Tokke
Ny nettside og ny e-avis kjem snart
8. juni 2018 Vest-Telemark blad
Er urolege for bornas tryggleik
Rett ved bustadfeltet på Mandt-jordet på Dalen har Tokke kommune etablert lagringsplass for mellom anna røyr, kummar, steinheller og autovern. Det uroar bebuarane i området. Kommunen lovar å ta grep.
1. juni 2018 Vest-Telemark blad
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
30. mai 2018 Vest-Telemark blad
Trio tråkka til
Kviteseidingane Anne Nyland (49), Ellen Camilla Midtsund (47) og Kari Skarprud (28) var blant dei 400 som deltok på Telemarkskanalrittet laurdag.
27. mai 2018 Vest-Telemark blad
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Ynskjer asfalt på bygdevegen
Bygdevegen i Eidsborg, på austsida av Eidsborgtjønna, er kommunal. No etterlyser oppsitjarane asfaltdekke på vegen.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Kaldseggi på langs
Kaldseggi er ein om lag fire kilometer lang fjellrygg på Kaldvassheia, som går langs sørsida av Folurdalen frå Folurdjuvet til Reinevatnet. Turen går innom både Skafsåheia og Bykleheia.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Kanalbåtane er i rute
For mange er det eit sikkert sommarteikn når kanalbåtane byrjar å gå, og i helga hadde både Henrik Ibsen og Victoria årets fyrste tur opp Telemarkskanalen.
22. mai 2018 Vest-Telemark blad
– Haugtussa har fylgd meg lenge
Ola B. Johannessen (79) er eit kjent andlet for svært mange. Skodespelaren, sceneinstruktøren og teatersjefen har heilt sidan han gjekk på Statens Teaterhøgskule hatt eit nært forhold til Arne Garborgs Haugtussa. No kjem han til Grimdalstunet med diktverket.
22. mai 2018 Vest-Telemark blad
Livet på Rui snart klart for publikum
For fyrste gong hamnar historia om dei små, arbeidsame Rui-jentene, Ingerine og Gurine Schevenius, på teaterscena. VTB fekk ein snikkikk på ei av prøvene før premieren sundag.
19. mai 2018 Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
18. mai 2018 Vest-Telemark blad
Urbø på Stortinget igjen
Olav Urbø frå Tokke er tilbake på Stortinget som vararepresentant for Åslaug Sem-Jacobsen. Tysdag denne veka heldt han si fyrste tale frå Stortingets talarstol.
18. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
17. mai 2018 Vest-Telemark blad
Om Karl Johan, Napolèon og Talleiv
Sist fredag var det på dagen 200 år sidan Jean Baptiste Bernadotte blei krona til konge av Sverige. Han fekk namnet Karl Johan, og han var konge for Noreg og Sverige til han døydde i 1844.
16. mai 2018 Vest-Telemark blad
Sylvsmeden på Omdal
Med ei genuin interesse for filigransfaget og ei stø hand som kan gravere på alt frå lastebilskåp til våpen i millionklassa, har sylvsmeden Ingrid Svalastog Kollberg etablert sin eigen arbeidsplass på Omdal.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Audmjuk kulturprisvinnar
Unni Bendiksen (66) frå Åmdals Verk er årets kulturprismottakar i Tokke. Ho er mellom anna drivkrafta bak fire bøker om gruvesamfunnet og idrettslaget i bygda.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Fleire bilete frå Lårdal Upp
14. mai 2018 Vest-Telemark blad
Sprang upp Lårdal i godvêret
Heile 68 deltakarar var med då Lårdal Vel og Høydalsmo IL arrangerte historias andre motbakkeløp i bygda. Mariann Roe frå Skarphedin sette ny løyperekord i dameklassa, medan røldølen Bård Olav Medhus var raskast i herreklassa.
14. mai 2018 Vest-Telemark blad
Blomar på fredsdagen
Tysdag 8. mai blei det lagt ned blomar mange stader i landet. Frigjeringsdagen blei markert med blomsternedlegging ved forsvarsmuseet i Åmot, ved Lio-støtta og på Mo kyrkjegard.
11. mai 2018 Vest-Telemark blad
Heidra UNIFIL-veteranar
– Det er 40 år sidan Noreg sendte sine fyrste soldatar til FN-oppdrag i Libanon, og me ynskjer å kome i kontakt med fleire veteranar som har tenestegjort i utlandet, seier Olav Aalandslid.
11. mai 2018 Vest-Telemark blad
Løyvde nye millionar til næringsareal
I tysdagens kommunestyremøte sa politikarane i Tokke ja til ei tilleggsløyving på 3,5 millionar kroner pluss moms til å ferdigstille næringsarealet i Høydalsmo.
11. mai 2018 Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
9. mai 2018 Vest-Telemark blad
Utkantleganes sterke talsperson
Elisabeth Swensen (67) har hatt heile karrieren sin som lege i Vest-Telemark. Ho har òg vore ei sterk stemme i offentlegheita som fagkritisk aktivist. Ja, i internasjonale samanhengar har ho også vore utsendt som Norges offisielle utkantlege til verda. Til sommaren pensjonerer den tale- og...
4. mai 2018 Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
3. mai 2018 Vest-Telemark blad
Solid heimesiger
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Tok NM-sylv i yrkesfag
Tidegare denne månaden var det skule-NM for yrkesfag. Der stilte mellom andre Knut Olav Flothyl (17) frå Haukeli og Jørgen Hauge (18) frå Arabygdi.
24. april 2018 Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Berre eitt poeng – burde vunne
Det small i stolpen tre gonger, annullert mål, harde skot i fleng og redningar på strek. Rutinert Klyve-mannskap «rana» med seg eitt poeng mot unge Vinje/Åmdal i Åmot. Ingen tvil om det på ein dag trenaren hadde fødselsvakt på benken …
22. april 2018 Vest-Telemark blad
– Me har vel dei dårlegaste vegane i landet
Det seier styret i Skafså trim- og grendelag, og etterlyser større engasjement frå det politiske miljøet i Tokke.
20. april 2018 Vest-Telemark blad
Uvisse rundt Tokkesenteret
Rodney Omdal Karlsen hadde frist på seg fram til 1. mars med å sende politikarane i Tokke ein framdriftsplan for det planlagde Tokkesenteret i Høydalsmo. No er arealet tilgjengeleg for andre.
17. april 2018 Vest-Telemark blad
Ein real flyttesjau
Onsdag blei bedehuset i Høydalsmo flytta. Det skjedde etter at politikarane i Tokke ombestemte seg etter å ha fått dei rette opplysingane på bordet. Flyttinga gjekk så og seie på skinner.
13. april 2018 Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
13. april 2018 Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
12. april 2018 Vest-Telemark blad
– Me manglar berre knølkval og moskus
Det sa Jostein Hellevik frå Dalen Villmarkssenter då han heldt foredrag om tida på garden Døli. Det er elleve år sidan han og sambuar Maj-Lena Knudsen kom til Tokke kommune.
12. april 2018 Vest-Telemark blad
Kan få passkontor i ei stor politietablering i Åmot
Polititenesta i Vinje kan i framtida kome til å ha godt over 20 kontor, passautomat og andre tilleggsfunksjonar.
10. april 2018 Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
28. mars 2018 Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
23. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vellykka bygningsvernstudie
Årets kull er snart ferdige med det eittårige deltidsstudiet som mellom anna har gått føre seg på Vest-Telemark museum i Eidsborg.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Raske vesttelar
Vesttelane beit godt ifrå seg i helgas avslutningsrenn i Nordea TV-cup i Larvik. Det blei arrangert ein minitour med tre renn i løpet av helga, og til slutt blei samanlagtvinnarane av cupen kåra.
19. mars 2018 Vest-Telemark blad
Humørspreiar fekk solprisen
Solfestleiar Venke Bakke på Dalen blei tatt skikkeleg på senga då ho plutseleg blei ropa opp som vinnar av solprisen.
18. mars 2018 Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Sjølvsagt samrøystes ja
Eit samla kommunestyre i Tokke sa sjølvsagt ja til eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark, og at det skal liggje på Dalen.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Satsar på det gode liv i Noreg
Ekteparet Andrea og Benny Ploeg frå Nederland hadde lenge tenkt å flytte til Noreg. I februar var dei på plass i det tidlegare alderspensjonatet på Åmdals Verk. Til sommaren opnar dei dørene for overnatting og velvære.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Sesongbeste på heimebane
Magnus Krog skulle gjerne sett at langrennsforma var endå betre, men kan glise godt over at han har funne forma i bakken før dei fire siste verdscuprenna.
15. mars 2018 Vest-Telemark blad
Sola har kome – no blir det jubileumsfest
I morgon er det klart for den tradisjonelle solfesten på Dalen, og i år det for trettiande gong.
15. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Valgte Nav i Vest-Telemark, men tordna mot samarbeidsforholdet
SELJORD: Det var knyttet stor spenning til om Seljord ville gå til det nye Nav-kontoret i Bø eller på Dalen. Etter en lang og god debatt var alle unntatt én enige om at Vest-Telemark var veien å gå.
9. mars 2018 Telemarksavisa
VESTFOLD OG TELEMARK

Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Ordføreren lovte mer enn han hadde lov til: – Jeg skulle ha vært tydeligere
SELJORD: Finn-Arild Bystrøm er ikke i tvil om at ordføreren tilbydde han fri bolig.–Jeg var uklar, sier Halfdan Haugan som ikke blir trodd av kontrollutvalget.
8. mars 2018 $ Telemarksavisa
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
VTB har «mista» 39 lesarar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
Sjuandeplass i hovudlandsrennet
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
– Bekymra for ordførerens vingling
– Jeg er alvorlig bekymra for vinglinga til ordføreren. Han er i ferd med å ødelegge samarbeidet med Vest-Telemark, sier Marie Beate Dahl Eide (Sp). – Hun skyter langt over det målet hun sikter på, svarer Halfdan Haugan (Ap).
3. mars 2018 $ Telemarksavisa
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
«Alle» har vært innom – nå skal stasjonen selges
TOKKE: Sigmund Jordstøyl har drevet bensinstasjonen på Høydalsmo i over 20 år. Nå er han tvunget til å selge av helsemessige årsaker.
1. mars 2018 $ Telemarksavisa
Sundag bankar dei på døra
Tredjeklassingane på Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen har også i år tatt ansvar for å samle inn pengar til kreftforeininga. Bur du i Fyresdal, Vinje eller Tokke er sjansen stor for at du får besøk fyrstkomande sundag.
1. mars 2018 Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Nå havner livet deres på scenen
TOKKE: Livet til Ingerine og Gurine Schevenius på den lille plassen Rui på Dalen, fascinerer fremdeles mange. Nå blir søstrenes liv teaterforestilling.
26. februar 2018 $ Telemarksavisa
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TOKKE

VESTFOLD OG TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL