Tana
Om direktesendinga av kommunestyremøte i 12. des.
Siste nytt
torsdag 09:09 Tana kommune
Feil i utfakturering av kommunale avgifter
Vi må beklage at det har skjedd en feil i utfakturering av kommunale avgifter. Flere har fått for høy festeavgift. Vi jobber med å produsere kreditnota men det er et omfattende arbeid som kan ta tid.
onsdag 11:49 Tana kommune
Isveien i Rustefjelbma - Harrelv er nå åpen
Vektbegrensingen på isveien er 2 tonn og fartsgrensen er 30 km/t
onsdag 10:28 Tana kommune
Det blir TV på Tana sykeavdeling
I forbindelse med utvidelsen og rehabiliteringen av Tana sykeravdeling så var det ikke opprinnelig prosjektert med TV på rommene. Dette ut i fra at det ble store kostnader i forbindelse med den tidligere TV-lisensen. Etter at dette blir aviklet fra og
tirsdag 17:14 Tana kommune
Isveien i Polmak er nå åpnet den 09.12.2019
Vektbegrensingen på isveien er 2 tonn og fartsgrensen er 30 km/t
mandag 09:34 Tana kommune
Årets Bedriftsutviklingspris i landbruket i Finnmark tildelt Fred Roald Johnsen og Alfheim gård i Austertana.
En allsidig gård Alfheim gård er et allsidig gårdstun med både melkebruk og kjøttproduksjon. Gården er også en godkjent Inn på tunet gård. Det arrangeres ulike aktiviteter på gården både sommer og vinter. I tillegg driver Johnsen med...
fredag 6. desember Tana kommune
Bovdehus Deanu rusttetregistar čoahkkimii, vuossárgga 9. beaivve juovlamánus diibmu 17:00 gielddastivrralanjas deanu ráđđdeviesus.
Deanu gielda lea ráhkadeamen ođđa doaibmaplána valáštallan ja fysihkalaš aktivitehtaide, dan oktavuođas bovdet mii joavkkuid ja servviid čoahkkimii vuossárga 9. Beivve juovlamánus diibmu 17:00 Gielddastivrralanjas ráđđdeviesus Deanušalddis.
torsdag 5. desember Tana kommune
Alle lag og foreninger innkalles til møte om anleggsregisteret iTana, mandag 9.12. kl.17:00
I forbindelse med at Tana kommune i 2020 skal lage en ny handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet, inviterer vi alle lag og foreninger til et møte mandag 9. desember klokken 17:00 i kommunestyresalen på rådhuset i Tanabru.
torsdag 5. desember Tana kommune
FINNMARK

Direktesendt kommunestyremøte 12. desember
Siste nytt
onsdag 4. desember Tana kommune
Øket fare for elg på veiene i Tana - Vær oppmerksom!
Siste nytt
tirsdag 3. desember Tana kommune
Åpne skuterløyper i Tana
mandag 2. desember Tana kommune
Ovdagotti bušeahttaevttohus 2020 ja ekonomiijaplánaevttohus 2020-2023
torsdag 28. november Tana kommune
Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
torsdag 28. november Tana kommune
Stein Arnulf ny leder i ungdomsrådet
onsdag 27. november Tana kommune
Nášunála doarjjalasáhus fátmmastit mánáid ja nuoraid
tirsdag 26. november Tana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
fredag 22. november Tana kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
Siste nytt
tirsdag 19. november Tana kommune
Oahpadeaddji ohccojuvvo Deanušalddi skuvlii
Siste nytt
tirsdag 19. november Tana kommune
Matrikkel ja vuođđogirje gidden juovlamánus 2019
Siste nytt
tirsdag 19. november Tana kommune
Lærer søkes til Boftsa oppvekstsenter
Siste nytt
fredag 15. november Tana kommune
Offentlig møteinnkalling HUN 221119
Siste nytt
fredag 15. november Tana kommune
Sadjásaččaide dárbu Bovccá bajásšaddanguovddážis
Siste nytt
torsdag 14. november Tana kommune
Behov for vikarer på Boftsa oppvekstsenter
Har du lyst til å jobbe i barnehage og/eller skole? Boftsa oppvekstsenter trenger vikarer som kan stille på kort varsel. 
tirsdag 12. november Tana kommune
Behov for vikarer på Boftsa oppvekstsenter
Har du lyst til å jobbe i barnehage og/eller skole? Boftsa oppvekstsenter trenger vikarer som kan stille på kort varsel. 
tirsdag 12. november Tana kommune
Stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019
Siste nytt
mandag 11. november Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 14. november
Siste nytt
torsdag 7. november Tana kommune
Lærer søkes til Tanabru skole
Siste nytt
torsdag 7. november Tana kommune
Almmolaš gažadantiibmu gielddastivračoahkkima oktavuođas skábmamánu 14.b
Siste nytt
tirsdag 5. november Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 14. november
Siste nytt
tirsdag 5. november Tana kommune
Detaljregulering for Holmfjell arena er sendt på høring
Tana formannskap vedtok i sitt møte den 31.10.2019, sak 79/2019, å sende planforslag til Detaljregulering for Holmfjell Arena på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn.
fredag 1. november Tana kommune
Deanušalddi mánáidgárdi ohccá pedagogalaš jođiheaddji 100 % fásta virgái
Siste nytt
fredag 1. november Tana kommune
Folkemøter om resultater fra Interreg-prosjektet Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget - 14. og 19. november
Siste nytt
fredag 1. november Tana kommune
Dearvvašvuođabuohccedivššár Deanu dearvvašvuođastašuvdnii
Siste nytt
onsdag 30. oktober Tana kommune
FINNMARK

ID 841 – Bajásšaddanossodaga gielddahoavda
Siste nytt
onsdag 30. oktober Tana kommune
På grunn av sykdom vil det kunne være lang ventetid på å komme gjennom på telefon til legesentret denne uka, vi svarer så raskt som mulig.
Siste nytt
mandag 28. oktober Tana kommune
Fylkesmannens "Råd om egenberedskap for befolkningen"
Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Her er link til Fylkesmannes side om
mandag 28. oktober Tana kommune
ID 841 - kommunalsjef for oppvekst
Siste nytt
fredag 25. oktober Tana kommune
Helsesykepleierstilling ved Tana helsestasjon
Siste nytt
torsdag 24. oktober Tana kommune
Tanabru barnehage søker etter pedagogisk leder i 100 % fast stilling
Siste nytt
tirsdag 22. oktober Tana kommune
ID 842 – 100 % fast stilling som sykepleier ved sykeavdelingen
Siste nytt
fredag 18. oktober Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2019
 
fredag 18. oktober Tana kommune
Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse
Siste nytt
torsdag 17. oktober Tana kommune
Tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie
Siste nytt
tirsdag 15. oktober Tana kommune
Sámi giellavahku ávvudeapmi Deanus 21.10-27.10
mandag 14. oktober Tana kommune
Samisk språkuke markeres i Tana 21.10-27.10
fredag 11. oktober Tana kommune
Formannskapet, ordfører og varaordfører for perioden 2019 - 2023
fredag 11. oktober Tana kommune
Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 27.11.2019
Siste nytt
onsdag 9. oktober Tana kommune
Vi mangler fortsatt bøssebærere til TV aksjonen 2019
tirsdag 8. oktober Tana kommune
Konstituerende kommunestyremøte 10. okt. sendes på nett
Siste nytt
mandag 7. oktober Tana kommune
Høringsuttalelser til reguleringsplan for kvartsittbruddet
Siste nytt
onsdag 2. oktober Tana kommune
Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.
Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten
onsdag 2. oktober Tana kommune
Senterpartiet stopper Elkem og Helga Pedersen i Tana
Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen skulle bli ordfører i Tana etter at Ap igjen ble størst. Så bestemte Senterpartiet seg for å stanse Elkems planer for utvidelse.
mandag 30. september ABC Nyheter
Leat go don ráfáidahttojuvvon sámi vistti eaiggát?
Sámediggi bovde diehtojuohkinčoahkkimii ráfáidahttojuvvon sámi visttiid birra Deanu gielddas, Duorastaga golggotmánu 3. b. dii. 18.30 gieldastivrasálii ráđđeviesus, Deanu šaldis. Mii muitalat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid ja...
mandag 30. september Tana kommune
Eier du en fredet bygning?
Sametinget inviterer til informasjonsmøte om fredete samiske bygninger i Tana kommune, Torsdag 3. oktober kl. 18.30 I kommunestyresalen på rådhuset, Tana bru. Vi orienterer om fredete samiske bygninger og tilskuddsordninger. Vel møtt til alle eiere og
mandag 30. september Tana kommune
Informasjonsskriv om Lismajávri drikkevannskilde
På bakgrunn av hendelse høsten 2018, hvor Lismajávri vannkilde ble forurenset og bakterier kom ut på drikkevannsnettet, ønsker Tana kommune å informere om planlagte tiltak. Informasjonen legges også ut på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no
torsdag 26. september Tana kommune
Sykepleier i 100 % fast stilling ved Tana hjemmetjenester, 2. gangs utlysning
Siste nytt
mandag 23. september Tana kommune
Sirma skole søker etter lærer i 100 % fast stilling
onsdag 11. september Tana kommune
Valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Siste nytt
tirsdag 10. september Tana kommune
FINNMARK

Mandatkåringen er klar
Siste nytt
tirsdag 10. september Tana kommune
Her kan du stemme
Siste nytt
fredag 6. september Tana kommune
Ny leder på Frivilligsentralen
tirsdag 3. september Tana kommune
"På tur med ordføreren"
Felles turmarsj til antageligvis Finnmarks fineste #Perletur ut til rullesteinfjæra ved Luovttatt. Ordfører Frank Martin Ingilæ gjennomfører hans aller siste På tur med ordføreren som er et konsept laget av Finnmark Friluftsråd - Finnmárkku
torsdag 29. august Tana kommune
Masjokveiprosjektet - testing av utbedringsmetode
Flere av våre veier trenger sårt betydelig utbedring, og dette er forholdsvis kostbart. Kommunestyret bevilget totalt kr. 600.000,- til ekstra veivedlikehold  og bestilte samtidig utredning på omfang og kostnader av vedlikehold av våre mest  slitne
onsdag 28. august Tana kommune
LOS-tjenesten
Siste nytt
onsdag 28. august Tana kommune
Folkehelsetiltak rettet mot barn og unge
Siste nytt
onsdag 28. august Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 11.09.2019
Siste nytt
onsdag 21. august Tana kommune
Jienastit ruovttus?
Siste nytt
mandag 19. august Tana kommune
Dábálaš ovdagihtii jienasteapmi - gielddastivra- ja fylkkadikkeválga
Siste nytt
mandag 19. august Tana kommune
Informasjonsmøte om spillemidler til byggingav anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2. september kl.17.30
Finnmark fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv - høsten 2019. Tid og sted: mandag 2.september klokken 17:30 - 20:30, Tana hotell og camping.
mandag 19. august Tana kommune
Rabas buohccedivššárvirggit Deanu ruovttubálvalusas, 2. geardde
Siste nytt
torsdag 15. august Tana kommune
Status i 2019 for Interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva»
Siste nytt
onsdag 14. august Tana kommune
Stemme hjemme?
tirsdag 13. august Tana kommune
Ordinær forhåndsstemming - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
lørdag 10. august Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester, 2.gang
Siste nytt
torsdag 8. august Tana kommune
Válgákoarttat ruovttoluotta
Siste nytt
torsdag 8. august Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA BRU

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL