Tysnes
Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2021
Heim
fredag 26. februar Tysnes kommune
Koronavaksinering
Alle som får tilbod om vaksine vert kontakta av legekontoret per telefon.
fredag 19. februar Tysnes kommune
Oppmoding om å avgrense vassforbruk
Tysnes kommune opplever tekniske problem ved reinseanlegget i Våge.
torsdag 18. februar Tysnes kommune
Oppdatering - kokevarsel opphøyrer søndag kl. 20:00
Lekkasjesøk er avslutta og me er på vanleg forbruk og normal drift.
lørdag 13. februar Tysnes kommune
Høgt vassforbruk og mogleg stenging av vatn
Tysnes kommune registrerar for tida høgt vassforbruk i Uggdal og i Tysnesbygda. Nattforbruket er også høgt, noko som kan tyda på at ein del abonnentar tappar vatn for å hindra at det frys i private stikkleidningar eller rør i husa. 
torsdag 11. februar Tysnes kommune
Lokale tilrådingar
Tysnes kommune har følgande tilrådingar knytt til smittesituasjon i Bergen og kommunar rundt.
torsdag 11. februar Tysnes kommune
Komfyren stod for 180 utrykkingar i Vestland i 2020
Tysnes brann og redning er med i ein nasjonal kampanje med fokus på komfyrvakt
onsdag 10. februar Tysnes kommune
Går du med ein gründer i magen?
Meld deg på StartOpp kurs med Atheno 24. februar.
onsdag 10. februar Tysnes kommune
VESTLAND

Informasjon knytt til smitteutbrot og tiltak i Bergen og kommunar rundt
Heim
tirsdag 9. februar Tysnes kommune
Kommunalt tilskot til idrett 2021
Fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.21. Fristen er endeleg.
onsdag 3. februar Tysnes kommune
eDialog
Tysnes kommune bruker tjenesta eDialog. Det er ein sikker kanal for digital innsending av dokument.
tirsdag 2. februar Tysnes kommune
Branntilsyn
Tysnes kommune gjennomfører i desse dagar branntilsyn som eit brannforebyggjande tiltak.
fredag 29. januar Tysnes kommune
Glatte vegar og gangvegar!
Oppmoding frå Vegdrift om å køyre forsiktig og å nytte broddar dersom ein skal ut og gå!
mandag 18. januar Tysnes kommune
Skal du søkje om barnehageplass for 2021/2022?
Søknad  om plass i barnehage for barnehageåret 2021/2022 For barnehageåret 2021/2022 kan du søkje plass 3, 4 eller 5 dagar per veke i Tysnes kommune sine barnehagar. Søknadsfrist Søknadane som er registrert innan 01.02.21 vil vera avgjerande for korleis
torsdag 7. januar Tysnes kommune
Planleggingsdag for ungdomstrinnet 4. januar
For å planlegge for oppstart med raudt beredskapsnivå, vert det elevfri på ungdomstrinna måndag 4. januar.
søndag 3. januar Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL