Ullensvang
Maren blir ny sjef for helse og omsorg
Rådmann i Ullensvang opplyser i ei pressemelding at Maren Espedal Miille (41) frå Jondal har fått tilbod om, og takka ja til stillinga som kommunalsjef helse og omsorg.
15:35 $ Hardanger Folkeblad
Varslar dom innan påske: – Det var kynisk
Etter tre månadar i retten, held dei fire tiltalte fast ved at dei er uskyldige. Bistandsadvokatane meiner dei fornærma var sårbare born, som vart utnytta på det grovaste. Dommen er venta i mars neste år.
lørdag 05:01 $ Hardanger Folkeblad
Ønskjer ny forvaltningsmodell og legg opp til store endringar på vestvidda
Det omdiskuterte utkastet til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde er no send til Miljødirektoratet. Her kjem det fram at også Valgerd Svarstad Haugland ønskjer ny forvaltningsmodell for nasjonalparken.
fredag 16:07 $ Hardanger Folkeblad
Varsel om oppstart av temaplan for klima, miljø og energi
The post Varsel om oppstart av temaplan for klima, miljø og energi appeared first on Ullensvang kommune.
fredag 14:00 Ullensvang kommune
Kurs: Meistring og fysisk aktivitet
The post Kurs: Meistring og fysisk aktivitet appeared first on Ullensvang kommune.
fredag 12:41 Ullensvang kommune
Minket mest i Norge: Har mistet 262 meter på ti år
Bondhusbreen på vestsida av Folgefonna er i ferd med å krype til fjells.
fredag 12:22 $ Haugesunds Avis
Ny kjeveortoped i Odda: – Behovet er kjempestort
Et nytt tilbud er på plass i Odda. En gang i måneden kommer kjeveortoped Astrid Katle kjørende fra Arna for å tilby behandling i Odda Tannlegesenter sine lokaler.
fredag 05:20 $ Hardanger Folkeblad
Bistandsadvokaten ber om millionerstatning frå foreldra
Bistandsadvokat Beate Hamre meiner at kvar av foreldra bør betala sine to born, som skal vera utsette for overgrep, 600.000 kvar. Bistandsadvokat Asgeir Ohnstad meiner at den såkalla nabomannen bør betala mellom fleire hundre tusen i erstatning til sin eigen son og til nabojenta.
torsdag 21:30 $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

No er løyvet på plass
Telia-kundar i området vårt har slite med dekninga i lengre tid. No kan det vera betring i sikte.
torsdag 20:00 $ Hardanger Folkeblad
Ber om frifinning for storebroren: – Ein må sjå vekk frå sympatiar eller eventuelle antipatiar
Forsvarar Alexander Sele ber om at hans klient vert frifunnen for overgrep mot sine yngre søsken. Subsidiært ber han om at mannen i 20-åra vert sett på mildast mogeleg måte, og minner om at veslebroren seier at også storebroren i familien er utsett for overgrep.
torsdag 15:31 $ Hardanger Folkeblad
– Eg meiner alle dei tre i familien bør frifinnast
Forsvarar Astrid Aksnes meiner at det jenta har fortald om sine foreldre i dei tilrettelagde avhøyra, samsvarar med det ho også har fortald om overgrep naboen skal ha gjort mot ho. Ho meiner at dei tre tiltalte bør frifinnast.
torsdag 11:43 $ Hardanger Folkeblad
Mål om felles næringshage med Kvinnherad: – Vi har ikke fått full effekt av Folgefonntunnelen
Formannskapet i Ullensvang gikk i forrige uke inn for å gi Næringshagen i Ullensvang ein engangsstønad på 750.000 kroner. Rådmannen fortalte politikerne at målet er å etablere en ny felles næringshage med Kvinnherad.
torsdag 06:00 $ Hardanger Folkeblad
Ber om frifinning for familiefaren: – Han kjenner ikkje att barna si skildring
I skrivande stund har familiefaren sete varetektsfengsla i meir enn to år og fem månadar, og aktor har lagt ned påstand om 21 års fengsel. Hans forsvarar Jan Henrik Høines ber om frifinning og meiner heller ikkje at vilkåra for forvaring ved ein eventuell dom er oppfylte.
onsdag 15:47 $ Hardanger Folkeblad
Forsvarar ber om frifinning: – Slik saka er no har DNA minimal verdi
Forsvarar Kai-Inge Gavle har onsdag gått gjennom den omfattande tiltalen mot sin klient. Medan aktor bad om 12 års fengsel for nabomannen, meiner Gavle at han ikkje kan domfellast for noko.
onsdag 12:24 $ Hardanger Folkeblad
Tom og Elise har kjøpt seg inn i Sport 1 Odda: – Vi har veldig trua på dette
Ekteparet Tom Rødal og Elise Midtbø har kjøpt seg inn i Sport 1 Odda, og eier nå 40 prosent av aksjene i sportsbutikken. – Vi synes det er positivt at butikken kommer på lokale hender, sier de.
onsdag 05:31 $ Hardanger Folkeblad
Hun er en av «gutta»: – Jeg skulle gjerne ha likt å jobbe enda lenger inne i fjellet
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 21:50 $ Hardanger Folkeblad
– Blir feil når det er forventa at lokale jegerar skal leggja til rette for den urbane jegerfiffen
Ullensvang Jakt- og Fiskelag er blant fleire lokallag som vert ekskluderte frå hovudorganisasjonen Norges Jeger- og Fiskerforbund fordi dei ikkje vil gå med på kravet om å opna for medlemmer frå heile landet.
tirsdag 20:46 $ Haugesunds Avis
Påstand om 21 års fengsel for familiefaren. Aktor ber òg om at dei tiltalte får kontaktforbod mot borna
Aktor meiner overgrepssaka som no vert handsama i Hordaland tingrett er av dei grovaste ein har avdekka i distriktet.
tirsdag 28. november $ Hardanger Folkeblad
Aktor: – Kva er det vi har vore vitne til gjennom denne lange hovudforhandlinga?
Prosedyrane i den alvorlege overgrepssaka er no i gang i Hordaland tingrett. Tysdag starta med at aktor summerte sitt syn på saka.
tirsdag 28. november $ Hardanger Folkeblad
Lørdag åpner pepperkakebyen i Odda: – Det har allerede kommet inn en del bidrag
Ullensvang Handel håper pepperkakebyen i gågata vil føre til økt trafikk og interesse for sentrum.
mandag 27. november $ Hardanger Folkeblad
Høyring: Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
The post Høyring: Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 appeared first on Ullensvang kommune.
mandag 27. november Ullensvang kommune
Tysdag startar prosedyrane: – Openbert ei stor belastning
Tre månadar etter at hovudforhandlingane i den alvorlege overgrepssaka starta opp i Hordaland tingrett, nærmar det seg prosedyrar. Forsvararane legg ikkje skjul på at dei siste månadane har vore krevjande for dei dei tiltalte.
mandag 27. november $ Hardanger Folkeblad
Turlaget jaktar nytt vertskap for denne hytta
Bergen og Hordaland Turlag seier dei vil lysa etter nytt vertskap for Stavali.
søndag 26. november $ Hardanger Folkeblad
Idrettslag på hjul: Satsar på gokartbane til våren
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 25. november $ Hardanger Folkeblad
For Einar (26) var «huset på stupet» alltid draumen: - Vi var så gira!
Då Marita og Ernst Hagen såg på hustufter var det ingen som såg potensial i arealet som låg ytst på Hetleflot, men huset dei bygde vart seinare eit landemerke over Odda. For barnebarnet Einar Hagen var dette draumebustaden, og no har det vorte heim for han og sambuaren Frida Lervik.
lørdag 25. november $ Haugesunds Avis
– Feil premiss ligg til grunn for kutt
I det fylkeskommunale budsjettet er eit tilskot på fire millionar kroner føreslått kutta for turistbåtruta i Hardanger.
lørdag 25. november $ Hardanger Folkeblad
– Kuttforslag i Hardanger kjem samtidig med planar om massive investeringar i Sogn
Kva har ferjesambandet Kinsarvik-Utne å seia for reiselivsnæringa og turistar? Reiselivsdirektør Andreas Skogseth har ei klar oppfatning.
lørdag 25. november $ Hardanger Folkeblad
Rettsoppnemnde sakkunnige meiner borna har symptom på overgrep
Dei rettsoppnemnde sakkunnige Knut Dalen og Hans Ole Korsgaard vitna torsdag i retten. Minst éin av dei har vore til stades i retten kvar dag sidan oppstart i slutten av august.
lørdag 25. november $ Hardanger Folkeblad
Høyr alarmen som vekte naboane
Alarmen ved Odda vidaregåande skule har gått av i morgontimane dei siste dagane.
fredag 24. november $ Hardanger Folkeblad
Oppstart av strategisk hamneplan
The post Oppstart av strategisk hamneplan appeared first on Ullensvang kommune.
fredag 24. november Ullensvang kommune
Staten ber Ullensvang og Eidfjord om å ta imot nye flyktningar i 2024
Prognosane viser behov for busetting av om lag 37 000 personar i heile landet i 2024. Talet gjeld for heile året, men kan bli endra, har kommunane fått beskjed om.
fredag 24. november $ Hardanger Folkeblad
Norled om kuttforslag: – Me er avhengig av støtte
Norled si båtrute «Hardanger Fjord Cruise» er òg ein del av fylkesadministrasjonen si lange og omstridde liste over kuttforslag i Indre Hardanger.
torsdag 23. november $ Hardanger Folkeblad
Røldalsvegen 52 har fått ny eier
Næringsbygget der Westcon holder til i dag, ble tidligere i høst lagt ut for salg. Nå er bygget solgt.
torsdag 23. november $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Breitt engasjement for ferja: – Mindre tid til andre ting
Medan mange vaksne nyttar ferja til og frå arbeid, nyttar Tiril (5) og Marie (7) den når dei skal reisa mellom mamma og pappa. Andre trekk fram at alt frå beredskap til kulturlivet treng ferja mellom Utne og Kinsarvik.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Sjå kven som aksjonerte for ferja
Det var godt oppmøte på kaien i Kinsarvik då det tysdag ettermiddag vart aksjonert for å behalda ferja over fjorden. Både privatpersonar og næringsdrivande går i mot fylkeskommunedirektøren sitt forslag om å leggja ned sambandet mellom Utne og Kinsarvik.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Derfor står lysene på døgnet rundt
Lørdag ble julelysene på julegrana i Steinparken tent. Det betyr også at gatelysene rundt blir tent og stående på døgnet rundt.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Skal ikkje kjempa i den skandinaviske finalen, men elevane får likevel reisa på tur
Vinnarane av årets First Lego League i Ullensvang skal ikkje kjempa i den skandinaviske finalen i år. Det vart nyleg bestemt av elevane sjølve.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Varsler midler til Bråvolltunet i økonomiplanen: – Det har vært planen hele tiden
Rådmannens budsjettforslag for 2024 skal torsdag opp til politisk behandling i Ullensvang formannskap. Ordføreren kan røpe en aldri så liten budsjettlekkasje fra samarbeidspartiene.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Her har folk alt starta å gje julegåver til dei som treng det
Tradisjonen tru har Grasdal Hårdesign sett opp juletre i salongen, og det har alt kome inn gåver som skal leverast vidare.
onsdag 22. november $ Hardanger Folkeblad
Ein smakfull rekord: Den største pizzaen i Oddas historie
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 21. november $ Hardanger Folkeblad
Spesialist peiker på symptom på seksuelle overgrep
Ein psykologspesialist som greidde ut familien på bestilling frå Hardanger barnevern i 2018 vitna tysdag i retten.
tirsdag 21. november $ Hardanger Folkeblad
Det må være opp til elevene selv å avgjøre hvilket studietilbud de vil søke
I Odda ligger forholdene svært godt til rette for idrettsfag.
tirsdag 21. november Hardanger Folkeblad
Slutta i Kinsarvik og byrja i Eidfjord: – Å fjerna avdeling vart kaotisk for alle
I sommar sa tre av dei fast tilsette ved Bråvolltunet opp stillingane sine. Alle tre har byrja å arbeida ved Bygdaheimen i Eidfjord.
tirsdag 21. november $ Hardanger Folkeblad
Tiltalt for å ha hatt amfetamin og ksalol
Ein mann i 20-åra er av Hordaland tingrett sett under tiltale å ha oppbevart narkotika, og legemiddel utan lovleg tilkomst.
tirsdag 21. november $ Hardanger Folkeblad
Rektoren meiner idrettslinja må nedprioriterast. Det vil ikkje lokalpolitikarane
Rektor ved Odda vidaregåande skule, Geir Veland, var sist veke i Ullensvang kommunestyre for å orientere lokalpolitikarane om status for skulen.
mandag 20. november $ Hardanger Folkeblad
Skytterlag fortviler: – Situasjonen er helt ute av kontroll
Ullensvang skyttarlag disponerer Husemoen 44 med parkering, men turistinvasjonen om sommeren medfører store utfordringer for skytterlagets mange medlemmer.
mandag 20. november $ Hardanger Folkeblad
Går inn for å rive og bygge nytt til 61 200 000 kroner
Eit stort fleirtal av politikarane i kommunestyret i Ullensvang ønsker å bygge heilt ny kommunal bustadblokk på Eide. Raudt vil heller rehabilitere bygget, mellom anna for å få ned kostnadane.
mandag 20. november $ Hardanger Folkeblad
Mann sikta for forsøk på valdtekt – nektar straffskuld
Søndag morgon fekk politiet i Hardanger melding om ei kvinne som moglegvis var utsett for vald ein stad i Odda.
mandag 20. november $ Hardanger Folkeblad
Demenskor – ope for alle sangglade
The post Demenskor – ope for alle sangglade appeared first on Ullensvang kommune.
mandag 20. november Ullensvang kommune
Folkemøte om frivillig- og samspelsstrategi
The post Folkemøte om frivillig- og samspelsstrategi appeared first on Ullensvang kommune.
mandag 20. november Ullensvang kommune
Varsel om mykje regn, flaumfare, jord-, sørpe og flaumskredfare
The post Varsel om mykje regn, flaumfare, jord-, sørpe og flaumskredfare appeared first on Ullensvang kommune.
mandag 20. november Ullensvang kommune
Lyse kraft DA – invitasjon til nabomøte/open dag i Røldal og på Nesflaten
The post Lyse kraft DA – invitasjon til nabomøte/open dag i Røldal og på Nesflaten appeared first on Ullensvang kommune.
mandag 20. november Ullensvang kommune
Krev balanse mellom lokal bruk og vern: - Det vert spanande å sjå
Per Helge Sekse var av dei første som offentleg tok til orde for å leggja ned Torehytten. Han meiner den omfattande tiltaksplanen for å betra levevilkåra for villreinen på vidda inneheld mange interessante tankar, men understrekar at det må vera ein balanse mellom lokal bruk og...
mandag 20. november $ Hardanger Folkeblad
Jenta og guten fortel at dei vaksne visste at jenta vart misbrukt av fleire. Dei tiltalte nektar for dette
I ulike samtalar har både jenta og guten fortald at foreldra visste at naboen misbrukte jenta. Alle dei tiltala nektar straffskuld, og avviser at dei kjende til at nokon misbrukte jenta.
mandag 20. november $ Hardanger Folkeblad
Dyrtiden har fått Steinar (58) til å droppe julegavene: – Jeg vil ikke legge press på andre
Han har tenkt på det lenge, og nå er tiden inne. Steinar Sæther har bestemt seg for å droppe julegavene og synes det var et enkelt valg.
søndag 19. november $ Hardanger Folkeblad
Søkjer kommunen om pengar: – Har vore med å setja Ullensvang kommune på kartet
Hardanger Handbak Klubb søkjer kommunen om pengar for å få budsjettet til å gå opp.
søndag 19. november $ Hardanger Folkeblad
Fleire kontrollar: Ein var overlasta med 700 kilo, to mangla førarrett og fleire fekk bruksforbod
Laurdag hadde Statens vegvesen kontroll både på Seljestad og Brimnes.
søndag 19. november $ Hardanger Folkeblad
Politiloggen: Fire sat i baksetet, alle fekk gebyr
Laurdag var ein patrulje frå Hardanger politistasjon ute å sjekka om folk nytta bilbelte. I Odda sentrum vart ein bil stoppa, og det viste seg at det sat fire personar i baksetet.
søndag 19. november $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Krangla om kostnadsramme for badet: – Me burde vere nøkterne med tanke på investeringar framover
Raudt og Senterpartiet ville setje ei kostnadsramme for kommunen sine investeringar med å rusta opp symjehallen i Odda. Det ville ikkje fleirtalet.
søndag 19. november $ Hardanger Folkeblad
Kallar forslaga for inngripande og ventar reaksjonar: – Kan ein få ei lokal differensiering?
Lokale fjellstyreleiarar peiker på ulike utfordringar som kan koma om dei omfattande forslaga for å betra levekåra for reinsdyra på vidda vert innførte.
søndag 19. november $ Hardanger Folkeblad
God stemning på julegateopninga: – Eg trur det er rekord!
Inge Lægreid trur at årets nissetog er av dei lengste som har vore i Odda. Det var dermed god stemning då Ullensvang handel inviterte til julegateopning laurdag.
lørdag 18. november $ Hardanger Folkeblad
Inspirert av pelton-turbinen: Lanserer «kraftsmykker»
Kraftmuseet i samarbeid med Gullhuset i Odda presenterer ein liten kolleksjon med «Kraftsmykker». Kolleksjonen er designa av gullsmed Brendemo i Hedalen.
lørdag 18. november $ Hardanger Folkeblad
Her vart 93 av 416 dyr felt: – Ei krevjande jakt
Fellingsprosenten enda på ni i Eidfjord statsallmenning. Ullensvang fjellstyre hadde ein fellingsprosent på 23,8 på sine eigne kort
lørdag 18. november $ Hardanger Folkeblad
Freim reagerer: – Ville møtt dersom eg hadde fått invitasjon
Høgrepolitikar Nils Petter Freim har lese artikkelen i Hardanger Folkeblad om folkemøtet i Kinsarvik. Der beit han seg merke i presiseringa av at representantar for andre parti enn Sp, INP og Raudt ikkje var til stades.
lørdag 18. november $ Hardanger Folkeblad
Stor kontroll: Ein sjåfør vart meld, ein annan fekk gebyr og eit køyretøy fekk bruksforbod
Fredag kveld hadde Statens vegvesen kontroll på Seljestad.
lørdag 18. november Hardanger Folkeblad
Fleirtalet snudde: Nei til næringsbygg på Almerket
Politikarane gjekk, etter mykje om og men, inn for å ikkje inngå avtale om sal av tomt for å byggje kombinert nærings- og bustadbygg på Almerket.
lørdag 18. november $ Hardanger Folkeblad
Nawal (14) deltok i aksjon: – Eg brenn for fred!
Engasjerte menneske i alle aldrar samla seg i Almerkeparken då Ullensvang SV inviterte til aksjon for Palestina fredag ettermiddag. Bakgrunnen for aksjonen er at det 7. oktober 2023 braut ut ny krig mellom Israel og palestinarane på Gaza-stripa etter at Hamas-krigarar storma inn i Israel og drap meir enn...
fredag 17. november $ Hardanger Folkeblad
Så langt i år har over 50 000 passasjerar reist med ferja. Frå neste år kan den forsvinne
Fylkesdirektøren i Vestland føreslår å kutte ferjesambandet Kinsarvik-Utne heilt. Det reagerer lokale politikarar sterkt på.
fredag 17. november $ Hardanger Folkeblad
Ordføraren nekta votering om oreigning. – Her trur eg du bommar, svara Sekse
Under kommunestyret torsdag nekta ordførar i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug (Ap), å leggje opp til votering om ein interpellasjon frå Per Helge Sekse (H).
fredag 17. november $ Hardanger Folkeblad
Kulturcamp for ungdom
The post Kulturcamp for ungdom appeared first on Ullensvang kommune.
fredag 17. november Ullensvang kommune
Førjulsshow med denne trioen: – Folk ville sikkert fått tårer i øynene om jeg også sang, men av helt andre grunner
Fredag 15. desember blir det både latter og vakker musikk på Sentralbadet litteraturhus – da standupkomiker Roar Brekke, stuntpoet Arne Torget og sangfuglen Tuva Lutro inviterer til førjulsshow.
torsdag 16. november $ Hardanger Folkeblad
Stor tilstrøyming då pensjonistlaget inviterte til møte: – Me har fleirtal for Bråvolltunet
Ei stor mengd med bilar stod på kryss og krake utanfor før møtestart. Inne var det stufullt med folk. Det er tydeleg mange som gløder for Bråvolltunet sjukeheim.
torsdag 16. november $ Hardanger Folkeblad
Slik vil Idrettsrådet og rådmannen fordele midlane
Idrettsrådet og rådmannen har i samråd kome med prioriteringslister for fordeling av spelemidlar. Potten er på totalt 10 854 000 kroner i 2024.
onsdag 15. november $ Hardanger Folkeblad
Julegateåpning, pepperkakeby og søndagsåpent: Slik blir årets julehandel i Ullensvang
Ullensvang Handel ruster seg for årets julehandel, og satser blant annet på pepperkakeby for å lokke til seg flere kunder i Odda sentrum.
onsdag 15. november $ Hardanger Folkeblad
Trafikkulykke på Vintertun: Semitrailer med fisk har veltet
En semitrailer lastet med fisk har veltet på E 134 ved Vintertun. Det skal være passasje for annen trafikk.
onsdag 15. november Haugesunds Avis
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL