Ullensvang
Fellesnemnda: – No blir det trøkk framover
Mellombels prosjektleiar i Ullensvang kommune, Ingjerd Astad, meiner dei tre kommunane ligg godt an framfor samanslåinga i 2020.
16:30 $ Hardanger Folkeblad
Julebutikk på Aga: Guro Øverbye byr på et bredt sortiment av mat og drikke
I serien pop up-butikker, tilbyr Hardanger Cideri et bredt spekter varer nå i adventstida fra sine produksjonslokaler på Aga.
lørdag 21:00 $ Hardanger Folkeblad
Det blir truleg avgjerd på målstreken i skulesaka på vestsida
Om det vert felles skule på Hauso eller om Aga-alternativet får fleirtal, vert truleg avgjort med knappast mogleg margin på heradsstyremøte 18. desember.
fredag 18:00 $ Hardanger Folkeblad
Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 05.12.17
Møteprotokoll for Partsamansett utval Ullensvang kommuen 05.12.17: Protokoll PSU 05.12.2017    
torsdag 14:40 Ullensvang kommune
Flaumstor bekk stengde riksveg 13 i Deildo
Statens vegvesen melder om at vegen er open med manuell dirigering.
torsdag 12:50 Hardanger Folkeblad
Me ber om forståing for at det ikkje er mogeleg for Solnut å delta i hallprosjektet på Hauso
Solnut vil fyrst og fremst takke for alle positive tilbakemeldingar me har fått på planane våre om å byggje fleirbrukshallen på Aga. Med entusiasmen som…
onsdag 22:00 $ Hardanger Folkeblad
Aukar kapasitet for andre år på rad
Norled håpar på ytterlegare auke i passasjertalet når dei aukar kapasiteten på hurtigbåtruta i Hardangerfjorden.
onsdag 11:49 $ Hardanger Folkeblad
Vil til saman skulde 1,4 mrd. i 2020
Gjelda til nye Ullensvang kommune kan bli dobla før kommunen vert oppretta i 2020. Det står på dagsorden under fellesnemnda sitt møte i Jondal onsdag.
onsdag 06:00 $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

Endring i rutine gav eit ekstra måltid på Utneheimen
– Me er positivt innstilt til å gjera alt som gagnar bebuarane. Og tilpassar serveringa individuelt så langt det er mogleg.
tirsdag 07:59 $ Haugesunds Avis
Fylkeskommunen vil ha færre p-plassar på Lofthus
Fylkeskommunen er mellom dei i overkant av 20 som har gitt høyringssvar til ny reguleringsplan på Lofthus.
mandag 06:00 $ Hardanger Folkeblad
Ullensvang vurderer tenestekjøp frå Odda: – Framover vil det bli meir dialog mellom kommunane
Ullensvang herad har lyst etter tilsette til to nyoppretta stillingar. Men vurderer no andre løysingar.
lørdag 2. desember $ Hardanger Folkeblad
Har tilsett to nye legar ved Lofthus legekontor
Kommunalsjef Torbjørn Reisæter er strålande nøgd med rekruttering til begge dei to ledige fastlegestillingane ved Lofthus legekontor.
fredag 1. desember $ Hardanger Folkeblad
Innkalling til møte i Fellesnemnda
Fellesnemnda Ullensvang kommune skal ha møte 06.12.17 i kommunehuset i Jondal. Saksliste for møte finn du her.
torsdag 30. november Ullensvang kommune
Innkalling til møte i PSU
Innkalling til møte i PSU (partsamansett utval) 05.12.17 i kommunehuset i Jondal. Saksliste for møte finn du her.
torsdag 30. november Ullensvang kommune
«Styringsdokument og prosjektplan» handsama i Fellesnemnda
Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal heita Ullensvang kommune og kommunesenteret skal...
onsdag 29. november Ullensvang kommune
Skulesaken på vestsio: Aga er et tiltrekkende alternativ
Jeg ønsker å sette noen ord på hvordan det oppleves for en småbarnsfamilie å bo på vestsiden av Sørfjorden nå som skolesaken skal avgjøres. Vi…
tirsdag 28. november $ Hardanger Folkeblad
To frå Ullensvang til Internationale grüne woche i Berlin: – Kjøt og frukt har tyskarane nok av, men sider trur eg vil falle i smak
Når vestlandsfylka sender sin delegasjon til verdas største matfestival er to av Hordaland sine fem representantar frå Ullensvang.
mandag 27. november $ Hardanger Folkeblad
Gjenbruksbrakka i Kinsarvik opnar på torsdag: – Ein vinn-vinn butikk
Inntektene frå den nye gjenbruksbutikken skal gå til drift, velferdstiltak, skidagar og anna kjekt.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Teljing av rein og turistar
CWD og felling av rein i Nordfjella, men og lokal felling og ferdsel, er blant emna når Hardangervidda villreinutval inviterer til haustmøte i Eidfjord.
onsdag 22. november Hardanger Folkeblad
På tråden
Hardanger Folkeblad tar i mot dine innspill, synspunkter, ros og kritikk om aktuelle saker.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
At det skal vera hastesak å leggja ned Vikebygd skule er uforståeleg
Det er ikkje rett ut å fylgja politikarane i Ullensvang. I reguleringsplanen for Hauso går dei for langt i å freda jord/areal, på andre sida…
mandag 20. november Hardanger Folkeblad
– Me dreg etterslepet på vedlikehaldet inn i den nye kommunen
Kåre Grønsnes (SV) vil ikkje rigga heradet slik at det legg føringar på drifta og store gjeldsforpliktingar for Ullensvang kommune.
lørdag 18. november $ Hardanger Folkeblad
Formannskapet sine endringar i budsjettet
Auka låneopptak og meir bruk av fond må til for å finansiera endringane fleirtalet i formannskapet føreslår.
lørdag 18. november Hardanger Folkeblad
For oss foreldre går det ei grense for kor mykje me skal ofre for å fortsetje å bu her som me har valt å slå oss ned
På grunn av ei generell kjensle av makteslausheit , men og av ei vaksande frykt for å gjera seg til målskive for konflikt er det…
torsdag 16. november $ Hardanger Folkeblad
Arbeidet med fylling i fjorden byrjar for alvor å visa att
– No monnar det. I det siste har det gått sværande bra, seier leiar av Lofthus Båtlag, Olav Meling.
torsdag 16. november $ Hardanger Folkeblad
Deildo-arbeid går etter planen
Ifylgje byggjeleiar Terje Nesse i Statens vegvesen går rassikringsarbeidet i Deildo som planlagt.
torsdag 16. november Hardanger Folkeblad
Underteikna intensjonsavtale
finn du her: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad
torsdag 16. november Ullensvang kommune
Styringsdokument og prosjektplan – versjon 3
finn du her: Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3
torsdag 16. november Ullensvang kommune
Chorus-80 og Hardanger folkehøgskule inviterer: På grensa til allsong
Laurdag fyrstkomande kan du vera med på ein kveld med gode vibbar og inspirasjon: På grensa til allsong på Ekspedisjonen Skjenkestove.
onsdag 15. november Hardanger Folkeblad
Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17
Møteprotokoll for Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17:   Protokoll PSU 07.11.2017
onsdag 15. november Ullensvang kommune
Formannskapet gjekk inn for skule på Hauso: – Vi må sjå heile Vestsida samla, då ligg Hauso på midten.
Med seks mot tre røyster gjekk formannskapet i Ullensvang inn for ein noko endra versjon av rådmannen si innstilling om skule og hall på Hauso.
onsdag 15. november $ Hardanger Folkeblad
Mann stoppa i rutinekontroll - no må han 24 dagar i fengsel
Ein mann vart stoppa i Ullensvang med narkotika i bilen – utan førarkort.
mandag 13. november $ Hardanger Folkeblad
Vigsel er det kjekkaste dei gjer. Men frå nyttår er det slutt
Går du med planar om å gifta deg etter 1. januar 2018? Frå nyttår tek kommunane over oppgåva med borgarleg vigsel.
mandag 13. november $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

Samling og møte for fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda, Norheimsund 16. og 17.11.2017
Her finn du innkallinga til møtet:Innkalling FN 17.11.2017
mandag 13. november Ullensvang kommune
Vart kåra til Årets norske leverandør: – Dette er stor stas
Hardanger fjordfrukt siglar i medvind. No er verksemda kåra til Årets norske leverandør.
torsdag 9. november $ Hardanger Folkeblad
Rådmannen i Ullensvang tilrår Hauso-alternativet
Måndag skal formannskapet i Ullensvang fatta vedtak om skule på vestsida av Ullensvang.
onsdag 8. november Hardanger Folkeblad
Mer heder til Siri i Grimo
Siri Kolstø Aarekol som driver Nærbutikken i Grimo, fikk mandag ny heder. Butikken ble nemlig kåret til Årets Merkur-butikk i Hordaland.
tirsdag 7. november Hardanger Folkeblad
Vil bygge parkeringshus for lærere i Ullensvang
En av Norges mest grisgrendte kommuner vil bruke 14,5 millioner kroner på et parkeringshus for lærere. Årsak: Plassmangel.
tirsdag 7. november Bergens Tidende
Tunge investeringar
Alle dei tre kommunane som vert til éin går med investeringsplanar i hundremillionarsklassen.
mandag 6. november Hardanger Folkeblad
Sorterer digitalt
Ullensvang fruktlager og Hardanger Fjordfrukt samarbeider no om innføring av teknologi som skal gjere dei til Noregs mest avanserte fruktlager.
mandag 6. november Haugesunds Avis
Sorterer digitalt
Ullensvang fruktlager og Hardanger Fjordfrukt samarbeider no om innføring av teknologi som skal gjere dei til Noregs mest avanserte fruktlager.
mandag 6. november Hardanger Folkeblad
Medlemene i Fellesnemnda og PSU
torsdag 2. november Ullensvang kommune
Innkallingar og referat frå Fellesnemnda og PSU
torsdag 2. november Ullensvang kommune
Møte i PSU 7.11.2017 kl 12.00, på heradshuset i Kinsarvik.
Her finn du innkalllinga til møtet. Innkalling PSU 07.11.2017
tirsdag 31. oktober Ullensvang kommune
Leiarsamling 9. november.
Desse dokumenta er nyttige å gjera seg kjende med til samlinga: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3
mandag 30. oktober Ullensvang kommune
Protokoll for møtet i Fellesnemnda 18.10.2017
Her finn du protokollen frå møtet den 18.10.2017: Protokoll FN 18.10.2017
fredag 27. oktober Ullensvang kommune
Har du faktura til samanslåingsprosjektet?
Ullensvang herad fører rekneskapen for kommunesamanslåinga. Faktura skal difor sendast til Ullensvang herad   Org.nr: 967 964 903 Fakturaadresse: Ullensvang herad Fakturamottak Sandvikevegen 11 5780 Kinsarvik Alle faktura som gjeld kommunesamanslåinga skal merkast med 1100 Me ynskjer...
onsdag 25. oktober Ullensvang kommune
Møtebok partssamansett utval 10.10.2017
Her finn du protokoll for møtet: Møteprotokoll Partsamansett utval for Ullensvang kommune L661296
mandag 23. oktober Ullensvang kommune
Møteplan framover.
Desse møta og samlingane er planlagde i 2017. Fellesnemndsmøte 18. oktober i Kinsarvik Fellesnemndsmøte 16/17 november i Norheimsund Felles leiarsamling 9. november på Hotel Ullensvang Fellesnemndsmøte 6. desember i Jondal
mandag 16. oktober Ullensvang kommune
Innkalling til møte i fellesnemnda 18.10.2017
FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017 – 2019 MØTEINNKALLING: Dato: 18.10.2017 Kl. : 09:00 Stad : Rådhuset Ullensvang herad Dokumenta til møtet finn du her: Sakskart Fellesnemnda Ullensvang kommune 18.10.2017
fredag 13. oktober Ullensvang kommune
Møtebøker frå heradsstyre- og kommunestyremøta 28.8.2017
Her finn du referata frå heradsstyremøta i Odda 28. august 2017: Odda: Utskrift av sak i Odda kommunestyre kommunesamanslåing med Ullensvang og Jondal (PDF) Ullensvang: Ullensvang heradsstyre 2017-08-28 ref (PDF) Jondal: møtebok for dei aktuelle sakene finn de...
mandag 9. oktober Ullensvang kommune
INNKALLING til PSU (Partssamansett utval)
Her finn du innkallinga til møte i Partssamansett utval 10.10.2017. PSU 10.10.2017
mandag 9. oktober Ullensvang kommune
Referat frå møte i Fellesnemnda 13.9.2017
Her finn du protokollen frå møtet: Møteprotokoll 13.09.2017
søndag 24. september Ullensvang kommune
Kommuneleiarane syng!
Leiarar frå alle dei tre kommunane var samla på Ullensvang hotell i to dagar. Kvifor det? Det vert rar identitet saman med folk du ikkje kjenner. Samhandling skapar kultur, og kultur vert til identitet. Difor vart vi aktivisert av proffe inspiratorar. Her kan de sjå ein liten stemningsrapport...
fredag 22. september Ullensvang kommune
Kommunane samla til seminar 20. – 21. september.
Leiarane i dei tre kommunane Odda, Jondal og Ullensvang var samla til seminar om kultur og identitet på Hotel Ullensvang. Samlinga vart leidd av Monica Rydland og Harald Engesæth frå Noregs Høgskulen til Handel. Korleis hengjer kultur saman med identitet? Kven er VI? Kven er DEI? Kven vert...
fredag 22. september Ullensvang kommune
Møte i fellesnemnda 13.09.2017
Her finn du sakskart for møtet i Fellesnemnd for kommunane Ulllensvang, Jondal og Odda 13.09.2017 Fellesnemnda 2017-09-13 sakskart
mandag 11. september Ullensvang kommune
Møt mellombels prosjektleiar, Ingjerd Astad.
Intervju med Ingjerd Astad kan du sjå her: Første kommuenstyremøte 28. august 2017 I dag er en historisk dag for Odda kommune. Det var første kommunestyremøte for den nye Ullensvang kommune. Hils på Ingjerd Astad som er engasjert som prosjektleder for prosessen med ny...
torsdag 7. september Ullensvang kommune
Første felles kommunestyremøte 28.8.
torsdag 7. september Ullensvang kommune
HORDALAND

KS-konsulent v/Ingjerd Astad er tilsett som midlertidig prosjektleiing – me helsar dei velkomen i prosessen!
Arbeidsutvalet (AU) fekk i oppdrag frå førebels fellesnemnd (FF) i møtet den 22. juni å lysa ut midlertidig prosjektleiing. Det er gjort og fredag 11. august tilsette AU, KS-konsulent v/Ingjerd Astad som midlertidig prosjektleiing. Dei kan ta til omgåande og vil vera med på...
mandag 28. august Ullensvang kommune
Innkalling til felles kommunestyremøte 28.08.2017
Her finn de innkallinga: Innkalling til felles kommunestyremøte 2017-08-28
torsdag 17. august Ullensvang kommune
Referat frå møte i fellesnemnda 22.6.2017
Fellesnemnda 2017-06-22 referat
tirsdag 8. august Ullensvang kommune
Gjester gjør kortreist nytte for seg for losji i fjorden
Dette kan være vinn vinn om du som vert vil utnytte mulighetene gjestene gir deg. Tre generasjoner Kråkevik på Aga har både nytte og glede av fjærkledde gjester. Og litt til – om de vil.
lørdag 22. juli $ Hardanger Folkeblad
No er ei 24 meter brygge på veg til Morellfestivalen
Dei som har fortvila over at det ikkje er mogleg å koma sjøvegen til Morellfestivalen i år, kan no slappa av. Brygge er på veg.
fredag 21. juli $ Hardanger Folkeblad
Snart klart for filmframsyning
Slapp av, det vert snart framsyning av filmen til Ivar Asbjørn Sekse og Vegard Svoldal. Den skal berre vera med på ein filmfestival fyrst.
torsdag 20. juli Hardanger Folkeblad
Rekordbesøk i Mikkelparken
Mikkelparken i Kinsarvik har nytt godt av finværet de siste dagene. Onsdag var det rekordmange som besøkte parken – 2.852 personer mot fjorårets rekord på 2.600 personer.
torsdag 20. juli Haugesunds Avis
Tine utvidar avtalar
Hardangerfrukt fortset å auka i popularitet. Det vil den største innkjøparen utnytta.
mandag 17. juli $ Hardanger Folkeblad
Unik sommarjobb for tre
Gruppa Felefylgje må ha draumesommarjobben: Dei turnerer Hardanger og Voss med song, dans, hardingfele, toradar og gitar.
søndag 16. juli $ Hardanger Folkeblad
Nytt NM til May Britt Buer
Motbakkedronninga May Britt Buer sikret seg nok et NM i dag.
lørdag 15. juli $ Hardanger Folkeblad
Kjøp kunst rett fra vegg og ta det med rett hjem til egen vegg
HardingarT har stadig noe på gang. Sist helg inviterte eier og kurator Kjell Erik Ruud til sommerutstillingen med navnet Salongen.
lørdag 15. juli $ Hardanger Folkeblad
«Måndagskunst» i heile juli
Etter hektiske veker for å få ting ferdig kan Måndagsmålarane no slappe av. Søndag opna dei årets utstilling på Hotel Ullensvang.
fredag 14. juli $ Hardanger Folkeblad
Tek opp att spelet
Det er ikkje berre på Stiklestad «Spelet om Heilag Olav» er aktuelt. Søndag 30. juli er museumstunet Skredhaugen arena når 35 aktørar skal i elden, 36 år etter førre framføring.
fredag 14. juli Hardanger Folkeblad
Folk kjøper kassevis med sider frå garden til Olav
Olav Bleie sel mellom 500 og 1000 siderflasker frå garden kvar månad. No utvidar han produksjonen.
fredag 14. juli $ Haugesunds Avis
Har firedobla produksjonslokala
Olav Bleie sel mellom 500 og 1000 siderflasker frå garden kvar månad. No utvidar han produksjonen.
torsdag 13. juli $ Hardanger Folkeblad
Vandring på fjorden
Sundag 16. juli vert det ei annleis hagevandring. Denne gang snur Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag på sin årlege tradisjon, og inviterer til «hagevandring i fjorden». Meld deg på for å sjå, oppleva og læra om nærmiljøet ditt.
onsdag 12. juli $ Hardanger Folkeblad
Stor skade på eple
Fleire bønder på Alsåker har meldt om avlingssvikt etter at ei veldig lokal haglbye herja i nokre få minutt førre veke.
tirsdag 11. juli $ Haugesunds Avis
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Båt Sport Get-ligaen Fotboll Aust Agder Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Odda Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Jul Skåne Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Mobil Fiske Reise Bolig Oskarshamn Helse Svalbard Game of Thrones Grue Russland Forskning Fotball Vær Tesla Kalmar Östra Göinge Sport Trav Håndball Kultur Osterøy Motor Kunst Malmö Landbruk Litteratur Trondheim Bærum Indonesia Risør Helsingborg Hockey Forsvar Suldal Inrikes Kongsvinger Øvre Eiker Vestby Båt Stockholm Hadsel Landskrona Kristiansand Moss Boksing Näringsliv Askøy Ishockey Mote Haugesund Hammerfest Musikk Svelvik Spill Nord-Korea Fedje Stavanger Odds BK Trysil Langrenn Kongelig Masfjorden Hässleholm Lund Jobb Tvedestrand Os Seljord Trening Sykkel Tønsberg Bil Tour of Norway Brexit Orkdal Polen Vinje Klippan Musik Alpint Astronomi Blekinge Ørsta Sjakk Karmøy Eidfjord Nedre Eiker Porsgrunn Barn Bil Ringsaker Tinn Holmestrand Sandnes Sverige Skiskyting Valg Gjøvik Verdal Molde Hälsa NHL OL SK Brann OBOS-ligaen VM Gloppen Ås Selje Vestre Slidre Tjøme Svømming Volda Kristiansund Israel Kommunesammenslåing Snowboard Skøyter Meland Sørreisa Eid Hemne Røros Tour de France Fredrikstad Mandal Alta Harry Potter Kristianstad Poker Tyskland Sund Førde Finnøy Emmaboda Tingvoll Andøy Nybro Fauske Kävlinge Stord Vellinge Norway Cup Sortland Premier League Narvik Notodden Motorsport Tromsø IL Jakt Dovre Drammen Selbu Tomelilla Streik Kampsport Ledare Mercedes-Benz Steigen Steinkjer Russ Stryn Elverum Kina Sande La liga Europa League Asker Båstad Eidsberg Klima Fet Røyken Midsund Fitjar Sørfold Nøtterøy Evenes Universet Porsanger Kvænangen Android Arendal Svedala Ullensvang Austrheim Lindås Skellefteå Voss Bamble Politikk Skien Lier Radøy Modum Nes Vevelstad Frankrike Holtålen Foto Klatring Sarpsborg Rosenborg BK Hopp NM Løten Film Lyngdal USA Aurdal Hamar Lenvik Halden Viking FK Måsøy Eslöv Tana Fjell Sarpsborg 08 Nissedal Lillesand Bremanger Staffanstorp Jevnaker
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL