Ullensvang
Skuleruta 2020 – 2021
SKULERUTA 2020 – 2021 (1)Last ned Månad Hending Dagar Merknad August Fyrste skuledag for elevane 17.08 11 Planleggingsdagar 12.-14.08 September 19 Oktober Haustferie veke 40:28.09 – 02.10. 20 November Elevfri dag 13.11 20 Regional planleggingsdag 13.11 Desember Siste skuledag før jul...
onsdag 09:28 Ullensvang kommune
Presentasjon av budsjett!
Presentasjonen av budsjett for Ullensvang kommune vil starta så snart kommunestyremøtet er ferdig på Ullensvang hotell i morgon (torsdag 7. november). Kommunestyremøtet er sett til kl. 13.00-16.00, men møtet kan bli noko kortare enn planlagt og då startar presentasjonen noko...
onsdag 6. november Ullensvang kommune
Sakskart til kommunestyremøte
Grunna ei oppdatering av saks-/møtebehandlingssystemet har det oppstått ein feil som medfører at vi ikkje får danna sakskart i møteportalen. Det blir jobba med dette og sakskart vil snart blir tilgjengeleg i møteportalen. Den enkelte sak ligg likevel ved her: 011/19...
mandag 4. november Ullensvang kommune
Budsjettforslaget frå rådmann er no klart.
Vi legg ut ei økonomisk ramme på omlag 1,3 milliarder kroner i 2020 til beste for innbyggjarane og næringsliv i den flotte nye kommunen vår. Det vert ikkje foreslått kutt i årsverk i år. Vi må bruka omlag 31 millionar kroner for å få budsjettet i...
torsdag 31. oktober Ullensvang kommune
Derfor er vi med på Eigenberedskapsveka 2019
Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap. DSB_beredskap_brosjyreLast ned Målet med Eigenberedskapsveka 2019, som varer frå 28. oktober til 3....
onsdag 30. oktober Ullensvang kommune
Ullensvang kulturskule invterer deg til
KAOSHELG Dato: 15. – 16. november Stad: Odda ungdomsskole Tidspunkt: kl. 12.00 – 17.00 Pris: 300,- (inkl. enkel servering) Kaoshelg-digital-utsendingLast ned Kaoshelg-digital-utsending-1Last ned Fredag/lørdag  15.-16.november – passar skikkeleg fint når det er planleggingsdag...
onsdag 30. oktober Ullensvang kommune
Tilsynsutvalet i Hordaland
SØKNAD OM MOTORFERDSLE innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evnt. fireårsperioden 2020 – 2023.  Lysing-motorferdsel-vinterLast ned Søknadskjema-nasjonalparkenLast ned Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang og Eidfjord. Søknadsfrist 25. november...
mandag 28. oktober Ullensvang kommune
Regionkoordinator – inntil 80% stilling
Hardanger/Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå. 1.1. 2020. Hardanger/Voss kompetanseregion Hardanger/Voss  Kompetanseregion er eit regionalt samarbeidsorgan innan oppvekstsektoren for kommunane ( pr 1.1.20 ) Eidfjord, Kvam,...
fredag 25. oktober Ullensvang kommune
HORDALAND

Kommunestyre konstituert
I dag onsdag 23. oktober vart kommunestyre for Ullensvang kommune konstituert – ei historisk hending. Roald Aga Haug (Ap) vart vald som ordførar og Kjellaug Hoås Samland (Ap) varaordførar. Kommunestyret i Ullensvang kommune består av totalt 33 folkevalde representantar. Gard...
onsdag 23. oktober Ullensvang kommune
Vedtekter barnehage
For Ullensvang kommunen som eigar av barnehagane er det viktig å utforma vedtekter for drift av barnehagane. Det vil skapa meir føreseielege vilkår for drift, og for foreldra/føresette. Vedtekter har vore ute til høyring og endeleg vedtak vart gjort i Fellesnemnda...
torsdag 17. oktober Ullensvang kommune
OBS! Avlesing av vassmålarar 2019 og endring av forfallsdato kommunale eigedomsgebyr (vatn, avløp, slam, feiing, renovasjon og eigedomsskatt)
På grunn av kommunesamanslåing vert forbruket av vatn og avløp stipulert i 2019 for dei som har vassmålar. Du treng altså ikkje rapportera inn vassmålarstand til kommunen i desember 2019. Har du spørsmål eller ynskjer rundt dette, ta kontakt med Odda kommune v/...
tirsdag 15. oktober Ullensvang kommune
Ledig stilling – Rektor ved Tyssedal barneskole
Søknadsfrist: 25.10.19 Søk på stilling Saksnr: 19/1019-2019014578 2019014578 Rektor-TyssedalLast ned Det er ledig 100 % fast stilling som rektor ved Tyssedal barneskole fra 01.01.20. Stillinga er 80 % administrasjon og 20 % undervisning. Tyssedal barneskole er ein 1-7 skole med 47...
mandag 14. oktober Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar september 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles: Arbeid med bygging av nye system, avtalar lokalisering. Val 2019. Bemanning og lokalisering. Næringssjef og verksemdsleiar renovasjon starta i jobben. Arbeidsmiljøkonferansen 2019. Prosjektleiar: Styringsgruppemøte dei store systema;...
tirsdag 8. oktober Ullensvang kommune
Er du den fyrste biblioteksjefen i Ullensvang kommune?
Søknadsfrist : 27.10.19 Søk på stilling  Saksnr. 19/991 – 2019014093 2019014093  Utlysing verksemdsleiar for bibliotek og kino-L1066106Last ned Ledig stilling som verksemdsleiar for bibliotek og kino Ullensvang kommune søkjer etter verksemdsleiar for bibliotek...
mandag 7. oktober Ullensvang kommune
Ledig fastlegeheimel ved Odda Legesenter
Søknadsfrist: 22.10.19 Søk på stilling Saksnr. 19/986-2019013951 2019013951 Lysing-Fastlegeheimel-ved-Odda-LegesenterLast ned Klikk her for å sjå framvising av fastlegeheimelen. Ullensvang kommune er ein ny kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen er ein...
fredag 27. september Ullensvang kommune
Ledig stilling som verksemdsleiar ved Røldal pleie og omsorg
Søknadsfrist: 13.10.19 Søk på stilling Saksnr. 19/973-2019013799 2019013799 Lysing – Ledig stilling som verksemdsleiar ved Røldal pleie og omsorgLast ned Me har ledig 100% fast stilling som verksemdsleiar ved Røldal pleie og omsorg frå d.d. Odda kommune er ein...
onsdag 25. september Ullensvang kommune
Næringssjef er på plass
Inge Håvard Aarskog starta 23. september som næringssjef i Ullensvang kommune. Næringssjef er kommunen sin kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og skal initiera og følgja opp...
tirsdag 24. september Ullensvang kommune
Myndigheit og oppgåvefordeling i eigedomsskattesaker.
Rollar – kven gjer kva? Kommunestyret: årleg vedtak om eigedomsskatt utskrivingsalternativ skattesats/promillesats antal terminar for innbetaling mogeleg fritak etter eigedomsskattelova § 7 vedta eigedomsskattevedtekter velja medlemmer til sakkunnig nemnd og klagenemnd for eigedomsskatt...
tirsdag 24. september Ullensvang kommune
Fritak frå eigedomsskatt
Fritak etter eigedomsskattelova § 5 Nokre eigedomar skal ha fritak for eigedomsskatt i samsvar med eigedomsskattelova (esktl.) § 5. Døme: kommunale- og statlege eigedomar, kyrkjer, helseforetak, eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk Spesielt om landbrukseigedomar § 5 h):...
tirsdag 24. september Ullensvang kommune
Ny kommune – nytt kontonummer
Informasjon til innbyggjarar i alle dei tre kommunane Angåande betaling av kommunale tenester i overgangen til Ullensvang kommune Når det gjeld betaling av kommunale tenester for desember 2019, kan det bli endringar i forfallsdatoar, dette på grunn av overgang til nytt økonomisystem. ...
onsdag 18. september Ullensvang kommune
Trea stod fulle med aromaeple på Ystanes i Ullensvang. Så kom uvêret.
180 epletre blåste over ende i Hardanger. Trea stod fulle med aromaeple på Ystanes i Ullensvang. Så kom uvêret.
søndag 15. september $ Bergens Tidende
Kva skjer kultur?
Kulturprogram_haust-2019_1Last ned Kulturprogram_haust-2019_2Last ned
fredag 13. september Ullensvang kommune
Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Hordaland (NVE)
NVE har sendt oransje farevarsel om jord- og flaumskred for midtre og indre delar av Sogn og Fjordane og Hordaland. Varselet gjeld frå laurdag ettermiddag og fram til måndag morgon.  For meir informasjon, sjå her.
fredag 13. september Ullensvang kommune
Protokoll frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd 10.09.19. Protokollane kan lesast her: Protokoll-frå-møte-i-Kyrkjeleg-fellesnemnd-for-Ullensvang-100919Last ned Protokoll-frå-møte-i-Partsamansett-utval-for-Ullensvang-100919Last ned
fredag 13. september Ullensvang kommune
Valoppgjør for Ullensvang
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2019 Valgte_representanter_257_2019-09-11Last ned Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune – Kommunestyrevalet 2019 (L)(1062262)Last ned
onsdag 11. september Ullensvang kommune
26-åring kan bli første ordfører i Alver
26 år gamle Sara Sekkingstad (Sp) seiler opp som første ordfører i Alver. I flere nye kommuner er det dragkamp om makten.
tirsdag 10. september $ Bergens Tidende
Ledig stilling som oppmålingsingeniør
Utsett søknadsfrist til 06. oktober. Saksnr. 19/910-2019012908 2019012908 Oppmålingsingeniør-1Last ned Ledig stilling som oppmålingsingeniør For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein dyktig oppmålingsingeniør i 100% fast...
mandag 9. september Ullensvang kommune
Ledig stilling som geodataansvarleg
Utsett søknadsfrist til 06. oktober. Saksnr. 19/908-2019012906 2019012906 GeodataansvarligLast ned Ledig stilling som geodataansvarleg For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert geodataansvarleg i 100% fast stilling....
mandag 9. september Ullensvang kommune
Førehandsstemming i ullensvang kommune i veke 36
Stemmestad Måndag 2/9 Tysdag 3/9 Onsdag 4/9 Torsdag 5/9 Fredag 6/9 Odda bibliotek 10:00 – 15:00 10:00 – 16:00 10:00 – 20:00 10:00 – 16:00 10:00 – 14:00 Heradshuset i Kinsarvik 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 –...
mandag 2. september Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar august 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles Sommarferien overstått og oppløpet er i gong. Gjennomføring av val 2019 Prosjektleiar Styringsgruppemøte dei 3 store systema; Visma, Websak, Google. Samling Kultur, næring og samfunn – 20.august. Leiarsamling...
fredag 30. august Ullensvang kommune
Val 2019 – Opningstider for stemmemottak
Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 – vallokale og opningstider for stemmemottak i valkretsane i Ullensvang kommune er: Krets Lokale Opningstid Tyssedal Gymnastikksal i Tyssedal barneskole 10:00 – 19:00 Odda Odda bibliotek 10:00 – 20:00 Skare Gymnastikksal i Skare barneskule 10:00 –...
fredag 30. august Ullensvang kommune
Alkoholpolitiske retninglinjer for Ullensvang kommune
Gjeldande frå 01.01.2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Ullensvang kommuneLast ned Alkohollova set rammene for korleis alkoholpolitikken skal forvaltast. Innanfor desse rammene er kommunen ilagt betydeleg ansvar og fridom til å utforma sin eigen lokale alkoholpolitikk.  ...
fredag 30. august Ullensvang kommune
Hotel Ullensvang må holde vinterstengt for første gang på 50 år
– Det er uten tvil en tung avgjørelse å ta, skriver eierne i en pressemelding.
fredag 16. august $ Bergens Tidende
HORDALAND

Politisk reglement
Politisk reglement for Ullensvang kommune var oppe som sak i Fellesnemnda 14. juni 2019. Det var sett ned ei arbeidsgruppe som arbeidd fram eit framlegg tli reglement til fellesnemnda. Framlegget har i stor grad basert seg på reglementa som dei tre kommunan har i dag, og er langt på veg ganske likt...
tirsdag 13. august Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Kunngjering av forskrifter – nye gravplassvedtekter frå 01.01.20 Bjørgvin bispedømeråd godkjende vedtekter for gravplassane i nye Ullensvang kommune 26.06.19. Gravplassvedtekter er å rekne som forskrift, jf. forvaltningslova § 2 bokstav c. Vedtektene skal difor verte...
tirsdag 13. august Ullensvang kommune
Eg vil ha DI meining til kommuneplan!
Kommuneplanleggar Wermund Vetrhus tar turen rundt i Ullensvang kommune i samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel. Har du innspel til kommuneplaleggar? Dette er ein god sjanse til å påverka!
fredag 9. august Ullensvang kommune
Førehandsstemming i Ullensvang kommune ved Kommune- og fylkestingsvalet 2019
Valstyret i Ullensvang kommune har vedteke at kan ein førehandsstemme i perioden frå og med 12.08.19 til og med 06.09.2019 innan kl. 14:00 i fylgjande stemmelokale:  Biblioteket i Odda rådhus  Kommunehuset i Jondal  Heradshuset i Kinsarvik  I tillegg vil ein ta i mot...
mandag 5. august Ullensvang kommune
Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn
For å stemme må du stå i manntalet som er sett opp på grunnlag av folkeregisteret pr. 30. juni i valåret.  Dette vil seie at dersom du melder flytting etter 30. juni i valåret, vert du ståande i manntalet i den kommunen/valkrinsen du flyttar frå.  ...
torsdag 11. juli Ullensvang kommune
Tidlegstemming 2019
Ordinær førehandsstemming startar 12. august, men allereie frå 1. juli kan ein stemme innanriks, såkalla tidlegstemming. Tidlegstemming gjeld til og med 10. august, det vil seie fram til start av ordinær førehandstemming. Dei ordinere stemmesedlane er ikkje klare ved...
mandag 8. juli Ullensvang kommune
2. gangs utlysing som 100% verksemdsleiar renovasjon
Verksemdsleiar renovasjon Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og utviklingsorientert sjef til overordna og koordinerande leiing av den kommunale renovasjonen i Ullensvang kommune Tenesteområde: Ullensvang kommune har...
tirsdag 2. juli Ullensvang kommune
Samfunnsplanleggjar
For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert samfunnsplanleggjar i 100% fast stilling. Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Arbeidsoppgåvene vil vere knytt opp til alle nivå av areal- og samfunnsplanlegging. Hovudmengda av arbeidet er...
tirsdag 2. juli Ullensvang kommune
Høyring – forskriftar om vatn, avlaup, slam og utslepp i Ullensvang kommune
Forskrift om vass – og avlaupsgebyr, Ullensvang kommune, Vestland Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar, Ullensvang kommune, Vestland Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Ullensvang kommune, Vestland Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av...
fredag 28. juni Ullensvang kommune
Nytt kommunevåpen, folket har funne sin favoritt!
Då er folkerøystinga om nytt kommunevåpen over, og me har ein vinnar! Det har vore stort engasjement og god deltaking på avrøystinga. Totalt 1402 stemmer er gitt, og det utpeika seg raskt ein favoritt. Det er det ei stor gleda å presentera vinnarutkastet til kommunevåpen...
fredag 21. juni Ullensvang kommune
Ullensvang herad: Viktig melding vedrørande landbruk, byggesak og plan
Me har utfordringar med mange saker og redusert kapasitet og me innfører difor ei mellombels løysing ut året vedrørande «opningstider» i desse avdelingane. Dette for å leggja til rette for at ein kan arbeida meir konsentrert med saker. Målet er å kunne yta...
fredag 21. juni Ullensvang kommune
Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap
Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland. Stiftinga Hordaland Landbruksselskap forvaltar i dag kapitalen til 6 fond...
mandag 17. juni Ullensvang kommune
Har du innspel til kommuneplanleggar?
Kommuneplanleggar Wermund Vetrhus tar turen rundt i Ullensvang kommune i samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel. Har du innspel til kommuneplaleggar? Dette er ein god sjanse til å påverka! Du finn han på følgande plassar: ODDA (gågata) – 12.06.19 JONDAL (Spar)...
torsdag 13. juni Ullensvang kommune
Utstilling i Nærbutikken på Grimo
Elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule stiller ut nokre av arbeida sine i Nærbutikken på Grimo. Utstillinga opnar torsdag 13. juni kl. 17:00. Musikalske innslag ved Anna Margrete Emmerhoff Grønsnes og Karina Reisæter på hardingfele. Gratis inngang ...
fredag 7. juni Ullensvang kommune
100% stilling som controller
Søk på stilling Saksnr.19/647-20190086492019008649 Dokument – Controller 100% stilling som controller Denne stillinga er nyoppretta i Odda kommune, men vil frå og med 01.01.2020 vera ein del av Økonomiavdelinga i Ullensvang kommune. Stillinga rapporterer til kommunalsjef...
torsdag 6. juni Ullensvang kommune
Utlysing av stilling som verksemdsleiar Byggdrift
Søk på stilling Saksnr.19/652-20190086982019008698 Dokument – Verksemdsleiar Byggdrift 100% stilling som verksemdsleiar Byggdrift Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og utviklingsorientert...
torsdag 6. juni Ullensvang kommune
Renovasjonsordning Ullensvang kommune 2020
Fellesnemda har fatta følgjande vedtak i FN – sak 048/18:  Ullensvang kommune skal ha renovasjon som kommunal teneste.  Prosjektleiar får i oppdrag å få fram, til neste fellesnemndsmøte, økonomisk oppgjer for utløysing av Jondal og Ullensvang frå...
tirsdag 4. juni Ullensvang kommune
Måndadsbrev prosjektleiar mai 2019
Foto: Sigrid D. Dagestad, Ullensvang kommuneKva har skjedd denne månaden i prosjektet? 20. mai gjekk alle tilsette over på felles kontorstøtte plattform Google, og nytt Intranett Happeo, no er alle på felles e-post, kalender og disk. Eit stort steg mot ny kommune. Mykje godt arbeid er...
tirsdag 4. juni Ullensvang kommune
Godkjente vallister for Ullensvang kommune ved kommune- og fylkestingsvalet 2019
Her finn du oversikt over dei godkjende listene til kommunestyrevalet 2019 Vallister med kandidatar til kommunestyrevalet 2019 9 parti har liste til kommunestyrevalet for Ullensvang kommune som er til hausten: Arbeiderpartiet Framstegspartiet Høgre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet Dei...
tirsdag 4. juni Ullensvang kommune
Nytt kommunevåpen for ullensvang kommune
Vi har gleda av å invitera til presentasjon av finalistane torsdag 06. juni kl. 10.00, Lagmansstova i Agatunet Det nye våpenet skal vere basert på Ullensvang herad sitt noverande. Liljevåpenet er henta frå det gamle våpenskjoldet frå Aga slik ein finn det på...
onsdag 22. mai Ullensvang kommune
Utlysing av stilling: Næringssjef
onsdag 22. mai Ullensvang kommune
Promillekjørte i 105 km/t og ble kritisk skadet: – Alt var hvitt etter kollisjonen
Den unge sjåføren tilsto «det han kan huske».
tirsdag 14. mai $ Bergens Tidende
R – Rådmann og kommunalsjef
Ole-Jørgen Jondahl Prosjektleiar/rådmann Ullensvang kommune Telefon: 975 58 471 Magnus Steigedal Assisterande rådmann Ullensvang kommune Telefon: 93 64 44 42 Anne Tove S. Teigenes Økonomi Ullensvang kommune Telefon:  Eivind Gregersen HR Ullensvang kommune ...
onsdag 8. mai Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar april 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Prosjektleiar: Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane Deltaking på nettverksamling KS Vest Hydrogensymposium 2019 PSU 23.april Fellestenester / Sektornivå: Innplasseringar Organisering stab/støtte, nytt møte for tilsette i...
torsdag 2. mai Ullensvang kommune
Listeforslag til Ullensvang kommune ved kommune- og fylkestingsvalet 2019
Her finn du oversikt over kva parti som har levert liste. Frist for å levere lister var 1. april kl. 12:00. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess. Listeframlegg: Kommunestyrevalet 2019 i Ullensvang kommune 9 parti har levert liste...
fredag 12. april Ullensvang kommune
HORDALAND

Syngjande kommune
Korkafé på Hauso samfunnshus onsdag 24. april
torsdag 11. april Ullensvang kommune
Innplassering i stillingar
Omstillingsutvalet har no handsama ei rekke innplasseringar. Prosjektleiar har med grunnlag i innstilling frå omstillingsutvalet innplassert: Stillingstittel % Namn Rådmann 100% Ole-Jørgen Jondahl Stab – støtte     Ass. rådmann 100% Magnus...
fredag 5. april Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 03.04.19: Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 03.04.19 Protokoll frå møte i Partsamansett utval for Ullensvang 03.04.19
fredag 5. april Ullensvang kommune
Nyhende februar
Månadsbrev prosjektleiar februar 2019 Prosjektleiar: Gjennomført drøftingsmøte 6 med dei tillitsvalde og vernetenesta; Organisasjonskart – sjå her Leiarsamling 18.februar; alle leiarar Jondal, Odda og Ullensvang Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane Deltaking...
fredag 15. mars Ullensvang kommune
Om organisering av legetenesta
Legetenesta vert eigen teneste med eigen verksemdsleiar, og kommunelegefunksjonen vert plassert i stab hjå kommunalsjef. Til kommunelegefunksjonen er det 120 % stilling til disposisjon. Med bakgrunn i dette startar ein opp med kartleggingssamtalar for innplassering i stillingane. Når det gjeld...
tirsdag 12. mars Ullensvang kommune
Nytt frå kyrkjeleg fellesnemnd
Kyrkjeleg fellesnemnd hadde ekstraordinært møte 29.01.19 med m.a. handsaming av kyrkjeverjestillinga. Partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd hadde møte 12.02.19. Her kan du lese protokollane: Protokoll frå ekstaordinært møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang...
onsdag 13. februar Ullensvang kommune
Kva skjer kultur?
tirsdag 5. februar Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar januar 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Prosjektleiar Gjennomført drøftingsmøte 5 med dei tillitsvalde og vernetenesta; administrativ organisering verksemdsnivå, særavtalar/lokale avtalar, løn- og arbeidsvilkår kommunalsjefar og...
fredag 1. februar Ullensvang kommune
Administrativ organisering verksemdsnivå
Arbeidet med endeleg administrativ organisering er no etter prosess med dei hovudtillitsvalde, hovudarbeidsgruppene, og den nye leiargruppa i sluttfasen. Største del av organiseringa er landa, men noko arbeid med organisering av legetenesta er framleis under arbeid. Følgjande prinsipp ligg til grunn:...
fredag 1. februar Ullensvang kommune
Manntal
Får å kunna stemma må du ha stemmerett og stå innført i ein kommune sitt manntal. Manntalet er ei liste over personar med stemmerett i kommunen. § 2-4.I hvilke kommuner velgerne skal manntallsføres Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) Er...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Valstyret
Valstyret er ansvarleg for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. I fylgje valglova § 4-1 skal det i kvar kommune vera eit valstyre som vert valt av kommunestyret. I Ullensvang kommune er valstyret valt av fellesnemnda for Ullensvang kommune og...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Kontaktinformasjon val
Har du spørsmål til valstyret? Solfrid Borge LEIAR AV VALSTYRET Tlf: 952 43 044 E-post: solfrid.borge@ullensvang.kommune.no Har du spørsmål knytt til den praktiske gjennomføringa av valet? Turid Nå LEIAR FOR VAL I ULLENSVANG KOMMUNE Tlf: 901 06 416 E-post:...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Skal de stilla liste til kommunevalet 2019?
Alle parti og grupper som ynskjer å stilla til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen dei ynskjer å stille til val i. Frist for å levera listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. Listeforslaget må ha kome fram til kommunen, det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er...
torsdag 31. januar Ullensvang kommune
Ullent i Ullensvang
Alt eg ønskjer meg til jul er ein kommune utan visjonar.
11. desember 2018 $ Bergens Tidende
Oppdatert: Styringsdokument og prosjektplan versjon 5
Prosjektplan skal gje føringar og retning for prosjektarbeidet fram mot etableringa av nye Ullensvang kommune 2020. PSU og fellesnemnda har handsama saka om prosjektplan tidlegare og fellesnemnda har fatta vedtak om tidlegare versjonar av prosjektplanen, sist i sak...
5. desember 2018 Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 29.11.18: Protokoll frå møte i partsamasett utval 291118 Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 291118
3. desember 2018 Ullensvang kommune
Rådmannen si leiargruppe er no klar
Kommunalsjefar er no tilsett etter prosess jf. Omstillingsavtalen.   Prosessen har vore gjennomført etter følgjande punkt: Kartleggingssamtale Testing + testintervju med rapport på kvar kandidat, Mercuri Urval ansvarleg Drøfting i og innstilling frå omstillingsutvalet med...
23. november 2018 Ullensvang kommune
Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL