Trøgstad
Nytt navn og telefonnummer på skatteoppkreverne
Skatteoppkreverne i Indre Østfold samles fra 13. juni.
mandag 14:30 Trøgstad kommune
Åpen gård 16. juni - Trøgstad bygdemuseum
Kl 13 avduker Ordfører Saxe Frøshaug blått kulturminneskilt på Kornmagasinet på Trøgstad bygdemuseum Se program og aktiviteter i vedlagte program.
onsdag 12. juni Trøgstad kommune
Åpning gang og sykkelvei
tirsdag 11. juni Trøgstad kommune
Åpningstider Mysen trafikkstasjon i sommer
På grunn av ferieavvikling vil Mysen trafikkstasjon holde åpent to dager i uken (tirsdager og torsdager) fra og med 8. juli til og med 26. juli 2019.
fredag 7. juni Trøgstad kommune
"Hva er viktig for deg?"-dagen torsdag 6. juni
mandag 3. juni Trøgstad kommune
Spyling av vannledninger uke 23 og 24
Hjem
mandag 3. juni Trøgstad kommune
Søknadsskjema erverv av våpen
Elektronisk søknadsskjema for erverv av våpen og ammunisjon er nå tilgjengelig på politiets hjemmesider: Politiet.no
mandag 27. mai Trøgstad kommune
Vi er en demensvennlig kommune
Onsdag 22. mai signerte ordfører Saxe Frøshaug en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen der vi forplikter oss til å bli et mer demensvennlig samfunn.
torsdag 23. mai Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Kulturuka 2019 -11.-16. juni program
onsdag 22. mai Trøgstad kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Trøgstad kommune ifm. statsstøtte til utbygging
Hjem
torsdag 16. mai Trøgstad kommune
Kulturminneplan på høring - frist 19. Mai
Gravhauger, bygdeborger, Trøgstad kirke, Bechs kapell, Geirmundstien og Trolldansen. Dette er bare noen få av Trøgstads mange kulturminner. Nå kommer det en plan for kulturminner. 
torsdag 9. mai Trøgstad kommune
Åpent møte om kulturminner og kulturminneplan
Tirsdag 7 mai kl 18.30, kommunestyresalen
mandag 6. mai Trøgstad kommune
Hvordan har du det? Og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt?
Hjem
torsdag 2. mai Trøgstad kommune
Aslaug og Johnny Bråthens Fond
Fond for dere som utdanner dere til lege eller sykepleier. Utdanningsstipend fra Aslaug og Johnny Bråthens fond. Fondet gir støtte til hjemmehørende personer i Trøgstad som utdanner seg til sykepleier eller lege.  Det gis ikke støtte til etterutdanning. 
tirsdag 30. april Trøgstad kommune
Lavere vanntrykk - Havnås, Sentvedt og Bingen
På grunn av arbeid med vannledningene vil det være lavere vanntrykk i området rundt Havnås, Sentvedt og Bingen. Dette vil pågå i dag og i natt. 
mandag 29. april Trøgstad kommune
Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 Frist 10. mai
Husk å søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 innen fristen 10. mai.
mandag 29. april Trøgstad kommune
Øvelse ved Trøgstad Fort
Hjem
onsdag 24. april Trøgstad kommune
Skogbrannfare
Hjem
tirsdag 16. april Trøgstad kommune
Kunngjøring av planprogram for Detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtok kommunestyret 10.04.2019 i sak 22/19  å fastsette Planprogram for detaljreguleringsplan for Stikla Pukkverk.
mandag 15. april Trøgstad kommune
Redusert fremkommelighet over Langsrudåsen
Hjem
mandag 15. april Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer 2.termin
Faktura for kommunale gebyrer for 2.termin er sendt ut. Forfall er 20.mai 2019.  Fakturaen inneholder 1/4 av årsgebyr for vann, kloakk, renovasjon, brannforebyggende og tømming av slamavskillere. I tillegg er det fakturert for forbruket av vann og kloakk
mandag 15. april Trøgstad kommune
Åpningstider i påsken
Hjem
torsdag 11. april Trøgstad kommune
Miljøbilen kommer til Trøgstad
torsdag 11. april Trøgstad kommune
Feiing av kommunale veier og plasser
Det vil bli foretatt maskinell feiing av kommunale veier og plasser i perioden 26.-28.april. Entreprenøren vil da feie dag og natt. Vi håper på forståelse for dette, og at det blir hensyntatt slik at det vil være enkel fremkost for maskinene i denne
onsdag 10. april Trøgstad kommune
Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020
Husk å søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barenhageåret 2019/2020 innen fristen 10. mai.
onsdag 10. april Trøgstad kommune
Søknad om leie kommunale lokaler for lag og foreninger - frist 15. april.
Frist for å søke om trenings- og øvingstider i Trøgstad kommunale bad, Trøgstadhallen og skolelokaler for sesongen 2019/2020 er 30. mai.
onsdag 10. april Trøgstad kommune
Partienes listeforslag
Hjem
mandag 8. april Trøgstad kommune
Navnesak fra kartverket - Offentlig høring Løken og Myrvold
Kartverket har etter § 6 i "Lov om stadnamn" reist navnesak i Trøgstad kommune for stedsnavnene Løken og Myrvold.
fredag 5. april Trøgstad kommune
Informasjon om bålforbud og bråtebrenning
fredag 5. april Trøgstad kommune
Ferieaktiviteter 2019
Hjem
torsdag 4. april Trøgstad kommune
Vi søker pasienter til prosjekt
Hjem
tirsdag 2. april Trøgstad kommune
Ny vannledning og brunt vann
Vi har koblet på ny vannledning i Raset. Dette kan føre til litt brunt vann i 2 - 3 dager.  
mandag 1. april Trøgstad kommune
Nes hytteområde – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 10.05.19
I medhold av plan og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 26.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Nes hytteområde, gnr. 150 bnr. 1 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 10.05.2019
fredag 29. mars Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Dørene på Hobøl servicetorg låses fra mandag 1. april 2019
Hjem
torsdag 28. mars Trøgstad kommune
Fritidsklubbens nye åpningstider
Fritidsklubben har fått utvidet åpningstid: Dag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag Åpningstid 13.00-16.00 14.00-17.00 17.30-20.30 13.00-16.00 18.00-22.00 Aldersgruppe 6.trinn-3.vgs 6.trinn-3.vgs 6.trinn -7.trinn 6.trinn-3.vgs 8.trinn-3.vgs Gratis
fredag 22. mars Trøgstad kommune
Nye åpningstider NAV
Hjem
torsdag 7. mars Trøgstad kommune
Barnehageopptak
Hjem
fredag 1. mars Trøgstad kommune
Kommunale gebyrer 2019
onsdag 27. februar Trøgstad kommune
Søknadsfrist 15. mars for kommunale kulturmidler
Lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting kan søke kulturmidler. Frist for innsending av søknad med vedlegg er 15. mars 2019
onsdag 27. februar Trøgstad kommune
Svømming i vinterferien?
fredag 15. februar Trøgstad kommune
Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene
tirsdag 12. februar Trøgstad kommune
Fylkesveier blir forkjørsvei
tirsdag 12. februar Trøgstad kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Grav Industriområde - Skjønhaug syd - i Trøgstad kommune
Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Grav Industriområde – Skjønhaug syd. Planområdet omfatter eksisterende næringsområde samt et område øst for eksisterende hvor kommuneplanens arealdel åpner opp...
tirsdag 12. februar Trøgstad kommune
Ungdomskontakten i Trøgstad
torsdag 7. februar Trøgstad kommune
For foreldre - kurs i Trygghetssirkelen
Her finner du informasjon om vårens kurs for foreldre, kursstedet er Puls aktivitetshus Trøgstad, Skjønhaugenga 3, 1860 Trøgstad. Brosjyre vår 2019
onsdag 30. januar Trøgstad kommune
Advokatvakt på Indre Østfold Krisesenter
Torsdager annenhver uke tilbyr Indre Østfold Krisesenter gratis juridisk rådgivning
onsdag 30. januar Trøgstad kommune
Det siste kommuneslaget 2019
Kom og kjøp billetter til siste kommuneslaget, mandag 28. januar fra kl 08.00. Kontant betaling ved oppmøte kr 500,-.
mandag 28. januar Trøgstad kommune
Ledige stillinger Helsehuset
Hjem
torsdag 24. januar Trøgstad kommune
Karriereveiledning
torsdag 17. januar Trøgstad kommune
Innføring av vinteraksellast
torsdag 17. januar Trøgstad kommune
Stem på nytt kommunevåpen
torsdag 17. januar Trøgstad kommune
Bredbånd
Trøgstad kommune arbeider med utredning av bredbåndstilgang i kommunen. Dette gjelder både sikring av kommunikasjon til egne virksomheter og til kommunens innbyggere og næring. Satsningen innebærer blant annet at det legges trekkerør i alle kommunale
mandag 14. januar Trøgstad kommune
Ny Avfallskalender for 2019 - Indre Østfold Renovasjon
 Indre Østfold Renovasjon -IØR ser at mange laster ned appen, bruker nettsiden eller facebook for informasjon. Papirkalenderen blir brukt i mye mindre grad og den blir derfor ikke trykket opp som før. Du finner den forenklede papirutgaven til utskrift
mandag 14. januar Trøgstad kommune
Felles vårprogram for bibliotekene i Indre Østfold 2019
Hjem
torsdag 10. januar Trøgstad kommune
Budsjettvedtak 2019
Hjem
tirsdag 8. januar Trøgstad kommune
"Etter skoletid" - nytt program for våren 2019
Etter skoletid er et gratis fritidstilbud for skolebarn som passer best for barn fra 4.-7. trinn. Det foregår hver tirsdag på biblioteket fra 13.45-15.30. Gratis, drop-in, ingen påmelding. Velkommen! Støttes av Sparebankstiftelsen DNB.
torsdag 3. januar Trøgstad kommune
Etter skoletid: Dinosaurforsker Jørn Hurum
Møt en helt ekte, norsk dinosaurforsker! Jørn Hurum har vært på flere ekspedisjoner, utgravninger og skrevet mange bøker for barn. I dag kommer han for å snakke om bøkene og arbeidet sitt.
torsdag 3. januar Trøgstad kommune
Trøgstad badet åpner 11.01.2018
Badet åpner først fredag 11.01 på grunn av ombygging av varmesentral.
onsdag 2. januar Trøgstad kommune
ØSTFOLD

Innmelding til skolestart 1. trinn høsten 2019
Innmeldingsskjema blir sendt i posten til foresatte med barn født i 2013. Utfylt skjema returneres til ønsket skole eller Servicetorget innen 01.02.19.
onsdag 2. januar Trøgstad kommune
Årskonferansen 2019
Møteplassen for privat næringsliv og offentlig virksomhet i Indre Østfold. Trøgstadhallen 8. februar kl. 8-12. Invitasjon finner du her. Invitasjon til årskonferansen.
onsdag 2. januar Trøgstad kommune
Åpningstider i romjulen
17. desember 2018 Trøgstad kommune
Tid for å lese av vannmåleren
Vannmålerkortet er i postgangen i disse dager. Dersom du ikke har mottatt dette innen 15. desember, vennligst kontakt servicetorget på tlf. 69 68 16 00. Trykk her for å registrere din målerstand. Siste frist for innrapportering er 31.12.2018.
12. desember 2018 Trøgstad kommune
Ledig stilling - vilt- og utmarksrådgiver
I Indre Østfold kommune er det ledig 100 % fast stilling som vilt- og utmarksrådgiver.
7. desember 2018 Trøgstad kommune
Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan for Kirkebyåsen vest 3, frist 11. januar
5. desember 2018 Trøgstad kommune
Problemer med temperaturen i badet
Folkebadet er åpent, men vi har fremdeles problemer med holde mere enn 28 grader. Vi har åpent også til og med 22. desember og håper alt er iorden til vi åpner igjen fredag.04.01.2019
29. november 2018 Trøgstad kommune
Innbyggermøte ny kommune
Vil du vite mer om arbeidet med å bygge ny kommune? Indre Østfold kommune inviterer til møte 13. desember kl. 18.00 på Torvet Bok og mer.
29. november 2018 Trøgstad kommune
Problemer med møteplanen/innsyn
27. november 2018 Trøgstad kommune
Budsjettdokumentet 2019 – offentlig ettersyn til 12.12.2018
Formannskapet utarbeidet i møte 20.11.18 innstilling til kommunestyret vedr. Økonomi- og handlingsplan 2019-22 og Årsbudsjett 2019.
23. november 2018 Trøgstad kommune
Ingen parkering ved Heimen den 22.11
21. november 2018 Trøgstad kommune
NAV stengt 23. november
men kan nås på telefon 55553333
19. november 2018 Trøgstad kommune
Ekstramidler til lag og foreninger
Hjem
15. november 2018 Trøgstad kommune
Søk om tilskudd for å inkludere barn i lavinntektsfamilier
Hjem
15. november 2018 Trøgstad kommune
Inn på tunet
 Dagaktivitetstilbud for personer med demens på Bredeg gård  
14. november 2018 Trøgstad kommune
Ungdomsteateret presenterer: Simsalabimbambo
Teatergruppa ved Trøgstad kulturskole viser Simsalabimbambo torsdag 15.november kl 18:30 i aulaen på Skjønhaug skole.
13. november 2018 Trøgstad kommune
Nedetid telefoni
Trøgstad kommune flytter idag sentralbordet over til ny skyløsning. Dette kan medføre noe nedetid og vi beklager dette.
12. november 2018 Trøgstad kommune
Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad Indre Akershus Blad Trøgstad Trøgstad kommune Rakkestad Avis Trøgstad Fredriksstad Blad Trøgstad Sarpsborg Arbeiderblad Trøgstad Akershus Amtstidende Trøgstad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØGSTAD KIRKE

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL