Trøgstad
Kommunale gebyrer
På denne terminen faktureres følgende; Bolig: 1/4 av de faste abonnementene på tjenestene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon. Gjelder for månedene juli, august og september 2019. Vann- og avløpsforbruket for 1. halvår 2019.   Hytte: Faste
08:00 Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer
Kommunale gebyrer 3.termin - forfall 20.09.2019   På denne terminen faktureres følgende; Bolig: 1/4 av de faste abonnementene på tjenestene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon. Gjelder for månedene juli, august og september 2019. Vann- og
tirsdag 08:29 Trøgstad kommune
Kulturskolen Indre Østfold
Trøgstad kulturskole ble 1.august en del av Kulturskolen Indre Østfold. Undervisningen fortsetter som før på Skjønhaug, Båstad og i Havnås. Oppstart er fredag 23.august.
mandag 09:53 Trøgstad kommune
Sinnemestringskurs høsten 2019
Brosjyre sinnemestringskurs Trøgstad kommune
onsdag 14. august Trøgstad kommune
Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - forhåndsstemmingen starter mandag 12. august
Hjem
onsdag 14. august Trøgstad kommune
Seniorkafé Torsdager kl. 14:00
Sted: Torvet bok og mer.  Alle er velkommen til seniorkafé på Torvet bok og mer. Det arrangeres foredrag og underholdning i regi av kommunen og frivillige. Salg av vafler og gratis kaffe ved Frivilligsentralen. 
tirsdag 13. august Trøgstad kommune
Opparbeidelse av ny parkeringsplass mellom Torper og Kiwi
Hjem
mandag 29. juli Trøgstad kommune
Er du håndverker og ønsker rammeavtale med Indre Østfold kommune?
Hjem
mandag 29. juli Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Er du håndverker og ønsker rammeavtale med Indre Østfold kommune?
Se informasjon på Indre Østfold kommunes hjemmesider
onsdag 17. juli Trøgstad kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Fra 01. januar 2020 trer Indre Østfold kommune i kraft. Ved høstens valg skal du derfor stemme inn mot ny kommune. På valgdagen kan du avlegge din stemme i hvilket som helst valglokale i en av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Her
mandag 8. juli Trøgstad kommune
Skolestart høsten 2019
Første skoledag etter ferien er mandag 19. august. Tidspunktene blir annonsert fra den enkelte skole.
mandag 8. juli Trøgstad kommune
Navneforslag på Aulaen - Skjønhaug skole
Hjem
fredag 5. juli Trøgstad kommune
Trøgstad kommunehus og NAV uke 30
fredag 5. juli Trøgstad kommune
Kunngjøring av planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 21.05.2019 i sak 36/19  å fastsette Planprogram for områdereguleringsplan for Monaryggen øst.
mandag 1. juli Trøgstad kommune
Varsel om planarbeider - detaljregulering Skjønhaugenga
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Trøgstad kommune: SKJØNHAUGENGA, planID: 20190001. Planområdet har et areal på ca 11 dekar, og omfatter gnr/bnr: 62/195 og parsell av 62/194. Planområdet er
onsdag 26. juni Trøgstad kommune
Informasjon om kemnerne i Indre Østfold
Hjem
tirsdag 25. juni Trøgstad kommune
Nytt navn og telefonnummer på skatteoppkreverne
Skatteoppkreverne i Indre Østfold samles fra 13. juni.
mandag 17. juni Trøgstad kommune
Åpen gård 16. juni - Trøgstad bygdemuseum
Kl 13 avduker Ordfører Saxe Frøshaug blått kulturminneskilt på Kornmagasinet på Trøgstad bygdemuseum Se program og aktiviteter i vedlagte program.
onsdag 12. juni Trøgstad kommune
Åpning gang og sykkelvei
tirsdag 11. juni Trøgstad kommune
Åpningstider Mysen trafikkstasjon i sommer
På grunn av ferieavvikling vil Mysen trafikkstasjon holde åpent to dager i uken (tirsdager og torsdager) fra og med 8. juli til og med 26. juli 2019.
fredag 7. juni Trøgstad kommune
"Hva er viktig for deg?"-dagen torsdag 6. juni
mandag 3. juni Trøgstad kommune
Spyling av vannledninger uke 23 og 24
Hjem
mandag 3. juni Trøgstad kommune
Søknadsskjema erverv av våpen
Elektronisk søknadsskjema for erverv av våpen og ammunisjon er nå tilgjengelig på politiets hjemmesider: Politiet.no
mandag 27. mai Trøgstad kommune
Vi er en demensvennlig kommune
Onsdag 22. mai signerte ordfører Saxe Frøshaug en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen der vi forplikter oss til å bli et mer demensvennlig samfunn.
torsdag 23. mai Trøgstad kommune
Kulturuka 2019 -11.-16. juni program
onsdag 22. mai Trøgstad kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Trøgstad kommune ifm. statsstøtte til utbygging
Hjem
torsdag 16. mai Trøgstad kommune
Kulturminneplan på høring - frist 19. Mai
Gravhauger, bygdeborger, Trøgstad kirke, Bechs kapell, Geirmundstien og Trolldansen. Dette er bare noen få av Trøgstads mange kulturminner. Nå kommer det en plan for kulturminner. 
torsdag 9. mai Trøgstad kommune
Åpent møte om kulturminner og kulturminneplan
Tirsdag 7 mai kl 18.30, kommunestyresalen
mandag 6. mai Trøgstad kommune
Hvordan har du det? Og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt?
Hjem
torsdag 2. mai Trøgstad kommune
Aslaug og Johnny Bråthens Fond
Fond for dere som utdanner dere til lege eller sykepleier. Utdanningsstipend fra Aslaug og Johnny Bråthens fond. Fondet gir støtte til hjemmehørende personer i Trøgstad som utdanner seg til sykepleier eller lege.  Det gis ikke støtte til etterutdanning. 
tirsdag 30. april Trøgstad kommune
Lavere vanntrykk - Havnås, Sentvedt og Bingen
På grunn av arbeid med vannledningene vil det være lavere vanntrykk i området rundt Havnås, Sentvedt og Bingen. Dette vil pågå i dag og i natt. 
mandag 29. april Trøgstad kommune
Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 Frist 10. mai
Husk å søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 innen fristen 10. mai.
mandag 29. april Trøgstad kommune
Øvelse ved Trøgstad Fort
Hjem
onsdag 24. april Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Skogbrannfare
Hjem
tirsdag 16. april Trøgstad kommune
Kunngjøring av planprogram for Detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 10.04.2019 i sak 22/19  å fastsette Planprogram for detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk.
mandag 15. april Trøgstad kommune
Redusert fremkommelighet over Langsrudåsen
Hjem
mandag 15. april Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer 2.termin
Faktura for kommunale gebyrer for 2.termin er sendt ut. Forfall er 20.mai 2019.  Fakturaen inneholder 1/4 av årsgebyr for vann, kloakk, renovasjon, brannforebyggende og tømming av slamavskillere. I tillegg er det fakturert for forbruket av vann og kloakk
mandag 15. april Trøgstad kommune
Åpningstider i påsken
Hjem
torsdag 11. april Trøgstad kommune
Miljøbilen kommer til Trøgstad
torsdag 11. april Trøgstad kommune
Feiing av kommunale veier og plasser
Det vil bli foretatt maskinell feiing av kommunale veier og plasser i perioden 26.-28.april. Entreprenøren vil da feie dag og natt. Vi håper på forståelse for dette, og at det blir hensyntatt slik at det vil være enkel fremkost for maskinene i denne
onsdag 10. april Trøgstad kommune
Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020
Husk å søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barenhageåret 2019/2020 innen fristen 10. mai.
onsdag 10. april Trøgstad kommune
Søknad om leie kommunale lokaler for lag og foreninger - frist 15. april.
Frist for å søke om trenings- og øvingstider i Trøgstad kommunale bad, Trøgstadhallen og skolelokaler for sesongen 2019/2020 er 30. mai.
onsdag 10. april Trøgstad kommune
Partienes listeforslag
Hjem
mandag 8. april Trøgstad kommune
Navnesak fra kartverket - Offentlig høring Løken og Myrvold
Kartverket har etter § 6 i "Lov om stadnamn" reist navnesak i Trøgstad kommune for stedsnavnene Løken og Myrvold.
fredag 5. april Trøgstad kommune
Informasjon om bålforbud og bråtebrenning
fredag 5. april Trøgstad kommune
Ferieaktiviteter 2019
Hjem
torsdag 4. april Trøgstad kommune
Vi søker pasienter til prosjekt
Hjem
tirsdag 2. april Trøgstad kommune
Ny vannledning og brunt vann
Vi har koblet på ny vannledning i Raset. Dette kan føre til litt brunt vann i 2 - 3 dager.  
mandag 1. april Trøgstad kommune
Nes hytteområde – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 10.05.19
I medhold av plan og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 26.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Nes hytteområde, gnr. 150 bnr. 1 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 10.05.2019
fredag 29. mars Trøgstad kommune
Dørene på Hobøl servicetorg låses fra mandag 1. april 2019
Hjem
torsdag 28. mars Trøgstad kommune
Fritidsklubbens nye åpningstider
Fritidsklubben har fått utvidet åpningstid: Dag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Åpningstid 13.00-16.00 14.00-17.00 17.30-20.30 13.00-16.00 18.00-22.00 Aldersgruppe 6.trinn-3.vgs 6.trinn-3.vgs 6.trinn -7.trinn 6.trinn-3.vgs 8.trinn-3.vgs Gratis
fredag 22. mars Trøgstad kommune
Nye åpningstider NAV
Hjem
torsdag 7. mars Trøgstad kommune
Barnehageopptak
Hjem
fredag 1. mars Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer 2019
onsdag 27. februar Trøgstad kommune
Søknadsfrist 15. mars for kommunale kulturmidler
Lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting kan søke kulturmidler. Frist for innsending av søknad med vedlegg er 15. mars 2019
onsdag 27. februar Trøgstad kommune
Svømming i vinterferien?
fredag 15. februar Trøgstad kommune
Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene
tirsdag 12. februar Trøgstad kommune
Fylkesveier blir forkjørsvei
tirsdag 12. februar Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Grav Industriområde - Skjønhaug syd - i Trøgstad kommune
Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Grav Industriområde – Skjønhaug syd. Planområdet omfatter eksisterende næringsområde samt et område øst for eksisterende hvor kommuneplanens arealdel åpner opp...
tirsdag 12. februar Trøgstad kommune
Ungdomskontakten i Trøgstad
torsdag 7. februar Trøgstad kommune
For foreldre - kurs i Trygghetssirkelen
Her finner du informasjon om vårens kurs for foreldre, kursstedet er Puls aktivitetshus Trøgstad, Skjønhaugenga 3, 1860 Trøgstad. Brosjyre vår 2019
onsdag 30. januar Trøgstad kommune
Advokatvakt på Indre Østfold Krisesenter
Torsdager annenhver uke tilbyr Indre Østfold Krisesenter gratis juridisk rådgivning
onsdag 30. januar Trøgstad kommune
Det siste kommuneslaget 2019
Kom og kjøp billetter til siste kommuneslaget, mandag 28. januar fra kl 08.00. Kontant betaling ved oppmøte kr 500,-.
mandag 28. januar Trøgstad kommune
Ledige stillinger Helsehuset
Hjem
torsdag 24. januar Trøgstad kommune
Karriereveiledning
torsdag 17. januar Trøgstad kommune
Innføring av vinteraksellast
torsdag 17. januar Trøgstad kommune
Stem på nytt kommunevåpen
torsdag 17. januar Trøgstad kommune
Bredbånd
Trøgstad kommune arbeider med utredning av bredbåndstilgang i kommunen. Dette gjelder både sikring av kommunikasjon til egne virksomheter og til kommunens innbyggere og næring. Satsningen innebærer blant annet at det legges trekkerør i alle kommunale
mandag 14. januar Trøgstad kommune
Ny Avfallskalender for 2019 - Indre Østfold Renovasjon
 Indre Østfold Renovasjon -IØR ser at mange laster ned appen, bruker nettsiden eller facebook for informasjon. Papirkalenderen blir brukt i mye mindre grad og den blir derfor ikke trykket opp som før. Du finner den forenklede papirutgaven til utskrift
mandag 14. januar Trøgstad kommune
Felles vårprogram for bibliotekene i Indre Østfold 2019
Hjem
torsdag 10. januar Trøgstad kommune
Budsjettvedtak 2019
Hjem
tirsdag 8. januar Trøgstad kommune
"Etter skoletid" - nytt program for våren 2019
Etter skoletid er et gratis fritidstilbud for skolebarn som passer best for barn fra 4.-7. trinn. Det foregår hver tirsdag på biblioteket fra 13.45-15.30. Gratis, drop-in, ingen påmelding. Velkommen! Støttes av Sparebankstiftelsen DNB.
torsdag 3. januar Trøgstad kommune
Etter skoletid: Dinosaurforsker Jørn Hurum
Møt en helt ekte, norsk dinosaurforsker! Jørn Hurum har vært på flere ekspedisjoner, utgravninger og skrevet mange bøker for barn. I dag kommer han for å snakke om bøkene og arbeidet sitt.
torsdag 3. januar Trøgstad kommune
Trøgstad badet åpner 11.01.2018
Badet åpner først fredag 11.01 på grunn av ombygging av varmesentral.
onsdag 2. januar Trøgstad kommune
Innmelding til skolestart 1. trinn høsten 2019
Innmeldingsskjema blir sendt i posten til foresatte med barn født i 2013. Utfylt skjema returneres til ønsket skole eller Servicetorget innen 01.02.19.
onsdag 2. januar Trøgstad kommune
Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Rakkestad Avis Trøgstad Trøgstad kommune Fredriksstad Blad Trøgstad Smaalenenes Avis Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØGSTAD KIRKE

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL