Tana
Se oversikten: Disse eiendommene skiftet eier uka som gikk
Vi har samlet en oversikt over hvilke eiendommer som skiftet eier uka som gikk.
lørdag 12:01 $ iFinnmark
Morten er en av mange heldige jegere. Se hele elgtrekningslista her
Fredag ble elgtrekningen for årets jakt i Finnmark offentliggjort.
fredag 20:00 $ iFinnmark
Venter fortsatt på tillatelse til å mudre etter skredet: Kan gå opp mot fem uker før veien igjen åpnes
3. mai mottok Statsforvalteren søknad fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) om tillatelse til å mudre i sjøen ved rasstedet i Steinvika i Tana kommune, et ras som har kuttet kommunen i to, og sperret for både person- og varetransport ut til Nordkyn. Fire dager etter har Tana kommune...
fredag 14:00 $ iFinnmark
Jođánisfanasruvtto Gohppi ja Ráttovuona gaskka
  Miessemánu 3.b. 2021 čálii Frank-Martin Ingilæ Miessemánus leat máŋga vahkkoloahpa ja bassebeaivvi. Gehččet tabealla vuolábealde mo busset ja jođánisfanasruvtto lea dieidda beivviide. Gohppi ja Ráttovuona gaskka lea dieđihan johtolat sotnabeivviid.
fredag 12:49 Tana kommune
Fyrer løs mot FeFos fiskevedtak: – Vurderer anke
FeFo har gitt seg selv muligheten til å begrense fiske for tilreisende, uten en høringsrunde. Fiskere og en professor reagerer på avgjørelsen.
fredag 12:39 $ iFinnmark
Mii dárbbašit eambbo eaktodáhtolaččaid geasset
fredag 10:26 Tana kommune
Báikkálaš gulaskuddančoahkkin čáhcehálddašanplána 2022-2027 birra odne eahkedis miessemánu 6.b. dii. 18.00 Teams bokte ja Ráđđeviessosáles.
fredag 10:08 Tana kommune
Kong vinter gir ikke slipp ennå: Dette sier politiet om dekkskift
Trodde du våren var på vei til Finnmark? Da tok du sørgelig feil.
fredag 05:30 $ iFinnmark
TROMS OG FINNMARK

– Reversering til tidligere Indre Finnmark tingrett vil ikke være en god løsning
Jeg har registrert at det i media har vært forskjellige uttalelser fra politisk hold om domstolstruktur, blant annet knyttet til den samiske dimensjon.
torsdag 17:45 iFinnmark
Mener domstolsreformen gir flere muligheter: – Større fleksibilitet
Mener ett nytt rettssted i Tana aldri ville vært et alternativ, hadde ikke Frp støttet domstolsreformen. Opposisjonen stusser over utsagnene.
torsdag 16:22 $ iFinnmark
Vi trenger frivillige i sommer
Siste nytt
torsdag 13:35 Tana kommune
Om predatorer, hekser, gjedde og tradisjonell kunnskap
Jan Wengen skriver i bladet Finnmarken 5. mai en kommentar til undertegnede, om predatorer og laks i Tanavassdraget. Der trekker han også linjer til hekseprosessene for noen hundre år siden. Dét er absolutt et nytt argument i debatten om bestandssituasjonen i Tanavassdraget.
torsdag 13:32 iFinnmark
Rotevatn avviser finsk innblanding: – Sjølaksefisket er et norsk anliggende
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) benekter at avgjørelsen om sjølaksefisket, allerede er tatt.
torsdag 10:59 $ iFinnmark
Lokalt høringsmøte om vannforvaltningsplan 2022-2027 i kveld 6. mai kl. 18.00 på Teams og i Rådhussalen.
torsdag 09:51 Tana kommune
Klar beskjed til politiet: – Helt uakseptabelt
Øst-Finnmarkrådet ser med bekymring på at politi beredskapen ute i kommunene er blitt  ytterligere svekket ved at kontorene i distriktet ikke lenger er oppsatt med egne snøscootere  og ATV’er. 
onsdag 20:35 $ iFinnmark
Rabas skohterláhtut Deanus
Siste nytt
onsdag 14:51 Tana kommune
Tror omstridt avgjørelse ble tatt før høringsfristen gikk ut: – Vi føler oss lurt
Er avgjørelsen om sjølaksefisket tatt før høringsfristen er gått ut? Nyhetsmelding fra den finske regjering gir grunn til å stille spørsmålet.
onsdag 11:35 $ iFinnmark
Statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i Tana kommune - oppdatert
Siste nytt
tirsdag 16:39 Tana kommune
FeFo strammer inn laksefisket: – Fare for overbeskatning
Tror fiskestansen i Tanaelva vil føre til økt pågangen i de andre elvene i Finnmark.
tirsdag 14:44 $ iFinnmark
Det er vår og sykkelvær og sportsbutikkene skulle vært fulle av sykler. Det er bare ett problem
Skal du ha ny sykkel i vår, så kan du bli nødt til å vente til slutten av juli – eller i verste fall, til neste år.
tirsdag 12:53 $ iFinnmark
Fiskeforvaltningens brev sjokkerer: – Propaganda. Det er for å få seg selv til å se bra ut
Kaller Tanavassdragets fiskeforvaltnings høringsuttalelse for «uredelig og kunnskapsløs».
tirsdag 09:12 $ iFinnmark
Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom.
Siste nytt
mandag 15:21 Tana kommune
Maid boahkuhuvvon olbmot sáhttet dál dahkat?
Mis lea álelassii sihkkareabbo máhttu dasa ahte boahkut suddjejit bures vai ii buohccá dahje njoammut dávdda viidáset. Dán máhtu fertet geavahit doaimmaid geahpedit gokko dan lea vejolaš dahkat. Muhtun rávvagat ja njuolggadusat leat
mandag 14:06 Tana kommune
Prosjekt - mål å forebygge ensomhet og isolasjon under koronapandemien for unge og eldre i Tana kommune
mandag 13:06 Tana kommune
Gratis webinar 25. mai: CRPD - Fra konvensjon til praksis
Siste nytt
mandag 12:08 Tana kommune
Boahkuhandilli Deanus 17. vahkus
Siste nytt
mandag 10:59 Tana kommune
Stáhtahálddašeaddji mearrádus – Skohterláhtut guhkibut rabas maŋŋel miessemánu 4.b. Deanu gielddas
Siste nytt
mandag 10:29 Tana kommune
Slik skal de forebygge ensomhet blant eldre: – Var skeptisk først
Tana kommune har, som en av fire kommuner i hele landet, fått utlevert 10 enheter med skjermer produsert av norske No isolatiion. To av enhetene er allerede delt ut til brukere i kommunen.
mandag 08:04 $ iFinnmark
Dag takket i fjor ja til rektorstilling – nå har han søkt på samme stilling igjen
Turistvert, hundekjører og tidligere kulturskolerektor takket i fjor ja til å bli rektor ved Sirbmá skole i Tana kommune i et ettårs engasjement. Nå har han, som en av to søkere, lyst på rektorstillingen på permanent basis.
mandag 04:30 $ iFinnmark
Vil at lagmannsretten skal etableres i egen kommune: – Bør ligge i Tana
Helga Pedersen og kjente jurister mener lagmannsretten bør ha et eget rettssted i Tana. Alta-ordføreren er derimot fornøyd med at de blir trekt frem som en naturlig kommune for rettsstedet.
søndag 2. mai $ iFinnmark
Hele 3 av 4 ønsker egen motorferdselslov for Finnmark: – Her må vi tenke nytt
Stor undersøkelse avslører at motorferdselloven er i utakt med befolkningen i Finnmark.
søndag 2. mai $ iFinnmark
Nå samarbeider flere bedrifter for å løfte næringen: – Vi må tenke nytt
– Vi har en idé om å lage et produkt som fanger alt av det beste Varanangerhalvøya har å by på, forteller Kate Johanne Utsi.
lørdag 1. mai $ iFinnmark
Disse fylkesveiene i Finnmark får ny asfalt
Troms og Finnmark fylkeskommunen skriver i en pressemelding at de har gjort harde prioriteringer denne sesongen, for å rette fokus mot å øke vegstandarden. 
lørdag 1. mai $ iFinnmark
TROMS OG FINNMARK

Dagfinn (66) ble stemplet som trollgutt på skolen da han slet med dysleksi: – Bokstavene bare fløt rundt
Da Dagfinn startet på skolen i 1961, var det ingen som forsto at 7-åringen hadde dysleksi. Det var først på videregående skole han møtte en lærer som forsto hva han slet med, men da var mange «utdanningsdører» allerede lukket.
lørdag 1. mai $ iFinnmark
Disse har kjøpt og solgt bolig forrige måned
314 eiendommer skiftet eier i april. Se hvilke i vår store kommuneoversikt.
lørdag 1. mai $ iFinnmark
Pernille melder kraftig bygevær for Finnmark: – Så lenge måsen skrik, er det vår
– Vi glemmer fort. Det virker som om folk er sjokkerte over hvordan snøen fortsetter å lave ned 1. mai og at skavlene ligger meterhøye. Vi må nok bare innse at store snøfall og sterke vinder er et helt vanlig vårtegn her nord, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
lørdag 1. mai $ iFinnmark
Steinar Pedersen og tradisjonell kunnskap
Leste med interesse hans innlegg i Finnmarken den 22. april der han viser til tradisjonell kunnskap som en mulig løsningen på problemet med lite laks i Tanavassdraget. Gjennomgangstonen der er spørsmålet om ikke fugler, dyr og annen fisk som spiser lakseyngelen, gjør at det er lite...
lørdag 1. mai iFinnmark
Slik blir årets elgtrekning
Lokale brukerforeninger har fått tilbud om å lage trekningsarrangementer digitalt eller å bruke nærradio.
fredag 30. april $ iFinnmark
Statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i Tana kommune
fredag 30. april Tana kommune
Status for vaksinering i Tana i uke 17
Siste nytt
fredag 30. april Tana kommune
68 løyper holdes åpne i Finnmark, men mange vil bli skuffet: – Er gjort nøye vurderinger
Totalt 64 løyper får ikke forlenget åpning.
fredag 30. april $ iFinnmark
Tarjei Bø er reinkjøttambassadør: – Artig å være en del av gjengen
Finnmark Rein er en av sponsorene til skiskytterstjernen fra Stryn, og under koronapandemien har flere husholdninger hatt reinkjøtt til middag.
fredag 30. april $ iFinnmark
Gule farevarsler over hele Finnmark – ingen slipper unna
Finnmarkinger kan forvente fare for både snøbyger, snøfokk og sterk kuling i helga. Fredag formiddag er det innført kolonnekjøring mange steder.
fredag 30. april $ iFinnmark
Hva kan vaksinerte gjøre nå?
Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig. Noen råd og regler er avklart.
fredag 30. april Tana kommune
Scooterfølge måtte ha hjelp på grunn av uvær
Røde Kors og politiet rykket ut til Ifjordfjellet i Tana kommune da nødetatene ble varslet om scooterfølge som trengte assistanse torsdag kveld.
fredag 30. april iFinnmark
Frode Utsi AS satser stort på hjemmebane. Bygger ny butikk på 1.488 kvadratmeter: – Dette har våre kunder og ansatte fortjent
Snøscooter og ATV-forhandleren, Frode Utsi AS, har besluttet å bruke 30 millioner kroner på en ny scooterbutikk i Tana bru.
fredag 30. april $ iFinnmark
Det er gjort tiltak etter klar misnøye: – Fint at de lytter til befolkningen
Foreldrenes krav om samisktalende helesykepleier i Tana kommune, er blitt hørt. Nå starter ansettelsesprosessen.
onsdag 28. april $ iFinnmark
Ung jobb 2021
Siste nytt
onsdag 28. april Tana kommune
Troms-dommere må nå regne med å fly til Finnmark: – Dette er viktig
Hålogaland lagmannsrett vil nå få ett, eller flere rettssteder i Finnmark. Gode nyheter, mener juss-topper.
onsdag 28. april $ iFinnmark
Mann blir beskyldt for å røkte andre fiskeres teiner – mener selv han er uskyldig
– Denne saken forfølger meg fortsatt til tross for at jeg har tatt min straff, sier mannen som igjen blir anklaget.
onsdag 28. april $ iFinnmark
På dramatisk vis sikret man bildene som kan vise hvordan brannen startet
Arbeidet med å finne årsaken til brannen pågår, samtidig som Jan Arnulf Berg Grefstad har jobbet «døgnet rundt» de siste dagene for å få åpnet byggevarehandelen igjen.
tirsdag 27. april $ iFinnmark
Olaf Hansen (94) er gått bort: – En utømmelig kilde til lokalkunnskap
En enorm lokalhistorisk kilde i Tana er gått ut av tiden. Olaf Hansen (94) fra Båteng døde sist søndag.
tirsdag 27. april $ iFinnmark
Gulaskuddančoahkkin Deanu čáhceguovllus 2022-2027 Norgga-Suoma čáhceregiovnna čáhcehálddašanplána birra, miessemánu 6.b. dii.18.00 Teamsas ja Ráđđevistesálas.
tirsdag 27. april Tana kommune
Parkeren sidjiide geat galget boahkuhuvvot
Sis geain lea boahkuhandiibmu bivdojit parkeret parkerensadjái čuoiganbáhcinstádiona guoras. 
tirsdag 27. april Tana kommune
Tragisk manglende kunnskap om villaks
– Han skyter med avsagd hagle fra hofta, skriver Tore-Jan Gjerpe om Jens Olav Flekkes innspill i debatten om Tanavassdraget.
tirsdag 27. april iFinnmark
Parkering for de som skal vaksineres
De som har time til vaksinering bes parkere på parkeringsplassen ved skiskytterstadion. 
tirsdag 27. april Tana kommune
– Sitter igjen med det inntrykket at forbud som nå foreslås i sjølaksefiske, er et forbud som kommer til å inngå i evigheten
Bivdu er mot å stenge sjølaksefiske i Tanafjorden og tilliggende området, grunnet Miljødirektoratets og Det vitenskapelige råds anbefalinger «keiserens nye klær»
tirsdag 27. april iFinnmark
Reddet ei drektig simle fra trålposen: – Det var en god følelse å se henne løpe av gårde
Synøve og Torfinn Vassvik fikk fjernet en trålpose fra hornene til rein til Ivvar Ailu Utsi i Sandfjorden.
mandag 26. april $ iFinnmark
TROMS OG FINNMARK

Geoteknikerne har avsluttet undersøkelsene: – Viser funn av leire
Leira skal nå fjernes fra skredområdet, før arbeidet med å bygge fylkesveien starter opp igjen.
mandag 26. april $ iFinnmark
Dutnje gii leat ožžon vuosttaš dosa AstraZeneca boahkus
Njoammuneastadandirektevra Geir Bukholm dieđiha ná: Ráđđehus lea har 23.4. 21 mearridan čuovvut Álbmotdearvvašvuođainstituhta rávvaga ahte buohkat geat leat ožžon vuosttaš dosa AstraZeneca boahkus ožžot joatkit boahkuheami mRNA-boahkuin. Go áigemearri
mandag 26. april Tana kommune
Høringsmøte i Tana vannområde på vannforvaltningsplan 2022-2027 for Norsk-Finsk vannregion, 6. mai kl. 18.00 på Teams og i Rådhussalen.
mandag 26. april Tana kommune
Detáljamudden Máskevárregeidnui ja ođđa Deanu šalddi mánáidgárdái lea dohkkehuvvon
mandag 26. april Tana kommune
Ny skuterforening i Tana opplever strøm av medlemmer og gaver fra næringslivet: – Vi har fått mye støtte
Det har vanket både godord, klaps på ryggen og gaver til Tana ATV- og skuterforening etter at de ble stiftet tidligere i år.
søndag 25. april $ iFinnmark
Disse eiendommene skiftet eier i uken som var
Se hvem som har kjøpt og solgt i ditt nabolag.
søndag 25. april $ iFinnmark
Nå vil vi ha dyrere biler: – De er dyre, men gode
Bilselgerne merker lite til koronaen. Første kvartal er det solgt 245 biler i Finnmark, hele 48 mer enn tilsvarende periode i fjor.
søndag 25. april $ iFinnmark
Glad for søknader om forlenget scootersesong: – Så lenge det er så fint føre, ser jeg ingen grunn til at vi ikke kan kjøre
Geir Ove Alexandersen i Rafsbotn Snøscooterforening ser frem til å kunne bruke snøscooteren i flere helger fremover.
lørdag 24. april $ iFinnmark
Redd oss fra organisasjonen «Redd Villaksen»
I avisa Sagat den 22. April har styreleder i organisasjonen Redd Villaksen, Jens Olav Flekke et leserinnlegg hvor han fyrer av, ikke bare en, men flere bredsider som ser ut til å være adressert til befolkninga langs Tanavassdraget i hjertet av Sapmi og det tradisjonelle sjølaksefisket i våre...
lørdag 24. april iFinnmark
Disse selskapene så dagens lys i uken som gikk
Vi har samlet en oversikt over alle foretak som ble oppført i foretaksregisteret i uke 16 i 2021. Se listen nedenfor.
lørdag 24. april $ iFinnmark
Heidi (57) tok hurtigbåten fra Smalfjord til Langfjordnes: – Jeg er mildt sagt rasende på planene om å legge ned ruta
Heidi Hansen tar jevnlig hurtigbåten «Kobbøy» fra Smalfjord til Langfjordnes. Der blir hun gjerne en uke på familiehytta, der hennes far kom fra. Nå kan hun imidlertid bli nødt til å skrinlegge fremtidige hytteplaner.
lørdag 24. april $ iFinnmark
Til deg som har fått første dose av AstraZeneca vaksinen
Smitteverndirektør Geir Bukholm informerer følgende: Regjeringen har 23.4. 21 besluttet å følge Fokehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksinen. . Når
lørdag 24. april Tana kommune
Vil skrote ansettelse av ny sjef: – To utfordringer med denne stillingen
Ledende opposisjonspolitiker mener stillingen bør bli lyst ut på nytt.
lørdag 24. april $ iFinnmark
Må i retten etter anklage om ulovlig fiske: – De er fiskere, ikke jurister
Nå blir det rettssak.
fredag 23. april $ iFinnmark
Sesongen er på hell og løypene er i ferd med å stenge: – Det er ingen grunn til å bli hjemme
I nesten alle kommuner er løypene i ferd med å stenges, men det er store forskjeller på innland og kyst. Se hele oversikten i saken.
fredag 23. april $ iFinnmark
Skiller nesten ti millioner på enkelte brøytekontrakter: – Det er basert på egne erfaringer
Det kan bli nye hovedentreprenører på flere av fylkesveiene i Finnmark de kommende vintrene.
fredag 23. april $ iFinnmark
Føler noen seg truet?
Rådmannsansettelse er ikke enkelt. Det har mange kommuner fått erfare. Bare se til Tana.
fredag 23. april iFinnmark
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL