Ullensvang
Innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann
Tilsetjingsutvalet for Ullensvang kommune har laga innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann for den nye kommunen.   Ole-Jørgen Jondahl vert innstilt til stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Møtet i tilsetjingsutvalet fann...
mandag 14. mai Ullensvang kommune
Omstillingsavtale
Omstillingsavtala skal vera med på å sikre at alle tilsette i dei tre kommunane beheld jobben, og at det sikrar ein god prosess for dei som vil få endring i arbeidsoppgåver og/eller nytt arbeidsstad. Den skal vera med på å skape tryggleik og ro i prosessen, der fokuset skal vera...
mandag 30. april Ullensvang kommune
Møte i fellesnemnda 27.04.18
27. april var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i kommunestyresalen i Jondal. Møteinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane – 2018 Fastsetting av valgdag for...
mandag 30. april Ullensvang kommune
H – hovudarbeidsgruppene
Politiske arbeidsgrupper Elin Eide Brattabø Politikar, Jondal kommune POLITISK HOVUDSTRUKTUR OG POLITISK REGLEMENT Marit Backer-Owe, Politikar, Odda kommune INNBYGGJARINVOLVERING I SAMANSLÅINGSPROSJEKTET Eli Johanne Hope Politikar, Ullensvang herad KULTUR OG IDENTITET I ULLENSVANG...
fredag 27. april Ullensvang kommune
H – hovudverneombod
Anne-Torhild Lindskog Jondal kommune Hovudverneombod Marit Gravdal Andersson Odda kommune Hovudverneombod Richard Neil Thomson Ullensvang herad Hovudverneombod
onsdag 25. april Ullensvang kommune
Involveringsplan kultur- og identitet
Vi skal bygge en ny kommune. Kultur og identitet blir sentralt. Derfor er det satt ned en kommunal arbeidsgruppe. Den har kartlagt kulturfeltet i de tre kommunene. Hva kommunene gjør – både lovpålagt og frivillige ansvar. Dette vil vi dele med alle innbyggerne. Innlegg av Arnved Lund...
mandag 23. april Ullensvang kommune
T – tillitsvalde
Dagfrid Nilsen Odda kommune TV FF   Grete Hamre Ullensvang herad TV FF Medlem PSU Kastriot Prenga Ullensvang herad TV NSF Vararepr. PSU Kjellrun Tveisme Ullensvang herad TV Delta Vararepr. PSU Malgorzata Warzynska Odda kommune TV NSF Vararepr. PSU Nina Hildal Odda kommune TV UDF ...
mandag 23. april Ullensvang kommune
P – prosjektet
Ingjerd Astad Midlertidig prosjektleiar KS konsulent Telefon: 415 62 886 Jon Larsgard Ordførar Jondal kommune Telefon: 53 66 95 02 Roald Aga Haug Ordførar Odda kommune Telefon: 975 58 400 Solfrid Borge Ordførar Ullensvang herad Telefon: 952 43 044 Reidar...
mandag 23. april Ullensvang kommune
HORDALAND

Helse og omsorg – Fase 1
onsdag 11. april Ullensvang kommune
Dialogmøte – kultur og identitet
Korleis bygge ein ny kommune? Det er heilt opp til dei som bur der. Jo – faktisk – det er akkurat slik det er. Det er innbyggarane som får den kulturen de fortener. Ved å vera aktiv skaper ein kultur i møte mellom frivillige, private og kommunen. Hovudarbeidsgruppa for...
tirsdag 10. april Ullensvang kommune
Oppvekst og utdanning – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Olaug Værland Jondal ADM Morten Vevatne Odda ADM Inger Sekse Ullensvang ADM Leiar Terje Mikkelsen Odda TV UDF Siv Digrebrekke Jondal TV FF Silje Selvær Ullensvang TV UDF Undergrupper: Barnehage Skule PPT/logoped Vaksenopplæring (VO) ...
tirsdag 10. april Ullensvang kommune
Bli med og bygg den nye kommunen!
Når: Måndag 9. april kl 18:00 – 20:00 Kor: Meieriet kulturhus i Odda Kven: Alle kulturmennesker som vil medverke til å bygge den nye Ullensvang kommune. Hovudarbeidsgruppa for kultur og innbyggarinteraksjon vil treffe alle kulturelle enkeltpersonar og lag og organisasjonar. Me vil diskutera...
fredag 6. april Ullensvang kommune
Kommunereforma
Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane Jondal, Odda og Ullensvang i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020.   Les meir om...
torsdag 5. april Ullensvang kommune
Kultur og innbyggarinteraksjon – Fase 1
Hovudgruppe Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa Arnved Lund Jondal ADM Leiar Lage T. Myrberget Odda ADM Eva Wiberg Ullensvang ADM Silje Selvær Ullensvang TV UDF Truls K. Ulseth Jondal TV UDF Nina Hildal Odda TV UDF Undergrupper: Bibliotek Kulturskule Frivilligsentral Spørsmål eller...
onsdag 4. april Ullensvang kommune
Offentlig søkerliste – Prosjektleiar/rådmann
Her er offentlig søkerliste på stillingen som prosjektleiar / rådmann i Nye Ullensvang kommune: Patrick de Castro – 34 – Arbeidssøker – Bergen – Mann Kjetil Dragsæt – 59 – Søker arbeid – Randaberg – Mann Ole-Jørgen Jondahl...
mandag 26. mars Ullensvang kommune
Fase 1 → Fase 2
Tysdag 20. mars var det samling for dei administrativ arbeidsgruppene der gjennomgang og oppsummering av Fase 1 stod på agenda, samt å sparke i gang Fase 2. Alle medlemane i hovudarbeidsgruppene og undergruppene var invitert på samlinga.   Midlertidig prosjektleiar Ingjerd Astad ynskja...
onsdag 21. mars Ullensvang kommune
– Min far kjente Monrad
– Faren min kjente henne. Jeg har hilst på sønnen hennes og sitter på et bilde av Cally og Helge.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 16. mars $ Haugesunds Avis
Kjøpte hasj og røykte på heimvegen
To menn i 20-åra har tilstått at dei hadde fleire turar til Bergen for å kjøpa hasj og marihuana. På veg heim røykte dei hasj, og sjåføren var rusa då politiet stoppa dei.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Skidag på Reisæter
Sundag 18. mars arrangerer IL Solnut skidag med konkurransar og skileikar på Reisæter. Det er premie til alle som deltek. IL Solnut fyrer opp i…
fredag 16. mars Hardanger Folkeblad
Nører opp med Nøringen:
– Det står ganske bra til med folkemusikk- tradisjonar i regionen i dag. Me har gode tilbod, men det vil alltid svinga. No set me i gang eit rekrutteringsprosjekt for born; Nøringen.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
– Eg tenker at det er veldig bra
Frå hausten skal Fagskolen i Hordaland tilby toårig utdanning i lokalmat på høgskulenivå i Ulvik, med mål om å styrke miljøet som driv med produksjon av lokalmat i Hordaland.
fredag 16. mars $ Hardanger Folkeblad
Det vert fint helgevêr, men...
Meteorologen melder om fint vêr i helga, men særleg til fjells vil ein merka vinden.
torsdag 15. mars $ Hardanger Folkeblad
Protokoll – Fellesnemnda 09.03.18
09.03.18 var det møte i Fellesnemnda i Ullensvang kommune i heradsstyresalen i Kinsarvik. Møtinnkalling, saksframlegg og protokoll etter møte finn du her.   Saksliste: Hildegunn Espe (Senterpartiet) argumenterte for brukarane i fokus. Fråsegn om kommunane sine budsjett og...
torsdag 15. mars Ullensvang kommune
Rådmannen føreslår to millionar til tiltak på Hauso
Rådmannen føreslår å kle inn asbest for å redusera risiko ved Hauso skule.
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Flaum, ras og nedbør trugar fleire hundre kyrkjer og gravplassar – og langt verre kan det bli
- Dette gir grunn til vakenetter, seier biskopen.
onsdag 14. mars $ Bergens Tidende
Traktorpiker i arbeid
– Det må jo sies at det er kjekt å kunne være litt feminin i et mannsdominert miljø. Dessuten frisker det opp med farger, sier Eva Aga Baas, fruktbonde og «traktorpike».
onsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Nye Ullensvang Høgre stifta
5. mars 2018 vart Nye Ullensvang Høgre stifta og Erlend Nævdal Bolstad vart vald som partiet sin fyrste leiar.   Frå Venstre: John Opdal, Anna Maria Kråkevik, Tørres Mæland, Erlend Nævdal Bolstad (leiar), Elin Eide(nestleiar), Geir Midtun (nestleiar) og...
tirsdag 13. mars Ullensvang kommune
Styret i Ullensvang Arbeiderparti
15. februar 2018 vart Odda herreds Arbeiderparti, Ullensvang Arbeiderparti og Jondal Arbeiderparti lagt ned og nye Ullensvang Arbeiderparti stifta.   Frå venstre: Gard Risan (kasserar), Trygve Bolstad (leiar), Kristin Horne Moe (kvinnepolitisk kontakt), Kjellaug Hoås Samland (styremedlem),...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Oppstartsmøte for politiske og koordinerte arbeidsgrupper
  På møte i Fellesnemnda 09.02.2018 vart det valgt folkevalgte representanter til dei politiske og koordinerte arbeidsgruppene, jf sak 008/18.  Dei tillitsvalgte frå de tre kommunene har valgt inn sine representanter, samt prosjektleiar saman med rådmennene har sett inn dei...
mandag 12. mars Ullensvang kommune
Kommunesamanslåing – også i kyrkja
Samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang gjer det automatisk naudsynt å slå saman dei tre kyrkjelege fellesråda* i området, sidan det etter lova berre skal vera eitt fellesråd i kvar kommune.   Liv Eirill Evensen og Ingjerd Astad (midlertidig prosjektleiar for...
fredag 9. mars Ullensvang kommune
Må riva tak, veggar og golv i ungdomshuset Krossvoll etter vasslekkasje
Ein takstmann har undersøkt ungdomshuset på Lofthus etter vasslekkasjen førre helg.
fredag 9. mars $ Hardanger Folkeblad
#metoo i kommunane: – Dersom det hadde vore noko, trur eg at ein hadde høyrt om det
#metoo-kampanjen har ikkje ført til varsling av saker som omhandlar seksuell trakassering i nokre av kommunane i Indre Hardanger.
torsdag 8. mars $ Hardanger Folkeblad
HORDALAND

Sondre (15) på femteplass i ungdoms-EM: Neste år blir det meir is under skøytene
Sondre Buer Åsebø frå Ullensvang får lite trening på isen samanlikna med konkurrentane. Det blir det snart endring på.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Har talt dyr dobbelt
Kalveteljingane dei siste åra har vore svært gode, men enkelte flokkar har truleg vorte talt to gonger utan at ein har klart å luka ut dette ved gjennomgang av bilda.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
– Det går opp og ned
Villreinforskar meiner det er eit misforhold mellom jegerane sitt ønske om stabilitet i reinstamma, og kva ein kan oppnå.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
– Dei har tatt så feil at det har gått ut over stamma
Det er under 15 år sidan reinen på Hardangervidda vart freda etter feilteljing. Lokale jegerar er kritiske til at ein på ny har basert seg på feil tal slik at stamma har vorte redusert.
onsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Organisasjonsnummer
Ullensvang kommune er registrert i Brønnøysundregisteret og har fått organisasjonsnummer: 920 500 633
onsdag 7. mars Ullensvang kommune
Attvald som leiar i ambisiøst mållag
Johannes H. Sekse vart attvald som leiar for Ullensvang mållag under årsmøtet sist helg.
onsdag 7. mars Hardanger Folkeblad
– Ullensvang Høyre vil aktivt søke innflytelse
Nye Ullensvang Høyre ble stiftet mandag kveld. Erlend Nævdal Bolstad (H) ble valgt som partiets første leder.
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
Lekkasjen på Legena, Alvavoll og Århus vassverk tetta: - Snart tilbake til normalen
Tysdag vart lekkasjen på Legena, Alvavoll og Århus vassverk funnen, og tysdag ettermiddag var vassverket tett att.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
«Magne får prisen for godt målarbeid og god målbruk»
Magne Velure fekk målprisen og Dina Ystanes og Synneva Skare Tjalvin Alvsåker fekk «stilprisar» under årsmøtet til Ullensvang mållag.
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
KOSTRA – analyse
KOSTRA-analyse av kommuner og herad som skal inngå i nye Ullensvang kommune KOSTRA-publisering pr 15. juni 2017   Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Odda og Jondal kommuner og Ullensvang herad som sammen skal danne nye Ullensvang kommune fra 1.1.2020. Ressursbruken i disse tre kommunene sees...
tirsdag 6. mars Ullensvang kommune
Bokbåten Epos legg til kai
Tysdag startar bokbåten sin vårtur i Hordaland.
tirsdag 6. mars Hardanger Folkeblad
Det vert truleg kamp om jaktkorta
– Det er uaktuelt for Odda å gå inn for ein større kvote enn 1500, opplyste fjellstyreformann Eivind Tokheim då kvoteforslaget vart diskutert på…
tirsdag 6. mars $ Hardanger Folkeblad
- Ingen er heilt nøytrale, det må eventuelt vera dei som ikkje jaktar
Vêret, storleiken på villreinstamma og kven korridorane fungerer for vart diskutert då Fellesstyret inviterte til jegerkafe.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
Heradet har framleis ikkje kontroll på vasslekkasjen på Lofthus
Måndag føremiddag har Ullensvang herad framleis ikkje funne vasslekkasjen frå Legena, Alvavoll og Århus vassverk.
mandag 5. mars Hardanger Folkeblad
Prisras på bussreiser frå august
Frå 1. august vert kommunane Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Etne og deler av Kvinnherad éi takstsone. Innanfor sona vil ein vaksenbillett kosta 37 kroner.
mandag 5. mars $ Hardanger Folkeblad
Vatn i tre etasjar
Eit sprokke røyr i tredje etasje fekk det til å renna vatn heilt ned i underetasjen. Konsekvensane er enno uklare.
søndag 4. mars $ Hardanger Folkeblad
Kokevarsel etter større vasslekkasje på Lofthus
Ullensvang herad melder søndag om ein større vasslekkasje på Lofthus.«Det har i natt oppstått ein større lekkasje ved Legena vassverk, som medfører at pumpene ikkje…
søndag 4. mars Hardanger Folkeblad
Under krigen fekk ikkje prestane via folk i kyrkja, men Solveig og Jakob fekk det til
Du må ikkje koma for tidleg, for då er eg ute og går tur! sa ho som nett hadde passert 100 år.
lørdag 3. mars $ Hardanger Folkeblad
På hovudet i minus 26 grader
Sandhaug var den kaldaste staden i Hordaland torsdag, men det stoppa ikkje Oda frå å stå på hovudet. - Det var heilt nydeleg til…
torsdag 1. mars Hardanger Folkeblad
Overskot på 12 millionar i 2017
Ullensvang herad leverer eit solid overskot i 2017.
onsdag 28. februar $ Hardanger Folkeblad
Heile Bu vil til Eidfjord
Innbyggjarane på Ytre Bu arbeider med søknad om grensejustering.
tirsdag 27. februar $ Hardanger Folkeblad
Arbeidsgruppe for statlege arbeidsplasser – Status-rapport pr. 22. januar 2018
ARBEIDSGRUPPE FOR STATLEGE ARBEIDSPLASSAR (ASA)- vedteken oppretta på møte i Fellesnemnda 13.09.17. Bakgrunnen for opprettinga av arbeidsgruppa var rapport utarbeidt frå Hardangerrådet på tal statlege/fylkeskommunale arbeidsplasser kvorve i Hardanger sidan 2000.   Medlemmene i...
tirsdag 27. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Administrative arbeidsgrupper
For å sikra ei heilskapleg og samordna uvikling av dei ulike oppgåve- og tenesteområda i den nye kommunen vert det etablert ein struktur med administrative arbeidsgrupper med fokus på samordning og gevinstrealisering i den nye kommunen. For å få fram eit godt grunnlag for...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Koordinerte arbeidsgrupper
I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Medlemmer – Politiske arbeidsgrupper
09.02.18 hadde Fellesnemnda val av politiske medlemmer til dei politiske hovudarbeidsgrupper på sakslista. Fellesnemnda fekk framlegg om representantar basert på innspel frå gruppeleiarane i dei einskilde kommune-/heradstyre. Politiske arbeidsgrupper Politisk hovudstruktur og politisk...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
HORDALAND

Her er oppdateringane frå kveldens heradsstyremøte i Ullensvang
Måndag klokka 16:00 startaa heradsstyremøtet i UIlensvang. I boksen under sakslista kan du sjå oppdateringane frå møtet i tekst og bilete.
mandag 26. februar $ Hardanger Folkeblad
Plan for kommunikasjon
Som ein del av prosjektarbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune er det funne føremålsteneleg å utarbeide ein “Plan for kommunikasjon”  som legg føringar for korleis vi skal informere om arbeidet både eksternt og internt i...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Referat etter møte i Fellesnemnda 09.02.18
Referat frå møte i fellesnemnda i Ullensvang kommune fredag 09.02.18 kl. 09.00 – kommunestyresalen i Odda.   På sakslista var blant anna fylgjande saker: Informasjons- og kommunikasjonsplan for Ullensvang kommune Politisk forankring av søknad om skjønsmidlar...
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Ullensvang kommune søkjer prosjektleiar / rådmann for den nye kommunen
mandag 26. februar Ullensvang kommune
Forslag til ny skulekrins for heile vestsida, lokalisert til Aga er på høyring
Frist for å senda inn høyringsuttale er 23. mars 2018, opplyser Ullensvang herad. Heradstyret vedtok 18. desember 2017 å be rådmannen setja i gang prosess…
onsdag 21. februar Hardanger Folkeblad
Flere lokale tunneler skal rustes opp
EUs strenge krav til tunnelsikkerhet kommer spesielt hordalendingene til gode. Men byggefasen blir «utfordrende».
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Kompensasjon for nordsida
Formannskapet vil be Fylkesmannen ta initiativ til eit møte om kompensasjon til Ullensvang for Oksenhalvøya.
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Kråkevikparsell kjem på anbod
For fv. 550 i Kråkevik driv Statens vegvesen på med prosjektering no og arbeidet med utbetring av parsellen vil koma ut på anbod. …
lørdag 17. februar $ Hardanger Folkeblad
Vil be om kroner til asfalt
Under sine orienteringar til formannskapet for ei tid sidan, sa Solfrid Borge (Sp) at ho er vorten oppringt om fv. 550. Borge og ordføraren i…
fredag 16. februar $ Hardanger Folkeblad
- Det er ikkje rett å freda det beste jaktterrenget i Ullensvang
Per Helge Sekse skriv «opphoping av jegerar i aust har hindra dyra sine trekk vestover, sjølv ved gunstige vindforhold». Les og: …
torsdag 15. februar $ Hardanger Folkeblad
- Det vil nok koste, men vi tror effektene av en bred festival for alle vil være mange og gode
En stor fest for alle innbyggerne i den nye storkommunen er akkurat det vi trenger, og ildsjelene bak er sannsynligvis akkurat de riktige folkene. …
torsdag 15. februar $ Hardanger Folkeblad
Frå fjorden til rikskjendis
For fire år sidan var eg den einaste journalisten som dekka premierefesten til «Fjorden Cowboys» på Bar Barista i Bergen. Då eg kom og…
onsdag 14. februar $ Hardanger Folkeblad
Bite av laus hund
I 22-tida tysdag vart ein person biten i armen av ein laus hund på Sekse i Ullensvang. Den skadde personen vart undersøkt på legevakta, og…
onsdag 14. februar $ Hardanger Folkeblad
"Der har også nørt opunder grunneigar- og bondehets. Nettopp difor er også saka ikkje slutt"
«Alt går bra til slutt. Er det ikkje bra, er det ikkje slutt», har ein klok person sagt ein gong. I den inste…
tirsdag 13. februar $ Hardanger Folkeblad
«Folk vart levande redde, og kyrne rauta så dei var galne. Det var Grindaskredone som kom»
I år er det I dag 90 år sidan eit kraftig snøskred med påfølgjande flodbølgje råka Kråkevik og Åkre.
mandag 12. februar $ Hardanger Folkeblad
- Deildo-prosjektet bør stå att som eit lite skrekkeksempel
Det var ein gledenes dag då rassikringsprosjektet på riksveg 13 ved Deildo omsider kunne starta opp for to år sidan. I fleire år hadde prosjektet…
mandag 12. februar $ Hardanger Folkeblad
Kanskje kommer kongen, og KYGO
Politikarane let seg begeistre då planane for ein tre dagar lang festival i Odda sommaren 2020 vart lagt fram under fellesnemndmøtet fredag.
søndag 11. februar $ Hardanger Folkeblad
Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang Hordaland Ullensvang Hardanger Folkeblad Ullensvang Haugesunds Avis Ullensvang
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ULLENSVANG

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Næringsliv Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Trøndelag Møre og Romsdal Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Molde FK Svedala Oskarshamn Skien Molde Inrikes Get-ligaen Fredrikstad Kongelig Tinn Sandnes Karlskrona USA Malmö Stabæk Karmøy Kultur Rendalen Sunndal Stavanger Blekinge Bamble Eslöv Bolig Musikk Barn Sport Poker Motor Kragerø Elverum Askøy Porsgrunn Kongsvinger Fauske Tesla Politikk Steigen Svelvik Ringsaker Näringsliv Sørreisa Lyngdal Lillesand Bodø Meløy Risør Aurskog-Høland Hyllestad Sverige Stord Haugesund Osterøy Bil Vestby Tvedestrand Hvaler Dyr Økonomi Kunst Grane Tomelilla Nittedal Drangedal Håndball Trav Åstorp Tynset Reise Åsnes 17. mai IK Start Mörbylånga Nesodden Eliteserien Drammen Narvik Vestvågøy Landskrona Trening Mote Stockholm Helsingborg Sjakk Lund Kryptovaluta Nord-Korea Eidskog Båt Universet Vietnam Kristiansand Nordkapp Turn Mandal Lier Vefsn Android Ballangen Bil Salangen Øksnes Moss Filippinene Friluftsliv Langrenn Klippan Nedre Eiker Staffanstorp Tolga Lindås Berlevåg Sund Austrheim Grue Trysil Hälsa Sarpsborg Fedje Odds BK Tromsø Forskning FK Haugesund Notodden Øvre Eiker OL Utsira Horten X-games Tranøy Kvænangen Vinje OBOS-ligaen Utrikes Vågan Jølster Førde Sigdal Åmli Russland Ronneby Sande Lesja Svalbard Farsund Kävlinge Åmot Larvik Sölvesborg Spill Jakt Sykkel Tingvoll VM Russ World Series of Poker Meland Hörby Film Jevnaker Sogndal Ski Eurovision Lyngen Tønsberg Båstad Vær Vitenskap Tana Aurdal Fjell Modum Askim Porsanger Ålesund Gjøvik Øygarden Målselv Skurup Menn Radøy Frogn Skiskyting Bromölla Hemnes Fitjar Forskning Kongsberg Mat Karasjok Suldal Asker Svømming Andøy Hammerfest Klatring Hamar Enebakk Nord-Odal Sandøy Stavanger Oilers Skedsmo Halden Eiker Skjervøy Bærum Olofström Evenes Skøyter Bodø/Glimt Skiptvet Kommunesammenslåing Norway Cup Rauma Stranda Naustdal Gausdal Sauherad Valle Øyer Kvinesdal Høyanger Alstahaug Moskenes Ekonomi Re Brønnøy Time Selje Spania Jönköping Masfjorden Halsa Herøy Landbruk Våler Tromsø IL SK Brann Helse Stryn Nes Hadsel Litteratur Vålerenga Friidrett Løten Gloppen Kviteseid Rana Roing Östergötland Sørfold Arendal Odal Nybro Skodje Flakstad Interiør Hockey Arvika Karlshamn Tysvær Birkenes Aure Sola Teknik Forsand Råde Rælingen Bundesliga Romfart La liga Skånland Surnadal Trollhättan Askvoll Borgholm Volvo Østre Toten Træna Flora NHL Kvæfjord Påske Boksing FA-cupen Torsken Voss Mjøndalen IF Åseral Giske Årdal Motorsport Froland E-sport Rosenborg BK Tjeldsund Leirfjord Værøy Nissedal Flekkefjord Tour of Norway Skisport Vennesla Klima Ishockey Sandefjord Trøgstad Modalen Os Foto Nesna Søgne Hamarøy Svalöv Viking FK Hattfjelldal Alpint Ås Kristiansund Kvinner Fræna Dovre Emmaboda Eidsberg Google Jobb Polen Lenvik Vaksdal Liverpool Fjaler Røyken Gran Syria Eid Rømskog Hole
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL