Tana
Offentlig møteinnkalling - Ungdomsrådet 031220
14:51 Tana kommune
Offentlig møteinnkalling - Kommunestyret 10.12.2020
14:26 Tana kommune
Ledige stillinger i hjemmetjenesten og sykeavdeling
Assisterende virksomhetsleder i hjemmetjenesten koordinator for lindrende omsorg og demens helsefagarbeider i sykeavdeling sykepleier i sykeavdeling
13:52 Tana kommune
Informasjon om kommunens aktivitetstilbud for eldre under koronapandemi
torsdag 11:33 Tana kommune
Offentlig møteinnkalling - Formannskapet 02.12.2020
torsdag 09:53 Tana kommune
Skolerute 2021-2022 og 2022-2023
torsdag 09:19 Tana kommune
Doarjjaruhta aktiviseret hearkkes ja oktonas vuorrasiid koronapandemiija áiggis
Siste nytt
onsdag 13:46 Tana kommune
Ekonomalaš njihttin – eambbo dakkárat ovddeš jagiin
tirsdag 12:12 Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Økonomisk utroskap - mer av det samme fra tidligere år
Siste nytt
mandag 20:39 Tana kommune
Ekonomalaš njihttin – maid mii dál bargat
mandag 14:24 Tana kommune
Nuvttá joatkkaoahput dearvvašvuođasuorggis 2021giđa – rabas sajit
mandag 13:02 Tana kommune
Gratis videreutdanning innen helse våren 2021 – ledige plasser
mandag 08:30 Tana kommune
Økonomisk utroskap - oppdatert: revisjonsbrev
Siste nytt
fredag 20. november Tana kommune
Almmolaš dárkkistus – Ovagodde bušeahttaevttohus 2021:i ja ekonomiplána 2021-2024
Siste nytt
fredag 20. november Tana kommune
Tilskuddsmidler for aktivisering av sårbare og ensomme eldre under koronapandemien
Siste nytt
torsdag 19. november Tana kommune
Leder siktet for grov økonomisk utroskap
Siste nytt
tirsdag 17. november Tana kommune
Formannskapsmøte 26.nov. flyttes til 2.des.
tirsdag 17. november Tana kommune
Deanu nuoraidráđđi 2020-2021
Deanu nuoraidráđis lei vuođđudančoahkkin skábmamánu 11.b. áigodahkii čavčča 2020 rájes vuosttaš jahkebeallái 2021.
tirsdag 17. november Tana kommune
Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
tirsdag 17. november Tana kommune
Nationála doarjjaortnet mánáid ja nuoraid searvadahttima várás
mandag 16. november Tana kommune
Njuolggosátta Ovdagoddečoahkkimis skábmamánu 16.b.
mandag 16. november Tana kommune
Direktesendt møte i Formannskapet 16. november
mandag 16. november Tana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
fredag 13. november Tana kommune
Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd 2020-2021
Deanu nuoraidráđđi - Tana ungdomsråd hadde sitt konstituerende møte den 11. november 2020 for perioden høsten 2020 - og første halvdel 2021. 
torsdag 12. november Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 12. november
Siste nytt
onsdag 11. november Tana kommune
Nye offisielle adressenavn på veier i boligfelter i Tana kommune
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) har i møte den 3. november 2020, vedtatt adressenavn og fastsatt skrivemåten på seks veier i fire boligfelter i Tana kommune. Dette er endelig vedtak og dermed er de gjort til offisielle adressenavn.Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK)...
onsdag 11. november Tana kommune
Nuorra! Boađe speallat ja fidne das bálkká
onsdag 11. november Tana kommune
Ungdom - Kom og spill og tjen penger
onsdag 11. november Tana kommune
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24
Siste nytt
tirsdag 10. november Tana kommune
Digitalt foreldremøte
Bli kjent med de flotte og dyktige utdannede Kulturskolelærerne 2020/2021!
tirsdag 10. november Tana kommune
Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak.
Regjeringen har den 5. november hatt preessemelding og kommet med nye regler og anbefalinger for hele landet. Noen av reglene innføres natt til lørdag 7. november (uteliv) og for sammenkomster og arrangementer fra natt til mandag 9. november
fredag 6. november Tana kommune
Stipeandaortnet doavtterstudeanttaide
torsdag 5. november Tana kommune
Leatgo dus gažaldagat almmolaš gažadandiibmui gielddastivračoahkkima oktavuođas skábmamánu 12.b.?
Siste nytt
onsdag 4. november Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Har du spørsmål til offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 12. november?
Siste nytt
onsdag 4. november Tana kommune
Stipendordning for legestudenter
Siste nytt
onsdag 4. november Tana kommune
Njuolggosátta Fuolahusa, bajásšaddama ja dearvvašvuođa váldolávdegotti čoahkkimis (HOOK) skábmamánu 3.b.
tirsdag 3. november Tana kommune
Direktesendt møte i Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og helse (HOOK) 3. nov.
tirsdag 3. november Tana kommune
Skábmamánu 1.b. 2020 rájes váldá Vearroetáhtta badjelasas vearrogáibidanbargguid mat gielddain leat odne.
Dán dáhtona rájes ii leat šat gielddas vearrogáibideaddji. Eanet dieđuid gávnnat čujuhusas www.skatteetaten.no. Barggut mat leat sirdon Vearroetáhttii leat dakkárat go reastavearuid gieđahallan, vearroruđat buorrin, lassi ovdamávssut, ovdagessosat,...
mandag 2. november Tana kommune
Olgoriikadepartemeanta ásaha spiehkasteami mátkerávvagis Davvi Supmii lávvordaga golggotmánu 31.b. gaskaija čuovganeami rájes
Rutiinnalaš SARS – CoV-2 iskan juohke 7.beaivvi bargiin geat dávjá rasttidit ráji bissehuvvo. Rievdadusat bohtet fápmui lávvordaga golggotmánu 31.b. gaskaija čuovganeami rájes Anu Nilsen Dearvvašvuođa ja fuolahusa gielddahoavda
mandag 2. november Tana kommune
Deanu gieldda plánastrategiija 2020-2023 – Gulaskuddan ja almmolaš geahčadeapmi
mandag 2. november Tana kommune
Planstrategi for Tana kommune 2020-2023 - Høring og offentlig ettersyn
fredag 30. oktober Tana kommune
Utenriksdepartementet innfører unntak fra reiserådet for Nord Finland fra og med midnatt natt til lørdag 31. oktober
Rutinemessig testing minst hver 7.dag for SARS  - CoV-2 av arbeidstakere med hyppige grensekryssinger opphører.  Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 31. oktober Anu Nilsen  kommunalsjef for helse og omsorg
fredag 30. oktober Tana kommune
Direktesendt møte i Formannskapet 29. oktober
torsdag 29. oktober Tana kommune
Dieđiheapmi ođđa Deanušalddi mánáidgárddi muddenplánabarggu álggaheami birra
onsdag 28. oktober Tana kommune
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen. Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no. Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk...
onsdag 28. oktober Tana kommune
Direktesendt møte i Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) 28. oktober
Siste nytt
onsdag 28. oktober Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 25.11.2020
tirsdag 27. oktober Tana kommune
Dieđut ássiide dearvvašvuođa- ja fuollabálvalusaid birra Covid 19 pandemiija áiggis
Doavtterguovddáš Fitnanbearráigeahčču jotkojuvvo. Dušše pasieanttat geain lea diibmu besset boahtit sisa. Olbmot geat fitnet galget dárkilit giehtabassamiin ja doalahit unnimusat 2 mehtera gaskka earáide geat leat fitname ja bargiide. Sii geat fitnet soitet...
mandag 26. oktober Tana kommune
38 ođđa negatiiva iskkusvástádusa
Siste nytt
mandag 26. oktober Tana kommune
110 negatiivvalaš iskosa dán vahku – ii oktage positiivvalaš
mandag 26. oktober Tana kommune
110 negative tester denne uken - ingen positive
søndag 25. oktober Tana kommune
38 nye negative testsvar
Siste nytt
lørdag 24. oktober Tana kommune
Informasjon til innbyggere om tjenester innen helse og omsorg under Covid 19 pandemien
Legestasjonen Viderefører besøkskontroll. Kun pasienter som har time får komme inn. Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte. Besøkende kan bli bedt om å vente ute i egen bil, og om...
fredag 23. oktober Tana kommune
Ingen positive tester så langt denne uken
Siste nytt
fredag 23. oktober Tana kommune
Deanu doavtterguovddáš dieđiha teknihkalaš váttisvuođaid leame telefonguovddážiin. Telia lea bargame divvut siva
Dát mielddisbuktá hui sakka vuoliduvvon doaibmannávcca
torsdag 22. oktober Tana kommune
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for nye Tanabru barnehage
Siste nytt
torsdag 22. oktober Tana kommune
Tana Legesenter melder om tekniske problemer med sentralbordet. Telia jobber med feilretting
Dette medfører til svært redusert kapasitet
torsdag 22. oktober Tana kommune
Deanu giellagáddi lea heaittihan buot Giellavahkku 2020 doaluid eahpesihkardili geažil Deanus Covid-19 oktavuođas.
Siste nytt
torsdag 22. oktober Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Tana samiske språksenter har avlyst alle Giellavahkku 2020 arrangement i forbindelse med usikkerhet rundt Covid-19 i Deatnu/Tana.
torsdag 22. oktober Tana kommune
Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19?
FHI ( Folkehelseinstituttet) har laget en god og enkel veileder for ungdom og voksne, og den finner du her
onsdag 21. oktober Tana kommune
Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer, – når skal de skal være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19?
FHI ( Folkehelseinstituttet) har laget en god veileder, og den finner du her
onsdag 21. oktober Tana kommune
Koronanjoammun Deanus
Siste nytt
onsdag 21. oktober Tana kommune
Frivilligsentralen stenger alle Bygdekafeene inntil videre
Vi stenger alle Bygdekafeene i alle bygdene, inntil videre! fint om dere kan dele og videreformidle dette! Ønsker alle ei fortsatt fin uke! og ta forhåndsregler, og smittevern hensyn
onsdag 21. oktober Tana kommune
Koronasmitte i Tana
onsdag 21. oktober Tana kommune
Ruskonsulent og leder av psykososialt kriseteam
Siste nytt
tirsdag 20. oktober Tana kommune
Giellavahkku Deanus
tirsdag 20. oktober Tana kommune
Ledige stillinger ved Botjenesten
mandag 19. oktober Tana kommune
Nye regler for testing for jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og pendler hyppig mellom bostedland og Norge
Ifølge Covid- 19 forskriftens §6b skal alle jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige)  og hyppig pendler mellom bostedsland og Norge er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende
fredag 16. oktober Tana kommune
Vaksine mot influensa.
Vaksine mot influensa. Sted:     Tana flerbrukshall Tid:        4. November kl 10-14               5. November kl 09-14 Tana kommune tilbyr influensavaksine til personer i følgende grupper: Gravide i 2. og 3. trimester, og...
fredag 16. oktober Tana kommune
Resepsjonen på legesenteret er stengt i dag 16.10.2020
På grunn av lite bemanning er resepsjonen på legesentret stengt i dag, dette vil også føre til lengere ventetid enn normalt. Befolkningen anbefales å sende meldinger via helsenorge.no
fredag 16. oktober Tana kommune
Tv-aksjonen 2020 - Utfordring til næringslivet om å bidra
I forbindelse med at årets TV-aksjon, som støtter  opp om WWF sitt arbeid er det etablert en Giverstafett for næringslivet.  Her kan dokker lese mer og delta i stafetten ved å bidra. Http://www.giverstafett.no/
torsdag 15. oktober Tana kommune
TV-aksjonen 2020 - Bli med og bidra som digital bøssebærer
Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. Den enkleste måten å engasjere seg på er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk. Registrer deg på blimed.no ved å trykke her Gjør bøssa personlig Del i nettverket ditt Har du...
torsdag 15. oktober Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 15. oktober
Siste nytt
tirsdag 13. oktober Tana kommune
Offentlig spørretime kl. 09:30 - 10:00, kommunestyremøte 15. oktober 2020
tirsdag 13. oktober Tana kommune
Almmolaš gažadandiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas golggotmánu 15.b.
Siste nytt
mandag 12. oktober Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL