Tana
Driver du med kreativ næring - bli med på kreativ kafe 25. februar
Hjerterom 25. februar kl. 17:30 - 20:30
fredag 14:07 Tana kommune
Rektor ved Tanabru skole
fredag 08:23 Tana kommune
Vinterperleturer i Tana
torsdag 13:18 Tana kommune
Tana kommune selger Golf 2010 modell 1.6 l Diesel til høystbydende
onsdag 11:01 Tana kommune
ID 772 - Bisttevaš rabas doaimmatusjođiteaddji virgi Buohcciidossodagas
Siste nytt
tirsdag 14:18 Tana kommune
Utlegging av listeforslag til ettersyn - Kommunestyrevalget 2019
mandag 13:58 Tana kommune
Nyåpning hos Montér Tana
Etter brann og flere år med hard jobbing i midlertidige lokaler var det en glad byggevarebutikk som endelig innviet ny butikk i Grenvegen 11.
søndag 17. februar Byggmesteren
Øket fare for elg på veiene i Tana - Vær oppmerksom!
Siste nytt
fredag 15. februar Tana kommune
FINNMARK

Kunngjøring listeforslag
Kommunestyrevalget 2019 i Tana kommune
fredag 15. februar Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 14. februar 2019
torsdag 14. februar Tana kommune
Offentlig spørretime kl. 09:30 - 10:00, kommunestyremøte 14. februar 2019
tirsdag 12. februar Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 14. februar
mandag 11. februar Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 14. februar
fredag 8. februar Tana kommune
Innskriving av elever i 1. trinn for skoleår 2019-2020
Siste nytt
torsdag 7. februar Tana kommune
Sisačálihit 1. ceahke ohppiid skuvlajagi 2019/2020
Siste nytt
torsdag 7. februar Tana kommune
Doarjja sámegiela ovdánahttimii - guovttegielalašvuođadoarjja 2019
Deanu gielddastivra lea várren 124.000 kruvnnu sámegiela ovdánahttimii. HOOK juolluda ruđaid ohcamušaid vuođul.  Áigemearri ohcat guovttegielalašvuođadoarjaga 28.02.2019. Ohcamušat gieđahallojit fuolahusa, bajásšaddama ja kultuvrra...
torsdag 7. februar Tana kommune
Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2019
Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad. Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 28.02.2019. Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 26.03.2019.
torsdag 7. februar Tana kommune
ID 772 - fast stilling som virksomhetsleder ved Sykeavdelingen
Siste nytt
torsdag 7. februar Tana kommune
ID 771 - fast 100 % stilling som konsulent ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
onsdag 6. februar Tana kommune
Prográmma Sámi álbmotbeaivvi / Program samefolkets dag 2019
Siste nytt
lørdag 2. februar Tana kommune
Ledig stilling som helsesykepleier ved Tana helsestasjon
fredag 1. februar Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 13.03.2019
fredag 1. februar Tana kommune
Markering av de gode resultatene Tanabru skole hadde i Norges Største Lesekonkurranse 5.2.19 kl.12:00
Tanabru Skole er meget stolt av elevene som har oppnådd slike gode resultater. Lærerne på mellomtrinnet må også berømmes for iveren med og gjennomføringen.
fredag 1. februar Tana kommune
ID 767 – Ásodatbálvalus ohcá buohccedivššáriid/suodjalandivššáriid várutusváktan
torsdag 31. januar Tana kommune
Barnehageplass høsten 2019
onsdag 30. januar Tana kommune
ID 769 - vikariat i 100 % stilling som koordinator for lindring og demens / sykepleier ved Tana hjemmetjenester
onsdag 30. januar Tana kommune
ID 768 – fast 100 % stilling som sykepleier ved Tana hjemmetjenester
tirsdag 29. januar Tana kommune
Tana kommune satser på et Inkluderende barnehage- og skolemiljø
Tana kommune deltar i et prosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som heter «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», heretter kalt IBS. Dette er et prosjekt som skal ivareta barn og unge helt fra barnehage ut grunnskolen, og spesielt lette overgangen fra skole...
mandag 28. januar Tana kommune
ID 767 – Botjenesten søker sykepleiere/vernepleiere til beredskapsvakter
mandag 28. januar Tana kommune
Váilevaš beassan Deanušaldi guovddážis gaskavahko 23.b. gitta bearjadaga 25.b. ođđajagemánus
Sivas danin go leat goaivunbarggut Gelbbolašvuođa dálus de šaddet oasit Kathrine Johnsen geainnus Deanušaldi guovddážis giddejuvvot áiggis: Gaskavahku 23.b. ođđajagemánus tii 07:30 gitta bearjadaga 25.b. ođđajagemánus tii 15:00. Sisavuodjin
tirsdag 22. januar Tana kommune
Perletur-krusene for 2018 ankommet
Siste nytt
tirsdag 22. januar Tana kommune
Detáljareguleren Deanušaldi guoddážis: Ođđa diehtu plánaálggateapmái
Deanu ovdagoddi mearriđii čoahkkimistis 29.11.2018:is dieđitit reguleret Deanušaldi guovddáš. Regulerema áigumuš leat sihkkarastit ođđa huksenguovlluid guovddášulbmiliid várás, earret eará gelbbolašvuođaguovddáš ...
tirsdag 22. januar Tana kommune
Redusert fremkommelighet i Tanabru sentrum fra onsdag 23. til fredag 25. januar
På grunn av gravearbeider ved Kunnskapens hus vil deler av Kathrine Johnsen geaidnu i Tanabru sentrum være avsperret fra: onsdag 23. januar kl 07:30 til fredag 25. januar kl 15:00. Innkjøring fra fylkesveg inn til Kathrine Johnsen geaidnu vil være
mandag 21. januar Tana kommune
FINNMARK

Digitalt planregister for Tana kommune
onsdag 16. januar Tana kommune
Høring - Forslag til forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Karasjok og Tana kommuner
tirsdag 15. januar Tana kommune
Ledige stillinger ved Sykeavdelingen
mandag 14. januar Tana kommune
Detaljregulering for Tanabru sentrum: Nytt varsel om planoppstart
Formannskapet i Tana vedtok i sitt møte 29.11.2018 å varsle regulering av Tanabru sentrum. Hensikten med reguleringen er å sikre nye utbyggingsområder for sentrumsformål, bl.a. kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), et nett av
torsdag 10. januar Tana kommune
Ny saksbehandler for bostøtte og startlån i Tana kommune
Fra 1.januar 2019 er saksbehandlingen for bostøtte og startlån overført til økonomi og serviceavdelingen. Kontaktperson er økonomisjef Sissel Marie Saua. Hun kan nås på tlf. 464 00 221 eller e-post: sms@tana.kommune.no
onsdag 9. januar Tana kommune
Dárkilis oasseregulerenplána ovtta guvlui- Julelva/ Juovlajohka leat mearriduvvon
Siste nytt
tirsdag 8. januar Tana kommune
ID 764 - Bisttevaš 100 % IT-konsuleantta virgi rabas Deanu gielddas
tirsdag 8. januar Tana kommune
Detaljregulering for et område av Julelva/Juovlajohka er vedtatt
Siste nytt
mandag 7. januar Tana kommune
Deanu čáhcceguovllus lea rabas čoahkkin, vuossárgga 7.b. ođđajagemánus tii. 14:is Deanu ráđđevisttis
mandag 7. januar Tana kommune
ID 764 - Fast 100 % stilling som IT-konsulent i Tana kommune
Siste nytt
fredag 4. januar Tana kommune
Isveien i Polmak åpnes i dag fredag 4.Januar 2019
Siste nytt
fredag 4. januar Tana kommune
Søknadsskjema til Lokalsamfunnsordningen, til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom
Siste nytt
fredag 4. januar Tana kommune
Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter.
Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Tilhørighet til en nasjonal minoritet tar utgangspunkt i personers egen oppfatning av om de tilhører
fredag 4. januar Tana kommune
Isveien Rustefjelbma - Harrelv er nå åpnet
Siste nytt
fredag 4. januar Tana kommune
Samiskkurs på kveldstid
Siste nytt
torsdag 3. januar Tana kommune
Åpent møte i Tana vannområde, mandag 7. januar kl. 14 på Tana rådhus
Siste nytt
torsdag 3. januar Tana kommune
Øfas informerer om tømmerutene
Våre abonnenter har vært flink i å ta i bruk kildesortering og vi ser en reduksjon i restavfallet på opp mot 40%. Som en følge av dette legger ØFAS om kjøreruter og hentefrekvenser fra 2019 hvor vi skal hente plast/papir/kartong/papp oftere. Det er viktig at abonnentene...
27. desember 2018 Tana kommune
Åpne skuterløyper i Tana
27. desember 2018 Tana kommune
Folkemøte om ny bestandsplan for elg 9. januar kl. 18.00 på Rådhuset
21. desember 2018 Tana kommune
Nesseby og Tana barneverntjeneste starter opp med døgnbemannet barnevernvakt.
02.01.19 starter Nesseby og Tana barneverntjeneste opp med døgnbemannet barnevernvakt. Telefonnummer til barnevernvakta er: 404 406 20
21. desember 2018 Tana kommune
Ledig 100% fast stilling som Saksbehandler i Nesseby og Tana barnevernstjeneste
Stillingen kan søkes her
18. desember 2018 Tana kommune
Pedagogisk leder stilling ledig i Diddi Mánáidgárdi
18. desember 2018 Tana kommune
Møteplan 2019
Siste nytt
13. desember 2018 Tana kommune
ID 753 – Rabas doaimmahusjođiheaddji virgi ovdánahttinossodagas
Siste nytt
12. desember 2018 Tana kommune
ID 753 - virksomhetsleder ved Utviklingsavdelingen
11. desember 2018 Tana kommune
FINNMARK

Møte i dispensasjonsutvalget 23.01.2019
Siste nytt
10. desember 2018 Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 13. desember
Siste nytt
7. desember 2018 Tana kommune
ID 763 - Ledig vikariat i 100 % stilling som IT-konsulent/medarbeider
Siste nytt
5. desember 2018 Tana kommune
Røykvarslerdagen 1. desember
32 branndøde i Finnmark siden år 2000   I perioden 2000 til 2017 var det 1 363 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 140 branner og desember med 113. Så langt i år har en person omkommet i brann i Finnmark.   - Levende
1. desember 2018 Tana kommune
Kurs i varme arbeider
Prosjektet SápmiAgri ønsker å invitere gårdbrukere i Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger til varme arbeider kurs. torsdag 13. des Tana VGS kl. 9 - 17
29. november 2018 Tana kommune
Uttalelse om Tana videregående skole
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune har i møte 27. november gitt følgende uttalelse om Tana videregående skole.
27. november 2018 Tana kommune
ID 760 - Rektor ved Tanabru skole
26. november 2018 Tana kommune
Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Siste nytt
20. november 2018 Tana kommune
ID 758 - Vikariat i 60 % stilling som spesialsykepleier innen psykisk helse ved helseavdelingen i Tana kommune
20. november 2018 Tana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019
16. november 2018 Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 15. november 2018
15. november 2018 Tana kommune
ID 759 - Midlertidig 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Boftsa oppvekstsenter/barnehage
13. november 2018 Tana kommune
Tana kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Sjekk at ditt nummer er registrert hos oss.
Sjekk at ditt nummer er oppført i våre registre slik at du kan motta viktig informasjon fra kommunen. Dette gjøres via www.servicevarsling.no, klikk på linken "Sjekk din oppføring" og følg instruksjonene. Dersom du ikke er registrert hos oss, legg inn din...
12. november 2018 Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 15. november
12. november 2018 Tana kommune
Kokevarselet for Tanabru, Vester-/Østre Seida, Holmesund, Horma, Alleknjarg og Polmak øst er hevet
Alle de tre vannprøvene vi tok i forrige uke var tilfredsstillende, slik at kokevarselet kan heves umiddelbart. Det vil nok være fortsatt litt vann igjen i ledningenettet og i høydebassenget i Tanabru som fortsatt er klorbehandlet, men dette vil
11. november 2018 Tana kommune
ID 757 - Vikariat i 50 % stilling som kommunelege
Siste nytt
8. november 2018 Tana kommune
Almmolaš gažadantiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas skábmamánu 15.b
7. november 2018 Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL