Ulvik
Oktobertorg 4.-6. 10
mandag 12:33 Ulvik kommune
Osafestivalen set opp bussar
Osafestivalen set opp eigne bussar, frå Ulvik og Osterøy.
fredag 08:00 $ Hordaland
Overdraging av eigedommar i Ulvik herad
Tinglyste i august.
torsdag 20:00 $ Hordaland
Det nye heradsstyret i Ulvik
onsdag 15:41 Ulvik kommune
Holven og Sp går for ordførarvervet i Ulvik
Senterpartiet vart største partiet i Ulvik, og partitopp Jens Olav Holven er klar for å ta over ordførarvervet.
onsdag 14:44 $ Hordaland
Valresultatet er klart!
Valdeltaking: 76.6% Sjå tal under Valgresultat.no
tirsdag 10. september Ulvik kommune
Mark frå Seattle reiste tilbake til røtene sine på Rondestveit
Mark Dahl som denne sesongen er med i reality-serien Alt for Norge, har fått forklaringa på kvifor han er som han er.
tirsdag 10. september $ Hordaland
Oppdatert vervarsel: Gult farevarsel om snø i fjellet førebels til laurdag kveld
Det er sendt ut gult farevarsel om snø i fjellet frå torsdag - og førebels fram til laurdag kveld.
tirsdag 10. september Hordaland
HORDALAND

Finse samfunnshus får fem bueiningar
Huset har bruk for renovering, og eigarane ynskjer difor å byggja Finse samfunnshus om til fem bueiningar.
mandag 9. september $ Hordaland
Skjer i sjøen for tømmerkai i Granvin
Den planlagde tømmerkaien i Granvin vert langt dyrare enn tenkt. Den nedlagde ferjekaien i Bruravik kan vera eit alternativ.
søndag 8. september $ Hordaland
100% stilling fysioterapeut Ulvik herad
Helse - og omsorg i Ulvik er i utvikling for å imøtekomme framtidige utfordringar. Utviklinga vil påverka korleis fysioterapitenesta blir i framtida. I dag har me ein fysioterapeut på 100% drifstilskot og ein som er tilsett i kommunal stilling. I framtida skal me ha 2 fysioterapeutar i 100%...
fredag 6. september Ulvik kommune
Framleis kampsaker for folkevalde i Ulvik
Det komande heradsstyret får framleis saker det må kjempast for, sjølv om det er få saker med stor usemje internt.
fredag 6. september $ Hordaland
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - røystestader og opningstider på valdagen 9. september
Alle som er innført i manntalet i Ulvik herad pr 1.7.19 har høve til å røysta på valdagen. Har du flytta etter denne tid, må du røysta i den kommunen du budde før, eller førehandsrøysta. Røystestad: Tenestetorget, sentrumsbygget. Tid: kl...
torsdag 5. september Ulvik kommune
Ny brosjyre om Ulvik
I samarbeid med Næringslaget og næringsaktørar i Ulvik, har Ulvik herad laga ny brosjyre. Du kan sjå den her
onsdag 4. september Ulvik kommune
Ameron - Ulvik ungdomsklubb
Nye Ameron opna i nyoppussa lokaler i 2018. Tilbodet om ungdomsklubb er gratis og alle frå 8. klasse til 18 år er hjarteleg velkomne. Opningstid: Torsdagar kl 18-21 Annakvar fredag kl 20-23 i oddetalsveker Følg Ameron på FB Kontaktperson: Ungdomsarbeidar Ingvild S Winters...
onsdag 4. september Ulvik kommune
Brot på sjøvassleidning mellom Lekve og Strand/BKK-anlegg
Grunna brot på sjøvassleidning mellom Lekve og Strand/BKK-anlegg, vil ein del av bygda merka noko lågare vasstrykk enn vanleg. Teknisk jobbar med å reparere sjøleidninga slik at forsyninga går tilbake til normalen.
mandag 2. september Ulvik kommune
Brot på sjøvassleidning i Ulvik
mandag 2. september $ Hordaland
Listetopp Ulvik Høgre: Stig Yngve Røkenes
Høgre har gått tre til to representanter i heradsstyret. Og ynskjer seg gjerne tilbake til tre.
søndag 1. september $ Hordaland
Val 2019. Røyste heime (ambulerande røysting)
Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du få røysta heime i perioden 3. - 6. september. Ta kontakt med tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt. Tlf: 56 52 70 00 eller e- post:postmottak@ulvik.kommune.no.
fredag 30. august Ulvik kommune
Varsel om auka flaum og jordskredfare.
NVE har sendt oransje farevarsel om jord- og flaumskred. Varselet gjeld frå laurdag ettermiddag og fram til mandag morgon. NVE har sendt oransje farevarsel om jord- og flaumskred for indre delar av Sogn og Fjordane ogHordaland Farenivå: Oransje Gyldig frå: 14.09.2019 Flaum NVE har sendt...
onsdag 28. august Ulvik kommune
Feirar fullført restaurering
Mylnefolket og andre interesserte kan laurdag 31. august feira at eit meir enn femten år langt restaureringsarbeid er fullført.
tirsdag 27. august $ Hordaland
Språkkafé på biblioteket, onsdag 28/8 kl 13.00
Biblioteket har språkkaffe kvar onsdag kl 13.00. Alle er velkomne.
mandag 26. august Ulvik kommune
Valmøte onsdag 4. september
Treff politikarane som er på val. Kl. 19:00-22:00 på Brakanes Kurs- og Konferansesenter Meir informasjon finn du her.
torsdag 22. august Ulvik kommune
Formannskapsmøte 28. august
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00 Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 21. august Ulvik kommune
Førehandsrøysting: utvida opningstider
I Ulvik herad Sentrumsbygget Tenestetorget vert det utvida opningstider for førehandsrøysting desse dagane: Onsdag 28.8: kl. 09.00- 18.00 Laurdag 31.8: kl. 10.00-14.00. Onsdag 4.9: kl. 09.00-18.00.
onsdag 21. august Ulvik kommune
Valdebatt frå Ulvik
Seawalk, eigedomsskatt og politikk for å auka folketalet var mellom tema då NRK Hordaland arrangerte valdebatt med listetoppane i Ulvik.
onsdag 21. august Hordaland
Tilbodsinnhenting for brøyting på kommunale vegar og plassar
Ulvik herad ynskjer pristilbod på brøyting og strøing av kommunale vegar og plassar Tilbodsdokumentasjon finn du her: Hoveddokument Kartvedlegg Tilbodet kan leverast pr brev i lukka konvolutt, eller epost innan fredag 13.09.2019 kl. 12.00. Postadresse/besøksadresse: Ulvik...
tirsdag 20. august Ulvik kommune
Lokal valdebatt 21. august
NRK Hordaland sender frå kl 0830 og i ca. 20 min. lokal valdebatt, med førstekandidatar frå dei fem partia i Ulvik. Lytt på radio eller sjå på direktesending. Har du spørsmål til kandidatane kan du sende dei inn på førehånd...
fredag 16. august Ulvik kommune
Kulturarvplan
Endeleg versjon finn du her.
fredag 16. august Ulvik kommune
Kunstnarbustaden i Berlin. Søknadfrist for opphald i 2020 er 1.sept.
torsdag 15. august Ulvik kommune
Friluftslivet si veke 31. august - 8. september
Friluftslivet si veke markerast årleg over heile landet, og vi feirar norsk natur og friluftsliv.
onsdag 14. august Ulvik kommune
17.8. Einvegskøyring Espelandsvegen Fv572 ml. Granvin og Ulvik kl. 10.30 - 12.30
Melding frå Bergen Cykelklub: Lørdag 17. august arrangeres tursykkelrittet Voss-Geilo for sjette gang. Mellom 500 og 1000 syklister skal tilbakelegge 160 km fra Voss til Geilo. I den forbindelse har vi søkt vegvesenet om å få enveiskjøre Espelandsvegen Fv572 mellom Granvin og...
mandag 12. august Ulvik kommune
Harepest påvist ved Vatnahalsen (Myrdal)
Veterinærinstituttet har påvist sjukdommen tularemi (harepest) hos ein hare ved Vatnahalsen i Aurland kommune. Ettersom dette ikkje er eit smågnagarår vert smittefaren vurdert som låg, men ein bør vere oppmerksam når ein ferdast i området.
fredag 9. august Ulvik kommune
HORDALAND

Skulestart på Brakanes skule, skuleåret 2019-2020
Personalet på Brakanes skule er klare til å ta i mot alle elevar, frå 1. til 10. klasse, måndag 19. august kl. 08.30. Elevane møter i hesteskoen, så kjem kontaktlærarane og møter dei der. 1. klassingar med foreldre/føresette møter ved flaggstonga kl....
onsdag 7. august Ulvik kommune
Val 2019: Førehandsrøysting. 12. august til 6.september
Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september. Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 Hugs valkort og legitimasjon I Ulvik herad Sentrumsbygget Tenestetorget vert det utvida opningstider for...
tirsdag 6. august Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengt i veke 30 grunna ferieavvikling.
Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Gjeld det akutt økonomisk sosialstønad, ta kontakt med tenestetorget.
torsdag 18. juli Ulvik kommune
Ulvik lokalhistoriske arkiv informerar
Vil du vite meirom Catharine Hermine Klle evt. arkiv - so finst det i samlingaUlvik lokalhistorisk arkiv(arkivet) A - Torkjell P. Lekve Dette er tilgjengleg iArkivportalen.no.
tirsdag 16. juli Ulvik kommune
Sommarkino!
Sjå program framoverProgram
fredag 12. juli Ulvik kommune
Utdeling av nemaslug
Du kan henta Nemaslug fredag 12.juli Tid: kl.11 - 16 Stad:Gili20. (Ulvik herad drift) Ta med behaldarar: boks/spann/pose...
torsdag 11. juli Ulvik kommune
Kommunestyre - og fylkestingsval 2019 - står du i manntalet?
Utlegging av manntal: Manntalet i Ulvik vert lagt ut til offentleg ettersyn medio juli på tenestetorget i Sentrumsbygget, Ulvik Folkebibliotek og på Finse1222. Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap.2 i vallova. Valstyret i Ulvik
onsdag 10. juli Ulvik kommune
Sommarstengd på biblioteket til 29.juli
Biblioteket er sommarstengd og opnar opp att måndag 29. juli. Velkomen tilbake til biblioteket i slutten av juli. Riktig god lesesommar!
fredag 28. juni Ulvik kommune
Flagging 28.juni
12.juni vedtok Heradsstyret å markera den internasjonale dagen for lesbiske og homofile den 28.juni. Dagen markerer mangfald og lesbiske og homofile sine rettar.
onsdag 26. juni Ulvik kommune
Utdeling av Nemaslug
Du kan henta Nemaslug onsdag 26.juni Tid: kl.12- 18 Stad: Gili 20. (Ulvik herad drift) Ta med behaldarar. Masken vert delt ut utblanda i mask
mandag 24. juni Ulvik kommune
Kongebesøket 19.6.19
Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.
torsdag 20. juni Ulvik kommune
Veit du at du kan røyste frå og med 1. juli?
Om du er vekkreist eller av andre grunnar ikkje kan røyste i den ordinære perioden for førehandsrøysting 12. august - 6. september, eller på valdagen 9. september, kan du ta kontakt med oss på Tenestetorget for å gje røysta di frå 1.juli. Obs. Dersom du...
torsdag 20. juni Ulvik kommune
Hardanger- Berlin
Her finn du all informasjon og søknadsskjema for opphald i Hardanger-Berlin husværet 2020 Søknadsfrist er 20.august 2019
onsdag 19. juni Ulvik kommune
DD.MM. Kongen og dronninga sitt besøk til Ulvik 19. Juni 2019. Program for dagen
Onsdag 19. juni kl 15:30 kjem Kongeparet til Ulvik, og me håpar alle kler seg i finstasen og deltek på folkefesten på Hjeltnes. Kongeparet er opptekne av å møta menneskje, og det er difor lagt opp til at dei skal vera nær publikum. Me ynskjer at dette skal verta ein folkefest for...
fredag 14. juni Ulvik kommune
Stølstrim og bygdatrim for alle
Treng du ekstra påskot for å ta ein fjelltur? Gå på stølstur med rettleiing frå det lokale turlaget då vel!
torsdag 13. juni Hordaland
Ekstra møte i formannskapet 12. juni
I heradsstyresalen klokka 09:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 5. juni Ulvik kommune
Heradsstyremøte 12. juni
I heradsstyresalen klokka 10:30. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 5. juni Ulvik kommune
Asfaltering
Det vert asfaltering langs Hjeltnesvegen frå barnehagen til Holmen. Onsdag 05.06.19 Trafikk vert dirigert forbi, men ein kan rekne med korte stopp.
tirsdag 4. juni Ulvik kommune
Fast lærarstilling i 100 %, ledig frå 01.aug 2019
Brakanes skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule (1-10-skule) med om lag 130 elevar. Me har eit tett samarbeid mellom skule, kulturskule og SFO. Skulen legg vekt på god klasseleiing/læringsleiing og klassemiljøarbeid. Digital kompetanse er eit område me vil vidareutvikla i åra...
tirsdag 4. juni Ulvik kommune
Sommarfest på skulen 17.juni. Ope for alle
SOMMARFEST 1. -9. KLASSE Elevar, foreldre og andre interesserte er velkomne til skulen si sommaravslutning måndag 17. juni kl. 18.00 19.30. Programmet startar kl. 18.00, i hallen. Mat og prat på klasseromma etterpå😊
onsdag 29. mai Ulvik kommune
Godkjende vallister
Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad
onsdag 29. mai Ulvik kommune
Formannskapsmøte 29. mai
Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 29. mai Ulvik kommune
Nøringen: eit kulturskuletilbod for 4-6 åringar
Nøringen er eit tilbod til born i førskulealder (4-6 år)Der lærer ein om lokale tradisjonarinnan leik,song, dans og baking. Påmelding gjennom søknadskjema til Ulvik kulturskule innan 1.juni under kultur og fritid.
mandag 27. mai Ulvik kommune
Polititeori: Siktede kolleger leverte offeret på legevakten
– Kan ha
mandag 27. mai $ Bergens Tidende
Bli Cittaslow sertifisert:
Alle kan søkje om å verta Cittaslow sertifiserte. Les meir her.
fredag 24. mai Ulvik kommune
HORDALAND

Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar og barnehagelærar i Ulvik barnehage.
Søknadsfrist: 14.06.2019
torsdag 23. mai Ulvik kommune
Asfaltering
I samband med planlagd vedlikehold vil NCC og heradet gjennomføre asfaltering på fleire kommunale plassar og vegar. Interesserte private kan og bestille asfaltering på sine areal. Ein kan bestille arbeid direkte frå NCC v/Jo-Morten Teigen på tlf. 9170 4169. Asfalteringa vil bli...
onsdag 22. mai Ulvik kommune
Byrsevegen mellombels stengd
Grunna arbeid ved natursteinsmur vil Byrsevegen verte stengd for kjørande frå onsdag 22. mai kl. 08.00 til torsdag 23. mai kl. 22. Alle berørte vil g bli varsla på telefon.
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Sommarkonsert kulturskulen 12. juni
Sommarkonserten til kulturskulen vert i fleirbrukshallen, onsdag 12. juni kl. 18.00 Velkommen alle. Søknadskjema kulturskulen 2019/2020 finn du her
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Fjellhelg 15-16. juni - for 6., 7. og 8. klasse
Ullensvang fjellstyre inviterer elevane i 6., 7. og 8. klasse i Ullensvang herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune til Fjellhelg i Isdalen 15.-16. juni. Påmeldingsfrist er sett til onsdag 5. juni.
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Fast lærarstilling i 100 %, ledig frå 01.aug 2019. Søknadsfrist 30.mai
Kompetansekrav: Godkjent pedagogisk grunnskuleutdanning, allmennlærar, GLU 1-7 eller GLU 5-10. Det er ein fordel med brei fagleg undervisningskompetanse, jf. kompetansekrav for lærarar. Det er elles ynskjeleg med god digital kompetanse og interesse for fysisk aktivitet og Trivselsleiar-programmet. Det...
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
Val 2019: Førehandsrøysting på Finse 3.september
Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 15:00. Hugs legitimasjon og valkort
tirsdag 21. mai Ulvik kommune
17.mai-tur over Hardangerjøkulen
Mange sprekingar tok skia fatt på Finse 17. mai.
lørdag 18. mai Hordaland
NAV Ulvik stengt torsdag 5. september
NAV Ulvik held stengt torsdag 5. september. Ved behov kontakt Nav kontaktsenter 55 55 33 33
onsdag 15. mai Ulvik kommune
Utbetringstiltak med natursteinsmur på Byrsevegen veke 21
Natursteinsmur på Byrsevegen (P120) har glidd ut, og den bør utbetrast så snart som råd. Arbeidet startar på måndag 20. mai (veke 21) og vil bli utført av entreprenør Brattli Maskin.
tirsdag 14. mai Ulvik kommune
17. mai program 2019
Programmet for 17. mai i Ulvik Finn du her.
mandag 13. mai Ulvik kommune
Kveldsmattreff onsdag 8. mai kl. 18-20
Tema: Cittaslow sertifisering
tirsdag 7. mai Ulvik kommune
Lærarstilling og konsulentstilling skule/SFO ved Brakanes skule
Ledig frå 01.aug 2019. Stilling 1: Lærar i 100 % fast stilling. Ev andre lærarstillingar som vert ledige. Bruk referanse nr 19/210 når du søkjer på stillinga. Stilling 2: Konsulent skule/SFO i 80 % fast stilling. Bruk referanse nr 19/209 når du søkjer på...
mandag 6. mai Ulvik kommune
Rusfritt arrangement i Kinsarvik 16. mai
Arrangementet er for alle på ungdomsskulen. Frå kl. 18.00 - 23.15. Buss frå Ulvik kl. 17.30, med retur frå Kinsarvik kl. 23.30
fredag 3. mai Ulvik kommune
Ekstra formannskapsmøte 8. mai
I kantina på sentrumsbygget klokka 10:30. Innkalling og sakslistefinn du her.
torsdag 2. mai Ulvik kommune
Rykte ut til røykutvikling på tak
Brannvesenet og politiet rykte ut til røykutvikling torsdag.
torsdag 2. mai Hordaland
REGIONALT KULTURFOND HARDANGER 2019. PÅMINNING Søknadsfrist 1.6
Hardangerkommunane deler ut kr 100.000,- i felleskap for å stimulera kulturutvikling i Hardanger. Her finn du informasjon om korleis du søkjer.
mandag 29. april Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL