Tana
Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 11.09.2019
Siste nytt
onsdag 14:09 Tana kommune
Deanu joatkkaskuvla bovde Árbedieđu čájáhusráhpamii. Mii lea Árbediehtu? Prušeakta Árbediehtu - sámi máhtolašvuohta eanandoalus ja meahcásteamis lea čáđahuvvun Deanu joatkkaskuvllas.
Siste nytt
onsdag 08:15 Tana kommune
Tana videregående skole inviterer til utstillingsåpning av Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer i kommunestyresalen 30. August
Siste nytt
onsdag 08:13 Tana kommune
Jienastit ruovttus?
Siste nytt
mandag 19. august Tana kommune
Dábálaš ovdagihtii jienasteapmi - gielddastivra- ja fylkkadikkeválga
Siste nytt
mandag 19. august Tana kommune
Informasjonsmøte om spillemidler til byggingav anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2. september kl.17.30
Finnmark fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv - høsten 2019. Tid og sted: mandag 2.september klokken 17:30 - 20:30, Tana hotell og camping.
mandag 19. august Tana kommune
Rabas buohccedivššárvirggit Deanu ruovttubálvalusas, 2. geardde
Siste nytt
torsdag 15. august Tana kommune
Status i 2019 for Interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva»
Siste nytt
onsdag 14. august Tana kommune
FINNMARK

Stemme hjemme?
tirsdag 13. august Tana kommune
Ordinær forhåndsstemming - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
lørdag 10. august Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester, 2.gang
Siste nytt
torsdag 8. august Tana kommune
Válgákoarttat ruovttoluotta
Siste nytt
torsdag 8. august Tana kommune
Skuvlaálgin Deanu gielddas
Deanu vuođđoskuvllat ja rávisolbmooahpahus álget borgemánu 22. beaivve 2019, earret Sirpmá skuvla mii álgá borgemánu 14. beaivve 2019.
onsdag 7. august Tana kommune
Skolestart i Tana kommune
Oppstart av grunnskoler og voksenopplæringen i Tana er 22. august 2019, med unntak Sirpmá skuvla som har oppstart 14. august 2019.
onsdag 7. august Tana kommune
ID 836 - Konsuleanta/Áššemeannudeaddji Ovdánahttinossodagas
Siste nytt
onsdag 7. august Tana kommune
ID 823 - 100 % fast stilling som styrer/pedagogisk leder, 2.gang
Siste nytt
tirsdag 6. august Tana kommune
ID 836 - Konsulent/Saksbehandler ved Utviklingsavdelingen
Siste nytt
tirsdag 6. august Tana kommune
Valgkort i retur
Siste nytt
tirsdag 6. august Tana kommune
Hovedinngangen ved Tana helsesenter vil være stengt fra 07.08 t.o.m 09.08.19 pga ombygging
Vi ber om at besøkende benytter inngangen som vender mot Tana omsorgssenter. Vi ber også om at besøkende ikke benytter legestasjonen for gjennomgang. Dessverre så  ble ikke dette gjennomført på de opprinnelige datoene - 31.07 - 02.08 pga problemer med
mandag 29. juli Tana kommune
Leat go jienastuslogus?
Gielddastivraválgga ja Fylkadiggeválgga, ja maiddái Sámedikki válga jienastuslohku lea bidjon almmolaš geahčadeapmái geassemánu 10.b. ja gitta válgabeaivái
mandag 22. juli Tana kommune
Står du i manntallet?
Manntallet for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 
fredag 19. juli Tana kommune
ID 828 - Kulturskolelærer / Teater- / Dansepedagog 100 % stilling
Siste nytt
onsdag 17. juli Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Sykeavdelingen ID 766
Siste nytt
tirsdag 16. juli Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
tirsdag 16. juli Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 14.08.2019
Siste nytt
onsdag 10. juli Tana kommune
ID 828 - Kulturskuvlaoahpaheaddji / Teáhter-/Dánsapedagoga 100 % virgi
ID 828 - Kulturskuvlaoahpaheaddji / Teáhter-/Dánsapedagoga 100 % virgiDeanu gielddas leat sullii 2900 ássi. Gielda lea Nuorta-Finnmárkkus ja lea rádjagielda Supmii. Deatnu, vuotna ja duottar leat ráđđejeaddji luondduelemeanttat ja báidnet ássama kultuvrra ja...
onsdag 10. juli Tana kommune
Giellabargi
Siste nytt
tirsdag 9. juli Tana kommune
Samisk språkkonsulent
tirsdag 9. juli Tana kommune
ID 756 - helsefagarbeider i vikariat i 72,5 % stilling
Siste nytt
mandag 8. juli Tana kommune
Elektronisk bestilling av legetimer er midlertidig ikke tilgjengelig
På bakgrunn av at vi har byttet legejournalsystem, så må den elektroniske bestillingsløsningen oppdateres. Siden www.tana-legesenter er utilgjengelig i denne tiden.Leverandørene arbeider med saken og ny informasjon vil bli gitt fortløpende
mandag 8. juli Tana kommune
Kommunelege - spesialist i allmennmedisin, 3. gangs utlysning
Siste nytt
fredag 5. juli Tana kommune
Ledig undervisningsstillinger i Tana kommune fra 1.08.19
Siste nytt
torsdag 4. juli Tana kommune
Buohccidivššárvirggit buohcciossodagas ID 829
Siste nytt
onsdag 3. juli Tana kommune
FINNMARK

Sykepleierstillinger ved sykeavdelingen ID 829
Siste nytt
tirsdag 2. juli Tana kommune
Plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana er sendt på høring
Forslag til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, er sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 20.september 2019. Planforslaget vil sikre råstoff-tilgang
mandag 1. juli Tana kommune
Heargeguolbba industriaguovlu lea dál gárvvis
Heargeguolbba industriområde ligger  i Tanabru i retning Rustefjelbma. 
mandag 1. juli Tana kommune
ID 828 - Kulturskolelærer / Teater-/Dansepedagog 100 % stilling
mandag 1. juli Tana kommune
Svein Ottar Helander går av med pensjon
Siste nytt
fredag 28. juni Tana kommune
Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn
Kommuneplanens arealdel skal bidra til en planmessig arealutnyttelse i samsvar med målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. Nye utbyggingsområder er utlagt og konsekvensutredet for best mulig å ta hensyn til interesser som berører bruken av arealene i
fredag 28. juni Tana kommune
Árrajienasteapmi
Siste nytt
torsdag 27. juni Tana kommune
Tidligstemmegivning
Siste nytt
torsdag 27. juni Tana kommune
Tilbud om samlingsbaserte nettstudier i følgende videreutdanninger/helsefagskoler
Siste nytt
onsdag 26. juni Tana kommune
ID 827 –Renholder ved Austertana oppvekstsenter 50 % stilling
Siste nytt
onsdag 26. juni Tana kommune
Sommer i Tana 2019
Her er en liten oversikt over arrangementer og aktiviteter i Tan asommeren 2019. Om det er arangement ogaktiviteter sommangler, er det fint om dere kontakter Magnhild Stock på tlf. 464 00 274, epost: magnhild.stock@tana.kommune.no  
mandag 24. juni Tana kommune
Presentasjon av forslag til ny kommuneplanens arealdel
Onsdag 26.06.2019 kl. 19:00 på rådhuset
torsdag 20. juni Tana kommune
Faste treningstider Tana Flerbrukshall og Tana Svømmehall (2019/2020)
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2019 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2019/2020.
tirsdag 18. juni Tana kommune
ID 821 – Sosiálkonsuleanta NAV Deatnu-Tana
Siste nytt
tirsdag 18. juni Tana kommune
Søk Kulturskoleplass til neste skoleår nå
Kulturskolen er primært et tilbud til barn i grunnskolealder. Undervisninga gis på ettermiddagstid. Foreldre/foresatte mottar en faktura 2 ganger i året. En kulturskoleplass koster pr. idag 2300 kr i året. . Kulturskolen skal undervise i fem kunst utrykk: Dans, musikk, skapende skriving,...
fredag 14. juni Tana kommune
Ledig stilling som kommunelege ved Tana helseavdeling
Siste nytt
torsdag 13. juni Tana kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031
Siste nytt
torsdag 13. juni Tana kommune
Direktesending er midlertidig ute av drift, det jobbes med å rette det opp.
Siste nytt
torsdag 13. juni Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 13. juni 2019
torsdag 13. juni Tana kommune
Rabas virggit Bokcá mánáidgárddis
torsdag 13. juni Tana kommune
Deanu sámeskuvlla skuvlaruvtto 2019-2020/ Skolerute 2019-2020 for Deanu sámeskuvla
Dohkkehuvvon ovttasbargolávdegotti čoahkkimis/ godkjent på Samarbeidsutvalgsmøte 02.05.2019.
torsdag 13. juni Tana kommune
Skuvlaruvtto skuvlajagi 2019-2020 - Bovccá bajásšaddanguovddáš
Siste nytt
onsdag 12. juni Tana kommune
Skoleruta for skoleår 2019-2020- Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
onsdag 12. juni Tana kommune
ID 826 – 89% virgi mánáid- ja nuoraidbargin Deanušaldi skuvllas
Siste nytt
onsdag 12. juni Tana kommune
Søknadsskjema ungjobb
Søknadsskjema for ungjobb finner du her, Den kan fylles ut på skjermen og skrives ut.
onsdag 12. juni Tana kommune
FINNMARK

Ekstramøte i dispensasjonsutvalget 26.06.2019
tirsdag 11. juni Tana kommune
Deanu skuvllaid oktasaš skuvlaruvttu 2019-2020
Čuovvovaš skuvlaruvttu lea oktasaš buot Deanu vuođđoskuvllaid, earret Sirpmá skuvlla mii čuovvu Ohcejoga skuvlla skuvlaruvttu. Dasa lassin lea ovttaskas skuvllas buorrin beaivvit mat bohtet ovdan ovttaskas skuvlla skuvlaruvttus.
tirsdag 11. juni Tana kommune
Felles skolerute 2019-2020 for Tanaskolen
Følgende skolerute er felles for alle grunnskoler i Tana kommune, med unntak Sirma skole som samkjører skoleruta med Utsjok skole. I tillegg har den enkelte skole oppsparte fridager som kommer fram i skoleruta for den enkelte skole.  
tirsdag 11. juni Tana kommune
ID 826 – 89% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Tanabru skole
Siste nytt
tirsdag 11. juni Tana kommune
Møteplass for mestring – helgekurs for yngre personer med demens sammen med nær pårørende og med samisk språk og kulturbakgrunn
Helgekurs for yngre personer med demens sammen med nær pårørende og med samisk språk og kulturbakgrunn
fredag 7. juni Tana kommune
Ledige stillinger ved Boftsa barnehage
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
ID 822 – vikariat i 72,5 % stilling som helsefagarbeider ved Botjenesten
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
ID 821 – sosialkonsulent ved NAV Deatnu-Tana
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
Luopmobargit dikšo- ja fuolatusas
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 13. juni (Bruk tolkekamera)
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
ID 797 - Virksomhetsleder ved Boftsa oppvekstsenter, 3.gang utlysning
Siste nytt
torsdag 6. juni Tana kommune
ID 816 - Kulturskolen søker nye lærere for skoleåret 2019/2020
Siste nytt
onsdag 5. juni Tana kommune
Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana
Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter i Tana etter detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt ble vedtatt i juni 2018.
onsdag 5. juni Tana kommune
Ledige stillinger ved Botjenesten
Siste nytt
tirsdag 4. juni Tana kommune
Heargeguolbba industriområde er nå ferdigstilt
Heargeguolbba industriområde ligger i Tanabru i retning Rustefjelbma.
tirsdag 4. juni Tana kommune
ID 820 - kommunefysioterapeut i vikariat i 70 % stilling
tirsdag 4. juni Tana kommune
Arbeidet med ny Tana bru gjør at det vil bli delvis ferdselsforbud på elva denne laksesesongen
Laksesesongen er i gang og dette medfører ferdsel på Tanaelva med båter og fiskere på elvebredden. Samtidig er arbeidet med nye Tana bru i full gang. - Arbeidet med brua vil sette noen begrensninger på ferdselen i området. Vi håper det ikke vil bli til
tirsdag 4. juni Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL