Tjeldsund
Sátnejođiheaddji miessemánu 17.beaivvi sárdni
Dás sáhtat geahččat sátnejođiheaddji Helene Berg Nilsen miessemánu 17.beaivvi sártni. Govat gudnijahttinsemoniijas miessemánu 17.beaivvi.
11:09 Tjeldsund kommune
Sátnejođiheaddji sárdni miessemánu 17. beaivvi
Dá lea sátnejođiheaddji Helene Berg Nilsen sárdni miessemánu 17.beaivvi.
mandag 01:00 Tjeldsund kommune
Må undersøke om 175 adresser trenger støydempende vinduer
Den økte aktiviteten på Evenes flystasjon vil høres.
fredag 11:15 Fremover
Miessemánu 17.beaivve prográmma Dielddanuoris
Maiddái dán jagi šaddá miessemánu 17.b. earálágan go muđui. Gilit Dielddanuoris leat leamaš ealljárat plánemis dán jagáš našuvnnálašbeaivvi ávvudeami.  
fredag 09:03 Tjeldsund kommune
Pressemelding fra Forsvarsbygg: Evenes flystasjon: Befaring for mulig støytiltak på bolighus
De første boligeierne i Evenes og Tjeldsund kommune får nå brev fra Forsvarsbygg vedrørende kartlegging av eventuelle støyreduserende tiltak på husene. I første omgang er det befaring og gjennomgang av husene. Ivaretakelse av smittevern i forbindelse med
fredag 08:28 Tjeldsund kommune
17. mai programmet for Tjeldsund
17. mai 2021 blir annerledes også i år. Bygdene i Tjeldsund har vært flinke å initativrike i planleggingen av årest nedtona markering av nasjonaldagen. 
onsdag 15:17 Tjeldsund kommune
Mearragáddečorgen 2021
Maiddái dán jagi čađahuvvo mearragáddečorgen min guovllus. Dán jagáš čorgen álggii juo bearjadaga miessemánu 8.b. ja bistá miessemánu 23.beaivái. Dat ii mearkkaš ahte ii sáhte čorgen dan maŋŋil, baicca ávžžuha HRS ahte...
onsdag 12. mai Tjeldsund kommune
Koronaboahkuheapmi - boađe aiddolaččat boahkuhanáigái
Forside
onsdag 12. mai Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

Koronavaksine - møt presis til timen
onsdag 12. mai Tjeldsund kommune
Meahcástallanvahkku
Meahcástallanvahkku addá buori vejolašvuođa čalmmustahttit iežat lágideami, iežat searvvi ja háhkat ođđa miellahtuid. Oasálastimis Meahcástallanvahkus oažžubehtet nuvttá márkanfievrrideami riikaviidosaš kampánjja bokte, Váldde...
tirsdag 11. mai Tjeldsund kommune
Strandrydding 2021
Også i år blir det strandrydding i vår region. Årets aksjon startet allerede lørdag 8.mai og vil vare fram til og med 23.mai. Det betyr ikke at man ikke kan rydde etter dette, tvert om. HRS oppfordrer til rydding gjennom hele sommeren og høsten.
mandag 10. mai Tjeldsund kommune
Astoáiggevisttiid doapparčorgen Dielddanuori suohkanis
Dielddanuori suohkan lea ovdal almmuhan ahte álggahit čorget astoáiggevisttiid doabbariid - sihke SMS-dieđiheami bokte ja earret eará maiddái dieđuin dán ruovttusiiddus. 
mandag 10. mai Tjeldsund kommune
Veteran og frigjøringsdagen markert i Tjeldsund kommune
Fin og verdig markering på Evenskjer og i Ramsund, med deltakelse fra ordfører,veteraner og forsvaret. Taler og bilder legges ut her.
mandag 10. mai Tjeldsund kommune
Fritidsrenovasjon i Tjeldsund kommune
Tjeldsund kommune har tidligere informert om innføringen av fritidsrenovasjon - både gjennom SMS-varsling, men også gjennom informasjon på blant annet hjemmesiden her.
fredag 7. mai Tjeldsund kommune
Ohcangeatnegasvuohta hukset visttiid ja doaimmaid
Forside
fredag 7. mai Tjeldsund kommune
Friluftslivets uke
Friluftlivets uke er en perfekt anledning til å synliggjøre ditt arrangement, din forening og å skaffe dere nye medlemmer. Ved å være med i Friluftslivets uke får dere gratis markedsføring gjennom en landsdekkende kampanje. Ta gjerne kontakt med enhet
fredag 7. mai Tjeldsund kommune
Søknadsplikt for mindre bygninger og tiltak
Forside
fredag 7. mai Tjeldsund kommune
Nettmøte for frivillige angående årets Strandrydding
HRS og Midtre Hålogaland Friluftsråd inviterer til åpent møte om strandrydding 2021. Klikk her for å bli med på møtet Årets Strandrydding blir gjennomført i tidsrommet 8.-23. mai.
onsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Váldogirjerájus Skániin lea gitta 05.05. ja 06.05.2021
Váldogirjerájus Skániin lea gitta gaskavahkku 05.05. ja duorastaga 06.05 kurssa geažil.  
onsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Hovedbiblioteket på Evenskjer stengt 05. og 06.05.2021
Hovedbiblioteket på Evenskjer er stengt onsdag 05.05. og torsdag 06.05.2021 på grunn av kurs.
onsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Rahpanáigi resepšuvnnas ja telefunguovddážis 15.09.2021 rádjái
Ráđđehusviesu resepšuvnnas ja telefunguovddážis lea ráhpanáigi 04.05. - 14.09. áigidagas gaskal dii. 10.00 ja 14.00. 
onsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Åpningstid i resepsjonen og sentralbord til og med 14.09.2021
Åpningstiden i resepsjonen og sentralbordet på rådhuset vil i perioden 04.05. til og med 14.09. være mellom kl. 10.00 og 14.00.
onsdag 5. mai Tjeldsund kommune
Barttaid ja astoáiggeopmodagaid registrerema hárrái Dielddanuori suohkanis
Barttaid ja astoáiggeopmodagaid eaiggádat Dielddanuori suohkanis, ožžot ihttin, gaskavahkku sullii dii. 16:00, sms:a Hárstták buollin- ja gádjunbálvalusas, mas lea mielddusin jearahallanskovvi sierra Url-leaŋkkas.
tirsdag 4. mai Tjeldsund kommune
Vedrørende registering av hytter og fritidseiendommer i Tjeldsund kommune
Alle eiere av hytter og fritidseiendommer i Tjeldsund kommune, vil i morgen, onsdag, ca kl 16.00 motta en sms fra Harstad brann- og redningstjeneste med et spørreskjema i en vedlagt Url-lenke.
tirsdag 4. mai Tjeldsund kommune
Ođđa ruhttenbálvalus - bartaruhtten
Hárstták buollin- ja gádjunbálvalus kárte barttaid ja astoáiggeopmodagaid
onsdag 28. april Tjeldsund kommune
Ny feietjeneste - hyttefeiing
Harstad brann- og redningstjeneste kartlegger hytter og fritidseiendommer
onsdag 28. april Tjeldsund kommune
Får 300.000 kroner til å utvikle museet
Sametingsrådet bevilger 300.000 kroner til Várdobáiki.
tirsdag 27. april Fremover
Diehtu Dearvvašvuođadirektoráhtas - jorgaluvvon dieđut sámegillii korona birra
Dearvvašvuođadirektoráhtta lea dál almmuhišgoahtán dieđuid korona birra sámegillii.
mandag 26. april Tjeldsund kommune
Ođđa ruhttenbálvalus - diehtu sms bokte
Dielddanuori suohkan almmuha ahte Hárstták buollin- ja gádjunbálvalus lea váldán atnui digitála dieđiheami sms bokte goas ruhttejeaddji boahtá.
torsdag 22. april Tjeldsund kommune
Ny feietjeneste - SMS-varsling
Tjeldsund kommune informerer om at Harstad brann- og redningstjeneste har innført digital varsling via sms om at feieren kommer.
torsdag 22. april Tjeldsund kommune
Dielddanuori suohkan almmuha ástoáiggevisttiid doapparčorgendivadiid
Čujuhuvvo ovddeš almmuhuvvon dieđuide gohčohallon doapparčorgema birra ástoáiggevisttiin olles Dielddanuori suohkanis.
torsdag 22. april Tjeldsund kommune
Tjeldsund kommune informerer om innføring av fritidsrenovasjon
Det vises til tidligere utsendt informasjon om pålagt fritidsrenovasjon for hele nye Tjeldsund kommune.
torsdag 22. april Tjeldsund kommune
TellTur
Dielddanuori suohkan lea ožžon fálaldaga Gaska Hålogalándda Olgonastinráđis ahte leat mielde tuvradoaimmas maid gohčodit TellTur. 
torsdag 22. april Tjeldsund kommune
TROMS OG FINNMARK

TellTur
Tjeldsund kommune har fått tilbud fra Midtre Hålogaland Friluftsråd om å være med i en Tur-funksjon kalt TellTur.
onsdag 21. april Tjeldsund kommune
Gulaskuddan - Dielddanuori suohkana čáhce- ja duolvačáhcedivadiid báikkálaš njuolggadusat
Dielddanuori suohkana ovdagoddi lea čoahkkimistis cuoŋománu 14.b. 2021 áššis 34/21 meannudan čáhce- ja duolvačáhcedivadiid njuolggadusevttohusa. 
mandag 19. april Tjeldsund kommune
Høring - lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer for Tjeldsund kommune
Formannskapet i Tjeldsund kommune behandlet i sitt møte 14.04.21 utkast til forskrift for vann og avløpsgebyrer som sak 34/21.
mandag 19. april Tjeldsund kommune
Stuora deaddu boahkuttelefuvdnii Evenáššis ja Dielddanuoris
2860 olbmo Evenášši ja Dielddanuri suohkaniin leat registreren iežaset Helseboka boahkuhanráidui. Otná beaivve rádjái lea 25 % dain ožžon sin vuosttáš boahkutdosa.
mandag 19. april Tjeldsund kommune
Stort trykk på vaksinetelefonen i Evenes og Tjeldsund
2860 personer i Evenes og Tjeldsund kommune har registrert seg i vaksinekø i Helseboka. Pr idag har 25 % av disse fått sin første dose.
mandag 19. april Tjeldsund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TJELDSUND

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL