Tana
Kunngjøring av navnesak for de kvenske navnene på Varangerhalvøya.
Siste nytt
fredag 14:24 Tana kommune
På grunn av sykdom på legestasjonen, gis det kun legetimer til akutt syke pasienter i dag 17.01.2020
Siste nytt
fredag 10:44 Tana kommune
Vi trenger fritidskontakter i Tana kommune
onsdag 14:55 Tana kommune
Miljøforbedrende tiltak i Juleelva – NVE gjennomfører nå anleggsarbeider
onsdag 14:51 Tana kommune
Åpne skuterløyper i Tana
Siste nytt
mandag 13:31 Tana kommune
Sluttrapport: "Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?"
«Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter» (WHO Verdens helseorganisasjon). Dette utsagnet har ligget som et grunnlag for kommunens deltakelse i «nærmiljøprosjektet». Alle mennesker lever i et...
mandag 11:45 Tana kommune
Samiskkurs på kveldstid
Siste nytt
fredag 10. januar Tana kommune
Prošeaktajođiheaddji ja buollinhoavda 100 % bistevaš virggis
Siste nytt
fredag 10. januar Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Prosjektleder og brannsjef i 100 % fast stilling
torsdag 9. januar Tana kommune
Resultater fra prosjektarbeidet “Felles miljøforvaltning langs Tanaelva”.
onsdag 8. januar Tana kommune
Oahpaheaddji 100 % bistevaš virgái Bovccá bajásšaddanguovddážii
Siste nytt
onsdag 8. januar Tana kommune
Doarjja sámegiela ovdánahttimii - guovttegielalašvuođadoarjja 2020
Deanu gielddastivra lea várren 124.000 kruvnnu sámegiela ovdánahttimii. HOOK juolluda ruđaid ohcamušaid vuođul.  Áigemearri ohcat guovttegielalašvuođadoarjaga 21.02.2020. Ohcamušat gieđahallojit fuolahusa, bajásšaddama ja kultuvrra...
onsdag 8. januar Tana kommune
Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2020
Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad. Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 21.02.2020. Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 17.03.2020.
onsdag 8. januar Tana kommune
Lærer i 100 % fast stilling søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
onsdag 8. januar Tana kommune
Lærer i 100 % fast stilling søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
tirsdag 7. januar Tana kommune
Sykepleier i 100 % fast stilling ved Tana hjemmetjenester, 3. gangs utlysning
Siste nytt
mandag 6. januar Tana kommune
Ohcat birasterapevttaid Ássanbálvalussii, 3. Geardde almmuheapmi
fredag 3. januar Tana kommune
Barnehageplass høsten 2020
torsdag 2. januar Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 15.01.2020
Siste nytt
24. desember 2019 Tana kommune
Rabas skohtermáđijat Deanus
20. desember 2019 Tana kommune
Miljøterapeuter søkes til Botjenesten, 3.gangs utlysning
Siste nytt
19. desember 2019 Tana kommune
Fagskolen Medlearn tilbyr fem forskjellige nettbaserte viderutdanninger
Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn, samt bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger
16. desember 2019 Tana kommune
Om direktesendinga av kommunestyremøte i 12. des.
Siste nytt
12. desember 2019 Tana kommune
Feil i utfakturering av kommunale avgifter
Vi må beklage at det har skjedd en feil i utfakturering av kommunale avgifter. Flere har fått for høy festeavgift. Vi jobber med å produsere kreditnota men det er et omfattende arbeid som kan ta tid.
11. desember 2019 Tana kommune
Isveien i Rustefjelbma - Harrelv er nå åpen
Vektbegrensingen på isveien er 2 tonn og fartsgrensen er 30 km/t
11. desember 2019 Tana kommune
Det blir TV på Tana sykeavdeling
I forbindelse med utvidelsen og rehabiliteringen av Tana sykeravdeling så var det ikke opprinnelig prosjektert med TV på rommene. Dette ut i fra at det ble store kostnader i forbindelse med den tidligere TV-lisensen. Etter at dette blir aviklet fra og
10. desember 2019 Tana kommune
Isveien i Polmak er nå åpnet den 09.12.2019
Vektbegrensingen på isveien er 2 tonn og fartsgrensen er 30 km/t
9. desember 2019 Tana kommune
Årets Bedriftsutviklingspris i landbruket i Finnmark tildelt Fred Roald Johnsen og Alfheim gård i Austertana.
En allsidig gård Alfheim gård er et allsidig gårdstun med både melkebruk og kjøttproduksjon. Gården er også en godkjent Inn på tunet gård. Det arrangeres ulike aktiviteter på gården både sommer og vinter. I tillegg driver Johnsen med...
6. desember 2019 Tana kommune
Bovdehus Deanu rusttetregistar čoahkkimii, vuossárgga 9. beaivve juovlamánus diibmu 17:00 gielddastivrralanjas deanu ráđđdeviesus.
Deanu gielda lea ráhkadeamen ođđa doaibmaplána valáštallan ja fysihkalaš aktivitehtaide, dan oktavuođas bovdet mii joavkkuid ja servviid čoahkkimii vuossárga 9. Beivve juovlamánus diibmu 17:00 Gielddastivrralanjas ráđđdeviesus Deanušalddis.
5. desember 2019 Tana kommune
Alle lag og foreninger innkalles til møte om anleggsregisteret iTana, mandag 9.12. kl.17:00
I forbindelse med at Tana kommune i 2020 skal lage en ny handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet, inviterer vi alle lag og foreninger til et møte mandag 9. desember klokken 17:00 i kommunestyresalen på rådhuset i Tanabru.
5. desember 2019 Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 12. desember
Siste nytt
4. desember 2019 Tana kommune
Øket fare for elg på veiene i Tana - Vær oppmerksom!
Siste nytt
3. desember 2019 Tana kommune
Åpne skuterløyper i Tana
2. desember 2019 Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Ovdagotti bušeahttaevttohus 2020 ja ekonomiijaplánaevttohus 2020-2023
28. november 2019 Tana kommune
Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
28. november 2019 Tana kommune
Stein Arnulf ny leder i ungdomsrådet
27. november 2019 Tana kommune
Nášunála doarjjalasáhus fátmmastit mánáid ja nuoraid
26. november 2019 Tana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
22. november 2019 Tana kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
Siste nytt
19. november 2019 Tana kommune
Oahpadeaddji ohccojuvvo Deanušalddi skuvlii
Siste nytt
19. november 2019 Tana kommune
Matrikkel ja vuođđogirje gidden juovlamánus 2019
Siste nytt
19. november 2019 Tana kommune
Lærer søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
15. november 2019 Tana kommune
Offentlig møteinnkalling HUN 221119
Siste nytt
15. november 2019 Tana kommune
Sadjásaččaide dárbu Bovccá bajásšaddanguovddážis
Siste nytt
14. november 2019 Tana kommune
Behov for vikarer på Boftsa oppvekstsenter
Har du lyst til å jobbe i barnehage og/eller skole? Boftsa oppvekstsenter trenger vikarer som kan stille på kort varsel. 
12. november 2019 Tana kommune
Behov for vikarer på Boftsa oppvekstsenter
Har du lyst til å jobbe i barnehage og/eller skole? Boftsa oppvekstsenter trenger vikarer som kan stille på kort varsel. 
12. november 2019 Tana kommune
Stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019
Siste nytt
11. november 2019 Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 14. november
Siste nytt
7. november 2019 Tana kommune
Lærer søkes til Tanabru skole
Siste nytt
7. november 2019 Tana kommune
Almmolaš gažadantiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas skábmamánu 14.b
Siste nytt
5. november 2019 Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 14. november
Siste nytt
5. november 2019 Tana kommune
Detaljregulering for Holmfjell arena er sendt på høring
Tana formannskap vedtok i sitt møte den 31.10.2019, sak 79/2019, å sende planforslag til Detaljregulering for Holmfjell Arena på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn.
1. november 2019 Tana kommune
Deanušalddi mánáidgárdi ohccá pedagogalaš jođiheaddji 100 % fásta virgái
Siste nytt
1. november 2019 Tana kommune
Folkemøter om resultater fra Interreg-prosjektet Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget - 14. og 19. november
Siste nytt
1. november 2019 Tana kommune
Dearvvašvuođabuohccedivššár Deanu dearvvašvuođastašuvdnii
Siste nytt
30. oktober 2019 Tana kommune
ID 841 – Bajásšaddanossodaga gielddahoavda
Siste nytt
30. oktober 2019 Tana kommune
På grunn av sykdom vil det kunne være lang ventetid på å komme gjennom på telefon til legesentret denne uka, vi svarer så raskt som mulig.
Siste nytt
28. oktober 2019 Tana kommune
Fylkesmannens "Råd om egenberedskap for befolkningen"
Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Her er link til Fylkesmannes side om
28. oktober 2019 Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

ID 841 - kommunalsjef for oppvekst
Siste nytt
25. oktober 2019 Tana kommune
Helsesykepleierstilling ved Tana helsestasjon
Siste nytt
24. oktober 2019 Tana kommune
Tanabru barnehage søker etter pedagogisk leder i 100 % fast stilling
Siste nytt
22. oktober 2019 Tana kommune
ID 842 – 100 % fast stilling som sykepleier ved sykeavdelingen
Siste nytt
18. oktober 2019 Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2019
 
18. oktober 2019 Tana kommune
Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse
Siste nytt
17. oktober 2019 Tana kommune
Tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie
Siste nytt
15. oktober 2019 Tana kommune
Sámi giellavahku ávvudeapmi Deanus 21.10-27.10
14. oktober 2019 Tana kommune
Samisk språkuke markeres i Tana 21.10-27.10
11. oktober 2019 Tana kommune
Formannskapet, ordfører og varaordfører for perioden 2019 - 2023
11. oktober 2019 Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 27.11.2019
Siste nytt
9. oktober 2019 Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2019
8. oktober 2019 Tana kommune
Konstituerende kommunestyremøte 10. okt. sendes på nett
Siste nytt
7. oktober 2019 Tana kommune
Høringsuttalelser til reguleringsplan for kvartsittbruddet
Siste nytt
2. oktober 2019 Tana kommune
Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.
Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten
2. oktober 2019 Tana kommune
Senterpartiet stopper Elkem og Helga Pedersen i Tana
Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen skulle bli ordfører i Tana etter at Ap igjen ble størst. Så bestemte Senterpartiet seg for å stanse Elkems planer for utvidelse.
30. september 2019 ABC Nyheter
Leat go don ráfáidahttojuvvon sámi vistti eaiggát?
Sámediggi bovde diehtojuohkinčoahkkimii ráfáidahttojuvvon sámi visttiid birra Deanu gielddas, Duorastaga golggotmánu 3. b. dii. 18.30 gieldastivrasálii ráđđeviesus, Deanu šaldis. Mii muitalat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid ja...
30. september 2019 Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL