Tysnes
Påvist smitte av covid19
Oppdatertert informasjon om smittetilfelle på Tysnes.
torsdag 11:58 Tysnes kommune
Er du over 18 år og ventar på vaksine?
Tysnes kommune ønskjer kontakt med deg som er over 18 år og ikkje har fått tilbod/innkalling til fyrste vaksinedose mot COVID-19.
tirsdag 20. juli Tysnes kommune
10 år sidan terrorangrepa 22.juli
22. juli blir det gjennomført nasjonale arrangement i Oslo og på Utøya og lokale markeringar mellom anna i Bergen. Det blir flagga ved Tysnes rådhus for å markere at det er ti år sidan terrorangrepa i Oslo og på Utøya.
tirsdag 20. juli Tysnes kommune
Frontkollisjon mellom politibil og varebil: – Alltid alvorlig
Under utrykning til en båtulykke søndag kveld, kolliderte en politibil og en varebil. Hendelsen blir nå etterforsket.
mandag 19. juli $ Bergensavisen
Står du i manntalet?
Manntalet for Tysnes kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 12. juli til og med valdagen.  
mandag 12. juli Tysnes kommune
Er du mellom 18 og 24 år?
Legekontoret ringjer no for å kalle inn denne aldergruppa til vaksinering.
torsdag 8. juli Tysnes kommune
Sunnhordlandsguiden 2021
Her finn du den digitale Sunnhordlandsguiden for 2021.
mandag 5. juli Tysnes kommune
Endringar i tilskotsordning
Det er gjort endringar i ordninga for tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien. 
mandag 5. juli Tysnes kommune
VESTLAND

Oppdatert informasjon om koronavaksinering
Legekontoret ønskjer å komme i kontakt med innbyggjarar over 55 år, dei over 18 år med underliggande sjukdom, og høgskule- og universitetsstudentar som ønskjer koronavaksine.
mandag 5. juli Tysnes kommune
Bli støttekontakt
Har du lyst til å hjelpe andre til ei meiningsfylt fritid?
tirsdag 29. juni Tysnes kommune
Høyring!
Framlegg til Barnehage- og skulebruksplan 2021 - 2035
mandag 28. juni Tysnes kommune
Kommunal kompensasjonsordning
Tysnes kommune har lagt ut ny støtteordning for lokale verksemder i samband med Covid19 - II
fredag 25. juni Tysnes kommune
Asfaltering Søreid - Gjøvåg veke 25
Gjøvåg - Eversviktunnelen, på strekninga Søreid -Gjøvåg  kan bli stengt i periodar på inntil  2 timar på grunn av dekkelegging.
tirsdag 22. juni Tysnes kommune
Totalforbod om open eld er oppheva.
Betre beredskapen i regionen og regn i helga gjer at brannsjefen no opphevar forbodet.
mandag 7. juni Tysnes kommune
Oppmoding om begrensa vassforbruk for vassabonnentar i Uggdal og Våge!
Tysnes kommune vil oppmoda om å begrensa vassforbruket til berre naudsynte føremål.  
fredag 4. juni Tysnes kommune
Totalforbod mot open eld!
fredag 4. juni Tysnes kommune
Bål- og bråtebrenning
Det er forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark frå 15. april til 15. september, jfr. Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter. Dersom du vil brenna bål eller bråte, må du hugse på at det er du som har ansvaret.
fredag 4. juni Tysnes kommune
Varsel/høyring
Lokal forskrift om fart på sjøen.
fredag 28. mai Tysnes kommune
Graving i eller ved kommunal veg
Skal du grava i eller ved kommunal veg må du retta deg etter veglova. Hovedmomenta ein må veta om er att ein må melda i frå til kommunen før ein startar arbeid nærare kommuneveg enn 3 meter. Tysnes kommune har fokus på handheving av  veglova §29 til § 57
onsdag 26. mai Tysnes kommune
Har du litt tid til overs og har lyst til å hjelpa andre til ei meiningsfylt fritid?
Kommunen treng fleire støttekontaktar.
tirsdag 25. mai Tysnes kommune
Kommunal kompensasjonsordning
For lokale verksemder med tapt omsetnad eller særlige kostnadar knytt til Covid-19.
onsdag 12. mai Tysnes kommune
Forlenga sakshandsamingstid på plan og byggesaker
Stor saksinngong og redusert kapasitet i april/mai.
fredag 7. mai Tysnes kommune
Nye byggjereglar for tilbygg og terrassar frå 1. mai 2021
Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrasser og tilbygg utan å søkje. For å finne ut om dette gjeld deg, må du fyrst undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din.
onsdag 5. mai Tysnes kommune
8. mai markering for veteranar frå internasjonale operasjonar
Heim
onsdag 5. mai Tysnes kommune
Sverre (8 år) vann namnekonkurransen
Sjelero, Ly og Kyrkjeskukkjen. Kommunen mottok 54 forslag til namn på dagsturhytta, men det var Sverre som sendte inn vinnerforslaget MIKLASTOFA.
onsdag 28. april Tysnes kommune
Ventar du på vaksine?
Tysnes kommune har gitt tilbod om vaksine til nesten alle innbyggjarar over 65 år og til dei i høg risikogruppe over 18 år.
fredag 23. april Tysnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TYSNES

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL