Tjeldsund
Dette vil føre til 1.000 nye innbyggere de neste åra. Slik vil de bosette seg
Flere tettsteder får en befolkningsvekst på rundt 40 prosent av flystasjonen og brannskolen. Men står det ikke nok boliger klare i forkant, vil de miste sine nye innbyggere til Narvik og Harstad.
torsdag 06:00 $ Fremover
Dieđáhus almmolaš dárkkistusas - Skjærmarka ealáhusguovlu
Dielddanuori suohkana plánalávdegoddi lea čoahkkimis 11.05.2022, ášši 46/22, mearridan bidjat Skjærmarka ealáhusguovllu regulerenplána evttohusa gulaskuddamii ja almmolaš dárkkistussii 6 vahkkui plána- ja huksenlága §12-10 mielde.
onsdag 15:21 Tjeldsund kommune
Varsel om offentlig ettersyn - Skjærmarka næringsområde
Planutvalget i Tjeldsund kommune har i møtet 11.05.2022, sak 46/22, vedtatt å legge forslaget til reguleringsplan for Skjærmarka Næringsområde ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker iht. pbl § 12-10.
onsdag 15:02 Tjeldsund kommune
Home-Start Familiekontakten lea ásaheami vuolde Dielddanuoris
Home-Start familiekontakten lea eaktodáhtolaš doarjjaprográmma smávvamánabearrašiidda mat leat hearkes dilis.  
onsdag 10:34 Tjeldsund kommune
Lokal festival får penger til å inkludere flere skeive
 
onsdag 08:00 Harstad Tidende
Mistenkes for ruskjøring - sak opprettes
 
onsdag 07:21 Harstad Tidende
Dette betyr forsvarsavtalen med USA for Evenes flystasjon og Ramsund orlogsstasjon
 
tirsdag 17:28 Harstad Tidende
Home-Start Familiekontakten er under etablering i Tjeldsund
Home-Start familiekontakten er et frivillig familiestøttende program for småbarnsfamilier i en sårbar fase. 
tirsdag 10:38 Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Áiggut go lohkat Oslos ja dárbbašat orrunsaji?
Dielddanuori suohkanis lea riekti láigohit latnjaid Davvinorgga studeanta- ja oahppiid- siiddas. Láigolanjat láigohuvvojit studeanttaide dahje skovlánuoraide gean lea ruoktu Dielddanuoris. 
mandag 11:03 Tjeldsund kommune
Folk strømmet til dansegalla: – Jeg hadde nesten gitt opp håpet om å få Vikingarna hit igjen
 
søndag 21:20 Harstad Tidende
20 sjåfører tatt av politiet på E10
 
søndag 19:08 Harstad Tidende
Flere fikk forelegg etter fartskontroll
 
fredag 20. mai Harstad Tidende
Skal du studere i Oslo og trenger husrom?
Tjeldsund kommune har leierett til en hybel på Nordnorsk Student og Elevhjem. Hybelen leies ut til studenter eller skoleungdom som er hjemmehørende i Tjeldsund
fredag 20. mai Tjeldsund kommune
Vet du hvor mange som bor i kommunen din? Se det oppdaterte folketallet her
 
torsdag 19. mai Harstad Tidende
Selger kiosken etter ti år med drift
 
torsdag 19. mai Harstad Tidende
Disse bedriftene i Sør-Troms håver inn millioner i kraftpenger fra Troms Holding
 
onsdag 18. mai Harstad Tidende
En flott 17. maifeiring i Tjeldsund
 
tirsdag 17. mai Harstad Tidende
Koronavaksine
Lørdag 21. mai og lørdag 4. juni vil det være mulig å få satt oppfriskingsdose på Koronavaksinen på apoteket på Evenskjer mellom kl 10 og 12.
mandag 16. mai Tjeldsund kommune
Marlene måtte spare sitt beste våpen: – Da ble alt bare halvveis
 
søndag 15. mai Harstad Tidende
Var ikke fornøyde etter vindfull seier: – Skal fremstå bedre denne helga
 
fredag 13. mai Harstad Tidende
Bohccuid guottetáigi
Dál lea guottetáigi ja áldu ja miessi leat hearkki jos muosehuvvet dán áiggis.
fredag 13. mai Tjeldsund kommune
Kalvingstid for rein
Nå er det kalvingstid for rein. Kalven og simla er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida.
fredag 13. mai Tjeldsund kommune
Almmuhus: unnit rievdadus Skániid guovddáža regulerenplánas
Plánalávdegotti čoahkkimiin golggotmánu 21.b. 2021 (ášši PLL-98/21) ja njukčamánu 17.b. 2022 (ášši PLL-22/22) mearridedje unnit rievdadusa Skániid guovddáža regulerenplánas (plánaId 200302). 
fredag 13. mai Tjeldsund kommune
Kunngjøring: mindre endring i reguleringsplanen Evenskjer sentrum
I planutvalgets møter 21.oktober 2021 (sak PLU-98/21) og 17.mars 2022 (sak PLU-22/22) ble det vedtatt en mindre endring i reguleringsplanen Evenskjer sentrum (planId 200302).
fredag 13. mai Tjeldsund kommune
Tar seg ikke råd til å gi sultne elever matbit på fritidsklubb
 
fredag 13. mai Harstad Tidende
Gjør kommunene alt rett, kan de få over 1.000 nye innbyggere
Ny rapport anslår at regionen vil få 1.760 nye innbyggere de neste årene, og det bare som en effekt av etableringen av flystasjonen og brannskolen. 1.000 av disse vil bosette seg i Evenes og Tjeldsund kommuner.
torsdag 12. mai $ Fremover
Her får ordføreren overlevert gladnyheten som har en prislapp på én million kroner
 
torsdag 12. mai Harstad Tidende
Her vil folketallet dobles som følge av militær aktivitet
 
torsdag 12. mai Harstad Tidende
Aktiv fritid for alle
Det å kunne delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle - både barn, unge, voksne og eldre. Bli med og skap aktiv fritid for alle! Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som
torsdag 12. mai Tjeldsund kommune
Kjempet for svømmehallen - vant fram
 
onsdag 11. mai Harstad Tidende
Dette skjer på 17. mai i Tjeldsund
 
onsdag 11. mai Harstad Tidende
17-mai i Tjeldsund kommune
Trykk på lenken for program: 17 mai-program for Tjeldsund kommune 2022.pdf
onsdag 11. mai Tjeldsund kommune
Statsforvalteren truer Tjeldsund kommune med Robek-lista
 
tirsdag 10. mai Harstad Tidende
TROMS OG FINNMARK

Årets første gjenhør med Mine Damer
 
tirsdag 10. mai Harstad Tidende
Klappet til kai for ti år siden – besøket ble gull verdt for Ingrid
 
mandag 9. mai Harstad Tidende
Institusjon skifter navn etter å ha fått nye eiere
 
mandag 9. mai Harstad Tidende
Sámi báikenamaid almmuheapmi ja gulaskuddan Dielddanuori suohkanis
Dielddanuori suohkan almmuha ahte leat evttohuvvon sámi báikenamat suohkanis.  
mandag 9. mai Tjeldsund kommune
Statskogfond - pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv
Nå kan du søke Statskog om pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv i Nordland og Troms. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune hvor Statskog er grunneier- Statskog er grunneier på vegne av
mandag 9. mai Tjeldsund kommune
– Poengene det eneste som gledet
 
lørdag 7. mai Harstad Tidende
Aspaker truer Tjeldsund med Robek
 
torsdag 5. mai Harstad Tidende
Momskompensasjon for frivilligheten
Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.   Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må
torsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Markering av frigjørings-og veterandagen 8. mai 2022
Forsvaret i samarbeid med Tjeldsund kommune ønsker velkommen til markering av 8. mai 2022.
torsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Kunngjøring av navnesaker – høring av samiske stedsnavn i Tjeldsund kommune
Det kunngjøres at det er reist navnesak for flere samiske stedsnavn i Tjeldsund kommune, og disse legges nå ut til høring iht stadnamnlova §8 med tilhørende forskrift. 
torsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Varsel om STOR snøskredfare for Troms og Finnmark
Snøskredvarslingen i NVE varsler at fredag ventes det STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Troms og Finnmark (region Sør-Troms)  
torsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Se video: Ap-lederen fløy høyt på 1.-mai
 
tirsdag 3. mai Harstad Tidende
Doarjja ovdánahttinbargui eaktodáhtolaš servviid olis
Oanehaččat doarjaga birra Eaktodáhtolaš searvvit sáhttet oažžut doarjaga IMDi:s prošeavttaide, sierradoaimmaide dahje doaimmaide mat lasihit dorvoohcciid ja sin mánáid oassálastima bargoeallimis ja servodagas.   Prošeavttat/doaibmabijut mat ožžot
tirsdag 3. mai Tjeldsund kommune
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Kort om tilskuddet Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A
tirsdag 3. mai Tjeldsund kommune
Ruovttusuodjalusas hárjehallan miessemánu 9.b.-13.b.
Ruovttusuodjalusa báikkálaš ossodat čađaha militearahárjehallama min guovllus miessemánu 9.b. - 13.b. áigodagas.  Suohkana ássit bohtet mearkkašit eanet militearajohtolaga geainnuid alde ja hárjehallandoaimmaid dain sajiin mat leat merkejuvvon
tirsdag 3. mai Tjeldsund kommune
Heimevernsøvelse 09-13. mai
Heimevernets lokale avdeling gjennomfører militærøvelse i vårt distrikt. Dette vi i pågå i perioden 09. mai til 13. mai 2022. Befolkningen vil merke øvelsen i form av militær trafikk langs veiene og og øvelsesaktivitet rundt de markerte punktene på
tirsdag 3. mai Tjeldsund kommune
Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i april
 
søndag 1. mai Harstad Tidende
Mann alvorlig skadet i arbeidsulykke
 
lørdag 30. april Harstad Tidende
Ønsker mer tid med familien: – Jeg har vært med lenge nok
 
lørdag 30. april Harstad Tidende
– Skal vinne serien ved å spille som Liverpool
 
fredag 29. april Harstad Tidende
– Banen blir kampklar i tide
 
fredag 29. april Harstad Tidende
Almmuhus - mearrádus Dielddanuori suohkanplána servodatoasis 2022-2034 - areálastrategiijain
Dielddanuori suohkanstivra mearridii njukčamánu 30.b. 2022 (ášši GST-15/22) suohkanplána servodatoasi 2022-2034 áigodahkii.
fredag 29. april Tjeldsund kommune
Kunngjøring - vedtak av Kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund 2022-2034 - med arealstrategi
Kommunestyret i Tjeldsund kommune vedtok 30.mars 2022 (sak KST-15/22) kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2022-2034.
fredag 29. april Tjeldsund kommune
Niåring involvert i utforkjøring ved Tjeldsundbrua
Tre voksne og ett barn satt i bilen som i går kveld havnet på taket ved Tjeldsundbrua.
fredag 29. april $ Fremover
Trafikkulykke i Tjeldsund: Bil havnet på taket
 
torsdag 28. april Harstad Tidende
TROMS OG FINNMARK

Nedgang i straffesaker de to siste årene: – Grunn til å anta at dette skyldes pandemien
 
torsdag 28. april Harstad Tidende
Snøtrøbbel før seriestart: – De skal få beskjed om spillested før de passerer Tjeldsundbrua
 
onsdag 27. april Harstad Tidende
Ordfører stiller ikke til gjenvalg
 
onsdag 27. april Harstad Tidende
Fant spor etter tsunami på Tjeldøya
 
onsdag 27. april Harstad Tidende
Satte prikken over i-en med dobbeltseier
 
tirsdag 26. april Harstad Tidende
Beit i fra seg på internasjonalt nivå
 
tirsdag 26. april Harstad Tidende
Dielddanuori ja Evenášši nuorat plánejit UKM Fylkafestivála
tirsdag 26. april Tjeldsund kommune
Ungdom fra Tjeldsund og Evenes planlegger UKM Fylkesfestival
Forside
tirsdag 26. april Tjeldsund kommune
La ned grunnsteinen til den nye brann- og redningsskolen: – En verdig og flott seremoni
 
mandag 25. april Harstad Tidende
Arkiv Troms lea 30 jagi!
Cuoŋománu 27.b. lea 30 jagi dassážii go suohkaniidgaskasaš arkiivaovttasbargu Romssas ásahuvvui. Mii ávvudit dan ávžžuhemiin álbmogii ahte geavahit arkiivvaid maid mii vurkkodat ja dahkat dan olámuttos didjiide. 
mandag 25. april Tjeldsund kommune
Arkiv Troms er 30 år!
27. april er det 30 år siden det interkommunale arkivsamarbeidet i Troms ble stiftet. Vi feirer dette med en oppfordring til befolkninga om å bruke arkivene vi tar vare på og gjør tilgjengelig for dere.
mandag 25. april Tjeldsund kommune
Slik motiveres barn og unge til mye trening i slitesport: – Nødvendig med pizza og brus innimellom
 
søndag 24. april Harstad Tidende
Justis- og beredskapsminister Mehl besøker Narvik og Tjeldsund
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) skal legge ned grunnsteinen for den nye brann- og redningsskolen på Fjelldal.
lørdag 23. april $ Fremover
Dieddanuori suohkan ja dorvoohcciid heahti Ukrainas
Ođasdieđut  dorvoohcciid heađi birra Ukrainas almmuhuvvojit dađistaga dán artihkkalis.  
fredag 22. april Tjeldsund kommune
Ođasmahtton dieđut koronaboahkuheami birra
Álbmotdearvvašvuođainstituhtta lea buktán ođđa rávvagiid koronaboahkuheami birra: 
fredag 22. april Tjeldsund kommune
Skal til Tjeldsund for å legge ned grunnstenen til den nye brann- og redningsskolen
 
fredag 22. april Harstad Tidende
Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon
Folkehelseinstituttet er kommet med oppdaterte råd for koronavaksinasjon:
fredag 22. april Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL