Tysnes
Problem med telefon
Grunna ein teknisk feil hjå Telenor er sentralbordløysinga til kommunen delvis uttilgjengeleg for øyeblikket. Gjeld også legekontoret.
fredag 09:25 Tysnes kommune
Yrkesmesse torsdag 31. oktober 2019
Torsdag 31. oktober vert det yrkesmesse i Tysneshallen. Messa held ope frå 16.00 til 20.00, og er open for alle.
onsdag 30. oktober Tysnes kommune
Plan for habilitering og rehabilitering - høyring
Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
mandag 28. oktober Tysnes kommune
Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029- Høyring
Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14. Høyringsfristen er 30. november 2019.
onsdag 23. oktober Tysnes kommune
Influensavaksinasjon 2019
Er du over 65 år, tilhøyrer risikogruppa eller ønskjer influensavaksine? Tysnes helsestasjon og legekontor har satt av to dagar for vaskinering utan timebestilling.
tirsdag 22. oktober Tysnes kommune
Velkomen til oppstartsmøte for Tysnes turlag 4. november
4. november kl. 18.00 vert det oppstartsmøte for Tysnes turlag på Tveit Grendahus.
torsdag 17. oktober Tysnes kommune
Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka
Stenging av matrikkelen og grunnboka er ein konsekvens av kommune- og regionsreforma og er naudsynt for å sikre at endringane i registera vert gjort på tryggast og best mogeleg måte. Stenginga gjeld alle kommunane i Noreg, ikkje berre kommunane som er involvert i kommune- og regionreforma.
torsdag 17. oktober Tysnes kommune
Adressenamn til vedtak
2 nye vegnamn i Tysnes kommune er lagt ut til offentleg ettersyn, Henningshagen og Krokavegen .
tirsdag 15. oktober Tysnes kommune
HORDALAND

Kunngjering av reguleringsplan - Skår kai
I medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova vedtok kommunestyret i møte 24.09.19 detaljreguleringsplan for Skår kai.
torsdag 10. oktober Tysnes kommune
Søknadsfristar om midlar og tilskot
No kan de søkje om tilskot til verna kulturminne, leiaropplæringsmidlar og midlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er også høve til å koma med innspel til kandidatar til kulturprisen 2019. Meir info om korleis ein søkjer og fristar finn ein i artikkelen under.
mandag 7. oktober Tysnes kommune
Sunnhordlandstreff på Media City Bergen 15. oktober
15. oktober kl. 17.00 står det folk frå bedrifter, kommunar og festivalar frå Sunnhordland klare til å ta i mot deg på Media City Bergen. Velkomen til ein hyggjeleg ettermiddag og kveld med mingling, god mat og drikke. Arrangementet er gratis og passar for deg som er student, nyutdanna...
onsdag 2. oktober Tysnes kommune
Kommunen oppgraderer økonomisystemet sitt
Tysnes kommune oppgraderer økonomisystemet Agresso i veke 42. Systemet vil difor vere utilgjengeleg store delar av den veka.
fredag 27. september Tysnes kommune
Bokbåten Epos - anløp på Tysnes
Bokbåten Epos er på hausttur og vitjar blant anna Bruntveit, Lunde og Onarheim i perioden 5-7. november.  
fredag 27. september Tysnes kommune
Ny sentralbordløysing på rådhuset frå og med 20. september
Tysnes kommune skal gå over til mobilt sentralbord, og alle fasttelefonar på rådhuset vert difor byta ut med mobiltelefonar. Dette skjer fredag 20. september.  
torsdag 19. september Tysnes kommune
Open dag på brannstasjonen i Tysnes
350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke brannstasjonen i Eredalen, Hollekjevegen 155. Nye tal viser at hausttradisjonen  Open brannstasjon framleis er viktig for å
mandag 16. september Tysnes kommune
Søknad om løyve til å regulere Dalsætervatnet i Tysnes
Solheimsdalen Kraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å utnytte Dalsætervatnet som reguleringsmagasin for Solheimsdalen kraftverk.
mandag 16. september Tysnes kommune
Møtte rømme frå hus i full fyr med liten baby
Familien har ein baby på halvannan månad. Natt til laurdag vakna dei av at det lukta svidd.
lørdag 14. september $ Bergens Tidende
Vest Politidistrikt søkjer nye lokale for Tysnes lensmannskontor
Interessentar vert med dette bedne om å melde si interesse for å utgreie alternativ for nye lokale til Tysnes lensmannskontor. 
onsdag 11. september Tysnes kommune
Valoppgjeret er klart
Valoppgjeret for kommunestyrevalet er no klart.
onsdag 11. september Tysnes kommune
Tildeling frå Tysnes Herred Vel
Styre i Fondet til Tysnes Herreds Vel har i møte 12. august vedteke ei ramme for tildeling frå fondet i 2019 tilsvarande kr. 10.000,-
mandag 9. september Tysnes kommune
Kommunestyre- og fylkestingsutvalet 2019
Her kan du røysta på valting!
fredag 30. august Tysnes kommune
Naturvernforbundet vil stoppe Hordfast med nasjonalpark
Onsdag sendte naturvernerne forslag om Søre Bjørnafjorden nasjonalpark til Fylkesmannen i Vestland.
torsdag 29. august $ Bergens Tidende
Førehandsrøysting, laurdag 31.08.19
Kommunen har utvida opningstid for førehandsrøysting, laurdag 31.august.
tirsdag 27. august Tysnes kommune
Skilting av adressenamn skal utførast hausten 2019
Informasjon om oppsetjing av adressenamnskilt.
fredag 23. august Tysnes kommune
Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst!
Tysdag 5. november 2019 vert Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst  arrangert for fyrste gong.
onsdag 21. august Tysnes kommune
Jordmorvikar
Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar frå tysdag 20.august.
torsdag 15. august Tysnes kommune
Kommune- og fylkestingsvalet - Førehandsrøysting
Dersom du ikkje kan møta fram i røystelokala på røystingsdagen, kan du røysta på førehand frå og med måndag 12. august i Tysnes.
tirsdag 13. august Tysnes kommune
Ambulerande røysting - røysta heime
Ambulerande røysing gjer deg moglegheit til å røysta heime.
mandag 12. august Tysnes kommune
Nytt kommunenummer
Tysnes kommune får nytt kommunenummer frå 01.01.2020.
torsdag 1. august Tysnes kommune
Manntal til offentleg ettersyn
Manntalet for Tysnes kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset.
onsdag 10. juli Tysnes kommune
Digital nabovarsling
 e-Torg  Nettbutikk for geografiske data og byggesakstenester
mandag 8. juli Tysnes kommune
Treng du kommunale kart eller naboliste?
Tysnes kommune har inngått avtale med Ambita om elektronisk bestilling av kart og nabolister.
fredag 5. juli Tysnes kommune
Søknad om midlar frå Fondet til Tysnes Herreds vel 2019
onsdag 3. juli Tysnes kommune
HORDALAND

Klar for å oppdage nye moglegheiter i Bjørnafjordsregionen?
Velkommen til Bjørnafjordkonferansen - saman om vekst!
onsdag 3. juli Tysnes kommune
Tidlegrøysting
Tidlegrøysting er eit tilbod for å sikra at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgje røyst. I Tysnes kommune kan du henvenda deg i resepsjonen i opningstida kl 09.00 – 15.00 for å gjera avtale om tidlegrøysing.Du kan også ringja eller skriva e-post.
onsdag 3. juli Tysnes kommune
OPPDATERING - Bemanning helsestasjon
Tysnes kommune må desseverre meddele at jordmorvikar som var tilsett, har avslutta arbeidstilhøvet i kommune, og ein har ikkje tilbod om jordmorteneste p.t.
fredag 28. juni Tysnes kommune
Bemanning helsestasjonen
Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar Sara Kashay frå 17.06.2019 og ut juli mnd. Ta kontakt for timeavtale direkte på tlf 53 43 70 93 eller via legekontoret på tlf 53 43 70 80.
mandag 24. juni Tysnes kommune
100-årsjubileumsmarkering
29. juni er det klart for 100-årsjubileum av Johannes Heggland, 1919-2019.
mandag 10. juni Tysnes kommune
Offentleg høyring; Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr
Formannskapet gjorde 05.06.19 vedtak om å senda lokal forskrift for vass- avlaupsgebyr ut til offentleg ettersyn i ti veker.
fredag 7. juni Tysnes kommune
NAV Tysnes stengt 07.juni
NAV Tysnes held stengt 07.juni grunna ekstern opplæring.
tirsdag 4. juni Tysnes kommune
Haugaland Kraft Nett inviterer
Haugaland Kraft Nett inviterer til open kontordag om planane for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi i Austevoll.
tirsdag 4. juni Tysnes kommune
Opningstider plan- og byggesaksavdelinga
Plan- og byggjesaksavdeling er berra  tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar - kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.30 - 15.00.   Eventuelle møter med sakshandsamarar må avtalast på førehand - dette kan avtalast for alle
fredag 31. mai Tysnes kommune
Saman for eit betre vassmiljø.
Rullering av regional vassforvaltningsplan for Hordaland. 
fredag 31. mai Tysnes kommune
Ny 132 kV kraftleidning - open kontordag hos Haugaland Kraft
Haugaland Kraft Nett inviterer til åpen kontordag om planene for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi transformatorstasjon i Austevoll, fredag 14. juni 2019.
fredag 31. mai Tysnes kommune
Kunngjering av oppstart med ny lokal VA-forskrift
Tysnes kommune kunngjer med dette oppstart av arbeid med ny lokal VA-forskrift.
tirsdag 21. mai Tysnes kommune
Tilbod i kulturskulen
Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2019/20 er klart!
tirsdag 21. mai Tysnes kommune
Informasjon til gravide
Tysnes kommune står p.t utan jordmorteneste.
mandag 13. mai Tysnes kommune
Nær 350 mennesker møtte opp til marsj mot vindmøller
– Vi vil sette søkelyset på naturens verdi, sier Helene Ødven.
søndag 12. mai $ Bergens Tidende
Offentleg høyring; Utviding til 5 dagars skuleveke
Tenesteutvalet gjorde 12.03.19 vedtak om å senda sak om «Utviding til 5 dagars skuleveke» ut til offentleg høyring.
mandag 8. april Tysnes kommune
Invitasjon til folkemøte
Tysnes kommune inviterer til folkemøte om ferjerutene etter ny operatør kjem på plass i 2020.
torsdag 28. mars Tysnes kommune
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til jenter og gutar i alderen, 13 til 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje å ha avtalt tid.
torsdag 28. mars Tysnes kommune
Kulturmidlar 2019
No kan du søkjer om kulturmidlar!
fredag 15. mars Tysnes kommune
Innkomne listeforslag
Oversikt over listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Tysnes kommune. Listeforslaga vert lagt fram til godkjenning i valstyret sitt møte, 02.05.19.  
torsdag 7. mars Tysnes kommune
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsval 2019
Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levera listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i.
tirsdag 19. februar Tysnes kommune
Reguleringsplan Skår kai til offentleg ettersyn
Landbruk/teknisk vedtok i møte 29.1.19 å legge reguleringsplan Skår kai ut til offentleg ettersyn.  
tirsdag 5. februar Tysnes kommune
Kulturmidlar til idrett, 2019
Fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding, er 15.02.19.
torsdag 31. januar Tysnes kommune
Agnes og Olav Berges stipendiefond
Stipendiefondet er eit legat, administrert av Tysnes kommune.
mandag 21. januar Tysnes kommune
Du må ikkje gå glipp av dette!
Det er ikkje kvar dag Atheno sender ut invitasjonar med merkelappen «Dette må du ikkje gå glipp av», men no gjer dei det!
torsdag 17. januar Tysnes kommune
HORDALAND

Nye opningstider
Biblioteket har nye opningstider frå 14.01.19.
onsdag 16. januar Tysnes kommune
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2019/2020
Heim
mandag 7. januar Tysnes kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Godøysund – Tysnes kommune
Heim
onsdag 2. januar Tysnes kommune
Nesten-presten nær målet
Like før Kristin Hjertaker fylte 50 år, bestemte ho seg for å skifta karriere.
24. desember 2018 $ Bergens Tidende
Reguleringsplan Malkenestangen til offentleg ettersyn
LANDBRUK/TEKNISK vedtok i møte 4.12.2018  å legge Reguleringsplan for Malkenestangen ut til offentleg ettersyn.  
20. desember 2018 Tysnes kommune
Nye opningstider på NAV Tysnes
NAV Tysnes får nye opningstider frå 01.01.19.
17. desember 2018 Tysnes kommune
Vis fettvett
Feitt som tettar igjen avlaupsrøyr er eit aukande problem i Noreg, og særleg før jul med mykje steiking og baking.
11. desember 2018 Tysnes kommune
Nasjonalt tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar
Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om tilskot. Søknadsfrist  for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018
16. november 2018 Tysnes kommune
Folkehelseundersøkinga
Positivt å bli eldre, men fleire unge slit psykisk.
16. november 2018 Tysnes kommune
Miljøvernere og lastebileiere gjør felles front mot Hordfast
Yrkessjåfører fra de største transportarbeiderforeningene slår seg sammen med naturvernere for å protestere mot byggingen av Hordfast.
5. november 2018 $ Bergens Tidende
Tysnes ungdomsråd – nytt styre i 2018
Tysnes ungdomsråd hadde møte i oktober og dei blei valgt nytt styre.
5. november 2018 Tysnes kommune
Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse.
Det blir sett av fylgjande dagar til vaksinering av personar i risikogruppene:
26. oktober 2018 Tysnes kommune
Må trolig kutte fergeavganger for å betale miljøkrav
Skyss kan måtte kutte fergeavganger for å finansiere kostnadene med de nye, miljøvennlige fergene. Det er klart etter at statsbudsjettet ikke inneholdt mer penger til fergedrift.
8. oktober 2018 $ Bergens Tidende
Kunngjering av godkjend plan - endring av reguleringsplan Galanten
Tysnes kommune Kommunestyret vedtok 25.09.2018 Endring av reguleringsplan - Galanten gnr. 106 bnr. 7 m. fl. Reguleringsendringa opnar for utvida plangrense i sjø og utvida næringsareal.
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Kunngjering av endring av reguleringsplan for Nedre Gjelland
Endringane er vurdert å vera av bagatellmessig art og ikkje utløysa krav om offentleg høyring.
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Spelemidlar og leiaropplæringsmildar
Søknadsfristen i Tysnes kommune er 1.11.2018
8. oktober 2018 Tysnes kommune
Kulturprisen 2018
Det skal delast ut kulturpris for 2018. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater.
8. oktober 2018 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL