Ulvik
Hald Holmen-området reint og hyggeleg
I helga 16. 18. juli er det nokon som har tagga og forsøpla i Holmen, tilhøvet er no politianmeldt.
torsdag 22. juli Ulvik kommune
Informasjon om vaksinering mot Covid19 i Ulvik herad pr. 20.07.2021
Me er no ferdige med 1.dose til gruppene med bakanforliggande sjukdom, og alle over 45 år har fått sin 1. dose. Dei fleste som arbeider i skule og barnehage har fått sin 1. dose. I veke 30 startar vi på gruppe 10, dvs 40-45 år og 18-24 år. Innkalling kjem fortløpande.
mandag 19. juli Ulvik kommune
Tori Angell på 5.-plass under Kvasshovden opp
Tori Angell frå Odda IL kom inn på tida 59,23, litt over sju minutt etter vinnaren Karoline Holsen Kyte før Førde IL.
lørdag 17. juli Hardanger Folkeblad
Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak i samband med Korona-pandemien
Informasjon om nasjonale tiltak som er gjeldande pr. no, utdrag fråregjeringen si sida:
fredag 16. juli Ulvik kommune
Fv. 5381 Øvragardsvegen- Vegstenging
Vestland Fylkeskommune skal utvida vegen i Mørkesvingen. Det medfører at vegen vert stengt frå 09. august til 10. september i tidsrommet måndag torsdag kl.07.00 17.00
torsdag 15. juli Ulvik kommune
Stortingsvalet 2021- står du i manntalet?
Utlegging av manntal: Manntalet i Ulvik vert lagt ut til offentleg ettersyn medio juli på tenestetorget i Sentrumsbygget, Ulvik Folkebibliotek og på Finse1222. Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap.2 i vallova. Valstyret i Ulvik
torsdag 15. juli Ulvik kommune
Oppstart for kommunedelplan for naturmangfald.
Ulvik herad melder med dette oppstart for kommunedelplan for naturmangfald. Planprogrammet sendes samtidig på høyring. Høyringsfristen er 1. september.
tirsdag 13. juli Ulvik kommune
Både Tori Angell og Bård Olav Steinsland Medhus deltar i Kvasshovden Opp
Rundt 50 er meldt på til motbkkeløpet Kvasshovden Opp i Ulvik. Både Tori Angell og Bård Olav Steinsland Medhus får selskap av motbakkekongen Torbjørn Ludvigsen opp fjellsiden.
tirsdag 13. juli $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Utlysing av rammeavtale for konsulenttenester for teknisk sektor
Konkurransegrunnlag For ope anbudskonkurranse ved anskaffelse av: Rammeavtale konsulenttenester for teknisk sektor Saksnummer: 2021/445 Tilbudsfrist: 20.08.2021 kl. 12-00
mandag 12. juli Ulvik kommune
Sol, sommar og camping. Hugs branntryggleiken!
Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Har du røykvarslar blir du varsla tidleg hvis uhellet er ute. Med eit sløkkjeapparat og eit brannteppe øker sjansen for at du klarar å sløkkje brannen tidleg, enten det brenn hjå deg sjølv eller naboen. Sjå DSBs...
mandag 12. juli Ulvik kommune
Grasbana i Holmen vert stengt f.o.m mandag 12.07.21
På grunn av vedlikehald av grasbana i Holmen, vert den stengt i ca. 14 dagar. Ulvik herad vil koma med oppdatering dersom det vert endringar.
fredag 9. juli Ulvik kommune
Seniortreff på Ulvik Omsorgstun
Ulvik herad inviterer til seniortreff på Omsorgstunet for alle heimebuande over 75 år. Fyrste seniortreff etter sommaren er planlagt torsdag 26. august. Denne dagen kjem fysioterapeut. Det blir tips om daglege øvingar, sosial prat og deretter middag for dei som ynskjer det. Torsdag26. august kl....
fredag 9. juli Ulvik kommune
Invitasjon til «Ut på middag i Ulvik»
Samfunnet er endeleg på veg til å opna igjen. Etter ei vanskeleg og einsam tid for mange har Ulvik herad gleda av å invitera innbyggjarar i Ulvik over 65 år ut på middag med dessert og kaffi. Arrangementet er gratis. Formålet med middagen er å legge til rette for sosialt...
onsdag 7. juli Ulvik kommune
Ledig - barnehagelærar vikariat 100%, frå 15.08.21 - 14.08.22
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar i Ulvik barnehage. Det er ledig vikariat, fulltidsstilling som barnehagelærar frå og med 15.08.2021- 14.08.2022 Kvalifikasjonar: Barnehagelærar, eller tilsvarande utdanning og kompetanse
tirsdag 6. juli Ulvik kommune
Miljøstasjonen stengt 6.juli
Miljøstasjonen i Holmen, held stengt tysdag 6.juli.
fredag 2. juli Ulvik kommune
Oppmerking av parkeringsplassar ved Sentrumsbygget
I morgon, 2.juli, vert parkeringsplassen framfor sentrumsbygget stengt i forbindelse med oppmerking av parkeringsplassar.
torsdag 1. juli Ulvik kommune
Fleirbrukshall stengd for all aktivitet i sommar
Grunna ferieavvikling og nedvask held hallen stengd fram til skulestart.
torsdag 1. juli Ulvik kommune
Ulvik folkebibliotek
Minner om at biblioteket har sommarstengd i juli. Hugs å låne bøker før ferien innan neste onsdag 30.juni.
torsdag 24. juni Ulvik kommune
50% mellombels stilling fysioterapeut Ulvik herad
Me har mange spanande utfordringar føre oss og ser etter ein fysioterapeut som likar varierte oppgåver og er fleksibel. Stillinga er ei 50% mellombels stilling ifrå 01.09.21 til 31.12.21 med mogleg forlenging. Vikariatet vil i hovudsak omfatte kurativ behandling av pasientar på...
torsdag 24. juni Ulvik kommune
Sommarhelsing frå omsorgstunet.
Kjære alle saman! Det siste året har vore eit krevjande år med mykje nytt å setje seg inn i. Kohortar, karantene, isolasjon, munnbind, vask av hender og avstand er blant stikkord som me har vorte godt kjende med gjennom dette året.
onsdag 23. juni Ulvik kommune
NAV held stengt i veke 28 og 29.
Ved behov for akutt hjelp, ring 41396543
onsdag 23. juni Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar i Ulvik barnehage.
Det er ledig ei mellombels, fulltidsstilling som pedagogisk leiar i barnehagen frå og med 15.08.2021- 14.08.2022 Kvalifikasjonar: Barnehagelærar, eller tilsvarande utdanning og kompetanse Me tilbyr: Eit triveleg og godt arbeidsmiljø Fokus på godt pedagogisk arbeid og utvikling av...
onsdag 23. juni Ulvik kommune
Artikkel om koronautbrotet i Ulvik
Her klan du lesa heile artikkelen Ei lita verd. Da koronaen kom til Ulvik av kommuneoverlege Unni Solem Utposten Utposten er eit blad for allmenn- og samfunnsmedisin som har som mål å formidle kunnskap, bidra til debatt og inspirerer allmennleger og samfunnsmedisinere i deres virke. Det er no 50...
onsdag 23. juni Ulvik kommune
Bygdekvinnelaget arrangerer jonsokfeiring for heile bygda i Holmen onsdag 23.06.21
På grunn av covid-restriksjonanehar folk meldt seg på arrangementet og me har laga liste over deltakarane. For å kunne halde oversikta på kven som er tilstades og ha stort nok areal til at avstandsreglanekan haldast, vil me sperre av området med sperreband. Arrangementet byrjar kl...
tirsdag 22. juni Ulvik kommune
Tidlegrøysting
For deg som ikkje har høve til å røysta under ordinær førehandsrøysting (10.aug- 10.sept) og heller ikkje valdagen 13.september
fredag 18. juni Ulvik kommune
Framdrift i vaksinasjonen i Ulvik.
I veke 27 trur vi at alle i gruppa 55-64 år har fått 1.dose. Dersom du er i denne aldersgruppa og ikkje har fått innkalling, ring legekontoret, 56527040. Helsing kommuneoverlege og vaksinekoordinator.
tirsdag 15. juni Ulvik kommune
Asfaltering i Ulvik
NCCC skal byrja med asfalteringsoppdrag for Ulvik herad i veke 23.
mandag 14. juni Ulvik kommune
Dagsturhytta Solhaug - Status
Då er dei fleste førebuingane klare for å ta i mot dagsturhytta i Åsen.
mandag 14. juni Ulvik kommune
Asfaltarbeid Hjeltnesvegen 14 juni - 16 juni
Det vert utført asfaltarbeid på fv5376 Hjeltnesvegen frå og med måndag 14.06 til og med onsdag 16.06. Arbeida vert utført i tidsrommet 0900 1800 Trafikantar må pårekna ventetid
fredag 11. juni Ulvik kommune
Sakna prideflagg er tilbake
Gladmelding: Pride-flagga er levert tilbake og er på plass att i flaggstengene
torsdag 10. juni Ulvik kommune
Heradsstyremøte 16. juni
Kl. 10:00 i Kongressen. Innkalling og sakslista finn du her.
torsdag 10. juni Ulvik kommune
Ekstra møte i formannskapet 16. juni
Kl. 9:00 i Kongressen Innkalling og sakslista finn du her.
torsdag 10. juni Ulvik kommune
Ledig deltidsstilling i Ulvik brannvern – 2 % stilling fast.
Ulvik herad har ledig fast stilling som brannkonstabel. Storleiken på stillinga er 2 % + at det kan verta aktuelt med deltaking i helgevaktsordninga. Søknadsfrist: 25.06.2021-Send søknad digitalt her
torsdag 10. juni Ulvik kommune
VESTLAND

Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrassar og tilbygg utan å søkje.
Ulvik herad oppmodar alle søkjarar å ta kontakt med heradet for meir info om moglege restriksjonar for bygging, som t.d. Byggeforbodet i 100 m belte, avstand til kommunal eller fylkesveg, og liknande.
tirsdag 8. juni Ulvik kommune
Sommarskule 2021- Informasjon til deltakarar i Ulvik, 21 – 25 juni 2021.
No er det meste klart for sommarskule, og informasjon om kva aktivitetar du er meld på finn du på itslearning. Vi har prøvd å legge til rette for at alle skal få plass på det dei ynskjer, til den tida dei har ført opp. Du må sjekke lista, og hugse kva aktivitet du...
tirsdag 8. juni Ulvik kommune
Hardanger barnevern informerer:
Hardanger barnevern får nytt vakttelefonnummer frå 01.juli. Tlf: 900 58 415 frå kl. 15:00-07:30
mandag 7. juni Ulvik kommune
To sjukepleiarvikariat i 100% stilling frå 01.07.21.
Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledigto sjukepleiarvikariat i 100% stilling frå 01.07.21. Søknadsfrist 20. juni
torsdag 3. juni Ulvik kommune
Høyring av revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa i Eidfjord og Ulvik kommunar
NVE har sendt revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa på offentleg høyring, dokumentet er tilgjengeleg på NVE sin nettside.
onsdag 2. juni Ulvik kommune
Justert plangrense – Øvre Skeie - Nedre Hjelmavoll
onsdag 2. juni Ulvik kommune
Oppmoding om å begrensa hagevatning framover
Som fylgje av det varme været har vassforbruket auka dei siste dagane. Dette fører til at det kan oppstå leveringsproblem i vassforsyninga og det vert ekstra belastninga på forsyningssystema våre.
tirsdag 1. juni Ulvik kommune
Asfaltering i Ulvik
NCC skal i gang med asfalteringsoppdrag for Ulvik herad i veke 23.
mandag 31. mai Ulvik kommune
Datahjelp for seniorar.
Er du senior og har behov for opplæring/hjelp i data? Er du senior (67+) og har behov for opplæring/hjelp med din smarttelefon, nettbrett, eller berbar PC? Eller har du foreldre/besteforeldre som har behov for hjelp/opplæring innan data?
mandag 31. mai Ulvik kommune
Status og vidare plan for koronavaksinasjon i Ulvik
Vi er no nesten ferdige med gruppe 4, personar 65-74 år, dei siste får sin dose nr 2 i veke 23. Vi reknar med å kunne gi 25-40 nye 1.dosar per veke, men eksakt kor mange glas vaksine vi får veit vi først 1,5 veker på førehand. Vi har så langt ikkje kassert ein...
fredag 28. mai Ulvik kommune
Vårforkjølt?
Det er vår! Temperaturen svingar og det er deilig å kle av seg, kanskje testa badetemperaturen.
fredag 28. mai Ulvik kommune
1 års sjukepleiarvikariat, 100% stilling
Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledig 1 årssjukepleiarvikariat i 100% stilling frå 01.07.21, med mogelegheit for fast tilsetjing. Søknadsfrist 20.juni
onsdag 26. mai Ulvik kommune
Søknad om fast treningstid i fleirbrukshallen
Fast treningstid i idrettshallen vert tildelt årleg. Søknadsfrist er 15.juni 2021.
fredag 21. mai Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL