Tokke
Fleirtalet er positive til felles Nav-kontor
Ordførarane i Seljord, Nissedal, Kviteseid og Tokke uttrykte alle interesse for å samle seg om eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven ville vente med å uttale seg, medan Erik Skjervagen i Fyresdal ikkje lika utspelet frå Seljord-ordførar...
fredag 01:14 Vest-Telemark blad
Halvparten av dei som var arbeidsledige har fått jobb
Talet på arbeidslause i Vest-Telemark er lågt. I Vinje er berre 0,7 prosent av dei arbeidsføre utan arbeid. Det er ei halvering samanlikna med fjoråret.
fredag 01:13 Vest-Telemark blad
Eigarane sender saka til øvste hald
Eigarane vil at generalforsamlinga i Vest-Telemark kraftlag skal bestemme om VTK skal gje frå seg driftssentralen til Skagerak Nett.
fredag 01:12 Vest-Telemark blad
Ni elgar påkøyrd på to veker
Landbrukssjef Gunnhild Breiland i Tokke og Knut Gaastjønn frå jegerkorpset i kommunen melder om mykje elg langs vegane og oppmodar bilistane om å ta det med ro.
torsdag 17:15 Vest-Telemark blad
Stipend til damaskvevar
Gunn Evensen i Lårdal fekk Telemark fylkeskommunes stipend for husflid og handverk for 2018.
torsdag 14:14 Vest-Telemark blad
– Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen
tirsdag 08:24 Vest-Telemark blad
Bed om ny utsetjing for Tokkesenteret
Rodney Omdal Karlsen hadde fram til 10. november med å kome med prospekt, stadfesting av finansiering og avtaler med leigetakarar. På formannskapsmøtet den 22. hadde det ikkje dukka opp noko. No bed han om frist til mars 2018.
tirsdag 01:13 Vest-Telemark blad
Sparka i gang ny turnus i helsesektoren
Tokke kommune har vore med i læringsnettverket «Nytt Blikk» sidan sommaren 2015. Målet er å få fleire til å satse på heiltidsstillingar framfor fleire små deltidsstillingar.
tirsdag 01:11 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Er bekymra for arbeidsplassane
Dei siste par åra har alle nettselskapa i Telemark i fellesskap utgreidd eit eventuelt samarbeid om felles driftssentral for heile fylket. Denne er tenkt lagt til Skagerak Nett AS sin eksisterande driftssentral i Porsgrunn, og det uroar tilsette i Vest-Telemark kraftlag (VTK).
fredag 1. desember Vest-Telemark blad
Reagerer på Vinje-ordførarens utspel
Fleire formannskapspolitikarar i Tokke tok i sist møte til orde for at dei syntest uttalene frå ordførar Jon Rikard Kleven (Sp) i Vinje i samband med gjesteelevar i skulen var særs ugreie.
fredag 1. desember Vest-Telemark blad
– Har ikkje angra eit sekund
Det seier Malene Skonnord Lindberget og Peter Olsson som har drive kafeen og utleigeverksemda på Hallbjønnsekken i godt og vel eitt år.
fredag 1. desember Vest-Telemark blad
Over seksti elevar vitja vidaregåande
Det er vanleg praksis at avgangselevar i ungdomsskulen vitjar forskjellige vidaregåande skular i fylket. Det er eit tilbod som skal hjelpe dei på rett karriere- og utdanningsveg.
fredag 1. desember Vest-Telemark blad
I natt: Såpeglatt på E134 - trailer kjørte ut og skadet hus
TOKKE: En enebolig i Høydalsmo fikk hull i taket etter at en trailer kjørte ut på E134 i natt.
lørdag 25. november Telemarksavisa
Seljord har fått Nav-invitasjon frå Midt-Telemark, men vil helst ha eitt kontor i Vest-Telemark.
Politikarane i Seljord vil at Vest-Telemarktinget skal drøfte om det er mogleg med eitt felles Nav-kontor i regionen.
fredag 24. november Vest-Telemark blad
Katarina vil møte single bønder frå Vest-Telemark
Med far frå Flatdal og mor frå Notodden er det ingen tvil om kvar Katarina Flatland helst vil jakte på kjærleiken for nye single bønder.
fredag 24. november Vest-Telemark blad
Prestisjepris til Dalen Hotel
TOKKE: Dalen Hotel er tildelt den europeiske prestisjeprisen "Historic Hotel Host of the Year 2018".
torsdag 23. november $ Telemarksavisa
Semitrailer kjørte seg fast
Politi og bergingsmannskaper rykket i kveld ut til en semitrailer som behøvde hjelp på vinterføret. Veien skal nå være åpen igjen.
onsdag 22. november Telemarksavisa
Dalen Hotel kåra til årets vertskap
Hotelldirektør Malin Jernberg og dei tilsette på hotellet på Dalen kan no kalle seg «Historic hotel host of the year 2018».
onsdag 22. november Vest-Telemark blad
Tokke-bedrift rodde i land millionkontrakt
Etter ein generell motvind i marknaden kom det førre veke melding om at Brunvoll Mar-El på Dalen nyleg har underteikna kontrakt om levering av utstyr til ein ny type hybrid hurtigbåt.
tirsdag 21. november Vest-Telemark blad
Bekymra for rettstryggleiken
Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant frå Telemark og leiar i justiskomiteen, seier forslaget til regjeringa om statsbudsjett 2018 gjev kutt i løyvingane til både politi, påtale og domstolar.
tirsdag 21. november Vest-Telemark blad
– Takk skal du ha, Jan Tore Sanner …
Det sa Tokke-ordførar Jarand Felland i torsdagens kommunestyremøte. Han, varaordførar Tone Sofie Dale Solvang og rådmann John Kleiv blei valde til vigslarar ved borgarlege bryllaup i Tokke.
tirsdag 21. november Vest-Telemark blad
Det yrer i kulturskulen
Rekrutteringa til kulturskulen i Tokke er det ikkje noko å seie på. Mange unge trakka til og viste kva dei kan i førre vekes konsert på Tokke kulturhus.
mandag 20. november Vest-Telemark blad
Jolemarknad til fjells
Både hyttefolk og bygdefolk tok turen innom Hallbjønnsekken på laurdagens jolemarknad.
mandag 20. november Vest-Telemark blad
Sterk sesongdebut for Lid Byggland-brørne
Årets Beitosprint blei ei god oppleving for Ånund og Torgeir Lid Byggland frå Høydalsmo. Sterke plasseringar i det prestisjefylte rennet gjev grunn til optimisme for resten av sesongen.
mandag 20. november Vest-Telemark blad
Skrev kontrakt på 10 millioner - nå skal fjellet bli til næringstomter
TOKKE: Statens vegvesen skal endre et kryss i Høydalsmo. Det gir flere ringvirkninger.
mandag 20. november $ Telemarksavisa
Me blar i minnebøkene
I mange, mange år var minnebøker populære. Kan hende er det framleis slik. Dikt og vers på rim og kanskje ei teikning eller to utgjorde linene i dåtidas dyrebare personelege eigedel.
søndag 19. november Vest-Telemark blad
Fleire bilete frå kulturskulekonserten på Dalen
Sjå elles tysdagsavisa
lørdag 18. november Vest-Telemark blad
Millionkontrakt til Tokke-bedrift
Brunvoll Mar-El på Dalen har nyleg underteikna kontrakt om levering av utstyr til ein ny hybrid hurtigbåt.
lørdag 18. november Vest-Telemark blad
Tonefull jolekalender i kjømda
Ungdomsbedrifta Showtime ved Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen er i full gang med øvingane til framsyninga «Heim til jol». Ein jolekalender med musikalske luker ventar publikum i desember.
lørdag 18. november Vest-Telemark blad
Kven er på bildet?
Det er Tore Djuve, opphavleg frå Lårdal, som gjerne vil vite kva personane på bildet heiter. – Bildet kan godt vera frå eit pinsevennmøte, seier han.
lørdag 18. november Vest-Telemark blad
Abrahamsen: – Blei litt sjokkert
Ordførarane i Vest-Telemark la spesielt vekt på responstida i den nye nærpolitireforma då dei møtte Telemarksbenken. Stortingspolitikarane blei uroa av det dei høyrde.
fredag 17. november Vest-Telemark blad
Eigedomsskatt-frieri til Bekkevold og KrF
fredag 17. november Vest-Telemark blad
Krog er forkjøla – står over NM
Magnus Krog frå Høydalsmo er sjuk og stiller ikkje til start i noregsmeisterskapen denne veka.
onsdag 15. november Vest-Telemark blad
TELEMARK

– Me må vel fylgje Lagabøtes landslov
Det seier dei tre karane som dei siste par vekene har byrje å tjærebre Eidsborg stavkyrkje.
fredag 10. november Vest-Telemark blad
Ikkje kvotejakt på gaupe i 2018
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Nå kan ein lade bilen på høgfjellet
I morgon opnar ladestasjon for elbilar på Haukeliseter fjellstue.
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Ny bok om Haukelivegen
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Samla inn 40 000 på solidaritetsdagen
Elevane i skulane på Dalen og Åmdals Verk arrangerte saman med lærarane den fjerde årlege solidaritetsdagen på rad. Mange frammøtte på kulturhuset sytte for 40 000 kroner til eit skuleprosjekt i Tanzania.
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Telefonkablar til fare for folk og dyr
Fyrste dagen i årets elgjakt fann jaktlaget på Kostveit i Vinje ein ellevetakkars elgokse som hadde vikla geviret sitt inn i ei telefonline. Lina hadde ramla ned som fylgje av trefall, og elgoksens møte med Telenor-lina blei skjebnesvangert.
tirsdag 7. november Vest-Telemark blad
Ordførar for ein dag
Daniel Knutsen (16) tok over ordførarrolla til Jarand Felland sist torsdag. Det var i samband med Operasjon Dagsverk, at ungguten fekk prøve seg i Tokke.
tirsdag 7. november Vest-Telemark blad
Forsterkar brua etter nye føresegner
Fylkesveg 809 på Åmdals Verk har vore stengt i snart ein månad. Det skuldast arbeid med å forsterke brua like ved butikken i bygda.
fredag 3. november Vest-Telemark blad
Nye straummålarar er på veg
Snart er det slutt på tida då ein må lese av straummålaren og melde forbruket til kraftleverandøren. No blir forbruket fjernlese. Før sommaren skal om lag 14.000 nye målarar vera på plass.
fredag 3. november Vest-Telemark blad
Tonnevis med maskinar skal vekk
Norsk Saneringsservice har fått i oppdrag å fjerne dei fleste store maskinane frå produksjonshallen i det som tidlegare var ABB- og Bergen Plastics Composite sin fabrikk på Dalen.
fredag 3. november Vest-Telemark blad
Vil ha OL til Telemark og servere IOC-toppane vaflar
torsdag 2. november Vest-Telemark blad
Godt rusta med ny brannbil
Brannvesenet i Tokke kunne sist helg vise fram den nye brannbilen. Investeringa til fire millionar kroner er noko både brannvesen og politikarar har venta lenge på.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Tida for solidaritetsdag
Torsdag og fredag nyttar elevane ved Vest-Telemark vidaregåande skule dagen til å tene pengar som skal gå til ein barnehage i Ghana. Prosjektet blei starta i 2001 av ein tidlegare elev ved skulen.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Vassnivået har blitt senka meir enn Statkraft har hevda
Storauren i Tokkeåi har ei årrekkje vore eit heitt tema under vilkårsrevisjonen for Tokke og Vinje kraftanlegg. No har det dukka opp nye og særs viktige opplysingar i saka.
fredag 27. oktober Vest-Telemark blad
Stenger brua i fem månader
Frå starten av desember 2018 til mai 2019 vil Rv41 Spjotsodd bru vere stengt for køyretøy over 3,5 tonn.
onsdag 25. oktober Vest-Telemark blad
Bilhistorie i vegkantane I
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Stor forskjell på elbil-satsinga i kommunane
Kviteseid har hatt elbilar i fleire år, Vinje har éin og Seljord har kvitta seg med sin eine. Dei andre tre kommunane i Vest-Telemark har berre langsiktige tankar om det.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
– Etterspurnaden etter Dab har dabba av
Det seier Nils Olav Lio, dagleg leiar hjå Lio Auto på Dalen. Men han fortel at det var mange som hadde spørsmål om omlegginga i vår.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Det kan vera lurt å sjekke førarkortet
Nye føreskrifter for førarkort betyr at svært mange må skaffe seg nytt førarkort innan ei viss tid. Alle førarkort utferda mellom 24. april 1967 og 19. januar 2013 må nemleg bytast i ein nyare variant.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Bilhistorie i vegkantane I
mandag 23. oktober Vest-Telemark blad
Vinbyggjane gav mest – som vanleg
Telemark var det sjuande beste fylket i landet med meir enn 7,8 millionar kroner innsamla i TV-aksjonen. Ikkje overraskande toppa Vinje fylkesstatistikken i år igjen.
mandag 23. oktober Vest-Telemark blad
Skal oppgradere gruvene og opplevingane
Driftsleiar ved Vest-Telemark museum, Karl Endre Bjerk, søkte og fekk tilsegn om 700.000 kroner for å gjere gruvene på Åmdals Verk sikrare og meir attraktive for besøkande.
fredag 20. oktober Vest-Telemark blad
– Nøkternt Tokke-budsjett
Onsdag skal formannskapet i Tokke handsame det førebelse budsjettutkastet i Tokke. Ein nedgang på fire millionar kroner i skatteinntekter på eigedomsskatt frå kraftanlegg gjev politikarane nokre utfordringar.
fredag 20. oktober Vest-Telemark blad
Nye vegprosjekt i Vest-Telemark
Dei neste åra vil Vegvesenet bruke millionar på vegen mellom Treungen og Vrådal, frå Århus til Seljord og Spjotsodd bru. Eit bompengeprosjekt skal syte for utbetring av to strekningar mellom Seljord og Bø.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Fotosamling etter Rikard Berge er digitalisert
Fotoarkivar Tor Kjetil Gardåsen kallar samlinga etter folkeminnesamlaren frå Rauland ein skatt.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
TELEMARK

– Same leksa kvar gong
Regionordførar Erik Skjervagen ser på ny domstol-organisering som nok eit forsøk på å sentralisere.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Farida flykta til Noreg i gummibåt med fem små ungar – nå vil ho bli sjukepleiar
Farida Ahmad Hajji er berre 26 år, men har opplevd meir enn dei fleste. I 2015 flykta ho og mannen frå krigsherja Syria – på veg over Middelhavet gjekk gummbåten tom for drivstoff då dei var halvvegs.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Ei gladsak for bedriftene
Det seier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) frå Telemark om at regjeringa vil fjerne eigedomsskatten på maskiner og utstyr.
torsdag 12. oktober Vest-Telemark blad
Steinsett ein av Vest-Telemarks mest populære stiar
Over 10 000 turgåarar går den bratte stien til Rui-plassen på Dalen kvart år. Nå blir halve stien steinsett.
tirsdag 10. oktober Vest-Telemark blad
Nye titlar å kjempe om for Krog
Minitour i Finland og trøyer for beste hoppar og langrennsløpar er nyvinningar i verdscupen i kombinert til vinteren.
tirsdag 10. oktober Vest-Telemark blad
45 deltok på gjetarhundtevling
Det var stor aktivitet over to dagar då det blei arrangert gjetarhundtevling på Svalestog-jordet i Fyresdal sentrum.
tirsdag 10. oktober Vest-Telemark blad
Vågslid leiar i justiskomiteen
Lene Vågslid frå Dalen går inn i ny rolle som justispolitikar.
mandag 9. oktober Vest-Telemark blad
Kraftlag blir delt i to selskap
Vest-Telemark kraftlag (VTK) må delast inn i to selskap; nettverksemd og produksjon av kraft. – Dette gjer det dyrare for VTK og straumkundane, seier styreleiar Erik Skjervagen i VTK.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
Skaut 15 taggars hjort og 15 taggars elgokse på ein halvtime
Hans Eivind Ormestøyl frå Lårdal trudde nesten ikkje det han såg då storoksen datt ein halvtime etter at han felte ein kronhjort. – Dette er større enn å vinne i lotto, seier den glade jegeren.
torsdag 5. oktober Vest-Telemark blad
Morgedalsfirma lågast igjen
Morgedal Entreprenør er i gang med arbeidet på E134 mellom Morgedal og Mostøyl. Då tilboda for det neste delprosjektet, vegen vidare til Høydalsmo, blei opna denne veka, hadde firmaet igjen den lågaste prisen.
torsdag 5. oktober Vest-Telemark blad
Trur det er god folkehelse i regionen
Tal frå andre kvartal i år viser at legemeldt sjukefråvær i Nissedal og Kviteseid er ned i 3,9 prosent. Fyresdal har også eit lågt tal å vise til.
tirsdag 3. oktober Vest-Telemark blad
Fekk jordraset inn i huset
Nedbør over fleire dagar og ekstreme mengder regn natt til måndag resulterte i eit 70 meter breitt jordras ved Ljostadgardane i Mo. Eit bustadhus blei tatt av raset, og huseigaren måtte evakuere frå heimen sin.
mandag 2. oktober Vest-Telemark blad
Vil bygge nye bustader i sentrum
– Formannskapet er positive til utbygging av sentrumsnære tomter på Dalen, seier ordførar Jarand Felland (Sp).
fredag 29. september Vest-Telemark blad
– Nå må me bruke butikken
Etter to år utan har høysekkane endeleg fått butikk igjen. Innbyggarane er sikre på at det er behov for daglegvarer i bygda.
torsdag 28. september Vest-Telemark blad
Opparbeider bygningsvernkompetanse på fritida
– For Telemark er det svært viktig med bygningsvernstudie, seier direktør Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark museum. I helga har museet hatt 22 handverkarar frå heile landet som studerer for å bli endå betre på bygningsvern.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Seks dagars hardkøyr
Team Telemark er eit par hakk nærmare vinteren etter ei knallhard samling på Rauland førre veke. På planen stod mellom anna ein seks timars langtur der både klassisk rulleski, skøyteski og joggesko var i bruk.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Flinkast i landet på hjarte- og lungeredning
mandag 25. september Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TOKKE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Båt Sport Get-ligaen Fotboll Aust Agder Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Odda Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Jul Skåne Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Mobil Fiske Reise Bolig Oskarshamn Helse Game of Thrones Svalbard Grue Russland Vær Forskning Fotball Tesla Sport Östra Göinge Kalmar Trav Håndball Kultur Kunst Motor Osterøy Malmö Trondheim Landbruk Litteratur Indonesia Bærum Risør Helsingborg Hockey Suldal Forsvar Kongsvinger Inrikes Vestby Øvre Eiker Båt Hadsel Näringsliv Landskrona Moss Kristiansand Stockholm Boksing Ishockey Askøy Mote Musikk Nord-Korea Haugesund Stavanger Spill Fedje Hammerfest Odds BK Svelvik Trysil Jobb Kongelig Masfjorden Hässleholm Lund Seljord Tvedestrand Os Langrenn Trening Sykkel Brexit Orkdal Polen Bil Tour of Norway Tønsberg Tinn Holmestrand Barn NHL Musik Klippan Blekinge Ørsta Sverige Astronomi Vinje Eidfjord Karmøy Verdal Alpint Sjakk Hälsa OL Porsgrunn Sandnes Bil Ringsaker Nedre Eiker Skiskyting Molde Valg Gjøvik Harry Potter Fauske Sørreisa Røros Motorsport OBOS-ligaen Meland VM Vellinge Gloppen Ås Sortland Svømming Kommunesammenslåing Dovre Tour de France Volda Israel Selbu Selje Tromsø IL Eid Skøyter Premier League SK Brann Alta Mandal Fredrikstad Kristiansund Poker Narvik Sund Andøy Snowboard Kristianstad Finnøy Kävlinge Norway Cup Hemne Tingvoll Tyskland Førde Notodden Vestre Slidre Drammen Nybro Jakt Stord Tjøme Emmaboda Universet Europa League Aurdal Fet La liga Kina Nøtterøy Røyken Streik Porsanger Lenvik Hamar Midsund Fitjar Steigen Eidsberg Evenes Båstad Sande Holtålen USA Elverum Asker Klima Sørfold Mercedes-Benz Russ Kampsport Kvænangen Arendal Svedala Ullensvang Voss Sarpsborg Skellefteå Fjell Rosenborg BK Lindås Politikk Bamble Modum Vevelstad Radøy Nes Frankrike Klatring Skien Tomelilla Foto Android Austrheim Hopp NM Løten Film Lyngdal Halden Steinkjer Stryn Jevnaker Lillesand Viking FK Måsøy Eslöv Tana Lier Sarpsborg 08 Bremanger Staffanstorp Nissedal Ledare
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL