Ullensvang
Budsjettkonferanse
1. og 2. november var det felles samling for Jondal kommunestyre, Odda kommunestyre og Ullensvang heradsstyre – Budsjettkonferanse. Administrasjon, hovudverneombod og hovudtillitsvalde var også invitert med. Fyrste dag var det sett av god tid til at kvar kommune fekk presentere sine budsjettforslag for...
tirsdag 6. november Ullensvang kommune
P – personvernombod
  Cato Underhaug Personveronombod
mandag 29. oktober Ullensvang kommune
Beredskapsplan vassforsyning Ullensvang kommune
Dei tre kommunane Odda, Ullensvang og Jondal har starta arbeidet med å revidera beredskapsplanane sine for vassforsyning til eit samla dokument som skal gjelde for den nye kommunen frå 01.01.2020. Arbeidet blir organisert med ei breitt samansett styringsgruppe med fagpersonar og tilsynsmynde og...
torsdag 27. september Ullensvang kommune
Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune
I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om...
onsdag 26. september Ullensvang kommune
Bustadseminar
Torsdag 20. september gjekk felles Bustadseminar for dei tre kommunane Jondal, Odda og Ullensvang av stabelen. Seminaret var delt i to der føremiddagen var retta mot tilsette i kommunane, administrasjon og politikarar. Del to, ettermiddagen, var open for alle innbyggjarar i dei...
fredag 21. september Ullensvang kommune
Me er i gang med fase 3
Måndag 17. september var det samling for administrative arbeidsgrupper; hovudarbeidsgrupper og undergrupper. Før sommarferien vart fase 2 avslutta, så dette var ei samling for å sparke igang fase 3.   Prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl innleia samlinga men ein rask...
onsdag 19. september Ullensvang kommune
Felles møte for råd for funksjonshemma i Odda og Ullensvang, og Jondal felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Måndag 31. august var det felles møte i Odda kommunestyresal for Råd for funksjonshemma i Odda og Ullensvang, og Jondal sitt felles Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.   Samling for dei tre råda i Odda kommunestyresal. Foto: Torbjørn Reisæter...
onsdag 12. september Ullensvang kommune
Her settes bompengene ned
Ja, du leste rett: Denne tunnelen skal faktisk bli mye billigere å kjøre gjennom.
søndag 9. september $ Bergens Tidende
HORDALAND

Digitalt rettleiingstilbod for innbyggjarane i Ullensvang kommune
Ullensvang kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fått tilskot til å opprette eit rettleiingstilbod for innbyggarar som treng å betre sin digital kompetanse.   Frivilligsentralane Odda har utarbeida ei kursrekke i samråd med Jondal og Ullensvang...
torsdag 6. september Ullensvang kommune
Protokollar frå kyrkjeleg fellesnemnd
Kyrkjeleg fellesnemnd og partsamanesett utval hadde møte 28.08.18 og handsama her mellom anna prosess for kyrkjeverjestillinga og strategi ved ledige stillingar i fellesråda. Her kan du lesa protokollane: Protokoll PSU signert Protokoll frå møte i Kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang 280818
torsdag 30. august Ullensvang kommune
Tilsetjing av HR – prosjektstilling
I starten av juli vart det lyst ut prosjektstilling HR for samanslåinga av Ullensvang kommune. Dette er ei spennande og sentral stilling i samanslåingsprosjektet. Stillinga inngår i den nye kommunen, då plassert i rådmann si leiargruppe. Eivind Gregersen har fått tilbod om...
onsdag 29. august Ullensvang kommune
Felles rådmann i Odda og Ullensvang
Onsdag 22. august var det ekstraordinært kommunestyremøte i Odda. Sak til handsaming var ivaretaking av rådmannsfunksjonen i Odda no når rådmann Ole-Jørgen Jondahl går over i stilling som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune.   Ekstraordinært...
onsdag 29. august Ullensvang kommune
Personvernombod for dei tre kommunane
Cato Underhaug er tilsett som personvernombod for dei tre kommunane og startar opp i stillinga 3. september.   Kven er så Cato Underhaug? Cato Underhaug – nytilsett Personvernombod for dei tre kommunane. Eg reknar meg som Jondøling sjølv om målføre ikkje kan...
mandag 27. august Ullensvang kommune
Bustadseminar
Jondal, Odda og Ullensvang samarbeider om eit felles Bustadseminar i Odda torsdag 20. september. Seminaret er delt i to der føremiddagen er retta mot tilsette i kommunane, administrasjon og politikarar. Del to,  ettermiddagen, er open for alle innbyggjarane i dei tre...
onsdag 22. august Ullensvang kommune
Prosjektleiar/rådmann – faste kontordagar i Jondal, Odda og Ullensvang
Ole-Jørgen Jondahl er tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune og starta opp i stillinga 1. august.   Prosjektleiar/rådmann startar opp med kontordag i Jondal og Kinsarvik frå og med veke 33: Heradshuset i Kinsarvik tysdag Kommunehuset i...
onsdag 8. august Ullensvang kommune
Fossenes dal
Mellom fjord og vidde ligger landets kanskje flotteste opplevelse for den som er glad i høye vannfall.
søndag 5. august $ Bergens Tidende
Tropisk på Ulriken i natt: - Det er litt kuriøst
Temperaturen på Ulriken var aldri under 20 grader i natt.
lørdag 28. juli $ Bergens Tidende
Legevakten i Odda får stryk av fylkesmannen
Legevakten i Odda blir drevet med så høy risiko for svikt at det har konsekvenser for pasientsikkerheten, fastslår fylkeslegen.
tirsdag 24. juli $ Bergens Tidende
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Sommarsamling
Onsdag 27. juni var det samling for administrative arbeidsgrupper; hovedarbeidsgrupper og undergrupper. Det var mange invitert til samling, men på grunn av ferieavvikling og sein innkalling vart det til slutt 60 stykk som deltok.   Engasjerande gruppearbeid. MEN dei som møtte på samling fekk...
torsdag 28. juni Ullensvang kommune
Maten står ikke i stil med resten av hotellet
Hotel Ullensvang er et fantastisk sted å være. Helt til du blir sulten.
torsdag 28. juni $ Bergens Tidende
Møte Næring og samfunn, Ullensvang Næringsforum og SMB Hardanger
Fredag 22.juni møtte arbeidsgruppa Næring og samfunn, Ullensvang næringsforum og SMB Hardanger fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal HFK.   Hovudtema var organisering av næringsarbeid i den nye kommunen. Dialog og meiningsbryting kring viktige tema for...
tirsdag 26. juni Ullensvang kommune
Frå fase 2
Dei siste månadene har det vore mange arbeidsgrupper i sving, der fokus har vert arbeidet i fase 2. I fase 1 var hovudfokus å kartleggje tenestene i kommunane slik dei vert drifta per i dag, medan fase 2 har hatt fokus på framtida sine tenester i Ullensvang kommune. Oppdraget i arbeidsgruppene har...
mandag 25. juni Ullensvang kommune
Siste nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd
Stabane i dei tre kyrkjelege fellesrådsområda møttest til fyrste felles stabsdag på Utne 29. mai 2018. Her vart det fokus på å bli kjent med kvarandre, med eige fagområde slik det ser ut ulike stader – og med sjølve samanslåingsprosjektet. Invitasjon...
tirsdag 5. juni Ullensvang kommune
Overordna Digitaliseringsstrategi for Ullensvang kommune
Målsettinga med samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang er; Å sakpa ein ny, livskraftig og attraktive kommune i Hardanger. Intensjonen med ein eigen digitaliseringsstrategi er å sikra at Ullensvang kommune får ein overordna strategisk plan for digitalisering som vil...
mandag 4. juni Ullensvang kommune
Felles kommunestyremøte i Rosendal
Måndag og tysdag denne veka var kommunestyre- og heradsstryrepolitikere, samt medlemer frå administrasjonen i dei tre kommunane/herad invitert til Rosendal for å blir betre kjend.   I nydelig sommarvær var det god stemning blant deltakarane som møttest i Rosendal....
torsdag 31. mai Ullensvang kommune
Pressemelding frå Ullensvang Amatørkulturråd
Ullensvang Amatørkulturråd ble stiftet i Jondal 14. mai 2018. Rådet tar sikte på å bli en sentral aktør overfor politikere i de tre kommunene Jondal, Odda og Ullensvang og senere i Ullensvang kommune, og vil arbeide for å bistå og å styrke amatørkulturen...
tirsdag 29. mai Ullensvang kommune
Fellesnemnda for Ullensvang kommune har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann
Ole-Jørgen Jondahl vart tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Tilsetjinga vart gjort i fellesnemndsmøte 22. mai i Kinsarvik. Vedtaket om tilsetjing vart gjort samrøystes. Jondahl skal byrja i stillinga 1. august. Innstilling til Fellesnemnda i...
onsdag 23. mai Ullensvang kommune
Innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann
Tilsetjingsutvalet for Ullensvang kommune har laga innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann for den nye kommunen.   Ole-Jørgen Jondahl vert innstilt til stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Møtet i tilsetjingsutvalet fann...
mandag 14. mai Ullensvang kommune
Omstillingsavtale
Omstillingsavtala skal vera med på å sikre at alle tilsette i dei tre kommunane beheld jobben, og at det sikrar ein god prosess for dei som vil få endring i arbeidsoppgåver og/eller nytt arbeidsstad. Den skal vera med på å skape tryggleik og ro i prosessen, der fokuset skal vera...
mandag 30. april Ullensvang kommune
Møte i fellesnemnda 27.04.18
27. april var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i kommunestyresalen i Jondal. Møteinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane – 2018 Fastsetting av valgdag for...
mandag 30. april Ullensvang kommune
H – hovudarbeidsgruppene
Politiske arbeidsgrupper Elin Eide Brattabø Politikar, Jondal kommune POLITISK HOVUDSTRUKTUR OG POLITISK REGLEMENT Marit Backer-Owe, Politikar, Odda kommune INNBYGGJARINVOLVERING I SAMANSLÅINGSPROSJEKTET Eli Johanne Hope Politikar, Ullensvang herad KULTUR OG IDENTITET I ULLENSVANG...
fredag 27. april Ullensvang kommune
Steinras sperrer fylkesvei i Hordaland
Et stein- og jordskred fører mandag kveld til at fylkesvei 550 mellom Utne og Odda i Ullensvang er stengt.
mandag 23. april VG
HORDALAND

P – prosjektet
Ingjerd Astad Midlertidig prosjektleiar KS konsulent Telefon: 415 62 886 Jon Larsgard Ordførar Jondal kommune Telefon: 53 66 95 02 Roald Aga Haug Ordførar Odda kommune Telefon: 975 58 400 Solfrid Borge Ordførar Ullensvang herad Telefon: 952 43 044 Reidar...
mandag 23. april Ullensvang kommune
Helse og omsorg – Fase 1
onsdag 11. april Ullensvang kommune
Dialogmøte – kultur og identitet
Korleis bygge ein ny kommune? Det er heilt opp til dei som bur der. Jo – faktisk – det er akkurat slik det er. Det er innbyggarane som får den kulturen de fortener. Ved å vera aktiv skaper ein kultur i møte mellom frivillige, private og kommunen. Hovudarbeidsgruppa for...
tirsdag 10. april Ullensvang kommune
Oppvekst og utdanning – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Olaug Værland Jondal ADM Morten Vevatne Odda ADM Inger Sekse Ullensvang ADM Leiar Terje Mikkelsen Odda TV UDF Siv Digrebrekke Jondal TV FF Silje Selvær Ullensvang TV UDF Undergrupper: Barnehage Skule PPT/logoped Vaksenopplæring (VO) ...
tirsdag 10. april Ullensvang kommune
Kultur og innbyggarinteraksjon – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Arnved Lund Jondal ADM Leiar Lage T. Myrberget Odda ADM Eva Wiberg Ullensvang ADM Silje Selvær Ullensvang TV UDF Truls K. Ulseth Jondal TV UDF Nina Hildal Odda TV UDF Undergrupper: Bibliotek Kulturskule Frivilligsentral Spørsmål eller...
onsdag 4. april Ullensvang kommune
Fase 1 → Fase 2
Tysdag 20. mars var det samling for dei administrativ arbeidsgruppene der gjennomgang og oppsummering av Fase 1 stod på agenda, samt å sparke i gang Fase 2. Alle medlemane i hovudarbeidsgruppene og undergruppene var invitert på samlinga.   Midlertidig prosjektleiar Ingjerd Astad ynskja...
onsdag 21. mars Ullensvang kommune
– Min far kjente Monrad
– Faren min kjente henne. Jeg har hilst på sønnen hennes og sitter på et bilde av Cally og Helge.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 16. mars $ Haugesunds Avis
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Skidag på Reisæter
Sundag 18. mars arrangerer IL Solnut skidag med konkurransar og skileikar på Reisæter. Det er premie til alle som deltek. IL Solnut fyrer opp i…
fredag 16. mars Hardanger Folkeblad
Nører opp med Nøringen:
– Det står ganske bra til med folkemusikk- tradisjonar i regionen i dag. Me har gode tilbod, men det vil alltid svinga. No set me i gang eit rekrutteringsprosjekt for born; Nøringen.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Det vert fint helgevêr, men...
Meteorologen melder om fint vêr i helga, men særleg til fjells vil ein merka vinden.
torsdag 15. mars $ Hardanger Folkeblad
Protokoll – Fellesnemnda 09.03.18
09.03.18 var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i heradsstyresalen i Kinsarvik. Møtinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Hildegunn Espe (Senterpartiet) argumenterte for brukarane i fokus. Fråsegn om kommunane sine budsjett og...
torsdag 15. mars Ullensvang kommune
Rådmannen føreslår to millionar til tiltak på Hauso
Rådmannen føreslår å kle inn asbest for å redusera risiko ved Hauso skule.
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Flaum, ras og nedbør trugar fleire hundre kyrkjer og gravplassar – og langt verre kan det bli
- Dette gir grunn til vakenetter, seier biskopen.
onsdag 14. mars $ Bergens Tidende
Traktorpiker i arbeid
– Det må jo sies at det er kjekt å kunne være litt feminin i et mannsdominert miljø. Dessuten frisker det opp med farger, sier Eva Aga Baas, fruktbonde og «traktorpike».
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Nye Ullensvang Høgre stifta
5. mars 2018 vart Nye Ullensvang Høgre stifta og Erlend Nævdal Bolstad vart vald som partiet sin fyrste leiar.   Frå Venstre: John Opdal, Anna Maria Kråkevik, Tørres Mæland, Erlend Nævdal Bolstad (leiar), Elin Eide(nestleiar), Geir Midtun (nestleiar) og...
tirsdag 13. mars Ullensvang kommune
Styret i Ullensvang Arbeiderparti
15. februar 2018 vart Odda herreds Arbeiderparti, Ullensvang Arbeiderparti og Jondal Arbeiderparti lagt ned og nye Ullensvang Arbeiderparti stifta.   Frå venstre: Gard Risan (kasserar), Trygve Bolstad (leiar), Kristin Horne Moe (kvinnepolitisk kontakt), Kjellaug Hoås Samland (styremedlem),...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Må riva tak, veggar og golv i ungdomshuset Krossvoll etter vasslekkasje
Ein takstmann har undersøkt ungdomshuset på Lofthus etter vasslekkasjen førre helg.
fredag 9. mars $ Hardanger Folkeblad
#metoo i kommunane: – Dersom det hadde vore noko, trur eg at ein hadde høyrt om det
#metoo-kampanjen har ikkje ført til varsling av saker som omhandlar seksuell trakassering i nokre av kommunane i Indre Hardanger.
torsdag 8. mars $ Hardanger Folkeblad
– Dei har tatt så feil at det har gått ut over stamma
Det er under 15 år sidan reinen på Hardangervidda vart freda etter feilteljing. Lokale jegerar er kritiske til at ein på ny har basert seg på feil tal slik at stamma har vorte redusert.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Bokbåten Epos legg til kai
Tysdag startar bokbåten sin vårtur i Hordaland.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
- Ingen er heilt nøytrale, det må eventuelt vera dei som ikkje jaktar
Vêret, storleiken på villreinstamma og kven korridorane fungerer for vart diskutert då Fellesstyret inviterte til jegerkafe.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
Prisras på bussreiser frå august
Frå 1. august vert kommunane Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Etne og deler av Kvinnherad éi takstsone. Innanfor sona vil ein vaksenbillett kosta 37 kroner.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

På hovudet i minus 26 grader
Sandhaug var den kaldaste staden i Hordaland torsdag, men det stoppa ikkje Oda frå å stå på hovudet. - Det var heilt nydeleg til…
torsdag 1. mars Hardanger Folkeblad
Overskot på 12 millionar i 2017
Ullensvang herad leverer eit solid overskot i 2017.
onsdag 28. februar $ Hardanger Folkeblad
Heile Bu vil til Eidfjord
Innbyggjarane på Ytre Bu arbeider med søknad om grensejustering.
tirsdag 27. februar $ Hardanger Folkeblad
Arbeidsgruppe for statlege arbeidsplasser – Status-rapport pr. 22. januar 2018
ARBEIDSGRUPPE FOR STATLEGE ARBEIDSPLASSAR (ASA)- vedteken oppretta på møte i Fellesnemnda 13.09.17. Bakgrunnen for opprettinga av arbeidsgruppa var rapport utarbeidt frå Hardangerrådet på tal statlege/fylkeskommunale arbeidsplasser kvorve i Hardanger sidan 2000.   Medlemmene i...
tirsdag 27. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Administrative arbeidsgrupper
For å sikra ei heilskapleg og samordna uvikling av dei ulike oppgåve- og tenesteområda i den nye kommunen vert det etablert ein struktur med administrative arbeidsgrupper med fokus på samordning og gevinstrealisering i den nye kommunen. For å få fram eit godt grunnlag for...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Koordinerte arbeidsgrupper
I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Politiske arbeidsgrupper
09.02.18 hadde Fellesnemnda val av politiske medlemmer til dei politiske hovudarbeidsgrupper på sakslista. Fellesnemnda fekk framlegg om representantar basert på innspel frå gruppeleiarane i dei einskilde kommune-/heradstyre. Politiske arbeidsgrupper Politisk hovudstruktur og politisk...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Her er oppdateringane frå kveldens heradsstyremøte i Ullensvang
Måndag klokka 16:00 startaa heradsstyremøtet i UIlensvang. I boksen under sakslista kan du sjå oppdateringane frå møtet i tekst og bilete.
mandag 26. februar $ Hardanger Folkeblad
Plan for kommunikasjon
Som ein del av prosjektarbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune er det funne føremålsteneleg å utarbeide ein “Plan for kommunikasjon”  som legg føringar for korleis vi skal informere om arbeidet både eksternt og internt i...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Forslag til ny skulekrins for heile vestsida, lokalisert til Aga er på høyring
Frist for å senda inn høyringsuttale er 23. mars 2018, opplyser Ullensvang herad. Heradstyret vedtok 18. desember 2017 å be rådmannen setja i gang prosess…
onsdag 21. februar Hardanger Folkeblad
Flere lokale tunneler skal rustes opp
EUs strenge krav til tunnelsikkerhet kommer spesielt hordalendingene til gode. Men byggefasen blir «utfordrende».
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Kompensasjon for nordsida
Formannskapet vil be Fylkesmannen ta initiativ til eit møte om kompensasjon til Ullensvang for Oksenhalvøya.
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Kråkevikparsell kjem på anbod
For fv. 550 i Kråkevik driv Statens vegvesen på med prosjektering no og arbeidet med utbetring av parsellen vil koma ut på anbod. …
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Vil be om kroner til asfalt
Under sine orienteringar til formannskapet for ei tid sidan, sa Solfrid Borge (Sp) at ho er vorten oppringt om fv. 550. Borge og ordføraren i…
fredag 16. februar $ Hardanger Folkeblad
- Det er ikkje rett å freda det beste jaktterrenget i Ullensvang
Per Helge Sekse skriv «opphoping av jegerar i aust har hindra dyra sine trekk vestover, sjølv ved gunstige vindforhold». Les og: …
torsdag 15. februar $ Hardanger Folkeblad
- Det vil nok koste, men vi tror effektene av en bred festival for alle vil være mange og gode
En stor fest for alle innbyggerne i den nye storkommunen er akkurat det vi trenger, og ildsjelene bak er sannsynligvis akkurat de riktige folkene. …
torsdag 15. februar $ Hardanger Folkeblad
Frå fjorden til rikskjendis
For fire år sidan var eg den einaste journalisten som dekka premierefesten til «Fjorden Cowboys» på Bar Barista i Bergen. Då eg kom og…
onsdag 14. februar $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL