Time
Time kårer «de som bryter tausheten» til Årets person 
Alle de som har brutt tausheten og fortalt om seksuelle trakasseringer og overgrep, er kåret til Årets person av Time Magazine. Donald Trump kom på 2. plass.
onsdag 15:30 $ Stavanger Aftenblad
Fem vil verta kommunalsjef for oppvekst
Etter at søknadsfristen er ute, er det fem søkjarar til stillinga som kommunalsjef for oppvekst i Time. Nåverande kommunalsjef Trygve Apeland går over i stillinga som rådmann ved årsskiftet
onsdag 13:53 Time kommune
Tusenvis av dokument til Danmark
Denne vekavart heileeigedomsarkivet til kommunen sendt tilDanmark for å bli skanna og digitalisert. Eigedomsarkivet består av byggesaks- og landsbruksarkiv, og nå skal dette bli tilgjengeleg for innbyggjarane i Time.
onsdag 11:34 Time kommune
Her stemmer 10 politikere for å gi seg selv mindre lønn
10 av 27 medlemmer i Time kommunestyre var tirsdag villig til å gå ned rundt 12 prosent i lønn for å skaffe mer penger til skole og frivillig arbeid.
tirsdag 15:10 $ Stavanger Aftenblad
Grusomme dyrelidelser ryster Mattilsynet
Lidelsen flere slaktegriser i Rogaland er utsatt for, er så grusom at inspektørene fra Mattilsynet noen ganger trenger debriefing. De må bearbeide de sterke inntrykkene.
mandag 4. desember $ Stavanger Aftenblad
Rik ordfører slipper lønnskutt
Når politikerne i Time møtes tirsdag, blir det trolig ikke flertall for å kutte i lønna til seg selv og til ordfører Reinert Kverneland (H), kjent som fylkets rikeste ordfører.
mandag 4. desember $ Stavanger Aftenblad
Svidd pizza ga brannutrykning
En mann i 40-årene måtte ha tilsyn av helsepersonell etter at en pizza ble stående for lenge i ovnen.
lørdag 2. desember $ Stavanger Aftenblad
Hå-lensmannen tømmer kontoret og auksjonerer bort tre tunge motorsykler
Lensmannsbetjentene i Hå ble kjent for å ha de fineste politibilene i landet. Også et mikrofly inngikk i flåten. Derfor er det kanskje ikke så rart at kontoret avslutter i kjent stil: «Opphørssalg» med en Harley Davidson motorsykkel.
fredag 1. desember $ Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Viktig felles innsats for å unngå brann
Prosjektleiar og fagutviklar Olaug Akselberg, bustadkonsulent Torhild Egeland og branninnspektør Ava Sadeghi samarbeider om å gje førebyggande hjelp til innbyggjarar i Time med høg risiko for brann i heimen. Førebygging er livredding som må vera ein del av helsetenesta, meiner...
onsdag 29. november Time kommune
Nå er alle tilsette i heimeteneste nord samla på Kvernaland
Tenestetilbodet til innbyggjarane vil vera det same som før, men alledei tilsettefår nå base på Kvernaland omsorgssenter.
tirsdag 28. november Time kommune
– Veldig trist, sier klubbformannen, som oppdaget brannen fra stua
Det var det eneste bygget som var vernet og som skulle stå igjen etter den gamle plogfabrikken til Kverneland Group. Mandag kveld brant det opp. Mange mistenker at årsaken er bruk av ild på stengt område.
tirsdag 28. november $ Stavanger Aftenblad
Mattilsynet: Bonde kan miste muligheten til å drive med svin for all fremtid
Mattilsynet vurderer nå om de 100 døde grisene som ble funnet på en gård i Time, skal destrueres eller sendes til slakt. Besetningen blir tvangsavviklet med det samme. I neste omgang kan gårdeieren få forbud mot å drive med svin.
mandag 27. november $ Stavanger Aftenblad
Trump hevder han takket nei å bli kåret til årets person
USAs president Donald Trump hevder at han takket nei til prisen som «Årets person», en kåring magasinet Time foretar hvert år.
lørdag 25. november $ Stavanger Aftenblad
Trump takker «nei» til å bli «Årets person» nå igjen
USAs president Donald Trump hevder at han har takket «nei» til å bli kåret til «Årets person» av magasinet Time for annet år på rad.
lørdag 25. november $ Aftenposten
Store nedbørmengder
Det er venta mykje nedbør frå onsdag kveld til torsdag ettermiddag denne veka. Me jobbar derfor med å få vekk lauv frå gatesluk og for å halda bekkeløp og rister fri frå overfløyming.
onsdag 22. november Time kommune
En av verdens beste oster kommer fra Jæren
TIME: Geitosten «Lille aske» fra et lite gårdsysteri på Høg-Jæren kom i helgen helt til finalen under oste-VM i London – som eneste norske ost.
mandag 20. november Stavanger Aftenblad
OUT NOW - læring gjennom uteleik
I EU-prosjektet OUT NOW lærer barnehagelærarar frå fleire land om korleis dei kan jobba med å læra gjennom uteleik i barnehagen. Kvernaland barnehage leiar eit internasjonalt prosjekt finansiert av midlar gjennom EØS-avtalen.
fredag 17. november Time kommune
Moskva-ambassadøren måtte takke nei til nok et gratis hus på Jæren
Kunne du tenke deg din egen skolestue? Eller bare et 132 år gammelt hus til annet bruk - gratis?
torsdag 16. november $ Stavanger Aftenblad
Ny kino engasjerte dei unge
Ungdommane hadde mange og gode forslag til kvadei vil ha i dennye kinoen.
onsdag 15. november Time kommune
Vinnarar av ti turar i Time 2017
Ordførar Reinert Kverneland har nå trekt ut to heldige vinnarar av Ti Turar i Time 2017.
tirsdag 14. november Time kommune
- Lidenskap er gratis
Dette var noko av bodskapenfrå Agnes Berntsen då ho på entusiastisk vis snakka om arbeidsglede under bykonferansen i Bryne mølle.
mandag 13. november Time kommune
Trafikkteljing avslutta
Mange skuleelevar brukte hjelm og refleks i Kong Haakons veg.
fredag 10. november Time kommune
Ordføraren opna Reevegen
Ordførar Reinert Kverneland opna i dag det nyeområdet i Reevegen. Opninga skjedde i samband med bykonferansen i Bryne mølle.
fredag 10. november Time kommune
Sjekk kven som fekk Byutviklingsprisen 2017
Samlingsstaden har vist kvalitet, engasjement, og ikkje minst invitert til bruk av lokalet utover det som er vanleg i bransjenskriv juryen i grunngjevinga.
fredag 10. november Time kommune
Mistet jobben, startet pub og fikk pris for byutvikling
Årets byutviklingspris på Bryne gikk til puben Mellombels. Daglig leder ville bare skape litt liv, da han mistet jobben i reklamebransjen.
fredag 10. november $ Stavanger Aftenblad
Ungdommen vil ha høyere puls i Jærens hjerte
BRYNE: Ta lærdom av det Stavanger har fått til med fargegata og få mer liv i sentrum, mener ungdommen. I dag framstår Storgata bare som en transportetappe på veien til og fra handlesenteret M44.
fredag 10. november Stavanger Aftenblad
Ny, flott skule må byggjast ut igjen
Rosseland skule opna i august 2010 som det dyraste bygget til Time nokon gong. Nå er skulen igjen for liten.
torsdag 9. november Stavanger Aftenblad
Håper ny vei ikke blir brukt av biler
Du skal i alle fall tenke deg godt om før du kjører inn i det som før var en trafikkmaskin - når Bryne nå viser veien for en ny by.
torsdag 9. november Stavanger Aftenblad
Prisdryss i Storstova
Fredag vart detdelt utfem prisar til seks vinnarar underkulturkvelden i Storstova på Bryne. Slideshow : Kulturkveld 2017
mandag 6. november Time kommune
Delt område i Reevegen
Fredag 3. november opna det delte området i Reevegen for trafikk. Det vil framleis pågå steinarbeid og ferdigstilling på sida mot M44 og på Kaizersplass, men området elles er ope for både gåande, syklande og kjørande. Området er einvegskjørd...
mandag 6. november Time kommune
Sjukdom i barnehage
Det har vore to tilfelle av alvorleg diaresjukdom i Vestly idrettsbarnehage
fredag 3. november Time kommune
Sjå bilda frå årets siste Kul-tur
Slideshow : Kult-tur Fosshøgdene-Garborg 2017 40 friske turgåarar var med på spanande rundtur i området Fosse til Garborg på tysdag.
onsdag 1. november Time kommune
Økonomiplan 2018-2021 - rette tenester til rett tid
Rådmannen sitt forslag til økonomiplan for 2018-2021 er prega av at kommunen tilpassar drifta til økonomiske rammer. Samtidig aukar kvaliteten i tenestene til barn og unge.
tirsdag 31. oktober Time kommune
ROGALAND

Tar sats i nye lokale
Dei engasjerte medarbeidarane i Frisklivsentralen og Time frivilligsentral har flytta inn iTimehallen. Der arbeidar dei med å gje viktige tilbod innan trening, kosthold, leseopplæring, integrering og mykje anna.
torsdag 26. oktober Time kommune
Det som er nødvendig for nokre, er godt for alle
Når me skal planlegga og utforma uterom for alle må me ta omsyn til at me er alle forskjellige og har ulike behov. Innbyggjarane våre er barn, vaksne og eldre og dei kan ha redusert funkjsonsnivå midlertidig eller varig. Ved planlegginga må det tas omsyn til desse variasjonane, slik at...
torsdag 26. oktober Time kommune
Tel for trygg skuleveg
For å skapa trygge forhold for mjuke trafikantar og sikker skuleveg for barn og unge er Time kommune i desse dagar ute og gjennomfører trafikkteljing i Kong Haakons veg på Bryne.
tirsdag 24. oktober Time kommune
Bøssebærarane kom til mange tomme hus
Det fine veret var nok ein del av grunnen til at det var mange som ikkje var heime under årets TV-aksjon. Bøssebærarane samla inn 326711 kroner i Time
mandag 23. oktober Time kommune
Senior- og brukarrådet er opptekne av digitalisering
Det er viktig at alle vert godt tekne vare på når stadig fleire tenester vert digitale. Dette var senior- og brukarråda i Klepp, Gjesdal, Hå og Time opptekne av på si samling om digitalisering denne veka.
fredag 20. oktober Time kommune
Bruk refleks for at andre skal sjå deg
Alle elevane hadde fått i oppdrag å ha på seg refleksvest då dei gjekk til skulen første dag etter haustferien. Dette var markering på Gå til skulen-aksjonen som Time kommune arrangerer kvar haust.
mandag 16. oktober Time kommune
Instruktørsamling for helsefag
Tverrkommunal instruktørsamlinginnan helsefagfor Time, Klepp og Hå kommune.
fredag 13. oktober Time kommune
Skatteinnbetaling i september 2017
Skatteinngangen i september viste ein nedgang på 0,5 % samanlikna med same periode i 2016.
mandag 9. oktober Time kommune
Alnwick-besøk til Time og potetfestivalen
Denne helga har kommunen besøk frå den engelske vennskapskommunen Alnwick. Gjestene skal i løpet av desse dagane få med seg både gråtassparade, Bryne vidaregåande skule, Midgardsormen og kommunale bygg og tenester.
fredag 6. oktober Time kommune
Internasjonal eldredag
I tråd med tradisjonen vert den internasjonale eldredagen 5 oktober markert med ein eldrefest i vår eigen kommune. I år gjekk festen av stabelen på Sivdamsenteret.
fredag 6. oktober Time kommune
Målretta arbeid gjev resultat
Fantastisk tilbod med kunnskapsrike, imøtekomande og løysningsorientert personale er kommentarar frå ei brukarundersøking helsestasjonane i Time har gjennomført. Respektfull behandling og Informasjon får høgste score, og resultata elles viser at brukarane i Time er meir...
torsdag 5. oktober Time kommune
Mat og omstilling i kommunen
Kommunestyret i Time gjorde nyleg vedtak om omstillingtiltak som skal gje innsparingar i kommunen si drift dei kommande åra. I etterkant ser kommunen behovet for å oppklara den delen av saka som gjeld mat og brukarar av kommunalt dagsenter. Omlegginga gjeld ikkje pasientar i institusjonane til kommunen...
tirsdag 3. oktober Time kommune
Byggeskikkprisen til Kvernhusbakken 9
Einebustad frå 1957 vart tildelt byggeskikkprisen 2017.
mandag 2. oktober Time kommune
Saman om eit smart samfunn - Time kommune på Nordic edge
Ein applikasjon som legg avtalar med kommunen, idrettslaget og andre du har kontakt med rett inn i den elektroniske kalenderen din. Elevar og lærarar som driv undervisning med nye metodar i eit digitalt samfunn. Verdas smartaste gågate. Dette er noko av det Time kommune inviterer til på stand...
torsdag 28. september Time kommune
Saman om nye løysingar
Ein smart by og kommune kva er det? Først og fremst handlar det om å dyrka samhandlinga mellom kommune, innbyggjarar og næringsliv, slik at me finn nye, smartare løysingar på dei store samfunnsutfordringane. Tysdag vedtok Time kommunestyre smartstrategien for Time 2017-2020, med...
fredag 22. september Time kommune
Leselyst og bok frå kommunen
Då Time vart årets nynorskkommune i 2016, fekk kommunen ein pris på 100 000 kroner. Nå har kommunen bestemt at prisen skal gå til alle elevane på 1. trinnet for å gje dei lyst til å lesa.
onsdag 20. september Time kommune
Stortingsvalet 2017 - Resultat i Time kommune
onsdag 13. september Time kommune
Kommunen og matnæring signerte matmanifest
Me er ein viktig jordbrukskommune. Derfor må me ta ansvar for korleis me forvaltar og brukar den verdien me har i lokale råvarer og lokal matkultur, sa ordførar Reinert Kverneland då han signerte regionalt matmanifest saman med leverandørar og hotell- og restaurantnæringa i...
tirsdag 5. september Time kommune
Tarald Oma fekk Timeglaset
Utval for levekår har tildelt kulturprisen Timeglaset til Tarald Oma.I tillegg får Tore Nærland Time kommune sin heiderspris og innsatspokalen går til Gerd Karlsen. Kulturstipendet går i år tilEline Ødegård Egeland.
onsdag 30. august Time kommune
Tekniske utfordringar på sentralbordet
Sentralbordet i Time rådhus er ustabilt for tida.
mandag 28. august Time kommune
Bruker du stemmeretten din?
1040 veljarar har til og med laurdag i sist veke førehandsstemt.
mandag 28. august Time kommune
Ni søkarar vil verta rådmann i Time
Etter at søknadsfristen er ute, er det ni søkjarar til stillinga som rådmann i Time. Nåverande rådmann Brit Nilsson Edland sluttar i kommunen ved årsskiftet.
fredag 25. august Time kommune
Skatteinnbetaling i juli
Skatteinngangen i juli viste ein vekst på 1,9 % samanlikna med same periode i 2016.
onsdag 9. august Time kommune
Politiet rykket ut etter trusler på Bryne
Situasjonen er foreløpig avklart, men politiet vil følge opp saken videre.
mandag 17. juli Stavanger Aftenblad
Leidulf Heskje flyr videre etter den dramatiske nødlandingen
Han samler på fly. For en måned siden var han sekundet fra katastrofen da sjøflyet hans med to passasjerer ombord fikk total motorsvikt i lufta over Frøylandsvatnet. Nå er han snart på vei hjem til Norge med enda et fly til samlingen.
torsdag 13. juli Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Nå rives også ordførerens enebolig for nye Kvernaland
Dette var basen til Reinert Kverneland. Her hadde han bolig og butikk, og herfra ble han en av landets rikeste ordførere. Nå kan alt bli revet for Nye Kvernaland.
tirsdag 11. juli Stavanger Aftenblad
Sprøyting mot ugras i Time kommune
Mange innbyggjarar er opptatt av bruken av sprøytemiddel mot ugras. Time kommune har gått gjennom rutinane for sprøyting og er på leit etter nye og betre metodar for å bekjempa ugraset.
fredag 7. juli Time kommune
Til salgs: Bydelen som kan bli Jærens svar på Aker brygge
Kverneland Group i Klepp vil i neste måned legge ut for salg det som kan gi et av de mest spennende boligprosjektene på Jæren: En ny, urban bydel på den gamle plogfabrikken, kloss i Frøylandsvatnet.
torsdag 6. juli Stavanger Aftenblad
Her kan det bli fire felts vei uten å flytte elva
Nye prinsippskisser viser at det er mulig å utstyre Jærens hovedvei forbi Bryne med fire felt uten å ta parkeringsplassen til M44 og uten å flytte Roslandsåna.
tirsdag 4. juli Stavanger Aftenblad
Byggearbeid i servicetorget
Det er for tida byggearbeid i og rundt servicetorget. Me beklager ulempa dette måtte medføra, men ynskjer deg likevel velkommen innom om du skulle ha behov for det. Servicetorget har ope frå 07.30 - 15.00 alle kvardagar også i sommar.
mandag 3. juli Time kommune
– Kommunene bør sende trøstemillionene tilbake
Fem kommuner i Rogaland har fått i alt 10 millioner kroner som trøst fra regjeringen, etter at de mislyktes med å bli slått sammen til større kommuner. – Send pengene i retur, sier Senterpartiets Geir Pollestad.
søndag 2. juli Stavanger Aftenblad
Han får millioner i trøst fra staten
Time, Strand, Gjesdal og Eigersund ville gjerne slå seg sammen med nabokommuner, men naboene ville ikke. Derfor får de nå noen trøstemillioner fra regjeringen. Time får mest i landet: 2,6 millioner kroner.
lørdag 1. juli Stavanger Aftenblad
Aktivitetsplikt, godt resultat etter Timemodellen
19 av 25 unge som var sosialhjelpsmottakarar i er nå over i jobb og anna arbeidsretta aktivitet etter 8 uker. 2 har vald å takke nei til vidare sosialhjelp.
fredag 30. juni Time kommune
Her vil de ha 1000 nye boliger
Kommunen som nylig vedtok at den er Norges landbrukshovedstad, blir nå bedt om å regulere inn 1000 nye boliger i et LNF-område på Lyefjell. Satsingen kan også gi tettstedet et nytt sentrum.
torsdag 29. juni Stavanger Aftenblad
Nye lærlingar
Time kommune satsar på lærlingar. I august tek kommunen i mot seksten nye lærlinger innanfor ulike fagområde.
fredag 16. juni Time kommune
Har du kome igang med å få breva dine digitalt?
Me ønskjer at du skal få posten din på ein sikker måte. Derfor bruker me digital postkasse og Altinn å senda ut brev til innbyggjarane.
fredag 16. juni Time kommune
Regnet vart stoppa av regndans og festglade "Toddlere"
Regn som hølja ner frå grå himmel stoppa ikkje festglade Toddlere frå å feira 10 års jubilum.
onsdag 31. mai Time kommune
No er det sommar og Jærdag
Torget var fullt av glade born i sommarsola då ordførar Reinert Kverneland opna Jærdagen 2017.
fredag 26. mai Time kommune
Vil heidra falne timebuar med nytt krigsminnesmerke
Kjenner du til timebuar som ofra livet for landet under andre verdskrigen?
onsdag 24. mai Time kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TIME

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
ROGALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Aust Agder Båt Get-ligaen Sport Hedmark Nordland Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Fiske Finnmark Mobil Reise Bolig Helse Svalbard Game of Thrones Grue Forskning Vær Fotball Russland Östra Göinge Kalmar Tesla Oskarshamn Sport Osterøy Trav Helsingborg Håndball Trondheim Motor Kultur Malmö Landbruk Kunst Litteratur Indonesia Risør Hockey Bærum Forsvar Suldal Inrikes Vestby Kongsvinger Øvre Eiker Kristiansand Näringsliv Spill Landskrona Båt Ishockey Hadsel Boksing Moss Stockholm Askøy Musikk Odds BK Svelvik Haugesund Nord-Korea Fedje Hammerfest Stavanger Mote Trysil Sykkel Lund Hässleholm Nedre Eiker Tour of Norway Seljord Jobb Orkdal Polen Brexit Masfjorden Kongelig Os Langrenn Bil Tvedestrand Trening Tønsberg Holmestrand Barn Bil Blekinge Alpint Sverige Eidfjord Musik Vinje Tinn Sandnes Skiskyting Karmøy Ørsta Hälsa Molde Hamar Valg Vestre Slidre Gjøvik OL NHL Verdal Porsgrunn Sjakk Astronomi Klippan Ringsaker Jakt Skøyter Snowboard Tjøme Israel Alta Fredrikstad Harry Potter Premier League Eid Finnøy Sund Hemne Tour de France Selje Svømming SK Brann Kristiansund VM Ås Tromsø IL Kristianstad Mandal Fauske Selbu Drammen Dovre Volda Sortland Stord Nybro Vellinge Tingvoll Poker Motorsport Førde Gloppen Emmaboda Sørreisa Norway Cup Røros Kommunesammenslåing Narvik Kävlinge Tyskland OBOS-ligaen Notodden Meland Film Foto Sørfold Fitjar Lenvik Elverum Steigen Asker Klima USA Ledare Lyngdal Hopp NM Aurdal Jevnaker Steinkjer Stryn Båstad Eidsberg Tomelilla Fet Porsanger Streik Russ Kampsport Mercedes-Benz Midsund Røyken Sande Kina Europa League La liga Evenes Nøtterøy Universet Løten Halden Kragerø Modum Radøy Nes Lier Frankrike Vevelstad Politikk Holtålen Skellefteå Lindås Eslöv Arendal Svedala Skien Ullensvang Klatring Android Sarpsborg 08 Kvænangen Måsøy Bremanger Andøy Viking FK Lillesand Tana Fjell Bamble Austrheim Voss Sarpsborg Rosenborg BK Nissedal Staffanstorp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL