Tysnes
Kunngjering
Mindre reguleringsendring - Krokjen - Lande gnr. 94 bnr 135.
onsdag 15:55 Tysnes kommune
Kulturprisen 2021
Heim
onsdag 15:14 Tysnes kommune
Kulturbussar
Kulturbussane kan brukast av til å frakte barn, unge, eldre og funksjonshemma på utflukter og aktivitetar i kommunen eller utanfor kommunen.
onsdag 13:30 Tysnes kommune
Vegstenging Solheimsdalen
Vegen vert stengt for køyretøy i perioden 18. oktober - 5. november.
tirsdag 12:54 Tysnes kommune
Vaksinering mot sesonginfluensa
Vaksineringa vil bli i Grendatun, 25.-27. oktober.
fredag 8. oktober Tysnes kommune
Ungdomsrådet 2021-2022
I kommunestyremøtet 21. september vart fem nye medlemmar valt inn i Tysnes ungdomsråd.
tirsdag 28. september Tysnes kommune
Korona - ein normal kvardag med auka beredskap
Heim
mandag 27. september Tysnes kommune
Koronavaksinering
Har du alvorleg svekka immunforsvar og skal ha ein 3. dose med koronavaksine?
torsdag 16. september Tysnes kommune
VESTLAND

Røysting på valdagen
Her finn du informasjon om opningstider og kor du kan røyste.
mandag 13. september Tysnes kommune
Koronavaksinering
I veke 38 og 39 vil Tysnes kommune tilby koronavaksien til aldersgruppa 12 og 16 år.
fredag 10. september Tysnes kommune
Kokevarsel for Uggdal er oppheva
Heim
tirsdag 7. september Tysnes kommune
Utvida opningstid førehandsrøysting
Du kan førehandsrøyste i Grendatun i Uggdal, fram til 10.september kl 14.00. Valdagen er måndag 13.september.
torsdag 2. september Tysnes kommune
Rydding av vertsplanter for pærebrann
Pærebrann er påvist i Våge/Teigland.
onsdag 1. september Tysnes kommune
Påviste smittetilfeller Covid-19
Heim
mandag 30. august Tysnes kommune
StartOpp kurs på Tysnes 12. oktober
Har du ein foretningsidé og lurer på korleis du kan setja den ut i livet?
mandag 30. august Tysnes kommune
Vi ønskjer oss nye medlemmar i Tysnes ungdomsråd
Val av nye medlemmar til Tysnes ungdomsråd skjer i kommunestyremøtet 21. september 2021. Frist for å søke eller føreslå nye medlemmer er 10. september.
onsdag 25. august Tysnes kommune
Høyring Barnehage- og skulebruksplan
Heim
onsdag 25. august Tysnes kommune
Oppdatert informasjon om koronavaksinering
Tysnes kommune opnar for vaksinering av gravide og for dei fødd i 2004 og 2005. Sjå her korleis du avtaler time.
fredag 20. august Tysnes kommune
Skulestart
Skulane tek til måndag 17. august 2020. Her kan du sjå kva tid elevane skal møte.
fredag 13. august Tysnes kommune
Her kan du førehandsrøyste
Du kan førehandsrøyste i alle kommunar frå 10.august til 10.september. Valdagen er måndag 13.september.
mandag 9. august Tysnes kommune
Alle kan søke om tilskot til trafikktryggingsaktivitetar
1,4 millionar blei delt ut første halvår av 2021, men fylkeskommunen har enda meir å dele ut.
fredag 6. august Tysnes kommune
No får du digitalt valkort
Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. -Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.
torsdag 5. august Tysnes kommune
Påvist smitte av covid19
Oppdatertert informasjon om smittetilfelle på Tysnes.
torsdag 29. juli Tysnes kommune
Er du over 18 år og ventar på vaksine?
Tysnes kommune ønskjer kontakt med deg som er over 18 år og ikkje har fått tilbod/innkalling til fyrste vaksinedose mot COVID-19.
tirsdag 20. juli Tysnes kommune
10 år sidan terrorangrepa 22.juli
22. juli blir det gjennomført nasjonale arrangement i Oslo og på Utøya og lokale markeringar mellom anna i Bergen. Det blir flagga ved Tysnes rådhus for å markere at det er ti år sidan terrorangrepa i Oslo og på Utøya.
tirsdag 20. juli Tysnes kommune
Frontkollisjon mellom politibil og varebil: – Alltid alvorlig
Under utrykning til en båtulykke søndag kveld, kolliderte en politibil og en varebil. Hendelsen blir nå etterforsket.
mandag 19. juli $ Bergensavisen
Står du i manntalet?
Manntalet for Tysnes kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 12. juli til og med valdagen.  
mandag 12. juli Tysnes kommune
Er du mellom 18 og 24 år?
Legekontoret ringjer no for å kalle inn denne aldergruppa til vaksinering.
torsdag 8. juli Tysnes kommune
Sunnhordlandsguiden 2021
Her finn du den digitale Sunnhordlandsguiden for 2021.
mandag 5. juli Tysnes kommune
Endringar i tilskotsordning
Det er gjort endringar i ordninga for tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien. 
mandag 5. juli Tysnes kommune
Oppdatert informasjon om koronavaksinering
Legekontoret ønskjer å komme i kontakt med innbyggjarar over 55 år, dei over 18 år med underliggande sjukdom, og høgskule- og universitetsstudentar som ønskjer koronavaksine.
mandag 5. juli Tysnes kommune
Bli støttekontakt
Har du lyst til å hjelpe andre til ei meiningsfylt fritid?
tirsdag 29. juni Tysnes kommune
Høyring!
Framlegg til Barnehage- og skulebruksplan 2021 - 2035
mandag 28. juni Tysnes kommune
VESTLAND

Kommunal kompensasjonsordning
Tysnes kommune har lagt ut ny støtteordning for lokale verksemder i samband med Covid19 - II
fredag 25. juni Tysnes kommune
Asfaltering Søreid - Gjøvåg veke 25
Gjøvåg - Eversviktunnelen, på strekninga Søreid -Gjøvåg  kan bli stengt i periodar på inntil  2 timar på grunn av dekkelegging.
tirsdag 22. juni Tysnes kommune
Totalforbod om open eld er oppheva.
Betre beredskapen i regionen og regn i helga gjer at brannsjefen no opphevar forbodet.
mandag 7. juni Tysnes kommune
Oppmoding om begrensa vassforbruk for vassabonnentar i Uggdal og Våge!
Tysnes kommune vil oppmoda om å begrensa vassforbruket til berre naudsynte føremål.  
fredag 4. juni Tysnes kommune
Totalforbod mot open eld!
fredag 4. juni Tysnes kommune
Bål- og bråtebrenning
Det er forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark frå 15. april til 15. september, jfr. Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter. Dersom du vil brenna bål eller bråte, må du hugse på at det er du som har ansvaret.
fredag 4. juni Tysnes kommune
Varsel/høyring
Lokal forskrift om fart på sjøen.
fredag 28. mai Tysnes kommune
Graving i eller ved kommunal veg
Skal du grava i eller ved kommunal veg må du retta deg etter veglova. Hovedmomenta ein må veta om er att ein må melda i frå til kommunen før ein startar arbeid nærare kommuneveg enn 3 meter. Tysnes kommune har fokus på handheving av  veglova §29 til § 57
onsdag 26. mai Tysnes kommune
Har du litt tid til overs og har lyst til å hjelpa andre til ei meiningsfylt fritid?
Kommunen treng fleire støttekontaktar.
tirsdag 25. mai Tysnes kommune
Kommunal kompensasjonsordning
For lokale verksemder med tapt omsetnad eller særlige kostnadar knytt til Covid-19.
onsdag 12. mai Tysnes kommune
Forlenga sakshandsamingstid på plan og byggesaker
Stor saksinngong og redusert kapasitet i april/mai.
fredag 7. mai Tysnes kommune
Nye byggjereglar for tilbygg og terrassar frå 1. mai 2021
Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrasser og tilbygg utan å søkje. For å finne ut om dette gjeld deg, må du fyrst undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din.
onsdag 5. mai Tysnes kommune
8. mai markering for veteranar frå internasjonale operasjonar
Heim
onsdag 5. mai Tysnes kommune
Sverre (8 år) vann namnekonkurransen
Sjelero, Ly og Kyrkjeskukkjen. Kommunen mottok 54 forslag til namn på dagsturhytta, men det var Sverre som sendte inn vinnerforslaget MIKLASTOFA.
onsdag 28. april Tysnes kommune
Ventar du på vaksine?
Tysnes kommune har gitt tilbod om vaksine til nesten alle innbyggjarar over 65 år og til dei i høg risikogruppe over 18 år.
fredag 23. april Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL