Ulvik
Nyttig informasjon om legevakta for Voss og omegn!
Legevakta tilbyr hjelp til det som ikkje kan venta, for meir informasjon sjå her.
fredag 14:27 Ulvik kommune
SFO - søknadsfrist
Minner om at søknadsfristen for SFO for skuleåret 2019/2020 er 15. mars 2019
tirsdag 11:45 Ulvik kommune
Kommuneval 2019 - Innlevering av listeforslag
Den 1. april kl. 12.00 er det frist for å levere inn listeforslag til kommunevalet 2019.
mandag 17:08 Ulvik kommune
Varsel om snøskedfare!
Stor snøskredfare (faregrad 4) i region Hardanger for søndag 10. februar. Meir informasjon finn du her.
fredag 8. februar Ulvik kommune
Røykje/snusavvenningskurs
Kurset går kvar måndag i ca 7 veker med oppstart 11. mars kl 16.30 - 18.00 på kantina i Sentrumsbygget. Påmeldingsfrist 5. mars. Kurset er gratis.
fredag 8. februar Ulvik kommune
Kongen og Dronninga besøkjer Hardanger 18. og 19. juni 2019.
Besøket startar iJondalkommune på føremiddagen tirsdag18. juni, ogOddakommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag føremiddag kjem KongenogDronninga til Granvinherad og avsluttar dagen med å besøkjeUlvikherad. Kongeskipet Norge vil bli nytta under...
fredag 8. februar Ulvik kommune
Ope folkemøte om kulturminneplan for Ulvik herad
Ulvik herad inviterer til folkemøte om kulturminneplan 25. februar kl. 18.30-21.00 på heradsstyresalen. Det blir gjennomgang av planutkast og drøfting av innhald. Planen vert lagt ut på høyring i etterkant og heradet ber om innspel. Innspel må sendast skriftleg til...
mandag 4. februar Ulvik kommune
Folkebadet er ope!
Ta med familien din på familiebading måndag og fredag frå 17:30 til 19:00. Me har også tilbod om: Damebading: måndag 19:00-20:30 og Herrebading: fredag 19:00-20:30
fredag 1. februar Ulvik kommune
HORDALAND

Motorsagkurs våren 2019
Det vert arrangert motorsagskurs i Ulvik våren 2019. Kurset vert gjennomført i samarbeid mellom Ulvik og Eidfjord bondelag og Ulvik skogeigarlag.
fredag 1. februar Ulvik kommune
Klart for dialogmøte om det nye fylket
Kort fortalt handlar møta om korleis skape det beste Vestland. Kva må til for at innbyggarar, organisasjonar, lag og kommunar får det beste utgangspunktet i det nye storfylket?
fredag 1. februar Ulvik kommune
Søkjer etter barnehagelærar/pedagogisk leiar i Ulvik barnehage
Det er ledig ei fast, fulltidsstilling som barnehagelærar i barnehagen frå og med 23.04.2019 I tidsrommet 23.04.2019 14.08.2019, vil stillinga vera i eit vikariat som pedagogisk leiar. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar, eller tilsvarande utdanning og kompetanse. Søknadsfrist: 14.02.2019
tirsdag 29. januar Ulvik kommune
Kurs i prosjektleiing
Næringshagen i Hardanger arrangereri samarbeid med BI. Førelesar Tore Aalberg
fredag 25. januar Ulvik kommune
Heradsstyremøte 30. januar
I heradsstyresalen klokka 12:30. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 23. januar Ulvik kommune
Beredskapssamling i Ulvik
Heradet har samla 30 deltakarar frå eigne tilsette og eksterne samarbeidspartar for å jobbe to dagar med heradet sin beredskap og analysere heilskapleg risisko og sårbarheit. WhatIf v/Ståle Olsen har regien på samlinga.
tirsdag 22. januar Ulvik kommune
Høyring- framlegg til planprogram «Finse»
Framlegg til planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsbustader på Finse, g/bnr 38/13 m.fl. Sjå sakspapira med vedlegg her.
tirsdag 22. januar Ulvik kommune
Vinteren er komen for å bli
Fredag morgon vert det registrert – 10,1 grader på Vangen. Temperaturane skal halda seg blå i overskueleg framtid.
fredag 18. januar Hordaland
Navnekonkurranse- den nye sjukeheimen
Ulvik herad inviterer med dette til navnekonkurranse for å finne eit høveleg navn til den nye sjukeheimen. Alle kan delta og det er lov å komme med fleire forslag. Frist vert sett til 28.februar 2019. Formannskapet vil gå gjennom innkomne forslag og gjere endeleg vedtak om navn....
onsdag 16. januar Ulvik kommune
Ta turen på kino
Bli ein god kinogjengar i 2019! Gode tilbod er til for å brukast. Her finn du program for januar
fredag 11. januar Ulvik kommune
Pressemelding frå DSB: 39 omkomne i brann i 2018
Oppdaterte tall fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i 2018. Julemåneden ble spesielt dyster med åtte branndøde.
fredag 4. januar Ulvik kommune
Preinvitasjon: Hardangerviddakonferansen 2019
Hardangerviddatunnelene as er interesseselskap for bygging av tunellar på rv 7 Hardangervidda. Tunellar vil sikra vinterregulariteten og trafikktryggleiken for vegtransporten og vil gje villreinen tilbake areal ved tunellovergangar i sine naturlege trekkruter. Vinn-vinn for alle viddabrukarar. Den 3....
onsdag 2. januar Ulvik kommune
Opningstider på miljøstasjonen i jula.
Opningstiderfinn du her.
27. desember 2018 Ulvik kommune
Uvêr gav kolonnekøyring over fjellet
Tidleg fredag var det kolonnekøyring over fleire fjellovergang mellom vest og aust. No er alt opna att.
21. desember 2018 Hordaland
Folkabadet: ope fredag 21.desember. Siste i år.
Folkabadet/symjehallen har siste opningsdag dette året fredag 21.12.2018. Badet opnar opp att fredag 4.januar 2019 Meir om folkabadet
20. desember 2018 Ulvik kommune
Jol: opningstider legekontoret
Legekontoret har ope julafta og nyttårsafta kl. 8:30-12.00 Melsdagane torsdag og fredag 27. og 28. desember 8:30-13:00.
17. desember 2018 Ulvik kommune
Jol: opningstider tenestetorget Ulvik herad og Nav Ulvik
Opningstider melsdagane: Tenestetorget: torsdag og fredag 27. og 28. desember kl 10:00 - 14:00 Nav Ulvik: 27. desember kl 10:00 - 14:00
17. desember 2018 Ulvik kommune
Kven fortener heider og ære?
Stem på Årets namn 2018.
14. desember 2018 Hordaland
Heradsstyremøte 12.desember
I Heradshuset onsdag 12. desember klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
7. desember 2018 Ulvik kommune
Kollisjon mellom bil og drosje
Tre personar skal ha vore i bilane. Ein person er sendt til legevakta.
6. desember 2018 Hordaland
Velkomen til "Dar kjem Dampen" på Ulvik sjukeheim torsdag 6.des.kl.11.00
4. desember 2018 Ulvik kommune
Ledig 50-60% vikariat som miljøarbeidar på Brakanes skule
Brakanes skule har ledig eit 50 - 60 % vikariat som miljøarbeidar, frå dags dato og ut skuleåret. Me ynskjer ein fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfaget eller anna relevant utdanning. Erfaring frå arbeid med born og unge er ein føremon. Søknadsfristen er 05.12.2018.
30. november 2018 Ulvik kommune
1. desember er røykvarslardagen
- Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å byte batteri 1. desember, som er Røykvarslardagen.
29. november 2018 Ulvik kommune
Tenestetorget/Ulvik herad sin telefon stengt kl.09:00 - 10:00. fredag 30.11
Tenestetorget/Ulvik herad sin telefon er stengt kl.09:00 -10:00. fredag 30.11 grunna kurs. Me held ope kl.10:00 -14:00
29. november 2018 Ulvik kommune
Folkabadet stengd fredag 30. november
Grunna Jolegateopning vert Folkabadet stengd fredag 30. november.
27. november 2018 Ulvik kommune
HORDALAND

Jolegateopning i Ulvik 30.november - 2.desember 2018
Alt dette kan du delta på komande helg. Program
26. november 2018 Ulvik kommune
Sal av bustadeigedom i Ulvik.
Ulvik herad ønskjer å selja eigedomen Prestadgarden 3 Gnr.53 Bnr.162 Visning: Søndag, 02.12.18 kl. 13:00 til 14:00 For meir informasjon sjå FINN-Kode 134638780
26. november 2018 Ulvik kommune
Offentleg ettersyn: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Dokumenta finn du her og i papirversjon på Tenestetorget. Dokumenta ligg ute til offentleg ettersyn fram til vedtak i heradstyret.
23. november 2018 Ulvik kommune
LEDIG STILLING: ØKONOMISJEF. Utvida søknadsfrist 16.desember
Ulvik herad har ledig stilling som økonomisjef frå 1. februar 2019. Økonomisjefen har fag- og driftsansvar for kommunen sin samla økonomifunksjon og rapporterer til rådmann/stabssjef. Utvida søknadsfrist 16.desember
22. november 2018 Ulvik kommune
Formannskapsmøte 16.januar
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her
21. november 2018 Ulvik kommune
Invitasjon til idémyldring på Brakanes Skule onsdag 28.nov. kl.17.00
Velkomen til idmyldring for å vidareutvikla uteområdet ved Brakanes skule onsdag 28.nov. kl.17.00 Invitasjon frå rektor Bli med, alle er hjarteleg velkomen!
21. november 2018 Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar i Ulvik barnehage.
Det er ledig ein fulltidsstilling, mellombels stilling som pedagogisk leiar, i tidsrommet 01.01.2019 14.08. 2019. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar Stillinga vil vera på avdeling for barn i alderen 0-3 år Søknadsfrist: 10.12
19. november 2018 Ulvik kommune
BIBLIOTEKSJEF, 40 – 75 % stilling
Ulvik herad har ledig stilling som biblioteksjef frå 1. januar 2019. Me har totalt ein ressurs på 75 % på bibliotektenesta, og det er aktuelt å tilsetja i 40 75 %. Skriv i søknaden kva stillingsbrøk som er ynskjeleg for deg. Søknadsfrist: 26.11.18
16. november 2018 Ulvik kommune
Faste helgestillingar assistent. Helse og omsorg
Ledig stilling Helse og omsorg:Faste helgestillingar assistent Assistentar vil inngå i fast turnus, med fast helg i institusjon. Det er mogleg å jobba ekstra vakter i vekene. Søk elektronisk hermerk Saksnr. 18/345 Eventuelle spørsmål kontakt Kristin Liset 4000 7151 Frist innan...
13. november 2018 Ulvik kommune
Vidareutvikling av området «Holmen» i Ulvik herad.
Ulvik herad er no i ferd med å overta eigedomar i Holmen frå Hordaland fylkeskommune. For å sikre ein føremålstenleg bruk og utvikling av Holmen-området, har Heradsstyret sett ned ein komit til å greie ut kva utvikling ein ynskjer for Holmen-området samla, og...
12. november 2018 Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengt torsdag 15. november
NAV Ulvik er stengt torsdag 15. november grunna internt arrangement. Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
12. november 2018 Ulvik kommune
Delar av Apalvegen stengt 12.11. til og med fredag 16.11.2018.
12. november 2018 Ulvik kommune
Felles formannskapsmøte mellom Ulvik herad og Eidfjord kommune
Torsdag 15.11.18, på Brakanes kurs-og konferansesenter kl 14:00. Innkalling og saksliste finn du her.
8. november 2018 Ulvik kommune
UKM i Ulvik
UKM (Ung Kultur Møtes) vert arrangert i Ulviksundag 17. februar kl 13.00 Her kan du melde deg på UKM.
6. november 2018 Ulvik kommune
Varsling om vassstenging - drikkevatn - ulvik vassverk
Grunna omlegging av hovudvassleidning på Skeie, må teknisk eining stengedrikkevassforsyninga for følgjande område: Sandbakkvegen, Eikjeledbakkjen, Vambheim, Vombeviki, Frystevegen og Røvanes. Stenginga er planlagtonsdag 05.12. mellom kl. 08. og 15. Stenging vil vare så...
6. november 2018 Ulvik kommune
Fyrverkeri 8.november - kveld
Fyrverkeri Brakanes Hotel, torsdag 8.november 2018, kveld. Godkjend etter søknad, Lensmannen i Voss.
5. november 2018 Ulvik kommune
Sjakken var hans store lidenskap
Oddvar Solli døde på sin post 22. oktober, 67 år gammel.
4. november 2018 $ Bergens Tidende
Ledige husvære i Ulvik
Aplabråte(Hjeltnes): 2 stk. 3- roms og 1 stk. 2- roms
2. november 2018 Ulvik kommune
Jodtablettar ved atomulukker. Tilråding frå helsestyresmaktene
1. november 2018 Ulvik kommune
Heradsstyremøte 7. november
I heradsstyresalen klokka 12:30. Innkalling og sakslistefinn du her.
31. oktober 2018 Ulvik kommune
Dato for opne tema-møte til Strategisk Nærings- og utviklingsplan
Alle møta er i Heradsstyresalen.
29. oktober 2018 Ulvik kommune
For friviljuge og private aktørar: Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born i lavinntektsfamilier.
Pressemelding: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne...
29. oktober 2018 Ulvik kommune
Nav Ulvik stengt frå kl 12. Torsdag 1.november
Torsdag 1. november stenger NAV Ulvik kl. 12 grunna internt arrangement.
29. oktober 2018 Ulvik kommune
Ulvik idrettsråd
Ulvik idrettsråd vart skipa måndag 22.oktober. Idrettsrådet er eit felles organ for all idrett i ein kommune.
25. oktober 2018 Ulvik kommune
Ulvik herad på facebook - lik og del!
Her finn du Ulvik herad på facebook. Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet. Lik og del!
23. oktober 2018 Ulvik kommune
HORDALAND

Beredskap: korleis ein som innbyggjar bør førebu seg på ei ev. krise
19. oktober 2018 Ulvik kommune
Ny Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Ulvik 2019 - 2024
Ulvik skal våren 2019 vedta ein ny strategisk Nærings- og Utviklingsplan. Planprogrammet - det vil seia planen for planen - er vedteken av heradsstyret, og skal no ut på høyring Følg med på lenka under Nyttige lenker på heimesida.
18. oktober 2018 Ulvik kommune
Hardangerkonferansen 2018
På Brakanes Hotel 14.-15. november Meir informasjon, påmelding og program finn du her:
18. oktober 2018 Ulvik kommune
Formannskapsmøtet 24. oktober
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
17. oktober 2018 Ulvik kommune
Varsel om oppstart - Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kommunedelplanenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023 skal reviderast. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering og utarbeiding av ny plan.
16. oktober 2018 Ulvik kommune
NRK Tv aksjon 2018: Sundag 21. oktober
Tv-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.2018. Tidspunkt for bøssebæringen er mellom kl.14.30 - 16.30 Er du ikkje heime på tidspunktet, kan du no...
16. oktober 2018 Ulvik kommune
Varsel om flaumfare frå laurdag 13. oktober
NVE varslar omflaumfare på oransje nivå for Hordaland frå i morgon13. oktober.
12. oktober 2018 Ulvik kommune
Spelemidlar 2019
11. oktober 2018 Ulvik kommune
Forskrift om hundehald
Ulvik herad har no innført forskrift om hundehald: Forskrift om hundehald Forskrifta gjeld frå 09.10.2018.
10. oktober 2018 Ulvik kommune
Biblioteket er stengt torsdag 11.10. grunna ferieavvikling
9. oktober 2018 Ulvik kommune
Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram. Søknadsfrister
Landbrukskontoret i Ulvik herad minner om søknadsfrist for Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram (RMP), som er 15. oktober.
9. oktober 2018 Ulvik kommune
Influensavaksinering - Du kan framleis vaksinera deg
Legekontoret har framleis influensavaksinar og vil gjerne vaksinera fleire! Det er ikkje for seint, du er velkomen innom når som helst, treng ikkje timeavtale. Helsing kommuneoverlegen
4. oktober 2018 Ulvik kommune
Ulvik Viltfond - Retningsliner for tilskot til viltgjerde
Vedteke14.9.2018, utvalssak VIL-011/18 Ulvik Viltnemnd vil heretter leggja fylgjande retningsliner til grunn ved vurdering av søknader om tilskot til viltgjerder frå Ulvik Viltfond:
4. oktober 2018 Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengd måndag 8. oktober
Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
4. oktober 2018 Ulvik kommune
Konsert på Ulvik sjukeheim
Torsdag 18. oktober kl 11.00. Allasangprogrammet Minnenes Melodier - Arne Mørk syng og spelar norske slagarar frå åra 1950 - 1975. Alle er velkomne!
4. oktober 2018 Ulvik kommune
Søknadsfrist for suppleringsopptak i barnehagen
Me minner om suppleringsopptak i barnehagen, 1. februar og 1. april 2019 med søknadsfrist 1. desember 2018.
4. oktober 2018 Ulvik kommune
Folkebadet opnar 5.oktober
Folkebadet opnar fredag 5. oktober. Velkomne i bassenget og badstova. Meir informasjon finn du her
2. oktober 2018 Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL