Tana
Buresboahttin ealáhusseminárii
08:05 Tana kommune
Savner du dispen din? Vedtak om dispensasjon fra lov om motorferdsel kommer i retur til rådhuset pga. feil adresse
Siste nytt
fredag 12:44 Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 14. juni 2018
Siste nytt
torsdag 10:00 Tana kommune
Unikt skoleinternat til salgs
Tana kommune skal selge skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende
onsdag 16:13 Tana kommune
Gratis videreutdanning innen helse- ledige plasser
Spesielt for Finnmark kan vi tilby følgende to videreutdanninger der vi også vil gjennomfører samlinger to ganger i året for våre studenter. Dette gjelder studiet helse, aldring og aktiv omsorg, og demensomsorg og alderspsykiatri Dette er et nettbasert deltidsstudium med samlinger som...
onsdag 15:20 Tana kommune
Mestringskurs for pårørende i Tana, Tirsdag 19. Juni kl.19.00 på Galleri Martin
Siste nytt
tirsdag 19:22 Tana kommune
Bures boahtin ealáhusseminárii
Maŋŋebárgga geassemánu 19. beaivvi Dii. 09.00-12.00 Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga
tirsdag 12:40 Tana kommune
Velkommen til næringslivsseminar
tirsdag 12:36 Tana kommune
FINNMARK

Prográmma Bolystuka i Tana
tirsdag 12:28 Tana kommune
Program for Bolystuka i Tana
tirsdag 12:13 Tana kommune
Bures boahtin áŋggirdeddjiid eahkedii
Maŋŋebárgga geassemánu 19.b. Dii. 20.00 - 22.30 | Gielddastivrrasálas
tirsdag 10:33 Tana kommune
Velkommen til ildsjelkveld
Tirsdag 19. juni kl. 20.00- 22.30 i Kommunstyresalen
tirsdag 10:22 Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 14. juni
Siste nytt
mandag 13:24 Tana kommune
Rulleringsforslag til ”Boligplan for Tana kommune 2018-2021” foreligger til høring
Tana kommune utarbeidet og vedtok boligsosial handlingsplan for perioden 2002 - 2005. Planen ble rullert for første gang i 2009 og for perioden  2014 - 2017. Denne høringen gjelder rullering av planen for perioden 2018 - 2021.   
mandag 12:59 Tana kommune
Test av varslingssirener (tyfoner)
Siste nytt
fredag 8. juni Tana kommune
Offentlig møteinnkalling KST 140618
torsdag 7. juni Tana kommune
Ekstra møte i dispensasjonsutvalget 18.06.2018
torsdag 7. juni Tana kommune
ID 731 – Fast 80 % stilling som renholdsoperatør ved Bygg- anlegg- og IT-avdelingen med arbeidssted p.t. ved Deanu sámeskuvla
tirsdag 5. juni Tana kommune
Arctic Race Folkemøte torsdag 7. juni på Tana kino kl.19.00
søndag 3. juni Tana kommune
Rabas oahpahusvirggit Deanu sámeskuvllas / Ledige undervisningsstillinger ved Deanu sámeskuvla
fredag 1. juni Tana kommune
Perletur i Tana 2018
HAR DU LYST Å LEGGE KODEKORT I PERLETUR POSTKASSENE? TA KONTAKT MED KOMMUNEN Følgende turer mangler nye kodeark: Uchasearbbaš Bollovárri Urraláš Ceakkunjoaski skolesti Alggašvárri Sirma stor rundløype Duottanjunni Ippágirku og Stuorraoaivi
onsdag 30. mai Tana kommune
ID 730 - Teaterpedagog / prosjektleder 50% stilling
tirsdag 29. mai Tana kommune
Langnesmarkedet 2018
tirsdag 29. mai Tana kommune
NuorraBargi 2018:s
mandag 28. mai Tana kommune
Lærere til Tana kulturskole og Samisk barneteater
Siste nytt
fredag 25. mai Tana kommune
Veien til Kaldbaknes er nå åpnet
fredag 25. mai Tana kommune
ID 717 - Rektor ved Tanabru skole
torsdag 24. mai Tana kommune
Ryddeaksjonen 2018 – uke 22 og 23
torsdag 24. mai Tana kommune
Ettersendt sak til HOOK-møte 29.05.2018
Vedlagt er sak HOOKsak 31/18 Driftsmodell Deanu vuodjahálla - Tana svømmehall. Saken er nr. 4 på sakskartet. Hook saknr. 31-2018 - Driftsmodell Deanu vuodjahálla - Tana svømmehall.pdf
onsdag 23. mai Tana kommune
Rabas virggit- Bokcá bajásšaddanguovddáš Deanu gielddas
Deanu gielddas leat sullii 2900 ássi. Gielda lea Nuorta-Finnmárkkus ja lea rádjagielda Supmii. Deatnu, vuotna ja duottar leat gieldda erenoamášvuođat ja váikkuhit ássamii, kultuvrii ja ealáhusaide. Gielddaguovddáš Deanušaldi lea...
tirsdag 22. mai Tana kommune
Kokevarsel Austertana
De siste vannprøver tatt i Austertana viser at vannet kan være forurenset. Vi anbefaler derfor at alt vann brukt til drikke og matlaging kokes før bruk. Sms varsling er sendt ut til alle abonnenter i området.
onsdag 16. mai Tana kommune
Kurs i Beredskap for ekstreme voldshandlinger og livstruende vold
Vi på Tana Studiesenter har gleden av å kunne tilby dere kurs i Beredskap for ekstreme voldshandlinger og livstruende vold
onsdag 16. mai Tana kommune
UngJobb 2018
onsdag 16. mai Tana kommune
FINNMARK

Dárkon miessemánu 17b. prográmma 2018:s
17. MAI 2018 i Tana bru, Sirma, Austertana og Boftsa
onsdag 16. mai Tana kommune
ID 729 – Fast 100 % stilling som pedagogisk leder ved Tana bru barnehage
tirsdag 15. mai Tana kommune
Resultat for folkeavstemningen
Endelig opptelling av forhåndsstemmer avgitt på papir (med stemmeseddel) og stemmer fra valgdagen (mottatt i valglokalet) i Tana kommune viser et klart NEI til sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. 95,44 % av de som har stemt på papir sier NEI til
mandag 14. mai Tana kommune
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrist 18. mai 2018.
Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.
mandag 14. mai Tana kommune
Ledige stillinger ved Boftsa oppvekstsenter i Tana kommune
mandag 14. mai Tana kommune
Veien ned til Kaldbaknes og til Gavesluft er IKKE åpnet
Vi har fått informasjon om at folk allerede nå har prøvd å kjørt fra Langnes mot Kaldbaknes/Gavesluft. Tana kommune har IKKE åpnet denne veien ennå. Vi vil gi melding når veien er åpnet
fredag 11. mai Tana kommune
Løype 14 - Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri er stengt fra og med i dag 10.mai 2018
Med bakgrunn i det fine vårværet så vil nok tilstanden til skuterløypene forværre seg. Vi vil varsle fortløpende på Tana kommune appen, på våre nettsider og Facebook om statusen på løypene. Last ned appen slik at dokker holder dokker lettere...
torsdag 10. mai Tana kommune
Løype 4 Hillágurra–Liŋkonjávri er stengt fra og med i dag 10.mai 2018
torsdag 10. mai Tana kommune
Ledige stillinger ved Botjenesten
Siste nytt
onsdag 9. mai Tana kommune
Friluftsskolen i Tana 25-28.juni 2018
For barn i 4-7- klassetrinn inneværende skoleår
tirsdag 8. mai Tana kommune
Møte i dispensasjonsutvalget 05.06 og 06.06.2018
tirsdag 8. mai Tana kommune
Forlenging av skutersesongen oppdatert
Siste nytt
fredag 4. mai Tana kommune
ID 718 - Fast 100 % stilling som virksomhetsleder ved Tana sykeavdeling
fredag 4. mai Tana kommune
Vedrørende Fylkesmannens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper i Tana kommune etter 4. mai 2018
fredag 4. mai Tana kommune
Forlenging av skutersesongen
torsdag 3. mai Tana kommune
ID 717 – Rektor ved Tanabru skole
torsdag 3. mai Tana kommune
Åpent møte om det nye boligområdet på Čorroguolbba ved Tanabru torsdag 3.mai
Tana kommune inviterer til åpent møte om planene for det nye Čorroguolbba boligområde på Tana rådhus torsdag 3.mai kl. 18. Alle som har byggeplaner, eller synspunkter på boligbygging ved Tanabru, er særlig velkomne.
onsdag 2. mai Tana kommune
Har du en nedgravd oljetank?
1.januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med olje. Alle som har nedgravde oljetanker bør sørge for å få disse fjernet uansett hvilket fyringsalternativ man ønsker å gå over til.
onsdag 2. mai Tana kommune
Info fra ØFAS og Masternes gjenvinning - HOLD NORGE RENT AKSJON STRANDRYDDING 2018
mandag 30. april Tana kommune
Oppdatert 17 mai program 2018
17. MAI 2018 i Tana bru, Sirma, Austertana og Boftsa
mandag 30. april Tana kommune
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut
fredag 27. april Tana kommune
Kvalitetsheving på mange fronter i skolene og barnehagene i Tana.
Representanter fra Tana kommune var 18. og 19. april på Gardermoen for en ny samling med Veilederkorpset 2017, der vi jobbet videre med kvalitetsheving av skolene våre.
torsdag 26. april Tana kommune
Innleverte forslag til kommunestyremøte 26. april 2018
Siste nytt
torsdag 26. april Tana kommune
Kunne DU tenke deg å være vikar på Tana sykeavdeling ??
På Tana sykeavdeling så trenger vi vikarer, og vi trenger det nå. Du vil få varierte oppgaver og selvsagt god opplæring av godt kvalifiserte ansatte. Så kan du bidra til at vi kan gi våre brukere en bedre tjeneste, ja den "varme handa" og den gode hjelpa - så...
onsdag 25. april Tana kommune
ID 715 - Årsvikariat 100% stilling som lærer i voksenopplæringen
onsdag 25. april Tana kommune
FINNMARK

Arbeidssseminar "Tanalaksen og den tradisjonelle kunnskapen", 25.- 26 mai 2018
tirsdag 24. april Tana kommune
Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester
tirsdag 24. april Tana kommune
Ledige helsefagarbeiderstillinger ved Tana hjemmetjenester
tirsdag 24. april Tana kommune
Årsmelding Landbruk 2016/2017
tirsdag 24. april Tana kommune
Direktesendt kommunestyremøte 26. april
tirsdag 24. april Tana kommune
Offentlig spørretime kl. 09:30 - 10:00 - Kommunestyremøte 26. april 2018
tirsdag 24. april Tana kommune
Polmak isveg er stengt
Siste nytt
mandag 23. april Tana kommune
Tana kommune søker om forlenget åpning av snøskuterløypenettet
Tana kommune holder på å utarbeide søknaden til fylkesmannen om forlenget åpning av snøskuterløypenettet. Fristen for å søke er mandag 23. april. Med henvisning til snøforholdene legger kommunen opp til å søke om forlenget åpning av...
fredag 20. april Tana kommune
Isvegen i Rustfjelbma er nå stengt
Siste nytt
torsdag 19. april Tana kommune
Reguleringsplan for nytt, stort boligområde ved Tanabru er på høring: Čorroguolbba boligområde
Tana formannskap vedtok i sitt møte 12.04.2018 å sende forslag til Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. I tillegg er det satt av areal til...
onsdag 18. april Tana kommune
Offentlig spørretime i forbindelse med kommunestyremøte 26. april
tirsdag 17. april Tana kommune
Folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker
Finnmark fylkesting har vedtatt at det skal gjennomføres folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Selve avstemningsdagen er satt til 14. mai. Forhåndsstemmegivningen på papir starter mandag 7. mai og avsluttes fredag 11. mai. E-valgstemmegivningen vil foregå i hele...
tirsdag 17. april Tana kommune
Ledige undervisningsstillinger i Tana kommune
mandag 16. april Tana kommune
På grunn av mye sne er det nå rein etter løype 5, 7 og 8. Oppfordrer alle til å vise hensyn ved ferdsel i området.
Reinbeitedistrikt 9 ønsker å gå ut med en forespørsel om at alle som ferdes i området tegnet inn på vedlagt kart tar hensyn til rein i området i ca 2 uker fremover. Pga mye sne trenger reinen ro før den begynner flytting. Ved spørsmål kan distriktet...
mandag 16. april Tana kommune
Høring - Utbygging av bredband i Tana kommune 2018 - 2019
fredag 13. april Tana kommune
Det nye miljøstasjonskortet fra ØFAS
Du skal nå ha mottatt miljøstasjonskortet for levering av grovavfall. Fra 1. april 2018 er 6 m³ avfall inkludert i renovasjonsavgiften. Det betyr at du kan levere dette gratis på din miljøstasjon, når du viser fram ditt miljøstasjonskort.
onsdag 11. april Tana kommune
Reketrål på Tanafjorden. Fiskeridirektoratet iviterer til orienteringsmøte
Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet har som mål å komme i gang med fiskeforsøk etter reker i Porsanger- og Tanafjorden. Intensjonen med prøvefisket er kunnskapsinnhenting før en vurderer åpning av disse fjordene for kommersielt fiske etter reker med...
tirsdag 10. april Tana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TANA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FINNMARK

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Hedmark Kjendis Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Mobil Østfold Rogaland
flere?
Kultur Sport Akershus Vest Agder Møre og Romsdal Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Trøndelag Forsvar Kristianstad Kvinnherad Fiske Molde FK Skien Molde Inrikes Menn Oskarshamn Fotball Kongelig Sandnes USA Rendalen Tynset Finnmark Kultur Malmö Tinn Stabæk Sport Stavanger Eslöv Kragerø Åstorp Sunndal Trening Politikk Fredrikstad Barn Karmøy Mandal Musikk Blekinge Sverige VM Lyngdal Hyllestad Lillesand Poker Håndball Sigdal Mote Lund Kunst Steigen Aurskog-Høland Hälsa IK Start Drangedal Android Stockholm Tomelilla Reise Hvaler Russland Nittedal Motor Tesla Vestby Grane Landskrona Bolig 17. mai Fauske Osterøy Sjakk Tvedestrand Get-ligaen Nesodden Trav Askøy Spill Risør Stord Näringsliv Øygarden Sørreisa Universet Lindås Sund Vietnam Bil Vefsn Helsingborg Ringsaker Salangen Helse Turn Lesja Båt Alpint Kongsvinger Kryptovaluta Kristiansand Skiskyting X-games Ballangen Vellinge Tranøy Nordkapp Friidrett Hörby Utrikes Masfjorden Suldal Ski Bil Staffanstorp Gausdal Jølster Jevnaker Langrenn Narvik Kommunesammenslåing Åsnes Klippan World Series of Poker Eidskog Meløy Eliteserien Horten Fedje Mörbylånga Time Mat Enebakk Berlevåg Trysil Jakt Karasjok Vågan Spania Vær Leirfjord Økonomi Kävlinge Førde Brønnøy Utsira Aurdal Åmot Nedre Eiker Russ Vadsø Målselv Alstahaug Grue Film Porsanger Ronneby Solund Bromölla Askvoll Bamble Tana Øksnes Gloppen Hemnes Kviteseid Båstad Skurup FK Haugesund Skiptvet Norway Cup Sogndal Nore og Uvdal Farsund Sarpsborg Landbruk Sandøy Vinje Andøy Porsgrunn Eurovision Svalbard Notodden Saltdal Skedsmo Teknik Fitjar OBOS-ligaen Bremanger Selje Tyrkia Naustdal Stranda Eiker Roing Forskning Moskenes Nybro Høyanger Øyer Valle Bundesliga Kvinesdal Interiør Lund Østre Toten Sauherad Eid Stavanger Oilers Nord-Korea E-sport Våler Trøgstad Klima Voss Larvik Emmaboda Askim Litteratur Austrheim Liverpool Arendal Eidfjord Svelvik Vitenskap Frankrike Nes Nord-Odal Flekkefjord Meland Nissedal Tromsø IL SK Brann Moss Radøy Rauma Jönköping Gjøvik Ulstein Klatring Polen Mjøndalen IF Borgholm Flakstad Årdal Rygge Øvre Eiker Sjöbo Forsand Re Skisport Tysvær Lyngen Kvænangen Hole Ulvik Mönsterås Fjaler Røyken Rennesøy Rakkestad Mjölby Hattfjelldal Engerdal NHL Fræna Lillestrøm SK Volvo Giske Trollhättan Flora Arvika Skånland Politik Kvæfjord Sola Sölvesborg Bodø/Glimt Norway Chess Surnadal Filippinene Torsken Øystre Slidre Audnedal La liga Rælingen Skodje Seljord Tjeldsund Syria Foto FA-cupen Tolga Kina Film Ålesund Løten Lier Drammen Tingvoll Östra Göinge Dyr Hockey Tønsberg Boksing Sørfold Tysfjord Odds BK Svømming Eidsberg Værøy Hamarøy Aure Evenes Rømskog Tour of Norway Viking FK Motorsport Ukraina Kvinner Søgne Råde Dovre Asker Halden Sykkel Olofström Kristiansund Åmli Rana Ishockey Forskning Jobb Musik Bodø Sortland
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL