Ulstein
Kongeørna tok lam frå ørnekongen
– Om det er slik at det er frå sine eigne ein skal ha det, meiner du? Tja, nei, eg ser ikkje sånn på det.
40min Vikebladet
– Det siste Hareid treng
Arild Grimstad håpar Hareid formannskap ikkje godkjenner at Fjord1 set opp fleire betonghus og ladetårn ved fjorden.
07:41 Vikebladet
– Uforståeleg av fylket
Leiinga i Ulstein Fjernvarme er skuffa over at den vidaregåande skulen ikkje vil knyte seg på anlegget.
fredag 19:34 Vikebladet
Ankar frifinning for valdtekt
Påtalemakta ankar frifinninga av to litauarar, som var tiltalte for å ha valdteke ei kvinne på Søre Sunnmøre i fjor sommar.
fredag 17:03 Vikebladet
Opphevar vass-sparingstiltaket
Hareid kommune takkar alle som har vore med å spare på vatnet siste veka.
fredag 15:22 Vikebladet
Investeringsplanane i oljebransjen aukar med 7 prosent
Etter fleire år med nedgang ser olje- og gassindustrien for seg ein kraftig auke i investeringane i 2018, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå.
fredag 12:15 Vikebladet
Gratis dans, musikk og kunst
Bell Ungdomsklubb inviterer til workshop innan dans, musikk og kunst laurdag 3. mars.
fredag 11:51 Ulstein kommune
Som far, så dotter
Arven etter faren og industribyggjaren Idar Ulstein har for Gunvor Ulstein ikkje åleine handla om å leie Ulstein Group vidare inn i framtida, men også om kampen for betre samferdsel for regionen vår.
fredag 11:22 Vikebladet
MØRE OG ROMSDAL

Eldsjela som ikkje gav seg
Gjennom 30 år kjempa han for sambandet som skulle knyte Ytre Søre Sunnmøre til fastlandet. Ti år etter opninga er han framleis overvelda over resultatet.
fredag 10:52 Vikebladet
97.000 bilistar må skaffe bilforsikring innan 1. mars
1. mars innfører styresmaktene gebyr for alle som ikkje har lovpålagt forsikring på køyretøyet sitt. Framleis manglar 97.000 bilistar forsikringa.
fredag 10:18 Vikebladet
– Ei tid før og etter Eiksundsambandet
Nærare 140 leilegheiter og mange einebustader vil bustadutbyggjarar frå Ørsta bygge i ytre dei komande åra. Utan Eiksundsambandet hadde ikkje det skjedd.
fredag 06:33 Vikebladet
Fiskelykke med Ingunn Røyset
torsdag 21:57 Vikebladet
– Det er hektisk, men kjekt
Tobarnsmora Tonje Nygård Lillerovde tar lærarutdanning i Volda og pendlar gjennom sambandet kvar dag. Det er hektisk, men ho slepp i alle fall å tenkje på at ho skal rekke ei ferje.
torsdag 17:59 Vikebladet
Bjarte (55) er tunnelkongen framfor nokon
Over 12.000 turar gjennom Eiksundtunnelen. Det er ikkje rart Bjarte O. Myklebust vert kalla kongen av Eiksundsambandet.
torsdag 14:54 Vikebladet
– Hafast vert for dyrt
Kva meinte samfunnsforskaren om framtida for ti år sidan? Og kva tenkjer ordføraren no?
torsdag 14:53 Vikebladet
Er pendlingsstraumane i ferd med å snu?
Det er ingen tvil om at pendlinga mellom indre og ytre søre Sunnmøre har auka etter opninga av Eiksundsambandet, men dei siste åra ser pendlingsstraumane til å endre seg.
torsdag 13:13 Vikebladet
– Eg likar å køyre i tunnelar, eg
Henrik Støylen Haraldsvik har eit godt forhold til tunnelar. Det skulle nesten berre mangle.
torsdag 11:57 Vikebladet
– Eg er nøydd å skryte litt
Det er første året Ulstein LAN arrangerer dataparty midt i Ulsteinvik sentrum. Det er også første gongen dei samarbeider med Ulstein kommune.
torsdag 10:45 Vikebladet
Grepstad sluttar
torsdag 10:33 Vikebladet
Feil i kinoannonsen
torsdag 09:37 Vikebladet
Tullball ved tunnelen
Det var mange smilande fjes å sjå hos dei som gjekk tur på Eika sist søndag. Det er ikkje kvar dag ein dumpar bort i innspelinga av ein Kjellen-video.
torsdag 08:00 Vikebladet
– Det er spanande tider
Allereie same dag som Linn Wingsternes gjennom Vikebladet Vestposten fortalde at ho skal selje Kaffebaren, blei ho kontakta av folk som var interesserte. Onsdag kveld heldt ho første vising.
onsdag 21:23 Vikebladet
Fleirtal for matkastelov
I fjor haust meinte regjeringa det ikkje var nødvendig med ei matkastelov. Men, no krev fleirtalet på Stortinget at dei fremjar eit forslag til ny lov.
onsdag 19:56 Vikebladet
– Det er viktig med humor
Ulstein LAN har fått større lokale, og då kjem det også meir folk som igjen har ført til meir ansvar for kameratane Hans-Arne og Lorentz.
onsdag 18:30 Vikebladet
– Vi kan ikkje vere for lenge på dette nivået
Hødd sin daglege leiar jobbar med å få på plass budsjettet for 2018. Økonomien i klubben er stram, og sportsleg suksess vil vere ein nøkkel for den vidare satsinga til Hødd.
onsdag 17:18 Vikebladet
God mottaking for Heimebane i Berlin
Publikum i Berlin lo og gret på dei rette stadene då dei fekk sjå dei to første episodane av Heimebane.
onsdag 15:43 Vikebladet
Får Storkorset
Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser blir utnemnt til Storkors av St. Olavs orden.
onsdag 15:25 Vikebladet
Sjøvatnet fossa inn - djupt nede i Eiksundtunnelen
– Sjøvatnet fossa under stort trykk inn gjennom eit spionborehol. Det vart slått full alarm - då vi risikerte å misse heile Eiksundtunnelen.
onsdag 13:01 Vikebladet
Tiltalt for å ha drapstruga faren
onsdag 11:45 Vikebladet
Åtvarar mot høge forbrukslån
– Forbrukslån kan fort bli ein blåmåndag, seier administrerande banksjef Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.
onsdag 10:01 Vikebladet
Ishavsskuta «Asbjørn» frå vogge til grav
onsdag 07:00 Vikebladet
Fagforbundet ønskjer ikkje ny avtale
Fagforbundet i Hareid ber om at kommunen ikkje fornyar avtalen om innleige av vikartenester innan helse og omsorg.
tirsdag 20:52 Vikebladet
Fengsla for vald mot eks-kjærasten
Ein mann i tjueåra er varetektsfengsla for vald mot eks-kjærasten sin i Ulsteinvik.
tirsdag 16:31 Vikebladet
MØRE OG ROMSDAL

Ønskjer å ta jonsok tilbake til Ulsteinvik
Line Urke og fleire med ho ønskjer å vekkje til liv igjen jonsokfeiringa i Ulsteinvik. Difor vil ho like godt arrangere ei skikkeleg festivalhelg kring denne feiringa.
tirsdag 15:57 Vikebladet
Vår i lufta
tirsdag 13:24 Vikebladet
– Den beste trimmen er gratis
Stikk UT! er ei felles turkassetrim i Friluftsrådets 16 medlemskommunar. No ynskjer også Ulstein kommune medlemskap.
tirsdag 11:56 Vikebladet
- Det var ei misforståing
tirsdag 10:56 Vikebladet
Ferjefri E39 blir truleg utsett igjen
Statens vegvesen opnar for at ferjefri E39 kan bli utsett med ytterlegare 17 år, til 2050.
tirsdag 10:17 Vikebladet
Ulstein får felles sentralbord med Vanylven
tirsdag 06:45 Vikebladet
Leiteaksjonen er avblåst
mandag 22:16 Vikebladet
Draumen om ein Food Truck
I mange år har Lisa Mari Breivik Anderson drøymt om ein eigen bil ho kan køyre rundt å selje lokalprodusert mat. Ho er overvelda av den gode responsen ho har fått med folk som vil bidra, men ho treng meir eigenkapital for å realisere draumen.
mandag 21:16 Vikebladet
Lite sannsynleg med flaum i Iverskogen
Hareid formannskap slutta samrøystes opp om ei mindre reguleringsendring for Iverskogen
mandag 19:36 Vikebladet
Vegvesenet meiner batteribygga øydelegg utsynet til fjorden
mandag 18:48 Vikebladet
«Denne oppgåva har dokke ikkje lov til å sleppe unna»
mandag 18:09 Vikebladet
– Lenge til fisk er like viktig som olje
Norsk olje og gass er overraska over ei undersøking gjort av Universitetet i Bergen, og meiner olje vil vere viktigare i lang tid.
mandag 15:49 Vikebladet
Felles sentralbord for Ulstein og Vanylven kommunar
Blide damer på servicetorget i Ulstein og Vanylven ser fram til felles sentralbordteneste i Vanylven kommune.
mandag 14:57 Ulstein kommune
Skilting får folk ut på tur
Det hjelper å skilte og merke turløyper viss ein vil lokke fleire ut på tur i skog og mark, viser ei ny undersøking.
mandag 13:39 Vikebladet
Vann to renn på Strandafjellet
Og i dei to andre blei det andreplass på Anny Våge Molvær.
mandag 11:36 Vikebladet
Fekk att redningsvesten etter 42 år
Idar Eklund fortel om då han som sekstenåring vart berga av mannskapet på "Flømann"
mandag 06:58 Vikebladet
Svømmeklubb får eiga Ulstein-avdeling
Med eit flott badeanlegg på plass i Ulstein Arena, er ei Ulstein-avdeling av Ytre Søre Sunnmøre Svømmeklubb (YSSS) no i ferd med å stige opp til overflata.
søndag 20:25 Vikebladet
– Ha dykk herifrå, elles skjer eg øyrene av dykk!
– Vi var livredde anleggsbasen, men i ettertid forstår eg at han var redd, han òg.
søndag 18:08 Vikebladet
– Ikkje ver som alle andre
søndag 14:03 Vikebladet
– Eg har blitt kontakta både frå Italia og USA
Den ikoniske ishavsskuta og vernefartøyet Polarstar er eit blikkfang der ho ligg fortøydd på Hareid. Interessa er svært stor, og telefonane kjem frå heile verda.
søndag 11:39 Vikebladet
20 år sidan flyttinga av «Gråbuda»
søndag 11:31 Vikebladet
Den sovande sportsidioten
søndag 09:54 Vikebladet
Desse skal ta hand om taksering og klager
Det er no valt både skattetakstnemnd og klagenemnd som eit ledd i innføringa av eigedomsskatt i Ulstein.
søndag 07:39 Vikebladet
Fekk presentere seg for kommunestyret
Ulstein kommunestyre fekk ungdomsrådet på besøk
lørdag 21:59 Vikebladet
To departement kjem på synfaring
Torsdag 1. mars blir det synfaring til Fremste Teigane 2. Dit kjem to departement, Riksantikvaren, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Hareid kommune.
lørdag 20:49 Vikebladet
MØRE OG ROMSDAL

Manglande omkøyringsvegar lamma trafikken
lørdag 19:38 Vikebladet
- Hadde sommarfuglar i magen
Prosjektdirektør Ole Kristensen har vore med på over hundre sjøsetjingar, men han er alltid like spent.
lørdag 18:00 Vikebladet
– Eg har vore sint på Gud
Anne Brit Sukka kjenner seg kalla av Gud til eit liv i Uganda. Ho forelska seg i Kassim og i borna på barneheimen Siita Nest. Så tok livet ein bråstopp.
lørdag 14:51 Vikebladet
Sjøsetjing gjekk som smurt
lørdag 13:40 Vikebladet
Vi treng DRIV!
lørdag 12:31 Vikebladet
– Det har vore målet sidan eg var 6 år
Peter Hasund fortel at det å bli a-lagsspelar i Hødd er noko han har jobba mot heilt sidan starten.
lørdag 11:10 Vikebladet
Set utbyggingsplanar på vent
– Eg er ingen festbrems, men meiner at planlegging av eit nytt bustadområde i Holsekerdalen kan vente til arealplanen er klar, sa Hannelore Måseide.
lørdag 09:39 Vikebladet
Kleven sjøset ekspedisjonsskip
I føremiddag er det sjøsetting av verdas første hybriddrivne ekspedisjonsskip. Hendinga går føre seg på Kleven Verft.
lørdag 17. februar Vikebladet
Vert heilt utan vatn
fredag 16. februar Vikebladet
– Eit viktig oppdrag
fredag 16. februar Vikebladet
Ekornes byggjer fabrikk i Litauen
fredag 16. februar Vikebladet
Kjærleiks-fisken skrei
fredag 16. februar Vikebladet
Lite vatn i Hareid
Rådmann Ragnhild Velsvik Berge oppmodar innbyggjarane i Hareid til å bruke lite vatn, så Pelagia i Liavågen kan ta imot all fisken dei har i vente.
fredag 16. februar Vikebladet
Anleggskontor i Bjørndals Minne
Rise Bygg og Ulstein kommune er samde: det skal vere anleggskontor i Bjørndals Minne til Bjørndalvegen Park står ferdig.
fredag 16. februar Vikebladet
Sju av ti har aviser som viktigaste nyheitskjelde
Riksdekkjande aviser og lokalaviser er den viktigaste nyheitskjelda for fleirtalet i befolkninga over 18 år, viser rapport. Men gratispassasjerane blir fleire.
fredag 16. februar Vikebladet
Foreldrekrav førte fram
Kommunestyret i Ulstein gjekk torsdag inn for å løyve pengar til gangveg i Botnen.
torsdag 15. februar Vikebladet
Mange vil til Ulsteinvik
Sunnmøre Folkehøgskule opplever rekordsøking.
torsdag 15. februar Vikebladet
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULSTEIN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Båt Sport Kultur Buskerud Østfold
flere?
Trøndelag Fotboll Aust Agder Nordland Rogaland Mat Møre og Romsdal Vest Agder Finnmark Kvinnherad Jul Sogn og Fjordane Oslo Mobil Get-ligaen Forsvar Fiske Bolig Skåne Blekinge Økonomi Kalmar Ringsaker Inrikes Russland Fotball Landbruk Sport Osterøy Haugesund Hammerfest Trav Øvre Eiker Elverum Motor Bodø Bærum Oskarshamn Bamble Helsingborg Politikk Näringsliv Kristiansand Radøy Tromsø Forskning Vestby Drammen Reise Kryptovaluta Östra Göinge Kultur Odds BK OL Sigdal Vær Kragerø Karmøy Tinn Lindås Indonesia Kongsvinger Porsgrunn Narvik Suldal Førde Kristianstad Musikk Risør Sykkel Helse Tingvoll Stockholm Fauske Landskrona Trysil Kristiansund Hadsel Salangen Kunst Svelvik Nedre Eiker Lesja Eliteserien Film Gjøvik Horten Klippan Nord-Korea Sandnes Meland Sørfold Vaksdal Svalbard Moss Tesla Forskning Malmö Løten Hemne Tolga Game of Thrones Kommunesammenslåing Trondheim Askøy Kongelig Stavanger Evje og Hornnes Barn Sandefjord Sarpsborg Hamar Rosenborg BK FK Haugesund Askim Vestre Slidre Ås Råde Skien Vestvågøy Asker Jakt Mote Håndball Hockey Vefsn Tour de Ski Nannestad Fjell Eidsberg Jobb Orkdal Masfjorden Sortland Spill Nore og Uvdal Langrenn Dyr Gjerstad Målselv NHL Larvik Bil Re Snowboard Karlskrona Lenvik Våler Ørsta Harstad Stavanger Oilers Universet Klima Aurdal Stryn Friidrett Tvedestrand Alpint Drangedal Litteratur Bil Foto Øygarden Tønsberg Nybro Kongsberg Jølster Lødingen Notodden Hälsa Finnøy Nesseby Åsnes Brexit Andøy Halloween Utsira Skisport Seljord Sande Mandal Brønnøy Strand Steigen SK Brann Rana Dovre Volda Røros Frankrike World Series of Poker Sund Tomelilla Klepp E-sport Fet Frogn Vitenskap Google Tour of Norway Åmot Norway Cup Hörby Alta Lillesand Teknik Hässleholm Romfart Mat Grue Skjervøy Tynset Vålerenga Fredrikstad Vinje Voss Eiker Modum Farsund Hurum Ski Tromsø IL Kina Skøyter Ullensvang Aurskog-Høland Porsanger Eid Selbu Kvænangen Meløy Stord Sverige Enebakk Leirfjord Årdal Halsa Alstahaug Træna Tour de France Båstad Mörbylånga Musik Tana Austrheim Evenes Sjakk Hvaler Åmli Svalöv Lomma Telenorligaen Vietnam Mönsterås Tydal Rendalen Bjørnefjorden Sande Frosta La liga Herøy Bromölla Resor Emmaboda Nesodden Nesset Lindesnes Flora Sør-Varanger Fitjar VM Eslöv Filippinene Skiskyting Syria Nissedal Jevnaker Lier Lyngdal Båt Lund Poker Ålesund Menn Arendal Skurup Ulstein Rauma Nes Viking FK Måsøy Øksnes Eurovision Skedsmo Svømming Kvinner Modalen Røyken Ishockey Motorsport Fedje Bremanger Os Film Eidfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL