Tjeldsund
Folkehelseuka 2019
Folkehelseuka i Tjeldsund kommune går i år av stabelen i uke 38, 16-22. september.
fredag 13. september Tjeldsund kommune
Campus Fjelldal inkl. fv713 og kryss fv713xfv824
Det er besluttet å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen skal lokaliseres til dagens Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. Det vil da være behov for boliger for de nye studentene. Hensikten med denne detaljregulering er å...
torsdag 12. september Tjeldsund kommune
Valgoppgjøret for kommunestyrevalget i Tjeldsund 2020 er ferdig
Alle stemmene er talt opp, og listen for hvem som har fått plass i kommunestyret i den nye kommunen er klar.
tirsdag 10. september Tjeldsund kommune
Temakveld for foreldre, besteforeldre og andre som jobber med barn og unge.
mandag 9. september Tjeldsund kommune
Her kan du stemme 9. september
Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
fredag 6. september Tjeldsund kommune
Influensavaksinering Tjeldsund 2019
Informasjon angående influensavaksinering i Tjeldsund og Evenes.
torsdag 29. august Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Tjeldsund kommune om arbeidet med sedelighetssaken fra Tjeldsund som politiet etterforsket vinteren 2017/2018
Sedelighetssaken skal snart opp i retten. Kommunens kriseteam henstiller alle som trenger noen å snakke med om å ta kontakt. Dette gjelder berørte, familie, venner og andre som har behov for å snakke. Kriseteamet tar imot telefonhenvendelser og følger
tirsdag 27. august Tjeldsund kommune
ETS-kommunene inviterer til Pårørendeskole
Pårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.
tirsdag 27. august Tjeldsund kommune
NORDLAND

Stolpe/kabelsanering i Nordland fylke
Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.
tirsdag 27. august Tjeldsund kommune
Næringsfond 2019
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringslivet, sysselsettingen og bosetting i Tjeldsund kommune.
tirsdag 27. august Tjeldsund kommune
Grunderkurs - en smart start
Vil du starte egen bedrift? Etablererkompetanse vil gi deg bedre forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet.
tirsdag 27. august Tjeldsund kommune
Ungdomsrådsvalg 2019
Velkommen til å melde deg som kandidat til Tjeldsund Ungdomsråd. Alle mellom 13-25 år, som har adresse Tjeldsund eller Skånland kommune kan melde seg som kandidat. 
mandag 26. august Tjeldsund kommune
Forhåndsstemmegivningen startet 12. august
Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget fra 12. august til og med 06. september 2019 på følgende steder
torsdag 15. august Tjeldsund kommune
Tofte og tjeldnes vannverk - innføring av vannrestriksjoner
tirsdag 13. august Tjeldsund kommune
Skolestart grunnskolen
mandag 12. august Tjeldsund kommune
Tjeldøy vannverk : Vannavstengning Stornakken boligfelt - Fjelldal
Hjem
onsdag 7. august Tjeldsund kommune
Laserkontroll ved Hårsvikstranda
TJELDSUND: UP har gjennomført laserkontroll på E-10 ved Hårsvikstranda. Resultat: 38 stk. forenklede forelegg, høyeste måling 85 km/t.
torsdag 1. august Ofoting
Spyling av vannledning Rambø - Ramsund kapell
Tjeldsund kommune planlegger spyling av vannledningen fra Rambø til Ramsund kapell. I denne forbindelse vil du som abonnent på vannverket bli helt eller delvis fri for vann onsdag 10. juli og natt til torsdag 11. fra kl 17.00 til kl 04.00.
tirsdag 9. juli Tjeldsund kommune
Feriestengt helsestasjon
Hjem
fredag 5. juli Tjeldsund kommune
God sommer
Hjem
fredag 5. juli Tjeldsund kommune
Spyling av hovedvannledningen mellom Sand og Fjelldal
Tjeldsund kommune skal gjennomføre spyling av hovedvannledningen mellom Sand og Fjelldal i denne forbindelse vil du som abonnent bli helt eller delvis fri for vann, arbeidet vil foregå i kveld og natt mellom kl 1900 og 0300.
mandag 1. juli Tjeldsund kommune
Kulturskolen har fått ny danselærer
mandag 1. juli Tjeldsund kommune
Informasjonsmøte om vann i kongsvik 27.06 flyttes til kulturhuset
Hjem
torsdag 27. juni Tjeldsund kommune
Informasjonsmøte om vann og vannverksutbygging i Kongsvik
Hjem
fredag 21. juni Tjeldsund kommune
Felles plan og utviklingsavdeling for Evenes og Tjeldsund opphører pr 01.07.19
Felles Plan og Utviklingsavdeling for Evenes og Tjeldsund som i dag er lokalisert i Tjeldsund, opphører fra 01.07.19. Samarbeidsavtalen mellom kommunene er sagt opp, og hver kommune vil fra samme dato ha hver sin PLU avdeling med ansvar og oppgaver i egen kommune.
tirsdag 11. juni Tjeldsund kommune
19 FF i Hårvika
TJELDSUND: UP har avholdt laserkontroll i Hårvika, 60-sone. 19 FF skrevet. Høyeste 79 km/t.
fredag 7. juni Ofoting
Melding om vedtak – endring av detaljregulering for Norges brannskole, Avinor treningssenter
Formannskapet har i møte den 5.6.2019 sak.46/19, vedtatt endringen av detaljreguleringsplanen. Vedtaket kan påklages innen 27. juni 2019.
onsdag 5. juni Tjeldsund kommune
Friluftsskole
mandag 3. juni Tjeldsund kommune
Informasjonsbrosjyrer på flere språk om valg
Informasjonsbrosjyren før høstens valg er tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.
torsdag 23. mai Tjeldsund kommune
Digitalisering av Tjeldsund 2020 er i gang
I løpet av 2020 vil det rulles ut flere digitale innbyggertjenester i vår nye kommune, men allerede nå i mai åpnes to nye funksjoner:
onsdag 22. mai Tjeldsund kommune
17. mai 2019
Hjem
onsdag 15. mai Tjeldsund kommune
Kystplan sør og Midt-Troms - Folkemøter i Tjeldsund kommune
Hjem
fredag 10. mai Tjeldsund kommune
Åpent hus på kulturskolen
Hjem
tirsdag 7. mai Tjeldsund kommune
NORDLAND

Kirkekontoret flytter
Melding fra kirkekontoret: Som følge av sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland kommuner, må kirkekontoret flytte fra sine nåværende lokaler på Evenskjer. 
tirsdag 7. mai Tjeldsund kommune
Nominasjon til årets pensjonist.
Hjem
tirsdag 7. mai Tjeldsund kommune
Varsling om øvelse i Ramsund (uke 19)
Ramsund orlogsstasjon (ROS) og HV skal i uke 19, ha en øvelse i Ramsund fra 6. mai til 10. mai.
mandag 6. mai Tjeldsund kommune
Offentlig ettersyn av Kystplan for Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.
fredag 3. mai Tjeldsund kommune
Slagord-konkurranse Tjeldsund kommune
Prosjektgruppa for kultur, identitet og profilering Tjeldsund 2020 inviterer alle innbyggerne i Tjeldsund og Skånland kommuner til å konkurrere om å lage det beste slagordet for den nye kommunen.
tirsdag 30. april Tjeldsund kommune
Sommerjobb for ungdom
Tjeldsund kommune har ledig noen sommerjobber  for ungdom bosatt i Tjeldsund,  i perioden fra 01. juni til 31. august.
torsdag 25. april Tjeldsund kommune
Takk for at DU er oppmerksom i trafikken!
Ulike former for uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som tre av ti dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor.
torsdag 25. april Tjeldsund kommune
Tre førerkortbeslag i Kongsvik
KONGSVIK: UP har avholdt kontroll i 60-sone. 3 førerkortbeslag og 23 forenklede forelegg. Høyeste 79 km/t.
onsdag 24. april Ofoting
Begrenset høring - endring av detaljreguleringsplan Norges Brannskole
De endrede plandokumentene er kan lastes ned her.Eventuelle merknader til plan endringen kan sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund eller til: post@tjeldsund.kommune.no  INNEN 20.mai. 2019
tirsdag 23. april Tjeldsund kommune
To beslag og 17 bøter i Kongsvik
KONGSVIK E10: UP har avholdt fartskontroll i 60-sone. 17 førere bøtelagt. Høyeste hastighet 85 km/t. I tillegg har en fører, mann født 79, kjørt i 87, og en fører, mann født 88, kjørt i 87 km/t. Begge disse anmeldes og mister førerretten.
søndag 21. april Ofoting
Tjeldøy vannverk - Ramsund
Hjem
tirsdag 16. april Tjeldsund kommune
Foreslår reguleringsendringer for Hålogalandsvegen
For å legge til rette for bedre trafikale løsninger, ta ytterligere hensyn til grunnforhold og sikre større arealer til skredsikring, rigg og deponi, så foreslås det endringer å vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen.
tirsdag 16. april Tjeldsund kommune
Uvanlig mange førerkortbeslag
NARVIK – TJELDSUND: UP har idag skrevet ut 16 forenklede forelegg på hastighet, og gjort 2 førerkortbeslag. Høyeste 97 km/t i 60-sone. I løpet av helgen er det beslaglagt 10 førerkort på strekningen. Uvanlig mye for perioden.
søndag 14. april Ofoting
Åpningstider på rådhuset i påsken 2019
torsdag 11. april Tjeldsund kommune
Førerkortbeslag i Kongsvik
KONGSVIK, E10: UP har gjennomført fartskontroll. 1 førerkortbeslag for 78 km/t og 10 FF i 50-sonen.
fredag 5. april Ofoting
Tilbud om MMR-vaksine til voksne født etter 1960
Hjem
fredag 5. april Tjeldsund kommune
Melding fra Hålogaland Ressursselskap - Strandryddeuka 2019
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Driftstilskudd 2019
Kommunens driftstilskudd til kulturaktivitet har søknadsfrist 10.april.
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Endringer i tømmekalenderen i april – juni 2019
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Ramstad boligfelt, PlanId. 201805
Plandokumentene kan lastes ned her, eller sees i kommunens resepsjon Hol i perioden 29.03.19 til 20.05.19. Plankartet ligger også digitalt på nettsiden nordlandsatlas.no. Innspill til planforslaget merkes «sak 2017/16» og sendes Tjeldsund kommune, 9444
tirsdag 26. mars Tjeldsund kommune
Eiendomsskatt 2019
Eiendomsskatten for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 12.mars og i tre uker.
tirsdag 12. mars Tjeldsund kommune
Hovedopptak barnehage og sfo
mandag 11. mars Tjeldsund kommune
Næringsfond
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsliv, sysselsetting og bosetting i Tjeldsund kommune
fredag 8. mars Tjeldsund kommune
Åpningstider rådhuset tirsdag 5. mars
På grunn av internt møte tirsdag 5.3 stenger rådhuset kl. 12.30.
mandag 4. mars Tjeldsund kommune
Ledig stilling som vedlikeholdsarbeider/vaktmester
Hjem
onsdag 27. februar Tjeldsund kommune
NORDLAND

Bassenget i Ramsund stengt pga. vedlikehold.
Hjem
mandag 25. februar Tjeldsund kommune
Nominert til drømmestipendet 2019
onsdag 20. februar Tjeldsund kommune
Melding fra ETS Medisinske Senter - Feil på telefon
fredag 15. februar Tjeldsund kommune
Informasjon fra ETS Medisinske Senter
onsdag 13. februar Tjeldsund kommune
Tjeldøy vannverk - info om ustabil vannforsyningen
mandag 11. februar Tjeldsund kommune
Gymsal Tjeldsundhallen
mandag 4. februar Tjeldsund kommune
Elg i boligområdet
Hjem
onsdag 30. januar Tjeldsund kommune
Utbedring av avløpsledning i Kongsvik
Tjeldsund kommune holder på med utbedring av en ødelagt avløpsledning under E10 ved Kongsvik skole. Problemene oppstod i november, og det viste seg at den gamle avløpsledningen under E10 var defekt og måtte utbedres. Dette arbeidet har tatt tid pga flere
fredag 25. januar Tjeldsund kommune
Melding fra ETS Medisinske senter
Onsdag 23/1 - 19 vil det på grunn av internt kurs være stengt på luke, telefon, laboratoriet og skiftestue fra kl 13.00.
tirsdag 22. januar Tjeldsund kommune
Kommunevåpenet for Tjeldsund kommune
fredag 11. januar Tjeldsund kommune
Tjeldsundhallen - styrkerommet er stengt i januar
onsdag 2. januar Tjeldsund kommune
Samdrift Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd
Fra og med 1. januar 2019, samdrifter Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd. Kirkekontoret for begge fellesråd befinner seg på rådhuset på Evenskjer.
onsdag 2. januar Tjeldsund kommune
God jul og Godt nytt år!
Hjem
17. desember 2018 Tjeldsund kommune
Anbefaling fra Statens strålevern - jodtabletter
Jodtabletter ved atomulykker tilgjengelig på apoteket fra 1. november 2018.
4. desember 2018 Tjeldsund kommune
Endringer i tømmekalender
Hjem
3. desember 2018 Tjeldsund kommune
Drømmestipendet 2019
Nominasjonen for Drømmestipendet 2019 er i gang.
3. desember 2018 Tjeldsund kommune
Skånland og Tjeldsund kommuner slåes sammen til en kommune fra 01.01.2020
24. november 2018 Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL