Tana
Utvasking av Høyholmveien
Som følge av vannstand og vind har veien ut til Høyholmen blitt utvasket veldig mye denne vinteren
fredag 12:21 Tana kommune
Formannskapsmøte 13. febr. overføres direkte
torsdag 10:26 Tana kommune
Ráđđeaddi Nationála luondduluossaguovddážii Deanus (Joddu)
Nationála luondduluossaguovddáš lea álbmotávkkálaš vuođđudus mii vuođđuduvvui 2019:s Luonddudirektoráhtas. Ulbmilat leat: gaskkustit dieđuid luondduluossa eallimis, hástalusain ja uhkádusain leat mielde seailluheamen ja beaktilis láhkai...
onsdag 11:00 Tana kommune
Rådgjevar for Nasjonal villakssenter i Tana (Joddu)
Nasjonalt villakssenter er ein allmennyttig stiftelse stifta i 2019 av Miljødirektoratet. Formålet er å: formidle kunnskap om villaksen sitt liv, utfordringar og truslar bidra til bevaring og berekraftig utnytting av villaksstammene og deira leveområde
onsdag 10:57 Tana kommune
Kommunalsjef for oppvekst ID 841, 2. gangs utlysning
tirsdag 10:31 Tana kommune
Skoleasitent i 100 % fast stilling ved Sirma skole
tirsdag 10:21 Tana kommune
Rektor ved Sirma skole
Siste nytt
mandag 10. februar Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
mandag 10. februar Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Høringsforslag - Forskrift om farvannsavgift - Tana kommune
Ny lov om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 2020 og erstattet den gamle fra 2009. I lov av 2009 brukte man betegnelsen anløpsavgift som gav grunnlag for den avgiften vi har pålagt rederiene som anløper havner i vår kommune. I hht den nye loven
mandag 10. februar Tana kommune
Ekstremværet Elsa er på vei. Svært høy vannstand - oransje nivå. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Oppdatert: Ekstremværet Elsa: Svært høy vannstand, oransje nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 10 February 14:00 UTC til 11 February 19:00 UTC. Varsel for strekningen Loppa til Grense Jakobselv: Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet
søndag 9. februar Tana kommune
Ledige undervisningsstillinger
Siste nytt
søndag 9. februar Tana kommune
Advarsel!! Veldig glatte veier på strekningen Smalfjord - Sjursjok
Væromslaget har medført at veiene på strekningen Smalfjord - Sjursjok er svært glatte og strøbilene har store problemer med å oppgavene. Dette gjelder både fylkesveiene og de kommunale veiene. Det er å anbefale at hvis du absolutt Må ut og kjøre,...
søndag 9. februar Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 19. februar
torsdag 6. februar Tana kommune
Almmolaš gažadantiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas guovvamánu 19.b
torsdag 6. februar Tana kommune
Program for Samefokets dag i Sirma
Siste nytt
onsdag 5. februar Tana kommune
Faktura fra legesenteret
Tana legesenter har nå endret rutinene slik at det går 7 dager fra regningskort for legetjenester er opprettet til det sendes ut faktura.  
onsdag 5. februar Tana kommune
100 % fast stilling som lønnskonsulent
tirsdag 4. februar Tana kommune
Sámi Álbmotbeaivvi - Kulturprográmma Deanus guovvamánu 6.b.
Siste nytt
tirsdag 4. februar Tana kommune
Samefolkets dag - kulturprogram i Tana
tirsdag 4. februar Tana kommune
Mye elg ved veiene i Tana - Kjør forsiktig!
Siste nytt
fredag 31. januar Tana kommune
Direktesending av HOOK-møte 28.01.20
Siste nytt
tirsdag 28. januar Tana kommune
Øfas melder at Renovasjonsrute R1 er kansellert i dag pga kulde
Renovasjonsrute R1 som skulle vært kjørt i dag tirsdag 28.januar er kansellert på grunn av kulde. Ruta vil bli kjørt fredag 31.januar
tirsdag 28. januar Tana kommune
Program og innhold til Tana vintermarked 2020
Vi i kommunen skal også i år å lage et program for Tana vintermarked. Dersom ditt lag eller forening har noen aktiviteter i perioden 1. til 15.mars 2020, og vil at vi skal få dette med i programmet, send en e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 20.februar
mandag 27. januar Tana kommune
Kafédrift Finnmarksløpskafeen
Er det noen idrettslag, bygdelag, forening eller skoleklasse som ønsker å ha Finnmarksløpskafeen på Miljøbygget den 8. mars 2020? Kommunen stiller med lokaler og prosjektor dersom det er ønskelig og vise Finnmarksløpets LiveTrecking. Send en mail med kontakt info til...
mandag 27. januar Tana kommune
Invitasjon til åpning av lysløype i Austertana , søndag 2.2. 20 kl.17.00
fredag 24. januar Tana kommune
Vinterstormen har laget betydelige skader på Høyholmveien
Tana kommune har fått informasjon om at vinterstormen har laget betydelige skader på Høyholmveien. Det er meldt at  Nordvesten har grad en del under veien slik at kjøretøy kan gå igjennom veibanen. Vi skal foreta befaring i morgen torsdag 23.januar for å
onsdag 22. januar Tana kommune
Leago dus buorre árvalus geaidnonammii?
Siste nytt
onsdag 22. januar Tana kommune
Kvena namaid nammaáššiid almmuhus Várnjárggas
Siste nytt
onsdag 22. januar Tana kommune
Primærnæringsfond - søknadsfrist 28. februar 2020
Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i
tirsdag 21. januar Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 11.03.2020
tirsdag 21. januar Tana kommune
Birasbuoridandoaimmat Juovlajogas – NČE čađaha dál huksehusbargguid
tirsdag 21. januar Tana kommune
Detaljregulering for Tanabru sentrum er vedtatt
Siste nytt
tirsdag 21. januar Tana kommune
Mii dárbbašit astoáigeoktavuođaid Deanu gielddas
Siste nytt
mandag 20. januar Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Har du et godt forslag til gatenavn?
Siste nytt
mandag 20. januar Tana kommune
Hovedinngangen til Legestasjonen er flyttet til baksiden ( Helsestien) fram til Torsdag 23.Januar
I forbindelse med at vi skifter hoveddøra inn til Helsesenteret/Legestasjonen, så må vi stenge dette området. Ny midlertidig inngang er på "baksiden" - via Helsestien
mandag 20. januar Tana kommune
Kunngjøring av navnesak for de kvenske navnene på Varangerhalvøya.
Siste nytt
fredag 17. januar Tana kommune
På grunn av sykdom på legestasjonen, gis det kun legetimer til akutt syke pasienter i dag 17.01.2020
Siste nytt
fredag 17. januar Tana kommune
Vi trenger fritidskontakter i Tana kommune
onsdag 15. januar Tana kommune
Miljøforbedrende tiltak i Juleelva – NVE gjennomfører nå anleggsarbeider
onsdag 15. januar Tana kommune
Åpne skuterløyper i Tana
Siste nytt
mandag 13. januar Tana kommune
Sluttrapport: "Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?"
«Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter» (WHO Verdens helseorganisasjon). Dette utsagnet har ligget som et grunnlag for kommunens deltakelse i «nærmiljøprosjektet». Alle mennesker lever i et...
mandag 13. januar Tana kommune
Samiskkurs på kveldstid
Siste nytt
fredag 10. januar Tana kommune
Prošeaktajođiheaddji ja buollinhoavda 100 % bistevaš virggis
Siste nytt
fredag 10. januar Tana kommune
Prosjektleder og brannsjef i 100 % fast stilling
torsdag 9. januar Tana kommune
Resultater fra prosjektarbeidet “Felles miljøforvaltning langs Tanaelva”.
onsdag 8. januar Tana kommune
Oahpaheaddji 100 % bistevaš virgái Bovccá bajásšaddanguovddážii
Siste nytt
onsdag 8. januar Tana kommune
Doarjja sámegiela ovdánahttimii - guovttegielalašvuođadoarjja 2020
Deanu gielddastivra lea várren 124.000 kruvnnu sámegiela ovdánahttimii. HOOK juolluda ruđaid ohcamušaid vuođul.  Áigemearri ohcat guovttegielalašvuođadoarjaga 21.02.2020. Ohcamušat gieđahallojit fuolahusa, bajásšaddama ja kultuvrra...
onsdag 8. januar Tana kommune
Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2020
Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad. Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 21.02.2020. Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 17.03.2020.
onsdag 8. januar Tana kommune
Lærer i 100 % fast stilling søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
onsdag 8. januar Tana kommune
Lærer i 100 % fast stilling søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
tirsdag 7. januar Tana kommune
Sykepleier i 100 % fast stilling ved Tana hjemmetjenester, 3. gangs utlysning
Siste nytt
mandag 6. januar Tana kommune
Ohcat birasterapevttaid Ássanbálvalussii, 3. Geardde almmuheapmi
fredag 3. januar Tana kommune
Barnehageplass høsten 2020
torsdag 2. januar Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 15.01.2020
Siste nytt
24. desember 2019 Tana kommune
Rabas skohtermáđijat Deanus
20. desember 2019 Tana kommune
Miljøterapeuter søkes til Botjenesten, 3.gangs utlysning
Siste nytt
19. desember 2019 Tana kommune
Fagskolen Medlearn tilbyr fem forskjellige nettbaserte viderutdanninger
Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn, samt bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger
16. desember 2019 Tana kommune
Om direktesendinga av kommunestyremøte i 12. des.
Siste nytt
12. desember 2019 Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Feil i utfakturering av kommunale avgifter
Vi må beklage at det har skjedd en feil i utfakturering av kommunale avgifter. Flere har fått for høy festeavgift. Vi jobber med å produsere kreditnota men det er et omfattende arbeid som kan ta tid.
11. desember 2019 Tana kommune
Isveien i Rustefjelbma - Harrelv er nå åpen
Vektbegrensingen på isveien er 2 tonn og fartsgrensen er 30 km/t
11. desember 2019 Tana kommune
Det blir TV på Tana sykeavdeling
I forbindelse med utvidelsen og rehabiliteringen av Tana sykeravdeling så var det ikke opprinnelig prosjektert med TV på rommene. Dette ut i fra at det ble store kostnader i forbindelse med den tidligere TV-lisensen. Etter at dette blir aviklet fra og
10. desember 2019 Tana kommune
Isveien i Polmak er nå åpnet den 09.12.2019
Vektbegrensingen på isveien er 2 tonn og fartsgrensen er 30 km/t
9. desember 2019 Tana kommune
Årets Bedriftsutviklingspris i landbruket i Finnmark tildelt Fred Roald Johnsen og Alfheim gård i Austertana.
En allsidig gård Alfheim gård er et allsidig gårdstun med både melkebruk og kjøttproduksjon. Gården er også en godkjent Inn på tunet gård. Det arrangeres ulike aktiviteter på gården både sommer og vinter. I tillegg driver Johnsen med...
6. desember 2019 Tana kommune
Bovdehus Deanu rusttetregistar čoahkkimii, vuossárgga 9. beaivve juovlamánus diibmu 17:00 gielddastivrralanjas deanu ráđđdeviesus.
Deanu gielda lea ráhkadeamen ođđa doaibmaplána valáštallan ja fysihkalaš aktivitehtaide, dan oktavuođas bovdet mii joavkkuid ja servviid čoahkkimii vuossárga 9. Beivve juovlamánus diibmu 17:00 Gielddastivrralanjas ráđđdeviesus Deanušalddis.
5. desember 2019 Tana kommune
Alle lag og foreninger innkalles til møte om anleggsregisteret iTana, mandag 9.12. kl.17:00
I forbindelse med at Tana kommune i 2020 skal lage en ny handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet, inviterer vi alle lag og foreninger til et møte mandag 9. desember klokken 17:00 i kommunestyresalen på rådhuset i Tanabru.
5. desember 2019 Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 12. desember
Siste nytt
4. desember 2019 Tana kommune
Øket fare for elg på veiene i Tana - Vær oppmerksom!
Siste nytt
3. desember 2019 Tana kommune
Åpne skuterløyper i Tana
2. desember 2019 Tana kommune
Ovdagotti bušeahttaevttohus 2020 ja ekonomiijaplánaevttohus 2020-2023
28. november 2019 Tana kommune
Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
28. november 2019 Tana kommune
Stein Arnulf ny leder i ungdomsrådet
27. november 2019 Tana kommune
Nášunála doarjjalasáhus fátmmastit mánáid ja nuoraid
26. november 2019 Tana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
22. november 2019 Tana kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
Siste nytt
19. november 2019 Tana kommune
Oahpadeaddji ohccojuvvo Deanušalddi skuvlii
Siste nytt
19. november 2019 Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL