Tana
Presentasjon av forslag til ny kommuneplanens arealdel
Onsdag 26.06.2019 kl. 19:00 på rådhuset
15:14 Tana kommune
Faste treningstider Tana Flerbrukshall og Tana Svømmehall (2019/2020)
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2019 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2019/2020.
tirsdag 12:17 Tana kommune
ID 821 – Sosiálkonsuleanta NAV Deatnu-Tana
Siste nytt
tirsdag 07:20 Tana kommune
Søk Kulturskoleplass til neste skoleår nå
Kulturskolen er primært et tilbud til barn i grunnskolealder. Undervisninga gis på ettermiddagstid. Foreldre/foresatte mottar en faktura 2 ganger i året. En kulturskoleplass koster pr. idag 2300 kr i året. . Kulturskolen skal undervise i fem kunst utrykk: Dans, musikk, skapende skriving,...
fredag 14. juni Tana kommune
Ledig stilling som kommunelege ved Tana helseavdeling
Siste nytt
torsdag 13. juni Tana kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031
Siste nytt
torsdag 13. juni Tana kommune
Direktesending er midlertidig ute av drift, det jobbes med å rette det opp.
Siste nytt
torsdag 13. juni Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 13. juni 2019
torsdag 13. juni Tana kommune
FINNMARK

Rabas virggit Bokcá mánáidgárddis
torsdag 13. juni Tana kommune
Deanu sámeskuvlla skuvlaruvtto 2019-2020/ Skolerute 2019-2020 for Deanu sámeskuvla
Dohkkehuvvon ovttasbargolávdegotti čoahkkimis/ godkjent på Samarbeidsutvalgsmøte 02.05.2019.
torsdag 13. juni Tana kommune
Skuvlaruvtto skuvlajagi 2019-2020 - Bovccá bajásšaddanguovddáš
Siste nytt
onsdag 12. juni Tana kommune
Skoleruta for skoleår 2019-2020- Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
onsdag 12. juni Tana kommune
ID 826 – 89% virgi mánáid- ja nuoraidbargin Deanušaldi skuvllas
Siste nytt
onsdag 12. juni Tana kommune
Søknadsskjema ungjobb
Søknadsskjema for ungjobb finner du her, Den kan fylles ut på skjermen og skrives ut.
onsdag 12. juni Tana kommune
Ekstramøte i dispensasjonsutvalget 26.06.2019
tirsdag 11. juni Tana kommune
Deanu skuvllaid oktasaš skuvlaruvttu 2019-2020
Čuovvovaš skuvlaruvttu lea oktasaš buot Deanu vuođđoskuvllaid, earret Sirpmá skuvlla mii čuovvu Ohcejoga skuvlla skuvlaruvttu. Dasa lassin lea ovttaskas skuvllas buorrin beaivvit mat bohtet ovdan ovttaskas skuvlla skuvlaruvttus.
tirsdag 11. juni Tana kommune
Felles skolerute 2019-2020 for Tanaskolen
Følgende skolerute er felles for alle grunnskoler i Tana kommune, med unntak Sirma skole som samkjører skoleruta med Utsjok skole. I tillegg har den enkelte skole oppsparte fridager som kommer fram i skoleruta for den enkelte skole.  
tirsdag 11. juni Tana kommune
ID 826 – 89% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Tanabru skole
Siste nytt
tirsdag 11. juni Tana kommune
Møteplass for mestring – helgekurs for yngre personer med demens sammen med nær pårørende og med samisk språk og kulturbakgrunn
Helgekurs for yngre personer med demens sammen med nær pårørende og med samisk språk og kulturbakgrunn
fredag 7. juni Tana kommune
Ledige stillinger ved Boftsa barnehage
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
ID 822 – vikariat i 72,5 % stilling som helsefagarbeider ved Botjenesten
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
ID 821 – sosialkonsulent ved NAV Deatnu-Tana
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
Luopmobargit dikšo- ja fuolatusas
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 13. juni (Bruk tolkekamera)
Siste nytt
fredag 7. juni Tana kommune
ID 797 - Virksomhetsleder ved Boftsa oppvekstsenter, 3.gang utlysning
Siste nytt
torsdag 6. juni Tana kommune
ID 816 - Kulturskolen søker nye lærere for skoleåret 2019/2020
Siste nytt
onsdag 5. juni Tana kommune
Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana
Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter i Tana etter detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt ble vedtatt i juni 2018.
onsdag 5. juni Tana kommune
Ledige stillinger ved Botjenesten
Siste nytt
tirsdag 4. juni Tana kommune
Heargeguolbba industriområde er nå ferdigstilt
Heargeguolbba industriområde ligger i Tanabru i retning Rustefjelbma.
tirsdag 4. juni Tana kommune
ID 820 - kommunefysioterapeut i vikariat i 70 % stilling
tirsdag 4. juni Tana kommune
Arbeidet med ny Tana bru gjør at det vil bli delvis ferdselsforbud på elva denne laksesesongen
Laksesesongen er i gang og dette medfører ferdsel på Tanaelva med båter og fiskere på elvebredden. Samtidig er arbeidet med nye Tana bru i full gang. - Arbeidet med brua vil sette noen begrensninger på ferdselen i området. Vi håper det ikke vil bli til
tirsdag 4. juni Tana kommune
ID 819 - 100 % prosjektstilling som erfaringskonsulent i tjenesten for rus og psykisk helse
Siste nytt
tirsdag 4. juni Tana kommune
Ferievikarer innenfor pleie- og omsorg
tirsdag 4. juni Tana kommune
FINNMARK

Hearggeguolbba industriområde er nå ferdigstilt
Hearggeguolbba industriområde ligger  i Tanabru i retning Rustefjelbma. 
mandag 3. juni Tana kommune
Møtet i dispensasjonsutvalget tirsdag 4.juni er foreløpig utsatt
Siste nytt
mandag 3. juni Tana kommune
ID 797 – Doaimmatusjođiteaddji Bovccá Bajásšaddanguovddážii 3.geardde almmutus
Siste nytt
onsdag 29. mai Tana kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2019/2020
I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2019 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per
onsdag 29. mai Tana kommune
Ohcan vuolidit mánáidgárdde váhnenmávssu 2019/2020 mánáidgárdejagi ovddas
Otne ii galgga oktage dállodoallu máksit eanet go 6 pst sisaboađus, ja borgemánu 1. beaivve 2019 rájes lea buot 2-, 3-, 4- ja 5- jagážiin, ja mánáin maŋiduvvon skuvlaálgimin, geat orrut dállodoaluin vuollegis sisaboađuin vuoigatvuohta oažžut 20 tiimmu
onsdag 29. mai Tana kommune
Høring: forskrift om rettigheter for folkevalgte
Siste nytt
tirsdag 28. mai Tana kommune
Dohkketuvvon válgalisttut gielddastivraválga 2019
fredag 24. mai Tana kommune
ID 813 - ledig 80 % stilling som sykepleier ved Sykeavdelingen
fredag 24. mai Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
fredag 24. mai Tana kommune
Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
Siste nytt
torsdag 23. mai Tana kommune
Detaljregulering for Tanabru sentrum: Referat fra informasjonskafé
Det var stort engasjement blant de få deltakerne på informasjonskafeen tirsdag 21.05, og de kom med flere synspunkter på den videre utviklingen av Tanabru. Referatet er på koplingen nedenfor. Vil du vite mer om reguleringen, eller har synspunkter, er det
onsdag 22. mai Tana kommune
Det vil være noe kapasitetproblemer på Legestasjonen i dag 22.05.19 og og i morgen 23.05.19
Pga utfordringer med overgang til nytt legejournalsystem og tilgang på personell vil det være noe kapasitetproblem på Legestasjonen i dag og i morgen. Det vil ta noe lengre tid å få svar på telefonen og diverse prøvetakinger vil kunne medføre noe
onsdag 22. mai Tana kommune
Dieđiheapmi Sámedikki válgajienastuslohkui
Siste nytt
onsdag 22. mai Tana kommune
Vi får to nye ledere i høst
torsdag 16. mai Tana kommune
Innmelding i Sametingets valgmanntall
Siste nytt
torsdag 16. mai Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 04.06.2019 og 05.06.2019
Siste nytt
onsdag 15. mai Tana kommune
Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn
Forslag til Detaljregulering for Tanabru sentrum sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det blir arrangert en informasjons-kafé om planen tirsdag 21.05.2019 og et åpent møte 27.05.2019. Høringsfristen er 26.juni 2019.
onsdag 15. mai Tana kommune
To ledige planleggerstillinger ved Utviklingsavdelingen i Tana kommune
tirsdag 14. mai Tana kommune
ID 795 - Deanu sameskole har ledig 100% fast fagarbeiderstilling, 2.gang utlysning
tirsdag 14. mai Tana kommune
ID 792 - Deanu sámeskuvla har ledige stillinger for skoleåret 2019/2020, 3.gang utlysning
tirsdag 14. mai Tana kommune
Ledige kommunelegestillinger ved Tana helseavdeling
Siste nytt
mandag 13. mai Tana kommune
Ett tips til deg som driver din egen bedrift – eller drømmer om å starte en
Ett tips til deg som driver din egen bedrift – eller drømmer om å starte en: Ta kontakt med Sápmi næringshage! En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team på fem personer i ryggen, og et stort nettverk. Et nettverk som vokser og vokser. Vi ønsker...
mandag 13. mai Tana kommune
17. Mai program Sirma
Siste nytt
mandag 13. mai Tana kommune
Lotnolas virgi beaivválaš jođiteaddjin Deanu eaktodáhtuguovddážii ja prošeaktajođiheaddjin ruovttubálvalussii
Siste nytt
mandag 13. mai Tana kommune
17.maiprogram - Boftsa
Siste nytt
fredag 10. mai Tana kommune
FINNMARK

ID 808 - 100 % stilling ledig som ingeniør med byggeteknisk kompetanse
Siste nytt
fredag 10. mai Tana kommune
17. Mai program - Tanabru
Siste nytt
fredag 10. mai Tana kommune
Legestasjonene i Tana og Nesseby holder delvis stengt mandag 13.Mai og helt stengt tirsdag 14.Mai pga skifte av legejournalsystem.
Legestasjonene i Tana og Nesseby holder delvis stengt  mandag 13 mai, og helt tirsdag 14 mai, disse dagene kan det ikke sendes resepter og sykemeldinger fra legekontoret. Akutte hendelser håndteres av vaktlegen på vanlig måte, publikum bes ringe legevakt
fredag 10. mai Tana kommune
ID 807 - 75 % fast helsefagarbeiderstilling ved Sykeavdelingen
Siste nytt
torsdag 9. mai Tana kommune
Forskrift om bruk av vannjetaggregat (vannskuter) på vassdrag i Tana kommune er kunngjort i Lovdata.
Siste nytt
torsdag 9. mai Tana kommune
Kreativ kafé på Hjerterom
Hutkás gielda Deatnu/Tana prosjektet inviterer til Kreativ kafe den 27.05 kl. 18:00 og 13.06. Dette er en del av Sametingets satsning på kreative næringer i Tana, hvor målsettinga er å utvikle disse næringene.
tirsdag 7. mai Tana kommune
Tilbud om nettbasert fagskoleutdanning i hverdagsrehabilitering med samlinger i Tana
Nettbasert fagskoletilbud - med samlinger i Tana 30 sp, 1 år, totalt 2 samlinger Oppstart høsten 2019 Høyere yrkesfagnivå/bachelor Studiet består av 3 sentrale emner: Hverdagsrehabilitering (habilitering og rehabilitering, lovverk, målgruppe og
tirsdag 7. mai Tana kommune
ID 804 - 100 % bistevaš suodjalandivššár virgi Ásodatbálvalusas
Siste nytt
tirsdag 7. mai Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 08.05.2019 utsettes til onsdag 15.05.2019
Siste nytt
fredag 3. mai Tana kommune
ID 797 – Doaimmatusjođiteaddji Bovccá Bajásšaddanguovddážii 2.geardde almmutus
Siste nytt
fredag 3. mai Tana kommune
ID 804 - 100 % fast vernepleierstilling ved Botjenesten
fredag 3. mai Tana kommune
Bovdehus rabas skuvlabeaivái Deanu máŋggageavahusvisttis 07.05.19 tii. 1200-1400
Deanu skuvlla bovdejit rabas skuvlabeaivái Deanu máŋggageavahusvisttis 07.05.2019 tii. 12.00-14.00. Deanu skuvlla oahppiin leat stánddat ja doaimmat.
fredag 3. mai Tana kommune
Invitasjon til åpen skoledag på Tana flerbrukshall 07.05.19 kl. 1200-1400
Tana skolen inviterer med dette til åpen dag på Tana flerbrukshall 07.05.2019 kl. 12.00-14.00. Elever på Tana skolen har stand og aktiviteter.
fredag 3. mai Tana kommune
Kombinert stilling som daglig leder av Tana frivilligsentral og som prosjektleder ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
torsdag 2. mai Tana kommune
Ledig stilling som brukerstyrt personlig assistent
Siste nytt
torsdag 2. mai Tana kommune
ID 803 Kulturskuvlarektor 50% bistevaš virgi Deanu gielddas
torsdag 2. mai Tana kommune
ID 803 - Kulturskuvlarektor 50 % bistevaš virgi
Siste nytt
torsdag 2. mai Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL