Tokke
Ny nettside og ny e-avis kjem snart
fredag 8. juni Vest-Telemark blad
Er urolege for bornas tryggleik
Rett ved bustadfeltet på Mandt-jordet på Dalen har Tokke kommune etablert lagringsplass for mellom anna røyr, kummar, steinheller og autovern. Det uroar bebuarane i området. Kommunen lovar å ta grep.
fredag 1. juni Vest-Telemark blad
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
onsdag 30. mai Vest-Telemark blad
Trio tråkka til
Kviteseidingane Anne Nyland (49), Ellen Camilla Midtsund (47) og Kari Skarprud (28) var blant dei 400 som deltok på Telemarkskanalrittet laurdag.
søndag 27. mai Vest-Telemark blad
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
fredag 25. mai Vest-Telemark blad
Ynskjer asfalt på bygdevegen
Bygdevegen i Eidsborg, på austsida av Eidsborgtjønna, er kommunal. No etterlyser oppsitjarane asfaltdekke på vegen.
fredag 25. mai Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
fredag 25. mai Vest-Telemark blad
Kaldseggi på langs
Kaldseggi er ein om lag fire kilometer lang fjellrygg på Kaldvassheia, som går langs sørsida av Folurdalen frå Folurdjuvet til Reinevatnet. Turen går innom både Skafsåheia og Bykleheia.
fredag 25. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
torsdag 24. mai Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
torsdag 24. mai Vest-Telemark blad
Kanalbåtane er i rute
For mange er det eit sikkert sommarteikn når kanalbåtane byrjar å gå, og i helga hadde både Henrik Ibsen og Victoria årets fyrste tur opp Telemarkskanalen.
tirsdag 22. mai Vest-Telemark blad
– Haugtussa har fylgd meg lenge
Ola B. Johannessen (79) er eit kjent andlet for svært mange. Skodespelaren, sceneinstruktøren og teatersjefen har heilt sidan han gjekk på Statens Teaterhøgskule hatt eit nært forhold til Arne Garborgs Haugtussa. No kjem han til Grimdalstunet med diktverket.
tirsdag 22. mai Vest-Telemark blad
Livet på Rui snart klart for publikum
For fyrste gong hamnar historia om dei små, arbeidsame Rui-jentene, Ingerine og Gurine Schevenius, på teaterscena. VTB fekk ein snikkikk på ei av prøvene før premieren sundag.
lørdag 19. mai Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Urbø på Stortinget igjen
Olav Urbø frå Tokke er tilbake på Stortinget som vararepresentant for Åslaug Sem-Jacobsen. Tysdag denne veka heldt han si fyrste tale frå Stortingets talarstol.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
torsdag 17. mai Vest-Telemark blad
Om Karl Johan, Napolèon og Talleiv
Sist fredag var det på dagen 200 år sidan Jean Baptiste Bernadotte blei krona til konge av Sverige. Han fekk namnet Karl Johan, og han var konge for Noreg og Sverige til han døydde i 1844.
onsdag 16. mai Vest-Telemark blad
Sylvsmeden på Omdal
Med ei genuin interesse for filigransfaget og ei stø hand som kan gravere på alt frå lastebilskåp til våpen i millionklassa, har sylvsmeden Ingrid Svalastog Kollberg etablert sin eigen arbeidsplass på Omdal.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Audmjuk kulturprisvinnar
Unni Bendiksen (66) frå Åmdals Verk er årets kulturprismottakar i Tokke. Ho er mellom anna drivkrafta bak fire bøker om gruvesamfunnet og idrettslaget i bygda.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Fleire bilete frå Lårdal Upp
mandag 14. mai Vest-Telemark blad
Sprang upp Lårdal i godvêret
Heile 68 deltakarar var med då Lårdal Vel og Høydalsmo IL arrangerte historias andre motbakkeløp i bygda. Mariann Roe frå Skarphedin sette ny løyperekord i dameklassa, medan røldølen Bård Olav Medhus var raskast i herreklassa.
mandag 14. mai Vest-Telemark blad
Blomar på fredsdagen
Tysdag 8. mai blei det lagt ned blomar mange stader i landet. Frigjeringsdagen blei markert med blomsternedlegging ved forsvarsmuseet i Åmot, ved Lio-støtta og på Mo kyrkjegard.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Heidra UNIFIL-veteranar
– Det er 40 år sidan Noreg sendte sine fyrste soldatar til FN-oppdrag i Libanon, og me ynskjer å kome i kontakt med fleire veteranar som har tenestegjort i utlandet, seier Olav Aalandslid.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Løyvde nye millionar til næringsareal
I tysdagens kommunestyremøte sa politikarane i Tokke ja til ei tilleggsløyving på 3,5 millionar kroner pluss moms til å ferdigstille næringsarealet i Høydalsmo.
fredag 11. mai Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
onsdag 9. mai Vest-Telemark blad
Utkantleganes sterke talsperson
Elisabeth Swensen (67) har hatt heile karrieren sin som lege i Vest-Telemark. Ho har òg vore ei sterk stemme i offentlegheita som fagkritisk aktivist. Ja, i internasjonale samanhengar har ho også vore utsendt som Norges offisielle utkantlege til verda. Til sommaren pensjonerer den tale- og...
fredag 4. mai Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
torsdag 3. mai Vest-Telemark blad
Tokke til topps på kommunebarometer
Kommunebarometeret for 2018 syner at Tokke kommune toppar lista når det kjem til kvaliteten på barnehage. Kommunen er også Telemarks beste når det gjeld grunnskulen.
onsdag 2. mai Vest-Telemark blad
Blir endå meir tilgjengeleg
Snart blir det mogleg å låne bøker på biblioteket på Dalen utan at det er tilsette til stades.
onsdag 2. mai Vest-Telemark blad
«Det brenn på helsesenteret»
Heldigvis var det berre øving. For to veker sidan var alle naudetatar involvert då det blei skipa til ei stor øving på helsesenteret på Dalen. Blåljos og mange «skadde» prega området utanfor senteret.
onsdag 2. mai Vest-Telemark blad
– Det går an å bli overtrent
Noregsmeisterskapet i «Kaste på stikka» samla vest-telar og tilreisande til venskapleg dyst i Lårdal.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

Solid heimesiger
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Opnar dørene til nye opplevingar
Sundag er det sesongstart på Vest-Telemark museum (VTM) i Eidsborg. Fotografi av gamle falleferdige bygningar, unikt trearbeid, Laurdal Uldspinderi og Olaf O. Rogndal er, saman med Rui-jentene, stikkord for det ein kan oppleve.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Set søkjeljos på elevrekrutteringa
Det blir ikkje tilbod til elevar som ynskjer å gå VG1 på restaurant og matfaglina i Seljord det komande skuleåret. Men skulens rektor, John Erik Robertsen, har likevel stor tru på at elevtalet i framtida vil ta seg opp.
torsdag 26. april Vest-Telemark blad
Tok NM-sylv i yrkesfag
Tidegare denne månaden var det skule-NM for yrkesfag. Der stilte mellom andre Knut Olav Flothyl (17) frå Haukeli og Jørgen Hauge (18) frå Arabygdi.
tirsdag 24. april Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
mandag 23. april Vest-Telemark blad
Berre eitt poeng – burde vunne
Det small i stolpen tre gonger, annullert mål, harde skot i fleng og redningar på strek. Rutinert Klyve-mannskap «rana» med seg eitt poeng mot unge Vinje/Åmdal i Åmot. Ingen tvil om det på ein dag trenaren hadde fødselsvakt på benken …
søndag 22. april Vest-Telemark blad
– Me har vel dei dårlegaste vegane i landet
Det seier styret i Skafså trim- og grendelag, og etterlyser større engasjement frå det politiske miljøet i Tokke.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
Uvisse rundt Tokkesenteret
Rodney Omdal Karlsen hadde frist på seg fram til 1. mars med å sende politikarane i Tokke ein framdriftsplan for det planlagde Tokkesenteret i Høydalsmo. No er arealet tilgjengeleg for andre.
tirsdag 17. april Vest-Telemark blad
Ein real flyttesjau
Onsdag blei bedehuset i Høydalsmo flytta. Det skjedde etter at politikarane i Tokke ombestemte seg etter å ha fått dei rette opplysingane på bordet. Flyttinga gjekk så og seie på skinner.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
– Me manglar berre knølkval og moskus
Det sa Jostein Hellevik frå Dalen Villmarkssenter då han heldt foredrag om tida på garden Døli. Det er elleve år sidan han og sambuar Maj-Lena Knudsen kom til Tokke kommune.
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
Kan få passkontor i ei stor politietablering i Åmot
Polititenesta i Vinje kan i framtida kome til å ha godt over 20 kontor, passautomat og andre tilleggsfunksjonar.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
To Tokkebuarar på Tinget samstundes
– Det er nok historisk, sjølv om eg berre skal vikariere i to dagar. Eg kjenner i alle fall ikkje til at det var vore to frå Tokke på Stortinget på same tid, seier Olav Urbø (Sp).
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
Sette pris på nye verdsborgarar
Dei siste åtte–ti åra har det vore vanleg å markere dei nye verdsborgarane i Tokke. Det skjer ved å samle føresette, i stor grad mødrene, og dei unge tokkebuarane, og gje dei ei lita merksemd.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Karlsen blei tilsett i Tokke
Tidlegare kommunalsjef og assisterande rådmann i Hjartdal kommune, Margit Elise Karlsen, har takka ja til stillinga som næringskonsulent i Tokke.
mandag 26. mars Vest-Telemark blad
Rekord i langrennsstafett
I det siste rennet i årets langrennskarusell i Vest-Telemark var det rekordmange deltakarar.
lørdag 24. mars Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Flyttar bedehuset likevel
Formannskapet i Tokke sa i slutten av februar nei til å flytte Elim, bedehuset i Høydalsmo. I førre vekes kommunestyremøte gjorde politikarane heilomvending etter at det hadde kome nye opplysingar i saka.
torsdag 22. mars Vest-Telemark blad
Raske jenter og gutar
Årets nest siste renn i Vest-Telemark skikarusell blei arrangert på Åmdals Verk torsdag i førre veke.
torsdag 22. mars Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Vellykka bygningsvernstudie
Årets kull er snart ferdige med det eittårige deltidsstudiet som mellom anna har gått føre seg på Vest-Telemark museum i Eidsborg.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
TELEMARK

Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Raske vesttelar
Vesttelane beit godt ifrå seg i helgas avslutningsrenn i Nordea TV-cup i Larvik. Det blei arrangert ein minitour med tre renn i løpet av helga, og til slutt blei samanlagtvinnarane av cupen kåra.
mandag 19. mars Vest-Telemark blad
Humørspreiar fekk solprisen
Solfestleiar Venke Bakke på Dalen blei tatt skikkeleg på senga då ho plutseleg blei ropa opp som vinnar av solprisen.
søndag 18. mars Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Sjølvsagt samrøystes ja
Eit samla kommunestyre i Tokke sa sjølvsagt ja til eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark, og at det skal liggje på Dalen.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Satsar på det gode liv i Noreg
Ekteparet Andrea og Benny Ploeg frå Nederland hadde lenge tenkt å flytte til Noreg. I februar var dei på plass i det tidlegare alderspensjonatet på Åmdals Verk. Til sommaren opnar dei dørene for overnatting og velvære.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Sesongbeste på heimebane
Magnus Krog skulle gjerne sett at langrennsforma var endå betre, men kan glise godt over at han har funne forma i bakken før dei fire siste verdscuprenna.
torsdag 15. mars Vest-Telemark blad
Sola har kome – no blir det jubileumsfest
I morgon er det klart for den tradisjonelle solfesten på Dalen, og i år det for trettiande gong.
torsdag 15. mars Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Valgte Nav i Vest-Telemark, men tordna mot samarbeidsforholdet
SELJORD: Det var knyttet stor spenning til om Seljord ville gå til det nye Nav-kontoret i Bø eller på Dalen. Etter en lang og god debatt var alle unntatt én enige om at Vest-Telemark var veien å gå.
fredag 9. mars Telemarksavisa
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Ordføreren lovte mer enn han hadde lov til: – Jeg skulle ha vært tydeligere
SELJORD: Finn-Arild Bystrøm er ikke i tvil om at ordføreren tilbydde han fri bolig.–Jeg var uklar, sier Halfdan Haugan som ikke blir trodd av kontrollutvalget.
torsdag 8. mars $ Telemarksavisa
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
VTB har «mista» 39 lesarar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TOKKE

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL