Tana
Det blir endringer i postnummerinndelingen i Tana fra 1.10.2020
Posten endrer postnummerinndelingen i Tana med virkning fra fra 1.10.2020. Hvert år foretar Posten en gjennomgang av postnummerstruktureren i Norge og for Tana kommune blir det ganske store endringer som får virkning fra 1. oktober 2020.
tirsdag 08:53 Tana kommune
Vi skifter ut skilt og oppdaterer veimerking ved Tanabru de nærmeste uker
I år vil vi skifte ut gamle skilt, og merke opp forgjengeroverganger og parkeringsplasser i Tanabru. Dette arbeidet vil foregå de nærmeste uker, og vi anmoder folk til å vise hensyn.
tirsdag 08:37 Tana kommune
Kommunalt næringsfond 2020
Tana kommune har fått en betydelig økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.
fredag 12:59 Tana kommune
Lærer søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
fredag 10:43 Tana kommune
Konsulent i vikariat ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
fredag 09:54 Tana kommune
Informasjon til turister og andre innreisende for å unngå smittespredning av koronavirus
Ferietiden har startet og det er svært viktig å unngå smittespredning av koronavirus. Følg de generelle smittevernråd med avstand og renslighet for å stoppe smitten. Isoler og få testet deg om du er syk.
tirsdag 7. juli Tana kommune
Video: Dopapir og sporløs ferdsel - Fylkesmannen
Fylkesmannen har nettopp publisert en snutt om telting, dopapir og båndtvang. Det har vært mye spørsmål om dopapir i det siste, og her kommer vår miljørådgiver med noen forslag til hvordan ferdes sporløst.
mandag 6. juli Tana kommune
Fra folkemøtet i Austertana i forbindelse med høring av detaljregulering av farleden inn til Leirpollen i Tana
fredag 3. juli Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Tana helsestasjon oppretter tilbud om helsestasjon for ungdom
Tana helsestasjon oppretter tilbud om helsestasjon for ungdom. Hit kan unge i alderen 13-20 komme for å snakke med helsesykepleier eller lege. Helstasjon for ungdom starter opp 24 august og er åpent mandag, tirsdag og onsdag i tidsrommet 14-15.30   Hos
fredag 3. juli Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 12.08.2020
Siste nytt
onsdag 1. juli Tana kommune
Deanu ođđa neahtta turistainformašuvdna
Siste nytt
onsdag 1. juli Tana kommune
Nuorrabargi geas lea vuodjinkoarta lk. B Huksen, rusttegat ja IT-ossodahkii
Mis lea bargosadji nuorrabargái geas lea vuodjinkoartaluohkká B Huksen, rusttegat ja IT-ossodahkii dán geassái. Sádde ohcamuša e-poasta bokte deike bill@tana.kommune.no, ja sáhtát riŋget maid munnje 464 00 300
onsdag 1. juli Tana kommune
Miellahttu/várrelahttu soabadanráđđái áigodahkii 2021-2024 ?
Siste nytt
tirsdag 30. juni Tana kommune
Barnehagelærer i vikariat i 100 % stilling ved Austertana barnehage
Siste nytt
tirsdag 30. juni Tana kommune
Planlegger i 100 % fast stilling ved utviklingsavdelingen
mandag 29. juni Tana kommune
Økonomirådgiver i 100 % fast stilling
mandag 29. juni Tana kommune
Ny turistinformasjon for Tana på nett
mandag 29. juni Tana kommune
Ungjobber med førerkort kl.B til Bygg,anlegg og IT-avd
Vi har ledig en ungjobbstilling for en som har førerkort klasse B på Bygg-, anlegg og IT i sommer. Send kort søknad på epost til bill@tana.kommune.no, og ring meg gjerne på 464 00 300
mandag 29. juni Tana kommune
Medlem/varamedlem i Forliksrådet for perioden 2021-2024 ?
Siste nytt
mandag 29. juni Tana kommune
Heasttastallan giellaarena / Samisk språkarena med hesteaktiviteter
fredag 26. juni Tana kommune
Fungerende ordfører i sommer
fredag 26. juni Tana kommune
Tana Kulturskole gratulerer Ellinor Skartland med Drømmestipendet 2020!
Tirsdag 23. Juni overrakte Ulf Trygve Ballo diplomet og sjekken til en verdig prisvinner. På vegne av Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd overrakte leder av Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur i Tana Kommunestyre den symbolske sjekken og diplomet til en glad vinner. Seremonien ble arrangert i...
fredag 26. juni Tana kommune
Giellavealgu mánáidgárdi : Njeallje rabasvirggi; 3 pedagogalašjođiheaddji, ja 60%-100 sadjásaš veahkkebargi
Giellavealgu mánáidgárdi lea priváhta sámegielat ja Pbl mánáidgárdi. Mii nannet sámemánáid identitehta giella geavaheame bokte, seammás go gaskkustat kultuvrra, eallinvuogi ja servvodaga stoahkama bokte. Mis leat guokte ossodaga ja...
tirsdag 23. juni Tana kommune
Giellavealgu mánáidgárdi har 4 stillinger ledig; 3 pedagogiskledere og en vikar assistent stilling i 60-100%
Giellavealgu mánáidgárdi er en privat samisk Pbl barnehage. Vi jobber for å styrke barnas identitet ved å bruke samisk språk, samtidig som vi formidler samisk kultur, levesett og samfunnsforhold ved lek. Vi har to avdelinger, 31 fantastiske barn. Vi tilbyr gode...
tirsdag 23. juni Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 18. juni
Siste nytt
torsdag 18. juni Tana kommune
Deanušalddi skuvllas rabas 100 % oahpaheaddjivirgi
tirsdag 16. juni Tana kommune
Dárbbaša go du fitnodat eanet bargiid?
NAV Deatnu/Tana sáhttá veahkehit! Jus du fitnodat dárbbaša eanet bargiid, de NAV sáhttá veahkehit rekrutteremiin bistevaš ja gaskaboddosaš bargguide. NAV sáhttá maid veahkehit heivehemiin, ja čuovvolemiin ja bargoohcciid gealbudahttimiin vai sii...
mandag 15. juni Tana kommune
Deanu gielda lea ožžon 35 000 ruvnno Kultuvrralaš vázzinsoappis.
Vi oppfordrer aktører som kan bidra til formålet til Den kulturelle spaserstokken i kommunen om og søke midler.
mandag 15. juni Tana kommune
Nuoraidbarggu bokte ohcá Deanu girjerádju sadjásaš geassebargi girjerádjosii.
Mii ohcat ovddasvástideaddjediđolaš nuora. Buorre jus sámástat ja dárustat. Don fertet leat gaskal 15 ja 19 jagi. Don fertet máhttit oahppat ohcanvugiid + luoikkahanmáhcahemiid + luoikkahemiid girjerájusprográmmas mii dihtoris lea. Barggut:
mandag 15. juni Tana kommune
Via ungjobb søker Deanu girejrádju/Tana bibliotek etter sommervikar til biblioteket.
Vi søker etter en ansvarsbevisst ungdom. Fint om du snakker både samisk og norsk . Du må være mellom 15 og og 19 år. Du må kunne lære deg søkemetoder + inn- og utlån på bibliotekprogrammet på data. Arbeidsoppgaver: Inn- og utlån, rydding m.m.
torsdag 11. juni Tana kommune
Tana kommune er tildelt kr 35 000.- i midler fra Den kulturelle spaserstokken.
Vi oppfordrer aktører som kan bidra til formålet til Den kulturelle spaserstokken i kommunen om og søke midler.
torsdag 11. juni Tana kommune
Trenger din bedrift flere ansatte?
NAV Deatnu/Tana kan bistå! Hvis din bedrift trenger flere ansatte, kan NAV bistå med rekruttering til faste og midlertidige jobber. Nav kan også bistå med tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering av arbeidssøkere, slik at de blir i stand til å gjøre den jobben...
onsdag 10. juni Tana kommune
Lærer i 100 % stiling ved Tanabru skole
tirsdag 9. juni Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Detáljamudden fanasjohtingeidnui mii manná Juovlavutnii: Almmolaš geahčadeapmi
Plána- ja huksenlága §§ 3-7 ja 5-2 olis bidjá Riddodoaimmahat evttohusa detáljamuddet fanasjohtingeainnu mii manná Juovlavutnii almmolaš geahčadeapmái. Gulaskuddanáigemearri lea borgemánu 14.b.2020:s.  
tirsdag 9. juni Tana kommune
Áigi ohcat kulturskuvlasaji boahtte skuvlajahkái!
Kulturskuvla ávžžuha din ohcat kulturskuvlasaji boahtte skuvla jahkái. Máret Eirin Wigelius dikšu gápmasiid, dipmaduoji oahpahusas man Katrine Trane Nilsen fállá. Deanu kulturskuvla fállá dáiddaoahpu, vuosttažettiin Deanu gieldda...
tirsdag 9. juni Tana kommune
På tide å søke kulturskoleplass til neste skoleår!
Kulturskolen oppfordrer dere til å søke kulturskoleplass til neste skole år. Máret Eirin Wigelius behandler gápmasiid, reinskinn i dipmaduodji undervisninga Katrine Trane Nilsen tilbyr. Tana Kulturskole gir kunstutdanning, i hovedsak til grunnskoleelever i Tana kommune. I dag gir vi...
lørdag 6. juni Tana kommune
Detaljregulering for farleden inn til Leirpollen i Tana: Offentlig ettersyn
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 5-2 legger Kystverket ut forslag til Detaljregulering av farleden til Leirpollen i Tana til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 14. august 2020.
fredag 5. juni Tana kommune
Direktesendt møte i Formannskapet 4. juni
Siste nytt
torsdag 4. juni Tana kommune
Tana kommune har kjøpt inn flomsikringsutstyr - til utdeling
I forbindelse med at regjeringen avsatte 100 millioner til flomsikringsmidler, søkte og fikk Tana kommune tildelt 1.4 millioner. Dette gjorde det mulig for oss å gå til innkjøp av flomsikringsutstyr, hvor noe er tenkt til utdeling og noe som vi vil stille til disposisjon. Utstyret skal...
torsdag 4. juni Tana kommune
Deanu kulturskuvlla iežas stuora jiellat boahtá ruoktot!
Vaikko vel lea Korona, ja garra njoammuneastadandoaimmat, de sáhttá Deanu gielda liikká čađahit  Ođđa Deanušaldi ávvudandoaluid , ovttas Stáhta geaidnodoaimmahagain.
tirsdag 2. juni Tana kommune
Rabas fas fitnat buohcceossodagas
tirsdag 2. juni Tana kommune
Dábálaš geahčadeapmi – evttohus mielduopmáriidda 2021-2024
tirsdag 2. juni Tana kommune
Info om besøk på Tana Omsorgsboliger
Pasienter og brukere som bor i Tana omsorgsboliger kan på grunn av sin helse- og sykdomstilstand, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus (SARS-CoV-2). For å beskytte sårbare pasienter/beboere mot smitte, er det
fredag 29. mai Tana kommune
Rutiner for besøk ved Botjenesten fom. 28.05.2020
Info til besøkende: Pasienter og brukere som bor ved Botjenesten kan på grunn av sin helse- og sykdomstilstand, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus (SARS-CoV-2). For å beskytte sårbare pasienter/beboere mot
fredag 29. mai Tana kommune
Tana Kulturskoles egen store sønn kommer hjem!
Til tross for Korona, og strenge smittevern regler kan Tana kommune likevel føre i land en feiring av den nye Tana Bru, sammen med Statens vegvesen.  
fredag 29. mai Tana kommune
Deanu kulturskuvla- Tana kulturskole viser Alice i Eventyrland
Ungdomsteatergruppa presenterer: Alice i Eventyrland. 10 elever i alderen 11-15 år står på scenen og reflekterer over hva dette er dette med tiden.  
fredag 29. mai Tana kommune
Lærerstilling ledig ved Tanabru skole for skoleåret 2020/2021
fredag 29. mai Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester
fredag 29. mai Tana kommune
Ledige stillinger ved Tana hjemmetjenester
fredag 29. mai Tana kommune
Vårflommen er i gang i Tanavassdraget
fredag 29. mai Tana kommune
Åpen igjen for besøkende på sykeavdelingen
Siste nytt
torsdag 28. mai Tana kommune
Alminnelig ettersyn - forslag på meddommere 2021-2024
Siste nytt
torsdag 28. mai Tana kommune
Eanauđas Roavvegiettis ja dieđáhus stuorát eanauđasvára birra
Roavvegieddi, Kárášjoga - Deanušaldi gaskkas Romssas ja Finnmárkkus, Giddejuvvon eanauđđasa geažil. Rávvejuvvo birravuodjin Fg 98 bokte. Juste Ohcejoga buohta. Ođđa árvvoštallan diibmu 10:00:s disdaga 26/5. Man rájes fámus:: 26.05.2020...
torsdag 28. mai Tana kommune
Dieđiheapmi meahcceskuvlii geassemánu 22.-25.b.
Siste nytt
torsdag 28. mai Tana kommune
Bistevaš hárjehallanáiggit Deanu máŋggageavahusvisttis ja Deanu vuojadanhállas(2020/2021)
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 7.august 2020 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2020/2021.
torsdag 28. mai Tana kommune
Faste treningstider Tana Flerbrukshall og Tana Svømmehall (2020/2021)
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 7.august 2020 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2020/2021.
torsdag 28. mai Tana kommune
Påmelding til Friluftsskolen 22-25. juni
onsdag 27. mai Tana kommune
Direktesendt møte i Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) 27. mai
onsdag 27. mai Tana kommune
TROMS OG FINNMARK

Friluftsskoler i Finnmark 2020
onsdag 27. mai Tana kommune
Ledig sommervikar stillinger
Siste nytt
tirsdag 26. mai Tana kommune
Jordskred Rovvegieddi og varsel om økende jordskredfare
Roavvegieddi, på strekningen Karasjok - Tana bru Troms og Finnmark Stengt på grunn av jordras. Anbefalt omkjøring via Fv 98. Like ved Utsjok. Ny vurdering klokken 10:00 tirsdag 26/5. Gjelder fra: 26.05.2020 kl. 06:40 Gjelder til: Inntil videre Økende
tirsdag 26. mai Tana kommune
Direktesendt møte i Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og helse (HOOK) 26. mai
tirsdag 26. mai Tana kommune
Alminnelig ettersyn - meddommere 2021-2024
mandag 25. mai Tana kommune
Tana på topp blant lakseelvene
Tana havner suverent øverst på lista over elver der det er blitt fanget mest laks det siste tiåret, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
mandag 25. mai ABC Nyheter
Dulvevárranjuolggadusat
fredag 22. mai Tana kommune
Čoahkkin dispalávdegottis lea 10.06.2020 - FUOM! Boahtte vejolaš čoahkkin maŋŋá geassemánočoahkkima lea gaskavahku 12.08.2020, sivvan dasa lea geasseluopmoáigi, ja bargiid váilevuohta.
onsdag 20. mai Tana kommune
Flomvettregler
onsdag 20. mai Tana kommune
Lassánan dulvevárra Deanočázádagas
Dulvevárra lea lassáneamen Deanočázádagas vuollegis temperatuvrraid geažil. Prognosat mat bohtet Norgga čáhce- ja energiijadirektoráhtas (NVE) sihke Suoma dulvanguovddážis geat fáktejit dulvedili Deanu čázádagas ja dat árvalit ahte...
tirsdag 19. mai Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 10.06.2020 - NB! Neste mulig møte etter junimøtet er onsdag 12.08.2020, dette pga ferietid, og liten bemanning.
mandag 18. mai Tana kommune
Økende flomfare i Tanavassdraget
Flomfaren er økende i Tanavassdraget på grunn av lave temperaturer. Prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samt fra det Finske oversvømningssentret som overvåker flomsituasjon blant annet i Tanavassdraget tilsier en flomtopp litt ut i juni måned.
fredag 15. mai Tana kommune
Direktesendt møte i formannskapet
Siste nytt
torsdag 14. mai Tana kommune
17. maiprogram Tanabru
mandag 11. mai Tana kommune
Diehtu ahte girkut Deanus fas rahpasit
Diehtu olbmuide dan birra ahte min girkut fas rahpasit, nationála njoammuneastadanbagadusa olis, beaiváduvvon 05.05.20, man leat ráhkadan Girkoráđđi, bismačoahkkin ja KA ja Mánáid- ja bearašdepartemeanta lea dan dohkkehan Álbmotdearvvašvuođainstituhta...
mandag 11. mai Tana kommune
Skuvllaid fas rahpan vahku 20:s
Regjeringa har vedtatt gjenåpning av skolen for alle elever fra og med uke 20, men skolen bestemmer selv hvilken rekkefølge elevene kommer tilbake i.
mandag 11. mai Tana kommune
Inntil to faste lærerstillinger ved Boftsa skole, 2.gangs utlysning
mandag 11. mai Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL