Ulvik
Regjeringa opprettheld strenge restriksjonar, men med nokre unntak
Regjeringa har den 18.januar 2021 kunngjort at dei strenge restriksjonane frå 3.januar i stor grad vert oppretthaldne i nye 14 dagar, men med nokre unntak frå 20.januar 2021.
mandag 20:06 Ulvik kommune
Vinnarar av fotokonkurransen 2020
Tusen takk til alle som sendte inn bilete i samband med fotokonkurransen 2020!
mandag 13:46 Ulvik kommune
På kino søndag 17.jan kl.19.00
Familiefilmen I krig med bestefar vert vist komande søndag Omtale og kjøp av billett finn du her
fredag 16:17 Ulvik kommune
Ulvik herad har overteke drifta av Ulvik turistkontor
Ulvik herad har inngått samarbeidsavtale med Ulvik næringslag, og overtok drifta av Ulvik turistkontor frå 1. januar 2021.
mandag 11. januar Ulvik kommune
Kulturminnefondet - ulike tilskotsordningar
Søk tilskot til ditt kulturminne For meir informasjon
mandag 11. januar Ulvik kommune
Krav om at alle reisande inn til Noreg må registrera seg før ankomst
Alle reisande til Noreg må registrere seg før ankomst
mandag 11. januar Ulvik kommune
Forlenger kompensasjonsordninga ut april
Regjeringa forlenger kompensasjonsordninga for bedrifter som er ramma av koronapandemien med 2 månader.
mandag 11. januar Ulvik kommune
Pjokken i flokken - Ulvik kino søndag 8.jan kl.17.00
Kjøp billett på nett ogFilmomtale
fredag 8. januar Ulvik kommune
VESTLAND

Vegmelding frå 18.januar: Ulvik - Osa, på strekningen Brakanes - Osa.
fredag 8. januar Ulvik kommune
Folkebadet stengt inntil vidare
folkebadet vert stengt inntil vidare (til 18.01.2021) pga sentralt pålegg for å halda smittefaren for korona nede.
tirsdag 5. januar Ulvik kommune
Koronapandemien: Nye nasjonale råd frå sentrale styresmakter
Nye nasjonale råd frå sentrale styresmakter for handtering av koronapandemien for perioden 4. 18. januar, korleis påverkar det oss i Ulvik?
mandag 4. januar Ulvik kommune
Stengte bygg grunna korona-restriksjonar.
Symjehall, fleirebrukshall og gymsal held stengt t.o.m. 17.01.2021 grunna korona- restriksjonar.
mandag 4. januar Ulvik kommune
Korona: nye nasjonale tilrådingar og krav
Gode innbyggjar! Godt nyttår!
søndag 3. januar Ulvik kommune
Me søkjer PROSJEKTLEIAR, 80 % stilling, mellombels engasjement.
Helse - og omsorgssektoren i Ulvik herad og Eidfjord kommune har fleire utviklingsprosjekt på gang og me søkjer difor prosjektleiar til å leia desse. Helse og omsorgssektoren har stort fokus på endring og omstilling for å imøtekome framtida sine krav til tenesteproduksjon. ...
29. desember 2020 Ulvik kommune
Reglar ved oppskyting av fyrverkeri
Det nærmar seg nyttår, og oppskyting av fyrverkeri. her er nokre reglar ein bør forhalde seg til.
28. desember 2020 Ulvik kommune
Ny sjanse til å sjå "Den største forbrytelsen" 3.jan 2021
Den største forbrytelsen byggjer på boka til Marte Michelet.. Handlinga er knytt til Holocaust i Norge, og filmen haustar gode kritikkar. Kjøp billett på nett
22. desember 2020 Ulvik kommune
Jola er ei tid for håp og for glede, men det er og ei tid for ettertanke og omtanke.
22. desember 2020 Ulvik kommune
Brannvernets joletips
Brannvernet kjem med nokre joletips for ei trygg og brannsikker jol:
22. desember 2020 Ulvik kommune
Oppdatering om korona-vaksinasjon.
Kven vert prioriterte? Styresmaktene seier følgjande: I starten vil det ikke være nok vaksine til allesom anbefales koronavaksine.Basert på rådfra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering (Regjeringens mål og prioriteringer for koronavaksinasjon), med...
21. desember 2020 Ulvik kommune
Kommunalt næringsfond - Covid 19 - Søknadsfrist 6.jan 2021
Ulvik herad har i samband med Covid-19-pandemien fått tildelt ekstraordinære midlar på kr 2.0023.865 som skal fordelast gjennom næringsfondet til heradet. Av desse midlane gjenstår no kr 903 865. Søknadsfrist for å søkje om tildeling er 6.jan.2021.
8. desember 2020 Ulvik kommune
100% fast helsefagarbeidar stilling frå 01.03.21.
Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledig 100% fast helsefagarbeidar stilling frå 01.03.21. Søknadsfrist 03.01.21.
2. desember 2020 Ulvik kommune
1. desember er røykvarslarens dag.
Byt batteri og utfør ein test. Me tilrår seriekopla røykvarslarar.
1. desember 2020 Ulvik kommune
Nasjonal tilskotsordning for å inkludera born og unge - søknadsfrist 4. desember
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
30. november 2020 Ulvik kommune
På kino i kveld kl.20.00 - En julegave fra gatekatten BOB
Julefeelgood for katteelskarar. Kjøp billett her
29. november 2020 Ulvik kommune
Til næringsdrivande i Eidfjord, Kvam og Ulvik.
25. november 2020 Ulvik kommune
Oslo - København på kino i kveld kl.20.00
Kjøp billett
22. november 2020 Ulvik kommune
Regionskoordinator i 50 -80 % stilling UTVIDA SØKNADSFRIST: 10.12.20
UTVIDA SØKNADSFRIST: 10.12.20 For å koordinere samarbeidet i regionen har me ledig fast stilling som regionskoordinator frå 01.03.2021.
20. november 2020 Ulvik kommune
Utstyr frå gamle sjukeheimen vel framme
Senger og nattbord er komme vel fram til Haydom Lutheran Hospital. Sjukehuset ligg i Manyara i Tanzania. Kjekt å sjå at gamalt utstyr kjem til nytte andre stader.
3. november 2020 Ulvik kommune
Ulvik herad App
Last ned og utforsk Ulvik herad sin App. Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivr bluetooth for å motta meldingar via appen.
29. oktober 2020 Ulvik kommune
Heradsstyremøte 4. november
Kl. 13:00 i Kongressen Innkalling og sakslistefinn du her.
28. oktober 2020 Ulvik kommune
Fleire ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun i kombinasjon med heimebaserte tenester
Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun i kombinasjon med heimebaserte tenester Søknadsfrist 01.12.20
28. oktober 2020 Ulvik kommune
Det er påvist eitt nytt tilfelle av koronasmitte i Ulvik.
Smittesporing er utført og nærkontaktar er kalla inn til testing i dag. Etter testing skal dei som vert testa vera i karantene til prøvesvar er motteke. Me minner alle om å fylgja råd frå sentrale myndigheter ved at me framleis ivaretek handhygiene, held avstand og at me er...
27. oktober 2020 Ulvik kommune
Sal av gamle sjukeheimen
Den gamle sjukeheimen i Ulvik ligg no for sal. Sjå meirher
28. september 2020 Ulvik kommune
VESTLAND

Osafjellsvegen er no open til Langavatn.
Rydde- og sikringsarbeida etter raset på Osafjellsvegen er no ferdig, og vegen vert opna i dag, fredag 4.september kl.12:00. Entreprenør driv framleis med snørydding og anna arbeid i området, så vis omsyn ved passering. Ulvik herad ønskjer alle skitt fiske og god jakt!
4. september 2020 Ulvik kommune
Ulvik kino søndag 6.sept. kl.19.00 - 9 år
David Copperfields personlige historieset ein frisk, morosam og sjarmerande vri på Charles Dicken sin klassikar, og viser at enkelte historiar er tidlause. Billettsal kun på nett
3. september 2020 Ulvik kommune
Pulsen på utviklingsprosjektet for Nav og kommunane i region Voss og Hardanger
1. september 2020 Ulvik kommune
Opning av fleirbrukshallen
Hallen opnar for trening att, tysdag 08.09.2020. Sjå vedlagte korona-reglar for bruken av hallen.
31. august 2020 Ulvik kommune
Kunngjering av Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Ulvik herad, Vestland fylke
Formannskap 053/20:
28. august 2020 Ulvik kommune
Ulvik kino søndag 30.aug. kl.20.00 - Tenet
28. august 2020 Ulvik kommune
Til besøkjande på Omsorgstunet
Kjære besøkjande. Vi er glad for at de kjem på besøk på omsorgstunet! Det er likevel nokre reglar de lyt forholde dykk til:
6. august 2020 Ulvik kommune
Ledig stilling som rettleiar NAV Ulvik
NAV Ulvik har ledig 100% stiling som rettleiar. Det er ynskjeleg med snarleg tilsetjing. Stillinga er eit vikariat fram til 1. november 2021 med mogelegheit for fast tilsetjing. Søknadsfrist 16.08.2020 Les meir om stillinga og søk her.
4. august 2020 Ulvik kommune
Ulvik kino - Knerten og sjøormen
3. juli 2020 Ulvik kommune
Status for lokalt CWD arbeid i Nordfjella kommunane 2 kvartal 2020
Siste kvartal har CWD arbeidet som alt anna vore råka av Covid-19. Mykje av det som var planlagt har vorte avlyst eller utsett. Nokre møter har vorte avheldne digitalt, noko som har fungert greitt.
3. juli 2020 Ulvik kommune
Tilskot til beitenæringa i Nordfjella
Beitelaga i Nordfjella kan søkje om ekstra tilskot til tiltak mot skrantesykje.
3. juli 2020 Ulvik kommune
Fv 5374 Osavegen mellom Ulvik og Osa
Vegen er stengt grunna vedlikehaldsarbeid. Gjeld frå 31.08.20 - 30.11.20 Opningstidene kan verta endra etter kvart som prosjektet skrir fram, så sjekk alltid på 175.no og på tlf. 175 for oppdaterte vegmeldingar.
28. juni 2020 Ulvik kommune
Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner
Frivillige brannfolk kommer fram før ambulansen. Nå vil kommunene ha betalt for akutthjelperne.
19. august 2018 $ Bergens Tidende
– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
16. mars 2018 $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULVIK

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL