Trøgstad
Nye kanaler og nettside i Indre Østfold kommune
Fra 1. januar 2020 blir vi Indre Østfold kommune. Dagens fem kommuner, Trøgstad, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Askim, vil opphøre. Nettsidene til disse kommunene vil fjernes og ny nettside for Indre Østfold kommune vil overta. Vi kommer også til å
mandag 15:23 Trøgstad kommune
Begrenset parkering på torget lørdag 7. desember
På grunn av arrangementet Jul i bygda på lørdag vil innkjøringa fra riksvei 22 være stengt fra kl. 10.00 - 16.00. Det vil heller ikke være anledning til å parkere på torget, det er parkering ved kommunehuset og bak Torperbygget. Det er noen plasser for
fredag 15:30 Trøgstad kommune
Kommunale avgifter sluttavregning
Trøgstad kommune fakturerer avgiftene for vann og avløp i desember (sluttavregning 2019), med forfall 20 januar 2020. Vi gjør samtidig oppmerksom på at kubikkprisen for avløp er redusert med 33 % på siste termin 2019. Fra 01.01.2020 vil kostnader for vann og avløp bli...
onsdag 4. desember Trøgstad kommune
Jul i bygda på Skjønhaug
Det blir salgsboder i telt, underholdning, juleverksted og fakkeltog .- og kanskje kommer nissen?
mandag 2. desember Trøgstad kommune
Forlenget saksbehandlingstid for byggesaker - Indre Østfold kommune
mandag 2. desember Trøgstad kommune
Informasjonsmøte for lag og foreninger i Indre Østfold kommune
Det inviteres til et informasjonsmøte for å se på samarbeid mellom ny kommune og frivilligheten, også tilskuddsordninger. Møtet blir på Fjellheim i Spydeberg onsdag 15. januar kl. 18.00. Merk at datoen er endret fra tidligere annonse.
fredag 29. november Trøgstad kommune
Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge - søknadsfrist 13. desember
Det er nå mulig å sende inn søknad om midler til tiltak i 2020 som skal bidra til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av foreldres sosiale og økonomiske situasjon.
fredag 29. november Trøgstad kommune
Oppvekstportalen stenges for barnehage og SFO
Fra 1. januar 2020 blir det en ny Oppvekstportal for Indre Østfold kommune.
fredag 29. november Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Stenging av gjennomkjøring på torget torsdag
Torsdag 28. november vil det være stengt for gjennomkjøring på torget, samt for parkering langs med Torpergården, på grunn av asfaltering. Beklager ulempene dette medfører. 
onsdag 27. november Trøgstad kommune
Innsnevret innkjøring til Torvet fra Riksvei 22
mandag 25. november Trøgstad kommune
Varsel om planarbeid – Bergerudåsen II, plannr 20190003
Hjem
tirsdag 19. november Trøgstad kommune
Aslaug og Johnny Bråthens fond
Hjem
mandag 18. november Trøgstad kommune
Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge
torsdag 14. november Trøgstad kommune
Demensvennlig samfunn - kurs for servicebedrifter
Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.
torsdag 14. november Trøgstad kommune
Parkeringsplassene på Trøgstad Torg- vis hensyn
Trøgstad Torg er nå en byggeplass og det er få plasser å parkere, det er fint om de som er foran Treningssenteret og legekontoret kan forbeholdes bevegelseshemmede. Det er ledige plasser på plassen nord for kommunehuset.
torsdag 14. november Trøgstad kommune
Trenger du å snakke med byggesaksavdelingen?
Byggesaksavdelingene er samlokalisert i Askim rådhus, men på grunn av ubesatte stillinger, permisjoner og langtidsfravær er det for tiden høyt arbeidspress.
mandag 11. november Trøgstad kommune
Har du glemt å lese av vannmåleren? - Nå haster det!
Les av vannmåleren og send den til oss på epost: postmottak@trogstad.kommune.no, den kan også leveres på Torvet Bok og mer eller ring inn på telefon 69681600. 
mandag 11. november Trøgstad kommune
Skoleinnmelding og påmelding til SFO for skoleåret 2020/2021
Hjem
torsdag 7. november Trøgstad kommune
Indre Østfold kulturskoles Novemberkonsert - Trøgstad kirke
tirsdag 5. november Trøgstad kommune
Informasjonsmøte om landbruksrelaterte tilskudd 2020 - tirsdag 5. november
Landbrukskontoret HSA, Trøgstad og Eidsberg kommuner inviterer til informasjonsmøte omkring tilskuddordninger i Innovasjon Norge for 2020
mandag 4. november Trøgstad kommune
Individuell digital veiledning
Uansett hva du trenger hjelp til med data, mobil eller nettbrett, får du inviduell hjelp på Torvet bok og mer. Bare å møte opp. Drop-in!
fredag 1. november Trøgstad kommune
Høringer Indre Østfold kommune
Kommunestyret i Indre Østfold kommune har vedtatt at følgende legges ut på høring:
fredag 1. november Trøgstad kommune
Trøgstad kommunale bad er åpent igjen.
Trøgstad kommunale bad  er åpent igjen fra torsdag 31. oktober. Trøgstad svømmehall - folkebad
onsdag 30. oktober Trøgstad kommune
Egenberedskapsuka 2019
Hjem
onsdag 30. oktober Trøgstad kommune
Trøgstad kommunale bad - stengt uke 43 og 44
torsdag 24. oktober Trøgstad kommune
Avduking av kulturminneskilt - Båstad kirke
mandag 21. oktober Trøgstad kommune
Havnås Oppvekstsenter løp for TV-Aksjonen 2019
Alle elever og varaordfører var med i skoleløpet. De hadde skaffet seg sponsorer selv og de løp til inntekt for CARE, og "nå er det hennes tur."
fredag 18. oktober Trøgstad kommune
Trøgstad kommunale bad
torsdag 17. oktober Trøgstad kommune
Årets influensasesong er i gang.
Idag startet vaksinering av helsepersonell i pleie og omsorg i Trøgstad. Vi er beredt !
torsdag 17. oktober Trøgstad kommune
Stenging av vann i Havnås
Hjem
onsdag 16. oktober Trøgstad kommune
Endring i skoleruta 2019/2020
Østfold fylkeskommune melder om endring i skoleruta for 2019/2020
onsdag 16. oktober Trøgstad kommune
Grav næringsområde – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 22.11.19
I medhold av plan og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 08.10.2019 å legge forslag til detaljregulering for endring og utvidelse av Grav næringsområde, gnr. 28 bnr. 53 m.fl. ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 22.11.2019
søndag 13. oktober Trøgstad kommune
Vannmåleravlesning - frist for avlesning er 31. oktober
Vannmålerkortene er i postgangen i disse dager. Dersom du ved forrige avlesning valgte å få vannmålerkort via tekstmelding eller e-post får du ikke vannmålerkort i posten.
torsdag 10. oktober Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
Åpent hus på PULS aktivitetshus fra kl. 16.00
onsdag 2. oktober Trøgstad kommune
Nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
tirsdag 1. oktober Trøgstad kommune
Konstituerende kommunestyremøte 9. oktober
Onsdag 9. oktober avholdes konstituerende kommunestyremøte for Indre Østfold kommune i Bystyresalen i Askim rådhus. Møtet starter kl. 14.30.
tirsdag 1. oktober Trøgstad kommune
Produksjonstilskudd og RMP-Regionalt miljøprogram - åpne dager for søknadsveiledning
Velkommen til åpne dager for søknadsveiledning til Regionalt miljøprogram (RMP) og søknad om produksjonstilskudd. 
fredag 27. september Trøgstad kommune
Trøgstad kommunale bad er stengt uke 40
fredag 27. september Trøgstad kommune
Navnkonkurransen - Aulaen
Hjem
fredag 27. september Trøgstad kommune
Miljøbilen høst 2019
Har det samlet seg mindre mengder farlig avfall, lyspærer, batterier osv? Da kan du ta med den røde Miljøboksen og levere den når Miljøbilen er i ditt nærmiljø.
torsdag 26. september Trøgstad kommune
Oppgradering av Trøgstad Torg
Hjem
torsdag 26. september Trøgstad kommune
Oppgradering Trøgstad Stadion
Trøgstad Stadion skal oppgraderes. Anleggsarbeidet starter 25.09.2019, og det vil i forbindelse med anleggsarbeidene bli en del anleggstrafikk opp Idrettsveien med tungtransport til og fra anleggsplassen. 
tirsdag 24. september Trøgstad kommune
Regionale folkehelsemidler 2020 -søknadsfrist 1. oktober
Fylkeskommunen har et ansvar for å fremme folkehelsearbeidet, og støtte kommunene sitt folkehelsearbeid.  Frivilligeorganisasjoner kan nå søke om midler til folkehelsetiltak.  
torsdag 19. september Trøgstad kommune
Endelige valgresultater er klare
Protokollene er undertegnet og det endelige valgresultatet for Indre Østfold kommune 2020 er klart.  
onsdag 11. september Trøgstad kommune
Servicetorget og NAV Trøgstad flytter til nye lokaler
Vi nærmer oss tiden for ny kommune og planleggingen av fem Innbyggertorg er i full gang. Vi gleder oss til å fylle de fremtidige Innbyggertorgene med blant annet bibliotek, arrangementer, kommunale tjenester og et møtested for frivillige. På veien ditt må vi gjøre noen fysiske...
tirsdag 10. september Trøgstad kommune
Informasjon om ukjent hundesykdom
Etter flere episoder med dødsfall på hunder forårsaket av alvorlige mage- og tarminfeksjon, har Veterinærinstituttet laget en faktaside om den akutte, men hittil ukjente sykdommen. Veterinærinstituttet vet ikke hva som forårsaker dette, men kunnskap,
fredag 6. september Trøgstad kommune
Lavtflyvende helikopter fra Hafslund Nett
Hafslund Nett vil i perioden 05.09-11.09 utføre laserskanning med helikopter over høyspenningsnettet i nærheten av deres adresse. Helikopteret vil følge traseen i en høyde av ca 40-70 meter over bakken. 
onsdag 4. september Trøgstad kommune
Valg på kommunestyre og fylkesting 9. september
Valgtingstemmegivning, her kan du stemme: Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett! I år får alle velgere en SMS om å bruke stemmeretten. Og velgere med innvandrerbakgrunn får brev med informasjon om valget. Les mer her. Husk
onsdag 4. september Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer
På denne terminen faktureres følgende; Bolig: 1/4 av de faste abonnementene på tjenestene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon. Gjelder for månedene juli, august og september 2019. Vann- og avløpsforbruket for 1. halvår 2019.   Hytte: Faste
onsdag 21. august Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer
Kommunale gebyrer 3.termin - forfall 20.09.2019   På denne terminen faktureres følgende; Bolig: 1/4 av de faste abonnementene på tjenestene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon. Gjelder for månedene juli, august og september 2019. Vann- og
tirsdag 20. august Trøgstad kommune
Kulturskolen Indre Østfold
Trøgstad kulturskole ble 1.august en del av Kulturskolen Indre Østfold. Undervisningen fortsetter som før på Skjønhaug, Båstad og i Havnås. Oppstart er fredag 23.august.
mandag 19. august Trøgstad kommune
Sinnemestringskurs høsten 2019
Brosjyre sinnemestringskurs Trøgstad kommune
onsdag 14. august Trøgstad kommune
Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - forhåndsstemmingen starter mandag 12. august
Hjem
onsdag 14. august Trøgstad kommune
Seniorkafé Torsdager kl. 14:00
Sted: Torvet bok og mer.  Alle er velkommen til seniorkafé på Torvet bok og mer. Det arrangeres foredrag og underholdning i regi av kommunen og frivillige. Salg av vafler og gratis kaffe ved Frivilligsentralen. 
tirsdag 13. august Trøgstad kommune
Opparbeidelse av ny parkeringsplass mellom Torper og Kiwi
Hjem
mandag 29. juli Trøgstad kommune
Er du håndverker og ønsker rammeavtale med Indre Østfold kommune?
Hjem
mandag 29. juli Trøgstad kommune
Er du håndverker og ønsker rammeavtale med Indre Østfold kommune?
Se informasjon på Indre Østfold kommunes hjemmesider
onsdag 17. juli Trøgstad kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Fra 01. januar 2020 trer Indre Østfold kommune i kraft. Ved høstens valg skal du derfor stemme inn mot ny kommune. På valgdagen kan du avlegge din stemme i hvilket som helst valglokale i en av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Her
mandag 8. juli Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Skolestart høsten 2019
Første skoledag etter ferien er mandag 19. august. Tidspunktene blir annonsert fra den enkelte skole.
mandag 8. juli Trøgstad kommune
Navneforslag på Aulaen - Skjønhaug skole
Hjem
fredag 5. juli Trøgstad kommune
Trøgstad kommunehus og NAV uke 30
fredag 5. juli Trøgstad kommune
Kunngjøring av planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 21.05.2019 i sak 36/19  å fastsette Planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst.
mandag 1. juli Trøgstad kommune
Varsel om planarbeider - detaljregulering Skjønhaugenga
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Trøgstad kommune: SKJØNHAUGENGA, planID: 20190001. Planområdet har et areal på ca 11 dekar, og omfatter gnr/bnr: 62/195 og parsell av 62/194. Planområdet er
onsdag 26. juni Trøgstad kommune
Informasjon om kemnerne i Indre Østfold
Hjem
tirsdag 25. juni Trøgstad kommune
Nytt navn og telefonnummer på skatteoppkreverne
Skatteoppkreverne i Indre Østfold samles fra 13. juni.
mandag 17. juni Trøgstad kommune
Åpen gård 16. juni - Trøgstad bygdemuseum
Kl 13 avduker Ordfører Saxe Frøshaug blått kulturminneskilt på Kornmagasinet på Trøgstad bygdemuseum Se program og aktiviteter i vedlagte program.
onsdag 12. juni Trøgstad kommune
Åpning gang og sykkelvei
tirsdag 11. juni Trøgstad kommune
Åpningstider Mysen trafikkstasjon i sommer
På grunn av ferieavvikling vil Mysen trafikkstasjon holde åpent to dager i uken (tirsdager og torsdager) fra og med 8. juli til og med 26. juli 2019.
fredag 7. juni Trøgstad kommune
"Hva er viktig for deg?"-dagen torsdag 6. juni
mandag 3. juni Trøgstad kommune
Spyling av vannledninger uke 23 og 24
Hjem
mandag 3. juni Trøgstad kommune
Søknadsskjema erverv av våpen
Elektronisk søknadsskjema for erverv av våpen og ammunisjon er nå tilgjengelig på politiets hjemmesider: Politiet.no
mandag 27. mai Trøgstad kommune
Vi er en demensvennlig kommune
Onsdag 22. mai signerte ordfører Saxe Frøshaug en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen der vi forplikter oss til å bli et mer demensvennlig samfunn.
torsdag 23. mai Trøgstad kommune
Kulturuka 2019 -11.-16. juni program
onsdag 22. mai Trøgstad kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Trøgstad kommune ifm. statsstøtte til utbygging
Hjem
torsdag 16. mai Trøgstad kommune
Kulturminneplan på høring - frist 19. Mai
Gravhauger, bygdeborger, Trøgstad kirke, Bechs kapell, Geirmundstien og Trolldansen. Dette er bare noen få av Trøgstads mange kulturminner. Nå kommer det en plan for kulturminner. 
torsdag 9. mai Trøgstad kommune
Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Halden Arbeiderblad Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØGSTAD KIRKE

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL