Tana
Møteplan 2019
Siste nytt
torsdag 18:00 Tana kommune
ID 753 – Rabas doaimmahusjođiheaddji virgi ovdánahttinossodagas
Siste nytt
onsdag 15:08 Tana kommune
ID 753 - virksomhetsleder ved Utviklingsavdelingen
tirsdag 11. desember Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 23.01.2019
Siste nytt
mandag 10. desember Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 13. desember
Siste nytt
fredag 7. desember Tana kommune
ID 763 - Ledig vikariat i 100 % stilling som IT-konsulent/medarbeider
Siste nytt
onsdag 5. desember Tana kommune
Røykvarslerdagen 1. desember
32 branndøde i Finnmark siden år 2000   I perioden 2000 til 2017 var det 1 363 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 140 branner og desember med 113. Så langt i år har en person omkommet i brann i Finnmark.   - Levende
lørdag 1. desember Tana kommune
Kurs i varme arbeider
Prosjektet SápmiAgri ønsker å invitere gårdbrukere i Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger til varme arbeider kurs. torsdag 13. des Tana VGS kl. 9 - 17
torsdag 29. november Tana kommune
FINNMARK

Uttalelse om Tana videregående skole
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune har i møte 27. november gitt følgende uttalelse om Tana videregående skole.
tirsdag 27. november Tana kommune
ID 760 - Rektor ved Tanabru skole
mandag 26. november Tana kommune
Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Siste nytt
tirsdag 20. november Tana kommune
ID 758 - Vikariat i 60 % stilling som spesialsykepleier innen psykisk helse ved helseavdelingen i Tana kommune
tirsdag 20. november Tana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019
fredag 16. november Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 15. november 2018
torsdag 15. november Tana kommune
ID 759 - Midlertidig 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Boftsa oppvekstsenter/barnehage
tirsdag 13. november Tana kommune
Tana kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Sjekk at ditt nummer er registrert hos oss.
Sjekk at ditt nummer er oppført i våre registre slik at du kan motta viktig informasjon fra kommunen. Dette gjøres via www.servicevarsling.no, klikk på linken "Sjekk din oppføring" og følg instruksjonene. Dersom du ikke er registrert hos oss, legg inn din...
mandag 12. november Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 15. november
mandag 12. november Tana kommune
Kokevarselet for Tanabru, Vester-/Østre Seida, Holmesund, Horma, Alleknjarg og Polmak øst er hevet
Alle de tre vannprøvene vi tok i forrige uke var tilfredsstillende, slik at kokevarselet kan heves umiddelbart. Det vil nok være fortsatt litt vann igjen i ledningenettet og i høydebassenget i Tanabru som fortsatt er klorbehandlet, men dette vil
søndag 11. november Tana kommune
ID 757 - Vikariat i 50 % stilling som kommunelege
Siste nytt
torsdag 8. november Tana kommune
Almmolaš gažadantiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas skábmamánu 15.b
onsdag 7. november Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 15. november
onsdag 7. november Tana kommune
19-åring døde i ulykke i Tana
En 19 år gammel mann omkom søndag ettermiddag i en trafikkulykke i Austertana i Tana kommune i Øst-Finnmark.
søndag 4. november ABC Nyheter
Kunngjøring av tilskudd til kvensk språk og kultur i 2019
torsdag 1. november Tana kommune
Informasjon kokevarsel Lismajavri vannverk 01. november
Lismajavri vannverk leverer vann til Tanabru, Østre - og vestre Seida, Holmesund, Horma, Alleknjarg og Polmak øst. Kokevarselet opprettholdes videre. Vannet i Lismajavri er forurenset. Oppdatering etter 25. okt. Vi har gjennomgått våre prosedyrer og renseanlegget uten å avdekke avvik....
torsdag 1. november Tana kommune
ID 756 – gaskkaboddosaš virgi 72,5% dearvvasvuođa fágabargi Ásodatbálvalusas
mandag 29. oktober Tana kommune
Vannavstegning i dag i området Tanabru, Østre- og Vestre Seida fra 18:00 - 04:00
I forbindelse med vårt arbeid med drikkevannet så vil vi stenge vannet i område Tanabru, Østre- og Vestre Seida i perioden 18:00 - 04:00. I forbindelse med stegningen vil vi spyle vannledningene, slik at det må påregnes misfarget vann i etterkant, så la krana stå...
mandag 29. oktober Tana kommune
ID 755 – guokte ollesáigge virggi birasterapeutan Ásodatbálvalusas
Siste nytt
mandag 29. oktober Tana kommune
Gratulere - Ella Marie med seier i Stjernekamp 2018
lørdag 27. oktober Tana kommune
Skoleutvikling i Tana - samling med veilederkorpset oktober 2018
lørdag 27. oktober Tana kommune
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrist 9. november 2018.
Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.
fredag 26. oktober Tana kommune
Diehtu vuoššanvárutusa birra – Lišmajávrri čáhccerustet.
Lišmajávrri čáhccerustet addá čázi Deanušaldái, Nuorttit ja Oarjjit Sieiddái, Leaibenjárgii, Horbmái, Álletnjárgii ja Nuortit Buolbmágii Vuoššanvárutus doalatuvvo ain viidáseabbot....
torsdag 25. oktober Tana kommune
ID 756 - vikariat i 72,5 % stilling som helsefagarbeider ved Botjenesten
torsdag 25. oktober Tana kommune
Informasjon om kokevarsel – Lismajavri vannverk.
Lismajavri vannverk leverer vann til Tanabru, Østre - og vestre Seida, Holmesund, Horma, Alleknjarg og Polmak øst. Kokevarselet opprettholdes videre. Vannet i Lismajavri er forurenset
torsdag 25. oktober Tana kommune
FINNMARK

ID 755 - to heltidsstillinger som miljøterapeut ved Botjenesten
onsdag 24. oktober Tana kommune
Čáhccevuoššan várutus Lišmmajávrri čáhccerustegis
Lišmmajávri buktá čázi oarjjit ja nuorttit Sieddái, Leaibenjárgii, Buolbmágii, Hobmái, Álletnjárgii ja Deanušaldái. OÄ‘Ä‘a iskkosat leat váldon duorastaga 18., bearjadaga 19. Ja vuossárgga...
tirsdag 23. oktober Tana kommune
Deanu Doavttestášuvnna dárbbaša sadjásaš bargiid
tirsdag 23. oktober Tana kommune
Oppdatering kokevarsel Lismajavri vannverk
Lismajavri leverer vann til Vestre og Østre Seida, Holmesund, Polmak, Horma, Alleknjarg og Tanabru. Nye prøver er tatt torsdag 18., fredag 19. og mandag 22. oktober. Ingen funn av bakterier på drikkevannet ut fra vårt renseanlegg, men funn av bakterier i Lismajavri. Startet kloring av...
mandag 22. oktober Tana kommune
Golgodávdaváksineren
mandag 22. oktober Tana kommune
Legestasjonen i Tana har behov for vikarer
mandag 22. oktober Tana kommune
Vannavstegning Tanabru, Vestre- og Østre Seida i dag fra 23:00 til 03:00
Tana kommune melder om vannavstengning i område Tanabru, Vestre Seida og Østre Seida, på grunn av arbeid på ledningsnettet. Vannet blir borte i dag Fredag 19.10 fra kl. 23:00 til kl. 03:00. Misfarget vann må påregnes
fredag 19. oktober Tana kommune
Influensavaksinering
torsdag 18. oktober Tana kommune
Fremtid for ungdom i Tana?
Velkommen til Folkemøte/Temakveld, Galleri Martin Tirsdag 23.10 Klokken 19:00
torsdag 18. oktober Tana kommune
Kokevarsel for Tanabru, Holmesund, Vestre- og Østre Seida, Alleknjarg og Polmak
På grunn av E-Coli funn bes dere alle koke alt vann som brukes til drikke og matlaging. Vi vil varsle dere  når vannet er  trygt å bruke.
onsdag 17. oktober Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2018 - Bli med
mandag 15. oktober Tana kommune
Ledig stilling som organist i Tana sokn 2. gangs utlysning
torsdag 11. oktober Tana kommune
Jahkedieđátus eanadoallu 2016/2017
onsdag 10. oktober Tana kommune
Diehtun guovllulaš láhkaásahusa álggáhanbargu
onsdag 10. oktober Tana kommune
Gielddus biepmat sarváealiid (guoskká maidái vuovderuigui)
Siste nytt
tirsdag 9. oktober Tana kommune
ID 754 - 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Boftsa barnehage i Tana kommune
mandag 8. oktober Tana kommune
Rabas doaibmasoahpamuš ealliidohcciolmmoš
mandag 8. oktober Tana kommune
Varsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift
torsdag 4. oktober Tana kommune
Forbud mot foring av hjortedyr (gjelder også rådyr)
torsdag 4. oktober Tana kommune
Rapport fra ekstern vurdering på Tanabru skole uke 39/2018
Vedlagt følger rapport fra den eksterne vurderingen og presentasjonen: Rapport ekstern vurdering Tanabru skole 2018.pdf Presentasjon - Ekstern skolevurdering Tanabru skole 2018.pdf
onsdag 3. oktober Tana kommune
Ledig oppdragsavtale som ettersøkspersonell.
onsdag 3. oktober Tana kommune
ID 753 – Rabas doaimmahusjođiteaddji virgi ovdánahttinossodagas
Deanu gielddas leat sullii 2900 ássi. Gielda lea Nuorta-Finnmárkkus ja lea rádjagielda Supmii. Deatnu, vuotna ja duottar leat gieldda erenoamášvuođat ja váikkutit ássamii, kultuvrii ja ealátusaide. Gielddaguovddáš Deanušaldi lea...
tirsdag 2. oktober Tana kommune
Nå blir det folkebad på lørdager også
Tana svømmeklubb starter opp med folkebad førstkommende lørdag. Åpningstiden er 12-15.30 Prisen er som vanlig: barn kr. 50,- og voksne kr.70,-
mandag 1. oktober Tana kommune
ID 753 - Ledig stilling som virksomhetsleder ved utviklingsavdeling
fredag 28. september Tana kommune
ID 752 – Ledig stilling som personalleder
fredag 28. september Tana kommune
FINNMARK

Eldredagen i Tana
Den internasjonale eldredagen markeres i Galleri Martin onsdag 3. okt.
onsdag 26. september Tana kommune
Njuolggasátta gielddastivračoahkkin čakčamánu 27.b.
onsdag 26. september Tana kommune
Info om folkebad
Badevaktene fra Sirbmá IL påminner om Tana kommunes generelle instrukser for Tana svømmehall. Sirbmá IL opprettholder sitt eget skjerpa reglement på folkebadet onsdager om at barn under 12 år skal ha følge av badende voksen. Vi presiserer at badende voksen er en voksen i...
tirsdag 25. september Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 27. september
tirsdag 25. september Tana kommune
Don sáhtat ohcat visttesaji ođđa ássanguovllus Deanušaldis, Čorroguolbba
Geasi rájes leat leamašan vejolaš ohcat visttesaji Čorroguolbba huksenguovllus dan vuosttas huksenoasis. Jos ozat ovdal čakčamánu 30.b., de leat don mielde vuosttas juohkinvuorus.
mandag 24. september Tana kommune
Pressemelding: Ekstern vurdering av Tanabru skole
torsdag 20. september Tana kommune
Nybegynnerkurs i samisk
mandag 17. september Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 28.11.2018
mandag 17. september Tana kommune
Leirpollen transformatorstasjon - høring av endringssøknad
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Varanger Kraftnett AS for oppgradering av Leirpollen transformatorstasjon. NVE ønsker synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere ev. negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 03.10.2018.
fredag 14. september Tana kommune
Jodduprosjektet har fått egen hjemmeside - joddu.no
På hjemmesiden www.joddu.no vil det bli fortløpende oppdateringer om prosjektets visjon, innhold og framdrift.
fredag 14. september Tana kommune
Skrivemåten av 108 natur- og bruksnavn er vedtatt
Kartverket har i år fastsatt skrivemåten av 108 flerspråklige naturnavn og bruksnavn i Tana. Dette gjelder navn fra Čuđegurra i sør, til Šuoššjohka i vest og Hánájohka i øst. Navnene er knyttet til bygdenavnene i Tana, som fikk fastsatt...
torsdag 13. september Tana kommune
ID 751 - Fast 90 % stilling som renholdsoperatør ved Bygg- anlegg- og IT-avdelingen med arbeidssted p.t. ved Austertana oppvekstsenter
tirsdag 11. september Tana kommune
Endelig folkebad i Tana
I forbindelse med at vi har fått ny svømmehall så skal vi gå i gang med å tilby folkebad. Dette klarer vi i samarbeid med Sirma IL og svømmeklubben, som har tatt på seg ansvaret med å arrangere folkebadene. Vi skal prøve å få arrangert folkebad to...
mandag 3. september Tana kommune
Speallodoarjagat 2019 – Kursa lágáida ja servviida Speallodoarjagiid birra
tirsdag 28. august Tana kommune
Spillemidler 2019 Tana Kommune
Ta kontakt innen 15. oktober
mandag 27. august Tana kommune
Røberggeaidnu, oassi Katherine Johnsen geainnus ja oassi Ringgeainnus šaddá leat gitta 28.08, 11.09 ja 25.09
mandag 27. august Tana kommune
ID 749 – Vikariat i 80 % stilling som koordinator for lindring og demens
Siste nytt
fredag 24. august Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL