Ulvik
Elias frå Ulvik til Godset
Elias Boufous Lindahn (15) frå Ulvik har flytta til Drammen og skal spela for Strømsgodset.
fredag 18:00 $ Hordaland
Eit unikt sverd som ny attraksjon
Ulvik har eit unikt sverd å visa fram, som sin ferskaste attraksjon.
torsdag 18:00 $ Hordaland
Ulvik omsorgstun. Ope hus 22.november
Ulvik heradhar gleda av å invitera til ope hus ved Ulvik omsorgstun den22.november fråkl14:00-18:00. Det vert offisiell opning og snorklipping v/Ordførar kl 17:00. Korpset spelar. Me byr på kaffi og kaker, saft til borna. Velkomen
torsdag 13:26 Ulvik kommune
Vaskeriet tek ansvar for utelivet
Mørk november, men framleis er det livsglade svermarar ute. Lovebugs skapte varme og vår på den attopna Vaskeriet pub i Ulvik laurdags­kvelden.
tirsdag 08:11 $ Hordaland
Ynskja er 3,6 millionar større enn pengesekken
Einingane i Ulvik herad ynskjer endringar som krev 3,6 millionar kroner meir enn det er tilgjengeleg neste år.
mandag 11. november $ Hordaland
Fordelte verv i Ulvik
Valnemnda i Ulvik kom med samrøystes framlegg i for-delinga av verv, med berre eitt unntak.
mandag 11. november $ Hordaland
Ekstra tilskot til ekstra tilsyn på beite
Ulvik beitelag har fått lovnad om 164.000 kroner som ekstra tilskot for ekstra­arbeidet dei har fått i samband med skrantesjuke-tiltaka.
fredag 8. november $ Hordaland
Mogleg pipebrann i Ulvik
Brannvesenet rykker ut til Promenaden.
torsdag 7. november Hordaland
HORDALAND

Stadig meir sider i Ulvik
Saft- og Siderfabrikken i Ulvik går så det susar. Omsetninga auka i fjor med nesten 3 millionar, opp frå 10,5 til 13,3 mill kr.
onsdag 6. november $ Hordaland
Carsten Hjeltnes på inntektstoppen
IT-gründer Carsten Hjeltnes tente mest i Ulvik i fjor. Sjå topp 10-lista her.
tirsdag 5. november Hordaland
Sterk Blix-konsert
120 tilhøyrarar fekk med seg hyllesta til Elias Blix i Ulvik kyrkje laurdag.
lørdag 2. november $ Hordaland
HardangerSUS søkjer om meir pengar
Sommarfestivalen i Ulvik, som no har namnet HardangerSUS, ynskjer auka kommunalt tilskot. Målet er å satsa vidare, til beste for næringane, bygdefolket og turistane.
fredag 1. november $ Hordaland
Landbruk
Fast opningstid: Torsdagar kl. 09- 14 Måndag, tysdag, onsdag og fredag er Rolf Tore Djønne tilgjengeleg på telefon 4000 7154 ml. kl 12- 14
fredag 1. november Ulvik kommune
Langope tenestetorg torsdagar ut året. Kl. 09- 18
Eitt av tiltaka som vart spelt inn i samband med arbeidet med strategisk nærings- og utviklingsplan var å revurdere opningstidene på Tenestetorget. Frå november og ut året tek me ein prøveperiode med utvida opningstider torsdagar frå kl. 09.00 18.00. Måndag,...
fredag 1. november Ulvik kommune
Bit for bit til Bergo
Med ei framtid der pengebingen ikkje vert større, leitar Ulvik-politikarane etter billege løysingar for vegar som må utbetrast.
torsdag 31. oktober $ Hordaland
Heradsstyremøte onsdag 6. november
kl. 12:30 i heradstyresalen. Innkalling og saksliste finn du her.
torsdag 31. oktober Ulvik kommune
Frå Stjernekamp til Ulvik kyrkje
Beate Slettevoll Lech tek på svært kort varsel over vokaljobben på Blix- konserten i Ulvik kyrkje fyrstkomande laurdag.
torsdag 31. oktober $ Hordaland
Brakanes skule treng dei største investeringane
Ulvik har kommunale bygg som kan ha bruk for vedlikehald og investeringar for 21,5 millionar kroner dei næraste 10–12 åra.
onsdag 30. oktober $ Hordaland
Eigenberedskapsveka 2019
Dersom vatn og straum vart borte, har du det du treng for å klare deg sjølv i tre døgn? Denne vekahar eigenberedskap særleg merksemd over heile landet.
onsdag 30. oktober Ulvik kommune
Ledig: Regionkoordinator - inntil 80% stilling
Hardanger/Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå. 1.1. 2020. Føremålfor Hardanger/Voss kompetanseregion:Å samarbeida om oppgåver som blir løyste betre regionalt enn lokalt.
onsdag 30. oktober Ulvik kommune
Denne tunellen skal stengjast i kveld, onsdag
Torgilsbergtunellen mellom Vallavik og Ulvik vert stengd i to timar onsdag kveld.
onsdag 30. oktober Hordaland
Ledig 100 % vikariat som miljøterapeut ved Brakanes skule
Frå 02.01.2020 til 31.07.2020, med moglegheit for fast tilsetjing Søknadsfristen er 8.11.2019.
tirsdag 29. oktober Ulvik kommune
Utsette ny kafé-avtale
Eigaren av Den Grøne kafé i Ulvik vil overdra leigeavtalen for lokala til ny drivar, men formannskapet har i fyrste omgang utsett å godkjenna dette.
tirsdag 29. oktober $ Hordaland
Dyrare autovern til Osafjellet
Arbeidet med utskifting av autovern på Osafjellsvegen i Ulvik vart 123.000 kroner dyrare enn kalkulert.
mandag 28. oktober $ Hordaland
Potensial for å spara 5,6 millionar i Ulvik
Om det trengst, kan Ulvik spara inn over fem millionar kroner på drifta dei neste to åra.
mandag 28. oktober $ Hordaland
Skal selja sjukeheimen – ynskjer handel før jol
Snart er den gamle sjukeheimen i Ulvik til sals. I tillegg skal eit bygg med fire bueiningar seljast separat.
mandag 28. oktober $ Hordaland
Oppstart av utviklingsprosjekt region Voss/Hardanger
Styringsgruppa for utviklingsprosjektet til region Voss/Hardanger hadde konstituerande møte mandag 21.oktober. Foto: Laila Thorsen
torsdag 24. oktober Ulvik kommune
Vegstenging Torgilsbergtunnelen 30.10.19 kveld
Fv 572 Torgilsbergtunnelen. Vegstenging Tunnelen vert stengt onsdag 30.10.19 kl. 1830- 2030 på grunn av øving i tunnelen.
torsdag 24. oktober Ulvik kommune
Ledig stilling som rettleiar inntil 60% - NAV Ulvik
NAV Ulvik har ledig inntil 60 % mellombels stilling som rettleiar, førebels fram til 15.08.2020. Stillingsbrøk kan verta endra. Stillinga kan verta fast. Det er kommunal tilsetjing. Kontoret praktiserer at tilsette løyser oppgåver både på kommunalt og statleg område. ...
onsdag 23. oktober Ulvik kommune
– Må vøla vegar for 9,5 millionar i Ulvik
Bergavegen kan få ei opprusting til fem millionar kroner, om administrasjonen sin handlingsplan vert godkjend.
onsdag 23. oktober $ Hordaland
Over 90.000 hjortedyr er testa for skrantesjuke
Sidan 2016 har Veterinærinstituttet testa 90.000 hjortedyr for skrantesjuke. Trass i få smittetilfelle er behovet for overvaking framleis til stades.
tirsdag 22. oktober Hordaland
Bergen Venstre vil vraka Terje Breivik
Bergen Venstre vil kasta heile leiinga i Venstre, inkludert Terje Breivik frå Ulvik.
tirsdag 22. oktober Hordaland
Trafikksikringsplan 2018-2025 vedteken
Ulvik herad v/heradsstyret gjorde på møte den 16.10. følgjande vedtak: HST- 047/19 Vedtak: Samrøystes vedtak: 1. I medhald av plan- og bygningslova 11-14 vert kommunedelplan for trafikksikring Trafikksikringsplan 2018-2025 Ulvik herad, dagsett 20.08.2019, vedteken. Vedteken plan...
mandag 21. oktober Ulvik kommune
HORDALAND

Folkebadet søkjer lag/organisasjonar til vakthald:
Ulvik herad har dessverre ikkje klart å få etablert ein godkjent vaktordning for folkebadet denne sesongen, og har derfor ikkje høve til å ha bassenget ope på ettermiddag og kveldstid. Ulvik herad er derfor interessert i å komma i kontakt med eventuelle...
mandag 21. oktober Ulvik kommune
Ynskjer brukt sjukeheims-utstyr til Tanzania
Ulvik skal snart ta i bruk den nybygde sjukeheimen, Ulvik omsorgstun. Gammalt utstyr kan koma til nytte i Tanzania.
lørdag 19. oktober $ Hordaland
Ho skal leia kontrollutvalet
Det nye heradsstyret i Ulvik har valt nytt kontrollutval og ny valnemnd.
fredag 18. oktober $ Hordaland
Påminning: Frist for erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober
fredag 18. oktober Ulvik kommune
Søknadsfrist for spelemidlar: 8. november 2019
Kommunar, idrettslag og andre sammanslutningar kan søkja om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlane skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å driva idrett og fysisk aktivitet.
fredag 18. oktober Ulvik kommune
Formannskapsmøte 23. oktober
Kl. 9:00 i kantina på sentrumsbygget. Innkalling og sakslista finn du her.
torsdag 17. oktober Ulvik kommune
Formannskapet 2019- 2023
Foto, Sigrid Seim.Sjå artikkel i Avisa Hordaland her (Abo) Formannskapet si samansetjing er slik: Ordførar: Hans Petter Thorbjørnsen, AP Varaordførar: Jens Olav Holven, SP Eva Kristin Dahl, SP Reidar Meel, V Stig Yngve Røkenes, H
torsdag 17. oktober Ulvik kommune
Desse skal styra Ulvik
Etter åtte år som ordførar i Ulvik, er Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) attvald for fire nye år.
torsdag 17. oktober $ Hordaland
Tv-aksjonen NRK 2019: Me treng 4 bøssebærar!
Kan du hjelpe? Me takkar alle som har meld seg men ser at me enda har trong 4 bøssebærarar! Meld deg påblimed.noeller til Hege på tlf 40007120. Årets tv-aksjon NRK er 20.oktober og går til Care sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest...
tirsdag 15. oktober Ulvik kommune
«Rockin’ All Over Ulvik» med allsong
Kølla & The Tommentotts laga ein herleg rockefest saman med gode vener.
tirsdag 15. oktober $ Hordaland
Olav H. Hauge frontar bokmesse i Tyskland
På verdas største bokmesse vert Olav H. Hauge brukt som frontfigur for den norske deltakinga.
søndag 13. oktober $ Hordaland
Ulvik overtek snart sin nye sjukeheim
Om vel ei veke skal Ulvik herad kunna overta den nye sjukeheimen som er bygd på Skeietomta.
lørdag 12. oktober $ Hordaland
Hauge-tabben vart retta opp i full fart
Når fyrst Vegvesenet laga skiltkrøll i Ulvik, skal dei ha ros for å ha retta raskt opp i rotet.
fredag 11. oktober $ Hordaland
Nasjonal undersøking om helse og sjukdom
Frå og med laurdag 5. oktober vil tilfeldige personar i nye Vestland fylke motta SMS der dei vert bedne om å svara på ei kort spørjeundersøking. Det vil ta ca 5 minutt å svare. Undersøkinga Helse og sykdom vil gje myndigheitene vitkig informasjon på ein enkel...
fredag 11. oktober Ulvik kommune
Ni cruiseskip venta til Ulvik
I 2020 er det venta at ni cruiseskip vil gå til Ulvik, med til saman 10.000 passasjerar.
torsdag 10. oktober $ Hordaland
Influensavaksinering sesongen 2019/2020
Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.
onsdag 9. oktober Ulvik kommune
Heradsstyremøte 16.10.19
kl. 12:30 i heradstyresalen. Innkalling og sakslistefinn du her.
onsdag 9. oktober Ulvik kommune
Sal av eigedomar i Ulvik
Tinglyste i september.
onsdag 9. oktober $ Hordaland
Flaum skadde dammen til Skeie-mylna i Ulvik
Flaumvatnet midt i september braut seg fram på sida av den nye dammen som er bygd ved Skeie mylna i Ulvik.
mandag 7. oktober $ Hordaland
Tenestetorget og legekontoret stengt delar av onsdag 9.okt.
Tenestetorget held stengt frå kl 12 og ut dagen onsdag 9.oktober. Legekontoret er stengt mellom kl 12:45 og 14:00,publikum kan ringa 116117 dersom det hastar, eller 113 ved livstruande tilstand.
mandag 7. oktober Ulvik kommune
Desse jentene baka den beste eplekaka
For andre året på rad vann nokon frå familien Øen i kakebaking i Ulvik.
lørdag 5. oktober $ Hordaland
Selde brukte leiker til glede for andre
Det årlege oktobertorget i Ulvik vart ein stor suksess for skulejentene Ann Elin og Emma.
lørdag 5. oktober $ Hordaland
Skal arbeida for å snu negative trendar
Den vedtekne SNU-planen i Ulvik skal brukast til å snu negative trendar for heradet dei neste fire-fem åra.
fredag 4. oktober $ Hordaland
Finsehytta vert heilårsopen
Samla hadde Finse 1222 og Finsehytta 26.200 gjestedøger i år. No kjem det sjølvteningshytte ved Finsehytta, slik at hytta vert heilårsopen.
torsdag 3. oktober $ Hordaland
Ekstraløyving etter kongebesøket
Utgiftene knytt til eit kongebesøk er vanskelege å kalkulera
onsdag 2. oktober $ Hordaland
HORDALAND

Konstituerande heradsstyremøte 16. oktober
I heradstyresalen kl. 13:30 Innkalling og sakslistafinn du her.
onsdag 2. oktober Ulvik kommune
Vedk. Produksjonstilskot i landbruket og Regionalt miljøtilskot med frist 15.oktober
Tysdag 8.oktober og torsdag 10.oktober frå kl 18-20vert detope hus i kantina i 2.høgda i sentrumsbygget. Her kan du få rettleiing/hjelp med søknadane.
onsdag 2. oktober Ulvik kommune
Avviklar flyktning-tenesta
Ulvik er ikkje lenger mellom kommunane som vert bedne om å busetja flyktningar. Difor avviklar heradet ei 40 prosent stilling som miljøarbeidar for flyktningane.
onsdag 2. oktober $ Hordaland
Torgdag med mat og moro i Ulvik
Interessert i lopper, lokalmat og myldrande torgliv? Då er Ulvik staden laurdag.
onsdag 2. oktober $ Hordaland
Sykkeldilemma langs Osafjorden
Kan sykkelvegen langs Osafjorden gjerast tryggare og dermed meir attraktiv for syklistar og turistar?
tirsdag 1. oktober $ Hordaland
Ulvik utset trafikksikringsplan
Heradsstyret i Ulvik var klar til å leggja siste hand på verket med ein ny trafikksikringsplan, men valde å utsetja saka nokre veker til.
tirsdag 1. oktober $ Hordaland
Mann fall i møkakjellar og døydde
Ein mann i 40-åra døydde av skadane etter at han laurdag fall i ein møkakjellar i Ulvik.
tirsdag 1. oktober $ Hordaland
Me jobbar for fylkesvegane i Ulvik
Svar på innlegg til Anne Lise Holven i avisa Hordaland.
tirsdag 1. oktober $ Hordaland
Mann fall i møkakjellar og døydde
Ein mann i 40-åra døydde av skadane etter at han laurdag fall i ein møkakjellar i Ulvik.
mandag 30. september $ Hordaland
Rockehelg i Ulvik
– Etter to gonger er det tradisjon!
søndag 29. september $ Hordaland
Ulukke i gjødselkjellar
Ein person skal ha svima av i ein gjødselkjellar i Ulvik herad laurdag føremiddag.
lørdag 28. september $ Hordaland
Et siste innlegg angående fylkesvei 572 Bergaberget!
Det har nylig vært geolog og vurdert «dumpen» i Bergaberget! Det har blitt konkludert med at det er stabilt og ingen fare på stedet.
torsdag 26. september $ Hordaland
Her kan du koma til «Hauge H. Hauge-senteret»
Vegvesenet glippa på korrekturlesinga då dei bestilte skilt for å visa veg til Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.
onsdag 25. september $ Hordaland
2. oktober: Folkehelsegruppa inviterer frivillige lag og organisasjoner
Folkehelsegruppa består av skule, barnehage, teknisk og helse med lege. Me ønskjer å legge fram forslag til tiltak og ha ein diskusjon med alle frivillige lag og organisasjonar i Ulvik. Vidare arbeid er å fremma tiltaka me vert samde om, for heradsstyret i samband med...
onsdag 25. september Ulvik kommune
Ledige stillingar som fritidskontakt
Ulvik Herad ynskjer fleire fritidskontaktar til heimebuande og bebuarar på sjukeheimen. Ved interesse. Sendelektronisk søknadmerk med saksnr 19/343.
mandag 23. september Ulvik kommune
Mykje makt til Høgre og Sp, lite att til opposisjonen
Venstregruppa er uroleg for Sp- og Høgre-dominans i bygdestyringa den neste perioden. Ap-ordførar Hans Petter Thorbjørnsen trur ikkje valet fører til noko radikal endring i politikken i Ulvik.
mandag 23. september $ Hordaland
Bli med inn i Skeie-mylna
Etter nesten 70 år mel dei atter som dei mol i Skeie-mylna i Ulvik. Bli med inn og sjå korleis korn vert til mjøl!
lørdag 21. september Hordaland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL