Tjeldsund
Lederutvikling for ungdom
Forside
torsdag 11:06 Tjeldsund kommune
Vannavstegning Fjelldal torsdag 24.9
tirsdag 09:37 Tjeldsund kommune
Varsel om flom og jordskredfare
Det er ventet mye regn, 60-100 mm i løpet av mandag og natt til tirsdag.
mandag 21. september Tjeldsund kommune
Pianoundervisning- ledige plasser
mandag 21. september Tjeldsund kommune
Ungdomscamp i Grovfjord
Er du ungdom mellom 13-17 år og kunne tenke deg å delta på årets Ungdomscamp i Grovfjord?
tirsdag 15. september Tjeldsund kommune
Velkommen til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region. Som følge av restriksjoner i forbindelse med COVID-19...
tirsdag 15. september Tjeldsund kommune
Ordførers tur i Tovik
Da har vi arrangert den andre av to ordførers tur, denne gang i Tovik-marka. Tovik Velforening stilte opp med deilig servering og guiding. Vi fikk innblikk i turmuligheter i Tovik-området, og foreninga hadde gjort seg flid med servering slik at det blei ei god stemning. Både unge og litt eldre...
tirsdag 15. september Tjeldsund kommune
Kurs i lyd og lys - ETS Kulturskole
tirsdag 15. september Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Helsestasjon for ungdom er åpen hvert mandag
mandag 14. september Tjeldsund kommune
Høring av forslag til trafikksikkerhetsplan 2020-2024 for Tjeldsund kommune
mandag 7. september Tjeldsund kommune
Varsel om høring og offentlig ettersyn -detaljert reguleringsplan for gnr. 16, bnr. 164 plan Id 5412202003,Tjeldsund kommune.
mandag 7. september Tjeldsund kommune
Kurs om hverdagshåp.
mandag 7. september Tjeldsund kommune
Strandryddedagen i Tjeldsund kommune 5. til 20. september 2020.
mandag 7. september Tjeldsund kommune
Kemner-/skatteoppkreveroppgavene overtas av Skatteetaten
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
fredag 4. september Tjeldsund kommune
Ordførers tur i Kongsvik
Hvert år arrangeres ordførers tur i Tjeldsund kommune. Denne uka hadde vi en flott tur i Kongsvik, og neste uke arrangeres det tur i Tovik. "Tjukkas-gjengen" i Kongsvik guidet, fortalte lokalhistorie og serverte delig mat.. Vi fikk god informasjon om turmuligheter i Kongsvikdalen, vi fikk...
onsdag 2. september Tjeldsund kommune
Pride grunnopplæring for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk
Fosterhjemstjenesten avd. Sortland skal holde Pride grunnopplæring for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Les mer og meld deg på her.
tirsdag 1. september Tjeldsund kommune
Ordførers tur i Kongsvik og Tovik
fredag 28. august Tjeldsund kommune
Finner du ikke Tjeldsund kommune i karttjenester og andre tjenester på internett?
onsdag 26. august Tjeldsund kommune
Gatelys i Tjeldsund kommune
Her er litt informasjon om vei- og gatelys i Tjeldsund kommune.
onsdag 26. august Tjeldsund kommune
Ladestasjon for elbil i sentrum - Evenskjer
mandag 24. august Tjeldsund kommune
Helsestasjon for ungdom åpner igjen etter sommeren, mandag 24. august kl 17-19.
fredag 21. august Tjeldsund kommune
Varsel om høring og offentlig ettersyn -detaljert reguleringsplan for gnr. 16, bnr. 164 plan Id 5412202003,Tjeldsund kommune.
onsdag 19. august Tjeldsund kommune
Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Tjeldsund Maritim 15-18, gnr. 12 bnr. 67, plan Id 5412202001,Tjeldsund kommune.
onsdag 19. august Tjeldsund kommune
ETS kulturskole: Dans i kulturskolen
Informasjon fra ETS kulturskole om undervisning.
tirsdag 18. august Tjeldsund kommune
Varsel om stenging av Losveien
mandag 17. august Tjeldsund kommune
Oppdatert informasjon angående kystvaktskipet KV Andenes
fredag 14. august Tjeldsund kommune
Norskopplæring for innvandrere
Forside
fredag 14. august Tjeldsund kommune
Informasjon vedrørende bekreftet smitte med COVID-19 på kystvaktskipet KV Andenes
Kystvaktskipet KV Andenes er lagt i karantene i Ramsund som følge av at det er bekreftet smitte av COVID-19 om bord. Tjeldsund kommune er i dialog med Forsvaret om hvordan de følger opp situasjonen.
torsdag 13. august Tjeldsund kommune
Elever og foresatte ønskes velkommen til nytt skoleår!
Mandag 17.august 2020 starter nytt skoleår.
torsdag 13. august Tjeldsund kommune
Høring: Offentlig høring vedrørende lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Tjeldsund Kommune i Troms og Finnmark.
På grunn av sammenslåing av Skånland og Tjeldsund kommuner er det behov for samordning av forskriftene i de to kommunene.
onsdag 12. august Tjeldsund kommune
Forsøpling
Tjeldsund kommune registrerer at det jevnlig er noen som dumper/kaster fra seg grovavfall ved de utsatte innsamlingspunktene for hytterenovasjon.
mandag 10. august Tjeldsund kommune
Tiltak rundt Korona-viruset - Oppdatert 14.8 - Gymsaler, idrettshaller og bassenger holdes stengt i uke 34-35
Beredskapsledelsen har besluttet at gymsaler, idrettshaller og bassenger i Tjeldsund kommune holdes stengt i uke 34-35 for å forhindre smitte av Covid-19. Ny vurdering vil bli tatt i uke 35. . Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av
fredag 7. august Tjeldsund kommune
Nye bestemmelser fra regjeringen etter at antall smittede med Covid-19 har økt
fredag 7. august Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Smittevern i forbindelse med private feiringer og sammenkomster
Har du planer om å invitere til fest eller sammenkomst, hjemme eller på offentlig sted?
fredag 7. august Tjeldsund kommune
Skjerping regler for besøk på institusjoner
onsdag 5. august Tjeldsund kommune
Testing Covid -19
mandag 3. august Tjeldsund kommune
Kulturvandring til Svartvatnet i Sørvikmarka.
Ved Svartvatnet kan man enda i dag se tydelige tegn på tidligere bosetting. Fin turvei å gå langs. 
fredag 10. juli Tjeldsund kommune
Dopapir og sporløs ferdsel - Fylkesmannen
Mange av oss er kanskje litt ekstra på tur og bruker naturen litt mer enn tidligere år. Da er det viktig at vi prøver å ferdes så sporløst som mulig.
torsdag 9. juli Tjeldsund kommune
Informasjon om åpningstider på rådhuset i uke 29 - 33
I perioden 13. juli - 14. august vil rådhuset ha redusert åpningstid.
torsdag 9. juli Tjeldsund kommune
Friluftsskole på Fjelldal
Forside
mandag 6. juli Tjeldsund kommune
Leteaksjon på Tjeldøya
fredag 3. juli Tjeldsund kommune
Sámi giellahálddašanguovlu - Samisk forvaltningsområde
Forside
tirsdag 30. juni Tjeldsund kommune
Vi streamer møtet i planutvalget torsdag 25. juni. Oppstart kl 10.30
onsdag 24. juni Tjeldsund kommune
Søknad om endring av akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 34289 Stabben i Tjeldsund kommune
Ellingsen Seafood AS søker om en utvidelse av anleggsrammen på deres lokalitet med fire bur. Anlegget vil bestå av 10 bur på to rekker, der den ene rekken består av seks bur (dagens klarerte anlegg), og en rekke består av fire nye bur. De nye burene er tiltenkt på nordsiden...
tirsdag 23. juni Tjeldsund kommune
Rundtur på museum i Tjeldsund kommune
Denne uka hadde vi en rundtur i Tjeldsund kommune og besøkte flere av våre museumsanlegg. Levekårsutvalget var representert ved Birgit Larsen og Bjørnar Pettersen, Sør Troms Distriktsmuseum ved Sabrina Van Der Ley og Frode Hansen pluss Tjeldsund kommune
fredag 19. juni Tjeldsund kommune
Stenging av ladestasjoner
fredag 19. juni Tjeldsund kommune
Økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet
Myndighetene har fra 15. juni åpnet for reisende fra spesifikke land og områder i Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Åland og Gotland i Sverige. Personer som er bosatt i disse områdene eller landene, er fritatt fra karanteneplikt.
onsdag 17. juni Tjeldsund kommune
Ny leverandør av maskinarbeider
Tjeldsund kommune har i dag inngått kontrakt med firmaet Henry Mathisen A/S for innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av kommunale veier og anlegg.
fredag 12. juni Tjeldsund kommune
Møte i kommunestyret i Tjeldsund onsdag 17. juni klokka 10.00 på Tjeldsundbrua kro og hotell
torsdag 11. juni Tjeldsund kommune
Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 10. juni
Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.
onsdag 10. juni Tjeldsund kommune
Flomsituasjonen - oppdatering
Det er i følge www.varsom.no nå oransje farevarsel for flom i vårt område.
onsdag 10. juni Tjeldsund kommune
Ressan boligfelt
tirsdag 9. juni Tjeldsund kommune
Vannavstenging Kongsvik
På grunn av vedlikehold av styringssystemet vil vannet bli stengt i dag tirsdag 9. juni fra kl 10.00 i mellom 30 minutter og en time.
tirsdag 9. juni Tjeldsund kommune
Varsel om flom
NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå (3) for Troms og Finnmark.
tirsdag 9. juni Tjeldsund kommune
Friluftsskolen
Tjeldsund kommune inviterer i samarbeid med Midtre Hålogaland Friluftsråd til Friluftsskole for alle i Tjeldsund i alderen 10 - 13 år (årskull 2007-2010).
fredag 5. juni Tjeldsund kommune
Sommerjobb for ungdom
Tjeldsund kommune har ledig sommerjobb for ungdom bosatt i Tjeldsund kommune, i perioden fra 25.juni til 20.august.
onsdag 3. juni Tjeldsund kommune
Meddommerutvalg 2021 - 2024 - alminnelig ettersyn
tirsdag 2. juni Tjeldsund kommune
Tjeldsund kommune ber om forslag til medlemmer i i kommunedelsutvalgene
Frist for lag og foreninger eller enkeltpersoner til å komme med forslag forlenges til og med 7. juni for skolekretsene Skånland og Ramsund. Forslag kan komme fra enkeltlag/-forening eller fra flere lag som går sammen om å fremme forslag. Kunngjøres kun
fredag 29. mai Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Varsel om økt snøskredfare og økt flomfare
Helgen bringer med seg varmere vær, og snøskredfaren og fare for flom er økt i vårt distrikt. 
fredag 29. mai Tjeldsund kommune
Aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Tjeldsund kommune oppheves fom 1. juni 2020
Aksellastrestriksjonene som ble innført på kommunale veier fra og med 16. april 2020 oppheves fra og med 1. juni 2020.
fredag 29. mai Tjeldsund kommune
Flyplassen på Evenskjer - historisk tilbakeblikk
29. mai er det 80 år siden flyplassen på Evenskjer ble utsatt for et massivt flyangrep.
torsdag 28. mai Tjeldsund kommune
Tildeling av studenthybler ved Nord-norsk student og elevhjem i Oslo
Søknadsfrist 15. juni 2020
tirsdag 26. mai Tjeldsund kommune
Min Eiendom - ny digital tjeneste
Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Tjeldsund kommune lanserer nå tjenesten.
mandag 25. mai Tjeldsund kommune
Slik forbereder du deg på flom
Flom kan føre til store ødeleggelser. Med flomvarsel kan du forberede deg i forkant slik at konsekvensene blir mindre.
torsdag 21. mai Tjeldsund kommune
Forsvaret har øvelse uke 22.
onsdag 20. mai Tjeldsund kommune
Kommunalt næringsfond - NB! Kort søknadsfrist.
onsdag 20. mai Tjeldsund kommune
Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 19.5.2020 - Oppdatering vedrørende besøk i institusjoner og døgnbemannede boliger
Nytt 8.5.2020 I løpet av uke 20 skal elever på 5.-10.trinn tilbake til skolene. Det vil bli sendt ut informasjon fra den enkelte skole til elever og ansatte om åpningen for den enkelte skole.   Plan for gjenåpning av skolene for elever på 5.-10.trinn:  
tirsdag 19. mai Tjeldsund kommune
Søk momskompensasjon
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må...
tirsdag 19. mai Tjeldsund kommune
Årets 17. mai taler
Her finner du link til årets 17. mai taler fra ordfører Helene Berg Nilsen og russepresident Emil Sverrisson.
søndag 17. mai Tjeldsund kommune
17.mai-hilsen fra 1.-5. klasse ved Grov skole.
fredag 15. mai Tjeldsund kommune
Søknadsplikt for mindre bygninger og tiltak
Forside
fredag 15. mai Tjeldsund kommune
Ledige stillinger i Tjeldsund kommune
torsdag 14. mai Tjeldsund kommune
Feiing av kommunale veier og plasser
Som mange nå ser, pågår det feiing av kommunale veier og plasser.
torsdag 14. mai Tjeldsund kommune
Idrettshallene åpner
Tjeldsund kommune har laget smittevernplan som alle som benytter idrettshallene må benytte. Veldig viktig at alle lag og foreninger orienterer alle som har trening om at smittevernreglene MÅ følges.
tirsdag 12. mai Tjeldsund kommune
Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 12.5 - Det åpnes for besøk i sykehjem, omsorgssenter og institusjoner.
tirsdag 12. mai Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL