.03.19. Ulvik herad eigedomsskatteliste 2019
torsdag 28. februar Ulvik kommune
SMIL-tilskot og tilskot til drenering 2019
Søknadsfrist for Smil-tilskot er 1. mai. Siste frist for å søkja tilskot til drenering er 1. oktober.
tirsdag 26. februar Ulvik kommune
Produksjonstilskot i jordbruket 2019
Søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysning ved ferie og fritid - del 1 Søknadsfrist: 15. mars 2019
tirsdag 26. februar Ulvik kommune
Varsel om snøskedfare!
Stor snøskredfare (faregrad 4) i region Hardanger for søndag 10. februar. Meir informasjon finn du her.
fredag 8. februar Ulvik kommune
Røykje/snusavvenningskurs
Kurset går kvar måndag i ca 7 veker med oppstart 11. mars kl 16.30 - 18.00 på kantina i Sentrumsbygget. Påmeldingsfrist 5. mars. Kurset er gratis.
fredag 8. februar Ulvik kommune
Kongen og Dronninga besøkjer Hardanger 18. og 19. juni 2019.
Besøket startar iJondalkommune på føremiddagen tirsdag18. juni, ogOddakommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag føremiddag kjem KongenogDronninga til Granvinherad og avsluttar dagen med å besøkjeUlvikherad. Kongeskipet Norge vil bli nytta under...
fredag 8. februar Ulvik kommune
Hugs folkemøte om kulturminneplan i kveld kl.18.30
Ulvik herad inviterer til folkemøte om kulturminneplan 25. februar kl. 18.30-21.00 på heradsstyresalen. Me oppmodar også yngre personar å koma. Det blir gjennomgang av planutkast og drøfting av innhald. Planen vert lagt ut på høyring i etterkant og heradet ber om innspel....
mandag 4. februar Ulvik kommune
Folkebadet er ope!
Ta med familien din på familiebading måndag og fredag frå 17:30 til 19:00. Me har også tilbod om: Damebading: måndag 19:00-20:30 og Herrebading: fredag 19:00-20:30
fredag 1. februar Ulvik kommune
Motorsagkurs våren 2019
Det vert arrangert motorsagskurs i Ulvik våren 2019. Kurset vert gjennomført i samarbeid mellom Ulvik og Eidfjord bondelag og Ulvik skogeigarlag.
fredag 1. februar Ulvik kommune
Klart for dialogmøte om det nye fylket
Kort fortalt handlar møta om korleis skape det beste Vestland. Kva må til for at innbyggarar, organisasjonar, lag og kommunar får det beste utgangspunktet i det nye storfylket?
fredag 1. februar Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL