Ullensvang
Varsel om STOR snøskredfare for Hordaland
Det ventes søndag STOR snøskredfare – faregrad 4 – i Hordaland (region Voss, Hardanger) – Snøskredvarslingen, NVE.Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.Ved alvorlige hendingar som flom, skred eller andre beredskapssituasjonar kan NVE...
28. desember 2019 Ullensvang kommune
Vi lanserer ny nettside
Om kort tid blir nye Ullensvang kommune ein realitet – 01.01.20. Nye nettsider er under arbeid og vil bli lansert ved årsskiftet når vi er ny kommune. Ei kommunal nettside inneheld mykje informasjon og skal dekke mange ulike behov. Vi har bygd sida for ditt behov som innbyggjar og for deg som...
27. desember 2019 Ullensvang kommune
Mykje nedbør og kraftig vind i vente
27. desember 2019 Ullensvang kommune
Flott jolegåve til sjukeheimane, omsorgssentra og bufelleskapa i ny kommune
Forfattaren Kai Inge Melkeraaen har vitja alle sjukeheimane, omsorgssentra og bufelleskapa med si jolegåve “Nye Ullensvang”. Boka har med bilde og møte med folk, og viser flotte naturbilde frå frå heile kommunen.  Takk til Kai Inge, boka vil gleda mange. 
23. desember 2019 Ullensvang kommune
Innbyggjartorg
2. januar skrur vi på lysa på tre innbyggjartorg i Ullensvang kommune. Innbyggjartorga vert på Torget 2-4 i Odda, Heradshuset i Kinsarvik og Blåhuset i Jondal. Innbyggjartorga er innbyggjaren sin veg inn i kommunen. For Ullensvang kommune er det ein grunnleggjande tanke at vi skal gje...
23. desember 2019 Ullensvang kommune
Forlenga sakshandsamingstid og manglande postliste på nett for kommunen i oppstarten av januar
Kommunesamanslåinga fører til ei rekke endringar i kommunen sine fag- og arkivsystem. Mellom anna vil me ikkje ha anledning til å kunne føre post i ein periode. Samstundes vil matrikkelen (sentralt eigedoms-, adresse- og byggregister) vil vere stengt for samanslåingskommunane.  ...
21. desember 2019 Ullensvang kommune
God jul frå rådmann
20. desember 2019 Ullensvang kommune
Odda parkering
Skiltplan for Odda sentrum – innspill og kommentarar. I samband med Odda kommunestyre si behandling av sak om parkering og skiltplan onsdag 11. desember ble det opplyst frå ordførar at om nokon har innspill/kommentarar til reguleringane i planen så kan ein kome med dette innan...
20. desember 2019 Ullensvang kommune
VESTLAND

Skjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage
Her kan du laste ned søknadsskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjenetid for barnehage. Søknad-om-redusert-foreldrebetaling_gratis-kjernetidLast ned Søknad skal sendast til: Ullensvang kommune, Opheimsgata 31, 5750 Odda
19. desember 2019 Ullensvang kommune
Snøskredvarsel for Hardanger og Voss
Gjeld 2 regionar: Varsel for VossNivå: 4 – stor snøskredfareGyldig fra: 19.12.2019 00:00 Varsel for HardangerNivå: 4 – stor snøskredfareGyldig fra: 19.12.2019 00:00 Sjå snøskredvarsler for heile landet
18. desember 2019 Ullensvang kommune
01.01.2020 > Ullensvang kommune
Vi byggjer samfunn! 1. januar 2020 vert den nye kommunen sett i drift. Ullensvang kommune vil satsa på desentralisert tenestestruktur for å gi nære tenester til innbyggjarane. Den økonomiske ramma er på omlag kr. 1,3 milliarder, noko som vil sikra gode tenester for alle i kommunen....
17. desember 2019 Ullensvang kommune
V – Vakt- og beredskapstelefonar i kommunen
Vatn og avløp Mob: 975 58 646 Veg og park Mob: 975 58 629 Beredskap - kritiske hendingar Mob: 911 93 437
17. desember 2019 Ullensvang kommune
Informasjon til føresette med barn i skulen
Grunna kommunesamanslåing skal vi slå saman systema Visma Flyt Skule (VFS) for Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad. Av den grunn vil ikkje VFS vera tilgjengeleg i perioden: 18.12.2019 – 05.01.2020 Kvar skule har orientert sine føresette om alternative metodar for å...
17. desember 2019 Ullensvang kommune
Gards- og bruksnummer i ny kommune
Kartverket har godkjent nye gardsnummer for 4618 Ullensvang kommune. I godkjenninga var det satt vilkår om at realsameige under gnr. 74 i Ullensvang skulle bli ført over til Voss. Ullensvang herad har orientert Kartverket om retting av tilhøva, slik at dette ikkje lenger er aktuelt. Det er...
17. desember 2019 Ullensvang kommune
Opningstider i jula for tlf. sentral / tenestetorg / fellestenester:
Odda og Jondal kommune har felles telefonsentral frå 16.12.19. Veke 51 Odda kommune – telefontid Odda kommune – tenestetorg Jondal kommune Ullensvang herad Måndag 10.00-14.00 10.00-15.00 10.00-14.00 09.00-14.30 Tysdag...
13. desember 2019 Ullensvang kommune
Dagleg leiar
13. desember 2019 Ullensvang kommune
Ullensvang kommune Norges friluftshovudstad
Pressemelding frå ordføraren Dronningstien, Solnuten, Hardangervidda, Hardangerfjorden, Trolltunga, Folgefonna, Seljestad, Håradalen osv. Vi vil også legga vekt på nasjonalparkane som ligg i Ullensvang kommune. Ullensvang er Sør-Norges største kommune og ein unik...
11. desember 2019 Ullensvang kommune
Fare for høg vasstand
Gjeld for Vestlandet sør for Stadt. Onsdag kveld er det venta høg vasstand, berekna til 50-60 cm over det som er oppgitt i tabell for tidvatn. Vasstanden er venta på sitt høgaste mellom kl. 22 og midnatt. Meir informasjon om dette på: sehavniva.no
10. desember 2019 Ullensvang kommune
Ullensvang kommune søkjer trainee innan plan og utvikling
10. desember 2019 Ullensvang kommune
Vi er no i innspurten i prosjektet.
Måndadsbrev prosjektleiar november/desember Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles: Bygging av nye system. Opplæring nye system i gong. Arbeid med rutiner og handsaming nye system. Testkøyring løn, 2 rundar. Arkivering Ullensvang kommune starta frå...
6. desember 2019 Ullensvang kommune
Nedetid på system for å søka eller endra plass i barnehagane
Det vil ikkje vera høve å søka eller endra plass i barnehagane i Jondal kommune, Odda kommune eller Ullensvang herad i perioden 14. desember 2019 til og med 5. januar 2020. 6. januar 2020 opnar ein ny portal for å søka eller endra plass i barnehagane i Ullensvang kommune. Link vil...
6. desember 2019 Ullensvang kommune
Varsel: Mykje regn og jordskredfare
Varselet gjelder frå torsdag morgon 05.12.19, og fram til fredag kveld 06.12.19. Nivå Gult nivå – moderat fare Oransje nivå – stor fare Rødt nivå – ekstrem fare Mykje regn Gult nivå: Gjelder for Vindafjord, Ryfylke, Etne, Kvinnherad, Hardanger og...
4. desember 2019 Ullensvang kommune
100% vikar konsulent kommunal stilling ved Nav
100% vikar konsulent 01.01.2020-31.12.2020 – kommunal stilling ved Nav (med atterhald om politisk godkjenning i budsjett 2020) Kort om stillinga Ullensvang kommune har ledig 100 % vikariat  som rettleiar, gjeldsrådgjevar og sakshandsamar for Husbanken sine ordningar f.o.m 01.01.2020-31.12.2020....
4. desember 2019 Ullensvang kommune
60% prosjektstilling ved “Muligheten”
60% prosjektstilling ved “Muligheten” i perioden 01.01.2020-31.12.2020 NAV Ullensvang har ledig kommunal stilling som arbeids- og aktivitetsleiar vedaktivitetssenteret «Muligheten» i perioden 01.01.2020-31.12.2020. Stillinga er eige prosjekt i Ullensvang kommune og kan verta...
4. desember 2019 Ullensvang kommune
100% prosjektstilling – Jobbsjansen
100% prosjektstilling jobbsjansen dd-31.05.2020 med mulighet for inntil 2 års forlenging Ullensvang herad starta prosjekt knytt til jobbsjansen i 2019. Satsingen vert vidareført inn i Nye Ullensvang kommune. Prosjektet retter seg mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Målet med prosjektet er...
4. desember 2019 Ullensvang kommune
100% prosjektstilling knytt til utvikling av kommunale integreringstiltak
100% prosjektstilling TUKI dd – 31.05.2020, med mulighet for inntil 2 års forlenging. Ullensvang herad starta prosjekt knytt til utvikling av kommunale integreringstiltak. Satsinga vert vidareført inn i Nye Ullensvang kommune. Prosjektet retter seg mot kvinner med...
4. desember 2019 Ullensvang kommune
80% stilling som flyktningkonsulent
Ullensvang kommune har ledig 80% stilling som flyktningkonsulent Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming etter kommunale retningslinjer for flyktningarbeid og Lov om introduksjonsordning Praktisk og tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet og eventuell oppfølging av deira familiar Arbeid...
4. desember 2019 Ullensvang kommune
Høyring av formannskapet si innstilling til Budsjett 2020 og økonomiplan.
Høyring av formannskapet si innstilling til Budsjett 2020 – /økonomiplan. Kommunestyret skal vedta budsjett/økonomiplan den 18. desember. Høyringsinnspel kan sendast Ullensvang kommune (postmottak@ullensvang.kommune.no) fram til og med 17....
4. desember 2019 Ullensvang kommune
Ledige stillingar som miljøarbeidarar ved flyktningtenesta
70% fast stilling som miljøarbeidar 40% vikariat miljøarbeidar 01.01.2020-31.12.2020 med mogelegheit for forlenging 100% engasjement miljøarbeidar i perioden 01.01.2020-31.12.2020. Stillinga er knytt til forsterka oppfølgingstiltak. Arbeidsoppgåver: Busetjing og oppfølging...
4. desember 2019 Ullensvang kommune
Forfallsdato ulike kommunale tenester
3. desember 2019 Ullensvang kommune
35 % stilling som Brukarstyrt personleg assistent
Søk på stilling Saksnr. 19/1154-2019016852 2019016852 Utlysingtekst-L1075081_brukerstyrtLast ned Brukarstyrt personleg assistent – 35 % stilling Dame 35, gift med to barn søkjer brukarstyrt personleg assistent. Sit i rullestol. Stillinga er om lag 35 prosent – frå 1...
2. desember 2019 Ullensvang kommune
Barnehagelærar eller tilsvarande, med spesialpedagogikk 90-100% fast stilling ved Veisane barnehage
Søk på stillinga Saksnr. 19/1161-2019016993 2019016993 Utlysing-L1075404_VeisaneLast ned Barnehagelærar eller tilsvarande, med spesialpedagogikk 90-100% fast stilling ved Veisane barnehage Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: barna sin trivsel og utvikling pedagogisk utvikling i...
2. desember 2019 Ullensvang kommune
100% fast stilling som prosjektingeniør
Søk på stilling Utlysingstekst-L1075079_prosjektingeniørLast ned Saksnr. 19/1153-2019016850 2019016850 Ullensvang kommune – ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Me kan...
28. november 2019 Ullensvang kommune
VESTLAND

Odda barneskole har ledige vikariat frå 01.01.20 til 31.07.20.
Søk på stilling Ultysingstekst-L1075090_lærerLast ned Saksnr. 19/1155-2019016875 2019016875 Odda barneskole har ledige vikariat frå 01.01.20 til 31.07.20. Hovudarbeidsoppgåver for stillingane: Stillingane er faglærerstillingar i ulike fag og kan innebera...
28. november 2019 Ullensvang kommune
3 stillinger à 100% sjukepleiar ved Bokko bo- og behandling.
Søk på stilling Utlysingstekst (1074850)_3 splLast ned Saksnr. 19/1149-2019016803 2019016803 3 stillinger à 100% sjukepleiar ved Bokko bo- og behandling. Vi ynskjer oss nye kollegaer og tenkjer at der er deg vi vil jobba med! Er du sjukepleiar og har lyst på ein kjekk, utfordrande...
28. november 2019 Ullensvang kommune
2 stillinger à 50% sjukepleiar, natt ved Bokko bo- og behandling.
Søk på stillinga Utlysingstekst (L)(1074783)_natt splLast ned Saksnr. 19/1147-2019016789 2019016789 2 stillinger à 50% sjukepleiar, natt ved Bokko bo- og behandling. Vi ynskjer oss nye kollegaer og tenkljer at der er deg vi vil jobba med! Er du sjukepleiar og har lyst på ein...
28. november 2019 Ullensvang kommune
100 % fast stilling som fagarbeidar ved sektor Teknikk og Miljø, verksemd Byggdrift avd. Jondal
Utlysing-L1074859_byggdriftLast ned Saksnr. 19/1150-2019016805 2019016805  Det er ledig 100 % fast stilling som fagarbeidar for snarleg tiltreding ved sektor Teknikk og Miljø, verksemd Byggdrift avd. Jondal Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:  Drift og vedlikehald av bygningar og...
27. november 2019 Ullensvang kommune
100% stilling som byggesakshandsamar ved Bygg og kart/oppmåling
100-stilling-som-byggesakshandsamar-ved-Bygg-og-kart-oppmålingLast ned Søk på stilling Saksnr. 19/1146-2019016781 2019016781 100% stilling som byggesakshandsamar ved Bygg og kart/oppmåling Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Frå og med 2020 blir Odda, Ullensvang og...
27. november 2019 Ullensvang kommune
Budsjettkafé
Formannskapet inviterer innbyggjarar og interesserte til budsjettkafé onsdag 4. desember kl. 18-20 på Sentralbadet Litteraturhus Tema: Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 – 2023
26. november 2019 Ullensvang kommune
Kunngjering av tilskotsordning
26. november 2019 Ullensvang kommune
Betaling for kommunale tenester
Betaling av kommunale tenester for Jondal, Odda og Ullensvang kan ha anna forfall enn vanleg, dette på grunn av kommunesamanslåinga og byte av økonomisystem. Formålet er at alt som gjeld 2019 skal inn i 2019 i dei respektive kommunane. I januar 2020 startar fakturering for tenester i 2020,...
22. november 2019 Ullensvang kommune
Ledig stilling – Leiar for NAV Ullensvang
Søknadsfrist:08.12.19 Søk på stilling Saksnr: 19/1128-2019016298 2019016298 Utlysingstekst (1073298)_NAVLast ned NAV leverer arbeids- og velferdstenester og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske moglegheiter og hovudmålet er å få...
20. november 2019 Ullensvang kommune
Viktig informasjon om stenging av matrikkel og grunnbok
I samband med gjennomføringa av kommune- og regionsreforma, vert matrikkelen og grunnboka stengt i periodar i desember 2019. Matrikkelen og grunnboka vert stengt for all oppdatering i alle landets kommunar i tidsromma: Matrikkelen: 13.12.19 kl. 18:00 – 01.01.20 kl. 24:00 (totalt 9...
20. november 2019 Ullensvang kommune
Skuleruta 2020 – 2021
SKULERUTA 2020 – 2021 (1)Last ned Månad Hending Dagar Merknad August Fyrste skuledag for elevane 17.08 11 Planleggingsdagar 12.-14.08 September 19 Oktober Haustferie veke 40:28.09 – 02.10. 20 November Elevfri dag 13.11 20 Regional planleggingsdag 13.11 Desember Siste skuledag før jul...
13. november 2019 Ullensvang kommune
Ullensvang kulturskule invterer deg til
KAOSHELG Dato: 15. – 16. november Stad: Odda ungdomsskole Tidspunkt: kl. 12.00 – 17.00 Pris: 300,- (inkl. enkel servering) Kaoshelg-digital-utsendingLast ned Kaoshelg-digital-utsending-1Last ned Fredag/lørdag  15.-16.november – passar skikkeleg fint når det er planleggingsdag...
30. oktober 2019 Ullensvang kommune
Tilsynsutvalet i Hordaland
SØKNAD OM MOTORFERDSLE innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evnt. fireårsperioden 2020 – 2023.  Lysing-motorferdsel-vinterLast ned Søknadskjema-nasjonalparkenLast ned Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang og Eidfjord. Søknadsfrist 25. november...
28. oktober 2019 Ullensvang kommune
Regionkoordinator – inntil 80% stilling
Hardanger/Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå. 1.1. 2020. Hardanger/Voss kompetanseregion Hardanger/Voss  Kompetanseregion er eit regionalt samarbeidsorgan innan oppvekstsektoren for kommunane ( pr 1.1.20 ) Eidfjord, Kvam,...
25. oktober 2019 Ullensvang kommune
Kommunestyre konstituert
I dag onsdag 23. oktober vart kommunestyre for Ullensvang kommune konstituert – ei historisk hending. Roald Aga Haug (Ap) vart vald som ordførar og Kjellaug Hoås Samland (Ap) varaordførar. Kommunestyret i Ullensvang kommune består av totalt 33 folkevalde representantar. Gard...
23. oktober 2019 Ullensvang kommune
Vedtekter barnehage
For Ullensvang kommunen som eigar av barnehagane er det viktig å utforma vedtekter for drift av barnehagane. Det vil skapa meir føreseielege vilkår for drift, og for foreldra/føresette. Vedtekter har vore ute til høyring og endeleg vedtak vart gjort i Fellesnemnda...
17. oktober 2019 Ullensvang kommune
OBS! Avlesing av vassmålarar 2019 og endring av forfallsdato kommunale eigedomsgebyr (vatn, avløp, slam, feiing, renovasjon og eigedomsskatt)
På grunn av kommunesamanslåing vert forbruket av vatn og avløp stipulert i 2019 for dei som har vassmålar. Du treng altså ikkje rapportera inn vassmålarstand til kommunen i desember 2019. Har du spørsmål eller ynskjer rundt dette, ta kontakt med Odda kommune v/...
15. oktober 2019 Ullensvang kommune
Ledig stilling – Rektor ved Tyssedal barneskole
Søknadsfrist: 25.10.19 Søk på stilling Saksnr: 19/1019-2019014578 2019014578 Rektor-TyssedalLast ned Det er ledig 100 % fast stilling som rektor ved Tyssedal barneskole fra 01.01.20. Stillinga er 80 % administrasjon og 20 % undervisning. Tyssedal barneskole er ein 1-7 skole med 47...
14. oktober 2019 Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar september 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles: Arbeid med bygging av nye system, avtalar lokalisering. Val 2019. Bemanning og lokalisering. Næringssjef og verksemdsleiar renovasjon starta i jobben. Arbeidsmiljøkonferansen 2019. Prosjektleiar: Styringsgruppemøte dei store systema;...
8. oktober 2019 Ullensvang kommune
Er du den fyrste biblioteksjefen i Ullensvang kommune?
Søknadsfrist : 27.10.19 Søk på stilling  Saksnr. 19/991 – 2019014093 2019014093  Utlysing verksemdsleiar for bibliotek og kino-L1066106Last ned Ledig stilling som verksemdsleiar for bibliotek og kino Ullensvang kommune søkjer etter verksemdsleiar for bibliotek...
7. oktober 2019 Ullensvang kommune
Næringssjef er på plass
Inge Håvard Aarskog starta 23. september som næringssjef i Ullensvang kommune. Næringssjef er kommunen sin kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og skal initiera og følgja opp...
24. september 2019 Ullensvang kommune
Myndigheit og oppgåvefordeling i eigedomsskattesaker.
Rollar – kven gjer kva? Kommunestyret: årleg vedtak om eigedomsskatt utskrivingsalternativ skattesats/promillesats antal terminar for innbetaling mogeleg fritak etter eigedomsskattelova § 7 vedta eigedomsskattevedtekter velja medlemmer til sakkunnig nemnd og klagenemnd for eigedomsskatt...
24. september 2019 Ullensvang kommune
Fritak frå eigedomsskatt
Fritak etter eigedomsskattelova § 5 Nokre eigedomar skal ha fritak for eigedomsskatt i samsvar med eigedomsskattelova (esktl.) § 5. Døme: kommunale- og statlege eigedomar, kyrkjer, helseforetak, eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk Spesielt om landbrukseigedomar § 5 h):...
24. september 2019 Ullensvang kommune
Ny kommune – nytt kontonummer
Informasjon til innbyggjarar i alle dei tre kommunane Angåande betaling av kommunale tenester i overgangen til Ullensvang kommune Når det gjeld betaling av kommunale tenester for desember 2019, kan det bli endringar i forfallsdatoar, dette på grunn av overgang til nytt økonomisystem. ...
18. september 2019 Ullensvang kommune
Trea stod fulle med aromaeple på Ystanes i Ullensvang. Så kom uvêret.
180 epletre blåste over ende i Hardanger. Trea stod fulle med aromaeple på Ystanes i Ullensvang. Så kom uvêret.
15. september 2019 $ Bergens Tidende
VESTLAND

Kva skjer kultur?
Kulturprogram_haust-2019_1Last ned Kulturprogram_haust-2019_2Last ned
13. september 2019 Ullensvang kommune
Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Hordaland (NVE)
NVE har sendt oransje farevarsel om jord- og flaumskred for midtre og indre delar av Sogn og Fjordane og Hordaland. Varselet gjeld frå laurdag ettermiddag og fram til måndag morgon.  For meir informasjon, sjå her.
13. september 2019 Ullensvang kommune
Protokoll frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Det var møte i Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd 10.09.19. Protokollane kan lesast her: Protokoll-frå-møte-i-Kyrkjeleg-fellesnemnd-for-Ullensvang-100919Last ned Protokoll-frå-møte-i-Partsamansett-utval-for-Ullensvang-100919Last ned
13. september 2019 Ullensvang kommune
Valoppgjør for Ullensvang
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2019 Valgte_representanter_257_2019-09-11Last ned Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune – Kommunestyrevalet 2019 (L)(1062262)Last ned
11. september 2019 Ullensvang kommune
26-åring kan bli første ordfører i Alver
26 år gamle Sara Sekkingstad (Sp) seiler opp som første ordfører i Alver. I flere nye kommuner er det dragkamp om makten.
10. september 2019 $ Bergens Tidende
Ledig stilling som oppmålingsingeniør
Utsett søknadsfrist til 06. oktober. Saksnr. 19/910-2019012908 2019012908 Oppmålingsingeniør-1Last ned Ledig stilling som oppmålingsingeniør For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein dyktig oppmålingsingeniør i 100% fast...
9. september 2019 Ullensvang kommune
Ledig stilling som geodataansvarleg
Utsett søknadsfrist til 06. oktober. Saksnr. 19/908-2019012906 2019012906 GeodataansvarligLast ned Ledig stilling som geodataansvarleg For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert geodataansvarleg i 100% fast stilling....
9. september 2019 Ullensvang kommune
Førehandsstemming i ullensvang kommune i veke 36
Stemmestad Måndag 2/9 Tysdag 3/9 Onsdag 4/9 Torsdag 5/9 Fredag 6/9 Odda bibliotek 10:00 – 15:00 10:00 – 16:00 10:00 – 20:00 10:00 – 16:00 10:00 – 14:00 Heradshuset i Kinsarvik 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 – 14:30 09:00 –...
2. september 2019 Ullensvang kommune
Månadsbrev prosjektleiar august 2019
Kva har skjedd denne månaden i prosjektet? Felles Sommarferien overstått og oppløpet er i gong. Gjennomføring av val 2019 Prosjektleiar Styringsgruppemøte dei 3 store systema; Visma, Websak, Google. Samling Kultur, næring og samfunn – 20.august. Leiarsamling...
30. august 2019 Ullensvang kommune
Val 2019 – Opningstider for stemmemottak
Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 – vallokale og opningstider for stemmemottak i valkretsane i Ullensvang kommune er: Krets Lokale Opningstid Tyssedal Gymnastikksal i Tyssedal barneskole 10:00 – 19:00 Odda Odda bibliotek 10:00 – 20:00 Skare Gymnastikksal i Skare barneskule 10:00 –...
30. august 2019 Ullensvang kommune
Alkoholpolitiske retninglinjer for Ullensvang kommune
Gjeldande frå 01.01.2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Ullensvang kommuneLast ned Alkohollova set rammene for korleis alkoholpolitikken skal forvaltast. Innanfor desse rammene er kommunen ilagt betydeleg ansvar og fridom til å utforma sin eigen lokale alkoholpolitikk.  ...
30. august 2019 Ullensvang kommune
Hotel Ullensvang må holde vinterstengt for første gang på 50 år
– Det er uten tvil en tung avgjørelse å ta, skriver eierne i en pressemelding.
16. august 2019 $ Bergens Tidende
Politisk reglement
Politisk reglement for Ullensvang kommune var oppe som sak i Fellesnemnda 14. juni 2019. Det var sett ned ei arbeidsgruppe som arbeidd fram eit framlegg tli reglement til fellesnemnda. Framlegget har i stor grad basert seg på reglementa som dei tre kommunan har i dag, og er langt på veg ganske likt...
13. august 2019 Ullensvang kommune
Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Kunngjering av forskrifter – nye gravplassvedtekter frå 01.01.20 Bjørgvin bispedømeråd godkjende vedtekter for gravplassane i nye Ullensvang kommune 26.06.19. Gravplassvedtekter er å rekne som forskrift, jf. forvaltningslova § 2 bokstav c. Vedtektene skal difor verte...
13. august 2019 Ullensvang kommune
Eg vil ha DI meining til kommuneplan!
Kommuneplanleggar Wermund Vetrhus tar turen rundt i Ullensvang kommune i samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel. Har du innspel til kommuneplaleggar? Dette er ein god sjanse til å påverka!
9. august 2019 Ullensvang kommune
Førehandsstemming i Ullensvang kommune ved Kommune- og fylkestingsvalet 2019
Valstyret i Ullensvang kommune har vedteke at kan ein førehandsstemme i perioden frå og med 12.08.19 til og med 06.09.2019 innan kl. 14:00 i fylgjande stemmelokale:  Biblioteket i Odda rådhus  Kommunehuset i Jondal  Heradshuset i Kinsarvik  I tillegg vil ein ta i mot...
5. august 2019 Ullensvang kommune
Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn
For å stemme må du stå i manntalet som er sett opp på grunnlag av folkeregisteret pr. 30. juni i valåret.  Dette vil seie at dersom du melder flytting etter 30. juni i valåret, vert du ståande i manntalet i den kommunen/valkrinsen du flyttar frå.  ...
11. juli 2019 Ullensvang kommune
Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL