Tjeldsund
Gi beskjed dersom du ikke er interessert i vaksinen eller ikke kan ta den akkurat nå
Vi som jobber med vaksineringen har en stor jobb med å kontakte alle som har fått melding fra Helseboka, men som ikke har satt seg opp på time. Ofte opplever vi at de vi ringer til har fått vaksine et annet stede eller er på ferie slik at de ikke kan
fredag 15:36 Tjeldsund kommune
Forlengelse av midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Tjeldsund kommune
Formannskapet behandlet saken i ekstraordinært møte i dag og fattet følgende vedtak:
fredag 14:54 Tjeldsund kommune
Bestilling og betaling for test fritidsreiser
ETS Medisinske Senter vil fra mandag 2. august 2021 i likhet med andre legekontor ta betaling for testing av personer som skal på fritidsreiser.
fredag 13:35 Tjeldsund kommune
Svært smittsom virussykdom påvist på oppdrettsanlegg i Ofotfjorden
Mattilsynet har påvist laksesykdommen infeksiøs lakseanemi på et av anleggene til Ellingsen Seafood i Tjeldsund.
torsdag 21:04 $ Fremover
Da Ola fisket kom plutselig etterretningsskipet ut av tåka i Tjeldsundet: – Kunne ha gått galt
– Er det en dag de burde hatt trackeren på er det vel i dag, sier Ola Solvang.
torsdag 12:22 $ Fremover
Flere kommuner går sammen om regionale tiltak for å slå ned koronautbrudd
Innfører ny forskrift i Tjeldsund med besøksbegrensninger og skjenkebegresninger, gjeldende fra klokka 00.00 26. juli
søndag 25. juli Tjeldsund kommune
Mistanke om alvorlig og smittsom virussykdom på oppdrettsanlegg i Ofotfjorden
Det er mistanke om ILA-smitte i en av merdene til Ellingsen Seafoods anlegg på Stabben, ytterst i Ofotfjorden.
lørdag 24. juli $ Fremover
Ønsker du vaksine? Oppfordring om å registrere seg i Helseboka snarest
Har du vært i tvil om du ønsker vaksine, men har nå ombestemt deg er det viktig at du registrerer deg i Helseboka.
fredag 23. juli Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Det er tidvis en del sau i veibanen på E10 mellom Boltås og Elvemo.
Bufe på E10 i 90-sonen er svært uheldig og trafikkfarlig.  Tjeldsund kommune oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og være ekstra oppmerksomme.
fredag 23. juli Tjeldsund kommune
10 år siden Utøya og regjeringskvartalet
I år er det 10 år siden 77 mennesker ble drept i 22. juli-terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. 
onsdag 21. juli Tjeldsund kommune
Søknadsmuligheter for lag og foreninger
Gjensidigestiftelsen støtter organisasjoner som vil inkludere og beholde flere i organiserte fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser. Søknadsfrist er 15. september 2021. Alle får svar på søknaden sin i desember 2021.
mandag 19. juli Tjeldsund kommune
Skolen blir dyrere enn antatt – budsjettsprekk må opp til Stortinget
Regjeringen melder om økte kostnader på den nye brannskolen i Tjeldsund. Rammen på 621 millioner kroner er ikke nok, og Regjeringen må be Stortinget om mer penger.
lørdag 17. juli $ Fremover
Boahkuheapmi studeanttain
Studeanttat geat orrot Evenáššis dahje Dielddanuori suohkaniin, ožžot fálaldaga boahkuhuvvot korona vuostá jos leat registrerejuvvon Helseboka:i. 
fredag 16. juli Tjeldsund kommune
Ođastuvvon dieđut boahkuheami birra vahku 25-28
Mii leat dál gohččugoahtán boahkuheapmái vuoruhanjoavkku 9, nappo suohkana ássiid gaskal 45-54 jagi geain eai leat vuollálas dávddat.  
fredag 16. juli Tjeldsund kommune
Vaksinering av studenter
Studenter som er folkeregistrert i Evenes eller Tjeldsund kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de er registrert i Helseboka. 
fredag 16. juli Tjeldsund kommune
Oppdatert informasjon om vaksinering uke 25-28
Vi har nå startet innkallingen til prioriteringsgruppe 9. Dvs innbyggere i alderen 45-54 uten underliggende sykdom. 
fredag 16. juli Tjeldsund kommune
Covid-19 stáhtus: Njoammun Dielddanuoris - FOUM!
Ikte, gaskavahku suoindmánu 14.b. duođaštuvvui positiiva covid-19 iskkos Dielddanuoris. 
torsdag 15. juli Tjeldsund kommune
Status covid-19: Smitte i Tjeldsund - OBS!
Det er i dag onsdag 14. juli bekreftet en positiv test på covid 19 i Tjeldsund.
onsdag 14. juli Tjeldsund kommune
Dieđut Dearvvašvuođadirektoráhtas koronanjuolggadusaid birra go boahtá Norgii, iskkadeami ja koronasertifikáhta geavaheami birra mátkkošteami oktavuođas
Luopmoáigodagas lea ollusiin dárbu diehtit koronanjuolggadusaid birra go bohtet Norgii, iskkadeami ja koronasertifikáhta geavaheami birra mátkkoštemiid oktavuođas.
tirsdag 13. juli Tjeldsund kommune
Korona/Covid19 -Her finner du informasjon fra Tjeldsund kommune
Korona
tirsdag 13. juli Tjeldsund kommune
Informasjon fra Helsedirektoratet om innreiseregler, testing og bruk av koronasertifikat ved reiser
I ferietiden har mange behov for informasjon om innreiseregler, testing og bruk av koronasertifikat ved reiser.
tirsdag 13. juli Tjeldsund kommune
Covid 19: Almmolaš lágideamit ja girkolaš meanut
mandag 12. juli Tjeldsund kommune
Vaksinestatistikker
Oversikt over antall vaksinerte fra uke til uke, samt andel vaksinerte. 
mandag 12. juli Tjeldsund kommune
Koronasmittet oppholder seg i Evenes
Vedkommende ankom Evenes fredag 9. juli.
søndag 11. juli Fremover
Covid 19: Offentlige arrangement og kirkelige sermonier
Forside
fredag 9. juli Tjeldsund kommune
Koronaortnet eaktodáhtolaš joavkkuide ja servviide
Ođasmahtton dieđut koronaortnega birra lágidemiide ja doaimmaide  Ortnega áigodat lea viiddiduvvon skábmamánu 1.b. rádjái  Ohcanáigi lea guhkiduvvon skábmamánu 15.b. rádjái   
tirsdag 6. juli Tjeldsund kommune
Dárbu buohcci- ja suodjalandivššáriidda ja varrisvuođafágabargiide
Skániid buhcciidsiiddas lea dárbu eanet buohcci-/suodjalandivššáriidda ja varrisvuođafágabargiide geasset. Jos dus lea vejolašvuohta veahkehit, veaháš dahje ollu, váldde oktavuoæa ossodatjođiheddjiin Marianne Sørensen,...
fredag 2. juli Tjeldsund kommune
Behov for syke-/vernepleiere og helsefagarbeidere
Skånland sykehjem har akutt behov for flere syke-/vernepleiere og helsefagarbeidere for sommeren. Har du mulighet til å bidra, litt eller mye, ta kontakt med avd.leder Marianne Sørensen på mobil 917 54 820.
fredag 2. juli Tjeldsund kommune
Astoáiggedoapparčorgen Dielddanuoris
Máŋggas leat váldán oktavuođa miiguin astoáiggedoabbara máhcahanbáikkiid birra.  
fredag 2. juli Tjeldsund kommune
Fritidsrenovasjon i Tjeldsund
Vi får flere henvendelser knyttet til oppsamlingspunktene for fritidsrenovasjon.
fredag 2. juli Tjeldsund kommune
Boarrásiid bovden nuvttá mállásiidda
Dielddanuori suohkana mielas lei hui hávski ahte mis lei vejolašvuohta bovdet boarrásiid nuvttá mállásiidda ja sosiála ovttastallamii. Mii leat ožžon doarjaga Stáhtahálddašeaddjis Dearvvašvuođadirektoráhta bealis,...
fredag 2. juli Tjeldsund kommune
Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner
Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober Søknadsfristen er forlenget til 15. november  
fredag 2. juli Tjeldsund kommune
Eldre invitert på gratis middag
Tjeldsund kommune synes det er veldig hyggelig at vi fikk mulighet for å invitere eldre ut på gratis middag i sosialt samvær. Tilskuddet er mottatt fra Statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet, og skulle være et bidrag for at folk som har sittet
torsdag 1. juli Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Spealloruđat doaibmarusttegiidda Dielddanuori suohkanis
Fjell čuoigansearvi, Vuopmegeaži čuoiganrusttet, ođđa searveviessu - ru 563 000,- IL Santor, Dielddanuorri, Sáhtiid skovlá, 7-bána goanstarássebána spábbačiekčan - ru 750 000,- Skånland OIF, Dielddanuorri, spábbašillju...
onsdag 30. juni Tjeldsund kommune
Spillemidler til aktivitetsanlegg i Tjeldsund kommune
Fjell Skilag, Trøssemark skianlegg, nytt klubbhus - kr 563 000,- IL Santor, Tjeldsund, Sandstrand skole, 7-bane kunstgress fotball - kr 750 000,- Skånland OIF, Tjeldsund, ball-løkke med kunstgress - kr 71 000,-
onsdag 30. juni Tjeldsund kommune
Oppfordrer alle til å registrere seg for vaksine
Ordførerne i Evenes og Tjeldsund kommune håper at minimum 80 prosent av innbyggerne vil vaksinere seg.
mandag 28. juni $ Fremover
Koronasertifikáhtta gárvvis geassemánu 24.b. sidjiide geat geavahit digitála čovdosiid
Koronasertifikáhtta lea digitálalaččat. Dat lea gávdnamis helsenorge.no siiddus. Sidjiide geat eai sáhte geavavhit digitála duođaštusa, lea dál hápmejuvvon sierra čoavddus. Ávžžuhuvvo ahte buohkat geat sáhttet, geavahit digitála čovdosa.
mandag 28. juni Tjeldsund kommune
Leatgo ollislaččat boahkuhuvvon, muhto čuožžut ain helaseboka:s?
Sii geat gohččot olbmuid boahkuheapmái, vásihit dađistaga ahte go riŋgejit olbmuide, de leat sii ollislaččat boahkuhuvvon, juogo eará suohkanis dahje barggu oktavuođas, muhto leat ain registrerejuvvon Helseboka:s  ja ožžot gohččuma boahkuheapmái
mandag 28. juni Tjeldsund kommune
Er du fullvaksinert, men står i helseboka?
De som har ansvar for innkalling til vaksinering opplever etter hvert at dem de ringer til/innkaller allerede er fullvaksinerte, enten i annen kommune eller via jobben, mens de fortsatt står registrert i Helseboka og får innkalling til vaksine i
fredag 25. juni Tjeldsund kommune
Koronasertifikat for ikke-digitale brukere klar fra 24. juni
Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det nå utviklet en egen løsning. Det anbefales at alle som kan, bruker den digitale løsningen
fredag 25. juni Tjeldsund kommune
Varrisvuođastašuvnna fálaldagat geasset - vahkku 26-33
Dehálaš dieđut varrisvuođastašuvnna fálaldagaid birra geasset vahkku 26-33.
fredag 25. juni Tjeldsund kommune
Helsestasjonstilbudet i sommer - uke 26-33
Viktig informasjon om helsestasjonstilbudet i sommer: uke 26-33.
fredag 25. juni Tjeldsund kommune
Spealloruđat valáštallanrusttegiidda ja fysalaš doaimmaide
Geassemánu 15.b. rájes sáhttá ohcat doarjaga huksemii ja/dahje ođasmahttemii rusttegiidda mat leat rabas dábálaš valáštallandoaimmaide. Ohcanskovi lea gávdnamis www.anleggsregisteret.no čujuhusas.      
fredag 25. juni Tjeldsund kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no.      
torsdag 24. juni Tjeldsund kommune
Byggestart rett rundt hjørnet: Nå begynner arbeidet de har ventet på i åtte år
Når skolen står klar om drøye to år, vil den også romme langt flere ansatte enn i dag.
tirsdag 22. juni $ Fremover
Sáhtát go oanehis áiggis boahtit jos mii dárbbašat gieđa masa bidjat boahku?
Dalle sáhtát registreret iežat helseboka:i nu ahte boađát min ráidulistui. 
mandag 21. juni Tjeldsund kommune
Boahkuhanbáiki sirdašuvvá
Geasset čađahuvvo boahkuheapmi Skániidhállas.
mandag 21. juni Tjeldsund kommune
Endring av vaksinelokale
Vaksinering i sommer vil foregå i Skånlandshallen
fredag 18. juni Tjeldsund kommune
Kan du møte på kort varsel hvis vi trenger en arm å sette en koronavaksine i?
Da kan du registrere deg i helseboka for å komme inn på kølista vår.
fredag 18. juni Tjeldsund kommune
Plandieđáhus - Detáljjareguleren Evenskjer Syd - oassebáiki 3
Dielddanuori suohkana bealis almmuhuvvo ahte plánabarggut álggahuvvojit Plána- ja huksenlága (phl) mielde §§12-3, 12-8 ja 12-9, ja váikkuhusčielggadusa njuolggadusaid mielde.
fredag 18. juni Tjeldsund kommune
Planvarsel - Detaljregulering Evenskjer Syd - delområde 3
På vegne av Tjeldsund kommune varsles oppstart eller restart av planarbeid i henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning.  
fredag 18. juni Tjeldsund kommune
Evenášši: Iskkamat mo F16 girdiid girdin váikkuhit elliide
Suodjalus áigu boahtte maŋŋebárgga ja gaskavahkku čađahit girdimiid F16 girdiiguin kártet mo girdin váikkuha guohtu elliide. 
fredag 18. juni Tjeldsund kommune
Evenes: Støyundersøkelse på dyr gjennomføres med F16
Forsvaret vil kommende tirsdag og onsdag gjennomføre flygninger med F-16 som en del av kartleggingen av hvordan flystøy påvirker beitende husdyr.
fredag 18. juni Tjeldsund kommune
Dieđit iežat koronaboahkuheapmái!
Evenášši ja Dielddanuori suohkaniin leat čielga ávžžuhusat iežaska ássiide: Dieđit iežat koronaboahkuheapmái!
torsdag 17. juni Tjeldsund kommune
Registrer deg for koronavaksine!
Evenes og Tjeldsund kommuner har en klar oppfordring til våre innbyggere: Registrer deg for koronavaksine!
torsdag 17. juni Tjeldsund kommune
Olgoskovllát 2021
Dán jag lágiduvvojit njeallje olgoskovllá Dielddanuori suohkanis. Sihke Kongsvik:s, Roabadálus, Skániin ja Fjelldal:s.  
onsdag 16. juni Tjeldsund kommune
Friluftsskoler 2021
I år arrangeres det fire friluftsskoler i Tjeldsund kommune. Både i Kongsvik, Grovfjord, Evenskjer og Fjelldal. 
onsdag 16. juni Tjeldsund kommune
Tilgjengelighetsprisen
Innen 1. august kan du nominere kandidater til tilgjengelighetsprisen.
onsdag 16. juni Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Aktivitetsuka 2021
Tjeldsund kickboksing klubb arrangerer i samarbeid med Frisklivssentralen og Gjensidigestiftelsen Aktivitetsuke for barn og unge i Tjeldsund kommune. 
onsdag 16. juni Tjeldsund kommune
Friluftslivets Uke
Friluftslivets uke er i 2021 fra 4. – 12. september, og hele Norge er invitert til å bli med ut på tur! Uka starter med #nattinaturen 4. september og åpnes offisielt med Friluftslivets dag 5. september. Vi håper dere vil være med på denne nasjonale festuken og bidra med...
onsdag 16. juni Tjeldsund kommune
Evenskjer Syd - Vikiŋgaáiggis ođđaáigásaš bearrašeallimii
Kanstad Trelast A.S ja Harstadbygg Bolig A.S leaba álgán proseassa vuovdit 46 iešguđetlágan geasuheaddji viesuid Evenskjer Syd:s.
onsdag 16. juni Tjeldsund kommune
Evenskjer Syd - fra vikingtid til moderne familieliv
Kanstad Trelast A.S og Harstadbygg Bolig A.S starter nå salgsprosessen for 46 attraktive boliger av forskjellige typer i Evenskjer Syd.
tirsdag 15. juni Tjeldsund kommune
Almmuhus plánamearrádusas - váldogeainnu detálljareguleren Skániin
Dielddanuori suohkanstivra lea čoahkkimis 24.03.2021 mearridan dárkilis regulerenplána váldogeidnui Skániin, gč. ášši 30/21.
fredag 11. juni Tjeldsund kommune
Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering sentrumsgata Evenskjer
Tjeldsund kommunestyre har i møte 24.03.2021 vedtatt detaljert reguleringsplan for Sentrumsgata Evenskjer, jfr. sak 30/21.
fredag 11. juni Tjeldsund kommune
Ođđa diehtu suohkana čáhcerusttega birra Dielddasullos
Čázi sáhttá fas geavahit nugo dábálaččat. 
torsdag 10. juni Tjeldsund kommune
Oppdatering Tjeldøy kommunale vannverk
Vannet kan nå brukes som normalt.
torsdag 10. juni Tjeldsund kommune
Ođđa dieđut suohkana čáhcerusttega diŋgojeddjiide Dielddasullos
Veaháš eanet dieđut ieš dáhpáhusa birra ikte. 
torsdag 10. juni Tjeldsund kommune
Suohkana čáhcerusttega diŋgojeaddjit Dielddasullos
Dassážii go eará diehtu almmuhuvvo, de dáhttut mii diŋgojeaddjiid ahte eat juga čázi njuolga spriŋggas, eai geavat čázi biebmoráhkadeampái, ja eai basat das/váruhit ahte eai oažžo čázi čalmmiide.
torsdag 10. juni Tjeldsund kommune
Oppdatering abonnenter ved Tjeldøy kommunale vannverk
Litt mer detaljert informasjon om selve hendelsen i dag.
onsdag 9. juni Tjeldsund kommune
Til abonnenter ved Tjeldøy kommunale vannverk
Inntil nærmere beskjed blir gitt, ber vi abonnenter om å ikke drikke vann fra springen, ikke bruke dette til matlaging og ikke å dusje/få vann i øynene.
onsdag 9. juni Tjeldsund kommune
Bruk av SMS-varsling til innbyggerne
Vi har i større og større grad behov for å nå deg som innbygger raskt og målrettet, og i flere sammenhenger er sms-varsling, en svært god løsning.
onsdag 9. juni Tjeldsund kommune
Čáskadeapmi ja eará buollinjoavkkuid oasálastin
Maŋimus viessobuollima oktavuođas mii lei min suohkanis, leat mii ožžon jearaldagaid manin buollinčaskadanbiillat mat leat merkejuvvon Harstad brann og redning oasálastet dáhpáhusain Dielddanuori suohkanis. 
tirsdag 8. juni Tjeldsund kommune
Astoáiggedoapparčorgen - doapparlihtiid sirdin
Astoáiggedoapparlihtiid Sáltejávrris leat sirdán Sáltejávrri skuvllas Sletta valáštallanbáikái.
tirsdag 8. juni Tjeldsund kommune
Brannutrykninger og deltagelse fra andre brannvesen
I forbindelse med den siste boligbrannen vi hadde her i kommunen, har vi mottatt spørsmål om hvorfor utrykningsbiler merket Harstad brann og redning er involverte i hendelser i Tjeldsund kommune.
tirsdag 8. juni Tjeldsund kommune
Trafikkulykke på E10 – veien er stengt
Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke i 80-sone på E10 mellom Kongsvik og Fiskefjord. To biler er involvert.
mandag 7. juni Fremover
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL