Tana
ID 792 - Deanu sámeskuvla har ledige stillinger for skoleåret 2019/2020, 2.gang
tirsdag 16. april Tana kommune
Čalmmustahttit luosa jagi 2019
tirsdag 16. april Tana kommune
Isvegen i Polmak stengt
Siste nytt
tirsdag 16. april Tana kommune
Markering av laksens år 2019
mandag 15. april Tana kommune
Isveg Harrelv - Rustefjelbma stengt
Siste nytt
mandag 15. april Tana kommune
Unikt skoleinternat til salgs
Tana kommune skal selge skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende
mandag 15. april Tana kommune
Husk båndtvang!
Siste nytt
mandag 15. april Tana kommune
Øfas har lansert appen " Min Renovasjon"
App med tømmekalender og annen info om renovasjonstjenesten Varsling på tømmedager! Nå kan alle som ønsker, laste ned Appen «Min renovasjon» hvor dere får varsling på tømmedager for renovasjonen. Gå til App Store eller Play butikk og last ned...
mandag 15. april Tana kommune
FINNMARK

Vær forsiktig ved ferdsel på isvegene i Polmak og Rustefjelbma/Harrelv - mye overvann
Isvegene opplever rask tining og derfor mye overvann. Dersom været som nå er fortsetter, vil isvegene stenges i løpet av de neste dagene. Vis forsiktighet ved ferdsel.
mandag 15. april Tana kommune
ID 799 – Sadjásaš 65 % virgi oahpateaddjin Sirpmá skuvllas skuvlajagi 2019/2020
Siste nytt
mandag 15. april Tana kommune
Vikariat i 100 % stilling som kommunelege
Siste nytt
fredag 12. april Tana kommune
ID 799 - Vikariat i 65 % stiling som lærer ved Sirma skole for skoleåret 2019/2020
Siste nytt
torsdag 11. april Tana kommune
ID 792 - Deanu sámeskuvla har ledige stillinger for skoleåret 2019/2020, 2.gang
Siste nytt
onsdag 10. april Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester
tirsdag 9. april Tana kommune
Deanu gielda ohcá olbmuid jienastanstivrráidda (Válga 2019)
Deanu gielda ohcá olbmuid geat sáhttet leat mielde čađateamen gielddastivraválgga ja fylkkadikkeválgga čakčat. Mii ohcat olbmuid geat sáhttet čohkkát jienastanstivrrain gieldda guhtta válgabirin.
tirsdag 9. april Tana kommune
ID 791 - Doaimmatusjođiteaddji Juovlavuona Bajásšaddanguovddáš, 2.geardde
Siste nytt
mandag 8. april Tana kommune
Leena Guttorm blir ny leder av sykeavdelingen
Siste nytt
fredag 5. april Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 4. april 2019
Siste nytt
torsdag 4. april Tana kommune
Tre menn skadd i frontkollisjon i Tana
Tre menn er skadd i en frontkollisjon i Tana i Finnmark. Alle tre ble hentet med redningshelikopter.
onsdag 3. april ABC Nyheter
Tana kommune søker personer til stemmestyrene
Tana kommune søker etter personer som vil være med på å gjennomføre kommunestyrevalget og fylkestingsvalget til høsten. Vi søker etter personer som kan sitte i stemmestyrene i kommunenes seks valgkretser.
onsdag 3. april Tana kommune
ID 797 – Doaimmatusjođiteaddji Bokcá Bajásšaddanguovddáš
tirsdag 2. april Tana kommune
Logaldallan predašuvnna birra Deanučázádagas.
tirsdag 2. april Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 4. april
Siste nytt
tirsdag 2. april Tana kommune
ID 791 - Virksomhetsleder Ved Austertana Oppvekstsenter, 2.gang
Siste nytt
fredag 29. mars Tana kommune
ID 797 – Virksomhetsleder ved Boftsa Oppvekstsenter
Siste nytt
fredag 29. mars Tana kommune
Foredrag om predasjon i Tanavassdraget
tirsdag 26. mars Tana kommune
Heidi Wilsgård blir rektor på Tanabru skole
tirsdag 26. mars Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 4. april
Siste nytt
mandag 25. mars Tana kommune
ID 788 - fast heltidsstilling som sykepleier ved Tana sykehjem (sykeavdelingen)
torsdag 21. mars Tana kommune
Stipeandaordnet doavtterstudeanttáidda
Deanu gielda fállá ohcama bokte doavtterstudeanttáidda stipeandda.
torsdag 21. mars Tana kommune
Ettersendinger til Formannskapsmøte 21. mars 2019
Siste nytt
mandag 18. mars Tana kommune
Detaljregulering for Tanabru sentrum - forslag til ny arealbruk
Tana kommune har lagd en ny skisse til framtidig arealbruk i Tanabru sentrum. Den viser prinsippene for utviklingen av Tanabru sentrum framover og behandles av formannskapet i møtet 21.mars. På idé-kafeen 11.mars var det engasjerte deltakere. Referatet
fredag 15. mars Tana kommune
Stipendordning for legestudenter
Tana kommune lyser ut stipend for legestudenter.
torsdag 14. mars Tana kommune
FINNMARK

Møte i dispensasjonsutvalget 08.05.2019
Siste nytt
onsdag 13. mars Tana kommune
Kultuvrralaš vázzinsoabbi, ohcanáigemearri njukčamánu 21.b. 2019
Deanu gielda lea ožžon 40 000.- doarjaga Kultuvrralaš vázzinsoabbi olis ja mii ávžžutat doaimmalaččaid ohcat doarjaga gielddas dasa mii deavdá ulbmila «kultuvrralaš vázzinsoabbi»
torsdag 7. mars Tana kommune
ID 790 – bistevaš 100 % inšenevra virgi geas leat huksenteknihkalaš gelbbolašvuohta/buollinhoavda
onsdag 6. mars Tana kommune
Mánáidgárddesadji čakčat 2019
onsdag 6. mars Tana kommune
Idéa-kaféa Deanušaldi guovddáš birra vuossárgga 11.03 tii.18
Deanušaldi guovddáš lea regulerema vuolde. Dat mielddisbuktá ahte gielda lea ráhkadeamen plána mo áreálat guovddážis galget geavatuvvot boahtteáiggis. Dat šaddá leat 10 - 20 jagi dassášii go guovlu boahtte háve...
tirsdag 5. mars Tana kommune
Søknads frist for den Kulturelle spaserstokken, 21. mars 2019
Tana kommune er blitt tildelt kr 40 000.- i midler fra Den kulturelle spaserstokken, og vi oppfordrer med dette aktører som kan bidra med formålet til Den kulturelle spaserstokken i kommunen om og søke midler.
mandag 4. mars Tana kommune
Deanu sámeskuvla har ledige stillinger for skoleåret 2019/2020
fredag 1. mars Tana kommune
ID 793 - Ledige undervisningsstillinger ved Tanabru skole
fredag 1. mars Tana kommune
Forslag til framtidig arealbruk i Tanabru sentrum
Kommunen har lagd en enkel skisse med forslag til den framtidige arealbruken i Tanabru sentrum. Planskisser og et tekstdokument er på koplingene nedenfor, sammen med en kartskisse som viser de stedene folk vil kunne gå til fots. Har du synspunkter på planene? Kom på idé-kafeen på...
fredag 1. mars Tana kommune
ID 791 – Virksomhetsleder ved Austertana oppvekstsenter
fredag 1. mars Tana kommune
Et historisk tilbakeblikk - Avdukingen av ordførergalleriet i Tana rådhus 1987
Vår ordfører har fått en hilsen fra Øystein Skille med historie fra avdukingen av ordførergalleriet i Tana rådhus.I tillegg fikk vi noen bilder fra arrangementet.  
fredag 1. mars Tana kommune
Idé-kafé om Tanabru sentrum mandag 11.03 kl.18
Tanabru sentrum er under regulering. Det innebærer at kommunen arbeider med en plan for hvordan arealene i sentrum skal brukes i framtida. Det vil være 10 - 20 år til neste gang området reguleres, så dette er viktig for alle som er opptatt av hvordan
torsdag 28. februar Tana kommune
ID 790 - fast 100 % stilling som ingeniør med byggeteknisk kompetanse/brannsjef
torsdag 28. februar Tana kommune
Primærnæringsfond - søknadsfrist 13. mars 2019
Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i...
torsdag 28. februar Tana kommune
Program Tana vintermarked 2019
onsdag 27. februar Tana kommune
Golf regnr. ZP44073 er solgt for kr. 31.500
Siste nytt
onsdag 27. februar Tana kommune
ID 788 – fast heltidsstilling som sykepleier ved Tana sykehjem (sykeavdelingen)
Siste nytt
onsdag 27. februar Tana kommune
Ledige stillinger ved Botjenesten
tirsdag 26. februar Tana kommune
Eaiggáduššanvearu vearrolistu
tirsdag 26. februar Tana kommune
Skatteliste eiendomsskatt
tirsdag 26. februar Tana kommune
Ferievikarer innen Pleie- og omsorg i Tana kommune
mandag 25. februar Tana kommune
Driver du med kreativ næring - bli med på kreativ kafe 25. februar
Hjerterom 25. februar kl. 17:30 - 20:30
fredag 22. februar Tana kommune
Rektor ved Tanabru skole
fredag 22. februar Tana kommune
Tana kommune selger Golf 2010 modell 1.6 l Diesel til høystbydende
onsdag 20. februar Tana kommune
ID 772 - Bisttevaš rabas doaimmatusjođiteaddji virgi Buohcciidossodagas
Siste nytt
tirsdag 19. februar Tana kommune
FINNMARK

Utlegging av listeforslag til ettersyn - Kommunestyrevalget 2019
mandag 18. februar Tana kommune
Nyåpning hos Montér Tana
Etter brann og flere år med hard jobbing i midlertidige lokaler var det en glad byggevarebutikk som endelig innviet ny butikk i Grenvegen 11.
søndag 17. februar Byggmesteren
Øket fare for elg på veiene i Tana - Vær oppmerksom!
Siste nytt
fredag 15. februar Tana kommune
Kunngjøring listeforslag
fredag 15. februar Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 14. februar 2019
torsdag 14. februar Tana kommune
Offentlig spørretime kl. 09:30 - 10:00, kommunestyremøte 14. februar 2019
tirsdag 12. februar Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 14. februar
mandag 11. februar Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 14. februar
fredag 8. februar Tana kommune
Innskriving av elever i 1. trinn for skoleår 2019-2020
Siste nytt
torsdag 7. februar Tana kommune
Sisačálihit 1. ceahke ohppiid skuvlajagi 2019/2020
Siste nytt
torsdag 7. februar Tana kommune
Doarjja sámegiela ovdánahttimii - guovttegielalašvuođadoarjja 2019
Deanu gielddastivra lea várren 124.000 kruvnnu sámegiela ovdánahttimii. HOOK juolluda ruđaid ohcamušaid vuođul.  Áigemearri ohcat guovttegielalašvuođadoarjaga 28.02.2019. Ohcamušat gieđahallojit fuolahusa, bajásšaddama ja kultuvrra...
torsdag 7. februar Tana kommune
Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2019
Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad. Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 28.02.2019. Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 26.03.2019.
torsdag 7. februar Tana kommune
ID 772 - fast stilling som virksomhetsleder ved Sykeavdelingen
Siste nytt
torsdag 7. februar Tana kommune
ID 771 - fast 100 % stilling som konsulent ved Tana hjemmetjenester
Siste nytt
onsdag 6. februar Tana kommune
Prográmma Sámi álbmotbeaivvi / Program samefolkets dag 2019
Siste nytt
lørdag 2. februar Tana kommune
Ledig stilling som helsesykepleier ved Tana helsestasjon
fredag 1. februar Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 13.03.2019
fredag 1. februar Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL