Tysnes
Koronavaksine
Tysnes kommune tilbyr Drop-in vaksinering i Grendatun 2. juni
tirsdag 01:00 Tysnes kommune
Streiken er avverga
Det blir ikkje streik i kommunesektoren i denne omgong. Partane har kome til semje.
mandag 21:23 Tysnes kommune
Skal kartlegge fritida til alle barnefamiliar i Tysnes
Heim
mandag 10:29 Tysnes kommune
Aktivitetskalender
Lurer du på kva som skjer i Tysnes kommune?
onsdag 11. mai Tysnes kommune
Nytt om svangerskapsoppfølging
Tilbod om Fosterdiagnostikk og NIPT-test.
fredag 29. april Tysnes kommune
Skogbrannfare!
Farenivået for gras- og lyngbrann på oransje
mandag 25. april Tysnes kommune
Korleis står det til med folkehelsa i Tysnes?
Heim
torsdag 21. april Tysnes kommune
Kunngjering - endring av reguleringsplan FLORNES- PLANID 2012-02
Heim
fredag 8. april Tysnes kommune
VESTLAND

Flyktningar til Tysnes
Tysnes kommune vil følge oppmodinga frå IMDI om å ta i mot 20 flyktningar.
tirsdag 29. mars Tysnes kommune
Har du akseptert eFaktura i nettbanken?
Vil du fortsatt bruke eFaktura, må du kanskje gjere ei endring i din nettbank.
tirsdag 22. mars Tysnes kommune
Vestland fylkeskommune har lyst ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket
Heim
fredag 4. mars Tysnes kommune
Digitalarkivet
Søk i protokoller tilbake til 1837.
tirsdag 1. mars Tysnes kommune
Støtte til straumutgifter for lag og organisasjonar
Stortinget løyva 17. februar 250 millionar kroner til frivillige lag og organisasjonar for å kompensere for ekstraordinære høge strømpriser.
tirsdag 1. mars Tysnes kommune
Kompensasjonordning for lokale verksemder Covid19
Heim
mandag 28. februar Tysnes kommune
Kulturmidlar 2022
Tilskot til song- og musikklaga, nærmiljøtiltak og allment kulturarbeid lysast ut med søknadsfrist 31.03.22. 
fredag 25. februar Tysnes kommune
Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2022
Heim
fredag 25. februar Tysnes kommune
Vil plassera minihytte på flåte på Håvikvatnet i Ølve
Tysnesingen Åge Mæland har snart to minihytter på plass på garden Mæland nær Årbakka, og nyleg søkte han om å plassera ein såkalla Birdbox også i Ølve.
torsdag 24. februar $ Kvinnheringen
Melding om oppstart planarbeid – Alsaker brygge sør
Heim
torsdag 17. februar Tysnes kommune
Øving i Solheimsdalen
Naudetatane har øving onsdag 16. februar.
onsdag 16. februar Tysnes kommune
Forelder og ønskjer eit pusterom?
Helsestasjonen og psykisk helse inviterer til foreldresamling.
mandag 14. februar Tysnes kommune
Tysnes kulturskule
Påmelding/audition til Peter Pan og påmelding til snekkerverkstad.
tirsdag 8. februar Tysnes kommune
Psykisk helse inviterer til gamingkveld
Torsdag 10. februar
tirsdag 8. februar Tysnes kommune
Ønsker du å forstå barnet ditt betre?
Heim
onsdag 2. februar Tysnes kommune
Barnehageplass 2022/2023
Søknad  om plass i barnehage for barnehageåret 2022/2023 For barnehageåret 2022/2023 kan du søkje plass 3, 4 eller 5 dagar per veke i Tysnes kommune sine barnehagar. Søknadsfrist Søknadane som er registrert innan 18.02.22 vil vera avgjerande for korleis
tirsdag 1. februar Tysnes kommune
Sterk vind laurdag frå kl. 18:00
Oppmodar alle om å unngå unødig opphald ute.
lørdag 29. januar Tysnes kommune
Psykisk helse inviterer deg mellom 18 - 35 til gamingkveld.
Heim
fredag 28. januar Tysnes kommune
Påvist korona med sjølvtest?
Registrer svaret digitalt.
torsdag 27. januar Tysnes kommune
«ivaretatt?»
Ei undersøking for deg som er pårørande.
torsdag 27. januar Tysnes kommune
Gamingruppe for vaksne
Me søkjer ressursperson til frivillig arbeid.
fredag 21. januar Tysnes kommune
Gaminggruppe for vaksne
Me søkjer ressursperson til frivillig arbeid.
fredag 21. januar Tysnes kommune
Feil på vegljos?
Meld frå i kommunen si inbyggjarportal.
torsdag 13. januar Tysnes kommune
Coolkids
Meistringskurs for barn på mellomtrinnet.
onsdag 12. januar Tysnes kommune
Kommunalt tilskott til idrett 2022
Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.22. Fristen er endeleg.
onsdag 12. januar Tysnes kommune
VESTLAND

Detaljregulering Godøysund - offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Tysnes kommunestyre detaljregulering for gnr. 101 bnr.1m. fl. Godøysund, ut til høyring og offentleg ettersyn. 
torsdag 6. januar Tysnes kommune
Kunngjering - Alsaker fjordbruk søkjer om løyve til etablering av nytt landbasert anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk av laks og aure ved Nedrevåge
torsdag 6. januar Tysnes kommune
Julegåve til heltane i avløpsetaten!
Dei gjer jobben du ikkje visste fantes, men som du er heilt avhengig av at blir gjort. Dei ville sett stor pris på om ingen kastar fett og anna søppel i toalettet! 
22. desember 2021 Tysnes kommune
Fleire kan få bustønad til høge straumutgifter
Sjå her om det gjeld deg.
21. desember 2021 Tysnes kommune
Påminning om å ikkje kaste søppel i toalettet!
20. desember 2021 Tysnes kommune
Kulturprisen 2021
Kulturprisen til Tysnes kommune går i år til Lars Petter Epland og Morten Haaland
16. desember 2021 Tysnes kommune
Kommunestyre 16. desember
15. desember 2021 Tysnes kommune
Kommunestyret 16.desember
Kommunestyret vert halde i Tysneshallen og startar kl. 16.00.
8. desember 2021 Tysnes kommune
Høyring budsjett 2022
6. desember 2021 Tysnes kommune
Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
Søknadsfristen: 17. desember 2021
23. november 2021 Tysnes kommune
Koronainformasjon
Siden fyste positive koronatest i det pågåande smitteutbrotet starta onsdag 3. november, er det per 17. november påvist 42 koronasmitta i Tysnes kommune. Smitteutbrotet har først og fremst vore i skulane, men har også spreidd seg til andre aldersgrupper.
19. november 2021 Tysnes kommune
Koronainformasjon
Siden fyste positive koronatest i det pågåande smitteutbrotet starta onsdag 3. november, er det per 17. november påvist 42 koronasmitta i Tysnes kommune. Smitteutbrotet har først og fremst vore i skulane, men har også spreidd seg til andre aldersgrupper.
17. november 2021 Tysnes kommune
Oppdatert informasjon om anbefalingar i høve lokalt smitteutbrott
Heim
17. november 2021 Tysnes kommune
Møte i KKL måndag 15. november
Oppdatert informasjon om smitteutbrotet og vidare tiltak.
15. november 2021 Tysnes kommune
Smitte på omsorgssenteret
Ein bebuar på Tysnes omsorgssenter har fått påvist koronasmitte
13. november 2021 Tysnes kommune
Koronasituasjonen veke 45
Vidarefører tiltak og berdeskapsnivå i neste veke.
12. november 2021 Tysnes kommune
Informasjon om pågåande smitteutbrot
Oppdatert onsdag 10. november
9. november 2021 Tysnes kommune
Lokale tiltak og anbefalingar i samband med lokalt smitteutbrot i skulane
6. november 2021 Tysnes kommune
Oppdatert koronainformasjon
Onsdag ettermiddag fekk kommuneoverlegen informasjon om fleire positive koronaprøver i kommunen. To av desse var barn tilhørande to klassar i tysnesskulane.
5. november 2021 Tysnes kommune
Fem personar på Tysnes har fått påvist koronasmitte
To av desse er elevar i Tysnes skulane og to klasser vert stengd ut denne veka.
3. november 2021 Tysnes kommune
Influensavaksine
Tysnes kommune har fortsatt mange doser igjen og vil tilby ein ekstra dag med vaksinering.
27. oktober 2021 Tysnes kommune
Kulturbussar
Kulturbussane kan brukast av til å frakte barn, unge, eldre og funksjonshemma på utflukter og aktivitetar i kommunen eller utanfor kommunen.
20. oktober 2021 Tysnes kommune
Vegstenging Solheimsdalen
Vegen vert stengt for køyretøy i perioden 18. oktober - 5. november.
19. oktober 2021 Tysnes kommune
Vaksinering mot sesonginfluensa
Vaksineringa vil bli i Grendatun, 25.-27. oktober.
8. oktober 2021 Tysnes kommune
Ungdomsrådet 2021-2022
I kommunestyremøtet 21. september vart fem nye medlemmar valt inn i Tysnes ungdomsråd.
28. september 2021 Tysnes kommune
VESTLAND

Korona - ein normal kvardag med auka beredskap
Heim
27. september 2021 Tysnes kommune
Koronavaksinering
Her finn du informasjone om koronavaksinering i Tysnes kommune. Boosterdose, tredje dose med koronavaksine.
16. september 2021 Tysnes kommune
Røysting på valdagen
Her finn du informasjon om opningstider og kor du kan røyste.
13. september 2021 Tysnes kommune
Koronavaksinering
I veke 38 og 39 vil Tysnes kommune tilby koronavaksien til aldersgruppa 12 og 16 år.
10. september 2021 Tysnes kommune
Kokevarsel for Uggdal er oppheva
Heim
7. september 2021 Tysnes kommune
Utvida opningstid førehandsrøysting
Du kan førehandsrøyste i Grendatun i Uggdal, fram til 10.september kl 14.00. Valdagen er måndag 13.september.
2. september 2021 Tysnes kommune
Rydding av vertsplanter for pærebrann
Pærebrann er påvist i Våge/Teigland.
1. september 2021 Tysnes kommune
Påviste smittetilfeller Covid-19
Heim
30. august 2021 Tysnes kommune
StartOpp kurs på Tysnes 12. oktober
Har du ein foretningsidé og lurer på korleis du kan setja den ut i livet?
30. august 2021 Tysnes kommune
Vi ønskjer oss nye medlemmar i Tysnes ungdomsråd
Val av nye medlemmar til Tysnes ungdomsråd skjer i kommunestyremøtet 21. september 2021. Frist for å søke eller føreslå nye medlemmer er 10. september.
25. august 2021 Tysnes kommune
Høyring Barnehage- og skulebruksplan
Heim
25. august 2021 Tysnes kommune
Oppdatert informasjon om koronavaksinering
Tysnes kommune opnar for vaksinering av gravide og for dei fødd i 2004 og 2005. Sjå her korleis du avtaler time.
20. august 2021 Tysnes kommune
Skulestart
Skulane tek til måndag 17. august 2020. Her kan du sjå kva tid elevane skal møte.
13. august 2021 Tysnes kommune
Her kan du førehandsrøyste
Du kan førehandsrøyste i alle kommunar frå 10.august til 10.september. Valdagen er måndag 13.september.
9. august 2021 Tysnes kommune
Alle kan søke om tilskot til trafikktryggingsaktivitetar
1,4 millionar blei delt ut første halvår av 2021, men fylkeskommunen har enda meir å dele ut.
6. august 2021 Tysnes kommune
No får du digitalt valkort
Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. -Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.
5. august 2021 Tysnes kommune
Påvist smitte av covid19
Oppdatertert informasjon om smittetilfelle på Tysnes.
29. juli 2021 Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL