Trøgstad
NATO-øvelse. Vil du snakke om det?
tirsdag 14:17 Trøgstad kommune
Vi stenger veien i Vassbygda
Mandag 17.09 blir veien stengt fra Riksvei 22 og ned Vassbygdaveien fra ca kl 08.00 - 16.00, på grunn av asfaltering. 
fredag 14. september Trøgstad kommune
Militærøvelse ved Trøgstad Fort
Det vil foregå en militærøvelse ved Trøgstad Fort fra 17 - 19 september. 
fredag 14. september Trøgstad kommune
Ny adresse for skatteoppkreverkontoret
Hjem
fredag 7. september Trøgstad kommune
Bli med og lag kommunevåpenet til Indre Østfold kommune
Nå kan du tegne kommunevåpenet til den kommunen - frist 15. oktober. Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Indre Østfold 2020
torsdag 6. september Trøgstad kommune
Veteranpløying på Olberg 29.september
Påmelding til h-p.ringstad@trogstad.kommune.no for deltagelse i pløyekonkurransen.
torsdag 6. september Trøgstad kommune
Varmt vann igjen
fredag 31. august Trøgstad kommune
Mulig kø til Oslo
fredag 31. august Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Har du lyst til å se den nye barnehagen?
torsdag 30. august Trøgstad kommune
Torvet bok og mer inspirerer
onsdag 29. august Trøgstad kommune
Kommunal veiledning på Torvet bok og mer
onsdag 29. august Trøgstad kommune
Ordfører og varaordfører på Servicetorg
onsdag 29. august Trøgstad kommune
Det gamle biblioteket skal nå tømmes helt!
tirsdag 28. august Trøgstad kommune
Hva skal veien hete?
torsdag 23. august Trøgstad kommune
Trøgstad Dagsenter aktivitetsdag
onsdag 22. august Trøgstad kommune
Godt å være ung i Trøgstad
fredag 17. august Trøgstad kommune
Informasjonsmøte om erstatning ved avlingssvikt onsdag 29. august
onsdag 15. august Trøgstad kommune
Seniorkafé
Programmet for Seniorkafè 2018 er her. Seniorkafeen er flyttet til det nye bibliotek og aktivitetshuset Torvet bok og mer. Velkommen! Program
onsdag 15. august Trøgstad kommune
Stolpejakten i Trøgstad
I år kommer Stolpejakten til Skjønhaug og den starter opp 02.06.18.
mandag 13. august Trøgstad kommune
Jakten på Østfoldhumla
Har du kjennskap til humleplanter med kongler i nærheten av der du bor. Matnettverket Guldkorn og Norsk institutt for bioøkonomi vil kartlegge humleplanter i Østfold. Mere informasjon finner du her: Humle i Østfold
mandag 13. august Trøgstad kommune
Flere veltede trær i Trøgstad området
Hjem
fredag 10. august Trøgstad kommune
Fare for uvær
torsdag 9. august Trøgstad kommune
Oppfordrer bønder til å høyne brannberedskapen under innhøstning
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
tirsdag 7. august Trøgstad kommune
Skolestart i Trøgstadskolen
Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart. Første skoledag er mandag 20. august.
fredag 3. august Trøgstad kommune
Algeoppblomstring i Grefslisjøen - bading frarådes.
Algeoppblomstring i Grefslisjøen har ført til oksygenmangel og død fisk. Fylkesmannen og fylkeskommunen er kontaktet og følger opp saken. Vi fraråder bading.
tirsdag 31. juli Trøgstad kommune
Flexx - frihet til å reise
Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold. I Trøgstad er det bestillingsruter som kun kjører hvis noen bestiller tur. Det er 4 ruter og nattrute i Trøgstad. Fra 1. mai 2018 er det gratis. Alle som bor inntil 2 km fra en...
fredag 27. juli Trøgstad kommune
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon
På oppdrag av Helsedirektoratet er det opprettet en råd- og veiledningstelefon. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym. Pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan bruke dette nummeret.
torsdag 26. juli Trøgstad kommune
Avlingssvikt - varsling til kommunen
Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. Trøgstad kommune har for lengst konkludert med at 2018 er et år med ekstraordinært skadeomfang i hele kommunen. Det vil derfor ikke bli stilt krav...
onsdag 25. juli Trøgstad kommune
Frikort for egenandelstak 2
Frikort for egenandelstak 2 sendes automatisk i postne innen tre uker etter at du har betalt til sammen kr. 2 025 i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade
tirsdag 24. juli Trøgstad kommune
Bra vannkvalitet på badeplassene i Indre Østfold
Indre Østfold Medisinske senter har sjekket vannkvaliteten og målt badetemperaturene på populære badeplasser i Indre Østfold. Resultatene finner du her: Badevannskvalitet juli 2018
mandag 23. juli Trøgstad kommune
Åpningsfest nytt bibliotek og aktivitetshus
Hjem
onsdag 18. juli Trøgstad kommune
Gjestebrygger Sandstangen - utsatt utsett
Anleggsarbeidet på Sandstangen er ferdig. Utsett av gjestebrygger er planlagt onsdag den 4.7. Forsinkelsen skyldes at nye fundamenter må på plass. Vi beklager dette, men håper dere får en fin sommer allikevel.    
torsdag 28. juni Trøgstad kommune
Informasjon til deg som ønsker å være leverandør
Indre Østfold kommune og kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad søker leverandører som vil være samarbeidspartnere i å levere gode og kostnadseffektive varer, tjenester og bygg til kommunens innbyggere.
tirsdag 26. juni Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Bra vannkvalitet på badeplassene i Indre Østfold
Indre Østfold Medisinske senter har sjekket vannkvaliteten og målt badetemperaturene på populære badeplasser i Indre Østfold. Resultatene finner du her: Resultater vannkvalitet juni 2018
mandag 25. juni Trøgstad kommune
Personvernerklæring
mandag 25. juni Trøgstad kommune
Kontraktskriving - Skoleenga omsorgsboliger
Trøgstad kommune er stolt av sine 24 nye omsorgsboliger i Skoleenga borettslag . I dag har 15 kjøpere signert kjøpekontrakt. Innflytting starter 1. juli.
torsdag 21. juni Trøgstad kommune
Anleggsarbeider Sandstangen
Pågående anleggsarbeider er noe forsinket, og forventes ferdigstilt i slutten av neste uke. Utsett av gjestebrygger og siste opprydding fra årets flom vil bli gjennomført i forbindelse med dette.
torsdag 21. juni Trøgstad kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg Skjønhaug - Løkenveien
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv. 22 fra Skjønhaug til Løkenveien ble vedtatt i Trøgstad kommunestyres møte 13.06.2018.
onsdag 20. juni Trøgstad kommune
Vi trenger dine innspill til torget - frist 5. juli
onsdag 20. juni Trøgstad kommune
Brannvesenet søker feiersvenn
Ledig stilling feiersvenn i Indre Østfold Brann og Redning : Se nærmere informasjon her
mandag 18. juni Trøgstad kommune
Vanningsforbudet er opphevet
Kommunen er ferdig med å spyle vannledningene så vanningsforbudet er opphevet.
fredag 15. juni Trøgstad kommune
Gratis bøker
Hjem
torsdag 14. juni Trøgstad kommune
Kulturuka - konserten torsdag flyttes til Aulaen
Grunnet værmelding om mye regn på ettermiddag/ kveld torsdag 14.juni på Fortet, flyttes konserten til aulaen på Skjønhaug skole. Kulturskolen og Trøgstad Janitsjar har konsert fra kl. 18.00. Gratis inngang.
onsdag 13. juni Trøgstad kommune
Momskompenasasjon for frivillige lag og foreninger
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonerhar hatt til medverdiavgift i 2017. Søknadsfristen er 1. september men de som er medlem i sentrale organisasjoner har egne...
onsdag 13. juni Trøgstad kommune
Vannlekkasje-Langmo-Havnås
Det har oppstått en vannlekkasje på Langmo. Den er under utbedring, men det kan ta store deler av dagen. Det kan oppstå litt mørkt og grumsete vann. Dette er ikke farlig.
mandag 11. juni Trøgstad kommune
Vi trenger dine innspill til torget
mandag 4. juni Trøgstad kommune
Utbedring på Sandstangen friområde
På grunn av anleggsarbeider og utbedring grunnet flom, vil ikke badebøyer og flytebrygger settes ut før dette er ferdigstilt/ utbedret. Vi beklager dette.       
mandag 4. juni Trøgstad kommune
Stenging av vei – Skjønhaugenga
På grunn av utbygging av nye omsorgsboliger i Skoleveien 3, vil Skjønhaugenga bli stengt for gjennomkjøring. Myke trafikanter bes om å benytte gangvei via kommunehuset.
torsdag 31. mai Trøgstad kommune
Kulturuka 2018
Velkommen til årets kulturuke! En stor takk rettes til frivillige, lag, foreninger og lokale bidragsytere som står på for å skape en ekstraordinær kulturuke for alle i bygda. Endringer i programmet kan forekomme. Her er ukas program Program for Åpen gård
onsdag 30. mai Trøgstad kommune
Sommerdag i bygda 2018!
Fra 1000-1500. Lag og foreninger, stands, boder med mer. Vi får blant annet oppleve: Adrian Skansen Trø/Bå trekkspillklubb Dansegruppe fra kulturskolen Fellesmusikken Ca 1430: Klubb Alfa Romeo Norge (KARN) parkerer ved gamle Shell stasjonen. Alle hjertelig velkommen.
onsdag 30. mai Trøgstad kommune
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
I hht. Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid med detaljplan for Nes hyttefelet gnr. 150 bnr. 1 m.fl. i Båstad.
onsdag 30. mai Trøgstad kommune
Vannavstegning - Heimlia/Trøgstadheimen
I forbindelse med innlegging av vann til nytt sprinkleranlegg på Trøgstadheimen vil vannet bli avstengt i dag i perioden 10.30 til 13.00. Området som blir berørt vil være boligene i Heimlia og Trøgstadheimen. Vi håper at arbeidene går som planlagt og at de er...
onsdag 30. mai Trøgstad kommune
Informasjon om Sandstangen friområde
Eidsberg kommune utfører for tiden anleggsarbeid. Det er derfor sperret for biltransport ut på tangen. Åpning for ferdsel forventes førstkommende fredag. Vi ber uansett alle om å være aktsomme og respektere sperringer. Mvh, Teknikk & næring – Trøgstad...
tirsdag 29. mai Trøgstad kommune
Gopperudåsen - Trøgstad saga - Sluppenveien blir uten vann
Grunnet utskiftning av en kum, stenges vannet i Gopperudåsen - Trøgstad saga og noe av Sluppenveien. Dette gjelder ut dagen.  Det kan oppstå noe brunt vann og luft i rørene etterpå. Dette er ikke farlig. 
mandag 28. mai Trøgstad kommune
Biblioteket trenger flyttehjelp
Hjem
fredag 25. mai Trøgstad kommune
Vinner av navnekonkurransen er kåret
torsdag 24. mai Trøgstad kommune
Brunfarget vann
onsdag 23. mai Trøgstad kommune
Telefon nummer til Båstad skole
Pga. innbrudd på skolen i helgen så har vi begrenset tilgang på telefoner. Det er kun hovednummeret 47770057 og direktenummer til SFO (40413102) som fungerer. De øvrige numrene er sperret.
tirsdag 22. mai Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Vannlekkasje fra Folkvang, Båstadveien 855.
Vannlekkasjen fra Folkvang og nordover er nå utbedret. Det kan oppstå litt mørkt og grumsete vann. Dette er ikke farlig.
tirsdag 22. mai Trøgstad kommune
Barnevernstjenesten trenger besøkshjem
Barneverntjenesten i Trøgstad kommune trenger besøkshjem.
mandag 14. mai Trøgstad kommune
Stolpejakten kommer til Trøgstad
I år kommer Stolpejakten til Skjønhaug og den starter opp 02.06.18.
mandag 14. mai Trøgstad kommune
Redusert betaling i barnehager og / eller gratis kjernetid
Frist for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid  i barnehage er satt til 01.06.18, om redusert pris skal kunne tre i kraft fra oppstart fra nytt barnehageår. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt. Så skal du søke om redusert
onsdag 9. mai Trøgstad kommune
Smittevernplan - revidert
Kommunens plikt til å ha smittevernplan er hjmlet i lov om vern mot smittsomme sykdommer (1995) §7 og kommuneoverlege
onsdag 9. mai Trøgstad kommune
Feiing av kommunale veier
Det vil bli startet med feiing av veier i Trøgstad kommune fredag 11 mai. Alt skal være ferdig til 17 mai. 
onsdag 9. mai Trøgstad kommune
Tom for matavfallsposer eller sekker til plast? - Slik får du nye poser/sekker
Renovatøren fra Indre Østfold Renovasjon (IØR) legger gjerne igjen matavfallsposer og plastsekker til deg ved behov. Dette er gratis og inngår i abonnementet ditt. Det er forskjellige måter å gi IØR/renovatør beskjed om dette på. Heng den den siste posen
mandag 7. mai Trøgstad kommune
Vannlekkasje - Risbråthekrysset - Havnås
Det har oppstått en vannlekkasje på hovedledningen og dette berører husstander fra Risbråthe krysset mot Havnås. Vannlekkasjen er utbedret.  Det kan oppstå litt mørkt og grumsete vann. Dette er ikke farlig.
mandag 7. mai Trøgstad kommune
Levde luksus-finansliv - sa opp på dagen
Han levde et lukrativt finansliv, tjente store penger og satte alltid jobben først. Så bestemte han seg for å ta et oppgjør med sitt eget liv. Aksjemegler og investor Sten Ihlebakke (50) sa opp jobben på dagen - uten å se seg tilbake.
søndag 6. mai VG
Siste badedag 27. april
Det er dessverre fortsatt utfordringer med temperaturen på vannet ved Trøgstad badet. Det jobbes med feilen. Temperaturen ligger på 28 grader og ikke 34 grader som vanlig i helgene. Siste badedag for offentlig bad er lørdag 28. april og det åpner igjen fredag 31. august. Siste badedag...
torsdag 26. april Trøgstad kommune
Aslaug og Johnny Bråthens Fond
Fond for dere som utdanner dere til lege eller sykepleier. Her finner du skjema: Søknadsskjema Aslaug og Johnny Bråthens Fond Søknadsfrist 1.juni 2018
onsdag 25. april Trøgstad kommune
Biblioteket stenger 28. april på grunn av flytting
Trøgstad bibliotek stenger dørene fra mai pga flytting til nye lokaler. Siste åpningsdag blir derfor lørdag 28. april. Stengetid er minimum 6 uker - dato for nyåpning annonseres senere. Vi gir derfor ekstra lang lånetid fra nå av – og kommer selvsagt ikke til...
fredag 20. april Trøgstad kommune
Ekskursjon Hæravassdraget
Ekskursjon til Hæravassdraget i Trøgstad søndag 22. april kl 09.00. Vi besøker først Dillevik-/Hærsetsjøen og deretter Kallaksjøen. Oppmøte i tårnet ved Dilleviksjøen. Møt opp og lær mer om fugl. Nå er det midt i...
fredag 20. april Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer 2. termin
Kommunale gebyrer for 2 termin blir sendt ut i starten av neste uke med forfall 20. mai.
torsdag 19. april Trøgstad kommune
Trøgstad kommunale bad
Det er dessverre utfordringer med tempraturen på vannet i badet til helga. Tempraturen vil ligge på 28 grader. Det jobbes med feilen.
torsdag 19. april Trøgstad kommune
Navnekonkurransen
Hensikten med navnekonkurransen for det nye bibliotek- og aktivitetshuset er å finne et felles samlende navn på møtestedet som skal huse flere tjenester: bibliotek, Home Start, leder for Frivilligsentral og ungdomskontakt, samt Trøgstad sparebanks
fredag 13. april Trøgstad kommune
Jungelboken - Eventyrlig familiemusikal i Festiviteten
Vi kan ikke tenke oss noen bedre måte å feire Festiviteten (60 år) på enn å lage en storslått teaterforestilling for familiene! Gjør dere klar for Jungelboken i stort musikalformat! Kjente og kjære Jungelboken er basert på Rudyard Kiplings bøker med
tirsdag 10. april Trøgstad kommune
Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØGSTAD KIRKE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL