Ulvik
Formannskapsmøtet 24. oktober
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
17:46 Ulvik kommune
Varsel om oppstart - Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kommunedelplanenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023 skal reviderast. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering og utarbeiding av ny plan.
tirsdag 15:45 Ulvik kommune
NRK Tv aksjon 2018: Sundag 21. oktober
Tv-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.2018. Tidspunkt for bøssebæringen er mellom kl.14.30 - 16.30 Er du ikkje heime på tidspunktet, kan du no...
tirsdag 15:20 Ulvik kommune
Varsel om flaumfare frå laurdag 13. oktober
NVE varslar omflaumfare på oransje nivå for Hordaland frå i morgon13. oktober.
fredag 15:57 Ulvik kommune
Spelemidlar 2019
torsdag 11. oktober Ulvik kommune
Forskrift om hundehald
Ulvik herad har no innført forskrift om hundehald: Forskrift om hundehald Forskrifta gjeld frå 09.10.2018.
onsdag 10. oktober Ulvik kommune
Biblioteket er stengt torsdag 11.10. grunna ferieavvikling
tirsdag 9. oktober Ulvik kommune
Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram. Søknadsfrister
Landbrukskontoret i Ulvik herad minner om søknadsfrist for Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram (RMP), som er 15. oktober.
tirsdag 9. oktober Ulvik kommune
HORDALAND

Influensavaksinering i Ulvik 2018
Det vert vaksinering på legekontoret fredag 26.10. og torsdag 01.11. kl 09.00 - 14.00 Honorar kr 150,00
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Ulvik Viltfond - Retningsliner for tilskot til viltgjerde
Vedteke14.9.2018, utvalssak VIL-011/18 Ulvik Viltnemnd vil heretter leggja fylgjande retningsliner til grunn ved vurdering av søknader om tilskot til viltgjerder frå Ulvik Viltfond:
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
NAV Ulvik er stengd måndag 8. oktober
Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Konsert på Ulvik sjukeheim
Torsdag 18. oktober kl 11.00. Allasangprogrammet Minnenes Melodier - Arne Mørk syng og spelar norske slagarar frå åra 1950 - 1975. Alle er velkomne!
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Søknadsfrist for suppleringsopptak i barnehagen
Me minner om suppleringsopptak i barnehagen, 1. februar og 1. april 2019 med søknadsfrist 1. desember 2018.
torsdag 4. oktober Ulvik kommune
Folkebadet opnar 5.oktober
Folkebadet opnar fredag 5. oktober. Velkomne i bassenget og badstova. Meir informasjon finn du her
tirsdag 2. oktober Ulvik kommune
Ungdomsfilm Oktobertorg - laurdag 6.okt. kl.14.00 - 12 år
Få med deg litt haimoro på laurdag, sjekk denne trailerenMegalodon Kinoprogram i oktober
mandag 1. oktober Ulvik kommune
Oktobertorg 5- 7.oktober
Velkomne til det årlege oktobertorget i Ulvik: Torgdag, fruktslepp og loppemarknadsdag i Ulvik - Altid første laurdagen i Oktober. Mykje god kortreist mat, handarbeid, antikvitets - og loppeskattar, underhaldning og hygge! Her kan du sjå programmet i pdf-format.
fredag 28. september Ulvik kommune
Motor kokte i Vallaviktunellen – veg open att
– Det var lite dramatisk. Men det er klart det vart dramatisk då meldinga kom, seier Marius Hatløy Kristiansen hjå Voss lensmannskontor.
torsdag 27. september Hordaland
Norskopplæring og introduksjonsprogram hausten 2018
Ulvik herad tilbyr norskopplæring hausten 2018, primært for målgruppa Introduksjonsprogram. Men andre kan etter søknad delta på opplæring måndag og torsdag. Fredag er berre for Introduksjonsgruppa. Søknadsskjema er å finna på www.ulvik.kommune.no, ...
torsdag 20. september Ulvik kommune
Heradsstyremøte 26.09.2018 kl. 13:00
I heradstyresalen klokka 13:00. Innkalling og sakslista finn du her.
onsdag 19. september Ulvik kommune
Regionalt kulturfond Hardanger 2018. Søknadsfrist er 10. oktober.
tirsdag 18. september Ulvik kommune
Seniordans kvar måndag kl. 16.30
Ulvik Helselag ynskjer alle over 55 år velkomen til seniordans kvar mandag kl. 16.30 i matsalen på Elvatun. Deltakaravgift kr. 20,- pr. gong. Vel møtt til trim for kropp og hovud.
fredag 14. september Ulvik kommune
27. oktober: Teaterkompaniet Grep kjem attende til Ulvik folkebibliotek!
27. oktober 2018 kl. 12:00 Soleklart og Månelyst Teaterframsyning for born mellom 3 og 10 år
fredag 14. september Ulvik kommune
Ledig stilling kyrkjelydsmedarbeidar innan trusopplæring
Søknadsfrist: 01. oktober 2018
tirsdag 11. september Ulvik kommune
Info frå Ulvik fjellstyre
Miljødirektoratet har i vedtak datert 5.9.18 opna for at fellingsløyve frå Nordfjella kan nyttast over grensa til Hardangervidda villreinområde i kommunane Ulvik og Aurland. Grunngjevinga er at det bør fellast fleire bukkar som høyrer til bestanden i Nordfjella sone 2,...
tirsdag 11. september Ulvik kommune
Ulvik Helselag ynskjer velkomen til informasjon og demonstrasjon av Seniordans
Ulvik Helselag ynskjer velkomen til informasjon og demonstrasjon av Seniordans i matsalen på Elvatun tysdag 11. september kl. 16.30.Seniordans er for dei over 55 år. Ta med deg fleire og kom for ei innføring i dennepopulære og sosialedansen.Me vonar å få til ei dansegruppe i Ulvik.
mandag 10. september Ulvik kommune
Ulvik Helselag skipar til tur sundag 23.september 2018.
Ulvik Helselag skipar til tur frå bommen på Solse til Ulvik via LJono sundag 23.september 2018. Avreise frå sentrumsbygget kl. 11.00. Påmelding til Greta Håheim (98441039) innan 20.september. Betaling for skyss kr. 30,-. Velkomen på tur.
mandag 10. september Ulvik kommune
Tek Vinje til nye høgder
Skodespelar Cecilie Jørstad ser mistenkeleg ut som ei huldra der ho står. Auga er nesten lukka og ho resiterer frå kapittelet «Huldra» i boka Ferdaminni frå sumaren 1860.
søndag 9. september Hordaland
Kast mindre - kast smart! Open temakveld
17. september kl. 19:0021:00 2. etg. Heradstyresalen, Gamle heradshuset, Ulvik
onsdag 5. september Ulvik kommune
Helse og omsorg søker leiar heimetenester
Vil du vera med å påverka og utvikla helse og omsorgstenestene i Ulvik? Søknadsfrist: 16.09.2018
mandag 3. september Ulvik kommune
Lokal hotellkonge kjøper Brakanes hotell i Ulvik
Hotelleier Bjørn Kovacs og investor Ole Lilland har kjøpt opp Brakanes hotell i Ulvik. Nå vil de satse på helårsturisme.
fredag 31. august $ Bergens Tidende
Henting av din glas- og metallemballasje
Det nærmar seg oppstart av henteordning for glas- og metallemballasje i IHM-kommunane. Sjå info på heimesida; Finn meir informasjon her. Ulvik har rutenummer 19
fredag 31. august Ulvik kommune
Lyrisk tjuvstart på festivalen med Rannveig Djønne og Ruth Lillegraven
Lyrisk tjuvstart på festivalen der ein inviterer til poesikonsert med Ruth Lillegraven og Rannveig Djønne. Arrangementet er eit samarbeid mellom Ulvik herad/Den kulturelle spaserstokken og Haugesenteret. Fri inngang for pensjonistar
fredag 31. august Ulvik kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehagen
Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 01.05.15, endring frå 01.08.18 Søknadssjema
tirsdag 28. august Ulvik kommune
HORDALAND

Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen!
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
tirsdag 28. august Ulvik kommune
Einingsleiar, helse og omsorg
Spennande og utfordrande leiarstilling i Ulvik herad. Vår dyktige einingsleiar for helse og omsorg skal slutte og Ulvik herad har difor ledig stilling som einingsleiar for helse og omsorg frå ca 15.10.2018.
tirsdag 28. august Ulvik kommune
Vil du vere med Skulemusikken til venskapsbyen Greve-in-Chianti i Oktober?
Skulemusikken skal vitje venskapsbyen vår, Greve-in-Chianti 11 - 15 oktober. Kunne du tenkje deg å vere med og bli betre kjent med vår Cittaslow venskapsby?
fredag 24. august Ulvik kommune
Norskopplæring for framandspråklege
Ulvik herad startar opp norskopplæring for framandspråklege i haust. Fredag 31. august vert det informasjonsmøte. Møtet vert på møterom bibliotek, inngang v/ Joker kl 10.00 - 11.30.
onsdag 22. august Ulvik kommune
Formannskapsmøtet 29. august
I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.
onsdag 22. august Ulvik kommune
Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner
Frivillige brannfolk kommer fram før ambulansen. Nå vil kommunene ha betalt for akutthjelperne.
søndag 19. august $ Bergens Tidende
Einvegskøyring over Espelandsdalen Fv 572
Sykkelrittet Voss-Geilo går for sjette gong laurdag 18. august. Det fører til einvegskjøyring over Espelandsvegen Fv 572 frå 10.30 til 12.30.
fredag 17. august Ulvik kommune
Planleggingsdag barnehage, SFO og skule
Barnehagen er stengd måndag 13.8 og tysdag 14.8, grunna planleggingsdag. Skule og SFO har også planleggingsdag onsdag 15.8.
fredag 10. august Ulvik kommune
Vegstenging fv 572 Bergaberget – med timesopning.
Det vert ny vegstenging langs Bergaberget frå måndag 13.aug. t.o.m. 24.aug. frå kl. 07:00 til kl. 17:00 Vegen vil verte opna for gjennomgangstrafikk kvar heile time. Utrykkingskjøretøy kan passere med aktsemd. For meir info, sjå vegvesenet sine trafikkmeldingar på...
torsdag 9. august Ulvik kommune
Skulestart på Brakanes skule
Personalet på Brakanes skule er klare til å ta i mot alle elevar, frå 1. til 10. klasse, torsdag 16. august kl. 08.30.
torsdag 9. august Ulvik kommune
Far og son ror fjordalangs med slåttar og forteljingar
Med krotekaker og morellar til niste ror far og son fjordalangs og underheld lokalsamfunn inntil Hardangerfjorden. I ei veke varer turneen.
tirsdag 24. juli $ Bergens Tidende
Fjordabåten «Eidfjord»
Arkivene forteller om både skip, sjøfolk og turister. Her er noen glimt fra den tidlige historien til M/S «Eidfjord».
mandag 23. juli $ Bergens Tidende
Fjordabåten «Eidfjord» ble tatt som krigsbytte
M/S «Eidfjord» kjørte turistruter på Vestlandet før hun ble tatt av tyskerne under krigen. Her er noen glimt fra den tidlige historien til båten fra 1935.
søndag 22. juli $ Bergens Tidende
Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar.
Utvida Søknadsfrist: 12. august Det er ledig ein fulltidsstilling, vikariat, som barnehagelærar i tidsrommet 15.08.2018 14.08. 2019. Kvalifikasjonar: Barnehagelærar eller anna relevant utdanning og kompetanse.
fredag 20. juli Ulvik kommune
– Mitt første motbakkeløp
Åse Kleveland til Ulvik og Kvasshovden opp.
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Kvitanesen ror igjen
Torbjørn Ljones, eller Kvitanesen som mange kjenner han, legg snart ut på sjøen att.
torsdag 12. juli Hordaland
Ulvik Poesifestival 2018
Programmet for den tiande Poesifestivalen er no klart. Ruth Lillegraven presenterer si nye diktsamling, folkekjære Kolbein Falkeid gjestar Ulvik saman med Herborg Kråkevik og 9 grader nord utfordrar festivalpublikummet med sitt musikalske kosthald.
mandag 2. juli Ulvik kommune
Ferieavvikling NAV
NAV Ulvik er grunna ferieavvikling stengt i veke 30 og 31.
mandag 2. juli Ulvik kommune
Preinvitasjon til Hardangerkonferansen 2018
Set av onsdag 14. og torsdag 15. november 2018, lunsj-til-lunsj-konferanse på Brakanes Hotel i Ulvik.
torsdag 28. juni Ulvik kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
torsdag 28. juni Ulvik kommune
Vegstenging Bergaberget
På grunn av vegarbeid vert vegen stengt for all trafikk i Bergaberget frå måndag 9. juli, kl 07.00 til tysdag 31. juli kl. 23.00.
tirsdag 26. juni Ulvik kommune
Høyring vedkommande forskrift om hundehald i Ulvik
Ulvik herad har sendt framlegg til lokal forskrift om hundehald på høyring. Høyringsfristen er 10. august 2018. Eventuelle innspel sendast til Ulvik herad, postmottak@ulvik.kommune.no.
tirsdag 26. juni Ulvik kommune
Sommarferie i Vaskeriet
Vaskeriet har sommarstengt 9. juli t.o.m. 5. august.
tirsdag 26. juni Ulvik kommune
Fylkeskommunen ynskjer 2 millionar for Bruravik ferjekai
Ulvik kan få kjøpa den tidlegare ferjekaien i Bruravik for 2 millionar kroner, frå fylkes­kommunen.
torsdag 21. juni Hordaland
Ekstra heradsstyremøte 20.06.2018 kl.14:00
I heradstyresalen klokka 14:00. Innkalling og sakslista finn du her.
fredag 15. juni Ulvik kommune
HORDALAND

Sommarstengt i biblioteka i juli
Ulvik folkebibliotek held sommarstengt frå 28.juni til 29.juli.
fredag 15. juni Ulvik kommune
Gladsak! Ny fastlege i Ulvik
Fastlege: Marie Francoise Bullita Marie er italiensk med legeutdanninga frå Sardinia. Ho har 2-3 års erfaring med indremedisin i Tyskland. Norsk autorisasjon frå 2018. Ho startar spesialisering i allmennmedisin og tek til i jobben som fastlege i Ulvik 18.06.2018.
torsdag 14. juni Ulvik kommune
Totalforbodet mot bruk av open eld oppheva
Med bakgrunn i endra værtilhøve og prognosar frå Meteorologisk institutt - opphevar brannsjefen i Ulvik heradforbodet mot bruk av open eld utandørs. Med verknad frå i dag - torsdag 14 juni.
torsdag 14. juni Ulvik kommune
Oppheving av restriksjonane på vassforbruk
Som følgje av god respons frå abonnentane og omslag i været, kan me no oppheve restriksjonane på vassforbruk som vart innført tidlegare. Me vil samstundes nytte høve til å takke alle abonnentane for deira samarbeid for å sikre bygda god vasstilførsle. Skulle...
tirsdag 12. juni Ulvik kommune
Snøen minkar på Rallarvegen
Det har aldri vore mindre snø på Rallarvegen så tidleg i juni, melder Haugastøl turistsenter i sin Rallarvegrapport.
mandag 11. juni Hordaland
Sommarferie- Ulvik kyrkjekontor
Kyrkjeverje har ferie frå 18.06 15.07. tilbake att på kontoret måndag 16.07. I desse 4 vekene er kyrkjekontoret stengd.
mandag 11. juni Ulvik kommune
Også ditt ansvar å unngå skogbrann
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap informerar om at ni av ti skogbrannar skuldast menneskeleg aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanlegaste årsaken. Les meir i DSB sin kronikk.
torsdag 7. juni Ulvik kommune
Heradsstyremøte 13.06.2018 kl.9:00
I heradstyresalen klokka 09:00. Innkalling og sakslista finn du her
onsdag 6. juni Ulvik kommune
Endra rutiner for tilgang på Sentrumsbygget og Tenestetorget
tirsdag 5. juni Ulvik kommune
Emily (22) fikk fast jobb dagen hun tok eksamen
– Å endelig få fagbrevet mitt, var som en byrde falt av skuldrene mine.
mandag 4. juni $ Bergens Tidende
Sommarkonsert kulturskulen
Kulturskulen har sommarkonsert i fleirbrukshallen måndag 11. juni kl 18.00 Sal av kaffi og kaker ved 9. klasse.
onsdag 30. mai Ulvik kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Meir informasjon finn du her.
tirsdag 29. mai Ulvik kommune
Varsel om restriksjonar i vassforsyning-Ulvik Vassverk
Frå og med 29. mai, og inntil ny melding ligg føre, er det forbod mot bruk av vatn til hagevatning og anna bruk ute (bilvask, fylling av basseng, spyling av vegar og plassar m.m.) i heile Ulvik herad jmf. 3.8 i standard abonnementsvilkår for Vatn og avløp. I samband med det fine veret, og...
tirsdag 29. mai Ulvik kommune
Nytt kulturskuleår 2018-2019
Søknadskjema og prisar finn du her. Søknadsfrist 1. juni 2018
mandag 28. mai Ulvik kommune
Finværet held fram og skogbrannfaren aukar
Granvin herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune innfører med dette totalforbud mot bålbrenning og bruk av open eld til det kjem større mengder nedbør. Minnar og om at einkvar pliktar å utvisa aktsemd ved aktivitetar som kan føra til brann. Brannsjefen
mandag 28. mai Ulvik kommune
Helse og omsorg ynskjer vikarar og assistentar til ringehjelp/ faste helger
Tiltreding: Snarast
mandag 28. mai Ulvik kommune
Ulvik herad søkjer etter 3 pedagogiske leiarar/barnehagelærarar
Søknadsfrist: 14.juni
mandag 28. mai Ulvik kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL