Tana
Møte i dispensasjonsutvalget 12.09.2018
11:16 Tana kommune
ID 748 - Engasjement 80% stilling som barne‐ og ungdomsarbeider ved Tana bru barnehage
torsdag 10:13 Tana kommune
Møt Tana legesenter, frisklivssentralen og ambulansetjenesten ved krysset mellom ringveien og Fv 98 (17. aug)
onsdag 14:45 Tana kommune
Samisk filmskuespiller kurs
Delta på kurset. Kjent og opplært skuespiller Inga Márjá Sarr tilbyr gratis kurs for ungdom på miljøbygget i Tana 06 og 07 oktober.
onsdag 08:44 Tana kommune
Morgendagens vitner
Dette er en forestilling dere må få med dere. Solveig Leinan-Hermo fra Hammerfest sitt eget profesjonelle dansekompani Stellaris DansTeater har invitert LAVA-Dansproduktion fra Stockholm til å samarbeide om denne aktuelle danseteaterforestillingen som i høst besøker Tana...
tirsdag 14:10 Tana kommune
Arctic Race of Norway - Stengetider Tanabru 17. August
Bildet viser når de forskjellige gater i Tanabru er stengt under avviklingen av Arctic Race of Norway. Start-/arrangementområdet ( se bilde) vil være avsperret for trafikk fra 06.00 - 11.30. De øvrige veier inn mot Ringveien vil være avsperret i perioden 09.00 - 11.30. Parkering kan...
mandag 11:52 Tana kommune
Sámi filbmaneavtár kursa
Searvva kursii. Oahppan ja dovddus Sámi neavtár Inga Márjá Sarre fállá nuvtta kurssa nuoraide Deanu Birasvisttis 6. ja 7. beaivve golggutmánu.
mandag 11:15 Tana kommune
Nå er det like før at Arctic Race of Norway 2018 starter
Det er nå bare noen dager til Arctic Race of Norway 2018 starter, og etappe 2. som starter her i Tana Fredag 17. August. ARN 2018 prosjektorganisasjonen i Tan ahar laget en infomasjonsfolder som blir distribuert via Posten. For å sikre oss at dere får mest mulig info - tidligst mulig så kan...
onsdag 8. august Tana kommune
FINNMARK

Skuvlaálgin Deanu gielddas
Deanu vuođđoskuvllat ja rávisolbmooahpahus álget borgemánu 20. beaivve 2018, earret Sirpmá skuvla mii álgá borgemánu 14. beaivve 2018.
tirsdag 7. august Tana kommune
Skolestart i Tana kommune
Oppstart av grunnskoler og voksenopplæringen i Tana er 20. august 2018, med unntak Sirpmá skuvla som har oppstart 14. august 2018.
tirsdag 7. august Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 15.08.2018
Siste nytt
mandag 6. august Tana kommune
ID 695 - Ledig stilling som vaktmesterbrannkonstabel, 2.gang utlysning
tirsdag 24. juli Tana kommune
Ledig stilling som organist i Tana sokn
Siste nytt
torsdag 19. juli Tana kommune
Nå kan du søke tomt i det nye boligområdet ved Tanabru, Čorroguolbba
Nå er det mulig å søke om tomt i det første utbyggingstrinnet av Čorroguolbba boligområde. Søker du før 30.september, blir du med i første tildelingsrunde.
torsdag 19. juli Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
onsdag 18. juli Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester
Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk...
onsdag 18. juli Tana kommune
ID 730 - Teaterpedagog / prosjektleder 50% stilling, 2.gang utlysning
tirsdag 17. juli Tana kommune
Ohccat oahpaheaddjiid Deanu kulturskuvlii ja Sámi Mánáid Teáhterii
tirsdag 17. juli Tana kommune
Vi søker lærere til Tana kulturskole og Samisk Barneteater
tirsdag 17. juli Tana kommune
ID 729 - Fast 100 % stilling som pedagogisk leder ved Tana bru barnehage, 2.gang utlysning
Siste nytt
mandag 16. juli Tana kommune
Treningstider tana svømmehall
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 10.august 2018 for tildeling av faste treningstider forut for høsten 2018.
mandag 16. juli Tana kommune
To heltidsstillinger som miljøterapeut i ett års engasjement ved Botjenesten i Tana kommune
fredag 13. juli Tana kommune
Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt
Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.
torsdag 12. juli Tana kommune
Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes er vedtatt
Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft - Gálbenjárga/Kaldbakknes den 14.06.2018 i sak 26/2018. Planen skal bidra til å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde. Klagefristen er 27.august 2018.
mandag 9. juli Tana kommune
ID 744 - Årsvikariat i 100% stilling som tilflytterkonsulent
Siste nytt
mandag 9. juli Tana kommune
Vi har valgt entreprenør til utvidelsen av sykeavdelingen - Tana helsesenter
Tana kommune har valgt å anta tilbudet fra Mats-Hus AS som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ut i fra våre tildelingskriterier. Kontrakt ble signert 5.juli. Oppstart av arbeidet vil skje midten av August 2018 og prosjektet skal være ferdigstilt innen 01.04.2020.
mandag 9. juli Tana kommune
Lag og foreninger i Tana kommune - kontaktinformasjon
Tana kommune har utarbeidet en fullstendig liste med kontaktinformasjon til lagene og foreningene i Tana. Vi prøver å holde informasjonen oppdatert. Vi ber derrfor om tilbakemelding fra publikum på evt. endringer.
fredag 6. juli Tana kommune
Vi selger vår Scania P82 1982 modell til høystbydende
Tana kommune selger det gamle chassiet til brannvesenets tankbil. Bilen er en Scania P82 - 1982 modell. Bilen har kun det dekksett som den står på. Bilen selges til høystbydende og i den tilstand den er i. Det gis ingen garanti. Budfrist er Torsdag 12. Juli kl. 12:00 Bud sendes pr. epost til :...
torsdag 5. juli Tana kommune
Hold hunden i bånd!
onsdag 4. juli Tana kommune
Konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", 13.-14. november 2018
onsdag 4. juli Tana kommune
Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana
Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter og næringsarealer i Tana etter at kommunedelplanen for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra ble vedtatt i juni 2014.
onsdag 4. juli Tana kommune
ID 745 - 100% stilling som prosjektleder for oppfølgings- og losfunksjonen i Tana kommune
Siste nytt
mandag 2. juli Tana kommune
Nye retningslinjer for Flerbrukshallen
Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) vedtok 27. juni 2018 nye retningslinjer for leie og bruk av Flerbrukshallen. Hovedendringene gjelder kriterier for tildeling av halltid og retningslinjer for skilt og reklame.
fredag 29. juni Tana kommune
FINNMARK

Treningstider i Flerbrukshallen 2018/2019
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2018/2019 er 10.august 2018.
fredag 29. juni Tana kommune
Tana kommune er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram ( NVP)
Tana kommune danner sammen med Alta, Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Loppa, Sør-Varanger, og Vadsø NVP Finnmark. for å samarbeide om innføring av velferdsteknologiske løsninger. Dette samarbeidet representerer rundt 80% av innbyggerne i Finnmark....
torsdag 28. juni Tana kommune
Søk Kulturskoleplass
Ønsker du at ditt barn at ditt barn skal utvikle kunstfaglig kompetanse, utrykksevne,  kreativitet, kristisk sans, kulturell og sosial kompetanse? Eller ønsker du et utdannings forløp over år til ditt barn, da skal du søke kulturskole plass. 
onsdag 27. juni Tana kommune
Hva skjer i Tana i sommer?
Arrangementer og aktiviteter 2018
tirsdag 26. juni Tana kommune
Ledige stillinger ved Tanabru skole
Siste nytt
mandag 25. juni Tana kommune
Ohcan vuolidit mánáidgárdde váhnenmávssu 2018/2019 mánáidgárdejagi ovddas
Otne ii galgga oktage dállodoallu máksit eanet go 6 pst sisaboađus, ja borgemánu 1. beaivve 2016 rájes lea buot 3-, 4- ja 5- jagážiin, ja mánáin maŋiduvvon skuvlaálgimin, geat orrut dállodoaluin vuollegis sisaboađuin vuoigatvuohta oažžut 20 tiimmu...
tirsdag 19. juni Tana kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2018/2019
I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
tirsdag 19. juni Tana kommune
Ohcalat go du vuodjinlobi? Vuodjinlobi mearrádus mohtorjohtolat lága vuođul boahtá ruovttoluotta ráđđevistái dsg. leat boastu čujutus.
mandag 18. juni Tana kommune
Buresboahttin ealáhusseminárii
mandag 18. juni Tana kommune
Savner du dispen din? Vedtak om dispensasjon fra lov om motorferdsel kommer i retur til rådhuset pga. feil adresse
Siste nytt
fredag 15. juni Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 14. juni 2018
Siste nytt
torsdag 14. juni Tana kommune
Unikt skoleinternat til salgs
Tana kommune skal selge skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende
onsdag 13. juni Tana kommune
Gratis videreutdanning innen helse- ledige plasser
Spesielt for Finnmark kan vi tilby følgende to videreutdanninger der vi også vil gjennomfører samlinger to ganger i året for våre studenter. Dette gjelder studiet helse, aldring og aktiv omsorg, og demensomsorg og alderspsykiatri Dette er et nettbasert deltidsstudium med samlinger som...
onsdag 13. juni Tana kommune
Mestringskurs for pårørende i Tana, Tirsdag 19. Juni kl.19.00 på Galleri Martin
Siste nytt
tirsdag 12. juni Tana kommune
Bures boahtin ealáhusseminárii
Maŋŋebárgga geassemánu 19. beaivvi Dii. 09.00-12.00 Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga
tirsdag 12. juni Tana kommune
Velkommen til næringslivsseminar
tirsdag 12. juni Tana kommune
Prográmma Bolystuka i Tana
tirsdag 12. juni Tana kommune
Program for Bolystuka i Tana
tirsdag 12. juni Tana kommune
Bures boahtin áŋggirdeddjiid eahkedii
Maŋŋebárgga geassemánu 19.b. Dii. 20.00 - 22.30 | Gielddastivrrasálas
tirsdag 12. juni Tana kommune
Velkommen til ildsjelkveld
Tirsdag 19. juni kl. 20.00- 22.30 i Kommunstyresalen
tirsdag 12. juni Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 14. juni
Siste nytt
mandag 11. juni Tana kommune
Rulleringsforslag til ”Boligplan for Tana kommune 2018-2021” foreligger til høring
Tana kommune utarbeidet og vedtok boligsosial handlingsplan for perioden 2002 - 2005. Planen ble rullert for første gang i 2009 og for perioden  2014 - 2017. Denne høringen gjelder rullering av planen for perioden 2018 - 2021.   
mandag 11. juni Tana kommune
Test av varslingssirener (tyfoner)
Siste nytt
fredag 8. juni Tana kommune
Offentlig møteinnkalling KST 140618
torsdag 7. juni Tana kommune
Ekstra møte i dispensasjonsutvalget 18.06.2018
torsdag 7. juni Tana kommune
FINNMARK

ID 731 – Fast 80 % stilling som renholdsoperatør ved Bygg- anlegg- og IT-avdelingen med arbeidssted p.t. ved Deanu sámeskuvla
tirsdag 5. juni Tana kommune
Rabas oahpahusvirggit Deanu sámeskuvllas / Ledige undervisningsstillinger ved Deanu sámeskuvla
fredag 1. juni Tana kommune
Perletur i Tana 2018
HAR DU LYST Å LEGGE KODEKORT I PERLETUR POSTKASSENE? TA KONTAKT MED KOMMUNEN Følgende turer mangler nye kodeark: Uchasearbbaš Bollovárri Urraláš Ceakkunjoaski skolesti Alggašvárri Sirma stor rundløype Duottanjunni Ippágirku og Stuorraoaivi
onsdag 30. mai Tana kommune
ID 730 - Teaterpedagog / prosjektleder 50% stilling
tirsdag 29. mai Tana kommune
Langnesmarkedet 2018
tirsdag 29. mai Tana kommune
NuorraBargi 2018:s
mandag 28. mai Tana kommune
Lærere til Tana kulturskole og Samisk barneteater
Siste nytt
fredag 25. mai Tana kommune
Veien til Kaldbaknes er nå åpnet
fredag 25. mai Tana kommune
ID 717 - Rektor ved Tanabru skole
torsdag 24. mai Tana kommune
Ryddeaksjonen 2018 – uke 22 og 23
torsdag 24. mai Tana kommune
Rabas virggit- Bokcá bajásšaddanguovddáš Deanu gielddas
Deanu gielddas leat sullii 2900 ássi. Gielda lea Nuorta-Finnmárkkus ja lea rádjagielda Supmii. Deatnu, vuotna ja duottar leat gieldda erenoamášvuođat ja váikkuhit ássamii, kultuvrii ja ealáhusaide. Gielddaguovddáš Deanušaldi lea...
tirsdag 22. mai Tana kommune
Kokevarsel Austertana
De siste vannprøver tatt i Austertana viser at vannet kan være forurenset. Vi anbefaler derfor at alt vann brukt til drikke og matlaging kokes før bruk. Sms varsling er sendt ut til alle abonnenter i området.
onsdag 16. mai Tana kommune
Kurs i Beredskap for ekstreme voldshandlinger og livstruende vold
Vi på Tana Studiesenter har gleden av å kunne tilby dere kurs i Beredskap for ekstreme voldshandlinger og livstruende vold
onsdag 16. mai Tana kommune
UngJobb 2018
onsdag 16. mai Tana kommune
Dárkon miessemánu 17b. prográmma 2018:s
17. MAI 2018 i Tana bru, Sirma, Austertana og Boftsa
onsdag 16. mai Tana kommune
ID 729 – Fast 100 % stilling som pedagogisk leder ved Tana bru barnehage
tirsdag 15. mai Tana kommune
Resultat for folkeavstemningen
Endelig opptelling av forhåndsstemmer avgitt på papir (med stemmeseddel) og stemmer fra valgdagen (mottatt i valglokalet) i Tana kommune viser et klart NEI til sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. 95,44 % av de som har stemt på papir sier NEI til
mandag 14. mai Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL