Tjeldsund
Begrenset høring - endring av detaljreguleringsplan Norges Brannskole
De endrede plandokumentene er kan lastes ned her.Eventuelle merknader til plan endringen kan sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund eller til: post@tjeldsund.kommune.no  INNEN 20.mai. 2019
12:18 Tjeldsund kommune
To beslag og 17 bøter i Kongsvik
KONGSVIK E10: UP har avholdt fartskontroll i 60-sone. 17 førere bøtelagt. Høyeste hastighet 85 km/t. I tillegg har en fører, mann født 79, kjørt i 87, og en fører, mann født 88, kjørt i 87 km/t. Begge disse anmeldes og mister førerretten.
søndag 19:56 Ofoting
Tjeldøy vannverk - Ramsund
Hjem
tirsdag 16. april Tjeldsund kommune
Foreslår reguleringsendringer for Hålogalandsvegen
For å legge til rette for bedre trafikale løsninger, ta ytterligere hensyn til grunnforhold og sikre større arealer til skredsikring, rigg og deponi, så foreslås det endringer å vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen.
tirsdag 16. april Tjeldsund kommune
Uvanlig mange førerkortbeslag
NARVIK – TJELDSUND: UP har idag skrevet ut 16 forenklede forelegg på hastighet, og gjort 2 førerkortbeslag. Høyeste 97 km/t i 60-sone. I løpet av helgen er det beslaglagt 10 førerkort på strekningen. Uvanlig mye for perioden.
søndag 14. april Ofoting
Skattemelding 2019
Hjem
fredag 12. april Tjeldsund kommune
Åpningstider på rådhuset i påsken 2019
torsdag 11. april Tjeldsund kommune
Førerkortbeslag i Kongsvik
KONGSVIK, E10: UP har gjennomført fartskontroll. 1 førerkortbeslag for 78 km/t og 10 FF i 50-sonen.
fredag 5. april Ofoting
NORDLAND

Tilbud om MMR-vaksine til voksne født etter 1960
Hjem
fredag 5. april Tjeldsund kommune
Melding fra Hålogaland Ressursselskap - Strandryddeuka 2019
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Driftstilskudd 2019
Kommunens driftstilskudd til kulturaktivitet har søknadsfrist 10.april.
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Endringer i tømmekalenderen i april – juni 2019
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Ramstad boligfelt, PlanId. 201805
Plandokumentene kan lastes ned her, eller sees i kommunens resepsjon Hol i perioden 29.03.19 til 20.05.19. Plankartet ligger også digitalt på nettsiden nordlandsatlas.no. Innspill til planforslaget merkes «sak 2017/16» og sendes Tjeldsund kommune, 9444
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Eiendomsskatt 2019
Eiendomsskatten for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 12.mars og i tre uker.
tirsdag 12. mars Tjeldsund kommune
Hovedopptak barnehage og sfo
mandag 11. mars Tjeldsund kommune
Næringsfond
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsliv, sysselsetting og bosetting i Tjeldsund kommune
fredag 8. mars Tjeldsund kommune
Åpningstider rådhuset tirsdag 5. mars
På grunn av internt møte tirsdag 5.3 stenger rådhuset kl. 12.30.
mandag 4. mars Tjeldsund kommune
Ledig stilling som vedlikeholdsarbeider/vaktmester
Hjem
onsdag 27. februar Tjeldsund kommune
Bassenget i Ramsund stengt pga. vedlikehold.
Hjem
mandag 25. februar Tjeldsund kommune
Nominert til drømmestipendet 2019
onsdag 20. februar Tjeldsund kommune
Melding fra ETS Medisinske Senter - Feil på telefon
fredag 15. februar Tjeldsund kommune
Informasjon fra ETS Medisinske Senter
onsdag 13. februar Tjeldsund kommune
Tjeldøy vannverk - info om ustabil vannforsyningen
mandag 11. februar Tjeldsund kommune
Gymsal Tjeldsundhallen
mandag 4. februar Tjeldsund kommune
Elg i boligområdet
Hjem
onsdag 30. januar Tjeldsund kommune
Utbedring av avløpsledning i Kongsvik
Tjeldsund kommune holder på med utbedring av en ødelagt avløpsledning under E10 ved Kongsvik skole. Problemene oppstod i november, og det viste seg at den gamle avløpsledningen under E10 var defekt og måtte utbedres. Dette arbeidet har tatt tid pga flere
fredag 25. januar Tjeldsund kommune
Melding fra ETS Medisinske senter
Onsdag 23/1 - 19 vil det på grunn av internt kurs være stengt på luke, telefon, laboratoriet og skiftestue fra kl 13.00.
tirsdag 22. januar Tjeldsund kommune
Kommunevåpenet for Tjeldsund kommune
fredag 11. januar Tjeldsund kommune
Tjeldsundhallen - styrkerommet er stengt i januar
onsdag 2. januar Tjeldsund kommune
Samdrift Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd
Fra og med 1. januar 2019, samdrifter Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd. Kirkekontoret for begge fellesråd befinner seg på rådhuset på Evenskjer.
onsdag 2. januar Tjeldsund kommune
God jul og Godt nytt år!
Hjem
17. desember 2018 Tjeldsund kommune
Anbefaling fra Statens strålevern - jodtabletter
Jodtabletter ved atomulykker tilgjengelig på apoteket fra 1. november 2018.
4. desember 2018 Tjeldsund kommune
Endringer i tømmekalender
Hjem
3. desember 2018 Tjeldsund kommune
NORDLAND

Drømmestipendet 2019
Nominasjonen for Drømmestipendet 2019 er i gang.
3. desember 2018 Tjeldsund kommune
Skånland og Tjeldsund kommuner slåes sammen til en kommune fra 01.01.2020
24. november 2018 Tjeldsund kommune
Orientering om endringer i NAV
22. november 2018 Tjeldsund kommune
Gratulerer! - Stor stas
En av våre elever på kunstfaget, Ida Maria Horn, har av juryen i Norsk Kulturskoleråd blitt valgt til å være med å utsmykke kulturskolekalenderen for 2019.
22. november 2018 Tjeldsund kommune
Budsjett 2019 - offentlig ettersyn
Formannskapets forslag (innstilling til kommunestyret) til budsjett 2019, drifts-, investerings-/kapitalbudsjett 2019, økonomiplan 2019 – 2022 og betalingsregulativ for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.
22. november 2018 Tjeldsund kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det satt av midler til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier"
19. november 2018 Tjeldsund kommune
Nødetatene øver på Fjelldal i kveld
Det varsles om øvelse i kveld kl 18.00 - 21.00 på Fjelldal skole for alle nødetatene (Brann, politi og helse). Det blir ikke røyk i området.
13. november 2018 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Tjeldsund kommune om arbeidet med sedelighetssaken
13. november 2018 Tjeldsund kommune
Julekonsert- Ventetid med Mine Damer.
Tjeldsund kommune mottar vært år en pengesum fra Den kulturelle spaserstokken, som er kulturelle midler som skal brukes på den eldre befolkningen.
2. november 2018 Tjeldsund kommune
Kurs av margrete w. aasland
Mandag 26. november kl. 18.00-21.00 For alle som arbeider med barn og unge, frivillige lag og foreninger, pårørende og foreldre Kurset er gratis!
26. oktober 2018 Tjeldsund kommune
ETS medisinske senter har ansatt en ny fastlege
Nazeda Wessel overtar som fastlege etter Ronny Heine Andreassen fra 1. januar 2019.
25. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Vær velkommen til innbygger møte på Norges brannskole den 8. november kl. 18:00
Hjem
23. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Søppelbål
Brannvesenet i Evenes & Tjeldsund minner om at det kun er lov å brenne rent trevirke eller annet naturlig avfall.
16. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Bassenget i Ramsund er stengt onsdag-fredag i uke 41
8. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Rådhuset stengt torsdag 4. okt -18
Rådhuset er stengt for publikum torsdag 4. okt -18 fra kl 11.00 - 15.00.
3. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Influensavaksinering 2018
Velkommen til vaksinasjon!
2. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Gratis HPV vaksine - siste frist
Ingen timebestilling.
2. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Verdensdagen for psykisk helse 2018
Verdensdagen for psykisk helse markeres onsdag 10. oktober i Skånlandshallen, Evenskjer.
2. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Beslag i Tjeldsund
HÅRVIKA, E10, Ofoten: UP har hatt fartskontroll i 60-sone. To førere bøtelagt, samt et beslag av førerkort. Fører, mann født 99, kjørt i 93 km/t.
1. oktober 2018 Ofoting
Invitasjon til gjestebud for Tjeldsund 2020
1. oktober 2018 Tjeldsund kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Kalshågen II boligfelt
Plandokumentene kan lastes ned her, eller sees i kommunens resepsjon Hol i perioden 15.10.18 til 26.11.18. Plankartet ligger også digitalt på nettsiden nordlandsatlas.no. Innspill til planforslaget merkes «sak 2018/48» og sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund, eller på epost:...
23. september 2018 Tjeldsund kommune
Næringsfond
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsliv, sysselsetting og bosetting i Tjeldsund kommune
17. september 2018 Tjeldsund kommune
Tjeldsund 2020 søker etter to kommunalledere og stabsleder!
Tjeldsund 2020s toppledergruppe skal nå rekrutteres. Vi lyser ut stillingene som kommunalledere og stabsleder med søknadsfrist 5. oktober 2018. For nærmere info om stillingene, kontaktinfo og søknad, se vedlagte lenke.
14. september 2018 Tjeldsund kommune
Har du en forretningsidé?
Har du en forretningsidé du ønsker å ta videre? Er du usikker på hva som skal til for å starte egen bedrift? Føler du deg alene i planleggingsprosessen?
13. september 2018 Tjeldsund kommune
Kulturskolen søker etter danselærer
11. september 2018 Tjeldsund kommune
NORDLAND

Spillemidler 2019
Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
10. september 2018 Tjeldsund kommune
Demonstrasjon av velferdstilhengeren
Atea inviterer til demonstrasjon av velferdstilhengeren. Hvor: Ungdomshuset Evenskjer Når: Torsdag 6. september 2018 Hengeren vil være åpen 09.00 - 15.00
24. august 2018 Tjeldsund kommune
Eldredagen 1. oktober
Eldrerådet i Tjeldsund i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken inviterer til forestilling på Harstad kulturhus.
23. august 2018 Tjeldsund kommune
Etablererkveld for gründere
Etablererkveld for gründere med FUTURUM, Brønnøysundsregistrene og VINN
23. august 2018 Tjeldsund kommune
Mobbeombudet i Nordland
Fylkestinget i Nordland har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud. Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Lasse Knutsen er mobbeombud i
17. august 2018 Tjeldsund kommune
Ramsundstafetten 2018
Vi fortsetter med tradisjonen, og håper mange har lyst til å delta.
16. august 2018 Tjeldsund kommune
Skolestart grunnskolen
Hjem
15. august 2018 Tjeldsund kommune
Brann i tørketrommel
TJELDSUND: Ballstad. Brann i tørketrommel. Denne er slukket av huseier. Politiet vil etterforske brannårsak.
21. juli 2018 Ofoting
Tjeldsund 2020 presenterer Bli kjent-fondet
19. juli 2018 Tjeldsund kommune
Ulykke med traktor
TJELDSUND: Melding om ulykke med traktor. Uklart hva som har skjedd. Nødetater på vei til stedet. OPPDATERES Rett plass viser seg er på Tjeldøya. Mann, fd 38, erklært død på stedet. Pårørende er varslet. Fortsatt uklart hendelsesforløp, men politiet...
17. juli 2018 Ofoting
Ledige stillinger i Tjeldsund kommune
5. juli 2018 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Tjeldsund kommune om arbeidet med sedelighetssaken 03.07.18
Hjem
3. juli 2018 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra politiet i forbindelse med sedelighetssaken
Hjem
3. juli 2018 Tjeldsund kommune
Varsel om planstart - Reguleringsplan for Ramstad boligfelt
Hensikten med planarbeidet er å klargjøre område for utbygging av boliger med tilhørende anlegg. Frist for innspill:  30.07.2018
3. juli 2018 Tjeldsund kommune
Gjestebud for ny kommune
Hjem
15. juni 2018 Tjeldsund kommune
Ledig stilling: Vedlikeholdsarbeider - Vann og avløp
11. juni 2018 Tjeldsund kommune
Ledig stilling: Sekretær 100% fast
11. juni 2018 Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL