Tana
Influensavaksinering
torsdag 12:04 Tana kommune
Fremtid for ungdom i Tana?
Velkommen til Folkemøte/Temakveld, Galleri Martin Tirsdag 23.10 Klokken 19:00
torsdag 09:00 Tana kommune
Kokevarsel for Tanabru, Holmesund, Vestre- og Østre Seida, Alleknjarg og Polmak
På grunn av E-Coli funn bes dere alle koke alt vann som brukes til drikke og matlaging. Vi vil varsle dere  når vannet er  trygt å bruke.
onsdag 15:29 Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2018 - Bli med
mandag 12:23 Tana kommune
Ledig stilling som organist i Tana sokn 2. gangs utlysning
torsdag 11. oktober Tana kommune
Jahkedieđátus eanadoallu 2016/2017
onsdag 10. oktober Tana kommune
Diehtun guovllulaš láhkaásahusa álggáhanbargu
onsdag 10. oktober Tana kommune
Gielddus biepmat sarváealiid (guoskká maidái vuovderuigui)
Siste nytt
tirsdag 9. oktober Tana kommune
FINNMARK

ID 754 - 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Boftsa barnehage i Tana kommune
mandag 8. oktober Tana kommune
Rabas doaibmasoahpamuš ealliidohcciolmmoš
mandag 8. oktober Tana kommune
Varsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift
torsdag 4. oktober Tana kommune
Forbud mot foring av hjortedyr (gjelder også rådyr)
torsdag 4. oktober Tana kommune
Rapport fra ekstern vurdering på Tanabru skole uke 39/2018
Vedlagt følger rapport fra den eksterne vurderingen og presentasjonen: Rapport ekstern vurdering Tanabru skole 2018.pdf Presentasjon - Ekstern skolevurdering Tanabru skole 2018.pdf
onsdag 3. oktober Tana kommune
Ledig oppdragsavtale som ettersøkspersonell.
onsdag 3. oktober Tana kommune
ID 753 – Rabas doaimmahusjođiteaddji virgi ovdánahttinossodagas
Deanu gielddas leat sullii 2900 ássi. Gielda lea Nuorta-Finnmárkkus ja lea rádjagielda Supmii. Deatnu, vuotna ja duottar leat gieldda erenoamášvuođat ja váikkutit ássamii, kultuvrii ja ealátusaide. Gielddaguovddáš Deanušaldi lea...
tirsdag 2. oktober Tana kommune
Nå blir det folkebad på lørdager også
Tana svømmeklubb starter opp med folkebad førstkommende lørdag. Åpningstiden er 12-15.30 Prisen er som vanlig: barn kr. 50,- og voksne kr.70,-
mandag 1. oktober Tana kommune
ID 753 - Ledig stilling som virksomhetsleder ved utviklingsavdeling
fredag 28. september Tana kommune
ID 752 – Ledig stilling som personalleder
fredag 28. september Tana kommune
Direkteoverføring av kommunestyret i går 27.09.18
Dessverre aå hadde vi store problemer med sendinga, og til slutt var det helt stopp. Vi fikk melding i dag at årsaken var datakræsj hos leverandøren vår, men de skal prøve å rekonstruere møtet, slik at vi får se mest mulig på et seinere
fredag 28. september Tana kommune
Velkommen til konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", 13.-14. nov. 2018
torsdag 27. september Tana kommune
Problemer med direktesending av dagens kommunestyremøte
Det er problemer med sendinga, det jobbes for å rette feilen. Oppdatert kl. 12:40: det er fortsatt problemer med sendinga.
torsdag 27. september Tana kommune
Eldredagen i Tana
Den internasjonale eldredagen markeres i Galleri Martin onsdag 3. okt.
onsdag 26. september Tana kommune
Njuolggasátta gielddastivračoahkkin čakčamánu 27.b.
onsdag 26. september Tana kommune
Info om folkebad
Badevaktene fra Sirbmá IL påminner om Tana kommunes generelle instrukser for Tana svømmehall. Sirbmá IL opprettholder sitt eget skjerpa reglement på folkebadet onsdager om at barn under 12 år skal ha følge av badende voksen. Vi presiserer at badende voksen er en voksen i...
tirsdag 25. september Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 27. september
tirsdag 25. september Tana kommune
Don sáhtat ohcat visttesaji ođđa ássanguovllus Deanušaldis, Čorroguolbba
Geasi rájes leat leamašan vejolaš ohcat visttesaji Čorroguolbba huksenguovllus dan vuosttas huksenoasis. Jos ozat ovdal čakčamánu 30.b., de leat don mielde vuosttas juohkinvuorus.
mandag 24. september Tana kommune
Du kan søke om tomt i det nye boligområdet ved Tanabru, Čorroguolbba
Siden i sommer har det vært mulig å søke om tomt i det første utbyggingstrinnet av Čorroguolbba boligområde. Søker du før 30.september, blir du med i første tildelingsrunde.
mandag 24. september Tana kommune
Almmolaš gažadantiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas čakčamánu 27.b
mandag 24. september Tana kommune
Pressemelding: Ekstern vurdering av Tanabru skole
torsdag 20. september Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 27. september
onsdag 19. september Tana kommune
Čoahkkin juoŋastanlobi- ja dispalávdegottis šaddá leat 28.11.2018
onsdag 19. september Tana kommune
Invitasjon til verksted om Digital sykefraværsoppfølging
tirsdag 18. september Tana kommune
Detaljreguleringsplan for et område av Juovlajohka/Julelva
Tana formannskap vedtok i sitt møte 13.09.2018 å sende forslag til Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjenoppretter flommarker for å bedre vilkårene for sjørøya og den...
mandag 17. september Tana kommune
FINNMARK

Nybegynnerkurs i samisk
mandag 17. september Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 28.11.2018
mandag 17. september Tana kommune
Leirpollen transformatorstasjon - høring av endringssøknad
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Varanger Kraftnett AS for oppgradering av Leirpollen transformatorstasjon. NVE ønsker synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere ev. negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 03.10.2018.
fredag 14. september Tana kommune
Jodduprosjektet har fått egen hjemmeside - joddu.no
På hjemmesiden www.joddu.no vil det bli fortløpende oppdateringer om prosjektets visjon, innhold og framdrift.
fredag 14. september Tana kommune
Skrivemåten av 108 natur- og bruksnavn er vedtatt
Kartverket har i år fastsatt skrivemåten av 108 flerspråklige naturnavn og bruksnavn i Tana. Dette gjelder navn fra Čuđegurra i sør, til Šuoššjohka i vest og Hánájohka i øst. Navnene er knyttet til bygdenavnene i Tana, som fikk fastsatt...
torsdag 13. september Tana kommune
ID 751 - Fast 90 % stilling som renholdsoperatør ved Bygg- anlegg- og IT-avdelingen med arbeidssted p.t. ved Austertana oppvekstsenter
tirsdag 11. september Tana kommune
Endelig folkebad i Tana
I forbindelse med at vi har fått ny svømmehall så skal vi gå i gang med å tilby folkebad. Dette klarer vi i samarbeid med Sirma IL og svømmeklubben, som har tatt på seg ansvaret med å arrangere folkebadene. Vi skal prøve å få arrangert folkebad to...
mandag 3. september Tana kommune
Speallodoarjagat 2019 – Kursa lágáida ja servviida Speallodoarjagiid birra
tirsdag 28. august Tana kommune
Spillemidler 2019 Tana Kommune
Ta kontakt innen 15. oktober
mandag 27. august Tana kommune
Røberggeaidnu, oassi Katherine Johnsen geainnus ja oassi Ringgeainnus šaddá leat gitta 28.08, 11.09 ja 25.09
mandag 27. august Tana kommune
Røbergveien, deler av Katherine Johnsens vei og deler av Ringveien vil bli stengt 28.08, 11.09 og 25.09
mandag 27. august Tana kommune
Spillemidler 2019 - Kurs om spillemidler for lag og foreninger
mandag 27. august Tana kommune
ID 749 – Vikariat i 80 % stilling som koordinator for lindring og demens
Siste nytt
fredag 24. august Tana kommune
Tana bru barnehage har behov for tilkallingsvikarer for barnehageåret 2018/2019
onsdag 22. august Tana kommune
Påminnelse på SMS om legetime opphørte dessverre fra i dag
Tana kommune har fått et to dagers varsel om at leverandøren av SMS-varslet HelseRespons og leverandøre av pasientjournalsystemet System X - Hove Medical System har avsluttet samarbeidet. Dette innebærer SMS-varslinger om legetime opphører fra i dag. Helseavdelingen arbeider med...
onsdag 22. august Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 12.09.2018
fredag 17. august Tana kommune
ID 748 - Engasjement 80% stilling som barne‐ og ungdomsarbeider ved Tana bru barnehage
torsdag 16. august Tana kommune
Møt Tana legesenter, frisklivssentralen og ambulansetjenesten ved krysset mellom ringveien og Fv 98 (17. aug)
onsdag 15. august Tana kommune
Samisk filmskuespiller kurs
Delta på kurset. Kjent og opplært skuespiller Inga Márjá Sarr tilbyr gratis kurs for ungdom på miljøbygget i Tana 06 og 07 oktober.
onsdag 15. august Tana kommune
Morgendagens vitner
Dette er en forestilling dere må få med dere. Solveig Leinan-Hermo fra Hammerfest sitt eget profesjonelle dansekompani Stellaris DansTeater har invitert LAVA-Dansproduktion fra Stockholm til å samarbeide om denne aktuelle danseteaterforestillingen som i høst besøker Tana...
tirsdag 14. august Tana kommune
Arctic Race of Norway - Stengetider Tanabru 17. August
Bildet viser når de forskjellige gater i Tanabru er stengt under avviklingen av Arctic Race of Norway. Start-/arrangementområdet ( se bilde) vil være avsperret for trafikk fra 06.00 - 11.30. De øvrige veier inn mot Ringveien vil være avsperret i perioden 09.00 - 11.30. Parkering kan...
mandag 13. august Tana kommune
Sámi filbmaneavtár kursa
Searvva kursii. Oahppan ja dovddus Sámi neavtár Inga Márjá Sarre fállá nuvtta kurssa nuoraide Deanu Birasvisttis 6. ja 7. beaivve golggutmánu.
mandag 13. august Tana kommune
Skuvlaálgin Deanu gielddas
Deanu vuođđoskuvllat ja rávisolbmooahpahus álget borgemánu 20. beaivve 2018, earret Sirpmá skuvla mii álgá borgemánu 14. beaivve 2018.
tirsdag 7. august Tana kommune
Skolestart i Tana kommune
Oppstart av grunnskoler og voksenopplæringen i Tana er 20. august 2018, med unntak Sirpmá skuvla som har oppstart 14. august 2018.
tirsdag 7. august Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 15.08.2018
Siste nytt
mandag 6. august Tana kommune
FINNMARK

ID 695 - Ledig stilling som vaktmesterbrannkonstabel, 2.gang utlysning
tirsdag 24. juli Tana kommune
Ledig stilling som organist i Tana sokn
Siste nytt
torsdag 19. juli Tana kommune
Nå kan du søke tomt i det nye boligområdet ved Tanabru, Čorroguolbba
Nå er det mulig å søke om tomt i det første utbyggingstrinnet av Čorroguolbba boligområde. Søker du før 30.september, blir du med i første tildelingsrunde.
torsdag 19. juli Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
onsdag 18. juli Tana kommune
ID 730 - Teaterpedagog / prosjektleder 50% stilling, 2.gang utlysning
tirsdag 17. juli Tana kommune
Ohccat oahpaheaddjiid Deanu kulturskuvlii ja Sámi Mánáid Teáhterii
tirsdag 17. juli Tana kommune
Vi søker lærere til Tana kulturskole og Samisk Barneteater
tirsdag 17. juli Tana kommune
ID 729 - Fast 100 % stilling som pedagogisk leder ved Tana bru barnehage, 2.gang utlysning
Siste nytt
mandag 16. juli Tana kommune
Treningstider tana svømmehall
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 10.august 2018 for tildeling av faste treningstider forut for høsten 2018.
mandag 16. juli Tana kommune
To heltidsstillinger som miljøterapeut i ett års engasjement ved Botjenesten i Tana kommune
fredag 13. juli Tana kommune
Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt
Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.
torsdag 12. juli Tana kommune
Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes er vedtatt
Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft - Gálbenjárga/Kaldbakknes den 14.06.2018 i sak 26/2018. Planen skal bidra til å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde. Klagefristen er 27.august 2018.
mandag 9. juli Tana kommune
ID 744 - Årsvikariat i 100% stilling som tilflytterkonsulent
Siste nytt
mandag 9. juli Tana kommune
Lag og foreninger i Tana kommune - kontaktinformasjon
Tana kommune har utarbeidet en fullstendig liste med kontaktinformasjon til lagene og foreningene i Tana. Vi prøver å holde informasjonen oppdatert. Vi ber derrfor om tilbakemelding fra publikum på evt. endringer.
fredag 6. juli Tana kommune
Vi selger vår Scania P82 1982 modell til høystbydende
Tana kommune selger det gamle chassiet til brannvesenets tankbil. Bilen er en Scania P82 - 1982 modell. Bilen har kun det dekksett som den står på. Bilen selges til høystbydende og i den tilstand den er i. Det gis ingen garanti. Budfrist er Torsdag 12. Juli kl. 12:00 Bud sendes pr. epost til :...
torsdag 5. juli Tana kommune
Hold hunden i bånd!
onsdag 4. juli Tana kommune
Konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", 13.-14. november 2018
onsdag 4. juli Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL