Ulvik
Planleggingsdag barnehage, SFO og skule
Barnehagen er stengd måndag 13.8 og tysdag 14.8, grunna planleggingsdag. Skule og SFO har også planleggingsdag onsdag 15.8.
fredag 10:25 Ulvik kommune
Vegstenging fv 572 Bergaberget – med timesopning.
Det vert ny vegstenging langs Bergaberget frå måndag 13.aug. t.o.m. 24.aug. frå kl. 07:00 til kl. 17:00 Vegen vil verte opna for gjennomgangstrafikk kvar heile time. Utrykkingskjøretøy kan passere med aktsemd. For meir info, sjå vegvesenet sine trafikkmeldingar på...
torsdag 12:50 Ulvik kommune
Skulestart på Brakanes skule
Personalet på Brakanes skule er klare til å ta i mot alle elevar, frå 1. til 10. klasse, torsdag 16. august kl. 08.30.
torsdag 9. august Ulvik kommune
Far og son ror fjordalangs med slåttar og forteljingar
Med krotekaker og morellar til niste ror far og son fjordalangs og underheld lokalsamfunn inntil Hardangerfjorden. I ei veke varer turneen.
tirsdag 24. juli $ Bergens Tidende
Fjordabåten «Eidfjord»
Arkivene forteller om både skip, sjøfolk og turister. Her er noen glimt fra den tidlige historien til M/S «Eidfjord».
mandag 23. juli $ Bergens Tidende
Fjordabåten «Eidfjord» ble tatt som krigsbytte
M/S «Eidfjord» kjørte turistruter på Vestlandet før hun ble tatt av tyskerne under krigen. Her er noen glimt fra den tidlige historien til båten fra 1935.
søndag 22. juli $ Bergens Tidende
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar.
Utvida Søknadsfrist: 12. august Det er ledig ein fulltidsstilling, vikariat, som barnehagelærar i tidsrommet 15.08.2018 14.08. 2019. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar eller anna relevant utdanning og kompetanse.
fredag 20. juli Ulvik kommune
– Mitt første motbakkeløp
Åse Kleveland til Ulvik og Kvasshovden opp.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
HORDALAND

Kvitanesen ror igjen
Torbjørn Ljones, eller Kvitanesen som mange kjenner han, legg snart ut på sjøen att.
torsdag 12. juli Hordaland
Ulvik Poesifestival 2018
Programmet for den tiande Poesifestivalen er no klart. Ruth Lillegraven presenterer si nye diktsamling, folkekjære Kolbein Falkeid gjestar Ulvik saman med Herborg Kråkevik og 9 grader nord utfordrar festivalpublikummet med sitt musikalske kosthald.
mandag 2. juli Ulvik kommune
Ferieavvikling NAV
NAV Ulvik er grunna ferieavvikling stengt i veke 30 og 31.
mandag 2. juli Ulvik kommune
Preinvitasjon til Hardangerkonferansen 2018
Set av onsdag 14. og torsdag 15. november 2018, lunsj-til-lunsj-konferanse på Brakanes Hotel i Ulvik.
torsdag 28. juni Ulvik kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
torsdag 28. juni Ulvik kommune
Vegstenging Bergaberget
På grunn av vegarbeid vert vegen stengt for all trafikk i Bergaberget frå måndag 9. juli, kl 07.00 til tysdag 31. juli kl. 23.00.
tirsdag 26. juni Ulvik kommune
Høyring vedkommande forskrift om hundehald i Ulvik
Ulvik herad har sendt framlegg til lokal forskrift om hundehald på høyring. Høyringsfristen er 10. august 2018. Eventuelle innspel sendast til Ulvik herad, postmottak@ulvik.kommune.no.
tirsdag 26. juni Ulvik kommune
Sommarferie i Vaskeriet
Vaskeriet har sommarstengt 9. juli t.o.m. 5. august.
tirsdag 26. juni Ulvik kommune
Fylkeskommunen ynskjer 2 millionar for Bruravik ferjekai
Ulvik kan få kjøpa den tidlegare ferjekaien i Bruravik for 2 millionar kroner, frå fylkes­kommunen.
torsdag 21. juni Hordaland
Ekstra heradsstyremøte 20.06.2018 kl.14:00
I heradstyresalen klokka 14:00. Innkalling og sakslista finn du her.
fredag 15. juni Ulvik kommune
Sommarstengt i biblioteka i juli
Ulvik folkebibliotek held sommarstengt frå 28.juni til 29.juli.
fredag 15. juni Ulvik kommune
Gladsak! Ny fastlege i Ulvik
Fastlege: Marie Francoise Bullita Marie er italiensk med legeutdanninga frå Sardinia. Ho har 2-3 års erfaring med indremedisin i Tyskland. Norsk autorisasjon frå 2018. Ho startar spesialisering i allmennmedisin og tek til i jobben som fastlege i Ulvik 18.06.2018.
torsdag 14. juni Ulvik kommune
Totalforbodet mot bruk av open eld oppheva
Med bakgrunn i endra værtilhøve og prognosar frå Meteorologisk institutt - opphevar brannsjefen i Ulvik heradforbodet mot bruk av open eld utandørs. Med verknad frå i dag - torsdag 14 juni.
torsdag 14. juni Ulvik kommune
Oppheving av restriksjonane på vassforbruk
Som følgje av god respons frå abonnentane og omslag i været, kan me no oppheve restriksjonane på vassforbruk som vart innført tidlegare. Me vil samstundes nytte høve til å takke alle abonnentane for deira samarbeid for å sikre bygda god vasstilførsle. Skulle...
tirsdag 12. juni Ulvik kommune
Snøen minkar på Rallarvegen
Det har aldri vore mindre snø på Rallarvegen så tidleg i juni, melder Haugastøl turistsenter i sin Rallarvegrapport.
mandag 11. juni Hordaland
Sommarferie- Ulvik kyrkjekontor
Kyrkjeverje har ferie frå 18.06 15.07. tilbake att på kontoret måndag 16.07. I desse 4 vekene er kyrkjekontoret stengd.
mandag 11. juni Ulvik kommune
Også ditt ansvar å unngå skogbrann
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap informerar om at ni av ti skogbrannar skuldast menneskeleg aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanlegaste årsaken. Les meir i DSB sin kronikk.
torsdag 7. juni Ulvik kommune
Heradsstyremøte 13.06.2018 kl.9:00
I heradstyresalen klokka 09:00. Innkalling og sakslista finn du her
onsdag 6. juni Ulvik kommune
Endra rutiner for tilgang på Sentrumsbygget og Tenestetorget
tirsdag 5. juni Ulvik kommune
Emily (22) fikk fast jobb dagen hun tok eksamen
– Å endelig få fagbrevet mitt, var som en byrde falt av skuldrene mine.
mandag 4. juni $ Bergens Tidende
Sommarkonsert kulturskulen
Kulturskulen har sommarkonsert i fleirbrukshallen måndag 11. juni kl 18.00 Sal av kaffi og kaker ved 9. klasse.
onsdag 30. mai Ulvik kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Meir informasjon finn du her.
tirsdag 29. mai Ulvik kommune
Varsel om restriksjonar i vassforsyning-Ulvik Vassverk
Frå og med 29. mai, og inntil ny melding ligg føre, er det forbod mot bruk av vatn til hagevatning og anna bruk ute (bilvask, fylling av basseng, spyling av vegar og plassar m.m.) i heile Ulvik herad jmf. 3.8 i standard abonnementsvilkår for Vatn og avløp. I samband med det fine veret, og...
tirsdag 29. mai Ulvik kommune
Nytt kulturskuleår 2018-2019
Søknadskjema og prisar finn du her. Søknadsfrist 1. juni 2018
mandag 28. mai Ulvik kommune
Finværet held fram og skogbrannfaren aukar
Granvin herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune innfører med dette totalforbud mot bålbrenning og bruk av open eld til det kjem større mengder nedbør. Minnar og om at einkvar pliktar å utvisa aktsemd ved aktivitetar som kan føra til brann. Brannsjefen
mandag 28. mai Ulvik kommune
HORDALAND

Helse og omsorg ynskjer vikarar og assistentar til ringehjelp/ faste helger
Tiltreding: Snarast
mandag 28. mai Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter 3 pedagogiske leiarar/barnehagelærarar
Søknadsfrist: 14.juni
mandag 28. mai Ulvik kommune
Lærarstillingar, Brakanes skule, ledig frå 01.aug 2018
Søknadsfristen er 10.06.2018
mandag 28. mai Ulvik kommune
Ekstra formannskapsmøte 29.05.2018
Saksliste og innkalling finn du her.
fredag 25. mai Ulvik kommune
Stor og aukande skogbrannfare
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) advarar om stor skogbrannfare i store delar av landet. Skogbrannfaren vil auka ytterlegare inntil det kjem nedbør av betydning. Les meir her.
onsdag 23. mai Ulvik kommune
Kom med din idé til fylkesvåpen!
Melding frå Hordaland Fylkeskommune: Har du ein god id til kva som kan vere eit samlande fylkesvåpen for det nye fylket, så del det med oss! Kva farge og kva motiv skal det ha? Send inn ditt forslag innan 20. juni. For meir informasjon sjå her.
tirsdag 22. mai Ulvik kommune
Personvernombod og Opplæringskoordinator
Kommunane Kvam, Ulvik og Eidfjord skal samarbeida om ei ordning med personvernombod for dei tre kommunane. Søknadsfrist: 31.05.2018
tirsdag 22. mai Ulvik kommune
"Nokon" på hjarta?
Chat for born og unge som er uroa for nokon rundt seg grunna fysisk eller psykisk sjukdom. Meir informasjon finn du her.
tirsdag 22. mai Ulvik kommune
Luksusyacht med en ukeleie på fem millioner ligger i Ulvik
Fredag våknet lokalbefolkningen i Ulvik til synet av luksusyachten «Baton Rouge» i fjorden.
fredag 18. mai $ Bergens Tidende
17. Mai program
17. Mai program for Ulvik finn du her.
onsdag 16. mai Ulvik kommune
Varsel om offentleg ettersyn – endringa av reguleringsplan for Håheimsvika hyttefelt GNR 46 Bnr 1
I medhald av plan- og bygningsloven 5-2 og 12-10 vert endring av reguleringsplan for Håheimsvika hyttefelt på gnr. 46 bnr. 1 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.
mandag 14. mai Ulvik kommune
Framlegg til Planprogram for kommunedelplan for trafikksikring og skiltplan 2018-2025
Høyringsfrist: 29. Juni 2018
mandag 14. mai Ulvik kommune
Utlevering av Nemaslug 5. juli
Ulvik herad vil føreta utlevering av Nemaslug i Gili torsdag 5. juli frå kl. 12:00 til 18:00.
mandag 14. mai Ulvik kommune
Dobbelkonsert på Drøs kafé
I kveld er det klart for viser med sunnhordlandsvri på Drøs i Ulvik.
fredag 11. mai Hordaland
Bruk av fleirbrukshallen skuleåret 2018-2019
Lag og organisasjonar som ynskjer tid i fleirbrukshallen og/eller gymsalen skuleåret 2018-2019, må senda spesifisert søknad til Hallstyret innan 25.mai.
onsdag 9. mai Ulvik kommune
Helse og omsorg søkjer sjåfør til kortvarig køyreoppdrag
Til ein av våre brukarar søkjer me etter sjåfør til køyreoppdrag Ulvik - Voss. Engasjementet vil gjelde for ein kortare periode.
onsdag 9. mai Ulvik kommune
Miljøstasjon Ulvik ekstra ope på laurdag 12. mai
Miljøstasjon i Ulvikekstra ope på laurdag 12.05.2018 kl. 13:00-16:00
onsdag 9. mai Ulvik kommune
Innsamling av landbruksplast i Ulvik
Ulvik herad har etter dialog med Indre Hordaland Miljøverk (IHM), fått utvida moglegheita til å levere landbruksplast på miljøstasjonen i Holmen med ein ekstra dag. Det vert nå høve for levering den 22. og 29. mai. Me minner om at det også er høve til å...
onsdag 9. mai Ulvik kommune
Enighet om å reetablere villreinstamme i Nordfjella
Kommunene i Nordfjella-området underskrev tirsdag en avtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.
tirsdag 8. mai $ Bergens Tidende
Sylv og show for Marius
Marius Bull Hjeltnes slo bokstaveleg tala ut håret då han sprang Tjalve inn til sylv.
mandag 7. mai Hordaland
Flexit-tilbakedraging av baderomsvifte grunna brannfare
Årsaka er enkelte branntillaup, der mogleg årsak kan være en produksjonsfeil i vifter av typen Flexit Silent Eco produsert før oktober 2017. For meir informasjon sjå her.
mandag 7. mai Ulvik kommune
Ledig stilling-Fagarbeidar, teknisk drift
Søknadsfrist 13.mai 2018
fredag 4. mai Ulvik kommune
Formannskapsmøtet 9. mai
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her:
torsdag 3. mai Ulvik kommune
Vegstenging i Tymbernesvegen
Tymbernesvegen ved nr. 66 i Ulvik vert stengt for trafikk frå onsdag 02. mai til og med tysdag 08. mai.
fredag 27. april Ulvik kommune
Ynskjer du enklere liv med nærheit til sentrum?
Nå er det ledige bustader i sentrum, både med 1 og 2 soverom. Ta gjerne kontakt med Helse og omsorg 56 52 70 80 for meir informasjon og tilbod om visning av husvære. Søknadsfrist er 15. mai 2018.
fredag 27. april Ulvik kommune
HORDALAND

Saknar du noko på kjøkkenet?
Me har rydda på Elvatun og funne ein del serveringsfat og skåler som ikkje høyre til huset. Kan dette være ditt? Kan hentast på tenestetorget måndag-fredag mellom 09:00-14:00 innan 11. mai. Alt som ikkje vert henta leverer me til Lions sitt loppemarked.
torsdag 26. april Ulvik kommune
Vil du vera med å påverka og utvikla omsorgstenestene i Ulvik?
Søknadsfrist: 15 juni 2018
tirsdag 24. april Ulvik kommune
Musikk på 1–2–3
Det er ikkje kvar dag ein får spela inn og gje ut sine eigne songar.
torsdag 19. april Hordaland
Heradsstyremøte 25. april 2018
I heradstyresalen klokka 12:30. Innkalling og sakslista finn du her:
onsdag 18. april Ulvik kommune
Bjarne Gårdsvoll har gått bort
Forfattaren Bjarne Gårdsvoll frå Osa gjekk bort måndag, 90 år gammal. Han rakk å skriva ferdig tredje memoarboka frå oppveksten i Osa før han døydde.
onsdag 18. april Hordaland
God karatehelg for Ulvik
Åtte utøvarar frå Ulvik karateklubb stilte til klubbmeisterskap hjå Kvam karateklubb i Øystese.
mandag 16. april Hordaland
Hotell og gjester i særklasse
Skyssdagboken for Utne skysstasjon er full av spennende historier.
lørdag 14. april $ Bergens Tidende
Søk SMIL før 1.mai
Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal fremje ivaretakinga av natur og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureining frå landbruket
onsdag 11. april Ulvik kommune
Velkomen til informasjonsmøte om bustad
Har du nedsett funksjonsevne og ynskjer tilrettelegging i heimen, eller ynskjer å kjøpa din eigen bustad? Kom og få informasjon om mogelege løysingar! I Heradstyresalen måndag 23. april kl. 18:00
tirsdag 10. april Ulvik kommune
Strandryddedagen 5. mai 2018
I 2018 finner Strandryddedagen sted laurdag 5. mai og er en del av Strandryddeveka 30. april 6. mai Bli med i eit felles løft for bygda!
fredag 6. april Ulvik kommune
Overdraging av eigedomar i Eidfjord kommune og Ulvik herad
Tinglyste eigedomar i Eidfjord kommune og Ulvik herad i mars månad.
torsdag 5. april Hordaland
Opningstider på kommunehuset/legekontoret i påskeveka
Det vert vanleg opningstid måndag og tysdag. Heradshuset: 8:00-15:30 Legekontoret: 8:30-16:00 Legekontoret og heradshuset har ope onsdag fram til kl. 12:00. Ulvik herad vil ynskja alle ei riktig god påske!
mandag 26. mars Ulvik kommune
Kulturmidlar, Kulturvernmidlar og Kulturprisen 2018
Frist for å søkja om midlar og å fremje kulturpriskandidat er 15.april.
fredag 23. mars Ulvik kommune
Starta i allmennmedisin utan etableringskostnad?
Fastlege med fastløn, 100% stilling ved Ulvik kommunelegekontor er ledig snarast. Søknadsfrist: 04.05.2018
torsdag 22. mars Ulvik kommune
Siste dag folkebad er måndag 26/3.
Siste dag for sesongen er 26.mars
tirsdag 20. mars Ulvik kommune
Vegen til Osafjellet, Viermyr, opnar fredag 23.mars
Vegen til Viermyr vert brøytt til fredag 23.mars. ​Ulvik herad ønskjer alle ei riktig god påske.
tirsdag 20. mars Ulvik kommune
– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL